Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Svar på henvendelse av klage - NAV Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / / Halvorsen Glenn Svar på henvendelse av sykelønnsordningen Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / / Brennsæter Ståle Svar på henvendelse av NAV-reformen Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2010 Andreassen Siv Prop 16 L Taletidsfordeling Prop. 16 L ( ) Endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.) 2009/ /2010 Beate Nygård Side: 1 av 18

2 Stm49 Taletidsfordeling St.meld. nr. 49 ( ) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying 2009/ /2010 Beate Nygård Svar på henvendelse av evalueringsrapport langtidssykemeldte Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2010 Scandinavian rehabcenter Svar på henvendelse av anmodning om møte med komiteen i februar om statsbudsjettet 2011 ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Tolkeforbundet Takkebrev etter arbeids- og sosialkomiteens studietur til Vestfold ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Velle tvikling Side: 2 av 18

3 Takkebrev etter arbeids- og sosialkomiteens studietur til Vestfold ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Fylkesmannen i Vestfold Takkebrev etter arbeids- og sosialkomiteens studietur til Vestfold ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 NAV Vestfold Svar på henvendelse av Manglende hjelp fra NAV Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2010 Knutsen Ronny Svar på henvendelse av forespørsel om deltagelse i paneldebatt på seminar - Hurdalsjøen hotell og konferansesenter ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Synshemmede Akademikeres Forening Side: 3 av 18

4 Svar på henvendelse av invitasjon til det 47 Ridderrennet - Beitostølen ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Ridderrennets venner Svar på henvendelse av kopi av brev til NAV - refusjon utover egenandelsbeløp Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning / /2010 Frønes Arne Tilbud på metalldetektorportal Anskaffelse av metalldetektorportal 2009/ /2010 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Bertel O. Steen Sikkerhet Tilbud på metalldetektorportal Anskaffelse av metalldetektorportal 2009/ /2010 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Kongsberg Safety Systems Side: 4 av 18

5 Tilbud på metalldetektorportal Anskaffelse av metalldetektorportal 2009/ /2010 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Selmatec Securities Meddelelse om anskaffelse av metalldetektorportal Anskaffelse av metalldetektorportal 2009/ /2010 Kongsberg Safety Systems Meddelelse om anskaffelse av metalldetektorportal Anskaffelse av metalldetektorportal 2009/ /2010 Bertel O. Steen Sikkerhet Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal N 2010/ /2010 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Sissel Kvarnes m.fl. Side: 5 av 18

6 Meddelelse om anskaffelse av metalldetektorportal Anskaffelse av metalldetektorportal 2009/ /2010 Selmatec Securities Bestilling av av metalldetektorportal Anskaffelse av metalldetektorportal 2009/ /2010 Selmatec Securities Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal N 2010/ /2010 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Sissel Kvarnes m.fl. Tilsetting av Sekretariatsleder i EOS-utvalgets sekretariat - oversender innstilling EOS-utvalgets leder og sekretariat - personal 2008/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerh Side: 6 av 18

7 Tilsetting i stilling som sekretariatsleder i EOS-utvalgets sekretariat EOS-utvalgets leder og sekretariat - personal N 2008/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Hans Brattesta Tilbud på partikkeldetektor Anskaffelse av partikkeldetektor for bordplassering - desktop 2009/ /2010 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Bertel O Steen Sikkekrhet Tilsetting i stilling som leder for EOS-utvalgets sekretariat ***** ***** ***** EOS-utvalgets leder og sekretariat - personal 2008/ /2010 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerh Tilbud på partikkeldetektor Anskaffelse av partikkeldetektor for bordplassering - desktop 2009/ /2010 OFL 23.3 Offentlige innkjøp Selmatec Securities Side: 7 av 18

8 Meddelelse om anskaffelse av partikkeldetektor Anskaffelse av partikkeldetektor for bordplassering - desktop 2009/ /2010 Bertel O Steen Sikkekrhet Meddelelse om anskaffelse av partikkeldetektor Anskaffelse av partikkeldetektor for bordplassering - desktop 2009/ /2010 Selmatec Securities Bestilling på partikkeldetektor Anskaffelse av partikkeldetektor for bordplassering - desktop 2009/ /2010 Selmatec Securities Dokument 8:43 S Anmodning om høring Dokument 8:43 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Øyvind Halleraker, Gunnar Gundersen, Frank Bakke Jensen, Henning Warloe og Elisabeth Røbekk Nørve om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter 2010/ /2010 Stiftelsen AksjeNorge Side: 8 av 18

9 Dokument 8:43 S Anmodning om høring Dokument 8:43 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Øyvind Halleraker, Gunnar Gundersen, Frank Bakke Jensen, Henning Warloe og Elisabeth Røbekk Nørve om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter 2010/ /2010 Verdipapirsentralen nvitasjon til Helsekonferansen Oslo Radisson Blu Plaza Hotell HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden nvitasjon til Helsekonferansen Oslo Radisson Blu Plaza Hotell KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 085/2010 Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 085/ / /2010 Skattedriektoratet Side: 9 av 18

10 Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 085/2010 Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 085/ / /2010 Skattedirektoratet Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 085/2010 Spørsmål og svar til Stortingets utredningsseksjon - oppdrag 085/ / /2010 Skattedrirektoratet Stm41 Taletidsfordeling St.meld. nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen 2009/ /2010 Beate Nygård Prop 14 L Taletidsfordeling Prop. 14 L ( ) Endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.) 2009/ /2010 Beate Nygård Side: 10 av 18

11 Samarbeidsrådet for naturvernsaker - SRN og Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar - LVK ber om møte med komiteen EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Samarbeidsrådet for naturvernsaker - SRN m.fl. nvitasjon til besøk hos Telenor Open Mind ASK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ / Telenor Open Mind Møtereferat fra testgruppen Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem - Benum Hovedprosjekt - Sak forprosjekt Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 2125/2010 Truls Kjølberg Søknad om samtykke til fravær og dekning av transportutgifter - møte med Rikskonsertene FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Oddvar Overa Side: 11 av 18

12 Søknad om samtykke til fravær - møte med Nasjonalmuseet FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Oddvar Overa Tilleggssøknad om ekstra overnatting - reise til Sør-Trøndelag FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2009/ /2010 Oddvar Overa Dokument 8:43 S Anmodning om høring Dokument 8:43 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Øyvind Halleraker, Gunnar Gundersen, Frank Bakke Jensen, Henning Warloe og Elisabeth Røbekk Nørve om personlig sparing og ansattes medeierskap i bedrifter 2010/ /2010 Næringslivets Hovedorganisasjon Referat fra dialogmøte mellom H 1 og H 8 i informasjons- og teknologistrategien H 8 - Handlingsområdet 8 - Dokumentproduksjon - Digital signatur - Sak DL 2008/ /2010 Mona Fredriksen Side: 12 av 18

13 Forespørsel om møte mellom Ps delegater og parlamentarikere fra Nepal P - den nterparlamentariske nions 122 konferanse i Bangkok 2009/ / Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forced - DCAF Årsrapport Stortingets delegasjon til EFTA/EØS EFTA - Årsrapport / / Hans Brattesta Årsrapport Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling Europarådet - Årsrapport / / Hans Brattesta Årsrapport Stortingets VE delegasjon EFTA - Årsrapport / / Hans Brattesta Side: 13 av 18

14 Årsrapport Stortingets delegasjon til den nterparlamentariske nion - P P - Årsrapport / / Hans Brattesta Personal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal N 2008/ /2010 O 7 Taushetsbelagte opplysninger ngrid Mollestad Kopi av brev til KRD - Oppfølging av innstillin O nr 62 - endring av kommuneloven 31 nr 3 Kopi av brev til / fra Kommunal- og regionaldepartementet / /2010 Norsk Presseforbund Klage - Granvin kommune - offentlig forvaltning Klage - Granvin kommune - offentlig forvaltning 2010/ /2010 Dale Arne Side: 14 av 18

15 Klage - NAV - sak i trygderetten Klage - NAV - sak i trygderetten 2010/ / Høgsnes Odd Einar Vedrørende Stavanger Tingrett Klage på Stavanger Tingrett 2010/ /2010 Domstoladministrasjonen Klage på Stavanger Tingrett - oversendt Domstoladministrasjonen Klage på Stavanger Tingrett 2010/ /2010 Torp Terje Møte i New York med FNs Deputy Secretary General - takkebrev FK - komitereise til Washington og New York / /2010 Forenter Nasjoner - FN Side: 15 av 18

16 Møte med National Security Council - takkebrev FK - komitereise til Washington og New York / /2010 National Security Council Møte med the Heritage Foundation - takkebrev FK - komitereise til Washington og New York / /2010 The Heritage Foundation Møte med Saban Center for Middle East Policy - takkebrev FK - komitereise til Washington og New York / /2010 Saban Center for Middle East Poluicy Møte med John L Thornton China Center - takkebrev FK - komitereise til Washington og New York / /2010 John L Thornton China Center Side: 16 av 18

17 Møte med representant for Kongressen Rick Larsen - takkebrev FK - komitereise til Washington og New York / /2010 Congress of the nited States Møte med Earl Pomeroy Representantenes Hus - takkebrev FK - komitereise til Washington og New York / /2010 Congress of the nited States Møte med James Sensenbrenner Representantenes Hus - takkebrev FK - komitereise til Washington og New York / /2010 Congress of the nited States Endringer som berører Refusjon av sykepenger - foreldrepenger og Refusjon av feriepenger til arbeidsgivere - datert november 2009 Refusjon av syke- og fødselspenger - Sak 2000/235 DL 2009/ /2010 NAV Drift og utvikling Side: 17 av 18

18 Planlagte proposisjoner og meldinger vårsesjonen ratifikasjon av avtale om opprettelse av nye finansieringsordninger knyttet til EØS-avtalen Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget høstsesjonen vårsesjonen / /2010 tenriksdepartementet nvitasjon til seminar From Camps to Cities - the rbanisation of Refugees FK - nvitasjoner / /2010 Norsk tenrikspolitisk nstitutt Side: 18 av 18

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok.

Dok.dato: 26.02.2010. DOK8:83 S 2009-2010 Forslag om finansieringsalternativer for investeringsprosjekter innenfor samferdselsområdet. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 12.03.2010 Takkebrev etter kirke- utdannings- og forskningskomiteens studiereise til Finland 220210-240210 KK -

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS

Dok.dato: 27.10.2010. Dok.dato: 09.11.2010. Statsbudsjettet 2011 Kap 44 Kontrollutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten EOS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.11.2010 Dokument 8:7 S Ber om departementets uttalelse til forslaget Dokument 8:7 S (2010-2011) Representantforslag fra

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok.

Journaldato: 04.06.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 29.05.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,, Status: J,A 05.06.2012 Meld St 24 Program åpen høring 290512 Meld. St. 24 (2011-2012)

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311. KFK - Utenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311. KFK - Utenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 29.09.2010 Søknad om samtykke til komitereise til Jordan - Syria og Libanon 260211-050311 KFK - tenlandsreiser 2011 - invitasjoner

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato

Offentlig journal. Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 02.04.2014 Dokument 8:42 S Spørsmål om behandlingsdato Dokument 8:42 S (2013-2014) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer