nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda"

Transkript

1 Bygdekvinner nr 1.09 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG På kjøl igjen! Årets bygdeprofil Kathrine Tema: TrivselsBygda

2 Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag Opplag Papir: g-print 90g Format: 17 cm x 22,5 cm ISSN Redaksjonsnemnd: Kathrine Kleveland Siss Ågedal Annie Bjørnarheim Ingrid Grene Henriksen Grafisk produksjon: Postadresse: Norges Bygdekvinnelag Pb Grønland, 0135 Oslo E-postadresse: Internettadresse: Sekretariat: Schweigaards gt. 34F Tlf: (sentralbord) Faks: Generalsekretær: Annie Bjørnarheim Seniorkonsulent: Ellen Klynderud Organisasjonskonsulent: Ingrid Grene Henriksen Organisasjonskonsulent: Marie Aaslie Annonser: TunMedia AS Terje Bråten, tlf Framsidefoto: Kathrine Kleveland, Årets bygdeprofil 2008 Foto: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen Internasjonalt arbeid i Bygdekvinnelaget finansieres av Norad, FOKUS og medlemmene. Gratulerer Kathrine! Styreleder i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland, er kåret til Årets Bygdeprofil av Nationen og Nationens lesere. Kathrine vant fordi hun er ei entusiastisk dame som arbeider for gode bygder i hele landet og for sitt engasjement for bygda si, barn og unge, bygdekvinner og mange andre. I Bygdekvinnelaget er alle glade for at Kathrine har valgt å bruke mye av sin tid på vår organisasjonen. Vi er sikre på at alle er med oss når vi sier; Gratulerer Kathrine! På kontoret gleder vi oss til å arrangere et nytt inspirasjonsseminar til høsten. Du blir vel med På kjøl igjen? Les mer om dette på s. 13. I Bygdekvinner 5/08 ble alle medlemmer i NBK oppfordret til å sende inn svar og ønsker for NBKs veivalg og satsinger fremover. Vi har fått mange svar. Det er vi svært takknemlige for. I neste nummer av Bygdekvinner vil vi presentere resultatene av undersøkelsen og gi en oppsummering av arbeidet med strategiprosessen. Et hovedtrekk i svarene er at mange ønsker at NBK skal videreføre arbeidet for økt engasjement, trivsel og positiv aktivitet i bygdene. De ønsker at NBK skal ha fokus på Trivsel i Bygda og TrivselsBygda. Vi håper derfor at dere finner mye hyggelig og nyttig lesing om dette temaet i denne utgaven av Bydekvinner. Kos dere. Frist til Bygdekvinner 1/09: 25. mars Tema: Verdiskaping 2 Bygdekvinner nr. 1.09

3 Innhold Vekst og utvikling i Hedmark s 6 Med så mange innspill om hva Bygdekvinnelaget er og hva det bør bli, må det bare gå en vei i Hedmark framover - og det er oppover! 8. mars s 12 Det er framleis bruk for dagen, dessverre får ein seia. I alle fall er det viktig å setje søkjelys på ein del saker i samfunnet som det kan arbeidast med i eit kvinnepolitisk perspektiv. På kjøl igjen s 13 Vi samles som i 2002 og 2005 og stemningen blir om mulig enda høyere! Å dyktiggjøre og inspirere kvinner til trivselsbyggende og verdiskapende arbeid i bygda er en av Bygdekvinnelagets kjerneoppgaver: Aktive kvinner for levende bygder! 2 Fra Schweigaardsgata 4 Leder 5 Fra styret 6 Vekst og utvikling i Hedmark 7 Årets Bygdeprofil 8 Optimisten 9 TrivselsBygda mars 13 På kjøl igjen 14 Naturfiberåret 15 Fotokonkurransen 16 Urmodellen for TrivselsBygda 20 Liv i laga 23 Vi gratulerer! 24 Bokomtaler 26 Verving 28 NBK-butikken 30 Tavla 32 Ord til ettertanke Bygdekvinner nr

4 TrivselsBygda - for bygder som vil bli enda bedre Det tikket inn en tekstmelding 1. nyttårsdag: «Curling på Korsjø kl ». Moro, da var det bare å ta med unger, skøyter, kost og noe varmt å drikke. Flere år på rad har noen entusiaster invitert til «bygdecurling» i bygda jeg bor i. På forhånd har de frosset curlingsteiner i isbokser med håndtak av hestesko. Hvilke steiner går best i år? Finmåling må gjerne til Dette er et eksempel på trivsel for meg, et flott initiativ der bygdefolk, store og små, finner tid til den praten det sjelden blir tid til ellers. Hva gir en 15-åring bolyst? Jeg tror nettopp dette er et av TrivselsBygdas viktigste mål: Få oss til å stoppe opp, bruke tid sammen, til bygda og innbyggernes beste! Bruk gjerne det flotte kartleggingsmateriellet som er sendt ut til lokallagene. Hvordan få 15-åringer til å komme tilbake etter endt utdanning? Lag et møte, finn konkrete mål, små og store for utvikling av stedet du bor på, og forsøk å finne løsningene som skal til for å gjennomføre målene! Spørsmålene kan for eksempel være: Hvordan få 15-åringer til å komme tilbake etter endt utdanning? Hvordan skape gode og nyttige arbeidsplasser for innflyttere? Hva gjør bygda god å bo i som gammel? Hva er trivsel for deg? Monica Larson, daglig leder i Norsk Rockforbund, skrev i en kronikk i fjor at hun var overbevist om at nordmenn i alle aldre ble bedre og lykkeligere mennesker som bidro med mer trivsel og innsats for sitt lokalmiljø, dersom de hadde tilgang til gode kulturopplevelser der de bodde. For noen er helt sikkert kultur svaret på trivsel, for andre er det bedre veistandard eller en ny idrettsplass. Eller ei grillhytte lik den som ble satt opp i Telemark for oppvekstsenteret i Kyrkjebygda, Foto: Marianne Kleveland og fikk navnet Hildabu, etter initiativtager Hilda Nes i Nissedal Bygdekvinnelag. Et raust Norge Er ikke TrivselsBygda det vi driver med ellers i Bygdekvinnelaget hele tiden da, sier noen. Forskjellen og utfordringen er at nå skal vi samarbeide med de yngre, i 4H og Bygdeungdomslaget! På et godt samarbeid skal alle vinne, og gjerne de andre før oss! Da er det viktig at vi som erfarne organisasjonsmennesker ikke bare setter i gang Vi må lytte først og så jobbe sammen. Antagelig blir prosjektet annerledes når vi samarbeider med de unge. Antagelig blir det veldig mye bedre! Jeg synes kong Harald snakket så fint om samarbeid i nyttårstalen sin: Sammen bygger vi Norge. Sammen skal vi være et folk som har trygghet til å se det beste i hverandre. Sammen skal vi kunne leve som hele, feilbarlige mennesker i et raust Norge. Hvordan skape gode og nyttige arbeidsplasser for innflyttere? Folk i Norge har det bra og trives, det viste nylig Nationens distriktsbarometer. Nær åtte av ti trives der de bor, og landsbygda har et lite forsprang, bygdefolk trives best! Godt å lese, men vi vil gjøre bygdene våre enda bedre, og her er TrivselsBygda et godt verktøy. Ta det i bruk! 4 Bygdekvinner nr. 1.09

5 Norges Bygdekvinnelag er ein samfunns aktør som vil bidra i utviklinga og føre kvinne-perspektivet inn i samfunns debatten. Organisasjonen sender innspel og høringsuttaler på aktuelle saker. Ta kontakt med NBKkontoret dersom du ynskjer å få tilsendt dokumenta. Sidan siste utgåve av Bygdekvinner er fylgjande sendt ut: Utkast til lov om kommunal beredskaps plikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Støtte til høringsuttalelse fra Kvinners Frivillige Beredskap Norge som GMO-fri sone. Støtte til Bonde- og Småbrukarlagets uttalelse Pressemelding angående forsøks ordning stemmerett for 16-åringer Odelslov for egne barn - Debattinnlegg av Kathrine Kleveland - Trønderavisa og Bondebladet Høyringssvar på Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet Til Barne- og likestillingsdepartementet Snakk hjemstedet ditt opp! - Kronikk av Kathrine Kleveland - Bondebladet og Vesterålen Avis Traust trigger - Kronikk av Kathrine Kleveland i Nationen Høringsuttalelse om genmodifisert mais. Bygdekvinnelaget støtter konklusjonen om at Syngentas søknad om dyrking, import og prosessering av mais GA21 til mat og fôr må avslås. Til Direktoratet for naturforvaltning Fra styret Bygdekvinner nr

6 Vekst og utvikling i Hedmark Bygdekvinnelag Styret i Hedmark Bygdekvinnelag har satt seg det store mål å være deltager i å forme det framtidige liv på bygda. For å få til det, må vi bli bevisst egne verdier, vite hva vi står for og bli trygge, åpne og inkluderende i vårt virke. Årsmøtet i 2008 ga sitt samtykke til at HBK skulle bruke av lagets egenkapital til en prosess der målet er å utvikle bygdekvinnene og å lage gode møter og arrangement. I tillegg til egenkapital har HBK fått midler fra bl.a. Hedmark Sparebank og Fylkesmannen. Budsjettet er på kr og kostnaden for hver deltager med tre samlinger er kr Starten går! På første samling var det 40 deltagere. Åse Lund Støen fra Strandsjø kursgård i Solør leder prosessen. Hun har drevet mange utviklingsprosjekter for kvinner i Innlandet. Agnete Snesrud fra Hedmark Bygdeungdomslag og Kathrine Kleveland, leder i Bygdekvinnelaget, var innledere. Agnete Snesrud oppfordret til å tenke nytt og til å spørre de unge hva de vil. Kathrine Kleveland fortalte hva Bygdekvinnelaget var for henne og om tiltak som hadde vært gjennomført i lokallaget. Hun snakket om viktigheten av ros og tilbakemeldinger - rett og slett å huske å gjødsle alle de flotte «dameblomstene» i eget lag. Oppover! Åse Lund Støen startet dagen og verkstedarbeidet, som hun kalte det, med å si: - Fram til 14. mars skal dere lage arrangement som skal gi de gode historiene. Prosessen ble god. Gruppene fremførte argumenter, lo, rappet, sang, skrev, stemte på hverandres innspill og ga mye av seg selv hele dagen. Med så mange innspill om hva Bygdekvinnelaget er og hva det bør bli, må det bare gå en vei i Hedmark framover - og det er oppover! Snekring og finjustering! På tre regionale samlinger skal det snekres og finjusteres på planer for verkstedene i lokallagene. Hovedtema blir påfyll av kompetanse, ferdigheter og trygghet til å gjennomføre verksteder i eget lag. Viktige stikkord blir kommunikasjon lytte fram løsninger, feminin autoritet i prosessledelse og andre roller samt framdrift og varig virkning av prosjekter. Etter at lagene har gjennomført sine egne prosesser, blir det oppsummering/avslutningssamling i mars. Da trekker fylkesstyret seg ut og lar lagene stå på egne bein i fortsettelsen av vekst og utvikling i eget lag. Av Inger Amb, fylkesleder i Hedmark I gang med prosessen! Fra v.: Ingrid Vingelsgaard, Marianne Borkhus Husom og Anne Grethe Moe. Foto: Kathrine Kleveland Vi må bli bevisst egne verdier, vite hva vi står for og bli trygge, åpne og inkluderende i vårt virke. 6 Bygdekvinner nr. 1.09

7 Årets bygdeprofil 2008 Kathrine Kleveland, leder i Norges Bygdekvinnelag Etter innkomne forslag satte avisa Nationen opp åtte flotte kandidater til konkurransen Årets bygdeprofil. En av dem var leder i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland og hun gikk av med seieren. - Oj, er JEG sammen med disse sju flotte kandidatene, bl.a. OL-vinner Olaf Tufte, «Snåsamannen» Joralf Gjerstad, fiolinisten Eldbjørg Hemseng og sauebonden Karstein Bergset tenkte jeg da jeg så lista over de åtte, forteller Kathrine. Tenk at jeg skulle bli Årets bygdeprofil. Foto: Liv Rønnaug Bjerke Lilleåsen Takk! - Tusen takk til alle som stemte på meg! Dette er overveldende og moro!, sier en glad vinner og legger til: - Jeg vil dele Årets bygdeprofiltittel med medlemmene - dette er en inspirasjon for bygdekvinnelaget og oss alle! Bare gjør det! Vi måtte spørre vinneren: - Hvorfor tror du så mange har stemt på deg? - Jeg er ydmyk, men håper og tror at det er engasjementet mitt for livskraftige bygder og min glede over å bo på bygda som ga utslag!, filosoferer Kathrine. - Jeg tør karakterisere meg som både engasjert, positiv og optimistisk. Jeg har opplevd hva de gode møteplassene i bygda betyr, for innflyttere, men også for alle oss andre! Jeg har også forsøkt å formidle mulighetene vi har for påvirkning av eget hjemsted. Vi kan «snakke opp våre egne hjemsteder» ved måten vi omtaler bygda vår, og ved samla påvirkning kan påvirke kommunale prosesser! Positive prosjekter kan settes i gang - det handler bare om å gjøre det!, sier bygdeprofilen fast og vennlig bestemt. Engasjement og samarbeid - Hva mener du innbyggerne kan gjøre for bygda si? - Levende bygdesamfunn trenger engasjerte innbyggere, understreker Kathrine. - Engasjementet mitt bruser ganske bra ganske ofte Men det handler også om samarbeid: Skal jeg gå fort kan jeg gå alene, men skal jeg gå langt må jeg gå sammen med andre, sier et afrikansk ordtak! Derfor tror jeg på det frivillige organisasjonsarbeidet! Ingrid Grene Henriksen Bygdekvinner nr

8 Våg å si hei! Trivsel kan skapes av omgivelser, sammen med folk som man har rundt seg og av opplevelser - alene eller sammen med noen. Enkelte kan trives på en øde plass lang fra andre folk, mens andre kunne mistrivdes i samme situasjon. Trivsel kan anta utallige former og er helt og holdent avhengig av hvem som definerer trivsel. Derfor er det så vanskelig å sette fingeren på enkeltfaktorer som skaper trivsel og hva som skal til for å skape trivsel. Utvilsomt har nok egen motivasjon mye å si for trivselen. Vi sitter med nøkkelen til trivsel, og jeg tror nøkkelordene er at man må ville og man må tørre. Selv bor jeg en to-roms leilighet i et stort borettslag, og trives veldig godt. I borettslaget er hilse-kulturen veldig god. Kanskje er det nettopp derfor at det er så lett å komme i kontakt med dem som bor her? Tenk deg at du kommer ny i en forening eller på en fest hvor du ikke kjenner så mange. Kan hende du også har gruet deg litt for å gå. Er det ikke da hyggelig dersom noen kommer bort til deg og sier Hei? For med et enkelt Hei gir du uttrykk for at du ser andre, og ofte er det ikke mer som skal til for å gjøre en dag bedre. I prosjektet TrivselsBygda arbeider NBK, 4H og NBK for at trivselsarbeidet skal komme øverst på agendaen, og at bygda i fellesskap skal iverksette trivselsfremmende aktiviteter og tiltak. Trivselsarbeid er noe som opptar mange. Enten man er medlem i en organisasjon eller ei. Om en bor på bygda eller i byen. Vi må trives for å ha det bra, og det er vel nettopp derfor at trivsel er noe som engasjerer mange - også meg! Når man ser alle initiativene og tiltakene rundt i landet er jeg ikke i tvil om at det vil bli jobbet mye med dette fremover og at dette danner grunnlaget for økt trivsel og ikke minst bolyst. Vi sitter med nøkkelen til trivsel, og jeg tror nøkkelordene er at man må ville og man må tørre. Trivsel er ikke noe som kommer av seg sjøl. Det krever en viss innsats. Og jeg mener at vi har et ansvar for å bidra til trivsel der vi virker og bor. Det er vi som påvirker trivselsvilkårene, og det er gjennom våre handlinger at vi legger grunnlaget for egen og andres trivsel. Undervurder ikke effekten av de små daglige tingene. Tross alt er det hverdager det er flest av. Så oppfordringen må bli: Våg å si hei til en ukjent venn! Heidi Skagnæs 8 Bygdekvinner nr. 1.09

9 Bygdekvinnelagets TrivselsTangenter Kampanje Sju inspirerende og trivelige NBK-damer er TrivselsTangenter. Oppfordringen er: Ta kontakt med en eller flere av dem og inviter bygda til temamøte med et inspirerende besøk! Til disposisjon! Disse spreke damene vil gjerne ut og informere om TrivselsBygda! De har blitt kjent med mange gode eksempler som de gjerne vil dele med flere. Og om noen tar kontakt hvis det er noe de har lyst til å diskutere, så er det bare koselig! sier Gerd. Å være TrivselsTangent er en kjempefin mulighet til å få inspirasjon og ideer til å utvikle bygda, sier May, og det vil altså hun og de andre gjerne bringe videre, både i egne bygder, og til andres. Ragnhild ser at hennes bygdekvinnelag Oslo kanskje er litt spesielt, men også i tettbygde områder er det viktig å jobbe for trivsel der en bor! Muligheter Hva tenker så disse damene at TrivselsBygda kan tilføre Bygdekvinnelaget? Trivselsbygda kan tilføre unge og friske ideer, og 4H og BU har ressurser som vi ikke har. Alle tre organisasjonene utfyller hverandre ut fra en felles plattform, og alle har litt å lære av alle, sier Kari. Det er store muligheter i det å samarbeide mer, og Charlotta sier hun håper dette er en anledning for å få til mer aktivitet på tvers av generasjonene. Eg håper for bygdekvinnelaget sin del at TrivselsBygda kan få laga til å tenke litt utradisjonelt, sier Mette. Kanskje ser da også fleire unge damer at bygdekvinnelaget er meir enn tradisjon og vafler. Vi i bygdekvinnelaget gjør mye, men er ikke så synlige, sier Bjørg; Jeg håper TrivselsBygda kan gjøre oss mer synlige både i bygda og i media. Marit Olave Riis-Johansen Prosjektleder TB Ragnhild Ingeberg Oslo og Akershus Kari Tromsnes Oppland Mette Vatland Rogaland Gerd Heddeland Vest-Agder / Bjørg M Andresen Telemark Charlotta Stenhaug Vestfold May Skau Vestfold Bygdekvinner nr

10 Kampanje Stå på for TrivselsBygda! Å skape trivsel og aktivitet i bygda det er vel ikke noe nytt? Nei, slettes ikke. Så hvorfor kaller vi det da for et prosjekt og gir det egen logo og eget navn? Fordi det er litt mer denne gangen! Samarbeid Vi ønsker at våre bygdeorganisasjoner skal bli flinkere til å samarbeide! Vi tror vi blir bedre og finner på mer spennende om vi søker nye samarbeidspartnere. Derfor ønsker vi at flere organisasjoner skal stå sammen om TrivselsBygd-arrangement. Det behøver slett ikke være 4H eller BU dere samarbeider med, det kan like gjerne være Røde Kors, korpset, bondelaget eller velforeninga. Men det at flere står bak, gjør at arrangementet når flere og gir dere sjansen til å bli kjent med nye personer i bygda! Det beste utgangspunktet for et godt samarbeid, er å møtes med blanke ark. Start med å bli litt kjent med hverandre og finn ut hva dere driver med og er opptatt av. Kanskje dere ut fra det finner noe alle organisasjonene ønsker å jobbe med, og kan skape et trivselstiltak hvor mange kan føle seg hjemme. I Levanger møttes 4H, BU og Bygdekvinnelagene for å finne på noe og endte opp med å arrangere Ta Sjansen, med båtrampe, swingoppvisning, frisørstunt, fiskekonkurranse og mye mer. Med 800 besøkende ble dette et stort og vellykket arrangement som mange hadde eierskap i og var stolte av! Utvikling Alle er enige i at det er viktig med ildsjeler, og da tenker vi at ildsjeler brenner best om de får jevnt påfyll av kunnskap, ideer, motivasjon og av å bli kjent med nye. Derfor satser vi mye på TrivselsTangentene. Vi vil at de skal få påfyll av inspirasjon og engasjement, og at de kan ha med seg det i mange år framover. I tillegg prøver vi å formidle mye av dette til resten av organisasjonen, gjennom at vi sender ut materiell, med bruk av hjemmesidene og medlemsbladene. Vi vil sikre at TrivselsBygda-tankene skal leve lenge i organisasjonene våre, og det tror vi gjøres best ved å utvikle kompetansen hos mange enkeltpersoner. I 4H har det i mange år vært fokus på å utdanne egne trivselsagenter, som har ansvar for trivsel og moro på møter, kurs og samlinger både i egen 4H-klubb og på fylkesnivå. Slik har en hatt fokus på at trivsel ikke alltid kommer av seg selv, og at det å kunne skape trivsel er en viktig kompetanse å ha. Kanskje Trivselsansvarlig bør være et styreverv? Bevisstgjøring og kartlegging Det er viktig å være klar over at det arbeidet som blant annet bygdekvinnelaget legger ned i norske bygder er viktig for å skape bolyst og trivsel. Arbeidsplass og hus er ikke nok hvis folk skal bo på bygda, trengs 10 Bygdekvinner nr. 1.09

11 TrivselsTangentene Guro Redalen, Kari Tromsnes, Mette Vatland, Gerd Heddeland og Bjørg M. Andresen trives stort på Trivselssamling! Foto: Hanna Kåsin Vangen det sosiale møteplasser! Med kartleggingsmateriellet vi har sendt ut, håper vi mange bygder får tenkt nye tanker om hvordan en trives i bygda og hva en ønsker å utvikle. En slik kartlegging kan kanskje gi nye ideer, samarbeidskonstellasjoner og ønsker for neste årsplan. I Kråkstad i Akershus inviterte bygdekvinnelaget 8.klassingene til å skrive stil om hvordan de ønsket bygda deres skulle være om år. Vinnerbidraget fokuserer blant annet på tilgjengelig natur, sunn mat, miljøvern, og at det er et godt kulturtilbud gjennom kino og hall med plass til både dans, korps, sang og idrett. Å utfordre ungdom til å forestille seg framtida si kan også gi et flott utgangspunkt for å sette noen nye mål for organisasjonen sin! Vi vil vise oss fram! Med TrivselsBygda håper vi altså at alle plan av organisasjonene våre skal bli litt mer bevisst vår rolle som stedsutviklere. Vi vil at andre for eksempel politikere - skal se hva vi bidrar til lokalt, og vi vil at våre tre organisasjoner skal se og gjøre seg nytte av styrkene i de andre organisasjonene. Vi håper vinteren og våren vil bringe mange spennende nyheter fra bygdene våre! Lykke til! Marit Olave Riis-Johansen Prosjektleder for TB Bygdekvinner nr

12 8. mars: For kvinner i alle aldrar Eg kunne tenke meg at dagen fekk litt meir preg av fest og glede. Vi har som kvinner og samfunnsaktørar alle sjansar vi kunne ynskje oss. Saman med parolar om viktige saker kunne eg ynskje meg ei feiring av kvinneliv og kvinnenettverk. Eg saknar vel litt at yngre kvinner seier noko om kva som er viktig for dei, kva vil dei eventuelt kjempe for? Vi bestemødrene har vore kvinnesakskvinner så lenge at det sit i ryggmargen. Kva vil dei yngre? Kanskje vi kunne finne ut av det? Kanskje på 8. mars? Har vi som lever i 2009 bruk for 8. mars? Vi kvinner i Noreg er då så frigjorte og likestilte at det held? Likevel er det framleis bruk for dagen, dessverre får ein seia. I alle fall er det viktig å setje søkjelys på ein del saker i samfunnet som det kan arbeidast med i eit kvinnepolitisk perspektiv. Vi snakkar kanskje ikkje så mykje om kvinnefrontar eller kamp lenger, men brukar i staden andre kanalar og metodar for å bli høyrt i samfunnet. Kva skal ein så setje søkjelyset på? Alt rundt kjønn og lønn og andre tilhøve innan arbeidslivet er aktuelt å arbeide med. Porno og prostitusjon er ein ikkje ferdig med. Kvinnekroppen og ideala rundt å vera slank, rynkefri og ung til du døyr kan også debatterast I vår fleirkulturelle verd er det framleis nok å ta av. Omskjering av jenter, tvangsekteskap, handel med kvinner, prostitusjon og enkelte innvandrarkvinner sine rettar er aktuelt også i det norske samfunnet. Kanskje bygdekvinnelag rundt om skulle samordne seg med internasjonale kvinnegrupper om ei 8. marsmarkering? Ha ein flott kvinnedag også med fest og glede! Kirsten Inga Kamrud, leiar for Kvinnepolitisk utval i NBK Nord og Sør står sammen for kvinner. Nokre fakta om 8.mars: fyrste gong markert som ein nasjonal kvinnedag i New York i 1908 i kampen om stemmerett i 1910 vart dagen vedtatt som ein internasjonal kvinnedag også i Europa stor feiring i Noreg blant anna i 1915 då Kvinneforbundet i Arbeiderpartiet arrangerte folkemøte for fred under andre verdskrig fann kvinner kvarandre i motstandsbevegelsen og i konsentrasjonsleirar og markerte dagen i all hemmelegheit i ein periode etter krigen vart dagen halde i hevd av det nystarta «Kvinnenes Demokratiske Verdensforbund», seinare «Norsk Kvinneforbund», den nye kvinnebevegelsen tok opp igjen tradisjonen med å markere 8. mars i mars 1978 gikk kvinner og menn i tog i Noreg 12 Bygdekvinner nr. 1.09

13 Positiv opplevelse med Bygdekvinnelaget. Alle bør oppleve dette. Solid vitamininnsprøyting. Fantastisk fellesskap. Verdt kvar ei krone! Kjellrun Sakshaug, Stjørdal Bygdekvinnelag, deltager på Kielseminar i På kjøl igjen KØBENHAVN denne gang: INSPIRASJONSSEMINAR - går av stabelen oktober Da samles vi som i 2002 og 2005 og stemningen blir om mulig enda høyere! Vi reiser med fergen Pearl of Scandinavia fra Oslo til København, og om bord blir det mange korte kursopplegg å velge mellom. Det betyr at du kan få en smakebit av mange temaer. Det er planer om blant annet dans, sang, NBKs strategiprosess, kvinneliv, Ganefart, TrivselsBygd og mediestrategi. I tillegg blir det fellessamlinger og tid til uformelt samvær for å møte nye venner og treffe igjen gamle kjente. Programmet vil være klart ca. 15. april. En oppfordring til lokallagsstyrene: Invester i medlemmene! Inspirasjonsseminaret kan være en påskjønnelse til et eller flere medlemmer i lokallaget som har gjort en spesiell innsats for bygda/lokallaget eller til noen som har lyst til å ta på seg verv i laget. Å dyktiggjøre og inspirere kvinner til trivselsbyggende og verdiskapende arbeid i bygda er en av Bygdekvinnelagets kjerneoppgaver: Aktive kvinner for levende bygder! Pris: For medlemmer: kr. 2950,-. Andre: kr. 3200,-. (Inviter gjerne med en venn eller nabo i bygda). Prisen inkluderer: Flere miniseminarer, 2 overnattinger i dobbel innvendig lugar, 2 frokoster, 2 middager (1 festmiddag og 1 kveldsbuffé med drikke og kaffe avec). Om ønskelig ca. 5 timer i Dronningens by eller et ekstra seminar + 4 timer på byen eller kanal- og bytur. Tillegg for enkel lugar: Kr 200. Med større tillegg i prisen kan en få luksuslugar. Vi tar forbehold om mindre prisendringer da prisen er basert på 250 deltakere. Ferjeselskapet tilbyr 10% avslag på flybilletter med Norwegian mot at bookingnummer oppgis. Nummeret får dere ved påmelding. Mer informasjon om temavalg og påmeldingsslipp kommer i Bygdekvinner nr.2 (medio mai). Informasjon og påmeldingsskjema blir også lagt ut på Påmelding fra 15. april. Frist for bindende påmelding: 20. august. De som melder seg på først er sikret plass. Det er reservert 250 plasser. Vi møtes på bøljan blå til inspirerende timer og samvær! Ellen Klynderud Bygdekvinner nr

14 Naturfiberåret FN har vedtatt at 2009 skal være internasjonalt år for naturfiber. Lokal lagene i Bygdekvinnelaget kan gi Naturfiberåret liv ved å ta fatt i temaet på ulike måter. Strikkeåret i 1998 ble en suksess. La oss gripe Naturfiberåret med strikkepinner, nål og tråd. Arranger gjerne opplysnings- eller temamøter! Skriv til Bygdekvinner om lokale tiltak i naturfiberåret. Det ser nå ut til at Bygdekvinnelaget skal få noen innslag i Nitimen om Naturfiberåret i løpet av året - så følg med! Blant annet bomull, ull, lin, jute, silke, sisal, kokosnøttfiber er naturfiber. Millioner av mennesker har produksjon og foredling av naturfiber som sitt levebrød, blant dem mange i de aller fattigste landene. Bruk av naturfiber bidrar til å sikre tilgang til mat og økonomisk utvikling for disse jordbrukerne. Naturfiberåret skal gjøre forbrukerne oppmerksomme på naturfiber og øke etterspørselen etter naturfiber. Bruk av naturfiber gir også positiv miljøgevinst. - Les og lytt på: Kathrine Kleveland Pris kr ,- Inkl. to overnattinger m/full pensjon og en dags rundtur i buss med guide. Tillegg for enkeltrom kr. 200,- Bli med på naturfiber-tur til Sør-Vest landet juni 09 Norges Bygdekvinnelag ønsker å engasjere seg i FNs Internasjonale Naturfiber-år. Som en del av dette, tilbys medlemmene å bli med på tematur. Vi vil blant annet besøke; Sandnes Garn fabrikkutsalg Linloftet Figgjo as fabrikkutsalg Byrkjedal Lys as fabrikkutsalg Gardsbesøk løsdrift-fjøs med melkerobot Tropeøya Flor og Fjære (mulig tilleggsvalg ved ekstra overnatting/dag). Turen er i utgangspunktet lagt opp med to overnattinger i Sirdal, men deltakerne står fritt til å legge til flere overnattinger. Deltakerne møter direkte på Sirdal Høyfjellshotell torsdag 25. juni. Påmelding enkeltvis, eller gruppevis til: Sirdal Høyfjellshotell e-post: Første til mølla Fidjeland 14 Bygdekvinner nr. 1.09

15 NBKs FOTOKONKURRANSE Til sammen kom det inn 28 bilder fra sju deltakere til konkurransen. Gratulerer til Unni Raaen Nysæther fra Stjørdal Bkl i Nord- Trøndelag! Hun gikk av med seieren! Premien er 1000 kroner til bruk i en fotobutikk. Inger Margrethe Medhus fra Hol Bkl i Buskerud tok andreplassen i konkurransen. Premien er 500 kroner som hun kan benytte i en fotobutikk. Vi takker alle som deltok og gratulerer vinnerne! Ingrid Grene Henriksen Vinnerbildet viser aktive kvinner i et bygdemiljø, integrering og glede. På syklene er Aster, opprinnelig fra Eritrea, og Liv Marie Sæther Sandberg på Hegra bru i Nord-Trøndelag. Inger Margrethe Medhus, til høyre, har benyttet selvutløser. Kari Nedreby til venstre. Juryen mener bildet viste aktive, blide og moderne bygdekvinner som tar vare på tradisjonene ved primkjelen. Utstilling om Jonsokbrudlaup Jonsokbrudlaup er ein gamal tradisjon frå Vest landet. Sundag 24. mai er det opning av jonsokbrudlaupsutstilling på Kvinnemuseet i Kongsvinger, og 6. juni vert det mange tilskipingar der. Det er ynskje om at olk som ættar frå Hardanger og som bur i området vil kome. Ekstra gildt er det om borna kjem i bunad, og gjerne bunadar frå heile landet. For meir informasjon: Anne Lutro, tlf Bygdekvinner nr

16 Afrika har urmodellen for TrivselsBygda Internasjonalt kultursamarbeid er anvendt medmenneskelighet - bort fra festtaler og tilskuerbenk - og ut på arenaen! Det er viktig å løfte blikket og speile seg i andre kulturer. Først da blir man bevisst sitt eget land, kjent med seg selv og sitt eget menneskesyn. Det skjerper sansene! I Norge bruker vi øyne og ører aktivt, men hva med de andre sansene og den åndelige dimensjonen? Som leder av internasjonalt utvalg i NBK i mange år, besøkte jeg Senegal og NBKs prosjekter flere ganger. Vervet har også gitt meg enestående muligheter til å møte både politikere, kvinner og barn i mange deler av verden. Mine øyne er åpnet og mitt liv har fått en utvidet dimensjon! Når NBKs prosjektsamarbeid i Senegal nå er avsluttet, er det tid for refleksjoner. Afrika og TrivselsBygda Journalister formidler et ensidig bilde av Afrika. Kontinentet har store utfordringer barnedødelighet, hiv/aids, kolera og fattigdom, men hvor ofte har du lest om alle TRIVSELSBYGDENE? Her finner vi urmodellen for fellesskapet mellom generasjoner. De unge utviser stor respekt for de eldre. Barna blir godt tatt vare på, selv om mor eller far er død. Jeg kjenner slett ikke alle fra før, men vi prater, ler og hygger oss som om vi har vært venner hele livet. Fantastisk! Livet er NÅ, og jeg har tid til å være tilstede i eget liv. Jeg har tid til å tenke etter hva jeg savner i Norge! Jeg ser naboer som hjelper hverandre når de har gjester, unge som hjelper gamle, ungdom som hjelper barna de er der for hverandre! Trivselen er stor det er ikke materiell rikdom som gjør dem glade, men fellesskapet, stoltheten og kulturrikdommen. Menneskelig verdiskaping som gir bærekraft det er bare å øse! Kvinnene har fått kunnskaper og mot til å stille til valg! De er aktive fredsskapere etter borgerkrigen som har vart i over 20 år. Veien videre. 16 Bygdekvinner nr. 1.09

17 De har også lært regnskap for å styrke bedriftene sine. Kvinnene har fått kunnskaper og mot til å stille til valg! De er aktive fredsskapere etter borgerkrigen som har vart i over 20 år. De kan ta bussen alene, fordi de kan lese hvor bussen går. De kan ringe etter å ha lært tallene. For oss så selvfølgelig at vi ikke tenker over det! Batikk, såper, hermetisert frukt og grønnsaker er noen av produktene fra kvinnenes bedrifter. Djeredjef! Takk! Prosjektene som NBK har hatt i Senegal, er nå avsluttet og kvinnene skal drive arbeidet videre på egen hånd. Det skjedde ved høytideligheter i Senegal i november Begge parter uttrykte stor takknemlighet for hva en har fått av gjensidige kunnskaper, vennskap og støtte i løpet av disse årene. Det kan vises til gode resultater i prosjektene! I et senere nummer av Bygdekvinner vil det komme en artikkel med omtale av konkrete resultater. Prosjektet Kvinner og entreprenørskap varte i hele 8 år. I løpet av prosjektperioden har ca. 60 NBKere vært på medlemsreise til Senegal, blitt kjent med kvinnene som har vært med i prosjektet, og sett konkrete resultater av arbeidet som NBK-medlemmer og Norad har bidratt med midler til. NBKs prosjekt i Sør-Senegal er også avsluttet. Prosjektet kom inn under tema Kvinner i og etter krig og konflikt som ble tildelt midler fra Fokus etter TV-aksjonen Drømmefanger i Midlene ble brukt til opplæring bl.a. om kvinners rettigheter, fredsarbeid og alfabetisering. Fremtidshåp i Nord og Sør Uten å gi kvinner utdannelse, vil kvinner fortsette å lide i store deler av verden. Uten tilgang til vann, jord og kreditt og uten tilgang til beslutningsprosesser blir det ingen verdensfred fordi kvinner tenker annerledes enn menn. Vi er mer opptatt av omsorg enn erobring. Fattigdom og urettferdighet gjør mange kvinner til objekter uten mulighet til et verdig liv! Uten mulighet til å verdsette seg selv. Samtidig er det viktig å understreke at de flotteste kvinner finner vi nettopp i Afrika. Stolte, arbeidsomme og vakre! Ny kjole hver dag er en selvfølge og hodeplagget er i samme stoff. Vi norske blir svært fargeløse i deres selskap. Uten tilgang til vann, jord og kreditt og uten tilgang til beslutningsprosesser blir det ingen verdensfred fordi kvinner tenker annerledes enn menn. Jeg vil avslutte med en omvendt problemstilling. Norge trenger på mange måter Afrika nå ikke minst for å finne tilbake til kvaliteter vi har mistet. Kvaliteter som NBK i samarbeid med NBU og 4H skal finne tilbake til gjennom prosjektet TrivselsBygda! Lykkes vi, vil den nordiske egoismen få dårlige levekår! Gerd Louise Molvig Medlem i NBKs Internasjonale Utvalg Bygdekvinner nr

18 Mennesker Landliv Drømmer Inspirasjon Livsstil Til medlemmer av Bygdekvinnelaget! Som medlem av Norges Bygdekvinnelag får du et helt års abonnement på Lev Landlig til kun kr. 244,- Du sparer hele kr. 121,- i forhold til fullpris (kr. 365,-). Du kan glede deg til å få Lev Landlig rett hjem i postkassen - proppfull av herlige reportasjer om hage, landlig livsstil og interiør, sesongens beste oppskrifter på hjemmelaget mat og reise. Her møter du kreative og nytenkende mennesker som har skapt seg et godt liv på landet! I Lev Landlig kan du drømme deg bort - eller hente inspirasjon til selv å sette igang. Gå inn på for mer informasjon. Du kan også bestille abonnement på tlf: eller e-post: Husk å ha medlemsnummeret ditt tilgjengelig!

19 En time for klimaet! Lørdag 28. mars inviteres du til å markere EARTH HOUR! Kl denne dagen arrangeres tidenes største globale klimakampanje. Byer, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner i minst 64 land skal slukke lyset i en time. I 2009 er målet å nå en milliard deltakere globalt hvorav en million i Norge. Earth Hour ble arrangert første gang i Sydney 2007 og er et symbol på at verden står sammen i kampen mot global oppvarming. Slukker du lyset? Se Ellen Klynderud Stor aktivitet og mange besøk Flere og flere er inne på Bygdekvinnelagets hjemmesider - også på fylkessidene og de mange lokallagssidene. Rett før jul ble det ny toppdesign. Denne skal skiftes fire ganger i året. Følg med se hva som skjer! Bli stolt og glad! Sett deg foran skjermen en kveld og planlegg litt nettsurfing/ nettreking og klikk deg rundt på alle de flotte sidene. Gå inn på et fylkeslag, videre til lokallag på menyen øverst og rull nedover. Der navnet er merket med farge kan du klikke deg rett inn, f.eks. Ål i Hallingdal, Hvarnes i Vestfold eller Gjerpen i Telemark. Kjenn inspirasjonen komme og bli varm og stolt over alt engasjementet som foregår i bygdekvinnelagene! Hjemmesider nye muligheter! Bruk hjemmesidene som infokanal for egne medlemmer, og her kan alle andre også komme på besøk. Spør gjerne om å få knytte link fra kommunens hjemmeside til eget bygdekvinnelag! Skriv hjemmesideadressen på alt materiell, årsmeldinger, invitasjoner og brev som sendes ut! Slik kan det bli enda flere besøk! Det er moro når f.eks. journalister tar kontakt etter å ha lest noe på Gjør til din startside. Da kommer siden automatisk opp når du starter internett, og du vil få våre daglige nyheter rett opp på skjermen. Hjemmesidene har gitt oss nye muligheter. La oss utnytte dem! Innlegging av stoff Det er gøy å arbeide med hjemmesidene, og mange er veldig ivrige! Det er fylkes- og lokallagsstyret som bestemmer hva som skal legges inn, og redaktøren gjør jobben. Det er sendt ut manualer til alle som arbeider med hjemmesider. Ta kontakt med NBKkontoret v/ingrid dersom du har spørsmål eller om laget ønsker å få opprettet hjemmeside. Bygdekvinner nr

20 Dette smakte godt! Liv i laga er spalten der det fortelles om aktiviteter i lokallagene i Norges Bygdekvinnelag. Alt som skjer kan sees på som tiltak i kampanjen TrivselsBygda og vi håper mange får gode idéer og inspirasjon til arbeid i laget! Frist for innsending til BYGDEKVINNER nr. 2/09: 25. mars. Tema: Verdiskapning Nordre Fåvang, Oppland Epler og plommer på programmet Høsten 2008 hadde Nordre Fåvang Bygdekvinnelag hermetisering av epler og plommer på programmet. Det ble også kokt eplechutny, noe som falt i god smak. Det var stor aktivitet og god aldersblanding i laget!, skriver Berit Dahlen Krogsveen. Borgund Bygdekvinnelag, Sogn og Fjordane Tunneltur for trivsel For å følgje opp kampanjen Trivselsbygda har Borgund Bygde kvinne lag hatt fleire arrangement. Me arrangerte m.a. ein tunneltur i høve at E16 vart lagt utanom øvre del av bygda. Bygdefolk og andre gjekk den nye parsellen gjennom Tuftåstunnelen, ei strekning på om lag 6 km der 2 km går gjennom tunnelen. Inne i tunnelen serverte me pølser, brus og kaffi. Det er også ei utfordring for bygda at det vart bygd ny veg. Me må ta vare på dei tilboda og tenestene me har. Dette ønskjer Borgund Bygdekvinnelag å vere med å jobbe for, står det i brev frå Borgund Bkl. Ål Bygdekvinnelag, Buskerud Tre damer og ein draktskikk Ål Bkl har saman med Døves media gjeve ut ein DVD om draktskikken i øvre Hallingdal, Hol og Ål og om tre damer som har arbeidd med denne tradisjonen. Damene er Anna J. Myro (96), Ragna Vetteren (85) og Aagot Noss (84). Alle tre er fødde i Ål og kjenner drakttradisjonen betre enn dei fleste. På ulik vis og med ulik tilnærmingsmåte har idealisten, skreddaren og forskaren formidla kunnskap om tradisjonskleda. I tillegg til eigne midlar har prosjektet fått økonomisk støtte frå DNB Nor Sparebankstiftelsen og Ål kommune. (For meir informasjon: Gerd Haug, tlf , Egdetveit Bygdekvinnelag, Horda land Markering av potetåret Straks vi las i medlemsbladet om FNs internasjonale potetår, fekk vi lyst til å gjera noko ut av dette, skriv Kjellrun Hommedal. - Vi skaffa settepoteter som kom i jorda i slutten av mai. Vi hadde fått tak i både Kers Pink, Pimpernell, Troll og noko dei kalla Reidarpotet. Etter ein fin sumar og litt luking i åkeren, tok me opp ca 500 kg poteter i tørt 20 Bygdekvinner nr. 1.09

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon!

Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer til fellesskap og inspirasjon! Tilsluttet Associated Country Country Women Women of the World of the World Tilsluttet Associated Country Women of the World Til Bygdekvinnelagets lokallagsledere Norges Bygdekvinnelag inviterer alle medlemmer

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Lokallagsutsending hausten 2015

Lokallagsutsending hausten 2015 Lokallagsutsending hausten 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Om Bygda i bevegelse Styreskjema Rapporteringsskjema fylkes- og lokallag Informasjon frå studieforbundet

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 1 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Til: Fra: Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Hele landet Bygdekvinnelaget

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass.

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Det gode arbeidet ute i lagene skal bli mer synlig. Vi skal styrke fellesskapet, øke innflytelsen

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013

SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 SAK 07/13 SØKNAD OM TILSKOT TIL FÅREFESTIVALEN 2013 Saksopplysning Gol Reisemål AS søker om kr. 50.000 i tilskot til NM i saueklipping som vil skje under årets Fårefestival. I år er Gol tildelt NM i saueklipping.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel.

GLEDE. Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Gammel og GLAD 1 GLEDE Å kjenne deg glad, kan være en god medisin som holder deg frisk når du er gammel. Det er alltid ting i livet du kan glede deg over, alene eller sammen med andre. Når du er gammel

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

Denne helga får du sjansen til å reise rundt i Nordfjord og Sunnfjord og møte dyktige og engasjerte bønder, med framtidstru og satsingsvilje.

Denne helga får du sjansen til å reise rundt i Nordfjord og Sunnfjord og møte dyktige og engasjerte bønder, med framtidstru og satsingsvilje. INSPIRASJONSHELG FOR LANDBRUKSINTERESSERT UNGDOM I NORDFJORD! Landbruksinteressert ungdom i Stryn, inviterar alle likesinna til ei inspirasjonshelg 12.-13. september 2015! Denne helga får du sjansen til

Detaljer

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014.

Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. Invitasjon til kultursamling, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Scandic Bergen Airport Hotell, Kokstad 25. og 26. oktober 2014. NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Til kirkene: Invitasjon til å bli med på Earth Hour 2009

Til kirkene: Invitasjon til å bli med på Earth Hour 2009 Til kirkene: Invitasjon til å bli med på Earth Hour 2009 Foto: Claus Christensen/WWF; Sønderborg Kommune Vennlig hilsen WWF-Norge Kjære kirke, For første gang blir Earth Hour gjennomført i Norge. Lørdag

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz Lag en Miljø- og matquiz Lag en quiz med Miljø og matspørsmål, som dere kan bruke på en stand eller et møte. Eksempler på spørsmål kan være : 1. Hvor mye av maten vi spiser er importert? 2. Hvor mye mat

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa?

Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre land i Europa? Seksjon for intervjuundersøkelser Oslo, august 2006 Saksbehandler: Telefon 800 83 028 (gratis) Den europeiske samfunnsundersøkelsen - hvordan lever vi i Norge og andre Du vil i løpet av kort tid bli kontaktet

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG:

Før vi går i gang med Oktober tar vi et lite tilbakeblikk på September: PLAGG: Nå har vi kommet godt i gang på lilla gruppe og vi syns det er kjempespennende å bli kjent med barna og med personlighetene deres. Dynamikken i gruppen fungerer bra, og barna er trygge både på oss voksne

Detaljer

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal

Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal Vinter 2014 Bokbåten Epos 50 år i Møre og Romsdal 2014 I fjor haust feira fylkesbiblioteka i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bokbåten Epos sin 50 årsdag, vi vil takke for alle gratulasjonar

Detaljer

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen

av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen av og med forfatter og coach Gitte Jørgensen Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna. "Det er en bølge i Skandinavia nå, som handler om at vi kvinner er trette av å være at være effektivitetsmaskiner og

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

TATER PROSJEKT VÅR 2011

TATER PROSJEKT VÅR 2011 TATER PROSJEKT VÅR 2011 AVDELING TANGAROA Foto: Mariann med kaffekiste. Laget av Hanne Løvall Rastad med hjelp fra barn og voksne på avdeling. MARIANN FORTELLER OM TATERE: Utvandra fra India og har vært

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE

MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE MÅNEDSBREV FOR NOVEMBER FOR LEIRFIVLENE Ja nå er det bare å stålsette seg, november er her straks, den siste måneden før jul! Tida går så alt for fort, det er så mye vi skal rekke over før jula, og før

Detaljer

Hordaland krins av Norges speiderforbund

Hordaland krins av Norges speiderforbund REFERAT TIL STYREMØTE 28.08.2012 Klokken 18.00-21.00 på Speidersenteret. Tilstede: Ragnar Pettersen, Louise Pettersen, Kjell Aalvik, Ulf Larsen, Christopher Kvalvåg, Hege Christin Olsen og Bjørn Helland

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer