barnelovsangshelg i Tønsberg s.13 OASE Barn- og Familie med leir og Oase med ny barne-cd! SommerOase 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "barnelovsangshelg i Tønsberg s.13 OASE Barn- og Familie med leir og Oase med ny barne-cd! SommerOase 2012"

Transkript

1 Oase og åndsarven etter Hans Nielsen Hauge Les mer på side 2-3 «Gutta på taket» De praktiske oppgavene under sommeroase Les mer på side 6 SommerOase 2012 Brosjyre for SommerOase se midtsidene i dette OASEN. Påmelding for SommerOase 2012 starter 1.mars. Ekstra lav deltakeravgift for den som melder seg på før 15.mars. et fornyelsesmagasin fra OASE nr OASE Barn- og Familie med leir og barnelovsangshelg i Tønsberg s.13 Sanger og produsent Arvid Pettersen Oase med ny barne-cd!

2 Oase og åndsarven etter Hans Nielsen Hauge Av Asbjørn Simonnes - Leder i Oase Hans Nielsen Hauge har blitt aktuell på ny i Norge og mange interesserer seg for den spiritualitet som karakteriserer den haugianske bevegelse. Flere synes å være opptatt av spørsmål omkring sann fornyelse og spiritualitet, og i dag er det tydelig at begrepet fornyelse spenner over et vidt register. Oldkirkens spiritualitet med kombinasjonen av det kontemplative med sterke åndserfaringer har de seneste årene blitt brakt fram i lyset av mange ledere i Skandinavia og spesielt den åndskraften mange av oldkirkens kristne representerte. Overgangen fra oldkirken til vår tids spiritualitet er stor, men det er viktige og spennende problemstillinger som bør drøftes og bes over rundt om i våre fornyelsesmiljøer. Jeg vil her gjerne anbefale bøkene til Peter Halldorf, og spesielt boken Drikk dypt av Ånden. I vår fornyelsesbevegelse Oase ønsker vi å delta i samtale og utveksling omkring fornyelse, også med våre ledere i kirken og organisasjonene. Hvordan kan Oase utgjøre en forskjell i landet vårt, og hvilken forventninger har kirken og våre organisasjoner og frikirker til Oase? Jeg har det siste halvåret snakket med en rekke av våre ledere som svarer ja til å møte oss for videre samtaler med ønske om å se en sann fornyelse utover i landet vårt. Her må Oase være frimodig og stå i spissen for å fremme vekkelse og fornyelse, men også legge opp til utveksling omkring spørsmål om hva er en sann og sunn karismatisk spiritualitet? Vi møter ofte mennesker som tidligere var aktivt involvert i fornyelsesarbeid, men som i dag har kommet på avstand og som ikke lenger brenner for fornyelse. Hva har skjedd? Det er mange grunner for en slik utvikling og jeg vil være forsiktig med å generalisere. Men i samtale med noen av disse personene kommer det frem at aktivitetene tok overhånd og gleden over det daglige fellesskapet med Jesus i lovprisning, ordet og bønnen kom mer og mer i bakgrunnen. Dette viser at spørsmålet om å leve i den første kjærlighet til Jesus må besvares med et klart ja fra vår side. Det er vel dette Paulus utfordrer oss på i brevlitteraturen når han formaner oss til å be uavlatelig, og våke med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige, se Efeserbrevet 6,18. Vi må være tydelige på disse områdene, ettersom Bibelen så sterkt understreker betydningen av å leve i Ånden, og la bønnens kraft prege våre liv og omgivelser. Det å ta på alvor at Den Hellige Ånd er både en person og en kraft er et viktig skritt mot å leve i denne daglige fornyelsen av vårt sinn ved å la talsmannen gi oss veiledning og trøst i livets mange vanskelige situasjoner. Men den Hellige Ånd er også kraften, og Hans Nielsen Hauge fikk et slikt direkte møte med den treenige Gud som forvandlet han for alltid. her har vi i Oase en arv å formidle videre til våre trossøsken i alle sammenhenger. Vi skal få kraft når det Hellige Ånd kommer over oss! Om dette skjer som i en prosess gjennom stadig nye erfaringer av å bli fylt av Ånden, eller mer punktuelt gjennom 2

3 Haugianere, etter et maleri av Tidemand, Skillingsmagasinet en åndsdåpsliknende erfaring, er ikke avgjørende ettersom det er av samme sak. Hans Nielsen Hauge fikk et slikt direkte møte med den treenige Gud som forvandlet han for alltid. Han ble et brennende vitne, og denne kraften er nettopp Den Hellige Ånds hovedgjerning. Den sterke åndsarven vi har fra Hans Nielsen Hauge kan vi med frimodighet forkynne fram i dag, og nettopp kraften til å være et vitne var noe av særtrekket ved Hans Nielsen Hauge. Men det ligger også en profetisk dimensjon over Hauges virke, ettersom han fikk avgjørende innflytelse på hele samfunnsutviklingen på 1800-tallet. Kombinasjonen be og arbeid viste seg å være svært grunnleggende i byggingen av landet. I dag blir det hentet frem mye spennende stoff fra den haugianske arv, og det handler blant annet om å være et vitne for Jesus på arbeidsplassen. Noen vil omtale dette som å få innflytelse i de ulike samfunnsområder, som Loren Cunningham og Bill Bright i sin tid kalte 7-fjells strategien. Når åndsfylte og bevisste kristne når inn på de ulike arenaer som utdanning, helse, underholdning, media, familien, politikken etc. vil dette kunne få avgjørende betydning når det gjelder å bygge landet. Oase ønsker å fokusere på denne profetiske åndsarven i tiden fremover, og la dette få være en konkretisering av det vi omtaler som fornyelse. Sann fornyelse begynner med den enkelte av oss i det vi frimodig bekjenner Jesus Kristus som Herre og Frelser og deler denne erfaring med Ånds og krafts bevis. Når denne fornyelsen bringes ut til der folket er, på skolen, arbeidsplassen, i familien, og på de arenaer som øver innflytelse i samfunnet, da skjer den noe avgjørende! Vær med å be om at Oase får sterkere innflytelse i kirke og samfunn gjennom å forkynne frem og leve ut sannheten om Guds forvandlede kraft ved Den Hellige Ånd. Dette gjelder ikke bare noen få, men hele folket. Vi ber derfor om at en liknende folkevekkelse som skjedde på Hans Nielsen Hauges tid kan bringe avgjørende forvandling inn i alle samfunnssfærer i landet vårt også i dag. Vi vil også at Oases visjon om forvandlede liv ved Den Hellige Ånd skal nå ut til hele kirken vår og være med å fylle Kristi legeme med åndskraft og dermed vitnekraft! Asbjørn Simonnes Leder i Oase 3

4 Masahide Kanayama Gud virker i en kombinasjon av medisin og bønn - en sann historie om helberdelse fra kreft. Av Johan Edvard Grimstad - Festivalsjef Jeg sitter og snakker med en rolig traust indremisjonsmann fra Aurskog. Det virker ikke som det er mye som får vippet Ole Kristian Mangen av pinnen. Han er nå 52 år, gift og to barn og har bygget opp et elektrofirma på Aursmoen. Jeg fikk høre om han når hans venn, Gjermund Eikli på Oasestevnet 2010 med tårevåte øyne fortalte om ham, og at han lå for døden på AHUS (Akershus Universitetssykehus). I det vi snakker med Ole Kristian blir det fristende å skrive om garantier for hurtig utredning når man mistenker at det kan være kreft, men her skal fokuset være på bønn og Guds inngripen. Ole Kristian oppdaget noen kuler på magen en tidlig juni-dag i Han gikk til legen samme dag, som henviste ham, men siden det var fredag så havnet han på sykehuset først på mandag. Men så ble han liggende i kø på sykehuset I 3 uker før det skjedde noe mer. Det handlet om å vente på utredninger. Så i slutten av juni ble det stor forverring i situasjonen og da forstod de at dette begynte å bli så kritisk at han kunne komme til å dø. Da begynte de å agere og fant at han hadde sterkt framskreden kreft i mageregionen. Det var imidlertid kommet så langt at nyrer og lever hadde sluttet Campingen å fungere, han var gul og oppblåst. Han kunne ikke få cellegift før nyrene virket. Familien fikk beskjed om at han neppe kom til å overleve helgen. I dette er det en klar opplevelse av at hun som ledet intensivteamet var sent av Herren. Hun kansellerte en bursdagsfeiring, fikk tak i et enda ikke godkjent preparat fra Radiumhospitalet, fikk det tilkjørt med taxi og på den måten fikk satt i gang nyrene. Når nyrene kom i gang satte de i gang med cellegift, men i begrenset mengde fordi han ikke tålte mer. Helt merkelig så var ikke Ole Kristian redd. Han trodde han skulle overleve, og freden var påtakelig, - som å leve på en bønnebølge. Det var SMS-aksjoner og folk som ba for ham både i innland og utland. Etter noen dager orket han å holde telefonen og kunne ta imot en samtale fra vennen Gjermund Eikli, som var dypt involvert i å arrangere SommerOase i Fredrikstad. Oase hadde i noen år fått besøk av den japanske legen Masahide Kanayama fra New York som både er en svært anerkjent kirurg og har en helbredelsesgave i bønn til Gud. Han skulle komme i år også og Gjermund forsøke å få han til å reise via AHUS på vei fra Gardermoen til Fredrikstad. Det gikk ikke, men når han kom til Fredrikstad ville han be, - over telefon!!!!! Gjermund måtte forklare i detalj hva som var galt fordi Masahide ber mest mulig konkret og ville få fra Herren hvordan han skulle be. Så, - over telefonen fikk han Ole Kristian legge sin egen hånda på magen (kreft i lever, buk og mage) og så begynte han å be: - virkningen uteble ikke: - hånda ble varm. Varmen spredde seg ned i magen og så oppover og nedover i kroppen til det virket som hver celle var berørt. Han ba konkret om at alt som var infisert skulle forlate kroppen. For Ole Kristian var dette i seg selv en bekreftelse på at Gud var med ham der han lå. Det skjedde ingen mirakelhelbredelse der og da, men så: - En halvtime etter Masahide hadde bedt merket han at han var bløt på siden, - så viste det seg at det rant ut masse veske (blod, asystisveske o.a.) av et gammelt dreneringssår. Ole Kristian tok det som et konkret og synlig svar på bønnen. Fra da av så begynte levra å fungere igjen. Etter et par måneder på sykehuset kunne han reise hjem igjen. Men så når han trodde han var frisk, - i slutten av jan mens han og sønnen var på Bjørkelangen, - så klarte han plutselig ikke å snakke. De kom seg inn på Legevakten som lå like ved. Akkurat når han fikk lagt seg ned så forsvant synet, og så ble han helt borte og fikk noe som lignet et epileptisk anfall. Det var helt utrolig hvordan Gud hadde ledet 4 Maling av bilde på scenen

5 det hele slik at når han først ble slått ut så var han med sønnen sin, i nærheten av legevakta hos helsepersonell han kjente (Ole Kr. hadde jobbet sammen med lederen for ambulansetjenesten litt tidligere). De bestilte legehelikopter Helt merkelig så var ikke Ole Kristian redd. Han trodde han skulle overleve, og freden var påtakelig. fordi anfallet var så alvorlig. Det var ikke landingsplass i nærheten, men tilfeldigvis hadde Brannvesenet akkurat da øvelse i Bjørkelangen og de ryddet og sperret gatene slik at helikopteret kunne lande. Han våknet først når han var på AHUS. Etter en stund ble det klart at han hadde svulst på hjernen. Det var ikke hyggelig å høre fordi Ole Kr. har tidligere mistet en søster i hjernekreft når hun var 48 år. Svulsten lå slik til at den ikke kunne opereres men de trodde at det var rester av den samme typen han hadde fått før. Cellegift virker ikke så godt innenfor hjernebarken. De sprøytet cellegift inn i ryggmargen (i spinalvæsken) slik at den kom til, - og det fungerte. Etter høydosebehandling med innsetting av nye stamceller og stråling mot hjernen ble han såkalt fri for kreft. Han lå på isolat gjennom hele påsken fordi han var så svak for evt. andre sykdommer. I denne perioden ble det mange gode prater med sykehuspresten, - med nattverd og bønn selv med masse helsepersonell rundt dem. Nå må han gå i fem år før han kan regnes som frisk. Hva sier man så til de som ikke blir helbredet? Ole Kristian vet ikke helt hvilke ord han skal bruke på dette, - men i sitt tilfelle følte han at Gud hadde en annen plan. Bønnen fra både Masahide og alle de andre som ba gjorde at Ole Kristian kjente at han reelt kunne hvile i det han erfarte med Gud midt i sykdommen. En konsekvens er at etter dette har det blitt mye lettere å prate med familie og venner om Gud og Hans guddommelighet midt i vår hverdagsvirkelighet. Det er som om mange har fått øket sin tro og overgivelse til Herren mange hakk. Ole Kristian går ofte på bedehuset Ekeberg i Aurskog et sted hvor det kommer stadig flere mennesker, - som får ord fra Herren som gjør en forandring i livene deres. Jeg er onkel til to flotte gutter på 6 og 8 år. De har bedt for meg hver kveld siden jeg ble syk om at Jesus må gjøre meg frisk. Guttene og ønske om å være sammen med mine egne barn, har gitt meg en stor vilje til ikke å gi opp. I begynnelsen av februar i år hadde Ole Kristian som også er leder av Fellesrådet i Aurskog Høland, et møte med den nye biskopen i Borg. Da fikk han en kort prat med ham der han fortalte om all forbønn og sykdomsforløpet. Ordene virket å falle i jord. Samme kveld i Sørumsand hadde biskop Atle Sommerfeldt en tale om at vi ikke må sitte å vente på tegn, - men se etter hva Han gjør. Ole Kristian uttrykker at det viktigste i livet nå er å leve med de nærmeste og ha et nært forhold til Gud. Troen på bønn til Gud er ikke blitt mindre. Dette er en historie om god kombinasjon av fantastisk medisinsk kompetanse, gudgitte leger og overgivelse i bønn. 5

6 Gutta på taket Øivind Hægeland, Gjermund Eikeli, og Frode Haavaag hadde mye av det praktiske ansvaret i og utenfor møtehallene. Av Gjermund Eikli - leder for ansvarsgruppen Oase medarbeidere Huset var allerede helt fullt og inngangen var blokkert av folk. Inne i huset var Jesus - og folkemengden hindret dem i nå han. De måtte finne en praktisk løsning og det var antagelig nettopp det de disse gutta var best på i livet. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Mark 2.4. De var praktiske medarbeidere. Vi som er praktiske medarbeidere på Oase har mye til felles med Gutta på taket. Hundrevis av mennesker rigger, serverer, dekorerer, går vakter, administrerer og sørger for at ting fungerer. Vårt Oase starter før deltakerne kommer og slutter etter alle har dratt. Vi vil at folk skal komme til Jesus. Under Sommeroase 2011 fikk jeg dette bildet av «Gutta på taket» - nesten som om jeg var en av dem. Jeg kjente igjen blikkene som ble vekslet der oppe på taket, og den gleden over det som hendte. De var på ingen måte utenfor eller på avstand fra det som skjedde. Tvert i mot så kom de nærmere Jesus enn de fleste. De kunne nesten strekke seg ned og ta på han. Og Jesus så dem: Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, dine synder er tilgitt.»» Litt senere leser vi at han helbredet den syke. Det er mange slike Jesusmøter under Oase og det er en utrolig spennende oppgave å legge det til rette for dem. Bildet med disse fire mennene er blitt motto for den praktiske tjenesten med Oase. Og det er ikke bare et perspektiv eller en vakker måte å se det på det er en erfaring. Når vi ber mange være med å ta del i det praktiske arbeidet er det ikke bare fordi vi trenger folk. Det er også fordi vi har lyst å dele dette tjenestefellesskapet, gleden og velsignelsen med mange. Gutta på taket blir motto til de som deltar med praktiske oppgaver under sommeroase. Arbeidsfellesskapet under Oase er også et åndelig fellesskap som gir en dimensjon vi ikke kan være foruten. Mange kommer igjen år etter år for å være med. Vi opplever at Guds velsignelse utløses på en spesiell måte i det praktiske arbeidet. Til deg som har lyst til å være med på dette, - det er mulig å krysse av for dette når du melder deg på som deltaker til Oase (det blir da også en reduksjon i deltakeravgiften). Det er også fint om du skriver til 6 Fra TenOase-hallen, - med heftigere lyd og lys, - mye humor og mye alvor, - og solid budskap.

7 SommerOase 2012 TID: juli STED: Fredrikstad Elin Fagerbakke Leif Hetland Martin Cave Egil Svartdahl Lance Wallnau Che Ahn Mette Boye Svein Høysæter Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd Vi lengter etter at GUDS RIKE SKAL FORVANDLE MEN- NESKER, MENIGHETER og SAMFUNN (Oases visjon). Fokuset i sommer blir en tørst etter at Guds rike skal gjøre dette på alle livets områder, arenaer og relasjoner. Seminarene vil handle om hvordan bringe med seg og regne med en konkret og praktisk Gud i hverdagen der en er over alt. 7

8 Lovsangerne BOJOKO: - Arvid Pettersen TenOase: - Anders Skarpsno VoksenOase: - Marie Hognestad TenOase Anne Louise Hübert Øystein Gjerme Arne Pladsen Dagene på TenOase TenOase er for ungdommer som går på ungdomskolen og oppover. Programmet for sommeren består av fellesmøter på morgenen og kvelden, seminarer og mye moro! Møtene vil være fylt av lovsang, god forkynnelse og forbønn. I år, som tildligere, får vi også med oss Anders Skarpsno & team til å lede lovsangen. Mellom slagene blir det god tid til å nyte sommerlivet i Fredrikstad, få nye venner og ta seg en dupp i bassenget. TenOase har som mål å gi ungdom en uke der de både kan nyte sommerlivet og komme nærmere Gud. Årets tema er Frimodig Vi i TenOase tror at dagens ungdom er morgendagens ledere. Vårt mål er å reise opp en generasjon med ungdom - som gjennom å kjenne Jesus og kjenne sin identitet - kan utgjøre en forskjell i den verden vi lever i. Vi ønsker å hjelpe ungdom til å komme i kontakt med de drømmene Gud har sådd ned i hjertene deres så de kan være levende eksempler på Guds godhet. Talere Ruth og Matt Rogers, som har vært med på TenOase flere ganger før, skal igjen tale i år. De har drevet et spennende arbeid blant kristne i Iran. De deler på en levende og enkel måte fra sitt eget liv med Gud. Eilif Haaland har jobbet flere år som lege i Bergen, og skal snakke om seksualitet og identitet under TenOase. Han har lang erfaring med arbeid blant ungdom og snakker på en levende og morsom måte om disse temaene. Anne Louise Hübert dro i 2008 på en backpackertur til Kenya. Hun var da 19 år. På turen møtte hun en landsby rammet av hungersnød. Sterkt preget av dette bestemte hun seg for å starte organisasjonen Aid in Action, som i løpet av de siste årene har hjulpet tusenvis av mennesker ut av sult. Hun kommer for å dele sin utrolige historie. Øystein Gjerme er en inspirerende taler fra Bergen. Han er både morsom og tydelig i sitt budskap. Vi er glad for å ha ham med oss i år igjen. Kristoffer Ellingsrud er medisin-student fra Oslo. Han har tidligere vært et år på bibelskole i Redding, Californa. Han er en ung mann full av visdom. Seminarer Kjetil Klungland er sønn av politimannen Arne Klungland, som ble drept under Nokas-ranet i Kjetil kommer for å dele sin historie på TenOase. I tillegg til Kjetil Klungland har vi flere spennende seminarholdere denne uka Praktisk info TenOase 2012 er i Kongstenshallen i Fredrikstad, rett ved idylliske Gamle- byen. Overnatting skjer på skoler i nærheten av hallen, eller på teltområde rett ved skolen. Priser: Se baksiden av programmet Påmelding: Gå til våre nettsider og følg linken til 8

9 programvoksenoase Tirsdag 10.juli Onsdag 11.juli Torsdag 12.juli Fredag 13.juli Lørdag 14.juli Søndag 15.juli Formiddag Kl.1000 Seminarer kl Seminarer Kl Martin Cave Martin Cave Che Ahn Kl FAMILY GAMES A. Guds rike og samfunnets syv arenaer v/ Lance Wallnau B. Å se med himmelske øyne v/leif Hetland Diverse seminarer for forskjellige arenaer i liv og samfunn. - like seminarer hver dag, mens noen få vil være påbyggende. A. Guds rike og samfunnets syv arenaer v/ Lance Wallnau B. Å se med himmelske øyne v/leif Hetland Diverse seminarer for forskjellige arenaer i liv og samfunn. - like seminarer hver dag, mens noen få vil være påbyggende. A. Guds rike og samfunnets syv arenaer v/ Lance Wallnau B. Å se med himmelske øyne v/leif Hetland Diverse seminarer for forskjellige arenaer i liv og samfunn. - like seminarer hver dag, mens noen få vil være påbyggende. Kl.1430 ULIKE NETTVERKS-samlinger. - Oase Business m/ Lance Wallnay. - Kvinner i Nettverk m/ Elin Linde Fagerbakke. - Oase Preste- og Ledernettverk. Kl Gudstjeneste m/ Mette Boye og TenOase. Kveld Kl.1900 Svein Høysæter m/ Asbjørn Simonnes Che Ahn Egil Svartdal + misjonsfokus (India) Elin Linde Fagerbakke Leif Hetland Senkveld Kl Kl Kveldsprat m/gjester Kveldsprat m/gjester Kveldsprat m/gjester Kveldsprat m/gjester Kveldsprat m/gjester Konsert Konsert Konsert Noen bidragsytere til seminarene vil bli: Morten Edvardsen (fornyelse i folkekirken), Matin Cave og IMI (Menighet, tilbedelse og lovsang), Eivind-Bjørnar Hetlevik (40 dager med Bibelen), Joe Johnson - USA (Indre Helbredelse), Asbjørn Simonnes og Trond Arne Hauge (Åndsarven etter Hans Nielsen Hauge), Oddvar Søvik (Strømmer av levende vann), Familie og Medier, Runar Liodden (Levende trosliv i familien), Kjell Tveter (Intelligent design), Che Ahn (Say goodbye to powerless Christianity), og Jesse Karanja Kenya (Håpssenter og tilbedelse). Oase Barn og Familie BARNE-, JUNIOR- OG KNØTTEOASE BARNE-, JUNIOR- OG KNØTTEOASE BARNE-, JUNIOR- OG KNØTTEOASE Asbjørn Kjølberg Geir Braadlie med Konrad Gud er så stor! Med dette temaet ønsker vi alle barn fra 0-12 år velkomne til årets BOJOKO. Dette blir en uke med fest, moro og nye venner med JESUS i sentrum. KO (KnøtteOase = 0-3 år) vil også i år ha eget telt og opplegg fra kl Det blir lovsang, forkynnelse aktiviteter, fellesopplegg og sosialt samvær. Samlingene for BO (BarneOase = 4-7 år) og JO (JuniorOase = 8-12) vil foregå kl (møter kl.0945). Først samles vi til felles lovsang, før vi går hver for oss, for senere å samles til en felles avslutning. Konrad kommer også i år og blir sammen med barna på BO, samtidig med at JO har sine møter. Lovsangen vil i år som i fjor ledet av Arvid Pettersen med team. Vi har i år spilt inn en fantastisk lovsangsplate for hele familien. Denne er med sanger som vi har brukt i lovsangen de siste årene på BOJOKO. Skaff deg denne. Det blir et redskap for dere som familie i å lovprise Gud hjemme. Den blir å få kjøpt like etter påske, men du kan bestille den allerede nå - i påmeldingen til SommerOase. Som tidligere vil vi også i år ha kreative seminarer for barna på JO. Det blir seminar i: 1. Dans 2. Breake 3. Visuell kunst (maling etc) 4. Skriving/sang/musikk Disse varer fra Hva har Gud lagt ned i deg, som du kan bruke for han? Meld deg på, så får du inspirasjon til å bruke dine gaver for GUD. I år som i fjor har vi Familygames på lørdagen ( ), med grilling / felles måltid like i etterkant. For oss i BOJOKO innebærer dette en herlig dag hele lørdagen med et opplegg som er utviklet fra konseptet Kids Games, men vi vil ha et større fokus på familien. Se evt. wwbc. Arrangementet samler familier til å konkurrere på en uhøytidelig måte. Samtidig er det viktig at dette er gøy. Barn og voksne skal leke og glede seg! Over det hele, ønsker vi spesielt tilegnede leker som linkes til de verdier og det Bibelske budskapet man vil formidle denne dagen. Barna våre trenger gode forbilder som er med dem disse dager, og det er kanskje deg. Vi trenger ca 80 medarbeidere så ta kontakt med Asbjørn Kjølberg (mob eller og meld deg til tjeneste. Du er velkommen. 9

10 Overnattingsmuligheter I. Camping: a) OASE-caming (priser for hele uka): Egen Oase-camping som ligger rett ved Kongstenhallene samt én caming ved skolen for overnatting av tenåringer: Teltplass: kr 550,- Campingplass: kr 900,- Campingplass m/fortelt: kr 1.200,- For strøm påløper i tillegg: kr 300,- Plass på OASE_camping resreveres direkte via påmelding på eller på b) Fredrikstad Motell og Camping, m fra hallområdet. Campingvogn: kr 250,- m/strøm per døgn. Telt m/bil: kr 200,- u/strøm per døgn. Ring c) Bevø camping, 12 km fra Kongstenhallen sørover ut til kysten.. Hytter og camingplasser. eller ring II. Folkehøyskoler og leirsteder: a) Haugetun Folkehøyskole, 9 km fra Kongstenhallen mot Sarpsborg. Priser gjelder hele perioden juli. Dobbeltrom per person: kr 1.100,- Enkeltrom: kr 1.350,- Ekstra for rom med dusj/wc, - per person: kr 350,- Pris for rom og frokost for barn som bor på foresattes rom (3 på rommet): 5 11 år halv pris, 0 4 år gratis Engangs-sengetøy kan kjøpes for kr 75,-. Frokost kan kjøpes om ønskelig, kr 70 for voksne (halv pris for barn). Tidligere ankomst er mulig. Ring eller b) Skjeberg Folkehøyskole, 15 km fra Kongstenhallen. Tilbud for hele perioden juli, rom med håndkle/sengetøy/frokost: Dobbeltrom: kr 1.900,- per person. Enkeltrom: kr 2.200,- per person. Barn under 4 år - gratis på foresattes rom. Barn under 12 år halv pris på foresattes rom. Kontakt oss på telefon: eller via e-post: Se for øvrig vår hjemmeside: c) Solbukta leirsted, 17 km fra Kongstenhallen mot Hankø, priser gjelder per døgn. Enkeltrom per person: kr 400,- Flersengsrom per voksen: kr 270,- Flersengsrom per barn: kr 150,- Frokost i tillegg (om man vil): kr 80,- Ring eller d) Stenbekk misjonssenter, 17 km fra Kongstenhallen forbi Sarpsborg. Priser gjelder per døgn. Enkeltrom per person: kr 280,- Dobbeltrom køyeseng per person: kr 190,- Flersengsrom (4-5 senger) per voksen: kr 170,- Flersengsrom per barn: kr 150,- Frokost i tillegg (om man vil og det blir mange nok): kr 60,- Bad og toalett på alle rom. Det kan også tilrettelegges med kaffetrakter og vannkoker. Ring III. Hoteller: a) Rica City Hotell, - i sentrum av Fr.stad. 20 min. å gå + ferge. Enkeltrom fra (standard rom): kr 695,- per døgn. Dobbeltrom fra (standard rom): kr 795,- per døgn. Superior enkeltrom fra: kr 795,- per døgn. Superior dobbelrom fra: kr 895,- per døgn. Prisene gjelder ved tidlig bestilling. Ring eller b) Victoria Hotell, på østsiden av sentrum, men på vestsiden av elven, 15 min. å gå + ferge. Enkeltrom fra (min. 3 døgn påfølgende): kr 695,- per døgn. Dobbeltrom fra (min. 3 døgn påfølgende): kr 795,- per døgn. Ring c) Quality Hotel Fredrikstad, - i sentrum av Fr.stad, 20 min. å gå + ferge. Ring IV. Skoler overnatting i klasserom og gymsal: Vi vil ha én familieskole, én skole for deltakere på TenOase og én for medarbeidere på TenOase og BarneOase (BOJOKO) den siste på andre siden elven. Voksen person hele uka: kr 400,- Barn hele uka: kr 250,- TenOasedeltakere hele uka: kr 350,- Ta med eget liggeunderlag/madrass i tillegg til sovepose el.l. Reserveres direkte via påmeldingen på Påmelding Påmelding skjer via nettsider på men du finner fram til denne siden via Du vil først ble spurt om å identifisere deg med navn eller å registrere deg som person før du kan melde deg på selve SommerOase Underveis i påmeldingen vil du bli utfordret både på om du vil kunne ta noen nattevakter på skoler og om du kan hjelpe til praktisk, - samt at du vil bli spurt om overnatting på skole, camping eller telt, eller ordne det selv. Når du ankommer Oase 2012 i Fredrikstad må du registrere deg og få tildelt deltakerbevis. En-to uker før stevne vil det sendes ut et REGISTRERINGSBEVIS som vi ber dere skrive/printe ut og ta med. Det er en strekkode som gjør at registreringen går mye fortere. Har du ikke tilgang til til internett har du mulighet til å melde deg på pr. telefon; PRISER Deltakeravgift Fredrikstad Kategiori datofrister: Før 15.mars Før 20.juni VoksenOase Kr 750,- Kr 850,- VoksenOase tre dager Kr 490,- Kr 550,- TenOase Kr 650,- Kr 750,- TenOase tre dagers Kr 475,- Kr 525,- Barne- og JuniorOase Kr 300,- Kr 350,- KnøtteOase Kr 100,- Kr 100,- Familie maxpris Kr 2.250,- Kr 2.500,- Formiddagsmøter og seminarer. Kr 50,- Kr 50,- Kveldsmøter: Kr 100,- Kr 100,- Grupperabatt: 10 personer gir 10% rabatt. 20 personer gir 20% rabatt. Ved påmelding etter 20.juni stiger prisene med ca.10% og vi kan ikke garantere plass på Barne- og JuniorOase. 10

11 Dr. Lance Wallnau Pastor Che Ahn Dr Lance Wallnau og pastor Che Ahn to nye bekjentskap på sommeroase Av Einar Ekerhovd Programkomiteen Oase 2012 Che Ahn har riktignok vært i Oasesammenheng tidligere. Han var sammen med Mark Stibbe hovedtaler på Oase Treningsskole s modul i mai Vi som hørte han der gleder oss til å høre han igjen. Lance Wallnau bør alle glede seg til å høre. Hans budskap er reformatorisk og jordnært! Årets hovedtema for Oase 2012 er «Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd». Begge disse to internasjonale åndelige lederne vil gi oss det rette fokus inn mot dette tema. De lever det de lærer. Oase har også vært nedslagsfelt for mange profetiske budskap de seneste årene. Flere av disse budskapene handler om kristne sitt samfunnsengasjement. Mark Stibbe delte sitt budskap om Den hellige Ånds kraft som blir synlig og merkbar utenfor menighetene. «The power is on the street». Bob Hartley fokuserte på en ny Haugebevegelse i vårt land der evangelisk kristentro og engasjement for kultur og samfunn går hånd i hånd. Både Che Ahn og Lance Wallnau står i forskjellige arbeid og tjenester som er direkte rettet inn mot denne måten å både tenke, leve og handle som kristen i hverdagen. Che Ahn er pastor i HRock Church i Los Angeles, men er også leder for et nettverk av 5000 menigheter på verdensbasis. I sin menighet i Los Angeles har de et spesielt fokus på å bringe Guds rike og forme kulturen i Hollywood. Gjennom den store, åndsfylte og multi-etniske menigheten ønsker Che Ahn og utruste mennesker til å skape en forandring i den sammenhengen der Gud har satt dem i hverdagen. De senere årene har det hatt en fenomenal inngang i miljøet omkring kunst, kultur og underholdning i Hollywood. Sterke vitnesbyrd om «stjerner» som tar imot Jesus begynner å bli dagligdags. Om ikke lenge vil vi se filmer fra Hollywood som har et helt annet innhold enn hva vi har vært vant med. Kristne kan forme hvilken som helst kultur når Jesus kommer i sentrum og Guds rike blir synlig og merkbart. Dette er også Lance Wallnau sin visjon. I dag utøver han innflytelse på områder langt utenfor menighetens fellesskap. Hva er det bestselgende forfatter John Maxwell deler med konsernsjef for multimilliard-selskaper som China Petros John Porter, og heavy metal-rockestjerner som Brian Welch i Korn? Jo, de kan alle vitne om den varige virkning av sitt møte med Lance Wallnau som lærer, konsulent og «executive coach». Lance kombinerer sin bakgrunn som bedriftsleder og entreprenør med erfaring som tidligere pastor, til å trene de troende i hvordan de kan utvide Guds rike ved å slippe løs sin kapasitet til å løse verdens problemer. Hans bakgrunn er fra energiog oljeindustrien der han ble ansatt for 11

12 å hjelpe med å lede selskaper gjennom en periode av oljeblokader og lange bensinkøer på slutten av 70-tallet. Hans trening i et felt som han kaller for «anvendt innovasjon», førte til eksplosjon av vekstmuligheter for sitt selskap, idet det vokste til å bli USAs nest største selskap for videresalg innen oljeindustrien. Lance formidlet siden hvordan Gud åpenbarte for ham at kristne kan få tilgang til store områder av innovasjon og lederskap gjennom den salvelse som kan forvandle organisasjonskulturen og omdanne problemer, i møtet med skremmende globale utfordringer, til muligheter. Lance ble overbevist om at etterfølgere av Jesus er den virkelige løsning for brutte familier, økonomier og nasjoner. Ved å lære fra og gi råd til internasjonale team som er involvert i fremste rekke av transformasjon, har Lance arbeidet for å skape løsninger som berører ethvert område av samfunnet, og han har gjentatte ganger sett hvordan innovative og åndelig kvalifiserte ledere arbeider sammen for å helbrede det som er utenfor sin rette sammenheng i sin by eller nasjon. Med et mål om å berøre 100 nasjoner og reise opp trenede medarbeidere, er Lances selskap, The Lance Learning Group, en av de ledende katalysatorer for å identifisere, studere, utruste og bringe sammen i nettverk disse ledere rundt omkring i verden, så de kan utgjøre en massiv forskjell i nasjonene. Det er 7 fokusområder for Lance Learning: Familie, religion, utdannelse, business, styresmakten, media og kunst. Disse sfærer former nasjonenes kultur og omtales som fjell. «De 7 Fjell»-budskapet er hans varemerkeundervisning. Den salvelse og autoritet som han formidler dette budskapet med trenger igjennom alle som vil høre med sannhet, overbevisning og lidenskap for å finne sin rolle i å bringe Guds rike til kulturen. Årets sommer Oase vil sette fart på vår kristne innflytelse i samfunnet omkring oss. Vi ser at Hans Nilsen Hauge framstår i dag i ny drakt. Mye har forandret seg i vår nasjon siden Hauge stod i sin tjeneste. Men den Ånd som utrustet, drev og formet Hauge og hans omgivelser, er den samme i dag. Dypt inni oss alle er en lengsel etter å leve et liv av betydning og å etterlate en arv - for oppriktig å utgjøre en forskjell, å bidra til noe enestående, egentlig å uttrykke din Gudgitte «sound», din autentiske stemme. The Lance Learning Group tror at mennesker som finner sin Gudgitte stemme kan komme sammen og skape tilgang til nye nivåer av innovasjon, problemløsning og produktivitet på markedsplassen, i samfunnet og blant nasjonene. NYE GRUNNER TIL Å LESE NYE SPALTISTER OM RELIGIONSFILOSOFI, ETIKK OG SAMFUNNSVERDIER: Per Arne Dahl (Prest i Trefoldighet menighet og på Stortinget) Henrik Syse (filosof, forfatter, forsker) Arnfinn Haram (dominikaterpater St.Dominikus kloster Oslo) Eivor Oftestad (dr.theol) Ingunn Folkestad Breistein (dr.theol, førsteamanuensis) Paul-Otto Brunstad (sjøkrigsskoleprest, forsker og forfatter) PRØV VÅRT LAND 2 UKER GRATIS Send SMS med kodeord VL til 2007 Gå inn på vl.no/gratis eller ring kundesenteret på Velkommen som leser av Vårt Land! 12

13 Oase med ny barne-cd! OASE Barn- og Familie med leir og barnelovsangshelg i Tønsberg Av Johan Edvard Grimstad - Festivalsjef Oase Barn- og Familie lager i disse dager en ny CD. Denne CDen er tenkt slik at barna og familien kan synge sammen, - ikke bare barna alene. Det er en blanding av gamle og nye sanger, - sanger som brukes under BOJOKO (BarneOase, JuniorOase og KnøtteOase) på SommerOase. Vi vil synge og selge CDen i sommer på Oasestevnet i Fredrikstad 2012 og rundt omkring ellers. (CD en kan kjøpes/bestilles når du melder deg på SommerOase eller helt separat på etter påske) Arvid Pettersen er musiker, sanger og produsent på sangene. Gruppen med barn som er samlet her denne helgen skal delta og synge sammen med han på CDen. Tid til lovsang. -Vi vil undervise og praktisere hva det vil si å lovsynge Jesus, sier Asbjørn Kjølberg, leder av Oase Barn og Familie og primus motor og initiativtaker til denne helgen og CD-innspillingen. Vi er i Tønsberg med en mengde barn fra Østfold, Vestfold og Oslo-området. Det er egentlig to helger hvor første helg er øvelse og forberedelse, mens andre helgen er innspilling av sanger. Dette er helger hvor vi bruker tid på å lovsynge, få undervisning om lovsang, lærer barna å skrive lovsanger selv, og trener på sanger som skal inn på den nye Oase Familielovsangs-CDen. Asbjørn Kjølberg er strålende fornøyd, også med avslutningen som var å delta på et søndagsmøte i en menighet i Tønsberg. Barn og lovsang. Føbe Edvardsen, som er barnepastor i Sarpsborg og utvalgsmedlem knyttet til Ansvarsgruppen Oase Barn og Familie, samt forkynner på BOJOKO, har sammen med Asbjørn Kjølberg en sterk visjon for dette. En ny generasjon skal få kjenne og erfare egen glede ved å prise Gud. - Vi tror at lovprisningen bor i barna, sier Føbe. - Voksne har ikke en oppskrift eller monopol på ekte lovsang. Det er noe helt naturlig som ligger i det å være et Guds menneskebarn. Vi ønsker å bevisstgjøre, slik at barna forstår hva de gjør i lovsangen; - at de synger til Jesus, ikke bare sang, eller fortelle om Ham selv om det også er viktig og riktig. Jeg har en bønn at Jesus skal få en sentral plass i hver familie, sier Føbe. Ikke bare at vi har Ham med oss, men at Jesus Kristus får en sentral plass. Det skjer bl.a. ved at vi synger sammen om Han som er på tronen. Det fører til at det er lettere å be sammen og å snakke om den levende troen og forståelsen av Bibeltekster. Det er ikke nødvendigvis en lett prioritering for en familie å kjøpe en 13

14 lovsangs-cd fordi det er så mange ting som roper på tid og oppmerksomhet. Men en slik type CD kan skape så mye mer enn hva annen musikk ellers gjør. Justin Biebermusikk skaper og gjør ikke det samme som en slik CD. Det er nok her prioriteringen står. Kampen står om hva vi gir plass og tid, - hva vi er sammen om, - ikke om det vil koste 150 kr eller 180 kr, understreker Føbe. Naturlig med lovsang. Det er mange ringvirkninger av et slikt prosjekt. Bare det å komme sammen betyr mye. De erfarer at det også er andre barn som tror på Jesus og har Han som Herre i livet. De kan hjelpe hverandre i å stå for sin tro og være åpne med det blant sine venner, - å være hode og ikke hale. Vi vil at det skal være naturlig at barna kan be for hverandre og sammen med voksne. Da praktiserer vi det her. Når noen er syke eller lei seg, - ja så ber vi. Føbe mener oppriktig at dette er et prosjekt til rette tid. Vi tror faktisk at det kan være en tid nå der familier kommer til tro. Barna kan komme til å gå først. Dette vil være et verktøy for å nå dem. Guds nærvær i studio. - Den atmosfæren vi opplever når vi samles på Oase i Jesu navn er fantastisk, og grunnen til at vi ville gjøre noe mer, skyter Arvid Pettersen inn. Dette vil Gud at vi skal omgi oss med hele året. Da er musikk og lovsang det beste verktøyet vi kan bruke, fordi lovsangen bærer både Guds ord og Guds Ånd. I tillegg minner dette oss om det gode som vi erfarer på Oase: - gleden, begeistringen og inderligheten som kjennetegner Oase. Så har vi fått med oss kremen av norske musikere, - musikere som spiller for Sissel Kyrkjbø og Lene Marlin m.fl.: - Levi Bergerud på bassgitar, Bernt Rune Stray på gitar, og Martin Hystad på trommer. Tekniker og co-produsent er Bjørn Erik Pedersen. Veldig moro at de ville være med på dette. Det er kristne brødre, men som har mange oppdrag, muligheter og jobber med noen av de største artistene i Norge i dag. Jeg har kunnet velge på øverste hylle. Det var faktisk slik at vi kjente Guds nærhet i studio. Vi merket at det var noen som ba om at vi skulle spille til Guds ære. Inspirasjon er helt nødvendig når man holder på med musikk og det er ikke selvfølgelig at vi har det hele tiden. Arvid mener at barna fortjener det beste, - også av kvalitet på musikken. Nå har Oase hatt mulighet til å gjøre det beste. Det er ikke en eneste synth på plata, - alt er akustisk, smiler Arvid. Asbjørn Kjølberg (til venstre), Arvid Pettersen musiker, sanger og produsent (i midten), Kjetil Arvesen Nesheim (til høyre) Asbjørn Kjølberg, initiativtaker og leder for Oase Barn og Familie 14 Rebekka (fra Sarpsborg), - en av barna som er med.

15 30 dagers treningsskole som kan forvandle ditt liv En skole sammen med internship director Kris Edler fra Joseph International i Kansas. Han har fått et kall til Norge og vi vil gjøre noe mer enn å snakke. Dette er en 3 måneder skole som de nå skal komprimere ned til 30 dager for oss. En måned med utrustning der du blir satt i brann og mobilisert til å være en del av en mektig Guds rikes hær som kommer til å spre vekkelse i nasjoner i tiden som kommer. Tema for skolen - oppdelt i fire ukesmoduler: 1. Inn i et intimt kjærlighetsforhold med Gud. 2. Å gripe vår identitet som sønner/døtre av vår Himmelske Pappa. 3. Hvordan vi kan prioritere og administrere tiden vår til å søke Gud først og la han få sine planer med våre liv. 4. Virke i det profetiske og bringe Guds rike med tegn og under. Om du ikke har anledning til å være med hele tiden kan du melde deg på én eller flere av ukene/temaene. For en stund siden hadde Kris en drøm om Norge. Han så mange huler rundt om i Norge og inne i hulene var det kristne ungdommer som var radikale for Jesus, men som ennå ikke var kommet ut av hulene. Så kjente han at han skulle gå til hulene og rope på ungdommene og be dem komme ut og samle seg for å bli utrustet og satt i brann for Gud og hans rike. Når de gjorde dette ble de til en mektig arme som satte Norge i brann for Gud. Denne ilden som spredte seg beveget seg nedover i Europa og han så at denne mektige hæren fra Norge ville får stor innflytelse i Guds rike på å bringe vekkelse og hans rike videre til en mengde nasjoner. Det har kommet mange profetier over landet vårt om vekkelse og at Gud reiser opp en hær som skal ha stor innflytelse og spre vekkelse i Europa. Så drømmen til Kris føyer seg inn i en lang rekke slike. Det vi opplever er spesielt med Kris, er at Gud har sendt ham til landet vårt for å bringe dette videre til handling. Det er fint å høre profetier, men viktigere er å sette dem i verk i Guds tid. Vi opplever at dette er tiden for handling og at denne 30 dagers skolen vil være en start på dette. Vi håper også at det vil komme muligheter for å arrangere flere slike 30 dagers skoler. Men vi tror det er noe helt spesielt som skal skje nå under denne første skolen. Noen praktiske opplysninger Sted: Koinonia Bønne- og Konferansesenter på Ørskogfjellet, ikke langt fra Ålesund. Tid: 5. mars april Pris: kr ,- (én uke kr 3.500,-) Dette inkluderer opphold og mat samt alle utgifter til skolen. Påmelding: Send med din kontaktinfo til Målgruppe: Primærmålgruppen er ungdom og unge voksne. Men vi ønsker også velkommen voksne som kan tenke seg å være åndelige mødre og fedre for de unge. Mer informasjon: Innbyderkomite: Mikkel Damman, Krister Turøy, Linda Ekerhovd, Eirik Risan, Arne Pladsen, Asbjørn Simonnes, Einar Ekerhovd, Tore Kjell Drangsland, Jostein Hågan og Mette Boye. Bob Fraser Kris Edler Åpen AVSLUTNINGSKONFERANSE Palmehelgen: Å komme inn i Guds plan for ditt liv, og for vekkelse for land og folk. Fredag til søndag. Hør hva Gud har å si i denne tid. Bli betjent av Kris Edler, og teamet. Bob Frasier kommer også før denne helgen og vil være med. Informasjon om overnatting og priser blir bekjentgjort på og på Stor PÅSKEKONFERANSE for alle: Koinonia Bønne- og Konferansesenter inviterer til spennende påskekonferanse med Bob Fraser og Kris Edler. Skjærtorsdag 5.april til mandag 2.Påskedag 9.april. Informasjon om overnatting og priser blir bekjentgjort på og på 15

16 B-PostAbonnement Returadresse: OASE, Stomner Gård i Råde, 1580 RYGGE Utgiver: Stiftelsen Oase Kontoradresse: Ørskogskogfjellet Kurs- og Familiesenter Fremmerdalen 6390 VESTNES Tlf: Web: Bankkontonr: Redaksjon: Ansvarlig redaktør Asbjørn Simonnes Redaksjonelt ansvar Johan Edvard Grimstad Grafisk design: Atelier Flatin Trykk: 07 Gruppen AS OASE s lederskap: Leder Asbjørn Simonnes, - Volda Nestleder Mette Boye, - Sunndal Kristina Ekerhoved-Ottersen, - Fjell Rita Ristesund Lunde, - Bergen Morten Edvardsen, - Skien OASE s stab: Leder Asbjørn Simonnes Festivalsjef Johan Edvard Grimstad Administrasjonssjef Anne Lerbo Oase sin identitet og høyere hensikt: Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd Visjon Vi vil se Guds rike forvandle mennesker, menigheter og samfunn.

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2

«Se, jeg forkynner dere en stor glede» Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5. Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Fornyelse i 1980 og i dag noen tanker Les mer på side 2 Hva om Gud trakk sin Ånd tilbake? Les mer på side 5 SommerOase 2014, 2015 Les mer på side 6 et fornyelsesmagasin fra OASE nr. 02-2014 «Se, jeg forkynner

Detaljer

STEVNEGUIDE KRISTIANSAND 7-12. JULI

STEVNEGUIDE KRISTIANSAND 7-12. JULI STEVNEGUIDE KRISTIANSAND 7-12. JULI 2 områdekart Google maps 4a 5 6 4c 1 4b 7 8 11 10 9 14 15 VELKOMMEN TIL KRISTIANSAND! 3 12 Steder å kjenne til under Oase Kristiansand 2014: 1. VoksenOase-hallen (Gimlehallen)

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Gudsfrykt og disiplin

Gudsfrykt og disiplin BRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENTER FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.3/2008 Pris NOK 80,00 10.årgang

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet

40 år i Argentina. Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet årgang 108 Nr 10 November 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge 40 år i Argentina Spesialnummer om Argentina Det gode budskap har besøkt landet Ta dere av hverandre, likesom Kristus tok seg av

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 8 september 2010 Årgang 106. På Vestlandsleiren i Liarvåg tar juniorer hver sommer standpunkt

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 8 september 2010 Årgang 106. På Vestlandsleiren i Liarvåg tar juniorer hver sommer standpunkt De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 8 september 2010 Årgang 106 Karl Stokland er en veldig stor støtte for sin kone, misjonær Turid Dahl Stokland. Han arbeider som skipper, men også sosialarbeider

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

jxp Ordin Høiland, eldste fra Betania Vigeland, har sammen med familien et stort misjonshjerte for Ukraina. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2011 Årgang 107 DFEFs Sommerstevne blir arrangert på Karmøy 5. 10. juli 2011. LES MER SIDE 10-11 Sangevangelist Arne Gundersen fyller 70 år. Les om

Detaljer

PTV magasinet Den Profetiske Røst

PTV magasinet Den Profetiske Røst PTV magasinet Den Profetiske Røst nr.1/2013 15.årgang Brølende lam sender på kanal 10 fra august Året for Josefsalvelsen Brølene lam flytter til Oslo Kjære leser! Innhold: Et syn om Norge ved Vigdis E.

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

sommerstevne på solstrand Velkommen til

sommerstevne på solstrand Velkommen til årgang 108 NR 4 april 2012 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Velkommen til sommerstevne på solstrand Frykt Herren og tjen ham i troskap og av hele ditt hjerte. For se hvor store ting han har gjort

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Følger kallet til Colombia

Følger kallet til Colombia Nyhet: Ny rådgiver for menighetene 1-2015 Årgang 112 MENIGHETEN: Stavanger 2020 og egen vekstkurve Portrettet: Følger kallet til Colombia Hovedsak: Søndagsskolen bygger barnas tro Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 6 juni 2010 Årgang 106 DFEF ønsker å ta dette med seksuelle krenkelser på alvor. Egne forskrifter for bevegelsen er på gang. LES MER SIDE 4-5 Misjonsarbeidet

Detaljer

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no Nr. 2 2010 Oslo Kristne Senter rikere liv 29. juni til 4. juli www..no Velkommen til sommerfesten 2010 Nå nærmer vi oss Sommerfesten med raske skritt! Hvert år siden 1986 har vi arrangert CampMeeting Oslo,

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Drømmer. STORT! Den Profetiske Røst. Ekstra. en veg til profetisk evangelisering. Reportasje av Brølende lams besøk i USA. Den kommende fugleinfluensa

Drømmer. STORT! Den Profetiske Røst. Ekstra. en veg til profetisk evangelisering. Reportasje av Brølende lams besøk i USA. Den kommende fugleinfluensa Reportasje av Brølende lams besøk i USA Ekstra STORT! ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.4/2005

Detaljer

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21)

Innholdsfortegnelse: En fremmed skal du ikke plage og ikke undertrykke; for dere har selv vært fremmede i Egypt (2. Mosebok 22:21) 1 Legenden forteller at Abraham en dag gjennom døråpningen fikk se en gammel mann som kom gående langs veien. Mannen virket sliten og så ut til å ha reist langt klærne var støvete og føttene fulle av sår.

Detaljer

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste

Forbederen. Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev. Bønnen og ordets tjeneste Forbederen Nr. 2-2010 // Nyheter og bønnebrev Bønnen og ordets tjeneste leder Hvorfor slutter menigheter å vokse? TEKST: Arne Borgersen Her kan det selvsagt gis mange svar når man ser på ytre omstendigheter.

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Flott konferanse svak oppslutning

Flott konferanse svak oppslutning årgang 109 3 2013 de frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Bønneseminar: Kneologi gir riktig teologi side 10 FLK: Flott konferanse svak oppslutning Argentina: Restaurantdrift kan åpne dører side 28 Herren

Detaljer