Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert hele 370 ganger i ulike tyske medier. Reklameverdien beregnes til over 6,2 millioner kroner.

3 Året 2012 Nytt rekordår for reiselivsnæringen i Nord-Norge 5 Om NordNorsk Reiseliv Økonomi Formål 7 Vår identitet og felles verdigrunnlag 7 Vertskapstilskudd for Omsetning NNR 9 Bransjens økonomiske bidrag 9 Evaluering av selskapet Hovedtrekk fra evalueringsrapporten 11 NRR har bred støtte 11 Statistikk og resultater Strategien omfatter følgende fem områder 13 Om statistikken 13 Reiselivet er en meget viktig næring i Nord-Norge 13 Overnattingsstatistikken for Samlet antall utenlandske overnattinger 2007 til Nasjonalitetsfordeling etter sesong 15 Deltakelse i råd og utvalg Marked Adm.dir., har vært med i: 19 Alta har vært med i: 19 Tromsø har vært med i: 19 Bodø har vært med i: 19 Fagsjef Web har vært med i: 19 Markedsstrategisk leder har vært med i: 19 Markedsføring av Nord-Norge 21 Markedskampanjer 22 Tiltak som belyser satsingen kan være som følger, eksempel fra Nederland: 23 Eksempler på noen spesielle tiltak i våre markedskampanjer 24 Trykte medier Reiseguide Nord-Norge Vinterfoldere 27 Norgeskatalogene fra Innovasjon Norge 27 Pilot; Lofoten 27 Tilrettelegging Deltakelse på messer og workshops 29 Beregnet PR-verdi i norske kroner 29 Messer og workshops Visningsturer for Turoperatører 31 Presse og media på besøk 31 Presse- og visningsturer Digitale og sosiale medier Prosjekter Deltakelse på messer og workshops 37 Hovedweb - nordnorge.com 37 Bransjeweb bransje.nordnorge.com 37 Sosiale medier - Facebook 37 Øvrige sosiale medier 37 Nyhetsbrev 39 Norges websider 39 Booking booknorway.com 39 Prosjekt Foto 41 Internasjonalt Fiskeprosjekt 41 Internasjonalt Vandreprosjekt 41 Prosjekt Asia 41 Vinter Troms 43 Arena Innovative Opplevelser 43 Arena Lønnsomme Vinteropplevelser 43 Kommunikasjonsstrategi 43 Fotobanken 43 Samarbeidsavtaler Norrøna 45 Finnmarksløpet 45 INNHOLD 3

4 ÅRET 2012 CH / 4 VISSTE DU AT Store tyske DER SPIEGEL var på besøk og laget en artikkel verdt mer enn annonsekroner.

5 ÅRET 2012 NYTT REKORDÅR FOR REISELIVET I NORD-NORGE I 2012 hadde Nord-Norge en vekst på 10,8 prosent fra utenlandsmarkedene, mens landet for øvrig hadde en økning på 3 prosent. Dette understøtter suksessen i det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet hvor vår største innsats ligger, sier Arne Trengereid, Adm.dir. i NordNorsk Reiseliv AS (NNR). Med tilsammen millioner overnattinger er 2012 et nytt rekordår for reiselivsnæringen i Nord-Norge. Mens Nord-Norge fikk en nedgang i det som tradisjonelt sett er høysesongen, juli og august, har vintertrafikken fra oktober til april, økt betydelig. Det er ikke nordlysturismen alene som gir denne økningen, men et større totaltilbud av ulike vinteropplevelser. Storbritannia har nå passert de markedene som tradisjonelt har vært størst i vinterhalvåret, nemlig Japan og Asia forøvrig. Les mer om statistikk på side 13. Norge er et høykostland å besøke og det er derfor viktig at vi leverer forventet høy kvalitet. NordNorsk Reiseliv AS (NNR) er derfor i sin reviderte strategi opptatt av ytterligere å bidra til styrket kompetanse og kunnskap innen reiselivsnæringen sammen med Innovasjon Norge og FOU-miljøene i landsdelen. Arena-prosjektene; «Innovative Opplevelser» og «Lønnsomme Vinteropplevelser», er viktige partnere for NNR, hvor produktutvikling og kompetanseløft er sentrale områder ut mot reiselivsaktørene. Det er gledelig å registrere at cruise til Nord-Norge er i kraftig økning, også på vinterhalvåret. Med den store veksten cruise som ferieform representerer, øker også salget av landbaserte aktiviteter. Dette gir et økonomisk fundament som gir leverandørene større muligheter for å videreutvikle reiselivsopplevelser i Nord-Norge. I tillegg ligger det et stort potensial i fremtidige overrislinger ved at passasjer vender tilbake til Nord-Norge i mer tradisjonell ferieform. Les mer om cruise på side 17. Det har også vært en betydelig økning i antall charterfly inn til Nord- Norge i Nord-Norge er langt fra markedene, noe som gjør effektiv og rimelig adkomst for våre gjester kritisk viktig for videre vekst i reiselivsnæringen i Nord-Norge. Det er derfor med spenning vi avventer godkjenning fra ESA til etablering av et charterfond for Nord-Norge. I forbindelse med etableringen av NNR vedtok eierne at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering etter tredje driftsår. Menon Business Economics og Damwad gjennomførte evalueringen i Evalueringsrapporten konkluderer med at selskapet er i en positiv utvikling og bør videreføres på minimum dagens aktivitetsnivå. Les mer om evalueringen på side 11. Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi, «Destinasjon Norge», er av Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) under implementering. NNR deltar både i strukturutvalget (høringsinstans) og i «Prosjektgruppen for Nord-Norge». Prosjektgruppen skal bidra til restrukturering av reiselivet i Nord-Norge for å understøtte planene i ny nasjonal reiselivsstrategi. Det er viktig at selskapets eiere og interessenter ivaretar finansieringen av NNR på dagens nivå inntil mer permanent finansieringsordning for det fremtidige regionale selskapet er på plass. Det samme gjelder for destinasjonsnivået. Med forbehold om den globale økonomiske utviklingen er utsiktene for Nord-Norge som attraktivt turistmål store og har aldri vært større enn nå, avslutter Arne Trengereid optimistisk. ÅRET

6 OM NORDNORSK REISELIV Kjell O Brun / 6 VISSTE DU AT Radiosnutten i årets norske radiokampanje er et intervju med «turistsjefen» i en region, som skal snakke om alt du kan oppleve foruten hovedattraksjonen(e). Radiosnutten ble spilt på både P4 og Radio Norge i to direkte sendinger på fire timer fra Ballstad og Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

7 OM NORDNORSK REISELIV AS FORMÅL NNR ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. VÅR IDENTITET OG FELLES VERDIGRUNNLAG Våre organisasjonsverdier Driftig Profesjonell Inspirerende Våre kjerneområder Naturfenomener Kyst og kultur Samisk kultur Det arktiske Vår profil Overraskende Friskt Trygt Tidsriktig NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til og kunnskapen om landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer møter, kurs, konferanser og arrangement. Vårt kundeløfte Enter the world of natural wonders Vår visjon 5 millioner forventningsfulle besøkende OM NORDNORSK REISELIV AS Forretningsidé: NNR skal fremme Nord-Norge som et helhetlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter. Selskapet skal bidra til å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivet for å øke effekten av felles tilgjengelige midler. Dette til beste for næringens lønnsomhet og sysselsetting, samt bosetting og allmenne interesser for øvrig i landsdelen. 7

8 ØKONOMI Graham Austick / 8 VISSTE DU AT P4s Reisequiz i sommer var en kunnskapskonkurranse under P4s Radiofrokost (i to uker). Her var det om å gjøre å svare på flest mulig geografirelaterte spørsmål på 80 sekunder. En lytter på lufta hver dag ukens beste ble ukesvinner.

9 ØKONOMI NNR ønsker sterkere forutsigbarhet i fremtidig finansiering av selskapet og landsdelens destinasjoner, samt at reiselivsnæringen bidrar sterkere med midler. Vår målsetning er å ha langsiktige og forutsigbare avtaler med eierne, det offentlige og partnere i reiselivsnæringen. Evalueringsrapporten gjennomført av Damwad og Menon Business Economics, anbefaler at aktivitetsnivået opprettholdes på dagens nivå. VERTSKAPSTILSKUDD FOR 2012 Selskapet har et svært godt samarbeid med de tre fylkeskommunene i Nord-Norge. I 2012 har fylkeskommunene bidratt med tilskudd til vertskap og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå med fylkesselskapene ved etablering av selskapet. I tillegg har fylkeskommunene bidratt med et administrasjonstilskudd på 1,3 millioner hver. Nordland fylkeskommune har i tillegg innvilget 1,8 millioner kroner til profilering og spesielle satsinger knyttet til reiseliv i Nordland Gjennom sin engangsbevilgning på 50 millioner kroner bidrar Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) med 11 millioner kroner i Disse midlene brukes til profilering av Nord-Norge som reisemål. OMSETNING NNR Selskapet hadde totalt kr i driftsinntekter i Av dette utgjorde fylkeskommunenes vertskapstilskudd kr Reelt bidrag fra næringen var på kr i Selskapet har i 2012 avsluttet flere store prosjekter som alle omtales senere i denne rapporten, samt videreutviklet vår tekniske plattform. Dette står tilsammen for over 6,1 millioner kroner i BRANSJENS ØKONOMISKE BIDRAG Næringsbidrag fra diverse reiselivsaktører utgjorde totalt 5,2 millioner kroner i 2012, i form av kampanje- og messedeltakelse, egenandeler, salg av annonser i reiseguide og web-pakker. I tillegg har reiselivsnæringen bidratt med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for turoperatører som er estimert til å ha en verdi av kr. ØKONOMI 9

10 EVALUERING AV SELSKAPET Bjarne Riesto / riesto.no / 10 VISSTE DU AT Det internasjonale økonomimagasinet Forbes magazine trekker frem vår markedskampanje i USA, som et eksempel på en vellykket sosialmedia kampanje.

11 EVALUERING AV SELSKAPET I forbindelse med etableringen av NNR vedtok eierne at selskapet skulle evalueres etter tredje driftsår. Formålet med evalueringen var å vurdere NNR organisatorisk, samt vurdere selskapets innvirkning på reiselivets utvikling i Nord-Norge etter at det ble etablert. Det skulle videre drøftes i hvilken grad oppnådde resultater kunne knyttes til satsningen gjennom NNR, og om man kunne oppnådd bedre resultater ved en annen organisering eller innretning på støtten. Evalueringen ble foretatt av Damwad og Menon Business Economics. Rapporten i sin helhet er tilgjengelig på bransje.nordnorge.com. HOVEDTREKK FRA EVALUERINGSRAPPORTEN; Rapporten konkluderer med at det er behov for ett felles markeds- og profileringsselskap. Nord-Norge er langt fra markedene og det er stor konkurranse om turistene. Selskapet er i en positiv utvikling og dagens aktivitetsnivå bør derfor opprettholdes. Samspillet mellom politikere, offentlige myndigheter og reiselivsnæringen er av stor betydning. NNR er en viktig støttespiller for reiselivet i Nord-Norge og det skapes møtearenaer for nettverksbygging og kompetanseheving. NNR er en viktig pådriver for opparbeidelse av destinasjonsnivået og realiseringen av ny nasjonal reiselivsstrategi. Finansiering av fellesmarkedsføring og profilering av Nord-Norge bør gjøres ved offentlige midler. NNR HAR BRED STØTTE; En viktig faktor for å øke lønnsomheten i reiselivet, er økt besøksvolum til bedriftene. NHO Reiseliv Nord-Norge ser NNR som et viktig redskap i å øke besøksvolumet. De har stor tro på at de mål, strategier og planer som ligger til grunn for dette selskapets virksomhet skal bidra positivt i en forbedring av lønnsomheten innen reiselivsnæringen. Hovedaksjonærene i NNR, bestående av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge, Rica Hotels, Thon Hotels og Hurtigruten ASA, gir selskapet unisont støtte og ønsker at det skal videreføres med samme kompetanse, økonomiske rammer og tyngde som tidligere. Dette for ytterligere å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivsnæringen regionalt, og understøtte regjeringens reiselivsstrategi; «Destinasjon Norge». REVIDERT STRATEGI I 2012 startet en omfattende revidering av eksisterende strategi for NNR. Arbeidet sluttføres i løpet av STRATEGIEN OMFATTER FØLGENDE FEM OMRÅDER; organisering av Nord-Norge/NNR økonomi marked omdømme utvikling De enkelte strategiområdene omhandler både interne mål og tiltak, samt vurderer hvordan NNR som selskap kan bidra til å bedre forholdene generelt for reiselivet i Nord-Norge. EVALUERING AV SELSKAPET 11

12 STATISTIKK OG RESULTATER Bård Løken / 12 VISSTE DU AT I januar hadde Nord-Norge og Sapmi besøk av to journalister fra det berømte matmagasinet «Les Saveurs» fra Frankrike. Resultatet ble ti sider med flotte oppskrifter, bilder og inspirerende tekst med detaljert faktaboks og link til flere leverandører og turoperatører. En riktig «call-to-action»! PR-verdi for denne artikkel er på kroner.

13 STATISTIKK OG RESULTATER OM STATISTIKKEN NHO Reiseliv har fått i oppdrag å lage statistiske oversikter/grunnlagsmateriale som belyser reiselivsutviklingen og reisemønsteret i Nord-Norge både vinter og sommer. All statistikk som det henvises til er utarbeidet av NHO Reiseliv Nord-Norge. Oversikten dekker alle destinasjonene i Nord-Norge med Svalbard. REISELIVET ER EN MEGET VIKTIG NÆRING I NORD-NORGE Omsetning innen reiselivsnæringen i Nord-Norge utgjorde i ,7 milliarder kr. Fordelt på de enkelte fylkene: Nordland Troms Finnmark 8,6 milliarder kr. 5,8 milliarder kr. 2,3 milliarder kr. Sysselsettingen innen landsdelens reiselivsnæring utgjorde i sysselsatte OVERNATTINGSSTATISTIKKEN FOR 2012 Tilsammen hadde Nord-Norge millioner overnattinger i 2012, noe som gir det en økning på 0,8 prosent i forhold til Fra de utenlandske markedene hadde Nord-Norge totalt en vekst på 2,4 prosent. Veksten var betydelig størst på hotellene med en økning på hele 10,8 prosent fra året før. For camping, vandrerhjem og hyttegrender var det en nedgang på 6,7 prosent fra de utenlandske markedene. Nær 70 prosent av alle overnattinger i Nord-Norge er fra nordmenn og i 2012 var antallet norske overnattinger stabilt over året med en økning på 0,2 %. Svært gledelig er det at antall overnattinger fra Norge og utlandet har økt med henholdsvis 0,2 prosent og 2,4 prosent. Storbritannia økte med hele 40,7 prosent og er vårt største marked på vinterhalvåret. Nord- Norge har klart å holde den tyske trafikken stabil (-0,5 %), mens Norge for øvrig har en nedgang på 5,2 prosent. Amerika, Asia og Oseana har en tydelig positiv vekst som vi trolig bare ser begynnelsen på. Se figur under for mer konkret informasjon om antall overnattinger etter nasjonalitet og type overnatting. STATISTIKK OG RESULTATER Fordelt på de enkelte fylkene: Nordland Troms Finnmark sysselsatte sysselsatte sysselsatte 13

14 Overnatting etter nasjonalitet og type overnatting Samlet kommersielt marked etter nasjonalitet og type overnatting Januar - desember 2012 og 2011 Nord- Norge Antall overnattinger Endring fra 2011 til 2012 Markedsandel Prosent Prosent Camping, Camping, Camping, I alt Hotell hyttegrend, I alt Hotell hyttegrend, I alt Hotell hyttegrend, vandrerhj. vandrerhj. vandrerhj. I alt ,8 3,0-3,4 10,4 10,6 10,1 Nordmenn ,2 0,6-0,9 9,8 10,6 8,2 Utlendinger ,4 10,8-6,7 12,2 10,8 14,7 Sverige ,0 13,4-16,3 10,5 9,0 14,0 Danmark ,7-4,8-4,6 5,6 5,1 6,4 Finland ,7-6,0-19,0 38,0 19,5 62,0 Island ,6 48,4 72,3 17,6 18,8 13,8 Norden i alt ,1 6,3-14,7 10,4 8,3 14,3 Tyskland ,5 8,2-10,7 17,8 24,3 12,9 Nederland ,8-2,8-7,4 9,7 9,3 9,9 Belgia ,7 65,4-23,6 11,9 13,9 9,1 Sveits ,9 16,5 5,8 24,9 23,1 27,2 Østerrike ,0 34,8-2,4 25,6 25,4 25,8 Sentral-Europa ellers ,5 14,3 40,5 8,6 6,2 15,0 Sentral-Europa i alt ,7 9,9-8,4 16,0 20,1 12,9 Storbritannia ,7 45,4 27,4 10,9 9,3 23,9 Irland ,6 29,3-22,2 7,0 6,3 10,5 UK og Irland i alt ,6 44,8 24,9 10,7 9,2 23,0 Frankrike ,2 20,6-6,3 16,2 13,3 22,4 Spania ,4-32,3-22,7 9,8 8,1 17,6 Italia ,5-20,1-16,0 20,3 16,4 31,8 Sør-Europa ellers ,6 24,7-35,0 5,4 4,4 11,3 Sør-Europa i alt ,6-9,0-13,0 14,7 11,8 23,3 Russland ,5 17,4 25,8 14,0 9,1 30,3 Polen ,0-22,4 10,9 9,0 4,7 13,2 Baltikum ,7 194,1 8,1 20,6 18,4 21,6 Øst-Europa ellers ,5 4,9 3,8 8,0 6,9 10,7 Øst-Europa i alt ,5 17,2 11,0 11,3 7,9 16,5 Europa i alt ,4 10,5-4,1 14,2 13,7 14,8 USA ,7 14,7-0,8 6,4 6,0 13,3 Canada ,5 46,9-21,3 11,8 11,3 14,6 Amerika ellers ,0 46,2-26,2 4,4 4,2 6,8 Amerika i alt ,7 21,2-8,4 6,4 6,0 12,3 Japan ,3 35,4 27,8 8,1 7,2 41,4 Kina ,4 128,7 45,8 4,3 3,1 17,7 Sør-Korea ,6 538,2 33,5 2,9 2,6 7,4 Asia ellers ,6 2,0 17,6 6,3 5,9 11,3 Asia i alt ,6 27,3 29,2 5,9 5,3 16,0 Australia ,1 28,9 10,0 12,1 9,7 24,9 Oseania ellers ,8 43,7-39,7 5,9 5,4 12,9 Oseania i alt ,5 31,3 3,3 10,5 8,5 23,2 Afrika ,0-5,4-16,0 4,9 4,5 10,5 14

15 SAMLET ANTALL UTENLANDSKE OVERNATTINGER 2007 TIL var et nytt rekordår for Nord-Norge. Ser man på utviklingen i samlet antall overnatting fra utenlandske gjester på hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem fra 2007 til 2012, har alle fylkene en positiv utvikling Nasjonalitetsfordeling for utenlandske gjestedøgn (jan. des. 2012) Diagrammet under viser Nord-Norges største utenlandske markeder totalt, inkludert hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som vi ser av kakediagrammet, utgjør tyske overnattinger 28 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge i For det tyske markedet har Nord-Norge 17,8 prosent markedsandel i forhold til Norge totalt og er en god økning fra 14,3 prosent i Ser vi på samme tall for Storbritannia har Nord-Norge i 2012 en markedsandel på 10,9 prosent som er en sterk økning på 7,5 prosent fra Litauen 2 % Polen 2 % USA 2 % Østerrike 2 % Tsjekkia 1 % Belgia 1 % Spania 2 % Japan 1 % Andre land 8 % Tyskland 28 % STATISTIKK OG RESULTATER Russland 3 % Italia 3 % Nordland Troms Finnmark Nord-Norge totalt Sveits 4 % Danmark 5 % Frankrike 5 % Finland 5 % Storbritannia 6 % Nederland 7 % Sverige 11 % 15

16 NASJONALITETSFORDELING ETTER SESONG Nasjonalitetsfordeling for utenlandske gjestedøgn sommer (mai - sep. 2012) De største markedene viser en svak nedgang i årets sommersesong. Flere faktorer spiller inn her, men dårlig sommervær i hele Nord-Europa er nok en av årsakene. Likevel er det flere store markeder som viser en god vekst. Storbritannia har økt med 10 prosent, Russland med 20 prosent, Frankrike med 5 prosent, Sveits med 6 prosent og Østerrike med 10 prosent. Nasjonalitetsfordeling for utenlandske gjestedøgn vinter (okt apr. 2012) Vintertrafikken fra Storbritannia har fra økt med 66 prosent, Sverige har økt med 8 prosent, Tyskland med 10 prosent, Danmark med hele 88 prosent, Russland 31 prosent og kategorien andre land har økt med 51 prosent. Japan 0 % Kina 0 % Andre land 18 % Storbritannia 18 % USA 2 % Polen 2 % Asia og Oseania for øvrig 2 % Spania 2 % Østerrike 2 % Russland 3 % Andre land 8 % Tyskland 33 % Østerrike 2 % Spania 2 % Sveits 2 % Italia 2 % Frankrike 3 % Sverige 15 % Storbritannia 3 % Italia 4 % Sveits 4 % Danmark 5 % Frankrike 6 % Finland 6 % Nederland 8 % Sverige 10 % Japan 3 % Nederland 3 % Asia og Oseania for øvrig 3 % USA 3 % Polen 3 % Finland 4 % Russland 4 % Tyskland 9 % Danmark 5 % Overnattingstyper 2012 Hotell sto for 67 prosent av samlet antall kommersielle overnattinger i Nord-Norge i 2012, mens 19 prosent av overnattingene skjedde i hytte/vandrerhjem. Resterende antall overnattinger er jevnt fordelt på telt/vogn og bobiler. I forhold til 2011 har antall hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 3,0 prosent og det har vært en økning på 18,6 prosent i antall hotellovernattinger fra 2008 til

17 Utenlandske overnattinger 2012 I perioden har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall utenlandske overnattinger på 9,1 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 2,5 prosent. Fra 2011 til 2012 har økningen i Nord-Norge vært på 2,4 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1,2 prosent. Troms og Finnmark har hatt størst økning på hhv. 9,1 prosent og 0,3 prosent, mens Nordland har gått ned med 0,6 prosent. Svalbard 2012 Antall overnattingsgjester fra utlandet har økt med 12,0 prosent, men er redusert med 6,3 prosent fra Norge. Dette gir en total nedgang i antall overnattinger på 2,4 prosent. Ferie- og fritidsmarkedet står for 58,3 prosent av alle overnattingene på Longyearbyen inkl. campingplassene. STRATEGI / RESULTATER Bård Løken / Cruise Totalt ankom 393 cruisebåter i Nord-Norge i Dette er en økning på 44,5 prosent fra året før. Antall passasjerer økte med 31,9 prosent og hadde totalt passasjerer. Norske cruisehavner hadde en samlet økning på 23 prosent i antall anløp og 26,1 prosent i antall passasjerer. I vinterhalvåret, februar til mars, var det seks cruisebåter i Nord-Norge. Gjester på vintercruise tenderer til å kjøpe langt fler landbaserte aktiviteter enn de som kommer på sommerhalvåret. Hurtigruten Hurtigruten hadde totalt passasjerer i En nedgang på 2,4 prosent, mens antall passasjerer til/fra fordelt på de nordnorske havnene viser en nedgang på 0,5 prosent i samme periode. For året totalt ble antall gjestedøgn for rundreiser redusert med 1,7 prosent, mens distansereiser økte med 0,3. Totalt antall gjestedøgn ble , en reduksjon på 1,0 prosent. Hurtigruten hadde en godt vekst i vinterhalvåret, men utfordringer i tredje kvartal. 17

18 DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG Marit Elise Solbakken / 18 VISSTE DU AT PR-verdi for årets presseresultater i Japan ligger på fantastiske kroner. Dette skyldes først og fremst fire flotte TVprogram som ble vist på ulike nasjonale TVkanaler i Japan.

19 DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG NNR har i 2012 vært med i ulike råd og utvalg, både regionalt og nasjonalt. Arbeidsgruppe Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Arbeidsgruppe for utarbeidelse av dialogkonferanse i Finnmark ifm. omstruktureringsprosess for reiselivet i Norge. Arbeidsgruppe internasjonal vandring Innovasjon Norge sentralt Arbeidsgruppe nasjonalt prosjekt Asia Arbeidsgruppe prosjekt sykkelturisme i Nordland Arena Innovative Opplevelser Arena lønnsomme vinteropplevelser BART (Barents Tourism project) - Det nasjonale rådet for IKT i reiselivet, BIT Reiseliv Foresight Finnmark prosess som skal danne strategisk plattform for det neste RUP-programmet i Finnmark, gjeldende for perioden (RUP = Regionalt utviklingsprogram) Foresight Troms - (RUP = Regionalt utviklingsprogram) Innovasjon Norges Markedsgruppe for Asia Innovasjon Norges Markedsgruppe for Danmark Innovasjon Norges Markedsgruppe for England/Frankrike Innovasjon Norges markedsgruppe for Nederland Innovasjon Norges Markedsgruppe for Norge Innovasjon Norges markedsgruppe for Russland Innovasjon Norges markedsgruppe for Sør-Europa Innovasjon Norges Markedsgruppe for Tyskland Innovasjon Norges Markedsgruppe for USA Innovasjon Norges strategiske råd for reiselivet Medlem av fagstyret til det offisielle norske bookingselskapet Book Norway AS. Medlem av interimstyret i prosjekt «Fly til Nord-Norge» (Charterfond) NHD Prosjektgruppe Nord-Norge NHD Strategiske råd for reiseliv NHD Strukturutvalg Programkomité Nord i Sør Prosjektgruppe Grønt reiseliv fylkesmannen i Troms Prosjektgruppe nasjonal standard for skilting og gradering Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune Ressursgruppe VRI Reiseliv i Nordland, Novadis Styrings og arbeidsgruppe DerTour Academy i samarbeid med Fjord-Norge Styringsgruppe Arena lønnsomme vinteropplevelser Styringsgruppe for prosjekt Samisk Reiseliv Styringskomite prosjekt PRIN Styringskomiteen i Interreg IVA programmet Botnia - Atlantica Team Reiseliv Finnmark DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG 19

20 MARKED Terje Mortensen / Trænafestivalen 20 VISSTE DU AT Det er ikke bare Japansk TV som kan bringe store tall. En artikkel om reisen mellom Tromsø og Kirkenes som kom ut i «Act 4» magasinet i oktober hadde verdi på 1 million kroner.

21 MARKED NNR ønsker ytterlige å styrke og samordne satsingen som kan gjøres innen markedsføring og distribusjon. Selskapet har utarbeidet en markedsstrategisk plan som belyser alle markedsaktivitetene for Vår målsetning er å bli et foregangsselskap nasjonalt innen strukturering av markedsføringsarbeidet, også sammen med IN og partnere. MARKEDSFØRING AV NORD-NORGE Markedsråd Det ble avholdt to markedsrådsamlinger i Markedsråd for Nord- Norge består av representanter for alle etablerte reiselivslag og destinasjonsselskaper i landsdelen (totalt 17 stk.). I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter og Arena-prosjektene representert. Innovasjon Norge og de tre fylkeskommunene har status som observatører. Rådet er et rådgivende organ for NNR i markedsstrategisk saker og har en sentral rolle i forankring og videreutvikling av strategisk markedsplan Nord-Norge. Blant annet på grunnlag av markedsrådets tilbakemeldinger ble det utarbeidet en ny strategisk markedsplan for Markeder med spesiell fokus i 2012 var Norge, Tyskland, Sverige, UK, Nederland og Russland. Markedsstrategi 2012 NNR igangsatte en grundig markedsstrategisk gjennomgang av alle markeder som selskapet hadde planlagt aktivitet på i En evaluering og gjennomgang av denne ble gjort i 2012 med utgangspunkt i nye undersøkelser og tilbakemeldinger fra markedene, markedsrådet og Innovasjon Norge. Nord-Norges viktigste markeder 2012 NNR har, på grunnlag av analyser og innspill fra markedsrådet, videreført en deling av markedene i tre hovedgrupper: Etablerte markeder: Markeder som er aktive i alle fylkene, som i dag har et stort volum av tilreisende til Nord-Norge og som har stor betydning for Nord-Norge som reisemål i fremtiden. Sterk profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap (forbruker og turoperatør). Mer aktivitet, sammen med Innovasjon Norge eller alene Tettere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Tett involvering med aktørene i Nord-Norge Bruk av mer midler for salgutløsende tiltak Større krav til målbarhet av iverksatte tiltak Større krav til avkastning for aktørene Følgende land er definert som «etablerte markeder»; Norge, Tyskland, Sverige, Nederland og Frankrike (nytt 2012). Sekundære etablerte markeder er: Italia og Spania. Disse landene sliter dessverre økonomisk og realiteten viser stagnasjon i antall besøkene. NNR vil derfor holde stand i disse markedene og investere minimalt. Utviklingsmarkeder: Markeder der noen av fylkene har vært involvert og som representer et middels volum, men som har et potensiale til å vokse fremover. Profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap Dypere forståelse av markedet og målgrupper MARKED 21

22 Mer aktivitet, enten gjennom Innovasjon Norge eller kun NNR Utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Involvering av aktørene i Nord-Norge Avsetning av midler for salgutløsende tiltak Krav til målbarhet på iverksatte tiltak Lavere krav til avkastning for aktørene Følgende land er definert som «Utviklingsmarkeder»: Storbritannia, Finland, Russland, Danmark og Japan, Kina, Sør-Korea og USA. MARKEDSKAMPANJER Markedskampanjer gjennomføres i hovedsak sammen med Innovasjon Norges kontorer i inn og utland. Kampanjene varierer i omfang og størrelse etter hvor mye midler som benyttes i hvert av marked. Aktivitetene som gjennomføres i markedene vil således variere fra land til land. Midlene som kommer fra KRD og NHD er øremerket til aktiviteter som NNR gjennomfører. NHD midlene forvaltes av Innovasjon Norge sentralt, men NNR har mulighet til å påvirke retning og innhold i aktivitetene per marked og deltar aktivt i gjennomføringen av dem. I 2012 ble 15 millioner kroner fordelt på markedene i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike og Russland. 22 Dagny Margrethe Øren /

23 TILTAK SOM BELYSER SATSINGEN KAN VÆRE SOM FØLGER, EKSEMPEL FRA NEDERLAND: NEDERLAND Planlegging sommerkampanjer sammen med INO Planlegging vinterkampanjer sammen med INO Investeringer NNR: kr NHD: 2 mill (1 mill sommer 1 mill vinter) JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI Markedsstrategisk råd (M) og planleggingsmøter (P) P P/M MARKED Norgeskampanje sommer Profilering av NN i innstikk til ANWB Kampioen, Profilering av NN i innstikk i NRC, Onlinekampanjer sider til reisemagasin/nettutgaver ellers er ikke alle tiltak klare Norgeskampanje vinter 2011/2012 NHD 1 mill Messe 50 pluss høstferie Annonsering 50 pluss Onlineaksjoner 50 pluss Nyhetsbrev Visitnorway kampanjesider dato ikke klar Vakantiebeurs Oppsøkende markedsarbeid / Kampanje med Voigt Pressetur med Voigt Visningstur med Voigt Innsalg næringskampanje Voigt (Rica og Hurtigruten er med i kampanjen med NOK hver) utnytte vintercharter til Nord- Finland. Styrt av Voigt Presseturer, 18 pax (flere turer under planlegging) 1 2 Visningsturer, 8 pax (under planlegging) 3 Visitnorway.com og.nl Norgeskatalogen 2/1 sider NNR Distribusjon, 1000 brosjyrer PDF på visitnorway.com 23

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG

ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG ÅRSBERETNING FOR BERGEN REISELIVSLAG 2014 visitbergen.com Tall Ships Races, 24.-27. juli 2014 Bergen satser på arrangementsturisme Følg Bergen Reiselivslag på visitbergen INNHOLD 1 REISELIVET I TALL 4-7

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2009. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport 2009 Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Innhold Reiselivsdirektøren har ordet Ansatte/styret Styrets beretning Tiltakene i 2009 Kommunikasjon Kongress Ferie & fritid

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå

Årsrapport 2010. Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå Årsrapport Innhold Foto: S. Sigbjørnsen / Region Stavanger Reiselivsdirektøren har ordet 4 Sammendrag 5 Ansatte og styret 6 9 Styrets beretning 10 Tiltakene i 12 Markedsutviklingen i 14 Kommunikasjon 16

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2011 Sverre Hjornevik/Fjord Norge AS 2 Fjord Norges styre 2011 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus.

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2014 You have to be here to believe it. 2 Sverre Hjørnevik, Fjord Norway Innholdsfortegnelse Felles innsats gir resultater 5 FJORD NORGE 7 Visjon 7 Forretningsidé 7 Målsetninger

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

Nøkkeltall for norsk turisme 2013

Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Nøkkeltall for norsk turisme 2013 Foto: Tommy Andresen Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med

Detaljer

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv. Konkurrentanalyse

Markedsanalyser for NordNorsk Reiseliv. Konkurrentanalyse Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1006/2013 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 85 Prosjekt nr: 1372:

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN

BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN BERGEN REISELIVSLAG AKTIVITETSPLAN Utdrag av Strategi- og Markedsplan 2013-15 2015 En smak av Region Bergen kundearrangement 2014 AKTIVITETSPLAN MØTE- OG ARRANGEMENTSAVDELINGEN 2 Bergen Reiselivslag Aktivitetsplan

Detaljer

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser

ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Søknad om videreføring av ARENA Lønnsomme Vinteropplevelser Foto: Kjetil Skogli 2 nye år fra 1.10.2014 Tromsø 29.4.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Klyngens utgangspunkt i 2010...

Detaljer

6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt

6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt 6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt Globaliseringen har gitt næringslivet større muligheter på nye markeder, men også større konkurranse om tilgang til kapital,

Detaljer