UnderUtdanning. Høstleir Tar ein spansk ein. Læreryrket en profesjon?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UnderUtdanning. Høstleir 2010. Tar ein spansk ein. Læreryrket en profesjon?"

Transkript

1 P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No Høstleir 2010 Tar ein spansk ein Læreryrket en profesjon? 8 metoder for å få det stille i klasserommet Fleire lærarar eller betre lærarar? Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

2 Pedagogstudentene Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo Tlf: Faks: Leder Stine Christensen Holtet Nestleder Stine Hjerpbakk Arbeidsutvalget Ingeborg Løfshus Haanæs Dag Atle Lee Eksund Ida Sandholtbråten 4 6 Innholdsliste Leder og redaktør Hva mener egentlig politikerne? Produsere, redigere og publisere? 7 Under utdanning metoder for å få det stille i klasserommet Læreryrket en profesjon? 8 Redaktør Elin Tegnander Ansvarlig redaktør Stine Christensen Holtet Redaksjonen Karina Solli Iversen Inga Margrethe Fagerbakke Torstein Nielsen Hole Bidragsytere Ida Sandholtbråten Stine Hjerpbakk Elisabet Dahle Mette Hanekamhaug Anna Ljunggren Beate Stavdal Riise Tips oss Design bybrick Tar ein spansk ein! Høstleir 2010 Fleire lærarar eller betre lærarar? Samarbeid på tvers av grensene Nei-det er fali det Tanker om skole og media Ei bok for filosofi og ettertanke Aktuelt: Førskolelærerutdanningen under lupen Hjerne det Kjapt godt og billig! 10 Trykkeri Åtta.45 Tryckeri AB Opplag under utdanning

3 Kjære vurderende medstudent! Vi er inne i en tid som mange forbinder med spenning. Man tenker på hvilke julegaver man kommer til å få, hvilke begivenheter man får oppleve i juleferien og hvordan inngangen til 2011 kommer til å være. Men ikke minst tenker man på hvilke eksamens oppgaver man kommer til få eller hvilke resultater man får på den gjennomførte eksamen. Gjennom høsten har man fått ny kunnskap, utviklet sin kompetanse og man har gått et skritt videre i utdanningen. På eksamen får man muligheten til å vise hva man har lært og vise at man har sett sammenheng i alt stoffet man har fordøyd i løpet av de siste månedene. Spenningen er kanskje knyttet til i hvor stor grad man får vist dette, eller om man opplever at det blir opp til tilfeldighetene. Kanskje er man uheldig med oppgaven og får ikke frem områder som man egentlig kan mye om. Dette kan føles urettferdig, og Dette fokuset i samfunnet setter store krav til oss pedagoger. Vi må finne en balanse mellom det faglige og det menneskelige. Det sistenvte er også godt dekket i læreplanen, men forsvinner av fokuset på faglig kompetanse. Menneskelig kompetanse, er underordnet. Dette påvirker også hvordan fremtidige pedagoger dannes. For å jobbe med mennesker trengs det evner. Evner til å ta vare på, tolke og forstå andre. Er dette noe som er iboende i alle oss pedagogstudenter? Eller må også disse evnene læres? Fokus på egenutvikling er for lite vektlagt i utdanningene. Opplæringsloven slår i alle fall fast at barn har krav på et godt psykososialt miljø for å lære, og for å vokse opp på en god måte. For å få til dette kreves det egenskadet blir ikke noe bedre hvis man hører at en annen student var spesielt heldig ettersom han fikk det temaet han hadde mest kontroll på. Da spør man seg kanskje; Har vi et vurderingssystem som fungerer godt? Blir vi godt nok vurdert i tråd med de oppgavene som møter oss? Eksamen kan langt på vei vurdere vår oppnådde kompetanse. Men det er også viktig at vi blir vurdert på andre måter. Derfor blir vi for eksempel vurdert under praksis, og det er en gjennomgående skikkethetsvurdering som skal tilse at vi er skikket til å jobbe som lærere og pedagoger. For det første har man vurdering som en sikkerhet. Det er med på å kvalitetssikre de som utdannes til lærere og pedagoger. Det er også en sikkerhet for oss selv ved at vi er trygge på at vi er kompetente til å utføre yrket. For det andre har man vurdering for utvikling og læring. Vurdering må fungere slik at den er konstruktiv, legger til rette for progresjon og gir tilbakemelding om i hvor stor grad man har oppnådd den kompetansen som forventes. Redaksjonen har igjen laget et spennende medlemsblad. Og det er perspektiver av vurdering i mange av artiklene. Vi kan vurdere hvilke metoder som fungerer for å få det stille i klasserommet, vi kan vurdere om det er best med flere eller bedre lærere og vi kan vurdere bruk av IKT i skole og barnehage. Jeg håper dere med spenning leser det nye medlemsbladet! Stine Christensen Holtet Leder av PS Kjære medlem! Dette nummeret er uten tema og gir en ekstra mulighet til å skrive om sine hjertesaker. Politikerne skriker etter en resultatorientert skole. Den kjente familieterapauten Jesper Juul utaler i Puls (NRK) at skolen først og fremst setter hensynet til samfunnet først. Elevene, menneskene, kommer i annen rekke. Samfunnet har et behov for dyktige og kunnskapsrike folk for å drive landet videre. For å få til dette må mål oppnås og fremskritt må dokumenteres. Muligheten til å bedømme etter flid, er borte. Man har enten oppnådd målene, eller så har man det ikke. Det være seg om man har prøvd aldri så mye. På denne måten dømmes barn bare etter det de oppnår, og ikke etter innsats eller personlige egenskaper. Jeg spør meg om hva dette gjør med ett lite menneske, som lærer om seg selv ved å gå på skolen? Barn og unge, de skal dannes underveis i skolegangen. Vokse opp. Et menneske som dømmes, blir selv fordømmende. per ved læreren. Det bør ikke være slik at noen nytutdannede pedagoger innehar evner og lyst til å få til dette, og andre ikke. Det må trenes. Det kan heldigvis trenes. Elevene dine skal mestre mange av egenskapene som trengs, det kalles sosial kompetanse. Det spørs om en har evnene selv, til å lære det bort. Jeg vet hva slags menneske jeg er. Målet er å få til denne balansen mellom det faglige og det psykososiale. Hva slags menneske er du? Elin Tegnander Redaktør under utdanning

4 Hva mener egentlig Foto: Stortingsarkivet Debatter om utdanning er viktig for Pedagogstudentene, og denne gangen har Under Utdanning sett nærmere på hva noen av politikerne mener om områder som vi er opptatt av. Det var derfor naturlig å spørre to representanter som sitter i KUF-komiteen (Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen) på Stortinget. Anna Ljunggren fra Arbeiderpartiet og Mette Hanekamhaug fra Fremskrittspartiet har kommet med noen innspill både i forhold til rekruttering, utdanning og våre fremtidige yrker. Anna Ljunggren 1. Hvilke tiltak er viktig for å rekruttere flere førskolelærere? Det er viktig å opprette flere studieplasser. I neste års budsjett er det opprettet 375 nye studieplasser på lærer utdanningene. Det er også viktig å tilrettelegge for deltidsstudier, for de som allerede jobber i barnehager. Dette har i de senere årene blitt gjort. 2. Flere tar til orde for at grunnskolelærerutdanningen og førskole lærerutdanningen bør bli på masternivå. Hva mener dere om dette? Flere grunnskolelærerutdanninger rundt omkring i landet er i dag 5-årig. Min skepsis til dette har bestått i at det foreløpig har vært et uutnyttet potensial innefor de fire årene som allerede er. Med tiden vil vi nok få flere masterutdanninger innefor grunnskolelærerutdanningen, og det ønsker jeg velkommen. 3. Hvordan sikrer man gode og kompetente lærere i skolen? Den nye lærerutdanningen som i større grad er rettet inn mot trinn, og hvor en velger seg noen fagfordypninger, vil gjøre de nyutdanna lærerne bedre rustet til å takle skolehverdagen. Vi må også legge til rette for gode samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og praksisskolen. Når en nyutdanna lærer begynner i jobb skal han eller hun bli tatt godt i mot og få god oppfølging, gjerne gjennom mentorordninger. 4 under utdanning

5 politikerne? Mette Hanekamhaug 1. Hvilke tiltak er viktig for å rekruttere flere førskolelærere? Vi i Fremskrittspartiet er opptatt av at rekrutteringen til utdanningen for førskolelærere opprettholdes og styrkes. Dette vil være veldig viktig for å opprettholde og forbedre kvaliteten og innholdet i førskolen. Vi mener det er viktig å sørge for at etableringsretten ikke forsvinner når kommunene overtar ansvaret for barnehagesektoren i Dette er noe regjeringen dessverre legger opp til, noe som vil fjerne grunnlaget for konkurranse. Fri etableringsrett vil styrke konkurransesituasjonen, som vil generere et mer mangfold og fokus på kvalitet, innhold og variasjon i det øyeblikk vi har full dekning. Konkurranse vil også kunne generere høyere lønninger og åpne for flere valgmuligheter for barnefamiliene. Et slikt mangfold av både private og offentlige barnehager vil derfor være til det beste både for førskolelærerne og brukerne. 2. Flere tar til orde for at grunnskolelærerutdanningen og førskolelærerutdanningen bør bli på masternivå. Hva mener dere om dette? Fremskrittspartiet mener det er viktig å få etablert en masterutdanning for lærere på grunnskolenivå. Foreløpig har vi ikke ønske om at det samme skal gjelde utdanningen for førskolelærere. 3. Hvordan sikrer man gode og kompetente lærere i skolen? Vi i Fremskrittspartiet anser læreryrket som et av de aller viktigste yrkene i samfunnet. Læreren er den viktigste faktoren for elevens læring, og innehar den viktigste oppgaven vi har i dag, nemlig å utruste fremtidens generasjoner med god nok kunnskap til å kunne løfte Norge opp og frem i dagens og fremtidens kunnskapsøkonomi og internasjonale konkurranse. Dessverre er statusen til læreryrket for lav i dag denne må heves og lærernes viktige rolle må anerkjennes! For å få til dette må vi heve lønningene, sørge for at gode og dyktige lærere får belønnet dette, styrke etterutdanningsmulighetene, åpne for større mangfold og valgfrihet for skolene og de ansatte der, og styrke lærerens autoritet i klasserommet. under utdanning

6 Produsere, redigere og publisere? Tekst: Beate Stavdal Riise Søte, små, lekende unger i barnehager og skoler. De er helt klart verdt å ta et bilde av og vise frem til verden! Men kan man bare ta et bilde, enten man tar det selv eller finner det på Internett, og publisere det hvor som helst? Når man finner diverse bilder, lyder eller andre filer man vil publisere, er det visse lover om hensyn man må ta både med tanke på opphavsrett og personvern. Disse finner man blant annet i Åndsverksloven, hvor det står om opphavsrett i forhold til blant annet bilder, lydfiler og innspillinger. Jeg vil se litt nærmere på publisering av bilder. Vi har noen helt klare punkt å forholde oss til her: Du har lov til å bruke et hvilket som helst fotografisk bilde, til hva som helst, hvor som helst, når som helst, så lenge: personene på bildet eller deres foreldre/foresatte har gitt deg tillatelse til det du har fått tillatelse fra den som har opphavsretten til bildet. fotografen har vært død i mer enn 15 år, men likevel må det ha gått 50 år siden det året bildet ble tatt. dersom bildet regnes som et åndsverk: dersom opphavsmannen har vært død i 70 år (etter hans dødsår). det ikke er personvernhensyn som kan forhindre slik bruk. publiseringen ikke er kriminaliserende i seg selv (omfattes av straffelovgivning etc.). det ikke er forhold som gjør den bruken du ser for deg etisk uforsvarlig. Det er altså ikke bare å publisere i vei, selv om du gjør det i beste mening. Sett at du går inn på f.eks. en blogg-side, og finner et bilde du synes var veldig morsomt. Du har lyst til å publisere dette bildet på din egen blogg-side, men hva må du tenke på da? Eller at du vil legge ut bilder fra en klassetur du har hatt med praksisklassen din. Du må tenke på alle punktene jeg skisserte over. Reglene jeg har skissert, er altså gjeldende uansett hvilken situasjon du vil bruke bildet. Eller er de det? Nei- de reglene jeg skrev punktvis ovenfor, gjelder publisering av bilder. Dersom du bare vil bruke bildet i klasserommet, eller vise det til andre kamerater e.l. kan du gjøre dette uten å spørre om lov fra den som har opphavsrett. Grunnen til det er at du ikke tar bildet fra dets originale publiseringssted. Når du viser bildet, er det jo naturlig å gå inn der du fant det. Vi som skal bli fremtidige lærere, førskolelærere eller pedagoger, har også en del problemstillinger i vente med tanke på fotografering og publisering av bilder barna er med på. Her snakker jeg blant annet om publisering av bilder i forhold til klasseturer, turer med barnehagen, skoleaktiviteter og lignende. Reglene sier at man alltid skal ha samtykke fra foreldre/foresatte, med mindre eleven/barnet er over 15 år. Og her er det igjen noen tommelfingerregler å huske på! Foreldre/foresatte skal alltid få skriftlig, hva bildet skal brukes til, i hvilken situasjon etc. Det vil si at man må sende ut et skriv til foreldrene om det er planlagt å publisere bilder eller lignende av barna deres fra skolen/barnehagen. Dette skrivet skal videre informere om at foreldre/foresatte kan be om at deres unger ikke skal publiseres. Videre skal skolen få en underskrift på skrivet, som de tar vare på. Det finnes ingen offentlig godkjent mal på hvordan dette skrivet skal se ut, men du kan få mange gode tips til hvordan det kan utformes ved å søke på foresatte tillatelse publisering skole skjema i Google. Så, husk alltid å bruke nettvett når dere skal publisere bilder av barn, eller andre voksne, i alle sammenhenger. For selv om bildet ikke er skjemmende for barna, er det ikke alle som vil at det skal ligge bilder av deres barn til fri bruk for andre mennesker. Du finner mer utfyllende informasjon på: 6 under utdanning

7 8 metoder for å få det stille i klasserommet Tekst: Karina Solli Iversen Bråk, støy, uro. Uansett hva du kaller det er det like slitsomt og tar like mye tid vekk fra undervisningen. Hvordan får en egentlig bukt med denne utfordringen når den er på sitt verste? Her kommer det forslag til åtte metoder for å få det stille i klasserommet. Noen er velbrukte, andre kanskje ikke så velbrukte, av ulike årsaker... 1 Gaffa-teip metoden Her trenger du en teiprull av typen Gaffa, beregn en stripe på ti centimeter per elev. Rullen kan fint ligge låst inne i kateterskuffen i selskap med en saks, slik at den er lett tilgjengelig. Om du har en klasse på 25 elever, bør du regne en tremetersrull, da det ofte blir litt svinn. 5 Lysstrategien Kjøp et lys, tegn en strek på den og ta det med til klassen. Forklar til elevene at de får en kosetime når de har klart å brenne lyset ned til streken ved å være stille. Din oppgave er å følge med på at du faktisk tenner lyset når det er stille og blåser det ut når det er urolig. Om du glemmer det er de fleste elevene svært behjelpelige til å minne deg på det, noe som igjen egentlig kan skape en del støy. 2 EN-TO-TRE, det kommer en beskjed. Også kommer det en beskjed. Denne reglen fungerer ypperlig, men husk å gi en beskjed rett etterpå. Det er lett å bli revet med fordi reglen er utrolig morsom å si, men den skal altså kun brukes ved behov. 6 Telling oppover og telling nedover Enten du teller oppover og nedover fungerer denne metoden godt i overgangen fra aktivitet til aktivitet. Men her må du være oppmerksom på å hele tiden telle i samme rytme, så du ikke faller i fellen med å dra ut tellingen. Det skal gå slik: TRE-TO-EN, ikke: TRE-TOOO-EEEEN Den velkjente hysjingen Dette er en av de gamle slagerne. Sett tungen mot den harde ganen og lag en sh-lyd. Du kan gjerne legge til et strengt blikk og form pekefinger og langefingeren som en V. Om du har hysjet i mer enn ett minutt og det ikke er stille bør du vurdere å skifte til en ny metode 7 Fløyte-løsningen Fryktelig slitsom metode, både for læreren og elevene. Utføres ved å blåse i en fløyte når det er for urolig eller det skal gis en beskjed. Anbefales ikke, for din egen og elevenes hørsel. 4 Knappenålsmetoden Det er, har alltid vært og kommer alltid til å være like morsomt å høre om det er så stille i klasserommet at en kan høre en knappenål falle. Prøv det ut, det er faktisk utrolig hvor spennende elevene syntes det er. Virkelig! 8 Trafikklystaktikken Denne metoden er genial fordi den ikke bidrar med noe støy selv. Heng opp et trafikklys i klasserommet og sett etter behov de fargede lysene inn, rødt betyr total stillhet. Her er det ikke meningen at du skal gå å stjele et trafikklys og henge det i klasserommet, en kan fint klippe ut et trafikklys i farget papp. under utdanning

8 Læreryrket en profesjon? Tekst: Elin Tegnander Kan læreryrket defineres som en profesjon? Tone Kvernbekk problematiserer i inn led - ningen til sin bok Pedagogikk og lærer profesjonalitet bruken av profesjons be grepet om læreryket. Det er to hoved ele menter som Kvernbekk trekker frem, klientgruppe og kunnskap. En profesjon definerer seg alltid ut fra en gruppe brukere der service ovenfor disse står sentralt. I noen profesjoner er klientgruppen tydelig, som for eksempel legeprofesjonen. Klientgruppen er de syke. I læreryrket kan en betrakte elevene, foreldrene, samfunnet og skattebetalerne som klienter. De er alle involverte ilærerens utøvelse av jobben. De to førstnevnte er tydeligst innblandet, men jobben kan ikke gjøres uten alle instansene. Gruppene kan også ha motstridende interesser. Det beste for elevene kan for eksempel være i interessekonflikt med foreldrene eller samfunnet. En kan diskutere om læreryrket kan være en profesjon med utgangspunkt i en klientgruppe som er en del større en andre kjente profesjoner. En annen komponent i det å være en profesjon er at profesjonen skal ha en kunnskap som andre grupper i samfunnet ikke har. Innledningen presenter her begrepet common sense. Dette kan oversettes til felles erkjennelse - kunnskap i samfunnet som alle regner som felles og sann. Eksempelvis er kunnskap om befruktning, i de senere år, blitt kjent og er noe som de fleste i samfunnet kjenner til. Om en retter et slikt blikk på læreren og de pedagogiske fagene ser en at definisjonen av pedagogikk er læren om undervisning og oppdragelse. Det er få i samfunnet i dag som ikke har hatt en oppdragerrolle i en eller annen form. Alle har vært gjennom skoleverket og kunnskap om oppdragelse er på mange måter lett å få tak i. Adferds- 8 under utdanning

9 modifikasjons teorier bygget på behaviorismen er hyppig brukt i ulike tv-programmer og gjøres på den måten tilgjengelig for alle. En profesjon skal ikke kunne utøves av hvem som helst. En kan spørre seg om læreryrket er noe alle kan gjøre. Det kan være holdninger i samfunnet som indikerer at det bare er å spasere inn i et hvilket som helst klasserom og ta over jobben læreren gjør. Slike holdninger er skadelige for læreryrkets ønske om å ha et profesjonsstempel. Læreren, eller den fremtidige læreren, kan ha godt av å reflektere rundt dette og gjøre seg opp en mening om hvorvidt yrket fortjener profesjonsbetegnelsen. Kan læreren noe som andre grupper i samfunnet ikke kan gjøre like godt, både etter endt skolegang og etter flere år med utøvelse? Kan klientgruppen både være så stor og likevel avgrenset? Det er naturlig at vi, som fremtidige lærere, og eiere av profesjonen debatterer dette temaet. Tanker om dette gjør læreren mer bevisst om eget yrket og bedre rustet til å forsvare egen yrkesutøvelse. Med refleksjoner over dette er det kanskje lettere å finne gode argumenter for de foreldre eller de i omgangskretsen som føler at de kan gjøre jobben din. Gå ut og luft dette temaet med dine medstudenter! under utdanning

10 Tar ein spansk ein! På Pinichincha 4100 moh. Ikkje så kaldt ved ekvator. Tekst og foto: Inga Margrethe Fagerbakke Linda linda, mira! fruktseljaren på stranda var entusiastisk No no no, Inga no Linda. Eg heiter Inga, ikkje Linda. Det var før eg skjønte at linda betyr vakre. Skule er vekas høgdepunkt, for desse dominikanske barna. Fotoshoot rett før eg og tyske Laura heldt på å bli gløymt att i Andesfjella. Godt med allpakka-poncho i dei ekvatorianske fjella 10 under utdanning

11 Dei to siste åra har eg to gonger reist over Atlanteren. Først fire månader i Den dominikanske republikk og i sommar ein månad i Ecuador. Det framande språket har blitt kjent for meg og for tida forsøker eg å få 80 håpefulle ungdomsskuleelvar til å bli wannabe latinamerikanarar, akkurat som meg. Lytte, tale, skrive, lese er det ikkje dette som er sjølve grunnpilarane i framandspråkopplæringa? Dette skal vera nøklane til suksess for å få kontroll på det nye språket. Nøklar som låser opp stive hofter, og kulturelle kodar. La oss ta lyttinga Eg lukker ikkje øyrene for at lytting er ein viktig ingrediens når ein skal læra eit nytt språk. Men visste du som ikkje-latino, at det ikkje berre er uttale ein skal lytta til? For mange nybyrjar-latinoar, inkludert underteikna, var det å lytta til rytmar og takt eit nytt fenomen som må lærast på lik linje med resten av språket. Og når eg endeleg fann takten, ville eg jo gjerne visa det klart og tydeleg. Du er ei jente, og det er ikkje du som bestemmer korleis denne dansen går. Du dansar alt for fast. Eg fekk nok passet mitt påskrive og innser at eg trass i fleire dansekurs enno har eit stykke å vrikka før eg kan kalla meg ein latinodansar. Det er difor med den pedagogiske samvittigheita på rett plass at eg lar Shakira ta seg av delar av lyttebeten. Så har me dekka den, i det ho veltar seg ut over smartboardet, og seier Ahora vamos por todos me går for alt. Av og til skulle eg også ynskja at eg ikkje hadde lytta heilt rett. Det har seg nemleg slik at det å seia til andre at dei har nokre kilo for mykje ikkje er som tabu å rekna i Den dominikanske republikk og Ecuador. At nokon ropte tjukka etter meg, skjedde fleire gongar, og viss eg hissa meg opp fekk eg grei beskjed om at: For det første så er du litt lubben, og for det andre så er det fint. Eit lite apropos til dagens tynnheitstyranni. Talefør Mange vil nok hevda at tale, populært kalla snakking, er på sin plass å kunna i eit språk ein skal slå seg på brystet med at ein kan. Snakking og taling, kan bli brukt i eit uttal samanhengar, men det er ikkje uvanleg at å læra seg å pruta står høgt på lista hos oss nordmenn. Me kjem trass alt frå dette fattige u-landet nord for ekvator. Etter kvart som at prutevokabularet mitt vaks, kjente eg eit påtrengande behov for å pruta, på kvart einaste ecuadorianske alpakkaskjerf. Kvar einaste pesos vart livsviktig, og ettersom eg hissa meg opp lærte eg i same slengen korleis ein gjorde det på den høflegaste og mindre (kremt) elskverdige måten. Viss ein allereie har kjøpt alpakkakvoten for dei neste ti åra, må ein også kunna sei nei takk. Det er forresten mange ting ein må læra seg å sei nei takk til når ein først er i den gata. Sjølv erfarte eg å sei nei takk til både til smykke, skjerf, og eit uttal kjærasteemne. Når det gjeld den siste typen avslag er det også heilt naudsynt å kunna sei at ein allereie har kjæraste, at ein under ingen omstende ynskjer å ha to på ein gang, eller ganske enkelt at ein er gift og ventar barn, viss ein vil smøra litt tjukt på. Skrivekløe Skriving må også til. Det er klart. For min del vart dette i stor grad praktisert gjennom tekstmeldingar viss ein ser vekk i frå å skriva ned utallige ord og uttrykk som eg limte rundt på veggane i bungalowen eg budde i, (og kanskje gav veggane varige mein). Kanskje ikkje så dumt det med dei lappane i utgangspunktet, men dei dekka tydelegvis ikkje alt. Ikkje den gongen eg og venninnene mine skulle skriva ein fin lapp og takka for den gode sørvisen me hadde fått på ein koseleg restaurant. Med gjettemetoden klarte me å skriva tusen takk for toalettet i staden for å takka for sørvisen. Men kanskje likte dei det, dei som jobba der at me takka for toalettet, og ikkje for sørvisen. Ingen skal i alle fall frå no av skulda meg for ikkje å ha eit breidd do-vokabular. Og når eg ser dodøra ser eg at det som står der betyr do, og ikkje utmerka sørvis. Leselyst Kan ein lytta, tala og skriva så er det vel også på sin plass med litt spansk leselyst. Men kva skal ein då lesa? Forutan om toalettskilt har eg også fått gleda av å lesa andre skilt. Det kjekkaste var kanskje å lesa at eg stod 4850 meter over havet. Det syns eg var så kjekt å setja meg inn i at eg faktisk heldt på å bli verande på den høgda. Turleiarane våre var nemleg ikkje så flinke å telja, og kjørte likegodt av garde medan eg gjennomførte tidenes høgdetreningsøkt då eg desperat prøvde å springa etter bussen, for å deretter å bruka alt sinnaordforrådet mitt på ein gong. Men all lesing treng ikkje vera lika heseblesande, sjølv om det nok på fleire område kan få hjarta til å slå fort. Dei tidlegare nemnte tekstmeldingane er ein fordel å både kunne lesa, og forstå, dersom dei til dømes skulle innehelda ein kjekk eller mindre kjekk førespurnad. Viss du skulle koma i kontakt med ein kjekk kar på facebook som skriv spansk, så er det slettes ikkje dumt å vita kva han oppdaterer statusen sin med, eller kva eventuelle andre spanskskrivande, ofte kvinner, skriv på veggen hans. Hey mi amor como esta eso por alla te estaba llamando pero no hablamo mas tarde ok mamai chula beso te Vanskelig? Skulle det bli for vanskelig er du berre eit par tastetrykk unna google-translate, som gjev deg denne flotte oversetjinga. Hei min kjærlighet som dette at jeg ringte dit, men ikke snakke med meg senere ok kult kyss Mamai. under utdanning

12 Høstleir 2010 Hytteboknotat Tromsø var åstedet for Pedagogstudentenes årlige Høstleir. Nordens Paris, metropolen med universitet, levende akademisk miljø og et sunt antall utesteder viste seg fra sin beste side helgen oktober. Tekst: Torstein Hole Foto: Studio LL 12 under utdanning

13 under utdanning

14 Tre nye i Pedagogstudentene Tekst: Hilde Thorbjørnsen Foto: Pernille Adolfsen 3 kjappe Navn: Arnt Gunnar Johansen Alder: 24 år Studiestad: Universitetet i Stavanger Linje: Allmennlærer Hvorfor vil du bli lærer? Fordi det er kjekt med pedagogikk og jeg har stor interesse for det. Hvordan havnet du her på høstleiren i Tromsø? Fordi jeg fikk høre at det var en god innføring i hva PS er, og at det var noe jeg ikke kunne gå glipp av. Hvilke tre ord ville du har brukt for å beskrive høstleiren? Informativt, sosialt, og engasjerende. 1. deltakerne har kurs i tale-og debatteknikk med Karl Reksten Tellefsen. 2. Engasjerte deltakere. 3. røkla sin fremvisning av deres fremstidsvision av PS i En forestilling med innlevelse! 4. Gruppearbeid 5. Felles diskusjon med landstyret til PS og røkla. Navn: Elisabeth Udnes Alder: 23 år Studiestad: Høgskolen i Volda Linje: Grunnskoleutdanning, 5-10 klasse Hvorfor vil du bli lærer? Jeg brenner for at barn og unge skal ha en positiv innstilling til læring. Jeg ønsker å skape nysgjerrige og engasjerte elever, som selv vil utforske og ta initiativ til egen læring. Hvordan havnet du her på høstleiren i Tromsø? Lokallagslederen i Volda (Janne Langer) ga meg mot til å bli med i PS, fordi det virker som om vi kan påvirke og styrke pedagogutdanningene. Det gjelder også for grunnskolelærerutdanningen som jeg går på. Jeg ville derfor delta på høstleiren for å lære mer. Hvilke tre ord ville du har brukt for å beskrive høstleiren? Lærerik, opplevelsesrikt og inspirerende. Navn: Rita Elisabeth Gjerrestad Alder: 22 år Studiestad: Høgskolen i Bergen Linje: Førskolelærer med vekt på kunstfag Hvorfor vil du bli førskolelærer? Fordi jeg ønsker å gi barna en fin opplevelse, og en god begynnelse på livet. Det at jeg valgte spesialisering innen kunstfag drama, musikk og forming falt ganske naturlig, for jeg har alltid hatt stor glede av disse faga. Allerede da jeg gikk i barnehagen ble jeg beskrevet som et estetisk barn. Og nå ønsker jeg å inspirere andre barn til å ha det gøy med kunstfagene, slik jeg har hatt. Hvordan havnet du her på høstleiren i Tromsø? Jeg så en plakat om høstleiren i kantina på Landås, og syntes det hørtes interessant ut. Samtidig ble jeg anbefalt av en medstudent å dra for opplevelsens skyld, ettersom Tromsø er en veldig fin by. Så hvorfor ikke benytte sjansen? Hvilke tre ord ville du har brukt for å beskrive høstleiren? Opplevelsesrikt, fantastisk, og sosialt. Lokale PS-ere var kjentfolk og sørget for at arrangementet gled knirkefritt. All energi gikk med til skolering, diskusjoner og moro. Høstleiren tiltrakk seg over 60 PSere fra det ganske land. Leiren var derfor en utmerket arena for å styrke organisasjonen og se hva andre flotte PSere gjør for å styrke våre utdanninger! Det var også en av hovedhensiktene med leiren. Ved å møte andre og skape debatt, er det også mulig å finne de beste løsningene og prioritere de viktigste sakene. Høstleiren er i utgangspunktet en skoleringshelg for nye tillitsvalgte populært kalt røkla. Parallelt med dette har landstyret (LS) eget møte. Hos røkla var det flust med debattskolering (alltid velkomment i et menneskeyrke) og generelt politisk arbeid, mens LS holdt på med frenetisk debatt. LS var særlig opptatt med NOKUTs nye evaluering av førskolelæreryrket. Den har pekt på store utfordringer men også deler som er bra. Blant annet virker det som at det er for lett å komme gjennom studiet. PS mener at studiet bør stille krav og evne å engasjere førskolelærerstudenter! Arbeid med nytt prinsipprogram ble også satt i gang, samt en flott debatt med alle høstleirdeltakerne om mangfold og flerspråklige barn og lærere. Her er det få fasitsvar, men gjennom debatt og kompetanse kan dette arbeidet bli bra. Fantastisk høstvær innbydde til en flott tur opp på Fløya (ikke Fløyen) med gondol! Sultne høstleirdeltakere fikk både pølse og lompe/brød, og Studio LL sørget for å forevige øyeblikket med kreativ fotografering. Høstleiren er et svært viktig arrangement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, det er derfor gledelig at det lykkes i Tromsø, og flere PS-arrangementer! under utdanning

15 Assosiasjoner fra høstleir Sosialt Verdifullt Lærerikt Fantasi Venner Ambisjoner Dialekter Engasjerende Gode saker Gøy! Flott utflukt under utdanning

16 Fleire lærarar Kunnskapsminister Kristin Halvorsen seier at ho ønskjer fleire lærarar i skulen, medan Høgre-leiar Erna Solberg slår fast at en god lærer er bedre enn to dårlige lærere. At utfordringa i ein del klasserom handlar om å få ein lærar i staden for ingen lærar, lar eg ligga for denne gong. eller Tekst: Elisabet Dahle, kontaktperson for grunnskole i Sentralstyret i Utdanningsforbundet Kompetente lærarar er ein føresetnad for eit godt opplæringstilbod. Her er Erna heilt på linje med både Utdanningsforbundet og Regjeringa. Det teiknar godt for vidare satsing på lærarane. Ny grunnskulelærarutdanning starta opp denne hausten, eit vidareutdanningssystem for lærarar er i startfasen og det er óg ambisjonar om å få på plass eit nasjonalt system for veiledning av nyutdanna lærarar. Viss desse tiltaka blir finansiert og implementert på ein god måte no, så er det berre å gleda seg. Betre lærarar, skal bli! Kvifor då dette maset om fleire lærarar? Held det ikkje at me som er der allereie, etter ein god dose med kompetanseheving sjølvsagt, klarar å jobba både betre og smartare? Eg har stor tru på lærarane. Eg har respekt for den fagkompetansen og den kjennskapen lærarkorpset har til elevane sine. Eg kjenner meg audmjuk med omsyn til det ansvaret me har, og ikkje minst pålegg oss sjølve, for å skapa ein inkluderande fellesskule og å gi god opplæring ut i frå elevane sine eigne føresetnader. Likevel trur eg ikkje dette berre handlar om å jobba smartare. Kompetente lærarar er ein føresetnad for eit godt opplæringstilbod. Læraren er den viktigaste enkeltfaktoren for å sikra kvalitet i opplæringa. Kompetente lærarar er ein føresetnad for eit godt opplæringstilbod. Å setja fleire- eller betre lærarar opp som ei motsetnad blir difor feil. Fokus- både hos lærarprofesjonen sjølv og hos skulepolitikarane må vera på yrkesutøvinga. Kva bidrar til at dei lærarane me har kan utøva yrket sitt på ein god måte? Svaret på det spørsmålet er samansatt. God yrkesutøving må sjåast i samanheng med kva mål ein har for opplæringa, elevane sine behov, lærarrolla, arbeidsvilkår, styring og mykje meir. Lærarane, skuleleiarane, kommunane og dei sentrale styresmaktene har alle ansvar, men ulikt ansvar. Alle må bidra for at heilskapen skal bli god. Lærarane har eit ansvar for si eiga undervisning og oppfølginga av sine elevar. Skuleleiarane har ansvar for formålsteneleg organisering og styresmaktene må sjå til at arbeidsvilkåra er gode og ressursane er tilstrekkelege. Læraren treng tid og rom til å utøva jobben sin på ein best mogeleg måte. 16 under utdanning

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no Ein kamp for framtida Oppgave 6b Tidlig innsats www.pedagogstudentene.no HUSK ForSIKrINg Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er det siste man vil stå uten dersom

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

UnderUtdanning. Hvem, hva og hvorfor. Pedagogstudentene. Tema. Presentasjon av studentbyer. Nummerets refleksjonsnotat

UnderUtdanning. Hvem, hva og hvorfor. Pedagogstudentene. Tema. Presentasjon av studentbyer. Nummerets refleksjonsnotat P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2009 Presentasjon av studentbyer Livet i PS Nummerets refleksjonsnotat Tema Pedagogstudentene Hvem, hva og hvorfor Vi skal

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv?

Lærerprofesjon. Tema. Veiene til lærerprofesjon i Norden. Når krise oppstår. Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? Tema Lærerprofesjon Veiene til lærerprofesjon i Norden Når krise oppstår Hvordan kan datamaskiner bidra til et enklere skoleliv? www.pedagogstudentene.no Konkurranse Er det noe som opptar eller provoserer

Detaljer

Hva er en god lærer? Internasjonal utveksling. Ska jæ ta din tro? Tro åm ijen. www.pedagogstudentene.no

Hva er en god lærer? Internasjonal utveksling. Ska jæ ta din tro? Tro åm ijen. www.pedagogstudentene.no Hva er en god lærer? Internasjonal utveksling Ska jæ ta din tro? Tro åm ijen www.pedagogstudentene.no Er du på nett? Sjekk ut Pedagogstudentenes hjemmeside. Her kan du lese nyheter om skole og utdanning,

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret Redaktør: Trude Hoel Utgitt i 2008 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 32 00 E-post:

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

Vil først og fremst få spørsmålet

Vil først og fremst få spørsmålet BARNEHAGE ELLER SKOLE FOR FEMÅRINGENE? Vil først og fremst få spørsmålet Jeg vil først og fremst få utredet hva som er pedagogisk best for femåringene; jeg har ikke gjort meg opp en endelig mening om hva

Detaljer

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no

Lektorbladet. Omstridte reformer i Rogaland. www.norsklektorlag.no Nr. 2-2003 2. årgang Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Omstridte reformer i Rogaland www.norsklektorlag.no NÅR KVALITET BETYR NEDSKJÆRING Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese >

møt kandidatane Side 12 17 > Skaper ro med enkle grep > SceneSkifte > gutten Som lærte å lese > 17 25. september 2009 www.utdanningsnytt.no Leiarvalet Møt kandidatane > Skaper ro med enkle grep > sceneskifte > gutten som lærte å lese > side 12 17 Utdanning > nr 17 / 25. september 2009 leder. Stoltenberg

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

ROGALAND BEST PÅ KLAMYDIA

ROGALAND BEST PÅ KLAMYDIA foto eirik dankel Utgave 12 15. - 28. september 2009 smis@smis.no ROGALAND BET PÅ KLAMYDIA Rogalendinger kåres herved til uoffisielle mestere i kondombruk. Det vil tudentsamskipnaden i tavanger ha sin

Detaljer

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra >

140år. Regjeringsstrid om lærartettleik. side 12 17. > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > 140år 1869 2009 Regjeringsstrid om lærartettleik side 12 17 > Fornyer elevvurderingen > engasjerte og barske > jubileumsekstra > Utdanning > nr 18 / 9. oktober 2009 leder. 140 år med opplysning og faglig

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN

FORFATTEREN 0305 SKOLEBESØK OVERSETTEREN F FORFATTEREN 0305 OVERSETTEREN TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE FORFATTERFORENING NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE NORSK OVERSETTERFORENING SKOLEBESØK LITTERATURPROFETANE AV INGELIN RØSSLAND KLASSETUR AV

Detaljer