Unionen N R. 2. Forts. side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Unionen N R. 2. Forts. side 3"

Transkript

1 Unionen N R. 2 juni 2011 j u n i 2011 fagforening Avd. 747 Fellesforbundet Landsmøter i Høyre og Frp vil endre norsk arbeidsliv! T e k st: A r n e J æ g e r De siste ukene har både Høyre og Frp vært i fokus i media. Det har også vært deres øverste politiske verksted, Landsmøtet, som har skyldt dette. Høyre avholdt sitt i helgen 6-8. mai og Frp avholdt sitt mai. Selv om partiene vil gi inntrykk av at de er moderate og ikke vil gjøre større endringer med velferdsstaten, så er det forskjell på hva som blir sagt, og hva som blir gjort. rødgrønnes valgseier i 2005) tilsa at man skulle ha mulighet til å ansette noen midlertidig inntil seks måneder, med mulighet til å forlenge til 12 måneder. Det ble også vedtatt at den alminnelige arbeidstiden (altså før overtid slår inn) kunne under visse vilkår utvides til 13 timer. Det som er partiets vedtatte politikk, vil politikerne søke om å få inn i realpolitikken når de kommer i posisjon, gjennom lovendringer og budsjettdisposisjoner. I perioden ville FrP de sentrale tariffavtaler til livs og mente at den enkelte bedre kunne forhandle lokalt uten de sentrale oppgjørene. Forts. side 3 Foto: Hva er forskjellen? Der hvor venstresiden setter arbeidstakeren i fokus og utleder rettigheter fra det, setter høyresiden bedriften og næringslivet i fokus. Det er ofte et naivt perspektiv på arbeidslivet ved å si at lover og regler er en «tvangstrøye» for å skape et bedre samfunn for borgere og forbrukere. De glemmer ofte at de samme borgere og forbrukere er også arbeidstakere, og at disse lover og regler er til for å sie minstevilkår for arbeidstakerne og like betingelser for næringslivet. Det klareste eksempelet er endringen som ble gjort i arbeidsmiljøloven i Endringen som ble vedtatt (men aldri iverksatt pga. de ADVARSEL! deg gjengen ned på foreningen, ta kontakt og vi vil rydde plass for dere. Er de uorganiserte arbeidskameratene dine vaksinert mot sunn fornuft, kom deg inn i en bedrift med tariffavtale, jo, før jo heller. Det er ingen grunn til å bli værende i en bedrift uten tariffavtale og tape opp til en million oner i pensjon, med en historisk høy byggeaktivitet i Bergensområdet. I tillegg til Avtale Festet Pensjon, innebærer også det at det er tariffavtale, retten til Sluttvederlag hvis du må slutte i bedriften etter at du er fylt 50 år og du ikke er selv skyld i oppsigelsen. I forbindelse med årets sentrale lønns oppgjør som var et mellomoppgjør, økte summene som er skattefrie, fra til på topp. Enda en større grunn for å organisere seg. B Akkurat denne ulykksalige situasjonen som enkelte dessverre er kommet i, noen mer uforskyldt enn andre, har vi her i bladet sterkt advart mot og vi kan ikke gjenta det ofte nok: Er du ansatt i en bedrift uten tariff avtale, gjør oppmerksom på situa sjonen til dine uorganiserte arbeidskamerater. Trenger du siftlig materiell, eller at det kommer en fra foreningen ut på bedriften og informerer om dette, eller du tar med Returadresse: Unionen Fagforening, Håkonsgate 3, 5015 Bergen Foreningen har de siste dagene erfart at ansatte som har ventet med å organisere seg, men som nå gjør det for å få Avtale Festet Pensjon, dessverre må stå igjen på perrongen når AFP-toget går og taper store summer i tilleggspensjon hvert år, livet ut, fordi de har for lav ansiennitet i ordningen. 1

2 UNIONeN FAGFOReNING NR. 2 LEDER den NoRdiske modellen europa er regjeringsblått. Noe som også fremkommer av politikken som blir ført i de enkelte europeiske landene, så også i eurosonen (eu). Fokus på fri flyt av tjenester og varer står i høysete og danner grunnlaget for eu direktiv som kommisjonen utarbeider. Finansisen medførte økonomisk uføre for flere land. eu stilte opp med midler mot visse iterier. Økt privatisering av det offentlige, samt kutt i pensjons og lønnsvilkår. Opp i mot 15 %. Alt ble tredd ned over hodet, uten medbestemmelse. Norge da? jo, Norge satset, og vi har mulighet til det. juni 2011 ER Du blant DE Som REiSER til og FR A jobben i ARbEiDSkLæR? T e k st: st e i n B r U s e h o f st e dt Hva skal man med skiftebrakke/skifterom? For noen er spørsmålet betimelig, mens for andre er spørsmålet uforståelig. Selvfølgelig skal man ha skiftebrakke / skifterom på byggeplassen/arbeidsplassen. Det skal være mulig å skifte fra arbeidsklær til fritidsklær når arbeidsdagen er ferdig, og arbeidsklærne (lompen) som kanskje også er fuktige/våte, skal kunne tørkes til neste arbeidsdag. Dette er en selvfølgelighet for de fleste i dag, men en skal ikke så mange år tilbake i tid da det var en kamp å få nettopp dette på plass. Konkurranseutsatte sektorer som verft og bygg og anlegg fikk tiltakspakker. Man satset også på det offentlige, stikk i strid med eus politikk. Ingen kan si vi ikke lykkes! Da er det trist at enkelte vil svekke trepartssamarbeidet. Trepartssamarbeidet gjør at Norge har en lav terskel for omstilling. Den bygger på solid offentlig sektor som gir trygg het for de som faller utenom arbeidslivet. en nødvendighet for at folk skal føle seg trygg på at de klarer seg selv om man mister jobben i kortere eller lengre perioder grunnet om stilling i bedriften, eller sykdom. Samarbeidet blir videreført i bedriftene mellom ansatte og ledere. I fellesskap løses problemer og nyskapning skjer. en forutsetning for at Norge skal være konkurransedyktig med våre gode lønns og arbeidsvilkår. I den årlige rapporten til World economic Forum ender Norge på en 14. plass av 139 land, for I undersøkelsen trekkes skatt, offentlig byråati og strenge reguleringer av arbeidslivet frem som årsaker til svekket konkurranseevne. Det oppsiktsvekkende er at rapporten viser at de nordiske landene befinner seg blant topp femten. Slik sett fremstår den nordiske modellen som svært konkurransedyktig, tross for vårt høye skattenivå, gode lønns og arbeidsvilkår og en stor offentlig sektor. Vi viser at vi klarer å kombinere høy velferd og solid konkurranseaft. Verdens økonomer har talt. Den nordiske modellen gjør at Norge er et av verdens mest konkurranse Hva er det så som gjør spørsmålet betimelig? jo, i dag er det nær mest blitt mote å ta på seg sitt arbeidstøy hjemme for så å reise til og fra arbeid i de skitne/ støvete/fuktige/våte arbeids klærne, spesielt blant bygnings bransjens yngre garde. I tillegg gjør de fleste utenlandske bygningsarbeiderne det. Og jo flere som gjør det, jo mer betimelig blir spørsmålet for arbeidsgiverne. Hvorfor skal de ta kostnaden med å rigge opp skifte brakker hvis folk ikke bruker dem? Og flere utenlandske bygnings firmaer i byen har slettes ikke skiftebrakker i det hele tatt. Slik sett er dette et element i forholdet til sosial dumping og konkurransevridning som igjen gir våre arbeidsgivere ytterligere argumenter for og ikke rigge opp skiftebrakker, og man kom mer inn i en ond sirkel. Skal bygningsarbeiderne akseptere dette da? Nei! Derfor skal dere, når dere ser folk komme på jobb iført arbeidsklær, be dem være klar over hva de er i ferd med å gjøre, og be dem skifte på arbeidsplassen! Bygningsbransjen skal også være klar over at dette ikke bare er en sak som angår dem. Det angår i aller høyeste grad også alle andre som reiser til og fra arbeid i kollektive transportmidler. Det er ikke sjelden det kommer folk på bussen i pent mørkt tøy og setter seg i et sete hvor det bare minutter tidligere satt en støvete bygningsarbeider. Og når vedkommende går av bussen er ikke tøyet lenger like mørkt og pent som det var. Av hensyn til andre enn deg selv så er moralen derfor som følger: er det tøft å reise til og fra arbeid i arbeidstøy, så gjør gjerne det, men ha da et rent sett som du reiser i og ha et sett på jobben som du jobber i! dyktige land! Unionen ønsker alle en MAds Wiik kleven GOD SOMMER! utgiver: Unionen Fagforening ansvarlig redaktør: Mads Wiik Kleven i redaksjonen: Stein Bruse Hofstedt, Roger johansen, Arne jæger, Kjetil Dahle, johnny Helland, Harry eide, Frode Skagen, SoSiALE medier: Nett: e-post: Facebook: Søk på Unionen Fagforening grafisk produksjon: Bodoni twitter: 2 Unionen Fagforening er på:

3 juni 2011 Ny giv i Fellesforbu n dets Petroleumsforum T e kst o g f oto : M a d s W i i k K l ev e n 10. og 11. mai i år ble det avholdt årsmøte for Fellesforbundet Petroleumsforum (FFP). På årsmøtet var det gode diskusjoner om bransjens problemstillinger og fremtiden for FFP, samt det ble valgt inn ny ledelse i forumet. Den nye ledelsen består av leder Roger Berg Hansen fra BIS Industrier og nestleder Mohammad Afzal fra Semco Maritime AS. Leder var raskt ute med å gi forventninger om et høyt aktivitetsnivå i 2011, men etterlyste også drahjelp i form av aktivitet fra medlemsklubbene. Aktiviteten til forumet i 2010 har dreid seg om forhandlinger med Fellesforbundet sentralt om økonomisk tilskudd. Dette kom på plass i slutten av året og FFP kunne gå til frikjøp av Per Bjørn Eriksen som ny seetær for forumet. Per Bjørn var tidligere avdelingsleder for Fellesforbundets avdeling 57. Han tiltrådte stillingen 18. april i år. Vi har stor tro på at Per Bjørn er riktig mann for jobben og vil styrke FFP i tiden fremover. Arild Håvik gir klubben over til ny leder Roger Berg Hansen. Arild Håvik gir klubben over til ny leder Roger Berg Hansen. Avslutningsvis vil vi oppfordre alle med lems klubber til å bidra til å gjøre FFP levende igjen. Per Bjørn kan nås på og , og Roger Berg på og tlf Vi viser også til forumets hjemmeside for mer informasjon. forts. fra side 1 Landsmøter i Høyre og Frp vil endre norsk arbeidsliv! Arbeidsmiljøloven skulle kun regulere det som hadde med helse, miljø og sikkerhet, de ønsket derfor den gang å forenkle den. I programmet er politikken noe moderert og det er mindre klartekst. De har fått inn i programmet nå at partiet respekterer allerede inngåtte avtaler. Heldigvis så får vi oppklart fra representant Robert Eriksson (FRP) at loven de vedtok i 2005, som ble reversert av de rødgrønne, fremdeles er aktuell politikk i partiet. I forkant av Landsmøtet til FrP i 2011 ble det sendt inn resolusjonsforslag fra denne representanten, med en rekke punkter som angriper arbeidstakernes rettigheter. Det er også på nettsiden besevet følgende: «(FRP VIL) Sie at arbeidsmiljøloven ikke blir til hinder for små bedrifter å finne lokale, ønskede løsninger når det gjelder arbeidstid, overtidsbruk, lønnsdannelse m.m.» «Gjøre det lettere for bedrifter å ha midlertidig ansatte. Erfaringer fra andre land viser at midlertidige ansettelser gir viktig erfaring, arbeidstrening og i mange tilfeller fører til fast ansettelse.» Høyre er heller ikke unntatt denne endr ings viljen av Arbeidsmiljøloven. Høyre har i programmet sitt av : «utvide adgangen til midlertidig ansettelser». Foran Landsmøtet i år var det også sendt inn en rekke forslag som er arbeiderfiendtlige. Heldig vis var det kun spørsmålet om fleksible turnusordninger som overlevde Landsmøtets behandling. Her vil de endre loven slik at lokale forhandlinger med arbeidsgiver er nok til å avvike arbeidstidsbestemmelsene. Altså fjerne fagforeningens rolle fra prosessen. Hvorfor blander vi oss? LO er ikke et politisk parti, men en organisa sjon som jobber for å bedre vilkårene for organiserte arbeidsfolks arbeids- og fritid gjennom å påvirke dem som tar beslutninger, altså politikerne. Det er ikke alltid lett å vite hva konsekvensene av partienes politikk vil si for arbeidsfolk. Derfor blander vi oss ved å synliggjøre politikken til de politiske partiene slik at vi kan anbefale hvilken retning vi ønsker Norge skal gå i. Til slutt De politiske partiene vil gripe enhver sjanse til å lage politikk av hver eneste minste ting for å stille seg selv i positivt lys. Dette er et velkjent spill som foregår hvert valgår. Vi oppfordrer våre medlemmer å se bort i fra beskyldninger og billige politiske poenger og se de store linjene og hvilken retning partiene ønsker å trekke Norge. Vi er stolt av velferdsstaten vår, den har gjort det mulig å komme på topp på FN sine kåringer hvert år og det er ingen grunn til å bygge den ned. I år er det kommunevalg. I år er de som skal levere velferden som skal dømmes. De som driver skole, helse, omsorg osv. Tjenester som vi alle er avhengig av, leveres av kommunen og fylkeskommunen. Husk derfor å bruke stemmeretten, og husk å stemme riktig. Godt valg! 3

4 juni 2011 VALG Tanker foran valget et valg som du kan være med å avgjøre, med DIN stemme T e k st: R o g e r J o h a n s e n Høyre og Frp fosser fram på menings målingene. Utrolig spør du meg. For hva kan de syte av i Bergen og Hordaland. La meg i den forbindelse nevne noe av det de nå tar æren for i Bergen by. Festplassen Første dag på jobben for Monica Mæland, ville hun stoppe opprustningen av Fest plassen. Asfaltere den og tilbakeføre den til parkeringsplass igjen. Nå er den med på sytelisten til byrådet. Bybanen Frp har vært i mot hele tiden og er det fremdeles. Men hva er realitetene? Bergen har en ordfører som heter Gunnar Bakke. Tidligere bakermester. I en bykamp mellom Bergen og Trondheim på NRK for noen år siden, om hvem som er den mest miljøvennlige byen, var Bybanen som den gangen var vedtatt av det forrige bystyret og under prosjektering, på sytelisten til Bakermesteren. Bakermester Bakke, du skulle blitt ved din lest. I ettertid, er stort sett alle enige om at Bybanen er en stor suksess og at den snarest mulig må videreføres til Flesland og deretter til øvrige deler av byen. Det er bare det at for at ønskene skal bli oppfylt, må de finansieres. Under denne prosessen trakk Frp seg fra byrådet, for å gå inn igjen etter at bompengepakken var vedtatt og Bybanen hadde sin jomfrutur med Dronning Sonja og ordfører og Bakermester Gunnar Bakke sammen med mange av byens og fylkeskommunens øvrige folkevalgte, enten de tidligere hadde vært for eller i mot banen. For ordføreren fra Frp gikk ikke av må dere tro. Han gikk tvert imot på. Til og med i et TV program på NRK i beste sendetid, sto han stolt som en hane i vognførerkupeen på Bybanen under en prøvetur. Øvrige kollektivtilbud Når du irriterer deg over bussen som ikke er i rute eller ikke kommer, vil jeg minne deg på at det er Hordaland Fylkeskommune 4 Her sto alt stille i 3 uker grunnet byrådets sene igangsetting av anbudsprosessen. som er eier av Skyss og har ansvaret for at kollektivtilbudet fungerer. I likhet med Bergen og de aller fleste av Hordalandskommunene, er fylkeskommunen styrt av Høyre, Frp og Krf. Strandkaien og «Nye Torget» Som de fleste som har sin gange i sentrum av Bergen, har fått med seg, er Strandkaien under opprustning. Dette i sammenheng med opprustningen av Torget. Det mørkeblå byrådet er så opptatt av å sette alt ut på anbud, at Strandkaien ble liggende uten aktivitet i hele tre uker, fordi anbudsprosessen ble igangsatt for sent. En kostbar affære grunnet sommel fra de ansvarlige sin side. Ikke minst kostbart for de næringsdrivende på strandsiden. Tre år med trengsel og lidelse Med det samme vi er i dette området, er det å bemerke at det tok sju år før arbeidet med «Nye» Torget, kom i gang. Langstidsminnet sier oss at det er ikke få år siden varaordfører Trude Drevland høylydt proklamerte for hele Bergen og halve Sandviken, at om ett år er opprustningen av Torget på plass. Nå skulle det bli fart i sakene. Det eneste det ble fart i, var rivingen av byens eneste offentlige toalett, utenom noen få pissoarer, spredt rundt om i byen. Noe både byens innbyggere og tilreisende har måttet lide under i tre samfulle år. Kursing i tagging og hærverk for skattebetalernes penger Alle som har sin gange i Bergen by, kan ikke ha unngått å se den tiltagende forsøplingen av de sentrale byrommene. Og den mest i iøynefallende forsøplingen, er taggingen som bare har eskalert, og mest i området der byrådet har tillatt lovlige grafitti vegger. I mai måned i år la det sittende byrådet fra Høyre, Frp og Krf, fram en utredning og handlingsplan for grafitti i Bergen i årene fram til Planen legger opp til at det skal komme flere lovlige grafittivegger i Bergen. Slik som den som nå er på Sentralbadet og for noen år siden på baksiden av Bergen Kunstforening. Alle har kunnet se hvordan den ulovlige grafitten og taggingen har bredt seg til nabohusene, inkl. byens innendørs storstue Grieghallen. Hvor mange hundretusener av oner som er blitt brukt av skattebetalernes penger, firmaers inntekter og privatpersoners lommebok, gremmes vi over. Ble advart Dette på toppen av at byrådet i sin tid ble sterkt advart av Politimesteren i New York

5 mot å tillate lovlige vegger. Han hevdet og at ulovlig tagging, er springbrett til mer alvorlige forbrytelser. Der hadde man av erfaring innført nulltoleranse med godt resultat. På toppen av det hele var en svensk tagge og fasadeekspert på besøk i Bergen i mars måned i år og er svært overrasket over hvor mye tagging det er i Bergen og ikke minst det at kommunen holder kurs i hærverk for pøblene for skattebetalernes penger. Med bind for øynene Den svenske eksperten på området har i mange år arbeidet med problemet, og holdt seminarer for både politiet og politikerne i Sverige og mener at de lovlige veggene bidrar til å reuttere folk til taggermiljøet ved at pøblene bruker den lovlige veggen som treningsarena før de sprayer på et ulovlig sted. All erfaring fra både New York og Sverige, og vi tar gjerne med Oslo og, viser at ulovlig tagging øker i områder der det etableres lovlige vegger. Både det nåværende kulturbyrådet, Harald Victor Hove og forgjengeren hans Henning Warloe, begge fra Høyre og Resten av byrådet, må gå rundt med bind for øynene når de beveger seg rundt i Bergen sentrum. Har og lest i lokalavisene, at beboere som har itisert og anmeldt hærverket, er blitt truet av vandalene. Utdrag fra en av Fremsittspartiets valg brosjyrer, kalt: Vestlandsopprøret: Monstermaster Den rødgrønne regjeringen har skapt det totale kaos i Hardanger. Bygging av nye anlegg for aftfremføring må heretter baseres på uavhengige utredninger og vedtak i Stortinget. Storsamfunnet må ta vesentlige kostnader for å skjerme viktige nasjonale natur- og reiselivsinteresser, som i Hardanger. Vi ever jord- eller sjøkabler fremfor luftspenn der dette er samfunnsøkonomisk riktig! FREKKHETENS NÅDEGAVE Tenk å være så frekk å beskylde den rødgrønne regjeringen for å ha skapt det totale kaos i Hardanger. Er det noen som har skapt noen form for kaos, er det opposisjonen med Frp og Terje Søviknes i spissen med sin uansvarlige politikk, der de spiller hasard med arbeidsplassene og utviklingen av Bergensområdet med sine populistiske utspill der de totalt neglisjerer forsyningssikkerheten (Konfr. forrige medlemsblad og hovedoppslaget: «Monstersommer».) Eiendomsskatten Omvendt Robin Hood politikk. Tar fra de fattige og gir til de rike. Frp og Høyre har programforpliktet seg til å fjerne eiendoms skatten. En høyst urettferdig beskatning, hevder disse to partiene. Nå har de halvert den i Bergen og med hvilke konsekvenser for byens innbyggere. Først brukte kommunen 50 millioner oner på å retaksere alle eiendom mene i kommunen. Dette for å få en mer rettferdig beskatning og ikke slik som det har vært i mange år, at byens rikeste har sluppet å betale, mens eksempelvis en småbarnsfamilie eller minstepensjonist i blokkleilighet, har måttet punge ut. Fremdeles betaler ikke byens rikeste eiendomsskatt, mens den riktignok er juni 2011 halvert for oss øvrige. Men det er bare det, at samtidig som under tegnedes eiendomsskatt ble halvert, steg beboerparkeringen fra 520 oner måneden til oner 800,- pr. mnd. Det var min og andre sentrumsbeboeres redusering av eiendoms skatten, mens byens rikeste, fremdeles ikke betaler eiendomsskatt og alle har fått kutt i tjenestetilbudene og prisforhøyelse på kommunens øvrige tjenestetilbud. Synes du dette rettferdig og skal være slik. Kanskje hvis du bor på Hjellestad eller et annet område i Bergen kommune som er unntatt for eiendomsskatt. Vil du at denne urettferdigheten fortsatt skal bestå, må du stemme Frp eller Høyre. Hvis ikke, må du sørge for et maktskifte og en arbeiderstyrt kommune og fylkeskommune. Gode grunner for et maktskifte Dette er bare en liten bukett av gode grunner til å stemme for et maktskifte i Bergen og Hordaland ved årets valg. For å dekke over alle «blemmene» de har på cv-en sin, skylder de alt som er galt på Regjeringen og hevder at Bergen og Vestlandet er disiminert i forhold til det sentrale østlandsområdet. Det kan nok medføre riktighet på en rekke områder, men takket være regjeringen Stoltenberg, kan du som jobber i byggebransjen i Bergensområdet, ha en jobb å gå til hver dag. Konfr. omtale av offentlige nybygg og rehabiliteringsprosjekter i tidligere utgaver av medlemsbladet. Ha et godt valg. Bybanen er på sytelisten til FrP-ordfører Bakke, selv om FrP kjempet imot hele banen. Heldigvis tapte de den kampen. 5

6 juni 2011 M Å L E KO N TO R E T Akkordtari ffku rs for betong og taktekkerfagen e T e k s t o g f o t o : Kj e t i l Da h l e I helgen 11. til 13. mars ble det arrangert kurs på Brakanes Hotell Ulvik, i akkordtariffene for betong og taktekkere. Denne gang var det flere fra Åmodt Entreprenør AS, Brødrene Ulveseth AS, Veidekke ASA og Constructa Entreprenør AS som var deltakere. Blant taktekkerne var det ansatte fra Protan Tak AS. Det var hele 23 deltakere og det er svært positivt at hele 9 polske medlemmer deltok på kurset. Det viser seg at de som deltar på disse kursene får en større forståelse på hva akkordarbeid går ut på og hvilke forutsetninger som skal til for å bruke lønnssystemet vårt. Betong, murer og taktekkerne er pådriverne og lønnsledende når det gjelder byggfagene og det er også de som er mest aktive til å kurse seg. Når det gjelder malerne har de vist liten eller ingen interesse, og det viser seg også på lønnstatistikkene. Dette går utover reutteringen til faget og vi ser nå også at en del arbeidsgiverne tenker kortsiktig og ansetter/leier utenlands arbeidsaft i stedet for å ansette flere lærlinger. Hvis malerfaget skal ha livets rett i framtiden må arbeidsgiverne ta grep både når det gjelder reuttering og bruk av lønnsystemet. Vil du lære hvordan du kan øke lønnen din, så meld deg på akkordkurs. Fellesoverenskomsten for byggfag Minner om garantibestemmelsen i 6.3 Nye satser i o verenskomstene: 2,00 Minstelønn pr. time fra 1. april: Fagarbeidere:... Uten bransjeerfaring:... Over ett år bransjeerfaring:... Unge arbeidstakere:... Overtidsgrunnlag fra Korte velferdsperm. Fra Maler Taktekker Betong Mur Skifttillegg fra : Generelt tillegg fra 1. april... 6 Statistikk 2011 Den 4. til 6. november blir det nytt kurs på Park Hotell Voss og vi håper igjen at malerne vil strømme til for å kurse seg. Vi ber de som ønsker å få med seg akkordtariffkurset i høst om å melde sin interesse til Johnny ( ) eller Kjetil ( ). 159,00 143,00 149,00 96,00 212,16 212,16 2. skift hverdager skift hverdager... Lørdager etter kl og på dager før helligdager etter ordinær arbeidstids slutt... Offshoretillegg... 23,74 37,93 93,56 61,17 Akkorder som løper før og etter , men avsluttes før , tillegges akkorden. 2,00 pr. arbeidet time etter Reiser uten nattopphold, fra den , når arbeidstaker besørger transporten: Påslagsprosenter på akkordtariffene er fra 1. august som følger: Avstand fra 7,5 15 km... Avstand fra km... Avstand fra km... Avstand fra km... Når arbeidsgiver besørger transporten: Byggtapetserfaget... Blikkenslagerfaget... Malerfaget... Murerfaget... Rørleggerfaget... Taktekkerfaget... Avstand fra 7,5 15 km... Avstand fra km... Avstand fra km... Avstand fra km... Tømrerfaget ,13 Isolatørfaget ,77 76,90 127,40 149,40 171,10 46,10 76,80 91,80 107,20 17,60% 62,31% 17,60% 14,52% 72,12% 19,81% Kronefaktorer: 1. kvartal ,15 302,23 255,19 218,96 Hele året ,89 250,06 249,30 239,74 Betongfaget ,05 Anleggsgartnerfaget øre Overenskomsten for Byggeindustrien Generelt tillegg fra 1. april... 2,00 Minstelønn pr. time fra 1. april: Ufaglært nybegynner... Faglært nybegynner... Ufaglært etter ett år... Faglært etter ett år... Ferievikarer... Lærlinger 3. år... Lærlinger 4. år... Unge arbeidere ,00 151,00 144,10 153,10 124,00 60,40 90,60 101,00 Andre satser: Verktøygodtgjørelse skift skift... Helgeskift... Matpenger... 1,60 16,65 21,73 78,75 74,00

7 juni 2011 TA R I F F LOfavør Reiseforsiing Tari ffoppgjør 2012 Tekst Mads Kleven Snart sommer, men vi må rette blikket mot våren For da er det tid for tariffrevisjon og nye av må være foranet i medlemsmassen. Rett etter landsmøtet til Felles for bun det, som avholdes oktober, er fristen for å sende inn av til tariff revisjonen 2012 til Felles forbundet sentralt. Da er det viktig at vi har hatt en god debatt og prosess i egne rekker i forkant. Derfor må vi allerede nå begynne å tenke på hva som skal bli de viktige avene for det kommende tariffoppgjøret. Fellesforbundet holder på å ut arbeide et debatthefte som vil komme ut rundt sommerferien. Dette vil selv sagt vi distribuere ut til klubbene slik at det kan brukes i debatten. Heving av skifttillegg? Alle eller enkelttillegg som er viktigst? Bør noen av unntaksbestemmelsene fjernes/endres? Bør de ansatte i bemannings selskapene, som Adecco, bli omfattet av Fellesoverenskomsten for Byggfag og de andre ordinære tariffavtalene? Eller være på en egen overenskomst? Bør noen tariffavtaler slås sammen? Eller noen fag flyttes over i andre overenskomster? Spørsmålene er mange, men det er dere ute som må gi en tilbakemelding om hvilke retning dere vil at Felles forbundet skal legge seg på i neste års tariffoppgjør. Vi vil komme tilbake med mer utfyllende informasjon senere. God debatt! Minstelønn/85 % avet (FOB)? Problematisk at det overstiger 180 pr time/sosial dumping? Tilsvarende av på andre overenskomster? Minstelønn 36,5 t uke fra 1. april: 2,00 Ufaglært 0-1 år i bedrift ,85 Ufaglært over 1 år i bedrift ,85 Minstelønn 35,5 t uke fra 1. april: Minstelønn pr. time fra 1. april: Øvede arbeidstakere... Arbeidere m/yrkeserfaring... Over 18 år u/ yrkeserfaring... Bestått fagprøve tillegg... Gjelder både ferie-, fritids- og yrkesreiser. Ulykkesforsiingen gjelder hele døgnet også utenom reiser. Ingen egenandel, med unntak av behandlingsutgifter etter ulykkesskader. Erstatningsbeløpene ved ulike skader er høyere enn i standardforsiingen. I tillegg dekkes alt som nevnes under Standard reiseforsiing. Standard reiseforsiing dekker det viktigste Du får dekket alle typer ferie- og fritidsreiser med minst én overnatting. Det er ikke av til overnatting hvis reisen foregår med fly. Du får dekket reisegods, reisesyke, hjemtransport, avbrutt reise, reiseulykke, forsinkelse, reiseansvar og rettshjelp. Avbestillingsforsiing. Hvem reiseforsiingen gjelder for Overenskomst for Asfalt- og Veivedlikehold Generelt tillegg fra 1. april... Topp reiseforsiing vår beste reiseforsiing Hva kan være aktuelle av i 2012? Topp reiseforsiing gjelder for deg og din familie i hele verden, og vi stiller ingen av til overnatting. Ulykkesforsiing er inkludert og gjelder hele døgnet også utenom reiser. 154,50 148,00 143,50 11,00 Ufaglært 0-1 år i bedrift ,90 Ufaglært over 1 år i bedrift ,95 Minstelønn 33,5 t uke fra 1. april: Helligdagsgodtgjørelse fra 1. mai: Ufaglært 0-1 år i bedrift ,70 Ufaglært over 1 år i bedrift ,85 For hver arbeidet time... 7,98 Trekkbeløp pr. dag ,55 Verkstedsoverenskomsten Generelt tillegg fra 1. april... 2,00 Havbrukoverenskomsten Generelt tillegg fra 1. april... 2,00 Minstelønn Unge arbeidere ,00 Fagarbeidertillegg... 9,50 Minstelønn 37,5 t uke fra 1. april: Ufaglært 0-1 år i bedrift ,00 Ufaglært over 1 år i bedrift ,00 Minstelønnssatser fra 1. april: Fagarbeider... Fagarbeider etter ett år... Spesialarbeider... Spesialarbeider etter ett år... Hjelpearbeider... Hjelpearbeider etter ett år ,07 141,33 133,78 135,12 127,56 128,82 Reiseforsiingen dekker deg som medlem, ekte felle/samboer, samt barn under 20 år, uav hengig om familien reiser samlet eller hver for seg. Du må være medlem av norsk folketrygd og ha fast bostedsadresse i Norden. Reiseforsiingen gjelder for reiser med inntil 45 dagers varighet, med mulighet for utvidelse til 90 eller 180 dager. Hjelp i hele verden Vi tilbyr 24 timers nødassistanse uansett hvor i verden du befinner deg. Ring vår alarmsentral SOS International på telefon Melde skade i Norge? Ring telefon Kontakt oss Forsiingen kjøper du i SpareBank1. Ønsker du mer informasjon eller fullstendige vilkår kan du kontakte oss. SpareBank1 SR-Bank tlf Mandag fredag kl Lørdag kl Du finner produktark og vilkår på 7

8 UNIONeN FAGFOReNING NR. 2 juni 2011 INFORMACJE PO POLSKU! P O L S K S PA LT E dla osób, które pracuj W FiRmie, która podpisała układ ZBioRoWy pracy Od czasu ostatniego artykułu, odbyła się rewizja Jeśli lokalnie uda się wynegocjować wyższy konsekwencje negocjacji będą mogły dotyczyć układu zbiorowego pracy (mellomoppgjør) dodatek, przypadnie on zrzeszonym w tym też ciebie. Jeśli otrzymujesz upublicznioną pomiędzy Związków oddziale lokalnym. Poza tym, nowe warunki płacę minimalną, jej wysokość będzie wynikiem Zawodowych (LO) a Federacją Pracodawców Norweską Federacją płacy minimalnej wynegocjowane w zeszłym porozumienia branży budowlanej. Oznacza to, Norweskich (NHO). Co dwa lata odbywa się roku dla branży budowlanej, obowiązują od 1 że jeśli pracujesz w branży budowlanej, twoja odnawianie układów zbiorowych (hovedopp- kwietnia tego roku. (patrz warunki ramowe) płaca powinna wynosić przynajmniej tyle, ile gjør), a następne ma się odbyć w 2012 roku. Podstawa nadgodzin została oprócz tego wynika z podanych tu założeń ramowych. Nie Pomiędzy każdym odnowieniem odbywa się podniesiona do 212,16 NOK za godzinę od 1. masz natomiast prawa do opisanego wyżej rewizja, która polega głównie na negocjowaniu kwietnia. dodatku ogólnego. Jest on zarezerwowany wyrównania w górę siły nabywczej. Prace nad przyszłorocznym odnowieniem W tym roku strony porozumiały się co do układu zbiorowego pracy zaczynają sie na dodatku ogólnego w wysokości 2 NOK za poważnie na jesieni. Wtedy związek Felles- tylko dla tych, którzy podlegają pod układ zbiorowy pracy. Możesz zacząć podlegać pod układ zbiorowy godzinę oraz 1 NOK dodatku dla najmniej forbundet będzie zbierał sugestie dotyczące pracy dbając o to, aby jak najwięcej z was się zarabiających. Żadne z porozumień zawartych odnowienia układu zbiorowego. Już teraz zrzeszyło. Wymagamy 50% zrzeszenia, aby w w ym roku ze związkiem zawodowym Unionen możecie przedyskutować w oddziale lokalnym, waszym imieniu wystąpić o układ zbiorowy Fagforening dla jakie sugestie można nadesłać jesienią. To wy pracy. najmniej zarabiających. Po zatwierdzeniu rew- ewentualnie musicie strajkować aby wymusić korzyści wyaczających poza to, co zapewnia izji układu zbiorowego, wszystkie porozumie- zmiany, więc żądania muszą wychodzić od was. ustawa, a jeśli się pospieszycie, będziecie mogli nia mają być dopasowane tak, aby odzwier- Związek będzie po wakacjach w pełni śledził uczestniczyć w procesie prowadzącym do ciedlać ten wzrost. rozwój tych prac. odnowienia układu zbiorowego w przyszłym nie otrzymuje dodatku W Internecie zamieściliśmy stawki porozumień dla Branży Budowlanej, Marikultury, Przemysłu Budowlanego i Asfaltowego. Dla osób, które nie pracują w firmie, która podpisała zbiorowy układ pracy Układ pracy daje wiele roku. Czy dostajesz to, co ci się należy? Czy masz na ten temat jakieś pytania? Jeśli chcesz o coś Dodatek na godzinę w tym roku, który Nawet jeśli nie pracujesz w firmie, która powinieneś otrzymać, to przynajmniej 2 korony. podpisała układ zbiorowy pracy, niektóre 2-2 Pracownicy wykwalifikowani (Fagarbeid- svennebrev) Nowa stawka nr 1 NOK 143, Młodzi pracobiorcy (Unge arbeids- ere) Nowa stawka NOK 159,00 bez doświadczenia Nowa stawka nr 2 NOK takere) Nowa stawka NOK 96,00 (tekst ramowy) 149,00 z minimum rocznym doświadczeniem. stawki płacy minimalnej od 1. kwietnia Pracownik bez dyplomu zawodowego lub czeladniczego (Arbeidstaker uten fag eller zapytać, skontaktuj się z nami. Również te stawki są upublicznione. KURS LokALE kurs 2011: (SØKNADSFRIST SENEST3 UKER FØR KURSSTART) 8 zbiorowy Ny som tillitsvalgt (Tillitsvalgt 1) september Brakanes Hotell, Ulvik Grunnleggende arbeidsrett september Bjørnefjorden Hotell, Os Tillitsvalgt oktober Solstrand Hotell, Os Ungdomskurs oktober Quality Hotel edvard Grieg Verneombudsrollen og HMS oktober Bjørnefjorden Gjestetun, Os Betong/maler/tak/mur (tariff) november Park Hotell, Voss Tillitsvalgt november Park Hotell, Voss

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra 01.04.14 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17

Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 Lønn lærling Vedlegg til lærekontrakten fra april 17 2 år i bedrift: Lærlinger avlønnes etter følgende prosentskala. (Grunnlaget for beregning av lønnen er nyutdannet fagarbeiders fortjeneste.) Måneder

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016

FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 FELLESFORBUNDETS KRAV VED TARIFFREVISJONEN 2016 Overenskomsten for byggeindustrien Kravene til endringer i overenskomstene er markert slik: krav om endringer av eksisterende, eller nye tekster er markert

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene. Forslag nr. 35: Avd. 72 Rakkestad foreslår: At NNN jobber inn mot videregående skoler for å få rekruttert lærlinger til NNN sine bedrifter. Og gir klubbene beskjed om hvilke lærlinger som er aktuelle for

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Fagforeningsbevissthet Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Klok som en gås? s2 Formasjonsflygning s3 Hvordan være klok som en gås? Hvert vingeslag i en gåseformasjon skaper en oppdrift for fuglen som flyr

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014. SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 3/2014 9.oktober 2014 SEPTEMBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fotballturnering! Historiens første fotballturnering i Elektrikernes

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007. Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare.

Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007. Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare. 1 Arve Bakke, leiar i Fellesforbundet Innleiing konferanse Fafo-Østforum 14. november 2007 Erfaringar med allmenngjering og om veien vidare. Eg skal på den korte tida eg har fått til disposisjon seie litt

Detaljer

LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen

LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen LØNN SOM FORTJENT? Om akkord og andre modeller for avlønning i byggenæringen Konferanse MLF 11. 09.2012 Siri Bergh, dir. for arbeidsgiverpolijkk og HMS i BNL Hva er nyl? NyL lønnssystem i Fellesoverenskomsten

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida.

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida. Hans-Christian Gabrielsen: Kampen om arbeidsmiljøloven LOs student- og ungdomskonferanse 2015 1 2 Kjære venner! Onsdag 28. januar gikk flere hundre tusen fagorganiserte i Norge ut i en to timer politisk

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Info nr.: 1/2015 30.januar 2015. JANUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 1/2015 30.januar 2015. JANUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2015 30.januar 2015 JANUAR 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Streik! Takk til alle som stilte opp på en markeringene 28.1. Arbeidsminister

Detaljer

Unionen. NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7. medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid. Fedje

Unionen. NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7. medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid. Fedje Unionen NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7 Avd. 747 Fellesforbundet www.unionen.no fagforening UNIONen FAGFORENING NR. 2 juni 2012 ÅRGANG 7 medlemmer, klubb og forening Velkommen til samarbeid Tekst: Stein Bruse

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn

Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Arbeidstilsynets rolle og erfaringer ved tilsyn Kulturforskjeller og utfordringer. Forsvinner de useriøse? Stein Bjørndal. Seniorinspektør Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet 1 O Państwowej Inspekcji

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler

Allmenngjøring av tariffavtaler Arbeids- og sosialdepartementet Allmenngjøring av tariffavtaler Eli Mette Jarbo Framtidens tariffavtaler, Fafo 30. november 2015 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v LOV-1993-06-04-58 Tariffnemnda

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB.

Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB. Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB. 1 Konferansens tema: Arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren Kan brukernes behov, arbeidstakernes

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge

KURSKATALOG 2018 ADK MIDT-Norge KURSKATALOG ADK MIDT-Norge 1 Praktisk informasjon for deg som søker på kurs: Kurspris Alle kurs i regi av Fellesforbundet er gratis for medlemmene. Tapt arbeidsfortjeneste For dem som ikke får dekket lønn

Detaljer

VEDTAK NR 23/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 23/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. mars 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.03.2010 Ref. nr.: 10/483 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 23/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid IFS Norge AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid IFS Norge AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 2017/39303 DERES DATO 31.08.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 IFS NORGE AS Postboks 3 1371 ASKER Att.: Tone Mette H. Pytte Tillatelse

Detaljer

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten

Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Tariffrevisjonen 2014 Fellesforbundets krav til revisjon av Avisoverenskomsten Fellesforbundets forhandlingsutvalg Knut Øygard forhandlingsleder, Fellesforbundet Tone Granberg Løvlien klubbleder, Dagbladet

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer