Unionen N R. 2. Forts. side 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unionen N R. 2. Forts. side 3"

Transkript

1 Unionen N R. 2 juni 2011 j u n i 2011 fagforening Avd. 747 Fellesforbundet Landsmøter i Høyre og Frp vil endre norsk arbeidsliv! T e k st: A r n e J æ g e r De siste ukene har både Høyre og Frp vært i fokus i media. Det har også vært deres øverste politiske verksted, Landsmøtet, som har skyldt dette. Høyre avholdt sitt i helgen 6-8. mai og Frp avholdt sitt mai. Selv om partiene vil gi inntrykk av at de er moderate og ikke vil gjøre større endringer med velferdsstaten, så er det forskjell på hva som blir sagt, og hva som blir gjort. rødgrønnes valgseier i 2005) tilsa at man skulle ha mulighet til å ansette noen midlertidig inntil seks måneder, med mulighet til å forlenge til 12 måneder. Det ble også vedtatt at den alminnelige arbeidstiden (altså før overtid slår inn) kunne under visse vilkår utvides til 13 timer. Det som er partiets vedtatte politikk, vil politikerne søke om å få inn i realpolitikken når de kommer i posisjon, gjennom lovendringer og budsjettdisposisjoner. I perioden ville FrP de sentrale tariffavtaler til livs og mente at den enkelte bedre kunne forhandle lokalt uten de sentrale oppgjørene. Forts. side 3 Foto: Hva er forskjellen? Der hvor venstresiden setter arbeidstakeren i fokus og utleder rettigheter fra det, setter høyresiden bedriften og næringslivet i fokus. Det er ofte et naivt perspektiv på arbeidslivet ved å si at lover og regler er en «tvangstrøye» for å skape et bedre samfunn for borgere og forbrukere. De glemmer ofte at de samme borgere og forbrukere er også arbeidstakere, og at disse lover og regler er til for å sie minstevilkår for arbeidstakerne og like betingelser for næringslivet. Det klareste eksempelet er endringen som ble gjort i arbeidsmiljøloven i Endringen som ble vedtatt (men aldri iverksatt pga. de ADVARSEL! deg gjengen ned på foreningen, ta kontakt og vi vil rydde plass for dere. Er de uorganiserte arbeidskameratene dine vaksinert mot sunn fornuft, kom deg inn i en bedrift med tariffavtale, jo, før jo heller. Det er ingen grunn til å bli værende i en bedrift uten tariffavtale og tape opp til en million oner i pensjon, med en historisk høy byggeaktivitet i Bergensområdet. I tillegg til Avtale Festet Pensjon, innebærer også det at det er tariffavtale, retten til Sluttvederlag hvis du må slutte i bedriften etter at du er fylt 50 år og du ikke er selv skyld i oppsigelsen. I forbindelse med årets sentrale lønns oppgjør som var et mellomoppgjør, økte summene som er skattefrie, fra til på topp. Enda en større grunn for å organisere seg. B Akkurat denne ulykksalige situasjonen som enkelte dessverre er kommet i, noen mer uforskyldt enn andre, har vi her i bladet sterkt advart mot og vi kan ikke gjenta det ofte nok: Er du ansatt i en bedrift uten tariff avtale, gjør oppmerksom på situa sjonen til dine uorganiserte arbeidskamerater. Trenger du siftlig materiell, eller at det kommer en fra foreningen ut på bedriften og informerer om dette, eller du tar med Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen Foreningen har de siste dagene erfart at ansatte som har ventet med å organisere seg, men som nå gjør det for å få Avtale Festet Pensjon, dessverre må stå igjen på perrongen når AFP-toget går og taper store summer i tilleggspensjon hvert år, livet ut, fordi de har for lav ansiennitet i ordningen. 1

2 UNIONeN FAGFOReNING NR. 2 LEDER den NoRdiske modellen europa er regjeringsblått. Noe som også fremkommer av politikken som blir ført i de enkelte europeiske landene, så også i eurosonen (eu). Fokus på fri flyt av tjenester og varer står i høysete og danner grunnlaget for eu direktiv som kommisjonen utarbeider. Finansisen medførte økonomisk uføre for flere land. eu stilte opp med midler mot visse iterier. Økt privatisering av det offentlige, samt kutt i pensjons og lønnsvilkår. Opp i mot 15 %. Alt ble tredd ned over hodet, uten medbestemmelse. Norge da? jo, Norge satset, og vi har mulighet til det. juni 2011 ER Du blant DE Som REiSER til og FR A jobben i ARbEiDSkLæR? T e k st: st e i n B r U s e h o f st e dt Hva skal man med skiftebrakke/skifterom? For noen er spørsmålet betimelig, mens for andre er spørsmålet uforståelig. Selvfølgelig skal man ha skiftebrakke / skifterom på byggeplassen/arbeidsplassen. Det skal være mulig å skifte fra arbeidsklær til fritidsklær når arbeidsdagen er ferdig, og arbeidsklærne (lompen) som kanskje også er fuktige/våte, skal kunne tørkes til neste arbeidsdag. Dette er en selvfølgelighet for de fleste i dag, men en skal ikke så mange år tilbake i tid da det var en kamp å få nettopp dette på plass. Konkurranseutsatte sektorer som verft og bygg og anlegg fikk tiltakspakker. Man satset også på det offentlige, stikk i strid med eus politikk. Ingen kan si vi ikke lykkes! Da er det trist at enkelte vil svekke trepartssamarbeidet. Trepartssamarbeidet gjør at Norge har en lav terskel for omstilling. Den bygger på solid offentlig sektor som gir trygg het for de som faller utenom arbeidslivet. en nødvendighet for at folk skal føle seg trygg på at de klarer seg selv om man mister jobben i kortere eller lengre perioder grunnet om stilling i bedriften, eller sykdom. Samarbeidet blir videreført i bedriftene mellom ansatte og ledere. I fellesskap løses problemer og nyskapning skjer. en forutsetning for at Norge skal være konkurransedyktig med våre gode lønns og arbeidsvilkår. I den årlige rapporten til World economic Forum ender Norge på en 14. plass av 139 land, for I undersøkelsen trekkes skatt, offentlig byråati og strenge reguleringer av arbeidslivet frem som årsaker til svekket konkurranseevne. Det oppsiktsvekkende er at rapporten viser at de nordiske landene befinner seg blant topp femten. Slik sett fremstår den nordiske modellen som svært konkurransedyktig, tross for vårt høye skattenivå, gode lønns og arbeidsvilkår og en stor offentlig sektor. Vi viser at vi klarer å kombinere høy velferd og solid konkurranseaft. Verdens økonomer har talt. Den nordiske modellen gjør at Norge er et av verdens mest konkurranse Hva er det så som gjør spørsmålet betimelig? jo, i dag er det nær mest blitt mote å ta på seg sitt arbeidstøy hjemme for så å reise til og fra arbeid i de skitne/ støvete/fuktige/våte arbeids klærne, spesielt blant bygnings bransjens yngre garde. I tillegg gjør de fleste utenlandske bygningsarbeiderne det. Og jo flere som gjør det, jo mer betimelig blir spørsmålet for arbeidsgiverne. Hvorfor skal de ta kostnaden med å rigge opp skifte brakker hvis folk ikke bruker dem? Og flere utenlandske bygnings firmaer i byen har slettes ikke skiftebrakker i det hele tatt. Slik sett er dette et element i forholdet til sosial dumping og konkurransevridning som igjen gir våre arbeidsgivere ytterligere argumenter for og ikke rigge opp skiftebrakker, og man kom mer inn i en ond sirkel. Skal bygningsarbeiderne akseptere dette da? Nei! Derfor skal dere, når dere ser folk komme på jobb iført arbeidsklær, be dem være klar over hva de er i ferd med å gjøre, og be dem skifte på arbeidsplassen! Bygningsbransjen skal også være klar over at dette ikke bare er en sak som angår dem. Det angår i aller høyeste grad også alle andre som reiser til og fra arbeid i kollektive transportmidler. Det er ikke sjelden det kommer folk på bussen i pent mørkt tøy og setter seg i et sete hvor det bare minutter tidligere satt en støvete bygningsarbeider. Og når vedkommende går av bussen er ikke tøyet lenger like mørkt og pent som det var. Av hensyn til andre enn deg selv så er moralen derfor som følger: er det tøft å reise til og fra arbeid i arbeidstøy, så gjør gjerne det, men ha da et rent sett som du reiser i og ha et sett på jobben som du jobber i! dyktige land! Unionen ønsker alle en MAds Wiik kleven GOD SOMMER! utgiver: Unionen Fagforening ansvarlig redaktør: Mads Wiik Kleven i redaksjonen: Stein Bruse Hofstedt, Roger johansen, Arne jæger, Kjetil Dahle, johnny Helland, Harry eide, Frode Skagen, SoSiALE medier: Nett: e-post: Facebook: Søk på Unionen Fagforening grafisk produksjon: Bodoni twitter: 2 Unionen Fagforening er på:

3 juni 2011 Ny giv i Fellesforbu n dets Petroleumsforum T e kst o g f oto : M a d s W i i k K l ev e n 10. og 11. mai i år ble det avholdt årsmøte for Fellesforbundet Petroleumsforum (FFP). På årsmøtet var det gode diskusjoner om bransjens problemstillinger og fremtiden for FFP, samt det ble valgt inn ny ledelse i forumet. Den nye ledelsen består av leder Roger Berg Hansen fra BIS Industrier og nestleder Mohammad Afzal fra Semco Maritime AS. Leder var raskt ute med å gi forventninger om et høyt aktivitetsnivå i 2011, men etterlyste også drahjelp i form av aktivitet fra medlemsklubbene. Aktiviteten til forumet i 2010 har dreid seg om forhandlinger med Fellesforbundet sentralt om økonomisk tilskudd. Dette kom på plass i slutten av året og FFP kunne gå til frikjøp av Per Bjørn Eriksen som ny seetær for forumet. Per Bjørn var tidligere avdelingsleder for Fellesforbundets avdeling 57. Han tiltrådte stillingen 18. april i år. Vi har stor tro på at Per Bjørn er riktig mann for jobben og vil styrke FFP i tiden fremover. Arild Håvik gir klubben over til ny leder Roger Berg Hansen. Arild Håvik gir klubben over til ny leder Roger Berg Hansen. Avslutningsvis vil vi oppfordre alle med lems klubber til å bidra til å gjøre FFP levende igjen. Per Bjørn kan nås på og , og Roger Berg på og tlf Vi viser også til forumets hjemmeside for mer informasjon. forts. fra side 1 Landsmøter i Høyre og Frp vil endre norsk arbeidsliv! Arbeidsmiljøloven skulle kun regulere det som hadde med helse, miljø og sikkerhet, de ønsket derfor den gang å forenkle den. I programmet er politikken noe moderert og det er mindre klartekst. De har fått inn i programmet nå at partiet respekterer allerede inngåtte avtaler. Heldigvis så får vi oppklart fra representant Robert Eriksson (FRP) at loven de vedtok i 2005, som ble reversert av de rødgrønne, fremdeles er aktuell politikk i partiet. I forkant av Landsmøtet til FrP i 2011 ble det sendt inn resolusjonsforslag fra denne representanten, med en rekke punkter som angriper arbeidstakernes rettigheter. Det er også på nettsiden besevet følgende: «(FRP VIL) Sie at arbeidsmiljøloven ikke blir til hinder for små bedrifter å finne lokale, ønskede løsninger når det gjelder arbeidstid, overtidsbruk, lønnsdannelse m.m.» «Gjøre det lettere for bedrifter å ha midlertidig ansatte. Erfaringer fra andre land viser at midlertidige ansettelser gir viktig erfaring, arbeidstrening og i mange tilfeller fører til fast ansettelse.» Høyre er heller ikke unntatt denne endr ings viljen av Arbeidsmiljøloven. Høyre har i programmet sitt av : «utvide adgangen til midlertidig ansettelser». Foran Landsmøtet i år var det også sendt inn en rekke forslag som er arbeiderfiendtlige. Heldig vis var det kun spørsmålet om fleksible turnusordninger som overlevde Landsmøtets behandling. Her vil de endre loven slik at lokale forhandlinger med arbeidsgiver er nok til å avvike arbeidstidsbestemmelsene. Altså fjerne fagforeningens rolle fra prosessen. Hvorfor blander vi oss? LO er ikke et politisk parti, men en organisa sjon som jobber for å bedre vilkårene for organiserte arbeidsfolks arbeids- og fritid gjennom å påvirke dem som tar beslutninger, altså politikerne. Det er ikke alltid lett å vite hva konsekvensene av partienes politikk vil si for arbeidsfolk. Derfor blander vi oss ved å synliggjøre politikken til de politiske partiene slik at vi kan anbefale hvilken retning vi ønsker Norge skal gå i. Til slutt De politiske partiene vil gripe enhver sjanse til å lage politikk av hver eneste minste ting for å stille seg selv i positivt lys. Dette er et velkjent spill som foregår hvert valgår. Vi oppfordrer våre medlemmer å se bort i fra beskyldninger og billige politiske poenger og se de store linjene og hvilken retning partiene ønsker å trekke Norge. Vi er stolt av velferdsstaten vår, den har gjort det mulig å komme på topp på FN sine kåringer hvert år og det er ingen grunn til å bygge den ned. I år er det kommunevalg. I år er de som skal levere velferden som skal dømmes. De som driver skole, helse, omsorg osv. Tjenester som vi alle er avhengig av, leveres av kommunen og fylkeskommunen. Husk derfor å bruke stemmeretten, og husk å stemme riktig. Godt valg! 3

4 juni 2011 VALG Tanker foran valget et valg som du kan være med å avgjøre, med DIN stemme T e k st: R o g e r J o h a n s e n Høyre og Frp fosser fram på menings målingene. Utrolig spør du meg. For hva kan de syte av i Bergen og Hordaland. La meg i den forbindelse nevne noe av det de nå tar æren for i Bergen by. Festplassen Første dag på jobben for Monica Mæland, ville hun stoppe opprustningen av Fest plassen. Asfaltere den og tilbakeføre den til parkeringsplass igjen. Nå er den med på sytelisten til byrådet. Bybanen Frp har vært i mot hele tiden og er det fremdeles. Men hva er realitetene? Bergen har en ordfører som heter Gunnar Bakke. Tidligere bakermester. I en bykamp mellom Bergen og Trondheim på NRK for noen år siden, om hvem som er den mest miljøvennlige byen, var Bybanen som den gangen var vedtatt av det forrige bystyret og under prosjektering, på sytelisten til Bakermesteren. Bakermester Bakke, du skulle blitt ved din lest. I ettertid, er stort sett alle enige om at Bybanen er en stor suksess og at den snarest mulig må videreføres til Flesland og deretter til øvrige deler av byen. Det er bare det at for at ønskene skal bli oppfylt, må de finansieres. Under denne prosessen trakk Frp seg fra byrådet, for å gå inn igjen etter at bompengepakken var vedtatt og Bybanen hadde sin jomfrutur med Dronning Sonja og ordfører og Bakermester Gunnar Bakke sammen med mange av byens og fylkeskommunens øvrige folkevalgte, enten de tidligere hadde vært for eller i mot banen. For ordføreren fra Frp gikk ikke av må dere tro. Han gikk tvert imot på. Til og med i et TV program på NRK i beste sendetid, sto han stolt som en hane i vognførerkupeen på Bybanen under en prøvetur. Øvrige kollektivtilbud Når du irriterer deg over bussen som ikke er i rute eller ikke kommer, vil jeg minne deg på at det er Hordaland Fylkeskommune 4 Her sto alt stille i 3 uker grunnet byrådets sene igangsetting av anbudsprosessen. som er eier av Skyss og har ansvaret for at kollektivtilbudet fungerer. I likhet med Bergen og de aller fleste av Hordalandskommunene, er fylkeskommunen styrt av Høyre, Frp og Krf. Strandkaien og «Nye Torget» Som de fleste som har sin gange i sentrum av Bergen, har fått med seg, er Strandkaien under opprustning. Dette i sammenheng med opprustningen av Torget. Det mørkeblå byrådet er så opptatt av å sette alt ut på anbud, at Strandkaien ble liggende uten aktivitet i hele tre uker, fordi anbudsprosessen ble igangsatt for sent. En kostbar affære grunnet sommel fra de ansvarlige sin side. Ikke minst kostbart for de næringsdrivende på strandsiden. Tre år med trengsel og lidelse Med det samme vi er i dette området, er det å bemerke at det tok sju år før arbeidet med «Nye» Torget, kom i gang. Langstidsminnet sier oss at det er ikke få år siden varaordfører Trude Drevland høylydt proklamerte for hele Bergen og halve Sandviken, at om ett år er opprustningen av Torget på plass. Nå skulle det bli fart i sakene. Det eneste det ble fart i, var rivingen av byens eneste offentlige toalett, utenom noen få pissoarer, spredt rundt om i byen. Noe både byens innbyggere og tilreisende har måttet lide under i tre samfulle år. Kursing i tagging og hærverk for skattebetalernes penger Alle som har sin gange i Bergen by, kan ikke ha unngått å se den tiltagende forsøplingen av de sentrale byrommene. Og den mest i iøynefallende forsøplingen, er taggingen som bare har eskalert, og mest i området der byrådet har tillatt lovlige grafitti vegger. I mai måned i år la det sittende byrådet fra Høyre, Frp og Krf, fram en utredning og handlingsplan for grafitti i Bergen i årene fram til Planen legger opp til at det skal komme flere lovlige grafittivegger i Bergen. Slik som den som nå er på Sentralbadet og for noen år siden på baksiden av Bergen Kunstforening. Alle har kunnet se hvordan den ulovlige grafitten og taggingen har bredt seg til nabohusene, inkl. byens innendørs storstue Grieghallen. Hvor mange hundretusener av oner som er blitt brukt av skattebetalernes penger, firmaers inntekter og privatpersoners lommebok, gremmes vi over. Ble advart Dette på toppen av at byrådet i sin tid ble sterkt advart av Politimesteren i New York

5 mot å tillate lovlige vegger. Han hevdet og at ulovlig tagging, er springbrett til mer alvorlige forbrytelser. Der hadde man av erfaring innført nulltoleranse med godt resultat. På toppen av det hele var en svensk tagge og fasadeekspert på besøk i Bergen i mars måned i år og er svært overrasket over hvor mye tagging det er i Bergen og ikke minst det at kommunen holder kurs i hærverk for pøblene for skattebetalernes penger. Med bind for øynene Den svenske eksperten på området har i mange år arbeidet med problemet, og holdt seminarer for både politiet og politikerne i Sverige og mener at de lovlige veggene bidrar til å reuttere folk til taggermiljøet ved at pøblene bruker den lovlige veggen som treningsarena før de sprayer på et ulovlig sted. All erfaring fra både New York og Sverige, og vi tar gjerne med Oslo og, viser at ulovlig tagging øker i områder der det etableres lovlige vegger. Både det nåværende kulturbyrådet, Harald Victor Hove og forgjengeren hans Henning Warloe, begge fra Høyre og Resten av byrådet, må gå rundt med bind for øynene når de beveger seg rundt i Bergen sentrum. Har og lest i lokalavisene, at beboere som har itisert og anmeldt hærverket, er blitt truet av vandalene. Utdrag fra en av Fremsittspartiets valg brosjyrer, kalt: Vestlandsopprøret: Monstermaster Den rødgrønne regjeringen har skapt det totale kaos i Hardanger. Bygging av nye anlegg for aftfremføring må heretter baseres på uavhengige utredninger og vedtak i Stortinget. Storsamfunnet må ta vesentlige kostnader for å skjerme viktige nasjonale natur- og reiselivsinteresser, som i Hardanger. Vi ever jord- eller sjøkabler fremfor luftspenn der dette er samfunnsøkonomisk riktig! FREKKHETENS NÅDEGAVE Tenk å være så frekk å beskylde den rødgrønne regjeringen for å ha skapt det totale kaos i Hardanger. Er det noen som har skapt noen form for kaos, er det opposisjonen med Frp og Terje Søviknes i spissen med sin uansvarlige politikk, der de spiller hasard med arbeidsplassene og utviklingen av Bergensområdet med sine populistiske utspill der de totalt neglisjerer forsyningssikkerheten (Konfr. forrige medlemsblad og hovedoppslaget: «Monstersommer».) Eiendomsskatten Omvendt Robin Hood politikk. Tar fra de fattige og gir til de rike. Frp og Høyre har programforpliktet seg til å fjerne eiendoms skatten. En høyst urettferdig beskatning, hevder disse to partiene. Nå har de halvert den i Bergen og med hvilke konsekvenser for byens innbyggere. Først brukte kommunen 50 millioner oner på å retaksere alle eiendom mene i kommunen. Dette for å få en mer rettferdig beskatning og ikke slik som det har vært i mange år, at byens rikeste har sluppet å betale, mens eksempelvis en småbarnsfamilie eller minstepensjonist i blokkleilighet, har måttet punge ut. Fremdeles betaler ikke byens rikeste eiendomsskatt, mens den riktignok er juni 2011 halvert for oss øvrige. Men det er bare det, at samtidig som under tegnedes eiendomsskatt ble halvert, steg beboerparkeringen fra 520 oner måneden til oner 800,- pr. mnd. Det var min og andre sentrumsbeboeres redusering av eiendoms skatten, mens byens rikeste, fremdeles ikke betaler eiendomsskatt og alle har fått kutt i tjenestetilbudene og prisforhøyelse på kommunens øvrige tjenestetilbud. Synes du dette rettferdig og skal være slik. Kanskje hvis du bor på Hjellestad eller et annet område i Bergen kommune som er unntatt for eiendomsskatt. Vil du at denne urettferdigheten fortsatt skal bestå, må du stemme Frp eller Høyre. Hvis ikke, må du sørge for et maktskifte og en arbeiderstyrt kommune og fylkeskommune. Gode grunner for et maktskifte Dette er bare en liten bukett av gode grunner til å stemme for et maktskifte i Bergen og Hordaland ved årets valg. For å dekke over alle «blemmene» de har på cv-en sin, skylder de alt som er galt på Regjeringen og hevder at Bergen og Vestlandet er disiminert i forhold til det sentrale østlandsområdet. Det kan nok medføre riktighet på en rekke områder, men takket være regjeringen Stoltenberg, kan du som jobber i byggebransjen i Bergensområdet, ha en jobb å gå til hver dag. Konfr. omtale av offentlige nybygg og rehabiliteringsprosjekter i tidligere utgaver av medlemsbladet. Ha et godt valg. Bybanen er på sytelisten til FrP-ordfører Bakke, selv om FrP kjempet imot hele banen. Heldigvis tapte de den kampen. 5

6 juni 2011 M Å L E KO N TO R E T Akkordtari ffku rs for betong og taktekkerfagen e T e k s t o g f o t o : Kj e t i l Da h l e I helgen 11. til 13. mars ble det arrangert kurs på Brakanes Hotell Ulvik, i akkordtariffene for betong og taktekkere. Denne gang var det flere fra Åmodt Entreprenør AS, Brødrene Ulveseth AS, Veidekke ASA og Constructa Entreprenør AS som var deltakere. Blant taktekkerne var det ansatte fra Protan Tak AS. Det var hele 23 deltakere og det er svært positivt at hele 9 polske medlemmer deltok på kurset. Det viser seg at de som deltar på disse kursene får en større forståelse på hva akkordarbeid går ut på og hvilke forutsetninger som skal til for å bruke lønnssystemet vårt. Betong, murer og taktekkerne er pådriverne og lønnsledende når det gjelder byggfagene og det er også de som er mest aktive til å kurse seg. Når det gjelder malerne har de vist liten eller ingen interesse, og det viser seg også på lønnstatistikkene. Dette går utover reutteringen til faget og vi ser nå også at en del arbeidsgiverne tenker kortsiktig og ansetter/leier utenlands arbeidsaft i stedet for å ansette flere lærlinger. Hvis malerfaget skal ha livets rett i framtiden må arbeidsgiverne ta grep både når det gjelder reuttering og bruk av lønnsystemet. Vil du lære hvordan du kan øke lønnen din, så meld deg på akkordkurs. Fellesoverenskomsten for byggfag Minner om garantibestemmelsen i 6.3 Nye satser i o verenskomstene: 2,00 Minstelønn pr. time fra 1. april: Fagarbeidere:... Uten bransjeerfaring:... Over ett år bransjeerfaring:... Unge arbeidstakere:... Overtidsgrunnlag fra Korte velferdsperm. Fra Maler Taktekker Betong Mur Skifttillegg fra : Generelt tillegg fra 1. april... 6 Statistikk 2011 Den 4. til 6. november blir det nytt kurs på Park Hotell Voss og vi håper igjen at malerne vil strømme til for å kurse seg. Vi ber de som ønsker å få med seg akkordtariffkurset i høst om å melde sin interesse til Johnny ( ) eller Kjetil ( ). 159,00 143,00 149,00 96,00 212,16 212,16 2. skift hverdager skift hverdager... Lørdager etter kl og på dager før helligdager etter ordinær arbeidstids slutt... Offshoretillegg... 23,74 37,93 93,56 61,17 Akkorder som løper før og etter , men avsluttes før , tillegges akkorden. 2,00 pr. arbeidet time etter Reiser uten nattopphold, fra den , når arbeidstaker besørger transporten: Påslagsprosenter på akkordtariffene er fra 1. august som følger: Avstand fra 7,5 15 km... Avstand fra km... Avstand fra km... Avstand fra km... Når arbeidsgiver besørger transporten: Byggtapetserfaget... Blikkenslagerfaget... Malerfaget... Murerfaget... Rørleggerfaget... Taktekkerfaget... Avstand fra 7,5 15 km... Avstand fra km... Avstand fra km... Avstand fra km... Tømrerfaget ,13 Isolatørfaget ,77 76,90 127,40 149,40 171,10 46,10 76,80 91,80 107,20 17,60% 62,31% 17,60% 14,52% 72,12% 19,81% Kronefaktorer: 1. kvartal ,15 302,23 255,19 218,96 Hele året ,89 250,06 249,30 239,74 Betongfaget ,05 Anleggsgartnerfaget øre Overenskomsten for Byggeindustrien Generelt tillegg fra 1. april... 2,00 Minstelønn pr. time fra 1. april: Ufaglært nybegynner... Faglært nybegynner... Ufaglært etter ett år... Faglært etter ett år... Ferievikarer... Lærlinger 3. år... Lærlinger 4. år... Unge arbeidere ,00 151,00 144,10 153,10 124,00 60,40 90,60 101,00 Andre satser: Verktøygodtgjørelse skift skift... Helgeskift... Matpenger... 1,60 16,65 21,73 78,75 74,00

7 juni 2011 TA R I F F LOfavør Reiseforsiing Tari ffoppgjør 2012 Tekst Mads Kleven Snart sommer, men vi må rette blikket mot våren For da er det tid for tariffrevisjon og nye av må være foranet i medlemsmassen. Rett etter landsmøtet til Felles for bun det, som avholdes oktober, er fristen for å sende inn av til tariff revisjonen 2012 til Felles forbundet sentralt. Da er det viktig at vi har hatt en god debatt og prosess i egne rekker i forkant. Derfor må vi allerede nå begynne å tenke på hva som skal bli de viktige avene for det kommende tariffoppgjøret. Fellesforbundet holder på å ut arbeide et debatthefte som vil komme ut rundt sommerferien. Dette vil selv sagt vi distribuere ut til klubbene slik at det kan brukes i debatten. Heving av skifttillegg? Alle eller enkelttillegg som er viktigst? Bør noen av unntaksbestemmelsene fjernes/endres? Bør de ansatte i bemannings selskapene, som Adecco, bli omfattet av Fellesoverenskomsten for Byggfag og de andre ordinære tariffavtalene? Eller være på en egen overenskomst? Bør noen tariffavtaler slås sammen? Eller noen fag flyttes over i andre overenskomster? Spørsmålene er mange, men det er dere ute som må gi en tilbakemelding om hvilke retning dere vil at Felles forbundet skal legge seg på i neste års tariffoppgjør. Vi vil komme tilbake med mer utfyllende informasjon senere. God debatt! Minstelønn/85 % avet (FOB)? Problematisk at det overstiger 180 pr time/sosial dumping? Tilsvarende av på andre overenskomster? Minstelønn 36,5 t uke fra 1. april: 2,00 Ufaglært 0-1 år i bedrift ,85 Ufaglært over 1 år i bedrift ,85 Minstelønn 35,5 t uke fra 1. april: Minstelønn pr. time fra 1. april: Øvede arbeidstakere... Arbeidere m/yrkeserfaring... Over 18 år u/ yrkeserfaring... Bestått fagprøve tillegg... Gjelder både ferie-, fritids- og yrkesreiser. Ulykkesforsiingen gjelder hele døgnet også utenom reiser. Ingen egenandel, med unntak av behandlingsutgifter etter ulykkesskader. Erstatningsbeløpene ved ulike skader er høyere enn i standardforsiingen. I tillegg dekkes alt som nevnes under Standard reiseforsiing. Standard reiseforsiing dekker det viktigste Du får dekket alle typer ferie- og fritidsreiser med minst én overnatting. Det er ikke av til overnatting hvis reisen foregår med fly. Du får dekket reisegods, reisesyke, hjemtransport, avbrutt reise, reiseulykke, forsinkelse, reiseansvar og rettshjelp. Avbestillingsforsiing. Hvem reiseforsiingen gjelder for Overenskomst for Asfalt- og Veivedlikehold Generelt tillegg fra 1. april... Topp reiseforsiing vår beste reiseforsiing Hva kan være aktuelle av i 2012? Topp reiseforsiing gjelder for deg og din familie i hele verden, og vi stiller ingen av til overnatting. Ulykkesforsiing er inkludert og gjelder hele døgnet også utenom reiser. 154,50 148,00 143,50 11,00 Ufaglært 0-1 år i bedrift ,90 Ufaglært over 1 år i bedrift ,95 Minstelønn 33,5 t uke fra 1. april: Helligdagsgodtgjørelse fra 1. mai: Ufaglært 0-1 år i bedrift ,70 Ufaglært over 1 år i bedrift ,85 For hver arbeidet time... 7,98 Trekkbeløp pr. dag ,55 Verkstedsoverenskomsten Generelt tillegg fra 1. april... 2,00 Havbrukoverenskomsten Generelt tillegg fra 1. april... 2,00 Minstelønn Unge arbeidere ,00 Fagarbeidertillegg... 9,50 Minstelønn 37,5 t uke fra 1. april: Ufaglært 0-1 år i bedrift ,00 Ufaglært over 1 år i bedrift ,00 Minstelønnssatser fra 1. april: Fagarbeider... Fagarbeider etter ett år... Spesialarbeider... Spesialarbeider etter ett år... Hjelpearbeider... Hjelpearbeider etter ett år ,07 141,33 133,78 135,12 127,56 128,82 Reiseforsiingen dekker deg som medlem, ekte felle/samboer, samt barn under 20 år, uav hengig om familien reiser samlet eller hver for seg. Du må være medlem av norsk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norden. Reiseforsiingen gjelder for reiser med inntil 45 dagers varighet, med mulighet for utvidelse til 90 eller 180 dager. Hjelp i hele verden Vi tilbyr 24 timers nødassistanse uansett hvor i verden du befinner deg. Ring vår alarmsentral SOS International på telefon Melde skade i Norge? Ring telefon Kontakt oss Forsiingen kjøper du i SpareBank1. Ønsker du mer informasjon eller fullstendige vilkår kan du kontakte oss. SpareBank1 SR-Bank tlf Mandag fredag kl Lørdag kl Du finner produktark og vilkår på 7

8 UNIONeN FAGFOReNING NR. 2 juni 2011 INFORMACJE PO POLSKU! P O L S K S PA LT E dla osób, które pracuj W FiRmie, która podpisała układ ZBioRoWy pracy Od czasu ostatniego artykułu, odbyła się rewizja Jeśli lokalnie uda się wynegocjować wyższy konsekwencje negocjacji będą mogły dotyczyć układu zbiorowego pracy (mellomoppgjør) dodatek, przypadnie on zrzeszonym w tym też ciebie. Jeśli otrzymujesz upublicznioną pomiędzy Związków oddziale lokalnym. Poza tym, nowe warunki płacę minimalną, jej wysokość będzie wynikiem Zawodowych (LO) a Federacją Pracodawców Norweską Federacją płacy minimalnej wynegocjowane w zeszłym porozumienia branży budowlanej. Oznacza to, Norweskich (NHO). Co dwa lata odbywa się roku dla branży budowlanej, obowiązują od 1 że jeśli pracujesz w branży budowlanej, twoja odnawianie układów zbiorowych (hovedopp- kwietnia tego roku. (patrz warunki ramowe) płaca powinna wynosić przynajmniej tyle, ile gjør), a następne ma się odbyć w 2012 roku. Podstawa nadgodzin została oprócz tego wynika z podanych tu założeń ramowych. Nie Pomiędzy każdym odnowieniem odbywa się podniesiona do 212,16 NOK za godzinę od 1. masz natomiast prawa do opisanego wyżej rewizja, która polega głównie na negocjowaniu kwietnia. dodatku ogólnego. Jest on zarezerwowany wyrównania w górę siły nabywczej. Prace nad przyszłorocznym odnowieniem W tym roku strony porozumiały się co do układu zbiorowego pracy zaczynają sie na dodatku ogólnego w wysokości 2 NOK za poważnie na jesieni. Wtedy związek Felles- tylko dla tych, którzy podlegają pod układ zbiorowy pracy. Możesz zacząć podlegać pod układ zbiorowy godzinę oraz 1 NOK dodatku dla najmniej forbundet będzie zbierał sugestie dotyczące pracy dbając o to, aby jak najwięcej z was się zarabiających. Żadne z porozumień zawartych odnowienia układu zbiorowego. Już teraz zrzeszyło. Wymagamy 50% zrzeszenia, aby w w ym roku ze związkiem zawodowym Unionen możecie przedyskutować w oddziale lokalnym, waszym imieniu wystąpić o układ zbiorowy Fagforening dla jakie sugestie można nadesłać jesienią. To wy pracy. najmniej zarabiających. Po zatwierdzeniu rew- ewentualnie musicie strajkować aby wymusić korzyści wyaczających poza to, co zapewnia izji układu zbiorowego, wszystkie porozumie- zmiany, więc żądania muszą wychodzić od was. ustawa, a jeśli się pospieszycie, będziecie mogli nia mają być dopasowane tak, aby odzwier- Związek będzie po wakacjach w pełni śledził uczestniczyć w procesie prowadzącym do ciedlać ten wzrost. rozwój tych prac. odnowienia układu zbiorowego w przyszłym nie otrzymuje dodatku W Internecie zamieściliśmy stawki porozumień dla Branży Budowlanej, Marikultury, Przemysłu Budowlanego i Asfaltowego. Dla osób, które nie pracują w firmie, która podpisała zbiorowy układ pracy Układ pracy daje wiele roku. Czy dostajesz to, co ci się należy? Czy masz na ten temat jakieś pytania? Jeśli chcesz o coś Dodatek na godzinę w tym roku, który Nawet jeśli nie pracujesz w firmie, która powinieneś otrzymać, to przynajmniej 2 korony. podpisała układ zbiorowy pracy, niektóre 2-2 Pracownicy wykwalifikowani (Fagarbeid- svennebrev) Nowa stawka nr 1 NOK 143, Młodzi pracobiorcy (Unge arbeids- ere) Nowa stawka NOK 159,00 bez doświadczenia Nowa stawka nr 2 NOK takere) Nowa stawka NOK 96,00 (tekst ramowy) 149,00 z minimum rocznym doświadczeniem. stawki płacy minimalnej od 1. kwietnia Pracownik bez dyplomu zawodowego lub czeladniczego (Arbeidstaker uten fag eller zapytać, skontaktuj się z nami. Również te stawki są upublicznione. KURS LokALE kurs 2011: (SØKNADSFRIST SENEST3 UKER FØR KURSSTART) 8 zbiorowy Ny som tillitsvalgt (Tillitsvalgt 1) september Brakanes Hotell, Ulvik Grunnleggende arbeidsrett september Bjørnefjorden Hotell, Os Tillitsvalgt oktober Solstrand Hotell, Os Ungdomskurs oktober Quality Hotel edvard Grieg Verneombudsrollen og HMS oktober Bjørnefjorden Gjestetun, Os Betong/maler/tak/mur (tariff) november Park Hotell, Voss Tillitsvalgt november Park Hotell, Voss

Unionen. NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7. medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid. Fedje

Unionen. NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7. medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid. Fedje Unionen NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONen FAGFORENING NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7 medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid Tekst: Stein Bruse

Detaljer

Unionen. Valgkampens kvaler. Lo-kongressen et politisk veksted. mener alle partiene det samme? fagforening. 8 Tekst: Roger Pilskog

Unionen. Valgkampens kvaler. Lo-kongressen et politisk veksted. mener alle partiene det samme? fagforening. 8 Tekst: Roger Pilskog Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 2 juni 2009 ÅRGANG 4 NR. 2 juni 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Valgkampens kvaler mener alle partiene det samme? 8 Tekst: Roger Pilskog

Detaljer

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR STREIK TIL VÅREN?

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR STREIK TIL VÅREN? Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 8 HAR ARBEIDSKAMERATENE DINE RETT PÅ STREIKESTØTTE HVIS DET BLIR

Detaljer

Unionen. Et medlemskap som lønnet seg? NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7. Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening

Unionen. Et medlemskap som lønnet seg? NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7. Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Unionen NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONen FAGFORENING NR. 1 April 2012 ÅRGANG 7 Velkommen! Tekst: Mads Wiik Kleven Det er alltid gledelig å ønske noen

Detaljer

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE OG LÆRLINGER. Forts. side 3

Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE OG LÆRLINGER. Forts. side 3 Unionen NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONEN FAGFORENING NR. 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 9 OFFENTLIGE BYGGEPLASSER DOMINERT AV FIRMA, UTEN EGNE ANSATTE

Detaljer

Unionen. Kronerulling for oljeselskapene? fagforening. Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no

Unionen. Kronerulling for oljeselskapene? fagforening. Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 1 februar 2009 ÅRGANG 4 NR. 1 februar 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening AKKORDARBEID I KRISETIDER akkordtariffene i historisk perspektiv

Detaljer

Unionen. NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4

Unionen. NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4 Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4 NR. 4 desember 2009 ÅRGANG 4 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Har du krav på konfliktstøtte? Nå starter forberedelsene til å

Detaljer

Unionen. De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs. for dødsulykker i «Bygg og anleggs. fagforening

Unionen. De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs. for dødsulykker i «Bygg og anleggs. fagforening Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 1 februar 2008 ÅRGANG 3 NR. 1 Februar 2008 ÅRGANG 3 Avd. 747 Fellesforbundet fagforening De vil at alle ansatte skal ha 40 timers HMS-kurs 8 Tekst & Foto: roger pilskog

Detaljer

Unionen. NR. 4 desember 2008 ÅRGANG 3

Unionen. NR. 4 desember 2008 ÅRGANG 3 Unionen UNIONen FAGFORENING NR. 4 desember 2008 ÅRGANG 3 NR. 4 desember 2008 ÅRGANG 3 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening Lean Construction ny giv for produktivitet i byggebransjen? 8 Tekst:

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok!

BYGNINGSARBEIDEREN. Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13. Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne i Peab fått nok! BYGNINGSARBEIDEREN 3-2014 1 Nr. 3-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Vi skal forsvare arbeidsmiljøloven s 12 & 13 Avslag på dagpenger? side 3 Nå har Klubben og tømrerne

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 2/2015 Årgang 20. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 2/2015 Årgang 20 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull

NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG. Martin klar for yrkes-ol. Går for gull NR. 6 JUNI 2009 24. ÅRGANG WWW.MAGASINETT.ORG Martin klar for yrkes-ol Går for gull i Calgary side 24-27 s a k e r leder Trynefaktor satt i system 3 Slik blir arbeidslivet med Frp 10 Politi eller kamerat?

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Ta vare på fagkunnskapen s 14 & 15. De nye satsene side 3 Hvor ble det av Oslos teglindustri? side 6

BYGNINGSARBEIDEREN. Ta vare på fagkunnskapen s 14 & 15. De nye satsene side 3 Hvor ble det av Oslos teglindustri? side 6 BYGNINGSARBEIDEREN 2-2014 1 Nr. 2-2014 11. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Ta vare på fagkunnskapen s 14 & 15 De nye satsene side 3 Hvor ble det av Oslos teglindustri? side

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 Bruk stemmeretten De ansatte betaler oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no august, nr. 9/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10

BYGNINGSARBEIDEREN. Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Bygningsarbeideren 1-2013 1 Nr. 1-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Fokus på faste ansettelser og flere lærlinger side 4 Norge er bygd av ufaglærte side 10 Svennebrev

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 1/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 1/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Rele Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening Lagårdsveien 124 4011 Stavanger

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Arbeidsmiljøloven under angrep. Telemark. Nr. 2 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 2 2014 Årgang 20 Telemark Arbeidsmiljøloven under angrep innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39 Telemark 05 Vernespalten 05 Kort om kurs 06 DK-sekretæren

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Europeisk arbeidsliv i krise!

Europeisk arbeidsliv i krise! Nr. 1 2013 Årgang 19 Europeisk arbeidsliv i krise! Norge neste? VALG 2013 Redaktørens lille hjørne LEDER FELLESFORBUNDET AVD.8 TELEMARK Innhold 01 Redaktørens Lille Hjørne 02 Leder Avd.8 Telemark 03 Leder

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer