KILDEHUSET. Vår/høst Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KILDEHUSET. Vår/høst 2013. Modum Bads kurs- og kompetansesenter. Modum Bads kurs- og kompetansesenter"

Transkript

1 åf kildekatalogen Modum Bads kurs- og kompetansesenter KILDEHUSET Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter Vår/høst 2013 itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - Fellesskap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful 29 PMeningsfulle opplevelser - Påfyll - Faglig kompetanse - Naturopplevelser - Kultur -

2 innhold PREP kommunikasjonskurs for par 4 PREP-samtaler 6 PREP opplæringskurs 8 Halvdagsseminar om rusbehandling 9 Seminar om rus og relasjoner: I gode og onde dager 10 Seminar The Haunted Self 11 Seminar om konfliktfylte samlivsbrudd og konsekvenser for barn 12 Seminar om selvmedfølelse i psykoterapi 13 Modum Bad-konferansen 2013: Skamlidelser en folkehelseutfordring 14 Ta kontakt med oss 15 Kurs ved Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo 17 Villa Sana Ressurssenter for forebygging av utbrenthet Kurs for leger 18 Parkurs for leger 18 Rådgivningssamtaler for leger 19 Kurs for sykepleiere: Nullstille for å omstille 20 Rådgivningssamtaler for sykepleiere 21 Bli med på dugnaden for å bygge Kildehuset 22 Kursmateriell 24 Nettbutikk 25 Gudstjenester i Olavskirken 26 Kulturkalender 26 Naturopplevelser og aktivitetstilbud 27 Kultur og opplevelser Læring og mestring Faglig utvikling PREP Læring og mestring Faglig utvikling Kultur og opplevelser 2

3 Lav terskel - høy kompetanse Et bygg er i ferd med å reise seg. Det blir et hus med lave terskler. Et sted det skal være godt å komme til og lett å komme til. Både for fagpersoner som søker kompetanse og for folk som ønsker en håndsrekning i en vanskelig livssituasjon. Kildehuset - kurs- og kompetansesenter er Modum Bads nysatsing. Institusjonen løfter i flokk for å realisere visjonen om å skape et sted hvor folk kan få rask psykisk helsehjelp og hvor fagfolk kan utvikle og utveksle kunnskap. Det arbeides fra flere kanter for å skape tilgjengelige tilbud. Det handler om å åpne dørene for flere, på nye måter og til andre tider enn før. Det handler om å holde priser og køer nede, men samtidig ha kompetansen på topp. Lav terskel og høy kompetanse er blitt et slagord for oss som arbeider med å utvikle Kildehuset. Men egentlig passer det vel så godt som fane for de tilbudene Modum Bad allerede er i gang med: Fagseminarene, samlivskursene, PREP-samtaler for par, tilbudene for leger og sykepleiere ved Villa Sana, konsertene, gudstjenestene og selvhjelpslitteraturen. Terskelen skal være lav og kompetansen høy. Håper du finner noe av interesse! Kristin T. Lærum utviklingsleder Kildehuset kurs- og kompetansesenter 3

4 PREP Prep kommunikasjonskurs for par Hva er prep? PREP kan hjelpe par til å ha større glede av forholdet sitt og gir verktøy til å forbedre kommunikasjonen. PREP setter søkelyset på det som kan styrke forholdet. På et PREP- kurs er det både humor og alvor. Det vil handle om kjærlighet, forventninger, glede, moro og vennskap, men aller mest om god kommunikasjon. Målet er at par skal lære å kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og få noen verktøy til å forbedre kommunikasjonen og løse problemer. PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelsen Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv. PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir stadig videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. PREP er oversatt og bearbeidet for norske forhold av Modum Bads Senter for familie og samliv. PREP-kurs holdes i hele Norge, av kursledere som har fått opplæring gjennom oss. Virker PREP? PREP stimulerer til å ta opp viktige samtaleemner og behandle dem på en god måte. Studier viser at par som har gått på PREP-kurs har opptil 50% større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnskapen og treningen. Egeninnsats er avgjørende for å få utbytte av et samlivskurs. Det blir satt av tid til parvise samtaler og øvelser underveis i programmet. For å skjerme deltakernes privatliv er det ikke lagt opp til gruppearbeid. 4

5 PREP Kurs 2013 : Et liv i turbofart satte samlivet på vent. Et kurs brakte nærheten tilbake. Å gå på kurs er ikke et nederlag. Det er et sunnhetstegn, og en investering i fremtiden! februar mars april juni august september oktober november Se våre nettsider for en oversikt over andre arrangører av PREP-kurs. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf For informasjon og påmelding: Ta kontakt med Birte Stenbro på Tlf eller e-post: 5

6 PREP PREP-samtaler for bare deg og part Dette samtaletilbudet er tuftet på PREP -programmet, der opplegget tilpasses ønsker og behov hos det enkelte par. Eksempler på temaer: Forventninger og roller Kommunikasjonshinder Fire faresignaler (om kommunikasjonsmønstre som sliter på forholdet) En metode for trygg kommunikasjon Hva er problemet egentlig? 6

7 PREP neren din Veldig greit å få innspill fra en fagperson på at våre vanskeligheter er vanlige og kanskje kan løses. Inger 45 år Våre priser og tider: Tilbudet foregår over halve og hele dager, fra mandag til fredag på Modum Bad. En halv dag foregår i tidsrommet eller og koster kr. 2500,-. En hel dag koster kr. 5000,- (inkl. lunsj). I tillegg kommer kursmateriell kr. 500,- (ved første gangs fremmøte). Ønsker dere flere økter, kan dere bygge på med flere halve eller hele dager. Overnatting Vi kan tilby rimelig overnatting i vakre omgivelser. Det er et tilbud med begrenset kapasitet. Andre overnattingsmuligheter i nærheten er Tyrifjord hotell. Ventetid PREP-samtaler er ikke en helsetjeneste som gir rett til refusjon, men må fullt ut dekkes av det enkelte par. Ventetiden kan variere. For informasjon og påmelding: Ta kontakt med Birte Stenbro på Tlf eller e-post: 7

8 Læring Faglig og utvikling mestring Bli kursholder og veileder i PREP Kurs i 2013: september Med utgangspunkt i PREP-programmet kan du holde kommunikasjonskurs for par og bruke elementer fra programmet i rådgivning og terapeutisk arbeid med par. Vi arrangerer opplæringskurs i PREP for fagpersoner med minst treårig høgskole- eller profesjonsutdanning, for eksempel innen helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk eller teologi. Innhold: Innføring i innholdselementene i PREP Øvelse i å fremlegge fagstoff og lære par kommunikasjonsferdigheter Erfaring med å forberede deler av et kursopplegg For å bli sertifisert som kursholder og veileder i PREP, må du undertegne en avtale med Modum Bads Senter for familie og samliv, som har copyright til PREP - programmet. Personlig egnethet er også en forutsetning. Kurset er godkjent som meritterende av:ww Norsk Psykologforening som 20 timers vedlikeholdsaktivitet Norsk Sykepleierforbund for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 20 timer Norsk Ergoterapeutforbund med 20 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse For søknad om deltakelse og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

9 Seminar om rusbehandling 18. januar 2013 Festsalen Modum Bad Faglig utvikling Dr.med. Jon Johnsen foreleser ved vårt årlige halvdagsseminar i regi av Modum Bads rus og psykiatri-team Jon Johnsen er overlege ved Klinikk for rus og psykiatri, Blakstad, Vestre Viken HF. Han er en nasjonal kapasitet på feltet og en høyt skattet foredragsholder som på en oversiktig måte binder sammen ulike perspektiver. Johnsen sjonglerer mellom det dynamiske og det biologiske fra teori om tilknytning og mentalisering direkte knyttet til den kliniske hverdagen, til kunnskap fra hjerneforskningen som bidrar til større forståelse av en misbrukers atferd og reaksjoner. Det blir to forelesninger: Kl Hva skjer i hjernen ved misbruk og avhengighet? Nevropsykiatriske aspekter ved rusmiddelavhengighet. Kl Tilknytnings- og mentaliseringsteori og praktiske intervensjoner i rusbehandling. For søknad om deltakelse og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

10 Faglig utvikling 24. januar 2013 Litteraturhuset Oslo onde dager VI MÅ SNAKKE SANT OM LIVET - I gode og onde dager - I gode og o I gode og onde dager - hvordan? I gode og onde dager VI MÅ SNAKKE SANT OM LIVET - I gode og onde dager I gode og onde dager For fagpersoner som møter mennesker hvor rusproblemer er en del av de relasjonelle utfordringene. Du får et verktøy for å kunne stimulere til forandringsprosesser. I gode og onde dager - I gode og onde dager - Arrangeres i samarbeid med: Et fagseminar om rus og relasjoner Innhold: Presentasjon av I gode og onde dager - ressurshefte og kursopplegg for par berørt av rus Forfatter Märta Tikkanen deler sine tekster og tanker om relasjoner som forstyrres av rusmisbruk Andre bidragsytere: hvor? Hvem? Frid Hansen psykologspesialist, Kompetansesenter rus region sør, Borgestadklinikken I gode og onde dager Cecilie Thorsen psykologspesialist og forfatter av I gode og onde dager, Stiftelsen Bergen Diakonissehjem Kari Ravnanger psykologspesialist, Kompasset i Bergen Øyvind Heen Ottesen psykolog, Kompasset i Bergen Solbjørg Aune Hovde familieterapeut og kursholder Modum Bad Per Bjørnar Halås familieterapeut og kursholder Modum Bad I gode og onde dager For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf I gode og onde dager - 10

11 The Haunted Self februar 2013 Festsalen Modum Bad Faglig utvikling Dissociation of the Personality as the Key for Understanding and Treating Complex Trauma-related Disorders Becoming thoroughly informed about dissociation is fundamental for all clinicians working with seriously traumatized patients. Dissociation of the personality can manifest in a wide range of psychological, somatic, behavioral, and relational symptoms, and may vary in severity from minor to major. Onno van der Hart has a PhD in psychology, is Emeritus Professor of Psychopathology of Chronic Traumatization at Utrecht University, and a psychotherapist at the Sinai Center for Mental Health, Amstelveen, the Netherlands. He specializes in the diagnostics and treatment of patients with complex trauma-related disorders, and his consultations, teachings, writings and research is also in this area. You can read more about him at This workshop will describe the nature of dissociation of the personality and its various levels of complexity and how to identify its many symptoms and differentiate it from other common alterations in consciousness such as spacing out. Participants will be informed about a practical and theoretically sound phase-oriented approach to treating the whole patient while dealing effectively with dissociative parts and with the difficult issues in which dissociation may play a major role such as self harm, substance abuse, eating problems, and unstable relational patterns. The workshop will include a brief overview of theory, didactics, role plays, and video presentations. Although not required, it would be helpful to read the presenter s book prior to the workshop: Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis & Kathy Steele (2006). The Haunted Self: Structural Dissociation and the Treatment of Chronic Traumatization. New York/London: Norton. The workshop will be given in English. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

12 Faglig utvikling 20. mars 2013 Festssalen Modum Bad Barn i fritt fall? Hvordan tilby god hjelp til barn, unge og foreldre etter konfliktfylte samlivsbrudd? Årlig opplever over barn i Norge foreldres samlivsbrudd. Mange av dem involveres i store konflikter mellom foreldrene. Undersøkelser viser at langvarige og dype konflikter påvirker omsorgsevne og -utøvelse. Dette seminaret tar opp problemstillinger knyttet til hjelpeapparatets rolle, ansvar og tilbud ovenfor barn som utsettes for denne type belastninger, og forholdet mellom familievern og barnevern. Den offentlige satsingen på hjelp til høykonfliktfamilier etter brudd blant annet gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets prosjekt Ser du meg? omtales i seminaret. Målsettingen er at seminardeltakerne skal få oppdatert sin kompetanse og kunnskap om hvilke tilbud og tiltak som hjelper i en livssituasjon som er vanskelig, både for voksne og barn. Foredragsholdere: Når fører samlivsbrudd til omsorgssvikt? Professor og psykologspesialist Frode Thuen, Høgskolen i Bergen Barnevernsleder Tina Gerdts-Andresen, Øvre Eiker kommune Prosjektleder og familieterapeut Egil Halleland, Bufdir og Modum Bad. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

13 18. april 2013 Festsalen Modum Bad Faglig utvikling Hvorfor og hvordan arbeide med selvmedfølelse i psykoterapi? Fagseminar om self compassion Mennesker som arbeider med seg selv i terapi opplever ofte å ha lav grad av medfølelse og omsorg for seg selv. Forskning viser at om man i terapien har fokus på å styrke deres selvmedfølelse, kan dette føre med seg positiv endring og symptomlette. Dette seminaret vil bidra til kunnskap om hva selvmedfølelse er og ikke er og hvordan man som behandler kan intervenere for å øke grad av opplevd selvmedfølelse hos sine pasienter. Psykolog Lene Berggraf underviser ut fra sin forskning på feltet. Hun vil vise video fra terapi og instruere praktiske øvelser. Tema for seminaret Selvmedfølelse som begrep gjennomgang av psykologisk teori og forskningsevidens Følelsenes rolle som endringsmekanismer for økt selvmedfølelse og bedring av relasjoner Terapeutiske intervensjoner med fokus på styrket selvmedfølelse For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf

14 Faglig utvikling 27.september Oslo 27.september kongressenter 2013 Oslo Kongressenter Skamlidelser - en folkehelseutfordring Velkommen til en konferanse om tidlig intervensjon og forebygging Arbeider du i kommunehelsetjeneste, skole, barnehage, politi, familievern, barnevern, på helsestasjon, som fysioterapeut, idrettspedagog, eller på annen måte med ungdom eller voksen, familier eller enkeltpersoner som har behov for din hjelp? Ønsker du mer kunnskap om hvordan forebygge utvikling av psykiske lidelser? Da er dette en konferanse for deg! Skam spiller en sentral rolle i flere psykiske lidelser. Skam kan utløse, opprettholde og være en del av depresjon, sosial angst, spiseforstyrrelser, selvskading, familieproblemer og vold. Innen psykisk helsevern finnes det mye ekspertise og kunnskap om behandling av skamrelaterte lidelser. Ved å ta i bruk denne kunnskapen i forebygging og tidlig intervensjon kan man bidra til å demme opp for langvarige lidelser og store omkostninger for individer, familier og samfunn. Konferansen gir faglig grunnlag for å kjenne igjen skammens mange og subtile uttrykk. Du får også redskaper til å hjelpe mennesker med å finne sin livskraft og utvide sitt handlingsrom. For informasjon, påmelding og Oppdatert kursoversikt: Se kurs og seminarer på eller ring tlf KONFERANSEN lav terskel - høy kompetanse 14

15 kurs- og kompetansesenteret tilbyr også: Skreddersydde kurs og seminarer Fagdager og mindre formidlingsoppdrag Veiledning for enkeltpersoner og grupper Innen våre kompetansefelt: Angstlidelser, depresjon og komplisert sorg, komplekse traumelidelser, spiseforstyrrelser, allmennpsykiatri, fastlåste problemer i par- og familiesamspill, utbrenthet, samt eksistensielle aspekter knyttet til psykiske lidelser. Sjelesorg, helsesport, stemmebruk, betydningen av kunst og kultur i psykisk helsearbeid. Behandling, forebygging, forskning og faglig utviklingsarbeid. Ta kontakt med oss Kristin Tafjord Lærum Utviklingsleder, Kildehuset Tlf Gry Stålsett Fagrådgiver, Kildehuset Tlf Toril Stevnebø Prosjektleder, PREP Tlf Helle Myrvik Kurs- og prosjektkoordinator Kildehuset Tlf Turid S. Kristiansen Administrasjonskoordinator Kildehuset Tlf Birte Stenbro Sekretær, Kildehuset Tlf Tove Sandum Bergsrud Førstesekretær, Modum Bad Tlf Egil Halleland Prosjektleder, Kildehuset Tlf Gry Ødegård Bekken Arrangementskoordinator Kildehuset Tlf Heidi Albrigtsen Kurs- og prosjektkoordinator Kildehuset Tlf

16 Faglig utvikling Kurs ved Traumepoliklinikken, Mo Traumepoliklinikken arbeider med å utvikle behandling og kompetanseheving innenfor traumefeltet. I vårt kurslokale i Eilert Sundts gate 34 i Oslo, ønsker vi å invitere til inspirerende fagdager og workshops med fokus på kliniske problemstillinger. Med små deltakergrupper vil det bli anledninger til dialog og fordypning. informasjon og påmelding: Kurssted: Eilert Sundts gate 34, Oslo Kl Parkering utenfor våre lokaler. Pris: kr ,- pr. dag (Studenter kr. 750,-) Workshop kr ,- pr. dag. Inkludert: Kaffe, te, enkel lunsj. Rabatt ved påmelding av flere fra samme arbeidssted. Påmelding: bad.no eller tlf Har du faglige spørsmål eller ønsker om tema for framtidige kurs, kontakt oss på Alle kurs arrangeres med forbehold om nok påmeldte. Påmelding er bindende februar april juni Workshop - komplekse dissosiative lidelser MÅLGRUPPE: BEHANDLERE. Tre dagers workshop med undervisning, gruppesamtaler og veiledning på praksisnære problemstillinger. Deltakerne vil få konkrete tilnærminger på hvordan man best mulig kan hjelpe denne pasientgruppen og økt forståelse for virksomme faktorer i behandlingen. Workshopledere: Ingunn Holbæk, psykologspesialist og Katinka Salvesen, psykologspesialist 12. april - 3. mai - 7. juni Workshop - stabilisering av traumatiserte pasienter MÅLGRUPPE: helsepersonell som jobber med miljøterapi Tre dagers workshop om stabiliseringsarbeid. Undervisning, praktiske øvelser, kasus som deltakerne tar med og drøftinger rundt typiske problemstillinger. Deltakerne vil få økt evne til å skreddersy stabiliseringsbehandling for ulike typer traumepasienter, og økt forståelse av nyansene i stabiliseringsarbeid. Workshopledere: Erik Snilsberg, psykiatrisk sykepleier og Ragnhild Utgarden, psykolog.

17 dum Bad i Oslo - våren 2013 Faglig utvikling To dager: 1. mars og 24. mai Mindfulness en vei til egne ressurser og nærvær i en terapeutisk relasjon. Dag 1: Fokus på egenerfaring Grunnleggende premisser for mindfulness praksis Hvordan kan mindfulness fremme resilience og forebygge utbrenthet? Lære metoder som kan bidra til større nærvær ovenfor seg selv og andre Dag 2: Fokus på terapeutisk relasjon Hvordan skape dialog som fremmer nærvær? Hvordan påvirker traumebelastning oppmerksomheten? Hvordan gjøre mindfulness praksis traumesensitiv? Kursholder: Katinka Salvesen, psykologspesialist og sertifisert kursholder i programmet Cultivating emotional balance. 5. april Hvordan drive stabiliseringsgrupper for pasienter med traumerelaterte lidelser? Vi har lang erfaring med å drive systematisk stabiliseringsarbeid i grupper for pasienter med bl.a. kompleks PTSD og dissosiative lidelser. Arbeidet tar utgangspunkt i en behandlingsmanual med fokus på psykoedukasjon, symptomhåndtering og ferdighetstrening. Kurset vil omhandle hvordan disse stabiliseringsgruppene drives, og gi innføring i bakgrunnen for den aktuelle behandlingstilnærmingen. Praktiske øvelser og drøfting av aktuelle problemstillinger Behandlingsmanualen ferdigstilles i løpet av Deltakerne vil få tilgang til noe materiale. Kursholdere: Torunn Støren, psykologspesialist og Ragnhild Utgarden, psykolog April Når pasienten er tilstrekkelig stabilisert hva gjør vi da? Hovedfokus denne dagen vil være å få opplæring i en konkret minnebearbeidingsmetode (Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy). Vi vil få anledning til å øve på metoden, drøfte eksempler og se på hvordan metoden kan tilpasses ulike situasjoner. Kursholdere: Katinka Salvesen, psykologspesialist og Ingunn Holbæk, psykologspesialist 31. mai Differensialdiagnostisering - traumelidelser, psykose og personlighetsproblematikk Traumelidelser som kompleks PTSD og dissosiative lidelser innebærer en rekke symptomer som har overlapp med andre diagnoser. Det kan være vanskelig i en utredningssituasjon å avgjøre hvordan symptomene best kan forstås. Dette kurset har som mål å øke deltakernes kompetanse i differensialdiagnostisering av traumelidelser i forhold til andre psykiske lidelser, særskilt psykose og personlighetsforstyrrelser. Kursholdere: Katinka Salvesen, psykologspesialist og Akiah Berg Ottesen PhD, psykolog. 14. juni Praktiske øvelser i traumearbeid MÅLGRUPPE: behandlere som jobber med ulike traumer. Få større tilfang av praktiske metoder i møte med pasienter som har blitt utsatt for ulike traumer. Erfaringsbasert kurs som vil gi deg øvelser og verktøy i arbeid med triggere, unngåelse og aktivering i stabiliseringsfasen. Dette gjennom fire fokus: kropp, følelser, tanker og hjerte. Ved selv å erfare og utforske øvelser blir vi tryggere i å bruke dem i møte med våre pasienter. Øvelser er som verktøy. Skaff deg mange og til forskjellig bruk. Kursholdere: Annika With, kunst og uttrykksterapeut og Erik Snilsberg, psykiatrisk sykepleier/ kunst- og utrykkspedagog

18 Læring og mestring Tilbud til leger Ressurssenteret Villa Sana har som målsetting å bidra til å styrke bevisstheten om egen identitet, fremme helse og livskvalitet, og forebygge utbrenning. Tilbudet vårt retter seg mot alle leger primært leger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, samliv, helse og/eller fritid. I målgruppen er også leger som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon. Ukeskurs Et kurstilbud for åtte leger, eller parkurs for fire par (der minst en i forholdet er lege). Varighet fra lunsj mandag til og med lunsj fredag. Kurset består av erfaringsbasert undervisning, gruppe- og individualsamtaler, egentid og fellesaktiviteter. Det er innslag av fysisk aktivitet og kulturopplevelser i rammer som fremmer gode møter mellom kolleger og med en selv. Undervisningen knytter an til temaene Identitet Grenser Roller Å utøve autoritet Balansen mellom hjem og jobb Mestringsstil 18

19 Kursuker i 2013: Uke 4 uke 7 uke 11 (parkurs) uke 17 uke 23 Uke 35 uke 39 uke 44 (parkurs) uke 46 Kurs- og reiseutgifter (egenandel på 500,- kr) dekkes av Den norske legeforening og SOP. Eventuelt tap av arbeidsfortjeneste dekkes ikke. Læring og mestring Rådgivningssamtaler I tillegg blir det gitt opplæring i konkrete tiltak og øvelser i stressmestring, selvivaretakelse og forebygging av utbrenning. Kursledere: Olav Lund: Enhetsleder, lege, spesialist i psykiatri. Erfaring fra allmennmedisin, distriktspsykiatri, forskning og forvaltning. Karin Isaksson Rø: Seniorforsker, lege, PhD., spesialist i arbeidsmedisin. Oddveig Hellebust: Spesialpedagog og gruppeanalytiker. Et tilbud hvor leger kan søke råd og veiledning. Dette tilbys i en samtale med en eller flere ansatte ved Villa Sana. Vi tilbyr også parrådgivning der legens ektefelle eller samboer deltar i samtalen. En rådgivningssamtale foregår over en dag og ved behov finnes mulighet for overnatting. Utgifter i forbindelse med rådgivning, inklusive reise (egenandel kr.500,-) dekkes av Den norske legeforening og SOP. Tap av eventuell arbeidsfortjeneste dekkes ikke. Søknadsskjema til legekurs finner du på /innsoeking. Brev med bekreftelse om plass på kurs vil bli sendt ut ca. tre uker før kursstart. For informasjon: /Villa Sana ta kontakt på Tlf eller e-post: 19

20 Læring og mestring Tilbud til sykepleiere Sykepleieryrket er givende, men det er også et yrke som krever deg fullt og helt både kroppslig og mentalt. Når man i sitt arbeid har fokus på omsorg for andre, er det viktig å passe på omsorgen for seg selv. Ulike livsfaser setter ulike krav til den enkelte. Det betyr blant annet at man må arbeide med å balansere jobbdelen med andre aspekter gjennom livet. Kurset Nullstille for å omstille Ressurssenteret Villa Sana ønsker å bidra til å forebygge at helsearbeidere går tomme, stagnerer, føler håpløshet eller mismot. Vi tilbyr et kurs som inneholder teknikker for å fremme helse og livskvalitet, og forebygge utbrenthet. Kurset er primært rettet mot sykepleiere, men vi åpner også for andre faggrupper innen helsevesenet. Tema på kurset: Trøtthetens tid: Om slitenhet og utbrenning Mindfulness: Oppmerksomhetstrening Stressmestring: Fra å gjøre til å være De nødvendige grensene: Krav - kontroll støttemodellen 20

21 Å få komme til Villa Sana og møte et fellesskap av kollegaer som var i samme situasjon, ble redningen for meg. Vi fikk hvile, lære avspenningsøvelser og teknikker for mestring av stress. Sykepleier (38 år) Kursuker i 2013: Uke 5 uke 10 uke 16 Uke 37 uke 42 uke 48 Læring og mestring Kursledere: Sigrid Holm Larsen er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi og integrativ terapi, instruktørkurs i mindfulness hos A. J. Kroese, og er veileder i kognitiv terapi. Hun har 15 års klinisk erfaring ved Modum Bad, og har særlig arbeidet med angstbehandling. Sigrid har ledet kurs for sykepleiere på Villa Sana siden Randi-Ann Rake Hoffart er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. Hun har videreutdanning i gruppeteori og kognitiv terapi, livsstyrkeutdanning fra Diakonhjemmet, og instruktørkurs i mindfulness hos A. J. Kroese. Hun har 20 års ledelses- og klinisk erfaring fra Modum. Også Randi-Ann har ledet kurs for sykepleiere på Villa Sana siden Kurset koster Kr ,- Det går over tre dager (fra onsdag til fredag). Rådgivningssamtaler Har du over tid kjent stress og slitenhet? Vi tilbyr en dag på ressurssenteret Villa Sana. Kl Pris: Kr. 1800, - (inkludert lunsj) Evt. overnatting: kr. 200,- For informasjon og påmelding: /Villa Sana - ta kontakt på Tlf eller e-post: 21

22 Modum Bad trenger et nytt senter Vi bygger for å forebygge Omfanget av psykiske lidelser er skremmende høyt i Norge. Samtidig vet vi at psykiske lidelser kan forebygges gjennom kortvarige hjelpetilbud. Modum Bad har kompetanse, vilje og erfaring til å gi flere litt hjelp i tide. Det vi mangler er et sted folk kan komme til. Vi bygger Kildehuset: Undervisningslokale til 70 mennesker Overnattingsplass 15 dobbeltrom Samlingssted Kostnad på prosjektet er 25 millioner kroner. Klarer vi å samle inn halvparten, lar det seg realisere. Første byggetrinn ble påbegynt høsten Det vil stå ferdig i Et variert tilbud Vi vil utvikle et variert utvalg av kortvarige tilbud for enkeltpersoner, par og familier i ulike livssituasjoner. Tilbudene vil være en kombinasjon av lærings- og mestringskurs, og rådgivningsamtaler til mennesker som står midt i en krise. Vi planlegger å finansiere tilbudene gjennom egenbetaling, prosjektmidler, støtte fra arbeidsgivere og offentlige midler. Leder av helsekomiteen Bent Høie (H), som tok de første skikkelige «spadetakene»for Kildehuset i august Foto : Caroline Bartos, Bygdeposten Behov for mer forebygging Folkehelseinstituttet har slått fast at de effektive metodene for forebygging innen psykisk helse er lite tatt i bruk i Norge. Det ønsker Modum Bad å gjøre noe med. Vi vil bygge et helsefremmende senter, hvor målet er å øke menneskers livskvalitet, trivsel, og evne til å mestre motgang og belastninger i livet. Rask psykisk helsehjelp Modum har som en av 12 kommuner mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å etablere Rask psykisk helsehjelp. Det skal være et gratis lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Målgruppe er personer over 18 med lettere til moderate problemer med angst og depresjon. Rask psykisk helsehjelp skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Dette vil være et godt verktøy for å gi personer riktig behandling, og samtidig bidra til å utvikle kompetansen til helsepersonell i kommuner. Tilbudet i Modum vil etableres som et samarbeid mellom Modum kommune, Buskerud Fylkeskommune og Modum Bad, og lokaliseres i Kildehuset. Bli med på dugnaden for å bygge 22 Kildehuset - stedet med lav tersk

23 KILDEHUSET: Lokalt og nasjonalt kursog kompetansesenter For helsefremmende arbeid innen psykisk helse På sitt besøk ved Modum Bad fikk helseministeren (t.h.) møte Harry Øie og Odd Runar Bråthen. De har begge fått hjelp til å komme videre i livet gjennom lavterskeltilbud, og synes rask psykisk helsehjelp er et veldig viktig satsningsområde. Kompetanse til fagpersoner For å lykkes med forebygging i bred skala er det viktig at det finnes kompetansehevende tilbud for fagpersoner som møter folk i kriser og vanskelige livssituasjoner. Modum Bad ønsker å bidra til at det skapes arenaer for utvikling og utveksling av kompetanse mellom fagpersoner på ulike tjenestenivåer og innen ulike sektorer. Vi trenger din støtte Alle mener det er viktig å forebygge. Likevel har det krevd iherdig innsats å skaffe finansiering til denne typen arbeid. Det er alltid noen som har større og akutte behov som må gå foran. Det betyr at mange må vente med å få hjelp til de får det verre. Klarer vi å realisere våre byggeplaner, har vi forutsetninger for å gi tilgjengelige og kortvarige tilbud til mange flere enn i dag. Vi synes alle skulle ha et sted å komme til når grunnen i livet slår brister. Å gi hjelp etter føre - var - prinsippet er å investere i fremtiden. Blir du med? For kurs, seminarer, samtalegrupper,rådgivningssamtaler og veiledning Lavterskeltilbud for: Mennesker som opplever kriser og vanskelige livssituasjoner Læring og mestring for: Par, foreldre og enkeltpersoner Kompetanseutvikling for Fagpersoner: Fagkurs, seminarer, opplæring, skreddersydde tilbud og veiledning. Bygget skal inneholde: Undervisningslokale: 175 m2 med sal til 70 personer som kan deles i to. I bygget vil det være et kjøkken, kontor, toalett og garderobe. Overnattingsbygg: 250 m2 x2 med 15 dobbeltrom. Med omkringliggende hus vil vi kunne tilby overnatting til 25 enkeltpersoner eller par. Kildestuen: 100m2. Et åttekantet bygg med store glassflater og peis i sentrum av rommet. Her er resepsjon og samlingssted i pauser og på kveldstid. Skal også kunne brukes til gruppeopplegg. el og høy kompetanse! Kontonummer: Merkes: Kildehuset 7

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21.

Badeliv. Forebygging. Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet. Et magasin fra MODUM BAD. Nr. 1/2012-21. Nr. 1/2012-21. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Forebygging Kildehuset - lav terskel, høy kompetanse I krig og kjærlighet På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 21 Ansvarlig

Detaljer

Nr. 2/2013-22. årgang. Badeliv. Et magasin fra MODUM BAD

Nr. 2/2013-22. årgang. Badeliv. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 2/2013-22. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD På På lederplass Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang 22 Ansvarlig redaktør: Ole Johan Sandvand Redaktør: Unni Tobiassen Lie Redaksjonsråd: Jon-Erik

Detaljer

hovedtema:rus og psykiatri Nytt prosjekt ved Samlivssenteret Kaffe, lefse og viktige spørsmål Modum Bad med tilbud i Oslo Opplevelsesdagen 2008

hovedtema:rus og psykiatri Nytt prosjekt ved Samlivssenteret Kaffe, lefse og viktige spørsmål Modum Bad med tilbud i Oslo Opplevelsesdagen 2008 Nr. 2/2008-17. årgang klinikken - Poliklinikken - Forskningsinstituttet - Samlivssenteret - Villa Sana - institutt for sjelesorg Nytt prosjekt ved Samlivssenteret Kaffe, lefse og viktige spørsmål Modum

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg

ÅRSRAPPORT 2011. Viken senter for psykiatri og sjelesorg ÅRSRAPPORT 2011 Viken senter for psykiatri og sjelesorg Styret I 2011 var det 5 år siden Viken senter for psykiatri og sjelesorg mottok de første pasienter til behandling ved klinikken, og de første gjester

Detaljer

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok

Badeliv. -mening, mot og mestring. Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring. Et magasin fra MODUM BAD. Hovedtema: Godt nok Nr. 2/2014-23. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Hovedtema: Godt nok -mening, mot og mestring Familiesatsing Eksistensiell helse Aksept = mestring PÅ LEDERPLASS Badeliv Et magasin fra MODUM BAD Årgang

Detaljer

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter.

Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus. Årsrapport 2013. www.vikensenter. Viken senter for psykiatri og sjelesorg Psykiatreja ja sieludikšun guovddáš Psykiatrian ja sielunhoion keskus Årsrapport 2013 www.vikensenter.no Innhold Styret - Representantskapet - Regnskap 2 3 Styret

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine

for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine for små for store for deg mellom 13-18 og vennene dine Utgiver: Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet sykehus HF Ansvarlig redaktør: Karl Erik Karlsen Idé: Odd Volden Prosjektleder:

Detaljer

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris

KOGNITIV 1 2014. Vant allmennlegepris KOGNITIV 1 2014 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI Vant allmennlegepris Bente Aschim og Sverre Lundvall vant årets allmennlegepris. De to har jobbet mye med kognitiv terapi, og synes det

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Representantskapet. Representantskapet

Representantskapet. Representantskapet Representantskapet 2005-08 Medlemmer: Hilde Guldbakke (leder) Olav Øygard Bjørn Rafter Håkon Augdal Per Oskar Kjølaas Berit Sivertsen Sørvig Hans Olav Tungesvik Kristin Stang Meløe Tove Brekkås Reidun

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Badeliv. year. Hovedtema: Forskning. Jubileum og internasjonal konferanse. Engler i kirken og i nyåndeligheten. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. year. Hovedtema: Forskning. Jubileum og internasjonal konferanse. Engler i kirken og i nyåndeligheten. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 2/2010-19. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD 25 I T U T E T w e n t y f i v e y e a r A n n i v e r s e r y year 1985-2010 S M o d u m B a d R E S E A R C H I N S T Hovedtema: Forskning Jubileum

Detaljer

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI

KOGNITIV 1 2015. Hørsel er et stort folkehelseproblem NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI KOGNITIV 1 2015 NYHETSBREV FRA NORSK FORENING FOR KOGNITIV TERAPI MED GNISTEN I BEHOLD Gnist Psykologer i Sandnes satser utelukkende på kognitiv terapi. Å stå sammen gir et godt faglig nettverk. Det gir

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005

[4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 [4-05] Informasjon fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2005 utsi a utsi a Innhold [4-05] Ansvarlig utgiver: Sykehuset Innlandet HF Postboks 104, 2381 Brumunddal Telefon 623 33 000 Telefaks 623 33 450 redaksjonen@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi

Tidsskrift for. kognitivterapi. nr 4 årgang 11 desember 2010. norsk forening for kognitiv terapi KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 4 årgang 11 desember 2010 norsk forening for kognitiv terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2010 4 Redaksjonelt 7 Livsstilsendring og vektreduksjon med kognitiv terapi

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer