Årsberetning fra styret 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning fra styret 2012"

Transkript

1 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsberetning fra styret 2012 Til behandling på SKUPs årsmøte 15. mars 2013 Visjon og målsetting SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende journalistikken og en synlig aktør i den journalistfaglige debatten i Norge. Stiftelsens arbeid er nedfelt i handlingsplanen, og skal til en hver tid vurderes opp mot stiftelsens økonomi. Handlingsplanen er et styringsdokument. Det er årsmøtet som rettleder styret i hva som bør prioriteres. SKUP opprettholdes som stiftelse og hovedoppgaven er fortsatt å arrangere en årlig journalistfaglig konferanse med fokus på undersøkende, journalistisk metode. SKUP-familien SKUP har gjennomgått en enorm utvikling i profesjonalitet, kvalitet og økonomiske rammer siden den første konferansen i Sommeren 2009 fikk stiftelsen sin første heltidsansatte. Alle de styrende organ i SKUP er basert på frivillig og ubetalt innsats. De valgte organ består av styret, rådet, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

2 SKUP-styret SKUP-styret består av 15 personer. Styrets primæroppgave er å planlegge, organisere og avvikle SKUP-konferansen, drifte og være talspersoner for stiftelsen. Styret velges av årsmøtet. På årsmøtet i 2012 ble følgende personer innvalgt: Leder Jan Gunnar Furuly (Aftenposten), nestleder Ina Gundersen (Stavanger Aftenblad), økonomiansvarlig Christel Marie Stabæk (Ny, Dagens Næringsliv), styremedlemmene Jens Christian Nørve (TV 2), Maren Sæbø (Verdensmagasinet X), John Bones (Ny, VG), Kristin Monstad Lund (Ny, Tønsbergs Blad), Tarjei Leer-Salvesen (Fædrelandsvennen), Camilla Bjørn (Ny, VG), Yohan Shanmugarantam (Ny, Klassekampen), Lillian Vambheim (Dagens Næringsliv), Ola Haram (Frilans/NRK), Runar Henriksen Jørstad (Ny, NRK), Kristoffer Rønneberg (Ny, Aftenposten), Erik Werner Andersen (Ny, Østlands- Posten) Christel Marie Stabæk trakk seg fra styret i august som følge av jobbskifte. Styret oversendte en innstilling til SKUPs Råd om å supplere styret med et kvinnelig medlem. SKUPs Råd valgte Aagot Opheim (Adresseavisen) som suppleant til styret. Styret har hatt 11 møter i årsmøteperioden, inkludert en helgesamling på Koster. Det er et møte mindre enn i To av møtene har vært heldagsmøter. Kveldsmøtene har vært avholdt i Aftenposten, heldagsmøtene i NJs lokaler og i VG. Deltakelsen på styremøtene har vært noe under ønsket nivå. Gjennomsnittlig oppmøte har vært i underkant av 70 prosent. Spesielt i januar var oppmøtet lavere enn ønsket. Forfall skyldes som tidligere år turnusarbeid, familiesituasjon og arbeidsrelaterte reiser. Det er ønskelig at styret er så komplett som mulig på møtene, men i en hektisk hverdag vil det være tilnærmet umulig at alle har anledning til å møte på alle møter. Styret vil gjenta presiseringen fra tidligere år om at det er viktig at valgkomiteen forbereder både styremedlemmer og arbeidsgiverne på hvor omfattende styrearbeidet i SKUP er. Utover oppmøte på styremøtene krever arbeidet at det legges ned en betydelig arbeidsinnsats mellom styremøtene. Styremøtene er i hovedsak benyttet til behandling av formaliasaker, idedrodling og planlegging. Svært mye av det praktiske arbeidet med konferansen gjøres mellom møtene.

3 Styret har i årsmøteperioden hatt fem styremedlemmer med betydelig reisevirksomhet knyttet til sin deltakelse: Ina Gundersen fra Stavanger, Tarjei Leer-Salvesen fra Kristiansand, Erik Werner Andersen fra Larvik, Kristin Monstad Lund fra Tønsberg og Aagot Opheim fra Trondheim. SKUP skylder Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Østlands-Posten, Tønsbergs Blad og Adresseavisen en stor takk for at de dekker reiseutgifter og gir permisjoner for deltakelse på styremøter. En stor takk rettes også til Aftenposten, som utviser stor forståelse for Jan Gunnar Furulys tidkrevende lederverv og stiftelsen beskjedne økonomi. SKUP er helt avhengig av velviljen frå arbeidsgiverne. SKUPs råd Rådet skal, på styrets initiativ, være et rådgivende organ for styret. Rådet er SKUPs ambassadører og skal arbeide til beste for SKUP. Årsmøtet 2012 valgte disse til SKUP sitt råd: Leder Trond Idås (NJ), Nestleder Grethe Gynnild Johnsen (NRK), Astrid Aure (KK), Une Bratberg (Vårt Land), Håkon Haugsbø (NRK), Arne Jensen (NR), Frode Rekve (IJ), Harald Stanghelle (Aftenposten), Helje Solberg (VG). Varamedlemmer: Eirik Veum (NRK), Ståle Hansen (NRK) Rådet har hatt egne møter, samt vært invitert til juleavslutning. Beklageligvis kom juleavslutningen tett på høytiden og rådets medlemmer var opptatt på andre hold. Rådet har gjennom året behandlet flere saker på epost. Kontrollkomiteen Årsmøtet valgte disse til kontrollutvalget: Heidi Molstad Andresen, Dagbladet (leder), Ingvild Rugland, Bergens Tidende Trond Sundnes, Dagens Næringsliv. Kontrollkomiteen har løpende fått oversendt styrets dokumenter og referater etter at disse er behandlet av styret. Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy og styreleder Jan Gunnar Furuly har deltatt i et telefonmøte med komiteen. Sekretariatsleder har i tillegg hatt et oppfølgingsmøte med komiteleder. Valgkomiteen Valgkomiteens oppgave er å rekruttere nye medlemmer til styret, råd og kontrollkomité, samt å informere nye medlemmer og deres arbeidsgivere om hva vervet innebærer av tid og penger. Årsmøtet 2012 valgte Eva Grinde, Odd Myklebust og Gry Remme Nordvik til valgkomité. Gøril Engesvik ble valgt til varamedlem.

4 SKUP- juryen SKUP-juryen har til oppgave å bedømme de innmeldte kandidatene til SKUPprisen. Juryen blir utpekt av styret. SKUP-juryen 2012 har bestått av leder Thor Woje (Romerikes Blad), Guri Hjeltnes (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter), Egil Sundvor (NRK), Line Noer Borrevik (Stavanger Aftenblad), Anne Hovden (Bergens Tidende), Tor Strand (ABC Nyheter), Arve Bartnes (db.no) Styret er svært takknemlige for den omfattende og tidkrevende jobben juryen har lagt ned i vurderingen av de 52 prosjektene som ble meldt inn i kampen om SKUP-prisen Sekretariatet Jens Egil Heftøy ble i 2011 ansatt i fast stilling som sekretariatsleder etter to år i åremål. Sekretariatets oppgaver består i saksforberedelser for styret, referatføring, koordinering av styrets arbeid, regnskapsføring og daglig drift av stiftelsens virke. SKUP leier kontor til sekretariatsleder av Norsk Journalistlag. Det er styret ved styreleder som er sekretariatsleders arbeidsgiver. Styreleder og sekretariatsleder har hatt jevnlige arbeidsmøter og utstrakt kontakt på telefon og epost. SKUP personer deltok på konferansen i Av de 603 var 516 betalende deltakere, mens de øvrige var foredragsholdere, inviterte gjester og stab. Fjorårets konferanse hadde 18 utenlandske foredragsholdere. Konferansen strakk seg over et bredt faglig spekter, med hovedfokus på kontroversielle arbeidsmetoder, 22. juli, Finanskrise og fortellende metode. I tillegg opprettholdt vi «Slik gjorde vi det»-seminarene og datakurs. Nytt av året var at de senere årenes «Late Night Show» ble erstattet med «Trygdekontoret» på fredag kveld. I panelet til programleder Thomas Seltzer satt nytilsatt bistandsminister Heiki Holmås, VG-redaktør Torry Pedersen, Redaksjonssjef i DN Sarah Sørheim og Svein Østvik. Programposten skapte stor underholdning og en god start på SKUP-helgen. I forberedelsene til konferansen var sikkerhet for deltakerne et viktig tema. Som følge av at SKUP var utpekt av Anders Behring Breivik som et ønsket terrormål var styrets leder i kontakt med lokalt og nasjonalt politi på et tidlig tidspunkt. PST laget en trusselvurdering i forkant av konferansen.

5 I møte mellom SKUP-ledelsen og politiet dagen før konferansen ble det innført enkelte sikkerhetstiltak. SKUP har videreført det gode samarbeidet med teknikker Alexander Ziegler og hans stab. Konferansen avvikles med høy teknisk kvalitet. SKUP vil rette en stor takk til Cecilie Rego og Geir Pettersen fra NRK for den viktige regihjelpen de bistår med i forbindelse med avvikling av kveldsprogrammene. Espen Beranek Holm var toastmaster under prismiddagen. Foruten utdeling av SKUP-prisen ble det også markert under middagen at Kommunal Rapport tidligere på året hadde fått bistand fra SKUP og Tore Sandbergs graveteam. Internasjonal Reporters pris for fremragende utenriksjournalistikk ble utdelt under festmiddagen lørdag. Etter middagen spilte Loveshack til dans. For å bedre logistikken ble bandet og dansegulv flyttet til restauranten. Dette gjorde at deltakerne kunne gå rett fra middag til dansegulvet, uten å måtte vente på omrigg. Oppslutningen om liveband var imidlertid så beskjeden at styret for 2013 har besluttet å droppe band på lørdagskvelden. Tilbakemeldingene fra deltakerne på konferansen er gode, men ikke så overveldende som tidligere år. 93,6 gir karakteren fire, fem eller seks. Dette er på nivå med tidligere år, men det var en markant nedgang i andelen femmere og seksere. Responsen på konferansen må likevel sies å ha vært svært gode. SKUP-prisen SKUP-prisen 2011 gikk til Gøran Skaalmo og Kjetil Sæter i Dagens Næringsliv for «Pengebingen». Skaalmo og Sæter avslørte hvordan konsulentselskapet McKinseys eget investeringskontor forvalter selskapstoppenes penger. Juryen skriver «Et tips om at norske McKinsey-topper hadde fått en formidabel skattesmell, var starten på saken. To år senere endte den journalistiske ferden i pengebingen til et av verdens aller største konsulentselskaper. Gjennom et eget investeringskontor forvaltes 33 mrd kr av konsulent-toppenes penger. Kontorets eksistens har vært kjent, men ingen medier har tidligere fattet interesse for og klart å dokumentere hvordan det egentlig opererer. Før to norske journalister kom på banen.

6 De to DN-journalistene har ikke bare dokumentert skattesmellen til de norske partnerne. Gjennom utholdenhet, oppfinnsomhet og nitid arbeid mot en rekke internasjonale registre har journalistene fått fram at McKinseys investeringsselskap, MIO Partners, i størst mulig hemmelighet forvalter flere titalls sofistikerte hedgefonds og oppkjøpsfond i skatteparadiser på vegne av partnerne. Investeringsselskapet holder til i samme bygg som McKinsey i New York og London, tilsynelatende uten innsyn for konsulentselskapets ansatte. Men journalistene dokumenterer at det er mulig også for McKinseys konsulenter å finne ut hvor MIO Partners investerer. Og McKinseys klienter som omfatter verdens ledende selskaper, blir ikke informert om konsulentenes privatøkonomiske interesser i selskaper og bransjer de bistår. Journalistene har gjennom sin imponerende fagkunnskap og fremragende metodebruk preget av informasjonskoblinger og kreativitet vist nye veier inn i internasjonale økonomier. Juryen gratulerer Gøran Skaalmo og Kjetil Sæter med SKUP-prisen for 2011». SKUP-diplom Diplomene for 2011 gikk til «NAV:Diagnose mens du venter» av Kjersti Knudssøn, Synnøve Bakke og Christian Kråkenes (NRK Brennpunkt), «Daden på veiene II» av Erlend Langeland Haugen, Øyvind Lefdal Eidsvik, Lasse Lambrechts, Tove Knutsen og Sonja Ystaas (Bergens Tidende, bt.no og bt.no/tv), «PST og Global Shield» av Tron Strand, Rune Christophersen og Øyvind Lefdal Eidsvik, Bergens Tidende. «Siste SKUP» Konferanseavisen «Siste SKUP» er et produkt det legges mye tid og krefter bak. Avisen er en viktig del av opplevelsen av konferansen. Heidi Molstad Andresen var ansvarlig redaktør. Redaktør Helene Skjeggestad og designer Alexander Prestmo ledet redaksjonen av journaliststudenter. Redaksjonen deltok som medarbeidere på konferansen og bidro til å fylle SKUPs nettsider med løpende rapportering fra konferansen. SKUP vil rette en stor takk til Tønsbergs Blad som finansierte trykkingen av avisen.

7 SKUP og IJs graveskole Graveskolen ble som vanlig gjennomført i samarbeid med Institutt for Journalistikk Ståle de Lange Kofoed og Leif-Arne Danielsen sto for gjennomføringen og drift av skolen. 22 journalister deltok på graveskolen. Det er en dramatisk nedgang fra 2011, da skolen hadde 37 deltakere. Den kraftige nedgangen gjør at graveskolen i 2012 gikk med underskudd. SKUP unngår å bli belastet med kostnader gjennom donasjon av foredragshonorar. I forkant av Graveskolen i 2013 er det tatt konkrete grep, ved blant annet å redusere skolen med en dag og gjøre programmet mer praktisk rettet. Signalene og påmeldingen ved skriving av årsmeldingen tyder på at disse grepene har vært vellykket. SKUPs arbeidslederskole Arbeidslederskolen ble avholdt på formiddagen før konferansen. IJ-leder Frode Rekve hadde ansvaret for gjennomføringen av skolen. Det var kun åtte deltakere på arbeidslederskolen i I likhet med graveskolen ga heller ikke arbeidslederskolen inntekter. Tilbakemeldingen fra deltakerne på arbeidslederskolen og det er et tilbud SKUP ønsker å videreføre, men både IJ og SKUP erkjenner at det ikke kan fortsette å drive undervisning med underskudd. På grunn av sykdom har SKUP-styret, ved Yohan Shanmugarantam, overtatt ansvaret for gjennomføring av lederskolen i Prisen er kraftig nedjustert og det gis et ekstra godt tilbud til deltakere som også deltar på SKUP. Styret håper at dette samlet skal øke interessen og inntektene fra kursene. I etterkant av årets konferanse og kursgjennomføring gjennomføres en evaluering i samråd med IJ. De videre samarbeidsprosjektene med IJ vil også avhenge av utfallet av omstillingen ved instituttet. SKUP og Tore Sandbergs graveteam SKUP og Tore Sandbergs Graveteam har blitt et populært tiltak. I 2012 ble teamet gitt ut for tredje gang. Denne gang var det Kommunal Rapport som fikk bistand.. Antall søknader for 2012 var lavere enn ønsket, men ledelsen i Kommunal Rapport har uttrykt stor glede over samarbeidet med teamet.

8 Teamet besto Bjørn Olav Jahr, Jens M. Johansson og Ståle de Lange Kofoed. Kommunal Rapport satte søkelyset på salg av reklameplasser på offentlige steder. Artikkelen avslørte at en rekke norske kommuner har inngått avtaler med de to internasjonale reklamegigantene Clear Channel og JCDeaux, uten at kommunene aner hva avtalene er hvert. I bytte mot reklameplass i offentlig rom har reklameselskapene bidratt med leskur og toaletter. Konkurransetilsynet har varslet en egen granskning av saken for å undersøke om det pågår et ulovlig prissamarbeid. Den formelle tildelingen av graveteamet skjedde på konferansen i 2012, men siden redaksjonen ikke hadde publisert noe materiale ennå ble det ikke avholdt et eget seminar. Graveteamprosjektet til SKUP har høstet interesse fra våre samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner og både på nordisk og internasjonalt nivå vurderes det å opprette lignende team. Utfordringen i årene fremover for graveteamet er å sikre en stabil finansiering. I dag finansieres graveteamet gjennom årlige søknader til mediekonsernene. Erfaringene med dette er at pengene sitter stadig lenger inne på konsernnivå. Media, markedsføring og samarbeid Media SKUP har opptrådt i mediene ved flere anledninger i I forkant av konferansen i 2012 var lokale medier som Tønsbergs Blad og NRK Vestfold opptatt av sikkerheten i etterkant av truslene som Anders Behring Breivik fremsatte mot SKUP-konferansen. Nettstedet E24 hadde en fyldig artikkel om NRK og TV 2s deltakelse på konferansen. Programdirektør Per Arne Kalbakk og nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther ga begge konferansen og stiftelsen gode skussmål. NRK P2 «Kurer» sendte direkte fra konferansen. Det samme gjorde «Ekko». Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok i «Ekko» høsten 2012 i forbindelse med en reportasje om Wikileaks. Styrelder Jan Gunnar Furuly har vært intervjuet i forbindelse med debatten i kjølvannet av NRK Dagsrevyens reportasje om rom-kvinnen.

9 Furuly har også blitt intervjuet i forbindelse med filmatiseringen av to bøker om Wikileaks. I denne filmen vil SKUP-konferansen få en sentral plass. Furuly og Heftøy ble høsten 2012 kontaktet av filmselskapet som ønsket å kjøpe t-skjorter og få tilgang til å bruke SKUPs logo som kulisser. Filmen er ventet utgitt i Markedsføring Konferansen ble annonsert i Journalisten, på SKUPs nettsider, Facebook, Twitter og gjennom Normedia-listen. SKUP har også annonsert etter redaksjonsmedlemmer til Siste SKUP i Journalisten, samt utlysning av SKUP og Tore Sandbergs Graveteam. Sekretariatsleder og styreleder har løpende gjennom året lagt ut linker og kommentarer på Facebook og Twitter for å øke oppmerksomheten om SKUP utenfor konferansen. Besøkstallene på våre nettsider viser at aktiv bruk av sosiale medier er en svært viktig måte å øke trafikken på nettsidene. T-skjortesalg SKUP designet en ny t-skjorte i forbindelse med konferansen i Skjortene ble brukt som gaver til forelesere og lagt ut for salg under konferansen. Utvalgsarbeid SKUPs årsmøte ga i 2012 styret fullmakt til å nedsette to utvalg. Det ene utvalget fikk som mandat å gjennomgå prisstatuttene for å se om det ligger statuttmessige hindringer for innsending av metoderapporter. SKUP-styret utnevnte følgende til utvalget: Fritz Breivik, Universitetet i Nordland (leder), Trond Idås, NJ/SKUPs Råd, Berit Nyman (Fagpressen), Kjerstin Rabås (Adresseavisen), Lars Kristiansen (NRK), Vibeke Madsen (Avisa Nordland). Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok i arbeidet som utvalgets sekretær. Utvalget hadde to fysiske møter og har ellers kommunisert elektronisk. Utvalget leverte sin rapport til styret 1. desember. Styret sendte så rapporten på en kort høringsrunde hos SKUPs Råd, Juryen, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, IJ og Fagpressen. Styret legger frem rapporten i forbindelse med en egen sak på årsmøtet Det andre utvalgets mandat var å gjennomgå og forslå endringer i SKUPs valgordninger. SKUP-styret oppnevnte Tarjei Leer-Salvesen (SKUPstyret/Fædrelandsvennen), Runar Henriksen Jørstad (NRK/SKUP-styret) og Eva Grinde (Dagen Næringsliv/SKUPs valgkomité) i utvalget. Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy har deltatt i arbeidet som utvalgets sekretær.

10 Utvalget har ikke hatt egne møter, men diskutert saken elektronisk. Utvalget leverte en rapport og et forslag til SKUP-styret 1. desember. Styret har sendt saken på høring til Norsk Journalistlag, SKUPs Råd, Norsk Redaktørforening og Fagpressen. Styret legger frem et forslag til vedtektsendringer for årsmøtet i Regionale konferanser SKUP-styret har vært representert på Hellkonferansen og Sommerkonferansen. Internasjonale møter Styreleder Jan Gunnar Furuly, nestleder Ina Gundersen, styremedlem Ola Haram og sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok i april på Icelandic Center for Investigative Journalisms konferanse i Rekjavik. Dette var den første konferansen om undersøkende journalistikk som er gjennomført på Island. SKUP har vært fødselshjelper for den islandske organisasjonen og bistått både økonomisk og organisatorisk. Reisen ble finansiert av SKUP. Styreleder Jan Gunnar Furuly og styremedlem Christel Marie Stabæk deltok på IRE-konferansen i Boston i USA i juni. Reisene ble finansiert av SKUP. På begge disse konferansene deltok Furuly i programmet som paneldeltaker om SKUP og internasjonalt samarbeid. Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok i november på den danske Fagfestivalen. Deltakelsen var en del av utvekslingsavtalen mellom den nordiske graveorganisasjonene og har ikke belastet SKUPs regnskap. Styreleder Jan Gunnar Furuly og sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok i november på den europeiske gravekonferansen i regi av flamske VVOJ i Antwerpen. Aftenposten betalte reise og konferansedeltakelse for Furuly, SKUP betalte oppholdet. For Heftøy ble deltakelsen finansiert av eksterne stipendmidler. Gjennom 2012 har SKUP bevisst økt kontakten med det internasjonale nettverket. Styret har en ambisjon om å søke som arrangør av den globale gravekonferansen i Arrangørsted avgjøres på den globale konferansen i Rio de Janeiro i oktober 2013.

11 SKUP er med som samarbeidspartner for utarbeidelse av programmet til konferansen i Rio. Styreleder og sekretariatsleder deltok i et telefonmøte med styringskomiteen for det globale nettverket, GIJN. På møtet ble det besluttet å etablere et selvfinansiert, midlertidig sekretariat for nettverket i Washington. På konferansen i Rio blir det tatt opp til behandling om sekretariatet skal etableres permanent. Jan Gunnar Furuly er styremedlem i det europeiske gravenettverket The European Fund for Investigative Journalism (EFIJ). Furuly deltok også på «Data harvest», en konferanse om datastøttet journalistikk, i Brussel. Dekket av Aftenposten. Styremedlem John Bones deltok i mars 2013 på datakonferansen NICAR i Kentucky, USA. Reisen er finansert av STUP-midler. Flere av de utenlandske foredragsholderne på konferansen i 2013 er rekruttert fra konferanser i utlandet. Økonomi SKUPs regnskap viser et underskudd på for regnskapsåret Det er en nedgang fra et overskudd på i Underskuddet skyldes flere forhold. På inntektssiden sviktet deltakelsen på SKUP og IJs Graveskole og SKUP og IJs Arbeidslederskole i forhold til budsjett. Deltakelsen på konferansen var svært tett på budsjett. Det er derimot ikke tvil om at det er på utgiftssiden at hovedforklaringen til det betydelige underskuddet finnes. Det er i særdeleshet fire poster som forklarer overforbruket. Felles for postene er at styret har overskredet budsjettpostene, uten å foreta reduksjoner i andre poster. Forbruket på posten tekniske utgifter er kroner over budsjett. Årsaken til dette finnes i hovedsak ved den ekstra bandriggen i restauranten. Flytting av bandet medfører behov for to tekniske rigger. Samlet kostet bandets rigg og dansegulv i restauranten kroner. Streaming av video til internett er en annen betydelig utgift som går utover budsjett. Kostnaden for dette var i 2012 på kroner. For 2013 har styret besluttet å flytte videostreaming til nettjenesten Ustream og dermed kutte kostnadene med tre firedeler.

12 Underholdning er en andre underskuddspost fra konferansen Underholdningsposten er over budsjett. Kostnadene til bandets overnatting og honorar/overnatting til «Trygdekontoret» står for hoveddelen av dette overforbruket. Underholdningsposten har vært en overforbrukspost også tidligere og styret har i forkant av 2013-konferansen besluttet at det ikke skal engasjeres band til lørdagskvelden. I stedet blir det underholdning med dj. Dette reduserer både kostnadene til underholdning og tekniske behov dramatisk. De to siste overforbrukspostene er utgifter til møter og reiser for styret. Disse postene må sees i sammenheng, da de er overlappende. Overforbruket på disse postene skyldes dels at stiftelsen dekket kostnadene for styremedlemmenes overnatting på hotellet kvelden før konferansen. Dette er en kostnad arbeidsgiver tidligere har dekket og ikke en kostnad det var budsjettert med. I sum utgjør dette om lag Dernest vedtok styret høsten 2011 å dekke reisekostnader for daværende styreleder. Styreleder var på dette tidspunkt i ulønnet permisjon fra sin arbeidsgiver. Reisekostnadene fra Hallingdal til Oslo, samt alle kostnader rundt konferansen beløper seg til om lag kroner. Samlet er overnattingskostnadene for styret og reisekostnader for styrets daværende leder med på å bringe budsjettpostene for styrets virksomhet i betydelig overforbruk. Styret vil presisere at de overnevnte kostnader er et resultat av beslutninger fattet av styret for og ikke behandlet av sittende styre. Ved inngangen til 2013 var egenkapitalen på kroner mot kroner ved forrige årsskifte. Egenkapitalen er kraftig redusert de seneste fem årene og dette kan gi grunnlag til bekymring. Dog er egenkapitalsituasjonen i dag på et akseptabelt nivå. SKUP er fortsatt rustet til å gjennomføre minst en konferanse med lavt deltakerantall, slik årsmøtet tidligere har signalisert at egenkapitalen bør kunne håndtere. Samtidig er det på det rene at egenkapitalen ikke bør reduseres ytterligere fra dagens nivå. Styret har derfor iverksatt kostnadskutt i forbindelse med konferansen, samtidig som budsjettet er redusert for å ta høyde for lavere deltakelse. De totale inntektene i 2012 var , mens utgiftene var

13 Størstedelen av kostnadene er knyttet til gjennomføring av konferansen og drift og lønn til sekretariatsleder. Fra regnskapsåret 2013 vil alle kostnader knyttet til konferansen føres som eget prosjektregnskap, så fremt dette er mulig å skille ut. Dette gjøres blant annet av rapporteringshensyn. SKUP hadde i kroner i lønns- og personalkostnader, mot i Sekretariatsleder har en årslønn på kroner. I tillegg kommer pensjonssparing på kroner og dekking av elektronisk kommunikasjon på kroner og andre kostnader på Deltakeravgiften i 2012 var satt til kroner. Deltakeravgiften for 2013 er økt med 200 kroner som følge av fjorårets underskudd og generell prisvekst. Deltakeravgiften har nå stått uendret siden konferansen i SKUP har fortsatt en klar målsetting om å holde deltakeravgiften så lav som mulig, slik at flest mulig kan delta. Samtidig ser vi at tilsvarende konferanser har noe høyere deltakeravgifter. SKUP sine viktigste økonomiske bidragsytere er Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Stiftelsen Fritt Ord. Uten den mangeårige støtten fra disse ville konferansen vært umulig å gjennomføre. Utgiftene til SKUP og Tore Sandbergs graveteam finansieres av NRK, TV 2, Schibsted, Amedia, Fagpressen, MBL og IJ i fellesskap. SKUP er helt avhengig av det store engasjementet og dugnadsarbeidet knyttet til SKUP. Det er avgjørende at redaksjonene også i fremtiden sender sine medarbeidere på konferansen, og at styremedlemmer får rom til å jobbe med konferansen. Stiftelsen er avhengig av å kompensere økte faste utgifter med økte inntekter. Regnskapet legges frem under forutsetning om videre drift. «Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk. I henhold til SKUPs vedtekter gjøres dette ved å: - Sørge for at det minst en gang i året holdes et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk - Bidra til at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år blir premiert - Fremme samarbeid mellom journalister i Norge og internasjonal».

14 Oslo, 22. februar 2013 Styret i Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) Jan Gunnar Furuly (Styreleder) Maren Sæbø Ina Gundersen Aagot Opheim (Styremedlem) (Nestleder) (Styremedlem) John Bones Tarjei Leer-Salvesen Camilla Bjørn (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Ola Haram Jens Christian Nørve Kristin Monstad Lund (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Yohan Shanmugarantam Runar Henriksen Jørstad Kristoffer Rønneberg (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Lillian Vambheim (Styremedlem) Erik Werner Andersen (Styremedlem)

Årsberetning fra styret 2014

Årsberetning fra styret 2014 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsberetning fra styret 2014 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende

Detaljer

Årsmelding 2007 frå styret

Årsmelding 2007 frå styret Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsmelding 2007 frå styret Til handsaming på SKUP sitt årsmøte den 11. april 2008 «SKUP skal være den ledende aktøren i arbeidet med å fremme utvikling

Detaljer

siste 13 skup Konferanseavis for Skup 2013 Ung, tung virkelighet

siste 13 skup Konferanseavis for Skup 2013 Ung, tung virkelighet siste 13 skup Konferanseavis for Skup 2013 Ung, tung virkelighet SKUP TAKKER Erlend Våge, TV 2 og Geir Pettersen, NRK for regi. Martin Fjørtoft og Olav Rønneberg, NRK for videoproduksjon. NRK Dagsrevyen,

Detaljer

Urokråke. Luftfartøyet som setter etikk, jus og sikkerhet på prøve.

Urokråke. Luftfartøyet som setter etikk, jus og sikkerhet på prøve. sisteskup Urokråke Luftfartøyet som setter etikk, jus og sikkerhet på prøve. s. 2 Siste Skup Skup-konferansen 4. 6. april 2014 SKUP TAKKER Skup-konferansen 4. 6. april 2014 Siste Skup s. 3 INNHOLD Erlend

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

www.skup.no Innhold 64 Rene Svendsen Presentasjon av samlesaker 5 Heidi Molstad Andresen Who let the dogs out? 6 Berit Simenstad SKUP blir til

www.skup.no Innhold 64 Rene Svendsen Presentasjon av samlesaker 5 Heidi Molstad Andresen Who let the dogs out? 6 Berit Simenstad SKUP blir til Innhold www.skup.no 5 Heidi Molstad Andresen Who let the dogs out? t 6 Berit Simenstad SKUP blir til t 10 Mari Torsdotter Hauge Prisvinnerne gjennom tidene t 16 Guri Hjeltnes Gravejournalistikk i 20 år

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-12 Institutt for journalistikk NR-utvalgets rapport m.m. I sitt møte 13. februar 2012 fattet NR-styret følgende vedtak i sak 2012-07: Det opprettes

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder

De neste 100. Takk for tillit og samarbeid! I oktober 2009 oppnevnte vi vårt eget Mediepolitiske. Ivar Rusdal, styreleder Årsmelding 2009 De neste 100 begynner nå Mange av oss skulle nok ønske at vi kunne legge 2009 bak oss uten å avlegge rapport. Men mediebedrifter må mer enn noen andre være åpne om hva vi holder på med.

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon

[ÅRSMELDING. Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid. Informasjon. Informasjon [ÅRSMELDING 2013 Informasjon Lobbyvirksomhet Mediepåvirkning Forebyggende arbeid Informasjon Innledning 2013 har vært et innholdsrikt år for Menneskeverd. Det er gledelig at stadig flere aktører og enkeltpersoner

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F.

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. 2004 Årsmelding 2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. Færestrand, Tone Sæle. Design: Urbane Guerilla Designgroup,

Detaljer

Norske journalister er feige

Norske journalister er feige Siste Skup // Skup-konferansen 2012 Norske journalister er feige Åtte ganger i året ser over én million dansker programmet hans. Nå er Kasper Vilsmark i Norge for å fortelle norske journalister at de svikter

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer