Møteinnkalling. Saksliste. «Miljø, forbruk og klima - fra Ord til Handling» rådmannen v/ Signy Overbye og Jan Henrik Dahl. Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Saksliste. «Miljø, forbruk og klima - fra Ord til Handling» rådmannen v/ Signy Overbye og Jan Henrik Dahl. Kommunestyret 31.05."

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyret Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16:00 Forfall meldes til telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Kl «Miljø, forbruk og klima - fra Ord til Handling» rådmannen v/ Signy Overbye og Jan Henrik Dahl Saksliste PS 37/16 16/2756 Åpent Refererte journalposter pr PS 38/16 16/2471 Åpent Årsrapport og årsregnskap 2015 Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal PS 39/16 16/2356 Åpent Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget PS 40/16 15/5792 Åpent PS 41/16 15/5793 Åpent PS 42/16 15/5803 Åpent PS 43/16 16/324 Åpent PS 44/16 16/355 Åpent PS 45/16 16/403 Åpent Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Prix Ler Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Marked Hovin Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Marked Lundamo Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Marked Hølonda Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Marked Korsveien Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 REMA 1000 Melhus Torg

2 PS 46/16 16/500 Åpent PS 47/16 16/540 Åpent PS 48/16 16/541 Åpent PS 49/16 16/868 Åpent PS 50/16 16/1264 Åpent PS 51/16 16/1465 Åpent PS 52/16 16/514 Åpent PS 53/16 16/424 Åpent PS 54/16 16/318 Åpent PS 55/16 16/1361 Åpent PS 56/16 16/582 Åpent PS 57/16 16/369 Åpent PS 58/16 16/1362 Åpent Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 REMA 1000 Gaula Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Prix Kvål Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Extra Melhus Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Bunnpris Melhus Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Eurospar Melhus Skjenkebevilling - søknad Jordbærpikene Melhus AS Skjenkebevilling - søknad Øysand Camping AS Skjenkebevilling - søknad Viet Wok Skjenkebevilling - søknad Mamarosa Melhus AS Skjenkebevilling - søknad Korsvegen restaurant og pizzeria AS Skjenkebevilling - søknad Lundamo pizza og grill AS Skjenkebevilling - søknad Schei Jakobsen AS Skjenkebevilling - søknad Restauranthuset Høvdingen

3 PS 59/16 13/621 Åpent 1/1 OMRÅDE FOR HUNDEKLUBB PÅ STAVSØRA- BEVILGNINGSSAK PS 60/16 14/1766 Åpent 92/56 OG 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 PS 61/16 15/139 Åpent 98/7 Detaljplan Rønningstrøa - andregangs behandling PS 62/16 16/634 Åpent Planstrategi PS 63/16 16/2064 Åpent REGNSKAP MED ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING PS 64/16 16/2464 Åpent Omstilling i Helse- og omsorgssektoren - Hundre år i eget hjem FO 14/16 16/2033 Åpent FO 15/16 16/2733 Åpent INTERPELLASJON - G/S VEG LOSENKRYSSET - HERMANSTAD, med forslag til vedtak KOMMUNESTYRET INTERPELLASJON - KLIMATILTAK I KOMMUNEN FO 16/16 16/2753 Åpent INTERPELLASJON - BRUK AV GIFTIGE PLANTEVERNMIDLER I NÆRMILJØET FO 17/16 16/2279 Åpent Spørsmål til ordfører: Familievikar Melhus kommune, Gunnar Krogstad møteleder Mari Grongstad møtesekretær

4

5 Sak 37/16 Refererte journalposter pr Arkivsaksnummer 16/2756 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 37/16 Rådmannens forslag til vedtak: Referert i nødvendig utstrekning. Vedlegg: 16/ IKT/IKT/MAVI Møteprotokoll - Møte i Melhus eldreråd den / RAD/RAD/MOBO Kontrollutvalget Møteprotokoll Kontrollutvalget / IKT/IKT/MAVI Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stortingsvalget og sametingsvalget fastsetting av valgdag 16/ IKT/IKT/MAVI Møteplan høsten / IKT/IKT/MAVI Møteprotokoll - Møte i Melhus eldreråd den

6

7 Sak 38/16 Årsrapport og årsregnskap 2015 Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal Arkivsaksnummer 16/2471 Saksansvarlig: Sigrun Schei Kommunestyret PS 38/16 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar årsrapport og årsregnskap 2015 til orientering. Skatteregnskapet for Melhus for 2015 orienteringssak 1. Innledning Skatteoppkreverne skal føre skatteregnskapet, innfordre skatt og arbeidsgiveravgift og føre kontroll med arbeidsgiverne. Oppgavene reguleres av skattebetalingsloven med forskrifter, lovverk knyttet til tvangsinnfordring samt styringssignaler fra Skattedirektoratet. Administrativt er skatteoppkreverne underlagt kommunene, mens det er staten ved skatteetaten som er faglig overordnet myndighet. Innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift fordeles og utbetales til skattekreditorene (staten, fylkeskommunen og kommunen) hver måned ved såkalt periodisk oppgjør. Ved årets slutt avlegges årsregnskapet som viser samlet fordeling gjennom året. 2. Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal Kemnerkontoret er et samarbeid mellom tre kommuner og lokalisert i Melhus kommune. Det er Melhus kommune som har arbeidsgiveransvaret. Skatteetaten er faglig overordnet myndighet. Det føres separat skatteregnskap for hver kommune. Kemnerkontoret har 20. januar 2016 avlagt skatteregnskapet for Samlet innbetaling av skatter og arbeidsgiveravgift for alle tre kommuner i 2015 var kr For de siste 4 år er total innbetaling av skatter og arbeidsgiveravgift til kemnerkontoret som følger (i kr): Skatteinng 2015 Skatteinng 2014 Skatteinng 2013 Skatteinng Skatteregnskapet for Melhus 2015 Nøkkeltall fra skatteregnskapet for Melhus: 3. 1 Total skatteinngang Melhus kommune (til sammen for alle skattekreditorene): Siste 4 år: Skatteinngang i Melhus kommune 2015 fordelt på skattekreditorene:

8 Folketrygden Arbeidgiveravgift: kr Folketrygden medlemsavgift: kr Fordelt til fylkeskommunen: kr Fordelt til kommunen: kr Fordelt til staten: kr Videresending plassering mellom kommuner kr Totalt kr Fordelt til Melhus kommune som skattekreditor siste 4 år: Skatterestanser Samlet skatterestanse i Melhus kommune pr (for inntektsårene ) var kr , fordelt slik (i kr). Fordeling på skattekreditorer dersom kravet blir innbetalt* Skatteart Restanse Kommunen Fylket Folketrygden Staten Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgiveravgift ,00 % 0 0,00 % ,00 % 0 0,00 % Forsinkelsesrenter ,61 % ,32 % ,04 % ,03 % Forskuddsskatt (selskaper) ,10 % 178 0,60 % 0 0,00 % ,30 % Forskuddsskatt person ,61 % ,32 % ,04 % ,03 % Forskuddstrekk ,61 % ,32 % ,04 % ,03 % Innfordringsinntekter ,61 % ,32 % ,04 % ,03 % Restskatt (selskaper) ,10 % ,60 % 0 0,00 % ,30 % Restskatt person ,61 % ,32 % ,04 % ,03 % Sum *Basert på siste årets skatteøre (fordeling mellom skattekreditorene)med hjemmel i skattebetalingslovens kapittel 8 om Fordeling av skatt mellom skattekreditorene og Finansdepartementets forskrift av nr 627 om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorene. Den skattearten hvor restansene utgjør størst beløp, er restskatt for personlige skattytere, hvor ca kr står ubetalt. Dette er restanser fra 1995 og framover. Fjorten av disse er krav over kr , fem er over kr og to utgjør over kr hver. Noen av kravene skriver seg fra bokettersyn som har resultert i betydelige endringer i inntekt, gjerne over flere år. For de av skattyterne som har inntekt og/eller eiendeler, pågår det aktive innfordringstiltak. Noen har pågående gjeldsordning hvor kravene avskrives når ordningen er ferdig. Vi har også en del skattytere uten registrert inntekt eller eiendeler hvor vi ikke har noen aktiv innfordring. Vi foretar imidlertid såkalt maskinell dekningskontroll med jevne mellomrom for å avdekke formuesgoder eller inntekt, og vi går gjennom restanselister jevnlig for å evaluere eller iverksette tiltak. Dersom restskatten ikke er betalt tre år etter utløpet av ligningsåret, blir skattyters pensjonspoeng satt ned. Dette resulterer i lavere ytelser fra NAV når det skulle bli aktuelt.

9 Restanser på restskatt personlige skattytere fordelt pr år: År Gjenstående krav i kr pr Gjenstående krav i kr pr Det er nå gitt signaler fra Skattedirektoratet om at vi lettere kan la krav gå til foreldelse og dermed avskrive dem. Innfordring Nedenfor er en oversikt som viser ulike innfordringstiltak gjennomført i henholdsvis 2014 og Innfordringstiltak Utleggstrekk Utleggsforretning Begjæring tvangsdekning Konkurs 5 5 Melhus, 31.mars 2016 Sigrun Schei kemner Vedlegg: -Årsregnskap 2015, sammendrag -Årsrapport 2015

10

11 Sak 39/16 Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget Arkivsaksnummer 16/2356 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 39/16 Kontrollutvalgets forslag til vedtak: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen på bakgrunn av eventuelle endringer i risikovurderinger, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Særutskrift fra behandling i Kontrollutvalget Plan for forvaltningsrevisjon Behandles i utvalg Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Melhus kommune /16 Saksbehandler Eva J. Bekkavik Arkivkode FE - 216, TI - &30 Arkivsaknr 16/22-8 Kontrollutvalgssekretariatets innstilling Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen på bakgrunn av eventuelle endringer i risikovurderinger, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedlegg Plan for forvaltningsrevisjon utkast Overordnet analyse 2016 Behandling: Kontrollutvalget ønsker å prioritere følgende fokusområder: 1. Mobbing 2. Skolehelsetjenesten 3. Sykefravær 4. Ulovlighetsoppfølging 5. Skoleskyss Endringen i prioritering legges inn i plan for forvaltningsrevisjon før den oversendes kommunestyret for endelig behandling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget slutter seg til forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Planen legges frem for kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer i planen på bakgrunn av eventuelle endringer i

12 risikovurderinger, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Saksutredning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden. 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget fremmer i denne saken en ny plan for forvaltningsrevisjon for Kontrollutvalget startet arbeidet med overordnet analyse på sitt møte den 29. februar Utvalget inviterte rådmannen, seksjonsledere/virksomhetsledere, ordfører, varaordfører, komiteledere, gruppeledere, hovedverneombud og hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og Sykepleierforbundet til dette møtet for å få innspill på områder hvor det kan være risiko for at Melhus kommune ikke når politisk vedtatte målsettinger, oppfyller lovkrav eller driver effektivt. Kontrollutvalgets sekretær har i tillegg hatt møte med oppdragsansvarligrevisor for Melhus kommune. Kommunestyret er i henhold til kommuneloven øverste tilsynsorgan i Melhus kommune og i henhold til loven er det kommunestyret selv som må vedta plan for forvaltningsrevisjon for Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til fokusområder for forvaltningsrevisjon for Planen inneholder flere fokusområder for forvaltningsrevisjon enn det som det ressursmessig sett er mulig å få gjennomført i denne perioden. Det er opp til kontrollutvalget og kommunestyret å foreta den endelige prioriteringen av hvilke områder som kontrollutvalget skal se nærmere på i perioden. Dersom det over tid oppstår forhold, f.eks. endringer i risikovurderinger, som gjør at prioriterte fokusområder blir uaktuelle, er det en fordel om kontrollutvalget har mulighet til å velge et annet fokusområde i planen. For å gjøre saksbehandlingen så smidig som mulig foreslår sekretariatet at kontrollutvalget ber kommunestyret om fullmakt til å foreta begrunnede omprioriteringer i planen dersom utvalget finner dette formålstjenlig, samt å prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon Kontrollutvalgets sekretariat legger herved frem forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Melhus kommune for Etter at kontrollutvalget har behandlet planen oversendes saken til kommunestyret, som vedtar den endelige prioriteringen av forvaltningsrevisjonsarbeidet for den kommende perioden.

13 Sak 40/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Prix Ler Arkivsaksnummer 15/5792 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 11/16 Kommunestyret PS 40/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Prix Ler, Ler Som styrer godkjennes: Anne Formo f Som stedfortreder godkjennes: Kåre Jon Langberg f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Prix Ler, Ler Som styrer godkjennes: Anne Formo f Som stedfortreder godkjennes: Kåre Jon Langberg f Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

14 Bakgrunn for saken: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Coop Oppdal SA er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved Coop Prix Ler, Ler Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Styrer Anne Formo f og stedfortreder Kåre Jon Langberg f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Coop Oppdal SA S får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 11/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Prix Ler, Ler Som styrer godkjennes: Anne Formo f Som stedfortreder godkjennes: Kåre Jon Langberg f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Prix Ler, Ler

15 Som styrer godkjennes: Anne Formo f Som stedfortreder godkjennes: Kåre Jon Langberg f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

16

17 Sak 41/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Marked Hovin Arkivsaksnummer 15/5793 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 9/16 Kommunestyret PS 41/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Marked Hovin, 7236 Hovin. Som styrer godkjennes: Kenneth Pedersen Hopstad f Som stedfortreder godkjennes: Kåre Jon Langberg f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Marked Hovin, 7236 Hovin. Som styrer godkjennes: Kenneth Pedersen Hopstad f Som stedfortreder godkjennes: Kåre Jon Langberg f Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Bakgrunn for saken:

18 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Coop Oppdal SA er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved Coop Marked Hovin, Hovin. Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Styrer Kenneth Pedersen Hopstad f og stedfortreder Kåre Jon Langberg f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Coop Oppdal SA S får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 9/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Marked Hovin, 7236 Hovin. Som styrer godkjennes: Kenneth Pedersen Hopstad f Som stedfortreder godkjennes: Kåre Jon Langberg f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Marked Hovin, 7236 Hovin. Som styrer godkjennes: Kenneth Pedersen Hopstad f

19 Som stedfortreder godkjennes: Kåre Jon Langberg f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

20

21 Sak 42/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Marked Lundamo Arkivsaksnummer 15/5803 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 10/16 Kommunestyret PS 42/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Marked Lundamo, Lundamo Som styrer godkjennes: Beate Kant Jonli f Som stedfortreder godkjennes: Unni Følstad f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Marked Lundamo, Lundamo Som styrer godkjennes: Beate Kant Jonli f Som stedfortreder godkjennes: Unni Følstad f Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Bakgrunn for saken: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Coop Oppdal SA er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved Coop Marked Lundamo, Lundamo

22 Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Styrer Beate Kant Jonli f og stedfortreder Unni Følstad f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Coop Oppdal SA S får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 10/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Marked Lundamo, Lundamo Som styrer godkjennes: Beate Kant Jonli f Som stedfortreder godkjennes: Unni Følstad f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Oppdal SA, org for utøvelse ved Coop Marked Lundamo, Lundamo Som styrer godkjennes: Beate Kant Jonli f Som stedfortreder godkjennes: Unni Følstad f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider:

23 Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

24

25 Sak 43/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Marked Hølonda Arkivsaksnummer 16/324 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 12/16 Kommunestyret PS 43/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Hølonda SA, orgnr for utøvelse ved Coop Marked Hølonda, Gåsbakken Som styrer godkjennes: Frode Kjøsen f Som stedfortreder godkjennes: Erik Gorsetbakk f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Hølonda SA, orgnr for utøvelse ved Coop Marked Hølonda, Gåsbakken Som styrer godkjennes: Frode Kjøsen f Som stedfortreder godkjennes: Erik Gorsetbakk f Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

26 Bakgrunn for saken: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Coop Hølonda SA er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved Coop Marked Hølonda, 7213 Gåsbakken Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Styrer Frode Kjøsen f og stedfortreder Erik Gorsetbakk f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Coop Hølonda SA får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 12/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Hølonda SA, orgnr for utøvelse ved Coop Marked Hølonda, Gåsbakken Som styrer godkjennes: Frode Kjøsen f Som stedfortreder godkjennes: Erik Gorsetbakk f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Hølonda SA, orgnr for utøvelse ved Coop Marked Hølonda, Gåsbakken

27 Som styrer godkjennes: Frode Kjøsen f Som stedfortreder godkjennes: Erik Gorsetbakk f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

28

29 Sak 44/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Marked Korsveien Arkivsaksnummer 16/355 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 13/16 Kommunestyret PS 44/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Korsveien SA, orgnr for utøvelse ved Coop Marked Korsveien, Korsvegen Som styrer godkjennes: Hanne O. Langås f Som stedfortreder godkjennes: Øystein Kottum f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Korsveien SA, orgnr for utøvelse ved Coop Marked Korsveien, Korsvegen Som styrer godkjennes: Hanne O. Langås f Som stedfortreder godkjennes: Øystein Kottum f Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom

30 Bakgrunn for saken: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Coop Korsveien SA er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved Coop Marked Korsveien, 7212 Korsvegen Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Styrer Hanne O. Langås f og stedfortreder Øystein Kottum f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Coop Korsveien SA får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 13/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Korsveien SA, orgnr for utøvelse ved Coop Marked Korsveien, Korsvegen Som styrer godkjennes: Hanne O. Langås f Som stedfortreder godkjennes: Øystein Kottum f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Korsveien SA, orgnr for utøvelse ved Coop Marked Korsveien, Korsvegen

31 Som styrer godkjennes: Hanne O. Langås f Som stedfortreder godkjennes: Øystein Kottum f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom

32

33 Sak 45/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 REMA 1000 Melhus Torg Arkivsaksnummer 16/403 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 15/16 Kommunestyret PS 45/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Kristian Lorvik AS orgnr for utøvelse ved REMA 1000 Melhus Torg, Melhus. Som styrer godkjennes: Kristian Lorvik f Som stedfortreder godkjennes: Kristoffer Johansen f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Kristian Lorvik AS orgnr for utøvelse ved REMA 1000 Melhus Torg, Melhus. Som styrer godkjennes: Kristian Lorvik f Som stedfortreder godkjennes: Kristoffer Johansen f Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom

34 Bakgrunn for saken: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Kristian Lorvik AS er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved REMA 1000 Melhus Torg, Per Bortens veg 3, Melhus. Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Styrer Kristian Lorvik f og stedfortreder Kristoffer Johansen f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Kristian Lorvik AS får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 15/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Kristian Lorvik AS orgnr for utøvelse ved REMA 1000 Melhus Torg, Melhus. Som styrer godkjennes: Kristian Lorvik f Som stedfortreder godkjennes: Kristoffer Johansen f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Kristian Lorvik AS orgnr for utøvelse ved REMA 1000 Melhus Torg, Melhus.

35 Som styrer godkjennes: Kristian Lorvik f Som stedfortreder godkjennes: Kristoffer Johansen f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom

36

37 Sak 46/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 REMA 1000 Gaula Arkivsaksnummer 16/500 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 17/16 Kommunestyret PS 46/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Zimmerlund AS, orgnr for utøvelse ved REMA 1000 Gaula, Martin Tranmælsveg 65, Melhus. Som styrer godkjennes: Paul Eriksen Zimmerlund f Som stedfortreder godkjennes: Gunn Randi Riseth f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Zimmerlund AS, orgnr for utøvelse ved REMA 1000 Gaula, Martin Tranmælsveg 65, Melhus. Som styrer godkjennes: Paul Eriksen Zimmerlund f Som stedfortreder godkjennes: Gunn Randi Riseth f Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

38 Bakgrunn for saken: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Zimmerlund AS er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved REMA 1000 Gaula, Melhus. Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Styrer Paul Eriksen Zimmerlund f og stedfortreder Gunn Randi Riseth f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Zimmerlund AS får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 17/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Zimmerlund AS, orgnr for utøvelse ved REMA 1000 Gaula, Martin Tranmælsveg 65, Melhus. Som styrer godkjennes: Paul Eriksen Zimmerlund f Som stedfortreder godkjennes: Gunn Randi Riseth f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til:

39 Zimmerlund AS, orgnr for utøvelse ved REMA 1000 Gaula, Martin Tranmælsveg 65, Melhus. Som styrer godkjennes: Paul Eriksen Zimmerlund f Som stedfortreder godkjennes: Gunn Randi Riseth f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

40

41 Sak 47/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Prix Kvål Arkivsaksnummer 16/540 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 19/16 Kommunestyret PS 47/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Midt-Norge SA, org for utøvelse ved Coop Prix Kvål, Vassfjellvegen 6, Kvål Som styrer godkjennes: Johan Magnus Fjær f Som stedfortreder godkjennes: Tor Helge Rangøynes f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Midt-Norge SA, org for utøvelse ved Coop Prix Kvål, Vassfjellvegen 6, Kvål Som styrer godkjennes: Johan Magnus Fjær f Som stedfortreder godkjennes: Tor Helge Rangøynes f Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

42 Bakgrunn for saken: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Coop Midt-Norge SA er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved Coop Prix Kvål, Kvål. Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Styrer Johan Magnus Fjær f og stedfortreder Tor Helge Rangøynes f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Coop Midt-Norge SA får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 19/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Midt-Norge SA, org for utøvelse ved Coop Prix Kvål, Vassfjellvegen 6, Kvål Som styrer godkjennes: Johan Magnus Fjær f Som stedfortreder godkjennes: Tor Helge Rangøynes f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Midt-Norge SA, org for utøvelse ved Coop Prix Kvål, Vassfjellvegen 6, Kvål

43 Som styrer godkjennes: Johan Magnus Fjær f Som stedfortreder godkjennes: Tor Helge Rangøynes f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

44

45 Sak 48/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Coop Extra Melhus Arkivsaksnummer 16/541 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 18/16 Kommunestyret PS 48/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Midt-Norge SA, org for utøvelse ved Coop Extra Melhus, 7224 Melhus Som styrer godkjennes: Vebjørn Skjærvold f Som stedfortreder godkjennes: Jørgen Sundseth f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Midt-Norge SA, org for utøvelse ved Coop Extra Melhus, 7224 Melhus Som styrer godkjennes: Vebjørn Skjærvold f Som stedfortreder godkjennes: Jørgen Sundseth f Salgstiden for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

46 Bakgrunn for saken: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Coop Midt-Norge SA er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved Extra Melhus, 7224 Melhus. Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Styrer Vebjørn Skjærvold f og stedfortreder Jørgen Sundseth f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Coop Midt-Norge SA får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 18/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Coop Midt-Norge SA, org for utøvelse ved Coop Extra Melhus, 7224 Melhus Som styrer godkjennes: Vebjørn Skjærvold f Som stedfortreder godkjennes: Jørgen Sundseth f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til:

47 Coop Midt-Norge SA, org for utøvelse ved Coop Extra Melhus, 7224 Melhus Som styrer godkjennes: Vebjørn Skjærvold f Som stedfortreder godkjennes: Jørgen Sundseth f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

48

49 Sak 49/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 Bunnpris Melhus Arkivsaksnummer 16/868 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 16/16 Kommunestyret PS 49/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Bunnpris Melhus AS orgnr for utøvelse ved Bunnpris Melhus, Melhus. Som styrer godkjennes: Eva Kristin Aalbu f Som stedfortreder godkjennes: Håvard Frantzvåg f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Bunnpris Melhus AS orgnr for utøvelse ved Bunnpris Melhus, Melhus. Som styrer godkjennes: Eva Kristin Aalbu f Som stedfortreder godkjennes: Håvard Frantzvåg f Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

50 Bakgrunn for saken: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Bunnpris Melhus AS er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved Bunnpris Melhus, Melhus. Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Eva Kristin Aalbu f og stedfortreder Håvard Frantzvåg f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Bunnpris Melhus AS får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 16/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Bunnpris Melhus AS orgnr for utøvelse ved Bunnpris Melhus, Melhus. Som styrer godkjennes: Eva Kristin Aalbu f Som stedfortreder godkjennes: Håvard Frantzvåg f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til:

51 Bunnpris Melhus AS orgnr for utøvelse ved Bunnpris Melhus, Melhus. Som styrer godkjennes: Eva Kristin Aalbu f Som stedfortreder godkjennes: Håvard Frantzvåg f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen er gjeldende tom

52

53 Sak 50/16 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikke gruppe1 - Eurospar Melhus Arkivsaksnummer 16/1264 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 14/16 Kommunestyret PS 50/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Norgesgruppen Spar Midt-Norge AS, orgnr for utøvelse ved Eurospar Melhus, Rådhusvegen 7, 7224 Melhus. Som styrer godkjennes: Mette Storås f Som stedfortreder godkjennes: Kristoffer Nordvik Rønning f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Norgesgruppen Spar Midt-Norge AS, orgnr for utøvelse ved Eurospar Melhus, Rådhusvegen 7, 7224 Melhus. Som styrer godkjennes: Mette Storås f Som stedfortreder godkjennes: Kristoffer Nordvik Rønning f Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom

54 Bakgrunn for saken: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 fra Norgesgruppen Spar Midt-Norge AS er mottatt Det søkes om bevilling til salg av alkoholholdig drikk over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent. Bevillingen skal utøves ved Eurospar Melhus, Rådhusvegen 7, Melhus. Det søkes om salgstid innenfor kommunens maksgrense. Styrer Mette Storås f og stedfortreder Kristoffer Nordvik Rønning f har bestått kunnskapsprøve i alkoholloven jfr. alkoholloven 1-7c pkt. 3. Videre er det foretatt vandelsvurdering i hht alkohollovens 1-7b, hvor ingen av instansene hadde noe å bemerke til involverte parter i søknaden. Vurdering: Rådmannen anbefaler at bevillingssøker Norgesgruppen Spar Midt-Norge AS får innvilget bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1, innenfor kommunens makstid. Kommunal bevilling gis for maks 4 år ad gangen, innenfor inneværende bevillingsperiode, dvs tom Bevillingshaver, styrer og stedfortreder godkjennes. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: - Søknad om salgsbevilling - Alkoholloven med forskrift Behandling i Komite for helse og omsorg PS 14/16 Omforent forslag: Melhus kommunestyre innvilger bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til: Norgesgruppen Spar Midt-Norge AS, orgnr for utøvelse ved Eurospar Melhus, Rådhusvegen 7, 7224 Melhus. Som styrer godkjennes: Mette Storås f Som stedfortreder godkjennes: Kristoffer Nordvik Rønning f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, drikk som inneholder over 2.5 og høyst 4.7 volumprosent alkohol til:

55 Norgesgruppen Spar Midt-Norge AS, orgnr for utøvelse ved Eurospar Melhus, Rådhusvegen 7, 7224 Melhus. Som styrer godkjennes: Mette Storås f Som stedfortreder godkjennes: Kristoffer Nordvik Rønning f Det vises til punkt 5.0 i Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune: Salgstiden for alkoholholdig drikke gruppe 1 kan ikke overskride følgende tider: Mandag fredag kl kl Dager før søndag og helligdager, Unntatt dag før Kristi Himmelfartsdag kl kl Jul-, påske- og pinseaften kl kl Søn- og helligdager, 1. og 17. mai er salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 ikke tillatt. Bevillingen gjeldende i inneværende bevillingsperiode, tom

56

57 Sak 51/16 Skjenkebevilling - søknad Jordbærpikene Melhus AS Arkivsaksnummer 16/1465 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 27/16 Kommunestyret PS 51/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Jordbærpikene Melhus AS orgnr for utøvelse på Jordbærpikene Melhus, Melhustorget kjøpesenter, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Siv Heidi Rabben f og som stedfortreder godkjennes Lisa Nordhaug f Skjenkearealet i lokalet godkjennes ihht. søknad, inkl. uteservering på tilliggende veranda. Det må ikke skjenkes/ nytes alkohol i kjøpesenterets fellesområder. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: mandag lørdag fra kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Jordbærpikene Melhus AS orgnr for utøvelse på Jordbærpikene Melhus, Melhustorget kjøpesenter, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Siv Heidi Rabben f og som stedfortreder godkjennes Lisa Nordhaug f Skjenkearealet i lokalet godkjennes ihht. søknad, inkl. uteservering på tilliggende veranda. Det må ikke skjenkes/ nytes alkohol i kjøpesenterets fellesområder. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: mandag lørdag fra kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Bakgrunn for saken: Jordbærpikene Melhus AS fremmer søknad om fornyelse av skjenkebevilling. Søknaden omfatter lokaler i 2. etg med tilliggende veranda i Melhus kjøpesenter. Verandaen er tilgjengelig kun fra Jordbærpikenes spisesal. Fra søknad: «Kafe og spiserestaurant beliggende på Melhustorget kjøpesenter, 2.etg, i Melhus sentrum. Jordbærpikene har fokus på å være nyskapende i sin kategori med lekre hjemmelagde kaker og bakverk, et godt

58 utvalg av påsmurt mat og salater samt varme retter. Uteservering vil være på veranda med inngang fra stedets spisesal. Åpningstider følger kjøpesenterets åpningstid, mandag - lørdag kl ». Det er foretatt vandelsvurdering etter alkohollovens bestemmelser 1-7b fra Skatte- og avgiftsmyndighetene. Lensmannen i Melhus er hørt i saken. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, jfr. Alkohollovens 1-7c. Vurdering: Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller bevillingssøker alkohollovens krav for tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2,og bevillingsmyndighetens retningslinjer. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune. Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Søknad Alkoholloven med forskrifter Behandling i Komite for helse og omsorg PS 27/16 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Jordbærpikene Melhus AS orgnr for utøvelse på Jordbærpikene Melhus, Melhustorget kjøpesenter, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Siv Heidi Rabben f og som stedfortreder godkjennes Lisa Nordhaug f Skjenkearealet i lokalet godkjennes ihht. søknad, inkl. uteservering på tilliggende veranda. Det må ikke skjenkes/ nytes alkohol i kjøpesenterets fellesområder. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: mandag lørdag fra kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid)

59 Sak 52/16 Skjenkebevilling - søknad Øysand Camping AS Arkivsaksnummer 16/514 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 26/16 Kommunestyret PS 52/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Øysand Camping AS orgnr for utøvelse både innen- og utendørs ved Øysand Camping, Øysand, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Jon Sivert Gran f og som stedfortreder godkjennes Anja Iversen f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid. Gruppe 1 og 2 mandag torsdag fra kl fredag og lørdag fra kl søn-/helligdag fra kl. 12: For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset. Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Øysand Camping AS orgnr for utøvelse både innen- og utendørs ved Øysand Camping, Øysand, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Jon Sivert Gran f og som stedfortreder godkjennes Anja Iversen f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid. Gruppe 1 og 2 mandag torsdag fra kl fredag og lørdag fra kl søn-/helligdag fra kl. 12: For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset.

60 Bakgrunn for saken: Øysand Camping AS fremmer søknad om fornyelse av skjenkebevilling, og ønsker skjenking innenfor kommunens maksimaltid. Søknaden omfatter kafelokaler på Øysand Camping med tilhørende altan i forlengelse av kafelokalet. Fra søknad: «Kafe er i forbindelse med resepsjon. Enkel matservering tilpasset camping-gjester. Servering av mat til lunsj og middag, samt sosiale tilstelninger på ettermiddag/kveld. Alkoholservering skjer i serveringslokalet - da både inneog ute. Uteområdet er avgrenset til altan i forlengelse av kafelokalet. Det er tydelig avgrenset med rekkverk, og det er ikke tillatt å medbringe alkohol på stranda. Tilbudet er rettet mot overnattings- og daggjester, og ettersom stedet har en betydelig andel tyske og nederlandske gjester er øl/vin en naturlig del av det totale serveringstilbudet. Det vil være naturlig med alkoholservering i forbindelse med matservering eller i forbindelse med events/ tilstelninger som eks Gaulosen fiskefestival, traktorpulling, visekveld etc. Selve campingen har åpningstid kl alle dager». Det er foretatt vandelsvurdering etter alkohollovens bestemmelser 1-7b fra Skatte- og avgiftsmyndighetene. Lensmannen i Melhus er hørt i saken. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, jfr. Alkohollovens 1-7c. Vurdering: Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller bevillingssøker alkohollovens krav for tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, og etter bevillingsmyndighetens retningslinjer. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune. Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Søknad Alkoholloven med forskrifter Behandling i Komite for helse og omsorg PS 26/16 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Øysand Camping AS orgnr for utøvelse både innen- og utendørs ved Øysand Camping, Øysand, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Jon Sivert Gran f og som stedfortreder godkjennes Anja Iversen f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid. Gruppe 1 og 2 mandag torsdag fra kl fredag og lørdag fra kl søn-/helligdag fra kl. 12: For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid)

61 Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset.

62

63 Sak 53/16 Skjenkebevilling - søknad Viet Wok Arkivsaksnummer 16/424 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 23/16 Kommunestyret PS 53/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Melhus restaurant Toi Thi Nguyen orgnr for utøvelse ved restaurant Viet Wok, Melhusvegen 427, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Toi Thi Nguyen f og som stedfortreder godkjennes Hien Tran f Skjenkearealet godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk som omsøkt til følgende tider for drikk gruppe 1, 2 og 3 mandag torsdag fra kl fredag og lørdag fra kl søn-/helligdag fra kl. 13: For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Melhus restaurant Toi Thi Nguyen orgnr for utøvelse ved restaurant Viet Wok, Melhusvegen 427, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Toi Thi Nguyen f og som stedfortreder godkjennes Hien Tran f Skjenkearealet godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk som omsøkt til følgende tider for drikk gruppe 1, 2 og 3 mandag torsdag fra kl fredag og lørdag fra kl søn-/helligdag fra kl. 13: For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Bakgrunn for saken: Melhus restaurant Toi Thi Nguyen fremmer søknad om fornyelse av skjenkebevilling. Søknaden omfatter innendørs servering i lokaler i Melhusvegen 427, 7224 Melhus. Fra søknad: «Restaurant. Plassering av bar er ved kassen, kun inneservering. Målgruppe voksne. Åpningstider vil være mandag - torsdag kl , fredag-lørdag kl , søndag kl ».

64 Det er foretatt vandelsvurdering etter alkohollovens bestemmelser 1-7b fra Skatte- og avgiftsmyndighetene. Lensmannen i Melhus er hørt i saken. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, jfr. Alkohollovens 1-7c. Vurdering: Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller bevillingssøker alkohollovens krav for tildeling av skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk og bevillingsmyndighetens retningslinjer. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune. Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Søknad Alkoholloven med forskrifter Behandling i Komite for helse og omsorg PS 23/16 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Melhus restaurant Toi Thi Nguyen orgnr for utøvelse ved restaurant Viet Wok, Melhusvegen 427, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Toi Thi Nguyen f og som stedfortreder godkjennes Hien Tran f Skjenkearealet godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk som omsøkt til følgende tider for drikk gruppe 1, 2 og 3 mandag torsdag fra kl fredag og lørdag fra kl søn-/helligdag fra kl. 13: For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid)

65 Sak 54/16 Skjenkebevilling - søknad Mamarosa Melhus AS Arkivsaksnummer 16/318 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 20/16 Kommunestyret PS 54/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Mamarosa Melhus AS orgnr for utøvelse både innen- og utendørs ved Mamarosa Melhus, Strandvegen 1, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Gulay Kucukyavuz f og som stedfortreder godkjennes Bulent Kucukyavuz f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig jfr. kommunens maksimaltid gruppe 1, 2 gruppe 3 mandag torsdag, innen- og utendørs fra kl fra kl fredag og lørdag, innen- og utendørs fra kl fra kl søn-/helligdag, innen- og utendørs fra kl. 12: fra kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset. Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Mamarosa Melhus AS orgnr for utøvelse både innen- og utendørs ved Mamarosa Melhus, Strandvegen 1, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Gulay Kucukyavuz f og som stedfortreder godkjennes Bulent Kucukyavuz f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig jfr. kommunens maksimaltid gruppe 1, 2 gruppe 3 mandag torsdag, innen- og utendørs fra kl fra kl fredag og lørdag, innen- og utendørs fra kl fra kl søn-/helligdag, innen- og utendørs fra kl. 12: fra kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset.

66 Bakgrunn for saken: Mamarosa Melhus AS fremmer søknad om fornyelse av skjenkebevilling. Søknaden omfatter restaurantlokale i egne lokaler i Strandvegen, Melhus samt et avgrenset område på platting tilknyttet inngangen til lokalet for uteservering. Fra søknad: «Stedet er en italiensk restaurant med en kombinert bar og serveringsdisk hvor disken på Mamarosa er i dag. Det satses på å selge italiensk mat. Plasseringen er i dagens Mamarosa på Gaulasenteret. Tilbudet retter seg i hovedsak til fastboende. Skjenkearealet innendørs og utendørs blir i det samme lokalet som dagens Mamarosa. Åpningstid er mandag - lørdag kl , søn- og helligdag kl ». Det er foretatt vandelsvurdering etter alkohollovens bestemmelser 1-7b fra Skatte- og avgiftsmyndighetene. Lensmannen i Melhus er hørt i saken. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, jfr. Alkohollovens 1-7c. Vurdering: Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller bevillingssøker alkohollovens krav for tildeling av skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk og bevillingsmyndighetens retningslinjer. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune. Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Søknad Alkoholloven med forskrifter Behandling i Komite for helse og omsorg PS 20/16 Rådmannens innstiling ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Mamarosa Melhus AS orgnr for utøvelse både innen- og utendørs ved Mamarosa Melhus, Strandvegen 1, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Gulay Kucukyavuz f og som stedfortreder godkjennes Bulent Kucukyavuz f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig jfr. kommunens maksimaltid gruppe 1, 2 gruppe 3 mandag torsdag, innen- og utendørs fra kl fra kl fredag og lørdag, innen- og utendørs fra kl fra kl søn-/helligdag, innen- og utendørs fra kl. 12: fra kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset.

67 Sak 55/16 Skjenkebevilling - søknad Korsvegen restaurant og pizzeria AS Arkivsaksnummer 16/1361 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 24/16 Kommunestyret PS 55/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Korsvegen restaurant og pizzeria AS, orgnr for utøvelse i lokalene til Korsvegen Restaurant og Pizzeria, Auto n, 7212 Korsvegen. Bevillingen er gjeldende tom Som styrer godkjennes Nuri Simsek f , og som stedfortreder godkjennes Levent Kucukyavuz f Skjenketid: Innendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Korsvegen restaurant og pizzeria AS, orgnr for utøvelse i lokalene til Korsvegen Restaurant og Pizzeria, Auto n, 7212 Korsvegen. Bevillingen er gjeldende tom Som styrer godkjennes Nuri Simsek f , og som stedfortreder godkjennes Levent Kucukyavuz f Skjenketid: Innendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av

68 Bakgrunn for saken: Korsvegen restaurant og pizzeria AS fremmer søknad om fornyelse av skjenkebevilling. Søknaden omfatter skjenking i stedets serveringslokaler i Auto n på Korsvegen. Serveringsstedet søker skjenking av all alkoholholdig drikk, gruppe 1,2 og 3. Fra søknad: «Restaurant på Korsvegen. Det er plass til 100 gjester innendørs. Åpningstider vil være mandag - søndag kl ». Saksutredning: Korsvegen restaurant og pizzeria A søker om skjenkebevilling av all alkoholholdig drikk, gruppe 1,2 og 3 innenfor kommunens maksimaltid. Det søkes ikke om uteservering. Restauranten er lokalisert i sentrum av Korsvegen. Søknad om skjenkebevilling er komplett. Det er foretatt vandelsvurdering etter alkohollovens bestemmelser 1-7b fra Skatte- og avgiftsmyndighetene. Lensmannen i Melhus er hørt i saken. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, jfr. Alkohollovens 1-7c. Serveringsbevilling foreligger. Rådmannens vurdering og konklusjon: Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller bevillingssøker alkohollovens krav for tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, og etter bevillingsmyndighetens retningslinjer. Rådmannen anbefaler med dette at skjenkebevilling innvilges for innendørs skjenking, og for alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og 3 til Korsvegen restaurant og pizzeria AS. Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune. Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: Søknad Alkoholloven med forskrifter Behandling i Komite for helse og omsorg PS 24/16 Endret innstilling fra rådmannen til Komite for helse og omsorg: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Korsvegen restaurant og pizzeria AS, orgnr for utøvelse i lokalene til Korsvegen Restaurant og Pizzeria, Auto n, 7212 Korsvegen. Bevillingen er gjeldende tom Som styrer godkjennes Nuri Simsek f , og som stedfortreder godkjennes Levent Kucukyavuz f Skjenketid: Innendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

69 Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Korsvegen restaurant og pizzeria AS, orgnr for utøvelse i lokalene til Korsvegen Restaurant og Pizzeria, Auto n, 7212 Korsvegen. Bevillingen er gjeldende tom Som styrer godkjennes Nuri Simsek f , og som stedfortreder godkjennes Levent Kucukyavuz f Skjenketid: Innendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av

70

71 Sak 56/16 Skjenkebevilling - søknad Lundamo pizza og grill AS Arkivsaksnummer 16/582 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 21/16 Kommunestyret PS 56/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Lundamo Pizza og grill AS, org. nr , for utøvelse både innen- og utendørs ved Lundamo pizza og grill AS, 7232 Lundamo. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Selajdin Kashtanjeva f og som stedfortreder godkjennes Fatma Kara f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk Gruppe 1 og 2 Gruppe 3 mandag torsdag, innen- og utendørs fra kl kl fredag og lørdag, innen- og utendørs fra kl kl søn-/helligdag, innen- og utendørs fra kl. 12: kl All skjenking må opphøre senest en ½ time før stedet skal stenge (konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset. Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Lundamo Pizza og grill AS, org. nr , for utøvelse både innen- og utendørs ved Lundamo pizza og grill AS, 7232 Lundamo. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Selajdin Kashtanjeva f og som stedfortreder godkjennes Fatma Kara f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk Gruppe 1 og 2 Gruppe 3 mandag torsdag, innen- og utendørs fra kl kl fredag og lørdag, innen- og utendørs fra kl kl søn-/helligdag, innen- og utendørs fra kl. 12: kl All skjenking må opphøre senest en ½ time før stedet skal stenge (konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset. Bakgrunn for saken: Lundamo pizza og grill AS fremmer søknad om fornyelse av skjenkebevilling. Søknaden omfatter restaurantlokale i egne lokaler på Lundamo samt et avgrenset område på platting tilknyttet

72 inngangen til lokalet for uteservering i sommerhalvåret. Fra søknad: «Skjenkestedet fungerer som kafe, spiserestaurant og gatekjøkken for fastboende i alle aldersgrupper samt turister. Inne i restauranten er det sitteplasser kun rundt bord fordelt på tre ulike områder og lokalet er luftig og stilfullt. I tillegg er det mulig å nyte mat og drikke utendørs i sommerhalvåret. Det foregår på en inngjerdet platt tilknyttet inngangen til lokalet. I baren kan det hentes mat (take away), bestilles mat og drikke, men dette kan også gjøres ved bordet slik at gjestene blir sittende. Serveringsstedet er åpent kl alle dager. Det er ønskelig at folk kan komme og nyte et bedre måltid til levende musikk i helger, og ta seg en dans om det er ønskelig da det er godt med plass i restauranten. Det er ikke planlagt at dette skal være en danserestaurant og pub i helger, men heller en liten tilstelning for lokalbefolkningen en sjelden gang». Det er foretatt vandelsvurdering etter alkohollovens bestemmelser 1-7b fra Skatte- og avgiftsmyndighetene. Lensmannen i Melhus er hørt i saken. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, jfr. Alkohollovens 1-7c. Vurdering: Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller bevillingssøker alkohollovens krav for tildeling av skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk og bevillingsmyndighetens retningslinjer. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges. Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune. Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Søknad Alkoholloven med forskrifter Behandling i Komite for helse og omsorg PS 21/16 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Lundamo Pizza og grill AS, org. nr , for utøvelse både innen- og utendørs ved Lundamo pizza og grill AS, 7232 Lundamo. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Selajdin Kashtanjeva f og som stedfortreder godkjennes Fatma Kara f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Det kan skjenkes alkoholholdig drikk Gruppe 1 og 2 Gruppe 3 mandag torsdag, innen- og utendørs fra kl kl fredag og lørdag, innen- og utendørs fra kl kl søn-/helligdag, innen- og utendørs fra kl. 12: kl All skjenking må opphøre senest en ½ time før stedet skal stenge (konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset.

73 Sak 57/16 Skjenkebevilling - søknad Schei Jakobsen AS Arkivsaksnummer 16/369 Saksansvarlig: Mari Grongstad Komite for helse og omsorg PS 22/16 Kommunestyret PS 57/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Schei Jakobsen AS orgnr for utøvelse både innenog utendørs ved Schei Jakobsen, Rådhusvegen 3, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Anna Schei Jakobsen f og som stedfortreder godkjennes Cathrine Jakobsen f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Skjenketid: Innendørs: Utendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. skjenkestedets åpningstid slikt omsøkt i søknad Mandag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset. Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Schei Jakobsen AS orgnr for utøvelse både innenog utendørs ved Schei Jakobsen, Rådhusvegen 3, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Anna Schei Jakobsen f og som stedfortreder godkjennes Cathrine Jakobsen f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Skjenketid: Innendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl

74 Utendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. skjenkestedets åpningstid slikt omsøkt i søknad Mandag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset. Bakgrunn for saken: Schei Jakobsen AS fremmer søknad om fornyelse av skjenkebevilling. Søknaden omfatter serveringslokaler i lokaler i Melhus sentrum, samt et avgrenset område tilknyttet inngangen til lokalet for uteservering i sommerhalvåret. Fra søknad: «Kafe og interiørbutikk i Melhus sentrum. Målgruppe er alle beboere i Melhus, samt tilliggende tettsteder. Uteservering om sommeren på inngjerdet område med sittebenker og bord. Pubkveld arrangeres hver første lørdag i måneden. Det er 60 sitteplasser innendørs og 20 utendørs. Åpningstider vil være mandag - torsdag kl , fredag-lørdag kl ». Det er foretatt vandelsvurdering etter alkohollovens bestemmelser 1-7b fra Skatte- og avgiftsmyndighetene. Lensmannen i Melhus er hørt i saken. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, jfr. Alkohollovens 1-7c. Vurdering: Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller bevillingssøker alkohollovens krav for tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1,2,3 og etter bevillingsmyndighetens retningslinjer. Rådmannen anbefaler med dette at skjenkebevilling innvilges for innendørs og utendørs skjenking, og for alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og 3 til Schei Jakobsen AS Med bakgrunn i at Schei Jakobsen har lokaler i et kombinert næringsbygg/ leilighetskompleks anbefaler Rådmannen at skjenkebevilling utendørs følger skjenkestedets åpningstid, og ikke kommunens maksimaltid slik omsøkt. For utendørsservering setter derfor rådmannen frem forslag om skjenketid frem til kl (jfr kommunale retningslinjer pkt 9.3). Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune. Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Søknad Alkoholloven med forskrifter Behandling i Komite for helse og omsorg PS 22/16 Endret innstilling fra rådmannen til Komite for helse og omsorg: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Schei Jakobsen AS orgnr for utøvelse både innenog utendørs ved Schei Jakobsen, Rådhusvegen 3, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Anna Schei Jakobsen f og som stedfortreder godkjennes Cathrine Jakobsen f

75 Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Skjenketid: Innendørs: Utendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. skjenkestedets åpningstid slikt omsøkt i søknad Mandag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset. Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Schei Jakobsen AS orgnr for utøvelse både innenog utendørs ved Schei Jakobsen, Rådhusvegen 3, 7224 Melhus. Bevillingen gjelder til Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgsog skjenkebevillinger av Som styrer godkjennes Anna Schei Jakobsen f og som stedfortreder godkjennes Cathrine Jakobsen f Skjenkearealet, innen- og utendørs godkjennes ihht. søknad. Skjenketid: Innendørs: Utendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. skjenkestedets åpningstid slikt omsøkt i søknad Mandag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Utendørs skjenkeareal skal være tydelig avgrenset.

76

77 Sak 58/16 Skjenkebevilling - søknad Restauranthuset Høvdingen Arkivsaksnummer 16/1362 Saksansvarlig: Mari Grongstad Kommunestyret PS 31/16 Komite for helse og omsorg PS 25/16 Kommunestyret PS 58/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Restauranthuset Høvdingen AS, orgnr for utøvelse innendørs- og utendørs til Restauranthuset Høvdingen, Melhusvegen 473, 7224 Melhus. Bevillingen er gjeldende for perioden Som styrer godkjennes Nuri Simsek f , og som stedfortreder godkjennes Pinar Simsek f Skjenketid: Innendørs: Utendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. skjenkestedets åpningstid slikt omsøkt i søknad Mandag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Restauranthuset Høvdingen AS, orgnr for utøvelse innendørs- og utendørs til Restauranthuset Høvdingen, Melhusvegen 473, 7224 Melhus. Bevillingen er gjeldende for perioden Som styrer godkjennes Nuri Simsek f , og som stedfortreder godkjennes Pinar Simsek f Skjenketid: Innendørs: Utendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. skjenkestedets åpningstid slikt omsøkt i søknad Mandag - lørdag kl Søn- og helligdager kl

78 For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av Bakgrunn for saken: Restauranthuset Høvdingen AS fremmer søknad om ny skjenkebevilling. Søknaden omfatter skjenking i nye serveringslokaler i Melhus sentrum, Melhusvegen 473 (Høvdingplassen), samt på et avgrenset område tilknyttet inngangen til lokalet for uteservering. Serveringsstedet søker skjenking av all alkoholholdig drikk, gruppe 1,2 og 3. Serveringsstedet åpner medio april. Fra søknad: «Restaurant i Melhus sentrum. Det er plass til 120 gjester innendørs og 30 gjester utendørs. Uteservering vil skje på inngjerdet område, og med inngang via uteområdet mot skysstasjonen/ Spinnerivegen. Åpningstider vil være mandag - søndag kl ». Saksutredning: Restauranthuset Høvdingen søker om skjenkebevilling av all alkoholholdig drikk, gruppe 1,2 og 3 innenfor kommunens maksimaltid. Det søkes også om uteservering i tilknytning til restauranten. Søknad om skjenkebevilling er komplett. Det er foretatt vandelsvurdering etter alkohollovens bestemmelser 1-7b fra Skatte- og avgiftsmyndighetene. Lensmannen i Melhus er hørt i saken. Styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, jfr. Alkohollovens 1-7c. Serveringsbevilling foreligger. Restauranten er lokalisert i Melhus sentrum, i det som tidligere var Vertshuset Høvdingen. Ved bygging av nytt næringsbygg, er det i dag leiligheter i etasjene over restauranten/ næringsarealet. Stedets lokaler i Høvdingsplassen er ikke del av et kjøpesenter. Rådmannens vurdering og konklusjon: Etter rådmannens vurdering tilfredsstiller bevillingssøker alkohollovens krav for tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, og etter bevillingsmyndighetens retningslinjer. Rådmannen anbefaler med dette at skjenkebevilling innvilges for innendørs og utendørs skjenking, og for alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og 3 til Restauranthuset Høvdingen AS. Med bakgrunn i at Høvdingplassen er et kombinert næringsbygg/ leilighetskompleks anbefaler Rådmannen at skjenkebevilling utendørs følger skjenkestedets åpningstid, og ikke kommunens maksimaltid slik omsøkt. For utendørsservering setter derfor rådmannen frem forslag om skjenketid frem til kl (jfr kommunale retningslinjer pkt 9.3). Vedlegg: Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Melhus kommune. Bilder over uteserveringsområdet. Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: Søknad Alkoholloven med forskrifter Behandling i Komite for helse og omsorg PS 25/16 Endret innstilling fra rådmannen til Komite for helse og omsorg: Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Restauranthuset Høvdingen AS, orgnr for utøvelse innendørs- og utendørs til Restauranthuset Høvdingen, Melhusvegen 473, 7224 Melhus.

79 Bevillingen er gjeldende for perioden Som styrer godkjennes Nuri Simsek f , og som stedfortreder godkjennes Pinar Simsek f Skjenketid: Innendørs: Utendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. skjenkestedets åpningstid slikt omsøkt i søknad Mandag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Restauranthuset Høvdingen AS, orgnr for utøvelse innendørs- og utendørs til Restauranthuset Høvdingen, Melhusvegen 473, 7224 Melhus. Bevillingen er gjeldende for perioden Som styrer godkjennes Nuri Simsek f , og som stedfortreder godkjennes Pinar Simsek f Skjenketid: Innendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. kommunens maksimaltid Gruppe 1,2: Gruppe 3: mandag torsdag kl fredag - lørdag kl Søn- og helligdager kl Utendørs: Det kan skjenkes alkoholholdig drikk jfr. skjenkestedets åpningstid slikt omsøkt i søknad Mandag - lørdag kl Søn- og helligdager kl For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid) Skjenkebevillingen innvilges med hjemmel i alkoholloven 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av

80

81 Sak 59/16 1/1 OMRÅDE FOR HUNDEKLUBB PÅ STAVSØRA- BEVILGNINGSSAK Arkivsaksnummer 13/621 Saksansvarlig: Øyvind Aundal Formannskapet PS 71/15 Formannskapet PS 125/15 Formannskapet PS 2/16 Formannskapet PS 12/16 Formannskapet PS 19/16 Formannskapet PS 58/16 Kommunestyret PS 59/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommune bevilger inntil kr ,- som bidrag til utarbeidelse av reguleringsplan for Stavsøra. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet. Kommunens bidrag er begrunnet i områdets betydning som friluftsområde og forutsetter at dette ivaretas på en god måte i planforslaget. Kommunens bidrag utbetales når planforslaget er oversendt kommunen for behandling. Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommune bevilger inntil kr ,- som bidrag til utarbeidelse av reguleringsplan for Stavsøra. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet. Kommunens bidrag er begrunnet i områdets betydning som friluftsområde og forutsetter at dette ivaretas på en god måte i planforslaget. Kommunens bidrag utbetales når planforslaget er oversendt kommunen for behandling. Bakgrunn for saken: Melhus formannskap vedtok i møte 16. februar sak 19/16: Melhus kommune ønsker å legge til rette for at området på Stavsøra skal kunne brukes som hundesportsområde. I en regulering bør det legges opp til et samarbeid mellom Norsk Schæferhundklubb avd Nordenfjeldske, Norsk Brukshundklubb og Melhus kommune. Dette for å få regulert et større område sett i sammenheng. For å kunne få til dette gis Norsk Schæferhundklubb avd. Nordenfjeldske dispensasjon for fortsatt drift til Det signaliseres for aktørene at det vil igangsettes reguleringsarbeid og det forutsettes at oppstartsmøte skjer før Ut fra en helhetsvurderin, og på bakgrunn av den korte fristen vurderes fordelene ved dispensasjon som klart større enn utgiftene. På bakgrunn av formannskapets vedtak ble det avholdt et møte mellom kommunen, grunneierne, schæferhundklubben og brukshundklubben den (referat vedlagt) En ble der enige om at grunneierne/ hundeklubbene skulle kontakte konsulentfirma for å få en pris på regulering av området.

82 Det ble den 15. april avholdt et nytt møte med grunneierne og Norgeshus AS for å få grunnlag for et pristilbud for reguleringen. Med dette møtet anser vi at krav om at det skal avholdes oppstartsmøte innen er overholdt, men kommunen ønsker likevel at et formelt oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven avholdes når konsulent er endelig valgt. Det foreligger nå et pristilbud på kr ,- jfr vedlegg 2. Saksutredning: Saken fremmes for å få avklart hva Melhus kommune sitt bidrag i reguleringssaken skal være. Området Stavsøra ligger på østsiden av Gaula og er omkranset av Gaula i sør, vest og nord og Trondheim kommune i øst. I kommuneplanen er omradet avsatt til LNF formål med flere hensynssoner. Blant annet er området båndlagt i påvente av reguleringsplan. Det er også en hensynssone for bevaring av natur. Området er også flomutsatt. Det er altså en del ting som må avklares før området kan benyttes lovlig til f.eks hundesport. Grunneierne ønsker en regulering som også kan åpne for andre typer bruk enn hundesport for å slippe omregulering hvis denne typen bruk opphører. Hvilken type bruk dette kan være og trammene for dette må avklares gjennom reguleringsplanen. Melhus kommunes interesser i saken er først og fremt å sikre at allmennheten har tilgang til området og at de verdiene som måtte være i området ivaretas. Det er viktig at en gjennom reguleringen sikrer tilgang for friluftsinteressene. Normalt sett er det de private interessene selv som må dekke utgiftene i forbindelse med reguleringsplanarbeid, men pga områdets beliggenhet langs Gaula kan det være naturlig at kommunen bidrar økonomisk i denne plansaken. Det har også formannskapet vært inne på i sitt vedtak.

83 Rådmannens vurdering og konklusjon: På bakgrunn av formannskapets vedtak foreslår rådmannen at det bevilges en sum på inntil ,- som bidrag til utarbeidelse av reguleringsplan for Stavsøra. Kommunens bidrag er begrunnet i at området er et viktig friluftsområde og at kommunen har et ansvar for å sikre slike områder for allmennheten. Det forutsettes at dette ivaretas på en god måte i planforslaget. Det understrekes at planen skal behandles som en privat detaljplan og alle utgifter til planlegging utover kr ,- forutsettes dekket av forslagsstiller. Det foreslås at utgiftene dekkes over disposisjonsfondet. For å sikre fremdrift og gjennomføring av planarbeidet forslås det at bidraget utbetales når planforslaget oversendes kommunen for behandling. Dette pga av at dagens bruk av området i utgangspunktet var ulovlig pga manglende reguleringsplan og at brukshundklubben ble innvilget en dispensasjon fra plankravet som utløpte , mens schæferhundklubbens dispensasjon utløper Vedlegg: Møtereferat fra møte E-post vedlagt pristilbud på regulering. Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: Tidligere behandlinger av dispensasjonssøknader for området. Behandling i Formannskapet PS 58/16 Rådmannens innstilling ble vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme. Melhus kommune bevilger inntil kr ,- som bidrag til utarbeidelse av reguleringsplan for Stavsøra. Utgiftene dekkes over disposisjonsfondet. Kommunens bidrag er begrunnet i områdets betydning som friluftsområde og forutsetter at dette ivaretas på en god måte i planforslaget. Kommunens bidrag utbetales når planforslaget er oversendt kommunen for behandling.

84

85 Sak 60/16 92/56 OG 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Arkivsaksnummer 14/1766 Saksansvarlig: Guri Vik Formannskapet PS 45/14 Formannskapet PS 73/14 Formannskapet PS 44/15 Formannskapet PS 104/15 Kommunestyret PS 46/15 Formannskapet PS 150/15 Formannskapet PS 6/16 Formannskapet PS 48/16 Kommunestyret PS 60/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens forslag til Reguleringsplan for Losjevegen 3 med planid slik den fremgår av plankart vedlegg 1 og bestemmelser vedlegg 2. Vedtaket begrunnes med at kommunestyret ønsker en slik fortetting i Pottenområdet, konsekvensene av planen er vurdert og anses som en del av en naturlig utvikling av området og at ulempene må anses å være innenfor det naboene må tåle i et så sentrumsnært område. Rådmannens forslag til vedtak: Det vises til 3 alternative forslag til vedtak under rådmannens vurdering. Vedlegg: 1. Forslag til plankart fra Norgeshus AS revidert. 2. Reguleringsbestemmelser revidert. 3. Planbeskrivelse 4. Samlet saksframstilling Prinsippavklaring Pottenområdet 5. Samlet saksframstilling 1. gangs behandling reguleringsplan 6. Samlet saksframstilling Kommunestyrets behandling 7. Samlet saksframstilling Klagesak 8. Vedtak om utsatt iverksetting 9. Fylkesmannens klagebehandling datert Oppsummering fra møte mellom Norgeshus og Melhus kommune. 11. Fra Norgeshus AS. Virkninger av utbygging av Losjevegen Diverse innkomne skriv og merknader Andre dokumenter i saken som ikke er vedlagt: Innkomne merknader ved tidligere behandling av saken samt andre dokumenter på saken kan fåes ved henvendelse til dokumentsenteret eller arealforvaltning. Saksutredning: Bakgrunn: Reguleringsplan for Losjevegen 3 har tidligere vært gjennom full behandling i kommunen og ble vedtatt av kommunestyret Planen ble påklaget av flere og etter klagebehandling opphevet Fylkesmannen kommunens vedtak og sendte den tilbake for ny behandling i kommunen.

86 Oversikt over tidligere saksang: Prinsippavklaring (jfr vedlegg 4) gangs behandling av planforslag (vedlegg 5) gangs behandling planforslag- (vedlegg 6) Endelig behandling i kommunestyret (vedlegg 7) Klagebehandling (vedlegg 8) Vedtak om utsatt iverksetting reguleringsplan pga klage (Vedlegg 8) Fylkesmannen opphever kommunens vedtak (Vedlegg 9) Fylkesmannens behandling: Fylkesmannen har ved sin behandling av klagesaken konkludert med at reguleringsplanen ikke er tilstrekkelig opplyst og begrunnet og at dette medfører at det hefter saksbehandlingsfeil ved vedtaket. På bakgrunn av dette er saken sendt tilbake til kommunen for ny behandling. Dette medfører at kommunen kan vurdere alle sidene av saken på nytt. Saken må vurderes nøyere spesielt i forhold til de momentene fylkesmannen har påpekt er mangelfulle i kommunens tidligere behandling av saken. Dette gjelder først og fremst følgende punkter: Kommunen har i for liten grad gjort en selvstendig vurdering av virkningene av planen for det eksisterende bomiljøet. Av saksframlegget skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget er vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Det er gjort tilstrekkelig vurdering av de rent estetiske aspektene ved prosjektet, men virkningene av prosjektet er ikke tilstrekkelig vurdert og begrunnet. Det må gjøres en tålegrensevurdering i forhold til de ulempene som påføres naboene ved fortetting av området i form av reduserte solforhold, økt innsyn og/ eller tapt utsikt. Fylkesmannen mener at saksframlegg med vedlegg forholdsvis ensidig fokuserer på virkningene innenfor planområdet og ikke nok på virkningene for området som sådan. Det framgår av fylkesmannens skriv at det i hovedsak er de ovenfornevnte punktene som har ført til saksbehandlingsfeil, men fylkesmannen har i tillegg vurdert følgende punkter som feil og svakheter i planen: Etablering av snuplass framgår ikke av plankartet og er heller ikke avklart tilstrekkelig på annen måte. Godkjent VA plan forelå ikke når planen ble vedtatt selv om det framgikk av reguleringsbestemmelsene at dette skulle foreligge ved vedtak om plan. Oppfyllelse av nødvendig areal til uteopphold og lekeplass problematiseres ikke tilstrekkelig i saksbehandlingen. Planstatus på veg og fortau i Losjevegen er regulert til offentlig fortau mens vegen er regulert til privat veg. Fylkesmannen legger til grunn at kommunen ordner opp i dette. Ellers slutter fylkesmannen seg til kommunens vurdering i forhold til vegbredde på Losjevegen, samt at forholdet knytta til vegrett er privatrettslige forhold som ikke avklares gjennom en reguleringsplan. Planforslaget med endringer etter forrige behandling: På bakgrunn av Fylkesmannens opphevelse av planen ble det avholdt et møte mellom Norgeshus AS og kommunen den for å avklare den videre saksgangen i saken. Det ble da avklart at Norgeshus AS i hovedsak ønsker å fremme samme prosjektet på nytt med samme bygningsmasse. Oppsummering fra dette møtet framgår av vedlegg 10. Etter en prosess mellom kommunen og tiltakshaver har en senere kommet fram til at søppelanlegget som var plassert mot nabotomt i sørøst flyttes noen meter inn på eiendommen slik at nabomerknader fra Roar Trøan ( se under) vedr dette imøtekommes. Innkomne merknader tidligere høringsrunde Planen var sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden Innkomne merknader og dere hovedinnhold oppramses slik:

87 Jan Roar og Marit Trøan: Plassering av sykkelstativ og avfallstasjon for nær deres tomt Høyde, utforming og takkonstruksjon på bygget vil gjøre bygget helt ulikt eksisterende bebyggelse i gata Helga og Terje Moxnes: Tidligere merknader ikke tatt hensyn til Maksimal byggehøyde på to etasjer gjelder da området ikke inngår i reguleringsplan for Melhus sentrum Stor økning av antall boenheter fra 8 til 55 boenheter, det bør ktreves skikkelig konsekvensutredning av uavhengig firma Ønsker lovlighetskontroll av formannskapets engasjement i saken Potten bør bevares som lavhusbebyggelse med historikk fra 60 tallet Dårligere solforhold på sin tomt som følge av høyde på bygget. Trafikksikkerhet på Losjevegen Ikke tilstrekkelig lekeareal for barn Ikke tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Fylkeskommunen Bygning på tomta kan ha en viss lokalhistorisk interesse etterlyser en kort vurdering av dette Fylkesmannen: Viktig å avklare konflikter tidlig i prosessen og legge opp til god dialog Manglende mottatt oppstartsvarsel Reguleringsbestemmelsenes punkt 6.10 om estetikk er vanskelig å måle. Grundige prosesser hos de involverte parter er en forutsetning for å sikre gode løsninger for utforming av bygning og uteområder. Fornuftig med rekkefølgebestemmelser som sikrer tilstrekkelig lek og grøntareal i nærområdet. Viser til retningslinjer om støy for sikring av helsefarlig støypåvirkning i anleggsfasen. Arbeidet må planlegges slik at trafikksikkerheten ikke kommer under press. Melhus eldreråd Hadde ønsket å komme tidligere inn i prosessen og hadde ønsket seg en annen løsning blant annet tilrettelegging for leiligheter til ungdom Gauldal brann og redning: Adkomst ogvannforsyning i forhold til slukkevann er ivaretatt ønsker å uttale seg når byggeskaen kommer. Kart og oppmåling Påpeker usikre grenser på deler av tomta. Anbefaler at utbygger krever oppgang av grenser før spaden settes i jorda. I tillegg hadde Norgeshus selv kommet med innspill etter Formannskapets vedtak: Viser til tiltak som Losjevegen 4, Thoragården og Trønderenergitomta med tanke på strøkkarakter. Mener parkeringsløsningen er tilfredstillende. Mener rekkefølgebestemmelser om fortau ivaretar sikkerhet for gående i forhold til økt trafikk Viser til at % BYA er ca 52% Planen har tilstrekkelig uterom i henhold til sentrumsplanen. Klagene Reguleringsplanen ble som kjent påklaget etter kommunestyrets behandling. Klagere var Helga og Terje Moxnes, Marit og Jan Roar Trøan og Margit Kollstrøm samt Losjevegen veilag. Hovedelementene i klagene Behov for snuplass ikke ivaretatt Ledningsnett for VA ikke dimensjonert for utbygging av Losjevegen 3 og 4 Det må anlegges kvartalslekeplass sør for Løvsetvegen Losjevegen vil bli forringet som boområde, antall boenheter må reduseres

88 Solforhold Losjevegen 2 vil bli forringet Vegbredde på 4 meter + fortau ver for liten fortauet må legges utenfor eksisterende vegbane Reguleringsplanen har ikke tatt hensyn til om utbygger er sikret vegrett på Losjevegen som er privat veg. Saksbehandlingsfeil pga manglende opplysninger om nærføring til kommunens VA ledning i strid med kommunens VA norm. Det vises til samlet saksutredning for 2. gangs behandling av saken samt klagebehandling den der disse merknadene er kommentert noe av rådmannen. I tillegg har vi gjort en ytterligere vurdering av planforslaget sett i lys av disse merknadene under vurderingene under. Dette på bakgrunn av at Fylkesmannen har påpekt for dårlig vurdering av virkningene for det eksisterende bomiljøet i tidligere saksutredninger. Det vises også til Fylkesmannens klagebehandling. Nye innkomne merknader etter at saken ble sendt tilbake for ny behandling Plansaken er ikke sendt på ny høring etter at saken ble sendt tilbake fra fylkesmannen for ny behandling. Rådmannen har vurdert det slik at når det samme planforslaget fremmes er det tilstrekkelig hørt med den høringen som tidligere er gjort. Vi har likevel satt krav om at det ble sendt ut nytt nabovarsel i forhold til ny planlagt løsning for snuplass for hele Losjevegen plassert på eiendommen Losjevegen 4. Berørte naboer er også holdt orientert underveis ved at møtereferat fra møte mellom kommunen og utbygger samt nye solstudier er oversendt Moxnes og Trøan underveis i prosessen. Mandag ble det avholdt møte mellom Melhus kommune og oppsittere i Losjevegen. Referat fra møtet er vedlagt. Her gjentar de hovedargumentasjonen i tidligere innkomne merknader samt kommer med noen nye bekymringer knytta til gjennomføring av utbyggingstiltaket og anleggsfasen dersom planen blir vedtatt. Notatet fra møtet er oversendt Norgeshus som har kommet med sitt tilsvar i e-post av Alt i alt har kommunen mottatt følgende innspill/korrespondanse i forbindelse med saken etter at den ble sendt tilbake fra Fylkesmannen for ny behandling: Mail av fra Helga og Terje Moxnes ber blant annet om å bli løpende orientert om utviklingen av plansaken Mail av 11. februar fra Gunnhild og Arnfinn Stendal. Har kjøpt leilighet i Losjevegen 4 og mener en 4. etasje i Losjevegen 4 vil skygge for både sol og utsiktsforhold for mange i Potten- området fra Norgeshus vurdering av virkninger samt solstudier Kopi av brev fra Norgeshus AS til Losjevegen veglag av om at de vil bidra til drift og vedlikehold av vegen i forhold til antall boenheter på eiendommen Mail av 25. februar fra Jan Roar Trøan. Mener at snuplass må etableres på utbyggers eiendom og at bygget må bli lavere. Søppelanlegg må flyttes slik at det ikke berører privat kloakkledning. Hevder at hvis tettheten ikke overstiger 50 boenheter totalt vil kravet om fortau frafalle i følge vegtrafikkloven Brev av fra Helga og Terje Moxnes. Varsler at de vil sende nytt protestskriv når alle nye opplysninger foreligger Oversendelse fra Norgeshus av Revidert plan for snuplass og renovasjon Brev av fra Moxnes ønsker et møte for presentasjon av egne solstudier Brev av fra Moxnes «Våre reelle målinger av solens gang over Losjevegen 3.» Brev av 8. mars 2016 fra Helena Forsberg. Understreker at hun ønsker å få til en felles avtale med Losjevegn 3 og Losjevegen 4 for å få en samlet avtale rundt endringer knyttet til Losjevegen 6. Nabovarsel for planlagt snuløsning og renovasjonsløsning Losjevegn 3 og Losjevegen 4 fra Norgeshus E-post av fra Jan Roar Trøan ved plassering av søppelanlegg. E post av 10. mars 2016 fra Arnfinn Stendal til Melhus kommunestyre. Ønsker at bygget blir begrenset til 3 etasjer. 11. april 2016 svar fra Envina vedr luktproblematikk nedgravde avfallskontainere Notat fra møte med oppsittere : Tilsvar fra Norgeshus på punkter fra møte mellom kommunen og oppsittere langs Losjevegen. Innspill fra beboere og tilsvar fra Norgeshus er lagt ved samlet (betegnet som vedlegg 12). Øvrige dokumenter kan sees ved henvendelse til dokumentsenteret eller Arealforvaltning. Det foreligger nå så mange dokumenter på

89 saken at det er lite hensiktsmessig å legge ved alle til saksutredningen. Mange omhandler også de samme tema og gjentar tidligere argumentasjon. Rådmannen vil under vurderingen forholde seg til relevante tema for plansaken i de merknadene som har kommet inn og ikke knytte kommentere hvert enkelt innspill spesielt da dette ville blitt svært omfattende. En mener likevel at alle innspill som er relevante for planforslaget skal være godt ivaretatt i vurderingen. Vurdering: Nytt plankart og bestemmelser Norgeshus AS har på bakgrunn av den prosessen som har vært siden januar utarbeidet revidert plankart (vedlegg 1 ) Plankartet er rettet opp med hensyn på at både veg og fortau nå er avsatt til privat veg slik Fylkesmannen har påpekt. I tillegg er renovasjonsanlegg flyttet lenger fra eiendommen til Trøan i sør. I tillegg er det gjort noen endringer i planbestemmelsene. Dette er i forhold til at det åpnes for at parkeringskjeller kan anlegges utenfor vist byggegrense ( punkt 1.1), o_f er endret til f_f ( gjelder betegnelsen på fortauet som skal være privat) (punkt 4.2) samt at detaljert VA plan skal foreligge før det kan gis IG (igangsettingstillatelse) (punkt 6.1). Punkt 6.7 er også presisert i forhold til at det er krav om områdelekeplass i h.h.t norm for leke- og uteoppholdsareal for Melhus kommune. Dette står i tillegg under rekkefølgekrav kap 5.1, men for å unngå misforståelser tas dette også inn i 6.7. Nytt forslag til reguleringsbestemmelser framgår av vedlegg 2 og endringene som er gjort er merket med rødt. VA- plan og vegstatus VA plan er godkjent på et tilstrekkelig nivå til å vedta reguleringsplanen. Utbygger har vist at VA er løsbart for området. Rådmannen anser at uklarhetene vedr vegstatus og VA- plan i planforslaget som fylkesmannen har påpekt er rettet opp. Snuplass og plassering av avfallskontainere På bakgrunn av problematikken rundt snuplass har Norgeshus sammen med Envina og utbyggerne i Losjevegen 4 blitt enige om en akseptabel løsning for snuplass i Losjevegen 4 slik det framgår av denne tegningen:

90 Løsningen går ut på at felles snuplass etableres i losjevegen 4. Envina går god for løsningen. Området snuplassen etableres på er regulert til boligformål, men vil ikke komme i konflikt med utbyggingen i Losjevegn 4 da dette uansett skal benyttes til innkjøring til parkeringskjeller. Snuløsningen framgår av utomhusplan for Losjevegen 4 som er godkjent i forbindelse med byggesaken. Det opprinnelige forslaget gikk også på at Losjevegen 3 og 4 skulle ha felles plassering av avfallskontainere i Losjevegen 3, dette er senere gått bort fra. Det ble sendt ut nabovarsel til berørte i naboer i Losjevegen om løsningen. Det kom som nevnt inn en merknad fra nabo i sør Roar Trøan som bemerker at han er kritisk til plassering av avfallskontainerne som foreslått da han mener dette gir stor ulempe for hans eiendom. Han er bekymret for lukt og at plassering er for nært kloakkanlegg på hans eiendom. Han foreslo at søppelkontainerne flyttes nærmere eget inngangsparti og bytter plass med regulerte parkeringsplasser. Tiltakshaver har som nevnt i ettertid foreslått ny plassering av avfallkontainere lenger vekk fra Trøans eiendom. Dette framgår av det nye planforslaget. Kommunen har sendt en forespørsel til Envina om deres erfaringer med nedgravde avfallskontainere. I sitt svar av dette: Envina har nå hatt et anlegg med nedgravde containere ved Thoragården siden våren Denne avfallsløsningen har fungert veldig bra og uten noen klager på lukt. Containerne har blitt vasket når sjåføren ser at de begynner å bli tilgriset. Vi har brukt et innleid selskap til tømming av våre containere og de har vasket etter behov. Envina har planer om å kjøpe en renovasjonsbil som tømmer alle våre nedgravde containere og som har vaskeanlegg til å spyle containerne innvendig etter tømming. Denne bilen vasker og samler opp alt vannet i egen tank. De containerne som står på bakken kan over tid få skjemmende lukt og spesielt på varme soldager. Der det har vært luktproblemer har vi tatt de inn til vask og vi har også brukt vindusspylervæske som fjerner mye av lukten. Ved bruk av nedgravd løsningen er temperaturen lavere og problemer med lukt er ikke stort i forhold til bakkeplasserte containere. Plasseringen er viktig for alle typer avfallssystemer, innbygde og tette avfallsrom vil få en lukt etter hvert. Står de på en åpen plass vil ikke lukten bli sjenerende. Med den endringen som er gjort i planen med hensyn til plassering av avfallskontainere og snuplass for Envina i Losjevegen 4, mener rådmannen det er funnet tilfredsstillende løsninger for dette.

91 Rådmannens vurderinger av planbeskrivelsen og planforslaget som sådan I planbeskrivelsen framsettes det kap 1.1 Hensikten med planen er å bidra til økt fortetting i sentrum og redusere press på omkringliggende jordbruksareal. Det gjentas i punkt 3.1 at planens intensjon er å legge til rette for boligfortetting i et område som er svært sentrumsnært, men likevel ikke en del av sentrumsplanen. Det vises til at dette er i tråd med kommuneplanen som beskriver målsetninger om bygging rundt eksisterende infrastruktur og kollektivknutepunkter. Det er for så vidt riktig at det er generelt er angitt i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel at det er ønskelig med fortetting rundt eksisterende infrastruktur og kollektivknutepunkter, men det er viktig å merke seg at det ikke er tatt stilling til fortetting på denne tomta i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Nettopp fordi det er behov for ytterligere overordna avklaringer er det vedtatt at det skal utarbeides områdeplan for Melhus sentrum. Det er ikke slik at kommuneplanen åpner for en ukritisk høy utnytting i alle sentrumsnære områder, Rådmannen mener at planbeskrivelsen i for liten grad problematiserer dette. Det vises i den forbindelse til fylkesmannens bemerkning om at tidligere saksutredning med vedlegg (planbeskrivelse mv) forholdsvis ensidig fokuserer på virkningene innenfor planområdet og ikke nok på virkningene for området som sådan. I planbeskrivelsens punkt beskrives tiltakets BYA. Det er angitt at tiltaket samlet har en BYA på 759 m2 som vil gi en utnyttelse på tomta på ca 51%. På det plankartet vi nå har til behandling er grøntarealer avsatt som eget formål, det samme gjelder parkeringsareal. % BYA er fastsatt til 80% BYA. Det betyr at 80% av området B1 kan bebygges. Parkering på bakkeplan vil her ikke inngå i BYA% fordi det er spesielt angitt i planen hvor stort areal som medgår til parkering. Hensikten med å angi grad av utnytting på en plan er nettopp å styre bygningsvolum på en tomt i forhold til ønsket utvikling. I denne saken er det viktigst å merke seg at 80% av det gule arealet vil kunne bebygges samt at høydeangivelsen i planbestemmelsene legger opp til at det kan bygges i fire etasjer. Det angis i planbeskrivelsen at bygningens utforming skal brytes opp ved hjelp av glassarealer og materialbruk slik at det ikke skal framstå for massivt. I hvor stor grad dette er med på å dempe utrykket er en vurdering som den enkelte kan gjøre seg opp en mening om. Det er nærliggende å konkludere med at bygningen, slik planen legger opp til, bryter med den strøkkarakteren som er i området i dag. Dette gjelder også når man tar med i vurderingen at det er gitt tillatelse til blokkbebyggelse i tre etasjer i Losjevegen 4 samt at det er åpnet for 5 etasjer på energitomta. Dette forsterkes av tomtas beliggenhet midt mellom eksisterende eneboliger og ganske sentralt i Pottenområdet. Dette forsterker vurderingen av at området burde blitt sett på i en mer helhetlig sammenheng, der en blant annet vurderes om det bør legges opp til en tilsvarende fortetting i hele Pottenområdet. Illustrasjon av fasade mot Losjevegen Uteoppholdsområder

92 Planbeskrivelsen punkt beskriver tiltakets uteoppholdsområder. Det framgår av planbeskrivelsen at uteoppholdsareal inkludert lekeplasser er estimert til 325 m2. I tillegg kommer balkong/ terrasse tilknyttet hver leilighet på ca 10 m2. (til sammen 200m2) I norm for leke og uteoppholdsarealer i Melhus kommune vedtatt av kommunestyret 5. mai 2015 framgår følgende: «Det skal ved regulering fastsettes rekkefølgebestemmelser til planen som sikrer at krav i denne norm er tilfredsstilt. Det kan utarbeides utbyggingsavtaler med Melhus kommune om fordeling av ansvar og kostnader for utbygging av nødvendig infrastruktur, jfr Plan- og bygningslovens 17-2, for å sikre oppfølging av rekkefølgebestemmelsene. Dersom utbygger og Melhus kommune finner at det blir for tyngende å kunne tilfredsstille kravene i denne norm for utbygger alene i forhold til utbyggingens art og omfang, kan utbygger og Melhus kommune gjennom utbyggingsavtale bli enig om løsninger for å sikre oppfylling av normens krav. Dette kan f.eksgjøres gjennom innbetaling til fond, jfr kommuneplanens arealdel bestemmelsenes kap 1.3.» Videre framgår det av normen at for områder med høy fortetting (herunder sentrumsområder i Melhus)gjelder minste uteromsareal slik: Uteoppholdsareal 20 m2 pr bolig hvorav lekeplass min 10 m2 pr bolig og områdelekeplass 10 m2 pr bolig. Ved etablering av 20 boenheter Losjevegen 3 innebærer dette at det skal minst 400 m2 uteoppholdsareal på egen tomt, 50% av dette skal være på bakken og 200 m2 av dette skal være opparbeidet lekeplass. Ut fra utomhusplanen i planbeskrivelsen ser det ut til at det er tenkt etablert en lekeplass på 115 m2 samt et område benevnt som uteplass på ca 200 m2, til sammen uteoppholdsareal på 315 m m2 på balkong. Definisjonen av lekeplass er i normen beskrevet slik: «Alle boenheter skal innen gangavstand på 50 m ha minst en lekeplass med størrelse på minimum 150 m2. Lekeplassen skal som minimum ha en sandkasse el annet lekeareal beregnet på småbarn (1.5 år) benk, grønnstruktur og noe fast dekke.» Dette innebærer at hele arealet på 315 m2 som vises på utenomhusplan er innenfor definisjonen som normen beskriver som lekeplass. Krav til uteoppholdsareal inkludert lekeplass på egen tomt er altså tilfredsstilt i h.h.t normen. Planbeskrivelsen punkt forholder seg til tidligere norm for lekeareal og bør oppdateres i forhold til gjeldende norm. Når det er sagt tilfredsstiller prosjektet altså krav til uteoppholdsareal og lekeareal innenfor egen tom, men det finnes ikke områdelekeplass innenfor en radius på m slik normen krever. Det ble derfor inngått utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Norgeshus AS om innbetaling til fond for å opparbeide områdelekeplass på et senere tidspunkt. I merknadene til planen og klagene på planen fra Moxnes er det påpekt at det er uakseptabelt at utbyggerne kan kjøpe seg fri for ansvaret for å etablere en kvartalslekeplass ved innbetaling til et fond for grønnstruktur. Det bemerkes at «som en straksløsning og for å ha mandat til formelt å kunne godkjenne de to omsøkte planene vil kommunen opprette et fond for grønn struktur osv.. Til det vil rådmannen bemerke at Melhus kommune sin norm ikke operer med begrepet kvartalslekeplass, men det opereres med begrepene nærlekeplass og områdelekeplass. For områder med høy fortetting (sentrumsområder) er det i tillegg til lekearealer på egen eiendom ( som er tilfredsstilt i denne saken) krav om at en «innenfor en avstand på meter skal ha adgang til en områdelekeplass med en størrelse på minimum m2. Melhus kommune er ansvarlig for å finne egnede områder for plassering av områdelekeplasser gjennom områdeplanlegging. Områdelekeplasser skal opparbeides/tilrettelegges/ vedlikeholdes i h.ht utbyggingsavtale mellom Melhus kommune, utbygger og eventuelle velforeninger i området. Finansiering kan skje gjennom delinnbetaling på fond for de enkelte utbyggingsområder som sokner til områdelekeplassen.» Framgangsmåten med opprettelse av fond for å realisere områdelekeplasser er altså ikke noe strakstiltak gjennomført for å gjennomføre planene i Losjevegen slik Moxnes hevder, men et generelt grep kommunen har lagt opp til både gjennom kommuneplanens arealdel og gjennom Norm for leke og uteoppholdsareal,for å kunne

93 realisere slike større lekearealer/ parker som er for tyngende å pålegge den enkelte utbygger alene. Dette medfører selvfølgelig at kommunen forplikter seg til å regulere slike områder gjennom områdeplanarbeidet. Solforhold Fylkesmannen har påpekt at ikke har gjort tilfredsstillende vurdering av de tapte solforholdene for naboeiendommene. Og har heller ikke vurdert Moxnes sine anførsler om at solstudiene er feil og sterkt misvisende. På bakgrunn av dette har vi bedt utbygger legge fram nye solstudier som viser virkningene av en utbygging i 4 etasjer på naboeiendommene. Solstudiene er sendt oss i form av filmsnutter som viser solforholdende en gang pr måned. Solstudiene i sin helhet blir ikke lagt ved saken, men vil bli vist fram for formannskapet ved behandlingen. Kort oppsummert viser solstudiene at fra februar til mai vil bygningen kaste skygge over Losjevegen 1 og 2. I sommermånedene mai august vil bygningen kaste skygge over den sørligste delen av tomta til Losjevegen 1, mens Losjevegen 2 ikke blir særlig påvirket i disse månedene. Derimot vil utbyggingen av Energitomta i nord ta kveldssol fra både Losjevegen 1 og 2 samt Pottenvegen 2. Solstudiene er oversendt Moxnes som har sendt et eget skriv hvor han har studert solens gang over egen tomt Losjevegen 2 fra 30. januar 4. mars. Han konkluderer med at det er i vinterhalvåret fra oktober til mars at en 4 etasjers blokk i hovedsak vil stjele sol fra Losjevegen 2. Rådmannen mener at de solstudiene som er oversendt viser den reelle solsituasjonen gjennom året med et 4 etasjers bygg i Losjevegen 3. Dette har størst konsekvens for beboerne i Losjevegen 1, men berører også solforholdene i Losjevegen 2 og 4 og 8 (kveldssol). Ved en ytterligere fortetting i Losjevegen vil dette bildet kunne forverres ytterligere for de gjenstående eneboligene i området. 21 februar kl eks.bebyggelse 21 februar kl med ny Losjevegen 3

94 Vegbredde og trafikksikkerhet Losjevegen veglag med flere har vært bekymret for at ved etablering av fortau slik planforslaget legger opp til vil få en lite trafikksikker løsning i Losjevegen da vegbanen vil bli for smal. Fylkesmannen har i sin vurdering lagt til grunn at dette punktet er tilstrekkelig vurdert ved tidligere behandling av saken. Bildet nedenfor gir en illustrasjon av forholdene. Ved å skille gående og kjørende mener rådmannen at trafikksikkerheten blir ivaretatt med den fortettingen det legges opp til. Losjevegen er en privat blindveg med begrenset trafikk og lav fart. Vegbredde på 4 m og fortau på 1,5 m anses som tilstrekkelig. I tillegg vil de bli mulighet for å bruke fortauet i forbindelse med forbikjøring når store kjøretøy skal møtes. Når det gjelder andeler i veglaget og problematikk i forhold til dette, er det som tidligere nevnt privatrettslige spørsmål som ikke ivaretas gjennom reguleringsplan. En forutsetter at partene kommer til enighet rundt dette. Hvis ikke må dett avklares gjennom rettsapparatet. Dette er kommunen uvedkommende. Kommunen har mottatt kopi av brev fra Norgeshus AS til Losjevegen veilag de de bekrefter at de vil betale sin andel når det gjelder drift og vedlikehold. I tillegg vil utbygger som en del av utbyggingen måtte oppgradere veien med fortau og ny asfalt etter graving slik at vegen vil være nylig oppgradert når nye boliger tas i bruk. Samfunnssikkerhet Når det gjelder samfunnssikkerhet er det først og fremt trafikksikkerhet i krysset mellom Løvsetvegen og Losjevegen samt trafikksikkerhet i selve Losjevegen, spesielt under anleggsperioden som har vært tema. Det tilrettelegges nå for flere større utbygginger i Løvsetområdet som vil ha adkomst via Løvsetvegen samtidig som det legges opp til en betydelig fortetting i Losjevegenog utbygging av energitomta. Dette krysset og krysset mellom Losjevegen og Løvsetvegen vil få en betydelig merbelastning som følge av dette. Beboerne i Losjevegen har også bragt opp tema om trafikksikkerhet i selve Losjevegen i anleggsfasen, de etterlyser en gjennomføringsplan som viser hvordan dette skal ivaretas. Norgeshus svarer opp dette med at gjennomføringsplan hører hjemme i byggesaken og sier at det vil bli naturlig på bakgrunn av arbeidets omfang at det blir kran på byggeplassen. De mener også at det ikke vil være noe problem å holde Losjevegen åpen for trafikk i byggefasen. Det vil kanskje være behov for å stenge gata i korte perioder, men dette vil da bli varslet i god tid. Fylkesmannen var også inne på dette i sin høringsuttalelse. Også dette med støy i anleggsperioden er viktig å ivareta. I reguleringsbestemmelsene punkt 6.3 er det bestemmelser om at støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kap 4 i Miljøverndept retningslonjer T Det hviler et stort ansvar på utbygger om å ivareta sikkerhet og minimere ulempene på omgivelsene i anleggsperioden. Bygningsmiljø, utforming, virkninger på omgivelsene, hensyn til nabolag

95 Norgeshus AS har laget en illustrasjon av andre prosjekter i sentrum og Pottenområdet for å understreke sitt syn på at Losjevegen 3 ikke vil peke seg spesielt negativt ut i forhold til andre prosjekter i området. Illustrasjonen illustrerer bygningsvolum/ fjernvirkning på allerede vedtatte prosjekter i området samt Losjevegen 3 som her behandles. En kan her se at Losjevegen 3 sammen med Losjevegen 4 er med på å endre preget i Pottenområdet betraktelig og at enkelte hus, spesielt Losjevegen 1 og 2 blir liggende inneklemt mellom høye bygninger. I sentrum nord for Løvsetvegen er allerede det tatt stilling til høyder på bygninger på et overordna nivå gjennom gjeldende reguleringsplan, mens dette ikke er tilfelle for Pottenområdet. En fortetting tomt for tomt er derfor veldig uforutsigbart for de som har eiendommer og bor i området og det er dette som er rådmannens hovedinnvending til dette prosjektet. Det er også en viss forskjell på Losjevegen 3 og Losjevegn 4 fordi Losjevegen 4 i arealdelen til kommuneplanen er avsatt til sentrumsformål der fortetting må kunne sies å være forventet, mens Losjevegen 3 er avsatt til eksisterende bolig med en utnyttingsgrad på maks 35%. Losjevegen 4 ligger også mer i utkanten av Pottenområdet enn det som er tilfellet for Losjevegen 3. I tillegg kommer det fakta at bygningene i Losjevegen 4 er en etasje lavere enn det som det legges opp til i Losjevegen 3 gjennom dette planforslaget. Figurene nedenfor viser volumet på de forskjellige bygningene som er planlagt i området

96 Rådmannen vil for ordens skyld bemerke at Losjevegen 3 også vil bygges med kjeller, noe som ikke kommer fram på illustrasjonene. Det ville vært enklere å sammenligne hvis bare det som synes over bakken var illustrert på alle bygningene som er med i illustrasjonen. Naboene er inne på at det samfunnsmessig ikke haster med å gjennomføre prosjektet da det er stor aktivitet i sentrum nå, en har derfor tid til å vente på den overordna vurderingen. Eksempelvis er Losjevegen 4 er i gang med å bygge 27 leiligheter, mens det er gitt rammetillatelse for 100 leiligheter på energitomta. Det er også gitt rammetillatelse for et leilighetsbygg i Melhusvegen (TOBB). Dette betyr at behovet for leiligheter vil være dekket i en god periode framover med allerede oppstartede prosjekter. En har likevel forståelse av at for utbygger haster det å få avklart prosjektet av økonomiske grunner og fordi de har allerede gått ut med salg av leiligheter. Melhus kommune har med de vedtakene som er gjort så langt i saken gitt utbygger forventninger om at området kan bygges ut som ønsket. Det er likevel slik at en aldri kan være helt sikker på resultatet av en planprosess før det endelige vedtaket foreligger og all klagebehandling er avsluttet. Kommunestyret må ved sluttbehandling av planen ta stilling til om utbyggingen anses hensiktsmessig og er innenfor det naboer i Pottenvegen må tå tåle fordi de bor i et sentrumsnært område der en må regne med fortetting ev denne karakter uten at det er avklart i overordna plan. Utbyggingsavtale Det er allerede vedtatt en utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Norgeshus AS for gjennomføring av planen. Det er likevel slik at en utbyggingsavtale etter plan- og bygningsloven ikke kan vedtas før reguleringsplanen er endelig vedtatt. Fordi reguleringsplanen her ble opphevet må utbyggingsavtalen tas opp til ny vurdering avhengig av resultatet for behandlingen av reguleringsplanen. Rammetillatelse Det er allerede gitt rammetillatelse for prosjektet i tråd med de vedtak som ble gjort ved tidligere behandling av saken. Pga at reguleringsplanen ble opphevet må en anse at dette vedtaket ikke er gyldig da rammene for tillatelsen ikke er gyldig før ny plan vedtas. Dersom kommunestyret velger å endre planen må det leveres inn ny søknad om rammetillatelse. Dersom planen blir vedtatt i tråd med forslagsstillers ønske antar rådmannen at rammetillatelsen vedtas på nytt med samme innhold. Kommunens muligheter Kommunestyret som øverste planmyndighet i Melhus kommune må ved behandlingen av saken vurdere om de synes konsekvensene av planforslaget er godt nok utredet til at de nå kan sluttbehandle saken. Ut fra de vurderingene som legges til grunn har planmyndigheten 3 valg: Planen kan vedtas slik forslaget fra utbygger foreligger dersom kommunestyret mener at dette er en ønsket utvikling av dette området og innenfor det naboene må tåle av fortetting i sitt boområde. Planmyndigheten kan gjøre endringer i planen, både i plankartet og bestemmelsene før plankartet sendes kommunestyret for sluttbehandling. En antar at det er mest aktuelt å vedta en plan med annen høydebegrensing enn det som framgår av planforslaget dersom en ønsker å gå for en slik løsning. Planmyndigheten kan avvise planforslaget og si at regulering av tomta skal avventes til områdeplan for Melhus sentrum er endelig vedtatt, slik at en kan legge til grunn en mer helhetlig vurdering av hvordan Pottenområdet skal utvikles før en ønsker å behandle flere detaljplaner i området. Konklusjon Siden det tidligere har vært lagt forskjellige vurderinger til grunn mellom rådmannens faglige vurdering og politisk vurdering legger rådmannen fram 3 alternative innstillinger i saken. Rådmannen mener alle alternativene er innafor det som kan besluttes i saken innafor kommunestyrets frie skjønn så lenge de vurderer at saken er tilstrekkelig opplyst til å gjøre de nødvendige konklusjoner. Alt 1. Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloves forslag til Reguleringsplan for Losjevegen 3 med planid slik den fremgår av plankart vedlegg 1 og bestemmelser vedlegg 2.

97 Vedtaket begrunnes med at kommunestyret ønsker en slik fortetting i Pottenområdet, konsekvensene av planen er vurdert og anses som en del av en naturlig utvikling av området og at ulempene må anses å være innenfor det naboene må tåle i et så sentrumsnært område. Alt 2 Melhus formannskap vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens forslag til Reguleringsplan for Losjevegen 3 med planid slik den fremkommer i planbeskrivelse datert , planbestemmelser sist revidert og plankart datert med slike endringer i reguleringsbestemmelsene: Bestemmelsenes punkt 1.1 endres til: Bebyggelsen i B1 skal oppføres som lavblokk Maksimal byggehøyde er kote c= +26 ut til byggegrenser vist på plankart. Det skal bygges min 10 boenheter. Parkeringskjeller med rampe, trapper og ramper i terrenget tillates bygd utenfor viste byggegrense, men innenfor angitt bestemmelsesgrense. Trapperom i bygning skal utformes med stigeledning. Maksimum tillatt bebygd areal er %BYA=80%. Minimum tillatt bebygd areal er %BYA=60%. Tak tillates utformet som flatt tak (takvinkel 0 6 grader). Vedtaket begrunnes med at kommunen ønsker en viss fortetting i Pottenområdet, men mener at utbyggers forslag til plan i for stor grad bryter med områdets strøkkarakter. Kommunen mener at planen med de endringene kommunen har vedtatt gir en god utnytting av tomta og en bedre ramme for videreutvikling av Pottenområdet enn utbyggers forslag til plan. Alt 3. Melhus kommune avviser forslag til reguleringsplan for Losjevegen 3 slik det foreligger i forslag til Reguleringsplan for Losjevegen 3 med planid slik den fremkommer i av vedlegg 1-3 Kommunestyret ønsker en mer helhetlig vurdering av utvikling av Pottenområdet gjennom områdeplan for Melhus sentrum før en tar stilling til om det er hensiktsmessig med så omfattende fortetting. Konsekvenser av alternativene: Alt 1. Tomta blir bygd ut i tråd med plan med de konsekvenser som framgår av saken. Dette kan gi føringer for tilsvarende planforslag i Pottenområdet slik at området på sikt skifter karakter. Hver plan skal selvsagt vurderes separat, men Kommunen skal ikke drive usaklig forskjellsbehandling. Behandling av denne saken kan gi en viss presedens for behandling av tilsvarende saker i områder med samme planstatus. Dersom neste sak vurderes annerledes må dette begrunnes godt. Alt 2 Utbygger må forholde seg til rammene som settes opp i reguleringsplanen og fremme en byggesak med et mindre omfattende byggverk enn det det opprinnelige planforslaget. Forslaget gir rom for et bygg på maks 3 etasjer. For likevel å sikre en god utnyttelse av tomta er det satt krav om at det skal bygges minimum 10 boenheter, og det vil nok være rom for hvertfall 15 boenheter. Det er opp til utbygger om de velger å avvente eventuelle nye rammer i områdeplanen eller om de velger å bygge ut i h.h. til plan. Alt 3. Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel gjelder. Området kan bebygges med en utnyttingsgrad på 35% BYA. Dersom noen ønsker å fortette mer enn dette må det fremmes en ny reguleringsplan. Når områdeplan for Melhus sentrum foreligger vil denne legge rammene for videre utvikling i området, plankrav mv. Behandling i Formannskapet PS 48/16

98 Forslag fra ML og SP v/ forslagsstiller Sigmund Gråbak Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens forslag til Reguleringsplan for Losjevegen 3 med planid slik den fremgår av plankart vedlegg 1 og bestemmelser vedlegg 2. Vedtaket begrunnes med at kommunestyret ønsker en slik fortetting i Pottenområdet, konsekvensene av planen er vurdert og anses som en del av en naturlig utvikling av området og at ulempene må anses å være innenfor det naboene må tåle i et så sentrumsnært område. Forslag fra AP og KrF v/ forslagsstiller Jens Otto Havdal Melhus kommune vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens forslag til Reguleringsplan for Losjevegen 3 med planid slik den fremkommer i planbeskrivelse datert , planbestemmelser sist revidert og plankart datert med slike endringer i reguleringsbestemmelsene: Bestemmelsenes punkt 1.1 endres til: Bebyggelsen i B1 skal oppføres som lavblokk Maksimal byggehøyde er kote c= +26 ut til byggegrenser vist på plankart. Det skal bygges min 10 boenheter. Parkeringskjeller med rampe, trapper og ramper i terrenget tillates bygd utenfor viste byggegrense, men innenfor angitt bestemmelsesgrense. Trapperom i bygning skal utformes med stigeledning. Maksimum tillatt bebygd areal er %BYA=80%. Minimum tillatt bebygd areal er %BYA=60%. Tak tillates utformet som flatt tak (takvinkel 0 6 grader). Vedtaket begrunnes med at kommunen ønsker en viss fortetting i Pottenområdet, men mener at utbyggers forslag til plan i for stor grad bryter med områdets strøkkarakter. Kommunen mener at planen med de endringene kommunen har vedtatt gir en god utnytting av tomta og en bedre ramme for videreutvikling av Pottenområdet enn utbyggers forslag til plan. Votering: Gråbak mot Havdals forslag, hvor Gråbaks forslag ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer. Vedtak: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens forslag til Reguleringsplan for Losjevegen 3 med planid slik den fremgår av plankart vedlegg 1 og bestemmelser vedlegg 2. Vedtaket begrunnes med at kommunestyret ønsker en slik fortetting i Pottenområdet, konsekvensene av planen er vurdert og anses som en del av en naturlig utvikling av området og at ulempene må anses å være innenfor det naboene må tåle i et så sentrumsnært område.

99 Sak 61/16 98/7 Detaljplan Rønningstrøa - andregangs behandling Arkivsaksnummer 15/139 Saksansvarlig: Tormod Osen Formannskapet PS 43/15 Formannskapet PS 165/15 Formannskapet PS 57/16 Kommunestyret PS 61/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Detaljplan for Rønningstrøa», planid , med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 17-19). Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og muliggjør utbygging av boliger i Løvsetområdet. Melhus kommune etterkommer ikke fylkeskommunens vilkår for egengodkjenning, da SEFRAK-registrert bebyggelse i planområdet reguleres til byggeområde. Det stilles rekkefølgekrav om at bebyggelsen ikke kan rives før fylkeskommunen gir tillatelse. Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Detaljplan for Rønningstrøa», planid , med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 17-19). Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og muliggjør utbygging av boliger i Løvsetområdet. Melhus kommune etterkommer ikke fylkeskommunens vilkår for egengodkjenning, da SEFRAK-registrert bebyggelse i planområdet reguleres til byggeområde. Det stilles rekkefølgekrav om at bebyggelsen ikke kan rives før fylkeskommunen gir tillatelse. Vedlegg: 1. Byggteknisk tilstandsrapport (SEFRAK-registrert hus) 2. Innspill 3. Innspill 4. Innspill 5. Innspill 6. Innspill 7. Innspill 8. Innspill 9. Innspill 10. Innspill 11. Innspill 12. Innspill 13. Innspill 14. Innspill 15. Samlet saksfremstilling 1. gangs behandling 16. Samlet saksfremstilling planoppstart 17. Planbeskrivelse revidert andregangs behandling 18. Plankart revidert andregangs behandling 19. Planbestemmelser revidert andregangs behandling

100 Bakgrunn for saken Planområdet ligger i hovedsak innenfor område BNM3 (nåværende boligbebyggelse) i kommuneplanens arealdel. I bestemmelsene punkt 2.1 står det blant annet at: Ved omfattende fortetting skal det kreves detaljreguleringsplan også i disse områdene. Oppstartsmøte ble avholdt På grunn av forslagsstillers ønske om å regulere ca. 10 daa som ligger innenfor LNF-område med hensynssone friluftsliv, ble det foretatt en vurdering om planen kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter vedlegg III i forskrift om konsekvensutredninger. På bakgrunn av dette vedtok Formannskapet i ps sak 43/15 av følgende: «Formannskapet anbefaler i medhold av PBL 12-8 oppstart av detaljregulering for eiendommene gnr/bnr 98/7, 108/1 og 110/1. Planforslag må blant annet baseres på analyser av landskap, stier, friluftsverdier og naturmiljø i området, og bebyggelsen samt vegsystemet må tilpasses disse verdiene.» Planoppstart ble varslet , PS 165/15, vedtok formannskapet å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring, med følgende endringer: Pkt Lekeplasser: En av lekeplassene settes av til større barn. Adkomst til tilstøtende skogeiendommer må ivaretas, samt gjerdeplikt mot utmark. Før planen legges ut endres plankartet slik at eiendommen 100/106 tas inn i planen og reguleres til formålet grønnstruktur. Planen er utarbeidet av Solem arkitektur AS, på vegne av Sarai eiendom AS. Figur 1 Omtrentlig planområde, markert med rødt Planområdet ligger på Løvset, ved Rønningstrøa, ca. 2 km nordøst for Melhus sentrum. Plankart er vedlagt. Planområdet utgjør ca. 52,1 daa. Forslaget viser bl.a 20 nye eneboligtomter og et mindre byggeområde for inntil 18 rekkehus. Planen viser også lekeområder og løkkeområde, samt parkering for turgåere. Saksutredning Vurderingen av planforslaget er uendret fra førstegangs behandling, se vedlagt samlet saksfremstilling. Rådmannens vurdering handler derfor om merknader som er innkommet i høringsperioden, og andre endringer

101 siden den gang. Ved første gangs behandling kom det fra formannskapet tilleggsforslag om at en av lekeplassene skulle settes av til større barn, og at adkomst til skogseiendom og gjerdeplikt mot utmark må ivaretas. Innspill Flere av innspillene er formulert som klager på politisk vedtak. Dette skyldes feil ordlyd i høringsbrev/varsel om politisk vedtak, og har ingen innvirkning på saksgang. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Arealbruk er i tråd med overordnet plan. Ber om at det i forbindelse med sluttbehandling av reguleringsplanen blir undersøkt og klargjort at adkomst for skogsbilveg ikke berører planområdet. Utnyttelse: Anbefaler at bestemmelse om «støyømfintlig virksomhet» omskrives til «støyømfintlig bebyggelse». Positiv til tiltak som sikrer adkomst til friluftsområdene, snarveger og parkering for brukere av Vassfjellet. G6 bør vurderes tilrettelagt som snarveg jf. planbeskrivelse. Etterspør vurdering av G/S-veg på østsida av fylkesvegen for å unngå to kryssinger. Det er ikke samsvar mellom pkt. 51 i ROS-analyse og 3.9 i bestemmelsene. Utbygger må vurdere om anleggstrafikk medfører behov for tiltak, dette må sikres i bestemmelsene Minner kommunen om å ivareta løsninger for brann- og redningstjenesten. Forutsetter at NVE s faglige råd legges til grunn Etterspør vurdering av klimaendringers virkning på tiltaket i ROS. Konklusjon: Statens vegvesen, Planforslaget er i tråd med Melhus kommunes arealplan, og er også i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging. Planforslaget ivaretar myke trafikanter ved å regulere inn fortau på hovedveg ned mot Fv 742. Det bør tas inn en rekkefølgebe stemmelse som sier at fortau skal være opparbeidet før boligene gis brukstillatelse. Planbestemmelsenes 9.2 sier at fotgjengerfelt skal være opparbeidet før nye boliger tas i bruk. Statens vegvesen minner om at opparbeidelse av fotgjengerfelt ikke er noe som bestemmes gjennom reguleringsplan, men at det er egne prosesser for slikt.

102 Konklusjon: Det bør tas inn en rekkefølgebestemmelse som sier at fortau skal være opparbeidet før boligene gis brukstillatelse. Setningen i planbestemmelsenes 9.2 som sier at fotgjengerfelt skal være opparbeidet før boligene tas i bruk bør tas ut, da dette ikke reguleres gjennom reguleringsplan. Ingen vilkår for egengodkjenning NVE, Skredfarevurderingen konkluderer med at kravet til sikkerhet i henhold til TEK10 er oppfylt for tiltaket. Ut ifra det vi kan lese ut av det vedlagte planmaterialet synes denne konklusjonen rimelig. I forslaget til reguleringsbestemmelsenes 3.6 «Grunnforhold» heter det at: «Dersom det under arbeidet oppdages uforutsettes grunnforhold som kan medføre fare for ras/skred må videre arbeider avklares med geoteknisk fagkyndig». Det er positivt at en er seg bevisst denne problemstillingen. Imidlertid kan en ikke forvente at en vanlig maskinkjører innehar kunnskap om geoteknikk og/eller kvikkleire. Eksempler fra kvikkleireskredhendelser de siste årene (for eksempel skredet i Lyngseidet i 2011 og kollapsen av Skjeggestadbrua i Re kommune i 2015) viser at når maskinfører oppdager dårlige grunnforhold, er det ofte for sent og anleggsmaskina gjenfinnes ofte nederst i skredgropa). Dette innebærer at denne type forhold må avklares langt tidligere, senest i forkant av tiltaksrealisering og helst i forbindelse med utarbeidelsen av Risiko- og sårbarhetsanalysen- ROS til arealplanen (jfr. PBLs 4-3). Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Fylkeskommunen har befart planområdet, og ikke observert automatisk fredede kulturminner. Minner om den generelle aktsomhetsplikten for kulturminner, og at prinsippene om universell utforming må ivaretas i planen. Høringsinnspillet handler for øvrig om et SEFRAK-registrert bygg i planområdet. Rådmannen viser til vedlagt høringsinnspill; Oppsummert stiller STFK vilkår for egengodkjenning at gårdstunet avsettes til hensynssone kulturminner i nærmere dialog med dem, alternativt at tunet tas ut av planen, også i samråd med STFK. Melhus kommune v/ barnas representant, Barnas representant støtter i sin helhet innspill til detaljplan Rønningstrøa fra Løvset barnehage. Melhus Kommune v/friluftsliv, På høydedraget midt i planområdet mellom BK1, BF1og BF3 bør det settes av et gjennomgående grønt/lekeområde. Dette vil være en naturlig og viktig lekeplass for barna i det daglige. Her kan det også være kan være en videreføring av TV1 fra Hesttrøa. For å forebygge problem som erfaringsmessig kan oppstå vil det være svært viktig å avklare kommunens rett til å bruke den interne vegen på vegne av de som skal gjøre bruk av friluftsparkering til Vassfjellet. Det gjelder også TV1 fra Hesttrøa. Turvegen er planlagt tett inntil bebyggelse og kan bli utsatt for «privatisering». Det er viktig å unngå at denne P- plassen blir tatt i bruk til intern parkering/oppstalling av bobiler osv, for boligfeltet. Bør være bestemmelser som begrenser den tida biler kan stå her. Rekkefølgebestemmelsene 9.4 og 9.5 i forslag til reguleringsbestemmelser: P-plass og turveier må ferdigstilles samtidig som veier og annen infrastruktur. Forslaget som foreligger er uklar på hvem som skal ha ansvar for utbygging (og vedlikehold). P-plass for friluftsliv har Landbruk som arealformål i forslaget (LF). Det må gå fram av planformål og bestemmelser at det skal være frilufts-parkering her. Det er heller ikke markert avkjøring til p-plassen Melhus kommune v/skog og vilt, Boligbygging langs dalsidene i Vassfjellet vil begrense adkomsten til skogen i stadig større grad. Det er derfor viktig for skogbruket å sikre en god og hensiktsmessig adkomst til skogressursene som står i Vassfjellet. Vi har tidligere gitt innspill i forhold til skoginteressene i Vassfjellet. Det er under planlegging ny skogsbilveg i Vassfjellet og i følge beregninger over kubikkmasse i det aktuelle dekningsområdet står det et sted mellom og m3 tømmer. Aktuell adkomst for å få transportert ut dette tømmeret vil enten være fra eksisterende skogsveg ved Markavollen og sørover, eller å benytte samme adkomst som det nye boligfeltet i Rønningstrøa. Slik situasjonen

103 er i dag kan det se ut som om den mest aktuelle adkomsten til skogen i Vassfjellet er fra Markavollen. Men dette er ennå ikke avklart og derfor bør muligheten til å benytte samme adkomst som til det nye boligfeltet i Rønningstrøa fortsatt holdes åpent. Selv om hovedadkomst blir fra Markavollen kan det bli aktuelt med en forbindelse, kanskje traktorveg, fra Rønningstrøa og opp til den nye skogsbilvegen. Dette vil gå fram av veiplanen for området når den blir i ferdig i mars/april Standard på skogbilveger er vanligvis veiklasse 3 i henhold til vegnormalene. Her kan det bli snakk om vegklasse 4 på grunn av stigningsforholdene i enkelte partier. Melhus kommune v/landbruk, Det planlagte boligområdet grenser mot utmark som utnyttes av beitedyr (Vassfjellet beiteområde) fra Melhus og Klæbu. Det er porblemer med at beitedyra kommer ned i boligområdene på Løvset. Det bør derfor etableres et sperregjerde mellom det regulerte området, og utmarksområdet, slik at disse ulempene kan minimeres. Anne og Ole Asbjørn Gundersen, Eiere av g./b.nr. 100/106. Området er i dag parkeringsplass. Går imot rådmannens/forslagstillers ønske om at arealet innlemmes i planen, som grønnstruktur. Hadde tidligere et ønske om å bruke parsellen som plantefelt for juletrær, men ønsker nå at den får status «framtidig bolig, i tråd med brev fra melhus kommune av (vedlagt). Viser til tidligere korrespondanse. Løvset barnehage Etterspør vurdering av hvordan eksisterende bekk som renner ned fra området og forbi barnehagen blir påvirket, da de tidligere har vært plaget med tilsig av vann til fylkesveg og parkeringsplass. Ønsker å beholde bekken åpen, som et positivt bidrag til bomiljø og lekemuligheter. Evt. omlegging til rør må kvalitetssikres. Om bekken delvis legges i rør ønskes tilgang på oversiden av feltet. Barna elsker bekken og barnehagen ønsker å benytte seg av den. Planforslaget viser ikke godt nok hvordan overgangen på fylkesvegen og gangfelt videre langs fylkesvegen og bort til påtegnet gangfelt opp til feltet er tenkt løst. Mener dette er upresist tegnet. Barnehagen har dette som hovedfartsåre opp til marka. Ønsker at fartsgrense på fylkesvegen vurderes, og reduseres til fra 50 til 40 km/t. Ønsker tiltak mot forsøpling i anleggfasen, som at utbyggere rydder opp byggematerialer som evt. blåser inn i skogen, evt. i samråd med byggherrer. Planens fokus på tilgjengelighet til marka må ivaretas. Vil ikke ha gjerder, jordvoller eller deponi som hindrer adkomst. I så mate bekymret for om planen følges, og anleggsfasen. Ønsker at planen får minst mulig negativ innvirkning på barnehagedriften og transport til og fra barnehagen (også til fots og på sykkel). Jan S. Rønning, Anne J. Rønning, Benny Øverland og Tone Rønning, og Eiere av g/b.nr. 98/126. planen er i konflikt med deres tinglyste vannkilde, og de kan ikke akseptere dette uten en annen tilfredsstillende løsning som erstatning. Planlagte vegtrase opp til boligområdet vil krysse vannledning to ganger noe som ikke nødvendigvis er noe problem, forutsatt at vannrøret ikke skades av bygningsarbeidene. Kilde og nyetablert vannmagasin ligger ca. 10 meter sør for planlagte vegtrase opp til det foreslåtte regulerte området. Dette er en trussel mot vannkvaliteten, og skjæring i forbindlese med anlegging av vegen kan senke grunnvannspeilet. Vil ha avklaring før endelig planvedtak. Sarai Eiendom AS v/hallstein og Sarah Jakobsen Enodd, Ber om at rekkefølgebestemmelse 9.1 slettes: «Dersom det skal knyttes nye felt til hovedadkomsten, veg 1, skal avvik mht stigning på veg 1 lukkes». Bestemmelsen tilsier at vegen må opparbeides i tråd med Statens vegvesens håndbok N100 for offentlige veger. Vegen er felles privat, og kommunal norm for private veger burde legges til grunn. Denne er lagt til grunn i planforslaget. Mener at det stilles strengere krav enn for Løvsetvegen (fra Kvammen). Viser til planbeskrivelsens punkt der det er foretatt en avviksbehandling. I det minste bør kommunen redegjøre for hvilken praksis som legges til grunn ved godkjenning av private veger.

104 Terrenginngrepene for å lukke avviket vil bli enorme, unødvendige og føre til ekstra miljøbelastning. Ber også om at vegene over kortere strekninger kan planlegges med høyere stigning enn det planforslaget beskriver. Dette for å holde terrenginngrepene lavest mulig, for å bevare nærområdet, og for å unngå unødig masseuttak. Kristin Skånøy, Eier av g/b.nr. 108/1, hvor deler av veg 1 og 2 er planlagt. Ber om at rekkefølgebestemmelse 9.1 slettes, jf. innspill fra Sarai eiendom AS. Ber om at område merket Energianlegg (1510), som også er på hans eiendom, flyttes til andre siden av veg 2. Det er til hinder for utvikling av eiendommen. John Lerli og Sivert Tellugen, Grunneiere sør for planområdet, g/b.nr. 109/1 og 4. Begge tomtene er aktuelle for framtidig boligbygging, men vil da være avhengige av veg 1 i planforslaget for adkomst. Støtter innspill fra Sarai Eiendom AS. Ønsker lykke til med det videre planarbeidet og vedtaket. Erling Gøran og Wenche Kaiser Mellingsæter, Eiere av g/b.nr. 100/88. Turveg TV1 har. en uheldig tilknytning til vegen i Hesttrøa. Spesielt vil dette være et farlig krysningspunkt når det er glatt. Området er midt i en sving som ligger nordvendt, og er av den grunn utsatt for å være svært glatt i store deler av vinterhalvåret. Trafikkfarlig, særlig for barn. Pr. i dag er det flere veletablerte, populære stier i området, hovedsakelig i ytterkant av reguleringsplanen. Den ene følger mer eller mindre den østlige grense fra nord-sør, og forbindes av stier videre i begge retninger. Den andre ligger helt mot vest i fra det lille platået ved g.nr 100 b.nr. 88 og følger en hylle i terrenget mot sør, og ender opp i vegen som er dagens adkomst til Rønningstrøa deretter videre inn på stier som går bak Storåsenområdet. Forslaget vårt er at disse stiene legges inn som friareal med grønnstruktur i planen. Topografien er av en slik art at det ikke vil berøre utnyttelsen av arealet i noe særlig nevneverdig grad. I den nordlige grense av planforslaget er det lagt inn en sone med friareal/grønnstruktur bortsett fra et lite areal sør for vår eiendom (100/88). Bakgrunnen for dette er nok trolig en henvendelse fra oss vedrørende muligheten for å kjøpe noe tilleggsareal til vår tomt. Dette lot seg ikke forsvare økonomisk, da det var ønske om nærmere en halv million for dette arealet som i teorien kun kan anvendes til friområde, hage eller lignende på grunn av adkomstmuligheter i det bratte terrenget rundt. For vår del dreier dette seg om å ivareta noe forutsigbarhet i nærområdet og ikke få voldsomme endringer tett på mellom etablerte og nye byggefelt. Videre er topografien i området av en slik karakter at det ikke vil påvirke mulighetene for utnyttelse i særlig grad. Terrenget er svært bratt i området sett bort i fra en liten trekant mot nord uten adkomstmulighet. Ved Klemmets vei på Gimse har man lagt inn en grønn sone på ca. 25 meters bredde med vegetasjon mellom første og andre byggetrinn av feltet. På denne måten hindrer man en påtrengende endring mellom gammel og ny bebyggelse. Forslag til endring fra vår side er at det legges inn et friareal/ grønn sone med naturlig vegetasjon på meter parallelt langs hele den nordlige grensen mot Hesttrøa, slik det er gjort i Klemmets vei. Rådmannens vurdering Rådmannens vurdering fra formannskapets førstegangsbehandling står ved lag, se vedlagte saksfremlegg. Følgende omhandler innspill som er innkommet i høringsperioden. Fylkesmannen/Melhus kommune v/skog og vilt: Fylkesmannens og kommunens innspill om adkomst for skogsbilveg er ivaretatt, da det er mulig adkomst til området via Løvsethaugen. Dette området er imidlertid i ferd med å bli regulert, men innspillet tas med videre planprosessen for Løvsethaugen. Forøvrig legger ikke planen for Rønningstrøa hindringer for at skogsbiler kan bruke veg 1, da den gir adkomst til hogstområdene, og veg-geometrien er innenfor standard for skogsveg. Retten til å bruke vegen kan imidlertid ikke reguleres. Planforslaget ivaretar også innspill fra Allskog i forbindelse med planoppstart:

105 Kommunen v/ skog og vilt påpeker at skogsbilveger vanligvis er mindre bratte, selv om denne også er innenfor standard. Rådmannens samlede vurdering er at utformingen er akseptabel, særlig med tanke på at bilene kjører tomme oppoverbakke. Fylkesmannens innspill om boligtetthet tas til orientering. Som det påpekes er det i kommuneplanens arealdel ikke satt krav til tetthet på Løvset. Merknaden tas med i videre i planarbeid i kommunen. Rådmannen støtter forslag til endring av bestemmelse 3.4 om støyømfintlig virksomhet, og har endret dette i planbestemmelsene. Rådmannen ser derimot ikke behov for å endre på bestemmelser for friområde G6, da snarvegfunksjonen allerede er ivaretatt. Området er allment tilgjengelig, og kan ryddes/vedlikeholdes etter samlet plan. Klimaendringers virkninger på tiltaket er som det påpekes ikke vurdert i ROS, men det er vurdert i planbeskrivelsen. Rådmannen mener dette er tilstrekkelig. Fylkesmannen påpeker at det ikke er samsvar mellom pkt. 51 i ROS-analyse og 3.9 i bestemmelsene. Strengt tatt er det innad i punkt 51 at det ikke er samsvar, da det av kommentaren framgår at det er en risiko for trafikkulykker. Dette er en formalfeil, og rådmannen vurderer at bestemmelsene ivaretar risikoen på en god måte. Statens vegvesen: Statens vegvesens innspill om rekkefølgekrav for opparbeiding av fortau er ivaretatt. Rekkefølgekrav om oppmerking av fotgjengerfelt er tatt ut, da trafikkregulering ikke kan bestemmes gjennom reguleringsplan. NVE: NVE er fornøyd med dokumenteringen av skredfaresikkerhet i prosjektet. Som det påpekes er det begrensninger i kunnskapsgrunnlaget, og at maskinfører ikke klarer å tolke byggegrunnen/rasfare riktig er en risiko. Denne merknaden er slik rådmannen forstår det ikke knyttet til spesifikke detaljer ved planen, men vår begrensede mulighet til å få sikker viten. Det handler ikke om risikoen for en uønsket hendelse, men risikoen for at det risikoavbøtende tiltaket for gitt hendelse ikke vil fungere. Så vidt rådmannen er bekjent brukes ikke et lignende prinsipp for risikovurdering for andre tema. Rådmannen mener derfor at dette er et prinsipielt spørsmål som bør avklares på et høyere nivå enn reguleringsplan. Inntil videre slås det fast at risikoen for rasfare er grundig dokumentert, og funnet å være rimelig. I tillegg til dette er det altså tatt inn en bestemmelse om stopp i tilfelle uforutsette grunnforhold oppdages. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Det er tatt inn bestemmelse som sikrer aktsomhet etter kulturminnelovens 8. Kommunen har to muligheter til å oppfylle fylkeskommunens vilkår for egengodkjenning, men rådmannen finner ingen av dem rimelige. Fylkeskommunens foretrukne utfall, at bygget reguleres til bevaring, er ikke hensiktsmessig da bygget etter rådmannens vurdering har liten til ingen verneverdi.

106 Figur 2 Område KB med SEFRAK-registrert bebyggelse. Kun det største bygget står fremdeles. Det er påbegynt en byggteknisk vurdering etter «NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk», og rådmannen har vært på befaring. Den byggtekniske vurderingen er ikke sluttført, da det kom for en dag at fylkeskommunen kun ville legge en tilstandsvurdering etter «NS-EN Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger» til grunn. Midlertidig tilstandsrapport er vedlagt, følgende utdrag er oppsummerende: Huset bærer sterkt preg av manglende vedlikehold. Samtlige vinduer og dører må rehabiliteres, og nederste tømmerlag har omfattende råte og deler av taket på norsiden av pipen, er sammenrast. På ytterveggen nedenfor det sammenraste taket er det omfattende oppblomstring av sopp. Jeg vurderer dette sikkert til å være ekte hussopp. (råtesopp) Soppen kan sees på et stort område av veggen fra raft til grunnmur(..)sanering av ekte hussopp krever at alt trematerial som er soppbærer må fjernes, i tillegg må "friskt treverk" i en avstand av 1 meter fra "soppområdet" fjernes av sikkerhetsmessige årsaker. I lys av ovenstående er det med største grad av sannsynlighet grunn til å anta at store deler av huset må rives, og materialer destrueres. «Norges bebyggelse» og SEFRAK-registreringen tyder på at huset har stått delvis uten panel siden tidlig femtitall. SEFRAK-registreringen som ligger til grunn for fylkeskommunens vurdering er fra 1983, hvor daværende eier oppga 1793 som byggeår. Ifølge «Norges bebyggelse» er dette året gården ble etablert, uten at bebyggelsen nevnes. Mye er endret siden Verdien som kulturminne er blant annet svekket av at den bygningsmessige og landskapsmessige konteksten, tunet og gården, ikke lenger finnes. Grunnen til at regulant ikke har imøtekommet fylkeskommunens ønske om en kulturfaglig vurdering før andregangs behandling, er at huset må tømmes før vurdering kan gjennomføres. Huset er fylt av helsefarlig avfall, og er på grunn av teknisk tilstand farlig å bevege seg i. En slik vurdering ville derfor kostet mye, tatt lang tid, med usikker effekt. Rådmannen har for øvrig oppfattet regulant som løsningsorientert, og mener at grunnen til at problemet ikke er tatt tak i tidligere, er misforståelser/dårlig kommunikasjon på flere plan. Blant annet ble følgende instruks fra fylkeskommunen misforstått av både rådmann og regulant: Vi mener derfor at det er forslagstilleres ansvar og plikt å gjennomføre en tilstandsundersøkelse i henhold til Norsk standard. Det er til vanlig Norsk standard, NS 3424, Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring. NS-EN Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger som brukes i et slikt tilfelle( )En tilstandsvurdering etter Norsk standard for våningshuset ønsker vi å ta stilling til. Det er vår praksis å befare alle kml 25 bygninger.

107 Fylkeskommunen har fått mulighet til å dra på befaring sammen med kommunen, regulant og grunneier, men har dessverre ikke funnet tid til dette. Rådmannen har også vurdert at området hvor det SEFRAK-registrerte bygget står tas ut av planen, i tråd med grunneier og regulants ønske. Som et SEFRAK-regulert bygg vil da fylkeskommunen fremdeles få alle byggesaker/rivingssaker som berører bygget på høring, og mulighet å stanse tiltak. Om grunneier på senere tidspunkt vil endre bruken av området (dvs. rive bygget) i tråd med planforslaget, vil det fordre en ny planavklaring, sannsynligvis en dispensasjon fra plan. I disse prosessene vil fylkeskommunen igjen ha anledning til å fremme innsigelse. Derimot er det lite hensiktsmessig å ha to planprosesser for et enhetlig område, både med tanke på rådmannens ressursbruk og at antall dispensasjoner bør holdes nede, i tråd med instruks fra statlige myndigheter. Om bygget har en høy verneverdi, bør det bevares. Det er derimot vanskelig og uvanlig å pålegge en grunneier å utføre vedlikehold. Planforslaget slik det foreligger, ivaretar at bygget i det minste ikke kan rives før fylkeskommunen eventuelt gir tillatelse. Om bygget ikke innen rimelighetens grenser kan bli beboelig igjen, bør dette avklares, og det bør åpnes for at planforslaget kan gjennomføres. Rådmannen har innledet dialog med fylkeskommunen om videre prosess, men dette avventer formannskapets vedtak. Rådmannens konklusjon og innstilling er at planforslaget vedtas, uten at Fylkeskommunens vilkår for egengodkjenning er ivaretatt. Fylkeskommunen vil da ha innsigelse mot planen. Virkningen av dette er at om planen blir vedtatt, vil rettsvirkning tilbakeholdes for området hvor bygget står, inntil innsigelsen eventuelt blir trukket. Resten av planen vil få rettsvirkning ved formannskapets vedtak. Det er derfor ingen ulempe for tiltakshaver om rådmannens innstilling vedtas. Fylkeskommunen minner også om at kommunen har et selvstendig ansvar for kulturminner etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder foruten det stående bygget to SEFRAK-registrerte bygg på det samme tunet som ikke lenger finnes, men som ikke er omsøkt revet. Det er uklart for rådmannen hva som har skjedd med disse to. Enten har de falt sammen grunnet manglende vedlikehold, eller de har blitt revet. Det siste vil være grunnlag for en ulovlighetsoppfølging. Rådmannen tar saken til etterretning, men har for tiden mange aktuelle ulovlighetsoppfølginger uten nødvendigvis å ha ressursene til å følge de opp. Saken er forelagt kommunens kulturavdeling, som forvalter kommunens nyere tids kulturminner. De ønsker heller ikke å forfølge saken. Melhus kommune v/ friluftsliv Merknad om manglende avkjørsels-pil er innarbeidet. For øvrig er innspillene ivaretatt, i den grad merknadene kan ivaretas i plan. Bruken av en parkeringsplass kan ikke reguleres i plan, utover at den skal være felles, privat eller offentlig (den blir offentlig). Lignende gjelder for merknad om rekkefølgekrav om turveger; planen kan ikke pålegge en part forpliktelser, kun at rekkefølgekravet må være oppfylt. Men merknadene tas med videre i arbeidet med utbyggingsavtale, hvor slikt hører hjemme. Melhus kommune v/ landbruk Følgende rekkefølgekrav er tatt inn: Brukstillatelse til ny bebyggelse kan ikke gis før sperregjerde er etablert mellom bebyggelse/anleggsområde og utmark mot øst. Endring av arealbruksformål og bestemmelse område LF, endring av bestemmelse 8 Bestemmelsesområde Parallelt med planbehandlingen har rådmannen utarbeidet utbyggingsavtale om parkeringsplass på område som da ble benevnt som LF. I forbindelse med dette har behovet meldt seg for å kunne sikre gjennomføring av planen. I verste fall kan det bli behov for ekspropriering. Det er pr. i dag ingenting som tyder på at dette er aktuelt, men for å være føre var bør arealformålet LNF endres til grønnstruktur, da LNF ikke gir hjemmel til å ekspropriere. Dette er endret i plankartet og bestemmelser, og området heter nå G7. Grunneiere er varslet om endringen, og har ingen innvendinger. For å tydeliggjøre tillatt bruk av området, må det spesifiseres at det på området tillates lunning av tømmer, i tråd med dagens bruk. Dette er også innarbeidet. Rådmannen vurderer at det ikke er andre konsekvenser av endringen, og at ingen andre berøres.

108 Figur 3 Område LF i høringsutgaven av planen, nå G7 Innspill fra Løvset barnehage/barnas representant Bekken er ikke tenkt lagt i rør, foruten under vegen. Ifølge foreliggende VA-plan vil det bli økt vannmengde, men dette er ikke endelig avklart. Vann som føres til bekken vil bli fordrøyet, for å stabilisere vannmengden og holde tilbake partikler i vannet. Der bekken legges i rør, dvs under vegen, vil kvaliteten ivaretas av kommunen gjennom byggesaksbehandlingen. Det er ikke mulig å regulere fotgjengerfelt eller fartsgrenser i en reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven Rådmannen er enig i at overganger må utformes på sikrest mulig vis, men det er statens vegvesen som er vegmyndighet for Løvsetvegen. Det er ikke tillatt å forsøple i anleggsfasen. Om dette skulle skje vil forurenser være ansvarlig, jf. forurensingsloven 28: Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander ( ) Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding. Rådmannen synes at planen ivaretar adkomst til marka på en god måte, med turstier og snarveger. Det er av hensyn til beitedyr satt krav om gjerding mot utmark. Disse vil allikevel ikke hindre bruk av stiene i området. Av sikkerhetshensyn vil alle anleggsområder være utilgjengelige. Om området skal kunne bygges ut i tråd med kommuneplanen, må det påregnes at området i en periode ikke er like innbydende som nå. Etter ferdigstillelse vil det også fremstå svært annerledes, men områdene bak vil sannsynligvis bli mer tilgjengelig for flere, på grunn av snarveger og stier.

109 Anleggsfasen vil føre til noe risiko for trafikkulykker. Dette gjelder for alle anleggsarbeider i områder der folk ferdes, og er vurdert i Risiko- og sårbarhetsanalysen. For å avhjelpe denne risikoen, er det tatt inn følgende bestemmelse: Ved søknad om alle tiltak skal det følge en plan for anleggsvirksomheten og oversikt over transportbehovet. Kommunen kan stille krav om trafikksikkerhetstiltak i anleggsfasen som skal ivareta den generelle trafikksikkerheten. Planen skal vise deponi av ev. overskuddsmasser i og utenfor planområdet. Rådmannen mener at sikkerheten er godt ivaretatt. Privat vannforsyning, iht. innspill fra Jan S. Rønning, Anne J. Rønning, Benny Øverland og Tone Rønning g/b.nr. 98/5 bruker også den samme kilden, og følgende gjelder også for dem. Rådmannen oppfatter at brukerne av vannkilden har vært i dialog med regulant om kompensasjon, da det antas at kilden må fjernes eller blir ubrukelig. Uavhengig av dette må kommunen sikre at planen ikke får urimelige konsekvenser for berørte. I motsetning til regulant, må kommunen også legge likebehandlingsprinsippet til grunn. Plan- og bygningslovens 27-1: Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. Ifølge kommunens kart er det ca. 65 meter fra 98/126 til vannledning i Løvsetvegen. Pr. i dag eies den av Melhus tomteselskap AS, men driftes av kommunen. Kommunen ønsker ikke at det brukes private vannkilder i tettbygde strøk, og har i mange tilfeller krevd påkobling til kommunalt vann i tråd med loven. Dette vil også skje i Løvsetområdet, men avventer at vannledningsnettet blir godkjent. Det er altså ingen konkrete planer om å gjøre dette, men det kan antas at det vil komme innen kort tid. Dette er en viktig kontekst for formannskapets vedtak, jf. likebehandlingsprinsippet. Rådmannen vil derfor ikke sette krav i plan om at innspill fra beboere på 98/126 tas til følge. Derimot er det viktig at ingen beboere mister drikkevannstilgang som følge av planen. Det vil i dette tilfellet ikke være noe større problem å skaffe beboerne fullgodt drikkevann. Følgende rekkefølgekrav er tatt inn i planen:

110 Før igangsettingstillatelse kan gis skal G/B.nr. 98/126 og 98/5 sikres drikkevann av god kvalitet. En reguleringsplan har ikke mulighet til å fastsette plikter og evt. kompensasjon om planen skulle medføre at vannkilden ikke kan brukes. Hvordan tiltakshaver og beboere løser en eventuell overgang fra privat til offentlig vann er derfor en privatsak. Om de ikke kommer til enighet, vil reguleringsplanen gi hjemmel for ekspropriering av vannkilden, for å sikre at planen kan gjennomføres. (det er ikke snakk om ekspropriering av grunn den eies ikke av brukerne av vannkilden). Kompensasjon for tapet vil da bli fastsatt av skjønnsretten. Ekspropriering vil medføre et krav om påkobling, noe som altså vil være i tråd med vanlig kommunal praksis, uavhengig av at området reguleres. Stigningsavvik på veg 1 Rådmannen har etter ny vurdering kommet frem til at setningen «Dersom det skal knyttes nye felt til hovedadkomsten, veg 1, skal avvik mht. stigning på veg 1 lukkes» slettes fra rekkefølgebestemmelse 9.1. Dette imøtekommer innspill fra fra Sarai eiendom, John Lerli og Sivert Tellugen, og til dels innspill fra Kristin Skånøy. Veg 1 (figur 4) er stort sett sammenfallende med eksisterende veg, som altså er brattere enn kommunal norm tilsier. Vegen brukes i dag bl.a. for tilgang til Vassfjellområdet. Rådmannen krever i utgangspunktet at veger opparbeides i tråd med kommunens vegnorm, selv om vegen skal være privat. Det er tillatt etter lovverket å etablere private veger som ikke møter disse kravene, men vegen vil da forbli privat. Som en mellomløsning har rådmannen akseptert at planen ble lagt ut på høring med en bratt vegløsning, men med krav om at dette utbedres om flere felt skal kobles på. Det er allerede interesse for dette, jf. innspill fra Lerli og Tellugen. Selv om rådmannen er kritisk til vegutformingen, vil rekkefølgekravet om det blir stående føre til at: Figur 4 Veg 1 til venstre i bildet. Energistasjon markert med brun skravur. -Vegen etableres i forbindelse med utarbeidelse av planen for Rønningstrøa, og igjen ved evt. plan for et nytt felt. Dette er dårlig samfunnsøkonomi, og om Rønningstrøa allerede er utbygd vil adkomsten bli vanskelig i den andre anleggsfasen. -Vann og avløp er tenkt lagt i/ved vegbanen. Om vegen skal graves opp igjen etter at Rønningstrøa er utbygd, vil muligens husene der bli ubeboelige i anleggsfasen, evt. vil det kreves svært omfattende alternative føringer av ledninger. -En vegføring i tråd med kommunal norm må kobles på Løvsetvegen lenger nord enn planforslaget legger opp til, hvilket sannsynligvis legger beslag på tilstøtende tomt avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel (G/B.nr. 98/1). Det er allerede kommet innspill om regulering av tomta til boligformål, og det er avholdt et uformelt møte om fremdrift og føringer for tidlig fase. Den sørlige enden av veg 1 vil måtte legges lenger vest, hvor det er svært bratt, med medfølgende store fyllinger. Om kommunal norm legges til grunn er det derfor risiko for at området ikke blir utbygd. Selv om vegen er bratt er det altså grunner som taler imot å beholde rekkefølgekravet, og rådmannen har etter en samlet vurdering tatt det ut av bestemmelsene. Innspill fra Sarai eiendom om å kunne anlegge vegen brattere enn planforslaget tilsier er vanskelig å innfri om planen skal være presis. Plankartet er juridisk bindende, og rådmannen vil ikke godta at vegen tegnes kun som illustrasjon. Dette for å sikre at beslutningsgrunnlaget er godt nok, og beskriver et konkret tiltak. Det er tiltakshavers oppgave å dokumentere at tiltak er i tråd med plan, eller evt. å søke dispensasjon/reguleringsendring om planen ikke lar seg gjennomføre. Plassering av energianlegg (innspill fra Kristin Skånøy) Se figur 4. Plasseringen er valgt i samråd med Trønderenergi, og gir enkel tilgang til nettstasjonen. Plassering på den andre siden av vegen vil være i konflikt med gang/sykkelfeltet, og en mindre trafikksikker løsning.

111 Rådmannen vil derfor ikke kreve at plasseringen planlegges annerledes. Det antas at tiltakshaver og grunneier kommer til enighet om arealbruken, og men hvis ikke vil planen være hjemmel for ekspropriering. Innspill fra Anne og Ole Asbjørn Gundersen om endring fra grønnstruktur til boligformål Se figur 5. Tomta ble tatt inn i planen i forbindelse med formannskapets første behandling av planforslaget. Tomta er endret til boligformål i tråd med innspill. Den vil da reguleres i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor den er satt av til boligformål. Dette utgjør ingen større betydning for den sammenhengende grønnstrukturen i området, da tilgjengelighet mellom planområdet og tilstøtende område i nord er ivaretatt. Grunnen til at den i planforslaget var avsatt til grønnstruktur, er grunneiers eget ønske, som altså er endret i mellomtiden. Diverse innspill fra Erling Gøran og Wenche Kaiser Mellingsæter (eiere av 100/88, tilstøtende boligtomt i Hesttrøa) Rådmannen deler ikke bekymringen for at turveg 1 vil bli trafikkfarlig. Det er minimalt fall ned mot vegen i Hesttrøa, og sikkerheten for gående i vegkanten er vurdert i reguleringsplanen for Hesttrøa. Turvegen er i seg selv et svært positivt tiltak. Det er heller ingen opplagt alternativ føring for turvegen. Figur 5 utsnitt planområdets avgrensning mot Hesttrøa. Inntegnede hus og stripete skravur er del av vedtatt reguleringsplan for Hesttrøa. Den første av de to stiene som beskrives er så vidt rådmannen kan se del av planen. Den andre er det ikke. Rådmannen vil ikke kreve at innspillet tas til følge, da ulempen med at turstien legges i nederkant av fem boligtomter ikke oppveies av virkningen for bedre adkomst i området, da denne allerede er godt ivaretatt, også fra Hesttrøa. Det bes om at det legges inn et meter bredt belte av grønnstruktur i grensen til Hesttrøa, for å «hindre en påtrengende endring mellom gammel og ny bebyggelse». Dette innebærer at en mindre boligtomt satt av lengst nord i planområdet (se figur 5) endres til grønnstruktur. Denne tomten var i utgangspunktet satt av til boligformål, slik at familien Mellingsæter enkelt kunne kjøpe tilleggsareal til eksisterende tomt i Hesttrøa. Tiltakshaver ønsker at tomta reguleres til boligformål, i tilfelle enten familien Mellingsæter eller tilstøtende boligtomt mot sør senere skulle ønske å kjøpe tilleggsareal. Rådmannen synes ikke det er rimelig å adskille boliger i eksisterende og kommende boligfelt med buffersoner. Rådmannen har forståelse for hensynet bak, men mener allikevel i dette tilfellet at det vil være urimelig ovenfor tiltakshaver. Rådmannens vurdering er basert på en av plan- og bygningslovens fem formål, som lyder: Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter ( 1-1) I dette tilfellet dreier det seg om å ivareta forutsigbarheten av at området for Rønningstrøa-reguleringen er avsatt som bolig i kommuneplanens arealdel. Grønnstruktur i et boligområde er et viktig felles gode, som planlegges i avveining med tiltakshavers ønske om lønnsomhet og rett til å disponere egen tomt (så lenge bruken er i tråd med føringer fra myndighetene). Grønnstruktur anlegges derimot sjelden utfra hensynet til en enkelt husstand, det vil i så fall være for å unngå en

112 urimelig virking av planleggingen. Det foreligger ikke her. Tvert imot virker det sannsynlig utfra topografi at tomta, om den blir innlemmet i tomt mot sør, ikke vil bli bebygd, men brukes som hage. Tomta vil ha liten nytte som grønnstruktur for beboerne i området, da den vil bli liggende inneklemt mellom to boligtomter og en bratt skrent. Om familien Mellingsæter skulle ønske å bevare tomta som grønnstruktur, vil de ha mulighet til å kjøpe den. Øvrige innspill (ikke vedlagt) Tiltakshaver har bedt om rådmannens vurdering av formannskapets endring ved førstegangs behandling: Lekeplasser: En av lekeplassene settes av til større barn. Rådmannen mener det er mer hensiktsmessig at lekeplassene opparbeides utfra kommunal norm. Grunnen til dette er at planen legger opp til et stort løkkeområde, som nettopp blir anlagt for større barn. Større barn vil også kunne leke i skogen. Grunnen til at det planlegges tre lekeplasser for området, er at de minste barna har svært kort aksjonsradius, mens større barn i større grad kan oppsøke område de vil leke i. Statlige og kommunale føringer angir femti meter som rettesnor for de minste barnas aksjonsradius. Som det fremgår av planbeskrivelsen vil de private hagene ta unna mye av behovet for lekeareal, men lekeplasser er også møteplasser for småbarnsforeldre, mens barn som går ut alene selv blir enige om møteplasser. Det er kort tid før andregangs behandling kommet innspill om at planen bør legge til rette for adkomst til 112/3, som ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for boligformål i formannskapsmøte (sak 28/16). Grunnen er at det vegeier i Hesttrøa ikke gir adkomsttillatelse, men at alternativ adkomst kan anlegges fra Rønningstrøa. Rådmannen har avvist innspillet, da tiltaket må høres, og det dermed ville forsinket planen for Rønningstrøa. Konklusjon Planforslaget er godt utarbeidet, i tråd med overordnet plan, og bør vedtas. Rådmannen ber formannskapet vurdere på nytt om en av lekeplassene skal settes av til større barn, og om dette ønskes, å ta dette med i vedtaket. Behandling i Formannskapet PS 57/16 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å godkjenne «Detaljplan for Rønningstrøa», planid , med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 17-19). Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og muliggjør utbygging av boliger i Løvsetområdet. Melhus kommune etterkommer ikke fylkeskommunens vilkår for egengodkjenning, da SEFRAK-registrert bebyggelse i planområdet reguleres til byggeområde. Det stilles rekkefølgekrav om at bebyggelsen ikke kan rives før fylkeskommunen gir tillatelse.

113 Sak 62/16 Planstrategi Arkivsaksnummer 16/634 Saksansvarlig: Kjersti Dalen Stæhli Formannskapet PS 21/16 Formannskapet PS 49/16 Kommunestyret PS 62/16 Gjeldende innstilling: Melhus kommune vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 10-1 kommunens planstrategi for perioden Rådmannens forslag til vedtak: Melhus kommune vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 10-1 kommunens planstrategi for perioden Bakgrunn for saken: Arbeidet med ny planstrategi for Melhus kommune ble startet opp i oktober 2015, med informasjon om prosessen i formannskap og komiteer i november -15. Det ble utarbeidet et forslag basert på kunnskap om de seneste utviklingstrekk for kommunen. I arbeidet fikk kommunen også tilbakemeldinger i regionalt planforum, og ideer/innspill fra idemyldring med andre kommuner i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Forslaget til Planstrategi for perioden ble behandlet av Formannskapet den PS sak 21/16. Formannskapet vedtok da følgende: Formannskapet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens 10-1 at forslag til planstrategi for Melhus kommune gjøres offentlig i minimum 30 dager. Formannskapet ber rådmannen se på forenkling og sammenslåing av planer. Områdeplan Brekkåsen fremskyndes i planstrategien til oppstart våren Utredning/planarbeid med snøskutertraseer i Melhus tas inn i planstrategien våren Forslaget til planstrategi ble oppdatert med oppstart av planprogram for Brekkåsen og oppstart av utredningsarbeid for snøscootertraseer våren 2018, og planstrategien ble så offentliggjort i 30 dager. I tidsrommet har det vært mulig å komme med eventuelle uttalelser til forslaget. Det har kommet 3 uttalelser. Saksutredning: Kommunen har mottatt følgende uttalelser: Selberg arkitekter AS i brev datert (forkortet) Ønsker på vegne av Varmbo Eiendom AS at planarbeidet for Brekkåsen fremskyndes med oppstart i Varmbos eiendom inngår i gjennomføringssone omforming i kommuneplanen hvor det er et krav om områderegulering før området kan utvikles. Viser til egen ide om at området deles i tre deler og at ett område kan

114 gå rett fra områderegulering til bygging. Har mange argumenter for dette, men oppsummerer brevet med at grunneier har et sterkt initiativ som vil gi rask utbygging med byggestart i 2020, jevn vekst av boliger med en boligtypologi de mener kommunen har behov for. Mener dette blir forutsigbart og kostnadsfritt for kommunen og mener området ikke har kjente konflikter, og ikke berører dyrket mark. Rådmannens kommentar Kommunens planstrategi benyttes ikke til konkrete vurderinger av planinitiativ/forslag. Å eventuelt ta ut en del av omformingssonen er ikke i tråd med kommuneplanen. Rådmannen går derfor ikke i dybden på uttalelsen. Planstrategien skal prioritere kommunens eget planarbeid. Omtalte område på Brekkåsen er landbruks, natur og friluftsområde i dag, med skravur/krav om områdeplan. Områderegulering er kommunens planform, hvor kommunen styrer arbeidet - dvs. at kommunen må bruke ressurser på dette. Planarbeid etter PBL medfører prosess med medvirkning. Den største ressursbruken for kommunen på Brekkåsen kommer imidlertid på teknisk infrastruktur, sosial infrastruktur (utvidelse av skole), møter, saksbehandling mv. Teknisk infrastruktur er mer omfattende og innebærer mer nyanlegg/omlegginger - og dermed kostnader- enn det som kommer frem i brev fra Selberg arkitekter AS. Selberg arkitekter AS viser til et eget møte med administrasjonen angående Brekkåsen. Etter Rådmannens oppfatning var dette et møte med gjensidig informasjonsutveksling. Selberg arkitekter AS ble informert om planstrategiarbeidet og forventet fremdrift på planarbeidet i kommunen i 4års - perioden. Melhus sentrum prioriteres i planstrategien før Brekkåsen for å fortette rundt kollektivknutepunktet før satelittområdene i nedre Melhus bygges ut videre, dette er i tråd med nasjonale retningslinjer. Det er også et politisk ønske å prioritere arbeidet med sentrum. Å skape et godt sentrum for hele kommunen krever også prosess og involvering av mange. I tillegg må kommunen brukes interne ressurser (ikke bare planressurser) på de områdene i kommunen som er i gang/allerede prioritert. Dersom det startes opp områderegulering på Brekkåsen i 2016 betyr det også at arbeidet med områdeplan for Melhus sentrum blir forsinket. Forum for Natur og Friluftsliv Sør-Trøndelag i brev datert (forkortet) FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå som arbeider for å bevare natur og mulighetene å utøve friluftsliv, både i nærmiljøet og i villmark, i skogen og på fjellet. Mener det er positivt at folkehelse og aktivitet i nærmiljøet, samt miljø spesielt har fått stor plass i planstrategien. Vil likevel minne om at det er vanlig at når det kommer til konkrete tiltak blir ofte både friluftsliv og miljø blir nedprioritert. Når turområder med flere tusen brukere hver uke står mot et boligområde står ofte friluftsliv og naturen svakt. Viser til friluftsmeldingen Meld. St. 18 ( ); Friluftsliv Natur som kilde til helse og livskvalitet, som understreker hvor viktig friluftsliv er, både i nærområdene og i marka/fjellet. Friluftsmeldingen er også et tydelig signal om at det er viktig å prioritere satsing på friluftsliv fra kommunenes side. Håper derfor at kommunens planarbeid ikke bare blir pene ord. Uttalelsen støttes av: FIVH-Trondheim, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Norges Jeger og Fiskerforbund i Sør- Trøndelag, Norsk Botanisk forening Trøndelagsavdelinga, Norsk Ornitologisk Forening avdeling Sør-Trøndelag, Syklistenes Landsforening, Trondhjems Turistforening, Trondheim Turmarsjforening og Trondhjems Kajakklubb. Rådmannens kommentar Det er et mål at friluftsliv-, folkehelse og også miljøperspektivet følges opp i konkrete planarbeid i kommunen. Rådmannen anser disse tema som viktige for befolkningen. Planstrategien peker på utviklingstrekk/samfunnsområder, og prioriterer hvilket planarbeid kommunen skal arbeide med i kommunestyreperioden. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i brev datert (forkortet) Generelt: Viktig med god sammenheng mellom målene i kommuneplanens samfunnsdel, handlingsdel, økonomiplan og arealdel og med forankring av kommunale sektorplaner i kommuneplanens samfunnsdel.

115 Samfunnsutvikling og arealbruk: Mener det er positivt at kommuneplanen prioriterer å utnytte arealpotensialet ved Gimsøya/Melhus sentrum før området ved Brekkåsen. Ved å prioritere områdeplan for Melhus sentrum styrkes regionens samordnede areal- og transportplanlegging. Savner en omtale av de utfordringer og muligheter Melhus står ovenfor på grunn av sterk tilknytning til storbyregionen (pendling), og mener nasjonale forventninger, regional planstrategi og IKAP2 kunne vært mer omtalt. Hvilken rolle skal Melhus sentrum ha som regionalt knutepunkt og hvilke forventninger har kommunen til kollektivtransporttilbudet i regionen? Sier potensialet på 4000 boliger i Melhus sentrum er viktig for regionens felles bolig- arbeids- og servicemarked. Knutepunktfortetting er bærekraftig på vegne av regionen, i tillegg til å være samfunnsøkonomisk kostnadsbesparende. Mener det er viktig at kommunen jobber med langsiktige grenser mellom bebyggelse og landbruksområdene. Hvordan kan vedtatt kommuneplan legges til grunn som styringsverktøy for å redusere antall dispensasjoner? Landbruk og bygdeutvikling: Viser til at Melhus er fylkets største jordbrukskommune. Viser til nasjonal jordvernstrategi og mål om å redusere årlig forbruk av dyrka mark. Kommunens landbruksforvaltning bør involveres i planprosessene. Planer bør også følges opp slik de er vedtatt slik at dispensasjoner unngås og planene benyttes etter sin hensikt som styringsverktøy. Fremgår ikke om landbruksplanen er en plan med høringskrav etter PBL. Fremgår ikke hvorvidt hovedplan for skogsbilveger er ferdigstilt eller skal ferdigstilles i løpet av planperioden. Kommunen oppfordres til å gjennomføre og at det tas hensyn til skogens betydning i klimasammenheng. Miljøvern: Ingen merknader. Barn og unge: Det er positivt at samarbeid mellom aktuelle instanser som barnehage, skole, helsestasjon og PPT er nevnt som et viktig område for å sikre barna et best mulig tilbud. Mener det vil være en styrke om det tas inn et punkt om strategiske tiltak for å sikre en stabil og godt kompetent barneverntjeneste. Tema bosetting og integrering av flyktninger bør tas inn. Sosial og helse: Forankring av folkehelsearbeidet i de kommunale planene, samt i de politiske organer og administrasjonen er viktig for å sikre tilstrekkelig kontinuitet og bredde i arbeidet. Arbeidet med reguleringsplaner har potensial til å være det kanskje mest effektfulle redskapet i folkehelsearbeidet. Samlingen i ny helse- og omsorgsplan fremstår som fornuftig. Demografiske endringer, og forventninger gjennom samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen stiller forventninger til den kommunale tjenesteytingen. Endringen av navn på planverket er en fornuftig tilpasning til lovens begrepsbruk. Det kan være fornuftig å ta folkehelseplanen inn i samfunnsdelen, samtidig blir det da behov for en tiltaksdel. Samfunnssikkerhet: Positivt at Melhus er i gang med å gjennomføre en helhetlig ROS-analyse. Fylkesmannen anbefaler at dette arbeidet synliggjøres i planstrategien, og fastsette føringer for: Hvordan Melhus skal arbeide med ROS-analyser og lovpålagte beredskapsplaner. Hvilke ROS analyser og lovpålagte beredskapsplaner kommunen skal ha. Hvordan ROS-analysene, beredskapsplanene og andre planer skal henge sammen. Rådmannens kommentar Fylkesmannens uttalelse oppleves generell. Det meste fylkesmannen påpeker er nevnt i planstrategien, men i kort form. Kommunens planstrategi er i utgangspunktet en prioritering av planarbeid, og det er ikke mulig/ønskelig å

116 skrive inn alle gode hensikter i dette dokumentet. Planstrategien er heller ikke en plan. Noen tema er ment behandlet i kommuneplanens samfunnsdel, som kommunen ønsker å revidere i denne perioden. I tillegg er alle planer/overordnet ROS mv. vist i vedlegget til planstrategien. For øvrig svares det under i kulepunkt: Hvilken rolle skal Melhus sentrum ha som regionalt knutepunkt: Dette sees på i planarbeidet med Melhus sentrum. Fremgår ikke om landbruksplanen er en plan med høringskrav: Landbruksplanen er en temaplan og det går frem av tabell 1 samt teksten i planstrategien. Hovedplan for skogsbilveger etterlyses: Denne mangler i oversikten, og tas inn i tabell 1. Dette er en snart ferdig temaplan - blir høring i 2016 og vedtak i Tema bosetting og integrering av flyktninger etterlyses: Dette står nevnt i planstrategien temaet skal innarbeides i samfunnsdelen. Styrke barnevernet: Et viktig punkt, har sammenheng med sosial utvikling i kommunen dette må sees på i samfunnsdelen av kommuneplanen. Fornuftig å ta folkehelseplan inn i samfunnsdelen må da ha tiltaksdel: Vil bli vurdert. Det står i planstrategien. ROS bør arbeidet synliggjøres i planstrategi: Overordnet ROS analyse og beredskapsplan finnes i oversikten over planer. Temaet samfunnssikkerhet er viktig, Rådmannen foreslår å ta inn følgende tekst i planstrategien, i nytt kapittel Samfunnssikkerhet og beredskap: Kommunen har lovpålagt plikt til å utarbeide overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse og overordnet beredskapsplan. I tillegg utarbeider kommunen egne ROS analyser til sine planer etter PBL. - Overordnet beredskapsplan skal rulleres årlig. (jfr. oversikt, tabell 1) - Overordnet ROS analyse skal rulleres hvert 4. år (jfr. oversikt, tabell 1) Uønskede hendelser som kommer frem i overordnet ROS analyse som kritiske/svært kritiske blir det utarbeidet beredskapsplaner for. Eksempler på dette er: beredskapsplan mot ras, tilsiktede hendelser mot skole/barnehage. Den enkelte skole mv, vil være ansvarlig for utarbeidelse av lokale beredskapsplaner. Overordnet ROS vil medføre fokus på sannsynlighetsreduserende tiltak mot uønskede hendelser på tvers av sektorer og i enkeltsektorer. Oppsettet på overordnet ROS blir brukt som en mal for andre ROS analyser til reguleringsplaner/arealplaner. I plankartene til kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner brukes skravur/hensynssoner i fareområder. (Ras og flomutsatte områder) I tillegg benyttes bestemmelsene for å sikre forsvarlig arealbruk/avbøtende tiltak eller restriksjoner i slike områder. Et arbeidsverktøy (DSB CIM) er nå tatt i bruk for utarbeidelse av ROS. Verktøyet brukes både til overordnet ROS og til ROS for kommunens arealplaner. Rådmannens samlede vurdering og konklusjon: Rådmannen har endret forslaget til planstrategi med nytt kapittel om ROS og oppdatering av tabell 1 (oversikt over planer) slik at hovedplan for skogsbilveger tas inn - jfr. ovenfor; svar til fylkesmannen i Sør-Trøndelag -. Rådmannen vil anbefale at planstrategien vedtas. Det vil bli sett på forenkling og sammenslåing av planer blant annet ved utarbeidelse av ny kommuneplanens samfunnsdel. Vedlegg:

117 1. Planstrategi Tabell 1, oversikt over planer 3. Uttalelse fra Selberg arkitekter AS 4. Uttalelse fra Forum for natur og friluftsliv - Sør-Trøndelag 5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: gangs behandling 2. Melding om politisk vedtak 3. Annonse Behandling i Formannskapet PS 49/16 Endringsforslag fra SP og ML v/ forslagsstiller Jorid O Jagtøyen:Områdeplan Brekkåsen flyttes frem til våren Votering: Endringsforslag: Forslaget fikk 5 mot 7 stemmer, og falt. Rådmannens innstilling: enstemmig vedtatt. Melhus kommune vedtar i medhold av Plan- og bygningslovens 10-1 kommunens planstrategi for perioden

118

119 Sak 63/16 REGNSKAP MED ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING Arkivsaksnummer 16/2064 Saksansvarlig: Morten Bostad Formannskapet PS 55/16 Kommunestyret PS 63/16 Gjeldende innstilling: 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2015 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2015 på kr ,15 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr Avsetning til kommunens felles disposisjonsfond, kr ,15 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2015 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2015 på kr ,15 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,-

120 Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr Avsetning til kommunens felles disposisjonsfond, kr ,15 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under: Vedlegg: 1. Årsregnskap 2015 (Gjelder kun formannskapets medlemmer) 2. Årsberetning Oversikt over kommunens disposisjonsfond 4. Årsmelding 2015 med statistikkdel 5. Vedtakskontroll for formannskapet og kommunestyret 6. Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets uttalelse om Melhus kommunes årsregnskap for 2015 Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken: Bakgrunn for saken: Melhus kommune hadde i 2015 et netto driftsresultat på 20,3 mill. kroner. Selve regnskapsresultatet ble på 11 mill. kroner. Anbefalt minimumsnivå på netto driftsresultatet målt i pst av driftsinntektene er på 1,75 pst. Melhus kommunes netto driftsresultat for 2015 ligger på 1,78 pst. I 2015 har følgende hovedpunkter bidratt til ett bedre regnskapsresultat enn budsjettert:

121 1. Skatteinngangen på landsbasis og i Melhus ble bedre enn forutsatt 2. Rentenivået på løpende lån ble noe lavere enn forutsatt 3. Renteinntektene på kommunens konsernkonti ble noe høyere enn forutsatt 4. Utbytte fra Trønder Energi AS ble litt høyere enn forutsatt 5. Pensjonsutgiftene i Statens Pensjonskasse ble lavere enn lagt til grunn Det som trekker ned overskuddet for 2015 er følgende forhold: 1. Utgiftene til ordinær skoleskyss og sikringskjøring er hele 6,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. 2. Merutgifter på 1,7 mill. kroner knyttet til kjøp av tjenester for fosterhjemsbarn og gjesteelever fra andre kommuner. 3. Mindreinntekter på 0,6 mill. kroner knyttet til salg av tjenester for fosterhjemsbarn og gjesteelever fra andre kommuner. 4. Merforbruk innen barnevern, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og støttekontaktvirksomheten er på hele 4,1 mill. kroner Kommunestyret vedtok i 2015 at alle virksomheter som gikk med overskudd i 2015 skulle få anledning til å sette av dette ved regnskapsårets slutt. Totalt er det satt av 5,3 mill. kroner i regnskapet for 2015 til virksomheter som har et regnskapsoverskudd. En nærmere oversikt over driftsresultatene i virksomhetene fremgår av kapittel 5. Rådmannen har allerede startet arbeidet med å skape balanse mellom tildelte budsjettrammer og faktisk forbruk på områdene som hadde ett merforbruk i forhold til budsjett i Pr. 1. mai 2016 har 403 av landets 428 kommuner rapportert på hovedoversikt nivå fra driftsregnskapet. i Kostra. Av disse kommunene rapporterte 344 ett positivt netto driftsresultat som til sammen utgjorde 11 mrd. kroner. 59 kommuner rapporterte ett negativt netto driftsresultat på til sammen 0,3 mrd. kroner. Gjennomsnittlig netto driftsresultat målt i pst. av driftsinntektene for alle de 403 kommunene var på 2,8 pst. Sluttoppstilling investering pr På nedenfor nevnte investeringsprosjekter er arbeidene avsluttet og prosjektene kan avsluttes. Det viser et totalt merforbruk i forhold til vedtatte kostnadsrammer på kr ,-. Det totale merforbruk på disse prosjektene er finansiert i henhold til tabellen nedenfor.

122 Prosjekt Nytt inventar og utstyr fritidsklubber Klubbene og ungdomstorget har fått kjøpt inn etter de behovene som er kommet inn. Investeringen ble fullført høsten Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr ,-. Prosjektet var vedtatt finansiert med fond og mva kompensasjon, mindreforbruket reduserer bruken av fond og mva kompensasjon tilsvarende. Prosjekt Ombygging Søregga 2 Søregga 2 var utleid til Lydbokforlaget, men behovet deres endret seg og de ønsket å beholde et kontor i bygget. Det var ønske om å samlokalisere Kirkelig fellesråd i lokalene etter lydbokforlaget. For å kunne benytte lokalene som kontorlokaler måtte de i hovedsak bygges om å alle overflater behandles og noe nytt teknisk utstyr måtte installeres. Det ble samtidig bygget et nytt kontor til utleie til Lydbokforlaget og et undervisningsrom i 2 etg. Etter at kirkelig fellesråd flyttet ut av lokaler i 3 etg. på Rådhuset ble disse lokalene ombygd til kontor til kemner og til 2 prosjektkontorer. Det ble også i prosjektet gjort mindre ombygginger i 3 etg. på Rådhuset. Prosjektet ble gjennomført i flere etapper da behovet for at lokaler ble tømt før arbeidene kunne igangsettes. Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på kr ,-, og dette er finansiert med lån. Prosjekt Innbrudd Gimse barne- og ungdomsskole Innbrudd på Gimse skole og Gimse ungdomsskole 16.juli Forsikringssum utbetalt. Bygningsmessige skader utbedret i egenregi. Fullført i sept Prosjektet av sluttet i 0,-. Prosjekt Lenavegen Lenavegen har i dag 12 leiligheter og en bemannet base. Alle leiligheter er oppusset med maling av overflater og utskifting av en del inventar. To leiligheter er slått sammen til base som inneholder 2 soverom, kjøkken, stue, 2 bad og teknisk rom. I noen leiligheter og i basen er det skiftet gulvbelegg og kjøkkeninnredning. Innflyttingen skjedde i fjor sommer med beboere og ansatte fra Idrettsvegen. Senere har det flyttet inn flere beboere. Prosjektet har en merkostnad i forhold til tidligere vedtatt kostnadsramme på kr ,-. I vedtaket for ombygging var det budsjettert med tilskudd på kr ,-, ved søknad til Husbanken ble det oppnådd et tilskudd på kr ,-. Mer tilskuddet er benyttet inn på dette prosjektet, og det reduserte bruken av lån med kr ,-, og mindre påløpt mva kompensasjon enn vedtatt på kr ,-.

123 Prosjekt Ny «Buen buss» Ny institusjonsbuss (Ford Transit 16+1 seter) ble levert desember 2015., Bussen er utstyrt med rullestolheis, og har inntil 3 rullestolplasser., Bussen vil hovedsakelig bli brukt for brukere av dagsenteret på Buen, samt beboere ved Buen sykehjem. Bussen kan også benyttes i tjenesteoppdrag av andre ansatte i kommunen. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr ,-, redusert bruk av lån kr ,- og mva kompensasjon med kr 9.076,-. Prosjekt Brakkerigg ved Gimse skole Brakkene er montert og tatt i bruk. Overskridelsen på kr ,- skyldes i all hovedsak inventar, elektroarbeider og datautstyr. Merforbruket et finansiert med ubrukte lånemidler på kr ,- og påløpt mva kompensasjon med kr ,-. Prosjekt Gang og sykkelveg Åsvegen Alle grunnerstatninger er utbetalt. Prosjektet er ferdigstilt og overlevert Statens vegvesen. Prosjektet er avsluttet med et mindreforbruk på kr ,-. Dette skyldes i hovedsak mindre påløpt mva kompensasjon enn antatt. Ved bortfall av mva kompensasjon er merforbruket er finansiert med ubrukte lånemidler kr ,- og salgsmidler som er inntektsført i investeringsregnskapet. Salgsmidlene kommer fra salg av Gnisten Næringshage AS, kr ,-. Prosjekt 6819 Pioltparkering, pendlerparkering i Melhus sentrum Parkeringsplassen er opparbeidet og tatt i bruk. STFK mangler å implementere programvare for at alt skal være komplett. Testperioden vil starte så snart STFK har dette på plass. Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på kr ,-. Merforbruket er finansiert med ubrukte lånemidler. Rådmannens vurdering og konklusjon: Finansforvaltning og forholdet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen og bufferfond Ved beregning av konkret beløp for inflasjonsjustering av kommunens grunnkapital, må det tas hensyn til hvor lenge midlene har vært plassert sammenholdt med faktisk prisstigning pr måned oppgitt fra Statistisk Sentralbyrå. Inflasjonen i 2015 var 2,3 % og er eksempelvis 26,1 % siden oppstart i Nødvendig beløp for å inflasjonsjustere innskutt kapital siden oppstart er NOK Kommunens inflasjonsjusteringsfond pr er på kr ,-. Det må derfor settes av kr ,- av årets regnskapsmessige overskudd for å håndtere dette. Kommunens målsetning er at bufferfondet skal utgjøre 15 % av kapitalen (økt fra 13 % i tidligere finansreglement). Dette utgjør NOK ,- pr Kommunens bufferfond er NOK ,- pr Det må derfor settes av kr ,- for å innfri dette kravet. Behandling i Formannskapet PS 55/16 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 1. Melhus kommunes årsmelding m/vedlegg samt årsberetning og årsregnskap for 2015 godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2015 på kr ,15 Avsetning av til kommunens inflasjonsjusteringsfond for å dekke opp kravet til inflasjonsjustering av grunnkapitalen knyttet til kommunens langsiktige forvaltning av finansielle aktiva. Følger av krav i kommunens finansreglement, kr ,- Avsetning til kommunens bufferfond knyttet til langsiktig forvaltning, følger av krav i kommunens finansreglement, kr Avsetning til kommunens felles disposisjonsfond, kr ,15

124 3. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med tabellen under:

125 Sak 64/16 Omstilling i Helse- og omsorgssektoren - Hundre år i eget hjem Arkivsaksnummer 16/2464 Saksansvarlig: Trude Wikdahl Melhus eldreråd PS 5/16 Komite for helse og omsorg PS 29/16 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PS 4/16 Kommunestyret PS 64/16 Gjeldende innstilling: 1. Det etableres et prosjekt knyttet til omstillingen av helse og omsorg i Melhus kommune. Prosjektet får navnet «Hundre år i eget hjem fremtidens omsorg i Melhus» og har en tidsplan fra Kommunestyret er oppdragsgiver og eier av prosjektet, med komite for helse og omsorg som referansegruppe. Rådmannen har det administrative ansvaret for prosjektet. 2. Som første del av prosjektet, bes rådmannen om å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden, for å sikre informasjon til innbyggere, brukere og medarbeidere. 3. Rådmannen bes om å videreføre arbeidet med å foreta en endret organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene på overordnet nivå. Ny organisering skal være på plass fra og med : En felles virksomhet for institusjonsbaserte tjenester med dagens ansatte og bygningsmasse (sykehjem/ omsorgssenter/ helsehus) En felles virksomhet for hjemmebaserte tjenester med dagens ansatte og hjemmetjenestebaser Et forvaltningskontor for saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det etableres et prosjekt knyttet til omstillingen av helse og omsorg i Melhus kommune. Prosjektet får navnet «Hundre år i eget hjem fremtidens omsorg i Melhus» og har en tidsplan fra Kommunestyret er oppdragsgiver og eier av prosjektet, med komite for helse og omsorg som referansegruppe. Rådmannen har det administrative ansvaret for prosjektet. 2. Som første del av prosjektet, bes rådmannen om å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden, for å sikre informasjon til innbyggere, brukere og medarbeidere. 3. Rådmannen bes om å videreføre arbeidet med å foreta en endret organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene på overordnet nivå. Ny organisering skal være på plass fra og med : En felles virksomhet for institusjonsbaserte tjenester med dagens ansatte og bygningsmasse (sykehjem/ omsorgssenter/ helsehus) En felles virksomhet for hjemmebaserte tjenester med dagens ansatte og hjemmetjenestebaser Et forvaltningskontor for saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven Bakgrunn for saken: Kommunestyret behandlet i sak 19/16 den forslag til tiltaksplan basert på rapporten «Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i de tre helse og omsorgsvirksomhetene og i Bo og avlastning», som Agenda Kaupang utarbeidet i 2015 på oppdrag fra Melhus kommune. I vedtaket ble rådmannen bedt om å starte opp arbeidet med å foreslå en endret organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene på overordnet nivå, i tråd med rapportens anbefaling: - utrede etablering av felles virksomhet for sykehjem med dagens ansatte og bygningsmasse (sykehjem/ omsorgssenter/ helsehus) - utrede etablering av felles hjemmebaserte tjenester med dagens ansatte og hjemmetjenestebaser - utrede etablering av forvaltningskontor for saksbehandling og tildeling av tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven

126 - utrede etablering av boliger/ bofellesskap hvor det er tilrettelagt med fellesfunksjoner, blant annet med mulighet for eventuelt heldøgns bemanning, såkalt «plusshus». I tillegg ble rådmannen bedt om å oppnevne ny styringsgruppe med komite for helse og omsorg som referansegruppe. Etter at prosessene er gjennomført, ble det bedt om at saken legges frem til politisk behandling i komite for helse og omsorg og for kommunestyret, sammen med nytt organisasjonskart og forventede økonomiske og kvalitetsmessige gevinster ved ny organisering på overordnet nivå. Det ble også presisert at informasjon må raskest mulig ut til innbyggerne i kommunen. Saksutredning: Rapporten fra Agenda Kaupang viser at prognosene for Melhus, når det gjelder behovet for pleie og omsorgstjenester vil vokse med 90 % i perioden frem mot Tilsvarende behovet innen barnehage og skole vil vokse med ca 30 %. Utviklingen innen helse og omsorgstjenestene er ikke bærekraftig med hensyn til økonomi, kvalitet, kompetanse og omsorgsressurser. Med bakgrunn i rapporten og kommunestyrets vedtak av , har rådmannen organisert et prosjekt for årene , som skal bidra til å omstille helse og omsorgstjenestene slik at de er enda bedre i stand til å møte utfordringene vi vil stå overfor i årene som kommer. Det er foreslått at prosjektet får navnet «Hundre år i eget hjem fremtidens omsorg i Melhus». De fleste ønsker å kunne bo i sitt eget hjem og være herre i eget hus hele livet. Det er et uttalt delmål i kommuneplanens samfunnsdel at Melhus kommune skal legge til rette for at så mange som mulig skal kunne bo i sin opprinnelige bolig eller en tilpasset bolig så lenge som mulig, og omstillingsprosjektet innen helse og omsorgstjenestene har derfor fått navnet «Hundre år i eget hjem». Prosjektplanen gjelder frem til 2020 og peker på hvilke områder det må jobbes med for at helse og omsorgstjenestene i større grad skal jobbe etter et mestringsorientert og forebyggende perspektiv. Hovedmålet med prosjektet er å innarbeide helsefremmende og rehabiliterende strategier i alle deler av helse og omsorgstjenestene, slik at den enkelte innbygger stimuleres til å ta økt ansvar for egen helse. De mest sentrale tiltakene er å omlegge organisasjonsstrukturen til en enhetlig ledelse, etablere strukturer for mer likeverdig saksbehandling og tildeling av tjenester, samt sikre nødvendig styring og utvikling av tjenestene. Modellen under visualiserer hvordan Melhus ønsker å tilby sine innbyggere rett behandling, på rett sted og til rett tid uavhengig av alder og hjelpebehov. Modellen illustrer også at den enkelte innbygger selv har hovedansvaret for å mestre eget liv, ved hjelp av egne ressurser, familie og nettverk. Prosjektet skal jobbe med følgende områder for å nå visjonen om hundre år i eget hjem: 1. Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for prosjektperioden 2. Etablere en enhet for institusjonsbaserte tjenester 3. Etablere en enhet for hjemmebaserte tjenester

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

Alkoholomsetning: Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode 2012-2016.

Alkoholomsetning: Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode 2012-2016. Saksframlegg Arkivnr. U62 Saksnr. 2012/240-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Alkoholomsetning: Søknader om salgsbevilling for alkoholholdig drikke - Ny bevillingsperiode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343. Formannskapet 22.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/1343 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - KIWI 696 SKUDESNES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arkivsak. Nr.: 2015/1436-17 Saksbehandler: Tove Johnson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Salgsbevilling 01.07.16 30.06.20 Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012

Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Retningslinjer og prinsipper for Namsos kommunes bevillingspolitikk, 2008-2012 Vedtatt av Namsos kommunestyre 29.5.2008 1. Innledning Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE SALGS OG SKJENKEBEVILLINGER I MELHUS KOMMUNE (Etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) av 2. Juni 1989 nr. 27.) Vedtatt i Kommunestyrets møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial. har møte i Forsamlingssalen - Åslund. 22.08.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial. har møte i Forsamlingssalen - Åslund. 22.08.2007 kl. 19.00 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Forsamlingssalen - Åslund 22.08.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Skriftlig møte/e-postmøte Dato: 06.12.2011 Tid: 12:00 Side 1 Saksnr. PS 39/11 Innhold SØKNAD OM SALGSBEVILLING - VINMONOPOLET Enebakk,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 1. juli 2008-30. juni 2012 og fatsettelse av salgstider Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012. Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2012 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - COOP EXTRA

Detaljer

Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016

Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 12/00157-18 Arkivkode. --- Saksbehandler Marianne Storbukås Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 19.06.2012 054/12 Søknad om salgsbevilling for perioden 01.07.2012-30.06.2016

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 14/2909 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014 Formannskapet 13.10.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737. Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1737 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - BUNNPRIS KOPERVIK AS Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00

Møteprotokoll. Underskrifter: Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 27.08.2014 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856. Formannskapet 01.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/1856 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000 SKUDENES Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget Vefsn kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Omsorgsutvalget Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Cathrine Tokle FO Fast representant Per Hansen

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 16/12 FORNYELSE AV BEVILLING 2012 FOLDVIK BRYGGER OG RESTAURANT 17/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - FORNYELSE ICA NÆR AS

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 16/12 FORNYELSE AV BEVILLING 2012 FOLDVIK BRYGGER OG RESTAURANT 17/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - FORNYELSE ICA NÆR AS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 12.00 14.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen Til

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2012/920-45 Saksbehandler: Christine Elveland Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår FORNYELSE AV SALGSBEVILLINGER 2012-2016 Rådmannens forslag

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 24/ 970 12 459. Behandling av utvalgssak

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 24/ 970 12 459. Behandling av utvalgssak MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.06.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 24/ 970 12 459 SAKSKART Side 052/12 12/00325-23

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget Vefsn kommune MØTEPROTOKOLL Omsorgsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.03.2014 Tid: 09:30-15:30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for leder Sverre Kulstad Fast representant Cathrine Tokle Fast

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 19.08.2015 kl. 18:50 20:15 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 17/2136. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr: 17/2136 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07062017 Formannskapet 12062017 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 1/17 4/17

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 1/17 4/17 Møteprotokoll Komite for helse og omsorg 08.02.2017 Behandlede saker: PS 1/17 4/17 Melhus rådhus, kommunestyresalen, Inngang B kl. 09:00 13:30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Anna Lina Mørreaunet

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

KONTROLLUTVALGET. Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad Kontrollutvalgets medlemmer Torbjørn Øgle Rud Herbjørn Karlsen Marianne Lappegård Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Kopi av innkallingen sendes: Revisjon Ordfører Øivind Sand Rådmann Eivind Glemmestad

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 11.10.2016 Referanse: 22589/2016 Arkiv: U62 Vår saksbehandler: Line Menes Trysilmatleveranse.no v/ Storsnes - salgsbevilling Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016

Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alkoholpolitiske retningslinjer for Rissa kommune 2013-2016 Alle innbyggere i Rissa kommune skal få tilbud tilpasset egne forutsetninger og behov. Kommuneplanen 2007 2019 MÅL for kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.03.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 10.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget AP Aud Karin Furulund Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Saksfremlegg - Fornyelse av salgsbevilling

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Saksfremlegg - Fornyelse av salgsbevilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2016/5075-1 Saksbehandler: Preben Dahle Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Saksfremlegg - Fornyelse av salgsbevilling 2016-2020 Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/14 14/349 DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.07.2014 kl. 14.00 Møtedato: 10.07.2014 Klokkeslett: Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no. SAKSLISTE

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 12/378 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 03.09.2014 Formannskapet 29.09.2014 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - REMA 1000

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1

SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 SAKSPROTOKOLL - SKUDENES BRYGGERI AS - SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE 1 Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 02.12.2015, saksnr. 34/15 Behandling: Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320. Hovedutvalg helse og omsorg Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/4320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 02.12.2015 Formannskapet SKUDENES BRYGGERI AS SØKNAD OM SALGSBEVILLING I GRUPPE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.04.2008 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Møtetid: 22.01.2014 kl. 18:30 Møtested: Moer sykehjem Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2016 Tid: 09:00-11:00 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 48/16 54/16

Komite for helse og omsorg Behandlede saker: PS 48/16 54/16 Møteprotokoll Komite for helse og omsorg 30.11.2016 Behandlede saker: PS 48/16 54/16 Melhus rådhus, møterom Einar Tamberskjelve 2. etg. kl. 09:00 13:45 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Anna Lina

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eriksen Medlem KÅKRF Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eriksen Medlem KÅKRF Per Gunnar Myrvoll Medlem KÅAP Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir.

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OVERDRAGELSE FELLINI RESTAURANTE PIZZERIA AS Arkivsaksnr.: 09/43770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER LARDAL KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 1. FORMÅL 1. Lardal kommune vil begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan medføre. I samarbeid med bevillingshavere

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

Saksutskrift. Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m, Vestby kommune, Akershus

Saksutskrift. Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m, Vestby kommune, Akershus Saksutskrift Endring av forskrift om alkoholomsetningen m.m,, Akershus Arkivsak-dok. 16/03900-1 Saksbehandler Hege Torjussen Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og omsorgsutvalget 26.10.2016 16/16 Helse-

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE. Gjeldende fra , rev ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR LINDESNES KOMMUNE Gjeldende fra 14.02.2013, rev. 16.02.2016 1. Innledning... 3 2. Aktuelt lovverk... 3 3. Definisjoner... 3 5. Søknadsprosedyre... 4 6. Gebyr og omsetningsavgift...

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen.

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Eide kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.05.2012 Eide formannskap Tidspunkt: 08:30 11:05 Formannskapssalen, Eide rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Amund Lein VORD NAH Per Olav Mork MEDL NAKRF Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Amund Lein VORD NAH Per Olav Mork MEDL NAKRF Kjersti Tommelstad MEDL NASV Stein Tore Wolff MEDL NAFRP Møteprotokoll Utvalg: Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 01.03.2016 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnhild Holstad

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Alkoholloven ble endret, stort sett i samsvar med forslaget, den 12. desember 2014.

SAKSDOKUMENT. Alkoholloven ble endret, stort sett i samsvar med forslaget, den 12. desember 2014. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/00293-114 Arkivkode: 0, U63 Saksbehandler Tom Kristoffersen Kvernhaugen Saksgang Møtedato Hovedutvalg for helse og omsorg 02.05.2016 FORSLAG TIL ENDRING AV «FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER

Detaljer

Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for oppmøte i kantina. Møtet er kl 12.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom Synken

Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for oppmøte i kantina. Møtet er kl 12.00-15.30 Sted: Kommunehuset, møterom Synken Vår ref. 11/176-2 033 /VOLH Medlemmer og varamedlemmer Dato 08.03.2011 Bamble kommune - kontrollutvalget Det kalles inn med dette til møte i kontrollutvalget: Dato: 15.03.2011 Tid: NB! Ny tid 11.30 for

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Einar

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling

Nord-Aurdal kommune. Alkoholpolitisk handlingsplan Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling Nord-Aurdal kommune Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Retningslinjer for tildeling/utøvelse av salgs- og skjenkebevilling 1 Alkoholpolitisk handlingsplan for Nord-Aurdal kommune Formål I henhold

Detaljer

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER HØRINGSVERSJON MED FORSLAG TIL ENDRINGER, MARS 2016 Vedtatt av Risør bystyre 25. februar 2010 med endringer av 24. mars 2011, 31. mai 2012 og

Detaljer

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER

BUDSJETT 2009 - DRØFTINGER HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Odd Ivar Gladsø til sak 132/08 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE

SAKSFRAMLEGG SAK: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN GLADE DAME CAFE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Tønder Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Lisa Hetzler,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Vedtak i Komite Levekår Det gis slik bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1:

Vedtak i Komite Levekår Det gis slik bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1: Vedtak i Komite Levekår - 07.06.2016 Det gis slik bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1: Bevillingshaver: Hegra Varesenter SA, orgnr. 912 553 655 Salgssted: Spar Hegra Daglig leder: Sissel

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Andre på møtet Ass.rådmann Gunn Inger Løvseth, møtesekretær Mari Grongstad, aktuelle saksbehandlere.

Andre på møtet Ass.rådmann Gunn Inger Løvseth, møtesekretær Mari Grongstad, aktuelle saksbehandlere. Møteprotokoll Komite for liv og lære 27.05.2015 Behandlede saker: PS 21-32/15 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. kl. 09.00-15.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Joralf Rindli Nestleder Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer