Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr // 67. årgang. God påske!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr. 2-2015 // 67. årgang. God påske!"

Transkript

1 Båndet enighetsblad for, gmostad menigheter r årgang od ske! 1

2 F EKSJE har fått et nytt lem i vår reksjonskomité etter at Jorunn. Fredly flyttet anl. rond Langmyr trer representant fra menighet. eksjonen ønsker Båndets lesere ske en fin vår. Siri jerdsjø isl Illustrjon: Ellisabeth oseng ESE E este nummer Båndet blir sendt ut 17. juni, får vi merens aktiviteter i våre menigheter. Frist for å sende inn stoff er. mai. usk å legge eventuelle bilder egen bildefil (jpg. lignende). Ikke legg dem i tekstdokumentet. EKSJ arry Kleiven rond Langmyr Svein tto gmostad Paul avand Siri jerdsjø isl : : lindesnes.kommune.no rafisk proksjon: Bjorvand co udstjenester i..25, onsd.e. aria Budskapsd. Felles Påskeltid -lok. kl Palmesøng kirke, kl. 11. ffer menighetens arbeid.04.25, Skjærtorsg gmostad kirke, kl. 11. ffer menighetens arbeid.04.25, Langfreg kirke, kl. 11. Langfregsgudstjeneste , Påskeaften kirke, kl. 23. Påskenattmesse.04.25, 1. Påskeg kirke, kl. 11. øytidsgudstjeneste ffer menighetens arbeid , 2. søng i sketiden kirke, kl. 11. vslutning S-leir ffer menighetens arbeid.04.25, 3. søng i sketiden gmostad kirke, kl. 11. ffer gmostad skole.04.25, 3. søng i sketiden kirke, kl. 17. ffer S.04.25, 4. søng i sketiden kirke, kl. 11. ffer ormisjon lokalt..25, 5. søng i sketiden kirke, kl. 11. ffer Søngsskolen lokalt..25, 6. søng i sketiden kirke, kl. 11. ffer Fyrlyset , 17. mai kirke, kl maigudstjeneste ffer edd Barna , 17. mai kirke, kl maigudstjeneste ffer edd Barna , 17. mai gmostad kirke, kl maigudstjeneste ffer edd Barna Pinseg kirke, kl. 11. ffer ome of race..25, 2. pinseg gmostad kirke, kl. 11. ffer ome of race..25, reenighetssøng Fyr kl. 12. Friluftsgudstjeneste søng i treenighetstiden kirke, kl. 11. ffer Sjømannskirka ew ork 14.25, 3. søng i treenighetstiden kirke, kl. 11. ffer Skjærgårdsgospel søng i treenighetstiden kirke, kl. 11. ffer Kirkens SS 5, 5. søng i treenighetstiden gmostad kirke, kl. 11. ffer Kirkens SS 5, 5. søng i treenighetstiden kirke, kl. 17. ffer Kirkens SS sst skal våre komme! I skrivende stund er mars så vidt begynt. agene er blitt merkbart lengre enn bare for et par uker siden. Jeg kan ikke skrive at kul har sluppet taket. en kom aldri alvor denne vinteren. andler de høye temperaturene om menneskeskapt klimaforandring? Én mild vinter i seg selv ikke bevis for det det er bedre å overlate dette alvorlige spørslet eksperter meteoroli. a jeg er født «tean i tanga», - uten vannski beina, har jeg ikke snet snø kulde i vinter. Jeg gleder meg likevel over denne tiden lysere morgener kvelder. et har begynt å komme s tegn i naturen viser at våren er vei. Snøklokkene blomstrer de første krokusene har vist seg. år dette leses regner jeg at skeliljene blomstrer at bjørka rede er i ferd å få blader. aturen får nytt liv om våren. Jeg kjenner det slik selv så. Lyset varmen nye krefter ny glede! a pser det fint å feire ske! Påske handler om lidelse død, men likevel først fremst om håp nytt liv! Påsken lærer at fortvilelsen håpløsheten aldri kan bli så stor at ud ikke har makt å skape ny glede nytt håp, ja nytt liv! Jeg gleder meg skens gudstjenester! tjuvstarter et skeltid. mars der vi «gjenskaper» det siste ltidet Jesus feiret sine disipler skjærtorsg. Siden går det slag i slag palmesøng, langfreg, er gmostad 5 Prestens penn skeaften skeg. ver gudstjeneste har sitt preg. Jeg håper mange i år ønsker å få seg hele skens fylde! Påsken peker fremover. Vårt håp handler om at Jesus, den oppstandne levende, skal komme igjen vi skal få oppleve en vårløsning vi aldri har opplevd før! Ikke bare nytt liv, men en ny jord under en ny himmel. Eivind Skeie skriver fint om det i sitt dikt: sst skal våre komme sst skal våren komme, visst skal jorden bli ny, visst skal solen flomme fra en himmel uten sky, visst skal noen nse, visst skal noen le, visst skal barna klatre høyt i livets tre! er kr

3 Sammenslåing sokn i kommune gder elemark Bispedømmeråd tok i møte. februar 25 å slå sammen, gmostad sokn ett nytt sokn, sokn fra..26. Bispedømmerådet har hatt denne saken ute høring i våre tre menighetsråd menighetsmøter i det enkelte sokn. har i begge høringssvarene svart J, mens gmostad har svart EI i begge høringssvar. Saken har vært drøftet i i flere år, vi har nå felles menighetsrådsmøter to ganger i året. et er ofte de samme sakene blir drøftet i tre rådene, det brukes mye tid saksbehandling det enkelte råd, samt at soknepresten møte i rådene, i legg fellesrådet. å blir sokn, ett sokn, skal fungere både menighetsråd fellesråd. ette har bl. annet Søgne Åseral hatt ordning i flere år, der fungerer dette veldig bra. I denne runden blir arnarl så ett sokns kommune fra..26. å blir våre tre sokn lagt ned, samtidig vi opper vårt nye sokn skal fne hele kommunen. en all aktivitet fortsetter før i våre tre kirker. et skal oppes menighetsutvalg den enkelte kirke. isse utvalgene kommer å arbeide lokalt menighetsbygging, planlegging aktiviteter gudstjenester bidra direkte inn i menighetslivet. et blir kanskje en en mer spennende oppger å sitte i et slikt utvalg, hvor en virkelig kan drive menighetsarbeid sin kirke. enighetsrådet vil ta seg økonomisaker, drift likehold kirker kirkegårder, personalsaker, offentlige høringer osv. Fellesrådet vil ha en kommunal representant før. I tiden fremover vil, i samarbeid kirkevergen, forberede denne endringen vil komme nyttår. et er mange oppger saker skal forberedes bestemmes. ette vil bl.annet virke menighetsrådsvalget skal høsten 25, hvor det nå vil bli st liste representanter fra tre soknene. rbeidet er i full gang, vi vil orientere Båndets lesere underveis i prosessen. Kirkeverge Siri Påskens gudstjenester i. mars kl.. Påskeltid, ungdomst. gjenskaper skeltidet Jesus feiret sine disipler skjærtorsg. ens vi lærer om bakgrunnen for sken, spiser vi feirer nattverd sammen. 29. mars kl 11. Palmesøng, kirke. et er jubel palmeblader svinges. forberedes likevel Jesu lidelse død. 2. april kl 11. Skjærtorsg, gmostad kirke. Jesus lengtet etter felleskapet sine disipler. an gleder seg fortsatt når vi deltar i nattverden. 3. april kl 11. Langfreg, kirke. En annerledes gudstjeneste der vi følger Jesus mot kors død. udstjenesten preges evangelienes lidelseshistorie orgelmusikk. 4. april kl 23. Påskenatt, kirke. Påskenattsmessen har for mange skens høydepunkt. Kom opplev! 5. april kl 11. Påskeg, kirke Påskemorgen slukker sorgen! Ja, an er sannelig stått opp! vstandene er s i. La feire sken sammen! ye dåpslysestaker har fått en ny dåpslysestaker. rne de Klerk, 11 år, har tatt seg oppgen å prosere lysestaker barn blir døpt i våre tre kirker. e er utrolig fint laget, en slik ung, har vi leverandør i mange år framover. rne er så ivrig kirkesistent i kirke, deltar i mange gudstjenester ulike oppger. Else Synnes skriver lysestakene sin nydelige kaligrafi skrift. Så hver dåp i våre kirker, er det mange bidrar, for at familiene skal få et fint minne fra gen. I mange, mange år var det dolf dland laget disse lysestakene, det er hundrevis hjem hvor disse lysestakene står, dåpsbarnets nn, to nn kirken hvor de ble døpt. En flott ge fra våre menigheter. Kirkeverge Siri agens oppfordring får ofte reklame mail her jobb, i denne uka kom det noe jeg synes var interesant for sbarnsforeldre. ppen pser t for barn 2-5 år, men selv synes jeg den var søt blir derfor gens reklame fra trosopplærer dere ftenbønn er en flott del leggerutinene ppen ltes ned gratis heter: KK F I Skrifthuset har i 15 år utviklet eriell trosopplæring. est kjent er «ÅPSBILE», et innrammet barneromsbilde aftenbønn. I løpet disse årene har mer enn 0 norske barn mottatt et slikt bilde dåpsge fra sin menighet. amle salmebøker lle våre tre kirker har byttet ny den nye salmeboken. å sitter vi igjen store menger gamle salmebøker vi vil gi bort gratis dem ønsker det. Kanskje er i ei bibelgruppe trenger sangbøker, kanskje har lyst å ha ei flere de gamle bøkene hjemme glig bruk. en nye salmeboka har fått inn en del nye salmer sanger, men de gamle salmebøkene har jo de fleste kjernesalmene pls. vis er interessert, så ta kontakt kom innom Kirkekontoret. ing send mail : Kirkeverge Siri geland bedehus Søngsmøter kl. 1:. mars,. april,. mai. Storsøng kl.. mars, 12. april,. mai, 14. juni (tur) Se hva skjer ppslagstla 4 5

4 Pauls tanker... om ting et er så anledning å sle alternative lister. Listene innfri visse kr: Enhver blir salig i sin tro 14. september skal det Kirkevalg, samme g kommune- fylkestingsvalget. ette blir første gang vi skal lage en felles liste for tre menighetene våre vårt nye sokn menighet. år vi nå blir ettsokns kommune, vil det nye soknet så fungere fellesråd, de sakene det innebærer. et skal velges kanditer menighetsrådet, bispedømmerådet Kirkerådet. Kanditene velges for en periode fire år. enighetsrådene er i gang valgforberedelsene menighetsrådsvalget. En viktig oppge ligger hos nominjonskomiteen skal skaffe kanditer listene. enighetsrådene har oppnevnt en felles nominjonskomite, vi håper mange positive svar fra dem komiteen henvender seg. rbeidet i menighetene har stor betydning for innbyggerne våre, det er viktig en bredt sammensatt liste. et er en sentral spennende oppge en tar seg å sle valg forpliktelsene er de samme andre offentlige valg. et er anledning å foreslå kanditer nominjonskomiteen. Ev. nn kanditer kan gis Kirkekontoret, mail: lle kanditene skal forespurt sagt seg villige å stå lista Lista skal underskrevet minst stemmebeigede forslagsslere Lista skal ha minst så mange kanditer det skal velges fte lemmer Kanditene skal stå i prioritert rekkefølge En kandit kan ikke stå flere lister Et innlevert forslag kanditliste kan ikke bakeks tterligere informjon om dette kan fås menighetskontorene Frist for innlevering lister er 1. mai. vilke oppger har rådet ansvar for? enighetsrådet leder menighetens virkhet der bor. Som lem i menighetsrådet kan ha stor innflytelse de oppgene utfordringene i din kirke. er er noen eksempler menighetsrådets ansvarråder: rosopplæring blant døpte mellom 0 18 år iakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste) udstjenester Kirkemusikk fringer tleie kirken ttale ansettelser prest, prost biskop Samarbeid frivillige Langsiktig planlegging menighetens arbeid nsvar for drift likehold kirkebygg nsvar for drift våre tre kirkegårder Personalansvar for de ansatte i virkheten Økonomiansvar for hele virkheten Konfirmjonsopplæring rift kirkekontoret Kirkeverge Siri kommer det største overbevisning fra mange. Enkelte mener sar å vite at dette er et Bibelsted. oe det aldeles ikke er! Kanskje vil det skuffe noen, har levd i den villfarelse. Langt fra Bibelsted - snarere et uttrykk for egen - helt private livsfilosofi. ttrykket - lettere omskrevet - stammer fra Frederik den Store Preussen, en gang uttalte - fikk nedskrevet tatt i 1741: eligionene tolereres, myndighetene bare ha oppsyn at ingen lider overlt, for her enhver kunne bli salig sin te. ette ble en keiserlig garanti for trosfrihet - for dem ble flyktninger for sin tros skyld. å stås det - uten at jeg kan gå for det - at så den franske filosof Voltaire skal ha uttalt omtrent det samme - nemlig det vi har overskrift: EVE BLI SLI I SI ansett hvem har sagt det - hvor mange ganger det er blitt sagt - det blir ikke mer sant den grunn. Skal det blir riktig ut fra den tro vår norske kirke bygger - det en føyelse, nemlig: enhver blir salig i troen Jesus Kristus. roen aldri bli en selvkonstruert tro - i den forstand at jeg plukker ut det jeg liker, utelater det ikke pser meg. Se der ja - der har vi det igjen! Som vanlig er man ute pekefingre intoleranse ikke er enig meg. Sikkert - sier mange - ville det blitt flere trodde, der kristendommen ble fremst eksklusiv i henseende. er man bare kunne litt mer velvillig innst overfor dem nok trodde litt - men ikke alt! La meg våge følgende stand: Kristendommen kan aldri tolerant! en enhver annen religion intolerant i sin toleranse. Kristendommen består en overgitt sannhet - gitt ud selv. En sannhet forplikter et ville å gå akkord der jeg skulle slå krene der. En ordre er gitt - mottatt - så står det bare igjen å utføre den: å ut i all verden fortell dette ble disiplene fortalt. Etter å ha gjennomlevd skens draikk - kronet oppstandelsen. isiplene - det er det. et forplikter! roen bygger ikke enhvers oppfattelse. I forståelsens kjærlighetens nn det forkynnes - ukortet: Enhver blir salig i troen Jesus Kristus! 6 6 7

5 Kantors penn K sendte «salmeboka minutt for minutt» direkte fra rondheim 1. helgen i advent i fjor. På forhånd var jeg litt skeptisk hvorn dette skulle fungere i praksis. et var jo en viss fare for at hele opplegget kunne oppfattes tørt kjedelig å synge bare salmer i over timer Personlig har jeg «bare» fått meg ca. halvparten disse timene, men nei - det var alt annet enn kjedelig. Jeg visste veldig t, hvorn det hele skulle starte: I den gamle Salmeboka var denne salmen litt skjult nr. 286, men i den nye Salmeboka står Peter s sin «ud, dyre nn ære» ( tre vers melodien fra omsl er mest kjent brukt) veldig flott fremhevet nr. 1. et er sikkert noen, inkludert meg selv, synes språket fra den tiden er litt vanskelig. en uten tvil står både forfatteren selve salmen såps sentralt i vår norske salmeskatt, at denne salmen fortjener å en slags «overskrift» den nye salmeboka! nder 2 ab finner vi så denne salmen igjen - denne gangen 8 vers to alternative melodier fra Ørsta o i ana. I den nye salmeboken har salmer fått nye numre - men siden plseringen generelt inndelingen ikke er endret i den nye boka, kan man faktisk finne mange de «kjente» salmer fra den «gamle» salmeboka hvis man bare blar omkr numre fram bake Jeg var spent hvorn denne «maratonen» skulle slutte. vilken salme blir den siste får «æren» å stå en slags konklusjon alt var sunget før? Jeg vet at siden den nye salmeboka er ordnet «kronolisk» i de forskjellige kapitler, tte dette bli en de nye salmene. en selv om jeg jobber nesten glig salmeboka, var r. 8 fortsatt ukjent for meg. Etter timer salmer kom nr. 8 en absolutt «verdig» slutning, ikke minst fordi salmens teikk er hentet fra selve bibelens slutning - nemlig Johannes Åpenbaring! å er Åpenbaringen for mange mennesker en bok «syv segl» - et har et vanskelig språk en symbolikk kan vanskelig å forstå for i g. gså selve teikken er ikke enkel. va skal vi egentlig mene om de draiske beskrivelser dommeg? er er det rom tolkninger. kan se at Johannes var en draurg i sin tid: an EE disse draiske 20 første kapitler hele apokalypsen bare for å understreke hva var virkelig viktig i kapittel : «g jeg så en ny himmel en ny jord. den første himmel var borte, het fantes ikke mer. g jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra ud, gjort i stand pyntet en brud for sin brudgom.» iktig nok finnes det rede i g en del salmer handler om den «nye Jerusalem». Jeg tenker spesielt «jemme i himlen skal ingen mer gråte» ( for øvrig har nå funnet pls i salmeboka under r. 8!) «il den stad jeg er vandring» ( ikke kom inn ), fortsatt er i hyppig bruk under grferder. et finnes selvsagt så en del salmer rede har tolket teksten i en litt mer alminnelig helhetlig tenkt retning: f.eks. «Ja engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt» (r. 8) «I himmelen, i himmelen» (r. 8). Eyvind Skeies salme «Åpenbaringens kjerne» i et tidsmessig lett forståelig språk: r. 8 i Salmeboken Jeg tror jordens forvandling en gang, en tid, en sted, en fremtid hvor uds himmel jorden senkes ned, en evighet glede alt de vakre her blir løftet i uds klarhet stråler bedre her. Jeg flykter ikke fra verden. en jord engang falt, er båret de hender skal fornye alt. Jeg vet at Jesus lever! Jeg tror at n Krist, når håp er ute, skal stige frem sist. Jeg tror verdens forvandling. En tid, en sted, en gang skal ting bli nye alt bli fylt sang! Ja, jorden skal fornyes e ting skal skje! Bak døden venter Jesus. en vil tro, skal se! Jeg flykter ikke fra verden. Blant jordens minste s, der finner jeg den fremtid jeg vil vente. Ja, jorden skal forvandles, dens natt går alt mot gry! Jeg tror at Jesus Kristus skal e verden ny! er ser jeg så en veldig spennende teolisk utfordring mot den tradisjonen hvorn vi har sett det evige himmelriket gjennom tidene. et «nye Jerusalem» er ikke lenger en «fjern visjon» et «abstrakt sted» hvor vi hner etter døden dommegen. uds himmelrike kommer jor - hvor helst når helst! (Kanskje har vi rede møt et liten stykke «immel jord» før?) En forvandling ikke bety at denne skjer akkurat denne pokalypsen Johannes beskriver - en forvandling kan så skje i en stadig prosess, kanskje er vi - her nå - en del i akkurat denne prosessen? g - lest mellom de linjer Skeie har skrevet - er det kanskje slik at ud bygger sitt rike gjennom tror ham. enne Salmen står fortjent slutning salmeboka. en i sitt enkle språk, den enkle melodien Sigvald veit, absolutt håp lit det kanskje mest sentrale spørslet i den kristne tro. g samtidig er dette en salme viser en ny utfordring: va kan vi selv bidra i vår tid, slik at det «nye Jerusalem» Johannes beskriver kan ble realitet her nå? en, nå bake igjen Ks Salmemaraton. eldigvis har nå K valgt å legge ut sine «timer salmemaraton» nett.selvfølgelig uten noter tekster - men under kan man nå finne salmene fra den «nye» salmeboka opptak - så r. 8 jeg har har skrevet om her. Kantor Jörn ilbakeblikk fellesmøtene 24 geland Fellesmøtene ble i år arrangert u-lok siste helga i januar. et ble alltid en fin helg, variert prram rundt hundre mennesker innom hver kveld. rude Jonsen un yhre var hotalere dette året, temaet var «Størst alt.» fikk høre om uds uendelige kjærlighet. t Jesus har satt dype fottrykk i historien for hvorn vi har det nå. t det er hos Jesus finner din verdi. SØS V L! I år hadde vi så eget husband ledet lovsangen. Britt Ås, Lillian Lauvås mband Karo Lou evatn var innom sang en kveld hver. var det eget un yhre Shining tensing fellesmøte ungdomsarrangement rundt hundre ungdommer. er sang Shining, Karen argrete hadde ankt inypath fra Karmøy hadde konsert - virkelig en festkveld. Komiteen er rede igang å planlegge Fellesmøtene 26. Skulle ha noen innspill snakk. Årets fellesmøtekomite bestod : Kristine Kjetså - orum ilde olmesland fra Bedehuset. rude Jonsen Stian Lauvås fra Betania. Erling Lande unhild elliesen fra kfukm. olf artin Synnes ørres Lohne fra Kirka. usbandet ledsaget sangen under møtene rude Jonsen talte to møtene 8 9

6 gmostad, Påmelding innen.mars 25 menigheter u kan melde kirkekontoret. ring 57 send melding 04 45, e-post onica: Pris kr. - (inkl. taco lørg ettermidg). eldresøsken over 4 år kommer taco betaler: kr. pr. person Faktura (s-leir + taco) sendes i etterkant. Frist for melding:..25 S-leir - husk å gi beskjed om hvor mange kommer taco lørg kl.17. melding. 9 åringer i kirke gleder å treffe dere S leir! S leir teamet: kersmyr eidi F. elliesen Karl Jostein lsen Ine Cecilie rislel-skaar Karl artin orkildsen Silje Pernille Lohne 11.april søng 12.april udstjeneste kl.11. Pris kr. - Elisabeth Fladstad (enighetspeg) onica de Klerk (enighetspeg) Prram 11. Fremmøte i kirke egistrering Samling i kirka Bibelfortelling sanger 12. Pølser ktivitet i gruppe 45.min 3 stjoner 15. oe å bite i 15. Valg: ansegruppe ktivtetsløype i hn 17. aco for hele familien KFK KF 1 Slutt Søng. Fremmøte 11.. S-gudstjenesten S leirbarna deltar, men sitter sammen foreldrene under gudstjenesten. tar forbehold om endringer prrammet. gmostad, menigheter Påmelding innen.mars 25 u kan melde kirkekontoret. ring 57 send melding 04 45, e-post onica: Pris kr. - (inkl. taco lørg ettermidg). eldresøsken over 4 år kommer taco betaler: kr. pr. person Faktura (s-leir + taco) sendes i etterkant. Frist for melding:..25 S-leir - husk å gi beskjed om hvor mange kommer taco lørg kl.17. melding. 9 åringer i kirke gleder å treffe dere S leir! S leir teamet: kersmyr eidi F. elliesen Karl Jostein lsen Ine Cecilie rislel-skaar Karl artin orkildsen Silje Pernille Lohne 11.april søng 12.april udstjeneste kl.11. Pris kr. - Elisabeth Fladstad (enighetspeg) onica de Klerk (enighetspeg) Prram 11. Fremmøte i kirke egistrering Samling i kirka 12. Pølser ++ Bibelfortelling sanger 12. ktivitet i gruppe 45.min 3 stjoner 15. oe å bite i 15. Valg: ansegruppe 17. aco for hele 1 Slutt alerier i kirke re maleriene fra kirke har vært «borte» fra kirka i halvannet år grunn restaurering. et er iksantikvaren har hatt oppdraget bevilger penger slike tak. et er vi utrolig takknemlige for. Bildene er nå restaurert reparert pls igjen i kirken. et er IK (orsk institutt for kulturminneforskning) har foretatt dette store arbeidet. Bildene kom pls igjen i slutten februar bildene under viser montering det store «ansson epitafiet». ktivtetsløype i hn familien KFK KF Søng. Fremmøte 11.. S-gudstjenesten S leirbarna deltar, men sitter sammen foreldrene under gudstjenesten. tar forbehold om endringer prrammet. Kirkeverge Siri gmostad, menigheter S-leir 9 åringer i kirke 11.april søng 12.april udstjeneste kl.11. Pris kr ema: JE E VEES LS! Velkommen bo hjemme leir, er en del kirk trosopplæring. Leiren er for barn er, fyller 9 år. en arrangeres i kirke, men er et samarbeid mellom de tre kirkene våre. ming aktivitet På leiren får bruke dine kreative evner. u vil få å bake, snekre lage ulike formingsaktiviteter. et lager får ta hjem. attverd På leiren snakker vi om nattverd, hva den betyr. attverd er en viktig del udstjenesten. På søngen får mulighet å delta i nattverd i udstjenesten. starter leiren en bibelsamling i kirka. Etter deler vi inn i grupper følger gruppa ulike aktiviteter, eks. forming, baking, snekring, fysisk aktivitet at frukt blir servert. ytt i år: KIVIESLØPE I LIESESLLE. (ta innesko) SEPPE her øver vi inn en ns gruppa skal vise i kirka søngen. (valgfritt) SØES S- JESE Barna er aktive under uds- Etter gens aktiviteter inviteres leirdeltakere, foresatte, søsken, besteforeldre, tanter, onkler andre familielemmer varm KFKKF kl. 10. SK: PÅELI innen et store maleriet bæres inn sterke folk. 2. aleriet er pakket ut. 3. onteringen er nesten ferdig. 4. yrestaurert bilde. BLI E VEL!! tjenesten. e går inn i prosesjon i starten. øver inn en edhjelpere: E ØE KIVIEE VEE PÅ E!!! sang, noen lærer seg en ns. lt dette vil de få vise under gudstjenesten. oen får i oppge å dele ut prram, tenne lys, lese noe trenger voksne å hjelpere leiren. eldre, faddere, andre har lyst. i beskjed melding. 11

7 KIK LIESES gmostad menighetsråd Årsmelding 24 KIK er et KIKs 3 lokallag. nnenhver søng samles vi i hn gøye aktiviteter, leker, stafetter, ankt hovektivitet. I vårt lokallag kan dere komme når dere går i klse oppover. år samlinga er slutt ber vi Fadervår sammen. begynner klokka.m holder 20.. På ei vanlig KIKsamling hos er vi cirka 20 stykker synes det hadde vært gøy om det hadde kommet noen flere innom. v går vi ut står skøyter bildene her (fra 2), «skiskyting» ishockeykamp. Skiskyting var at skulle gå ei lita runde treffe blink tre ganger at vant over noen lederne i «Stein, saks, papir». et var første lag å bli ferdig i at det var en «skiskytterstafett» man kunne få strafferunder hvis man tapte. sluttet kvelden bedehuset i Snig der vi spilte li drakk kakao samt hørte en ankt ba Fadervår i sammen. Søng. februar var det igjen vanlig KIK-samling i hn der vi hadde blant annet stiv heks ( V-vri), kanonball, innebandy volleyball. I legg kom det fire stykker fra anl var han ene hadde en fin ankt handlet om å feste ud slik at vi var rustet å møte motstand når vi skulle f. eks. ut å studere bort i fra den trygge «kristenbobla». KIK s 6 hol: Bevisste kristent liv nne mennesker for Kristus Veilede omkring tro, etikk id Skape idsglede tfordre å ta oppger ansvar innen id kirke tvikle personkontakt vennskap Kilde..25: et er KIK følgende ger: 3.3 Ingen KIK 1. skeg Ingen KIK 17. mai.5 slutning PS: har så gruppe Facebook, følg! er vil det bli lagt ut info minnelser om KIK-samlingene i legg en meldingstjeneste. vis vil ha melding e sånn: https:www.facebook.com groups434?fref=ts edlemmer i menighetsrådet Jan Inge jedrem, leder Johanne Strømsli ugland, nestleder Steinar ansen arit Synnøve gmostad (fritatt i 24) Varalemmer: arianne en (har møtt ft stemme) erete Spilling Sigrid ufteland orund Bøhn ansen une esland skekjær edlemmer i Kirkelig fellesråd: Steinar ansen Johanne Strømsli ugland Vara: Jan Inge jedrem arit Synnøve gmostad øter i menighetsrådet hadde i 24 seks møter behandla saker. o møtene har delvis vært felles ungdomst. e resterende har vært i sakristiet i gmostad kirke. ktige saker enighetsrådet behandlet saken om sammenslåing, gmostad menighetsråd. En sak kom fra Bispedømmerådet, evt. vil føre et felles valg nytt menighetsråd fellesråd for hele kommune i 25. enighetsrådet gikk enstemmig imot sammenslåing. Saken blir så behandlet i menighetsmøte i januar 25, før Bispedømmerådet tar en else i februar 25. nsatte i kirken Kirkeverge: Sokneprest: enighetssekretær: kar menighetssekr: enighetspeg: enighetspeg: Kirkegårdsarbeider: Kantor: Kirketjener gmostad: Siri jerdsjø isl olf Synnes Beate. F. Johnsen (sykemeldt) Bjørg jøm Elisabeth Fladstad onica de Klerk rond elliesen Jörn änsch Bjørg jøm udstjenester et har vært gudstjenester i 24. ilsammen har 11 deltatt gudstjeneste. ette blir et snitt deltakere. ntall gudstjenester har gått noe ned de siste årene, men stt er særdeles bra. et ble i 23 lagt opp en ny gudstjenesteforordning der gmostad har gudstjeneste ft hver 4. søng kl. 11. I desember 23 innførte menighetsrådet kirkekaffe gudstjenester utenom høytidsger. I juni hadde vi friluftsgudsteneste ivefabrikken Spilling. ette har blitt en t innarbeidt tradisjon. trygt vær gjorde at vi for sikkerhetsskyld satt under halvtaket. Etter gudstjenesten var det mulighet for omvisning rivefabrikken, grilling brakt. akk l Spilling viste nysgjerrige rundt. odt oppmøte gjorde dette en fin g. Frivillig klokkertjeneste I 20 blei det tatt innført frivillig klokkertjeneste. ddmund øble, arry Kleiven, Johanne ugland nne Kristine Lysestøl har delt denne viktige oppgen, en ordning fungerer svært t. akk for denne viktige gjerningen! Kirkevert ette går rundgang mellom mange har ansvar for 1 2 gudstjenester i året. Kirkeverten tar imot folka kommer, deler ut salmebøkerhefte, hjelper kirkekaffen å telle opp kollekten samt opprydding etter. Kirkesistenter ytt i 23 var innføringen kirkesistenter. 5-6 barn i alderen - år har hjulpet presten under gudstjenesten 12

8 tekstlesing, bønn nattverd. En flott ordning vi vil fortsette. Kirkelige handlinger øpte: 4 (6 i 23, 8 i, 7 i 2 5 i 20, 8 i 29, 7 i 28) else: 2 (2 i 23, 2 i, 0 i 2 5 i 20, 1 i 29, 1 i 28) rferd: 3 (5 i 23, 5 i, 5 i 2 2 i 20, 3 i 29, 8 i 28) Konfirmerte: 5 (3 i 23, 2 i, 5 i 2 2 i 20) 4 barn fikk delt 4-årsboka 2 barn fikk 6-års Bibelen. et var i 24 invitert -års konfirmanter. rbeid i menigheten S-leir I tråd trosopplæringsplanen ble det arrangert to S-leirer i åringene om våren 7-8- åringene om høsten. Leirene samlet hhv. 34 deltakere fra hele kommunen. -leir lys våken I startet et nytt trosopplæringsprosjekt for 11-åringene, ble videreført i onsger etter skoletid er det samling KFK geland. I november samlet deltakere fra kommunen, foregikk overnatting i kirke. Sprellende glede Barnekoret Sprellende lede opplevde færre sangglade barn, ble dessverre lagt ned i 24. akk orill ægbostad Kantor Jørn har ledet dette, sammen barna beriket publikum. enighetsfaddere urid Einarsmo nita rønstøl har i 24 vært menighetsfaddere. enighetsfadder er rundt deler ut hilsen fra menigheten, sammen et bilde, en bok en C hengig om det er 2 3-årsgen for dåpen. iakoniutvalg erd ryland orund Bøhn ansen har sagt seg villig å bli i et nyoppet diakoniutvalg. gmostad Privatskole I 24 gikk den offentlige skolen i gmostad over å bli gmostad Privatskole. et åpner muligheten for tettere samarbeid menigheten. Før jul kom Elisabeth Jørn hadde to adventssamlinger i skolestua for elever. I 25 er det planlagt nye samarbeidsprosjekt. Baby sbarnssang nnenhver torsg er det baby sbarnssang KFKFK geland. Elisabeth onica har ansvar for samlingene, dørene åpner kl 0, samling kl.,, lek aktiviteter frem kl 12.. jennom året har det deltatt 2-3 barn fra gmostad. Frivillighetssentralen ørres Lohne er valgt menighetenes felles representant styret i Frivillighetssentralen. orund Bøhn ansen er vara. Båndet enighetene i ut sitt blad Båndet husstander i kommunen. Fra gmostad er arry Kleiven i reksjonen. akk for mange fine reportjer fra gmostad i 24. gmostad har vært synlig i bladet så i år. et kom ut 5 blad i 24. Innsamlingsaksjonen I år gikk tv-aksjonen Kirkens nødhjelp. enighetsrådet takket ja å stå for gjennomføringen denne i gmostad. Internjonalt arbeid eropagos er menighetens misjonsprosjekt. er bidrar vi at psykisk utviklingsheme i anjing i Kina får gå gsenter i stedet for å arbeide 12timersger fabrikk bli pifisert hjemme hos foreldrene. På gsenteret er let å e de så selvhjulpne uhengige mulig. Elevene gsenteret ome of race får fysisk, intellektuell sosial trening pset den enkelte. var i fteaksjonen Kirkens ødhjelp. Konfirmantene samlet inn 6.4,- kr i fteaksjonen. akk gmostad enighetsråd takker merbeidere for det e samarbeidet i 24. akk andre organisjoner driver arbeid i gmostad, for t samarbeid. akk frivillige vi er helt hengige. akk bringer diakonalt arbeid inn i hjemmene. akk for ber for arbeidet. akk kakebakere deltar gudstjenestene. Spilling. januar 25 Jan Inge jedrem, leder menighetsråd Årsmelding 24 menighetsråd har i 24 bestått Lillian avand (leder), Ståle yste (nestleder), beke islef, åvard Kyte, nita Stensland, Lin Kleiven sokneprest olf arin Synnes. Varalemmer rne Christian, arit ønnesland, nne, arie Emilie Leithe Fjeldskår Frank une abrielsen et har vær viklet 7 møter, hvor to møter var felles de andre to i kommunen. et ble behandlet sammen 17 saker. Sekretær for rådet har vært Bjørg. jøm. Kirkelig Fellesråd enighetsrådets representanter i Kirkelig Fellesråd er Lillian avand Ståle yste enighetenes representant i Frivilligsentralen er ørres Lohne orund B. ansen vararepresentant. nsatte i kirken har vært Elisabeth Fladstad onica de Klerk, menighetspeger rond elliesen, kirkegårdsarbeider erd Lindland ielsen, kirketjener Jörn änsch, kantor Siri isl, kirkeverge olf artin Synnes, sneprest Beate. F. Johnsen, menighetssekretær Bjørg jøm har vært vikar i hennes sykefrær. enighetsrådet takker for t arbeid! udstjenester et ble i år i fjor holdt familiegudstjeneste eme Bedehus. ette var en positiv opplevelse fullt hus. et ble holdt en lekmannsgudstjeneste orun Pedersen Ståle yste samt mange frivillige. et var en gudstjeneste fyr t oppmøte. Friluftsgudstjenesten i Kråkevika ble flyttet kirke grunn dårlig vær. enighetsrådet er veldig fornøyd at det nå er gudstjenester, annenhver søng i kirke. utsigbarheten er nok en viktig faktor for å øke oppmøtet. SS varsling gudstjenester brukes i økende grad, liste for melding ligger i våpenhuset. har nå barnungdom kirkesistenter. I 24 ble det holdt. gudstjenester i sammen deltakere. et var 11 døpte, 12 konfirmerte, 6 vigsler 18 kirkelige begrelser i 24. et har vært 2 utmeldinger 0 innmeldinger i kirken. ndre arrangementer Sammen Bedehuset elselaget arrangerer menigheten streffene annenhver mang Bedehuset. ette er populære t te arrangement. takker for t samarbeid ser fram fortsatt e hyggelige samlinger. er er det mange frivillige sler opp er å e disse samlingene så bra. rosopplæring Størst alt Som ledd i myndighetenes ønske om at opplæringen i den kristne tro skal skje i regi menighetene ikke i skolen, er trosopplæringsreformen under utrulling i hele landet. anl prosti har vært tidlig ute menighetene i er nå i full drift. er er noen de aktivitetene kommer inn under «Størst alt». enighetsfaddere artha elhaug, arit ønnesland, Inger Pernille yste Sissel adland er menighetsfaddere for. e leverer ger 2 3 års dåpsg. 14

9 4-årsbok 6-års bibel et var barn fikk invitjon 4-års samling i forkant utdeling 4-års boka. a har vi skattejakt i kirka spiser boller saft. 14 stk. møtte gudstjenesten fikk 4-årsboka. e ikke kunne komme sa ifra i tid fikk boka levert hjemme. 18 barn ble invitert utdeling 6-års bibelen, 12 møtte gudstjenesten. har stor oppslutning dette, de barna ikke kommer gudstjenesten i kirka får sin bok sendt. S-leir et ble arrangert to S- leirer i åringer våren, 7-8-åringer høsten. il sammen var det barn disse to leirene ca 15 fra menighet ange søsken foresatte samles gudstjenesten i kirke søng, midg ungdomst lørg ettermidg. Våken gent Våken gent ble arrangert i kirke for 11-åringene i kommunen barn fra, gmostad. e har to fellessamlinger siste fellessamling overnattet vi 15 stk i kirke. 3 barn fra menighet. Kongebarna kor Felles Betania leder Elisabeth Kongebarna kor har øvelse annenhver onsg, øvelsene er lagt opp mye sang, vi øver å synge sammen, lytte tørre nye utfordringer. På samlingene har vi ankt, lek, konkurranse. samarbeider t Betania, deler ulike oppger gjennom året. synger dessverre litt for lite «ute», vi har prøvd noen ganger, men det er vanskelig å få det. Barna er s 3-7 år, vi er hengig at flere enn bare ledernes barn kommer når vi skal synge. prøver å synge et par ganger i året f.eks: 17. mai i kirka, et opplegg i regi Betania. Konfirmanter 24 hadde menighet 12 konfirmanter. la om konfirmantopplegget i 23 høstkonfirmjon lørg gudstjeneste. Sammen var vi så en fem gers leir Lista fly. ll undervisning er nå felles gmostad KFK geland etter skoleslutt annenhver tirsg. nkter Både onica Elisabeth bruker mye sin tid å e lag foreningsliv å holde nkter i ulike settinger. Internjonalt arbeid lle tre menighetene støtter reopagos i deres arbeid ghjemmet ome of race i anjing, Kina, minimum ett offer i året. Vennskapsmenigheter Vår vennskapsmenighet er i Laxmipur i epal. Karin Erling Lande er kontaktpersoner mellom menighetene. gså i år deltok vi i fteaksjonen Kirkens ødhjelp hvor konfirmantene var bøssebærere. e fikk samlet inn ,- pengene gikk Ks arbeid over hele verden. Frivillige merbeidere enighetsrådet vil takke frivillige merbeidere for at dere sler opp Jesu ord levende gjennom deres gjerninger. ette er noen dem: Frivillige klokkere: le Fladstad, Jorunn islef, åvard Kyte, Lloyd Kristensen enrik Emil lsen Kirkesistenter: ats ndre Fjeldskår, ads leksander lsen, Lars ndre Fladstad, anna Louise lsen, hea omine Karlsen, ina Kristensen, Fredrik amman erman Falkum nktsholdere eldresenteret: elvin Kleiven Egil Falkum edvirkende Lekmannsgudstjenestene lle kirkevertene de er ansvarlig for kirkekaffen enighetsråd..25 Lillian avand, leder menighetsråd Årsmelding 24 menighetsråd har i 24 bestått ørres Lohne(leder), arianne. orum(nestleder), ag elge Engeland, Kje Braadland, eidi Fed elliesen, Bjørg F, Inger Lise, Kristin aria. Sand, olf artin Synnes (sneprest). Varalemmer Svein tto gmostad, Pål arry Egeland, unnlaug Sandvik, Jorunn rberg Fredly. Kirkelig Fellesråd enighetsrådets representanter i Kirkelig Fellesråd har vært: eidi F. elliesen ag elge Engeland. enighetenes representant i Frivilligsentralen har vært ørres Lohne orund B. ansen vararepr. enighetsrådet har hatt 6 møter, 2 dem felles gmostad menighetsråd. enighetsrådet reiste båttur Åsgott utforbi ille freg. juni. lle fikk pls i båten ørres, selv etter å ha spist mette reker. øffet rundt hele ille i fin kveldssol. ktig å ta vare det sosiale i rådet! nsatte i kirken har vært Elisabeth Fladstad onica de Klerk menighetspeger rond elliesen, kirkegårdsarbeider erd Lindland ielsen, kirketjener Jörn änsch, kantor Siri isl, kirkeverge olf artin Synnes, sneprest Beate. F. Johnsen, menighetssekretær. Bjørg jøm har vært vikar i hennes sykefrær. enighetsrådet takker for t arbeid! udstjenester udstjenestene er menighetens viktigste samlinger. Kirkekaffe etter gudstjenestene fortsetter. I ska jule nyttårshelgene ble det oppfordret å ta turen tre kirkene i kommunen for å feire høytidene sammen. Samarbeid tvers de tre menighetene er en positiv utfordring. et arbeides utredning evt. sammenslåing tre sokn i kommunen der ett felles menighetsråd så skal fungere fellesråd. har fortsatt den nye dåpsliturgien ble innført august 2 I ble gudstjenestereformen satt i verk gradvis desember kjente biskopen vår versjon. Venke olm ørres Lohne deltar i gudstjenesteutvalget fra menighetsråd. udstjenestereformen har vært blir en viktig sak for menighetsrådet. prøver å ha forsangere i kirka så ofte mulig, men dette har vært vanskelig å få. oppfordrer forsangere å ta kontakt Jörn. Jörn øver i nye salmer siste ti minutter før hver gudstjeneste. har nå fått regelmessighet i gudstjenestene, hver annen søng i kirke. utsigbarheten er nok en viktig faktor for å øke oppmøtet søng kl SS varsling gudstjenester etc. brukes i økende grad, liste for melding ligger i våpenhuset. har nå barnungdom kirkesistenter. ed de nye kappene ut de et friskt positivt element i gudstjenesten, kirk nye «munkeorden»? voksne spisser i hvert fall ørene når disse leser teksten dåpsformaningen. Stort sett har vi planlagt gjennomført gudstjenestene sammen frivillige gudstjenestegrupper. ppslutningen disse gruppene har vært. ruppedeltakernes engjement fanti gitt liv gudstjenestene. a kontakt olf viss har lyst å i gudstjenestegruppe! Bruk prosjektorer i kirka for å vise tekst lerretvegg er under planlegging. «Vandring mot jul» søng 7.desember (tidligere kalt lysmesse) var en suksess. onica hadde lagt opp en flott vandring Ell hage utenfor bedehuset der vi så Jesusbarnet aria Josef, gjeterne marken de tre vise menn. ble ledet keiser ugustus fra kirka bedehuset fakler. isgrøten bedehuset mettet såvidt et fullsatt bedehus etter. et ble i 24 holdt gudstjenester i kirke sammen 5184 deltakere. et var 28 døpte, konfirmerte, 11 vigsler begrelser. ndre arrangementer enighetsrådet ser det så viktig å re delta bibeltimer etc. arrangeres i de andre ne innen menigheten. Fellesmøte Betania siste helga i januar samlet bortimot 0 mennesker møtene. ette var samarbeid mellom Betania, bedehuset, Kfumk kirka. et planlegges svarende fellesmøte helga januar i 25, ungdomst. I forbindelse trosopplæringsprrammet er det viktig å huske at så den voksne del menigheten stadig trenger å arbeide uds rd. 15. november var det erbeiderfest ungdomst. var 1 deltakere. Jens lai Justvik delte mye alvorlig moro. rosopplæring, «Størst alt» enighetsrådet har vært kurset i dette, trosopplæring t opp hvert menighetsrådsmøte uttrykk for at vi ser denne reformen sammen gudstjenestereformen vik tige satsingråder. udstjenestene legges nå opp slik at barna så skal få noe ut det. Blant annet har vi minst en typisk barnesang-salme i hver gudstjeneste. Våre to menighetspeger en utmerket jobb formidlere det glade budskap barna utfyller presten en forbilledlig te. et barna får seg er det så en mulighet for voksne å få seg!kveldsåpent en onsg i neden u-lok. har fått positive bakemeldinger. åpsfaddere Elisabeth omel, Britt Kari Birkestøl, agny lsen, Bjørg jøm, Brita Engeland, Jorunn gmostad, rete slesen, Karin ellekjær, Christiane orkildsen, laug Stensland ypestøl agnhild Salvesen. 4-års bok 6-års bibel 4-års bok: 15 stk. 6-års bibel: 15 stk. e ikke kom fikk den i Kirka har fått den sendt hjem seg hentet den kirkekontoret. 17

10 S-leir 2 S-leirer sammen 43 deltagere fra 3 sn. Våkengent et var to samlinger Våkenagenter ngdomst geland for, gmostad. Våkenagentene sluttes overnatting i kirke. il sammen barn deltok. Konfirmanter enigheten hadde 20 konfirmanter i 24. har gått over høstkonfirmjon. ndervisningen starter vinteren sluttes stor merleir Lista, ca 3 konfirmanter fra hele anl prosti var samlet leir i august 24. Kor «Sprell levende» er for barn 3-7 år: Ikke i aktivitet Barnekoret for barn 8-12 år: Ikke i aktivitet geland blankor er nå i gang øvelse ypls skole hver torsg kl.-.. Internjonalt arbeid lle tre menighetene støtter reopagos i deres arbeid ghjemmet ome of race i anjing, Kina, min. ett offer i året. deltok så i år i fteaksjonen Kirkens ødhjelp. emaet var i år «ferdig fordeling ressursene i verden». Konfirmantene samlet inn kr. 57.7,- Vennskapsmenigheter Vår vennskapsmenighet er i Laxmipur i epal. Karin Erling Lande er kontaktpersoner mellom menighetene. Bekymring angående prestedekningen: I juni sendte vi en bekymringsmelding vår biskop prost. ed kun en prest (tidligere hadde vi så en teolutnnet kateket) samt økt frihelgs-ordning for presten, har vi ttet skjære ned antall gudstjenester. Bispedømmekontoret har beregnet antall gudstjenester, vielser grferder for vår prest å ligge over gjennomsnittet for både prosti bispedømme. har fått signaler fra tidligere prost nånde biskop om at bekymringen t alvorlig, vi håper å se bedring prestedekningen, bl.a. hjelp prostiprest. Frivillige merbeidere En stor takk sler opp frivillige merbeidere. ærmere 2 personer er aktive gjennom året kirkeverter, klokkere, ledere konfirmantleir S-leir i korene. et ordnes kirkekaffe, noen hjelper å trille de gamle anktene eldresenteret andre hjelper gnad konfirmantfest, S-leir så videre. Som tegn en levende menighet! menighetsråd 1 ørres Lohne, leder Barnesi ratulerer søstrene ed aja rimestad i Snig sist svarte riktig oppgen i Båndet. enne gangen har jeg laget en oppge slutt får et løsningsord. Skriv den boksten jeg er ute etter stor, slik at den blir t synlig - lykke! år løsningsordet er funnet kan sende det meg, bli i trekning en fin premie. in adresse er: 1. bokst Ikke gutt, men Siste bokst 1. bokst n blomst ytt fra kirkevergen 3. bokst: En disiplene Jesus fortalte soltene hvor Jesus var, for så å tjene penger det? Siste bokst «På olgata stod det et» er rede i mars, våren er virkelig i anmarsj. I disse ger blir det plantet skeliljer grene vi st. et er et flott syn når våre kirkegårder er fulle gule vårblomster, det lyser virkelig opp. går mot ske. På kirkekontoret har de ansatte trle ger i ukene før ske. et er spesielt våre trosopplærere onica Elisabeth, har mange barnehage, flere skoleklser skevandring i våre tre kirker skolegudstjenester. På mange oppdragene er både organist, kirketjener andre bidrar, så dette er ei flott trel tid. et er ftetid, vi forbereder ske, hvor vi i våre tre kirker kan få hele skens draikk. starter i kirke gudstjeneste Palmesøng, hvor vi minnes Jesus ridende et esel hvor han ble hyllet konge, folk la ned palmegrener klær veien der han skulle komme. fortsetter i gmostad kirke Skjærtorsg, for å minnes Jesu siste ltid sine disipler, før han ble grepet tatt fange. En fin gudstjeneste hvor vi feirer nattverd sammen. Langfreg er den tunge gen, hvor Jesus ble hengt et kors døde. minnes dette i kirke, en spesiell minne-markering. Påskeaften natt feirer vi i kirke, hvor vi går fra mørke død, skemorgens lys glede. 1. skeg er det stor høytidsgudstjeneste i kirke, hvor vi feirer Jesu oppstandelse. synger de kjære skesalmene, før vi slutter gudstjenesten ute kirkebakken, sangen «eg ære, over dødens makt». En sterk slutning vår skefeiring. Kristus er oppstanden, ja, han er sannelig oppstanden. Kirkeverge Siri 3. bokst: Søngen Jesus red inn i Jerusalem et esel? Siste bokst va heter dette husdyret? 3. bokst: Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten 1. bokst 3. bokst Jesus hadde dette hodet han ble korsfestet.

11 Ådnes bakeblikk Simon øksland - eit levande bibelleksikon Slik lyder overskriften i en liten artikkel i 0-årsberetninga for en Vestlandske Indremisjons (VI) bibelskole Bildøy Bergen. øksland var lærer husfar denne bibelskolen fra 52 15, men var rede fra 34 knyttet VI forkynner stod i mange rike vekkelser. Simon øksland var født heiegarden øksland i Sør-udnel. Far hans, le obi Bentsen, var født i 1847 ydland i Sør-udnel, Simons mor, omine lstter, var født i 17 jomsland i gmostad. obi var gårdbruker øksland han giftet seg våren 18, der Simon øksland bodde de siden sine ger, her (18-). fikk de etter hvert sju barn. omine obi g barna en kristen heim, i denne heimen øksland ble det ofte holdt husmøter. obi selv talte ofte disse møtene. ugift bosatte seg i olum. Eldste sønnen i barneflokken, laf øksland, født 19, var i hotellgutt i Katrine Bratads hotell i Store Elvegate i anl. Senere drev han kolonialvareforretning i anl var en kjent handelsmann der. gså han var ugift. levine heodora, født 18, var i tjenestepike hos byggmester kjøpmann ørres Klev hans store familie i Store Elvegate i anl. heodora giftet seg i orvald Larsen øksland. an var født i Sirlen, garden Skibeli, men hans mor var fra Skarstad i Sør-udnel. heodora orvald bodde øksland, nabobruket hennes barndomsheim. e fikk to sønner; Lars ust (f.20) obi ideman (f.23). estemann i søskenflokken var Simon, vi kommer nærmere bake. en yngste var Karl øksland, født i 10, gift i 29 lga Skarpengland bosatt i Øvrebø. o barn; orhild (f.) (f.32). Bolette, født 1 var eldst søskenflokken. I 10 tjente hun hos Peder ansen familien ræl, senere kom hun olum giftet seg der Kristian reipsland. eres seks barn var argit (f.), ora (f.11), enrik (f.12), obi (f.14), Borghild (f.20) rthur (f.). Simon øksland var altså nestminst i søskenflokken, født øksland. april 1 an vokste opp i en kristen heim, fra barndommen var han vant husmøter reisende predikanter sin egen far taler. llerede i ung alder reiste Simon rundt i distriktet forkynner. an arbeidet snekker, men våren 23 forlot han heimlandet Stangerfjord. an ks ugift hustømrer. ålet ferden var Chicago, der ble han leder for en bibelklse i Salem evangelsike frikirke. nder tiden i S traff han athilde han senere giftet seg. un var fra Jæren. e fikk to sønner, orleif var eldst, aurits døde barn. nne Sofie var født i 1 un tjente i hos seilskipsfører Severin ansen familie i Braten 18a almø i anl. Sofie var ugift bodde i anl. egine, født 18, tjente i olmesland i olum hos gardbruker mmund ansen familie. un var et var ikke så mange årene han var i merika, før han vendte bake. I 34 startet han sitt arbeid i VI, han praktiserte så snekker i mange misjonsheimer han te. Simon øksland var et levende bibelleksikon. et ble sagt om han at han briljerte ikkje 20 sine kunnskapar, det var han for slåten audmjuk. ektør Jens. nsvåg skrev om øksland: Å sitte under økslands talerstol er å sitte rdets kildevell. Ikke bare det at hans bibelkjennskap er så enorm, men han har en enestående evne å illustrere belyse Bibelen Bibelen. er er han suveren. et er rikdom å hente under hans talerstol. ikdom hentet fram fra Bibelens skattkammer. an i sin ungdom var noe svovelpredikant er blitt bibellærer, mild trøsteboken hos profeten Esai. Simon øksland var lærer husfar bibelskolen Bildøy i år. m ti hans her er det fortalt: Som lærar var han forkynnar, forkynnar var han lærar. tnelet hans var åndeleg sterkt greip elevane. Biletbruken var alltid henta frå Bibelen. elevane i denne ti står det ein særleg glans om Simon øksland. an døde i, over år gammel. Kilder: Intervju horhild reipsland obi øksland, dessuten kirkebøker folketellinger fra digitalarkivet.no samt bøkene il ns ære Bibelskolen Bildøy Berger 0 år orges Bebyggelse. jelpesendinger Øst-Europa Båndets merbeider Ådne Farl Klev er så engjert i arbeid hjelpesendinger Latvia for organisjonen En jelpende ånd - ØstEuropa. an tar glede imot klær sko dette forlet. øden er fremdeles stor i Latvia. Klærne rene pene, skoene pene lite brukt. I Latvia er et t distribusjonsapparat, så vi er sikre at varene kommer trygt fram dit de skal blir levert i de e hender. rganisjonen har lager i Kirkeveien 11 i Lyngl ( over gata for eierigården). Åpningstidene for levering er hver torsg. 1 hver lørg fra setter stor pris kr.,- i fraktstøtte pr. sekk eske. nærmere informjon spørsl kontakt Ådne Farl Klev in sang ilde olmesland ive me Jesus - Jeremy Camp In the morning, when I rise In the morning, when I rise In the morning, when I rise ive me Jesus. ive me Jesus, ive me Jesus. ou can he all this world, Just give me Jesus. When I am alone, When I am alone, When I am alone, ive me Jesus. When I come to die, When I come to die, When I come to die, ive me Jesus. ive me Jesus. ive me Jesus, ive me Jesus. ou can he all this world, Just give me Jesus. enne sangen noe meg hver gang jeg hører den. en minner meg om det viktigste! Jeg har ei venninne jeg snakker mye. ikke lenge siden var vi ute ski. a snakket vi om det, hva vi har igjen hvis vi ikke hadde hatt Jesus. an er iallfall en enorm styrke,, glede fred inn i mitt liv. m verden rer, om livet byr utfordringer, så er iallfall han konstant. i meg Jesus - når jeg står opp om morgenen, når jeg er alene, ikke minst når jeg en gang skal forlate jor - I E JESS!

12 SKIEEPEØ SKIEEPEØ SKIEEPEØ er er er er er s er er er er er agesenter er er er er er are 517 er er 517 er er gmostad 5 er 5 SKIEEPEØ er er Busker - trær - hageutstyr gmostad 5 er gmostad 5 er er er er er er merblomster 424 er er er er gmostad LIdESES Egenproserte er er KIWI KIWI geland er er er er ring - - ransport er er lørg 9- -lørg gmostad gmostad 5 5 gmostad gmostad gmostad 5 5 gmostad 5, 79 5 Søng -20 gmostad 5 5 gmostad gmostad gmostad I geland : KIWI_.indd 1 SEI VEE rg.nr V geland, 61 geland, 61 geland, SEI S 61 geland, :49 E E 61 geland, VEE 61 geland, geland, geland, 61 geland, 61 geland, 61 geland, 61 geland, 61 geland, 61 geland, I ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre ahre æringspark æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark 2 3 EE BB SS--EE VVI IKKSSE E I IP P E B S-E VIKSE I P E E E E E E E E E E E E B -V EVIIVKKIS KS I EE BB - EE IE SESEVE -EES S I P PP LIESES - LIESES -SESEVE BB S E I IKKSS E I I EE S--- E - -V V E P P LIESES ESEVE LIESES ESEVE LIESES LIESES -ESEVE ESEVE EELIESES BB SS --E V I I KKS-S- E E I I P, E V P ESEVE LIESES ESEVE E B S E V I K S E I P B B B S SE EEE PPP EEE VVI VIIKKSKSS I II S-EE E E E E E E E E E E E E E EEE B SES -S E-VEV K EE EELIESES BB S KIV SI S IE P E - PPPP B S- I V KI S E IE P KSK I E B E-I V S I I LIESES -ESEVE ESEVE LIESES -ESEVE ESEVE LIESES -V LIESES - E B - EV S EI I LIESES -EESEVE E B S E I IV KI SK K E P E B SK S EIII I E S VV IESEVE KIK E B B -SE IIV K S E B B -S E- V I II PP P EE SS- EE- PPP EEE B SS-SKS SS EEE I LIESES EE S VV KK SS E LIESES ESEVE LIESES E SESEVE E- VV VII I K S E LIESES ESEVE LIESES BB -K S E I LIESES ESEVE BB S-EEE-ESEVE E I E II PPPPP LIESES -ESEVE ESEVE LIESES ESEVE LIESES ESEVE LIESES ESEVE LIESES ESEVE LIESES LIESES - -ESEVE LIESES LIESES ESEVE LIESES -ESEVE ESEVE LIESES --ESEVE ahre æringspark ahre æringspark ahre æringspark laf LIESES - ESEVE laf laf å laf laf laf 8 laf 8 Svenneviksbakken laf laf laf laf EICS 8 EICS L L S S laf laf laf laf laf 8 EICS L 8 LIdESES S laf EICS L 8 a EICS L S S 8 EICS L 8 S EICS L S 8 EICS L EICS L 8 S S 8 8 EICS L EICS L 8 S S EICS - 8 EICS L S 8 L S 8 8 EICS L 8 S S EICS L, EICS L EICS L EICS L S EICS L S S EICS L S EICS L S EICS L S EICS L S EICS L S EICS L S S EICS L EICS L S EICS L S EICS L S Bålyveien lt i kolonial ahre S S S S S S S S S obil S S S S S S S S stein esteheninstri Sør-udnel arn 9 ns. 4 udnstrnd ns. ns - -. ns. ns - -. ns. VEI SELSKpE Freg 1 ns. ns. ns. ns. Freg 1 ns. - - ns ns - -ns tlevering idg -ns - Freg 1 Freg. Freg 1 ns. Freg 1 ns Freg 1 Freg 1 Freg 1 ns ns -. Freg ns ns : Freg Freg --ns - ns. ns ns Freg ns ns Freg Freg Freg Freg 1 1 Freg Freg Freg Freg Freg Freg --Freg --- -Freg Freg Freg SKIEEPEØ - eldrenes - diesel lt i anl LIdESES reksjonen s.s.2s.2 2 reksjonen s. 2 ring -reksjonen - ransport reksjonen reksjonen s. reksjonen s. reksjonen s. reksjonen s. 2s.2s.2s. reksjonen reksjonen reksjonen reksjonen s. reksjonen reksjonen 2 2 s. LBKSVEKSE FEI LF - FX B iekunnskap øgnvakt: SL EPSJ for 6 handler rel Bilhengere : 2 3 ob, Postboks, 2, 53 SBK ELS - BEVE, VISd,,,, - -,,,, -,, -,,,,, -,,, -, -, --,, --,,,,, - - SKIEEPEØ LIdESES LIdESES LIdESES ring - -LIdESES ransport BIL ring - - ransportb ring - - ransport ring - - ransport SKIEEPEØ ppinglakkering SPES SKIEEPEØ SKIEEPEØ SKIEEPEØ SKIEEPEØ SKIEEPEØ Bilgls ekk dekkhotell Byttesta SKIEEPEØ LIdESES ekanisk reparjon diagnose Bil SKIEEPEØ LIdESES SKIEEPEØ LIdESES SKIEEPEØ LIdESES Eu-kontroll LIdESES ring ransport LIdESES ring ransport ring ransport LIdESES ring - - ransport S ring --LIdESES --ransport ring ransport LIdESES ring - - ransport LESE, høy kvalitet, nleggsgartnertjenester 79 riktig pris... E BELEISSEI PPE BEPLI ILSEE m.m., 79, SEI,, 79, 79, 79 VEE I, SEI SEI rg.nr V, 79 VEE I, 79 I VEE, SEI rg.nr V rg.nr V, VEE I BKE geland geland ring - - ransport ring ransport ring ring -ransport ransport BILLSS geland SEI SEI geland SEI SEI VEE I VI B SEI VEE I rg.nr. 8 2VEE 9 V SEI VEE I I rg.nr V V : rg.nr. 9 VEE rg.nr V SEI VEE I I SEI E`S BKEI rg.nr. 9 V rg.nr V SEI SLI : VEE I VEE I SEI rg.nr. 9 V VEE I 2 : 3 rg.nr. 9 V geland VEE I I rg.nr VEE 9 V VEE VEE I rg.nr. 8 9 V geland : rg.nr V geland VEE rg.nr. 8 9 V geland 2 3 geland geland VEE geland VEE 2 3 ØSKE geland geland VIEL SEKVEIE 5 SKISES L : I : ELEF : : ELEFX : I : I 2 3 VEE : : VEE VEE I 2 3 : 2 3 VEE 2 3 : VEE VEE : VEE VEE 2 3 VEE 3 I VEE 2 I I I I I, BEBEI BILLSS I I I I,, Lindesn Knutsen-gå, Lindesn utfører typer Knutsen-gå rg.nr V SEI S S SEI SEI SEIS S I BILLSSVEKSE SEI S SEI S SEI S SEI S SEI S SEI S SEI S SEI S SEI SEIS S BE- EBEI år kvalitet t!, bilgls.no,,,,,,,, oneheia, 45, anl, Besøk: å å å å å å å LIdESES a ååå LIdESES å LIdESES a å a å - LIdESES å a LIdESES a - aa LIdESES LIdESES BILVEKSE BILVEKSE BF LIdESES LIdESES LIdESES - a a a - - LIdESES a LIdESES LIdESES a a - LIdESES a a Velkommen d Service har eget lakkering - er se E kontroll: usker bilnummeret? opper - i kolonial øte mellom Ender mennesker det 9 skal bilen dinlt kontrolleres i september. forebyg tar i mot bilmerker, lt i kolonial 23 lt i kolonial et for besling behandler kareri glskader. Sjekk hva d E-kontroll. lt ii kolonial lt i kolonial ltlt kolonial arn i kolonial lt i kolonial dservice lt kolonial lt kolonial arn lt iiiikolonial arn lt kolonial lt i Sommerkrov. 2, Skinsnes. tar i mot typer mekanisketekniske lt ikolonial kolonial arn arn arn karerireparjoner FSE PISE arn arn arn arn arn arn arn arn udnstrnd udnstrnd ahre VEI - SELSKpE udnstrnd udnstrnd udnstrnd udnstrnd ahre VEI -- SELSKpE udnstrnd tlevering idg - BIL ahre VEI - SELSKpE ahre VEI SELSKpE 9 ahre VEI SELSKpE 4 udnstrnd 9 4 udnstrnd 9 4 S 4 udnstrnd ahre VEI - SELSKpE udnstrnd udnstrnd tlevering idg - - Ko ahre VEI - SELSKpE 9 tlevering idg - Koldtb 4 udnstrnd tlevering idg tlevering idg ahre VEI SELSKpE udnstrnd ahre VEI SELSKpE ahre VEI - SELSKpE tlevering idg -SELSKpE - Velkommen anls ahre VEI -SELSKpE SELSKpE ahre VEI SELSKpE VEI ---tlevering velsmakende VEI SELSKPE idg - Ko ahre VEI SELSKpE VEI obil ahre VEI SELSKpE tlevering idg tlevering idg - tlevering idg tlevering idg - tlevering idg ledende bilforhandler tlevering idg tlevering idg - tlevering idg velsmakende obil obil obil tlevering idg tlevering midg, smørbrød obil koldtbord. 8 obil - opping - deler obil obil obil 8 obil - utstyr e-kontroll bilmerker. obil obil obil obil Steinsprut lle ruteskift Solfilm - freg stein esteheninstri stein stein stein Sør-udnel stein esteheninstri esteheninstri esteheninstri esteheninstri stein Sør-udnel stein Sør-udnel Sør-udnel Sør-udnel esteheninstri stein stein stein Sør-udnel esteheninstri stein stein esteheninstri esteheninstri stein esteheninstri stein stein Sør-udnel esteheninstri esteheninstri stein Sør-udnel Sør-udnel esteheninstri Sør-udnel esteheninstri esteheninstri Sør-udnel Sør-udnel esteheninstri Sør-udnel Sør-udnel Sør-udnel Sør-udnel - eldrenes eldrenes -- eldrenes eldrenes eldrenes eldrenes eldrenes eldrenes- eldrenes -----eldrenes eldrenes eldrenes Salgsd.: Åpent ger kl.. or. kl.. Lør. - diesel lt i - diesel - diesel lt lti i iekunnskap - diesel lt i - diesel lt i iekunnskap iekunnskap - diesel lt i anl anl anl diesel lt i i - diesel lt iekunnskap iekunnskap FEI diesel lt LBKSVEKSE FEI iekunnskap LBKSVEKSE FEI --LBKSVEKSE diesel anl - diesel lt i iekunnskap diesel - diesel diesel lt lt ltiii ii anl lt i lt anl iekunnskap LBKSVEKSE FEI FEI iekunnskap anl anl anl iekunnskap LBKSVEKSE FEI 20 anl iekunnskap iekunnskap LBKSVEKSE iekunnskap iekunnskap iekunnskap LBKSVEKSE FEI LBKSVEKSE FEI anl LBKSVEKSE FEI anl anl anl LBKSVEKSE FEI LBKSVEKSE LBKSVEKSE FEI FEI LF - - FX FEI LF FX LBKSVEKSE FEI LBKSVEKSE FEI LBKSVEKSE FEI LF - FX LBKSVEKSE 20 LF B FX 9 B 8 --FX 9 LF FX B LF FX LF LF FX LF LF -8 FX B 8 9 LF FX g 2. oktober LIESES LF FX LF ---FX FX 53 LF FX 8 2,2, 53 B 8 FX 9 B B B 8 9 2, 53 B 8 8 LF 9 B , 53 B B B SL -8 EPSJ SL EPSJ B 8 9 2, åp - 2, konfirmjon bryllup -2,minnestund - 2, 53 2, , 53 2, SLfor - EPSJ EPSJ 2, 53 2, 53 handler rel Bilhengere EPSJ 2, andre 53 SL handler for rel Bilhengere SL EPSJ Kurs arrangementer SL EPSJ SL EPSJ handler for rel Bilhengere EPSJ EPSJ rel Bilhengere handler SL -for 14 SL - EPSJ SL - EPSJ SL - EPSJ SL -rel EPSJ handler rel Bilhengere handler for rel Bilhengere handler for Bilhengere handler for rel Bilhengere handler rel Bilhengere handler forfor Bilhengere handler for rel Bilhengere handlerfor forrel rel Bilhengere relbilhengere Bilhengere handler handler for rel Bilhengere SPEEI - andel - Bensin - - ob - ob - ob SCELLIBISS ELSÜS - ob ob ob ob ob ob SP - FEIZEI ob ob ob ob ob - FISKE EKJØKKE SP - FII SBK--ELS ELS -- BEVE BEVE SBK SBK-VISd -ELS ELS- -BEVE BEVE SBK VISd SBK ELS BEVE SBK ELS SBK -BEVE ELS - BEVE SBK -ELS ELS -BEVE BEVE SBK - -ELS - -BEVE SBK VISd SBK BEVE SBK ELS BEVE VISd SBK - ELS - BEV VISd SBK ELS - BEVE VISd VISd VISd VISd VISd VISd SBK - VISd ELS - BEV VISd - VISd VISd

13 etur: Båndet Postboks 115 slekters gang øpte ermine øksland eimtun arius Vestre Eriksen obi ille (hører menighet) ax abriel Sking obi Stensland rond Edvin elliesen Koveland øpte Elsa øiland ari gmostad øde nna obisen f. orvald Sandvik f. elen Louise eimtun f. om Einar Simonsen f kirke enighetsrådsleder ørres Lohne, 18 Kirketjener erd L. ielsen, 79 kirke enighetsrådsleder Lillian avand, Kirketjener erd L. ielsen, 79 gmostad kirke enighetsrådsleder Jan Inge jedrem, Kirketjener Bjørg ilsen jøm, 45 lle kirker Sokneprest olf. Synnes, : Kirkeverge Siri jerdsjø isl, : enighetspeg onica de Klerk 57, : Sekretær Bjørg ilsen jøm, 45 : Kantor Jörn änsch, : enighetspeg Elisabeth Fladstad, : Kirkegårdsarbeider rond elliesen 86 en norske kirkes våpen Kirkekontoret - freg kl en norske kirkes våpen (lsmerket) har vært benyttet kirkens merke, segl våpen her har Bispemøtet blant annet i, 15 faks kommet at lsmerket 34 er det samlende symbolet for en n Kirkedepartementet om å foreslå en kongelig resolusjon for å få tatt en nytegnet utge la våpen. året etter forelå taket. Kirkerådets retningslinjer for bruk en norske kirkes våpen er elagt Postboks 115, Besøk: ådhusveien 5, inngang vis á vis Kulturtorget Båndets kontornummer: 9 E SKE KKJ E SKE KIKE Bispemøtet enne veiledningen sk en norske kirkes våp en norske kirkes våp kirkens lo. Farger, t presenteres en enh lsmerket kan bare offisielle organer st tjenester. I denne designmanua tidligere praksis nå våpenskjoldet, størrels ulike trykksaker stø skjoldet teksten.

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr. 1-2015 // 67. årgang

Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr. 1-2015 // 67. årgang Båndet enighetsblad for, gmostad menigheter r. 1-25. årgang 1 F EKSJE ette nummeret Båndet er nr. 1 i den. årgangen. anske fanttisk at dette bladet har blitt lest i de fleste hjem i disse årene. Så vil

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Båndet. «Takk for en kjempefin leir - dere supre Lindesnes konfirmanter»

Båndet. «Takk for en kjempefin leir - dere supre Lindesnes konfirmanter» Båndet enighetsblad for, gmostad menigheter r. 4-25. årgang «akk for en kjempefin leir - dere supre konfirmanter» 1 F EKSJE eksjonen ønsker Båndets lesere en ØS. este nummer kommer i tid før jul så der

Detaljer

Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr. 3-2015 // 67. årgang. God sommer!

Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr. 3-2015 // 67. årgang. God sommer! Båndet enighetsblad for, gmostad menigheter r. 3-25. årgang od mer! 1 F EKSJE Fra dette nummer Båndet, vil Bjørg. jøm rektør for bladet. eksjonen ønsker Båndets lesere en mer! Bjørg. jøm ESE E este nummer

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Båndet. Vi ønsker alle våre lesere en fin adventstid, en fredfull julehøytid og et godt nytt år!

Båndet. Vi ønsker alle våre lesere en fin adventstid, en fredfull julehøytid og et godt nytt år! Båndet enighetsblad for, gmostad menigheter r. 5-25. årgang ønsker våre lesere en fin adventstid, en fredfull julehøytid et t nytt år! 1 F EKSJE Båndets reksjon, Paul, arry, Svein tto, rond Bjørg ønsker

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr. 1-2016 > 68. årgang. God påske!

Båndet. Menighetsblad for Valle, Spangereid og Vigmostad menigheter Nr. 1-2016 > 68. årgang. God påske! Båndet enighetsblad for, gmostad menigheter r. 1-26 >. årgang od ske! 1 F EKSJE har fått et nytt lem i vår reksjonskomite etter at Svein tto gmostad gikk ut menighetsrådet. Lloyd Kristensen trer representant

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Adresse ved reisens slutt

Adresse ved reisens slutt Adresse ved reisens slutt 1 O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, 84 sktonstad@llu.edu da

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014

Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Månedsbrev fra Revehiet oktober 2014 Viktige datoer i oktober: 1. 10: Guro fem år!! Hurra!! Uke 42: foreldresamtaler 10.10: Psykisk helsedag 24.10: FN dagen. 30.10: Emina tre år 31.10: planleggingsdag.

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Dåp Skaunmenighetene

Dåp Skaunmenighetene Dåp Skaunmenighetene Revidert dåpsliturgi 2015 Revidert dåpsliturgi 2015 1 1 Mottakelse til dåp I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. I dag skal NN/(antall) barn bli døpt. I tillit og glede bringer

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Periodeplan for gaupebarna

Periodeplan for gaupebarna Periodeplan for gaupebarna Februar og mars 2017 Desember og januar I desember hadde vi en hyggelig tid med forskjellige juleaktiviteter. Hver dag i desember hadde vi adventssamling hvor vi tente adventslys,

Detaljer