Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier. Maximino J. Ruiz Rufino og Berit Grønn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier. Maximino J. Ruiz Rufino og Berit Grønn"

Transkript

1 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier Maximino J. Ruiz Rufino og Berit Grønn Akademika forlag 2013

2 Akademika forlag 2013 ISBN Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det som er tillatt etter bestemmelser i lov om opphavsrett til åndsverk, og avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Dette gjelder også filer, koder eller annen gjengivelse tilknyttet e-bok. Grafisk formgivning: Akademika forlag Omslag: Akademika forlag Trykk og innbinding: AiT Oslo AS Vi bruker miljøsertifiserte trykkerier. Henvendelser om denne boken kan rettes til: Akademika forlag, Oslo Postboks 33 Blindern 0313 OSLO Tlf.: E-post:

3 Forord Denne boken passer for deg som er interessert i spansk og samtidig undres på de små og store spørsmålene som gjør hvert språk unikt. Bak spørsmålene skjuler det seg særtrekk som kan oppleves som språkmysterier, kanskje fordi de ikke er like fremtredende i morsmålet ditt eller fordi de opptrer veldig forskjellig fra språk til språk. Eller kanskje fordi det ikke alltid er lett å finne utfyllende forklaringer. For de fleste nordmenn kan temaene vi ser nærmere på i denne boken fortone seg som språkmysterier: Hvorfor har spansk bokstaven ñ? Hvilke lyder finnes i spansk, men ikke i norsk? Hva indikerer aksenttegnet over en vokal i et spansk ord? Uttales setninger på spansk og norsk med samme melodi? Hva er gjennomsiktige ord og hvordan kan de hjelpe oss? Dannes nye ord på spansk og norsk på samme måte? Hvorfor er samsvarsbøying så utfordrende på spansk? Ved å utforske disse og andre språkmysterier som blir presentert og forklart i boken, vil leseren oppdage særtrekk som kan vise veien til bedre bruk og forståelse av språket. Men som alle mysterier krever også språkmysterier kunnskap, kløkt og en god del egeninnsats for at de ikke skal forbli uløste. Kapitlene i boken, som alle inneholder en teoretisk og en praktisk del, fungerer som et forstørrelsesglass for at uttale, orddannelse og samsvarsbøying i spansk skal komme nærmere og bli mer forståelig. Hvert kapittel suppleres med «Visste du at»-vinduer som gir hint og forklaringer underveis slik at leseren kommer i riktig detektiv-modus. For at alle brikker skal falle på plass, er alle grammatiske termer brukt i teksten oversatt til spansk. Bakerst i boken finner man fasit til oppgavene man skal løse underveis.

4 Med denne boken ønsker vi å belyse essensielle temaer innen spansk språk og grammatikk på en grundig måte. Gjennom små kunnskapsdrypp som bygger på hverandre ønsker vi å gjøre leseren til en bedre og mer reflektert språkbruker. Språkmysteriene i boken krever innsats, men belønningen kan bli stor. Buena suerte! Oslo 20. januar 2013 Maximino J. Ruiz Rufino og Berit Grønn

5 El juego de las palabras Amo tanto las palabras Las inesperadas Las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen Vocablos amados Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío «La palabra» en Confieso que he vivido, Pablo Neruda (Buenos Aires, Losada, 1974, pp. 73 y 74) No es muy habitual que una introducción a un libro que trata de gramática española comience con una cita de un poeta, aunque este sea el chileno Pablo Neruda hablándonos de las palabras. Los poetas son los grandes ingenieros de los vocablos, esas piezas con las que construyen sus mundos, misterios y juegos. Juegan con las palabras, viajan en sueños montados en ellas; imaginan aventuras, gigantes, continentes, ínsulas de Barataria o hermosas Dulcineas con estas humildes y a su vez esenciales partes de los idiomas. Si importantes son las palabras, sus significados locales y generales, sus sentidos cambiantes unidas a otras, lo son también las letras que las componen, sus grafías, sus sonidos, sus combinaciones. Palabras construidas de letras y sonidos. Algunas ancianas, otras recién nacidas, palabras con distintos significados según el sitio en donde se pronuncien, palabras engarzadas en prosodias cantarinas, palabras que asustan, agresivas palabras acuciantes; palabras tiernas, acariciantes y juguetonas; divertidas, de ocultos sentidos o precisas en sus significados. Palabras para comunicar nuestros sentimientos y sensaciones, para ayudar y pedir ayuda.

6 Todo esto lo sabemos bien los que pertenecemos, como los autores de este libro, a la Asociación Noruega de Profesores de Español y que a diario dedicamos buena parte de nuestras horas y palabras a la enseñanza y difusión de la lengua de Cervantes y Neruda en Noruega. Este librito es un estupendo ejemplo de texto didáctico realizado en contextos culturales no hispánicos con un enfoque esencialmente práctico y apto, tanto para los alumnos y estudiantes de las enseñanzas medias y universitarias, como para todos los que deseen aprender las reglas del juego de las palabras que llamamos lengua española. José María Izquierdo Presidente de la Asociación Noruega de Profesores de Español 1 y de la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español

7 Innhold 1. Ñ Flere lyder enn bokstaver: Hvordan løste spansk dette lydproblemet? Hvordan uttaler vi ñ? Hvilke ord skrives med ñ på spansk? Hvor mange ord på spansk inneholder bokstaven ñ? 15 Oppgaver Pronunciación Hvilke stavelser lyder annerledes på spansk enn på norsk? Hvilke stavelser på spansk skrives ulikt, men gjengir samme lyd? Hvilken stavelse i ordet har aksent? Hvordan uttaler vi ulike ytringer på spansk? 37 Oppgaver Palabras transparentes y palabras nuevas Palabras transparentes Palabras nuevas 53 Oppgaver 64

8 4. Concordancia-1 77 Concordancia en género y número El género en sustantivos inanimados El género en sustantivos animados Er spansk et mannsdominert språk? 84 Oppgaver Concordancia-2 91 Concordancia en persona y número Algunos casos especiales Oraciones sin sujeto 98 Oppgaver 101 Fasit 109 Ñ i praksis 109 Pronunciación i praksis 112 Palabras transparentes y palabras nuevas i praksis 117 Concordancia-1 i praksis 124 Concordancia-2 i praksis 127

9 1. Ñ Noe av det første du sannsynligvis har lært på spansk, er det spanske alfabetet og hvordan man uttaler de 27 bokstavene: A, a a B, b be C, c ce D, d de E, e e F, f efe G, g ge H, h h I, i i J, j jota K, k ka L, l ele M, m eme N, n ene Ñ, ñ eñe O, o o P, p pe Q, q cu R, r erre S, s ese T, t te U, u u V, v uve W, w uve doble X, x equis Y, y ye Z, z zeta Ved hjelp av alfabetet har du sikkert gjort flere oppgaver der du øver på å stave ord på spansk, for eksempel navnet ditt: Berit Maxi be-e-erre-i-te eme-a-equis-i Sannsynligvis ble du litt overrasket første gang du så bokstaven med det noe spesielle utseendet og uttalen: Ñ, ñ (eñe). En n med bart? Hvor kommer denne merkelige bokstaven fra? I likhet med fransk, italiensk, portugisisk eller rumensk er spansk et språk som stammer fra latin. Siden latin i utgangspunktet var romernes språk, kaller vi språkene som kommer fra latin romanske språk.

10 10 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier Klassisk latin hadde et alfabet som besto av bare store bokstaver, og som vi fortsatt kan se i innskrifter fra antikken: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z Spansk, som resten av de romanske språkene, arvet hele det latinske alfabetet på 23 bokstaver og innførte en variant med små bokstaver (akkurat som i tabellen på forrige side). Men det var ikke tilstrekkelig. Her må vi huske at bokstavene i alfabetet er til for å gjenspeile lydene i språket på en grafisk måte. Og hva skjer når et språk har flere lyder enn bokstaver? Nettopp, en mulighet er å øke antall bokstaver. En annen er å kombinere to eksisterende bokstaver for å gjengi én lyd. Og en tredje er å uttale én bokstav på forskjellige måter. Visste du at Latin var det språket man snakket i Romerriket. Den iberiske halvøya ble en del av Romerriket i 218 f.kr., og latin ble ganske raskt hovedspråket. Etter Romerrikets fall, i middelalderen, fortsatte man å bruke latin parallelt med de regionale folkespråkene utviklet fra latin. Helt frem til 1800-tallet var latin det felles vitenskapelige språket. Latin var også den katolske kirkens fellesspråk langt inn i det 20. århundre. Mer enn 700 millioner mennesker har et romansk språk som morsmål i dag, og 400 millioner av disse har spansk som morsmål! På en måte kan vi si at alle disse snakker en form for latin. Mange befinner seg i Amerika, derfor kaller vi ofte store deler av Amerika for nettopp Latin-Amerika. 1.1 Flere lyder enn bokstaver: Hvordan løste spansk dette lydproblemet? Etter Romerrikets fall begynte latin å forandre seg, og spansk begynte å utvikle seg og ta form. I denne prosessen ble det skapt noen lyder som aldri hadde eksistert på klassisk latin. For å kunne gjengi

11 1. Ñ 11 disse nye lydene skriftlig måtte spansk ty til de tre løsningene som vi allerede har nevnt. På den ene siden økte bokstavantallet i alfabetet med u, j, ñ og w for å innpasse de nye lydene. På den andre siden ble det også brukt såkalte digrafer, det vil si en gruppe på to bokstaver som representerer én lyd. Slik ble dagens digrafer ch, ll, gu, qu, rr til: chaqueta, llover, guerra, queso, marrón. I tillegg uttales noen bokstaver (for eksempel g og c) annerledes avhengig av vokalen som kommer etter. Bokstavene g og c + e, i (gente, cima) uttalles veldig forskjellig fra g og c + a, o, u (gato, amigo, casa, cosa). I neste kapittel kommer vi til å se mer på nettopp disse bokstavkombinasjonene og tilfellene hvor én bokstav har forskjellige uttalemåter, men nå tilbake til ñ og de andre nye bokstavene. De nye bokstavene som fikk innpass i det spanske alfabetet (u, j, ñ og w), kom ikke fra intet. Alle tok utgangspunkt i en eksisterende bokstav. Av bokstaven i lagde man j, og av bokstaven v både u og w (egentlig ble w tatt fra alfabetet til de germanske språkene). Derfor står disse bokstavene i det spanske alfabetet rett ved siden av bokstaven de stammer fra: i, j; u, v, w. Visste du at Middelalderens amanuenser fant på en annen spesiell bokstav, ç, for å representere lyden /ts/. Blant de romanske språkene eksisterer fortsatt ç i katalansk, fransk, og portugisisk. Denne bokstaven fantes også i middelalderens spansk, men med tiden ble den byttet ut med c (foran e og i) eller z. Men hva med ñ? Alle de romanske språkene la til flere bokstaver i alfabetet, men bare spansk innførte bokstaven ñ. Hvis du nå tenker at ñ ble skapt fra bokstaven n, har du selvfølgelig rett. Men bare delvis. Det er ikke helt uten grunn at ñ kommer rett etter n i alfabetet. Hvis ñ bare hadde kommet rett fra n, ville det på et

12 12 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier tidspunkt vært vanskelig å skille mellom den nye og gamle lyden når man bare leste. For å skille tydelig mellom de to beslektede lydene begynte middelalderens skrivere, de såkalte amanuenser, å skrive nn (og ikke bare n) for å fremstille den nye lyden på spansk. Med tiden og for å spare plass ble nn forkortet til n med det lille tegnet ~ over seg, nettopp for å vise at det var en forkortelse ute og gikk. Dette tegnet, som altså ikke er en bart, heter virgulilla på spansk. Resultatet ble bokstaven ñ som vi kjenner den i dag. Som vi har sett, kan alle de minste lydenhetene i spansk, såkalte fonemer, representeres ved hjelp av følgende bokstaver eller digrafer: Bokstaver Digrafer Vokaler Konsonanter a, e, i (y), o, u b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, r, s, t, v, w, x, y, z ch, ll, gu, qu, rr Dessuten kan noen av konsonantene kombineres med hverandre. Når to konsonantlyder kommer i kontakt med hverandre i et ord, danner de en konsonantgruppe. Konsonantgruppene i spansk kan forekomme i samme stavelse (som cl i bi-ci-cle-ta) eller i to forskjellige stavelser (som sp i es-pa-ñol). 1) Konsonantgrupper i samme stavelse forekommer i to posisjoner: a) I starten av stavelsen, og da uttaler vi begge konsonantene: br-, cr-, dr-, fr-, gr-, pr-, tr- (brazo, crisis, adrenalina, francés, grupo, premio, trabajo ) bl-, cl-, fl-, gl-, pl- (blanco, aclaración, flan, glosa, plural ) b) I slutten av stavelsen, og da pleier konsonanten som ikke er s, å ha en litt slappere uttale: -bs, -ns og -st (obscuro, transporte, postmoderno ).

13 1. Ñ 13 Dette forklarer at ord som inneholder konsonantgruppene -bs, -ns og -st, i mange tilfeller (men ikke alltid) bare skrives med bokstaven s. Derfor finnes to skrivemåter for mange av disse ordene: substantivo/sustantivo, obscuro/oscuro, substancia/sustancia, transcribir/ trascribir, transparente/trasparente, postgrado/posgrado, postmoderno/posmoderno Når dette forekommer, er løsningen med bare s å foretrekke. 2) Konsonantgrupper i to forskjellige stavelser finnes i midten av ordet når en stavelse ender på konsonant og neste stavelse begynner på konsonant: -r, -l, -m, -n, -s, -z + konsonant (martillo, caldo, campo, canción, rastro, bizcocho ) I disse gruppene uttales hver konsonant for seg, det vil si at vi har to konsonantlyder (for eksempel -r og t- i mar-ti-llo). -p, -t, -c, -b, -d, -g, -x + konsonant (séptimo, rítmico, doctor, obtuso, admirar, digno, exterior ) Selv om hver konsonant i denne gruppen uttales for seg når vi snakker sakte, blir konsonanten i slutten av stavelsen uttalt på en så svak måte at den nesten ikke kan høres i dagligtale.

14 14 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier Visste du at Når vi sammenligner konsonantgrupper på spansk og norsk, kan man gjøre noen observasjoner: I spansk er konsonantgrupper i en og samme stavelse alltid to konsonanter. På norsk er det mulig med grupper på to, tre eller fire konsonanter i samme stavelse (skrik, falskt, frelst, friskt, språk...). På norsk har vi noen konsonantgrupper bestående av to konsonanter som ikke lar seg kombinere på spansk (spansk, frisk, valg, land, første ). Vokalene i spansk er alltid korte, og dermed er det ikke vanlig med doble konsonanter i en gruppe. Norsk har både korte og lange vokaler, derfor er konsonantgrupper med doble konsonanter veldig vanlige: takk, netter, ball, tunnel Hvis du tenker nærmere over disse observasjonene, skjønner du (eller hører du) hvor skoen trykker når en spansktalende snakker norsk. 1.2 Hvordan uttaler vi ñ? I fonetikken har man utviklet et fagspråk for å beskrive lyder. På dette fagspråket kaller man bokstaven ñ en stemt palatal nasal lyd. Dette betyr at ñ er en lyd som oppstår når vi hever tungen til baksiden av ganen og samtidig slipper luft ut gjennom nesen. Når vi derimot uttaler n, slipper vi også luften ut gjennom nesen, men tungen plasseres på baksiden av tennene i overkjeven. På fagspråket kalles n en alveolar nasal lyd Universitetet i Ohio har utviklet noen utmerkede elektroniske sider som viser alle spanske lyder i detalj:

15 1. Ñ 15 Selv om bokstaven ñ er veldig typisk for spansk, er ikke spansk det eneste språket som har denne lyden. I fransk og italiensk finnes en tilsvarende lyd som skrives med digrafen gn. På italiensk skriver man bagno (bad) og ogni (alle), og på fransk champagne og signe (tegn). På norsk har vi også en liknende lyd, tenk på en trønder som sier mann eller prøv å si Spania og kampanje og så España og campaña, så vil du legge merke til at lyden er ganske lik på begge språk. 1.3 Hvilke ord skrives med ñ på spansk? Lyden som bokstaven ñ gjengir, oppsto som en forenkling av de latinske konsonantgruppene -ni-, -ng-, -ngl-, -gn-, -nn-, -mn-. Se på disse eksemplene hvor de latinske ordene står med store bokstaver: SENIORE > señor SINGULOS > seños UNGULA > uña SIGNA > seña CANNA > caña DOMINUS > dueño Med tiden, blant annet da det spanske språket kom i kontakt med de innfødte språkene i Amerika, ble flere ord med ñ innlemmet i vokabularet. I disse tilfellene ble ñ brukt for å få frem en beslektet lyd som eksisterte i disse språkene. Av denne typen ord finner vi blant andre vicuña (fra quechua) eller ñandú (fra guarani). Visste du at Du kan skrive bokstaven ñ på en datamaskin ved å trykke ALT 164 samtidig. 1.4 Hvor mange ord på spansk inneholder bokstaven ñ? Hvis vi slår opp i en ordbok over dagens spansk, ser vi med en gang at det eksisterer noen få ord som starter på denne bokstaven,

16 16 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier for eksempel ñu (gnu), ñandú (en søramerikansk struts) og ñoño (et adjektiv som brukes for å beskrive en snerpete og affektert person). Til gjengjeld dukker bokstaven stadig opp i midten av ord, og mange av dem brukes hyppig. Bare tenk på substantivene mañana, niño, baño, daño, tamaño, adverbet mañana og verbene bañar(se), dañar(se), añadir. Men disse er ikke de eneste. På internett 2 finnes det en side som har samlet over 2200 ord! Adverb = adverbio Alfabet = alfabeto, abecedario Amanuenser = copistas Bokstav = letra Digrafer = dígrafos Fonem = fonema Konsonant = consonante Konsonantgruppe = grupo consonántico Lyd = sonido Ordbok = diccionario På spansk Romansk språk = lengua románica Små bokstaver = minúsculas Stavelse= sílaba Store bokstaver = mayúsculas Substantiv = sustantivo Tunge = lengua Uttale = pronunciación Verb = verbo Vokabular = vocabulario Å uttale = pronunciar 2 Her er adressen til den siden: flxcardona/palabras_con_letra_egne.htm

17 1. Ñ 17 Ñ i praksis 1) Les følgende ordpar høyt. Husk hvor du skal plassere tungen for å uttale ñ og n: Piñata / Pino Suenan / Sueña Rana/ Araña Año / Semana Niña / Estudiante 2) Finn et ord fra den forrige oppgaven som passer til hvert bilde. Año

18 18 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier

19 1. Ñ 19 3) Hva tror du disse latinske ordene i tabellen blir på spansk? Følg reglene omtalt i dette kapittelet. Slå opp i en spansk ordbok 3 hvis du trenger å kontrollere de spanske ordene: Latinske ord HISPANIA LIGNA PUGNU ANNO DAMNU Spanske ord 4) Bruk de samme ordene og fyll ut den nye tabellen: Latinske ord Spanske ord Norske ord HISPANIA LIGNA PUGNU ANNO DAMNU Spania ved neve år skade 3 Du kan også bruke en spansk-spansk elektronisk ordbok: html

20 20 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier 5) Fyll ut setningene med ett av ordene med ñ fra tabellen og oversett til norsk: 1. Hemos comprado. para la chimenea Tu hermano golpeó la mesa con el Tengo familia que vive en Me he hecho. en la mano Qué vas a hacer el próximo.?..

SPANIAMAGASINET.NO NIVÅ 2 LEKSJON 5. Prueba. Spaniamagasinet.no gratis spanskkurs. (Prøve)

SPANIAMAGASINET.NO NIVÅ 2 LEKSJON 5. Prueba. Spaniamagasinet.no gratis spanskkurs. (Prøve) Prueba (Prøve) Vi har nå gått gjennom fire leksjoner på nivå 2, så i denne femte leksjonen er det prøve! PS: Fasiten finner du på side 4. Oppgave leksjon 1 Sett inn de manglende endelsene på adjektivene:

Detaljer

MED KJERRINGA MOT STRØMMEN

MED KJERRINGA MOT STRØMMEN MED KJERRINGA MOT STRØMMEN 16 MARS 2013 Felles språklærerdag. Med kjerringa mot strømmen, for framtida. Interkulturell og muntlig kompetanse i fremmedspråk Sted: Hellerud Vgs. Gloria Hernández EL PUNTO

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spansk på desse spørsmåla: Te gusta pasar tiempo con gente mayor? Por qué?

Detaljer

En ordbok som den du skal jobbe med nå, kan gi deg svar på mange spørsmål, og ikke bare lære deg mange nye ord.

En ordbok som den du skal jobbe med nå, kan gi deg svar på mange spørsmål, og ikke bare lære deg mange nye ord. MINIKURS Oppgavene i dette minikurset løses ved hjelp av Cappelen Damms spanske ordbøker. Minikurset tar ca. 40 60 minutter. Dette vil variere alt etter elevenes individuelle ferdigheter og tidligere ordboktrening.

Detaljer

Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin

Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin Denne årsplanen tar utgangspunkt i et løp der hvert kapittel er beregnet til 4 økter. Den kan gjennomføres på 32 undervisningsuker. Hvert kapittel inneholder mer stoff

Detaljer

Bestemt og ubestemt artikkel Regelmessig og uregelmessig verb Forskjellige verbtider Gloser

Bestemt og ubestemt artikkel Regelmessig og uregelmessig verb Forskjellige verbtider Gloser FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG:Spansk TRINN: 10 Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Eksempel: K+H

Detaljer

La pronunciación Uttalen

La pronunciación Uttalen La pronunciación Uttalen El alfabeto (alfabetet) a a h hache n ene t te b be i i ñ eñe u u c ce j jota o o v uve ch che k ka p pe w uve doble d de l ele q cu x equis e e ll elle r erre y i griega f efe

Detaljer

VÅR- 10 SPA21 01. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave:

VÅR- 10 SPA21 01. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: SPA21 01. HJEMMEOPPGAVE Nombre:.. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: 1) Descarga a tu ordenador el hjemmeoppgave con el que vayas a trabajar y nombra el

Detaljer

Usar las 4 destrezas para contar una historia

Usar las 4 destrezas para contar una historia Usar las 4 destrezas para contar una historia http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d90681 5/CAPERUCITA.pdf Está dirigida a nivel II, Vg2, Vg3 (se puede adaptar a otros niveles si se cambian los tiempos

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj108 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 8. trinn 2014/15 Læreverk: Amigos uno, Gyldendal Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

Detaljer

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Hoy hablamos en noruego Gruppeprosjekter og dialog Tekster som utgangspunkt Relevans for praktiske situasjoner, faktakunnskap (kultur) og egne

Detaljer

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015 Hola! Cómo te llamas? Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I spansk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke

Detaljer

Katrine Utgård. Universitetet i Bergen/Universitetet i Oslo E-mail: katrine.utgard@if.uib.no

Katrine Utgård. Universitetet i Bergen/Universitetet i Oslo E-mail: katrine.utgard@if.uib.no ( )Hablar español es facil(?) med fokus på uttale i spanskundervisningen Katrine Utgård Universitetet i Bergen/Universitetet i Oslo E-mail: katrine.utgard@if.uib.no Felles språklærerdag: Med kjerringa

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn. Vurdering

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn. Vurdering Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn Música Uke 33 Escuchar 1: Una canción bonita å kjenne igjen ord i en spansk sang å forstå innholdet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket Kommunisere med

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2013 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar kort på spansk med fullstendige setningar på spørsmåla: a) Cuándo no llevas

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket

Detaljer

NIÑOS E IDIOMAS ANPE

NIÑOS E IDIOMAS ANPE NIÑOS E IDIOMAS ANPE NIÑOS E IDIOMA INTRODUCCIÒN DE LAS LENGUAS EXTANJERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA QUIÉN DECIDIÓ? QUIÉN PARTICIPÓ? CÓMO SE ORGANIZÓ? 3 EXISTE UN PLAN DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA LA PRIMARIA?

Detaljer

SPA 1014: Praktisk spansk II

SPA 1014: Praktisk spansk II Universitetet i Tromsø / HSL-fak Side 1 Universitetet i Tromsø / HSL-Fak SPA 1014: Praktisk spansk II Mandag / Måndag 30. november 2009, kl. 09:00-15:00 Ingen hjelpemidler er tillatt. Ingen hjelpemiddel

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 8. trinn

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 8. trinn Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 8. trinn Hola! Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Escuchar 1:Preguntas al vídeo - å forstå korte presentasjoner

Detaljer

- Drømmen om Europa 1

- Drømmen om Europa 1 . FELLESUNDERVISNING HØST-07 Nombre:.. Skriftlig oppgave 1 (En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de empezar). I. Del noruego al español: - Drømmen

Detaljer

UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1

UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1 UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1 El documento Språk åpner dører 2 realizado por Utdanningsdirektoratet 3 en 2007 recomienda el portfolio de las lenguas 4 como herramienta

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Eksamen 20.11.2013. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2013. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2013 FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spansk på spørsmålet under. Skriv ein tekst på 3 4 setningar.

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

Fred Selnes. markedsføringsledelse

Fred Selnes. markedsføringsledelse Fred Selnes Innføring i markedsføringsledelse Oversatt fra engelsk av Bjørnar Magnussen, bearbeidet av forfatteren Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-3210-026-2 Originalens tittel:

Detaljer

ANPE. I Congreso nacional: 2006, año del español en Noruega: un reto posible, 8-9/09-2006.

ANPE. I Congreso nacional: 2006, año del español en Noruega: un reto posible, 8-9/09-2006. HVA ER KOMMUNIKATIVT I SKRIFTLIG PRODUKSJON? VURDERING OG EKSEMPLER FRA SKRIFTLIG EKSAMEN I VIDEREGÅENDE SKOLE Sonja Skjær 1 Universitetet i Oslo/Hellerud vgs Presentasjonen beskriver forløpet forut for

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

David: Hola Juan, Qué tal? // Hei Juan, hvordan går det?

David: Hola Juan, Qué tal? // Hei Juan, hvordan går det? Conversación entre amigos (Samtale mellom venner) I denne leksjonen skal vi lese om to venner som forteller hverandre hvordan det går på jobben. Du vil også lære noen nye verb samt mange nyttige ord! (Ikke

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk

Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk KOMMUNIKASJON COMMUNICARE NUMMER 2 2012 Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk Sonja Skjær, Universitetet i Oslo og Hellerud videregående skole Diktet «Eit ord» av Olav H. Hauge illustrerer godt

Detaljer

Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole.

Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.) Uke Kapittel, tema, grammatikk Mål for perioden

Detaljer

Årsplan i Spansk 9.klasse, 2011 2012, Fagertun skole.

Årsplan i Spansk 9.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Årsplan i Spansk 9.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Læreverk: Amigos dos Gyldendal Norsk Forlag. Uke Kapittel, tema, grammatikk Kompetansemål Arbeidsmåter, prosjekt, prøver etc 34-35 Capítulo uno: El

Detaljer

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER ENTREGA: 25/11/2010 1 INTRODUCCIÓN El factor de potencia es un valor

Detaljer

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Lytting lytte til lærer (opplesning, fortelling, spørsmål) lytte til medelever (når de forteller, stiller spørsmål, deltar i rollespill, dramatisering, intervju,

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter.

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. Nivå 1, VG 1 Hola! Uke 33 Escuchar 1:Preguntas al vídeo - å forstå korte presentasjoner - å forstå enkle

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Gente famosa

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Gente famosa Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 10. trinn Gente famosa Uke 33 Escuchar 1: Personas famosas - å forstå navn på yrker - å forstå hvilket

Detaljer

Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås

Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås Målsetting for faget: å utvikle elevenes evne til å bruke spansk muntlig og skriftlig og stimulere dem til å samhandle med mennesker fra

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 13 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og

Detaljer

2006, año del español en Noruega: un reto posible

2006, año del español en Noruega: un reto posible 2006, año del español en Noruega: un reto posible Universitetet i Oslo. 8-9. september, 2006 I Congreso Nacional de ANPE Den norske spansklærerforeningens 1. kongress Junta directiva de ANPE Presidente

Detaljer

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i antikkens språk og kultur - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. april 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005

Detaljer

FILM I KLASSE- ROMMET KULTUR- OG SPRÅKUNDERVISNING FØR, UNDER OG ETTER

FILM I KLASSE- ROMMET KULTUR- OG SPRÅKUNDERVISNING FØR, UNDER OG ETTER FILM I KLASSE- ROMMET KULTUR- OG SPRÅKUNDERVISNING FØR, UNDER OG ETTER KJELL GULBRANDSEN Lena-Valle videregående skole. Ø. Toten (norsk, engelsk, spansk og fransk) Eksamenssekretariatet, Læringssenteret

Detaljer

En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne?

En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne? En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne? Debora Carrai Stipendiat Høgskolen i Østfold ILS/Universitetet i Oslo debora.carrai@hiof.no Kravene som stilles til lærerne Regjeringen

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

Periodeplan 8D uke 39 og 41

Periodeplan 8D uke 39 og 41 Periodeplan 8D uke 39 og 41 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Uke 39: Eline og Eivind Uke 41: Heidi og Kariniya Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Matematikk Matematikk

Detaljer

Uke Fagemne Læringsmål Arbeidsmåte Vurdering

Uke Fagemne Læringsmål Arbeidsmåte Vurdering Miland skole 2015-16. Årsplan i norsk for 5. trinn. Seks timer per uke. Lærer: Bjørn Ove Kjennvold. Lærebøker: Safari 5, Agora 5, Agora Øvebok, Medio A og Snipp. Digitale ressurser: Forlagets webside,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: 34-39 Kunne ha samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. Kunne bruke språkets alfabet

Detaljer

Vekeplan for 9. klasse

Vekeplan for 9. klasse 8.20 8.40 8.40-9.45 10.00 11.00 11.30 12.15 12.25 13.10 veke Vekeplan for 9. klasse Måndag 04.04 Tysdag 05.04 Onsdag 06.04 Torsdag 07.04 Fredag 08.03 Valfag Matte Mat og helse / Kunst og handverk Norsk

Detaljer

Utilizando el portfolio de las lenguas en clase de español. Sabine Rolka U. Pihl videregående skole Bergen

Utilizando el portfolio de las lenguas en clase de español. Sabine Rolka U. Pihl videregående skole Bergen Utilizando el portfolio de las lenguas en clase de español Sabine Rolka U. Pihl videregående skole Bergen El portfolio de las lenguas una herramienta El pasaporte La biografía lingüística(1): reflexiones

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2012. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2012 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om

Detaljer

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con el ejercicio:

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con el ejercicio: . FELLESUNDERVISNING Vår-09 Nombre:.. Skriftlig oppgave 1 Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con el ejercicio: 1) Descarga a tu ordenador el hjemmeoppgave con el que vayas a tu

Detaljer

Norske nazister på flukt

Norske nazister på flukt Norske nazister på flukt Anne Kristin Furuseth Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Anne Kristin Furuseth: Norske nazister på flukt Jakten på et nytt hjemland i Argentina Schibsted

Detaljer

Eksamen 17.11.2015. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 17.11.2015. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 17.11.2015 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om

Detaljer

ADÓNDE? UN MANUAL INTERACTIVO DE ESPAÑOL PARA UNGDOMSSKOLEN Ellen Høisæter Universitetet i Bergen/Høyskolen i Bergen

ADÓNDE? UN MANUAL INTERACTIVO DE ESPAÑOL PARA UNGDOMSSKOLEN Ellen Høisæter Universitetet i Bergen/Høyskolen i Bergen ADÓNDE? UN MANUAL INTERACTIVO DE ESPAÑOL PARA UNGDOMSSKOLEN Ellen Høisæter Universitetet i Bergen/Høyskolen i Bergen Adónde? er et komplett elektronisk læreverk, som retter seg mot treårig spanskundervisning

Detaljer

Five tips for learning a new language or a second Language:

Five tips for learning a new language or a second Language: Learning a new language or a second language is not easy or quick. Especially the first few months, it requires a lot of time, a lot of patience, and commitment. Learning a new language or a second language

Detaljer

Obj144. Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.)

Obj144. Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.) Obj144 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Spansk for 10. trinn 2013/14 Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.) TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

Learn Norwegian on the Web Libro de texto

Learn Norwegian on the Web Libro de texto Learn Norwegian on the Web Libro de texto Olaf Husby, Åsta Øvregaard, Kjell Heggvold Ullestad, Dominique Heyler Traducido al español por Kari Soriano Salkjelsvik. Trondheim, 20.08.2014 LearnNoW - por NTNU

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Innlegg på KAI 2015 16.09.2015. Gaute Chr. Molaug

Innlegg på KAI 2015 16.09.2015. Gaute Chr. Molaug Innlegg på KAI 2015 16.09.2015 Gaute Chr. Molaug Hvordan bruke nettet til å øke synligheten, interessen og bruken av historiske arkiv? Keiserens nye klær? Eksempel på et konsept Utgangspunktet Hvordan

Detaljer

32 Norsklæreren 2 02

32 Norsklæreren 2 02 32 Norsklæreren 2 02 Midt mellom tale og skrift: Sondre (8) som fonetiker Av Jan K. Hognestad I det obligatoriske norskfaget i allmennlærerutdanninga inngår fonetikk og fonologi som et av emnene. Grunnskolens

Detaljer

HVORDAN STYRKE SPRÅKKUNSSKAPENE HOS ELEVER SOM HAR LAV SPRÅKKOMPETANSE Berit Grønn 1 Frogn VGS

HVORDAN STYRKE SPRÅKKUNSSKAPENE HOS ELEVER SOM HAR LAV SPRÅKKOMPETANSE Berit Grønn 1 Frogn VGS HVORDAN STYRKE SPRÅKKUNSSKAPENE HOS ELEVER SOM HAR LAV SPRÅKKOMPETANSE Berit Grønn 1 Frogn VGS Innledning Dette innlegget er basert på erfaringer jeg gjorde meg våren 2006 da jeg underviste i 1SPC i den

Detaljer

Hvor kristent skal Norge være?

Hvor kristent skal Norge være? Halvor Nordhaug Henrik Syse Hvor kristent skal Norge være? Bidrag til et arveoppgjør VÅRT LAND FORLAG Mentor Medier as, Oslo 2016 Vårt Land Forlag er et imprint i Mentor Medier as Omslag og grafisk formgivning:

Detaljer

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav

MULTICOM 112. Muntlig innvirkning A1: Ingen krav MULTICOM 112 Brukerveiledning Formål Denne MULTICOM112 CD-ROM har som mål å hjelpe alarmsentralpersonell med å utvikle grunnleggende språkkunnskaper til det nivået hvor de kan identifisere et fremmende

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan i engelsk - 5. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 3 time Lærere: Randi Minnesjord Lærerverk: 5 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord 9. Om å bruke Nå begynner vi! 11

Innholdsfortegnelse. Forord 9. Om å bruke Nå begynner vi! 11 Forord Innholdsfortegnelse Forord 9 Om å bruke Nå begynner vi! 11 Om hele lærebokserien 11 Nettressursene: www.norskfordeg.no 11 Læreplanen som grunnlag for Nå begynner vi! 12 Trollmor 12 Grunnboka: «Alfabetet

Detaljer

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016

Årsplan i engelsk - 6. klasse 2015-2016 Antall timer pr : 3 timer Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk: 6 Grunnleggende ferdigheter i faget: Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Med Evernote opplever du raskt noen digitale funksjoner som monner Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling

Med Evernote opplever du raskt noen digitale funksjoner som monner Lær deg noe av det grunnleggende i bildebehandling Denne fila er laget for å gi en antydning om den tilnærmingen som er brukt i boka. Med et noe beskjedent blikk på noen av illustrasjonene, tror vi dette kan gi deg et greit innblikk i hvordan boka er bygd

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

Halvårsplan. Fag: Spansk Trinn: 8 Læreverk: VALE 1 Faglærer(e): Anja Wolstad Debess

Halvårsplan. Fag: Spansk Trinn: 8 Læreverk: VALE 1 Faglærer(e): Anja Wolstad Debess 34-40 - utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket - undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - forstå og bruke tall

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 46/11 Gjelder for kull 2010-13. gjennomføres i tråd med EUSAs pedagogikk. SPU2100 Spansk språk og kultur.

Vedtatt i UUV-sak 46/11 Gjelder for kull 2010-13. gjennomføres i tråd med EUSAs pedagogikk. SPU2100 Spansk språk og kultur. EMNEBESKRIVELSE SPU2100 Spansk språk og kultur Spesialisering 1. Grad Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring Bachelor i Reiseliv 2. Semester 4.semester 3. Antall

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Uke 10: Jakten på de forsvunnede subjektet: Om barns tidlige subjektsløse setninger.

Uke 10: Jakten på de forsvunnede subjektet: Om barns tidlige subjektsløse setninger. Uke 10: Jakten på de forsvunnede subjektet: Om barns tidlige subjektsløse setninger. I 2-3-årsalderen produserer barn ofte setninger som mangler subjektet: Tickles me. Adam 3;6 killer meg Mange du pain.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-38 Kunne ha samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. Kunne bruke språkets alfabet

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til Kapittel 12 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 12 Når går bussen? Dette kapittelet handler i stor grad om ulike transportmidler. Åpningsbildet på side 174 gir rik anledning

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN

9. KLASSE 2014-15 ÅRSPLAN 9. KLASSE 201-15 ÅRSPLAN Fag: Spansk Faglærer: David Romero Læreverk: Amigos dos Nettsiden: www.gyldendal.no/amigos For grundigere omtale av læreverket: http://www.gyldendal.no/amigos/html/les_mer_om.html

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Spansk. Trinn: 10.klasse. Lærer: Unni Benoni Nergaard. Kompetansemål i læreplanen

ÅRSPLAN 2015-2016. Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Spansk. Trinn: 10.klasse. Lærer: Unni Benoni Nergaard. Kompetansemål i læreplanen Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Spansk Trinn: 10.klasse Kompetansemål i læreplanen Lærer: Unni Benoni Nergaard Språklæring: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne : utnytte egne erfaringer

Detaljer

Helene Guåker. Juksemaker

Helene Guåker. Juksemaker Helene Guåker Juksemaker Copyright Vigmostad & Bjørke AS 2015 Tilrettelagt for e-bok: John Grieg AS, Bergen Forsidedesign og illustrasjon: Kord AS ISBN: 978-82-419-1204-7 ISBN: 978-82-419-1203-0 (trykt)

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Psykoterapi i utvikling

Psykoterapi i utvikling Psykoterapi i utvikling Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen REDAKTØRER Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0015-6 Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det

Detaljer

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero

8. KLASSE 2015-16. Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero ÅRSPLAN SPANSK 8. KLASSE 2015-16 Læreverk: Amigos Uno Lærer: David Romero Kompetansemål i 8. klasse 1. Hovedområde Språklæring: a. Kompetansemål etter 8. klasse i. undersøke likheter og ulikheter mellom

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Vi begynte å lure på det med fingeravtrykk. Er det virkelig slik at. alle mennesker har forskjellig type fingeravtrykk?

Vi begynte å lure på det med fingeravtrykk. Er det virkelig slik at. alle mennesker har forskjellig type fingeravtrykk? Vi begynte å lure på det med fingeravtrykk. Er det virkelig slik at alle mennesker har forskjellig type fingeravtrykk? Vi startet med å undersøke det litt på nettet Hvis du undersøker fingerspissene med

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Ejercicios Orales Décima clase Algunos ejemplos. Gloria Hernández

Ejercicios Orales Décima clase Algunos ejemplos. Gloria Hernández Ejercicios Orales Décima clase Algunos ejemplos Gloria Hernández Gloria Hernández Hop ungdomsskole/langhaugen Vgs. Vurderingskriteria 6-5 (2-3 min.) 4-3 (1-2min.) 2 (under 1 min) kontent Eleven kan sammenligne

Detaljer

Hvorfor lære spansk i Norge?

Hvorfor lære spansk i Norge? Hvorfor lære spansk i Norge? Noen generelle opplysninger Verdens nest største morsmål etter kinesisk: 380.000.000 Tredje språk på Internett Offisielt språk i 21 land Kk Kk Flere generelle opplysninger

Detaljer

Lyst til å lære muligheter til å lykkes Konferanse 13.november 2012 Else Ryen UiO / NAFO

Lyst til å lære muligheter til å lykkes Konferanse 13.november 2012 Else Ryen UiO / NAFO Lyst til å lære muligheter til å lykkes Konferanse 13.november 2012 Else Ryen UiO / NAFO Noen eleveksempler Fra en time 3. årstrinn Elev: Elev: Elever: Lærer: Nimrat: Elev: Lærer: Nimrat: Lærer: Nimrat:

Detaljer