Årsberetning fra styret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning fra styret 2012"

Transkript

1 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsberetning fra styret 2012 Til behandling på SKUPs årsmøte 15. mars 2013 Visjon og målsetting SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende journalistikken og en synlig aktør i den journalistfaglige debatten i Norge. Stiftelsens arbeid er nedfelt i handlingsplanen, og skal til en hver tid vurderes opp mot stiftelsens økonomi. Handlingsplanen er et styringsdokument. Det er årsmøtet som rettleder styret i hva som bør prioriteres. SKUP opprettholdes som stiftelse og hovedoppgaven er fortsatt å arrangere en årlig journalistfaglig konferanse med fokus på undersøkende, journalistisk metode. SKUP-familien SKUP har gjennomgått en enorm utvikling i profesjonalitet, kvalitet og økonomiske rammer siden den første konferansen i Sommeren 2009 fikk stiftelsen sin første heltidsansatte. Alle de styrende organ i SKUP er basert på frivillig og ubetalt innsats. De valgte organ består av styret, rådet, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

2 SKUP-styret SKUP-styret består av 15 personer. Styrets primæroppgave er å planlegge, organisere og avvikle SKUP-konferansen, drifte og være talspersoner for stiftelsen. Styret velges av årsmøtet. På årsmøtet i 2012 ble følgende personer innvalgt: Leder Jan Gunnar Furuly (Aftenposten), nestleder Ina Gundersen (Stavanger Aftenblad), økonomiansvarlig Christel Marie Stabæk (Ny, Dagens Næringsliv), styremedlemmene Jens Christian Nørve (TV 2), Maren Sæbø (Verdensmagasinet X), John Bones (Ny, VG), Kristin Monstad Lund (Ny, Tønsbergs Blad), Tarjei Leer-Salvesen (Fædrelandsvennen), Camilla Bjørn (Ny, VG), Yohan Shanmugarantam (Ny, Klassekampen), Lillian Vambheim (Dagens Næringsliv), Ola Haram (Frilans/NRK), Runar Henriksen Jørstad (Ny, NRK), Kristoffer Rønneberg (Ny, Aftenposten), Erik Werner Andersen (Ny, Østlands- Posten) Christel Marie Stabæk trakk seg fra styret i august som følge av jobbskifte. Styret oversendte en innstilling til SKUPs Råd om å supplere styret med et kvinnelig medlem. SKUPs Råd valgte Aagot Opheim (Adresseavisen) som suppleant til styret. Styret har hatt 11 møter i årsmøteperioden, inkludert en helgesamling på Koster. Det er et møte mindre enn i To av møtene har vært heldagsmøter. Kveldsmøtene har vært avholdt i Aftenposten, heldagsmøtene i NJs lokaler og i VG. Deltakelsen på styremøtene har vært noe under ønsket nivå. Gjennomsnittlig oppmøte har vært i underkant av 70 prosent. Spesielt i januar var oppmøtet lavere enn ønsket. Forfall skyldes som tidligere år turnusarbeid, familiesituasjon og arbeidsrelaterte reiser. Det er ønskelig at styret er så komplett som mulig på møtene, men i en hektisk hverdag vil det være tilnærmet umulig at alle har anledning til å møte på alle møter. Styret vil gjenta presiseringen fra tidligere år om at det er viktig at valgkomiteen forbereder både styremedlemmer og arbeidsgiverne på hvor omfattende styrearbeidet i SKUP er. Utover oppmøte på styremøtene krever arbeidet at det legges ned en betydelig arbeidsinnsats mellom styremøtene. Styremøtene er i hovedsak benyttet til behandling av formaliasaker, idedrodling og planlegging. Svært mye av det praktiske arbeidet med konferansen gjøres mellom møtene.

3 Styret har i årsmøteperioden hatt fem styremedlemmer med betydelig reisevirksomhet knyttet til sin deltakelse: Ina Gundersen fra Stavanger, Tarjei Leer-Salvesen fra Kristiansand, Erik Werner Andersen fra Larvik, Kristin Monstad Lund fra Tønsberg og Aagot Opheim fra Trondheim. SKUP skylder Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Østlands-Posten, Tønsbergs Blad og Adresseavisen en stor takk for at de dekker reiseutgifter og gir permisjoner for deltakelse på styremøter. En stor takk rettes også til Aftenposten, som utviser stor forståelse for Jan Gunnar Furulys tidkrevende lederverv og stiftelsen beskjedne økonomi. SKUP er helt avhengig av velviljen frå arbeidsgiverne. SKUPs råd Rådet skal, på styrets initiativ, være et rådgivende organ for styret. Rådet er SKUPs ambassadører og skal arbeide til beste for SKUP. Årsmøtet 2012 valgte disse til SKUP sitt råd: Leder Trond Idås (NJ), Nestleder Grethe Gynnild Johnsen (NRK), Astrid Aure (KK), Une Bratberg (Vårt Land), Håkon Haugsbø (NRK), Arne Jensen (NR), Frode Rekve (IJ), Harald Stanghelle (Aftenposten), Helje Solberg (VG). Varamedlemmer: Eirik Veum (NRK), Ståle Hansen (NRK) Rådet har hatt egne møter, samt vært invitert til juleavslutning. Beklageligvis kom juleavslutningen tett på høytiden og rådets medlemmer var opptatt på andre hold. Rådet har gjennom året behandlet flere saker på epost. Kontrollkomiteen Årsmøtet valgte disse til kontrollutvalget: Heidi Molstad Andresen, Dagbladet (leder), Ingvild Rugland, Bergens Tidende Trond Sundnes, Dagens Næringsliv. Kontrollkomiteen har løpende fått oversendt styrets dokumenter og referater etter at disse er behandlet av styret. Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy og styreleder Jan Gunnar Furuly har deltatt i et telefonmøte med komiteen. Sekretariatsleder har i tillegg hatt et oppfølgingsmøte med komiteleder. Valgkomiteen Valgkomiteens oppgave er å rekruttere nye medlemmer til styret, råd og kontrollkomité, samt å informere nye medlemmer og deres arbeidsgivere om hva vervet innebærer av tid og penger. Årsmøtet 2012 valgte Eva Grinde, Odd Myklebust og Gry Remme Nordvik til valgkomité. Gøril Engesvik ble valgt til varamedlem.

4 SKUP- juryen SKUP-juryen har til oppgave å bedømme de innmeldte kandidatene til SKUPprisen. Juryen blir utpekt av styret. SKUP-juryen 2012 har bestått av leder Thor Woje (Romerikes Blad), Guri Hjeltnes (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter), Egil Sundvor (NRK), Line Noer Borrevik (Stavanger Aftenblad), Anne Hovden (Bergens Tidende), Tor Strand (ABC Nyheter), Arve Bartnes (db.no) Styret er svært takknemlige for den omfattende og tidkrevende jobben juryen har lagt ned i vurderingen av de 52 prosjektene som ble meldt inn i kampen om SKUP-prisen Sekretariatet Jens Egil Heftøy ble i 2011 ansatt i fast stilling som sekretariatsleder etter to år i åremål. Sekretariatets oppgaver består i saksforberedelser for styret, referatføring, koordinering av styrets arbeid, regnskapsføring og daglig drift av stiftelsens virke. SKUP leier kontor til sekretariatsleder av Norsk Journalistlag. Det er styret ved styreleder som er sekretariatsleders arbeidsgiver. Styreleder og sekretariatsleder har hatt jevnlige arbeidsmøter og utstrakt kontakt på telefon og epost. SKUP personer deltok på konferansen i Av de 603 var 516 betalende deltakere, mens de øvrige var foredragsholdere, inviterte gjester og stab. Fjorårets konferanse hadde 18 utenlandske foredragsholdere. Konferansen strakk seg over et bredt faglig spekter, med hovedfokus på kontroversielle arbeidsmetoder, 22. juli, Finanskrise og fortellende metode. I tillegg opprettholdt vi «Slik gjorde vi det»-seminarene og datakurs. Nytt av året var at de senere årenes «Late Night Show» ble erstattet med «Trygdekontoret» på fredag kveld. I panelet til programleder Thomas Seltzer satt nytilsatt bistandsminister Heiki Holmås, VG-redaktør Torry Pedersen, Redaksjonssjef i DN Sarah Sørheim og Svein Østvik. Programposten skapte stor underholdning og en god start på SKUP-helgen. I forberedelsene til konferansen var sikkerhet for deltakerne et viktig tema. Som følge av at SKUP var utpekt av Anders Behring Breivik som et ønsket terrormål var styrets leder i kontakt med lokalt og nasjonalt politi på et tidlig tidspunkt. PST laget en trusselvurdering i forkant av konferansen.

5 I møte mellom SKUP-ledelsen og politiet dagen før konferansen ble det innført enkelte sikkerhetstiltak. SKUP har videreført det gode samarbeidet med teknikker Alexander Ziegler og hans stab. Konferansen avvikles med høy teknisk kvalitet. SKUP vil rette en stor takk til Cecilie Rego og Geir Pettersen fra NRK for den viktige regihjelpen de bistår med i forbindelse med avvikling av kveldsprogrammene. Espen Beranek Holm var toastmaster under prismiddagen. Foruten utdeling av SKUP-prisen ble det også markert under middagen at Kommunal Rapport tidligere på året hadde fått bistand fra SKUP og Tore Sandbergs graveteam. Internasjonal Reporters pris for fremragende utenriksjournalistikk ble utdelt under festmiddagen lørdag. Etter middagen spilte Loveshack til dans. For å bedre logistikken ble bandet og dansegulv flyttet til restauranten. Dette gjorde at deltakerne kunne gå rett fra middag til dansegulvet, uten å måtte vente på omrigg. Oppslutningen om liveband var imidlertid så beskjeden at styret for 2013 har besluttet å droppe band på lørdagskvelden. Tilbakemeldingene fra deltakerne på konferansen er gode, men ikke så overveldende som tidligere år. 93,6 gir karakteren fire, fem eller seks. Dette er på nivå med tidligere år, men det var en markant nedgang i andelen femmere og seksere. Responsen på konferansen må likevel sies å ha vært svært gode. SKUP-prisen SKUP-prisen 2011 gikk til Gøran Skaalmo og Kjetil Sæter i Dagens Næringsliv for «Pengebingen». Skaalmo og Sæter avslørte hvordan konsulentselskapet McKinseys eget investeringskontor forvalter selskapstoppenes penger. Juryen skriver «Et tips om at norske McKinsey-topper hadde fått en formidabel skattesmell, var starten på saken. To år senere endte den journalistiske ferden i pengebingen til et av verdens aller største konsulentselskaper. Gjennom et eget investeringskontor forvaltes 33 mrd kr av konsulent-toppenes penger. Kontorets eksistens har vært kjent, men ingen medier har tidligere fattet interesse for og klart å dokumentere hvordan det egentlig opererer. Før to norske journalister kom på banen.

6 De to DN-journalistene har ikke bare dokumentert skattesmellen til de norske partnerne. Gjennom utholdenhet, oppfinnsomhet og nitid arbeid mot en rekke internasjonale registre har journalistene fått fram at McKinseys investeringsselskap, MIO Partners, i størst mulig hemmelighet forvalter flere titalls sofistikerte hedgefonds og oppkjøpsfond i skatteparadiser på vegne av partnerne. Investeringsselskapet holder til i samme bygg som McKinsey i New York og London, tilsynelatende uten innsyn for konsulentselskapets ansatte. Men journalistene dokumenterer at det er mulig også for McKinseys konsulenter å finne ut hvor MIO Partners investerer. Og McKinseys klienter som omfatter verdens ledende selskaper, blir ikke informert om konsulentenes privatøkonomiske interesser i selskaper og bransjer de bistår. Journalistene har gjennom sin imponerende fagkunnskap og fremragende metodebruk preget av informasjonskoblinger og kreativitet vist nye veier inn i internasjonale økonomier. Juryen gratulerer Gøran Skaalmo og Kjetil Sæter med SKUP-prisen for 2011». SKUP-diplom Diplomene for 2011 gikk til «NAV:Diagnose mens du venter» av Kjersti Knudssøn, Synnøve Bakke og Christian Kråkenes (NRK Brennpunkt), «Daden på veiene II» av Erlend Langeland Haugen, Øyvind Lefdal Eidsvik, Lasse Lambrechts, Tove Knutsen og Sonja Ystaas (Bergens Tidende, bt.no og bt.no/tv), «PST og Global Shield» av Tron Strand, Rune Christophersen og Øyvind Lefdal Eidsvik, Bergens Tidende. «Siste SKUP» Konferanseavisen «Siste SKUP» er et produkt det legges mye tid og krefter bak. Avisen er en viktig del av opplevelsen av konferansen. Heidi Molstad Andresen var ansvarlig redaktør. Redaktør Helene Skjeggestad og designer Alexander Prestmo ledet redaksjonen av journaliststudenter. Redaksjonen deltok som medarbeidere på konferansen og bidro til å fylle SKUPs nettsider med løpende rapportering fra konferansen. SKUP vil rette en stor takk til Tønsbergs Blad som finansierte trykkingen av avisen.

7 SKUP og IJs graveskole Graveskolen ble som vanlig gjennomført i samarbeid med Institutt for Journalistikk Ståle de Lange Kofoed og Leif-Arne Danielsen sto for gjennomføringen og drift av skolen. 22 journalister deltok på graveskolen. Det er en dramatisk nedgang fra 2011, da skolen hadde 37 deltakere. Den kraftige nedgangen gjør at graveskolen i 2012 gikk med underskudd. SKUP unngår å bli belastet med kostnader gjennom donasjon av foredragshonorar. I forkant av Graveskolen i 2013 er det tatt konkrete grep, ved blant annet å redusere skolen med en dag og gjøre programmet mer praktisk rettet. Signalene og påmeldingen ved skriving av årsmeldingen tyder på at disse grepene har vært vellykket. SKUPs arbeidslederskole Arbeidslederskolen ble avholdt på formiddagen før konferansen. IJ-leder Frode Rekve hadde ansvaret for gjennomføringen av skolen. Det var kun åtte deltakere på arbeidslederskolen i I likhet med graveskolen ga heller ikke arbeidslederskolen inntekter. Tilbakemeldingen fra deltakerne på arbeidslederskolen og det er et tilbud SKUP ønsker å videreføre, men både IJ og SKUP erkjenner at det ikke kan fortsette å drive undervisning med underskudd. På grunn av sykdom har SKUP-styret, ved Yohan Shanmugarantam, overtatt ansvaret for gjennomføring av lederskolen i Prisen er kraftig nedjustert og det gis et ekstra godt tilbud til deltakere som også deltar på SKUP. Styret håper at dette samlet skal øke interessen og inntektene fra kursene. I etterkant av årets konferanse og kursgjennomføring gjennomføres en evaluering i samråd med IJ. De videre samarbeidsprosjektene med IJ vil også avhenge av utfallet av omstillingen ved instituttet. SKUP og Tore Sandbergs graveteam SKUP og Tore Sandbergs Graveteam har blitt et populært tiltak. I 2012 ble teamet gitt ut for tredje gang. Denne gang var det Kommunal Rapport som fikk bistand.. Antall søknader for 2012 var lavere enn ønsket, men ledelsen i Kommunal Rapport har uttrykt stor glede over samarbeidet med teamet.

8 Teamet besto Bjørn Olav Jahr, Jens M. Johansson og Ståle de Lange Kofoed. Kommunal Rapport satte søkelyset på salg av reklameplasser på offentlige steder. Artikkelen avslørte at en rekke norske kommuner har inngått avtaler med de to internasjonale reklamegigantene Clear Channel og JCDeaux, uten at kommunene aner hva avtalene er hvert. I bytte mot reklameplass i offentlig rom har reklameselskapene bidratt med leskur og toaletter. Konkurransetilsynet har varslet en egen granskning av saken for å undersøke om det pågår et ulovlig prissamarbeid. Den formelle tildelingen av graveteamet skjedde på konferansen i 2012, men siden redaksjonen ikke hadde publisert noe materiale ennå ble det ikke avholdt et eget seminar. Graveteamprosjektet til SKUP har høstet interesse fra våre samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner og både på nordisk og internasjonalt nivå vurderes det å opprette lignende team. Utfordringen i årene fremover for graveteamet er å sikre en stabil finansiering. I dag finansieres graveteamet gjennom årlige søknader til mediekonsernene. Erfaringene med dette er at pengene sitter stadig lenger inne på konsernnivå. Media, markedsføring og samarbeid Media SKUP har opptrådt i mediene ved flere anledninger i I forkant av konferansen i 2012 var lokale medier som Tønsbergs Blad og NRK Vestfold opptatt av sikkerheten i etterkant av truslene som Anders Behring Breivik fremsatte mot SKUP-konferansen. Nettstedet E24 hadde en fyldig artikkel om NRK og TV 2s deltakelse på konferansen. Programdirektør Per Arne Kalbakk og nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther ga begge konferansen og stiftelsen gode skussmål. NRK P2 «Kurer» sendte direkte fra konferansen. Det samme gjorde «Ekko». Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok i «Ekko» høsten 2012 i forbindelse med en reportasje om Wikileaks. Styrelder Jan Gunnar Furuly har vært intervjuet i forbindelse med debatten i kjølvannet av NRK Dagsrevyens reportasje om rom-kvinnen.

9 Furuly har også blitt intervjuet i forbindelse med filmatiseringen av to bøker om Wikileaks. I denne filmen vil SKUP-konferansen få en sentral plass. Furuly og Heftøy ble høsten 2012 kontaktet av filmselskapet som ønsket å kjøpe t-skjorter og få tilgang til å bruke SKUPs logo som kulisser. Filmen er ventet utgitt i Markedsføring Konferansen ble annonsert i Journalisten, på SKUPs nettsider, Facebook, Twitter og gjennom Normedia-listen. SKUP har også annonsert etter redaksjonsmedlemmer til Siste SKUP i Journalisten, samt utlysning av SKUP og Tore Sandbergs Graveteam. Sekretariatsleder og styreleder har løpende gjennom året lagt ut linker og kommentarer på Facebook og Twitter for å øke oppmerksomheten om SKUP utenfor konferansen. Besøkstallene på våre nettsider viser at aktiv bruk av sosiale medier er en svært viktig måte å øke trafikken på nettsidene. T-skjortesalg SKUP designet en ny t-skjorte i forbindelse med konferansen i Skjortene ble brukt som gaver til forelesere og lagt ut for salg under konferansen. Utvalgsarbeid SKUPs årsmøte ga i 2012 styret fullmakt til å nedsette to utvalg. Det ene utvalget fikk som mandat å gjennomgå prisstatuttene for å se om det ligger statuttmessige hindringer for innsending av metoderapporter. SKUP-styret utnevnte følgende til utvalget: Fritz Breivik, Universitetet i Nordland (leder), Trond Idås, NJ/SKUPs Råd, Berit Nyman (Fagpressen), Kjerstin Rabås (Adresseavisen), Lars Kristiansen (NRK), Vibeke Madsen (Avisa Nordland). Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok i arbeidet som utvalgets sekretær. Utvalget hadde to fysiske møter og har ellers kommunisert elektronisk. Utvalget leverte sin rapport til styret 1. desember. Styret sendte så rapporten på en kort høringsrunde hos SKUPs Råd, Juryen, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, IJ og Fagpressen. Styret legger frem rapporten i forbindelse med en egen sak på årsmøtet Det andre utvalgets mandat var å gjennomgå og forslå endringer i SKUPs valgordninger. SKUP-styret oppnevnte Tarjei Leer-Salvesen (SKUPstyret/Fædrelandsvennen), Runar Henriksen Jørstad (NRK/SKUP-styret) og Eva Grinde (Dagen Næringsliv/SKUPs valgkomité) i utvalget. Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy har deltatt i arbeidet som utvalgets sekretær.

10 Utvalget har ikke hatt egne møter, men diskutert saken elektronisk. Utvalget leverte en rapport og et forslag til SKUP-styret 1. desember. Styret har sendt saken på høring til Norsk Journalistlag, SKUPs Råd, Norsk Redaktørforening og Fagpressen. Styret legger frem et forslag til vedtektsendringer for årsmøtet i Regionale konferanser SKUP-styret har vært representert på Hellkonferansen og Sommerkonferansen. Internasjonale møter Styreleder Jan Gunnar Furuly, nestleder Ina Gundersen, styremedlem Ola Haram og sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok i april på Icelandic Center for Investigative Journalisms konferanse i Rekjavik. Dette var den første konferansen om undersøkende journalistikk som er gjennomført på Island. SKUP har vært fødselshjelper for den islandske organisasjonen og bistått både økonomisk og organisatorisk. Reisen ble finansiert av SKUP. Styreleder Jan Gunnar Furuly og styremedlem Christel Marie Stabæk deltok på IRE-konferansen i Boston i USA i juni. Reisene ble finansiert av SKUP. På begge disse konferansene deltok Furuly i programmet som paneldeltaker om SKUP og internasjonalt samarbeid. Sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok i november på den danske Fagfestivalen. Deltakelsen var en del av utvekslingsavtalen mellom den nordiske graveorganisasjonene og har ikke belastet SKUPs regnskap. Styreleder Jan Gunnar Furuly og sekretariatsleder Jens Egil Heftøy deltok i november på den europeiske gravekonferansen i regi av flamske VVOJ i Antwerpen. Aftenposten betalte reise og konferansedeltakelse for Furuly, SKUP betalte oppholdet. For Heftøy ble deltakelsen finansiert av eksterne stipendmidler. Gjennom 2012 har SKUP bevisst økt kontakten med det internasjonale nettverket. Styret har en ambisjon om å søke som arrangør av den globale gravekonferansen i Arrangørsted avgjøres på den globale konferansen i Rio de Janeiro i oktober 2013.

11 SKUP er med som samarbeidspartner for utarbeidelse av programmet til konferansen i Rio. Styreleder og sekretariatsleder deltok i et telefonmøte med styringskomiteen for det globale nettverket, GIJN. På møtet ble det besluttet å etablere et selvfinansiert, midlertidig sekretariat for nettverket i Washington. På konferansen i Rio blir det tatt opp til behandling om sekretariatet skal etableres permanent. Jan Gunnar Furuly er styremedlem i det europeiske gravenettverket The European Fund for Investigative Journalism (EFIJ). Furuly deltok også på «Data harvest», en konferanse om datastøttet journalistikk, i Brussel. Dekket av Aftenposten. Styremedlem John Bones deltok i mars 2013 på datakonferansen NICAR i Kentucky, USA. Reisen er finansert av STUP-midler. Flere av de utenlandske foredragsholderne på konferansen i 2013 er rekruttert fra konferanser i utlandet. Økonomi SKUPs regnskap viser et underskudd på for regnskapsåret Det er en nedgang fra et overskudd på i Underskuddet skyldes flere forhold. På inntektssiden sviktet deltakelsen på SKUP og IJs Graveskole og SKUP og IJs Arbeidslederskole i forhold til budsjett. Deltakelsen på konferansen var svært tett på budsjett. Det er derimot ikke tvil om at det er på utgiftssiden at hovedforklaringen til det betydelige underskuddet finnes. Det er i særdeleshet fire poster som forklarer overforbruket. Felles for postene er at styret har overskredet budsjettpostene, uten å foreta reduksjoner i andre poster. Forbruket på posten tekniske utgifter er kroner over budsjett. Årsaken til dette finnes i hovedsak ved den ekstra bandriggen i restauranten. Flytting av bandet medfører behov for to tekniske rigger. Samlet kostet bandets rigg og dansegulv i restauranten kroner. Streaming av video til internett er en annen betydelig utgift som går utover budsjett. Kostnaden for dette var i 2012 på kroner. For 2013 har styret besluttet å flytte videostreaming til nettjenesten Ustream og dermed kutte kostnadene med tre firedeler.

12 Underholdning er en andre underskuddspost fra konferansen Underholdningsposten er over budsjett. Kostnadene til bandets overnatting og honorar/overnatting til «Trygdekontoret» står for hoveddelen av dette overforbruket. Underholdningsposten har vært en overforbrukspost også tidligere og styret har i forkant av 2013-konferansen besluttet at det ikke skal engasjeres band til lørdagskvelden. I stedet blir det underholdning med dj. Dette reduserer både kostnadene til underholdning og tekniske behov dramatisk. De to siste overforbrukspostene er utgifter til møter og reiser for styret. Disse postene må sees i sammenheng, da de er overlappende. Overforbruket på disse postene skyldes dels at stiftelsen dekket kostnadene for styremedlemmenes overnatting på hotellet kvelden før konferansen. Dette er en kostnad arbeidsgiver tidligere har dekket og ikke en kostnad det var budsjettert med. I sum utgjør dette om lag Dernest vedtok styret høsten 2011 å dekke reisekostnader for daværende styreleder. Styreleder var på dette tidspunkt i ulønnet permisjon fra sin arbeidsgiver. Reisekostnadene fra Hallingdal til Oslo, samt alle kostnader rundt konferansen beløper seg til om lag kroner. Samlet er overnattingskostnadene for styret og reisekostnader for styrets daværende leder med på å bringe budsjettpostene for styrets virksomhet i betydelig overforbruk. Styret vil presisere at de overnevnte kostnader er et resultat av beslutninger fattet av styret for og ikke behandlet av sittende styre. Ved inngangen til 2013 var egenkapitalen på kroner mot kroner ved forrige årsskifte. Egenkapitalen er kraftig redusert de seneste fem årene og dette kan gi grunnlag til bekymring. Dog er egenkapitalsituasjonen i dag på et akseptabelt nivå. SKUP er fortsatt rustet til å gjennomføre minst en konferanse med lavt deltakerantall, slik årsmøtet tidligere har signalisert at egenkapitalen bør kunne håndtere. Samtidig er det på det rene at egenkapitalen ikke bør reduseres ytterligere fra dagens nivå. Styret har derfor iverksatt kostnadskutt i forbindelse med konferansen, samtidig som budsjettet er redusert for å ta høyde for lavere deltakelse. De totale inntektene i 2012 var , mens utgiftene var

13 Størstedelen av kostnadene er knyttet til gjennomføring av konferansen og drift og lønn til sekretariatsleder. Fra regnskapsåret 2013 vil alle kostnader knyttet til konferansen føres som eget prosjektregnskap, så fremt dette er mulig å skille ut. Dette gjøres blant annet av rapporteringshensyn. SKUP hadde i kroner i lønns- og personalkostnader, mot i Sekretariatsleder har en årslønn på kroner. I tillegg kommer pensjonssparing på kroner og dekking av elektronisk kommunikasjon på kroner og andre kostnader på Deltakeravgiften i 2012 var satt til kroner. Deltakeravgiften for 2013 er økt med 200 kroner som følge av fjorårets underskudd og generell prisvekst. Deltakeravgiften har nå stått uendret siden konferansen i SKUP har fortsatt en klar målsetting om å holde deltakeravgiften så lav som mulig, slik at flest mulig kan delta. Samtidig ser vi at tilsvarende konferanser har noe høyere deltakeravgifter. SKUP sine viktigste økonomiske bidragsytere er Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Stiftelsen Fritt Ord. Uten den mangeårige støtten fra disse ville konferansen vært umulig å gjennomføre. Utgiftene til SKUP og Tore Sandbergs graveteam finansieres av NRK, TV 2, Schibsted, Amedia, Fagpressen, MBL og IJ i fellesskap. SKUP er helt avhengig av det store engasjementet og dugnadsarbeidet knyttet til SKUP. Det er avgjørende at redaksjonene også i fremtiden sender sine medarbeidere på konferansen, og at styremedlemmer får rom til å jobbe med konferansen. Stiftelsen er avhengig av å kompensere økte faste utgifter med økte inntekter. Regnskapet legges frem under forutsetning om videre drift. «Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk. I henhold til SKUPs vedtekter gjøres dette ved å: - Sørge for at det minst en gang i året holdes et landsomfattende seminar om undersøkende journalistikk - Bidra til at det beste undersøkende journalist-prosjektet hvert år blir premiert - Fremme samarbeid mellom journalister i Norge og internasjonal».

14 Oslo, 22. februar 2013 Styret i Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) Jan Gunnar Furuly (Styreleder) Maren Sæbø Ina Gundersen Aagot Opheim (Styremedlem) (Nestleder) (Styremedlem) John Bones Tarjei Leer-Salvesen Camilla Bjørn (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Ola Haram Jens Christian Nørve Kristin Monstad Lund (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Yohan Shanmugarantam Runar Henriksen Jørstad Kristoffer Rønneberg (Styremedlem) (Styremedlem) (Styremedlem) Lillian Vambheim (Styremedlem) Erik Werner Andersen (Styremedlem)

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015

Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-34: Diverse valg 2013-2015 Ved inngangen til en ny landsmøteperiode må NR-styret gjennomføre noen personvalg til diverse styrer og utvalg. I dette

Detaljer

Årsberetning fra styret 2014

Årsberetning fra styret 2014 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Årsberetning fra styret 2014 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting SKUP skal være sentral i utviklingen av den undersøkende

Detaljer

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011

Undersøkende journalistikk i dag. Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Undersøkende journalistikk i dag Steen Steensen, Journalistutdanningen, HiO, 13. januar 2011 Hva skal dette handle om? En undersøkelse av SKUP-prosjekter på 2000- tallet Vilkårene for undersøkende journalistikk

Detaljer

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon

Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Redaktørforening Styremøte 2013-06-11 AJ Sak 2013-35: Kampanje for journalistikken - invitasjon Norsk Journalistlag (NJ) tok i april initiativet til et møte mellom de ulike medieorganisasjonene,

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 1. mars 2013 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Til behandling på SKUPs årsmøte 2009 Tønsberg 20. mars 2009 Sak: 7

Til behandling på SKUPs årsmøte 2009 Tønsberg 20. mars 2009 Sak: 7 Til behandling på SKUPs årsmøte 2009 Tønsberg 20. mars 2009 Sak: 7 Saken gjelder: Vedtektsendringer og ordningen med SKUP-sekretariat Vedlegg: Forslag til vedtektsendringer Forslag til arbeidsinstruks

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

SKUPs STYRENDE ORGANER

SKUPs STYRENDE ORGANER Årsberetning 2006-2007 SKUPs STYRENDE ORGANER STYRET På SKUPs årsmøte i Tønsberg 31. mars ble følgende personer valgt inn i styret: Leder Marianne Ruud (Utdanning), Jan Gunnar Furuly (Aftenposten), Frode

Detaljer

Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning:

Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning: Årsmelding 2008-2009 Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning: Leder: Karine Bogsti, GD Nestleder: Dag Kessel, NRK Kasserer: Arve Danielsen, Fjuken

Detaljer

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra seminar i NJs Arbeidsutvalg 14.-16. september 2011 i Dublin Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga, Åsne Haugli og Stein Sneve.

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 23. februar 2015 kl. 10-16 i NJs lokaler Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga og Stein Sneve. Jahn-Arne Olsen deltok på

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 8. september 2009 kl. 9 i NJs lokaler Tilstede: Elin Floberghagen, Thomas Spence, Finn Våga, Hege Iren Frantzen Sekretariat: Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud deltok

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 16. og 17.september 2014 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler fra kl. 1030 til kl. 1730 den 16. september og fra kl. 9.00 til 12.30 den 17.september. Dagsorden

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 23. april 2007 Landsstyremøtet ble avviklet på Clarion Hotell Oslo Airport 23. april 2007 kl. 13.00 Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 265 Åpning av Landsstyret ved Ann-Magrit

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 RKN/AJ Sak 2013-70 Kommende NR-arrangementer - møteplan Første samling for det nye topplederseminaret gikk av stabelen 20. og 21. november med 18 deltakere.

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 13. og 14. desember 2012 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 13. desember 2012 kl. 10.00 til 16.00 og 14. desember 2012 kl. 10.30 til 11.30. Dagsorden Sak 1

Detaljer

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid.

NOTAT. Tidsbruk: 3 dagsmøter i året noe tid til forberedelser/etterarbeid. NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.10.2011 Saksnummer: 11-605 NJs internasjonale arbeid - koordinering Under finner dere en orientering og oppsummering av NJs internasjonale engasjement, prosjekter, saker,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken

: Arild Johansen, Robert Deraas, Edgar Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Til Tilstede Forfall : Styrets medlemmer : Johansen, Deraas, Hansen, Liv Berit Tordhol og Atle Hagen : Mette Pettersen og Finn Olav Bakken Møtedato : 18.2.2011 Sted : Rica Hotell Gardermoen Møtenummer

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 27. november 2013 i NJs lokaler Til stede: Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Katrine Strøm, Finn Våga (forlot møtet 13.30) og Stein Sneve. Sekretariatet: Jahn-Arne

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-12-03 AJ Sak 2013-69: Høringssaker NR-styret gjorde i sitt møte 3. november 2013 følgende vedtak: «Sekretariatet får fullmakt til å avgi høringsuttalelse om rapportering

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 20. januar 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004.

Minne medlemmene på dette på årsmøtet. Se også artikkel om temaet i Kommunal Rapport 19.august 2004. Styremøte nr. 6 2004 Tilstede : Kari Austenå, Brede Kristiansen (pkt. 1 og 2), Eva Kr. Lian, Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Toril Reitan Kopi : Jan Petter Bergan, Liva Aronsen, Olav Dombu Referat :

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN

Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN Norsk Redaktørforening Styremøte Bergen 2014-05-06 RKN Sak 2014-30 Kommende NR-arrangementer - møteplan Siste del av topplederseminaret som NR Kompetanse arrangerer i samarbeid med Institutt for Journalistikk,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH)

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH) Nordmenn i Hua Hin ÅRSMELDING 2011 NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 1. Stiftelse Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 med 24 deltakere. Initiativet ble tatt i september 2010 og det ble avviklet

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-02-11 AJ Sak 2013-04: Trusler mot journalister og redaktører - veiledning Som omtalt i statusrapporten til styrets møte 4. desember 2012, ble det 9. januar avholdt

Detaljer

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012.

1. ÅPNING Leder Anne Elisabeth Berge ønsket alle fremmøtte, med til sammen 21 telesportmedlemmer velkommen til årsmøtet 2012. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 8. MARS 2012 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 21 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs Arbeidsutvalg 26. oktober 2011 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen deltok på hele møtet.

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005 REFERAT FRA ÅRSMØTET I NORSKE DRAMATIKERES FORBUND 5. MARS 2005 TILSTEDE: Gjester: Lars Haavik (DnF), Heidi Grinde (NO), Lise Männikö (NBU), Marit Strømmen (Kritikerlaget), Reidar Svensson (Regnskapsfører),

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-06-11 AJ Sak 2013-37 Kommende NR-arrangementer - møteplan Nedenstående møteplan for 2013-2015 er tilnærmet identisk med den som styret vedtok i sitt møte 2. april

Detaljer

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421

REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 - REFERAT PST 4/2015 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.09.2015 14/02569 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 15. til onsdag 16. september 2015 Sted: Til stede: H17 - Hurdal

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre

Årsmøte. Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Årsmøte Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Sunnmøre 01. april 2014 Meieriet i Ålesund 1 Innkalling til ÅRSMØTE i Norsk Retrieverklubb avd. Sunnmøre Dato: Tirsdag 01. April 2014 Tid: 19.00 Sted: Meieriet

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag

Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Styremøte nr 9 2009 Bodø travlag Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 19.11 09.09 kl. 20 Sted: Hos Merete Innkalt av (avd og navn): Merete Ordstyrer: Merete Referent: Merete Deltakere: Les først: Merete

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013.

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 1. april 2014 AJ Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. De fleste kasser

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Propp ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg.

Propp ønsker også å bidra med erfaringsdeling inn i ulike fagmiljøer for å styrke dagens barnevern og offentlige omsorg. ÅRSMELDING 2007 ÅRSMELDING 2007 Prosjekt Oppreisning (Propp) er et nasjonalt ressurs- og kompetansesenter, beliggende i Stavanger, og har som formål å hjelpe mennesker som har opplevd omsorgssvikt eller

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi Styremøte nr. 3 2005 / 2006 Tilstede : Kr. Lian, Jan Petter Bergan (til kl. 1600), Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Kari Austenå, Bastrup, Annette Gundersen Kopi : Ketil Helgevold, Elin Brede Kristiansen

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2016

ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2016 Nettside: http://www.beitostolenvel.no/ E-post: post@beitostolenvel.no ÅRSMØTE I BEITOSTØLEN VEL 2016 Styret har gleden av å innkalle til årsmøte Lørdag 6. august kl 16.00 Denne gang i Møterom Besseggen,

Detaljer