Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr // 67. årgang. God påske!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr. 2-2015 // 67. årgang. God påske!"

Transkript

1 Båndet enighetsblad for, gmostad menigheter r årgang od ske! 1

2 F EKSJE har fått et nytt lem i vår reksjonskomité etter at Jorunn. Fredly flyttet anl. rond Langmyr trer representant fra menighet. eksjonen ønsker Båndets lesere ske en fin vår. Siri jerdsjø isl Illustrjon: Ellisabeth oseng ESE E este nummer Båndet blir sendt ut 17. juni, får vi merens aktiviteter i våre menigheter. Frist for å sende inn stoff er. mai. usk å legge eventuelle bilder egen bildefil (jpg. lignende). Ikke legg dem i tekstdokumentet. EKSJ arry Kleiven rond Langmyr Svein tto gmostad Paul avand Siri jerdsjø isl : : lindesnes.kommune.no rafisk proksjon: Bjorvand co udstjenester i..25, onsd.e. aria Budskapsd. Felles Påskeltid -lok. kl Palmesøng kirke, kl. 11. ffer menighetens arbeid.04.25, Skjærtorsg gmostad kirke, kl. 11. ffer menighetens arbeid.04.25, Langfreg kirke, kl. 11. Langfregsgudstjeneste , Påskeaften kirke, kl. 23. Påskenattmesse.04.25, 1. Påskeg kirke, kl. 11. øytidsgudstjeneste ffer menighetens arbeid , 2. søng i sketiden kirke, kl. 11. vslutning S-leir ffer menighetens arbeid.04.25, 3. søng i sketiden gmostad kirke, kl. 11. ffer gmostad skole.04.25, 3. søng i sketiden kirke, kl. 17. ffer S.04.25, 4. søng i sketiden kirke, kl. 11. ffer ormisjon lokalt..25, 5. søng i sketiden kirke, kl. 11. ffer Søngsskolen lokalt..25, 6. søng i sketiden kirke, kl. 11. ffer Fyrlyset , 17. mai kirke, kl maigudstjeneste ffer edd Barna , 17. mai kirke, kl maigudstjeneste ffer edd Barna , 17. mai gmostad kirke, kl maigudstjeneste ffer edd Barna Pinseg kirke, kl. 11. ffer ome of race..25, 2. pinseg gmostad kirke, kl. 11. ffer ome of race..25, reenighetssøng Fyr kl. 12. Friluftsgudstjeneste søng i treenighetstiden kirke, kl. 11. ffer Sjømannskirka ew ork 14.25, 3. søng i treenighetstiden kirke, kl. 11. ffer Skjærgårdsgospel søng i treenighetstiden kirke, kl. 11. ffer Kirkens SS 5, 5. søng i treenighetstiden gmostad kirke, kl. 11. ffer Kirkens SS 5, 5. søng i treenighetstiden kirke, kl. 17. ffer Kirkens SS sst skal våre komme! I skrivende stund er mars så vidt begynt. agene er blitt merkbart lengre enn bare for et par uker siden. Jeg kan ikke skrive at kul har sluppet taket. en kom aldri alvor denne vinteren. andler de høye temperaturene om menneskeskapt klimaforandring? Én mild vinter i seg selv ikke bevis for det det er bedre å overlate dette alvorlige spørslet eksperter meteoroli. a jeg er født «tean i tanga», - uten vannski beina, har jeg ikke snet snø kulde i vinter. Jeg gleder meg likevel over denne tiden lysere morgener kvelder. et har begynt å komme s tegn i naturen viser at våren er vei. Snøklokkene blomstrer de første krokusene har vist seg. år dette leses regner jeg at skeliljene blomstrer at bjørka rede er i ferd å få blader. aturen får nytt liv om våren. Jeg kjenner det slik selv så. Lyset varmen nye krefter ny glede! a pser det fint å feire ske! Påske handler om lidelse død, men likevel først fremst om håp nytt liv! Påsken lærer at fortvilelsen håpløsheten aldri kan bli så stor at ud ikke har makt å skape ny glede nytt håp, ja nytt liv! Jeg gleder meg skens gudstjenester! tjuvstarter et skeltid. mars der vi «gjenskaper» det siste ltidet Jesus feiret sine disipler skjærtorsg. Siden går det slag i slag palmesøng, langfreg, er gmostad 5 Prestens penn skeaften skeg. ver gudstjeneste har sitt preg. Jeg håper mange i år ønsker å få seg hele skens fylde! Påsken peker fremover. Vårt håp handler om at Jesus, den oppstandne levende, skal komme igjen vi skal få oppleve en vårløsning vi aldri har opplevd før! Ikke bare nytt liv, men en ny jord under en ny himmel. Eivind Skeie skriver fint om det i sitt dikt: sst skal våre komme sst skal våren komme, visst skal jorden bli ny, visst skal solen flomme fra en himmel uten sky, visst skal noen nse, visst skal noen le, visst skal barna klatre høyt i livets tre! er kr

3 Sammenslåing sokn i kommune gder elemark Bispedømmeråd tok i møte. februar 25 å slå sammen, gmostad sokn ett nytt sokn, sokn fra..26. Bispedømmerådet har hatt denne saken ute høring i våre tre menighetsråd menighetsmøter i det enkelte sokn. har i begge høringssvarene svart J, mens gmostad har svart EI i begge høringssvar. Saken har vært drøftet i i flere år, vi har nå felles menighetsrådsmøter to ganger i året. et er ofte de samme sakene blir drøftet i tre rådene, det brukes mye tid saksbehandling det enkelte råd, samt at soknepresten møte i rådene, i legg fellesrådet. å blir sokn, ett sokn, skal fungere både menighetsråd fellesråd. ette har bl. annet Søgne Åseral hatt ordning i flere år, der fungerer dette veldig bra. I denne runden blir arnarl så ett sokns kommune fra..26. å blir våre tre sokn lagt ned, samtidig vi opper vårt nye sokn skal fne hele kommunen. en all aktivitet fortsetter før i våre tre kirker. et skal oppes menighetsutvalg den enkelte kirke. isse utvalgene kommer å arbeide lokalt menighetsbygging, planlegging aktiviteter gudstjenester bidra direkte inn i menighetslivet. et blir kanskje en en mer spennende oppger å sitte i et slikt utvalg, hvor en virkelig kan drive menighetsarbeid sin kirke. enighetsrådet vil ta seg økonomisaker, drift likehold kirker kirkegårder, personalsaker, offentlige høringer osv. Fellesrådet vil ha en kommunal representant før. I tiden fremover vil, i samarbeid kirkevergen, forberede denne endringen vil komme nyttår. et er mange oppger saker skal forberedes bestemmes. ette vil bl.annet virke menighetsrådsvalget skal høsten 25, hvor det nå vil bli st liste representanter fra tre soknene. rbeidet er i full gang, vi vil orientere Båndets lesere underveis i prosessen. Kirkeverge Siri Påskens gudstjenester i. mars kl.. Påskeltid, ungdomst. gjenskaper skeltidet Jesus feiret sine disipler skjærtorsg. ens vi lærer om bakgrunnen for sken, spiser vi feirer nattverd sammen. 29. mars kl 11. Palmesøng, kirke. et er jubel palmeblader svinges. forberedes likevel Jesu lidelse død. 2. april kl 11. Skjærtorsg, gmostad kirke. Jesus lengtet etter felleskapet sine disipler. an gleder seg fortsatt når vi deltar i nattverden. 3. april kl 11. Langfreg, kirke. En annerledes gudstjeneste der vi følger Jesus mot kors død. udstjenesten preges evangelienes lidelseshistorie orgelmusikk. 4. april kl 23. Påskenatt, kirke. Påskenattsmessen har for mange skens høydepunkt. Kom opplev! 5. april kl 11. Påskeg, kirke Påskemorgen slukker sorgen! Ja, an er sannelig stått opp! vstandene er s i. La feire sken sammen! ye dåpslysestaker har fått en ny dåpslysestaker. rne de Klerk, 11 år, har tatt seg oppgen å prosere lysestaker barn blir døpt i våre tre kirker. e er utrolig fint laget, en slik ung, har vi leverandør i mange år framover. rne er så ivrig kirkesistent i kirke, deltar i mange gudstjenester ulike oppger. Else Synnes skriver lysestakene sin nydelige kaligrafi skrift. Så hver dåp i våre kirker, er det mange bidrar, for at familiene skal få et fint minne fra gen. I mange, mange år var det dolf dland laget disse lysestakene, det er hundrevis hjem hvor disse lysestakene står, dåpsbarnets nn, to nn kirken hvor de ble døpt. En flott ge fra våre menigheter. Kirkeverge Siri agens oppfordring får ofte reklame mail her jobb, i denne uka kom det noe jeg synes var interesant for sbarnsforeldre. ppen pser t for barn 2-5 år, men selv synes jeg den var søt blir derfor gens reklame fra trosopplærer dere ftenbønn er en flott del leggerutinene ppen ltes ned gratis heter: KK F I Skrifthuset har i 15 år utviklet eriell trosopplæring. est kjent er «ÅPSBILE», et innrammet barneromsbilde aftenbønn. I løpet disse årene har mer enn 0 norske barn mottatt et slikt bilde dåpsge fra sin menighet. amle salmebøker lle våre tre kirker har byttet ny den nye salmeboken. å sitter vi igjen store menger gamle salmebøker vi vil gi bort gratis dem ønsker det. Kanskje er i ei bibelgruppe trenger sangbøker, kanskje har lyst å ha ei flere de gamle bøkene hjemme glig bruk. en nye salmeboka har fått inn en del nye salmer sanger, men de gamle salmebøkene har jo de fleste kjernesalmene pls. vis er interessert, så ta kontakt kom innom Kirkekontoret. ing send mail : Kirkeverge Siri geland bedehus Søngsmøter kl. 1:. mars,. april,. mai. Storsøng kl.. mars, 12. april,. mai, 14. juni (tur) Se hva skjer ppslagstla 4 5

4 Pauls tanker... om ting et er så anledning å sle alternative lister. Listene innfri visse kr: Enhver blir salig i sin tro 14. september skal det Kirkevalg, samme g kommune- fylkestingsvalget. ette blir første gang vi skal lage en felles liste for tre menighetene våre vårt nye sokn menighet. år vi nå blir ettsokns kommune, vil det nye soknet så fungere fellesråd, de sakene det innebærer. et skal velges kanditer menighetsrådet, bispedømmerådet Kirkerådet. Kanditene velges for en periode fire år. enighetsrådene er i gang valgforberedelsene menighetsrådsvalget. En viktig oppge ligger hos nominjonskomiteen skal skaffe kanditer listene. enighetsrådene har oppnevnt en felles nominjonskomite, vi håper mange positive svar fra dem komiteen henvender seg. rbeidet i menighetene har stor betydning for innbyggerne våre, det er viktig en bredt sammensatt liste. et er en sentral spennende oppge en tar seg å sle valg forpliktelsene er de samme andre offentlige valg. et er anledning å foreslå kanditer nominjonskomiteen. Ev. nn kanditer kan gis Kirkekontoret, mail: lle kanditene skal forespurt sagt seg villige å stå lista Lista skal underskrevet minst stemmebeigede forslagsslere Lista skal ha minst så mange kanditer det skal velges fte lemmer Kanditene skal stå i prioritert rekkefølge En kandit kan ikke stå flere lister Et innlevert forslag kanditliste kan ikke bakeks tterligere informjon om dette kan fås menighetskontorene Frist for innlevering lister er 1. mai. vilke oppger har rådet ansvar for? enighetsrådet leder menighetens virkhet der bor. Som lem i menighetsrådet kan ha stor innflytelse de oppgene utfordringene i din kirke. er er noen eksempler menighetsrådets ansvarråder: rosopplæring blant døpte mellom 0 18 år iakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste) udstjenester Kirkemusikk fringer tleie kirken ttale ansettelser prest, prost biskop Samarbeid frivillige Langsiktig planlegging menighetens arbeid nsvar for drift likehold kirkebygg nsvar for drift våre tre kirkegårder Personalansvar for de ansatte i virkheten Økonomiansvar for hele virkheten Konfirmjonsopplæring rift kirkekontoret Kirkeverge Siri kommer det største overbevisning fra mange. Enkelte mener sar å vite at dette er et Bibelsted. oe det aldeles ikke er! Kanskje vil det skuffe noen, har levd i den villfarelse. Langt fra Bibelsted - snarere et uttrykk for egen - helt private livsfilosofi. ttrykket - lettere omskrevet - stammer fra Frederik den Store Preussen, en gang uttalte - fikk nedskrevet tatt i 1741: eligionene tolereres, myndighetene bare ha oppsyn at ingen lider overlt, for her enhver kunne bli salig sin te. ette ble en keiserlig garanti for trosfrihet - for dem ble flyktninger for sin tros skyld. å stås det - uten at jeg kan gå for det - at så den franske filosof Voltaire skal ha uttalt omtrent det samme - nemlig det vi har overskrift: EVE BLI SLI I SI ansett hvem har sagt det - hvor mange ganger det er blitt sagt - det blir ikke mer sant den grunn. Skal det blir riktig ut fra den tro vår norske kirke bygger - det en føyelse, nemlig: enhver blir salig i troen Jesus Kristus. roen aldri bli en selvkonstruert tro - i den forstand at jeg plukker ut det jeg liker, utelater det ikke pser meg. Se der ja - der har vi det igjen! Som vanlig er man ute pekefingre intoleranse ikke er enig meg. Sikkert - sier mange - ville det blitt flere trodde, der kristendommen ble fremst eksklusiv i henseende. er man bare kunne litt mer velvillig innst overfor dem nok trodde litt - men ikke alt! La meg våge følgende stand: Kristendommen kan aldri tolerant! en enhver annen religion intolerant i sin toleranse. Kristendommen består en overgitt sannhet - gitt ud selv. En sannhet forplikter et ville å gå akkord der jeg skulle slå krene der. En ordre er gitt - mottatt - så står det bare igjen å utføre den: å ut i all verden fortell dette ble disiplene fortalt. Etter å ha gjennomlevd skens draikk - kronet oppstandelsen. isiplene - det er det. et forplikter! roen bygger ikke enhvers oppfattelse. I forståelsens kjærlighetens nn det forkynnes - ukortet: Enhver blir salig i troen Jesus Kristus! 6 6 7

5 Kantors penn K sendte «salmeboka minutt for minutt» direkte fra rondheim 1. helgen i advent i fjor. På forhånd var jeg litt skeptisk hvorn dette skulle fungere i praksis. et var jo en viss fare for at hele opplegget kunne oppfattes tørt kjedelig å synge bare salmer i over timer Personlig har jeg «bare» fått meg ca. halvparten disse timene, men nei - det var alt annet enn kjedelig. Jeg visste veldig t, hvorn det hele skulle starte: I den gamle Salmeboka var denne salmen litt skjult nr. 286, men i den nye Salmeboka står Peter s sin «ud, dyre nn ære» ( tre vers melodien fra omsl er mest kjent brukt) veldig flott fremhevet nr. 1. et er sikkert noen, inkludert meg selv, synes språket fra den tiden er litt vanskelig. en uten tvil står både forfatteren selve salmen såps sentralt i vår norske salmeskatt, at denne salmen fortjener å en slags «overskrift» den nye salmeboka! nder 2 ab finner vi så denne salmen igjen - denne gangen 8 vers to alternative melodier fra Ørsta o i ana. I den nye salmeboken har salmer fått nye numre - men siden plseringen generelt inndelingen ikke er endret i den nye boka, kan man faktisk finne mange de «kjente» salmer fra den «gamle» salmeboka hvis man bare blar omkr numre fram bake Jeg var spent hvorn denne «maratonen» skulle slutte. vilken salme blir den siste får «æren» å stå en slags konklusjon alt var sunget før? Jeg vet at siden den nye salmeboka er ordnet «kronolisk» i de forskjellige kapitler, tte dette bli en de nye salmene. en selv om jeg jobber nesten glig salmeboka, var r. 8 fortsatt ukjent for meg. Etter timer salmer kom nr. 8 en absolutt «verdig» slutning, ikke minst fordi salmens teikk er hentet fra selve bibelens slutning - nemlig Johannes Åpenbaring! å er Åpenbaringen for mange mennesker en bok «syv segl» - et har et vanskelig språk en symbolikk kan vanskelig å forstå for i g. gså selve teikken er ikke enkel. va skal vi egentlig mene om de draiske beskrivelser dommeg? er er det rom tolkninger. kan se at Johannes var en draurg i sin tid: an EE disse draiske 20 første kapitler hele apokalypsen bare for å understreke hva var virkelig viktig i kapittel : «g jeg så en ny himmel en ny jord. den første himmel var borte, het fantes ikke mer. g jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra ud, gjort i stand pyntet en brud for sin brudgom.» iktig nok finnes det rede i g en del salmer handler om den «nye Jerusalem». Jeg tenker spesielt «jemme i himlen skal ingen mer gråte» ( for øvrig har nå funnet pls i salmeboka under r. 8!) «il den stad jeg er vandring» ( ikke kom inn ), fortsatt er i hyppig bruk under grferder. et finnes selvsagt så en del salmer rede har tolket teksten i en litt mer alminnelig helhetlig tenkt retning: f.eks. «Ja engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt» (r. 8) «I himmelen, i himmelen» (r. 8). Eyvind Skeies salme «Åpenbaringens kjerne» i et tidsmessig lett forståelig språk: r. 8 i Salmeboken Jeg tror jordens forvandling en gang, en tid, en sted, en fremtid hvor uds himmel jorden senkes ned, en evighet glede alt de vakre her blir løftet i uds klarhet stråler bedre her. Jeg flykter ikke fra verden. en jord engang falt, er båret de hender skal fornye alt. Jeg vet at Jesus lever! Jeg tror at n Krist, når håp er ute, skal stige frem sist. Jeg tror verdens forvandling. En tid, en sted, en gang skal ting bli nye alt bli fylt sang! Ja, jorden skal fornyes e ting skal skje! Bak døden venter Jesus. en vil tro, skal se! Jeg flykter ikke fra verden. Blant jordens minste s, der finner jeg den fremtid jeg vil vente. Ja, jorden skal forvandles, dens natt går alt mot gry! Jeg tror at Jesus Kristus skal e verden ny! er ser jeg så en veldig spennende teolisk utfordring mot den tradisjonen hvorn vi har sett det evige himmelriket gjennom tidene. et «nye Jerusalem» er ikke lenger en «fjern visjon» et «abstrakt sted» hvor vi hner etter døden dommegen. uds himmelrike kommer jor - hvor helst når helst! (Kanskje har vi rede møt et liten stykke «immel jord» før?) En forvandling ikke bety at denne skjer akkurat denne pokalypsen Johannes beskriver - en forvandling kan så skje i en stadig prosess, kanskje er vi - her nå - en del i akkurat denne prosessen? g - lest mellom de linjer Skeie har skrevet - er det kanskje slik at ud bygger sitt rike gjennom tror ham. enne Salmen står fortjent slutning salmeboka. en i sitt enkle språk, den enkle melodien Sigvald veit, absolutt håp lit det kanskje mest sentrale spørslet i den kristne tro. g samtidig er dette en salme viser en ny utfordring: va kan vi selv bidra i vår tid, slik at det «nye Jerusalem» Johannes beskriver kan ble realitet her nå? en, nå bake igjen Ks Salmemaraton. eldigvis har nå K valgt å legge ut sine «timer salmemaraton» nett.selvfølgelig uten noter tekster - men under kan man nå finne salmene fra den «nye» salmeboka opptak - så r. 8 jeg har har skrevet om her. Kantor Jörn ilbakeblikk fellesmøtene 24 geland Fellesmøtene ble i år arrangert u-lok siste helga i januar. et ble alltid en fin helg, variert prram rundt hundre mennesker innom hver kveld. rude Jonsen un yhre var hotalere dette året, temaet var «Størst alt.» fikk høre om uds uendelige kjærlighet. t Jesus har satt dype fottrykk i historien for hvorn vi har det nå. t det er hos Jesus finner din verdi. SØS V L! I år hadde vi så eget husband ledet lovsangen. Britt Ås, Lillian Lauvås mband Karo Lou evatn var innom sang en kveld hver. var det eget un yhre Shining tensing fellesmøte ungdomsarrangement rundt hundre ungdommer. er sang Shining, Karen argrete hadde ankt inypath fra Karmøy hadde konsert - virkelig en festkveld. Komiteen er rede igang å planlegge Fellesmøtene 26. Skulle ha noen innspill snakk. Årets fellesmøtekomite bestod : Kristine Kjetså - orum ilde olmesland fra Bedehuset. rude Jonsen Stian Lauvås fra Betania. Erling Lande unhild elliesen fra kfukm. olf artin Synnes ørres Lohne fra Kirka. usbandet ledsaget sangen under møtene rude Jonsen talte to møtene 8 9

6 gmostad, Påmelding innen.mars 25 menigheter u kan melde kirkekontoret. ring 57 send melding 04 45, e-post onica: Pris kr. - (inkl. taco lørg ettermidg). eldresøsken over 4 år kommer taco betaler: kr. pr. person Faktura (s-leir + taco) sendes i etterkant. Frist for melding:..25 S-leir - husk å gi beskjed om hvor mange kommer taco lørg kl.17. melding. 9 åringer i kirke gleder å treffe dere S leir! S leir teamet: kersmyr eidi F. elliesen Karl Jostein lsen Ine Cecilie rislel-skaar Karl artin orkildsen Silje Pernille Lohne 11.april søng 12.april udstjeneste kl.11. Pris kr. - Elisabeth Fladstad (enighetspeg) onica de Klerk (enighetspeg) Prram 11. Fremmøte i kirke egistrering Samling i kirka Bibelfortelling sanger 12. Pølser ktivitet i gruppe 45.min 3 stjoner 15. oe å bite i 15. Valg: ansegruppe ktivtetsløype i hn 17. aco for hele familien KFK KF 1 Slutt Søng. Fremmøte 11.. S-gudstjenesten S leirbarna deltar, men sitter sammen foreldrene under gudstjenesten. tar forbehold om endringer prrammet. gmostad, menigheter Påmelding innen.mars 25 u kan melde kirkekontoret. ring 57 send melding 04 45, e-post onica: Pris kr. - (inkl. taco lørg ettermidg). eldresøsken over 4 år kommer taco betaler: kr. pr. person Faktura (s-leir + taco) sendes i etterkant. Frist for melding:..25 S-leir - husk å gi beskjed om hvor mange kommer taco lørg kl.17. melding. 9 åringer i kirke gleder å treffe dere S leir! S leir teamet: kersmyr eidi F. elliesen Karl Jostein lsen Ine Cecilie rislel-skaar Karl artin orkildsen Silje Pernille Lohne 11.april søng 12.april udstjeneste kl.11. Pris kr. - Elisabeth Fladstad (enighetspeg) onica de Klerk (enighetspeg) Prram 11. Fremmøte i kirke egistrering Samling i kirka 12. Pølser ++ Bibelfortelling sanger 12. ktivitet i gruppe 45.min 3 stjoner 15. oe å bite i 15. Valg: ansegruppe 17. aco for hele 1 Slutt alerier i kirke re maleriene fra kirke har vært «borte» fra kirka i halvannet år grunn restaurering. et er iksantikvaren har hatt oppdraget bevilger penger slike tak. et er vi utrolig takknemlige for. Bildene er nå restaurert reparert pls igjen i kirken. et er IK (orsk institutt for kulturminneforskning) har foretatt dette store arbeidet. Bildene kom pls igjen i slutten februar bildene under viser montering det store «ansson epitafiet». ktivtetsløype i hn familien KFK KF Søng. Fremmøte 11.. S-gudstjenesten S leirbarna deltar, men sitter sammen foreldrene under gudstjenesten. tar forbehold om endringer prrammet. Kirkeverge Siri gmostad, menigheter S-leir 9 åringer i kirke 11.april søng 12.april udstjeneste kl.11. Pris kr ema: JE E VEES LS! Velkommen bo hjemme leir, er en del kirk trosopplæring. Leiren er for barn er, fyller 9 år. en arrangeres i kirke, men er et samarbeid mellom de tre kirkene våre. ming aktivitet På leiren får bruke dine kreative evner. u vil få å bake, snekre lage ulike formingsaktiviteter. et lager får ta hjem. attverd På leiren snakker vi om nattverd, hva den betyr. attverd er en viktig del udstjenesten. På søngen får mulighet å delta i nattverd i udstjenesten. starter leiren en bibelsamling i kirka. Etter deler vi inn i grupper følger gruppa ulike aktiviteter, eks. forming, baking, snekring, fysisk aktivitet at frukt blir servert. ytt i år: KIVIESLØPE I LIESESLLE. (ta innesko) SEPPE her øver vi inn en ns gruppa skal vise i kirka søngen. (valgfritt) SØES S- JESE Barna er aktive under uds- Etter gens aktiviteter inviteres leirdeltakere, foresatte, søsken, besteforeldre, tanter, onkler andre familielemmer varm KFKKF kl. 10. SK: PÅELI innen et store maleriet bæres inn sterke folk. 2. aleriet er pakket ut. 3. onteringen er nesten ferdig. 4. yrestaurert bilde. BLI E VEL!! tjenesten. e går inn i prosesjon i starten. øver inn en edhjelpere: E ØE KIVIEE VEE PÅ E!!! sang, noen lærer seg en ns. lt dette vil de få vise under gudstjenesten. oen får i oppge å dele ut prram, tenne lys, lese noe trenger voksne å hjelpere leiren. eldre, faddere, andre har lyst. i beskjed melding. 11

7 KIK LIESES gmostad menighetsråd Årsmelding 24 KIK er et KIKs 3 lokallag. nnenhver søng samles vi i hn gøye aktiviteter, leker, stafetter, ankt hovektivitet. I vårt lokallag kan dere komme når dere går i klse oppover. år samlinga er slutt ber vi Fadervår sammen. begynner klokka.m holder 20.. På ei vanlig KIKsamling hos er vi cirka 20 stykker synes det hadde vært gøy om det hadde kommet noen flere innom. v går vi ut står skøyter bildene her (fra 2), «skiskyting» ishockeykamp. Skiskyting var at skulle gå ei lita runde treffe blink tre ganger at vant over noen lederne i «Stein, saks, papir». et var første lag å bli ferdig i at det var en «skiskytterstafett» man kunne få strafferunder hvis man tapte. sluttet kvelden bedehuset i Snig der vi spilte li drakk kakao samt hørte en ankt ba Fadervår i sammen. Søng. februar var det igjen vanlig KIK-samling i hn der vi hadde blant annet stiv heks ( V-vri), kanonball, innebandy volleyball. I legg kom det fire stykker fra anl var han ene hadde en fin ankt handlet om å feste ud slik at vi var rustet å møte motstand når vi skulle f. eks. ut å studere bort i fra den trygge «kristenbobla». KIK s 6 hol: Bevisste kristent liv nne mennesker for Kristus Veilede omkring tro, etikk id Skape idsglede tfordre å ta oppger ansvar innen id kirke tvikle personkontakt vennskap Kilde..25: et er KIK følgende ger: 3.3 Ingen KIK 1. skeg Ingen KIK 17. mai.5 slutning PS: har så gruppe Facebook, følg! er vil det bli lagt ut info minnelser om KIK-samlingene i legg en meldingstjeneste. vis vil ha melding e sånn: https:www.facebook.com groups434?fref=ts edlemmer i menighetsrådet Jan Inge jedrem, leder Johanne Strømsli ugland, nestleder Steinar ansen arit Synnøve gmostad (fritatt i 24) Varalemmer: arianne en (har møtt ft stemme) erete Spilling Sigrid ufteland orund Bøhn ansen une esland skekjær edlemmer i Kirkelig fellesråd: Steinar ansen Johanne Strømsli ugland Vara: Jan Inge jedrem arit Synnøve gmostad øter i menighetsrådet hadde i 24 seks møter behandla saker. o møtene har delvis vært felles ungdomst. e resterende har vært i sakristiet i gmostad kirke. ktige saker enighetsrådet behandlet saken om sammenslåing, gmostad menighetsråd. En sak kom fra Bispedømmerådet, evt. vil føre et felles valg nytt menighetsråd fellesråd for hele kommune i 25. enighetsrådet gikk enstemmig imot sammenslåing. Saken blir så behandlet i menighetsmøte i januar 25, før Bispedømmerådet tar en else i februar 25. nsatte i kirken Kirkeverge: Sokneprest: enighetssekretær: kar menighetssekr: enighetspeg: enighetspeg: Kirkegårdsarbeider: Kantor: Kirketjener gmostad: Siri jerdsjø isl olf Synnes Beate. F. Johnsen (sykemeldt) Bjørg jøm Elisabeth Fladstad onica de Klerk rond elliesen Jörn änsch Bjørg jøm udstjenester et har vært gudstjenester i 24. ilsammen har 11 deltatt gudstjeneste. ette blir et snitt deltakere. ntall gudstjenester har gått noe ned de siste årene, men stt er særdeles bra. et ble i 23 lagt opp en ny gudstjenesteforordning der gmostad har gudstjeneste ft hver 4. søng kl. 11. I desember 23 innførte menighetsrådet kirkekaffe gudstjenester utenom høytidsger. I juni hadde vi friluftsgudsteneste ivefabrikken Spilling. ette har blitt en t innarbeidt tradisjon. trygt vær gjorde at vi for sikkerhetsskyld satt under halvtaket. Etter gudstjenesten var det mulighet for omvisning rivefabrikken, grilling brakt. akk l Spilling viste nysgjerrige rundt. odt oppmøte gjorde dette en fin g. Frivillig klokkertjeneste I 20 blei det tatt innført frivillig klokkertjeneste. ddmund øble, arry Kleiven, Johanne ugland nne Kristine Lysestøl har delt denne viktige oppgen, en ordning fungerer svært t. akk for denne viktige gjerningen! Kirkevert ette går rundgang mellom mange har ansvar for 1 2 gudstjenester i året. Kirkeverten tar imot folka kommer, deler ut salmebøkerhefte, hjelper kirkekaffen å telle opp kollekten samt opprydding etter. Kirkesistenter ytt i 23 var innføringen kirkesistenter. 5-6 barn i alderen - år har hjulpet presten under gudstjenesten 12

8 tekstlesing, bønn nattverd. En flott ordning vi vil fortsette. Kirkelige handlinger øpte: 4 (6 i 23, 8 i, 7 i 2 5 i 20, 8 i 29, 7 i 28) else: 2 (2 i 23, 2 i, 0 i 2 5 i 20, 1 i 29, 1 i 28) rferd: 3 (5 i 23, 5 i, 5 i 2 2 i 20, 3 i 29, 8 i 28) Konfirmerte: 5 (3 i 23, 2 i, 5 i 2 2 i 20) 4 barn fikk delt 4-årsboka 2 barn fikk 6-års Bibelen. et var i 24 invitert -års konfirmanter. rbeid i menigheten S-leir I tråd trosopplæringsplanen ble det arrangert to S-leirer i åringene om våren 7-8- åringene om høsten. Leirene samlet hhv. 34 deltakere fra hele kommunen. -leir lys våken I startet et nytt trosopplæringsprosjekt for 11-åringene, ble videreført i onsger etter skoletid er det samling KFK geland. I november samlet deltakere fra kommunen, foregikk overnatting i kirke. Sprellende glede Barnekoret Sprellende lede opplevde færre sangglade barn, ble dessverre lagt ned i 24. akk orill ægbostad Kantor Jørn har ledet dette, sammen barna beriket publikum. enighetsfaddere urid Einarsmo nita rønstøl har i 24 vært menighetsfaddere. enighetsfadder er rundt deler ut hilsen fra menigheten, sammen et bilde, en bok en C hengig om det er 2 3-årsgen for dåpen. iakoniutvalg erd ryland orund Bøhn ansen har sagt seg villig å bli i et nyoppet diakoniutvalg. gmostad Privatskole I 24 gikk den offentlige skolen i gmostad over å bli gmostad Privatskole. et åpner muligheten for tettere samarbeid menigheten. Før jul kom Elisabeth Jørn hadde to adventssamlinger i skolestua for elever. I 25 er det planlagt nye samarbeidsprosjekt. Baby sbarnssang nnenhver torsg er det baby sbarnssang KFKFK geland. Elisabeth onica har ansvar for samlingene, dørene åpner kl 0, samling kl.,, lek aktiviteter frem kl 12.. jennom året har det deltatt 2-3 barn fra gmostad. Frivillighetssentralen ørres Lohne er valgt menighetenes felles representant styret i Frivillighetssentralen. orund Bøhn ansen er vara. Båndet enighetene i ut sitt blad Båndet husstander i kommunen. Fra gmostad er arry Kleiven i reksjonen. akk for mange fine reportjer fra gmostad i 24. gmostad har vært synlig i bladet så i år. et kom ut 5 blad i 24. Innsamlingsaksjonen I år gikk tv-aksjonen Kirkens nødhjelp. enighetsrådet takket ja å stå for gjennomføringen denne i gmostad. Internjonalt arbeid eropagos er menighetens misjonsprosjekt. er bidrar vi at psykisk utviklingsheme i anjing i Kina får gå gsenter i stedet for å arbeide 12timersger fabrikk bli pifisert hjemme hos foreldrene. På gsenteret er let å e de så selvhjulpne uhengige mulig. Elevene gsenteret ome of race får fysisk, intellektuell sosial trening pset den enkelte. var i fteaksjonen Kirkens ødhjelp. Konfirmantene samlet inn 6.4,- kr i fteaksjonen. akk gmostad enighetsråd takker merbeidere for det e samarbeidet i 24. akk andre organisjoner driver arbeid i gmostad, for t samarbeid. akk frivillige vi er helt hengige. akk bringer diakonalt arbeid inn i hjemmene. akk for ber for arbeidet. akk kakebakere deltar gudstjenestene. Spilling. januar 25 Jan Inge jedrem, leder menighetsråd Årsmelding 24 menighetsråd har i 24 bestått Lillian avand (leder), Ståle yste (nestleder), beke islef, åvard Kyte, nita Stensland, Lin Kleiven sokneprest olf arin Synnes. Varalemmer rne Christian, arit ønnesland, nne, arie Emilie Leithe Fjeldskår Frank une abrielsen et har vær viklet 7 møter, hvor to møter var felles de andre to i kommunen. et ble behandlet sammen 17 saker. Sekretær for rådet har vært Bjørg. jøm. Kirkelig Fellesråd enighetsrådets representanter i Kirkelig Fellesråd er Lillian avand Ståle yste enighetenes representant i Frivilligsentralen er ørres Lohne orund B. ansen vararepresentant. nsatte i kirken har vært Elisabeth Fladstad onica de Klerk, menighetspeger rond elliesen, kirkegårdsarbeider erd Lindland ielsen, kirketjener Jörn änsch, kantor Siri isl, kirkeverge olf artin Synnes, sneprest Beate. F. Johnsen, menighetssekretær Bjørg jøm har vært vikar i hennes sykefrær. enighetsrådet takker for t arbeid! udstjenester et ble i år i fjor holdt familiegudstjeneste eme Bedehus. ette var en positiv opplevelse fullt hus. et ble holdt en lekmannsgudstjeneste orun Pedersen Ståle yste samt mange frivillige. et var en gudstjeneste fyr t oppmøte. Friluftsgudstjenesten i Kråkevika ble flyttet kirke grunn dårlig vær. enighetsrådet er veldig fornøyd at det nå er gudstjenester, annenhver søng i kirke. utsigbarheten er nok en viktig faktor for å øke oppmøtet. SS varsling gudstjenester brukes i økende grad, liste for melding ligger i våpenhuset. har nå barnungdom kirkesistenter. I 24 ble det holdt. gudstjenester i sammen deltakere. et var 11 døpte, 12 konfirmerte, 6 vigsler 18 kirkelige begrelser i 24. et har vært 2 utmeldinger 0 innmeldinger i kirken. ndre arrangementer Sammen Bedehuset elselaget arrangerer menigheten streffene annenhver mang Bedehuset. ette er populære t te arrangement. takker for t samarbeid ser fram fortsatt e hyggelige samlinger. er er det mange frivillige sler opp er å e disse samlingene så bra. rosopplæring Størst alt Som ledd i myndighetenes ønske om at opplæringen i den kristne tro skal skje i regi menighetene ikke i skolen, er trosopplæringsreformen under utrulling i hele landet. anl prosti har vært tidlig ute menighetene i er nå i full drift. er er noen de aktivitetene kommer inn under «Størst alt». enighetsfaddere artha elhaug, arit ønnesland, Inger Pernille yste Sissel adland er menighetsfaddere for. e leverer ger 2 3 års dåpsg. 14

9 4-årsbok 6-års bibel et var barn fikk invitjon 4-års samling i forkant utdeling 4-års boka. a har vi skattejakt i kirka spiser boller saft. 14 stk. møtte gudstjenesten fikk 4-årsboka. e ikke kunne komme sa ifra i tid fikk boka levert hjemme. 18 barn ble invitert utdeling 6-års bibelen, 12 møtte gudstjenesten. har stor oppslutning dette, de barna ikke kommer gudstjenesten i kirka får sin bok sendt. S-leir et ble arrangert to S- leirer i åringer våren, 7-8-åringer høsten. il sammen var det barn disse to leirene ca 15 fra menighet ange søsken foresatte samles gudstjenesten i kirke søng, midg ungdomst lørg ettermidg. Våken gent Våken gent ble arrangert i kirke for 11-åringene i kommunen barn fra, gmostad. e har to fellessamlinger siste fellessamling overnattet vi 15 stk i kirke. 3 barn fra menighet. Kongebarna kor Felles Betania leder Elisabeth Kongebarna kor har øvelse annenhver onsg, øvelsene er lagt opp mye sang, vi øver å synge sammen, lytte tørre nye utfordringer. På samlingene har vi ankt, lek, konkurranse. samarbeider t Betania, deler ulike oppger gjennom året. synger dessverre litt for lite «ute», vi har prøvd noen ganger, men det er vanskelig å få det. Barna er s 3-7 år, vi er hengig at flere enn bare ledernes barn kommer når vi skal synge. prøver å synge et par ganger i året f.eks: 17. mai i kirka, et opplegg i regi Betania. Konfirmanter 24 hadde menighet 12 konfirmanter. la om konfirmantopplegget i 23 høstkonfirmjon lørg gudstjeneste. Sammen var vi så en fem gers leir Lista fly. ll undervisning er nå felles gmostad KFK geland etter skoleslutt annenhver tirsg. nkter Både onica Elisabeth bruker mye sin tid å e lag foreningsliv å holde nkter i ulike settinger. Internjonalt arbeid lle tre menighetene støtter reopagos i deres arbeid ghjemmet ome of race i anjing, Kina, minimum ett offer i året. Vennskapsmenigheter Vår vennskapsmenighet er i Laxmipur i epal. Karin Erling Lande er kontaktpersoner mellom menighetene. gså i år deltok vi i fteaksjonen Kirkens ødhjelp hvor konfirmantene var bøssebærere. e fikk samlet inn ,- pengene gikk Ks arbeid over hele verden. Frivillige merbeidere enighetsrådet vil takke frivillige merbeidere for at dere sler opp Jesu ord levende gjennom deres gjerninger. ette er noen dem: Frivillige klokkere: le Fladstad, Jorunn islef, åvard Kyte, Lloyd Kristensen enrik Emil lsen Kirkesistenter: ats ndre Fjeldskår, ads leksander lsen, Lars ndre Fladstad, anna Louise lsen, hea omine Karlsen, ina Kristensen, Fredrik amman erman Falkum nktsholdere eldresenteret: elvin Kleiven Egil Falkum edvirkende Lekmannsgudstjenestene lle kirkevertene de er ansvarlig for kirkekaffen enighetsråd..25 Lillian avand, leder menighetsråd Årsmelding 24 menighetsråd har i 24 bestått ørres Lohne(leder), arianne. orum(nestleder), ag elge Engeland, Kje Braadland, eidi Fed elliesen, Bjørg F, Inger Lise, Kristin aria. Sand, olf artin Synnes (sneprest). Varalemmer Svein tto gmostad, Pål arry Egeland, unnlaug Sandvik, Jorunn rberg Fredly. Kirkelig Fellesråd enighetsrådets representanter i Kirkelig Fellesråd har vært: eidi F. elliesen ag elge Engeland. enighetenes representant i Frivilligsentralen har vært ørres Lohne orund B. ansen vararepr. enighetsrådet har hatt 6 møter, 2 dem felles gmostad menighetsråd. enighetsrådet reiste båttur Åsgott utforbi ille freg. juni. lle fikk pls i båten ørres, selv etter å ha spist mette reker. øffet rundt hele ille i fin kveldssol. ktig å ta vare det sosiale i rådet! nsatte i kirken har vært Elisabeth Fladstad onica de Klerk menighetspeger rond elliesen, kirkegårdsarbeider erd Lindland ielsen, kirketjener Jörn änsch, kantor Siri isl, kirkeverge olf artin Synnes, sneprest Beate. F. Johnsen, menighetssekretær. Bjørg jøm har vært vikar i hennes sykefrær. enighetsrådet takker for t arbeid! udstjenester udstjenestene er menighetens viktigste samlinger. Kirkekaffe etter gudstjenestene fortsetter. I ska jule nyttårshelgene ble det oppfordret å ta turen tre kirkene i kommunen for å feire høytidene sammen. Samarbeid tvers de tre menighetene er en positiv utfordring. et arbeides utredning evt. sammenslåing tre sokn i kommunen der ett felles menighetsråd så skal fungere fellesråd. har fortsatt den nye dåpsliturgien ble innført august 2 I ble gudstjenestereformen satt i verk gradvis desember kjente biskopen vår versjon. Venke olm ørres Lohne deltar i gudstjenesteutvalget fra menighetsråd. udstjenestereformen har vært blir en viktig sak for menighetsrådet. prøver å ha forsangere i kirka så ofte mulig, men dette har vært vanskelig å få. oppfordrer forsangere å ta kontakt Jörn. Jörn øver i nye salmer siste ti minutter før hver gudstjeneste. har nå fått regelmessighet i gudstjenestene, hver annen søng i kirke. utsigbarheten er nok en viktig faktor for å øke oppmøtet søng kl SS varsling gudstjenester etc. brukes i økende grad, liste for melding ligger i våpenhuset. har nå barnungdom kirkesistenter. ed de nye kappene ut de et friskt positivt element i gudstjenesten, kirk nye «munkeorden»? voksne spisser i hvert fall ørene når disse leser teksten dåpsformaningen. Stort sett har vi planlagt gjennomført gudstjenestene sammen frivillige gudstjenestegrupper. ppslutningen disse gruppene har vært. ruppedeltakernes engjement fanti gitt liv gudstjenestene. a kontakt olf viss har lyst å i gudstjenestegruppe! Bruk prosjektorer i kirka for å vise tekst lerretvegg er under planlegging. «Vandring mot jul» søng 7.desember (tidligere kalt lysmesse) var en suksess. onica hadde lagt opp en flott vandring Ell hage utenfor bedehuset der vi så Jesusbarnet aria Josef, gjeterne marken de tre vise menn. ble ledet keiser ugustus fra kirka bedehuset fakler. isgrøten bedehuset mettet såvidt et fullsatt bedehus etter. et ble i 24 holdt gudstjenester i kirke sammen 5184 deltakere. et var 28 døpte, konfirmerte, 11 vigsler begrelser. ndre arrangementer enighetsrådet ser det så viktig å re delta bibeltimer etc. arrangeres i de andre ne innen menigheten. Fellesmøte Betania siste helga i januar samlet bortimot 0 mennesker møtene. ette var samarbeid mellom Betania, bedehuset, Kfumk kirka. et planlegges svarende fellesmøte helga januar i 25, ungdomst. I forbindelse trosopplæringsprrammet er det viktig å huske at så den voksne del menigheten stadig trenger å arbeide uds rd. 15. november var det erbeiderfest ungdomst. var 1 deltakere. Jens lai Justvik delte mye alvorlig moro. rosopplæring, «Størst alt» enighetsrådet har vært kurset i dette, trosopplæring t opp hvert menighetsrådsmøte uttrykk for at vi ser denne reformen sammen gudstjenestereformen vik tige satsingråder. udstjenestene legges nå opp slik at barna så skal få noe ut det. Blant annet har vi minst en typisk barnesang-salme i hver gudstjeneste. Våre to menighetspeger en utmerket jobb formidlere det glade budskap barna utfyller presten en forbilledlig te. et barna får seg er det så en mulighet for voksne å få seg!kveldsåpent en onsg i neden u-lok. har fått positive bakemeldinger. åpsfaddere Elisabeth omel, Britt Kari Birkestøl, agny lsen, Bjørg jøm, Brita Engeland, Jorunn gmostad, rete slesen, Karin ellekjær, Christiane orkildsen, laug Stensland ypestøl agnhild Salvesen. 4-års bok 6-års bibel 4-års bok: 15 stk. 6-års bibel: 15 stk. e ikke kom fikk den i Kirka har fått den sendt hjem seg hentet den kirkekontoret. 17

10 S-leir 2 S-leirer sammen 43 deltagere fra 3 sn. Våkengent et var to samlinger Våkenagenter ngdomst geland for, gmostad. Våkenagentene sluttes overnatting i kirke. il sammen barn deltok. Konfirmanter enigheten hadde 20 konfirmanter i 24. har gått over høstkonfirmjon. ndervisningen starter vinteren sluttes stor merleir Lista, ca 3 konfirmanter fra hele anl prosti var samlet leir i august 24. Kor «Sprell levende» er for barn 3-7 år: Ikke i aktivitet Barnekoret for barn 8-12 år: Ikke i aktivitet geland blankor er nå i gang øvelse ypls skole hver torsg kl.-.. Internjonalt arbeid lle tre menighetene støtter reopagos i deres arbeid ghjemmet ome of race i anjing, Kina, min. ett offer i året. deltok så i år i fteaksjonen Kirkens ødhjelp. emaet var i år «ferdig fordeling ressursene i verden». Konfirmantene samlet inn kr. 57.7,- Vennskapsmenigheter Vår vennskapsmenighet er i Laxmipur i epal. Karin Erling Lande er kontaktpersoner mellom menighetene. Bekymring angående prestedekningen: I juni sendte vi en bekymringsmelding vår biskop prost. ed kun en prest (tidligere hadde vi så en teolutnnet kateket) samt økt frihelgs-ordning for presten, har vi ttet skjære ned antall gudstjenester. Bispedømmekontoret har beregnet antall gudstjenester, vielser grferder for vår prest å ligge over gjennomsnittet for både prosti bispedømme. har fått signaler fra tidligere prost nånde biskop om at bekymringen t alvorlig, vi håper å se bedring prestedekningen, bl.a. hjelp prostiprest. Frivillige merbeidere En stor takk sler opp frivillige merbeidere. ærmere 2 personer er aktive gjennom året kirkeverter, klokkere, ledere konfirmantleir S-leir i korene. et ordnes kirkekaffe, noen hjelper å trille de gamle anktene eldresenteret andre hjelper gnad konfirmantfest, S-leir så videre. Som tegn en levende menighet! menighetsråd 1 ørres Lohne, leder Barnesi ratulerer søstrene ed aja rimestad i Snig sist svarte riktig oppgen i Båndet. enne gangen har jeg laget en oppge slutt får et løsningsord. Skriv den boksten jeg er ute etter stor, slik at den blir t synlig - lykke! år løsningsordet er funnet kan sende det meg, bli i trekning en fin premie. in adresse er: 1. bokst Ikke gutt, men Siste bokst 1. bokst n blomst ytt fra kirkevergen 3. bokst: En disiplene Jesus fortalte soltene hvor Jesus var, for så å tjene penger det? Siste bokst «På olgata stod det et» er rede i mars, våren er virkelig i anmarsj. I disse ger blir det plantet skeliljer grene vi st. et er et flott syn når våre kirkegårder er fulle gule vårblomster, det lyser virkelig opp. går mot ske. På kirkekontoret har de ansatte trle ger i ukene før ske. et er spesielt våre trosopplærere onica Elisabeth, har mange barnehage, flere skoleklser skevandring i våre tre kirker skolegudstjenester. På mange oppdragene er både organist, kirketjener andre bidrar, så dette er ei flott trel tid. et er ftetid, vi forbereder ske, hvor vi i våre tre kirker kan få hele skens draikk. starter i kirke gudstjeneste Palmesøng, hvor vi minnes Jesus ridende et esel hvor han ble hyllet konge, folk la ned palmegrener klær veien der han skulle komme. fortsetter i gmostad kirke Skjærtorsg, for å minnes Jesu siste ltid sine disipler, før han ble grepet tatt fange. En fin gudstjeneste hvor vi feirer nattverd sammen. Langfreg er den tunge gen, hvor Jesus ble hengt et kors døde. minnes dette i kirke, en spesiell minne-markering. Påskeaften natt feirer vi i kirke, hvor vi går fra mørke død, skemorgens lys glede. 1. skeg er det stor høytidsgudstjeneste i kirke, hvor vi feirer Jesu oppstandelse. synger de kjære skesalmene, før vi slutter gudstjenesten ute kirkebakken, sangen «eg ære, over dødens makt». En sterk slutning vår skefeiring. Kristus er oppstanden, ja, han er sannelig oppstanden. Kirkeverge Siri 3. bokst: Søngen Jesus red inn i Jerusalem et esel? Siste bokst va heter dette husdyret? 3. bokst: Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten 1. bokst 3. bokst Jesus hadde dette hodet han ble korsfestet.

11 Ådnes bakeblikk Simon øksland - eit levande bibelleksikon Slik lyder overskriften i en liten artikkel i 0-årsberetninga for en Vestlandske Indremisjons (VI) bibelskole Bildøy Bergen. øksland var lærer husfar denne bibelskolen fra 52 15, men var rede fra 34 knyttet VI forkynner stod i mange rike vekkelser. Simon øksland var født heiegarden øksland i Sør-udnel. Far hans, le obi Bentsen, var født i 1847 ydland i Sør-udnel, Simons mor, omine lstter, var født i 17 jomsland i gmostad. obi var gårdbruker øksland han giftet seg våren 18, der Simon øksland bodde de siden sine ger, her (18-). fikk de etter hvert sju barn. omine obi g barna en kristen heim, i denne heimen øksland ble det ofte holdt husmøter. obi selv talte ofte disse møtene. ugift bosatte seg i olum. Eldste sønnen i barneflokken, laf øksland, født 19, var i hotellgutt i Katrine Bratads hotell i Store Elvegate i anl. Senere drev han kolonialvareforretning i anl var en kjent handelsmann der. gså han var ugift. levine heodora, født 18, var i tjenestepike hos byggmester kjøpmann ørres Klev hans store familie i Store Elvegate i anl. heodora giftet seg i orvald Larsen øksland. an var født i Sirlen, garden Skibeli, men hans mor var fra Skarstad i Sør-udnel. heodora orvald bodde øksland, nabobruket hennes barndomsheim. e fikk to sønner; Lars ust (f.20) obi ideman (f.23). estemann i søskenflokken var Simon, vi kommer nærmere bake. en yngste var Karl øksland, født i 10, gift i 29 lga Skarpengland bosatt i Øvrebø. o barn; orhild (f.) (f.32). Bolette, født 1 var eldst søskenflokken. I 10 tjente hun hos Peder ansen familien ræl, senere kom hun olum giftet seg der Kristian reipsland. eres seks barn var argit (f.), ora (f.11), enrik (f.12), obi (f.14), Borghild (f.20) rthur (f.). Simon øksland var altså nestminst i søskenflokken, født øksland. april 1 an vokste opp i en kristen heim, fra barndommen var han vant husmøter reisende predikanter sin egen far taler. llerede i ung alder reiste Simon rundt i distriktet forkynner. an arbeidet snekker, men våren 23 forlot han heimlandet Stangerfjord. an ks ugift hustømrer. ålet ferden var Chicago, der ble han leder for en bibelklse i Salem evangelsike frikirke. nder tiden i S traff han athilde han senere giftet seg. un var fra Jæren. e fikk to sønner, orleif var eldst, aurits døde barn. nne Sofie var født i 1 un tjente i hos seilskipsfører Severin ansen familie i Braten 18a almø i anl. Sofie var ugift bodde i anl. egine, født 18, tjente i olmesland i olum hos gardbruker mmund ansen familie. un var et var ikke så mange årene han var i merika, før han vendte bake. I 34 startet han sitt arbeid i VI, han praktiserte så snekker i mange misjonsheimer han te. Simon øksland var et levende bibelleksikon. et ble sagt om han at han briljerte ikkje 20 sine kunnskapar, det var han for slåten audmjuk. ektør Jens. nsvåg skrev om øksland: Å sitte under økslands talerstol er å sitte rdets kildevell. Ikke bare det at hans bibelkjennskap er så enorm, men han har en enestående evne å illustrere belyse Bibelen Bibelen. er er han suveren. et er rikdom å hente under hans talerstol. ikdom hentet fram fra Bibelens skattkammer. an i sin ungdom var noe svovelpredikant er blitt bibellærer, mild trøsteboken hos profeten Esai. Simon øksland var lærer husfar bibelskolen Bildøy i år. m ti hans her er det fortalt: Som lærar var han forkynnar, forkynnar var han lærar. tnelet hans var åndeleg sterkt greip elevane. Biletbruken var alltid henta frå Bibelen. elevane i denne ti står det ein særleg glans om Simon øksland. an døde i, over år gammel. Kilder: Intervju horhild reipsland obi øksland, dessuten kirkebøker folketellinger fra digitalarkivet.no samt bøkene il ns ære Bibelskolen Bildøy Berger 0 år orges Bebyggelse. jelpesendinger Øst-Europa Båndets merbeider Ådne Farl Klev er så engjert i arbeid hjelpesendinger Latvia for organisjonen En jelpende ånd - ØstEuropa. an tar glede imot klær sko dette forlet. øden er fremdeles stor i Latvia. Klærne rene pene, skoene pene lite brukt. I Latvia er et t distribusjonsapparat, så vi er sikre at varene kommer trygt fram dit de skal blir levert i de e hender. rganisjonen har lager i Kirkeveien 11 i Lyngl ( over gata for eierigården). Åpningstidene for levering er hver torsg. 1 hver lørg fra setter stor pris kr.,- i fraktstøtte pr. sekk eske. nærmere informjon spørsl kontakt Ådne Farl Klev in sang ilde olmesland ive me Jesus - Jeremy Camp In the morning, when I rise In the morning, when I rise In the morning, when I rise ive me Jesus. ive me Jesus, ive me Jesus. ou can he all this world, Just give me Jesus. When I am alone, When I am alone, When I am alone, ive me Jesus. When I come to die, When I come to die, When I come to die, ive me Jesus. ive me Jesus. ive me Jesus, ive me Jesus. ou can he all this world, Just give me Jesus. enne sangen noe meg hver gang jeg hører den. en minner meg om det viktigste! Jeg har ei venninne jeg snakker mye. ikke lenge siden var vi ute ski. a snakket vi om det, hva vi har igjen hvis vi ikke hadde hatt Jesus. an er iallfall en enorm styrke,, glede fred inn i mitt liv. m verden rer, om livet byr utfordringer, så er iallfall han konstant. i meg Jesus - når jeg står opp om morgenen, når jeg er alene, ikke minst når jeg en gang skal forlate jor - I E JESS!

12 SKIEEPEØ SKIEEPEØ SKIEEPEØ er er er er er s er er er er er agesenter er er er er er are 517 er er 517 er er gmostad 5 er 5 SKIEEPEØ er er Busker - trær - hageutstyr gmostad 5 er gmostad 5 er er er er er er merblomster 424 er er er er gmostad LIdESES Egenproserte er er KIWI KIWI geland er er er er ring - - ransport er er lørg 9- -lørg gmostad gmostad 5 5 gmostad gmostad gmostad 5 5 gmostad 5, 79 5 Søng -20 gmostad 5 5 gmostad gmostad gmostad I geland : KIWI_.indd 1 SEI VEE rg.nr V geland, 61 geland, 61 geland, SEI S 61 geland, :49 E E 61 geland, VEE 61 geland, geland, geland, 61 geland, 61 geland, 61 geland, 61 geland, 61 geland, 61 geland, I ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre ahre æringspark æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark 2 3 EE BB SS--EE VVI IKKSSE E I IP P E B S-E VIKSE I P E E E E E E E E E E E E B -V EVIIVKKIS KS I EE BB - EE IE SESEVE -EES S I P PP LIESES - LIESES -SESEVE BB S E I IKKSS E I I EE S--- E - -V V E P P LIESES ESEVE LIESES ESEVE LIESES LIESES -ESEVE ESEVE EELIESES BB SS --E V I I KKS-S- E E I I P, E V P ESEVE LIESES ESEVE E B S E V I K S E I P B B B S SE EEE PPP EEE VVI VIIKKSKSS I II S-EE E E E E E E E E E E E E E EEE B SES -S E-VEV K EE EELIESES BB S KIV SI S IE P E - PPPP B S- I V KI S E IE P KSK I E B E-I V S I I LIESES -ESEVE ESEVE LIESES -ESEVE ESEVE LIESES -V LIESES - E B - EV S EI I LIESES -EESEVE E B S E I IV KI SK K E P E B SK S EIII I E S VV IESEVE KIK E B B -SE IIV K S E B B -S E- V I II PP P EE SS- EE- PPP EEE B SS-SKS SS EEE I LIESES EE S VV KK SS E LIESES ESEVE LIESES E SESEVE E- VV VII I K S E LIESES ESEVE LIESES BB -K S E I LIESES ESEVE BB S-EEE-ESEVE E I E II PPPPP LIESES -ESEVE ESEVE LIESES ESEVE LIESES ESEVE LIESES ESEVE LIESES ESEVE LIESES LIESES - -ESEVE LIESES LIESES ESEVE LIESES -ESEVE ESEVE LIESES --ESEVE ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark laf LIESES - ESEVE laf laf å laf laf laf 8 laf 8 Svenneviksbakken laf laf laf laf EICS 8 EICS L L S S laf laf laf laf laf 8 EICS L 8 LIdESES S laf EICS L 8 a EICS L S S 8 EICS L 8 S EICS L S 8 EICS L EICS L 8 S S 8 8 EICS L EICS L 8 S S EICS - 8 EICS L S 8 L S 8 8 EICS L 8 S S EICS L, EICS L EICS L EICS L S EICS L S S EICS L S EICS L S EICS L S EICS L S EICS L S EICS L S S EICS L EICS L S EICS L S EICS L S Bålyveien lt i kolonial ahre S S S S S S S S S obil S S S S S S S S stein esteheninstri Sør-udnel arn 9 ns. 4 udnstrnd ns. ns - -. ns. ns - -. ns. VEI SELSKpE Freg 1 ns. ns. ns. ns. Freg 1 ns. - - ns ns - -ns tlevering idg -ns - Freg 1 Freg. Freg 1 ns. Freg 1 ns Freg 1 Freg 1 Freg 1 ns ns -. Freg ns ns : Freg Freg --ns - ns. ns ns Freg ns ns Freg Freg Freg Freg 1 1 Freg Freg Freg Freg Freg Freg --Freg --- -Freg Freg Freg SKIEEPEØ - eldrenes - diesel lt i anl LIdESES reksjonen s.s.2s.2 2 reksjonen s. 2 ring -reksjonen - ransport reksjonen reksjonen s. reksjonen s. reksjonen s. reksjonen s. 2s.2s.2s. reksjonen reksjonen reksjonen reksjonen s. reksjonen reksjonen 2 2 s. LBKSVEKSE FEI LF - FX B iekunnskap øgnvakt: SL EPSJ for 6 handler rel Bilhengere : 2 3 ob, Postboks, 2, 53 SBK ELS - BEVE, VISd,,,, - -,,,, -,, -,,,,, -,,, -, -, --,, --,,,,, - - SKIEEPEØ LIdESES LIdESES LIdESES ring - -LIdESES ransport BIL ring - - ransportb ring - - ransport ring - - ransport SKIEEPEØ ppinglakkering SPES SKIEEPEØ SKIEEPEØ SKIEEPEØ SKIEEPEØ SKIEEPEØ Bilgls ekk dekkhotell Byttesta SKIEEPEØ LIdESES ekanisk reparjon diagnose Bil SKIEEPEØ LIdESES SKIEEPEØ LIdESES SKIEEPEØ LIdESES Eu-kontroll LIdESES ring ransport LIdESES ring ransport ring ransport LIdESES ring - - ransport S ring --LIdESES --ransport ring ransport LIdESES ring - - ransport LESE, høy kvalitet, nleggsgartnertjenester 79 riktig pris... E BELEISSEI PPE BEPLI ILSEE m.m., 79, SEI,, 79, 79, 79 VEE I, SEI SEI rg.nr V, 79 VEE I, 79 I VEE, SEI rg.nr V rg.nr V, VEE I BKE geland geland ring - - ransport ring ransport ring ring -ransport ransport BILLSS geland SEI SEI geland SEI SEI VEE I VI B SEI VEE I rg.nr. 8 2VEE 9 V SEI VEE I I rg.nr V V : rg.nr. 9 VEE rg.nr V SEI VEE I I SEI E`S BKEI rg.nr. 9 V rg.nr V SEI SLI : VEE I VEE I SEI rg.nr. 9 V VEE I 2 : 3 rg.nr. 9 V geland VEE I I rg.nr VEE 9 V VEE VEE I rg.nr. 8 9 V geland : rg.nr V geland VEE rg.nr. 8 9 V geland 2 3 geland geland VEE geland VEE 2 3 ØSKE geland geland VIEL SEKVEIE 5 SKISES L : I : ELEF : : ELEFX : I : I 2 3 VEE : : VEE VEE I 2 3 : 2 3 VEE 2 3 : VEE VEE : VEE VEE 2 3 VEE 3 I VEE 2 I I I I I, BEBEI BILLSS I I I I,, Lindesn Knutsen-gå, Lindesn utfører typer Knutsen-gå rg.nr V SEI S S SEI SEI SEIS S I BILLSSVEKSE SEI S SEI S SEI S SEI S SEI S SEI S SEI S SEI S SEI SEIS S BE- EBEI år kvalitet t!, bilgls.no,,,,,,,, oneheia, 45, anl, Besøk: å å å å å å å LIdESES a ååå LIdESES å LIdESES a å a å - LIdESES å a LIdESES a - aa LIdESES LIdESES BILVEKSE BILVEKSE BF LIdESES LIdESES LIdESES - a a a - - LIdESES a LIdESES LIdESES a a - LIdESES a a Velkommen d Service har eget lakkering - er se E kontroll: usker bilnummeret? opper - i kolonial øte mellom Ender mennesker det 9 skal bilen dinlt kontrolleres i september. forebyg tar i mot bilmerker, lt i kolonial 23 lt i kolonial et for besling behandler kareri glskader. Sjekk hva d E-kontroll. lt ii kolonial lt i kolonial ltlt kolonial arn i kolonial lt i kolonial dservice lt kolonial lt kolonial arn lt iiiikolonial arn lt kolonial lt i Sommerkrov. 2, Skinsnes. tar i mot typer mekanisketekniske lt ikolonial kolonial arn arn arn karerireparjoner FSE PISE arn arn arn arn arn arn arn arn udnstrnd udnstrnd ahre VEI - SELSKpE udnstrnd udnstrnd udnstrnd udnstrnd ahre VEI -- SELSKpE udnstrnd tlevering idg - BIL ahre VEI - SELSKpE ahre VEI SELSKpE 9 ahre VEI SELSKpE 4 udnstrnd 9 4 udnstrnd 9 4 S 4 udnstrnd ahre VEI - SELSKpE udnstrnd udnstrnd tlevering idg - - Ko ahre VEI - SELSKpE 9 tlevering idg - Koldtb 4 udnstrnd tlevering idg tlevering idg ahre VEI SELSKpE udnstrnd ahre VEI SELSKpE ahre VEI - SELSKpE tlevering idg -SELSKpE - Velkommen anls ahre VEI -SELSKpE SELSKpE ahre VEI SELSKpE VEI ---tlevering velsmakende VEI SELSKPE idg - Ko ahre VEI SELSKpE VEI obil ahre VEI SELSKpE tlevering idg tlevering idg - tlevering idg tlevering idg - tlevering idg ledende bilforhandler tlevering idg tlevering idg - tlevering idg velsmakende obil obil obil tlevering idg tlevering midg, smørbrød obil koldtbord. 8 obil - opping - deler obil obil obil 8 obil - utstyr e-kontroll bilmerker. obil obil obil obil Steinsprut lle ruteskift Solfilm - freg stein esteheninstri stein stein stein Sør-udnel stein esteheninstri esteheninstri esteheninstri esteheninstri stein Sør-udnel stein Sør-udnel Sør-udnel Sør-udnel esteheninstri stein stein stein Sør-udnel esteheninstri stein stein esteheninstri esteheninstri stein esteheninstri stein stein Sør-udnel esteheninstri esteheninstri stein Sør-udnel Sør-udnel esteheninstri Sør-udnel esteheninstri esteheninstri Sør-udnel Sør-udnel esteheninstri Sør-udnel Sør-udnel Sør-udnel Sør-udnel - eldrenes eldrenes -- eldrenes eldrenes eldrenes eldrenes eldrenes eldrenes- eldrenes -----eldrenes eldrenes eldrenes Salgsd.: Åpent ger kl.. or. kl.. Lør. - diesel lt i - diesel - diesel lt lti i iekunnskap - diesel lt i - diesel lt i iekunnskap iekunnskap - diesel lt i anl anl anl diesel lt i i - diesel lt iekunnskap iekunnskap FEI diesel lt LBKSVEKSE FEI iekunnskap LBKSVEKSE FEI --LBKSVEKSE diesel anl - diesel lt i iekunnskap diesel - diesel diesel lt lt ltiii ii anl lt i lt anl iekunnskap LBKSVEKSE FEI FEI iekunnskap anl anl anl iekunnskap LBKSVEKSE FEI 20 anl iekunnskap iekunnskap LBKSVEKSE iekunnskap iekunnskap iekunnskap LBKSVEKSE FEI LBKSVEKSE FEI anl LBKSVEKSE FEI anl anl anl LBKSVEKSE FEI LBKSVEKSE LBKSVEKSE FEI FEI LF - - FX FEI LF FX LBKSVEKSE FEI LBKSVEKSE FEI LBKSVEKSE FEI LF - FX LBKSVEKSE 20 LF B FX 9 B 8 --FX 9 LF FX B LF FX LF LF FX LF LF -8 FX B 8 9 LF FX g 2. oktober LIESES LF FX LF ---FX FX 53 LF FX 8 2,2, 53 B 8 FX 9 B B B 8 9 2, 53 B 8 8 LF 9 B , 53 B B B SL -8 EPSJ SL EPSJ B 8 9 2, åp - 2, konfirmjon bryllup -2,minnestund - 2, 53 2, , 53 2, SLfor - EPSJ EPSJ 2, 53 2, 53 handler rel Bilhengere EPSJ 2, andre 53 SL handler for rel Bilhengere SL EPSJ Kurs arrangementer SL EPSJ SL EPSJ handler for rel Bilhengere EPSJ EPSJ rel Bilhengere handler SL -for 14 SL - EPSJ SL - EPSJ SL - EPSJ SL -rel EPSJ handler rel Bilhengere handler for rel Bilhengere handler for Bilhengere handler for rel Bilhengere handler rel Bilhengere handler forfor Bilhengere handler for rel Bilhengere handlerfor forrel rel Bilhengere relbilhengere Bilhengere handler handler for rel Bilhengere SPEEI - andel - Bensin - - ob - ob - ob SCELLIBISS ELSÜS - ob ob ob ob ob ob SP - FEIZEI ob ob ob ob ob - FISKE EKJØKKE SP - FII SBK--ELS ELS -- BEVE BEVE SBK SBK-VISd -ELS ELS- -BEVE BEVE SBK VISd SBK ELS BEVE SBK ELS SBK -BEVE ELS - BEVE SBK -ELS ELS -BEVE BEVE SBK - -ELS - -BEVE SBK VISd SBK BEVE SBK ELS BEVE VISd SBK - ELS - BEV VISd SBK ELS - BEVE VISd VISd VISd VISd VISd VISd SBK - VISd ELS - BEV VISd - VISd VISd

13 etur: Båndet Postboks 115 slekters gang øpte ermine øksland eimtun arius Vestre Eriksen obi ille (hører menighet) ax abriel Sking obi Stensland rond Edvin elliesen Koveland øpte Elsa øiland ari gmostad øde nna obisen f. orvald Sandvik f. elen Louise eimtun f. om Einar Simonsen f kirke enighetsrådsleder ørres Lohne, 18 Kirketjener erd L. ielsen, 79 kirke enighetsrådsleder Lillian avand, Kirketjener erd L. ielsen, 79 gmostad kirke enighetsrådsleder Jan Inge jedrem, Kirketjener Bjørg ilsen jøm, 45 lle kirker Sokneprest olf. Synnes, : Kirkeverge Siri jerdsjø isl, : enighetspeg onica de Klerk 57, : Sekretær Bjørg ilsen jøm, 45 : Kantor Jörn änsch, : enighetspeg Elisabeth Fladstad, : Kirkegårdsarbeider rond elliesen 86 en norske kirkes våpen Kirkekontoret - freg kl en norske kirkes våpen (lsmerket) har vært benyttet kirkens merke, segl våpen her har Bispemøtet blant annet i, 15 faks kommet at lsmerket 34 er det samlende symbolet for en n Kirkedepartementet om å foreslå en kongelig resolusjon for å få tatt en nytegnet utge la våpen. året etter forelå taket. Kirkerådets retningslinjer for bruk en norske kirkes våpen er elagt Postboks 115, Besøk: ådhusveien 5, inngang vis á vis Kulturtorget Båndets kontornummer: 9 E SKE KKJ E SKE KIKE Bispemøtet enne veiledningen sk en norske kirkes våp en norske kirkes våp kirkens lo. Farger, t presenteres en enh lsmerket kan bare offisielle organer st tjenester. I denne designmanua tidligere praksis nå våpenskjoldet, størrels ulike trykksaker stø skjoldet teksten.

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11

Generasjonsmøte Se side 5. Nordberg menighetsblad. Nr. 2 Mars 2015. Ny leder Side 4. Strykeorkesteret Side 6-7. Konfirmantfestival Side 11 Nordberg menighetsblad Nr. 2 Mars 2015 Nordberg, Gaustad, Korsvoll og Maridalen Ny leder Side 4 Strykeorkesteret Side 6-7 Konfirmantfestival Side 11 Påsketid Side12-13 og 18-20 Ortodoks tro Side 32-33

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 5 - DESEMBER 2013-40. ÅRGANG Søskenkjærlighet på julaften Foto: Anne Trydal Hansen Frykt ikke! JULEBETRAKTNING JULEN 2013 Tekst: Biskop Atle Sommerfeldt Helsetilsynet hevder

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker

Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Nr. 2 Mai 2009 74. årgang Slik, venner, farer livet med all verdens løvetenner - først blir de ild, så blir de sne, og siden gamle mennesker Inger Hagerup NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel. BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes prestegjeld nr 1 : 2014 ÅRGANG 10 Noen sørger for det som alltid er på plass under gudstjenesten og som vi tar som en selvfølge. Salmeseddelen, for eksempel.

Detaljer