Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier. Maximino J. Ruiz Rufino og Berit Grønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier. Maximino J. Ruiz Rufino og Berit Grønn"

Transkript

1 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier Maximino J. Ruiz Rufino og Berit Grønn Akademika forlag 2013

2 Akademika forlag 2013 ISBN Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det som er tillatt etter bestemmelser i lov om opphavsrett til åndsverk, og avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Dette gjelder også filer, koder eller annen gjengivelse tilknyttet e-bok. Grafisk formgivning: Akademika forlag Omslag: Akademika forlag Trykk og innbinding: AiT Oslo AS Vi bruker miljøsertifiserte trykkerier. Henvendelser om denne boken kan rettes til: Akademika forlag, Oslo Postboks 33 Blindern 0313 OSLO Tlf.: E-post:

3 Forord Denne boken passer for deg som er interessert i spansk og samtidig undres på de små og store spørsmålene som gjør hvert språk unikt. Bak spørsmålene skjuler det seg særtrekk som kan oppleves som språkmysterier, kanskje fordi de ikke er like fremtredende i morsmålet ditt eller fordi de opptrer veldig forskjellig fra språk til språk. Eller kanskje fordi det ikke alltid er lett å finne utfyllende forklaringer. For de fleste nordmenn kan temaene vi ser nærmere på i denne boken fortone seg som språkmysterier: Hvorfor har spansk bokstaven ñ? Hvilke lyder finnes i spansk, men ikke i norsk? Hva indikerer aksenttegnet over en vokal i et spansk ord? Uttales setninger på spansk og norsk med samme melodi? Hva er gjennomsiktige ord og hvordan kan de hjelpe oss? Dannes nye ord på spansk og norsk på samme måte? Hvorfor er samsvarsbøying så utfordrende på spansk? Ved å utforske disse og andre språkmysterier som blir presentert og forklart i boken, vil leseren oppdage særtrekk som kan vise veien til bedre bruk og forståelse av språket. Men som alle mysterier krever også språkmysterier kunnskap, kløkt og en god del egeninnsats for at de ikke skal forbli uløste. Kapitlene i boken, som alle inneholder en teoretisk og en praktisk del, fungerer som et forstørrelsesglass for at uttale, orddannelse og samsvarsbøying i spansk skal komme nærmere og bli mer forståelig. Hvert kapittel suppleres med «Visste du at»-vinduer som gir hint og forklaringer underveis slik at leseren kommer i riktig detektiv-modus. For at alle brikker skal falle på plass, er alle grammatiske termer brukt i teksten oversatt til spansk. Bakerst i boken finner man fasit til oppgavene man skal løse underveis.

4 Med denne boken ønsker vi å belyse essensielle temaer innen spansk språk og grammatikk på en grundig måte. Gjennom små kunnskapsdrypp som bygger på hverandre ønsker vi å gjøre leseren til en bedre og mer reflektert språkbruker. Språkmysteriene i boken krever innsats, men belønningen kan bli stor. Buena suerte! Oslo 20. januar 2013 Maximino J. Ruiz Rufino og Berit Grønn

5 El juego de las palabras Amo tanto las palabras Las inesperadas Las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen Vocablos amados Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío «La palabra» en Confieso que he vivido, Pablo Neruda (Buenos Aires, Losada, 1974, pp. 73 y 74) No es muy habitual que una introducción a un libro que trata de gramática española comience con una cita de un poeta, aunque este sea el chileno Pablo Neruda hablándonos de las palabras. Los poetas son los grandes ingenieros de los vocablos, esas piezas con las que construyen sus mundos, misterios y juegos. Juegan con las palabras, viajan en sueños montados en ellas; imaginan aventuras, gigantes, continentes, ínsulas de Barataria o hermosas Dulcineas con estas humildes y a su vez esenciales partes de los idiomas. Si importantes son las palabras, sus significados locales y generales, sus sentidos cambiantes unidas a otras, lo son también las letras que las componen, sus grafías, sus sonidos, sus combinaciones. Palabras construidas de letras y sonidos. Algunas ancianas, otras recién nacidas, palabras con distintos significados según el sitio en donde se pronuncien, palabras engarzadas en prosodias cantarinas, palabras que asustan, agresivas palabras acuciantes; palabras tiernas, acariciantes y juguetonas; divertidas, de ocultos sentidos o precisas en sus significados. Palabras para comunicar nuestros sentimientos y sensaciones, para ayudar y pedir ayuda.

6 Todo esto lo sabemos bien los que pertenecemos, como los autores de este libro, a la Asociación Noruega de Profesores de Español y que a diario dedicamos buena parte de nuestras horas y palabras a la enseñanza y difusión de la lengua de Cervantes y Neruda en Noruega. Este librito es un estupendo ejemplo de texto didáctico realizado en contextos culturales no hispánicos con un enfoque esencialmente práctico y apto, tanto para los alumnos y estudiantes de las enseñanzas medias y universitarias, como para todos los que deseen aprender las reglas del juego de las palabras que llamamos lengua española. José María Izquierdo Presidente de la Asociación Noruega de Profesores de Español 1 y de la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español

7 Innhold 1. Ñ Flere lyder enn bokstaver: Hvordan løste spansk dette lydproblemet? Hvordan uttaler vi ñ? Hvilke ord skrives med ñ på spansk? Hvor mange ord på spansk inneholder bokstaven ñ? 15 Oppgaver Pronunciación Hvilke stavelser lyder annerledes på spansk enn på norsk? Hvilke stavelser på spansk skrives ulikt, men gjengir samme lyd? Hvilken stavelse i ordet har aksent? Hvordan uttaler vi ulike ytringer på spansk? 37 Oppgaver Palabras transparentes y palabras nuevas Palabras transparentes Palabras nuevas 53 Oppgaver 64

8 4. Concordancia-1 77 Concordancia en género y número El género en sustantivos inanimados El género en sustantivos animados Er spansk et mannsdominert språk? 84 Oppgaver Concordancia-2 91 Concordancia en persona y número Algunos casos especiales Oraciones sin sujeto 98 Oppgaver 101 Fasit 109 Ñ i praksis 109 Pronunciación i praksis 112 Palabras transparentes y palabras nuevas i praksis 117 Concordancia-1 i praksis 124 Concordancia-2 i praksis 127

9 1. Ñ Noe av det første du sannsynligvis har lært på spansk, er det spanske alfabetet og hvordan man uttaler de 27 bokstavene: A, a a B, b be C, c ce D, d de E, e e F, f efe G, g ge H, h h I, i i J, j jota K, k ka L, l ele M, m eme N, n ene Ñ, ñ eñe O, o o P, p pe Q, q cu R, r erre S, s ese T, t te U, u u V, v uve W, w uve doble X, x equis Y, y ye Z, z zeta Ved hjelp av alfabetet har du sikkert gjort flere oppgaver der du øver på å stave ord på spansk, for eksempel navnet ditt: Berit Maxi be-e-erre-i-te eme-a-equis-i Sannsynligvis ble du litt overrasket første gang du så bokstaven med det noe spesielle utseendet og uttalen: Ñ, ñ (eñe). En n med bart? Hvor kommer denne merkelige bokstaven fra? I likhet med fransk, italiensk, portugisisk eller rumensk er spansk et språk som stammer fra latin. Siden latin i utgangspunktet var romernes språk, kaller vi språkene som kommer fra latin romanske språk.

10 10 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier Klassisk latin hadde et alfabet som besto av bare store bokstaver, og som vi fortsatt kan se i innskrifter fra antikken: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z Spansk, som resten av de romanske språkene, arvet hele det latinske alfabetet på 23 bokstaver og innførte en variant med små bokstaver (akkurat som i tabellen på forrige side). Men det var ikke tilstrekkelig. Her må vi huske at bokstavene i alfabetet er til for å gjenspeile lydene i språket på en grafisk måte. Og hva skjer når et språk har flere lyder enn bokstaver? Nettopp, en mulighet er å øke antall bokstaver. En annen er å kombinere to eksisterende bokstaver for å gjengi én lyd. Og en tredje er å uttale én bokstav på forskjellige måter. Visste du at Latin var det språket man snakket i Romerriket. Den iberiske halvøya ble en del av Romerriket i 218 f.kr., og latin ble ganske raskt hovedspråket. Etter Romerrikets fall, i middelalderen, fortsatte man å bruke latin parallelt med de regionale folkespråkene utviklet fra latin. Helt frem til 1800-tallet var latin det felles vitenskapelige språket. Latin var også den katolske kirkens fellesspråk langt inn i det 20. århundre. Mer enn 700 millioner mennesker har et romansk språk som morsmål i dag, og 400 millioner av disse har spansk som morsmål! På en måte kan vi si at alle disse snakker en form for latin. Mange befinner seg i Amerika, derfor kaller vi ofte store deler av Amerika for nettopp Latin-Amerika. 1.1 Flere lyder enn bokstaver: Hvordan løste spansk dette lydproblemet? Etter Romerrikets fall begynte latin å forandre seg, og spansk begynte å utvikle seg og ta form. I denne prosessen ble det skapt noen lyder som aldri hadde eksistert på klassisk latin. For å kunne gjengi

11 1. Ñ 11 disse nye lydene skriftlig måtte spansk ty til de tre løsningene som vi allerede har nevnt. På den ene siden økte bokstavantallet i alfabetet med u, j, ñ og w for å innpasse de nye lydene. På den andre siden ble det også brukt såkalte digrafer, det vil si en gruppe på to bokstaver som representerer én lyd. Slik ble dagens digrafer ch, ll, gu, qu, rr til: chaqueta, llover, guerra, queso, marrón. I tillegg uttales noen bokstaver (for eksempel g og c) annerledes avhengig av vokalen som kommer etter. Bokstavene g og c + e, i (gente, cima) uttalles veldig forskjellig fra g og c + a, o, u (gato, amigo, casa, cosa). I neste kapittel kommer vi til å se mer på nettopp disse bokstavkombinasjonene og tilfellene hvor én bokstav har forskjellige uttalemåter, men nå tilbake til ñ og de andre nye bokstavene. De nye bokstavene som fikk innpass i det spanske alfabetet (u, j, ñ og w), kom ikke fra intet. Alle tok utgangspunkt i en eksisterende bokstav. Av bokstaven i lagde man j, og av bokstaven v både u og w (egentlig ble w tatt fra alfabetet til de germanske språkene). Derfor står disse bokstavene i det spanske alfabetet rett ved siden av bokstaven de stammer fra: i, j; u, v, w. Visste du at Middelalderens amanuenser fant på en annen spesiell bokstav, ç, for å representere lyden /ts/. Blant de romanske språkene eksisterer fortsatt ç i katalansk, fransk, og portugisisk. Denne bokstaven fantes også i middelalderens spansk, men med tiden ble den byttet ut med c (foran e og i) eller z. Men hva med ñ? Alle de romanske språkene la til flere bokstaver i alfabetet, men bare spansk innførte bokstaven ñ. Hvis du nå tenker at ñ ble skapt fra bokstaven n, har du selvfølgelig rett. Men bare delvis. Det er ikke helt uten grunn at ñ kommer rett etter n i alfabetet. Hvis ñ bare hadde kommet rett fra n, ville det på et

12 12 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier tidspunkt vært vanskelig å skille mellom den nye og gamle lyden når man bare leste. For å skille tydelig mellom de to beslektede lydene begynte middelalderens skrivere, de såkalte amanuenser, å skrive nn (og ikke bare n) for å fremstille den nye lyden på spansk. Med tiden og for å spare plass ble nn forkortet til n med det lille tegnet ~ over seg, nettopp for å vise at det var en forkortelse ute og gikk. Dette tegnet, som altså ikke er en bart, heter virgulilla på spansk. Resultatet ble bokstaven ñ som vi kjenner den i dag. Som vi har sett, kan alle de minste lydenhetene i spansk, såkalte fonemer, representeres ved hjelp av følgende bokstaver eller digrafer: Bokstaver Digrafer Vokaler Konsonanter a, e, i (y), o, u b, c, d, e, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, r, s, t, v, w, x, y, z ch, ll, gu, qu, rr Dessuten kan noen av konsonantene kombineres med hverandre. Når to konsonantlyder kommer i kontakt med hverandre i et ord, danner de en konsonantgruppe. Konsonantgruppene i spansk kan forekomme i samme stavelse (som cl i bi-ci-cle-ta) eller i to forskjellige stavelser (som sp i es-pa-ñol). 1) Konsonantgrupper i samme stavelse forekommer i to posisjoner: a) I starten av stavelsen, og da uttaler vi begge konsonantene: br-, cr-, dr-, fr-, gr-, pr-, tr- (brazo, crisis, adrenalina, francés, grupo, premio, trabajo ) bl-, cl-, fl-, gl-, pl- (blanco, aclaración, flan, glosa, plural ) b) I slutten av stavelsen, og da pleier konsonanten som ikke er s, å ha en litt slappere uttale: -bs, -ns og -st (obscuro, transporte, postmoderno ).

13 1. Ñ 13 Dette forklarer at ord som inneholder konsonantgruppene -bs, -ns og -st, i mange tilfeller (men ikke alltid) bare skrives med bokstaven s. Derfor finnes to skrivemåter for mange av disse ordene: substantivo/sustantivo, obscuro/oscuro, substancia/sustancia, transcribir/ trascribir, transparente/trasparente, postgrado/posgrado, postmoderno/posmoderno Når dette forekommer, er løsningen med bare s å foretrekke. 2) Konsonantgrupper i to forskjellige stavelser finnes i midten av ordet når en stavelse ender på konsonant og neste stavelse begynner på konsonant: -r, -l, -m, -n, -s, -z + konsonant (martillo, caldo, campo, canción, rastro, bizcocho ) I disse gruppene uttales hver konsonant for seg, det vil si at vi har to konsonantlyder (for eksempel -r og t- i mar-ti-llo). -p, -t, -c, -b, -d, -g, -x + konsonant (séptimo, rítmico, doctor, obtuso, admirar, digno, exterior ) Selv om hver konsonant i denne gruppen uttales for seg når vi snakker sakte, blir konsonanten i slutten av stavelsen uttalt på en så svak måte at den nesten ikke kan høres i dagligtale.

14 14 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier Visste du at Når vi sammenligner konsonantgrupper på spansk og norsk, kan man gjøre noen observasjoner: I spansk er konsonantgrupper i en og samme stavelse alltid to konsonanter. På norsk er det mulig med grupper på to, tre eller fire konsonanter i samme stavelse (skrik, falskt, frelst, friskt, språk...). På norsk har vi noen konsonantgrupper bestående av to konsonanter som ikke lar seg kombinere på spansk (spansk, frisk, valg, land, første ). Vokalene i spansk er alltid korte, og dermed er det ikke vanlig med doble konsonanter i en gruppe. Norsk har både korte og lange vokaler, derfor er konsonantgrupper med doble konsonanter veldig vanlige: takk, netter, ball, tunnel Hvis du tenker nærmere over disse observasjonene, skjønner du (eller hører du) hvor skoen trykker når en spansktalende snakker norsk. 1.2 Hvordan uttaler vi ñ? I fonetikken har man utviklet et fagspråk for å beskrive lyder. På dette fagspråket kaller man bokstaven ñ en stemt palatal nasal lyd. Dette betyr at ñ er en lyd som oppstår når vi hever tungen til baksiden av ganen og samtidig slipper luft ut gjennom nesen. Når vi derimot uttaler n, slipper vi også luften ut gjennom nesen, men tungen plasseres på baksiden av tennene i overkjeven. På fagspråket kalles n en alveolar nasal lyd Universitetet i Ohio har utviklet noen utmerkede elektroniske sider som viser alle spanske lyder i detalj:

15 1. Ñ 15 Selv om bokstaven ñ er veldig typisk for spansk, er ikke spansk det eneste språket som har denne lyden. I fransk og italiensk finnes en tilsvarende lyd som skrives med digrafen gn. På italiensk skriver man bagno (bad) og ogni (alle), og på fransk champagne og signe (tegn). På norsk har vi også en liknende lyd, tenk på en trønder som sier mann eller prøv å si Spania og kampanje og så España og campaña, så vil du legge merke til at lyden er ganske lik på begge språk. 1.3 Hvilke ord skrives med ñ på spansk? Lyden som bokstaven ñ gjengir, oppsto som en forenkling av de latinske konsonantgruppene -ni-, -ng-, -ngl-, -gn-, -nn-, -mn-. Se på disse eksemplene hvor de latinske ordene står med store bokstaver: SENIORE > señor SINGULOS > seños UNGULA > uña SIGNA > seña CANNA > caña DOMINUS > dueño Med tiden, blant annet da det spanske språket kom i kontakt med de innfødte språkene i Amerika, ble flere ord med ñ innlemmet i vokabularet. I disse tilfellene ble ñ brukt for å få frem en beslektet lyd som eksisterte i disse språkene. Av denne typen ord finner vi blant andre vicuña (fra quechua) eller ñandú (fra guarani). Visste du at Du kan skrive bokstaven ñ på en datamaskin ved å trykke ALT 164 samtidig. 1.4 Hvor mange ord på spansk inneholder bokstaven ñ? Hvis vi slår opp i en ordbok over dagens spansk, ser vi med en gang at det eksisterer noen få ord som starter på denne bokstaven,

16 16 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier for eksempel ñu (gnu), ñandú (en søramerikansk struts) og ñoño (et adjektiv som brukes for å beskrive en snerpete og affektert person). Til gjengjeld dukker bokstaven stadig opp i midten av ord, og mange av dem brukes hyppig. Bare tenk på substantivene mañana, niño, baño, daño, tamaño, adverbet mañana og verbene bañar(se), dañar(se), añadir. Men disse er ikke de eneste. På internett 2 finnes det en side som har samlet over 2200 ord! Adverb = adverbio Alfabet = alfabeto, abecedario Amanuenser = copistas Bokstav = letra Digrafer = dígrafos Fonem = fonema Konsonant = consonante Konsonantgruppe = grupo consonántico Lyd = sonido Ordbok = diccionario På spansk Romansk språk = lengua románica Små bokstaver = minúsculas Stavelse= sílaba Store bokstaver = mayúsculas Substantiv = sustantivo Tunge = lengua Uttale = pronunciación Verb = verbo Vokabular = vocabulario Å uttale = pronunciar 2 Her er adressen til den siden: flxcardona/palabras_con_letra_egne.htm

17 1. Ñ 17 Ñ i praksis 1) Les følgende ordpar høyt. Husk hvor du skal plassere tungen for å uttale ñ og n: Piñata / Pino Suenan / Sueña Rana/ Araña Año / Semana Niña / Estudiante 2) Finn et ord fra den forrige oppgaven som passer til hvert bilde. Año

18 18 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier

19 1. Ñ 19 3) Hva tror du disse latinske ordene i tabellen blir på spansk? Følg reglene omtalt i dette kapittelet. Slå opp i en spansk ordbok 3 hvis du trenger å kontrollere de spanske ordene: Latinske ord HISPANIA LIGNA PUGNU ANNO DAMNU Spanske ord 4) Bruk de samme ordene og fyll ut den nye tabellen: Latinske ord Spanske ord Norske ord HISPANIA LIGNA PUGNU ANNO DAMNU Spania ved neve år skade 3 Du kan også bruke en spansk-spansk elektronisk ordbok: html

20 20 Ñ og andre spanske lyd- og ordmysterier 5) Fyll ut setningene med ett av ordene med ñ fra tabellen og oversett til norsk: 1. Hemos comprado. para la chimenea Tu hermano golpeó la mesa con el Tengo familia que vive en Me he hecho. en la mano Qué vas a hacer el próximo.?..

Guía básica del subjuntivo (parte práctica)

Guía básica del subjuntivo (parte práctica) Oraciones con que (at-setninger) Guía básica del subjuntivo (parte práctica) 1) En las siguientes oraciones encontramos dos verbos: el verbo principal de la oración (V1) y el verbo de la oración con que

Detaljer

El verbo gustar en la clase de español en Noruega

El verbo gustar en la clase de español en Noruega Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo (30.10.14) El verbo gustar en la clase de español en Noruega Maximino J. Ruiz Rufino, ILOS (m.j.r.rufino@ilos.uio.no) José María Izquierdo, UB (p.j.m.izquierdo@ub.uio.no)

Detaljer

SPANIAMAGASINET.NO NIVÅ 2 LEKSJON 5. Prueba. Spaniamagasinet.no gratis spanskkurs. (Prøve)

SPANIAMAGASINET.NO NIVÅ 2 LEKSJON 5. Prueba. Spaniamagasinet.no gratis spanskkurs. (Prøve) Prueba (Prøve) Vi har nå gått gjennom fire leksjoner på nivå 2, så i denne femte leksjonen er det prøve! PS: Fasiten finner du på side 4. Oppgave leksjon 1 Sett inn de manglende endelsene på adjektivene:

Detaljer

MED KJERRINGA MOT STRØMMEN

MED KJERRINGA MOT STRØMMEN MED KJERRINGA MOT STRØMMEN 16 MARS 2013 Felles språklærerdag. Med kjerringa mot strømmen, for framtida. Interkulturell og muntlig kompetanse i fremmedspråk Sted: Hellerud Vgs. Gloria Hernández EL PUNTO

Detaljer

PEDIR Y DAR DATOS PERSONALES. Skriv riktig kombinasjon av spørsmål og svar i arbeidsboka.

PEDIR Y DAR DATOS PERSONALES. Skriv riktig kombinasjon av spørsmål og svar i arbeidsboka. juevesmartesviernesdomingolunesmiércolessábado PEDIR Y DAR DATOS PERSONALES Skriv riktig kombinasjon av spørsmål og svar i arbeidsboka. el fin de semana helgen la calle gata Cómo te llamas? De dónde eres?

Detaljer

Årsplan Spansk 8BC 2016/17 Amigos uno

Årsplan Spansk 8BC 2016/17 Amigos uno Årsplan Spansk 8BC 2016/17 Amigos uno Lærer: Heidi Alexandra Uhlgren Gudmestad Skole: Hinna skole Klasse: 8B/C Uke Hovedområde Kompetansemål (LK16) Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering 34-38 Introduksjon Kap.

Detaljer

2 Javier en Barcelona

2 Javier en Barcelona 2 Javier en Barcelona Kapittel 2 inneholder to tekster: Barcelona og Javier. Den første er en kort faktatekst i punktform om den katalanske hovedstaden, mens den andre handler om den fiktive hovedpersonen

Detaljer

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU BLA BLE BLI BLO BLU NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU BLA BLE BLI BLO BLU NOMBRE:... CURSO:... BLA BLE BLO BLU NOMBRE:... CURSO:... RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO: BAL BLE BLA BRA BRU BUL BLU BEL BLE BRE BES BLU BIL BRI BOL BRO BLE BLO BEL BIL BLE BLO BLA BRU BRA BAL BIL BLO BRI RODEA EL SONIDO

Detaljer

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. bla ble bli blo blu NOMBRE:... CURSO:...

Marta Parra Lubary Ester Rebollo Ferrer Margalida Tortella Mateu BLA, BLE, BLI, BLO, BLU. bla ble bli blo blu NOMBRE:... CURSO:... bla ble blo blu NOMBRE:... CURSO:... Rodea el sonido que tenga el dibujo: bal ble bla bra bru bul blu bel ble bre bes blu bil bri bol bro ble blo bel bil ble blo bla bru bra bal bil blo bri Rodea el sonido

Detaljer

Velkommen til første leksjon på nivå 2. På nivå 1 lærte vi mye grunnleggende spansk som vi skal bygge videre på.

Velkommen til første leksjon på nivå 2. På nivå 1 lærte vi mye grunnleggende spansk som vi skal bygge videre på. Un poco sobre España (Litt om Spania) Velkommen til første leksjon på nivå 2. På nivå 1 lærte vi mye grunnleggende spansk som vi skal bygge videre på. I denne leksjonen skal vi først lese en kort tekst

Detaljer

Bestemt og ubestemt artikkel Regelmessig og uregelmessig verb Forskjellige verbtider Gloser

Bestemt og ubestemt artikkel Regelmessig og uregelmessig verb Forskjellige verbtider Gloser FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG:Spansk TRINN: 10 Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Eksempel: K+H

Detaljer

En ordbok som den du skal jobbe med nå, kan gi deg svar på mange spørsmål, og ikke bare lære deg mange nye ord.

En ordbok som den du skal jobbe med nå, kan gi deg svar på mange spørsmål, og ikke bare lære deg mange nye ord. MINIKURS Oppgavene i dette minikurset løses ved hjelp av Cappelen Damms spanske ordbøker. Minikurset tar ca. 40 60 minutter. Dette vil variere alt etter elevenes individuelle ferdigheter og tidligere ordboktrening.

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spansk på desse spørsmåla: Te gusta pasar tiempo con gente mayor? Por qué?

Detaljer

SPANSK Pensumhefte høsten Basisnivå Fordypnginsnivå Perspektivemner. NTNU Institutt for språk og litteratur

SPANSK Pensumhefte høsten Basisnivå Fordypnginsnivå Perspektivemner. NTNU Institutt for språk og litteratur SPANSK Pensumhefte høsten 2017 Basisnivå Fordypnginsnivå Perspektivemner NTNU Institutt for språk og litteratur BASISNIVÅ SPA1100 Spansk språk 1 Emnekoordinator: Celia Ferragut Bamberg Gómez Torrego, Leonardo

Detaljer

Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin

Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin Årsplan Pasiones 1, VG1 1. termin Denne årsplanen tar utgangspunkt i et løp der hvert kapittel er beregnet til 4 økter. Den kan gjennomføres på 32 undervisningsuker. Hvert kapittel inneholder mer stoff

Detaljer

V Congreso nacional de la ANPE-Norge Informe intercongresual José María Izquierdo

V Congreso nacional de la ANPE-Norge Informe intercongresual José María Izquierdo V Congreso nacional de la ANPE-Norge Informe intercongresual 2012-2015 José María Izquierdo Actualización de datos del español en Noruega Curso 2014-15 «Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet»

Detaljer

Usar las 4 destrezas para contar una historia

Usar las 4 destrezas para contar una historia Usar las 4 destrezas para contar una historia http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d90681 5/CAPERUCITA.pdf Está dirigida a nivel II, Vg2, Vg3 (se puede adaptar a otros niveles si se cambian los tiempos

Detaljer

La pronunciación Uttalen

La pronunciación Uttalen La pronunciación Uttalen El alfabeto (alfabetet) a a h hache n ene t te b be i i ñ eñe u u c ce j jota o o v uve ch che k ka p pe w uve doble d de l ele q cu x equis e e ll elle r erre y i griega f efe

Detaljer

FAGRAPPORT [2017] FAG: Spansk KODE: KLASSE/GRUPPE: 10. trinn TALET PÅ ELEVAR: 11. Lye ungdomsskule. FAGLÆRER: Sandra Savedra Haaland INFORMASJON OM

FAGRAPPORT [2017] FAG: Spansk KODE: KLASSE/GRUPPE: 10. trinn TALET PÅ ELEVAR: 11. Lye ungdomsskule. FAGLÆRER: Sandra Savedra Haaland INFORMASJON OM FAGRAPPORT FAG: Spansk KODE: [2017] KLASSE/GRUPPE: 10. trinn TALET PÅ ELEVAR: 11 Lye ungdomsskule INFORMASJON OM FAGLÆRER: Sandra Savedra Haaland Læreverk Litteratur Amigos 1, 2, 3 Ordbøker Andre kjelder

Detaljer

Guía básica del subjuntivo

Guía básica del subjuntivo Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Oslo (03.11.16) Guía básica del subjuntivo Maximino J. Ruiz Rufino, ILOS m.j.r.rufino@ilos.uio.no Guía básica el subjuntivo Hva bør vi kunne om konjunktiv? Hvordan

Detaljer

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen

Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Ta språket i bruk! Kreativitet og dialog i språkopplæringen Hoy hablamos en noruego Gruppeprosjekter og dialog Tekster som utgangspunkt Relevans for praktiske situasjoner, faktakunnskap (kultur) og egne

Detaljer

VÅR- 10 SPA21 01. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave:

VÅR- 10 SPA21 01. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: SPA21 01. HJEMMEOPPGAVE Nombre:.. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: 1) Descarga a tu ordenador el hjemmeoppgave con el que vayas a trabajar y nombra el

Detaljer

Katrine Utgård. Universitetet i Bergen/Universitetet i Oslo E-mail: katrine.utgard@if.uib.no

Katrine Utgård. Universitetet i Bergen/Universitetet i Oslo E-mail: katrine.utgard@if.uib.no ( )Hablar español es facil(?) med fokus på uttale i spanskundervisningen Katrine Utgård Universitetet i Bergen/Universitetet i Oslo E-mail: katrine.utgard@if.uib.no Felles språklærerdag: Med kjerringa

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER Obj108 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 8. trinn 2014/15 Læreverk: Amigos uno, Gyldendal Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

Detaljer

SPANSK 10. KLASSE HØST 2016

SPANSK 10. KLASSE HØST 2016 SPANSK 10. KLASSE HØST 2016 Uke Emne/mål: Grammatikk Vokabular Læringsmål Verb 34 35 UNIDAD 1 Lección 1: Hoy hace buen tiempo! Ser estar Væruttrykk Snakke om været Gi uttrykk for trivsel Substantiv 34:Ser,

Detaljer

I) Palabras importantes

I) Palabras importantes 1 I) Palabras importantes Se på følgende ord. Prøv deretter å svare på spørsmålene under. frasco de cristal bote periódicos revistas tirar envase bolsa reciclar folio papel de aluminio respetar lata cajas

Detaljer

Lokal læreplan i spansk 10. trinn

Lokal læreplan i spansk 10. trinn Lokal læreplan i spansk 10. trinn Lærebok: Vale 3 3-4 Qué has hecho este verano? Dónde han estado? Letelese Nærlese Tankekart Tokolonne til gloser Lytteprøve Speed dating (Cita rápida) s. 6-11 Vale CD

Detaljer

Enkel beskrivelse av somali

Enkel beskrivelse av somali Enkel beskrivelse av somali Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere forstår

Detaljer

NIÑOS E IDIOMAS ANPE

NIÑOS E IDIOMAS ANPE NIÑOS E IDIOMAS ANPE NIÑOS E IDIOMA INTRODUCCIÒN DE LAS LENGUAS EXTANJERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA QUIÉN DECIDIÓ? QUIÉN PARTICIPÓ? CÓMO SE ORGANIZÓ? 3 EXISTE UN PLAN DE IDIOMAS EXTRANJEROS PARA LA PRIMARIA?

Detaljer

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015 Hola! Cómo te llamas? Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I spansk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I FRANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket Kommunisere med

Detaljer

Sigrunn Askland (UiA)

Sigrunn Askland (UiA) Grammatikkundervisningens rolle i spansk som fremmedspråk i norsk skole. -Resultater fra en undersøkelse. Sigrunn Askland (UiA) sigrunn.askland@uia.no 5. FELLES SPRÅKL ÆRERDAG 2017 LØRDAG 1. APRIL 2017

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34 35

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34 35 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Spansk for 10. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34 35 36 38 39 43 Capítulo

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 37 Quién eres? Lese og omsetje. Rollespel. Arbeidsoppgåver. Lære nye ord.

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 37 Quién eres? Lese og omsetje. Rollespel. Arbeidsoppgåver. Lære nye ord. Årsplan i spansk for 9.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 37 Quién eres? 35 Capítulo 1 36 De dónde eres? Capítulo 2 y 3 37 De dónde eres? 38 El novio de Carolina 39

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket

Detaljer

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn Hola! Cómo te llamas? Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I spansk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2013 FSP5092/PSP5049 Spansk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar kort på spansk med fullstendige setningar på spørsmåla: a) Cuándo no llevas

Detaljer

SPA 1014: Praktisk spansk II

SPA 1014: Praktisk spansk II Universitetet i Tromsø / HSL-fak Side 1 Universitetet i Tromsø / HSL-Fak SPA 1014: Praktisk spansk II Mandag / Måndag 30. november 2009, kl. 09:00-15:00 Ingen hjelpemidler er tillatt. Ingen hjelpemiddel

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 8. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 35 37 Capítulo uno: Hola! Cómo

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn. Vurdering

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn. Vurdering Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 9. trinn Música Uke 33 Escuchar 1: Una canción bonita å kjenne igjen ord i en spansk sang å forstå innholdet

Detaljer

Enkel beskrivelse av islandsk språk

Enkel beskrivelse av islandsk språk Enkel beskrivelse av islandsk språk Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos

Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Årsplan for Spansk, 2013/2014 9 trinn Lærer: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos dos Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene

Detaljer

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 8. trinn

Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 8. trinn Forslag til årsplan LINGUA PLANET spansk 1 Se lærerveiledningen for tips til klasseromsaktiviteter. 8. trinn Hola! Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke 36 Escuchar 1:Preguntas al vídeo - å forstå korte presentasjoner

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013

Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Velkommen til kurset Norsk i barnehagerelatert dagligtale! 1. Samling 4.-5. november 2013 Aljåna Tkachenko elena.tkachenko@hioa.no Margareth Sandvik margareth.sandvik@hioa.no Fornavn Etternavn 05.11.2013

Detaljer

Enkel beskrivelse av bulgarsk språk

Enkel beskrivelse av bulgarsk språk Enkel beskrivelse av bulgarsk språk Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere

Detaljer

Årsplan i Spansk 8.klasse, , Fagertun skole.

Årsplan i Spansk 8.klasse, , Fagertun skole. Årsplan i Spansk 8.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Læreverk: Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag. Uke Kapittel, tema, grammatikk Mål for perioden Arbeidsmåter, prosjekt, prøver etc 34-36 Capítulo uno:

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-35

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-35 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 9. trinn 2015/16 Læreverk: Amigos dos, (), Gyldendal Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1

UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1 UTILIZANDO EL PORTFOLIO DE LAS LENGUAS EN CLASE DE ESPAÑOL Sabine Rolka 1 El documento Språk åpner dører 2 realizado por Utdanningsdirektoratet 3 en 2007 recomienda el portfolio de las lenguas 4 como herramienta

Detaljer

ANPE. I Congreso nacional: 2006, año del español en Noruega: un reto posible, 8-9/09-2006.

ANPE. I Congreso nacional: 2006, año del español en Noruega: un reto posible, 8-9/09-2006. HVA ER KOMMUNIKATIVT I SKRIFTLIG PRODUKSJON? VURDERING OG EKSEMPLER FRA SKRIFTLIG EKSAMEN I VIDEREGÅENDE SKOLE Sonja Skjær 1 Universitetet i Oslo/Hellerud vgs Presentasjonen beskriver forløpet forut for

Detaljer

FAGPLAN, SPANSK, 10. TRINN

FAGPLAN, SPANSK, 10. TRINN FAGPLAN, SPANSK, 10. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er end el av fagkompetansen. I fremmedspråk forstås grunnleggende

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2016/2017 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2016/2017 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2016/2017 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos

Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Amigos Årsplan for Spansk Trinn 10, 2013/2014 Lærere: Synnøve M. B. Hopland Læreverk: Grunnleggende ferdigheter i faget (fra Kunnskapsløftet) Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar

Detaljer

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave:

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: . HJEMMEOPPGAVE Nombre:.. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: 1) Descarga a tu ordenador este hjemmeoppgave y nombra el documento con tu apellido (ejemplo:

Detaljer

Tema 1: La presentación

Tema 1: La presentación Tema 1: La presentación Introduksjonskapittel: Cuatro jóvenes Vamos 1 begynner med et introduksjonskapittel. Hensikten med dette kapittelet er todelt: repetere helt elementære kommunikasjonssituasjoner

Detaljer

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Spansk Trinn: 9 Lærebok: Vale!2. Ant. uker. Fra IKT plan. Vurderings kriterier. Lav grad av måloppnåels e

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Spansk Trinn: 9 Lærebok: Vale!2. Ant. uker. Fra IKT plan. Vurderings kriterier. Lav grad av måloppnåels e Lokal læreplan Sokndal skole Fag: Spansk Trinn: 9 Lærebok: Vale!2 Ant. Tema 2 En el aeropuerto Komp.mål (direkte fra læreplanen) samtale -forstå og bruke tall i praktiske -beskrive og vurdere eget arbeid

Detaljer

Svar på spørsmåla under ved å skrive ein kort, samanhengande tekst på 3 5 setningar på spansk.

Svar på spørsmåla under ved å skrive ein kort, samanhengande tekst på 3 5 setningar på spansk. Oppgåve 1 Svar på spørsmåla under ved å skrive ein kort, samanhengande tekst på 3 5 setningar på spansk. Cuál es el trabajo de tus sueños? Crees que lo vas a conseguir? Por qué o por qué no? Oppgåve 2

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-35

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-35 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i spansk for 9. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-35 36 38 Capítulo uno: El

Detaljer

Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås

Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås Årsplan i spansk 10.trinn 2012 2013 Faglærer: Evy Kristin Løkås Målsetting for faget: å utvikle elevenes evne til å bruke spansk muntlig og skriftlig og stimulere dem til å samhandle med mennesker fra

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/ http://eksamensarkiv.net/ Oppgåve 1 Svar på spansk på spørsmåla under. Skriv ein kort, samanhengande tekst på 2 4 setningar. Te gusta mirar fútbol en la tele? Por qué o por qué

Detaljer

Fred Selnes. markedsføringsledelse

Fred Selnes. markedsføringsledelse Fred Selnes Innføring i markedsføringsledelse Oversatt fra engelsk av Bjørnar Magnussen, bearbeidet av forfatteren Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-3210-026-2 Originalens tittel:

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

- Drømmen om Europa 1

- Drømmen om Europa 1 . FELLESUNDERVISNING HØST-07 Nombre:.. Skriftlig oppgave 1 (En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de empezar). I. Del noruego al español: - Drømmen

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA PRÁCTICA 4: MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA LIRA MARTÍNEZ MANUEL ALEJANDRO DOCENTE: BRICEÑO CHAN DIDIER ENTREGA: 25/11/2010 1 INTRODUCCIÓN El factor de potencia es un valor

Detaljer

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Norgestur Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

Eksamen 20.11.2013. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 20.11.2013. FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2013 FSP5095/PSP5051/FSP5098 Spansk nivå II / I + II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spansk på spørsmålet under. Skriv ein tekst på 3 4 setningar.

Detaljer

David: Hola Juan, Qué tal? // Hei Juan, hvordan går det?

David: Hola Juan, Qué tal? // Hei Juan, hvordan går det? Conversación entre amigos (Samtale mellom venner) I denne leksjonen skal vi lese om to venner som forteller hverandre hvordan det går på jobben. Du vil også lære noen nye verb samt mange nyttige ord! (Ikke

Detaljer

Kjære kolleger og venner: velkommen til ANPEs tredje konferanse

Kjære kolleger og venner: velkommen til ANPEs tredje konferanse Å lære spansk i Norge: Hvorfor og for hva? Aprender español en Noruega: Por qué y para qué Den 3. nasjonale konferansen III Congreso nacional Den norske spansklærerforeningen Asociación Noruega de Profesores

Detaljer

Periodeplan 8D uke 39 og 41

Periodeplan 8D uke 39 og 41 Periodeplan 8D uke 39 og 41 Østersund ungdomsskole skoleåret 2013/2014 Ordenselever: Uke 39: Eline og Eivind Uke 41: Heidi og Kariniya Navn: UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.30- Matematikk Matematikk

Detaljer

Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole.

Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Årsplan i Spansk 10.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Læreverk: Amigos tres, Gyldendal Norsk Forlag, (Amigos dos og Amigos uno, Gyldendal Norsk Forlag.) Uke Kapittel, tema, grammatikk Mål for perioden

Detaljer

Høstferie. Uk e. Læringsmål Arbeidsmåte: Vurdering: Tema: Mål kunnskapsløftet: 34 Repetisjon fra 9.klasse

Høstferie. Uk e. Læringsmål Arbeidsmåte: Vurdering: Tema: Mål kunnskapsløftet: 34 Repetisjon fra 9.klasse Uk e Tema: Mål kunnskapsløftet: 34 Repetisjon fra 9.klasse Læringsmål Arbeidsmåte: Vurdering: 35 36 37-39 Vale 3 s.6-11 kap 1a +1b Fortid preterito perfecto (bøyning av haber+ stamme +ado/ido) Vale 3 s.14-17

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

3 Clara en La Habana Kapittel 3 består av to tekster og sangen Guantanamera. Cuba y La Habana er en kort faktatekst om Cuba og hovedstaden La Habana. I teksten Un día en La Habana møter vi den fiktive

Detaljer

Uke Tema: Mål kunnskapsløftet: Arbeidsmåte: Vurdering:

Uke Tema: Mål kunnskapsløftet: Arbeidsmåte: Vurdering: Uke Tema: Mål kunnskapsløftet: Arbeidsmåte: Vurdering: 34 Repetisjon fra 9.klasse 35 36 37-39 Vale 3 s.6-11 kap 1a +1b Fortid preterito perfecto (bøyning av haber+ stamme +ado/ido) Vale 3 s.14-17 Adjektiv

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 13 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 13 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

Lokal læreplan i Spansk 8

Lokal læreplan i Spansk 8 Lokal læreplan i Spansk 8 Meg selv+ geo.+ gramm. (spørreord) -(kunne samtale om språk og) sider ved geografiske forhold i språkområdet (20) -forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter

Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Hvordan lærer du best? Ulike tilnærmingsmåter Lytting lytte til lærer (opplesning, fortelling, spørsmål) lytte til medelever (når de forteller, stiller spørsmål, deltar i rollespill, dramatisering, intervju,

Detaljer

Vekeplan for 9. klasse

Vekeplan for 9. klasse 8.20 8.40 8.40-9.45 10.00 11.00 11.30 12.15 12.25 13.10 veke Vekeplan for 9. klasse Måndag 04.04 Tysdag 05.04 Onsdag 06.04 Torsdag 07.04 Fredag 08.03 Valfag Matte Mat og helse / Kunst og handverk Norsk

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 10

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 10 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE FRANSK 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 10 Periode 1: UKE 33- UKE 39 Å finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige

Detaljer

ÅRSPLAN Spansk 10.kl

ÅRSPLAN Spansk 10.kl Øyslebø oppvekstsenter Fag: Spansk Læreverk: Vale! Cappelen To uketimer ÅRSPLAN Spansk 10.kl. 2017-2018 Trinn: 10.klasse Kompetansemål i læreplanen 8.-10.kl. Lærer: Unni Benoni Nergaard Språklæring: Mål

Detaljer

CONFITERÍA MARQUÉS. Listado de productos APTOS PARA VEGANOS TIENDA DE MADRID

CONFITERÍA MARQUÉS. Listado de productos APTOS PARA VEGANOS TIENDA DE MADRID CONFITERÍA MARQUÉS C/Fernando el Católico76 (Esquina C/Gaztambide 43) 28015 Madrid 91 018 19 60 Metro: Argüelles, Moncloa, Islas Filipinas. Listado de productos APTOS PARA VEGANOS TIENDA DE MADRID -Pastelería..Página

Detaljer

Årsplan i Spansk 9.klasse, 2011 2012, Fagertun skole.

Årsplan i Spansk 9.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Årsplan i Spansk 9.klasse, 2011 2012, Fagertun skole. Læreverk: Amigos dos Gyldendal Norsk Forlag. Uke Kapittel, tema, grammatikk Kompetansemål Arbeidsmåter, prosjekt, prøver etc 34-35 Capítulo uno: El

Detaljer

Kommunismen har sviktet Cuba 1

Kommunismen har sviktet Cuba 1 . FELLESUNDERVISNING Vår-08 Nombre:.. Skriftlig oppgave 1 (En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de empezar). I. Del noruego al español: Kommunismen

Detaljer

FAGPLAN, SPANSK, 9. TRINN

FAGPLAN, SPANSK, 9. TRINN FAGPLAN, SPANSK, 9. TRINN GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER. Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er end el av fagkompetansen. I fremmedspråk forstås grunnleggende

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer

Comienza la "Oktoberfest", la más famosa fiesta tradicional alemana 1

Comienza la Oktoberfest, la más famosa fiesta tradicional alemana 1 . FELLESUNDERVISNING HØST-07 Nombre:.. Skriftlig oppgave 2 (En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de empezar). I. Del español al noruego: Comienza

Detaljer

Vi begynte å lure på det med fingeravtrykk. Er det virkelig slik at. alle mennesker har forskjellig type fingeravtrykk?

Vi begynte å lure på det med fingeravtrykk. Er det virkelig slik at. alle mennesker har forskjellig type fingeravtrykk? Vi begynte å lure på det med fingeravtrykk. Er det virkelig slik at alle mennesker har forskjellig type fingeravtrykk? Vi startet med å undersøke det litt på nettet Hvis du undersøker fingerspissene med

Detaljer

Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk

Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk KOMMUNIKASJON COMMUNICARE NUMMER 2 2012 Kommunikasjon i skriftlige elevtekster i spansk Sonja Skjær, Universitetet i Oslo og Hellerud videregående skole Diktet «Eit ord» av Olav H. Hauge illustrerer godt

Detaljer

Årsplan i spansk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i spansk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 35-37 -Delta i enkle, spontane -Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner-forstå og bruke tall i

Detaljer

1) Descarga a tu ordenador este hjemmeoppgave y nombra el documento con tu apellido (ejemplo: ruiz_rufino.doc).

1) Descarga a tu ordenador este hjemmeoppgave y nombra el documento con tu apellido (ejemplo: ruiz_rufino.doc). . HJEMMEOPPGAVE Instrucciones: 1) Descarga a tu ordenador este hjemmeoppgave y nombra el documento con tu apellido (ejemplo: ruiz_rufino.doc). 2) Escribe tus respuestas directamente sobre el documento

Detaljer

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave:

Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: . HJEMMEOPPGAVE Nombre:.. Lee las siguientes instrucciones antes de empezar a trabajar con este hjemmeoppgave: 1) Descarga a tu ordenador este hjemmeoppgave y nombra el documento con tu apellido (ejemplo:

Detaljer

2006, año del español en Noruega: un reto posible

2006, año del español en Noruega: un reto posible 2006, año del español en Noruega: un reto posible Universitetet i Oslo. 8-9. september, 2006 I Congreso Nacional de ANPE Den norske spansklærerforeningens 1. kongress Junta directiva de ANPE Presidente

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

Enkel beskrivelse av litauisk språk

Enkel beskrivelse av litauisk språk Enkel beskrivelse av litauisk språk Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere

Detaljer

En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne?

En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne? En profil av spansklærere i norsk skole (II): Hva mener lærerne? Debora Carrai Stipendiat Høgskolen i Østfold ILS/Universitetet i Oslo debora.carrai@hiof.no Kravene som stilles til lærerne Regjeringen

Detaljer