barnelovsangshelg i Tønsberg s.13 OASE Barn- og Familie med leir og Oase med ny barne-cd! SommerOase 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "barnelovsangshelg i Tønsberg s.13 OASE Barn- og Familie med leir og Oase med ny barne-cd! SommerOase 2012"

Transkript

1 Oase og åndsarven etter Hans Nielsen Hauge Les mer på side 2-3 «Gutta på taket» De praktiske oppgavene under sommeroase Les mer på side 6 SommerOase 2012 Brosjyre for SommerOase se midtsidene i dette OASEN. Påmelding for SommerOase 2012 starter 1.mars. Ekstra lav deltakeravgift for den som melder seg på før 15.mars. et fornyelsesmagasin fra OASE nr OASE Barn- og Familie med leir og barnelovsangshelg i Tønsberg s.13 Sanger og produsent Arvid Pettersen Oase med ny barne-cd!

2 Oase og åndsarven etter Hans Nielsen Hauge Av Asbjørn Simonnes - Leder i Oase Hans Nielsen Hauge har blitt aktuell på ny i Norge og mange interesserer seg for den spiritualitet som karakteriserer den haugianske bevegelse. Flere synes å være opptatt av spørsmål omkring sann fornyelse og spiritualitet, og i dag er det tydelig at begrepet fornyelse spenner over et vidt register. Oldkirkens spiritualitet med kombinasjonen av det kontemplative med sterke åndserfaringer har de seneste årene blitt brakt fram i lyset av mange ledere i Skandinavia og spesielt den åndskraften mange av oldkirkens kristne representerte. Overgangen fra oldkirken til vår tids spiritualitet er stor, men det er viktige og spennende problemstillinger som bør drøftes og bes over rundt om i våre fornyelsesmiljøer. Jeg vil her gjerne anbefale bøkene til Peter Halldorf, og spesielt boken Drikk dypt av Ånden. I vår fornyelsesbevegelse Oase ønsker vi å delta i samtale og utveksling omkring fornyelse, også med våre ledere i kirken og organisasjonene. Hvordan kan Oase utgjøre en forskjell i landet vårt, og hvilken forventninger har kirken og våre organisasjoner og frikirker til Oase? Jeg har det siste halvåret snakket med en rekke av våre ledere som svarer ja til å møte oss for videre samtaler med ønske om å se en sann fornyelse utover i landet vårt. Her må Oase være frimodig og stå i spissen for å fremme vekkelse og fornyelse, men også legge opp til utveksling omkring spørsmål om hva er en sann og sunn karismatisk spiritualitet? Vi møter ofte mennesker som tidligere var aktivt involvert i fornyelsesarbeid, men som i dag har kommet på avstand og som ikke lenger brenner for fornyelse. Hva har skjedd? Det er mange grunner for en slik utvikling og jeg vil være forsiktig med å generalisere. Men i samtale med noen av disse personene kommer det frem at aktivitetene tok overhånd og gleden over det daglige fellesskapet med Jesus i lovprisning, ordet og bønnen kom mer og mer i bakgrunnen. Dette viser at spørsmålet om å leve i den første kjærlighet til Jesus må besvares med et klart ja fra vår side. Det er vel dette Paulus utfordrer oss på i brevlitteraturen når han formaner oss til å be uavlatelig, og våke med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige, se Efeserbrevet 6,18. Vi må være tydelige på disse områdene, ettersom Bibelen så sterkt understreker betydningen av å leve i Ånden, og la bønnens kraft prege våre liv og omgivelser. Det å ta på alvor at Den Hellige Ånd er både en person og en kraft er et viktig skritt mot å leve i denne daglige fornyelsen av vårt sinn ved å la talsmannen gi oss veiledning og trøst i livets mange vanskelige situasjoner. Men den Hellige Ånd er også kraften, og Hans Nielsen Hauge fikk et slikt direkte møte med den treenige Gud som forvandlet han for alltid. her har vi i Oase en arv å formidle videre til våre trossøsken i alle sammenhenger. Vi skal få kraft når det Hellige Ånd kommer over oss! Om dette skjer som i en prosess gjennom stadig nye erfaringer av å bli fylt av Ånden, eller mer punktuelt gjennom 2

3 Haugianere, etter et maleri av Tidemand, Skillingsmagasinet en åndsdåpsliknende erfaring, er ikke avgjørende ettersom det er av samme sak. Hans Nielsen Hauge fikk et slikt direkte møte med den treenige Gud som forvandlet han for alltid. Han ble et brennende vitne, og denne kraften er nettopp Den Hellige Ånds hovedgjerning. Den sterke åndsarven vi har fra Hans Nielsen Hauge kan vi med frimodighet forkynne fram i dag, og nettopp kraften til å være et vitne var noe av særtrekket ved Hans Nielsen Hauge. Men det ligger også en profetisk dimensjon over Hauges virke, ettersom han fikk avgjørende innflytelse på hele samfunnsutviklingen på 1800-tallet. Kombinasjonen be og arbeid viste seg å være svært grunnleggende i byggingen av landet. I dag blir det hentet frem mye spennende stoff fra den haugianske arv, og det handler blant annet om å være et vitne for Jesus på arbeidsplassen. Noen vil omtale dette som å få innflytelse i de ulike samfunnsområder, som Loren Cunningham og Bill Bright i sin tid kalte 7-fjells strategien. Når åndsfylte og bevisste kristne når inn på de ulike arenaer som utdanning, helse, underholdning, media, familien, politikken etc. vil dette kunne få avgjørende betydning når det gjelder å bygge landet. Oase ønsker å fokusere på denne profetiske åndsarven i tiden fremover, og la dette få være en konkretisering av det vi omtaler som fornyelse. Sann fornyelse begynner med den enkelte av oss i det vi frimodig bekjenner Jesus Kristus som Herre og Frelser og deler denne erfaring med Ånds og krafts bevis. Når denne fornyelsen bringes ut til der folket er, på skolen, arbeidsplassen, i familien, og på de arenaer som øver innflytelse i samfunnet, da skjer den noe avgjørende! Vær med å be om at Oase får sterkere innflytelse i kirke og samfunn gjennom å forkynne frem og leve ut sannheten om Guds forvandlede kraft ved Den Hellige Ånd. Dette gjelder ikke bare noen få, men hele folket. Vi ber derfor om at en liknende folkevekkelse som skjedde på Hans Nielsen Hauges tid kan bringe avgjørende forvandling inn i alle samfunnssfærer i landet vårt også i dag. Vi vil også at Oases visjon om forvandlede liv ved Den Hellige Ånd skal nå ut til hele kirken vår og være med å fylle Kristi legeme med åndskraft og dermed vitnekraft! Asbjørn Simonnes Leder i Oase 3

4 Masahide Kanayama Gud virker i en kombinasjon av medisin og bønn - en sann historie om helberdelse fra kreft. Av Johan Edvard Grimstad - Festivalsjef Jeg sitter og snakker med en rolig traust indremisjonsmann fra Aurskog. Det virker ikke som det er mye som får vippet Ole Kristian Mangen av pinnen. Han er nå 52 år, gift og to barn og har bygget opp et elektrofirma på Aursmoen. Jeg fikk høre om han når hans venn, Gjermund Eikli på Oasestevnet 2010 med tårevåte øyne fortalte om ham, og at han lå for døden på AHUS (Akershus Universitetssykehus). I det vi snakker med Ole Kristian blir det fristende å skrive om garantier for hurtig utredning når man mistenker at det kan være kreft, men her skal fokuset være på bønn og Guds inngripen. Ole Kristian oppdaget noen kuler på magen en tidlig juni-dag i Han gikk til legen samme dag, som henviste ham, men siden det var fredag så havnet han på sykehuset først på mandag. Men så ble han liggende i kø på sykehuset I 3 uker før det skjedde noe mer. Det handlet om å vente på utredninger. Så i slutten av juni ble det stor forverring i situasjonen og da forstod de at dette begynte å bli så kritisk at han kunne komme til å dø. Da begynte de å agere og fant at han hadde sterkt framskreden kreft i mageregionen. Det var imidlertid kommet så langt at nyrer og lever hadde sluttet Campingen å fungere, han var gul og oppblåst. Han kunne ikke få cellegift før nyrene virket. Familien fikk beskjed om at han neppe kom til å overleve helgen. I dette er det en klar opplevelse av at hun som ledet intensivteamet var sent av Herren. Hun kansellerte en bursdagsfeiring, fikk tak i et enda ikke godkjent preparat fra Radiumhospitalet, fikk det tilkjørt med taxi og på den måten fikk satt i gang nyrene. Når nyrene kom i gang satte de i gang med cellegift, men i begrenset mengde fordi han ikke tålte mer. Helt merkelig så var ikke Ole Kristian redd. Han trodde han skulle overleve, og freden var påtakelig, - som å leve på en bønnebølge. Det var SMS-aksjoner og folk som ba for ham både i innland og utland. Etter noen dager orket han å holde telefonen og kunne ta imot en samtale fra vennen Gjermund Eikli, som var dypt involvert i å arrangere SommerOase i Fredrikstad. Oase hadde i noen år fått besøk av den japanske legen Masahide Kanayama fra New York som både er en svært anerkjent kirurg og har en helbredelsesgave i bønn til Gud. Han skulle komme i år også og Gjermund forsøke å få han til å reise via AHUS på vei fra Gardermoen til Fredrikstad. Det gikk ikke, men når han kom til Fredrikstad ville han be, - over telefon!!!!! Gjermund måtte forklare i detalj hva som var galt fordi Masahide ber mest mulig konkret og ville få fra Herren hvordan han skulle be. Så, - over telefonen fikk han Ole Kristian legge sin egen hånda på magen (kreft i lever, buk og mage) og så begynte han å be: - virkningen uteble ikke: - hånda ble varm. Varmen spredde seg ned i magen og så oppover og nedover i kroppen til det virket som hver celle var berørt. Han ba konkret om at alt som var infisert skulle forlate kroppen. For Ole Kristian var dette i seg selv en bekreftelse på at Gud var med ham der han lå. Det skjedde ingen mirakelhelbredelse der og da, men så: - En halvtime etter Masahide hadde bedt merket han at han var bløt på siden, - så viste det seg at det rant ut masse veske (blod, asystisveske o.a.) av et gammelt dreneringssår. Ole Kristian tok det som et konkret og synlig svar på bønnen. Fra da av så begynte levra å fungere igjen. Etter et par måneder på sykehuset kunne han reise hjem igjen. Men så når han trodde han var frisk, - i slutten av jan mens han og sønnen var på Bjørkelangen, - så klarte han plutselig ikke å snakke. De kom seg inn på Legevakten som lå like ved. Akkurat når han fikk lagt seg ned så forsvant synet, og så ble han helt borte og fikk noe som lignet et epileptisk anfall. Det var helt utrolig hvordan Gud hadde ledet 4 Maling av bilde på scenen

5 det hele slik at når han først ble slått ut så var han med sønnen sin, i nærheten av legevakta hos helsepersonell han kjente (Ole Kr. hadde jobbet sammen med lederen for ambulansetjenesten litt tidligere). De bestilte legehelikopter Helt merkelig så var ikke Ole Kristian redd. Han trodde han skulle overleve, og freden var påtakelig. fordi anfallet var så alvorlig. Det var ikke landingsplass i nærheten, men tilfeldigvis hadde Brannvesenet akkurat da øvelse i Bjørkelangen og de ryddet og sperret gatene slik at helikopteret kunne lande. Han våknet først når han var på AHUS. Etter en stund ble det klart at han hadde svulst på hjernen. Det var ikke hyggelig å høre fordi Ole Kr. har tidligere mistet en søster i hjernekreft når hun var 48 år. Svulsten lå slik til at den ikke kunne opereres men de trodde at det var rester av den samme typen han hadde fått før. Cellegift virker ikke så godt innenfor hjernebarken. De sprøytet cellegift inn i ryggmargen (i spinalvæsken) slik at den kom til, - og det fungerte. Etter høydosebehandling med innsetting av nye stamceller og stråling mot hjernen ble han såkalt fri for kreft. Han lå på isolat gjennom hele påsken fordi han var så svak for evt. andre sykdommer. I denne perioden ble det mange gode prater med sykehuspresten, - med nattverd og bønn selv med masse helsepersonell rundt dem. Nå må han gå i fem år før han kan regnes som frisk. Hva sier man så til de som ikke blir helbredet? Ole Kristian vet ikke helt hvilke ord han skal bruke på dette, - men i sitt tilfelle følte han at Gud hadde en annen plan. Bønnen fra både Masahide og alle de andre som ba gjorde at Ole Kristian kjente at han reelt kunne hvile i det han erfarte med Gud midt i sykdommen. En konsekvens er at etter dette har det blitt mye lettere å prate med familie og venner om Gud og Hans guddommelighet midt i vår hverdagsvirkelighet. Det er som om mange har fått øket sin tro og overgivelse til Herren mange hakk. Ole Kristian går ofte på bedehuset Ekeberg i Aurskog et sted hvor det kommer stadig flere mennesker, - som får ord fra Herren som gjør en forandring i livene deres. Jeg er onkel til to flotte gutter på 6 og 8 år. De har bedt for meg hver kveld siden jeg ble syk om at Jesus må gjøre meg frisk. Guttene og ønske om å være sammen med mine egne barn, har gitt meg en stor vilje til ikke å gi opp. I begynnelsen av februar i år hadde Ole Kristian som også er leder av Fellesrådet i Aurskog Høland, et møte med den nye biskopen i Borg. Da fikk han en kort prat med ham der han fortalte om all forbønn og sykdomsforløpet. Ordene virket å falle i jord. Samme kveld i Sørumsand hadde biskop Atle Sommerfeldt en tale om at vi ikke må sitte å vente på tegn, - men se etter hva Han gjør. Ole Kristian uttrykker at det viktigste i livet nå er å leve med de nærmeste og ha et nært forhold til Gud. Troen på bønn til Gud er ikke blitt mindre. Dette er en historie om god kombinasjon av fantastisk medisinsk kompetanse, gudgitte leger og overgivelse i bønn. 5

6 Gutta på taket Øivind Hægeland, Gjermund Eikeli, og Frode Haavaag hadde mye av det praktiske ansvaret i og utenfor møtehallene. Av Gjermund Eikli - leder for ansvarsgruppen Oase medarbeidere Huset var allerede helt fullt og inngangen var blokkert av folk. Inne i huset var Jesus - og folkemengden hindret dem i nå han. De måtte finne en praktisk løsning og det var antagelig nettopp det de disse gutta var best på i livet. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. Mark 2.4. De var praktiske medarbeidere. Vi som er praktiske medarbeidere på Oase har mye til felles med Gutta på taket. Hundrevis av mennesker rigger, serverer, dekorerer, går vakter, administrerer og sørger for at ting fungerer. Vårt Oase starter før deltakerne kommer og slutter etter alle har dratt. Vi vil at folk skal komme til Jesus. Under Sommeroase 2011 fikk jeg dette bildet av «Gutta på taket» - nesten som om jeg var en av dem. Jeg kjente igjen blikkene som ble vekslet der oppe på taket, og den gleden over det som hendte. De var på ingen måte utenfor eller på avstand fra det som skjedde. Tvert i mot så kom de nærmere Jesus enn de fleste. De kunne nesten strekke seg ned og ta på han. Og Jesus så dem: Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, dine synder er tilgitt.»» Litt senere leser vi at han helbredet den syke. Det er mange slike Jesusmøter under Oase og det er en utrolig spennende oppgave å legge det til rette for dem. Bildet med disse fire mennene er blitt motto for den praktiske tjenesten med Oase. Og det er ikke bare et perspektiv eller en vakker måte å se det på det er en erfaring. Når vi ber mange være med å ta del i det praktiske arbeidet er det ikke bare fordi vi trenger folk. Det er også fordi vi har lyst å dele dette tjenestefellesskapet, gleden og velsignelsen med mange. Gutta på taket blir motto til de som deltar med praktiske oppgaver under sommeroase. Arbeidsfellesskapet under Oase er også et åndelig fellesskap som gir en dimensjon vi ikke kan være foruten. Mange kommer igjen år etter år for å være med. Vi opplever at Guds velsignelse utløses på en spesiell måte i det praktiske arbeidet. Til deg som har lyst til å være med på dette, - det er mulig å krysse av for dette når du melder deg på som deltaker til Oase (det blir da også en reduksjon i deltakeravgiften). Det er også fint om du skriver til 6 Fra TenOase-hallen, - med heftigere lyd og lys, - mye humor og mye alvor, - og solid budskap.

7 SommerOase 2012 TID: juli STED: Fredrikstad Elin Fagerbakke Leif Hetland Martin Cave Egil Svartdahl Lance Wallnau Che Ahn Mette Boye Svein Høysæter Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd Vi lengter etter at GUDS RIKE SKAL FORVANDLE MEN- NESKER, MENIGHETER og SAMFUNN (Oases visjon). Fokuset i sommer blir en tørst etter at Guds rike skal gjøre dette på alle livets områder, arenaer og relasjoner. Seminarene vil handle om hvordan bringe med seg og regne med en konkret og praktisk Gud i hverdagen der en er over alt. 7

8 Lovsangerne BOJOKO: - Arvid Pettersen TenOase: - Anders Skarpsno VoksenOase: - Marie Hognestad TenOase Anne Louise Hübert Øystein Gjerme Arne Pladsen Dagene på TenOase TenOase er for ungdommer som går på ungdomskolen og oppover. Programmet for sommeren består av fellesmøter på morgenen og kvelden, seminarer og mye moro! Møtene vil være fylt av lovsang, god forkynnelse og forbønn. I år, som tildligere, får vi også med oss Anders Skarpsno & team til å lede lovsangen. Mellom slagene blir det god tid til å nyte sommerlivet i Fredrikstad, få nye venner og ta seg en dupp i bassenget. TenOase har som mål å gi ungdom en uke der de både kan nyte sommerlivet og komme nærmere Gud. Årets tema er Frimodig Vi i TenOase tror at dagens ungdom er morgendagens ledere. Vårt mål er å reise opp en generasjon med ungdom - som gjennom å kjenne Jesus og kjenne sin identitet - kan utgjøre en forskjell i den verden vi lever i. Vi ønsker å hjelpe ungdom til å komme i kontakt med de drømmene Gud har sådd ned i hjertene deres så de kan være levende eksempler på Guds godhet. Talere Ruth og Matt Rogers, som har vært med på TenOase flere ganger før, skal igjen tale i år. De har drevet et spennende arbeid blant kristne i Iran. De deler på en levende og enkel måte fra sitt eget liv med Gud. Eilif Haaland har jobbet flere år som lege i Bergen, og skal snakke om seksualitet og identitet under TenOase. Han har lang erfaring med arbeid blant ungdom og snakker på en levende og morsom måte om disse temaene. Anne Louise Hübert dro i 2008 på en backpackertur til Kenya. Hun var da 19 år. På turen møtte hun en landsby rammet av hungersnød. Sterkt preget av dette bestemte hun seg for å starte organisasjonen Aid in Action, som i løpet av de siste årene har hjulpet tusenvis av mennesker ut av sult. Hun kommer for å dele sin utrolige historie. Øystein Gjerme er en inspirerende taler fra Bergen. Han er både morsom og tydelig i sitt budskap. Vi er glad for å ha ham med oss i år igjen. Kristoffer Ellingsrud er medisin-student fra Oslo. Han har tidligere vært et år på bibelskole i Redding, Californa. Han er en ung mann full av visdom. Seminarer Kjetil Klungland er sønn av politimannen Arne Klungland, som ble drept under Nokas-ranet i Kjetil kommer for å dele sin historie på TenOase. I tillegg til Kjetil Klungland har vi flere spennende seminarholdere denne uka Praktisk info TenOase 2012 er i Kongstenshallen i Fredrikstad, rett ved idylliske Gamle- byen. Overnatting skjer på skoler i nærheten av hallen, eller på teltområde rett ved skolen. Priser: Se baksiden av programmet Påmelding: Gå til våre nettsider og følg linken til 8

9 programvoksenoase Tirsdag 10.juli Onsdag 11.juli Torsdag 12.juli Fredag 13.juli Lørdag 14.juli Søndag 15.juli Formiddag Kl.1000 Seminarer kl Seminarer Kl Martin Cave Martin Cave Che Ahn Kl FAMILY GAMES A. Guds rike og samfunnets syv arenaer v/ Lance Wallnau B. Å se med himmelske øyne v/leif Hetland Diverse seminarer for forskjellige arenaer i liv og samfunn. - like seminarer hver dag, mens noen få vil være påbyggende. A. Guds rike og samfunnets syv arenaer v/ Lance Wallnau B. Å se med himmelske øyne v/leif Hetland Diverse seminarer for forskjellige arenaer i liv og samfunn. - like seminarer hver dag, mens noen få vil være påbyggende. A. Guds rike og samfunnets syv arenaer v/ Lance Wallnau B. Å se med himmelske øyne v/leif Hetland Diverse seminarer for forskjellige arenaer i liv og samfunn. - like seminarer hver dag, mens noen få vil være påbyggende. Kl.1430 ULIKE NETTVERKS-samlinger. - Oase Business m/ Lance Wallnay. - Kvinner i Nettverk m/ Elin Linde Fagerbakke. - Oase Preste- og Ledernettverk. Kl Gudstjeneste m/ Mette Boye og TenOase. Kveld Kl.1900 Svein Høysæter m/ Asbjørn Simonnes Che Ahn Egil Svartdal + misjonsfokus (India) Elin Linde Fagerbakke Leif Hetland Senkveld Kl Kl Kveldsprat m/gjester Kveldsprat m/gjester Kveldsprat m/gjester Kveldsprat m/gjester Kveldsprat m/gjester Konsert Konsert Konsert Noen bidragsytere til seminarene vil bli: Morten Edvardsen (fornyelse i folkekirken), Matin Cave og IMI (Menighet, tilbedelse og lovsang), Eivind-Bjørnar Hetlevik (40 dager med Bibelen), Joe Johnson - USA (Indre Helbredelse), Asbjørn Simonnes og Trond Arne Hauge (Åndsarven etter Hans Nielsen Hauge), Oddvar Søvik (Strømmer av levende vann), Familie og Medier, Runar Liodden (Levende trosliv i familien), Kjell Tveter (Intelligent design), Che Ahn (Say goodbye to powerless Christianity), og Jesse Karanja Kenya (Håpssenter og tilbedelse). Oase Barn og Familie BARNE-, JUNIOR- OG KNØTTEOASE BARNE-, JUNIOR- OG KNØTTEOASE BARNE-, JUNIOR- OG KNØTTEOASE Asbjørn Kjølberg Geir Braadlie med Konrad Gud er så stor! Med dette temaet ønsker vi alle barn fra 0-12 år velkomne til årets BOJOKO. Dette blir en uke med fest, moro og nye venner med JESUS i sentrum. KO (KnøtteOase = 0-3 år) vil også i år ha eget telt og opplegg fra kl Det blir lovsang, forkynnelse aktiviteter, fellesopplegg og sosialt samvær. Samlingene for BO (BarneOase = 4-7 år) og JO (JuniorOase = 8-12) vil foregå kl (møter kl.0945). Først samles vi til felles lovsang, før vi går hver for oss, for senere å samles til en felles avslutning. Konrad kommer også i år og blir sammen med barna på BO, samtidig med at JO har sine møter. Lovsangen vil i år som i fjor ledet av Arvid Pettersen med team. Vi har i år spilt inn en fantastisk lovsangsplate for hele familien. Denne er med sanger som vi har brukt i lovsangen de siste årene på BOJOKO. Skaff deg denne. Det blir et redskap for dere som familie i å lovprise Gud hjemme. Den blir å få kjøpt like etter påske, men du kan bestille den allerede nå - i påmeldingen til SommerOase. Som tidligere vil vi også i år ha kreative seminarer for barna på JO. Det blir seminar i: 1. Dans 2. Breake 3. Visuell kunst (maling etc) 4. Skriving/sang/musikk Disse varer fra Hva har Gud lagt ned i deg, som du kan bruke for han? Meld deg på, så får du inspirasjon til å bruke dine gaver for GUD. I år som i fjor har vi Familygames på lørdagen ( ), med grilling / felles måltid like i etterkant. For oss i BOJOKO innebærer dette en herlig dag hele lørdagen med et opplegg som er utviklet fra konseptet Kids Games, men vi vil ha et større fokus på familien. Se evt. wwbc. Arrangementet samler familier til å konkurrere på en uhøytidelig måte. Samtidig er det viktig at dette er gøy. Barn og voksne skal leke og glede seg! Over det hele, ønsker vi spesielt tilegnede leker som linkes til de verdier og det Bibelske budskapet man vil formidle denne dagen. Barna våre trenger gode forbilder som er med dem disse dager, og det er kanskje deg. Vi trenger ca 80 medarbeidere så ta kontakt med Asbjørn Kjølberg (mob eller og meld deg til tjeneste. Du er velkommen. 9

10 Overnattingsmuligheter I. Camping: a) OASE-caming (priser for hele uka): Egen Oase-camping som ligger rett ved Kongstenhallene samt én caming ved skolen for overnatting av tenåringer: Teltplass: kr 550,- Campingplass: kr 900,- Campingplass m/fortelt: kr 1.200,- For strøm påløper i tillegg: kr 300,- Plass på OASE_camping resreveres direkte via påmelding på eller på b) Fredrikstad Motell og Camping, m fra hallområdet. Campingvogn: kr 250,- m/strøm per døgn. Telt m/bil: kr 200,- u/strøm per døgn. Ring c) Bevø camping, 12 km fra Kongstenhallen sørover ut til kysten.. Hytter og camingplasser. eller ring II. Folkehøyskoler og leirsteder: a) Haugetun Folkehøyskole, 9 km fra Kongstenhallen mot Sarpsborg. Priser gjelder hele perioden juli. Dobbeltrom per person: kr 1.100,- Enkeltrom: kr 1.350,- Ekstra for rom med dusj/wc, - per person: kr 350,- Pris for rom og frokost for barn som bor på foresattes rom (3 på rommet): 5 11 år halv pris, 0 4 år gratis Engangs-sengetøy kan kjøpes for kr 75,-. Frokost kan kjøpes om ønskelig, kr 70 for voksne (halv pris for barn). Tidligere ankomst er mulig. Ring eller b) Skjeberg Folkehøyskole, 15 km fra Kongstenhallen. Tilbud for hele perioden juli, rom med håndkle/sengetøy/frokost: Dobbeltrom: kr 1.900,- per person. Enkeltrom: kr 2.200,- per person. Barn under 4 år - gratis på foresattes rom. Barn under 12 år halv pris på foresattes rom. Kontakt oss på telefon: eller via e-post: Se for øvrig vår hjemmeside: c) Solbukta leirsted, 17 km fra Kongstenhallen mot Hankø, priser gjelder per døgn. Enkeltrom per person: kr 400,- Flersengsrom per voksen: kr 270,- Flersengsrom per barn: kr 150,- Frokost i tillegg (om man vil): kr 80,- Ring eller d) Stenbekk misjonssenter, 17 km fra Kongstenhallen forbi Sarpsborg. Priser gjelder per døgn. Enkeltrom per person: kr 280,- Dobbeltrom køyeseng per person: kr 190,- Flersengsrom (4-5 senger) per voksen: kr 170,- Flersengsrom per barn: kr 150,- Frokost i tillegg (om man vil og det blir mange nok): kr 60,- Bad og toalett på alle rom. Det kan også tilrettelegges med kaffetrakter og vannkoker. Ring III. Hoteller: a) Rica City Hotell, - i sentrum av Fr.stad. 20 min. å gå + ferge. Enkeltrom fra (standard rom): kr 695,- per døgn. Dobbeltrom fra (standard rom): kr 795,- per døgn. Superior enkeltrom fra: kr 795,- per døgn. Superior dobbelrom fra: kr 895,- per døgn. Prisene gjelder ved tidlig bestilling. Ring eller b) Victoria Hotell, på østsiden av sentrum, men på vestsiden av elven, 15 min. å gå + ferge. Enkeltrom fra (min. 3 døgn påfølgende): kr 695,- per døgn. Dobbeltrom fra (min. 3 døgn påfølgende): kr 795,- per døgn. Ring c) Quality Hotel Fredrikstad, - i sentrum av Fr.stad, 20 min. å gå + ferge. Ring IV. Skoler overnatting i klasserom og gymsal: Vi vil ha én familieskole, én skole for deltakere på TenOase og én for medarbeidere på TenOase og BarneOase (BOJOKO) den siste på andre siden elven. Voksen person hele uka: kr 400,- Barn hele uka: kr 250,- TenOasedeltakere hele uka: kr 350,- Ta med eget liggeunderlag/madrass i tillegg til sovepose el.l. Reserveres direkte via påmeldingen på Påmelding Påmelding skjer via nettsider på men du finner fram til denne siden via Du vil først ble spurt om å identifisere deg med navn eller å registrere deg som person før du kan melde deg på selve SommerOase Underveis i påmeldingen vil du bli utfordret både på om du vil kunne ta noen nattevakter på skoler og om du kan hjelpe til praktisk, - samt at du vil bli spurt om overnatting på skole, camping eller telt, eller ordne det selv. Når du ankommer Oase 2012 i Fredrikstad må du registrere deg og få tildelt deltakerbevis. En-to uker før stevne vil det sendes ut et REGISTRERINGSBEVIS som vi ber dere skrive/printe ut og ta med. Det er en strekkode som gjør at registreringen går mye fortere. Har du ikke tilgang til til internett har du mulighet til å melde deg på pr. telefon; PRISER Deltakeravgift Fredrikstad Kategiori datofrister: Før 15.mars Før 20.juni VoksenOase Kr 750,- Kr 850,- VoksenOase tre dager Kr 490,- Kr 550,- TenOase Kr 650,- Kr 750,- TenOase tre dagers Kr 475,- Kr 525,- Barne- og JuniorOase Kr 300,- Kr 350,- KnøtteOase Kr 100,- Kr 100,- Familie maxpris Kr 2.250,- Kr 2.500,- Formiddagsmøter og seminarer. Kr 50,- Kr 50,- Kveldsmøter: Kr 100,- Kr 100,- Grupperabatt: 10 personer gir 10% rabatt. 20 personer gir 20% rabatt. Ved påmelding etter 20.juni stiger prisene med ca.10% og vi kan ikke garantere plass på Barne- og JuniorOase. 10

11 Dr. Lance Wallnau Pastor Che Ahn Dr Lance Wallnau og pastor Che Ahn to nye bekjentskap på sommeroase Av Einar Ekerhovd Programkomiteen Oase 2012 Che Ahn har riktignok vært i Oasesammenheng tidligere. Han var sammen med Mark Stibbe hovedtaler på Oase Treningsskole s modul i mai Vi som hørte han der gleder oss til å høre han igjen. Lance Wallnau bør alle glede seg til å høre. Hans budskap er reformatorisk og jordnært! Årets hovedtema for Oase 2012 er «Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd». Begge disse to internasjonale åndelige lederne vil gi oss det rette fokus inn mot dette tema. De lever det de lærer. Oase har også vært nedslagsfelt for mange profetiske budskap de seneste årene. Flere av disse budskapene handler om kristne sitt samfunnsengasjement. Mark Stibbe delte sitt budskap om Den hellige Ånds kraft som blir synlig og merkbar utenfor menighetene. «The power is on the street». Bob Hartley fokuserte på en ny Haugebevegelse i vårt land der evangelisk kristentro og engasjement for kultur og samfunn går hånd i hånd. Både Che Ahn og Lance Wallnau står i forskjellige arbeid og tjenester som er direkte rettet inn mot denne måten å både tenke, leve og handle som kristen i hverdagen. Che Ahn er pastor i HRock Church i Los Angeles, men er også leder for et nettverk av 5000 menigheter på verdensbasis. I sin menighet i Los Angeles har de et spesielt fokus på å bringe Guds rike og forme kulturen i Hollywood. Gjennom den store, åndsfylte og multi-etniske menigheten ønsker Che Ahn og utruste mennesker til å skape en forandring i den sammenhengen der Gud har satt dem i hverdagen. De senere årene har det hatt en fenomenal inngang i miljøet omkring kunst, kultur og underholdning i Hollywood. Sterke vitnesbyrd om «stjerner» som tar imot Jesus begynner å bli dagligdags. Om ikke lenge vil vi se filmer fra Hollywood som har et helt annet innhold enn hva vi har vært vant med. Kristne kan forme hvilken som helst kultur når Jesus kommer i sentrum og Guds rike blir synlig og merkbart. Dette er også Lance Wallnau sin visjon. I dag utøver han innflytelse på områder langt utenfor menighetens fellesskap. Hva er det bestselgende forfatter John Maxwell deler med konsernsjef for multimilliard-selskaper som China Petros John Porter, og heavy metal-rockestjerner som Brian Welch i Korn? Jo, de kan alle vitne om den varige virkning av sitt møte med Lance Wallnau som lærer, konsulent og «executive coach». Lance kombinerer sin bakgrunn som bedriftsleder og entreprenør med erfaring som tidligere pastor, til å trene de troende i hvordan de kan utvide Guds rike ved å slippe løs sin kapasitet til å løse verdens problemer. Hans bakgrunn er fra energiog oljeindustrien der han ble ansatt for 11

12 å hjelpe med å lede selskaper gjennom en periode av oljeblokader og lange bensinkøer på slutten av 70-tallet. Hans trening i et felt som han kaller for «anvendt innovasjon», førte til eksplosjon av vekstmuligheter for sitt selskap, idet det vokste til å bli USAs nest største selskap for videresalg innen oljeindustrien. Lance formidlet siden hvordan Gud åpenbarte for ham at kristne kan få tilgang til store områder av innovasjon og lederskap gjennom den salvelse som kan forvandle organisasjonskulturen og omdanne problemer, i møtet med skremmende globale utfordringer, til muligheter. Lance ble overbevist om at etterfølgere av Jesus er den virkelige løsning for brutte familier, økonomier og nasjoner. Ved å lære fra og gi råd til internasjonale team som er involvert i fremste rekke av transformasjon, har Lance arbeidet for å skape løsninger som berører ethvert område av samfunnet, og han har gjentatte ganger sett hvordan innovative og åndelig kvalifiserte ledere arbeider sammen for å helbrede det som er utenfor sin rette sammenheng i sin by eller nasjon. Med et mål om å berøre 100 nasjoner og reise opp trenede medarbeidere, er Lances selskap, The Lance Learning Group, en av de ledende katalysatorer for å identifisere, studere, utruste og bringe sammen i nettverk disse ledere rundt omkring i verden, så de kan utgjøre en massiv forskjell i nasjonene. Det er 7 fokusområder for Lance Learning: Familie, religion, utdannelse, business, styresmakten, media og kunst. Disse sfærer former nasjonenes kultur og omtales som fjell. «De 7 Fjell»-budskapet er hans varemerkeundervisning. Den salvelse og autoritet som han formidler dette budskapet med trenger igjennom alle som vil høre med sannhet, overbevisning og lidenskap for å finne sin rolle i å bringe Guds rike til kulturen. Årets sommer Oase vil sette fart på vår kristne innflytelse i samfunnet omkring oss. Vi ser at Hans Nilsen Hauge framstår i dag i ny drakt. Mye har forandret seg i vår nasjon siden Hauge stod i sin tjeneste. Men den Ånd som utrustet, drev og formet Hauge og hans omgivelser, er den samme i dag. Dypt inni oss alle er en lengsel etter å leve et liv av betydning og å etterlate en arv - for oppriktig å utgjøre en forskjell, å bidra til noe enestående, egentlig å uttrykke din Gudgitte «sound», din autentiske stemme. The Lance Learning Group tror at mennesker som finner sin Gudgitte stemme kan komme sammen og skape tilgang til nye nivåer av innovasjon, problemløsning og produktivitet på markedsplassen, i samfunnet og blant nasjonene. NYE GRUNNER TIL Å LESE NYE SPALTISTER OM RELIGIONSFILOSOFI, ETIKK OG SAMFUNNSVERDIER: Per Arne Dahl (Prest i Trefoldighet menighet og på Stortinget) Henrik Syse (filosof, forfatter, forsker) Arnfinn Haram (dominikaterpater St.Dominikus kloster Oslo) Eivor Oftestad (dr.theol) Ingunn Folkestad Breistein (dr.theol, førsteamanuensis) Paul-Otto Brunstad (sjøkrigsskoleprest, forsker og forfatter) PRØV VÅRT LAND 2 UKER GRATIS Send SMS med kodeord VL til 2007 Gå inn på vl.no/gratis eller ring kundesenteret på Velkommen som leser av Vårt Land! 12

13 Oase med ny barne-cd! OASE Barn- og Familie med leir og barnelovsangshelg i Tønsberg Av Johan Edvard Grimstad - Festivalsjef Oase Barn- og Familie lager i disse dager en ny CD. Denne CDen er tenkt slik at barna og familien kan synge sammen, - ikke bare barna alene. Det er en blanding av gamle og nye sanger, - sanger som brukes under BOJOKO (BarneOase, JuniorOase og KnøtteOase) på SommerOase. Vi vil synge og selge CDen i sommer på Oasestevnet i Fredrikstad 2012 og rundt omkring ellers. (CD en kan kjøpes/bestilles når du melder deg på SommerOase eller helt separat på etter påske) Arvid Pettersen er musiker, sanger og produsent på sangene. Gruppen med barn som er samlet her denne helgen skal delta og synge sammen med han på CDen. Tid til lovsang. -Vi vil undervise og praktisere hva det vil si å lovsynge Jesus, sier Asbjørn Kjølberg, leder av Oase Barn og Familie og primus motor og initiativtaker til denne helgen og CD-innspillingen. Vi er i Tønsberg med en mengde barn fra Østfold, Vestfold og Oslo-området. Det er egentlig to helger hvor første helg er øvelse og forberedelse, mens andre helgen er innspilling av sanger. Dette er helger hvor vi bruker tid på å lovsynge, få undervisning om lovsang, lærer barna å skrive lovsanger selv, og trener på sanger som skal inn på den nye Oase Familielovsangs-CDen. Asbjørn Kjølberg er strålende fornøyd, også med avslutningen som var å delta på et søndagsmøte i en menighet i Tønsberg. Barn og lovsang. Føbe Edvardsen, som er barnepastor i Sarpsborg og utvalgsmedlem knyttet til Ansvarsgruppen Oase Barn og Familie, samt forkynner på BOJOKO, har sammen med Asbjørn Kjølberg en sterk visjon for dette. En ny generasjon skal få kjenne og erfare egen glede ved å prise Gud. - Vi tror at lovprisningen bor i barna, sier Føbe. - Voksne har ikke en oppskrift eller monopol på ekte lovsang. Det er noe helt naturlig som ligger i det å være et Guds menneskebarn. Vi ønsker å bevisstgjøre, slik at barna forstår hva de gjør i lovsangen; - at de synger til Jesus, ikke bare sang, eller fortelle om Ham selv om det også er viktig og riktig. Jeg har en bønn at Jesus skal få en sentral plass i hver familie, sier Føbe. Ikke bare at vi har Ham med oss, men at Jesus Kristus får en sentral plass. Det skjer bl.a. ved at vi synger sammen om Han som er på tronen. Det fører til at det er lettere å be sammen og å snakke om den levende troen og forståelsen av Bibeltekster. Det er ikke nødvendigvis en lett prioritering for en familie å kjøpe en 13

14 lovsangs-cd fordi det er så mange ting som roper på tid og oppmerksomhet. Men en slik type CD kan skape så mye mer enn hva annen musikk ellers gjør. Justin Biebermusikk skaper og gjør ikke det samme som en slik CD. Det er nok her prioriteringen står. Kampen står om hva vi gir plass og tid, - hva vi er sammen om, - ikke om det vil koste 150 kr eller 180 kr, understreker Føbe. Naturlig med lovsang. Det er mange ringvirkninger av et slikt prosjekt. Bare det å komme sammen betyr mye. De erfarer at det også er andre barn som tror på Jesus og har Han som Herre i livet. De kan hjelpe hverandre i å stå for sin tro og være åpne med det blant sine venner, - å være hode og ikke hale. Vi vil at det skal være naturlig at barna kan be for hverandre og sammen med voksne. Da praktiserer vi det her. Når noen er syke eller lei seg, - ja så ber vi. Føbe mener oppriktig at dette er et prosjekt til rette tid. Vi tror faktisk at det kan være en tid nå der familier kommer til tro. Barna kan komme til å gå først. Dette vil være et verktøy for å nå dem. Guds nærvær i studio. - Den atmosfæren vi opplever når vi samles på Oase i Jesu navn er fantastisk, og grunnen til at vi ville gjøre noe mer, skyter Arvid Pettersen inn. Dette vil Gud at vi skal omgi oss med hele året. Da er musikk og lovsang det beste verktøyet vi kan bruke, fordi lovsangen bærer både Guds ord og Guds Ånd. I tillegg minner dette oss om det gode som vi erfarer på Oase: - gleden, begeistringen og inderligheten som kjennetegner Oase. Så har vi fått med oss kremen av norske musikere, - musikere som spiller for Sissel Kyrkjbø og Lene Marlin m.fl.: - Levi Bergerud på bassgitar, Bernt Rune Stray på gitar, og Martin Hystad på trommer. Tekniker og co-produsent er Bjørn Erik Pedersen. Veldig moro at de ville være med på dette. Det er kristne brødre, men som har mange oppdrag, muligheter og jobber med noen av de største artistene i Norge i dag. Jeg har kunnet velge på øverste hylle. Det var faktisk slik at vi kjente Guds nærhet i studio. Vi merket at det var noen som ba om at vi skulle spille til Guds ære. Inspirasjon er helt nødvendig når man holder på med musikk og det er ikke selvfølgelig at vi har det hele tiden. Arvid mener at barna fortjener det beste, - også av kvalitet på musikken. Nå har Oase hatt mulighet til å gjøre det beste. Det er ikke en eneste synth på plata, - alt er akustisk, smiler Arvid. Asbjørn Kjølberg (til venstre), Arvid Pettersen musiker, sanger og produsent (i midten), Kjetil Arvesen Nesheim (til høyre) Asbjørn Kjølberg, initiativtaker og leder for Oase Barn og Familie 14 Rebekka (fra Sarpsborg), - en av barna som er med.

15 30 dagers treningsskole som kan forvandle ditt liv En skole sammen med internship director Kris Edler fra Joseph International i Kansas. Han har fått et kall til Norge og vi vil gjøre noe mer enn å snakke. Dette er en 3 måneder skole som de nå skal komprimere ned til 30 dager for oss. En måned med utrustning der du blir satt i brann og mobilisert til å være en del av en mektig Guds rikes hær som kommer til å spre vekkelse i nasjoner i tiden som kommer. Tema for skolen - oppdelt i fire ukesmoduler: 1. Inn i et intimt kjærlighetsforhold med Gud. 2. Å gripe vår identitet som sønner/døtre av vår Himmelske Pappa. 3. Hvordan vi kan prioritere og administrere tiden vår til å søke Gud først og la han få sine planer med våre liv. 4. Virke i det profetiske og bringe Guds rike med tegn og under. Om du ikke har anledning til å være med hele tiden kan du melde deg på én eller flere av ukene/temaene. For en stund siden hadde Kris en drøm om Norge. Han så mange huler rundt om i Norge og inne i hulene var det kristne ungdommer som var radikale for Jesus, men som ennå ikke var kommet ut av hulene. Så kjente han at han skulle gå til hulene og rope på ungdommene og be dem komme ut og samle seg for å bli utrustet og satt i brann for Gud og hans rike. Når de gjorde dette ble de til en mektig arme som satte Norge i brann for Gud. Denne ilden som spredte seg beveget seg nedover i Europa og han så at denne mektige hæren fra Norge ville får stor innflytelse i Guds rike på å bringe vekkelse og hans rike videre til en mengde nasjoner. Det har kommet mange profetier over landet vårt om vekkelse og at Gud reiser opp en hær som skal ha stor innflytelse og spre vekkelse i Europa. Så drømmen til Kris føyer seg inn i en lang rekke slike. Det vi opplever er spesielt med Kris, er at Gud har sendt ham til landet vårt for å bringe dette videre til handling. Det er fint å høre profetier, men viktigere er å sette dem i verk i Guds tid. Vi opplever at dette er tiden for handling og at denne 30 dagers skolen vil være en start på dette. Vi håper også at det vil komme muligheter for å arrangere flere slike 30 dagers skoler. Men vi tror det er noe helt spesielt som skal skje nå under denne første skolen. Noen praktiske opplysninger Sted: Koinonia Bønne- og Konferansesenter på Ørskogfjellet, ikke langt fra Ålesund. Tid: 5. mars april Pris: kr ,- (én uke kr 3.500,-) Dette inkluderer opphold og mat samt alle utgifter til skolen. Påmelding: Send med din kontaktinfo til Målgruppe: Primærmålgruppen er ungdom og unge voksne. Men vi ønsker også velkommen voksne som kan tenke seg å være åndelige mødre og fedre for de unge. Mer informasjon: Innbyderkomite: Mikkel Damman, Krister Turøy, Linda Ekerhovd, Eirik Risan, Arne Pladsen, Asbjørn Simonnes, Einar Ekerhovd, Tore Kjell Drangsland, Jostein Hågan og Mette Boye. Bob Fraser Kris Edler Åpen AVSLUTNINGSKONFERANSE Palmehelgen: Å komme inn i Guds plan for ditt liv, og for vekkelse for land og folk. Fredag til søndag. Hør hva Gud har å si i denne tid. Bli betjent av Kris Edler, og teamet. Bob Frasier kommer også før denne helgen og vil være med. Informasjon om overnatting og priser blir bekjentgjort på og på Stor PÅSKEKONFERANSE for alle: Koinonia Bønne- og Konferansesenter inviterer til spennende påskekonferanse med Bob Fraser og Kris Edler. Skjærtorsdag 5.april til mandag 2.Påskedag 9.april. Informasjon om overnatting og priser blir bekjentgjort på og på 15

16 B-PostAbonnement Returadresse: OASE, Stomner Gård i Råde, 1580 RYGGE Utgiver: Stiftelsen Oase Kontoradresse: Ørskogskogfjellet Kurs- og Familiesenter Fremmerdalen 6390 VESTNES Tlf: Web: Bankkontonr: Redaksjon: Ansvarlig redaktør Asbjørn Simonnes Redaksjonelt ansvar Johan Edvard Grimstad Grafisk design: Atelier Flatin Trykk: 07 Gruppen AS OASE s lederskap: Leder Asbjørn Simonnes, - Volda Nestleder Mette Boye, - Sunndal Kristina Ekerhoved-Ottersen, - Fjell Rita Ristesund Lunde, - Bergen Morten Edvardsen, - Skien OASE s stab: Leder Asbjørn Simonnes Festivalsjef Johan Edvard Grimstad Administrasjonssjef Anne Lerbo Oase sin identitet og høyere hensikt: Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd Visjon Vi vil se Guds rike forvandle mennesker, menigheter og samfunn.

Reis deg Guds menighet

Reis deg Guds menighet Reis deg Guds menighet Årets tema utfordrer oss til full overgivelse og til å gå i takt med Guds plan for menigheten og for den enkelte av oss. Derfor ser vi frem til å høre utfordrende tale og undervisning

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

NASJONAL MANNSKONFERANSE

NASJONAL MANNSKONFERANSE DAVID WAGNER KJELL HALLTORP ALV MAGNUS GEIR FAGERBAKKE 19-21 JANUAR 2018 VENNESLA NASJONAL MANNSKONFERANSE NASJONAL MANNSKONFERANSE 2018 VELKOMMEN Nettverk for Menn ønsker igjen velkommen til Nasjonal

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Nåden strømmer over meg som regnet

Nåden strømmer over meg som regnet Nåden strømmer over meg som regnet 17.-18. januar 2014 Strand Hotel, Fevik Regional konferanse Aust-Agder Kvinner i Nettverk strømmer over meg Nåden som regnet Hjertelig velkommen er du! Det bare boblet

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er viktige for alle som starter et nytt

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 trening av menighetsplantingsteam Østlandet Normisjons lokaler i Linstows gate 3 Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling på områder som er

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no

OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER. følg Ham! Våren 2011. gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no OPPLEGG FOR CELLEGRUPPER følg Ham! Våren 2011 gunnar warebergsgt. 15, 4021 stavanger, tlf.: 51 84 21 60, www.imikirken.no følg Ham! MARTIN CAVE pastor EGIL ELLING ELLINGSEN nestpastor egilelling@imikirken.no

Detaljer

OASE2012. TenOase En oppsummering Les mer på side 6 og 7. To Store konserter Forskjellige og likevel like Les mer på side 3.

OASE2012. TenOase En oppsummering Les mer på side 6 og 7. To Store konserter Forskjellige og likevel like Les mer på side 3. Leif Hetland Haugesunderen som ble kalt av Gud Les mer på side 2 To Store konserter Forskjellige og likevel like Les mer på side 3 TenOase En oppsummering Les mer på side 6 og 7 et fornyelsesmagasin fra

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta

Tørst på Gud? Kvinner i Nettverk. Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Kvinner i Nettverk inviterer til: Regional Kvinnekonferanse i Finnmark 8. 9. mai 2015 Filadelfia, Alta Tørst på Gud? Talere: Magritt Brustad Ingvild Andresen Elise Vistnes Kvinner i Nettverk Tørst på Gud?

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 trening av menighetsplantingsteam Østlandet (Åpent for team fra hele Norge) Oppstart av ny M4 prosess 22-23 januar 2016 Arrangeres av: Misjonsforbundet, Frelsesarmeen, Frikirken, Pinsebevegelsen, Kristent

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet

M4 trening. av menighetsplantingsteam. Sørlandet trening av menighetsplantingsteam Sørlandet Oppstart av ny M4 prosess i sør 30-31 januar 2015 M4 trening Hva er M4 trening? M4 menighetsplantingstrening er utviklet innen for nettverket DAWN Norge de siste

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer