Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngsfjord Adventure INNHOLD VISSTE DU AT"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 INNHOLD Lyngsfjord Adventure 2 VISSTE DU AT En pressemelding fra Innovasjon Norges kontor i Tyskland og NNR som beskriver den økte nordlysaktiviteten vakte stor oppmerksomhet og ble publisert hele 370 ganger i ulike tyske medier. Reklameverdien beregnes til over 6,2 millioner kroner.

3 Året 2012 Nytt rekordår for reiselivsnæringen i Nord-Norge 5 Om NordNorsk Reiseliv Økonomi Formål 7 Vår identitet og felles verdigrunnlag 7 Vertskapstilskudd for Omsetning NNR 9 Bransjens økonomiske bidrag 9 Evaluering av selskapet Hovedtrekk fra evalueringsrapporten 11 NRR har bred støtte 11 Statistikk og resultater Strategien omfatter følgende fem områder 13 Om statistikken 13 Reiselivet er en meget viktig næring i Nord-Norge 13 Overnattingsstatistikken for Samlet antall utenlandske overnattinger 2007 til Nasjonalitetsfordeling etter sesong 15 Deltakelse i råd og utvalg Marked Adm.dir., har vært med i: 19 Alta har vært med i: 19 Tromsø har vært med i: 19 Bodø har vært med i: 19 Fagsjef Web har vært med i: 19 Markedsstrategisk leder har vært med i: 19 Markedsføring av Nord-Norge 21 Markedskampanjer 22 Tiltak som belyser satsingen kan være som følger, eksempel fra Nederland: 23 Eksempler på noen spesielle tiltak i våre markedskampanjer 24 Trykte medier Reiseguide Nord-Norge Vinterfoldere 27 Norgeskatalogene fra Innovasjon Norge 27 Pilot; Lofoten 27 Tilrettelegging Deltakelse på messer og workshops 29 Beregnet PR-verdi i norske kroner 29 Messer og workshops Visningsturer for Turoperatører 31 Presse og media på besøk 31 Presse- og visningsturer Digitale og sosiale medier Prosjekter Deltakelse på messer og workshops 37 Hovedweb - nordnorge.com 37 Bransjeweb bransje.nordnorge.com 37 Sosiale medier - Facebook 37 Øvrige sosiale medier 37 Nyhetsbrev 39 Norges websider 39 Booking booknorway.com 39 Prosjekt Foto 41 Internasjonalt Fiskeprosjekt 41 Internasjonalt Vandreprosjekt 41 Prosjekt Asia 41 Vinter Troms 43 Arena Innovative Opplevelser 43 Arena Lønnsomme Vinteropplevelser 43 Kommunikasjonsstrategi 43 Fotobanken 43 Samarbeidsavtaler Norrøna 45 Finnmarksløpet 45 INNHOLD 3

4 ÅRET 2012 CH / 4 VISSTE DU AT Store tyske DER SPIEGEL var på besøk og laget en artikkel verdt mer enn annonsekroner.

5 ÅRET 2012 NYTT REKORDÅR FOR REISELIVET I NORD-NORGE I 2012 hadde Nord-Norge en vekst på 10,8 prosent fra utenlandsmarkedene, mens landet for øvrig hadde en økning på 3 prosent. Dette understøtter suksessen i det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet hvor vår største innsats ligger, sier Arne Trengereid, Adm.dir. i NordNorsk Reiseliv AS (NNR). Med tilsammen millioner overnattinger er 2012 et nytt rekordår for reiselivsnæringen i Nord-Norge. Mens Nord-Norge fikk en nedgang i det som tradisjonelt sett er høysesongen, juli og august, har vintertrafikken fra oktober til april, økt betydelig. Det er ikke nordlysturismen alene som gir denne økningen, men et større totaltilbud av ulike vinteropplevelser. Storbritannia har nå passert de markedene som tradisjonelt har vært størst i vinterhalvåret, nemlig Japan og Asia forøvrig. Les mer om statistikk på side 13. Norge er et høykostland å besøke og det er derfor viktig at vi leverer forventet høy kvalitet. NordNorsk Reiseliv AS (NNR) er derfor i sin reviderte strategi opptatt av ytterligere å bidra til styrket kompetanse og kunnskap innen reiselivsnæringen sammen med Innovasjon Norge og FOU-miljøene i landsdelen. Arena-prosjektene; «Innovative Opplevelser» og «Lønnsomme Vinteropplevelser», er viktige partnere for NNR, hvor produktutvikling og kompetanseløft er sentrale områder ut mot reiselivsaktørene. Det er gledelig å registrere at cruise til Nord-Norge er i kraftig økning, også på vinterhalvåret. Med den store veksten cruise som ferieform representerer, øker også salget av landbaserte aktiviteter. Dette gir et økonomisk fundament som gir leverandørene større muligheter for å videreutvikle reiselivsopplevelser i Nord-Norge. I tillegg ligger det et stort potensial i fremtidige overrislinger ved at passasjer vender tilbake til Nord-Norge i mer tradisjonell ferieform. Les mer om cruise på side 17. Det har også vært en betydelig økning i antall charterfly inn til Nord- Norge i Nord-Norge er langt fra markedene, noe som gjør effektiv og rimelig adkomst for våre gjester kritisk viktig for videre vekst i reiselivsnæringen i Nord-Norge. Det er derfor med spenning vi avventer godkjenning fra ESA til etablering av et charterfond for Nord-Norge. I forbindelse med etableringen av NNR vedtok eierne at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering etter tredje driftsår. Menon Business Economics og Damwad gjennomførte evalueringen i Evalueringsrapporten konkluderer med at selskapet er i en positiv utvikling og bør videreføres på minimum dagens aktivitetsnivå. Les mer om evalueringen på side 11. Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi, «Destinasjon Norge», er av Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) under implementering. NNR deltar både i strukturutvalget (høringsinstans) og i «Prosjektgruppen for Nord-Norge». Prosjektgruppen skal bidra til restrukturering av reiselivet i Nord-Norge for å understøtte planene i ny nasjonal reiselivsstrategi. Det er viktig at selskapets eiere og interessenter ivaretar finansieringen av NNR på dagens nivå inntil mer permanent finansieringsordning for det fremtidige regionale selskapet er på plass. Det samme gjelder for destinasjonsnivået. Med forbehold om den globale økonomiske utviklingen er utsiktene for Nord-Norge som attraktivt turistmål store og har aldri vært større enn nå, avslutter Arne Trengereid optimistisk. ÅRET

6 OM NORDNORSK REISELIV Kjell O Brun / 6 VISSTE DU AT Radiosnutten i årets norske radiokampanje er et intervju med «turistsjefen» i en region, som skal snakke om alt du kan oppleve foruten hovedattraksjonen(e). Radiosnutten ble spilt på både P4 og Radio Norge i to direkte sendinger på fire timer fra Ballstad og Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

7 OM NORDNORSK REISELIV AS FORMÅL NNR ble stiftet 29. april 2009 i Svolvær. Selskapets formål er å etablere og videreutvikle Nord-Norge som et helårs reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter til beste for sysselsetting, bosetting og allmenne interesser for øvrig i Nord-Norge. VÅR IDENTITET OG FELLES VERDIGRUNNLAG Våre organisasjonsverdier Driftig Profesjonell Inspirerende Våre kjerneområder Naturfenomener Kyst og kultur Samisk kultur Det arktiske Vår profil Overraskende Friskt Trygt Tidsriktig NNR skal skape reelle og målbare resultater ved å øke kjennskapen til og kunnskapen om landsdelen nasjonalt og internasjonalt. Vi vil stimulere til økt verdiskapning og lønnsomhet gjennom tett dialog med samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Selskapet jobber primært i ferie og fritidssegmentet, men den jobben som gjøres er også viktig for de som arrangerer møter, kurs, konferanser og arrangement. Vårt kundeløfte Enter the world of natural wonders Vår visjon 5 millioner forventningsfulle besøkende OM NORDNORSK REISELIV AS Forretningsidé: NNR skal fremme Nord-Norge som et helhetlig reisemål gjennom utvikling, markedsføring og tilrettelegging for salg av nordnorske reiselivsprodukter. Selskapet skal bidra til å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivet for å øke effekten av felles tilgjengelige midler. Dette til beste for næringens lønnsomhet og sysselsetting, samt bosetting og allmenne interesser for øvrig i landsdelen. 7

8 ØKONOMI Graham Austick / 8 VISSTE DU AT P4s Reisequiz i sommer var en kunnskapskonkurranse under P4s Radiofrokost (i to uker). Her var det om å gjøre å svare på flest mulig geografirelaterte spørsmål på 80 sekunder. En lytter på lufta hver dag ukens beste ble ukesvinner.

9 ØKONOMI NNR ønsker sterkere forutsigbarhet i fremtidig finansiering av selskapet og landsdelens destinasjoner, samt at reiselivsnæringen bidrar sterkere med midler. Vår målsetning er å ha langsiktige og forutsigbare avtaler med eierne, det offentlige og partnere i reiselivsnæringen. Evalueringsrapporten gjennomført av Damwad og Menon Business Economics, anbefaler at aktivitetsnivået opprettholdes på dagens nivå. VERTSKAPSTILSKUDD FOR 2012 Selskapet har et svært godt samarbeid med de tre fylkeskommunene i Nord-Norge. I 2012 har fylkeskommunene bidratt med tilskudd til vertskap og markedsføring tilsvarende de avtaler som forelå med fylkesselskapene ved etablering av selskapet. I tillegg har fylkeskommunene bidratt med et administrasjonstilskudd på 1,3 millioner hver. Nordland fylkeskommune har i tillegg innvilget 1,8 millioner kroner til profilering og spesielle satsinger knyttet til reiseliv i Nordland Gjennom sin engangsbevilgning på 50 millioner kroner bidrar Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) med 11 millioner kroner i Disse midlene brukes til profilering av Nord-Norge som reisemål. OMSETNING NNR Selskapet hadde totalt kr i driftsinntekter i Av dette utgjorde fylkeskommunenes vertskapstilskudd kr Reelt bidrag fra næringen var på kr i Selskapet har i 2012 avsluttet flere store prosjekter som alle omtales senere i denne rapporten, samt videreutviklet vår tekniske plattform. Dette står tilsammen for over 6,1 millioner kroner i BRANSJENS ØKONOMISKE BIDRAG Næringsbidrag fra diverse reiselivsaktører utgjorde totalt 5,2 millioner kroner i 2012, i form av kampanje- og messedeltakelse, egenandeler, salg av annonser i reiseguide og web-pakker. I tillegg har reiselivsnæringen bidratt med gratisytelser og en betydelig egeninnsats i forbindelse med presse- og visningsturer for turoperatører som er estimert til å ha en verdi av kr. ØKONOMI 9

10 EVALUERING AV SELSKAPET Bjarne Riesto / riesto.no / 10 VISSTE DU AT Det internasjonale økonomimagasinet Forbes magazine trekker frem vår markedskampanje i USA, som et eksempel på en vellykket sosialmedia kampanje.

11 EVALUERING AV SELSKAPET I forbindelse med etableringen av NNR vedtok eierne at selskapet skulle evalueres etter tredje driftsår. Formålet med evalueringen var å vurdere NNR organisatorisk, samt vurdere selskapets innvirkning på reiselivets utvikling i Nord-Norge etter at det ble etablert. Det skulle videre drøftes i hvilken grad oppnådde resultater kunne knyttes til satsningen gjennom NNR, og om man kunne oppnådd bedre resultater ved en annen organisering eller innretning på støtten. Evalueringen ble foretatt av Damwad og Menon Business Economics. Rapporten i sin helhet er tilgjengelig på bransje.nordnorge.com. HOVEDTREKK FRA EVALUERINGSRAPPORTEN; Rapporten konkluderer med at det er behov for ett felles markeds- og profileringsselskap. Nord-Norge er langt fra markedene og det er stor konkurranse om turistene. Selskapet er i en positiv utvikling og dagens aktivitetsnivå bør derfor opprettholdes. Samspillet mellom politikere, offentlige myndigheter og reiselivsnæringen er av stor betydning. NNR er en viktig støttespiller for reiselivet i Nord-Norge og det skapes møtearenaer for nettverksbygging og kompetanseheving. NNR er en viktig pådriver for opparbeidelse av destinasjonsnivået og realiseringen av ny nasjonal reiselivsstrategi. Finansiering av fellesmarkedsføring og profilering av Nord-Norge bør gjøres ved offentlige midler. NNR HAR BRED STØTTE; En viktig faktor for å øke lønnsomheten i reiselivet, er økt besøksvolum til bedriftene. NHO Reiseliv Nord-Norge ser NNR som et viktig redskap i å øke besøksvolumet. De har stor tro på at de mål, strategier og planer som ligger til grunn for dette selskapets virksomhet skal bidra positivt i en forbedring av lønnsomheten innen reiselivsnæringen. Hovedaksjonærene i NNR, bestående av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge, Rica Hotels, Thon Hotels og Hurtigruten ASA, gir selskapet unisont støtte og ønsker at det skal videreføres med samme kompetanse, økonomiske rammer og tyngde som tidligere. Dette for ytterligere å styrke organiseringen og kompetansen i reiselivsnæringen regionalt, og understøtte regjeringens reiselivsstrategi; «Destinasjon Norge». REVIDERT STRATEGI I 2012 startet en omfattende revidering av eksisterende strategi for NNR. Arbeidet sluttføres i løpet av STRATEGIEN OMFATTER FØLGENDE FEM OMRÅDER; organisering av Nord-Norge/NNR økonomi marked omdømme utvikling De enkelte strategiområdene omhandler både interne mål og tiltak, samt vurderer hvordan NNR som selskap kan bidra til å bedre forholdene generelt for reiselivet i Nord-Norge. EVALUERING AV SELSKAPET 11

12 STATISTIKK OG RESULTATER Bård Løken / 12 VISSTE DU AT I januar hadde Nord-Norge og Sapmi besøk av to journalister fra det berømte matmagasinet «Les Saveurs» fra Frankrike. Resultatet ble ti sider med flotte oppskrifter, bilder og inspirerende tekst med detaljert faktaboks og link til flere leverandører og turoperatører. En riktig «call-to-action»! PR-verdi for denne artikkel er på kroner.

13 STATISTIKK OG RESULTATER OM STATISTIKKEN NHO Reiseliv har fått i oppdrag å lage statistiske oversikter/grunnlagsmateriale som belyser reiselivsutviklingen og reisemønsteret i Nord-Norge både vinter og sommer. All statistikk som det henvises til er utarbeidet av NHO Reiseliv Nord-Norge. Oversikten dekker alle destinasjonene i Nord-Norge med Svalbard. REISELIVET ER EN MEGET VIKTIG NÆRING I NORD-NORGE Omsetning innen reiselivsnæringen i Nord-Norge utgjorde i ,7 milliarder kr. Fordelt på de enkelte fylkene: Nordland Troms Finnmark 8,6 milliarder kr. 5,8 milliarder kr. 2,3 milliarder kr. Sysselsettingen innen landsdelens reiselivsnæring utgjorde i sysselsatte OVERNATTINGSSTATISTIKKEN FOR 2012 Tilsammen hadde Nord-Norge millioner overnattinger i 2012, noe som gir det en økning på 0,8 prosent i forhold til Fra de utenlandske markedene hadde Nord-Norge totalt en vekst på 2,4 prosent. Veksten var betydelig størst på hotellene med en økning på hele 10,8 prosent fra året før. For camping, vandrerhjem og hyttegrender var det en nedgang på 6,7 prosent fra de utenlandske markedene. Nær 70 prosent av alle overnattinger i Nord-Norge er fra nordmenn og i 2012 var antallet norske overnattinger stabilt over året med en økning på 0,2 %. Svært gledelig er det at antall overnattinger fra Norge og utlandet har økt med henholdsvis 0,2 prosent og 2,4 prosent. Storbritannia økte med hele 40,7 prosent og er vårt største marked på vinterhalvåret. Nord- Norge har klart å holde den tyske trafikken stabil (-0,5 %), mens Norge for øvrig har en nedgang på 5,2 prosent. Amerika, Asia og Oseana har en tydelig positiv vekst som vi trolig bare ser begynnelsen på. Se figur under for mer konkret informasjon om antall overnattinger etter nasjonalitet og type overnatting. STATISTIKK OG RESULTATER Fordelt på de enkelte fylkene: Nordland Troms Finnmark sysselsatte sysselsatte sysselsatte 13

14 Overnatting etter nasjonalitet og type overnatting Samlet kommersielt marked etter nasjonalitet og type overnatting Januar - desember 2012 og 2011 Nord- Norge Antall overnattinger Endring fra 2011 til 2012 Markedsandel Prosent Prosent Camping, Camping, Camping, I alt Hotell hyttegrend, I alt Hotell hyttegrend, I alt Hotell hyttegrend, vandrerhj. vandrerhj. vandrerhj. I alt ,8 3,0-3,4 10,4 10,6 10,1 Nordmenn ,2 0,6-0,9 9,8 10,6 8,2 Utlendinger ,4 10,8-6,7 12,2 10,8 14,7 Sverige ,0 13,4-16,3 10,5 9,0 14,0 Danmark ,7-4,8-4,6 5,6 5,1 6,4 Finland ,7-6,0-19,0 38,0 19,5 62,0 Island ,6 48,4 72,3 17,6 18,8 13,8 Norden i alt ,1 6,3-14,7 10,4 8,3 14,3 Tyskland ,5 8,2-10,7 17,8 24,3 12,9 Nederland ,8-2,8-7,4 9,7 9,3 9,9 Belgia ,7 65,4-23,6 11,9 13,9 9,1 Sveits ,9 16,5 5,8 24,9 23,1 27,2 Østerrike ,0 34,8-2,4 25,6 25,4 25,8 Sentral-Europa ellers ,5 14,3 40,5 8,6 6,2 15,0 Sentral-Europa i alt ,7 9,9-8,4 16,0 20,1 12,9 Storbritannia ,7 45,4 27,4 10,9 9,3 23,9 Irland ,6 29,3-22,2 7,0 6,3 10,5 UK og Irland i alt ,6 44,8 24,9 10,7 9,2 23,0 Frankrike ,2 20,6-6,3 16,2 13,3 22,4 Spania ,4-32,3-22,7 9,8 8,1 17,6 Italia ,5-20,1-16,0 20,3 16,4 31,8 Sør-Europa ellers ,6 24,7-35,0 5,4 4,4 11,3 Sør-Europa i alt ,6-9,0-13,0 14,7 11,8 23,3 Russland ,5 17,4 25,8 14,0 9,1 30,3 Polen ,0-22,4 10,9 9,0 4,7 13,2 Baltikum ,7 194,1 8,1 20,6 18,4 21,6 Øst-Europa ellers ,5 4,9 3,8 8,0 6,9 10,7 Øst-Europa i alt ,5 17,2 11,0 11,3 7,9 16,5 Europa i alt ,4 10,5-4,1 14,2 13,7 14,8 USA ,7 14,7-0,8 6,4 6,0 13,3 Canada ,5 46,9-21,3 11,8 11,3 14,6 Amerika ellers ,0 46,2-26,2 4,4 4,2 6,8 Amerika i alt ,7 21,2-8,4 6,4 6,0 12,3 Japan ,3 35,4 27,8 8,1 7,2 41,4 Kina ,4 128,7 45,8 4,3 3,1 17,7 Sør-Korea ,6 538,2 33,5 2,9 2,6 7,4 Asia ellers ,6 2,0 17,6 6,3 5,9 11,3 Asia i alt ,6 27,3 29,2 5,9 5,3 16,0 Australia ,1 28,9 10,0 12,1 9,7 24,9 Oseania ellers ,8 43,7-39,7 5,9 5,4 12,9 Oseania i alt ,5 31,3 3,3 10,5 8,5 23,2 Afrika ,0-5,4-16,0 4,9 4,5 10,5 14

15 SAMLET ANTALL UTENLANDSKE OVERNATTINGER 2007 TIL var et nytt rekordår for Nord-Norge. Ser man på utviklingen i samlet antall overnatting fra utenlandske gjester på hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem fra 2007 til 2012, har alle fylkene en positiv utvikling Nasjonalitetsfordeling for utenlandske gjestedøgn (jan. des. 2012) Diagrammet under viser Nord-Norges største utenlandske markeder totalt, inkludert hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som vi ser av kakediagrammet, utgjør tyske overnattinger 28 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Nord-Norge i For det tyske markedet har Nord-Norge 17,8 prosent markedsandel i forhold til Norge totalt og er en god økning fra 14,3 prosent i Ser vi på samme tall for Storbritannia har Nord-Norge i 2012 en markedsandel på 10,9 prosent som er en sterk økning på 7,5 prosent fra Litauen 2 % Polen 2 % USA 2 % Østerrike 2 % Tsjekkia 1 % Belgia 1 % Spania 2 % Japan 1 % Andre land 8 % Tyskland 28 % STATISTIKK OG RESULTATER Russland 3 % Italia 3 % Nordland Troms Finnmark Nord-Norge totalt Sveits 4 % Danmark 5 % Frankrike 5 % Finland 5 % Storbritannia 6 % Nederland 7 % Sverige 11 % 15

16 NASJONALITETSFORDELING ETTER SESONG Nasjonalitetsfordeling for utenlandske gjestedøgn sommer (mai - sep. 2012) De største markedene viser en svak nedgang i årets sommersesong. Flere faktorer spiller inn her, men dårlig sommervær i hele Nord-Europa er nok en av årsakene. Likevel er det flere store markeder som viser en god vekst. Storbritannia har økt med 10 prosent, Russland med 20 prosent, Frankrike med 5 prosent, Sveits med 6 prosent og Østerrike med 10 prosent. Nasjonalitetsfordeling for utenlandske gjestedøgn vinter (okt apr. 2012) Vintertrafikken fra Storbritannia har fra økt med 66 prosent, Sverige har økt med 8 prosent, Tyskland med 10 prosent, Danmark med hele 88 prosent, Russland 31 prosent og kategorien andre land har økt med 51 prosent. Japan 0 % Kina 0 % Andre land 18 % Storbritannia 18 % USA 2 % Polen 2 % Asia og Oseania for øvrig 2 % Spania 2 % Østerrike 2 % Russland 3 % Andre land 8 % Tyskland 33 % Østerrike 2 % Spania 2 % Sveits 2 % Italia 2 % Frankrike 3 % Sverige 15 % Storbritannia 3 % Italia 4 % Sveits 4 % Danmark 5 % Frankrike 6 % Finland 6 % Nederland 8 % Sverige 10 % Japan 3 % Nederland 3 % Asia og Oseania for øvrig 3 % USA 3 % Polen 3 % Finland 4 % Russland 4 % Tyskland 9 % Danmark 5 % Overnattingstyper 2012 Hotell sto for 67 prosent av samlet antall kommersielle overnattinger i Nord-Norge i 2012, mens 19 prosent av overnattingene skjedde i hytte/vandrerhjem. Resterende antall overnattinger er jevnt fordelt på telt/vogn og bobiler. I forhold til 2011 har antall hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 3,0 prosent og det har vært en økning på 18,6 prosent i antall hotellovernattinger fra 2008 til

17 Utenlandske overnattinger 2012 I perioden har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall utenlandske overnattinger på 9,1 prosent, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 2,5 prosent. Fra 2011 til 2012 har økningen i Nord-Norge vært på 2,4 prosent, mens Norge som helhet har hatt en økning på 1,2 prosent. Troms og Finnmark har hatt størst økning på hhv. 9,1 prosent og 0,3 prosent, mens Nordland har gått ned med 0,6 prosent. Svalbard 2012 Antall overnattingsgjester fra utlandet har økt med 12,0 prosent, men er redusert med 6,3 prosent fra Norge. Dette gir en total nedgang i antall overnattinger på 2,4 prosent. Ferie- og fritidsmarkedet står for 58,3 prosent av alle overnattingene på Longyearbyen inkl. campingplassene. STRATEGI / RESULTATER Bård Løken / Cruise Totalt ankom 393 cruisebåter i Nord-Norge i Dette er en økning på 44,5 prosent fra året før. Antall passasjerer økte med 31,9 prosent og hadde totalt passasjerer. Norske cruisehavner hadde en samlet økning på 23 prosent i antall anløp og 26,1 prosent i antall passasjerer. I vinterhalvåret, februar til mars, var det seks cruisebåter i Nord-Norge. Gjester på vintercruise tenderer til å kjøpe langt fler landbaserte aktiviteter enn de som kommer på sommerhalvåret. Hurtigruten Hurtigruten hadde totalt passasjerer i En nedgang på 2,4 prosent, mens antall passasjerer til/fra fordelt på de nordnorske havnene viser en nedgang på 0,5 prosent i samme periode. For året totalt ble antall gjestedøgn for rundreiser redusert med 1,7 prosent, mens distansereiser økte med 0,3. Totalt antall gjestedøgn ble , en reduksjon på 1,0 prosent. Hurtigruten hadde en godt vekst i vinterhalvåret, men utfordringer i tredje kvartal. 17

18 DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG Marit Elise Solbakken / 18 VISSTE DU AT PR-verdi for årets presseresultater i Japan ligger på fantastiske kroner. Dette skyldes først og fremst fire flotte TVprogram som ble vist på ulike nasjonale TVkanaler i Japan.

19 DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG NNR har i 2012 vært med i ulike råd og utvalg, både regionalt og nasjonalt. Arbeidsgruppe Arena Lønnsomme Vinteropplevelser Arbeidsgruppe for utarbeidelse av dialogkonferanse i Finnmark ifm. omstruktureringsprosess for reiselivet i Norge. Arbeidsgruppe internasjonal vandring Innovasjon Norge sentralt Arbeidsgruppe nasjonalt prosjekt Asia Arbeidsgruppe prosjekt sykkelturisme i Nordland Arena Innovative Opplevelser Arena lønnsomme vinteropplevelser BART (Barents Tourism project) - Det nasjonale rådet for IKT i reiselivet, BIT Reiseliv Foresight Finnmark prosess som skal danne strategisk plattform for det neste RUP-programmet i Finnmark, gjeldende for perioden (RUP = Regionalt utviklingsprogram) Foresight Troms - (RUP = Regionalt utviklingsprogram) Innovasjon Norges Markedsgruppe for Asia Innovasjon Norges Markedsgruppe for Danmark Innovasjon Norges Markedsgruppe for England/Frankrike Innovasjon Norges markedsgruppe for Nederland Innovasjon Norges Markedsgruppe for Norge Innovasjon Norges markedsgruppe for Russland Innovasjon Norges markedsgruppe for Sør-Europa Innovasjon Norges Markedsgruppe for Tyskland Innovasjon Norges Markedsgruppe for USA Innovasjon Norges strategiske råd for reiselivet Medlem av fagstyret til det offisielle norske bookingselskapet Book Norway AS. Medlem av interimstyret i prosjekt «Fly til Nord-Norge» (Charterfond) NHD Prosjektgruppe Nord-Norge NHD Strategiske råd for reiseliv NHD Strukturutvalg Programkomité Nord i Sør Prosjektgruppe Grønt reiseliv fylkesmannen i Troms Prosjektgruppe nasjonal standard for skilting og gradering Ressursgruppe Reiseliv i regi av Nordland fylkeskommune Ressursgruppe Reiseliv i regi av Troms Fylkeskommune Ressursgruppe VRI Reiseliv i Nordland, Novadis Styrings og arbeidsgruppe DerTour Academy i samarbeid med Fjord-Norge Styringsgruppe Arena lønnsomme vinteropplevelser Styringsgruppe for prosjekt Samisk Reiseliv Styringskomite prosjekt PRIN Styringskomiteen i Interreg IVA programmet Botnia - Atlantica Team Reiseliv Finnmark DELTAKELSE I RÅD OG UTVALG 19

20 MARKED Terje Mortensen / Trænafestivalen 20 VISSTE DU AT Det er ikke bare Japansk TV som kan bringe store tall. En artikkel om reisen mellom Tromsø og Kirkenes som kom ut i «Act 4» magasinet i oktober hadde verdi på 1 million kroner.

21 MARKED NNR ønsker ytterlige å styrke og samordne satsingen som kan gjøres innen markedsføring og distribusjon. Selskapet har utarbeidet en markedsstrategisk plan som belyser alle markedsaktivitetene for Vår målsetning er å bli et foregangsselskap nasjonalt innen strukturering av markedsføringsarbeidet, også sammen med IN og partnere. MARKEDSFØRING AV NORD-NORGE Markedsråd Det ble avholdt to markedsrådsamlinger i Markedsråd for Nord- Norge består av representanter for alle etablerte reiselivslag og destinasjonsselskaper i landsdelen (totalt 17 stk.). I tillegg er noen sentrale, større reiselivsbedrifter og Arena-prosjektene representert. Innovasjon Norge og de tre fylkeskommunene har status som observatører. Rådet er et rådgivende organ for NNR i markedsstrategisk saker og har en sentral rolle i forankring og videreutvikling av strategisk markedsplan Nord-Norge. Blant annet på grunnlag av markedsrådets tilbakemeldinger ble det utarbeidet en ny strategisk markedsplan for Markeder med spesiell fokus i 2012 var Norge, Tyskland, Sverige, UK, Nederland og Russland. Markedsstrategi 2012 NNR igangsatte en grundig markedsstrategisk gjennomgang av alle markeder som selskapet hadde planlagt aktivitet på i En evaluering og gjennomgang av denne ble gjort i 2012 med utgangspunkt i nye undersøkelser og tilbakemeldinger fra markedene, markedsrådet og Innovasjon Norge. Nord-Norges viktigste markeder 2012 NNR har, på grunnlag av analyser og innspill fra markedsrådet, videreført en deling av markedene i tre hovedgrupper: Etablerte markeder: Markeder som er aktive i alle fylkene, som i dag har et stort volum av tilreisende til Nord-Norge og som har stor betydning for Nord-Norge som reisemål i fremtiden. Sterk profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap (forbruker og turoperatør). Mer aktivitet, sammen med Innovasjon Norge eller alene Tettere kontakt og utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Tett involvering med aktørene i Nord-Norge Bruk av mer midler for salgutløsende tiltak Større krav til målbarhet av iverksatte tiltak Større krav til avkastning for aktørene Følgende land er definert som «etablerte markeder»; Norge, Tyskland, Sverige, Nederland og Frankrike (nytt 2012). Sekundære etablerte markeder er: Italia og Spania. Disse landene sliter dessverre økonomisk og realiteten viser stagnasjon i antall besøkene. NNR vil derfor holde stand i disse markedene og investere minimalt. Utviklingsmarkeder: Markeder der noen av fylkene har vært involvert og som representer et middels volum, men som har et potensiale til å vokse fremover. Profilering av Nord-Norge for å bygge kjennskap og kunnskap Dypere forståelse av markedet og målgrupper MARKED 21

22 Mer aktivitet, enten gjennom Innovasjon Norge eller kun NNR Utvikling av produktpakker med turoperatører og aktører Involvering av aktørene i Nord-Norge Avsetning av midler for salgutløsende tiltak Krav til målbarhet på iverksatte tiltak Lavere krav til avkastning for aktørene Følgende land er definert som «Utviklingsmarkeder»: Storbritannia, Finland, Russland, Danmark og Japan, Kina, Sør-Korea og USA. MARKEDSKAMPANJER Markedskampanjer gjennomføres i hovedsak sammen med Innovasjon Norges kontorer i inn og utland. Kampanjene varierer i omfang og størrelse etter hvor mye midler som benyttes i hvert av marked. Aktivitetene som gjennomføres i markedene vil således variere fra land til land. Midlene som kommer fra KRD og NHD er øremerket til aktiviteter som NNR gjennomfører. NHD midlene forvaltes av Innovasjon Norge sentralt, men NNR har mulighet til å påvirke retning og innhold i aktivitetene per marked og deltar aktivt i gjennomføringen av dem. I 2012 ble 15 millioner kroner fordelt på markedene i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Frankrike og Russland. 22 Dagny Margrethe Øren /

23 TILTAK SOM BELYSER SATSINGEN KAN VÆRE SOM FØLGER, EKSEMPEL FRA NEDERLAND: NEDERLAND Planlegging sommerkampanjer sammen med INO Planlegging vinterkampanjer sammen med INO Investeringer NNR: kr NHD: 2 mill (1 mill sommer 1 mill vinter) JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI Markedsstrategisk råd (M) og planleggingsmøter (P) P P/M MARKED Norgeskampanje sommer Profilering av NN i innstikk til ANWB Kampioen, Profilering av NN i innstikk i NRC, Onlinekampanjer sider til reisemagasin/nettutgaver ellers er ikke alle tiltak klare Norgeskampanje vinter 2011/2012 NHD 1 mill Messe 50 pluss høstferie Annonsering 50 pluss Onlineaksjoner 50 pluss Nyhetsbrev Visitnorway kampanjesider dato ikke klar Vakantiebeurs Oppsøkende markedsarbeid / Kampanje med Voigt Pressetur med Voigt Visningstur med Voigt Innsalg næringskampanje Voigt (Rica og Hurtigruten er med i kampanjen med NOK hver) utnytte vintercharter til Nord- Finland. Styrt av Voigt Presseturer, 18 pax (flere turer under planlegging) 1 2 Visningsturer, 8 pax (under planlegging) 3 Visitnorway.com og.nl Norgeskatalogen 2/1 sider NNR Distribusjon, 1000 brosjyrer PDF på visitnorway.com 23

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

INNHOLD. VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår side, og tallet øker stadig.

INNHOLD. VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår side, og tallet øker stadig. ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Terje Rakke Nordic Life Helgeland Reiseliv / www.visithelgeland.com VISSTE DU AT... Vår Facebook side ble landets største destinasjonsside, da 125.000 personer valgte å like vår

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1

PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 PAGINERING ÅRSRAPPORT 2011 1 INNHOLD Ernst Furuhatt / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... Nord-Norge fikk presseoppslag i 2011 til en verdi av ca. 158 millioner kroner. I tillegg kommer verdien av TV sendte

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS

MARKEDSAKTIVITETER 2013 NORDNORSK REISELIV AS Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Foto: Johan Wildhagen / Innovasjon Norge Foto: Terje

Detaljer

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Fungerer Markedsrådet slik det er i dag? Hvilken informasjon viktig? Hvordan jobber vi sammen? Bør markedsrådet deles opp: Reiselivssjefsmøte

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Agenda Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Overnattingsstatistikk 2015 Medieomtale - Lofoten Nøkkeltall

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF

SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF SIT TROMSØ-REGION RIS HUDSON ISELIVSSJEF M MEG MILIE BAKGRUNN 10 år Regional direktør - Hotelldrift Utvikling av konsepter Markedsføring Kvalitet levering «Small details, big difference» 5 år Forretningseiendom

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

MARKEDSAKTIVITETER 2014

MARKEDSAKTIVITETER 2014 MARKEDSAKTIVITETER 2014 1 FORORD Bård Løken / www.nordnorge.com 2 KJÆRE PARTNER Kalenderen viser allerede september og for oss som markedsapparat er det på høy tid å sette fokus på neste års aktiviteter.

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Internasjonalt pressearbeid 211 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Bli synlig i pressen Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norges markedsarbeid. Gode artikler og TVprogrammer gir en

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike IPP møte 2 desember i Oslo Delphine Vallon Frankrike Markeds oversikt Antall aviser, magasiner, tv stasjoner osv. Hva er de viktigste media for oss? 17 nasjonale og 69 regionale dagsaviser Ca. 400 ukeblader

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 11 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår vandrekampanje

Detaljer

Halvårsrapport Frankrike 2013

Halvårsrapport Frankrike 2013 Halvårsrapport Frankrike 2013 Tendenser i det franske MICE markedet 2013 2013 er preget av sosiale og økonomiske spenninger. Frankrike er gått inn i resesjon med en ventet BNP på - 0.1%, økt arbeidsledighet

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

HELG HEL ELAND EN DEL

HELG HEL ELAND EN DEL HELGELAND EN DEL AV NORDNORSK O REISELIV Steinar Sæterdal Var i mange år markeds /produktdirektør d ktdi ktø i OVDS / Hurtigruten Driveret et egetlitekonsulent konsulent /utviklingsselskap Real Tourism

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS

paginering ÅRSRAPPORT 2010 NORDNORSK REISELIV AS paginering ÅRSRAPPORT 010 NORDNORSK REISELIV AS 1 Foto: Frithjof Fure / Innovation Norway Grunnleggende fakta Formål Driftstilskudd for 010 Emisjon - Eierforhold Omsetning i 010 Statistikk - Resultater

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS

Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark. Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Investeringsmuligheter i reiseliv i Finnmark Siv.øk. Per I. Aronsen Medeier AronsenMonsen Invest AS Per I. Aronsen Født i Honningsvåg Deltatt i utviklingen av reiselivsnæringen i Finnmark og Troms gjennom

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer