Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS"

Transkript

1 Dato; Prosjekt Nr. 1 Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Kapital for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon - for L A P P L A N D K R A F T V E R K (svenske vannkraftressurser) Sårjåsjavrre uløp til Virihaure. Laponia samernas materiella kulturgrund de stora vattenreservoarer i fjällvärlden är ochså Europas batteri.

2 Side 2 Aksjebasert - kommersiell, eksklusiv, rasjonell, fremtidsrettet og engasjerende - prosjektfinansiering Salg av kraftaksjer i MuskenSenter Energi AS (MSE) for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon - for Lappland kraftverk, Sulitjelma, Fauske kommune i Nordland fylke. Selger - 70 % av totalt : aksjer Aksjepris: kr. 143,- pr. aksje Aksjeutbytte: kr. 101,- pr. aksje Avkastning (rente): 70,9 prosent Utfordringen (risikoen) ved grenseoverskridende vannkraft prosjekter i Norland og Norrlands indland er å få kapital - tilstrekkelig finansiering - til prosjektutvikling/søknad om konsesjon, slik at prosjektet kan gjennomføres. Når kraftselskaper ikke kan og offentlige ikke har rammevilkår, for å delta i grenseoverskridende vannkraftprosjekter i Nordland og Norrlands indland, søker vi støtte/bidrag i markedet under anført belønning/eksklusivitet.

3 Side 3 Skjematisk fremstilling av partene og prosjektutvikling (søknad om konsesjon) Fremstilling av prosjektpartnere for prosjektutvikling (søknad om konsesjon), finansiering av denne, hvordan aksjeutbytte til Investor fremkommer og størrelsen på aksjeutbytte. MuskenSenter AS MuskenSenter AS er pr. dato eier av av aksjer 88,344 % av aksjene - i MuskenSenter Energi AS. MuskenSenter AS selger aksjer (70 % av selskapet) til Investor, for prosjektutvikling (søknad om konsesjon) av Lappland kraftverk. Salgssummen (av aksjesalget) overføres i sin helhet til MuskenSenter Energi AS, til prosjektutvikling (konsesjonsøknad). MuskenSenter Energi AS Det selges av totalt aksjer i selskapet til Investor, for tot. kr ,- og som tilføres selskapet som arbeidskapital. MuskenSenter Energi forestår - etter kapitaltilførsel - prosjektutvikling og søknad om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk, mot avtalt vederlag hvis Lappland kraftverk (Lappland Kraft) får konsesjon. Laponia Center AB 66 % MuskenSenter AS 34 % Lappland Kraft AS (sus) Lappland Kraft betaler avtalt vederlag (som indeks reguleres) med kr ,- pr. år i 60 år til MuskenSenter Energi (MSE) under forutsetning av at MSE har prosjektutviklet, søket/fått konsesjon for bygging av Lappland kraftverk. MuskenSenter Energi AS MSE får avtale regulert innbetaling fra Lappland Kraft med kr ,- pr. år i 60 år, og uavhengig av svingninger i markedsprisene. Utbetaler utbytte til aksjonærene - etter skatt - med kr ,- pr. år i 60 år, med tillegg av påløpt årlig indeks regulering. Investor/aksjonærene Kjøper aksjekjøp i MSE for kr. 143,- pr. aksje Får aksjeutbytte (rente) fra MSE med kr. 101,- pr. aksje/år i 60 år. med tillegg av påfølgende årlig indeks regulering.

4 Side 4 Salg av andrehånds kraftaksjer i MuskenSenter Energi AS (MSE) for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon - for Lappland kraftverk, Sulitjelma. For finansiering av prosjektutvikling for Lappland kraftverk, Sulitjelma, Fauske kommune i Nordland fylke er MSE avhengig av; spesielle samfunnsinteresserte bidragsytere, partnere med skaperglede, politisk risikovillige og kommersiell partnere, som vil bidra til anført prosjektutvikling mot erverv av aksjer i MSE slik det fremgår av denne orientering. Prosjektmålets kostnad/søknad om konsesjon - prosjektutvikling - er beregnet, basert på et noe fleksibelt målbeløp til kr ,- herunder alle konsulenttjenester, utredninger, administrasjon og søkerkostnader. Salg av andrehånds kraftaksjer i MSE for finansiering av prosjektutvikling (søknad om konsesjon) innskudd, aksjeutbytte og vederlag til investor når konsesjon er gitt/utbyggingen finansiert. For salg av andrehånds kraftaksjer gjelder: Antall aksjer i selskapet aksjer. Selger (spredningssalg) 70 % til Investorer aksjer. Innsamlet beløp fra Investorer salg av aksjer kr ,- Driftsinntekt for MSE - utbetaling fra Lappland Kraft pr. år i 60 år. kr ,- Utbytte til investor pr. år i 60 år kr ,- Aksjens pris er beregnet til (142,86) kr. 143,- pr. aksje. Aksjeutbytte er beregne til (101,32) kr. 101,- pr. aksje. Avkastning i prosent av innsats 70,9 % Vederlag/motytelse til Investor, fra konsesjon/ finansiering er gitt og til det gis aksjeutbytte kr. 73,- pr. aksje. Innsamlet beløp fra Investorer er sikret, ved at; Innbetaling fra Investorer innbetales til konto nr i SpareBank 1 Nord-Norge, som er sperret til fordel for banken til 17,5 mill. kroner er innbetalt. Prosjektet igangsettes ikke før 70 % - 17,5 mill. - av prosjektmålets kostnad (25,0 mill.) er innbetalt til anført konto. Eventuell tilbakeføring av beløpet til Investor. - Dersom prosjektet ikke får tilført/innbetalt målbeløpet med 17,5 mill. innen 01.august 2016, krediterer/tilbakefører banken innbetalt kapital fra den enkelte Investor - med fradrag av administrasjonsgebyr på kr. 200,- pr. overførsel - til Investors konto. Prosjektrisikoen er etter vår oppfatning vurdert slik: Risikoen er begrenset til norsk politisk (ikke samepolitisk) risiko, og utøvelsen av konsesjonssystemet. Mangel på kapital til prosjektutvikling er den absolutt største og i dette tilfellet den egentlige risikoen, for ikke å få konsesjon til bygging av kraftverket, og ved dette tape en betydelig etablering/samfunnsgode.

5 Side 5 MuskenSenter Energi AS (MSE) Arbeidskapital, aksjekapital, aksjepris og aksjeutbytte i MSE Laponia Center AB MuskenSenter AS Lappland Kraft AS (sus) Effekt 610 MW Produksjon 2024 GWh Utbyggingskostnad: mill. Prosjektutviklingskostnad tot. 35,7 mill. Eiere: Laponia Center AB 64 % - MuskenSenter AS 34 % Vederlag for gjennomført prosjektutvikling pr. år i 60 år - tilsvarende 108,0 % av innskudd til MSE fra Investor og MuskenSenter Utbetaling fra Lappland Kraft (LK) / inntekt for MSE - for gjennomført prosjektutvikling 108,0 % av 35,7 mill. totalt kr ,- pr. år i 60 år. MuskenSenter Energi AS (MSE) Eiere: Investor 70 % - MuskenSenter og andre 30 % Etableringen og selskapets inntekter er basert på avtale med Lappland Kraft AS MuskenSenter AS selger 70 % av sine aksjene i MSE/selskapet til Investor. Innskudd arbeidskapital til MSE 70 % fra Investor kr ,- Aksjer / antall: Investor 70 % aksjer. MuskenSenter og andre 30 % aksjer. Totalt 100 % aksjer. Inntekt: Utbetaling fra Lappland Kraft (årlig etter avtale) kr ,- Utgifter til drift etter at konsesjon til LK er gitt: Driftskostnader (årlig) dekkes av MuskenSenter kr ,- Resultat før skatt kr ,- Resultat etter skatt (27 % skatt) kr ,- Utbytte til Investor ( x 100 % - 27 % sk.) kr ,- Aksjepris (for investor) ,- : aksjer: kr. 142,86 pr. aksje. Aksjeutbytte (for investor) ,- : aksjer: kr. 101,32 pr. aksje. Aksjeutbytte (til utbetaling) med 70,92 % av aksjens pålydende pr. år i 60 år. Investor Utbytte; 70,9 % aksjeutbytte MuskenSenter og andre Utbytte; 70,9 % aksjeutbytte. Lappland Kraft oppfyller alle vilkår for å kunne søke konsesjon for bygging av kraftverkene. MSE utvikler kraftverks prosjektene mot årlig vederlag fra kraftverket over 60 år. Fallrett til svensk vannfall erverves ved at det blir gitt konsesjon. Det er etter vår oppfatning meget sannsynlig at det blir gitt konsesjon for bygging av kraftverket. Kapital til utbygging av kraftverket søkes finansiert med 100 % lån i NIB, eventuelt i andre finansinstitusjoner.

6 Side 6 Førstehands utredning med hensyn til prosjektutvikling av Lappland kraftverk Prosjektet som skal utvikles utredes, saksbehandles fram til søknad om konsesjon for bygging av kraftverket er gitt. Lappland kraftverk, Fauske kommune, Nordland fylke beregnet: - Instalert effekt 610 MW - Årsproduksjon 2024 GWh (ca husstander). - Utbygingskostnad mill. - Utbyggingspris 2,58 kr/kwh. - Overskudd til utbytte xxx mill. (oppgis til partnere i MSE). Formålet med Lappland kraftverk er å nyttiggjøre/ivareta de store fornybare naturressursene grenseoverskridende vannkraftressurser i Lappland (Nordland og Norrlands indland) som ellers vil gå tapt i uoverskuelig framtid. Herunder etablering av samisk grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraftutbygging for å utvikle det lokale næringslivet, kulturen og eksisterende tettsteder. Prosjektutvikling utredninger, organisering, administrasjon og orientering om prosjektet: Den største del av prosjektutvikling - også med hensyn til kostnad - er miljøkonsekvensutredning og teknisk utredning som må utføres av ekstern konsulent, for søknad om konsesjon. I tillegg kommer administrasjon av utviklingsarbeidet og saksbehandling overfor lokale og regionale parter og myndigheter. MuskenSenter Energi AS (MSE): MSE forestår prosjektutvikling og søknad om konsesjon for bygging av kraftverket, og mottar vederlag for anført prosjektutvikling. Dette arbeidet baseres på avtale med Lappland Kraft, og morselskapene MuskenSenter AS og Laponia Center AB, og fastsettes slik: Eiere: - Investor, norsk/svensk/europeisk 70 % - MuskenSenter AS og andre 30 % MSE etablerer egen administrasjon MuskenSenter kan forestå. MSE ansetter daglig leder, prosjektleder, sekretær og økonomifunksjon. Simon Andersen (MuskenSenter) deltar i prosjektutvikling for MSE. Arbeidskapital til prosjektutvikling noe fleksibelt: - Innskudd til prosjektutvikling av Lappland kraftverk 25,0 mill. Utbytte etter skatt: - 70,9 % pr. år i 60 år av innskudd kapital, til prosjektutvikling. - Utgjør kr ,- pr. år i 60 år for Lappland kraftverk, innskudd 25,0 mill.

7 Side 7 For MuskenSenter Energi gjelder: Salg av annenhåndsaksjer i MSE for prosjektutvikling slik: Salg av aksjer for å få ny arbeidskapital kr ,- Antall aksjer i selskapet aksjer. Selger 70 % av selskapets aksjer aksjer. Aksjens pris er beregnet til (142,86) kr. 143,- pr. aksje. Aksjeutbytte er beregne til (101,32) kr. 101,- pr. aksje. Avkastning i prosent av innsats 70,9 % Prosjekteier: Prosjekteier for prosjektutvikling blir MuskenSenter Energi AS. Selskapets formål - prosjektmål: Selskapets formål er å søke konsesjon for bygging av Lappland kraftverk, og senere forestå utbetaling av aksjeutbytte til selskapets aksjonærer, herunder administrasjon av selskapet i 60 år. Prosjektmålet er derfor å få fremstilt søknad med nødvendige konsekvensutredning, teknisk utredning og nødvendige dokumenter for behandling av søknad - om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk. Prosjekt den kommersielle del: Det økonomiske målet er å få konsesjon - til Lappland Kraft - for bygging av Lappland kraftverk, Fauske kommune, Nordland fylke, og få en årlig utbetaling som vederlag basert på at selskapet får konsesjon. Prosjektkostnad totalt dekkes slik: Den totale prosjektkostnaden søknad/prosjektutvikling - er beregnet til kr ,-. Kostnaden er delvis dekket og dekkes slik; kr ,- er egen dekning av MuskenSenter, delvis dekket. Kr ,- søkes dekker ved investor/salg av annenhåndsaksjer MSE. Prosjektmålets målbeløp noe fleksibelt: Prosjektmålet - utover MuskenSenters egen dekning - er beregnet til kr ,- for å kunne gjennomføres. Vederlag fra Lappland Kraft inntekt for MSE: Prosjekteier får - etter avtale - et årlig vederlag fra Lappland Kraft med kr ,- pr. år i 60 år, etter at kraftverket er kommet i drift. Vederlaget indeksreguleres.

8 Side 8 Finansiering / salg av annenhåndsaksjer / bidrag: Prosjektmålet finansieres ved salg av annenhåndsaksjer i MSE - med 70 % eierandel, aksjer av totalt til en pris på kr pr. aksje. Minimum aksjekjøp/bidrag settes til 30 aksjer, eller kr ,-. Aksjeutbytte, vederlag, belønning eller motytelse: Investor får utbetalt aksjeutbytte basert på; avtalt indeksregulert utbetaling fra Lappland Kraft som blir selskapets/mses inntekt, investors aksjepost/eierandel i MSE, og med fradrag av skatt som i dag er 27 % av overskudd til utbytte. Aksjeutbytte basert på anførte forhold er beregnet til kr. 101,- pr. aksje som indeksreguleres årlig. Videre utbetales et vederlag, belønning eller motytelse til investor med samme beløp som beregnet aksjeutbytte pr. aksje (kr. 73,-) fra den måned Lappland kraftverk har fått konsesjon/finansiering til bygging av kraftverket og til første ordinære aksjeutbytte gis. Innbetaling av bidraget/beløpet skjer først til sperret konto i bank: Bidraget/beløpet for kjøp av aksjer innbetales først til konto nr i SpareBank 1 Nord-Norge, som er sperret til fordel for banken til 70 % - 17,5 mill. - av målbeløpet er innbetalt. Det vil si at innbetalingen/beløpet er ikke disponibelt for MSE før 70 % av målbeløpet er innbetalt. Prosjektet igangsettes: Prosjektarbeider igangsettes først når 70 % av prosjektmålets kostnad/målbeløpet tilstrekkelig finansiering - kr ,- er innbetalt til anført sperret konto i bank. Eventuell tilbakebetaling av innbetalt beløp for annenhånds aksjekjøp: Hvis ikke annenhåndssalget av aksjer blir gjennomført med inntil 70 % av prosjektmålets målbeløp (dvs. med kr ,-) innen 01. august 2016, krediterer/tilbakefører banken innbetalt kapital fra den enkelte investor med fradrag av administrasjonsgebyr på kr. 200,- pr. overførsel til Investors konto. Bidragsyters erverv av aksjer i MuskenSenter Energi: Bidragsyter erverver derfor ikke aksjer i MSE før innbetalt beløp fra sperret konto i bank er frigitt/overført til MSEs bankkonto i SpareBank 1 Nord- Norge.

9 Side 9 Unntak med hensyn til umiddelbar erverv av aksjer: Bidragsyter kan eventuelt innbetale bidraget/annenhåndsaksje beløpet aksjekjøp til kr. 143,- pr. aksje direkte til selskapets/mses bankkonto , og etter dette bli Investor godkjent og oppført som aksjonær i selskapets/mses aksjebok. Aksjeposten i MSE er etter dette bidragsyters eiendom. Vilkår for å kunne søke konsesjon for bygging av kraftverket: Rettighet til kraftutbygging / «vattenreglering eller vattenöverledning för kraftendamål» i nasjonalelvene i Lappland (svenske vannressurser) er forbeholdt - i praksis - for den lokale befolkningen (herunder samer) for «utveckling av befintliga tätorter och det lokala näringslivet», i Miljöbalk (1989:808) 4 kap. 1, første og andre ledd. Eiere til nærværende kraftutbyggingsselskap må være - som det er - den lokale befolkningen / herunder lokale samer, i motsatt fall gis det ikke konsesjon / samtykke fra Mark- och miljödomstolen. Jfr. også 4 kap. 6 (forbud). Erverv av fallrett til svensk vannfall: Rettighetserverv av svensk vannfall til kraftutbygging erverves ved at Markoch miljödomstol i Umeå gir «samtykke» - i overensstemmelse med art. 12 i konvensjonen mellom Norge og Sverige av 11. mai 1929, 6 - til norsk innstilling til å gi konsesjon for bygging av Lappland kraftverk. Erverv av fallrett til Lappland kraftverk/svensk vannfall er derfor enklere, enn om det var erverv av norsk fallrett. Sannsynlighet til å få konsesjon: Det er etter vår oppfatning meget sannsynlig at det blir gitt konsesjon for bygging av kraftverket. - Lappland kraftverk prosjektet er Samlet Plan godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). - Prosjektet er basert på bare svenske vannressurser og kommer følgelig ikke under den norske bestemmelsen i Industrikonsesjonsloven 1 om «offentlig eierskap» - private (også svenske interesser) kan stå som eiere av kraftverket. - Søknad om konsesjon sendes til NVE og behandles i tråd med norsk lovgivning for vannkraftutbygging, herunder bestemmelsene i konvensjonen mellom Norge og Sverige av 11. mai Mark- och miljödomstolen i Luleå har uttalt at Laponia Center og MuskenSenter kan søke om konsesjon for bygging av Lappland kraftverk, under henvisning til, Miljöbalk 4 kap. 1 første og andre ledde, herunder lokal næringsutvikling. - Det er meddelt av Länsstyrelsen i Luleå at Laponia Center og MuskenSenter kan søke om konsesjon for bygging av Kutjaure kraftverk prosjektet. - Lappland kraftverk prosjektet er i samsvar med bestemmelsene i Miljöbalk (1989:808) 4 kap. 1, første og andre ledd. Det er trolig enklere å få konsesjon til Lappland kraftverk/svenske vannressurser, enn om det hadde vært norske vannressurser.

10 Side 10 Kapital til utbygging og drift av kraftverkene: Kapital til utbygging av kraftverkene søkes finansiert med 100 % lån i NIB, for grenseoverskridende vannkraftprosjekter, og som ikke overstiger en utbyggingsspris på ca. kr/kwh 5,50. Lån til bygging av kraftverket søkes av Lappland Kraft, når konsesjon for bygging av kraftverket foreligger. Utbygging og drift av kraftverket organiseres av Lappland Kraft (sus), som selvstendig/uavhengig prosjekt/selskap adskilt fra morselskapenes virksomhet. Risiko med hensyn til å få konsesjon og senere drift av kraftverket: Det er ingen teknisk risiko ved prosjektet, og heller ikke med hensyn til gjennomføring av prosjektarbeider, i følge konsulenter og entreprenører. Det er ingen miljøfaglig risiko - så langt vi kjenner til - da det er tatt hensyn til miljøet på en god måte og prosjektet er meget miljøvennlig planlagt og prosjektert. Det er ingen økonomisk risiko ved prosjektet, da utbyggingskostnaden er beregnet til å bli meget lav kr. 2,58 mot dagens investering opp til 6,60 pr/kwh. Det er ingen administrativ/drifts risiko knyttet til prosjektet. Prosjekteier vil etablere faglig kompetanse og administrasjon på vanlig måte og som alle andre nye prosjekt. Prosjektøkonomien vil tillate å kjøpe faglig ekspertise på øverste hylle. Det er ingen risiko med hensyn til lovgivningen i Norge og Sverige, da prosjektet er innen rammen av lovgivningen i begge land. Konsesjon som blir gitt vil bli fulgt og praktisert helt i tråd med konsesjonsbetingelsene, av prosjekteiere. Prosjekteiere vil søke/akseptere at prosjektet også blir lagt under tilsyn av Samedigge (Sametinget) i Norge og Sverige, herunder med hensyn til drift, gitte konsesjonsbetingelser og særlige samiske interesser. Det er - etter vår oppfatning - liten samisk/samepolitisk risiko, trolig på bakgrunn av; - Prosjektet er et ledd i å utvikle et fremtidsrettet og rikt lokalt/samisk næringsog samfunnsliv - herunder reindriften - kulturen, språket og eksisterende lokale/samiske tettsteder. - Prosjekteiere til Lappland Kraft er samer i begge land i Sverige er majoriteten reindriftssamer, medlemmer i samebyene og sameby samer. Det er imidlertid ordinær norsk politisk risiko, utøvelsen av konsesjonssystemet som ikke er forutsigbar, men det foreligger imidlertid ingen konkrete forhold (så langt vi kjenner til) som skulle hindre prosjekteiere i å får konsesjon. Manglende offentlige rammevilkår og politisk risiko (utøvelse av konsesjonssystemet) for grenseoverskridende vannkraftutbygging, hindrer både offentlig og privat medvirkning til finansiering av nærværende prosjektutvikling på et tradisjonelt grunnlag, og dermed også tilsiktet samfunnsutbygging.

11 Side 11 Fremdriftsplan for prosjektutvikling, og utbygging av kraftverket Fremdriftsplan for prosjektutvikling Forberedende arbeider fram til 1. juli Finansiering av «prosjektutvikling og søknad om konsesjon» beregnes gjennomført til 01. august Arbeider med utvikling av Lappland kraftverk prosjektet igangsettes 1. august 2016, herunder: * MuskenSenter igangsetter prosessen med konsekvensutredning og utvidet teknisk utredning, inngår avtale med konsulentselskaper i denne forbindelse. En del forarbeider er allerede gjort. Etablering av administrasjon i MuskenSenter Energi (MSE) iverksettes og gjennomføres - med vel kvalifisert bemanning - i første omgang med daglig leder, prosjektmedarbeider og økonomifunksjon. MSE ivaretar hele prosjektutviklingsprosessen, diverse utredninger, rådslagning med berørte parter, tilrettelegging for nødvendige tiltak, oppfølging av prosessen i forhold til parter i saken og offentlige myndigheter. Arbeidet utføres delvis i samråd med MuskenSenter Hele prosjektarbeidet med utvikling av Lappland kraftverk prosjektet og innsending av søknad om konsesjon til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) beregnes gjennomført innen 1. juni NVE har tidligere behandlet og er på forhand orientert om saken, og saksbehandlingen hos NVE kan derfor iverksettes umiddelbart. Olje- og energidepartementet - også flere departementer - og Stortinget er fra tidligere orientert og dels vurdert prosjektet, og det er derfor grunn til å anta at saksbehandlingen går forholdsvis raskt Det er grunn til å anta at konsesjon for bygging av Lappland kraftverk til Lappland Kraft AS (sus) foreligger den 1. september Fremdriftsplan for utbygging av Lappland kraftverk Det er grunn til å anta at finansiering for utbygging av Lappland kraftverk - inklusive kostnad for prosjektutvikling og søknad om konsesjon - med 100 prosent belåning er på plass den 1. september 2019.!00 % belåning gis på grunn av at og at det her gjelder et grenseoverskridende vannkraftprosjekt og at utbyggingskostnaden er så lav som ca. 2,60 kr/kwh. Det er allerede gjort en del forarbeider i denne forbindelse Bygging av Lappland kraftverk i regi av Lappland Kraft AS (sus) beregnes igangsatt innen 1. oktober Etablerer av egen administrasjon for Lappland Kraft AS er gjennomført innen dato. Denne administrasjon blir etablet med vel kvalifisert personale (fra øverste hylle), da selskapets drift og virksomhet vil bli meget bærekraftig og dels på grunn av svenske fallrett/vannkraft Kraftproduksjon beregnes igangsatt innen februar 2021.

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15 Konklusjon: Lappland kraftverk prosjektet er teknisk/økonomisk vel gjennomførbar, er forenlig med gjeldende lovgivning i Norge og Sverige, herunder i overensstemmelse med bestemmelsene i miljöbalken og bestemmelsen om svenske nasjonalelver, jfr. Miljöbalk 4. kap. 1 og 6. Lappland kraftverk prosjektet er i sum - alle forhold tatt i betraktning - et meget godt utbyggingsprosjekt og investeringsobjekt. *** Bodø, Simon Andersen MuskenSenter Energi AS (MuskenSenter AS / Laponia Center AB) Sjøgata 38, 8006 Bodø Tlf: Mobil: E-post:

Førstehands prosjektorientering. SALG AV KRAFTAKSJER i M U S K E N S E N T E R E N E R G I AS

Førstehands prosjektorientering. SALG AV KRAFTAKSJER i M U S K E N S E N T E R E N E R G I AS Dato; 2016-09-06 Prosjekt Nr. 1 - Utdrag Førstehands prosjektorientering SALG AV KRAFTAKSJER i M U S K E N S E N T E R E N E R G I AS Kapital for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon

Detaljer

P R E S E N T A S J O N MUSKENSENTER ENERGI

P R E S E N T A S J O N MUSKENSENTER ENERGI 10.01.2017 P R E S E N T A S J O N MUSKENSENTER ENERGI Prosjektutvikling, søknad om konsesjon - søkeprosessen - og finansiering Laponia Center AB og MuskenSenter AS inviterer det offentlige og private

Detaljer

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion

KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Invitation till ett samarbete om KUTJAURE KRAFTVERK miljö- och naturvännlig kraftproduktion Exploatering av samelandets naturtillgångar för att utvecla ett framtidsinriktad och rikt samisk närings- och

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010 Journalpost.: 10/88 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 011/10 Fylkestinget 15.02.2010 Melding om oppstart - Regional plan for Vefsna Sammendrag Med bakgrunn i St.prp. nr. 53 (2008-2009)

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT ETTER INDUSTRIKONSESJONSLOVEN

SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT ETTER INDUSTRIKONSESJONSLOVEN NOTAT Til Fallrettsforumet Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 1. oktober 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT

Detaljer

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984

Saksansv.: Torleif Lindahl Arkiv:K2-D11 : Arkivsaknr.: 11/5984 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.09.2011 087/11 MAL Kommunestyret 29.09.2011 103/11 MAL Formannskap 20.10.2011 091/11 MAL Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

L a p p l a n d k r a f t v e r k i Sulitjelma

L a p p l a n d k r a f t v e r k i Sulitjelma Nr. 8 Utdrag av prosjektbeskrivelsen L a p p l a n d k r a f t v e r k i Sulitjelma Etablering av samisk grenseoverskridende miljø- og naturvennlig vannkraftutbygging for utvikling av det lokale næringslivet,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark

Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark Til Olje og energidepartementet v/ Energi-og vannressursavdelingen 4. juni 2014 Innspill til deres sluttbehandling av søknad om Sauland kraftverk i Hjardal kommune i Telemark WWF, Sabima og Naturvernforbundet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Høringsnotat. Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Høringsnotat. Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater Olje- og energidepartementet Høringsnotat Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater 1 Innledning Norge og Sverige

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Kraftkommunen Luster. Kommuneøkonomien. Rådmannen 25.02.16

Kraftkommunen Luster. Kommuneøkonomien. Rådmannen 25.02.16 Kraftkommunen Luster og Kommuneøkonomien. Rådmannen 25.02.16 Eigedomsskatt. Heimel : Eigedomsskatt er heimla i lov om eigedomsskatt til kommunane av 30/5 1975 nr 18. Reglane om verdsetjing finst i skattelova

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN

UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Arkivsak-dok. 12/00129-30 Saksbehandler Trond Schrader Kristiansen Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 08.12.2015 UTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRING AV ENERGILOVEN Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune

Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Mo i Rana, 27.08.2015 Klage på vedtak - Sølvbekken kraftverk i Rana kommune Det vises til NVE s vedtak av 03.07.2015 om å gi Ranakraft AS tillatelse til å bygge Sølvbekken kraftverk. Naturvernforbundet

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 16. januar 2014 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing

Detaljer

Norges Energidager 2014

Norges Energidager 2014 Norges Energidager 2014 Framtida for stor vannkraft i Norge Direktør Oddleiv Sæle, Eidsiva Vannkraft AS Eidsiva Vannkraft siste 10 år Nye kraftverk: Øyberget 425 GWh Framruste 325 GWh O/U-prosjekter: Kongsvinger

Detaljer

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta

Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta Informasjon om planlegging av kraftutbygging i Nedre Otta 2 Bakgrunn Opplandskraft DA og AS Eidefoss ønsker å bygge kraftverk i Nedre Otta for å øke egen produksjon av kraft, og for å bidra til den nasjonale

Detaljer

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim

Småkraft prosessen. Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Småkraft prosessen Olav Osvoll 23 Mars 2010 Vadheim Utvikling av eit småkraft projekt Forprosjekt Organisering av rettar og selskap Konsesjonssøknad eller melding Konsesjon? Finansiering Sal av kraft Planlegging

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

1 Generell informasjon om fond F

1 Generell informasjon om fond F Innhold 1 Generell informasjon om fond F... 27 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond F... 28 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 28 2.2 Bokføring på kontoer... 29 3 Årsregnskap for

Detaljer

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep

Konsesjonsbehandling av småkraftverk. Dagens situasjon og framtidsutsikter. Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Konsesjonsbehandling av småkraftverk Dagens situasjon og framtidsutsikter Auen Korbøl seniorrådgiver Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Innhold Energipolitiske føringer i vannkraftsaker Dagens

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter. Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Realisering av større vannkraftprosjekter innen 2020 utfordringer og muligheter Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Kort om Eidsiva Energi Aktuelle prosjekter i Innlandet Prosjektgjennomføring

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012

E-CO Energi. Ren verdiskaping. Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energi Ren verdiskaping Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid PTK 2012 E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-COs verdier: Engasjert skikkelig -

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat v/ distriktsingeniør Roar Gartland

Norges vassdrags- og energidirektorat v/ distriktsingeniør Roar Gartland Norges vassdrags- og energidirektorat v/ distriktsingeniør Roar Gartland Temadag på Stiklestad 9.4.2015 Hvordan søke NVE om råd og bistand tuelt Hvordan skal kommunen vurdere en innmeldt hendelse 1 av

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013

Verdal kommune. Lise Toll 28. februar 2013 Verdal kommune Lise Toll 28. februar 2013 E.ONs verksamhet i Norden Naturgas Biogas Vattenkraft Kärnkraft Vindkraft Värme Värmekraft Elnät Drift & Service Försäljning & Kundservice Hvorfor satser E.ON

Detaljer

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt

Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt Overkursfondet i BKK AS En historisk oversikt BKK AS ble stiftet 17.11.1998 med aksjekapital kr 100 000 (lovens minimum) Eierkommunene la rett etter årsskiftet 1998/1999 inn eiendeler og gjeld fra BKK

Detaljer

Kvannelva og Littj Tverråga

Kvannelva og Littj Tverråga Kvannelva og Littj Tverråga Møte med Planutvalget 3. 12. 2013 Fauske Hotel Litt om Småkraft AS Litt om prosjektet -teknisk -miljø Litt om verdiskaping og økonomi -prosjekt -lokalt -generelt 04.12.2013

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Høringsuttalelse - utkast til endring av industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven av

Høringsuttalelse - utkast til endring av industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven av .:Musken') rnicr Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 Oslo Dato; 29.04.2008 Høringsuttalelse - utkast til endring av industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven av 14. 03.2008.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1)

INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET. Aurskog Sparebank (møte 1) INNKALLING TIL MØTE i REPRESENTANTSKAPTET I Aurskog Sparebank (møte 1) Det innkalles herved til møte i Aurskog Sparebanks representantskap. Møtet holdes i Saker til behandling: Aurskog Sparebank, møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER.

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Håkon Økland Arkiv: SAKNR Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG SØKNAD OM DELTAGELSE I FORSØKSORDNING MED SKUTERLØYPER. Innstilling: :::

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter

Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Rin gvirkninger av Lefdal Mine Datac enter Forprosjekt Kristian Todal NORDFJORD VEKST AS Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Mål og rammer... 2 2.1 Mål for prosjektet... 3 2.1.1 Effektmål:... 3 2.1.2Prosjektmål:...

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Saknr. 15/431-1 Saksbehandler: Lars Gotaas Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune går inn i et fireårig prosjekt i perioden 2015-2018 hvor hovedmålet

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/9404-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Uttalelse - Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN

INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN INFORMASJON TIL HJELPEVERGER OG VERGER OM VERGEMÅLSREFORMEN JANUAR 2013 1 Hva betyr det for meg som hjelpeverge at ny vergemålslov trer i kraft? Når ny vergemålslov trer i kraft 1. juli 2013, vil det ikke

Detaljer

Regelverk for driftstilskudd duodji

Regelverk for driftstilskudd duodji Regelverk for driftstilskudd duodji Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: 25. oktober Forvaltning Tilskuddsforvaltningen skal være i

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland

Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS om bygging av Terråk kraftverk i Terråkvassdraget, Bindal i Nordland Avdeling Sør-Helgeland Avdeling Nordland Dato 08.05.09 Norges vassdrags- og energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Uttalelse til søknad fra Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

Detaljer

Bekymringen med midlene i Solslettafondet er flere:

Bekymringen med midlene i Solslettafondet er flere: Endring av vedtektene til Solslettafondet Solslettafondet er et fond som ble opprettet etter at Storsalens ungdomsforening solgte Solsletta leirsted på Nesodden på 80-tallet. Hvert år skal det deles det

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner.

Det reviderte rundskrivet gjøres gjeldende fra 1.januar 2012.Vi ber fylkesmennene oversende dette brevet samt rundskrivet til berørte kommuner. ITylkeynanti.pr Snit3tiott Fjordane DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTF1MENT 0 1 NOV 2011 pr kt Imlit -1 I henhold til adresseliste S11-.. L Wrt \-3. sk ti(l. Deres ref Vår ref Dato 11/538-3KRT

Detaljer

17/15 Momskompensasjon Næringsforeninga v/egil Skjæveland, Frode Berge og Arild Sie orienterte om momskompensasjon.

17/15 Momskompensasjon Næringsforeninga v/egil Skjæveland, Frode Berge og Arild Sie orienterte om momskompensasjon. Ordføraren Dato: 04.12.2015 Arkiv: 033 Vår ref (saksnr.): 2014000351-25 Journalpostid.: 2015030744 Dykkar ref.: MØTEREFERAT Sak: Referat frå møte i Jærrådet 4. desember 2015 Til stade Ordførar, varaordførar

Detaljer

mellom fylkeskommunene

mellom fylkeskommunene Vedlegg 2 SELSKAPSAVTALE mellom fylkeskommunene Akershus, Aust Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/1323-1 Arkiv: 232 S1 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: EIENDOMSSKATT PÅ VANNKRAFTVERK. Planlagt behandling: Formannskapet

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/1323-1 Arkiv: 232 S1 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: EIENDOMSSKATT PÅ VANNKRAFTVERK. Planlagt behandling: Formannskapet Saksfremlegg Saksnr.: 11/1323-1 Arkiv: 232 S1 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: EIENDOMSSKATT PÅ VANNKRAFTVERK Planlagt behandling: Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119

VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119 Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.09.04 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Investeringsrådgivning i praksis

Investeringsrådgivning i praksis T O T A L L E V E R A N D Ø R A V F I N A N S I E L L E T J E N E S T E R Investeringsrådgivning Kapitalforvaltning Investeringsrådgivning i Regnskapstjenester praksis Det beste fra norske og internasjonale

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.

Dovrefjell nasjonalparkstyre Møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 05.03.2013. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr. Sak nr: 044-2013 Saksbehandler: Tore R. U. Arkivsak nr.: 2013/1285 Tilråding Nesset kommune Eikesdalsvatnet landskapsvernområde - Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene i Eikesdalsvatnet landskaps-vernområde

Detaljer

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT M ål for forprosjektet: Prosjektet ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 03.09.2013 033/13 Kommunestyret 18.09.2013 050/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 7 FE- 13/863 13/5151 Sigridur Sigursveinsdottir 17.07.2013 Nye vedtekter for næringsfond i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 1. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

VURDERING AV KONSESJONSPLIKT VED OVERFØRING AV EIERSKAPET I NTE TIL KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG

VURDERING AV KONSESJONSPLIKT VED OVERFØRING AV EIERSKAPET I NTE TIL KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG Ansvarlig advokat: Caroline Lund Til: Grong, Inderøy, Lierne, Meråker, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Verran Fra: Advokatfirmaet Lund & Co DA ved senioradvokat Mari Kjellevold Brygfjeld Dato:

Detaljer

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling

Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Bouvet ASA Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 12. mai 2016 kl. 17:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo.

Detaljer

UNNTAK FRA REGULERINGS- FORSKRIFTENES BESTEMMELSER OM KVOTEUTNYTTELSE

UNNTAK FRA REGULERINGS- FORSKRIFTENES BESTEMMELSER OM KVOTEUTNYTTELSE UNNTAK FRA REGULERINGS- FORSKRIFTENES BESTEMMELSER OM KVOTEUTNYTTELSE Rune Løvås - REF Utgangspunkt og hovedregel reguleringsforskriftenes bestemmelser om kvoteutnyttelse Første ledd: Hvert fartøy kan

Detaljer

Statkraft Agder Energi Vind DA

Statkraft Agder Energi Vind DA Vind på land i Norge og Sverige En sektor med milliard investeringer fram til 2020? Anne-Grete Ellingsen Direktør strategi og forretningsutvikling, SAE Vind Statkraft Agder Energi Vind DA Statkraft og

Detaljer

SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE

SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE Miljøkraft Hattfjelldal AS SØKNAD TIL HATTFJELLDAL KOMMUNE UTVIKLINGSSTILSKUDD TIL DELFINANSIERING AV UTVIKLINGSARBEID MiljøKraft Hattfjelldal AS 15 november 2010 MiljøKraft Hattfjelldal AS søknad utviklingstilskudd

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 1. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune, til prosjektet Bolyst i Skånland 2012 Skånland kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/715-12 02.07.2012 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Skånland kommune,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Investering. Investering. Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger

Investering. Investering. Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger Investering Innledning Investeringstyper og prosessen Investeringsprosjektets kontantstrøm Pengens tidsverdi Lønnsomhetsberegninger John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Investering Eksempler fra

Detaljer