GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013"

Transkript

1 GJENKLANG Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke 2013

2 Forord Kunnskapsparken Bodø AS har utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Nordland Musikkfestuke. Formålet har vært å avdekke Nordland Musikkfestuke sin betydning for publikum og samarbeidspartnere, og hvilke ringvirkninger Musikkfestuka skaper. Vi ønsker å rette en stor takk til Musikkfestukas publikum som deltok i publikumsundersøkelsen, samt Musikkfestukas hovedsamarbeidspartnere og prosjektsponsorer som alle tok seg tid til å bli intervjuet. Prosjektleder har vært Beate Rotefoss. Prosjektteamet har i tillegg bestått av Carl Erik Nyvold og Tom A. Steffensen. Vi retter en stor takk til administrasjonen i Nordland Musikkfestuke for et spennende oppdrag, samt godt og konstruktivt samarbeid gjennom hele prosessen. Innhold Sammendrag s. 3 Innledning s. 4 Metode s. 5 Publikumsundersøkelsen s. 6 Ringvirkninger av Nordland Muskkfestuke s. 8 Innspill fra festivaldeltakere og samarbeidspartnere s. 12 2

3 Sammendrag Denne rapporten har som formål å avdekke hvilke ringvirkninger Nordland Musikkfestuke skaper, og hvilken betydning festivalen har for publikum og samarbeidspartnere. Rapporten baseres på fire ulike datakilder; publikumsundersøkelse, intervjuer med alle hovedsamarbeidspartnerne og prosjektsponsorene, innkjøp i regi av Musikkfestuka og omsetningsstatistikk for utvalgte bransjer. Publikumsundersøkelsen bygger på svar fra 944 respondenter (svarprosent på 34,5). Den typiske festivaldeltakeren er 46,8 år, kvinne, kommer fra Bodø, går på 3,2 arrangement, betaler i all hovedsak billettene sine selv og bruker nettsiden til Musikkfestuka som sin viktigste informasjonskilde. I overkant av en tredjedel av publikummerne går kun på ett arrangement, mens 4,2 % går på ti eller flere arrangement. To av ti deltok på arrangement i regi av Musikkfestuka for første gang i år. Årets Musikkfestuke har gitt mersmak da det kun er 0,3 % som ikke har planer om å delta på fremtidige arrangement i regi av Musikkfestuka. Det imponerende engasjementet og eierskapet gjenspeiles i de 314 kommentarene og tilbakemeldingene som Musikkfestuka fikk i publikumsundersøkelsen. Her fremgår det at publikum er svært godt fornøyd med årets Musikkfestuke, og administrasjonen har fått nyttige innspill og forslag til forbedringer knyttet til alt fra de enkelte konsertene til rammene rundt hele festivalen. Samarbeidspartnerne trekker fram Musikkfestukas kvalitet og profesjonalitet som viktige kjennetegn ved festivalen. De fleste av samarbeidspartnerne bruker sitt engasjement for å skape aktiviteter rettet mot både egne ansatte og kunder/egne samarbeidspartnere. Flere påpeker at Musikkfestuka skaper en betydelig merverdi for disse aktivitetene. I tillegg mener mange at Musikkfestuka er viktig for å sette Bodø på «kulturkartet», og at Musikkfestuka gjør Bodø til en mer attraktiv by både å bo i og flytte til. En oversikt fra Musikkfestuka viser at de foretar innkjøp for i overkant av 7,5 mill. kr. I tillegg kommer lønn til egne ansatte, innleid arbeidskraft og honorarer til artister på til sammen 4,8 mill. kr. Dette innebærer at de direkte 3 ringvirkningene av Musikkfestuka er 12,3 mill. kr, og av dette legges 74,5 % igjen i Bodø. Publikumsundersøkelsen ble brukt til å avdekke indirekte økonomiske ringvirkninger av Musikkfestuka ved at respondentene fikk spørsmål om hvor mye penger de hadde brukt på ulike aktiviteter i forbindelse med arrangement i regi av Musikkfestuka (overnatting, reise, restaurant, pub/kafe og shopping). Funnene fra publikumsundersøkelsen ble brukt for å beregne hvor mye penger ordinært publikum brukte relatert til Musikkfestuka Dette beløper seg til 5,6 mill. kr, hvorav 83,6 % blir igjen i Bodø. De direkte og indirekte ringvirkningene som er beregnet i denne rapporten beløper seg til 18 mill. kr, hvorav 79 % brukes i Bodø. I tillegg skapes det inndirekte økonomiske ringvirkninger knyttet til publikum som kun er på gratisarrangement, billetter som samarbeidspartnere kjøper og/eller mottar som en del av sin samarbeidsavtale, samt akkrediterte billetter. Samarbeidspartnerne har en rekke arrangement i egen regi knyttet til Musikkfestukas konserter som vi ikke har tallfestet verdien av. Det er grunn til å anta at de nevnte billettene og arrangementene i regi av samarbeidspartnerne til sammen utløser et syvsifret beløp knyttet til blant annet bevertning. Vi estimerer derfor at de totale direkte og indirekte ringvirkningene av Nordland Musikkfestuke 2013 beløper seg til ca 20 mill. kr. I tillegg til de økonomiske ringvirkningene, skaper Musikkfestuka ringvirkninger i form av å utvide publikums musikalske horisont. Publikum og samarbeidspartnere setter pris på den musikalske bredden i festivalprogrammet, og både publikum og samarbeidspartnere deltar på arrangement med artister de i utgangspunktet ikke har kjennskap til. Dette skyldes at Musikkfestuka har opparbeidet seg tillit og troverdighet de siste årene som gjør at folk stoler på at konsertopplevelsen blir bra, selv om de ikke helt vet hva de kan forvente når de ankommer konsertarenaen. Tilbakemelding fra publikum og samarbeidspartnere indikerer at Musikkfestuka i år har hatt et svært godt sammensatt program, der forholdet mellom kjente og ukjente artister har vært på det nivået publikum ønsker å bli utfordret på.

4 1. Innledning 1.1 Om Nordland Musikkfestuke (Musikkfestuka) Nordland Musikkfestuke ble etablert i 1980 under navnet Olsokdagene i Bodø, og startet som en olsokfeiring. Festivalen tok i 1987 navnet Nordland Musikkfestuke, og har siden da vært organisert som en stiftelse. Festivalen arrangeres årlig i uke 32, i begynnelsen av august. Nordland Musikkfestuke mottar offentlig støtte fra Norsk kulturråd, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune. H.K.H. Kronprins Haakon er festivalens høye beskytter. Nordland Musikkfestuke er en av de største festivalene i Norge. Den har som målsetting å være en av de ledende festivalene i Norden med en tydelig profil med klassisk musikk som den viktigste bærebjelken i programmet, selv om programmet også består av jazz, samtidsmusikk, folkemusikk, musikkteater, dans og pop/rock. Festivalen tar initiativ til bestilling av verker, og prioriterer egenproduksjoner som skal utfordre både publikum og utøvere. Et av formålene med Musikkfestuka er å skape møter mellom natur og kultur, hvor regionens unike natur kombineres med ulike musikkopplevelser, samt invitere til folkelige og inkluderende møteplasser som senker terskelen for nye kulturopplevelser. Festivalen er kjent for konserter på utradisjonelle steder som toppen av Keiservarden, ute på Nyholms Skandse, på Bodø Torg eller på andre steder i nærområdet. Programmet for Nordland Musikkfestuke 2013 inneholdt 54 arrangement, og årets festivalprofil var den svenske cellisten Svante Henryson. Den faste staben i Nordland Musikkfestuke består av 4 personer (direktør, kontorleder, produsent og leder marked). 1.2 Om rapporten Denne rapporten har som formål å avdekke Nordland Musikkfestuke sin betydning for publikum og samarbeidspartnere, og hvilke ringvirkninger Musikkfestuka skaper. For å gjennomføre analysene i denne rapporten, har det blitt benyttet fire ulike datakilder: 1. Publikumsundersøkelse (kvantitativ undersøkelse) 2. Aggregerte omsetningstall (statistikk) 3. Intervjuer med sentrale samarbeidspartnere (kvalitativ undersøkelse) 4. Innkjøp av Nordland Musikkfestuke Målet med å benytte ulike datakilder er å få et solid grunnlag for å gi svar på hvilken betydning Musikkfestuka har for publikum og sponsorer, samt hvilke økonomiske ringvirkninger Musikkfestuka skaper. De ulike datakildene beskrives mer detaljert i neste kapittel. I kapittel 3 presenteres respondentenes kjennskap til artistene, antall konserter de er på, hvordan de skaffer seg billetter og hvor de henter informasjon om arrangementene fra. Kapittel 4 omhandler økonomiske ringvirkninger av Musikkfestuka, mens rapporten avsluttes med innspill fra festivaldeltakere og samarbeidspartnere. 4

5 2. Metode Her beskrives datakildene som er benyttet i rapporten; publikumsundersøkelsen, aggregerte omsetningstall, intervjuer med samarbeidspartnere og Musikkfestukas innkjøp. 2.1 Publikumsundersøkelsen Det ble sendt ut spørreskjema via QuestBack til de som hadde kjøpt billetter via internett, samt de som hadde skrevet sin e-postadresse på lister som lå på de fysiske billettutsalgsstedene. Disse listene ble sjekket for duplikater, slik at hver respondent mottok kun én e-post med forespørsel om å besvare spørreskjemaet uavhengig av hvor mange arrangement vedkommende hadde kjøpt billetter til. Totalt ble det sendt ut spørreskjema til personer. Analysene bygger på svar fra 944 personer, noe som tilsvarer en svarprosent på 34,5. En oversikt mottatt fra Musikkfestuka viser at de hadde følgende publikumstall i 2013: Billettype Antall Antall solgte billetter «ordinært publikum» Antall solgte billetter samarbeidspartnere 832 Antall akkrediterte/fribilletter presse, samarbeidspartnere og andre Totalt uttak billetter Antall besøkende på gratis arrangement Totalt publikumstall Vårt utvalg på personer er sammenlignbar med gruppen «antall solgte billetter ordinært publikum.» Utvalget synes dermed å utgjøre 24,9 % av populasjonen, men dette gir ikke et helt riktig bilde da flere av festivaldeltakerne går på flere enn ett arrangement. De videre analysene vil vise at gjennomsnittsdeltakeren går på 2,2 arrangement som koster penger. Dette skulle tilsi at de billettene er kjøpt av personer. Utvalget vårt utgjør dermed 54,8 % av populasjonen, og respondentene representerer 18,9 % av populasjonen. Respondentene beskrives i tabellen nedenfor. Karakteristika ved respondentene Andel i aldersgruppen opptil 25 år 3,0 % Andel i aldersgruppen år 41,3 % Andel i aldersgruppen år 47,5 % Andel i aldersgruppen eldre enn 64 år 8,2 % Gjennomsnittsalder 46,8 år Andel kvinner 61,0 % Andel som bor i Norge 98,7 % - herav i Bodø 79,4 % Respondentene er fra 16 til 86 år gamle. De 1,3 % som ikke bor i Norge kommer fra Belgia, Danmark, Estland, Frankrike, Nederland, Storbritannia, Sverige (2) og Tyskland (3). De fra Norge som ikke bor i Bodø kommer hovedsakelig fra Fauske (27), Oslo (23), Mo i Rana (22), Tromsø (16) og Saltdal (10). Totalt bor 89,3 % av respondentene i Nordland. 2.2 Aggregerte omsetningstall Dette synes å være den mest vanlige tilnærmingen til ringvirkningsanalyser, der man ser på omsetning på f.eks. hotell, spisesteder, barer og butikker under festivalen sammenlignet med omsetning i periodene like før og etter festivalen. En slik metodisk tilnærming gir en bra oversikt over omsetningstall under Musikkfestuka i forhold til sammenlignbare perioder. Det er imidlertid problematisk å argumentere for årsakssammenhenger (kausalitet); man kan ikke med sikkerhet hevde at det er Musikkfestukas publikum som står for økningen/reduksjonen i omsetning. Kombinasjonen av aggregerte omsetningstall og publikumsundersøkelsen gir imidlertid et mer solid bilde av ringvirkningene. Under årets Musikkfestuke gikk Arctic Race of Norway av stabelen august. I Bodø var det åpningsarrangement 7. august og etapperitt 8. august. Dette forsterker kausalitetsproblematikken ytterligere. Vi har derfor valgt å innhente omsetningstall relatert til periodene før, under og etter Musikkfestuka 2012 i tillegg til årets tall, slik at vi kan sammenligne utviklingen de to årene. 2.3 Intervjuer med samarbeidspartnere Musikkfestuka har fire ulike grupper av samarbeidspartnere: 1. Hovedsamarbeidspartnere Amedia marked, Avisa Nordland, Bodø Energi, ConocoPhillips og Sparebank1 Nord-Norge 2. Prosjektsponsorer Bodø Boligbyggelag, City Nord, Elektro, Gunvald Johansen, Iris, itet, Jakhelln, Koch, NNL, Nordasfalt og Universitet i Nordland 3. Støttespillere (private) Bryggerikaia, Furore design & kommunikasjon, Kongeparken tannhelse, Mack, News on Request, Nordlandsbuss og Skagen hotel 4. Støttespillere (offentlige) Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Norsk kulturråd Vi har intervjuet alle hovedsamarbeidspartnerne og prosjektsponsorene om hvilken betydning de mener Musikkfestuka har, hva de gjør ut av engasjementet sitt, hvilken merverdi (addisjonalitet) Musikkfestuka har for de arrangementene de gjennomfører under Musikkfestuka, samt om de har noen innspill til ledelsen i Musikkfestuka om aktiviteter/tiltak som kan skape en merverdi for samarbeidsavtalen deres. 2.4 Musikkfestukas innkjøp Musikkfestuka foretar betydelige innkjøp i forkant av og under Musikkfestuka. Vi har analysert Musikkfestukas innkjøp hos lokale, regionale og øvrige leverandører. 5

6 3. Publikumsundersøkelsen konserter, artister og informasjon Her vises en oversikt over antall konserter respondentene har vært på, deres kjennskap til artistene i forkant av Musikkfestuka, hvordan de har skaffet seg billetter til de ulike arrangementene, samt hvor de får/innhenter informasjon om arrangementene fra. 3.1 Deltakelse på arrangement Respondentene ble bedt om å krysse av på hvilke arrangement de hadde deltatt på. Tilbakemeldingen vises i tabellen nedenfor. Deltakelse på arrangement Antall Andel (n=944) Kari Bremnes med band ,7 % BigBang ,5 % Åpning på Torget ,8 % Elvis Costello & The Imposters ,7 % KORK og Det norske solistkor: Haydns mesterverk Skapelsen ,1 % Lisa Nilsson ,2 % Henning Gravrok og England Brooks Ellingsen: Jazz på Torget 99 10,5 % Akademie Für Alte Musik Berlin 93 9,9 % Anne Nymo Trulsen med band 81 8,6 % Anne Sofie Von Otter med Svante Henryson og Mats Bergström 77 8,2 % Farmers Market og Steinar Raknes 71 7,5 % Nye talenter (Bodø torg) 71 7,5 % Petter (Finn Arve Sørbøe, Ketil Høegh og Bodø Sinfonietta) 70 7,4 % Utstilling: Oscar 66 7,0 % Tromsø Kammerorkester med Erik Fosnes Hansen og Henning 63 6,7 % Kraggerud: Vivaldis fire årstider Different Trains 62 6,6 % Klokkespillkonsert 60 6,4 % BBQ og Jazz 57 6,0 % Igudesman & Joo 54 5,7 % Urban Tunells (Bodø torg) 54 5,7 % Dinosaus (Bodø torg) 49 5,2 % The New York Connection 49 5,2 % Klassisk nord-norsk: Lars og Ola Bremnes krysser sine spor 48 5,1 % Henning Gravrok med Mads Gilbert og Frode Grytten 47 5,0 % Henryson/Zilliacus/Bergström: Fra Vivaldi til Cole Porter 45 4,8 % The Bon Bons 45 4,8 % Balkanpub 41 4,3 % Svantes Super 4: Henryson/Jormin/ Balke/Kleive 40 4,2 % Urban Tunells & Svante Henryson 37 3,9 % Lunsjkonsert orgel 35 3,7 % Music For A While 32 3,4 % Cellopub med Svante Henryson 30 3,2 % Utstilling av Åsil Bøthun og Jorun Viken 30 3,2 % Biber og Bach 19 2,0 % Klaverkonsert med Kasparas Uinskas 18 1,9 % Deltakelse på arrangement (forts.) Antall Andel (n=944) Jassbox: Jass for gulv (Bryggerikaia) 17 1,8 % Dinosaus (City Nord) 14 1,5 % Tora Augestad og Sveinar Aase 13 1,4 % Jassbox (Sinus) 10 1,1 % Gro Bergrabb og Vocal Art: Etterklang 9 1,0 % Nye talenter (City Nord) 8 0,8 % Kunstgress 7 0,7 % Ung gitarvirtuos: Tormund Blikra Vea 5 0,5 % Orpheus: Elias Blix og Folketoner fra Nord 2 0,2 % Sum Denne oversikten viser at de 944 respondentene i gjennomsnitt har gått på 3,2 arrangement når vi ser på summen av gratisarrangement og arrangement som det må kjøpes billett til. Ser vi kun på arrangement det koster å delta på, har disse respondentene kjøpt til sammen billetter, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på 2,2 arrangement per respondent. Respondentene hadde deltatt på 1 til 24 arrangement, og tabellen nedenfor viser en gruppert framstilling av hvor mange arrangement (både gratis og med billettsalg) respondentene deltok på. Antall arrangement Andel (n=944) 1 arrangement 36,8 % 2-4 arrangement 40,8 % 5-9 arrangement 18,2 % arrangement 3,0 % Flere enn 16 arrangement 1,2 % I overkant av en tredjedel deltok kun på ett arrangement. Av disse overvar 46,8 % Kari Bremnes-konserten og 25,4 % var på Big Bang. 22,4 % av respondentene har deltatt på fem eller flere arrangement. 6

7 I samråd med ledelsen i Nordland Musikkfestuke ble 16 av årets artister plukket ut, og respondentene ble spurt om de hadde kjennskap til disse artistene fra før. Respondentenes tilbakemeldinger vises i tabellen nedenfor. Kjennskap til artister Antall Andel (n=944) Kari Bremnes ,9 % Lars Bremnes ,0 % Ola Bremnes ,2 % KORK - Kringkastingsorkesteret ,3 % Lisa Nilsson ,0 % Bigbang ,6 % Henning Gravrok ,0 % Elvis Costello & The Imposters ,5 % Det norske solistkor ,9 % Anne Sofie Von Otter ,7 % Farmers Market ,7 % Tromsø kammerorkester ,8 % Svante Henryson ,4 % Akademie Für Alte Musik Berlin 60 6,4 % Mats Bergström 38 4,0 % Igudesman & Joo 34 3,6 % Ikke overraskende er det Bremnes-søsknene som troner på topp på denne lista. Omtrent en femtedel av respondentene hadde kjennskap til årets festivalprofil, Svante Henryson, fra før av. Hvis man sammenligner denne oversikten med oversikten over hvilke arrangement respondentene har deltatt på, er disse i stor grad i overensstemmelse med hverandre. Det er likevel interessante unntak i form av at publikum har gått på konserter med artister de ikke hadde kjennskap til fra før av, f.eks. Akademie Für Alte Musik Berlin, Mats Bergström og Igudesman & Joo. Respondentene kan få tilgang på billetter til arrangementene gjennom ulike kanaler. Tabellen nedenfor viser hvordan respondentene har anskaffet billettene til arrangementene de deltok på. Billettkilder Antall Andel (n=944) Betalt billettene selv ,4 % Sponsorbilletter / firmaarrangement 89 9,5 % Privat gave 49 5,2 % Andre kilder 39 4,1 % Kun deltatt på gratisarrangement 14 1,5 % De aller fleste har betalt billettene sine selv. En av ti har fått tilgang på billetter gjennom sponsorer og/eller firmaarrangement. Andre kilder inkluderer hovedsakelig at de har kommet inn som frivilling (fribilletter) eller jobbet på de ulike arrangementene. I tillegg oppgis det gratisbilletter, og kuriositeter som personen som fikk billetter til Kari Bremnes-konserten på gaten av en fremmed dame. Nordland Musikkfestuke bruker flere kanaler for å nå ut med informasjon til publikum. Respondentene ble bedt om å oppgi fra hvilke kilder de fikk kjennskap til de ulike arrangementene, og responsen presenteres i tabellen nedenfor. Informasjonskilder Antall Andel (n=944) ,8 % Media ,0 % Programheftet ,3 % Festivalavisa ,0 % Annonser ,6 % Venner ,6 % ,2 % Facebook ,2 % Plakater 79 8,4 % Andre nettsteder 50 5,3 % Andre 27 2,9 % Det er hovedsakelig tre informasjonskilder som brukes av respondentene; Musikkfestukas nettside, media og programheftet. Plakater, andre nettsteder og andre informasjonskilder benyttes i minst utstrekning. Andre informasjonskilder inkluderer blant annet App en ebillett, familie og jobb. 7

8 4. Ringvirkninger av Nordland Musikkfestuke Vi har tre ulike kilder for å forsøke å tallfeste ringvirkningene av Nordland Musikkfestuke: 1. Musikkfestukas lokale, regionale og øvrige innkjøp 2. Publikumsundersøkelsen 3. Betalingstransaksjoner i periodene før, under og etter Musikkfestuka Musikkfestukas innkjøp er den mest eksakte kilden, da disse tallene bygger på Musikkfestukas regnskap. Publikumsundersøkelsen gir svar fra 944 respondenter (18,9 % av populasjonen og 34,5 % av utvalget). Antallet respondenter gir et godt utgangspunkt for å trekke riktige statistiske konklusjoner (statistisk validitet). Manglende mulighet for å kjøre bortfallsanalyser, gjør imidlertid at vi ikke kan hevde med sikkerhet at respondentene er representative for utvalget og at utvalget er representativt for populasjonen. Den tredje kilden bygger på alle betalingstransaksjoner med kort i Bodø i periodene før, under og etter Musikkfestuka. Dette er den minst pålitelige datakilden da det er vanskelig å fastslå årsakssammenhenger mellom korttransaksjonene og Musikkfestukas aktiviteter. Summen av disse tre ulike kildene vil bidra til en pålitelig beregning av de økonomiske ringvirkningene som Musikkfestuka skaper. Utover de økonomiske ringvirkningene, ser vi også på betydningen Nordland Musikkfestuke har for samarbeidspartnerne sine. 4.1 Innkjøp i regi av Nordland Musikkfestuke Vi har mottatt regnskapstall per fra administrasjonen i Nordland Musikkfestuke. I tillegg har administrasjonen gjort en beregning på forventede kostnader for resten av året, slik at vi legger til grunn Musikkfestukas totale innkjøp i I tabellen nedenfor, vises Musikkfestukas innkjøp spesifisert på kategoriene: Varekostnad (bl.a. mat, drikke og festivaleffekter for videresalg og generell annonsering) Lønn og honorar (lønn til egne ansatte, innleid arbeidskraft og honorar til artister) Arrangementskostnader (butikkhandel, bevertning og øvrige arrangementskostnader, herunder leie lokaler og lyd/lys/scene) Kontor og administrative kostnader (bl.a. husleie, IKT, regnskap, revisjon og kurs) Transportmidler (bl.a. bilutleie, båtleie og øvrige transportmidler) Reisekostnader (overnatting og fly) Salgs- og reklamekostnader (bl.a. produksjon og distribusjon av informasjons-/reklamemateriell) Kontingenter/medlemsavgifter Kostnadsposter Bodø Nordland (utenom Bodø) Øvrige Totalt Varekostnad Lønn og honorar Arrangementskostnader: Butikkhandel Bevertning Andre arrangementskostnader Kontor og administrative kostnader Transportmidler Reisekostnader: Overnatting Fly Salgs- og reklamekostnader Kontingenter/medlemsavgifter Totalt per Estimat for resten av året Totalt innkjøp i regi av Musikkfestuka Tabellen viser at Musikkfestuka vil foreta innkjøp for i overkant av ti millioner i 2013, og når vi inkluderer lønnskostnadene gir Musikkfestuka over 12 millioner i økonomiske ringvirkninger. Av dette legges 74,5 % igjen i Bodø. 8

9 4.2 Publikumsundersøkelsen Respondentene ble bedt om å oppgi hvor mye penger de hadde benyttet på følgende aktiviteter relatert til deres deltakelse på arrangement i forbindelse med Nordland Musikkfestuke: restaurant pub/kafe shopping overnatting (kun de utenfra Bodø som fikk dette spørsmålet) reise (kun de utenfra Bodø som fikk dette spørsmålet) Respondentene kunne krysse av for følgende beløpskategorier: NOK 0 Opptil 1000 NOK NOK NOK Over NOK 3000 Ikke relevant Tabellen nedenfor viser andel respondenter som har krysset av for de ulike alternativene. Aktiviteter n kr 0 < kr 1000 kr kr > kr 3000 Ikke relevant Overnatting ,3 % 11,3 % 14,0 % 3,2 % 2,2 % 14,0 % Restaurant ,2 % 36,3 % 7,0 % 1,7 % 1,3 % 14,5 % Pub/kafe ,4 % 54,6 % 5,0 % 1,2 % 0,5 % 11,3 % Reise ,6 % 45,3 % 22,1 % 6,8 % 4,7 % 8,5 % Shopping ,4 % 15,7 % 3,0 % 0,8 % 1,6 % 22,5 % Tabellen viser at publikum bruker minst penger på shopping (ca 8 av 10 bruker ingen penger på shopping relatert til sin deltakelse på Musikkfestuka). Omtrent 8 av 10 publikummere utenbys fra bruker penger på reiseutgifter, mens bare 3 av 10 bruker penger på overnatting. Dette tilsier at flere av tilreisende publikum opprinnelig er fra Bodø og/eller har familie og venner de overnatter hos. Det er høyest andel publikum som bruker penger på pub/kafe, etterfulgt av restaurant. Med utgangspunkt i tabellen overfor, har vi forsøkt å tallfeste antall kroner respondentene har brukt relatert til Musikkfestuka. For å få et så realistisk bilde som mulig, beregner vi forbruket på følgende måte: For kategorien < NOK 1000 brukes kr 500 For kategorien NOK brukes kr 1500 For kategorien NOK brukes kr 2500 For kategorien > NOK 3000 brukes kr 4000 Tabellen nedenfor viser beregnet antall kroner respondentene har brukt relatert til Musikkfestuka. Aktiviteter kr 500 kr 1500 kr 2500 kr 4000 Totalt Overnatting Restaurant Pub/kafe Reise Shopping Totalt Som det fremgikk i kapittel 2, utgjorde respondentene 18,9 % av antall solgte billetter «ordinært publikum.» Tabellen nedenfor viser en beregning av hvor mye penger det totale «ordinære publikum» har brukt på de ulike aktivitetene relatert til deres deltakelse på Nordland Musikkfestuke Aktiviteter Totalt respondenter Totalt «ordinært publikum» Gjennomsnittsforbruk * Overnatting Restaurant Pub/kafe Reise Shopping Totalt * Gjennomsnittsforbruk er beregnet ut fra personer på overnatting og reise, og personer for øvrige aktiviteter. 9

10 En slik skalering av publikums forbruk bygger på en antakelse om at utvalget er representativt for populasjonen, og at respondentene er representative for utvalget. Vi har ikke hatt mulighet til å kontrollere for dette, da den eneste informasjonen vi kunne få fra selskapet som administrerer billettkjøpet via internett var e-postadressene. Vi mener likevel at en slik beregning av totalt forbruk av festivaldeltakerne kan forsvares siden antall respondenter (944) skaper en robusthet i dataene. I tillegg til «ordinært publikum» utgjøres det totale publikumstallet av 832 billetter solgt til samarbeidspartnere, akkrediterte billetter / fribilletter presse, samarbeidspartnere og andre, samt besøkende på gratis arrangement. Vi har ikke tallfestet ringvirkninger knyttet til disse billettene av tre årsaker: 1) Våre 944 respondenter hadde til sammen 918 deltakelser på gratisarrangement. Dette tilsier at vi i analysene av økonomiske ringvirkninger allerede har inkludert deltakelser på gratisarrangement. 2) Vi har ikke noe pålitelig utgangspunkt for å beregne hvor mye penger publikum som deltar på kun gratisarrangement bruker på mat, drikke og shopping. 3) Billettene som er kjøpt av samarbeidspartnerne blir brukt til ulike kundearrangement og interne arrangement (se delkapittel 4.4). Det er grunn til å anta at disse arrangementene i regi av samarbeidspartnerne til sammen utløser et syvsifret beløp knyttet til blant annet bevertning, men dette er ikke tallfestet i denne rapporten. 4.3 Betalingstransaksjoner I forbindelse med denne undersøkelsen, har vi kjøpt statistikk fra Nets (leverandør av betalings- og kortløsninger i de nordiske landene). Denne statistikken inneholder beløp på alle korttransaksjonene som ble foretatt på brukersteder i Bodø i perioden før, under og etter Musikkfestuka. De innkjøpte dataene var sortert på næringer og brukerstedstyper (brukersted visa-kategorier), og muliggjør sammenligninger over tid. Vi bruker disse dataene for å sammenligne endringer i totale korttransaksjoner med det forbruket vi har avdekket gjennom publikumsundersøkelsen og regnskapstallene fra Musikkfestuka. Vi har sortert dataene i seks hovedkategorier; butikkhandel, transport, overnatting, bevertning, øvrige kulturtilbud og frisering og skjønnhetspleie. I disse kategoriene inngår 44 ulike næringer Dette er kategorier som vi forventet ville påvirkes i positiv forstand av aktiviteten under Musikkfestuka. Periodene som ble benyttet i 2013 er: Periode Fra Til juli 28 juli Musikkfestuka 2 august 11 august august 25 august Det er imidlertid en rekke utfordringer knyttet til å sammenligne disse tallene mellom periodene. Den største utfordringen er sesongsvingninger i aktiviteten hos de ulike næringene. Musikkfestuka avholdes i slutten av fellesferien, hvor man i perioden etter får stort innslag av blant annet butikkhandel, transport, og frisering og skjønnhetspleie. Dette som følge av at befolkningen skal tilbake i jobb, og at elever og studenter starter skoleåret. I tillegg arrangeres Parkenfestivalen i perioden etter Musikkfestuka, noe som vil påvirke flere av kategoriene. Vi må også ta høyde for at sykkelrittet Arctic Race of Norway (som fant sted i perioden under Musikkfestuka) har påvirket dataene, uten å kunne tallfeste hvor stor denne effekten har vært. Tabellen nedenfor viser verdien av samtlige korttransaksjoner i de aktuelle periodene fordelt på hovedkategoriene (alle tall oppgis i hele tusen). Hovedkategorier -1 Musikkfestuka +1 Butikkhandel Transport Overnatting Bevertning Øvrige kulturtilbud Frisering og skjønnhetspleie Sum I perioden som omfatter Musikkfestuka ble det omsatt for nærmere 79 mill. kr. innen de aktuelle kategoriene i Bodø. I perioden etter Musikkfestuka ser man effekten av at flere har kommet i jobb og at skolene har startet. Dette gjelder spesielt for butikkhandelen Det er et klart skille mellom perioden under Musikkfestuka og den påfølgende perioden. Den mest sammenlignbare perioden er nok perioden rett før, og veksten til Musikkfestuka er på nærmere fire prosent. Det er spesielt hovedkategoriene butikkhandel, overnatting, bevertning og øvrige kulturtilbud hvor man ser en økning i omsetningsverdiene. For å kontrollere for påvirkningen av spesielt Arctic Race of Norway, har vi sammenlignet utviklingen i 2013 med utviklingen for tilsvarende perioder i 2012 (uka før Musikkfestuka og Musikkfestuka). Denne sammenligningen viser at butikkhandel hadde en nedgang på 7,7 % i 2012 og økning på 2,6 % i 2013, bevertning hadde en økning på henholdsvis 18 % og 18,6 % i 2012 og 2013, mens hotellene hadde så å si ingen økning i 2012 mens de hadde en økning på 20 % i Dette impliserer at Arctic Race of Norway har hatt en vesentlig effekt på omsetning knyttet til butikkhandel og overnatting, uten at vi kan tallfeste denne. Økningen i korttransaksjoner knyttet til bevertning i 2013 er vesentlig lavere enn det forbruket vi har estimert utfra publikumsundersøkelsen. Dette kan ha flere årsaker. Den viktigste er at festivaldeltakerne ofte betaler kontant, og dette fanges ikke opp i Nets statistikk. Tall fra Musikkfestuka viser at i overkant av 40 % av deres omsetning av mat og drikke betales kontant. Økningen i overnatting fra 10

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Sogn og Fjordane modellen

Sogn og Fjordane modellen Foto: Anders Gjengedal Visitnorway.com Sogn og Fjordane modellen Hvordan utløse det entreprenørielle potensialet i unge mennesker slik at flere etablerer egne bedrifter? 0 FORORD Kunnskapsparken Bodø AS

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug Fra holdninger til levekår Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde

Detaljer

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase Av Maria Monasdatter Almli og Lindis Sloan KUN senter for kunnskap og likestilling 2009 Forord KUN senter for kunnskap

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011

Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 RAPPORT Nærings- og sysselsettingsvirkninger av SkiVM 2011 MENON-PUBLIKASJON NR. 7/2011 April 2011 av Anniken Enger og Sveinung Fjose Forord Oslo dannet i perioden 23. februar til 6. mars 2011, rammen

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg

Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg Oppdragsrapport nr. 3-2014 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Sammenfatning av evaluering av markedsføringsloven med vekt på telefonsalg SIFO 2014 Oppdragsrapport nr. 3 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen

Evaluering. Bizpoint Inkubator Gardermoen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum, Vegard Johansen og Torhild Andersen ØF-rapport nr 13/2006 Evaluering av Bizpoint Inkubator Gardermoen av Svein Bergum,

Detaljer

østlandsforskning Eastern Norway Research Institute

østlandsforskning Eastern Norway Research Institute http://www.ostforsk.no - post@ostforsk.no - tlf: 61 26 57 00 - fax: 61 25 41 65 østlandsforskning Eastern Norway Research Institute av: Birgitta Ericsson e-post: be@ostforsk.no Dato: 15. januar 2003 om:

Detaljer