Corporate Social Responsibility - Dilemmaer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Corporate Social Responsibility - Dilemmaer"

Transkript

1 Corporate Social Responsibility - Dilemmaer Anne-Lene Midseim Industrijuristseminaret 2009 (1)

2 Samfunnsansvar og Compliance Samfunnsansvar - forpliktelser som selskaper frivillig har påtatt seg, går ut over juridiske forpliktelser Ikke et rettslig og juridisk begrep Samfunnsansvar i stadig endring Hensynta samfunnsinteresser gjennom utøvelse av virksomhet; ved å ta ansvar for virkningen av forretningsvirksomheten på kunder, ansatte, aksjonærer, lokal samfunn, miljø. (2)

3 Compliance Etterlevelse av lover og forskrifter (styrende dokumenter) Compliance system f.eks.: Anti- korrupsjon Konkurranse HSE Finansiell (3)

4 CSR vurdere og håndtere virkningene av selskapets aktiviteter Samfunnet Lokal samfunn Arbeidsforhold Menneskerettigheter Antikorrupsjon Politisk risiko Sosial risiko Stakeholder kartlegging Virkninger Stakeholder dialog Samf.nyttige investeringer Local content Restrukturering Organisasjonsfrihet Kollektive forhandlinger Arbeidsvilkår Ytringsfrihet Barnearbeid Tvangsarbeid Minoritetsrettigheter Sikkerhets vakter Bestikkelser Smøring - Bedriftens aktiviteter, prosjekter og ansatte. -Forretningsforbindelser (JV-partnere, leverandører, mellommenn) (4)

5 St. meld nr 10 næringslivets samfunnsansvar Menneskerettigheter Grunnleggende arbeidstakerrettigheter Anstendige arbeidsvilkår Ivaretagelse av miljøhensyn Bekjempelse av korrupsjon Åpenhet (5)

6 Etiske retningslinjer Korrupsjon Gaver, gjestfrihet og utgifter Leverandører, agenter og konsultenter Conflict of Interest Politiske bidrag Rusmidler Compliance Innsidehandel Varsling Code of Conduct (6)

7 Hydros tilnærming til CSR 1999 CSR mer systematisk tilnærming Introduksjon til CSR (2000) Invitation to dialogue Styringsdokumenter (2003) Social Responsibility Code of Conduct People Policy The Hydro Way (2004) Misjon, Verdier, Talenter Livskraftig samfunn, samfunnsbevisst forretningsdrift, integritet og respekt Implementeringsverktøy (2004) Invitation to Action Retningslinjer og verktøy mot korrupsjon og menneskerettighetsbrudd (2005) The Hydro Integrity Program (7)

8 Kostnadene kan bli enorme (8)

9 (9)

10 Typiske røde flagg Forespørsel om betaling til tredjearts konto Forespørsel om betaling i et annet land enn bosted eller aktiviteten finner sted Betaling til skatteparadis Forespørsel om forhåndsbetaling eller delbetaling rett før kontraktsinngåelse Betalingen er står ikke i forhold til arbeidsomfang, kontraktsomfang, arbeidsforhold eller kompetanse/erfaring Kontraktsmotpart er utnevnt av myndighetene, byråkrater eller kunde Kontraktsmotparten har begrenset relevant erfaring Unnvikende referanser Kontraktsmotparten ber om å ikke bli identifisert Ukjente eiere i selskape/jv-partner (10)

11 Risikoreduserende tiltak Vurder å gjennomføre en Integrity Due Diligence Klargjør selskapets verdier, forretningsprinsipper og Code of Conduct overfor forrentningsforbindelser I konsulentavtaler: Unngå success fees hvis mulig Detaljert beskrivelse av scope of work Vurder å inkludere i kontrakten/avtalen En referanse til selskapets etiske rammeverk og en forpliktelse til å overholde disse eller tilsvarende standarder anti-korrupsjonsbestemmelse Revisjonsrett Ubetinget termneringsrett ved brudd på ovennevnte Søk råd hos juridisk avdeling Dokumenter alle utgifter Måling og oppfølgning av compliance Revisjon (11)

12 Dilemmaer (12)

13 Facilitation payments - smøring Tollbehandling I mange land må man tolldeklarere valuta som skal tas ut av landet. Du er på Luanda flyplass i Angola og blir ført inn i et lite avlukke. Tolleren spør om du har noe lokal eller annen valuta. Du oppgir det du har og han spør om å få se. Du viser det til ham. I det han lener seg mot deg spør han lavt om han kan få litt. Dilemma: Hva gjør du? (13)

14 Menneskerettigheter Tortur i Kina Enkelte arbeidere i Kina nektes flere fundamentale menneskerettigheter slik som organisasjonsfrihet og ytringsfrihet. Det har forekommet forsøk på å etablere uavhengige arbidstaker organisasjoner, men dette har raskt blitt undertrykt og lederne har blitt fengslet. Uro blant arbeidstakerne blir møtt med fengsling og tortur. Sønnen til en arbeider på en Hydro fabrikk ble arrestert mens han deltok i en fredlig demonstrasjon for arbeidernes rettigheter. Han holdes på et psykiatrisk sykehus og der han dopes ned og gis elektrisk sjokk behandling, en ikke ukjent måte å straffe dissidenter på. Faren ber Hydros fabrikksjef om hjelp til å stoppe torturen av sønnen og få ham løslatt. Spørsmål: 1. Er dette innenfor Hydros ansvarsområde å involvere seg i dette? 2. Bør Hydro forsøke? Hvis ja hvorfor og hvordan? (14)

15 Samfunnsnyttige investeringer Nepotisme Hydro har introdusert et utdanningsprogram for å øke ansattes kvalifikasjoner og bygge kompetanse i lokalsamfunnet. Det benyttes en screening prosedyre og forhåndsbestemte kriterier for å velge de beste kandidatene. En topp byråkrat i et departement som har stor inflytelse på Hydros aktiviteter i landet gjør det klart at sønnen må få delta i programmet. Sønnen er kvalifisert men antallet bedre kvalifiserte kandidater er større enn det som kan opptas totalt på programmet. Spørsmål: Hvordan bør dette løses? (15)

16 Gaver, gjestfrihet og utgifter Pressefrihet Hydro bygger en ny fabrikk i Tyskland. Dette blir ikke godt mottatt av lokalbefolkningen. Bekymringene er økt forurensning og støy, noe som sterkt fremheves i lokalepressen. Som pressekontakt fremskaffer du relevante fakta og tall til lokalpressen som motbeviser lokalpressens oppfatning, men informasjonen anses som partsinnlegg og blir derfor ikke publisert. Du vet at et besøk til en lignende fabrikk i Portugal ville være nyttig siden denne fabrikken har et utmerket forhold til lokalsamfunnet. Journalistene uttrykker interesse, men hevder at redaktørene ikke er villige til å betale for turen. Spørsmål: 1. Ville du invitert journalistene og dekket reise og oppholdskostnadene? 2.Hva er argumentene for og imot? (16)

17 Gaver, gjestfrihet og utgifter Motta gave Du besøker en forretningsforbindelse i et utviklingsland for å skrive en artikkel for internmagasinet om samarbeidet mellom ham og Hydro. Hydros business er svært viktig for ham og han ønsker en positiv vinkling på artikkelen. Når du skal forlate landet insisterer han på å gi deg en gave en klokke som tilsynelatende er ganske verdifull og trolig over grensen nevnt i Hydros integritetsprogram. Spørsmål: 1. Aksepterer du gaven? 2. Hva er argumentene for og mot? 3. Hva gjør du med gaven, hvis du aksepterer? 4. Hvordan kan du eventuelt avslå gaven? (17)

18 Gaver, gjestfrihet og utgifter - en gratis tur Selskapet er i en prosess for å velge en internasjonal advokatforbindelse til en stor voldgiftssak. Flere firmaer har vært gjenstand for screening og fire advokatfirmaer gjenstår i sluttprosessen. 3 av dem kjenner du godt mens det fjerde basert i New York er nytt for selskapet. For å få økt kunnskap om advokatfirmaet blir du invitert til New York for å treffe dem og noen selskap de bruker som referanser. De insisterer på åbetale reise og overnatting. Spørsmål: 1. Vil du akseptere invitasjonen? 2. Hvis ja, ville du krevet noen tilpasninger i reisearrangementet? (18)

19 Menneskerettigheter i Iran Før utskillingen av olje og gassaktivitetene hadde Hydro vært tilstede i Iran siden 2000 med et kontor i Tehran og aktiviteter i Anaran-feltet. I desember 2004 ba Amnesty International Norge om at Hydro offisielt tok avstand fra menneskerettighetsbrudd i Iran i selskapets kontakt med iranske myndigheter. Henvendelsen var foranlediget av dødsstraffdommer avsagt for angivelig umoralsk opptreden av noen unge kvinner. Hydro hadde ingen tilknytning hverken til kvinnene elller området der de bodde. Spørsmål: 1. Er dette selskapets ansvar? 2. Bør selskapet involvere seg? Hvis ja hvorfor og hvordan? (19)

20 Menneskerettigheter Barnearbeid Hydro har kjøpt en fabrikk i et utviklingsland. Fabrikken sysselsetter noen barn ned til 12 års alder. Oppgavene deres er pakking av produkter og feiing av gulv. Barnas inntekter er viktig for familiene deres. For noen familier er dette eneste inntektskilde. Det er ingen skoler for barn i regionen. Etter Hydros overtagelse av fabrikken, viser en internasjonal NGO interesse for forholdet og spør Hydro etter informasjon. Spørsmål: 1. Kan man ansette barn? 2. Hva er grensen for barnearbeid? 3. Kan det gjøres unntak? 4. Hvordan vil du håndtere situasjonen internt og mot NGOen? (20)

21 Politiske bidrag (21)

22

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Bedriftens. menneskerettighetene. forhold til. Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt

Bedriftens. menneskerettighetene. forhold til. Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt Art. nr. 275 ISBN 82-90878-76-1 Desember 1997/ 3.000/ B&G Reklamebyrå Bedriftens forhold til menneskerettighetene Sjekkliste for bedrifter som satser internasjonalt Utgitt av: Næringslivets Forlag A/S

Detaljer

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem

Etiske retningslinjer for Regnskap v/olga Hatlem 1 for August 2013 1 0. a u g u s t 2 0 1 3 www.ohregnskap.no D-OH01 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Hensikt... 4 3. Omfang... 4 4. Ansvar... 4 5. Personlig adferd...

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV

Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV Beskytt din virksomhet! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON for NORSK NÆRINGSLIV UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2009 Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Tillatelse til å reprodusere noen del av denne publikasjonen må innhentes fra Shell International Limited. Dette tillates vanligvis, forutsatt at kilden anerkjennes. Hvis

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar

Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Ungdomspartiene om næringslivets samfunnsansvar Utgivers forord Global konkurranse, teknologisk utvikling og ikke minst forbrukeres ønsker om informasjon og åpenhet, har skjerpet kravene til bedriftene.

Detaljer

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Etikk 1 2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar

FNs GLOBAL COMPACT - en plattform for samfunnsansvar Bedrifter, politikere, myndigheter, frivillige organisasjoner, fagforeninger, kunder og medier over hele verden er opptatt av hvordan selskaper forholder seg til sitt samfunnsansvar. Dette heftet introduserer

Detaljer

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING FRAMTIDEN ER NÅ STATOIL OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING OM STATOIL Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med et sterkt fokus på leting og produksjon. Selskapet har 16 686 medarbeidere og har virksomhet

Detaljer