Årsrapport Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag nsatte og styret 8 11 Styrets årsberetning Tiltakene i enerell markedsutvikling i Kommunikasjon 18 Kongress og arrangementsturisme 28 Ferie og fritid 36 Vertskap 44 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter 2 Revisjonsberetning 4 Medlemmer i Forsidefoto: ikeland, Bjerkreim. Foto duardo rund Bakgrunnsfoto: Sandestranden, freesbe. unhild Vevik

3 4 Reiselivsdirektøren har ordet Reiselivsåret 2014 i Stavangerregionen Fra besøksrekorder og tidenes beste sommer til kapasitetsutvidelse, omstilling og lav oljepris! 2014 startet godt med en veldig positiv utvikling i reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Regionen har en samlet oppgang i totale hotellgjestedøgn på (+1,8 %) fra Statistikkene viser til vekst i ferie- og fritidsmarkedet med hele hotellgjestedøgn (+6,7%) fra 2013, mens kurs- og konferansemarkedet viser en kraftig nedgang på (-9,3%). Yrkestrafikken viser en svak økning på 88 hotellgjestedøgn (+0,8%) fra Det er årets siste kvartal som trekker kraftig ned, et resultat av nedgang i oljenæringen parallelt med kapasitetsutvidelse med 600 nye hotellrom i regionen. Nye Forum xpo og hele nye Forumområdet gir oss nye muligheter og er utvilsomt et konkurransefortrinn i kampen om de internasjonale store kongresser og vil sette Stavanger på kartet som en viktig kongressdestinasjon i internasjonal målestokk. Stavanger Lufthavn Sola viser til en noe svakere vekst sammenlignet med tidligere år. Tidligere år har den største veksten vært i forhold til utenlandstrafikken som i 2014 viser en mindre nedgang. For innenlandstrafikken er det spesielt de 3 siste måneder som trekker ned volumet akkumulert, mens det for utlandstrafikken er staten av året som viser en større nedgang sammenlignet med Med 4,7 millioner passasjerer i 2014 (+0,3% økning fra 2013) er lufthavnen den tredje største i Norge. Frem mot år 2020 og 2040 foreligger det prognoser fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) om hhv. 6,6 og 9,8 millioner passasjerer. Lysefjorden med Preikestolen og Kjerag fortsetter som store trafikkdrivere overfor både det nasjonale og internasjonale markedet. Også Kongeparken og museene viser til besøksrekorder i en meget godt sommersesong. Journalister, turoperatører og besøkende uttrykker begeistring over mangfoldet, kontrastene og tettheten mellom naturopplevelser, kulturtilbudene, og ikke minst gode og unike matopplevelser i Stavangerregionen. I tillegg er vi Norges 3. største kongressby og regionen har hatt stor suksess med arrangementsturismesatsingen. rrangementene har en veldig viktig profil- og verdiskapingseffekt for regionen, og med fokus på økt verdiskapning for allerede etablerte arrangement og utvikling av nye, er dette blitt et viktig næringsbein for hele regionen. To nye medlemskommuner er kommet inn i Region Stavanger i 2014 og vi teller nå hele 1 medlemskommuner fra Finnøy i nord til Sokndal i sør. Dette vil kreve et sterkt fokus på utvikling av nye produktog markedsløsninger, samtidig som det er en stor styrke for oss som reiselivsregion. Posisjonering, samhandling og stort engasjement fra alle aktører vil være avgjørende for at vi skal lykkes i årene som kommer. ode sammensatte reiselivsopplevelser på tvers av kommunegrensene styrker vår posisjon og fokus på å kommersialisere nye produktpakker for salg er avgjørende for verdiskapningen. lle trender tilsier en stor etterspørsel etter gode sammensatte opplevelsesreiser som inneholder transport, overnatting og opplevelser. Skal vi lykkes som en ferie- og fritidsdestinasjon i fremtiden vil dette være en avgjørende faktor for suksess! Reiselivet er den mest voksende bransjen i verden og alle prognoser viser til en kraftig vekst frem mot Vekst i reiselivet gir viktig verdiskapingstilvekst i regionen og har stor verdi for lokalsamfunnet og andre deler av næringslivet. Reiselivet er viktig for Vestlandet og er den tredje største næringen målt i antall arbeidsplasser. Turisten som verdiskaper favner både arbeidsplasser, samferdsel, opplevelser, trivsel og befolkningsvekst. Vi ser frem til å videreutvikle reiselivet som en vekstnæring i regionen, og takker medlemmene, kommunene og samarbeidspartnerne for solid engasjement i et aktivt og målrettet reiselivsår! Med ønske om et spennende 201 med god lønnsomhet og samordnet fokus for reiselivsnæringen i Stavangerregionen! lisabeth Saupstad Reiselivsdirektør, Region Stavanger Sammendrag årsrapport 2014 Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå på salgs- og markedsaktiviteter mot ferie- og fritidsmarkedet, kurs- og konferansemarkedet og arrangementsturismemarkedet i Strategisk og fokusert satsing på utvalgte markeder og målgrupper, har gitt resultater for både reiselivsnæringen, øvrig næringsliv og regionen generelt i form av omdømmebygging, verdiskaping og gjestedøgn. Stavangerregionen fortsetter å ta markedsandeler Samlet hotellmarked 2014 var på gjestedøgn. Oppgangen i totale gjestedøgn var på en økning på 1,8%. Utlendingene hadde en oppgang på 1,2 %. Sommersesongen hadde en samlet økning på gjestedøgn til hotellgjestedøgn, med flere nordmenn til gjestedøgn, og 614 flere utlendinger opp til gjestedøgn. Stavangerregionen nådde nye høyder med flere besøkende hos våre opplevelsesaktører i Preike stolen og Lysefjorden samt Kongeparken er store drivere og har i 2014 igjen slått sine tidligere besøksrekorder tok turen topp til Preikestolplatået på for egen maskin, mens rett rundt tok fjord cruise med Rødne Fjord Cruise. Kongeparken hadde hele besøkende og ny rekord. Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum, rkeologisk museum og Jærmuseet har samlet et besøkstall på , som viser at regionen vokser i opplevelsesnæringene også. Byrkjedaltunet oppnådde et besøkstall på i 2014, og står sterkt som en attraksjon med tradisjonsbærende uttrykk. Kommunikasjon one stop destination Kommunikasjonsarbeidet i Region Stavanger omfatter websider, brosjyrer, kart, mobilapplikasjoner, sosiale medier, oppdatering av eksternt informasjonsmateriell, nyhetsproduksjon, bildearkiv, visningsturer for internasjonal presse/media, mediebearbeiding, redaksjonell omtale nasjonalt og internasjonalt, samt turistinformasjon og «Kjenn din egen region» -kurs for næringen og kommunene. hadde en marginal økning på på 1%, med totalt besøk. Det høyeste besøket står nordmenn for med 7% av besøkene. Fra utlandet er det Storbritannia, Tyskland og US som er størst. På rangeres Stavangerregionen på fjerdeplass for mest søkte destinasjon. Region Stavanger er aktivt til stede på Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin, Youtube, Snapchat og Flickr. Facebook-siden har nådd likes, mot ved starten av året. n kraftig vekst. Nyhetsbrevet som sendes ut til alle våre kontakter ble sendt ut i 6 utgaver med 78 artikler i Det ble gjennomført 7 visningsturer for internasjonal presse og media (80 i 2013). Det ble gjennomført to store fotoprosjekt for å oppdatere med nye bilder fra de nye medlemskommunene, og oppgradere bildearkivet på nett. Vi fikk en økning på 200 % av nedlastede bilder fra 2013 til 2014, med totalt bilder. Feel free-brosjyren er den offisielle guiden for Stavanger, Sandnes og Jæren. Med eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden i 2014 samme opplag som de siste to årene. City Maps gratis attraksjons- og shoppingveiviser ble laget i et opplag på , fordelt på brettekart og kart i blokk.

4 6 Konferanse- og arrangementsmarkedet Region Stavanger har den overordnede rollen for å øke verdiskapning innenfor det nasjonale og internasjonale møte- og kongressmarkedet, kalt MIC (Meetings, Incentive, Conventions and xhibitions/vents). Oppdaterte tall fra undersøkelser viser at en kongressgjest legger igjen NOK pr dag. n gjennomsnittlig konferanse i vår region har ca. 20 deltagere over tre dager, noe som tilsvarer NOK Kongressavdelingens salgs- og markedsføringsaktiviteter har i 2014 vært omfattende, med spesielt fokus på salgsutløsende tiltak og markedskartlegging. Det har blitt gjennomført en rekke profileringsarrangementer og nettverkstreff, salgsbesøk, visningsturer, messer og workshops. rbeidet mot beslutningstakere innen fagmiljøer og lokalt næringsliv har blitt viet ekstra fokus, med informasjon om hvorfor de bør legge sitt neste arrangement til Stavanger. rbeidet omfatter blant annet tiltak som Stavangerregionen i Oslo, mbassadør-programmet, visningsturer og bransjebesøk, aktivt medlemskap i ICC (International Congress and Convention ssociation), C (nergy Cities lliance), Norwegian-British Chamber of Commerce og Norway Convention Bureau og en rekke arrangerte lunsjseminarer og lignende opp mot fagmiljøene på Universitetet i Stavanger, IRIS og Stavanger Universitetssykehus gjennom hele året. Region Stavanger har vært en katalysator og pådriver for å få flere idrettsarrangement til regionen. Destinasjonsselskapet har gjennom mange år jobbet strategisk med arrangementsturisme i samarbeid med lokale idrettsforbund og medlemsbedrifter. rbeidet ble i 2013 forankret hos medlemmene og medlemskommunene og videreført med full tyngde i Regionen har de siste årene fått flere nye fasiliteter, forsterket infrastruktur og hoteller. Økningen av hotellrom og fasiliteter bidrar til at fokus kan rettes mot stadig større arrangement som regionen tidligere ikke kunne ta imot. Ferie- og fritidsmarkedet Fokusert satsing på det nasjonale og internasjonale ferie- og fritidsmarkedet i samarbeid med Fjord Norge, Innovasjon Norge, medlemsbedriftene og omfattende kampanjesatsing sammen med flyselskapene og vinor har gitt gode resultater i Region Stavanger deltok i Fjord Norges salgs- og markedstiltak mot utvalgte markeder (Tyskland, Nederland, Storbritannia, US, Spania, Danmark og Sverige), Innovasjon Norges Norgeskampanje i tillegg til egen weekendkampanje mot det norske nærmarkedet, samt mediebearbeiding nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med våre medlemsbedrifter laget vi en egen høstkampanje. Region Stavanger deltar i Innovasjon Norge og Fjord Norges nasjonale temasatsing for hiking/ vandring mot det internasjonale og nasjonale markedet. Vi er involvert i nettverksprosjektet «Vandring i Rogaland» med 20 utvalgte turer (fem i Stavangerregionen) i egen brosjyre med opplag på (norsk, engelsk og tysk). Oberstad fyr i blåtimen. Foto unhild Vevik

5 9 dministrasjonen Region Stavanger bestod per 31. desember 2014 av følgende ansatte: lisabeth Saupstad, Reiselivsdirektør unhild Vevik, Kommunikasjonssjef llen Frisvold, Salgssjef ferie/fritid Lene Lunde, Webutvikler/Webmaster Per Morten Haarr, Convention manager Liv Kristina Bantel, Kommunikasjonsrådgiver/Teamleder turistinformasjonene Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider Carmen-Cristina Pettersen Carpio, Prosjektkoordinator Sosiale Medier/Informasjonsmedarbeider Michelle Milas, Convention consultant nette Larsen, Convention consultant lisabeth Saupstad unhild Vevik llen Frisvold Lene Lunde Per Morten Haarr Liv Kristina Bantel Inger-Sigrun Slagstad Vik Carmen-Cristina Pettersen Carpio Michelle Milas nette Larsen Bakgrunnsfoto: Tjørhom, Sirdal. Foto duardo rund nsattefoto: Monica Larsen, nne-lise Norheim, unhild Vevik

6 11 Styret Region Stavanger styret : STYRLDR Karton Nilsen, Folkehallene IKS, valgt NSTLDR Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, valgt STYRMDLM Kristine Hernes, Stavanger kommune, valgt Lars Rødne, Rødne Fjord Cruise S, valgt Therese Oddsen, Kongeparken, valgt rna Smistad, Måltidets Hus S, valgt Lars Ola Solstad, Radisson BLU tlantic hotel, valgt Magne Torgersen, Scandic Hotels vest S, valgt Torbjørn Olufsen, Conventor S, valgt VR Reidar Hebnes, Time kommune, valgt Ole Jørgen lstadsæter, Sandnes kommune, valgt Ole inar Jørgensen, VI gencia Stavanger, valgt VLKOMITN Sigrid Helene Risa, Scan One S Siri Vinje, Norsk Oljemuseum Ivan Vågstøl, Quality Residence Hotel Sandnes Nesvåg, kajakk. Foto duardo rund

7 12 13 Styrets årsberetning 2014 Virksomheten Region Stavanger er et felles salgs og markedsføringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr. regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. rbeidsmiljø rbeidsmiljøet i Region Stavanger anses som meget godt, og det er i 2014 ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i 2014 var på 62 dager, som er under 1 %. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i Sandnes, 19. mars 201 Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitikk og alle øvrige forhold. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, av disse er tre kvinner. Blant de ti fast ansatte, er ni kvinner. I tillegg var det åtte sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Ytre miljø Region Stavanger forurenser ikke det ytre miljø. Nestleder Harald Minge Styreleder Karton Nilsen Styremedlem Magne Torgersen Styremedlem Therese Odden Redegjørelse for årsregnskapet tter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Styremedlem Kristine Carlson Hernes Styremedlem Lars ndre Rødne Styremedlem Lars Ola Solstad Resultatregnskap Region Stavangers driftsinntekter utgjorde i 2014 kr mot kr i Selskapet fikk et års resultat på kr Styremedlem rna Smistad Styremedlem Torbjørn Olufsen Balanse Totalkapitalen pr var kr genkapitalen var på kr , dette gir en egenkapitalandel pr på 3,31 % av totalkapitalen.

8 Tiltakene i 2014 Hva har vi gjort for å nå våre mål? Foto: duardo rund

9 16 17 enerell markedsutvikling i 2014 Marked 2014 var på hotellgjestedøgn. Det er en samlet oppgang på 1,8% fra 2013 til Nordmenn står for en oppgang på 1,9%, og utlendingene en oppgang på 1,2%. Samlet kommersielt marked (antall gjestedøgn) Stavanger, Sandnes, Jæren, Dalane og Ryfylke Marked Ialt ,8 % ,3 % Norge ,9 % ,0 % Utland ,2 % ,9 % Marked Juni aug Juni aug Juni aug Juni aug Sveits ,2 % , % Polen ,9 % ,9 % Russland , % ,9 % uropa ellers ,4 % ,6 % US ,6 % ,4 % Canada ,1 % ,9 % Mexico ,3 % 123 3,4 % Brasil ,7 % ,4 % ustralia ,4 % 713 4,8 % Japan ,2 % 8 6,0 % Kina ,7 % 818 0,3 % sia ellers ,3 % ,1 % Sverige ,7 % ,4 % Danmark ,0 % ,3 % Finland ,1 % ,1 % Island ,2 % ,8 % Storbrit ,4 % ,4 % Nederland ,4 % -80-4,8 % Tyskland ,3 % ,9 % Frankrike ,3 % ,4 % Spania ,6 % ,4 % Sveits ,2 % ,9 % Polen , % ,8 % Russland ,7 % ,3 % uropa ellers ,7 % ,3 % US ,3 % 184 8,2 % Canada ,3 % ,8 % Mexico ,2 % ,9 % Brasil ,7 % ,4 % ustralia ,2 % ,1 % Japan ,4 % 16 0,8 % Kina ,6 % ,3 % sia ellers ,7 % ,4 % Kilde: Formålsutvikling Kurs- og konferansesatsingen har vært aktiv i Fra identifikasjon av potensielle kongresser til faktisk gjennomføring kan det gå fra 2 9 år. Innsatsen i 2014 vil materialisere seg i flere år fremover. Både kurs- og konferansesegmentet ( ) og ferie- og fritidssegmentet (+28486) har hatt en forventet utvikling i 2014, mens forretning-strafikken har hatt en oppgang på 88 gjestedøgn. Unøyaktige registreringer av formålskoder kan gjøre at formålsstatstikken ikke nødvendigvis viser nøyaktig fordeling mellom yrkesreisende, ferie- og fritidsreisende og kurs- og konferansedeltakere. ntall overnattinger Stavanger, Sandnes, Jæren, Dalane og Ryfylke ntall overnattinger hele året ntall overnattinger sommer: juni august Marked endring endring Marked endring endring I alt ,8 % I alt ,0 % Kurs_Konf ,3 % Kurs_Konf , % Yrke ,8 % Yrke ,2 % Ferie_Fritid ,7 % Ferie_Fritid ,0 % Kilde: Kilde: Kilde: Sommersesongen med månedene juni august hadde en samlet økning på hotellgjestedøgn til hotellgjestedøgn, med 3,1% (8688) flere nordmenn totalt hotellgjestedøgn, og 0,% (614) flere utlendinger opp til hotellgjestedøgn. Samlet kommersielt marked (antall gjestedøgn) Stavanger, Sandnes, Jæren, Dalane og Ryfylke Marked Juni aug Juni aug Juni aug Juni aug Ialt ,3 % ,0 % Norge ,1 % ,7 % Utland , % ,1 % Sverige v ,9 % ,0 % Danmark ,3 % ,2 % Finland ,8 % ,4 % Island ,9 % ,2 % Storbrit ,3 % -14-7,0 % Nederland ,9 % ,6 % Tyskland ,2 % ,3 % Frankrike ,9 % 946 2,0 % Spania ,1 % ,0 % Regionens attraksjoner oppnådde gode besøkstall Stavangerregionen nådde nye høyder med flere besøkende hos våre opplevelsesaktører i Preikestolen og Lysefjorden samt Kongeparken er store drivere og har i 2014 igjen slått sine tidligere besøksrekorder tok turen topp til Preikestolplatået på for egen maskin, mens rett rundt tok fjord cruise med Rødne Fjord Cruise. Kongeparken hadde hele besøkende og ny rekord. Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum, rkeologisk museum og Jærmuseet har samlet et besøkstall på , som viser at regionen vokser i opplevelsesnæringene også. Byrkjedaltunet oppnådde et besøkstall på i 2014, og står sterkt som en attraksjon med tradisjonsbærende uttrykk. Lysefjorden Utvikling legger planer for å holde kvaliteten på vandreturen til Preikestolen oppe, slik at den selv med stor pågang av turister i høysesongen, fremdeles skal være en flott opplevelse. rbeidet er viktig med tanke fortsatt å kunne bruke Preikestolen som ikon for markedsføring og salg av Stavangerregionen og Ryfylke. Fjordene er et internasjonalt kjent begrep, og selv om de besøkende har sett eller skal se andre fjorder på Norgesturen, velger man også Lysefjorden, som har en annen karakter enn de andre fjorden på Vestlandet vi sammenligner oss med. Rødne Fjord Cruise har gjennom flere år lagt til rette for, og møtt etterspørsel fra våre tilreisende. Norled og Fjord1 var aktive med henholdsvis fjord cruise og turistferje på Lysefjorden også. Turistferjen kom på plass i siste sving, og det er nå forankret satsing med The Fjords (tidl. del av Fjord1) for videre drifte av ruten. Kjerag er med sin besøkende i 2014 stadig på vei oppover i besøkstall, og dette er forventet å ville vil øke.

10 19 Kommunikasjon regionstavanger.com Nøkkeltall for regionstavanger.com Stavangerregionens offisielle nettside regionstavanger.com inneholder det man trenger å vite som besøkende til regionen. lle Region Stavangers medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene er det også publisering videre til fjordnorway.com, og visitnorway.com med over 21 millioner besøkende i 2014 og 46 millioner sidevisninger (Kilde: visitnorway. org/blog). I tillegg distribueres produktinformasjon og arrangementer til andre nettsteder, blant annet aftenbladet.no. Informasjon ligger også i Visit Norways mobilapplikasjon som henter ut kartbeskrivelser, produkter og arrangement fra våre oppføringer. 1. Besøk på regionstavanger.com I løpet av 2014 var det i alt besøk til regionstavanger.com. Dette er en minimal økning fra året før på (+1%). ntallet unike brukere på nettsiden er størst i hovedsesongen fra og med mai til og med august. Unike brukere/regionstavanger.com viser hvilke måneder som hadde en økning i antall brukere og hvor det var mest nedgang. Blant annet var det signifikant nedgang i april og mai 2014 sammenlignet med året før. Dette kan relateres til kjørte kampanjer året før, samt medieomtale, som kan utgjøre store endringer i antall brukere. Størst økning ser man for månedene september, oktober og desember. 2. Besøk/benchmarking på destinasjon Stavangerregionen på visitnorway.com På visitnorway.com er Stavangerregionen den 4. mest besøkte destinasjonen på portalen i ntall unike besøk på destinasjonssiden til Stavangerregionen på visitnorway.com var i 2014 på hele Det er en liten nedgang på 2,7% fra året før. De som har besøkt destinasjonsinnholdet om Stavanger regionen, bruker mer tid på sidene enn fjoråret (4,%). Det har vært økning i besøk fra Frankrike på (47%) til destinasjon Stavangerregionen på visitnorway.com, mens man ser en nedgang på 0% på besøk fra Nederland, i tillegg til en 4% nedgang i besøk fra US. Dette kan igjen ha sam- Kvassheim fyr på Nasjonal turistveg Jæren. Foto: duardo rund

11 20 21 menheng med kjørte kampanjer på disse markedene året før. Stavangerregionen er videre den 3. mest søkte etter som destinasjon, og Stavangerregionen mottar 12. flest klikk fra visitnorway.com totalt sett (. flest klikk av destinasjoner). Ifølge tallene fra VisitNorway var det 1 00 klikk fra det redaksjonelle innholdet og til destinasjonsinnholdet til Stavangerregionen. Med rundt besøk på innholdet blir det en klikkrate på omtrent 4,2% samlet sett. I tillegg kommer alle klikk på produktsider som går ut til produkteierne. 3. Målgrupper hvilke segment når vi Det høyeste besøket står nordmenn for, hele 7 % av de besøkende til regionstavanger.com kommer fra Norge. Fra utlandet er det landene Storbritannia, Tyskland og US som står for det meste av besøket, med henholdsvis 6%, % og 4%. Se figur under. Målgrupper/regionstavanger.com. Størst økning var det fra landene Tyskland (13,%) og Frankrike (47%), samt en minimal økning av nordmenn (3,%). er ingen overraskende trend, ettersom vi vet at flere og flere nå bruker mobile enheter i større grad ved nettbruk. Det som derimot er overraskende, er at såpass stor del av brukerne våre fremdeles besøker siden vår fra desktop. n utvikling som mest sannsynlig vil snu etter at regionstavanger.com blir fullstendig responsiv, noe regionstavanger.com ikke enda er. Topp 10 besøkt innhold Regionstavanger.com hadde totalt sidevisninger i v innholdet på regionstavanger. com er det innholdet fra kulturkalenderen/hva skjer som har flest sidevisninger, eller underkategorier av kulturkalenderen (samlet 44% av alle sidevisninger). Deretter følger produktsiden om Preikestolen med sidevisninger. Deretter følger informasjonen om overnatting i hytter og feriehus med sidevisning på Viktig er også innholdet om attraksjoner som samlet sett (norsk og engelske sider) hadde sidevisninger. Se figur under. Topp 10 best besøkt innhold/regionstavanger.com. Figur. Topp 10 best besøkt innhold/regionstavanger.com Norway United Kingdom ermany United States Spain Denmark Sweden Netherlands France Poland /en/ /no/hv- SKJR/lle- arrangement/ /no/hv- SKJR/Konserter/ /no/hva- skjer/ /no/hv- SKJR/ /no/produkt/?tlp=40142 #/no/ovrnttin/hyser- og- feriehus/ /no/ /en/sracuons/ /no/ttrksjonr/ /no/mat/restauranter/ 4. Trafikk Trafikken til regionstavanger.com kommer i hovedsak fra oogle organiske søk, med hele 64%. Videre har vi en høy andel av direktetrafikk, hele 12% er direktetrafikk. Viktige henvisningssider for besøk til regionstavanger.com er henholdsvis visitnorway.com og fjordnorway.com med henholdsvis 4% og 3,3% av trafikk som kommer derfra. ndre viktige trafikkilder er bing, startsiden, yahoo og kvasir hvor trafikken er organisk. Tett etter dette kommer facebook-henvisninger. Dette utgjør ingen stor andel av trafikken (0,7%), men er samtidig blant topp 10 av trafikkildene til regionstavanger.com. Men etter at Facebooks algoritmer stadig endres, samt at man i stor grad må betale for å bli sett på Facebook, er dette en naturlig konsekvens. Trafikkilder/regionstavanger.com. n stor andel av trafikken er organisk, noe som viser at vi har jobbet bra med riktig og relevant innhold, og er generelt gode på søkemotoroptimalisering. Søkemotorer rangerer regionstavanger.com høyt, derav den store andelen organisk trafikk.. nheter Det er interessant å se utviklingen av hvilke enheter som brukes ved besøk til regionstavanger.com. Desktop utgjør fremdeles en stor andel (60%) av enhetene som brukes. Men hvis man ser på ut viklingen fra 2013 til 2014, så er mobil og nettbrett til sammen i 2014 oppe i 40% av brukte enheter ved besøk til regionstavanger.com, året før var forholdet 30% mobile enheter og 70% desktop. Dette -nyhetsbrevkampanjer I 2014 var det også fokus på tematisering og sesong/høytid i det som ble kommunisert på region stavanger.com. Det ble produsert nyhets-brevkampanjer hvor alle medlemmene kunne melde inn sine tilbud. I alt ble det produsert mellom 110 og 130 artikler/tilbud fordelt på fire kampanjer i lle fire kampanjer ble sendt ut til 4 77 mottakere totalt via e-post. I tillegg deles kampanjene i våre sosiale mediekanaler, og de legges alle også ut på nett under Vi anbefaler topp tips/ ditor s top tips på forsiden på regionstavanger.com (hovedbildespill). Her er de fire kampanjene i 2014: 1. Vinterferie i Stavangerregionen Våre tips til påskeferien i Stavangerregionen Høstferie i Stavangerregionen uide til julen i Stavangerregionen 2014 Implementering av nye kommuner på regionstavanger.com I løpet av 2014 ble nye medlemskommuner implementert på regionstavanger.com. Rennesøy kommune med 12 produktbeskrivelser, Sokndal kommune med 6 produktbeskrivelser, Lund kommune med produktbeskrivelser, Finnøy kommune med 23 produktbeskrivelser, Bjerkreim kommune med 11 produktbeskrivelser.

12 22 23 Oppgradering produktpresentasjoner på nett I løpet av 2014 har det som fjoråret vært fortsatt fokus på godt og relevant innhold, og det har blitt gjort en omfattende oppgradering av bilder på flere produktpresentasjoner på nettsidene. Det har spesielt vært fokus på produkter uten bilder og produkter med for små bilder. Der man manglet eller hadde for små bilder, har vi vært på fotograferingsrunder i regionen og tatt bilder selv. Hva skjer? kulturkalenderen på regionstavanger.com Kultur- og arrangementskalenderen er til enhver tid oppdatert på regionstavanger.com. Region Stav anger var også i 2014 i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Klepp, Time, Hå, Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 66 personer som la inn arrangement på kalenderen i løpet av Kalenderen er på norsk og engelsk. I løpet av 2014 er nye kommuner blitt invitert med i samarbeidet, et arbeid som ikke er ferdigstilt i løpet av Det ble registrert arrangement i Oppgradering bildebank og lansering av nye bilder på regionstavanger.com I løpet av siste kvartal 2014 ble det jobbet med en stor oppgradering av bildedatabasen på regionstavanger.com som brukes av både media og andre bedrifter. Rett i underkant av 00 nye bilder ble lastet opp til vår imageshop på nett, med bilder fra flere av de nye medlemskommunene, men også bilder fra flere av de kommersielle medlemsbedriftene. I tillegg ble det laget flere bildespill på YouTube i forbindelse med lansering av bildearkiv, i tillegg til at bildene er tatt i bruk i vårt markedsmateriell både på nett og i brosjyreform. SoMe sosiale medier gir oss verdifull oppmerksomhet I 2014 så man at tendensene har endret seg litt mer enn året før. Vi har begynt å bruke Snapchat, men oogle + er ikke viktig for vårt markedsarbeid lengre. «Snapchat er den beste kanalen for markedsføring akkurat nå» ary Vaynerchuc. Forfatter businessinsider.com. Digitale medier har mer og mer innflytelse for turisme og merkevarebygging. Turister velger og er påvirket av sosiale medier og blogs, spesielt med tanke på valg av attraksjoner, hoteller og destinasjoner man ønsker å besøke, hentes ideer og inspirasjon fra disse kildene. Facebook er fremdeles en viktig plattform, og vi har følgere. Nå ser man en stor økning fra India, noe som helt klart er en trend som var forventet. India er et av markedene i verden som øker mest. RION STVNR DIITLMRKDSFØRINSPLN 2014 Jan 2014 Jan 201 ndring FCBOOK Mål: Øke facebook fans med 30 % i løpet av 12 måneder % TWITTR Mål: Øke følgere fra 2471 med 10% i løpet av 12 måneder % INSTRM Mål: Øke følgere fra 1149 med 10% i løpet av 12 måneder % PINTRST Mål: Øke følgere fra 188 med 10% i løpet av 12 måneder % SNPCHT ( ) Mål: Øke følgere fra oppstart LINKDIN Mål: Øke følgere med 0% % først og fremst. Vi har et enda større fokus om å dele ut informasjon om hva skjer via Facebook, Twitter, Instagram og andre plattformer. Vi lanserte en videokonkurranse i oktober = Content Marketing + Visual Marketing Målet med konkurransen er å få flere lokalkjente til og lage en kort film som viser deres insidertips. Samtidig skal vi øke følgere, engasjement, «brand awareness» og finne «Reasons to visit» Stavangerregionen i form av «testimonials» fra følgerne våre. Turister stoler mer på folk som har opplevd ting før, og på folk som er lokalkjente, såkalt Word of mouth markedsføring. Ikonbilder i profileringen ode og unike bilder er vårt viktigste markedsføringsverktøy. Vi har suksess med våre ikonbilder, også hos våre samarbeidspartnere Fjord Norge og Innovasjon Norge. Bildearkivet ligger tilgjengelig for alle interesserte på regionstavanger.com/mdi. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra presse, tur-operatører, næringsliv i regionen og medlemmer i Region Stavanger. I 2014 hadde vi fotoopptak i seks av våre nye kommuner, og disse er lagt ut på bildearkiv for bruk. I tillegg til fotoopptak innhentet vi bilder fra våre medlemmer som har opplevelsesbedrifter, også disse ligger da til fri redaksjonell bruk i vår database. I 2014 var det 240 personer ( ) fra 17 bedrifter ( ), organisasjoner eller medier som har foretatt bestillinger. lt i alt ble 1910 bilder bestilt mot 867 i Mest populære motiver er Preikestolen, Lysefjorden og Kjerag, men også Skagenkaien, Øvre Holmegate og amle Stavanger, fulgt av Stavanger Domkirke, mat og aktivitetsbilder, og Jærstrender. Det er viktig å notere at resultatene er oppnådd stort sett uten budsjett (kun kr 1 000), og dermed er det gjennom godt innhold Content Marketing + Visual Marketing. Dele ut informasjon fra vår nettside (Content Marketing) Skape reiselyst (Content og Visual Marketing) Øke lojaliteten + engasjere følgere (Info, svar til spørsmål, osv) Dette betyr å produsere og finne inhouse materiell, som består av: gode bilder, videoer, informasjon og selvfølgelig curated innhold fra andre kilder og resultatene fra våre pressegrupper. Resultatene for SoMe i år ble målt på flere måter. Her er antall følgere som den viktigste KPI. På Twitter, Instagram og Facebook viste vi frem de beste opplevelsene i regionen for å skape reiselyst blant våre følgere. For å lykkes med å skape engasjement blant følgere, og for å øke antall følgere planla vi noen strategiske tiltak og satte i gang en kampanje med konkurranser samt en «Take over week» for våre nye medlemskommuner. jennom en undersøkelse som vi gjorde i september 2014 fant vi ut at når det gjelder hva skjer, så bruker våre lokale interesser Facebook og søker på internett

13 hay más de 600 tumbas de la dad de Hierro. l arenal más famoso está en Sola, muy próximo al aeropuerto y al Hotel Sola Strand ( wwwjarenfri.no)..- n busca del paisaje lunar de Magma eopark. Los procesos geológicos que se produjeron hace casi mil millones de años en Sokndal y Dalane han dejado una huella que sorprende al viajero. Viendo las rocas que destacan en este área conocida como Magma eopark, la imaginación nos traslada a la Luna o a otro planeta. ste paisaje es único en el Viejo Continente y solo existe alguno parecido en 1 3 Canadá. l geoparque propone visitas de minas y cuevas, bunkers, excursiones a pie, escalada, paseos en canoa, bici o a caballo ( 1.- Subir a Preikestolen (l Púlpito). l ascenso a pie a esta formación rocosa, situada a 604 metros de altura sobre el Lysefjord, es la reina de las excursiones en la región. niza esta aventura desde el aire con pilotos experimentados 6.- Naturaleza desde un helicóptero. Una empresa orga- Para acceder a esta colosal roca hay que recorrer 3,8 kilómetros por un sendero de piedras y repechos durante unas siones se sobrevuela la cascada de Manafossen la más que conocen la zona y la historia de Ryfylke. n las excur- dos horas. rriba, el esfuerzo queda recompensado con la grande de Rogaland con 92 metros de caída, la ciudad de vista del fiordo de la luz, pero conviene tener cuidado porque Stavanger, el Púlpito y las playas de Jaeren. La más vendida es la que permite divisar Preikestolen desde las nubes, no hay vallas y el precipicio no es apto para quienes sufran de vértigo. De abril a septiembre, hay que ir en ferry desde dura minutos y cuesta 4.00 NOK (unos 0 euros) Stavanger a Pau y tomar en esta parada el autobús público para tres personas ( que lleva a Preikestolen Fjellstue, punto de partida de la caminata. Para el resto del año opera un autobús desde Pau 7.- Safari salmonero. Cualquier viajero puede seguir el con destino a Jorpeland. Desde aquí hasta Preikestolen hay ejemplo del rey Harald de Noruega y convertirse en un gran unos nueve kilómetros que se pueden cubrir en taxi ( www. pescador de salmones. n Stavanger hay ríos en los que se regionstavanger.com y puede llegar a capturar 20 toneladas de salmón por temporada (de junio a septiembre), como el Bjerkreimselva, en las 2.- Crucero por el fiordo de la luz. Desde el muelle de cercanías de gersund, y vivir esta experiencia deportiva es Skagenkaren, en Stavanger, parten los barcos que recorren sencillo. Mo Laksegard Sandsbyda propone adentrarse en la el Lysefjord, uno de los fiordos más bellos del país con sus corriente del río salmonero más grande del oeste noruego 42 kilómetros de longitud. La experiencia es recomendable utilizando trajes de supervivencia. La excursión cuesta 790 para aquellos que no puedan subir a pie a Preikestolen o NOK ( al Monte Kjerak, pues durante el trayecto se divisan islas idílicas, macizos de granito que cortan la respiración y espectaculares saltos de agua. n uno de ellos, Hengjane, los fiordos y las islas de Ryfylke conforman un perfecto esce- 8.- n zodiac por el archipiélago de Stavanger. Los 2 4 viajeros pueden beber agua de la cascada que se precipita nario para pasar unas vacaciones en barco. Hablamos de por la montaña. Del 1 de mayo al 1 de septiembre hay dos puertos naturales, ensenadas y bahías protegidas que se salidas diarias (10 y 14h) y el precio de la excursión cuesta pueden recorrer en embarcaciones de recreo y en lanchas 40 NOK ( y rápidas o zodiacs. Sorprenden algunas islas del archipiélago como Kvitsoy, una Ibiza noruega por el color blanco de sus 3.- Stavanger y el petróleo. Una excelente manera de casitas, o Rennesoy, que oculta el monasterio de Utstein conocer el impacto del oro negro en Stavanger y sus alrededores es visitar el Norsk Oljemuseum (Museo del Pe- posibilidades de divisar pequeñas ballenas en estas aguas Kloster, con fantasma incluido... Y si acompaña la suerte hay tróleo). n este museo se puede entender mejor cómo se del suroeste del país ( formaron el petróleo y el gas natural en el Mar del Norte y cómo estos recursos han repercutido en el alto nivel económico que disfruta hoy la sociedad noruega. Los niños vanger vanguardista que se adivina observando las paredes 9.- Ruta de los graffitis.fuera del casco viejo hay otro Sta- pueden introducirse en varios simuladores de equipos sumergibles o descender por un tobogán de evacuación. l sus fachadas graffitis de todos los tamaños posibles que han de algunos de sus edificios. stas construcciones lucen en precio de la entrada es de 100 NOK (adultos) y 0 NOK (niños). l museo abre diariamente de 10 a 19 horas, del 1 de nes forman parte también de un certamen de arte urbano, configurado una ruta cada vez más visitada. stas creacio- junio al 31 de agosto; y de 10 a 16 horas el resto del año. el Nuart Festival, que se celebra anualmente en la ciudad ( desde ( Surf y excursión por los faros de Jaeren. Feistein, 10.- Un paraíso para el kayak. l piragüismo ocupa también un lugar destacado en las propuestas deportivas de Fjoloy, Lille Presteskjaer, Obrestad, Tungenes o Kvassheim son algunos de los faros de la costa de Jaeren. sta antigua Stavanger. Tanto para acercarse al Lysefjord, admirando zona de navegantes, que ocupa mil kilómetros cuadrados desde el mismo nivel del mar los mil metros de altura del de tierras bajas, fue testigo del desarrollo de los faros en la Kjerag, como para remar en los extrarradios de la ciudad segunda mitad del siglo XIX. l último de este grupo, Kvassheim, fue inaugurado en 1912 y quedó vacío en Muy vikingo más popular de la región, o pedaleando simplemen- en dirección a Las spadas en la Montaña, el monumento cerca están las mejores playas de la región, ideales para la te en kayaks de mar dobles y estables en odalen ( www. práctica del surf, a lo largo de 40 kilómetros, donde también bigwallkayaking.com) VIJR VIJR 73 VIJR pril Cover_Passport Cover Mar /3/14 2:36 PM Page 1 PRIL 2014 US $4.9 CND $.9 alleen voor intern/eigen gebruik 24 2 Nyhetsproduksjon og redaksjonell synlighet -nyhetsbrev I løpet av 2014 sendte Region Stavanger ut 6 e-nyhetsbrev med til sammen 78 artikler, med nyheter fra destinasjonsselskapet, om medlemmer og samar-beidspartnere. lle nyhetsbrevene ble sendt til medlemmer, samarbeidspartnere og journalister i lokale, regionale og nasjonale medier. tter ut sendelsen legges nyhetsbrevene også på regionstavanger.com/media. I snitt er det som abonnerer på nyheter fra Region Stavanger. Stor interesse fra internasjonal presse gir verdifull oppmerksomhet Pressearbeid og visningsturer for internasjonal presse er med på å gi oss verdifull synlighet i våre markeder. n god artikkel eller et positivt TV-program gir oss viktig eksponering, til en brøkdel av kostnadene ved annonsering i tilsvarende media. rbeidet med å påvirke internasjonale medier deles inn i proaktiv, bearbeidelse og reaktiv. jennom å selge inn «den gode historie» fra vår region med våre samarbeidspartnere, får vi mediene på visningstur med et tematisert innhold. I 2014 hadde vi 7 visningsturer, mot 80 i Disse har vart fra en halv dag til fem dager, og med en til 1 personer. I 2014 var flere større pressegrupper. Tilrettelegging og gjennomføring av visnings turene er gjennomført av oss i tett samarbeid med medlemmene og i 2014 var vi utvidet med flere opplevelser hos våre nye medlemskommuner. Kombinasjoner som festival og naturopplevelser, matopplevelser og sykkelturer på Jæren, kajakk og vandring i Lysefjordområdet, kulturopplevelser langs Turistveg Jæren, urbane vandringer med historie og energiske dagsaktuelle fakta, mangfoldet av familieopplevelser, er noen av temaene som fanger interesse. Og med de nye kommunene og nye næringsmedlemmene har vi kunnet ta de ned til Sokndal, opp i Sirdal og ut til Rennesøy blant annet. Vi har mottatt presse via Fjord Norge, Innovasjon Norges utenlandskontorer og Utenriksdepartementet, og noen frilanser ved direkte kontakt. Media er representert med aviser, webaviser, blogger, kokebokforfattere, bransjemagasiner, reisehåndbokforfattere, fotografer som lager egne bøker om Norge for salg i eget hjemland, tv og radio. I tillegg til dette har vi hatt flere produsenter som har sett på regionen som mulig lokasjon for realityserier og dokumentarer. Vi opplever i år at resultatene kommer raskere på trykk eller på nett, både som artikler, blogginnlegg og TV-reportasjer. Det kan gå bare noen timer fra besøket til det er produsert en artikkel, og det er delt flotte bilder og anekdoter om regionen på sosiale medier. De ulike artiklene når ut til alt fra lesere opp til de aller største med 4,4 millioner lesere. For 2014 gir dette oss igjen en økning på 30 40% på synlighet. Størst internasjonal oppmerk somhet har vi oppnådd fra Spania, Nederland og US, mens det hos resten har vært litt mer enn 2013; Stor britannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Sveits, US, Brasil, Kina, Russland, Polen, Canada, Japan, Danmark, Finland og Sverige. PSSPORT TRVL CULTUR STYL DVNTUR ROMNC! FINDIN FJORD NORWY DISCOVRIN HO CHI MINH CITY LOBTROTTIN LOS NLS LBT WINMKRS INSIDR S UID NW YORK CITY NW HOT SPOTS SHVILL BOULDR UN OKLND SDON Publicatie : Motoplus Regio : Nederland Datum : 24 jan 2014 Frequentie : 24x per jaar Pagina : 2 cm2 : 4.98 dvertentiewaarde : 13.94,00 Oplage : NOORWN LLN TORISM NIT TRLOOPS N LZRSNB. Stavanger y los grandes paisajes De noruega n la tirra dl PULPITO Stavanger es una ciudad portuaria del suroeste de Noruega que ha florecido gracias a las rentas del petróleo descubierto en el siglo XX. Hace cien años vivió su esplendor como centro de pesca de la sardina y ahora los turistas la visitan por ser la base perfecta para recorrer el fiordo de la luz (Lysefjord) y ascender al Púlpito (Preikestolen), la mítica roca suspendida en el vacío a 604 metros sobre el nivel del mar. Para muchos, el mirador natural más espectacular del mundo. TXTO: Javier Carrión / FOTORFÍ: duardo rund 62 VIJR 63 DIez experiencias Imprescindibles

14 26 27 Norwegian Centres of xpertise NC Tourism Fjord Norway NC Tourism Fjord Norway er et innovasjonsprosjekt for reiselivsnæringen på Vestlandet. Prosjektet har en finansiering på omlag 130 millioner og strekker seg over 10 år. Prosjektet har fått innvilget nye 3, (av de 10), og Region Stavanger er med som partner videre. Visjonen er at «Fjord Norge-regionen skal bli verdensledende innen tematurisme», og hovedmålet er å få til en tettere kobling mellom produkt- og markedsutvikling for å kunne skape et mer helhetlig reiseliv. Prosjektet skal også bidra til at hele reiselivsnæringen blir flinkere til å ta i bruk nye medier og markedskanaler. Det fokuseres på det tematiske innholdet i ferien fremfor destinasjonsaspektet og på gjester med sterke interessedrivere eller feriepreferanser. irfrance/klm-delegasjonen fra lanseringen av direkteruten Paris Stavanger. Foto: unhild Vevik «Délice Network of good food cities of the World» Nettverket skal stimulere til utvikling av gastronomi som kulturbærer, bruk av mat som en viktig del av medlemsbyenes profilering, samt styrke samarbeidet mellom medlemsbyene i form av kompetanse- og idéutveksling. Delice-nettverket består i dag av byene: Barcelona (Spania), Birmingham Storbritannia), Bordeaux (Frankrike), Brüssel (Belgia), Chicago (US), øteborg (Sverige), Helsinki (Finland), Lausanne (Sveits), Leipzig (Tyskland), Lisboa (Portugal), Lyon (Frankrike), Madrid (Spania), Montreal (Canada), Osaka (Japan), Rabat (Marokko), Riga (Litauen), Saint-Louis (US), Stavanger (Norge) og Torino (Italia). Mandatet til Region Stavanger er å være en pådriver for utvikling, og nettverket er tuftet på mat og reise liv og synergier av disse to områdene. Region Stavanger deltok i 2014 på et av de tre årlige møtene; Delice Network Meeting i Barcelona 2 pril. Møtet tok for seg astronomic Marketing of Cities. Region Stavanger holdt presentasjon om vår satsing på mat som tema i reiselivsmarkedsføringen av regionen, under workshopdelen av møtet hvor 1 andre Delicebyer også presenterte sine strategier. Nasjonal presse fanger de gode historiene Vi fikk dekning i nasjonale medier med fokus på de gode historiefortellerne blant våre medlemmer. jennom å by på våre unike opplevelser skaper vi oppmerksomhet i riksdekkende presse. Synlighet i V, Dagbladet og ulike livsstilsmagasiner. I tillegg til dette har Region Stavanger bidratt med innspill når NRK, TV2 og andre store show og idrettsarrangement i regionen, med tips om gode historier og opplevelser til programmene. Utvikling og nettverksarbeid Nye medlemskommuner i Region Stavanger Sirdal kommune og igersund kommune ble medlemmer av Region Stavanger i Det har gjennom året blitt avholdt møter med kommunene, og de andre fem nye kommunene som ble medlemmer i 2013, har også hatt dialogmøter om forventninger og muligheter i medlemskapet. De nye kommunene er nå knyttet opp mot de tematiske fora som Region Stavanger bruker i arbeidet. I tillegg til kommunenes representanter, er næringsaktører innen reiselivet i de nye kommunene kontaktet for medlemskap i Region Stavanger. Og flere har nå blitt med. Informasjonsmøter og foredrag Region Stavanger stiller opp på informasjonsmøter i regionen for UiS, Norsk Hotellhøgskole, FoUmiljøer, andre næringsaktører og videregående skoler, for å orientere om våre satsningsområder, samt å presentere Stavangerregionens opplevelser og attraksjoner. Presentasjoner hos øvrig næringsliv i regionen er viktig for å vise produktspekteret i regionen og innsatsen som legges ned i å utvikle regionen som reisemål. Foto: unhild Vevik

15 29 MIC-satsningen i Stavangerregionen økes og viser positive resultater Strategisk og målrettet arbeid gir gode resultater, og i 2014 har selskapet ytterligere styrket sin posisjon og sitt omdømme. Region Stavanger fremstår mer og mer som en katalysator og pådriver for å få flere landsmøter, konferanser, messer og idrettsarrangementer til Stavangerregionen. Dette arbeidet skjer i samarbeid med lokalt næringsliv, regionens forsknings og utviklingsmiljøer og våre medlemsbedrifter. Konjunktursvingninger og fokus på kostnadskutt i energibransjen har dog dempet konferanse- og møtevirksomheten siste kvartal, noe som har vært svært merkbart for de aktørene hvor kundegrunnlaget primært har vært rettet mot energirettet næring. Stadig flere fagmiljøer og selskap ser fordelen med å benytte seg av Region Stavangers ekspertise, og interessen om selskapets tjenester er stor. Stadig flere ser også mulighetene som ligger i Stavangerregionen, ikke minst når destinasjonen kan skilte med en rekke nye fasiliteter og forsterket infrastruktur. Stavanger Forum- området med nye Forum xpo, Clarion Hotel nergy og nye idrettsarenaer, samt Folkehallene, Stavanger konserthus, og flere nye hotellprosjekter har forsterket selskapets portefølje slik at regionen står sterkere enn noensinne i MIC-segmentet. Region Stavanger jobber systematisk og møysommelig for å ha oversikten over prosjekter som er under bearbeidelse. Vi har rutiner for registrering og oppfølging for å gjøre prosjektene levedyktige, samt ferdige maler for gjøre en søknadsprosess effektiv og profesjonell. «Region Stavanger har vært en god døråpner og sparringspartner for oss i The Honeynet Project. De har gitt oss markedsunderlag i bilder og har vært en aktiv partner i få konferansen til regionen!» Sjur ivind Usken, konferanseansvarlig The Honeynet Project nnual Workshop Kongressåret 2014 Region Stavanger har den overordnede rollen for å øke verdiskapning innenfor det nasjonale og internasjonale møte- og kongressmarkedet. I dette arbeidet fremmer vi våre medlemsbedrifter og kommuner, og det jobbes målrettet og systematisk for å øke trafikk og verdiskapning. Selskapets salgs- og markedsaktiviteter er mange og varierte, innen mange sektorer. ktivitetene omfatter prosjekter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt hold, innenfor alle MIC-segmentene, «meetings, incentiv, conference og events». Kongress og arrangementsturisme Møte- og kongressmarkedet er vårt hovedsatsningsområde: De økonomiske ringvirkningene av konferanser og kongresser er betraktelige, og kommer de fleste medlemsbedrifter og medlemskommuner til gode. n gjennomsnittlig konferanse i vår region har ca 20 deltagere over tre dager, noe som tilsvarer inntekter på ca NOK I tillegg kommer preog postarrangement som ofte er populært i vår spektakulære region. Konferansesatsningen styrker lokalt næringsliv, da konferanser, messer og kongresser er viktige møte- og salgsarenaer for regionens næringsliv. Fag-, forsknings- og undervisningsmiljø får presentert seg på nasjonalt og internasjonalt nivå, gjerne for prestisjefylte nettverk. Regionens omdømme styrkes ved vertskap for nasjonale og internasjonale events, konferanser og fagmøter Nasjonale landsmøter og konferanser er også en sentral og viktig del av Region Stavangers konferansesatsning. Disse møtene legges ofte til helg, noe som er sentralt for å kunne øke hotellbelegget utenom midtukedagene. Det norske markedet er i tillegg kjøpesterkt og mindre sensibelt for konjunktursvingninger. rbeidet med å få lagt kongresser og større møter til vår region er et møysommelig arbeid som krever innsats i flere faser, og over lang tid. Noen av våre prosjekter strekker seg frem mot Tour des Fjords Foto: inar Oliver Landa

16 30 31 Medlemskap og samarbeidspartnere 2014 Region Stavanger har medlemskap og er aktive innen følgende nettverk: International Congress and Convention ssociation (ICC), nergy Cities lliance (C), Norwegian- British Chamber of Commerce/NBCC og Norway Convention Bureau (NCB). Hovedfokus med våre medlemskap er å drive frem nye salgsleads og finne nye prosjekter, samt samarbeid på noen prosjekter. NCB er det overordnede organ for de norske kongressbyene og tilrettelegger for en rekke fellestiltak som blant annet vår deltakelse på messer som IMX og IBTM, samt fam-trips, research og leadsgenerering. Kartleggingsarbeid Region Stavangers research er omfattende og aktivt, med oppsøkende kontakt pr telefon og møter. Kontinuerlig research med oppfølgning er en forutsetning for å drive frem nye prosjekter for Stavangerregionen og er høyt prioritert for Region Stavanger. mbassadører Foto: Fotografen S Markedsaktiviteter 2014 Kartleggingsarbeidet er tidkrevende og samtidig grunnleggende for å kunne ta fatt på selve markedsføringen og innsalget. t lite utvalg av internasjonale konferanser i 2014 hvor Region Stavanger har vært delaktig i søknadsprosessen: WCS World ss.of Chefs Societies World Congress 1000 pax Stavanger Forum PC XIV uropean Poultry Conference 800 pax Stavanger Forum uroheartcare Spring Meeting on Cardiovascular Nursing 600 pax Stavanger Forum International Conference on Disability, Illness and Religion 100 pax Den Norske Misjonshøgskolen LaH NSF Helsesøstrekongress 700 pax Stavanger Forum Vision pax CIM-senteret, Universitetet i Stavanger Det ble i tillegg organisert en rekke andre konferanser i hele regionen av større og mindre format. t lite utvalg av søknader vi har jobbet med i 2014; uropean Haemophilia Concortium Conference 2016, Landsmøte Norsk Cøliakiforening 201, urosurf 2017/urosurf Junior 2018, Strong & Weak lectro Matter 2016, World as Conference 2021 med mange flere. Incentiv- og corporatemarkedet I tillegg til konferansesatsningen jobbes det også med incentiv- og corporate-markedet. Denne sats ningen gjøres sammen med etablerte DMC-er som har lang og god kunnskap om Stavangerregionen. Kongressavdelingens salgs- og markedsføringsaktiviteter har i 2014 vært svært omfattende, med spesielt fokus på salgsutløsende tiltak og markedskartlegging. Det har blitt gjennomført en rekke profileringsarrangementer og nettverkstreff, salgsbesøk, visningsturer, messer og workshops. rbeidet mot beslutningstakere innen fagmiljøer og lokalt næringsliv har blitt viet ekstra fokus, med informasjon om hvorfor de bør legge sitt neste arrangement til Stavanger. Noen av våre markedsaktiviteter med tilstedeværelse i 2014: Stavangerregionen i Oslo, 12. februar Offshore Strategikonferansen februar uro Heart Care Congress, Stavanger, 4.. april Sales call i Dusseldorf, Tyskland, organisert av Norway Convention Bureau, april. ssociation Congress Paris, Frankrike 30. apr 1. mai The International Conference on Disability, Illness & Religion, Misjonærhøgskolen, Stavanger, mai IMX, Frankfurt, Tyskland mai nergy Cities lliance Hosted Buyer program, IMX, mai quavision, Stavanger, juni Lysefjordcruise World nergy Cities Partnership, Lysefjorden, 24. august ONS, fellesstand med reater Stavanger og Næringsforeningen, Stavanger, august mbassadørprogrammet en suksesshistorie Region Stavangers ambassadørprogram er ambisiøst og dynamisk, med flere aktiviteter i løpet av året. Våre ambassadører er aktive innen nasjonale og internasjonale nettverk, har ofte en nøkkelrolle innen lokalt næringsliv og forskningsmiljø, og samarbeider med Region Stavanger for flere konferanser til Stavangerregionen. Årets viktigste aktivitet er utmerkelsen av nye ambassadører, i juni på rkeologisk museum Universitetet i Stavanger. I 2014 fikk følgende Region Stavangers ambassadørpris: Sjur ivind Usken, the Honeynet Project Norway Bård Mæland, Misjonshøgskolen Jayanta P. Liyanage, CIM-senteret ved Universitetet i Stavanger

17 32 33 Pulpit Konferansen, 18. september Offshore Technology Days, Bergen, oktober IBTM, Barcelona, Spania, november representert v/scanone Visningsturer og bransjebesøk Det er gjennomført en rekke visningsturer i løpet av 2014 blant annet for følgende: uropean ssociation of eoscientists & ngineers (), Society of Petroleum ngineers (SP), Tumlare, Tekniske Foreningers Servicekontor S, nasjonale PCOer, RedBull Norge, og 1 operatører fra det franske markedet organisert av Region Stavanger og Scan One i samarbeid med Norway Convention Bureau/ Innovasjon Norge Frankrike. Nettverkssamlinger og ambassadørtreff mbassadørsamling, Behind the Scenes, i samarbeid med Stavanger Forum, ONS, 28. august mbassadørmottakelse rkeologisk Museum/UiS 12. juni Bransjetreff & fagsamlinger Kompetansehevingskurs «Hvordan selge på det internasjonale og nasjonale møte- og konferansemarkedet» for medlemmer innen MIC i Stavangerregionen, 31. mars 1. april på Byrkjedalstunet. Kurset er utarbeidet av Innovasjon Norge, Norway Convention Bureau og Congress-Conference. Vertskap ICC Scandinavian Chapter Meeting/Service Forum UiS, Stavanger, (16.) mars Selgersamling som en oppfølging av kompetansehevingskurset for medlemmer på MIC i Stavangerregionen, 11. september, i samarbeid med Nordic Choice Hotels. ICC Congress, ntalya, Tyrkia 1.. november. rrangementsturisme 2014 rrangementsturisme er et av satsingsområdene til destinasjonsselskapet Region Stavanger. Satsningen er forankret og vedtatt i Region Stavanger sin reviderte forretningsplan for Det er mange aktører involvert i arbeidet i dag, både kommuner, kommersielle bedrifter, fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norway Convention Bureau og ikke minst det regionale idretts- og kulturmiljøet. Satsingen skal sette fokus på: Idretts- og kulturarrangementer arrangert av en nasjonal eller internasjonal organisasjon, bedrift, arrangør eller forbund. Region Stavanger skal være en katalysator og støtte inn mot aktuelle beslutningstakere/organisasjoner for å knytte dem sammen med de rette aktørene i regionen. Region Stavanger skal støtte og markedsføre eksisterende arrangement nasjonalt og internasjonalt for å bidra til større synlighet av regionen og arrangementet, og dermed flere besøkende og styrket omdømme. Mye av satsningen har vært i tråd med Stavanger kommunes egen strategi på arrangementsturisme som ble tatt opp til politisk behandling våren Region Stavanger har vært involvert i en rekke prosjekter og arrangement i 2014: X Trials Battle of the Fjords Region Stavanger bistod Riska Motorsykkelklubb som fasilitator og rådgivning. Riska MSK fikk anledning til å presentere et nytt show-konsept og sporten under mbassadørmottakelsen på rkeologisk Museum juni M i Surfing urosurf 2017 / urosurf Junior Region Stavanger søkte i samarbeid med tidligere proffsurfer Tore Kramer om M i surfing for 2017 og M for juniorer i ngasjementet rundt søknaden bidro til blant annet Nordic Surf ames som skal avholdes mars 201, og kan medføre flere treningsopphold av landslag på Jæren i forkant av arrangementene. Håndball M i 2020 (menn/kvinner). Det Norske Håndballforbundet søkte om arrangementet og Stavanger ble valgt som en av de norske byene som skal være vertsby for en hovedrunde i Håndball M for menn blir arrangert i januar 2020 i samarbeid med Sverige 6 Østerrike og Håndball M for kvinner i desember 2020 i samarbeid med Danmark. Vertskap ICC Scandinavian Chapter Meeting Foto: Siri Sverdrup Foto: Siri Sverdrup Foto: Kilian Munch Foto: Kilian Munch Håndball NM Veteran 201. Region Stavanger jobbet sammen med Rogaland Håndballkrets for å få lagt arrangementet til Stavanger i 201. rrangementet er nå bekreftet. World Tour i sandvolleyball Region Stavanger har i samarbeid med Norsk Volleyballforbund og de store hotellkjedene vært pådriver for å få tilbake arrangementet til Stavanger. Resultatet er at arrangementet nå har fått 3-årig finansiering og ble arrangert igjen i Stavanger sentrum juni. Blink Festivalen. Region Stavanger er med i planleggingsfasen for videreutvikling av Blinkfestivalen. Tour des Fjords. Tett samarbeid og økt verdiskapning i regionen arrangementet ble det absolutte mest vellykkede så langt med fantastisk profilering gjennom internasjonal tv-dekning og samarbeid med TV2. «Tour des Fjords har vokst i rekordfart. Region Stavanger har vært viktige suksessfaktor i etableringsfasen. Region Stavanger har åpnet dører både inn mot næringsliv og det offentlige. Vi er veldig fornøyd med den bistanden Region Stavanger gjør og det har stor betydning for at Tour des Fjords skal vokse videre at vi kan samarbeide med en aktør som vet hvilke dører vi skal banke på og har en slik posisjon i regionen.» Roy Hegreberg, daglig leder Tour des Fjords

18 34 Nordsjørittet. Det er verdivurdert ved help av Norway Convention Bureau sin «rrangementskalkulator» for å estimere økonomisk gevinst av arrangementet. Denne viser at samlet verdi skapning i Rogaland, som følge av dette endags arrangementet basert på 2013-tall, ble vurdert til 14,3 millioner kroner. Landsskytterstevnet 2014 (Sandnes, jesdal og Klepp). Region Stavanger bidro med markedsføring av arrangementet før stevnet. Wings for Life World Run 2014, Red Bulls Charity Run. Stavangerregionen er valgt som eneste løpsted i Norge. Region Stavanger har fungert som fasilitator for Red Bull, med fokus på at arrangementet etableres som et betydningsfullt internasjonalt årlig arrangement. Norway Chess Kjell Madland jobbet hardt for å arrangere Norway Chess også i 2014, i tråd med strategi om å gjøre Norway Chess til et årlig arrangement. rrangementet plasserte flere byer og steder i regionen på listen over spillsteder for verdens beste sjakkspillere og skapte en rekke presseoppslag. I forb-indelse med Norway Chess 2014 arrangerte Næringsforeningen, Conventor «Region Stavanger har vært uunnværlig som en døråpner for vårt veldedighetsløp, Wings for Life World Run. Uten hjelp fra teamet hadde vi nok ikke kommet der vi er i dag på så kort tid. De har introdusert oss til viktige aktører i regionen og fremmet oss innen næringslivet. Det setter vi stor pris på!» Liselle ndersson, Red Bull vent Manager, Wings for Life World Run S og Norway Chess, lederkonferansen Norway Summit 2. juni. Tema for konferansen var kunnskap, kompetanse, innovasjon og ledelse med inspirerende foredrag av Klaus Mohn, Ylva Lindberg, Tor rnesen og Henrik Carlsen, far til Magnus Carlsen. Stavanger Seilas Dette var en tradisjonell seilas i regi av Stavanger Seilforening. Foreningen vurderer å oppgradere seilasen til å bli ett større arrangement som skal vise igjen i bybildet, og Region Stavanger er koblet på i videreutviklingen. Diverse aktører innen energibransjen er inne på sponsorsiden. Foto: Daniel Tengs for Wings for Life World Run Foto: Region Stavanger, reaterstavanger og Næringsforeningen

19 37 Ferie og Fritid opplever en samlet god vekst også i 2014 Stavangerregionen øker også i 2014 Stavangerregionen hadde en samlet vekst fra ferie- og fritidsmarkedet på 6,7% (28 486), og en økning på 7% (27 621) i juni august. ntall nordmenn øker, og står for rett i underkant av 2/3 av sommertrafikken, mens utenlandsmarkedene økte med 0,%. Samtidig fortsetter en stabil sterk tilgang på cruise gjester. Målrettet satsing mot det norske og utenlandske markedet gjør at regionen klarer seg godt sammenlignet med andre, og Region Stavanger forsterker arbeidet fremover med fokus på individuelt reisende, weekend- og feriereisende nordmenn og utlendinger. Norge 2014 Det nasjonale markedet har hatt stabil økning på 1,9 %, opp med 1906 hotellgjestedøgn. I perioden juni august er det en økning på 3,1 % norske hotellgjestedøgn, utgjør hotellgjestedøgn. Vi har gjennomført flere nasjonale aktiviteter innen arrangements- og konferansesatsingen, nasjonal sommerog høstkampanje i samarbeid med Innovasjon Norge, i tillegg til egen weekend- og sommerkampanje mot nærmarkedene. Medieomtale har gitt oppmerksomhet om Stavangerregionen med fokus på Preikestolen, vandring, natur, festivaler, kultur- og matopplevelser. Storbritannia 2014 På det britiske markedet er det en liten nedgang på 6,4% fra til hotellgjestedøgn. For sommerperioden juni august ser vi en nedgang på 4,3 % fra til Resten av Fjord Norge opplever en økning på 2,%. Storbritannia er et egnet marked for kortferie, og vi har satset aktivt på dette markedet sammen med Fjord Norge. Tyskland 2014 Tyskland er ett av de største ferie- og fritidsmarkedene innenfor hele Fjord Norge, men antall tyskere har gradvis gått tilbake både i Fjord Norge og Stavang-erregionen de siste årene. Man ser i 2014 en liten endring. Samlet marked i juni august viser en oppgang på 11,2% på hotellgjestedøgn hos Fjord Norge, mens i Stavangerregioen er det en nedgang på 7,2% i samme periode. På årsbasis så har vi en nedgang på 0,3 % fra til US 2014 Vi opplever en oppgang på 12,6% i perioden juni august på hotellgjestedøgn fra US. Samlet året under ett har US en oppgang på 12,3% fra til hotellgjestedøgn. Til sammenligning har Fjord Norge en økning på 27,8% på perioden juni august og for hele året på 29,6%. Nederland 2014 Nederland har utviklet seg til å bli et av våre viktigste ferie- og fritidsmarkeder. Markedet har hatt en stabil vekst, men fikk en god oppgang på fra hotellgjestedøgn i 2013 til i 2014, som utgjorde en økning på 17,4%. Vi opplevde en oppgang på 17,9 % i juni august, mens det i Fjord Norge-regionen totalt kun var en nedgang på 16,2 %. Spania 2014 Regionen hadde all time high igjen i 2011 med hotellgjestedøgn, 2012 redusert til og 2013 til , og nå med i Stavangerregionen går frem med 9,1%, mens Fjord Norge sett under ett går frem med 12,2 %. Dette gjør at Spania er det fjerde største ferie- og fritidsmarkedet i regionen etter Tyskland, Nederland og Storbritannia. Foto: Monica Larsen

20 Foto: CH/visitnorway.com Foto: Bjørn Moi Foto: Terje Rakke/Nordic Life Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen Foto: Kristin ustigard Foto: Kai angstad Fossen, ville stryk og baklengs fall. Foto: spen rønli/nom Foto: lisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Kjeragbolten. Foto: Reisemål Ryfylke Foto: Per Inge Fjellheim Sundalsskine med utsikt. Foto: nergihotellet Foto: Kjetil Brekke Foto: Rita Lindås Foto: Corrado Fillipponi Foto: Dag Jensen Foto: Reisemål Ryfylke Informasjonsmateriell Fjord Norges markedsmateriell Region Stavanger deltar i Fjord Norges brosjyre Reiseguiden og Innholdet på nettstedet distribueres videre til Innovasjon Norge sine sider. Deltakelse i brosjyren «Fjord Norge Reiseguide 2014» blir produsert i samarbeid med våre medlemmer. I 2014 deltok seks av Region Stavanger sine medlemmer og for første gang i samarbeid med Reisemål Ryfylke. Opplaget på Reiseguiden er og brosjyren utgis på ni språk. Innovasjon Norge Norgeskataloger Norgeskatalogene utgis på 12 språk fordelt på de ulike marked i Skandinavia, uropa, U.S. og sia. Region Stavanger hadde 1/1 sides annonse i alle brosjyrene. Høyt aktivitetsnivå og gode resultat for Stavangerregionen Innsatsen fra medlemmene, Region Stavanger, Fjord Norge og vinor og en solid cruisesatsing gjør at Stavangerregionen fortsatt vil vokse som ferie/fritidsregion for nordmenn og utlendinger i mange år fremover. Nedenfor oppsummeres noen av de viktigste aktivitetene og resultatene fra Norgeskampanjen 2014 I kampanjen som initieres av Innovasjon Norge deltok seks av Region Stavanger sine medlemmer; Kongeparken, Kronengruppen, Norsk Oljemuseum, Museum Stavanger, Rødne og Sola Strand Hotel i sammen med Region Stavanger. Kampanjen består av flere element. DM, nettpresentasjon, nettbannere, PR fremstøt og printannonsering. Vi hadde også google adwards (1 121 klikk til nettsiden og nesten visninger av annonsen). Vi valgte å annonsere i V. I DM hadde vi 1/1 sides annonse, et oppslag i samarbeid med Reisemål Ryfylke. nnonsering I samarbeid med Jærmuseet, Kongeparken og Norsk Oljemuseum og Sola Strand hotel annonserte i Bergens Tidende i forkant av høstferien. Nasjonal weekendkampanje Stavanger Weekend Stavanger Weekend er et nytt samarbeidsprosjekt initiert av Region Stavanger i 2013 i samarbeid med hotellnæringen, kulturaktører og Revy & Teaterservice. Prosjektet er et felles salgs- og markedsføringsledd med mål om å øke salg av gjestedøgn og kulturpakker på weekend. Region Stavanger er prosjektleder. Våren 2014 produserte Stavanger Weekend brosjyrer som ble distribuert til husstander som ligger i 2 3 timers kjøreavstand fra Stavanger, fra Haugalandsregionen i nord til Kristiansandsregionen i sør. Partnerne valgte for 2014 deretter kun å gå for digital markedsføring, hovedsakelig Facebook. jennom strategisk markedsføring av kampanjer og konkurranser på Facebook og web gjennom hele året har Stavanger Weekend derfor klart ved årsskiftet å øke antall følgere til følgere på Facebook sammenlignet med 889 i januar Prosjektet har hovedsakelig boostet events og posts på Facebook, boostet kampanjer, men også hatt betalte digitale annonser av generell art. I desember oppnådde man stor suksess og nådde bredt ut ved en digital julekalender opptil ved flere av postene. Kampanjene på sosiale medier resulterte i økter på nettsiden, 8 36 sidevisninger og unike brukere til nettsiden ut året Den 1. november 2014 lanserte Stavanger Weekend egen nettside stavangerweekend.no som et av markedstiltakene for Rogaland Teater er tilbake i prosjektet, Studentersamfunnet Folken er ny partner og Sandnes Kulturhus deltok i siste kvartal i en prøveperiode i forbindelse med Disney-oppsetningen Skjønnheten og Udyret. Markedsmessig oppnådde man suksess ved å nå bredt ut med kampanjene. I 2014 var omsetningen i prosjektet Stavanger Weekend på over NOK hvorav 29 solgte hotellrom og 90 showbilletter. Dette var en nedgang sammenlignet med omsetningen i 2013 med 46 romdøgn og solgte billetter. Prosjektet fortsetter med stor optimisme i 201 hvor erfaringene fra høsten 2013 og 2014 gir en marketing mix med både distribusjon av brosjyre/innstikk samt økt satsning på sosiale medier. TOPP 10 TTRKSJONR STVNRRIONN RYFYLK - heilt konge! TOPP 10 TTRKSJONR amle Stavanger Består av 173 trehus, de fleste små og hvitmalte. Det er et sjarmerende område bare et steinkast fra sentrumskjernen. loppedalsura Nord uropas største steinur med steinblokker store som hus. RV4 fra Ålgård til Byrkjedal. Følg skilting fra Byrkjedalstunet. Kongeparken r Vestlandets største opplevelsespark med karuseller, show og attraksjoner for hele familien. Kjent for sjokoladefabrikken og Barnas Brannstasjon. Kulinariske opplevelser Fargerikt og forførende. Tørt og vått. Sunt og syndig. La ganen gå på oppdagelsesferd. Velkommen til bords! Nasjonal turistveg Jæren Høy himmel, vid horisont og endeløst hav. t evig skiftende vær og lys, milevis av sandstrender og sanddyner avløst av rullesteiner og lakseelver. Fra Ogna til Bore. Sogndalstrand Ligger ved munninga til elva Sokna og er det eneste tettsted som er fredet i Norge med en unik trehusbebyggelse. Stavanger Konserthus Den nye kulturarenaen for Stavangerregionen med nytt praktbygg. Programmet er spennende og allsidig. Rogaland Norges beste ferieland. Mat og kultur. By og natur. HOTLL O SP PÅ SOLSTRNDN LYSFJORDSIHTSIN! N LVND INDUSTRI I T Historisk hotell fra 1914 med førsteklasses restaurant, bar og Nordsjøbadet en 3-timers sightseeingtur fra Skagen- Norsk Oljemuseum er et museum for Opplev den berømte Preikestolen på LVND MUSUM Spa. Kun 1 minutter fra Stavanger, kaien i Stavanger. Moderne og alle. Våre utstillinger forteller hvordan perfekt beliggenhet for bading, surfing, komfortable båter med soldekk og olje og gass blir til, funnet, produsert kiting, vandring og sykkelturer. kiosk. uiding på flere språk. vgang og hva disse ressursene brukes til. hele året, med inntil tre daglige avganger Varierte aktiviteter for barn og unge. Sommerpriser i juli kr 390 p.p. i høysesong. Cruise og fottur Preikestolen fra fjord og fjell. vgang i juni, Åpent kl hver dag. 2 % rabatt. i familierom (4 pers) inkl. frokost og inngang spa. Voksne kr 7 barn kr 37 juli og august. Les mer og bestill på Tlf.: Tlf.: rodne.no sola-strandhotel.no norskolje.museum.no Rogaland Norges beste ferieland. Mat og kultur. By og natur. NSJONL TURISTV RYFYLK Ryfylke ligg strategisk til for minneverdige fjordopplevingar. Nasjonal turistveg Ryfylke, rv 13 og fv 20, strekk seg frå Lysefjorden i sør til Røldal i nord. Strekninga er 183 km lang og byr på eit vakkert og frodig landskap, spennande arkitektur, handel i små sentrum, foss, fjord og fjellområde. ryfylke.com VNDRIN I VKKR NTUR BU O T ODT I RYFYLK Ta ein avstikkar frå Nasjonal turistveg Få overskot med spa og utsøkt mat, Ryfylke med ein fottur på merka sti. nyt roen i eit koseleg feriehus ved Ryfylke byr på nokon av dei mest fjorden. Fleire hotell, hytter og kjente fotturane i Norge som campingplassar ventar på deg. Lokal Preikestolen og Kjerag. Stavanger og god mat etter årstida finn du langs turistforening gjer ein formidabel jobb heile Nasjonal Turistveg Ryfylke. med merking og tilrettelegging av sti, Ta gjerne kontakt med Reisemål løyper og hytter. Ryfylke i planlegginga av din ferie. Last ned Ryfylke Multiguide på din smarttelefon og bli guida langs turistveg Ryfylke! Reisemål Ryfylke a/s Tlf.: facebook.com/ryfylke ryfylke.com Preikestolen Med sine 604 m over Lysefjorden er Preikestolen den mest besøkte sommarattraksjonen i Ryfylke. Fotturen tar 3-4 timar t/r. Lysefjorden med Kjerag Der fjordeventyret startar. Majesteten i Lysefjorden, Kjerag, ragar 1084 moh. Vågar du deg ut på Kjeragbolten? Fotturen tar -6 timar t/r. Nasjonal Turistveg Ryfylke Opplev fjord, foss og fjell, spennande arkitektur og hyggelege handelsstader. Ta mange stopp! Flor & Fjære Nytelse av ein anna verden. Parken er verdt eit besøk! Kajakk på fjorden Leig deg ein kajakk eller bli med på guida tur med Lysefjorden kajakkutleige på Jørpeland og Padle kademiet i Suldal. Laksestudio & Høsebrua Sjå laks på veg opp Suldalslågen. Høsebrua vart kåra til årets bru i 2013 av Magasinet Travel + Leisure. Surfing på Jærstrendene Norges beste surfeforhold finnes på Jærstrendene, sommer som vinter. Vitenfabrikken Opplev, delta og utforsk vitensenteret midt i Sandnes! Her skal du både se og røre og ha det moro. Øvre Holmegate Stavanger Norges mest fargerike gate? lle hus er malt i spreke farger. Her finner du spesielle butikker, cafeer og kunstutsalg. KRONNRUPPN NI HOTLL O KONPRKN N MØTPLSS FOR LL RSTURNTR Kongeparken er et eldorado for hele Museum Stavanger er en møteplass Opplev sommeridyll på Bakernes familien med over 0 opplevelser og for alle. Museet består av flere anlegg Paradis med landhandel med mye attraksjoner. Slukk brann i Barnas som gir deg spennende kulturopplevelser på en annerledes og flott håndverk, lokale matprodukter og Brannstasjon, lag egen sjokolade i Freia nybakt slåttebrød. lle våre hoteller Sjokoladefabrikk, besøk Brumle og engasjerende måte; Stavanger kunstmuseum, Stavanger museum, Norsk har kort vei til strendene på Jæren, Brumleline, kjør Norges lengste bobbane eller opplev Norges eneste berg- barnemuseum, Stavanger maritime Kongeparken, Preikestolen og Stavanger. På Utsikten Hotell og-dal-bane med snurrende gondoler. museum, Norsk hermetikkmuseum, i Kvinesdal kan vi friste med Kongeparken er parken du finner Utstein kloster, Ledaal, Breidablikk Norges flotteste golfbane. Vi har Skandinavias eneste Foss med baklengs fall. Slusene åpnes i april med og Stavanger skolemuseum. hotellrom, ferieleiligheter og vandrerhjem på Sørvest landet. 100-års bølger, virvelstrømmer og andre ville stryk. Dagskort med overnatting Voksne kr 70 Barn kr 40 Tlf.: Priser fra kr 39 p.p. inkl. frokost fra kr 489 p.p. museumstavanger.no Tlf.: 0362 Tlf.: 81 BMS (22673) kronengruppen.no kongeparken.no FRÅ HØFJLL TIL FJORD I SUD Opplev storslått natur frå høgfjell til fjord på Nasjonal turistveg Ryfylke frå Røldal til Sauda. Sjå og kjenn naturkreftene i Svandalsfossen. Overnatting på Kløver Hotel i sentrum, for 2 pers i dobbeltrom. inkl. frukost og middag frå kr 84 p.p. saudaferie.no SJÅ LKSN PÅ V OPP SP-HOTLL VLVÆR, SULDLSLÅN! HJLMLND Veit du at nokre av dei største laksane Fjordutsikt frå alle rom. iga hamn. i Norge er fiska med flugestang i Spennande sommarmeny. lle typar Suldalslågen? Ser du forskjell på laks spabehandling, 3 grader i spabadet! og aure? I Laksestudioet i Sandsfossen, Opplev velvære etter Preikestolturen! Sand kan du observere livet nede i Sommarpris : elva. Lær meir om Suldalslågen og Kr 90 p.p. historia. Sesong i dobbeltrom inkl. frukost. Familiepris kr 110 spahotellvelvaere.no suldal-turistkontor.no Svandalsfossen Svandalsfossen like ved Sauda og Nasjonal turistveg Ryfylke. å gjerne under brua for å verkeleg få oppleve fossen på nært hald. Ryfylkemuseet Kvitebjørn; ei interaktiv utstilling for born i Suldal. Besøk og dei mange andre forskjellige utstillingane rundt i Ryfylke. Ryfylkemuseet.no Skomakernibba Fottur til eit særpreget fjellparti med utsikt over Jøsenfjorden og Ryfylke. -6 timar t/r. Laksesafari i Suldalsvågen Flyt nedover Suldalslågen frå Mo Laksegard i ei solid overlevingsdrakt! 22 23

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet

Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Status i Sandnes og regionen - muligheter og trender i reiselivet Gunhild Vevik Fungerende reiselivsdirektør Region Stavanger BA Åpen Energisk Nyskapende Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger,

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne

Finnøy 20. mars. Jærmalerne besøker Skagenmalerne Finnøy 20. mars Jærmalerne besøker Skagenmalerne Region Stavanger BA 9 ansatte 200 næringsmedlemmer 14 medlemskommuner Høy standard på fasiliteter, mat og opplevelser i regionen Fjord Norge og Rogaland

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

2 Javier en Barcelona

2 Javier en Barcelona 2 Javier en Barcelona Kapittel 2 inneholder to tekster: Barcelona og Javier. Den første er en kort faktatekst i punktform om den katalanske hovedstaden, mens den andre handler om den fiktive hovedpersonen

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Sluttrapport Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Kampanjen har bidratt til en rekordhøy bruk av visitnorway applikasjonen og over 11 000 nedlastninger! BEGREPSOVERSIKT Trafikk til nettside Visits (Besøk)

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. RETNINGER Det er fire hovedretninger: øst, vest, nord og sør. Det er også fire retninger til som ligger mellom de fire hovedretningene: nord-øst, sør-øst, nordvest, sør-vest. Vi bruker retningene for å

Detaljer

Halvårsrapport Frankrike 2013

Halvårsrapport Frankrike 2013 Halvårsrapport Frankrike 2013 Tendenser i det franske MICE markedet 2013 2013 er preget av sosiale og økonomiske spenninger. Frankrike er gått inn i resesjon med en ventet BNP på - 0.1%, økt arbeidsledighet

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer?

Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Hvordan kan Norge tiltrekke seg flere internasjonale kultur- og idrettsarrangementer? Birgitte Nestande Prosjektleder, Norway Convention Bureau Opplevelseskonferansen, Halden 6. november 2012 Norway Convention

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Årsrapport Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal

Årsrapport Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal Årsrapport 2016 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 nsatte og styret 8 11 Styrets årsberetning 2016 12 Tiltakene i 2016 14 enerell markedsutvikling i 2016 16 Kommunikasjon 20 Kongress- og arrangementsturisme

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2014. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2014 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Innlegg på KAI 2015 16.09.2015. Gaute Chr. Molaug

Innlegg på KAI 2015 16.09.2015. Gaute Chr. Molaug Innlegg på KAI 2015 16.09.2015 Gaute Chr. Molaug Hvordan bruke nettet til å øke synligheten, interessen og bruken av historiske arkiv? Keiserens nye klær? Eksempel på et konsept Utgangspunktet Hvordan

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF M MEG MILIE BAKGRUNN 10 år Regional direktør - Hotelldrift Utvikling av konsepter Markedsføring Kvalitet levering «Small details, big difference» 5 år Forretningseiendom

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP

NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP NORWEGIAN TRAVEL WORKSHOP Kari Anne Schwach Prosjektleder Hvorfor arrangers NTW? Norwegian Travel Workshop (NTW) skal legge til rette for møter mellom norske og utenlandske reiselivsaktører og regnes som

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet

Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet 1 2 Google Analytics Jørgen Brunborg-Næss, Synlighet 09.06.2011 Fjord Norge Internettforum 2011 Google Analytics for Fjord Norge Jørgen Brunborg-Næss jorgen@synlighet.no Tre sentrale spørsmål Hvor bra

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett

Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014. Bli synlig på nett Liv-Inger Resvoll Gründerhjelpa i Tromsø kommune 26. februar 2014 Bli synlig på nett Hvem er jeg? Jobbet med digitale kanaler i 12 år webredaktør i SpareBank 1 Nord-Norge rekrutteringsrådgiver ved UiT

Detaljer

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Spania 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Spania 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014

Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Kristin Skogen Lund SOLAMØTET 2014 Resultat PISA 2012: En internasjonal måling av 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag 550 530 510 490 470 450 Kilde: OECD 2 Resultat PISA 2012: En internasjonal

Detaljer

Case-studie. annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014

Case-studie. annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014 Case-studie annonsekampanje for Inventas 18.-28. FEBRUAR 2014 Behov: INVENTAS ønsket å teste ut en merkevarebyggende kampanje med mulighet for nye kunderelasjoner. DESEMBER 2014 Vår problemstilling: Hvordan

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer