GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013"

Transkript

1 GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013

2 Forord Kunnskapsparken Bodø AS har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Nordland Musikkfestuke. Formålet har vært å avdekke Nordland Musikkfestuke sin betydning for publikum og samarbeidspartnere, og hvilke ringvirkninger Musikkfestuka skaper. Vi ønsker å rette en stor takk til Musikkfestukas publikum som deltok i publikumsundersøkelsen, samt Musikkfestukas hovedsamarbeidspartnere og prosjektsponsorer som alle tok seg tid til å bli intervjuet. Prosjektleder har vært Beate Rotefoss. Prosjektteamet har i tillegg bestått av Carl Erik Nyvold og Tom A. Steffensen. Vi retter en stor takk til administrasjonen i Nordland Musikkfestuke for et spennende oppdrag, samt godt og konstruktivt samarbeid gjennom hele prosessen. Innhold Sammendrag s. 3 Innledning s. 4 Metode s. 5 Publikumsundersøkelsen s. 6 Ringvirkninger av Nordland Muskkfestuke s. 8 Innspill fra festivaldeltakere og samarbeidspartnere s. 12 2

3 Sammendrag Denne rapporten har som formål å avdekke hvilke ringvirkninger Nordland Musikkfestuke skaper, og hvilken betydning festivalen har for publikum og samarbeidspartnere. Rapporten baseres på fire ulike datakilder; publikumsundersøkelse, intervjuer med alle hovedsamarbeidspartnerne og prosjektsponsorene, innkjøp i regi av Musikkfestuka og omsetningsstatistikk for utvalgte bransjer. Publikumsundersøkelsen bygger på svar fra 944 respondenter (svarprosent på 34,5). Den typiske festivaldeltakeren er 46,8 år, kvinne, kommer fra Bodø, går på 3,2 arrangement, betaler i all hovedsak billettene sine selv og bruker nettsiden til Musikkfestuka som sin viktigste informasjonskilde. I overkant av en tredjedel av publikummerne går kun på ett arrangement, mens 4,2 % går på ti eller flere arrangement. To av ti deltok på arrangement i regi av Musikkfestuka for første gang i år. Årets Musikkfestuke har gitt mersmak da det kun er 0,3 % som ikke har planer om å delta på fremtidige arrangement i regi av Musikkfestuka. Det imponerende engasjementet og eierskapet gjenspeiles i de 314 kommentarene og tilbakemeldingene som Musikkfestuka fikk i publikumsundersøkelsen. Her fremgår det at publikum er svært godt fornøyd med årets Musikkfestuke, og administrasjonen har fått nyttige innspill og forslag til forbedringer knyttet til alt fra de enkelte konsertene til rammene rundt hele festivalen. Samarbeidspartnerne trekker fram Musikkfestukas kvalitet og profesjonalitet som viktige kjennetegn ved festivalen. De fleste av samarbeidspartnerne bruker sitt engasjement for å skape aktiviteter rettet mot både egne ansatte og kunder/egne samarbeidspartnere. Flere påpeker at Musikkfestuka skaper en betydelig merverdi for disse aktivitetene. I tillegg mener mange at Musikkfestuka er viktig for å sette Bodø på «kulturkartet», og at Musikkfestuka gjør Bodø til en mer attraktiv by både å bo i og flytte til. En oversikt fra Musikkfestuka viser at de foretar innkjøp for i overkant av 7,5 mill. kr. I tillegg kommer lønn til egne ansatte, innleid arbeidskraft og honorarer til artister på til sammen 4,8 mill. kr. Dette innebærer at de direkte 3 ringvirkningene av Musikkfestuka er 12,3 mill. kr, og av dette legges 74,5 % igjen i Bodø. Publikumsundersøkelsen ble brukt til å avdekke indirekte økonomiske ringvirkninger av Musikkfestuka ved at respondentene fikk spørsmål om hvor mye penger de hadde brukt på ulike aktiviteter i forbindelse med arrangement i regi av Musikkfestuka (overnatting, reise, restaurant, pub/kafe og shopping). Funnene fra publikumsundersøkelsen ble brukt for å beregne hvor mye penger ordinært publikum brukte relatert til Musikkfestuka Dette beløper seg til 5,6 mill. kr, hvorav 83,6 % blir igjen i Bodø. De direkte og indirekte ringvirkningene som er beregnet i denne rapporten beløper seg til 18 mill. kr, hvorav 79 % brukes i Bodø. I tillegg skapes det inndirekte økonomiske ringvirkninger knyttet til publikum som kun er på gratisarrangement, billetter som samarbeidspartnere kjøper og/eller mottar som en del av sin samarbeidsavtale, samt akkrediterte billetter. Samarbeidspartnerne har en rekke arrangement i egen regi knyttet til Musikkfestukas konserter som vi ikke har tallfestet verdien av. Det er grunn til å anta at de nevnte billettene og arrangementene i regi av samarbeidspartnerne til sammen utløser et syvsifret beløp knyttet til blant annet bevertning. Vi estimerer derfor at de totale direkte og indirekte ringvirkningene av Nordland Musikkfestuke 2013 beløper seg til ca 20 mill. kr. I tillegg til de økonomiske ringvirkningene, skaper Musikkfestuka ringvirkninger i form av å utvide publikums musikalske horisont. Publikum og samarbeidspartnere setter pris på den musikalske bredden i festivalprogrammet, og både publikum og samarbeidspartnere deltar på arrangement med artister de i utgangspunktet ikke har kjennskap til. Dette skyldes at Musikkfestuka har opparbeidet seg tillit og troverdighet de siste årene som gjør at folk stoler på at konsertopplevelsen blir bra, selv om de ikke helt vet hva de kan forvente når de ankommer konsertarenaen. Tilbakemelding fra publikum og samarbeidspartnere indikerer at Musikkfestuka i år har hatt et svært godt sammensatt program, der forholdet mellom kjente og ukjente artister har vært på det nivået publikum ønsker å bli utfordret på.

4 1. Innledning 1.1 Om Nordland Musikkfestuke (Musikkfestuka) Nordland Musikkfestuke ble etablert i 1980 under navnet Olsokdagene i Bodø, og startet som en olsokfeiring. Festivalen tok i 1987 navnet Nordland Musikkfestuke, og har siden da vært organisert som en stiftelse. Festivalen arrangeres årlig i uke 32, i begynnelsen av august. Nordland Musikkfestuke mottar offentlig støtte fra Norsk kulturråd, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. H.K.H. Kronprins Haakon er festivalens høye beskytter. Nordland Musikkfestuke er en av de største festivalene i Norge. Den har som målsetting å være en av de ledende festivalene i Norden med en tydelig profil med klassisk musikk som den viktigste bærebjelken i programmet, selv om programmet også består av jazz, samtidsmusikk, folkemusikk, musikkteater, dans og pop/rock. Festivalen tar initiativ til bestilling av verker, og prioriterer egenproduksjoner som skal utfordre både publikum og utøvere. Et av formålene med Musikkfestuka er å skape møter mellom natur og kultur, hvor regionens unike natur kombineres med ulike musikkopplevelser, samt invitere til folkelige og inkluderende møteplasser som senker terskelen for nye kulturopplevelser. Festivalen er kjent for konserter på utradisjonelle steder som toppen av Keiservarden, ute på Nyholms Skandse, på Bodø Torg eller på andre steder i nærområdet. Programmet for Nordland Musikkfestuke 2013 inneholdt 54 arrangement, og årets festivalprofil var den svenske cellisten Svante Henryson. Den faste staben i Nordland Musikkfestuke består av 4 personer (direktør, kontorleder, produsent og leder marked). 1.2 Om rapporten Denne rapporten har som formål å avdekke Nordland Musikkfestuke sin betydning for publikum og samarbeidspartnere, og hvilke ringvirkninger Musikkfestuka skaper. For å gjennomføre analysene i denne rapporten, har det blitt benyttet fire ulike datakilder: 1. Publikumsundersøkelse (kvantitativ undersøkelse) 2. Aggregerte omsetningstall (statistikk) 3. Intervjuer med sentrale samarbeidspartnere (kvalitativ undersøkelse) 4. Innkjøp av Nordland Musikkfestuke Målet med å benytte ulike datakilder er å få et solid grunnlag for å gi svar på hvilken betydning Musikkfestuka har for publikum og sponsorer, samt hvilke økonomiske ringvirkninger Musikkfestuka skaper. De ulike datakildene beskrives mer detaljert i neste kapittel. I kapittel 3 presenteres respondentenes kjennskap til artistene, antall konserter de er på, hvordan de skaffer seg billetter og hvor de henter informasjon om arrangementene fra. Kapittel 4 omhandler økonomiske ringvirkninger av Musikkfestuka, mens rapporten avsluttes med innspill fra festivaldeltakere og samarbeidspartnere. 4

5 2. Metode Her beskrives datakildene som er benyttet i rapporten; publikumsundersøkelsen, aggregerte omsetningstall, intervjuer med samarbeidspartnere og Musikkfestukas innkjøp. 2.1 Publikumsundersøkelsen Det ble sendt ut spørreskjema via QuestBack til de som hadde kjøpt billetter via internett, samt de som hadde skrevet sin e-postadresse på lister som lå på de fysiske billettutsalgsstedene. Disse listene ble sjekket for duplikater, slik at hver respondent mottok kun én e-post med forespørsel om å besvare spørreskjemaet uavhengig av hvor mange arrangement vedkommende hadde kjøpt billetter til. Totalt ble det sendt ut spørreskjema til personer. Analysene bygger på svar fra 944 personer, noe som tilsvarer en svarprosent på 34,5. En oversikt mottatt fra Musikkfestuka viser at de hadde følgende publikumstall i 2013: Billettype Antall Antall solgte billetter «ordinært publikum» Antall solgte billetter samarbeidspartnere 832 Antall akkrediterte/fribilletter presse, samarbeidspartnere og andre Totalt uttak billetter Antall besøkende på gratis arrangement Totalt publikumstall Vårt utvalg på personer er sammenlignbar med gruppen «antall solgte billetter ordinært publikum.» Utvalget synes dermed å utgjøre 24,9 % av populasjonen, men dette gir ikke et helt riktig bilde da flere av festivaldeltakerne går på flere enn ett arrangement. De videre analysene vil vise at gjennomsnittsdeltakeren går på 2,2 arrangement som koster penger. Dette skulle tilsi at de billettene er kjøpt av personer. Utvalget vårt utgjør dermed 54,8 % av populasjonen, og respondentene representerer 18,9 % av populasjonen. Respondentene beskrives i tabellen nedenfor. Karakteristika ved respondentene Andel i aldersgruppen opptil 25 år 3,0 % Andel i aldersgruppen år 41,3 % Andel i aldersgruppen år 47,5 % Andel i aldersgruppen eldre enn 64 år 8,2 % Gjennomsnittsalder 46,8 år Andel kvinner 61,0 % Andel som bor i Norge 98,7 % - herav i Bodø 79,4 % Respondentene er fra 16 til 86 år gamle. De 1,3 % som ikke bor i Norge kommer fra Belgia, Danmark, Estland, Frankrike, Nederland, Storbritannia, Sverige (2) og Tyskland (3). De fra Norge som ikke bor i Bodø kommer hovedsakelig fra Fauske (27), Oslo (23), Mo i Rana (22), Tromsø (16) og Saltdal (10). Totalt bor 89,3 % av respondentene i Nordland. 2.2 Aggregerte omsetningstall Dette synes å være den mest vanlige tilnærmingen til ringvirkningsanalyser, der man ser på omsetning på f.eks. hotell, spisesteder, barer og butikker under festivalen sammenlignet med omsetning i periodene like før og etter festivalen. En slik metodisk tilnærming gir en bra oversikt over omsetningstall under Musikkfestuka i forhold til sammenlignbare perioder. Det er imidlertid problematisk å argumentere for årsakssammenhenger (kausalitet); man kan ikke med sikkerhet hevde at det er Musikkfestukas publikum som står for økningen/reduksjonen i omsetning. Kombinasjonen av aggregerte omsetningstall og publikumsundersøkelsen gir imidlertid et mer solid bilde av ringvirkningene. Under årets Musikkfestuke gikk Arctic Race of Norway av stabelen august. I Bodø var det åpningsarrangement 7. august og etapperitt 8. august. Dette forsterker kausalitetsproblematikken ytterligere. Vi har derfor valgt å innhente omsetningstall relatert til periodene før, under og etter Musikkfestuka 2012 i tillegg til årets tall, slik at vi kan sammenligne utviklingen de to årene. 2.3 Intervjuer med samarbeidspartnere Musikkfestuka har fire ulike grupper av samarbeidspartnere: 1. Hovedsamarbeidspartnere Amedia marked, Avisa Nordland, Bodø Energi, ConocoPhillips og Sparebank1 Nord-Norge 2. Prosjektsponsorer Bodø Boligbyggelag, City Nord, Elektro, Gunvald Johansen, Iris, itet, Jakhelln, Koch, NNL, Nordasfalt og Universitet i Nordland 3. Støttespillere (private) Bryggerikaia, Furore design & kommunikasjon, Kongeparken tannhelse, Mack, News on Request, Nordlandsbuss og Skagen hotel 4. Støttespillere (offentlige) Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Norsk kulturråd Vi har intervjuet alle hovedsamarbeidspartnerne og prosjektsponsorene om hvilken betydning de mener Musikkfestuka har, hva de gjør ut av engasjementet sitt, hvilken merverdi (addisjonalitet) Musikkfestuka har for de arrangementene de gjennomfører under Musikkfestuka, samt om de har noen innspill til ledelsen i Musikkfestuka om aktiviteter/tiltak som kan skape en merverdi for samarbeidsavtalen deres. 2.4 Musikkfestukas innkjøp Musikkfestuka foretar betydelige innkjøp i forkant av og under Musikkfestuka. Vi har analysert Musikkfestukas innkjøp hos lokale, regionale og øvrige leverandører. 5

6 3. Publikumsundersøkelsen konserter, artister og informasjon Her vises en oversikt over antall konserter respondentene har vært på, deres kjennskap til artistene i forkant av Musikkfestuka, hvordan de har skaffet seg billetter til de ulike arrangementene, samt hvor de får/innhenter informasjon om arrangementene fra. 3.1 Deltakelse på arrangement Respondentene ble bedt om å krysse av på hvilke arrangement de hadde deltatt på. Tilbakemeldingen vises i tabellen nedenfor. Deltakelse på arrangement Antall Andel (n=944) Kari Bremnes med band ,7 % BigBang ,5 % Åpning på Torget ,8 % Elvis Costello & The Imposters ,7 % KORK og Det norske solistkor: Haydns mesterverk Skapelsen ,1 % Lisa Nilsson ,2 % Henning Gravrok og England Brooks Ellingsen: Jazz på Torget 99 10,5 % Akademie Für Alte Musik Berlin 93 9,9 % Anne Nymo Trulsen med band 81 8,6 % Anne Sofie Von Otter med Svante Henryson og Mats Bergström 77 8,2 % Farmers Market og Steinar Raknes 71 7,5 % Nye talenter (Bodø torg) 71 7,5 % Petter (Finn Arve Sørbøe, Ketil Høegh og Bodø Sinfonietta) 70 7,4 % Utstilling: Oscar 66 7,0 % Tromsø Kammerorkester med Erik Fosnes Hansen og Henning 63 6,7 % Kraggerud: Vivaldis fire årstider Different Trains 62 6,6 % Klokkespillkonsert 60 6,4 % BBQ og Jazz 57 6,0 % Igudesman & Joo 54 5,7 % Urban Tunells (Bodø torg) 54 5,7 % Dinosaus (Bodø torg) 49 5,2 % The New York Connection 49 5,2 % Klassisk nord-norsk: Lars og Ola Bremnes krysser sine spor 48 5,1 % Henning Gravrok med Mads Gilbert og Frode Grytten 47 5,0 % Henryson/Zilliacus/Bergström: Fra Vivaldi til Cole Porter 45 4,8 % The Bon Bons 45 4,8 % Balkanpub 41 4,3 % Svantes Super 4: Henryson/Jormin/ Balke/Kleive 40 4,2 % Urban Tunells & Svante Henryson 37 3,9 % Lunsjkonsert orgel 35 3,7 % Music For A While 32 3,4 % Cellopub med Svante Henryson 30 3,2 % Utstilling av Åsil Bøthun og Jorun Viken 30 3,2 % Biber og Bach 19 2,0 % Klaverkonsert med Kasparas Uinskas 18 1,9 % Deltakelse på arrangement (forts.) Antall Andel (n=944) Jassbox: Jass for gulv (Bryggerikaia) 17 1,8 % Dinosaus (City Nord) 14 1,5 % Tora Augestad og Sveinar Aase 13 1,4 % Jassbox (Sinus) 10 1,1 % Gro Bergrabb og Vocal Art: Etterklang 9 1,0 % Nye talenter (City Nord) 8 0,8 % Kunstgress 7 0,7 % Ung gitarvirtuos: Tormund Blikra Vea 5 0,5 % Orpheus: Elias Blix og Folketoner fra Nord 2 0,2 % Sum Denne oversikten viser at de 944 respondentene i gjennomsnitt har gått på 3,2 arrangement når vi ser på summen av gratisarrangement og arrangement som det må kjøpes billett til. Ser vi kun på arrangement det koster å delta på, har disse respondentene kjøpt til sammen billetter, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 2,2 arrangement per respondent. Respondentene hadde deltatt på 1 til 24 arrangement, og tabellen nedenfor viser en gruppert framstilling av hvor mange arrangement (både gratis og med billettsalg) respondentene deltok på. Antall arrangement Andel (n=944) 1 arrangement 36,8 % 2-4 arrangement 40,8 % 5-9 arrangement 18,2 % arrangement 3,0 % Flere enn 16 arrangement 1,2 % I overkant av en tredjedel deltok kun på ett arrangement. Av disse overvar 46,8 % Kari Bremnes-konserten og 25,4 % var på Big Bang. 22,4 % av respondentene har deltatt på fem eller flere arrangement. 6

7 I samråd med ledelsen i Nordland Musikkfestuke ble 16 av årets artister plukket ut, og respondentene ble spurt om de hadde kjennskap til disse artistene fra før. Respondentenes tilbakemeldinger vises i tabellen nedenfor. Kjennskap til artister Antall Andel (n=944) Kari Bremnes ,9 % Lars Bremnes ,0 % Ola Bremnes ,2 % KORK - Kringkastingsorkesteret ,3 % Lisa Nilsson ,0 % Bigbang ,6 % Henning Gravrok ,0 % Elvis Costello & The Imposters ,5 % Det norske solistkor ,9 % Anne Sofie Von Otter ,7 % Farmers Market ,7 % Tromsø kammerorkester ,8 % Svante Henryson ,4 % Akademie Für Alte Musik Berlin 60 6,4 % Mats Bergström 38 4,0 % Igudesman & Joo 34 3,6 % Ikke overraskende er det Bremnes-søsknene som troner på topp på denne lista. Omtrent en femtedel av respondentene hadde kjennskap til årets festivalprofil, Svante Henryson, fra før av. Hvis man sammenligner denne oversikten med oversikten over hvilke arrangement respondentene har deltatt på, er disse i stor grad i overensstemmelse med hverandre. Det er likevel interessante unntak i form av at publikum har gått på konserter med artister de ikke hadde kjennskap til fra før av, f.eks. Akademie Für Alte Musik Berlin, Mats Bergström og Igudesman & Joo. Respondentene kan få tilgang på billetter til arrangementene gjennom ulike kanaler. Tabellen nedenfor viser hvordan respondentene har anskaffet billettene til arrangementene de deltok på. Billettkilder Antall Andel (n=944) Betalt billettene selv ,4 % Sponsorbilletter / firmaarrangement 89 9,5 % Privat gave 49 5,2 % Andre kilder 39 4,1 % Kun deltatt på gratisarrangement 14 1,5 % De aller fleste har betalt billettene sine selv. En av ti har fått tilgang på billetter gjennom sponsorer og/eller firmaarrangement. Andre kilder inkluderer hovedsakelig at de har kommet inn som frivilling (fribilletter) eller jobbet på de ulike arrangementene. I tillegg oppgis det gratisbilletter, og kuriositeter som personen som fikk billetter til Kari Bremnes-konserten på gaten av en fremmed dame. Nordland Musikkfestuke bruker flere kanaler for å nå ut med informasjon til publikum. Respondentene ble bedt om å oppgi fra hvilke kilder de fikk kjennskap til de ulike arrangementene, og responsen presenteres i tabellen nedenfor. Informasjonskilder Antall Andel (n=944) ,8 % Media ,0 % Programheftet ,3 % Festivalavisa ,0 % Annonser ,6 % Venner ,6 % ,2 % Facebook ,2 % Plakater 79 8,4 % Andre nettsteder 50 5,3 % Andre 27 2,9 % Det er hovedsakelig tre informasjonskilder som brukes av respondentene; Musikkfestukas nettside, media og programheftet. Plakater, andre nettsteder og andre informasjonskilder benyttes i minst utstrekning. Andre informasjonskilder inkluderer blant annet App en ebillett, familie og jobb. 7

8 4. Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke Vi har tre ulike kilder for å forsøke å tallfeste ringvirkningene av Nordland Musikkfestuke: 1. Musikkfestukas lokale, regionale og øvrige innkjøp 2. Publikumsundersøkelsen 3. Betalingstransaksjoner i periodene før, under og etter Musikkfestuka Musikkfestukas innkjøp er den mest eksakte kilden, da disse tallene bygger på Musikkfestukas regnskap. Publikumsundersøkelsen gir svar fra 944 respondenter (18,9 % av populasjonen og 34,5 % av utvalget). Antallet respondenter gir et godt utgangspunkt for å trekke riktige statistiske konklusjoner (statistisk validitet). Manglende mulighet for å kjøre bortfallsanalyser, gjør imidlertid at vi ikke kan hevde med sikkerhet at respondentene er representative for utvalget og at utvalget er representativt for populasjonen. Den tredje kilden bygger på alle betalingstransaksjoner med kort i Bodø i periodene før, under og etter Musikkfestuka. Dette er den minst pålitelige datakilden da det er vanskelig å fastslå årsakssammenhenger mellom korttransaksjonene og Musikkfestukas aktiviteter. Summen av disse tre ulike kildene vil bidra til en pålitelig beregning av de økonomiske ringvirkningene som Musikkfestuka skaper. Utover de økonomiske ringvirkningene, ser vi også på betydningen Nordland Musikkfestuke har for samarbeidspartnerne sine. 4.1 Innkjøp i regi av Nordland Musikkfestuke Vi har mottatt regnskapstall per fra administrasjonen i Nordland Musikkfestuke. I tillegg har administrasjonen gjort en beregning på forventede kostnader for resten av året, slik at vi legger til grunn Musikkfestukas totale innkjøp i I tabellen nedenfor, vises Musikkfestukas innkjøp spesifisert på kategoriene: Varekostnad (bl.a. mat, drikke og festivaleffekter for videresalg og generell annonsering) Lønn og honorar (lønn til egne ansatte, innleid arbeidskraft og honorar til artister) Arrangementskostnader (butikkhandel, bevertning og øvrige arrangementskostnader, herunder leie lokaler og lyd/lys/scene) Kontor og administrative kostnader (bl.a. husleie, IKT, regnskap, revisjon og kurs) Transportmidler (bl.a. bilutleie, båtleie og øvrige transportmidler) Reisekostnader (overnatting og fly) Salgs- og reklamekostnader (bl.a. produksjon og distribusjon av informasjons-/reklamemateriell) Kontingenter/medlemsavgifter Kostnadsposter Bodø Nordland (utenom Bodø) Øvrige Totalt Varekostnad Lønn og honorar Arrangementskostnader: Butikkhandel Bevertning Andre arrangementskostnader Kontor og administrative kostnader Transportmidler Reisekostnader: Overnatting Fly Salgs- og reklamekostnader Kontingenter/medlemsavgifter Totalt per Estimat for resten av året Totalt innkjøp i regi av Musikkfestuka Tabellen viser at Musikkfestuka vil foreta innkjøp for i overkant av ti millioner i 2013, og når vi inkluderer lønnskostnadene gir Musikkfestuka over 12 millioner i økonomiske ringvirkninger. Av dette legges 74,5 % igjen i Bodø. 8

9 4.2 Publikumsundersøkelsen Respondentene ble bedt om å oppgi hvor mye penger de hadde benyttet på følgende aktiviteter relatert til deres deltakelse på arrangement i forbindelse med Nordland Musikkfestuke: restaurant pub/kafe shopping overnatting (kun de utenfra Bodø som fikk dette spørsmålet) reise (kun de utenfra Bodø som fikk dette spørsmålet) Respondentene kunne krysse av for følgende beløpskategorier: NOK 0 Opptil 1000 NOK NOK NOK Over NOK 3000 Ikke relevant Tabellen nedenfor viser andel respondenter som har krysset av for de ulike alternativene. Aktiviteter n kr 0 < kr 1000 kr kr > kr 3000 Ikke relevant Overnatting ,3 % 11,3 % 14,0 % 3,2 % 2,2 % 14,0 % Restaurant ,2 % 36,3 % 7,0 % 1,7 % 1,3 % 14,5 % Pub/kafe ,4 % 54,6 % 5,0 % 1,2 % 0,5 % 11,3 % Reise ,6 % 45,3 % 22,1 % 6,8 % 4,7 % 8,5 % Shopping ,4 % 15,7 % 3,0 % 0,8 % 1,6 % 22,5 % Tabellen viser at publikum bruker minst penger på shopping (ca 8 av 10 bruker ingen penger på shopping relatert til sin deltakelse på Musikkfestuka). Omtrent 8 av 10 publikummere utenbys fra bruker penger på reiseutgifter, mens bare 3 av 10 bruker penger på overnatting. Dette tilsier at flere av tilreisende publikum opprinnelig er fra Bodø og/eller har familie og venner de overnatter hos. Det er høyest andel publikum som bruker penger på pub/kafe, etterfulgt av restaurant. Med utgangspunkt i tabellen overfor, har vi forsøkt å tallfeste antall kroner respondentene har brukt relatert til Musikkfestuka. For å få et så realistisk bilde som mulig, beregner vi forbruket på følgende måte: For kategorien < NOK 1000 brukes kr 500 For kategorien NOK brukes kr 1500 For kategorien NOK brukes kr 2500 For kategorien > NOK 3000 brukes kr 4000 Tabellen nedenfor viser beregnet antall kroner respondentene har brukt relatert til Musikkfestuka. Aktiviteter kr 500 kr 1500 kr 2500 kr 4000 Totalt Overnatting Restaurant Pub/kafe Reise Shopping Totalt Som det fremgikk i kapittel 2, utgjorde respondentene 18,9 % av antall solgte billetter «ordinært publikum.» Tabellen nedenfor viser en beregning av hvor mye penger det totale «ordinære publikum» har brukt på de ulike aktivitetene relatert til deres deltakelse på Nordland Musikkfestuke Aktiviteter Totalt respondenter Totalt «ordinært publikum» Gjennomsnittsforbruk * Overnatting Restaurant Pub/kafe Reise Shopping Totalt * Gjennomsnittsforbruk er beregnet ut fra personer på overnatting og reise, og personer for øvrige aktiviteter. 9

10 En slik skalering av publikums forbruk bygger på en antakelse om at utvalget er representativt for populasjonen, og at respondentene er representative for utvalget. Vi har ikke hatt mulighet til å kontrollere for dette, da den eneste informasjonen vi kunne få fra selskapet som administrerer billettkjøpet via internett var e-postadressene. Vi mener likevel at en slik beregning av totalt forbruk av festivaldeltakerne kan forsvares siden antall respondenter (944) skaper en robusthet i dataene. I tillegg til «ordinært publikum» utgjøres det totale publikumstallet av 832 billetter solgt til samarbeidspartnere, akkrediterte billetter / fribilletter presse, samarbeidspartnere og andre, samt besøkende på gratis arrangement. Vi har ikke tallfestet ringvirkninger knyttet til disse billettene av tre årsaker: 1) Våre 944 respondenter hadde til sammen 918 deltakelser på gratisarrangement. Dette tilsier at vi i analysene av økonomiske ringvirkninger allerede har inkludert deltakelser på gratisarrangement. 2) Vi har ikke noe pålitelig utgangspunkt for å beregne hvor mye penger publikum som deltar på kun gratisarrangement bruker på mat, drikke og shopping. 3) Billettene som er kjøpt av samarbeidspartnerne blir brukt til ulike kundearrangement og interne arrangement (se delkapittel 4.4). Det er grunn til å anta at disse arrangementene i regi av samarbeidspartnerne til sammen utløser et syvsifret beløp knyttet til blant annet bevertning, men dette er ikke tallfestet i denne rapporten. 4.3 Betalingstransaksjoner I forbindelse med denne undersøkelsen, har vi kjøpt statistikk fra Nets (leverandør av betalings- og kortløsninger i de nordiske landene). Denne statistikken inneholder beløp på alle korttransaksjonene som ble foretatt på brukersteder i Bodø i perioden før, under og etter Musikkfestuka. De innkjøpte dataene var sortert på næringer og brukerstedstyper (brukersted visa-kategorier), og muliggjør sammenligninger over tid. Vi bruker disse dataene for å sammenligne endringer i totale korttransaksjoner med det forbruket vi har avdekket gjennom publikumsundersøkelsen og regnskapstallene fra Musikkfestuka. Vi har sortert dataene i seks hovedkategorier; butikkhandel, transport, overnatting, bevertning, øvrige kulturtilbud og frisering og skjønnhetspleie. I disse kategoriene inngår 44 ulike næringer Dette er kategorier som vi forventet ville påvirkes i positiv forstand av aktiviteten under Musikkfestuka. Periodene som ble benyttet i 2013 er: Periode Fra Til juli 28 juli Musikkfestuka 2 august 11 august august 25 august Det er imidlertid en rekke utfordringer knyttet til å sammenligne disse tallene mellom periodene. Den største utfordringen er sesongsvingninger i aktiviteten hos de ulike næringene. Musikkfestuka avholdes i slutten av fellesferien, hvor man i perioden etter får stort innslag av blant annet butikkhandel, transport, og frisering og skjønnhetspleie. Dette som følge av at befolkningen skal tilbake i jobb, og at elever og studenter starter skoleåret. I tillegg arrangeres Parkenfestivalen i perioden etter Musikkfestuka, noe som vil påvirke flere av kategoriene. Vi må også ta høyde for at sykkelrittet Arctic Race of Norway (som fant sted i perioden under Musikkfestuka) har påvirket dataene, uten å kunne tallfeste hvor stor denne effekten har vært. Tabellen nedenfor viser verdien av samtlige korttransaksjoner i de aktuelle periodene fordelt på hovedkategoriene (alle tall oppgis i hele tusen). Hovedkategorier -1 Musikkfestuka +1 Butikkhandel Transport Overnatting Bevertning Øvrige kulturtilbud Frisering og skjønnhetspleie Sum I perioden som omfatter Musikkfestuka ble det omsatt for nærmere 79 mill. kr. innen de aktuelle kategoriene i Bodø. I perioden etter Musikkfestuka ser man effekten av at flere har kommet i jobb og at skolene har startet. Dette gjelder spesielt for butikkhandelen Det er et klart skille mellom perioden under Musikkfestuka og den påfølgende perioden. Den mest sammenlignbare perioden er nok perioden rett før, og veksten til Musikkfestuka er på nærmere fire prosent. Det er spesielt hovedkategoriene butikkhandel, overnatting, bevertning og øvrige kulturtilbud hvor man ser en økning i omsetningsverdiene. For å kontrollere for påvirkningen av spesielt Arctic Race of Norway, har vi sammenlignet utviklingen i 2013 med utviklingen for tilsvarende perioder i 2012 (uka før Musikkfestuka og Musikkfestuka). Denne sammenligningen viser at butikkhandel hadde en nedgang på 7,7 % i 2012 og økning på 2,6 % i 2013, bevertning hadde en økning på henholdsvis 18 % og 18,6 % i 2012 og 2013, mens hotellene hadde så å si ingen økning i 2012 mens de hadde en økning på 20 % i Dette impliserer at Arctic Race of Norway har hatt en vesentlig effekt på omsetning knyttet til butikkhandel og overnatting, uten at vi kan tallfeste denne. Økningen i korttransaksjoner knyttet til bevertning i 2013 er vesentlig lavere enn det forbruket vi har estimert utfra publikumsundersøkelsen. Dette kan ha flere årsaker. Den viktigste er at festivaldeltakerne ofte betaler kontant, og dette fanges ikke opp i Nets statistikk. Tall fra Musikkfestuka viser at i overkant av 40 % av deres omsetning av mat og drikke betales kontant. Økningen i overnatting fra 10

11 perioden før Musikkfestuka er på i overkant av , noe som korresponderer godt med vårt anslag i publikumsundersøkelsen. Sammenligningen med 2012 overfor viser imidlertid at store deler av denne økningen skyldes Arctic Race of Norway. De transportkostnadene som vi har estimert basert på publikumsundersøkelsen, fanges ikke opp i Nets statistikk da denne inkluderer transportutgifter i Bodø. I publikumsundersøkelsen var det kun utenbys deltakere som fikk spørsmål om transportutgifter. 4.4 Betydning for samarbeidspartnere Dette delkapitlet bygger på intervjuer med alle hovedsamarbeidspartnerne og prosjektsponsorene om hvilken betydning de mener Musikkfestuka har, hva de gjør ut av engasjementet sitt, samt hvilken merverdi Musikkfestuka har for de arrangementene de gjennomfører under Musikkfestuka. Alle samarbeidspartnere anser Musikkfestuka for å være en viktig bidragsyter for å skape positive aktiviteter i byen. Den er en viktig identitets- og trivselsbygger for byen som engasjerer mange. Flere trekker frem at de anser Musikkfestuka som betydningsfull for å sette Bodø på kartet og gjøre Bodø til en mer attraktiv by både å bo i og flytte til. Nordland Musikkfestuke er en berikelse for Bodø som styrker inntrykket av Bodø som en kulturby Mange påpeker at Musikkfestuka er viktig for hele regionen som en kulturfremmer, og at den har høyt nivå. En av samarbeidspartnerne hevder at Musikkfestuka er en av de få, men svært viktige kulturbyggerne i fylket. Musikkfestuka er viktig og identitetsskapende for hele Nordland Majoriteten av samarbeidspartnerne ser på sitt engasjement som en del av sitt samfunnsansvar. Flere føler de har en forpliktelse overfor Bodøfolk og Nordlandssamfunnet til å støtte opp om en slik festival. For noen av samarbeidspartnerne har Musikkfestuka også en økonomisk effekt på eget salg. Høy kvalitet på Musikkfestuka er en gjennomgående tilbakemelding fra samarbeidspartnerne, og flere uttrykker eksplisitt at de ønsker å bli assosiert med slike arrangement. Den «standingen» Musikkfestuka har er noe vi ønsker å bli assosiert med Et rikt kultur/idrettsliv er positivt for tilflytting og for å beholde folk Samarbeidspartnerne ble spurt om hvordan de bruker sin avtale både internt og utenfor organisasjonen. Det er stor variasjon i hvor mye aktivitet de skaper ut av engasjementene sine. Tre av samarbeidspartnerne har ingen spesielle arrangement knyttet til avtalen. De bruker billettene som et gode overfor sine ansatte. En av disse har forsøkt å lage kundearrangement, men har opplevd at det er utfordrende å få til noe på grunn av ferietid. En samarbeidspartner som tidligere har kjørt egne arrangementer med sine samarbeidspartnere og øvrige interessenter de ønsker å knytte til seg, valgte i år å gi billettene til de ansatte. De fleste samarbeidspartnerne har en kombinasjon av aktiviteter rettet mot egne ansatte og kunder/egne samarbeidspartnere. Mange er bevisste på å skape gode sosiale rammer rundt egne arrangement der de kombinerer god musikk med god mat og trivelig samvær. Vi bruker billetter overfor både kunder og ansatte. Det bidrar til relasjonsbygging og intern stolthet Flere av samarbeidspartnerne bruker Musikkfestuka og de arenaene som skapes der strategisk i forhold til å samle ulike styrenivå i bedriften, samt ha møter med både politiske miljø og forretningsforbindelser. Selv om flere av samarbeidspartnerne trekker frem tidspunktet som Musikkfestuka arrangeres som krevende i forhold til kundearrangement, er fire av dem klare på at dette har blitt en langt mindre utfordring de siste årene. Det er betydelig enklere å få dem til å delta på arrangementer nå kontra for noen år tilbake, ettersom at de vet at det er gode arrangement og opplevelser som tilbys av Musikkfestuka Nordland Musikkfestuke har betydelig merverdi (addisjonalitet) for disse arrangementene. Uten Musikkfestuka måtte vi gjort lignende arrangementer på andre arenaer. En forutsetning for at vi sponser Musikkfestuka er at vi kan utnytte de arenaene de er på til positivt arbeid og nettverksbygging for oss Flere av samarbeidspartnerne trekker frem Musikkfestukas profesjonalitet og nettverk som avgjørende for at de legger så mye innsats i kundearrangement og interne arrangement under Musikkfestuka. En av dem har en uttalt strategi bak sitt sponsorat: Per i dag er det Musikkfestuka som vi bruker som vår profilering i Nordland, og vi opplever det som et godt sponsorat for vår del. Det passer bra både i forhold til tid på året, og selve arrangementet. Vi reiser oppover med 6-8 personer, og ser på dette som vår møteplass i og med Nord-Norge 11

12 5. Innspill fra festivaldeltakere og samarbeidspartnere Både respondentene i publikumsundersøkelsen og samarbeidspartnerne ble bedt om å komme med innspill til Nordland Musikkfestuke. Deres respons presenteres her. 5.1 Publikumsundersøkelsen Av 944 respondenter var det 314 som kom med tilbakemeldinger og ønsker for kommende Musikkfestuker. Dette viser at publikum har et imponerende engasjement for og eierskap til Musikkfestuka! I all hovedsak er tilbakemeldingene positive, og flere mener at årets Musikkfestuke var tidenes beste. Vi har delt tilbakemeldingene inn i ulike kategorier; enkeltarrangement, arrangementssteder, markedsføring/informasjon, mat og drikke, billettordninger og ønsker for kommende Musikkfestuker. Enkeltarrangement Det er i alt 52 kommentarer knyttet opp mot enkeltarrangementene. Mange uttrykker at de har blitt positivt overrasket og fått gode opplevelser med artister de i utgangspunktet ikke hadde kjennskap til. Enkelte gir tilbakemeldinger på at de liker å bli utfordret på musikk og sjangre de ikke har erfaringer med, men mange setter også pris på det kjente og kjære som f.eks. Bremnes-søsknene, BigBang og Elvis Costello. Det virker som om Nordland Musikkfestuke i år har truffet godt på miksen mellom det ukjente og kjente. Som fast deltaker på Musikkfestuka vil jeg melde tilbake at årets musikkfestuke er den beste jeg har deltatt på noen sinne. Et svært godt sammensatt program med god bredde stilmessig Blant de største arrangementene, har Kari Bremnes opptreden fått svært gode tilbakemeldinger. I all hovedsak er publikum fornøyde med BigBang. Enkelte mener imidlertid at denne konsertopplevelsen ble noe redusert på grunn av «Bodøværingans hang til å prate kjenning» og håndgemeng blant noen i publikum. Elvis Costello får svært gode tilbakemeldinger selv om noen synes lydnivået var for høyt. Mange trekker fram årets torgkonserter som svært vellykkede både relatert til nivået på konsertene og folkelivet som skapes på Torget. Det settes også pris på at lunsjkonsertene i Domkirka er tilbake. Et spesielt godt løft er torgkonsertene hvor kvaliteten har vært høy. Det å få kveldens attraksjoner til å opptre med en liten smakebit her, er den aller beste markedsføringen Musikkfestuka kan få. Mange jeg har snakket med gikk på konserter med band som f.eks. Urban Tunnels og Kunstgress etter å ha hørt de på Torget. Konserter de aldri ville gått på sett utfra beskrivelsen i programmet Årets festivalprofil, Svante Henryson, var en ukjent artist for de fleste publikummere før Musikkfestuka startet (fire av fem visste ikke hvem han var). Dette er vesentlig endret 12

13 nå. Han var en svært synlig profil i bybildet og på konsertarenaene. Blant respondentene er det kun en som trekker frem at ledelsen i Musikkfestuka burde funnet en bedre profil. De øvrige respondentene som har kommentert profilvalget, har latt seg imponere av han. Svante Henryson er i særklasse den beste festivalprofil vi har hatt Hovedprofilen overrasket og overbeviste. Selv en cello kan være mangfoldig Arrangementssteder Ikke overraskende ble publikum skuffet over at Kari Bremnes-konserten måtte flyttes fra Keiservarden til Solparken. De fleste har forståelse for avgjørelsen som ble tatt om å flytte konserten. Noen har imidlertid kommet med et hjertesukk om Keiservarden er en egnet plass for konserter og at de er lei skuffelsen som flytting av disse konsertene medfører. Majoriteten ønsker likevel at Musikkfestuka fortsetter å planlegge for konserter på Keiservarden. Solparken får mange gode tilbakemeldinger. Kritikken rettes hovedsakelig mot at det var veldig vanskelig å se Kari Bremnes og bandet. Dette skyldes en kombinasjon av at publikum i all hovedsak måtte stå og at scenen kunne vært rigget noe høyere. Mange etterlyser sitteplasser i Solparken. Nyholms Skandse beskrives av mange som en magisk konsertarena. Nyholmen er alene grunn nok til å komme tilbake år etter år Forslagene til forbedring går ut på fjerning/beskjæring av noen busker, fylle opp med masse i myrhullet over stien ved scenen og andre små inngrep for å bedre tilgjengelighet og utsyn til scenen. Musikkfestuka får ros for busstransporten til og fra konsertarenaen. Det eneste arrangementsstedet som gjennomgående får dårlig tilbakemelding er Sinus. Dette skyldes i all hovedsak et dårlig ventilasjonsanlegg. Kombinasjonen dårlig/tung luft og få sitteplasser trekkes frem av flere, og enkelte har gått før konsertslutt fordi de ikke klarte å være der lenger. Informasjon/markedsføring Publikum synes å være fornøyd med den informasjonen som har blitt gitt, selv om flere påpeker at de gjerne vil ha mer informasjon i media om konsertene og artistene i forkant av arrangementene. Konserten på Røssnes er det enkeltarrangementet som det etterlyses mest informasjon om. Flere respondenter har i kommentarfeltet takket for spesifikk hjelp og svar de har fått på konkrete spørsmål til administrasjonen i Musikkfestuka. Det oppleves positivt at Musikkfestuka varslet flytting fra Keiservarden til Solparken via sms til de som de hadde mobilnummeret til. 13

14 Billettordningen Flere etterlyser billigere billetter, mens andre er imponert over at billettene ikke er dyrere. Billettprisene er først og fremst en utfordring for de som ønsker å gå på flere konserter, og for noen har prisene medført at de har gått på færre arrangement enn det de ønsket. Av de respondentene som har kommentert billetter/priser, etterlyser majoriteten en bedre rabattordning dersom du kjøper billetter til flere arrangement. Mat og drikke Mange roser initiativet til å selge tørrfisk, og mange vil gjerne ha en «nordlandsk smak» på maten som serveres. Flere har kommentert at de ikke synes kvaliteten på vinen som serveres er tilfredsstillende. Kjennskap til Nordland Musikkfestuke 83,1 % av deltakerne svarte at de hadde deltatt på arrangement i regi av Nordland Musikkfestuke tidligere. På spørsmål om de kommer til å delta på kommende arrangement i regi av Nordland Musikkfestuke, svarer 89,4 % bekreftende på dette mens de resterende 10,3 % ikke vet om de kommer til å gjøre det. Kun 3 respondenter har rapportert at de ikke kommer til å delta på kommende arrangement i regi av Musikkfestuka. Ønsker for kommende Musikkfestuker De aller fleste kommentarene oppfordrer Musikkfestuka til å fortsette med kombinasjonen av kjente og ukjente artister, fortsette med å utfordre publikum, og holde på konseptet med gratiskonserter (på så høyt nivå) flere steder i byen. Enkelte har kommet med konkrete artistønsker, mens andre ønsker arrangement som inkluderer opera, jazz og kormusikk. Noen av respondentene har kommet med ønsker om flere arrangement for barn/barnefamilier, at amatørmusikere slippes mer til sammen med profesjonelle musikere, og at det kommer noen «Musikkfestuka-drypp» i nærliggende kommuner. 5.2 Samarbeidspartnere Samtlige samarbeidspartnere oppfatter Nordland Musikkfestuke som svært profesjonelt drevet og kjennetegnet av høy kvalitet. De oppfatter Musikkfestuka som lydhøre og at de får være med i diskusjoner om veien videre. Flere trekker fram det årlige møtet med samarbeidspartnerne i forkant av festivalen som svært nyttig. På samlingen går ledelsen gjennom programmet, og vi blir bevisstgjort på hvilke musikksjangre og artister som kommer på årets program. Musikkfestuka viser kvalitet og profesjonalitet gjennom å ivareta sponsorene på en slik måte Noen oppfatter tidspunktet for festivalen som problematisk i forhold til muligheten for å utnytte engasjementet internt eller ut mot kunder. Andre hevder at tidspunktet for festivalen ikke lenger er et problem siden folk ved at Musikkfestuka leverer kvalitet og folk prioriterer deltakelse. I tillegg ser samarbeidspartnerne at nyskapningen Nordland Musikkfestuke Vinter skaper muligheter for arrangement på andre tider av året. Flere av samarbeidspartnerne trekker frem at man burde bli flinkere til å skape flere flater hvor samarbeidspartnerne kan møtes også utover festivalperioden (B2B-nettverk). Det er et ønske blant samarbeidspartnerne om at Musikkfestuka må fortsette å skape nye arenaer som gjør at festivalen skiller seg fra andre; Nyholmen, Keiservarden, og kanskje blåse liv i Mjelle igjen? En av samarbeidspartnerne sier det vil skape merverdi for dem dersom de kunne få mulighet til å få en av artistene innom egne arrangement. 14

15 Vi håper at festivalen fortsetter å utvikle seg med tanke på kvalitet. Vi er fornøyde, men det er viktig at man fornyer seg hele tiden, både i forhold til internasjonalisering, kvalitet og omdømme. Det har sklidd veldig godt til nå, og vi ser fram mot videre samarbeid

16 ISBN Alle foto: Henrik Dvergsdal Design by north

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse

RINGVIRKNINGER FRA JUSTIN BIEBER- KONSERTENE PÅ TELENOR ARENA. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 1-2013. Samfunnsøkonomisk analyse Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 1-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 SAMMENDRAG Justin Bieber spiller tre konserter på Telenor Arena på Fornebu i Akershus med totalt 67 500 tilskuere.

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Prosjektrapport. «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten»

Prosjektrapport. «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten» Prosjektrapport «Kulturnatta i Bodø/Rytmen av Salten» Målsetting: Målgruppen for prosjektet var ungdom fra alle kommunene i Salten. Vi ønsket at de skulle bli kjent med hverandre på tvers av kommunegrensene

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1

Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter. Slide 1 Omdømme- og rekrutteringskampanjen EXTREME CITY MAKEOVER BODØ - en suksess for Bodøbedrifter Slide 1 MÅL & MÅLGRUPPER Styrke Bodøregionens 1. omdømme som bo og arbeidssted hos opinionen. 2. Vekst blant

Detaljer

De mest populære musikkfestivalene i Norge

De mest populære musikkfestivalene i Norge De mest populære musikkfestivalene i Norge Forfattere Maria Helene Hansen Skjelbakken Cecilie Marie Rafdal Mirja Sofie Frantzen Camilla Gåskjønli Anette Bakken Olsen 28. Oktober 2013 Problemstilling Hvilke

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 5. september 2017 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 2016 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de ulike arrangementene

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase.

FAUSKE KOMMUNE. Deltakere i år blir Ingebjørg Kosmo, Birgitte Christensen, Bodø Sinfonietta, Bodøkoret Ylajali, Bjørn Simensen og Sveinar Aase. SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 09/8653 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 09/823 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftsutvalg Sakm.: 060/09 I DRIFTSUTV ALG Dato: 07.0.2009 I SØKNAD

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013

NORSK ehandelsbarometer. 3. kvartal 2013 1 NORSK ehandelsbarometer 3. kvartal 2013 Innhold Forord... 2 Om Norsk ehandelsbarometer... 2 Netthandelens størrelse... 3 Menn vs kvinner... 5 Kjøp fra norske og utenlandske nettbutikker... 6 De fleste

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Festivalstatistikk 2014

Festivalstatistikk 2014 NASJONAL FESTIVALSTATISTIKK 2014 Innhold FESTIVALSTATISTIKK 2014... 2 Bakgrunn... 2 Metode... 2 Om materialet... 3 Utsendelse, respons og populasjon... 3 Spørsmål og analyse... 3 Geografi og sjanger...

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014

AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 AMATØRKULTURUNDERSØKELSEN 2014 Hva ønsket Amatørkulturrådet å finne ut? En status i 2014 hos lag og organisasjoner som er medlemmer i Amatørkulturrådet i Bergen. Vi ønsket å få dokumentert problemstillinger

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø

Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Verdivurdering av Sjakk OL i Tromsø Innhold: Forutsetninger og avgrensninger for kalkulatoren Sjakk OL, regional verdiskaping pr år: - 2008-2009 - 2010-2011 - 2012-2013: regional og nasjonal verdiskaping

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10

A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 A2000-09 21.03.2000 Norges Fotballforbund - Sport & Spesialreiser AS - salg av billetter til Euro2000 - konkurranseloven 3-10 Sammendrag: Etter Konkurransetilsynets vurdering er det grunnlag for å hevde

Detaljer

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014

E-barometer. Status netthandel i Norge Q3 2014 E-barometer Status netthandel i Norge Q3 2014 Forord Det nordiske netthandelen i tredje kvartal 2014 er estimert til 31,7 milliarder norske kroner. Dette er en økning fra andre kvartal, til tross for at

Detaljer

Salt-stæmma. Salt-stæmma

Salt-stæmma. Salt-stæmma Salt-stæmma prosjektbeskrivelse Salt-stæmma Salten Kultursamarbeid Idé Produsere en forestilling i musikalform som skal knyttes til barn og unges Saltenidentitet i forbindelse med åpningen av STORMEN

Detaljer

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna

Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Referat folkemøter Arctic Race of Norway - Nesna Takk for deltagelse på hvert av folkemøtene 12.-, 13. og 14. april - det har vært en engasjert gjeng som har møtt opp! Det som har blitt diskutert er markedsføring

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING

FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING 23. JANUAR 2015 FORPROSJEKTRAPPORT EMILIE STRAND, RANNVEIG A. SKJERVE OG MADELEINE RØNNING Innholdsfortegnelse Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Dagens situasjon... 2 Mål og rammebetingelser... 2 Mål...

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Kjerringråkk v/ Maiken Fredrikke Vembre Grønnåsen 1D 8073 Bodø Bodø Kommune 05.03.2015 Postboks 319 8001 Bodø Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Søknadssum: 150 000,- Kjerringråkk er en festival i

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET TOPP TUR I VESTFOLD

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET TOPP TUR I VESTFOLD SLUTTRAPPORT PROSJEKTET TOPP TUR I VESTFOLD Et prosjekt i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen støttet av Extrastiftelen Vestfold 2.februar 2013 Prosjektgruppen Kap 1 Bakgrunn for prosjektet/ Målsetting

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse blant deltakere i SMELT. Jørund Aasetre

Resultater fra spørreundersøkelse blant deltakere i SMELT. Jørund Aasetre Resultater fra spørreundersøkelse blant deltakere i SMELT Jørund Aasetre Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : RESULTATER FRA SPØRREUNDERSØKELSE BLANT DELTAKERE I SMELT

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere

Birken. et reiselivsprodukt med mange vinnere Birken et reiselivsprodukt med mange vinnere Utfordringer og opplevelser for alle Birkebeinerarrangementene Birkebeinerrennet AS Eid av Lillehammer Skiklubb og Rena Idrettslag - 50/50 7 årsverk 1.600 frivillige

Detaljer

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Vedlegg V. Intervju med bryggeeierne. DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne Vedlegg V Intervju med bryggeeierne : Intervju med bryggeeierne Medvirkning Intervju med eierne Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet som en del av medvirkningen i n. For å få innsikt i bryggeeiernes

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Komiteer i Con Amore

Komiteer i Con Amore Komiteer i Con Amore Styret kan oppnevne de komiteer det finner nødvendig for å ta seg av korets drift. Det kan dreie seg om ad hoc-komiteer eller mer permanente komiteer. Komiteene skal planlegge og organisere

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Kulturpotetene. presenterer SPONSORPROSPEKT. - en herlig og sprø musikalsk komedie

Kulturpotetene. presenterer SPONSORPROSPEKT. - en herlig og sprø musikalsk komedie Kulturpotetene presenterer SPONSORPROSPEKT - en herlig og sprø musikalsk komedie Spelling Bee er en humormusikal om en gruppe tolvåringer på en stavekonkurranse. På skolen er de ikke spesielt populære

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1

HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT. Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere. Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Jubileums HÅNDBOK JUBILEUMSARRANGEMENT Informasjonshefte for medarrangører og samarbeidspartnere Jubileumshåndbok Bodø2016 1 Hei alle sammen! Innhold Takk for at dere ønsker å bidra til feiringen av Bodøs

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier

Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Kriterier for Fairtrade-kommuner Sammen skaper vi gode historier Stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

by:larm bygger kulturbyen Oslo Robert Hval Straumann og Line Endresen Normann

by:larm bygger kulturbyen Oslo Robert Hval Straumann og Line Endresen Normann by:larm bygger kulturbyen Oslo Robert Hval Straumann og Line Endresen Normann Hvem er Virke Hele næringslivet. Ledende i tjenesteytende sektorer som handel, helse og omsorg, kunnskap & teknologi, kultur

Detaljer

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere

Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Kjære medlemmer og gode samarbeidspartnere Det har vært en hektisk høst og snart er det tid for alle og enhver for å feire jul sammen med familie og venner. Vi ønsker dere alle en riktig god førjulstid

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Har du sikte på en klassetur, en treningsleir eller en annen morsom aktivitet? Uansett hva du tar sikte

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

OPPLEV MULIGHETENE PÅ FORNEBUPORTEN

OPPLEV MULIGHETENE PÅ FORNEBUPORTEN OPPLEV MULIGHETENE PÅ FORNEBUPORTEN VELKOMMEN TIL FORNEBUPORTEN Fornebuporten ønsker å være et naturlig sosialt samlingspunkt på Fornebu. Vi ønsker deg velkommen enten du er her på forretningsbesøk eller

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Samlet årsmelding for lokallagene.

Samlet årsmelding for lokallagene. 30.09.11. Samlet årsmelding for lokallagene. Alle lokallagene ble bedt om å fylle ut et skjema der aktiviteten i 2010 ble rapportert. Dette kom i tillegg til den skriftlige rapporten som sammen med regnskapet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer