Årsrapport Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag nsatte og styret 8 11 Styrets årsberetning Tiltakene i enerell markedsutvikling i Kommunikasjon 18 Kongress og arrangementsturisme 28 Ferie og fritid 36 Vertskap 44 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter 2 Revisjonsberetning 4 Medlemmer i Forsidefoto: ikeland, Bjerkreim. Foto duardo rund Bakgrunnsfoto: Sandestranden, freesbe. unhild Vevik

3 4 Reiselivsdirektøren har ordet Reiselivsåret 2014 i Stavangerregionen Fra besøksrekorder og tidenes beste sommer til kapasitetsutvidelse, omstilling og lav oljepris! 2014 startet godt med en veldig positiv utvikling i reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Regionen har en samlet oppgang i totale hotellgjestedøgn på (+1,8 %) fra Statistikkene viser til vekst i ferie- og fritidsmarkedet med hele hotellgjestedøgn (+6,7%) fra 2013, mens kurs- og konferansemarkedet viser en kraftig nedgang på (-9,3%). Yrkestrafikken viser en svak økning på 88 hotellgjestedøgn (+0,8%) fra Det er årets siste kvartal som trekker kraftig ned, et resultat av nedgang i oljenæringen parallelt med kapasitetsutvidelse med 600 nye hotellrom i regionen. Nye Forum xpo og hele nye Forumområdet gir oss nye muligheter og er utvilsomt et konkurransefortrinn i kampen om de internasjonale store kongresser og vil sette Stavanger på kartet som en viktig kongressdestinasjon i internasjonal målestokk. Stavanger Lufthavn Sola viser til en noe svakere vekst sammenlignet med tidligere år. Tidligere år har den største veksten vært i forhold til utenlandstrafikken som i 2014 viser en mindre nedgang. For innenlandstrafikken er det spesielt de 3 siste måneder som trekker ned volumet akkumulert, mens det for utlandstrafikken er staten av året som viser en større nedgang sammenlignet med Med 4,7 millioner passasjerer i 2014 (+0,3% økning fra 2013) er lufthavnen den tredje største i Norge. Frem mot år 2020 og 2040 foreligger det prognoser fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) om hhv. 6,6 og 9,8 millioner passasjerer. Lysefjorden med Preikestolen og Kjerag fortsetter som store trafikkdrivere overfor både det nasjonale og internasjonale markedet. Også Kongeparken og museene viser til besøksrekorder i en meget godt sommersesong. Journalister, turoperatører og besøkende uttrykker begeistring over mangfoldet, kontrastene og tettheten mellom naturopplevelser, kulturtilbudene, og ikke minst gode og unike matopplevelser i Stavangerregionen. I tillegg er vi Norges 3. største kongressby og regionen har hatt stor suksess med arrangementsturismesatsingen. rrangementene har en veldig viktig profil- og verdiskapingseffekt for regionen, og med fokus på økt verdiskapning for allerede etablerte arrangement og utvikling av nye, er dette blitt et viktig næringsbein for hele regionen. To nye medlemskommuner er kommet inn i Region Stavanger i 2014 og vi teller nå hele 1 medlemskommuner fra Finnøy i nord til Sokndal i sør. Dette vil kreve et sterkt fokus på utvikling av nye produktog markedsløsninger, samtidig som det er en stor styrke for oss som reiselivsregion. Posisjonering, samhandling og stort engasjement fra alle aktører vil være avgjørende for at vi skal lykkes i årene som kommer. ode sammensatte reiselivsopplevelser på tvers av kommunegrensene styrker vår posisjon og fokus på å kommersialisere nye produktpakker for salg er avgjørende for verdiskapningen. lle trender tilsier en stor etterspørsel etter gode sammensatte opplevelsesreiser som inneholder transport, overnatting og opplevelser. Skal vi lykkes som en ferie- og fritidsdestinasjon i fremtiden vil dette være en avgjørende faktor for suksess! Reiselivet er den mest voksende bransjen i verden og alle prognoser viser til en kraftig vekst frem mot Vekst i reiselivet gir viktig verdiskapingstilvekst i regionen og har stor verdi for lokalsamfunnet og andre deler av næringslivet. Reiselivet er viktig for Vestlandet og er den tredje største næringen målt i antall arbeidsplasser. Turisten som verdiskaper favner både arbeidsplasser, samferdsel, opplevelser, trivsel og befolkningsvekst. Vi ser frem til å videreutvikle reiselivet som en vekstnæring i regionen, og takker medlemmene, kommunene og samarbeidspartnerne for solid engasjement i et aktivt og målrettet reiselivsår! Med ønske om et spennende 201 med god lønnsomhet og samordnet fokus for reiselivsnæringen i Stavangerregionen! lisabeth Saupstad Reiselivsdirektør, Region Stavanger Sammendrag årsrapport 2014 Region Stavanger har hatt et høyt aktivitetsnivå på salgs- og markedsaktiviteter mot ferie- og fritidsmarkedet, kurs- og konferansemarkedet og arrangementsturismemarkedet i Strategisk og fokusert satsing på utvalgte markeder og målgrupper, har gitt resultater for både reiselivsnæringen, øvrig næringsliv og regionen generelt i form av omdømmebygging, verdiskaping og gjestedøgn. Stavangerregionen fortsetter å ta markedsandeler Samlet hotellmarked 2014 var på gjestedøgn. Oppgangen i totale gjestedøgn var på en økning på 1,8%. Utlendingene hadde en oppgang på 1,2 %. Sommersesongen hadde en samlet økning på gjestedøgn til hotellgjestedøgn, med flere nordmenn til gjestedøgn, og 614 flere utlendinger opp til gjestedøgn. Stavangerregionen nådde nye høyder med flere besøkende hos våre opplevelsesaktører i Preike stolen og Lysefjorden samt Kongeparken er store drivere og har i 2014 igjen slått sine tidligere besøksrekorder tok turen topp til Preikestolplatået på for egen maskin, mens rett rundt tok fjord cruise med Rødne Fjord Cruise. Kongeparken hadde hele besøkende og ny rekord. Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum, rkeologisk museum og Jærmuseet har samlet et besøkstall på , som viser at regionen vokser i opplevelsesnæringene også. Byrkjedaltunet oppnådde et besøkstall på i 2014, og står sterkt som en attraksjon med tradisjonsbærende uttrykk. Kommunikasjon one stop destination Kommunikasjonsarbeidet i Region Stavanger omfatter websider, brosjyrer, kart, mobilapplikasjoner, sosiale medier, oppdatering av eksternt informasjonsmateriell, nyhetsproduksjon, bildearkiv, visningsturer for internasjonal presse/media, mediebearbeiding, redaksjonell omtale nasjonalt og internasjonalt, samt turistinformasjon og «Kjenn din egen region» -kurs for næringen og kommunene. hadde en marginal økning på på 1%, med totalt besøk. Det høyeste besøket står nordmenn for med 7% av besøkene. Fra utlandet er det Storbritannia, Tyskland og US som er størst. På rangeres Stavangerregionen på fjerdeplass for mest søkte destinasjon. Region Stavanger er aktivt til stede på Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Linkedin, Youtube, Snapchat og Flickr. Facebook-siden har nådd likes, mot ved starten av året. n kraftig vekst. Nyhetsbrevet som sendes ut til alle våre kontakter ble sendt ut i 6 utgaver med 78 artikler i Det ble gjennomført 7 visningsturer for internasjonal presse og media (80 i 2013). Det ble gjennomført to store fotoprosjekt for å oppdatere med nye bilder fra de nye medlemskommunene, og oppgradere bildearkivet på nett. Vi fikk en økning på 200 % av nedlastede bilder fra 2013 til 2014, med totalt bilder. Feel free-brosjyren er den offisielle guiden for Stavanger, Sandnes og Jæren. Med eksemplarer fordelt på norsk, engelsk, tysk og spansk hadde guiden i 2014 samme opplag som de siste to årene. City Maps gratis attraksjons- og shoppingveiviser ble laget i et opplag på , fordelt på brettekart og kart i blokk.

4 6 Konferanse- og arrangementsmarkedet Region Stavanger har den overordnede rollen for å øke verdiskapning innenfor det nasjonale og internasjonale møte- og kongressmarkedet, kalt MIC (Meetings, Incentive, Conventions and xhibitions/vents). Oppdaterte tall fra undersøkelser viser at en kongressgjest legger igjen NOK pr dag. n gjennomsnittlig konferanse i vår region har ca. 20 deltagere over tre dager, noe som tilsvarer NOK Kongressavdelingens salgs- og markedsføringsaktiviteter har i 2014 vært omfattende, med spesielt fokus på salgsutløsende tiltak og markedskartlegging. Det har blitt gjennomført en rekke profileringsarrangementer og nettverkstreff, salgsbesøk, visningsturer, messer og workshops. rbeidet mot beslutningstakere innen fagmiljøer og lokalt næringsliv har blitt viet ekstra fokus, med informasjon om hvorfor de bør legge sitt neste arrangement til Stavanger. rbeidet omfatter blant annet tiltak som Stavangerregionen i Oslo, mbassadør-programmet, visningsturer og bransjebesøk, aktivt medlemskap i ICC (International Congress and Convention ssociation), C (nergy Cities lliance), Norwegian-British Chamber of Commerce og Norway Convention Bureau og en rekke arrangerte lunsjseminarer og lignende opp mot fagmiljøene på Universitetet i Stavanger, IRIS og Stavanger Universitetssykehus gjennom hele året. Region Stavanger har vært en katalysator og pådriver for å få flere idrettsarrangement til regionen. Destinasjonsselskapet har gjennom mange år jobbet strategisk med arrangementsturisme i samarbeid med lokale idrettsforbund og medlemsbedrifter. rbeidet ble i 2013 forankret hos medlemmene og medlemskommunene og videreført med full tyngde i Regionen har de siste årene fått flere nye fasiliteter, forsterket infrastruktur og hoteller. Økningen av hotellrom og fasiliteter bidrar til at fokus kan rettes mot stadig større arrangement som regionen tidligere ikke kunne ta imot. Ferie- og fritidsmarkedet Fokusert satsing på det nasjonale og internasjonale ferie- og fritidsmarkedet i samarbeid med Fjord Norge, Innovasjon Norge, medlemsbedriftene og omfattende kampanjesatsing sammen med flyselskapene og vinor har gitt gode resultater i Region Stavanger deltok i Fjord Norges salgs- og markedstiltak mot utvalgte markeder (Tyskland, Nederland, Storbritannia, US, Spania, Danmark og Sverige), Innovasjon Norges Norgeskampanje i tillegg til egen weekendkampanje mot det norske nærmarkedet, samt mediebearbeiding nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med våre medlemsbedrifter laget vi en egen høstkampanje. Region Stavanger deltar i Innovasjon Norge og Fjord Norges nasjonale temasatsing for hiking/ vandring mot det internasjonale og nasjonale markedet. Vi er involvert i nettverksprosjektet «Vandring i Rogaland» med 20 utvalgte turer (fem i Stavangerregionen) i egen brosjyre med opplag på (norsk, engelsk og tysk). Oberstad fyr i blåtimen. Foto unhild Vevik

5 9 dministrasjonen Region Stavanger bestod per 31. desember 2014 av følgende ansatte: lisabeth Saupstad, Reiselivsdirektør unhild Vevik, Kommunikasjonssjef llen Frisvold, Salgssjef ferie/fritid Lene Lunde, Webutvikler/Webmaster Per Morten Haarr, Convention manager Liv Kristina Bantel, Kommunikasjonsrådgiver/Teamleder turistinformasjonene Inger-Sigrun Slagstad Vik, Informasjonsmedarbeider Carmen-Cristina Pettersen Carpio, Prosjektkoordinator Sosiale Medier/Informasjonsmedarbeider Michelle Milas, Convention consultant nette Larsen, Convention consultant lisabeth Saupstad unhild Vevik llen Frisvold Lene Lunde Per Morten Haarr Liv Kristina Bantel Inger-Sigrun Slagstad Vik Carmen-Cristina Pettersen Carpio Michelle Milas nette Larsen Bakgrunnsfoto: Tjørhom, Sirdal. Foto duardo rund nsattefoto: Monica Larsen, nne-lise Norheim, unhild Vevik

6 11 Styret Region Stavanger styret : STYRLDR Karton Nilsen, Folkehallene IKS, valgt NSTLDR Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, valgt STYRMDLM Kristine Hernes, Stavanger kommune, valgt Lars Rødne, Rødne Fjord Cruise S, valgt Therese Oddsen, Kongeparken, valgt rna Smistad, Måltidets Hus S, valgt Lars Ola Solstad, Radisson BLU tlantic hotel, valgt Magne Torgersen, Scandic Hotels vest S, valgt Torbjørn Olufsen, Conventor S, valgt VR Reidar Hebnes, Time kommune, valgt Ole Jørgen lstadsæter, Sandnes kommune, valgt Ole inar Jørgensen, VI gencia Stavanger, valgt VLKOMITN Sigrid Helene Risa, Scan One S Siri Vinje, Norsk Oljemuseum Ivan Vågstøl, Quality Residence Hotel Sandnes Nesvåg, kajakk. Foto duardo rund

7 12 13 Styrets årsberetning 2014 Virksomheten Region Stavanger er et felles salgs og markedsføringsorgan for organisasjoner, institusjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavangerregionen. Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for å gi våre medlemmer og vår region raskere vekst og bedret lønnsomhet. Forutsetningen om fortsatt drift Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr. regnskapsloven 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet. rbeidsmiljø rbeidsmiljøet i Region Stavanger anses som meget godt, og det er i 2014 ikke iverksatt særskilte tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i 2014 var på 62 dager, som er under 1 %. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i Sandnes, 19. mars 201 Likestilling Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitikk og alle øvrige forhold. Styret består av ni medlemmer og tre varamedlemmer, av disse er tre kvinner. Blant de ti fast ansatte, er ni kvinner. I tillegg var det åtte sesongarbeidere i turistinformasjonene. Med bakgrunn i den faktiske kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Ytre miljø Region Stavanger forurenser ikke det ytre miljø. Nestleder Harald Minge Styreleder Karton Nilsen Styremedlem Magne Torgersen Styremedlem Therese Odden Redegjørelse for årsregnskapet tter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Styremedlem Kristine Carlson Hernes Styremedlem Lars ndre Rødne Styremedlem Lars Ola Solstad Resultatregnskap Region Stavangers driftsinntekter utgjorde i 2014 kr mot kr i Selskapet fikk et års resultat på kr Styremedlem rna Smistad Styremedlem Torbjørn Olufsen Balanse Totalkapitalen pr var kr genkapitalen var på kr , dette gir en egenkapitalandel pr på 3,31 % av totalkapitalen.

8 Tiltakene i 2014 Hva har vi gjort for å nå våre mål? Foto: duardo rund

9 16 17 enerell markedsutvikling i 2014 Marked 2014 var på hotellgjestedøgn. Det er en samlet oppgang på 1,8% fra 2013 til Nordmenn står for en oppgang på 1,9%, og utlendingene en oppgang på 1,2%. Samlet kommersielt marked (antall gjestedøgn) Stavanger, Sandnes, Jæren, Dalane og Ryfylke Marked Ialt ,8 % ,3 % Norge ,9 % ,0 % Utland ,2 % ,9 % Marked Juni aug Juni aug Juni aug Juni aug Sveits ,2 % , % Polen ,9 % ,9 % Russland , % ,9 % uropa ellers ,4 % ,6 % US ,6 % ,4 % Canada ,1 % ,9 % Mexico ,3 % 123 3,4 % Brasil ,7 % ,4 % ustralia ,4 % 713 4,8 % Japan ,2 % 8 6,0 % Kina ,7 % 818 0,3 % sia ellers ,3 % ,1 % Sverige ,7 % ,4 % Danmark ,0 % ,3 % Finland ,1 % ,1 % Island ,2 % ,8 % Storbrit ,4 % ,4 % Nederland ,4 % -80-4,8 % Tyskland ,3 % ,9 % Frankrike ,3 % ,4 % Spania ,6 % ,4 % Sveits ,2 % ,9 % Polen , % ,8 % Russland ,7 % ,3 % uropa ellers ,7 % ,3 % US ,3 % 184 8,2 % Canada ,3 % ,8 % Mexico ,2 % ,9 % Brasil ,7 % ,4 % ustralia ,2 % ,1 % Japan ,4 % 16 0,8 % Kina ,6 % ,3 % sia ellers ,7 % ,4 % Kilde: Formålsutvikling Kurs- og konferansesatsingen har vært aktiv i Fra identifikasjon av potensielle kongresser til faktisk gjennomføring kan det gå fra 2 9 år. Innsatsen i 2014 vil materialisere seg i flere år fremover. Både kurs- og konferansesegmentet ( ) og ferie- og fritidssegmentet (+28486) har hatt en forventet utvikling i 2014, mens forretning-strafikken har hatt en oppgang på 88 gjestedøgn. Unøyaktige registreringer av formålskoder kan gjøre at formålsstatstikken ikke nødvendigvis viser nøyaktig fordeling mellom yrkesreisende, ferie- og fritidsreisende og kurs- og konferansedeltakere. ntall overnattinger Stavanger, Sandnes, Jæren, Dalane og Ryfylke ntall overnattinger hele året ntall overnattinger sommer: juni august Marked endring endring Marked endring endring I alt ,8 % I alt ,0 % Kurs_Konf ,3 % Kurs_Konf , % Yrke ,8 % Yrke ,2 % Ferie_Fritid ,7 % Ferie_Fritid ,0 % Kilde: Kilde: Kilde: Sommersesongen med månedene juni august hadde en samlet økning på hotellgjestedøgn til hotellgjestedøgn, med 3,1% (8688) flere nordmenn totalt hotellgjestedøgn, og 0,% (614) flere utlendinger opp til hotellgjestedøgn. Samlet kommersielt marked (antall gjestedøgn) Stavanger, Sandnes, Jæren, Dalane og Ryfylke Marked Juni aug Juni aug Juni aug Juni aug Ialt ,3 % ,0 % Norge ,1 % ,7 % Utland , % ,1 % Sverige v ,9 % ,0 % Danmark ,3 % ,2 % Finland ,8 % ,4 % Island ,9 % ,2 % Storbrit ,3 % -14-7,0 % Nederland ,9 % ,6 % Tyskland ,2 % ,3 % Frankrike ,9 % 946 2,0 % Spania ,1 % ,0 % Regionens attraksjoner oppnådde gode besøkstall Stavangerregionen nådde nye høyder med flere besøkende hos våre opplevelsesaktører i Preikestolen og Lysefjorden samt Kongeparken er store drivere og har i 2014 igjen slått sine tidligere besøksrekorder tok turen topp til Preikestolplatået på for egen maskin, mens rett rundt tok fjord cruise med Rødne Fjord Cruise. Kongeparken hadde hele besøkende og ny rekord. Museum Stavanger, Norsk Oljemuseum, rkeologisk museum og Jærmuseet har samlet et besøkstall på , som viser at regionen vokser i opplevelsesnæringene også. Byrkjedaltunet oppnådde et besøkstall på i 2014, og står sterkt som en attraksjon med tradisjonsbærende uttrykk. Lysefjorden Utvikling legger planer for å holde kvaliteten på vandreturen til Preikestolen oppe, slik at den selv med stor pågang av turister i høysesongen, fremdeles skal være en flott opplevelse. rbeidet er viktig med tanke fortsatt å kunne bruke Preikestolen som ikon for markedsføring og salg av Stavangerregionen og Ryfylke. Fjordene er et internasjonalt kjent begrep, og selv om de besøkende har sett eller skal se andre fjorder på Norgesturen, velger man også Lysefjorden, som har en annen karakter enn de andre fjorden på Vestlandet vi sammenligner oss med. Rødne Fjord Cruise har gjennom flere år lagt til rette for, og møtt etterspørsel fra våre tilreisende. Norled og Fjord1 var aktive med henholdsvis fjord cruise og turistferje på Lysefjorden også. Turistferjen kom på plass i siste sving, og det er nå forankret satsing med The Fjords (tidl. del av Fjord1) for videre drifte av ruten. Kjerag er med sin besøkende i 2014 stadig på vei oppover i besøkstall, og dette er forventet å ville vil øke.

10 19 Kommunikasjon regionstavanger.com Nøkkeltall for regionstavanger.com Stavangerregionens offisielle nettside regionstavanger.com inneholder det man trenger å vite som besøkende til regionen. lle Region Stavangers medlemmer presenteres kostnadsfritt og eksklusivt på siden. Som en del av medlemsfordelene er det også publisering videre til fjordnorway.com, og visitnorway.com med over 21 millioner besøkende i 2014 og 46 millioner sidevisninger (Kilde: visitnorway. org/blog). I tillegg distribueres produktinformasjon og arrangementer til andre nettsteder, blant annet aftenbladet.no. Informasjon ligger også i Visit Norways mobilapplikasjon som henter ut kartbeskrivelser, produkter og arrangement fra våre oppføringer. 1. Besøk på regionstavanger.com I løpet av 2014 var det i alt besøk til regionstavanger.com. Dette er en minimal økning fra året før på (+1%). ntallet unike brukere på nettsiden er størst i hovedsesongen fra og med mai til og med august. Unike brukere/regionstavanger.com viser hvilke måneder som hadde en økning i antall brukere og hvor det var mest nedgang. Blant annet var det signifikant nedgang i april og mai 2014 sammenlignet med året før. Dette kan relateres til kjørte kampanjer året før, samt medieomtale, som kan utgjøre store endringer i antall brukere. Størst økning ser man for månedene september, oktober og desember. 2. Besøk/benchmarking på destinasjon Stavangerregionen på visitnorway.com På visitnorway.com er Stavangerregionen den 4. mest besøkte destinasjonen på portalen i ntall unike besøk på destinasjonssiden til Stavangerregionen på visitnorway.com var i 2014 på hele Det er en liten nedgang på 2,7% fra året før. De som har besøkt destinasjonsinnholdet om Stavanger regionen, bruker mer tid på sidene enn fjoråret (4,%). Det har vært økning i besøk fra Frankrike på (47%) til destinasjon Stavangerregionen på visitnorway.com, mens man ser en nedgang på 0% på besøk fra Nederland, i tillegg til en 4% nedgang i besøk fra US. Dette kan igjen ha sam- Kvassheim fyr på Nasjonal turistveg Jæren. Foto: duardo rund

11 20 21 menheng med kjørte kampanjer på disse markedene året før. Stavangerregionen er videre den 3. mest søkte etter som destinasjon, og Stavangerregionen mottar 12. flest klikk fra visitnorway.com totalt sett (. flest klikk av destinasjoner). Ifølge tallene fra VisitNorway var det 1 00 klikk fra det redaksjonelle innholdet og til destinasjonsinnholdet til Stavangerregionen. Med rundt besøk på innholdet blir det en klikkrate på omtrent 4,2% samlet sett. I tillegg kommer alle klikk på produktsider som går ut til produkteierne. 3. Målgrupper hvilke segment når vi Det høyeste besøket står nordmenn for, hele 7 % av de besøkende til regionstavanger.com kommer fra Norge. Fra utlandet er det landene Storbritannia, Tyskland og US som står for det meste av besøket, med henholdsvis 6%, % og 4%. Se figur under. Målgrupper/regionstavanger.com. Størst økning var det fra landene Tyskland (13,%) og Frankrike (47%), samt en minimal økning av nordmenn (3,%). er ingen overraskende trend, ettersom vi vet at flere og flere nå bruker mobile enheter i større grad ved nettbruk. Det som derimot er overraskende, er at såpass stor del av brukerne våre fremdeles besøker siden vår fra desktop. n utvikling som mest sannsynlig vil snu etter at regionstavanger.com blir fullstendig responsiv, noe regionstavanger.com ikke enda er. Topp 10 besøkt innhold Regionstavanger.com hadde totalt sidevisninger i v innholdet på regionstavanger. com er det innholdet fra kulturkalenderen/hva skjer som har flest sidevisninger, eller underkategorier av kulturkalenderen (samlet 44% av alle sidevisninger). Deretter følger produktsiden om Preikestolen med sidevisninger. Deretter følger informasjonen om overnatting i hytter og feriehus med sidevisning på Viktig er også innholdet om attraksjoner som samlet sett (norsk og engelske sider) hadde sidevisninger. Se figur under. Topp 10 best besøkt innhold/regionstavanger.com. Figur. Topp 10 best besøkt innhold/regionstavanger.com Norway United Kingdom ermany United States Spain Denmark Sweden Netherlands France Poland /en/ /no/hv- SKJR/lle- arrangement/ /no/hv- SKJR/Konserter/ /no/hva- skjer/ /no/hv- SKJR/ /no/produkt/?tlp=40142 #/no/ovrnttin/hyser- og- feriehus/ /no/ /en/sracuons/ /no/ttrksjonr/ /no/mat/restauranter/ 4. Trafikk Trafikken til regionstavanger.com kommer i hovedsak fra oogle organiske søk, med hele 64%. Videre har vi en høy andel av direktetrafikk, hele 12% er direktetrafikk. Viktige henvisningssider for besøk til regionstavanger.com er henholdsvis visitnorway.com og fjordnorway.com med henholdsvis 4% og 3,3% av trafikk som kommer derfra. ndre viktige trafikkilder er bing, startsiden, yahoo og kvasir hvor trafikken er organisk. Tett etter dette kommer facebook-henvisninger. Dette utgjør ingen stor andel av trafikken (0,7%), men er samtidig blant topp 10 av trafikkildene til regionstavanger.com. Men etter at Facebooks algoritmer stadig endres, samt at man i stor grad må betale for å bli sett på Facebook, er dette en naturlig konsekvens. Trafikkilder/regionstavanger.com. n stor andel av trafikken er organisk, noe som viser at vi har jobbet bra med riktig og relevant innhold, og er generelt gode på søkemotoroptimalisering. Søkemotorer rangerer regionstavanger.com høyt, derav den store andelen organisk trafikk.. nheter Det er interessant å se utviklingen av hvilke enheter som brukes ved besøk til regionstavanger.com. Desktop utgjør fremdeles en stor andel (60%) av enhetene som brukes. Men hvis man ser på ut viklingen fra 2013 til 2014, så er mobil og nettbrett til sammen i 2014 oppe i 40% av brukte enheter ved besøk til regionstavanger.com, året før var forholdet 30% mobile enheter og 70% desktop. Dette -nyhetsbrevkampanjer I 2014 var det også fokus på tematisering og sesong/høytid i det som ble kommunisert på region stavanger.com. Det ble produsert nyhets-brevkampanjer hvor alle medlemmene kunne melde inn sine tilbud. I alt ble det produsert mellom 110 og 130 artikler/tilbud fordelt på fire kampanjer i lle fire kampanjer ble sendt ut til 4 77 mottakere totalt via e-post. I tillegg deles kampanjene i våre sosiale mediekanaler, og de legges alle også ut på nett under Vi anbefaler topp tips/ ditor s top tips på forsiden på regionstavanger.com (hovedbildespill). Her er de fire kampanjene i 2014: 1. Vinterferie i Stavangerregionen Våre tips til påskeferien i Stavangerregionen Høstferie i Stavangerregionen uide til julen i Stavangerregionen 2014 Implementering av nye kommuner på regionstavanger.com I løpet av 2014 ble nye medlemskommuner implementert på regionstavanger.com. Rennesøy kommune med 12 produktbeskrivelser, Sokndal kommune med 6 produktbeskrivelser, Lund kommune med produktbeskrivelser, Finnøy kommune med 23 produktbeskrivelser, Bjerkreim kommune med 11 produktbeskrivelser.

12 22 23 Oppgradering produktpresentasjoner på nett I løpet av 2014 har det som fjoråret vært fortsatt fokus på godt og relevant innhold, og det har blitt gjort en omfattende oppgradering av bilder på flere produktpresentasjoner på nettsidene. Det har spesielt vært fokus på produkter uten bilder og produkter med for små bilder. Der man manglet eller hadde for små bilder, har vi vært på fotograferingsrunder i regionen og tatt bilder selv. Hva skjer? kulturkalenderen på regionstavanger.com Kultur- og arrangementskalenderen er til enhver tid oppdatert på regionstavanger.com. Region Stav anger var også i 2014 i et partnerskap med kulturadministrasjonene i kommunene Klepp, Time, Hå, Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola om felles publisering av kulturarrangementer. Det var totalt 66 personer som la inn arrangement på kalenderen i løpet av Kalenderen er på norsk og engelsk. I løpet av 2014 er nye kommuner blitt invitert med i samarbeidet, et arbeid som ikke er ferdigstilt i løpet av Det ble registrert arrangement i Oppgradering bildebank og lansering av nye bilder på regionstavanger.com I løpet av siste kvartal 2014 ble det jobbet med en stor oppgradering av bildedatabasen på regionstavanger.com som brukes av både media og andre bedrifter. Rett i underkant av 00 nye bilder ble lastet opp til vår imageshop på nett, med bilder fra flere av de nye medlemskommunene, men også bilder fra flere av de kommersielle medlemsbedriftene. I tillegg ble det laget flere bildespill på YouTube i forbindelse med lansering av bildearkiv, i tillegg til at bildene er tatt i bruk i vårt markedsmateriell både på nett og i brosjyreform. SoMe sosiale medier gir oss verdifull oppmerksomhet I 2014 så man at tendensene har endret seg litt mer enn året før. Vi har begynt å bruke Snapchat, men oogle + er ikke viktig for vårt markedsarbeid lengre. «Snapchat er den beste kanalen for markedsføring akkurat nå» ary Vaynerchuc. Forfatter businessinsider.com. Digitale medier har mer og mer innflytelse for turisme og merkevarebygging. Turister velger og er påvirket av sosiale medier og blogs, spesielt med tanke på valg av attraksjoner, hoteller og destinasjoner man ønsker å besøke, hentes ideer og inspirasjon fra disse kildene. Facebook er fremdeles en viktig plattform, og vi har følgere. Nå ser man en stor økning fra India, noe som helt klart er en trend som var forventet. India er et av markedene i verden som øker mest. RION STVNR DIITLMRKDSFØRINSPLN 2014 Jan 2014 Jan 201 ndring FCBOOK Mål: Øke facebook fans med 30 % i løpet av 12 måneder % TWITTR Mål: Øke følgere fra 2471 med 10% i løpet av 12 måneder % INSTRM Mål: Øke følgere fra 1149 med 10% i løpet av 12 måneder % PINTRST Mål: Øke følgere fra 188 med 10% i løpet av 12 måneder % SNPCHT ( ) Mål: Øke følgere fra oppstart LINKDIN Mål: Øke følgere med 0% % først og fremst. Vi har et enda større fokus om å dele ut informasjon om hva skjer via Facebook, Twitter, Instagram og andre plattformer. Vi lanserte en videokonkurranse i oktober = Content Marketing + Visual Marketing Målet med konkurransen er å få flere lokalkjente til og lage en kort film som viser deres insidertips. Samtidig skal vi øke følgere, engasjement, «brand awareness» og finne «Reasons to visit» Stavangerregionen i form av «testimonials» fra følgerne våre. Turister stoler mer på folk som har opplevd ting før, og på folk som er lokalkjente, såkalt Word of mouth markedsføring. Ikonbilder i profileringen ode og unike bilder er vårt viktigste markedsføringsverktøy. Vi har suksess med våre ikonbilder, også hos våre samarbeidspartnere Fjord Norge og Innovasjon Norge. Bildearkivet ligger tilgjengelig for alle interesserte på regionstavanger.com/mdi. Det kommer hovedsakelig henvendelser fra presse, tur-operatører, næringsliv i regionen og medlemmer i Region Stavanger. I 2014 hadde vi fotoopptak i seks av våre nye kommuner, og disse er lagt ut på bildearkiv for bruk. I tillegg til fotoopptak innhentet vi bilder fra våre medlemmer som har opplevelsesbedrifter, også disse ligger da til fri redaksjonell bruk i vår database. I 2014 var det 240 personer ( ) fra 17 bedrifter ( ), organisasjoner eller medier som har foretatt bestillinger. lt i alt ble 1910 bilder bestilt mot 867 i Mest populære motiver er Preikestolen, Lysefjorden og Kjerag, men også Skagenkaien, Øvre Holmegate og amle Stavanger, fulgt av Stavanger Domkirke, mat og aktivitetsbilder, og Jærstrender. Det er viktig å notere at resultatene er oppnådd stort sett uten budsjett (kun kr 1 000), og dermed er det gjennom godt innhold Content Marketing + Visual Marketing. Dele ut informasjon fra vår nettside (Content Marketing) Skape reiselyst (Content og Visual Marketing) Øke lojaliteten + engasjere følgere (Info, svar til spørsmål, osv) Dette betyr å produsere og finne inhouse materiell, som består av: gode bilder, videoer, informasjon og selvfølgelig curated innhold fra andre kilder og resultatene fra våre pressegrupper. Resultatene for SoMe i år ble målt på flere måter. Her er antall følgere som den viktigste KPI. På Twitter, Instagram og Facebook viste vi frem de beste opplevelsene i regionen for å skape reiselyst blant våre følgere. For å lykkes med å skape engasjement blant følgere, og for å øke antall følgere planla vi noen strategiske tiltak og satte i gang en kampanje med konkurranser samt en «Take over week» for våre nye medlemskommuner. jennom en undersøkelse som vi gjorde i september 2014 fant vi ut at når det gjelder hva skjer, så bruker våre lokale interesser Facebook og søker på internett

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Årsrapport 2011. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2011. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Foto: Terje Rakke / Nordic Life Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i 14 Markedsutviklingen i 16 Kommunikasjon 18 Kongress

Detaljer

Årsrapport 2012. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2012. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2012 Forsidefoto: Terje Rakke / Nordic Life Bakgrunnsfoto: Bjørn Hagen Aakre Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 8 11 Styrets beretning 12 Tiltakene i 2012

Detaljer

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Forretningsplan 2010-2014 REGION STAVANGER BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Per 100209 Innhold: 1.0 Forord 2.0 Rapport status 2.1 Historie 2.2 Økonomi 2.3 Virkeområder 2.4 Prosjektarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15 2015 En smak av Region Bergen kundearrangement 2014 AKTIVITETSPLAN MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN 2 Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2014 You have to be here to believe it. 2 Sverre Hjørnevik, Fjord Norway Innholdsfortegnelse Felles innsats gir resultater 5 FJORD NORGE 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer