IAA / Bekkenreservoaroperasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IAA / Bekkenreservoaroperasjon"

Transkript

1 LMF informerer IAA / Bekkenreservoaroperasjon 1

2 INNHOLD: Innledning Ved enkelte tarmlidelser må hele tykktarmen fjernes Ulcerøs kolitt Colonpolypose Kirurgisk behandling - IAA/bekkenreservoaroperasjon Mentale og praktiske forberedelser før en operasjon Hvilke konsekvenser får IAA/bekkenreservoaroperasjonen? Tarmfunksjonen Kost Hud Seksualitet graviditet Arbeid fritid Pouchitt Oppfølging Konklusjon Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) Fakta om LMF Slik blir du medlem LMF retter en stor takk til: Avd. overlege dr. med. Ole Christian Lunde Professor Helge E. Myrvold for arbeidet med redigering av denne brosjyre. 2

3 Kjære pasient Når man rammes av sykdom, ønsker de fleste å få vite om årsak, behandling og hvordan forholde seg til sykdommen. Viten om dette kan hjelpe den enkelte til lettere å akseptere sykdommen og takle hverdagen bedre. Livskvaliteten blir ofte bedre når en kan forholde seg til sykdommen i hverdagen. Vi håper med denne brosjyren å gi en enkel, kortfattet og generell informasjon om IAA/bekkenreservoaroperasjon. Denne brosjyren er laget spesielt for mennesker med Ulcerøs kolitt eller familiær colonpolypose som enten vurderer å fjerne tykktarmen eller er nyoperert. Når man rammes av en så alvorlig sykdom at det kan være aktuelt med en kirurgisk operasjon for å fjerne hele tykktarmen, så stilles pasienten overfor en meget vanskelig avgjørelse. Behovet for informasjon er enormt stort. Denne brosjyren beskriver på en nøktern og oversiktlig måte hele prosessen fra man tar avgjørelsen til etter operasjonen. Jeg vil anbefale alle som vurderer å la seg operere om også å få snakke med mennesker som tidligere er operert. En slik kontakt kan opprettes til tidligere opererte gjennom LMF sin ressursgruppe. På vegne av LMF vil jeg takke alle de som har nedlagt et enormt arbeide i utarbeidelse og revidering av denne brosjyren. Etter alle henvendelser vet vi at behovet for informasjon er stort. Siden LMF ble opprettet i 1987 har informasjon om fordøyelsessykdommer, årsak og behandling vært en viktig del av målsettingen. Vi har i tillegg en nyrevidert og fornyet brosjyre hvor vi har samlet informasjonen om Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, medisinsk behandling og nyttig å vite ved inflamatoriske tarmsykdommer. Jeg vil anbefale IAA/bekkenreservoaropererte og/eller deres pårørende til medlemskap i LMF. Her vil du få ytterligere informasjon gjennom medlemsbladet Fordøyelsen, internettsiden vår: medlemsmøter med faglige medisinske foredrag, trygderettigheter, samtalegrupper og annen aktivitet. Foreningen har egen ungdomsgruppe med et selvstendig styre og det arrangeres to ungdomssamlinger i året. Videre har vi samlinger for foreldre til barn med IBD-diagnose. Innmeldingsblankett finner du bakerst i brosjyren, eller du kan melde deg inn ved våre nettsider. Vi retter en stor takk til AstraZeneca som har gjort utgivelsen av denne brosjyren mulig! Med vennlig hilsen Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer (LMF) Arne Schatten Leder 3

4 Ved enkelte tarmlidelser må hele tykktarmen fjernes To av disse sykdommene er: Ulcerøs Kolitt Familiær colonpolypose Ulcerøs kolitt Ulcerøs kolitt er betennelse i slimhinnen i tykktarm og endetarm av ukjent årsak. Betennelsen kan starte i en del av tarmen og raskt eller i løpet av år bli mer utbredt, eller den kan forbli lokal, som for eksempel ved endetarmsbetennelse. Sykdomsforløpet varierer betydelig, men er ofte preget av gode og dårligere perioder, av kortere og lengre varighet. Behandlingen er primært medisinsk, men cirka 10 % av pasientene opereres. Indikasjoner for kirurgi ved ulcerøs kolitt. Ved alvorlig sykdomstilstand der tarmen er så syk at den kan sprekke (toksisk kolitt). Operasjon må da utføres akutt. Takket være bedret medisinsk behandling forekommer i dag slike situasjoner sjelden. Ved alvorlige symptomer som ikke reagerer på intensiv medisinsk behandling innen få dager. Langvarige eller hyppige tilbakevendende symptomer som reduserer livskvaliteten Ved langvarig sykdom (minst år), når det ved koloskopikontroll påvises celleforandringer (kreftfare). I de to første situasjonene har pasienten ikke noe valg. Det er også tilfelle når det påvises betydelige celleforandringer i slimhinnen fordi det da er stor fare for kreftutvikling. Bestemmelsen om operasjon for øvrig, vil være et resultat av god kontakt mellom pasient og lege der den endelige avgjørelsen ligger hos pasienten, etter god informasjon om operasjonen, mulige komplikasjoner og resultater. Colonpolypose Colonpolypose er en arvelig sykdom der pasienten i tidlig alder utvikler et stort antall polypper i tarmen (flere enn 100). På grunn av stor fare for kreftutvikling må hele tykktarmen tas bort. Voksne pasienter tilbys å få fjernet tykktarmen så snart diagnosen er stadfestet. Barn tilbys som regel operasjon i 15-års alderen. 4

5 Kirurgisk behandling - IAA/bekkenreservoaroperasjon Den kirurgiske behandlingen består i å fjerne tykktarmen og endetarmen (figur 1). Pasientene blir tilbudt en operasjon der det konstrueres et ileumreservoar (ileum=nedre del av tynntarmen) også kalt bekkenreservoar, som skjøtes til endetarmskanalen (ileoanal anastomose, IAA). Pasienten slipper på denne måten en permanent stomi. Den kirurgiske behandlingen vil som oftest bestå av 2 eller 3 operasjoner avhengig av pasientens tilstand. Hvis tilstanden er alvorlig, fjernes først bare tykktarmen da dette er tilstrekkelig til å bringe den alvorlige sykdomstilstanden under kontroll. Pasienten får da også en midlertidig ileostomi. Neste operasjon, som foretas etter minimum 3 måneder, består i at endetarmen fjernes. Det konstrueres et ileumreservoar/ bekkenreservoar (figur 2) og dette skjøtes til endetarmskanalen (IAA) (figur 3). Pasienten må ha sin ileostomi ennå en tid for at skjøtene skal få gro i ro og fred. Etter ca 3 måneder legges ileostomien tilbake (figur 4) som den tredje og siste operasjonen og reservoaret tas nå i bruk. Hvis pasientens tilstand er god, utføres kun to operasjoner. De to første operasjonene er store og krever ofte 8-10 dagers sykehusopphold. Operasjonen der stomien legges tilbake, er mindre. Hvis alt forløper greit, er man ute av sykehuset i løpet av 4-5 dager. Enkelte pasienter egner seg ikke for IAA/bekkenreservoar. I enkelte tilfelle kan opphenget (krøset) til tynntarmen være så kort at tarmen ikke når ned til endetarmskanalen. Også komplikasjoner til operasjonen eller senere mislykket funksjon kan være årsak til at reservoaret må fjernes. I slike tilfeller må pasienten tilbys en konvensjonell ileostomi eller kontinent ileostomi (Kock`s reservoar). Figur 1 Tykktarmen og endetarmen (mørke) som fjernes ved operasjon. 5

6 Figur 2 Reservoaret lages ved at enden av tynntarmen snittes opp og sys sammen til en pose. I bunnen av posen lages et hull som festes til endetarmsåpningen. Figur 3 Tykktarmen og endetarmen er fjernet. Det er laget et reservoar som er skjøtet til endetarmskanalen (IAA). Tynntarmen er lagt frem som en bøylestomi. 6

7 Figur 4 Sluttresultatet etter at tykktarmen er fjernet og det er laget et reservoar med ileoanal anastomose (IAA). Stomien vist i figur 3 er fjernet. Mentale og praktiske forberedelser før en operasjon De medisinske forberedelsene vil variere og være forskjellig avhengig av hvordan sykdommen arter seg. Derimot er det enklere å si noe om hva man skal tenke på i forkant. Vi har satt opp 3 spørsmål man bør stille seg. Hvordan motivere seg selv underveis og holde ut? Hvordan takler man problemer underveis? Hvordan takler man resultatet (det kan være både positivt og negativt) hvis det ikke stemmer med forventningene? Hvis man er alvorlig syk, er det kanskje vanskelig å samle krefter til å la seg motivere til en operasjon. Derfor må man sette seg et mål og se situasjonen over tid og gjerne langt frem. De fleste vet at symptomene ved ulcerøs colitt kan forsvinne for deretter plutselig å komme tilbake igjen. Men man vet aldri når dette skjer eller om det skjer i det hele tatt. Man må derfor vurdere hva man har å tape og hva man har å vinne på å la seg operere. Mange tenker ikke over alle de begrensningene sykdommen egentlig medfører, men ser dem først etter operasjonen når de er på bedringens vei. For de fleste med plagsom ulcerøs kolitt vil imidlertid valget ikke være så vanskelig på grunn av symptomene og dårlig livskvalitet. Valget er kanskje vanskeligst for 7

8 pasienter nesten uten symptomer, men med celleforandringer som kan føre til kreft. De får en vanskeligere tarmfunksjon etter operasjonen. Fremskritt er en umulighet uten å ha evne til å tilpasse seg forandringer. Dette gjelder både i livet generelt, men også etter en operasjon. Noen endrer på matvanene mens andre spiser det samme, men mer enn før. Du finner ut av hva som passer ved å prøve og feile, men man bør være forberedt på at noen endringer på tidligere rutiner må gjøres. Sluttresultatet er for de fleste pasientene bra. Men hva hvis det ikke er det? Vil du angre? Tenk positivt! Utfør litt mentalt miljøvern på deg selv uten at dette skal oppfattes eller er ment som et psykologisk knep. Skulle det oppstå komplikasjoner etter operasjonen og du får pose på magen, er dette likevel for de fleste en vesentlig forbedring av livskvaliteten sett ut fra utgangspunktet. Hvilke konsekvenser får IAA/bekkenreservoaroperasjonen? Flere pasienter har sagt etter en operasjon: «Hvorfor gjorde jeg ikke dette tidligere?» Man vil i de fleste tilfeller klare å ta opp igjen de samme aktivitetene som «friske» mennesker driver med. De aller fleste idretter kan man også praktisere selv med pose på magen. Men livskvalitet måles ikke i antall løpte kilometer. For mange vil det å kunne gå på byen eller foreta reiser være selve «gulroten» til å la seg operere. Vi har i dag IAA/bekkenreservoar- opererte blant våre medlemmer som blant annet har reist rundt i flere verdensdeler. De fleste IAA/bekkenreservoaropererte opplever en klart forbedret livskvalitet etter operasjonen. Det er likevel umulig på forhånd å si med sikkerhet hvordan resultatet vil bli. Erfaringen viser imidlertid at tilstanden blir stadig bedre i løpet av de første par årene etter operasjonen. Vi vil videre fortelle litt om de konsekvenser operasjonen kan gi. Dette kapittelet bygger på en undersøkelse gjort blant IAA-gruppens egne medlemmer. Tidsskrift for den Norske Lægeforening, nr 26, 1999; 119, (Anette Larsen, Håkon Hole) Tarmfunksjonen Fordelen med operasjonen er at pasienten blir kvitt tarmsykdommen. Flertallet synes at deres helsetilstand blir bedre enn før. De fleste har hatt plager i tiden med ulcerøs kolitt. De som hadde familiær polypose synes helsetilstanden blir vanskeligere fordi disse ikke hadde de samme plagene som ulcerøs kolitt pasienter før operasjon. 8

9 Det funksjonelle resultatet av operasjonen er imidlertid viktig for helhetsinntrykket. Etter at tarmen er lagt tilbake for godt, har de fleste hyppige tarmtømninger og mange vil være avhengig av stoppende midler (Imodium, Loperamid). Antall tarmtømminger reduseres for de fleste ned til 5-7 ganger i døgnet i løpet av de første 3 månedene, men for noen kan det ta lengre tid og noen ser en bedring først 1-2 år etter operasjonen. Mange må til å begynne med opp om natten, men har etter en tid kun en eller ingen nattlige tømminger. De aller fleste har full kontroll på dagtid, men en del pasienter har litt lekkasje om natten og bruker derfor bind. Omtrent halvparten av alle IAA opererte bruker Imodium det første året. Dette tallet ser ut til å minke over tid og kan sikkert relateres til at man finner matvarer som passer bedre den situasjonen man er i. Det finnes også såkalt romoppfyllende fiberpulver som kan påvirke avføringskonsistensen (ViSiblin og Lunelax). Pulveret blandes opp i væske og drikkes. Når det kommer i magen og tarmen, suger det opp væske og gjør avføringen fastere. ViSiblin kan fås på blå resept, men du må få legen din til å søke om dette. Kost Noen legger om matvanene. Visse typer matvarer kan by på problemer når tykktarmen er borte. Enkelte får litt mageknip samt tynn avføring som kan føre til lekkasje. Her gjelder det å finne den type matvarer som passer en selv best og metoden er å prøve og feile. For at antall tarmtømminger skal være akseptabelt er det viktig at pasienten unngår fet mat, kraftig mat og mat med mye sukker. Også dette varierer mye fra pasient til pasient. Alkohol kan også være et problem. Det finnes forøvrig flere brosjyrer som gir råd og veiledning om matvarer. Hud Noen blir plaget med sår hud rundt endetarmsåpningen etter operasjonen. Dette kommer av at avføringen er svært tynn og virker irriterende på huden. Avføringen bør ikke ligge på huden over tid. Truseinnlegg bør skiftes umiddelbart etter lekkasje. Forskjellige typer salver bør brukes forebyggende. For eksempel barrierekrem, zinksalve, barnesalver, kerodex, vaselin. Mykt toalettpapir anbefales. Tilstanden bedrer seg etter hvert som avføringen blir fastere. 9

10 Seksualitet graviditet Et fåtall opplever å få en dårligere seksualfunksjon, noen får en bedre seksualfunksjon, men det store flertallet beskriver seksualfunksjonen som normal etter operasjonen, og seksuallivet er hos de fleste uendret. Når det gjelder graviditet viser nyere undersøkelser at det kan være vanskelig å bli gravid og at det kan være aktuelt med å bli gravid med hjelp av prøverørsteknikk. Det kan derfor, hvis mulig, være hensiktsmessig å få de barna man ønsker før konstruksjonen av reservoaret. Hvordan man skal føde dersom man er IAA/Bekkenreservoaroperert har vært mye diskutert. Noen mener man kan gjennomføre en vanlig fødsel mens andre mener man bør føde ved keisersnitt. Keisersnitt anbefales fordi selve fødselen kan påvirke lukkemuskelens funksjon umiddelbart eller på sikt, noe som kan gi store konsekvenser for en som skal holde på til dels tynnflytende avføring. I Sverige har man vært helt konsekvent og sagt at alle IAA/Bekkenreservoaropererte skal føde ved keisersnitt. Dette bør den enkelte diskutere med sin lege. Arbeid fritid Det viktigste er at nesten alle oppnår full kontroll av lukkemuskelen og kan fungere i dagliglivet. De fleste kan gjøre den samme jobben som tidligere, og noen synes yrkessituasjonen blir bedre etter IAA/bekkenreservoaroperasjonen. Sosialt ser det ut til at de fleste fungerer som før. Noen synes de fungerer bedre enn før operasjonen og et mindretall synes de fungerer dårligere. Det som ofte er hemmende er behovet for å vite hvor toalettet er og å kunne gå i fra hvis man må på toalettet. De fleste utfører sportslige aktiviteter som før, reiser på ferie og går på kino etc. Omtrent en tredjedel behøver ikke å gå på toalettet om natten, men svært mange må opp en eller to ganger, noen få må opp flere enn to ganger. Dette gir naturligvis en dårligere søvnkvalitet og kan påvirke yrkessituasjonen. Pouchitt Pouchitt er betennelse i reservoaret (pouch på engelsk). Symptomene er diaré og hyppige tømminger, smerte og sykdomsfølelse. Opptil % av pasientene får problemer med dette i større eller mindre grad. Betennelsen kan oppstå relativt raskt etter operasjonen eller først etter 2-3 år. Årsaken er ukjent, men forekommer først og fremst hos pasienter med ulcerøs kolitt. Pasienter med colonpolypose får sjeldnere dette problemet. Pouchitt behandles med antibiotika og hos fleste 10

11 med godt resultat. Imidlertid er dette en betennelse som kan komme igjen slik at behandlingen må gjentas. I få tilfeller må behandlingen gis permanent, og en sjelden gang fører den til at man må fjerne reservoaret slik at pasienten får en permanent stomi. Oppfølging Oppfølgingen vil variere mye fra sykehus til sykehus. Hos en del pasienter er anastomosen (skjøten)til å begynne med trang slik at denne må blokkes. Spesielle problemer kan kreve hyppigere kontroller. Senere kan kontroll foretas sjeldnere, hvert eller hvert annet år, eller hvis det skulle oppstå problemer. Det kan også være nyttig å ha kontakt med en stomisykepleier. Har kan man få råd om hudpleie, bleietyper, kost m.m. Konklusjon For å oppsummere kan vi si følgende: Pasienter med colonpolypose får stort sett litt flere utfordringer etter en operasjon fordi disse ikke hadde de samme plagene på forhånd som pasienter med ulcerøs kolitt. Pasienter med ulcerøs kolitt får det stort sett bedre, men opplever nye utfordringer bl.a. i matveien. Noen bruker lang tid på å venne seg til den nye livssituasjonen og finne ut hva som er bra. Andre tilpasser seg raskt. De fleste mister følelsen av å ha en sykdom, og de fleste smerter og ubehag er borte. Felles for begge gruppene er at flertallet kan se på operasjonen som vellykket og dermed leve et normalt liv. Hos 5 9 % fungerer ikke reservoaret. Disse vil kunne få en permanent stomi. 11

12 Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) LMF er en interesseorganisasjon for mennesker med sykdommer i fordøyelsessystemet. Medlemmene står tilknyttet en av våre 18 lokalforeninger. Flere av medlemmene i lokalforeningene har lang erfaring i å leve et liv etter en IAA/Bekkenreservoarop erasjon. De har gjort seg mange positive og negative erfaringer og har svært mye verdifull informasjon å gi. Ta derfor kontakt med din lokale forening. Den setter deg i forbindelse med en IAA/bekkenreservoaroperert person i nærheten av ditt hjemsted. Adressene til lokalforeningene fremkommer på siste side i medlemsbladet Fordøyelsen. For å ivareta særegne interesser for IAA/bekkenreservoar opererte er det dannet en egen ressursgruppe under landsstyret i LMF. IAA-gruppen arrangerer årlige seminarer, møter etc og støtter ellers lokalforeningene i deres arbeid. Dessuten organiserer gruppen en besøkstjeneste som kan kontaktes både før og etter operasjonen, for besøk på sykehuset eller privat. Ta kontakt med LMF for mer informasjon. Adressen er: Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) c/o FFO Smågruppesekretariatet Postboks 4568 Nydalen 0404 Oslo Hjemmesiden: LMFs kontakt telefon: / Mobilnummer til organisasjonssekretær: Foreningens e-postadresse: Brosjyren er utarbeidet av: Lege Anette Larsen, Radiumhospitalet og IAA i LMF Overlege og kirurg Ole Christian Lunde, Aker sykehus Trond Jamessen, IAA i LMF Torill Strøm, IAA i LMF Brosjyren er revidert november 2006 av: Avd. overlege dr. med. Ole Christian Lunde, Professor Helge E. Myrvold, avdelingsoverlege Ylva Sahlin Organisasjonssekretær LMF, Hanne Kise En stor takk til: AstraZeneca AS, Postboks 200, Vinderen NO-0310 Oslo. www. astrazeneca.no 12

13 Fakta om LMF LMF er en landsomfattende organisasjon, partipolitisk og religiøst nøytral. Organisasjonen arbeider for å: gi informasjon om fordøyelsessykdommenes årsak, virkning, forebyggelse og behandling informere om medlemmenes rettigheter støtte opp om forskning og behandling av sykdommene fremme medlemmenes interesser overfor myndighetene fremme kontakt mellom medlemmene og delta i internasjonalt samarbeide LMF ble stiftet i 1987 og har vært medlem av FFO siden og FFOU fra Egen ungdomsrepresentant i Landsstyret. Utgir: Fordøyelsen (4 nr pr år) Årskontingenten for år 2007 er kr. 220,- Hovedvekten av våre medlemmer har enten Ulcerøs Colitt eller Crohns sykdom. På landsbasis er vi over medlemmer fordelt på 18 lokalforeninger som igjen er inndelt i 5 helseregioner. Lokalforeningene på de sentrale steder arrangerer flere medlemsmøter i løpet av året. På medlemsmøtene tar vi opp aktuelle temaer som berører våre medlemmer. I de største lokalforeningene finnes også egne ungdomsgrupper, dette vil variere fra sted til sted. Som medlem i LMF vil du motta medlemsbladet FORDØYELSEN 4 ganger i året. Funksjonshemningen LMF organiserer personer med diagnoser knyttet til fordøyelsessystemet. Noen av sykdommene kan behandles, andre er kroniske. De fleste av våre medlemmer har diagnosene ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom. Det registreres vel 800 nye tilfeller pr. år i Norge. Begge er kroniske betennelsessykdommer med ukjent årsak. De fleste rammes i årsalderen, kvinner noe hyppigere enn menn. Det er tendenser til at alderen når sykdommen debuterer går ned. Også barn rammes og sykdommen er mest utbredt i Vest-Europa og USA, hyppigere jo lenger nord man kommer. 13

14 Tiltak og muligheter Noen av sykdommene kan behandles effektivt i dag. Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom kan ikke helbredes, men de fleste holder sykdommene under kontroll ved medisinsk behandling. Kirurgisk behandling kan være nødvendig når medisinsk behandling ikke virker, ved stopp i tarmpassasjen eller hull på tarmen. Tarmen kan blokkes ut, en kan fjerne deler av eller hele tarmen. Noen får stomi (pose på magen) andre IAA (fjerning av tykktarm og sammenskjøting av tynntarm til endetarm). Etter operasjon opplever de aller fleste en bedre livskvalitet. Tidlig og god informasjon om sykdommen er viktig for den enkeltes livssituasjon. LMF er medlem i European Federation of Crohn and Ulcerative colitis Association (EFCCA) og deltar aktivt i nordisk samarbeid på sitt område. Brosjyren kan etterbestilles hos lokallagene og hos organisasjonssekretær E-post adresse: 14

15 Slik blir du medlem LANDSFORENINGEN MOT FORDØYELSESSYKDOMMER - Telefon: e-post: Hvorfor bli medlem? Mulighet for å treffe andre og dele dine erfaringer i en av våre 18 lokalforeninger Medlemsbladet Fordøyelsen Møter med foredrag om aktuelle emner Egne tiltak for ungdom og foreldre med syke barn LMF er tilsluttet FFO Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, og EFCCA European Federation of Crohn s and Ulcerative Colitis Associations Sendes i konvolutt til: Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer, C/O FFO smågruppesekretariatet, PB Nydalen, 0404 Oslo Jeg ønsker medlemskap i Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer (LMF): Kontingenten for 2007 kr. 220,- Familiemedlemskap kr. kr. 330,- Navn:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... Tlf:... e-post:... F.mnd/år:... Mann Kvinne Frivillig opplysninger diagonose:... 15

16 Vi er til for deg! 16 Mariendal Offsettrykkeri AS, Gjøvik

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Magelegen Spørsmål om vonde mager

Magelegen Spørsmål om vonde mager Magelegen Spørsmål om vonde mager Sluttrapport Prosjektnummer: 2016/RB81974 Virksomhetsområde: Helse Søkerorganisasjon: Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) Prosjektleder: Marc Dudley Forord

Detaljer

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsykdom A gentle revolution in IBD therapy innhold Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12

Detaljer

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er Crohns sykdom?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til Crohns sykdom... 11 Prognose... 13 Behandling... 15 3 Hva er Crohns sykdom? Crohns sykdom

Detaljer

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om:

Hva er demens? I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva er demens? Glemmer du så mye at hverdagen din er vanskelig? Har du problemer med å huske vanlige ord eller veien til butikken? Dette kan være tegn på demens. I denne brosjyren kan du lese mer om: Hva

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT REKTALSALVE Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller

Detaljer

OPERASJON I MAGE ELLER TARM

OPERASJON I MAGE ELLER TARM OPERASJON I MAGE ELLER TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til avdeling for gastro og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av akutt stopp i fordøyinga. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS)

HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) «Det jeg synes er vanskeligst med HS, er at man ikke finner særlig forståelse fordi folk flest ikke vet hva det er. Det er kjipt å være den som ikke klarer å delta og være

Detaljer

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT

HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT HEMOROIDER OG BRUK AV SCHERIPROCT Prednisolonkaproat / Cinkokainhydroklorid HEMOR O IDER HAR DU HEMOROIDER? I så fall er du ikke alene. Man regner med at opptil 50 %¹ av befolkningen har, eller vil få,

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA)

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) Versjon av 2016 1. HVA ER PFAPA 1.1 Hva er det? PFAPA står for Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis.

Detaljer

IBS Kliniske aspekter. Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008

IBS Kliniske aspekter. Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008 IBS Kliniske aspekter Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008 Irritabel tarm. (IBS) Kjennetegnes ved kroniske magesmerter med tilleggssymptom. Uten at det foreligger Patologi i blodprøver.

Detaljer

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft

INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ INVITASJON til forebyggende undersøkelse mot tarmkreft MOT TARMKREFT ELSER K FOREBYGGENDE UNDERSØ Kreftregisteret og Sørlandet Sykehus Kristiansand tilbyr deg

Detaljer

TANNHELSE ER OGSÅ HELSE

TANNHELSE ER OGSÅ HELSE FFOs notat om tannhelse TANNHELSE ER OGSÅ HELSE Politisk notat nr. 01/15 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Det er ikke lett. Jeg vil i hvert fall ikke prioritere meg selv i forhold til ting som ungene

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

OPERASJON VED BETENNELSE I TARM

OPERASJON VED BETENNELSE I TARM OPERASJON VED BETENNELSE I TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til Avdeling for gastro- og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av betennelse i tarm. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro DIRA Versjon av 2016 1. Hva er DIRA 1.1 Hva er det? DIRA er en sjelden genetisk sykdom. Sykdommen gir betennelse i hud og knokler. Andre organer, som eksempelvis

Detaljer

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE INTRO HVA ER CYSTISK FIBROSE? Informasjon for foreldre, pårørende og de som selv har fått diagnosen Har barnet ditt eller du fått diagnosen

Detaljer

Sluttrapport Informartritt

Sluttrapport Informartritt Sluttrapport Informartritt Sammendrag: Psoriasis-og eksemforbundet (PEF), tidligere Norsk Psoriasisforbund, jobber for at alle med psoriasis, psoriasisartritt (psoriasis gikt) eller atopisk eksem får en

Detaljer

OPERASJON I TARM ELLER ENDETARM

OPERASJON I TARM ELLER ENDETARM OPERASJON I TARM ELLER ENDETARM KJÆRE PASIENT Velkommen til Avdeling for gastro- og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av svulst i tarm eller endetarm. ILLUSTRASJON AV MAGE

Detaljer

Bekkenreservoar kirurgi ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2000-2012. M. Sunde, A. E. Færden, T. Øresland

Bekkenreservoar kirurgi ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2000-2012. M. Sunde, A. E. Færden, T. Øresland Bekkenreservoar kirurgi ved Akershus Universitetssykehus i perioden 2000-2012 M. Sunde, A. E. Færden, T. Øresland Metode Journalsøk: Alle pasienter operert med bekkenreservoar siden 2000 Pre-/peri-/postoperative

Detaljer

Å være voksen med NF1

Å være voksen med NF1 Å være voksen med NF1 Utgitt januar 2007 Denne brosjyren henvender seg til voksne med NF1, til leger og andre som møter denne gruppen gjennom sine profesjoner. Vi håper den kan medvirke til en bedre forståelse

Detaljer

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter

En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen kan vi delta i samfunnslivet og i sportslige aktiviteter Foreningen for hjerte- lunge transplanterte (FHLT) The Norwegian Heart- Lung Transplant Association Takk for livet En vellykket hjerte- og/eller lungetransplantasjon er å få livet i gave på nytt! Igjen

Detaljer

Denne serien med plansjer viser foreløpige resultater for første halvår 2014 for koloskopier (kikkertundersøkelse av hele tykktarmen) som er

Denne serien med plansjer viser foreløpige resultater for første halvår 2014 for koloskopier (kikkertundersøkelse av hele tykktarmen) som er Denne serien med plansjer viser foreløpige resultater for første halvår 2014 for koloskopier (kikkertundersøkelse av hele tykktarmen) som er rapportert til det nasjonale kvalitetsregisteret Gastronet.

Detaljer

ved inflammatorisk tarmsykdom

ved inflammatorisk tarmsykdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsykdom www.adacolumn.net INNHOLD Mage-tarmkanalen...4 Ulcerøs kolitt...6 Crohns sykdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Slik fungerer Adacolumn...12 Behandling

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

LMF Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

LMF Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer «Orker ikke, gidder ikke, passer meg ikke... alle er så treige, allting går så fort» God magefølelse En positiv hverdag med ulcerøs kolitt og Crohn`s sykdom Sluttrapport Prosjektnummer: nr 0175 Virksomhetsområde:

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Lyme Artritt Versjon av 2016 1. HVA ER LYME ARTRITT? 1.1 Hva er det? Lyme artritt er en av sykdommene som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi (Lyme borreliose).

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2016 Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod Til deg som skal behandles med radioaktivt jod 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Årsaker til høyt stoffskifte Høyt stoffskifte medfører økt energiforbruk fordi

Detaljer

Movember. Laget av Caroline, Henriette og Nina VG2 HE

Movember. Laget av Caroline, Henriette og Nina VG2 HE Movember Laget av Caroline, Henriette og Nina VG2 HE Movember Movember er en årlig kampanje for bevisstgjøring om menns helse og pengeinnsamling til forsknings- og støtteprogrammer med fokus på prostatekreft,

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Naturfag for ungdomstrinnet

Naturfag for ungdomstrinnet Naturfag for ungdomstrinnet Seksualitet Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen 1 Her kan du lære om pubertet seksualitet seksuelt overførbare sykdommer prevensjon abort 2 Pubertet Puberteten er den perioden

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Om mikroskopisk kolitt - Kollagen og lymfocyttær kolitt

Om mikroskopisk kolitt - Kollagen og lymfocyttær kolitt Om mikroskopisk kolitt - Kollagen og lymfocyttær kolitt Utarbeidet i samarbeid med overlege Andreas Münch, Universitetssykehuset i Linköping Tilrettelagt for norske pasienter i samarbeid med: Knut E. A.

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som Dystoni Selve ordet Dys-toni betyr feil spenning i muskulaturen og gir ufrivillige bevegelser Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som symptombeskrivelse. Dystoni skyldes endrede signaler fra

Detaljer

Det er særdeles viktig at du slutter å røyke minst 4 uker før operasjonen og 2 uker etter.

Det er særdeles viktig at du slutter å røyke minst 4 uker før operasjonen og 2 uker etter. Mageplastikk Mageplastikk er en operasjonsmetode hvor overflødig hud og fettvev fjernes. Ofte gjøres det fettsuging og stramming av underliggende muskel samtidig. Mange har fettansamlinger på magen, ofte

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss SØ-109159 Innhold 4 5 5 6 8 9 9 9 10 Hvem kan bli operert? Hva må du gjøre før du kan opereres for overvekt? Fakta om overvektsoperasjoner Laparoskopisk

Detaljer

Pasientveiledning Informasjon om behandling av Interstitiell Cystitt / Bladder Plain Syndrome (IC/BPS) med Uracyst

Pasientveiledning Informasjon om behandling av Interstitiell Cystitt / Bladder Plain Syndrome (IC/BPS) med Uracyst 2% CHONDROITIN SULFATE Pasientveiledning Informasjon om behandling av Interstitiell Cystitt / Bladder Plain Syndrome (IC/BPS) med Uracyst www.navamedic.com 2 Forord Denne folder er for deg som skal behandles

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

HJERTE- OG LUNGETRANSPLANTERTE

HJERTE- OG LUNGETRANSPLANTERTE HJERTE- OG LUNGETRANSPLANTERTE FHLT Interessegruppe for transplanterte i LHL FHLT, Foreningen for hjerte- lungetransplanterte, ble stiftet i 1987 av en håndfull hjertetransplanterte. Senere ble også lunge

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi

Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder gastroenterologisk kirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE

REFLEKSJON REFLEKSJON I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK R Å D RÅ D E I E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE I E E T IKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK RÅ D E T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPL E REFLEKSJON REFLEKSJON T FOR SYKEPLEIEETIKK RÅDET FOR SYKEPLE E I E E TIKK RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

Detaljer

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e

REFLEKSJON REFLEKSJON. i e e tikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk R å d. Rå d e. i e i e e t ikk Rådet for sykepleieetikk Rådet for sykepleieetikk Rå d e t for sykepleieetikk Rådet for sykepl e REFLEKSJON REFLEKSJON t for sykepleieetikk Rådet for sykeple e i e e tikk Rådet for sykepleieetikk

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative. Har du barn som pårørende?

Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative. Har du barn som pårørende? Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative Har du barn som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når et familiemedlem blir alvorlig syk, vil det berøre hele

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

INKONTINENSUTREDNING. Må det gjøres så vanskelig?

INKONTINENSUTREDNING. Må det gjøres så vanskelig? INKONTINENSUTREDNING Må det gjøres så vanskelig? Arnfinn Seim Kommunelegen i Rissa 1.amanuensis i allmennmedisin, NTNU 1 Hva har vi gjort i Rissa? Epidemiologi Kartlegging av forekomst av UI blant kvinner

Detaljer

Omsorgstretthet egenomsorg

Omsorgstretthet egenomsorg Omsorgstretthet egenomsorg (3 frivillig selvtester for den enkelte eller løses med kollegaer i forkant av workshop trinn 4) Omsorgstretthet Selvtest for helsepersonell Navn: Institusjon: Dato: Vennligst

Detaljer

LMF informerer. Barn og unge med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

LMF informerer. Barn og unge med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom LMF informerer Barn og unge med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom Revidert utgave 2011 Innholdsfortegnelse Hva er IBD?...5 Fordøyelseskanalen...6 Undersøkelser...7 Behandling...8 Hverdagen med IBD... 11

Detaljer

Hverdagen med ileostomi

Hverdagen med ileostomi MILJØMERKET TRYKKSAK FRA FLISA TRYKKERI Lisensnr. 241 645 www.flisatrykkeri.no Coloplast utvikler produkter og tjenester som gjør livet enklere for mennesker med personlige medisinske behov. Hverdagen

Detaljer

Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje.

Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje. Urininkontinens Inkontinens betyr å ikke kunne holde på noe og brukes oftest om ufrivillig urinlekkasje. Flere tusen norske kvinner og menn har inkontinensproblemer. Mange holder derfor plagene for seg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Forutsigbar tarmtømming. Veiledning i bruk av Peristeen

Forutsigbar tarmtømming. Veiledning i bruk av Peristeen Forutsigbar tarmtømming Veiledning i bruk av Peristeen Innhold Innledning....3 Tarmens anatomi...4 Forstyrrelser i tarmen...5 Peristeen - en forutsigbar tarmtømmingsmetode....6 Tarmtømmingsdagbok, voksne................................

Detaljer

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016

Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung kreft Midt-Norge inviterer til Krakowtur 15.-18. september 2016 Ung Kreft Midt-Norge vil invitere våre medlemmer mellom 18 og 35 år til Krakow-tur 15.-18. september. Dersom du ikke allerede er medlem

Detaljer

BESTILLINGSLISTE Send inn talongen eller bestill via www.norilco.no

BESTILLINGSLISTE Send inn talongen eller bestill via www.norilco.no BESTILLINGSLISTE Send inn talongen eller bestill via www.norilco.no BROSJYRER: o NORILCOs informasjonsfolder _ o Barn med stomi/reservoar_ DVD (gratis utlån) INNEHOLDER: Med pose på magen nr. 1 (30 min.)

Detaljer

Brukermedvirkning ved behandling av overvekt-endring. endring av holdninger/atferd knyttet til fedme

Brukermedvirkning ved behandling av overvekt-endring. endring av holdninger/atferd knyttet til fedme Brukermedvirkning ved behandling av overvekt-endring endring av holdninger/atferd knyttet til fedme Dr. Med.Grethe Støa a Birketvedt Aker Universitetssykehus Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring

Detaljer

Behandling av tarmproblemer. Ragne Sletbakk, stomisykepleier. November 2011

Behandling av tarmproblemer. Ragne Sletbakk, stomisykepleier. November 2011 Behandling av tarmproblemer. Ragne Sletbakk, stomisykepleier. November 2011 Min bakgrunn: -24 års erfaring fra Rikshospitalet som sykepleier -Prematur avdeling -Nyfødt intensiv -Operasjonssykepleier, barnekirurgi

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL

FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL HVA ER GREIT? HVA ER IKKE GREIT? HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? ALKOHOL FOTBALL 5 ARGUMENTER FOR FRAVÆR AV ALKOHOL I FOTBALLEN DET MILJØMESSIGE DET

Detaljer

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Hindi/norsk

Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte. Hindi/norsk Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Hindi/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren. Mange virus kan gi leverbetennelse, og de viktigste er hepatitt A-viruset, hepatitt

Detaljer

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no

Mastocytose i hud. kløe. utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER. www.sjeldnediagnoser.no Mastocytose i hud kløe utslett i huden SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no KUTAN MASTOCYTOSE - MASTOCYTOSE I HUD Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Henoch-Schönlein Purpura Versjon av 2016 1. OM HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA (HSP) 1.1 Hva er det? Henoch-Schönlein purpura (HSP) er en tilstand der veldig små

Detaljer

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Gruppesamling 4 Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Forrige samling Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvor viktig er det for hele kroppen å være aktiv? Har du tro på

Detaljer

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder.

Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014. Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. Maskulinitet, behandling og omsorg Ullevål sykehus 3.9.2014 Marianne Inez Lien, stipendiat. Sosiolog. Universitetet i Agder. To delstudier Del 1 Feltarbeid på en kreftklinikk på et sykehus i Norge Dybdeintervjuer

Detaljer

HAYDOM LUTHERAN HOSPITAL.

HAYDOM LUTHERAN HOSPITAL. HAYDOM LUTHERAN HOSPITAL. Haydom Lutheran Hospital ligger på en høgslette 30 mil vest for Arusha i Tanzania. I januar 2005 ble det feiret 50 årsjubileum. Da under ledelse av Ole Halgrim Evjen Olsen.Nå

Detaljer

Til deg som ikke får sove

Til deg som ikke får sove Til deg som ikke får sove Mange flyktninger opplever perioder med søvnproblemer. Noen plages hver natt, andre av og til. Problemene kan arte seg som vansker med å sovne, stadig avbrutt søvn, tidlig oppvåkning

Detaljer

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Kan jeg gå i barnehagen i dag? Kan jeg gå i barnehagen i dag? En brosjyre om barn, barnehage og sykdom Revidert 20.10.2014 INFORMASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE SOM HAR BARN I LØKEBERGSTUA BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til

Detaljer

colostomi ileostomi urostomi nefrostomi

colostomi ileostomi urostomi nefrostomi B L Å re s e p t S T O M I colostomi ileostomi urostomi nefrostomi S T O M I Litt om Mediq Norge AS, avd DIREKTE: Vi er en bandasjist som leverer det utstyret du har behov for til din stomi. Vi fører alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Inflamatorisk tarmsykdom valg av brukerrepresentant. Saksnr.29/15 Pakkeforløp Kreft konferanse Stjørdal

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Inflamatorisk tarmsykdom valg av brukerrepresentant. Saksnr.29/15 Pakkeforløp Kreft konferanse Stjørdal MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget St. Olavs Hospital Arkivsak: 14/9645-11 Møtested: 1902-bygget, 1.etg. Møterom 02M11 Møtedato: 22.09.2015 kl. 10.30. 15.30. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjenning

Detaljer

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge

Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Årsrapport 2000 for Foreningen for blødere i Norge Medlemmer Foreningen for blødere i Norge (FBIN) hadde pr. 31.12.2000 220 enkeltmedlemmer og 137 familiemedlemskap, til sammen 357. De tilsvarende totaltallene

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

Vi har hår alle steder på kroppen - unntatt i håndflatene og under føttene.

Vi har hår alle steder på kroppen - unntatt i håndflatene og under føttene. Hår og hårtap Håret betyr mye for hvordan vi oppfatter oss selv og andre. Hårets struktur Vi har hår alle steder på kroppen - unntatt i håndflatene og under føttene. Hårets form varierer fra tykke, krøllete

Detaljer

forening for autoimmune leversykdommer

forening for autoimmune leversykdommer forening for autoimmune leversykdommer g Autoimmun hepatitt g Primær biliær cirrhose g Primær skleroserende cholangitt Hvem er vi? Forening for autoimmune leversykdommer (FAL) er en forening for rammede

Detaljer