Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud"

Transkript

1 Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol mai 2015

2 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER Vedlegg: Delegat- og deltakerliste... 6 SAK 1.3/ 15: VALG AV DIRIGENTER SAK 2.1/ 15: VALG AV REFERENTER SAK 2.2/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, protokollunderskrivere SAK 2.3/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, tellekorps SAK 2.4/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, redaksjonskomiteer SAK 3/ 15: SAKSLISTE Vedlegg: Forslag til saksliste SAK 4/ 15: GODKJENNING AV DAGSORDEN Vedlegg: Forslag til dagsorden SAK 5/ 15: GODKJENNING AV MØTEREGLEMENT Vedlegg: Forslag til møtereglement SAK 6/ 15: GODKJENNING AV VALGREGLEMENT Vedlegg: Forslag til valgreglement SAK 7/ 15: MELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET BUSKERUD Melding for Utdanningsforbundet Buskerud for perioden Vedlegg: Melding fra HTV-F Vedlegg: Årsrapporter fra Fylkeshovedverneombudet SAK 8/ 15: UTDANNINGSFORBUNDET BUSKERUDS REGNSKAP Vedlegg: Regnskap med revisjonsberetning for Utdanningsforbundet Buskerud Vedlegg: Regnskap med revisjonsberetning for Utdanningsforbundet Buskerud Vedlegg: Regnskap med revisjonsberetning for Utdanningsforbundet Buskerud SAK 9/ 15: RETNINGSLINJER FOR FYLKESSTYRETS ARBEID SAK 10/ 15: FYLKESSTYRETS RAMMEBUDSJETT Vedlegg: Fylkesstyrets rammebudsjett for 2016, 2017, 2018 og SAK 11a/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, Barnehagepolitisk offensiv SAK 11b/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, søknad om forsøk etter 23 i vedtektene - strukturforsøk SAK 11c/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, lønns- og arbeidsvilkår SAK 11d/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, lønns- og arbeidsvilkår, pensjon SAK 11e/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, lønns- og arbeidsvilkår, rekruttere og beholde SAK 11f/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, profesjonsetisk råd Vedlegg: Profesjonsetisk råd mandat og sammensetning SAK 11g/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, Utdanningspolitisk strategidokument Buskerud Vedlegg: Utdanningspolitisk strategidokument SAK 11h/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, ivaretakelse av ledermedlemmer side 2

3 SAK 11i/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, forslag til endring av vedtektenes 28.5 og Pensjonister og pedagogstudenters representasjon SAK 11j/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, forslag til endring av vedtektenes 45, punkt og 47, punkt SAK 12/ 15: SAKER FRA LOKALLAGENE SAK 12a/ 15: Sak fra Gol nettverk og medbestemmelse SAK 12b/ 15: Sak fra Drammen - lærerutdanning SAK 12c/ 15: Sak fra Drammen - lønn SAK 12d/ 15: Sak fra Nedre Eiker - godtgjøring SAK 12e/ 15: Sak fra Nedre Eiker karakterer valgfag SAK 12f/ 15: Sak fra Modum - stipendordninger SAK 12g/ 15: Sak fra Øvre Eiker - seniortiltak SAK 13/ 15: VALG OG NOMINASJONER SAK 13.1/ 15: Valg av fylkesleder SAK 13.2/ 15: Valg av nestleder SAK 13.3/ 15: Valg av HTV-F SAK 13.4/ 15: Valg av HTV-F som fylkesstyremedlem SAK 13.5/ 15: Valg av kontaktpersoner i fylkesstyret SAK 13.6/ 15: Valg av øvrige medlemmer til fylkesstyret SAK 13.7/ 15: Valg av varamedlemmer for HTV-F SAK 13.8/ 15: Valg av varamedlemmer til fylkesstyret SAK 13.9/ 15: Valg av delegater til landsmøtet SAK 13.10/ 15: Valg av varadelegater til landsmøtet SAK 13.11/ 15: Valg av valgkomite SAK 13.12/ 15: Valg av varamedlemmer til valgkomiteen SAK 13.13/ 15: Nominasjon av kandidater til sentralstyret, representantskapet, sentral valgkomite og kontrollkomiteen SAK 13.14/ 15: Valg av styremedlem i Buskerud vikarkassefond side 3

4 SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Årsmøtet ble kunngjort innen fristen 15. februar 2015 jfr. vedtektene Kunngjøringa ble sendt lokallagene som vedlegg i e-post , i tillegg til publisering på fylkeslagets nettsider. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes. side 4

5 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER. Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Dokumenter vedlagt saken: Liste over delegater. Sammendrag: Årsmøtet har 100 delegater (valgt av lokallagene for fylkeslagets årsmøteperiode) og 11 fylkesstyremedlemmer. Ved registreringen er det kontrollert at delegasjonene samlet er i samsvar med vedtektene. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Fullmaktene godkjennes. side 5

6 Vedlegg: Delegat- og deltakerliste Delegater Nr. Fornavn Etternavn Medl. gruppe Ledere Tihørighet 1 Anne Lise Søgnen Heien V Fylkesstyret, leder 2 Hanne Mathiassen G Fylkesstyret, nestleder 3 Ustad Marit G Fylkesstyret, medlem 4 Kari Rusten B Fylkesstyret, medlem 5 Thom Jambak V Fylkesstyret, medlem 6 Johannes Aagaard G Fylkesstyret, medlem 7 Grethe Hultgren G x Fylkesstyret, medlem 8 Mette Heieren Holseth F Fylkesstyret, medlem 9 Berit Nordby B Fylkesstyret, medlem 10 Thorbjørn Formo V Fylkesstyret, medlem 11 Gerd Solli G Fylkesstyret, medlem 12 Britt Elisabeth Blomholt G Drammen 13 Anne Lill Hovde Mortensen G Drammen 14 Heidi Reffhaug Hulbak G Drammen 15 Marianne Nielsen G Drammen 16 Randi Bjugn G Drammen 17 Belma Ramic G Drammen 18 Vera Østerud G Drammen 19 Per Gunnar Bjugn G Drammen 20 Ann Tjensvold G Drammen 21 Lena Mandal B Drammen 22 Marianne Hempel B Drammen 23 Anne-May Enger B Drammen 24 Manuchehr Sabri Ilkhici B Drammen 25 Janne Hals B Drammen 26 Armagan Pervane B Drammen 27 Esten N. Bjørstad B Drammen 28 Rita Warhuus V Drammen 29 Haldis S. Garnås V Drammen 30 Sigurd Bruusgaard V Drammen 31 Kåre Orten F Drammen side 6

7 32 Birgitte Edvardsen G Flesberg 33 Oddlaug Trøseng B Flesberg 34 Kjell Sævre G Flå 35 Ingvild Aas B Flå 36 Tonje Benedikte Kopstad V Gol 37 Helge Fivelstad G Gol 38 Tori Snerte G Hemsedal 39 Linn Lysåker Verpe B Hemsedal 40 Karianne Bakken G Hol 41 Arnhild L. Nedrestøl B Hol 42 Øistein Kristensen G Hole 43 Sofie Rødskog B x Hole 44 Heidi Jacobsen G Hurum 45 Hanne Dørdal B Hurum 46 Børre Holen G Hurum 47 Knut Ole Aasland G Kongsberg 48 Kari Ludvigsen G Kongsberg 49 Gunn M.B. Foss G Kongsberg 50 Astrid Fossestøl G x Kongsberg 51 Torunn Bjørnsen B Kongsberg 52 Morten Antonsen B Kongsberg 53 Dag Kristoffersen V Kongsberg 54 Hæge Nyrnes V Kongsberg 55 Lisbeth Aarkvisla F Kongsberg 56 Anne Lagesen G Kongsberg 57 Lars Erik Braaten B Krødsherad 58 Linda Aaskjær G Krødsherad 59 Eva Andersen G Lier 60 Stian Hofvind G Lier 61 Ellen Harris V Lier 62 Vibeke Haugen G x Lier 63 Bjørnar Opsal G x Lier 64 Anne Kari Ask Hodneland B Lier 65 Dag Tore Kallåk G Lier 66 Per Kristian Solevåg V Lier 67 Jan Stolp G Lier side 7

8 68 Hege Vollan G Modum 69 Hans Jørgen Ellingsen V Modum 70 Hege Skalstad B x Modum 71 Hege Løvstad Bye G x Modum 72 Tone Helen Skretteberg B Modum 73 Kristin Høibakk G Nedre Eiker 74 Live Braathen Ellingsen G Nedre Eiker 75 Lisbeth Lindquist G Nedre Eiker 76 Merete Lysebo Aass G Nedre Eiker 77 Anne Lene de Lange Hansen B Nedre Eiker 78 Randi Sønju B Nedre Eiker 79 Hanne Wilthil B Nedre Eiker 80 Gudbrand Tandberg G Nes 81 Hilde V. Brusletten B Nes 82 Magnhild Blaavarp G Nore og Uvdal 83 Gunn Karin Svendsen B Nore og Uvdal 84 Anne Gro G. Lundestad B Ringerike 85 Ragnar Midthaug G Ringerike 86 Carl Fredrik Østenrød G Ringerike 87 Hege Busterud G Ringerike 88 Jon Ovrum V Ringerike 89 Gro Føli V Ringerike 90 Lene Sparby B Ringerike 91 Mona Loe Haugaa G x Ringerike 92 Stine Kristoffersen B Ringerike 93 Audun Bakkerud V Ringerike 94 Jorunn W. Bjørge B Rollag 95 Eli Bjørge G Rollag 96 Hanne Lien Aaberg G Røyken 97 Joreid Halvorsen G x Røyken 98 Christian Hegna V Røyken 99 Geir Tidemann V Røyken 100 Eileen Berge B Røyken 101 Gro Østvik G Røyken 102 Marianne Vatnebryn G Sigdal 103 Mette Strand B Sigdal side 8

9 104 Cicile Mette-Lund G Øvre Eiker 105 Tor Jan Eikeland V Øvre Eiker 106 Anne Gro Hovde B x Øvre Eiker 107 Anne Barbro Kårtvedt G Øvre Eiker 108 Eva Kristin Thomassen G Øvre Eiker 109 Marit Kristvang F Øvre Eiker 110 Kolbjørn Aas G Ål 111 Tone Bråten Breie B Ål Antall delegater: Andre deltakere: Valgkomiteen (også tellekorps) Nr. Fornavn Etternavn Medl.gruppe Tihørighet 112 Jon Omberg Grunnskole Valgkomiteen 113 Anne Hermansen FAS Valgkomiteen 114 Kjersti Ebbestad Grunnskole Valgkomiteen 82 Magnhild Blaavarp Grunnskole Valgkomiteen 115 Anne Sofie Sæthre Barnehage Valgkomiteen 34 Kjell Sævre Grunnskole Valgkomiteen 116 Knut Gilhuus VGO Valgkomiteen 111 Tone Bråten Breie Barnehage Valgkomiteen Dirigenter Nr. Fornavn Etternavn Medl.gruppe Tihørighet 117 Sven Arne Sørensen Dirigent 118 Lisbet Grøvdal Dirigent 119 Randi Jebe Dirigent 120 Arvid Bjørke Dirigent Referenter Nr. Fornavn Etternavn Medl.gruppe Tihørighet 121 Rune Tore Husemoen HTV-F 2 Referent 122 Referent 123 Lise Julie Kvaløy Referent side 9

10 Ansatte Nr. Fornavn Etternavn Tihørighet 124 Bjørn Bjørnstad Ansatt Udf. Buskerud 125 Jan Sverre Tronsmoen Ansatt Udf. Buskerud 126 Olga Fyrie-Dahl Ansatt Udf. Buskerud Øvrige gjester Nr. Fornavn Etternavn Tihørighet 127 Einar Vamnes Udf. Buskerud 128 Sylva Husemoen Leder pensjoniststyret Udf. Buskerud 129 Tom Eikenes Nestleder, pensjoniststyret Udf. Buskerud 130 Anne-Valérie Sickinghe HTV-F 3 Udf. Buskerud 131 Heidi Varlo Pedagogstudentene 132 Mette Rønning HTV Hole lokallag 133 Paal M. Svendsen Nettredaktør Bladet Utdanning 134 Hege Valås Sentralstyremedlem Utdanningsforbundet 135 Marianne Frydendal Ass.sekretariatsjef Utdanningsforbundet 136 Astrid Røren Leder PF Buskerud 137 Jan Petter Gundersen Distriktssekretær LO Buskerud 138 Gry E. Juvelid Leder FO Buskerud 139 Halvor Lilleslett Ordfører Gol kommune 140 Karl Einar Schrøder-Nielsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Buskerud 141 Marion Prytz Utviklingsveileder Buskerud 142 Geir Lippestad side 10

11 SAK 1.3/ 15: VALG AV DIRIGENTER Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Som dirigenter velges: For fylkesårsmøtet: Lisbet Grøvdal Sven Arne Sørensen Randi Jebe Arvid Bjørke 2. For særmøtet valg av HTV-F: Sven Arne Sørensen Randi Jebe side 11

12 SAK 2.1/ 15: VALG AV REFERENTER. Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Som referenter velges: 1. For fylkesårsmøtet: Rune Tore Husemoen Gøril Stamnes Lise Julie Kvaløy 2. For særmøtet valg av HTV-F: Rune Tore Husemoen side 12

13 SAK 2.2/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, protokollunderskrivere Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Dirigentene Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Til protokollunderskrivere velges: Knut Ole Aasland, Kongsberg Kristin Høibakk, Nedre Eiker side 13

14 SAK 2.3/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, tellekorps Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Dirigentene Fylkesstyret innstiller på at valgkomiteens medlemmer med unntak av valgkomiteens leder velges som tellekorps. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Følgende velges til tellekorps: Tone Bråten Breie Kjersti Ebbestad Anne Hermansen Anne Sofie Sæthre Kjell Sævre Magnhild Blaavarp Knut Gilhuus side 14

15 SAK 2.4/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, redaksjonskomiteer Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Dirigentene Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Til redaksjonskomiteer velges: Komite 1: Thom Jambak, fylkesstyret Randi Bjugn, Drammen Birgitte Edvardsen, Flesberg Tonje Benedikte Kopstad, Gol Marit Kristvang, Øvre Eiker Kolbjørn Aas, Ål Komite 2: Johs Aagaard, fylkesstyret Janne Hals, Drammen Heidi Jacobsen, Hurum Ellen Funner, Kongsberg Live Braathen Ellingsen, Nedre Eiker Audun Bakkerud, Ringerike side 15

16 SAK 3/ 15: SAKSLISTE Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Vedlegg: Forslag til saksliste Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Sakslisten godkjennes. side 16

17 Vedlegg: Forslag til saksliste SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I UTDANNINGSFORBUNDET BUSKERUD 2015 SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4 SAK 5 SAK 6: Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av fullmakter 1.3 Valg av dirigenter Valg av møteansvarlige 2.1 Referenter 2.2 Protokollunderskrivere 2.3 Tellekorps 2.4 Redaksjonskomite Godkjenning av sakliste Godkjenning av dagsorden Godkjenning av møtereglement Godkjenning av valgreglement SAK 7: Melding for Utdanningsforbundet Buskerud for perioden SAK 8: Utdanningsforbundet Buskeruds regnskap for 2012, 2013 og 2014 SAK 9: Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid SAK 10: Fylkesstyrets rammebudsjett for 2016, 2017, 2018 og 2019 side 17

18 SAK 11: Saker fra fylkesstyret 11 a Saker fra fylkesstyret/ Barnehagepolitisk offensiv 11 b Saker fra fylkesstyret/ Søknad om forsøksordning 11 c Saker fra fylkesstyret/ Lønns- og arbeidsvilkår 11 d Saker fra fylkesstyret/ Lønns- og arbeidsvilkår pensjon 11 e Saker fra fylkesstyret/ Lønns- og arbeidsvilkår rekruttering 11 f Saker fra fylkesstyret/ Profesjonsetisk råd 11 g Saker fra fylkesstyret/ Utdanningspolitisk strategi 11 h Saker fra fylkesstyret/ Ivaretakelse av ledermedlemmer 11 i Saker fra fylkesstyret/ Forslag om vedtektsendring - representasjon 11 j Saker fra fylkesstyret/ Forslag om vedtektsendring - kontaktpersoner SAK 12: Innmeldte saker fra lokallag 12 a Sak fra Gol, Medbestemmelse ved nettverksarbeid 12 b Sak fra Drammen, Lærerutdanning 12 c Sak fra Drammen, Lønn 12 d Sak fra Nedre Eiker, Godtgjøring 12 e Sak fra Nedre Eiker, Karakterer i valgfag 12 f Sak fra Modum, Stipendordninger 12 g Sak fra Øvre Eiker, Seniortiltak for barnehagelærere SAK 13: SAK 14 Valg og forslag til kandidater til sentrale verv Leder 13.2 Nestleder 13.3 Tillitsvalgte etter hovedavtalen, HTV-F 13.4 HTV-F som fylkesstyremedlem 13.5 Valg av kontaktpersoner (forutsetter forsøksordning, sak 11 b) 13.6 Øvrige styremedlemmer til fylkesstyret 13.7 Varamedlemmer for HTV-F til fylkesstyret 13.8 Øvrige varamedlemmer til fylkesstyret 13.9 Delegater til Landsmøtet Varadelegater til Landsmøtet Valgkomite Varamedlemmer til valgkomite Forslag til kandidater til sentralstyret, representantskapet, sentral valgkomité og kontrollkomiteen Valg til styret i Buskerud Vikarkassefondet Resolusjoner side 18

19 SAK 4/ 15: GODKJENNING AV DAGSORDEN. Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Vedlegg: Forslag til dagsorden Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Forslag til dagsorden godkjennes. side 19

20 Vedlegg: Forslag til dagsorden Forslag til dagsorden for årsmøtet i Utdanningsforbundet Buskerud 5., 6., og 7. mai Tirsdag 5. mai: Kl : Kulturinnslag Kl : Leders tale Hilsninger til årsmøtet Kl : Sak 1. Konstituering Kl : Sak 2. Valg av møteansvarlig Kl : Pause Kl : Sak 3 6. Sak 3 Godkjenning av saksliste Sak 4 Godkjenning av dagsorden Sak 5 Godkjenning av møtereglement Sak 6 Godkjenning av valgreglement Kl : Lunsj Kl : Hilsninger til årsmøtet Kl : Sak 7. Melding for Utdanningsforbundet Buskerud for perioden Kl : Sak 8. Utdanningsforbundet Buskeruds regnskap for 2012, 2013 og 2014 Kl : Sak 13 a. Valg av leder Kl : Sak 11 b. Saker fra fylkesstyret/søknad om forsøksordning Kl : Pause med kaffe/te og enkel servering Kl : Sak 13 b. Valg av nestleder Kl : Sak 11 a. Saker fra fylkesstyret/barnehagepolitisk offensiv Kl : Pause Kl : Sak 10. Fylkesstyrets rammebudsjett for 2016, 2017, 2018 og 2019 Kl : Sak 12. Innmeldte saker fra lokallagene. Kl 19.30: Middag side 20

21 Onsdag 6. mai. Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl 12.00: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl Kl : Kl Kl : Kl 19.30: Kl 20.00: Sak 13 c. og d. Valg av HTV F. Særmøte Pause Kulturinnslag Sak 13 e. Valg av HTV-F som fylkesstyremedlem Sak 11 i. Saker fra fylkesstyret/forslag om vedtektsendring Sak 13 f. Valg av kontaktpersoner Sak 11 j. Saker fra fylkesstyret/forslag om vedtektsendring Pause med kaffe/te og enkel servering Hilsninger til årsmøtet Sak 13 g. Valg av øvrige medlemmer til fylkesstyret Sak 13 h. Valg av varamedlemmer til fylkesstyret Frist for innlevering av resolusjoner Lunsj Foredrag ved Geir Lippestad Debatt etter foredraget Politiske saker i grupper Sak 11 g. Saker fra fylkesstyret/utdanningspolitisk strategi Sak 11 d. Saker fra fylkesstyret/pensjon Sak 11 e. Saker fra fylkesstyret/rekruttering Sak 11 f. Saker fra fylkesstyret/profesjonsetisk råd Pause med kaffe/te og enkel servering Referater fra gruppedebatter og vedtak i sak 11 g og 11 f Sak 12. Innmeldte saker fra lokallagene Sak 14. Resolusjoner Underholdning Festmiddag side 21

22 Torsdag 7. mai. Kl : Sak 9. Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid Kl : Referater fra gruppedebatter i sak 11d, 11e Kl : Kulturinnslag Kl : Pause med kaffe/te og enkel servering Kl : Sak 11 c. Saker fra fylkesstyret/lønns- og arbeidsvilkår Kl : Hilsninger til årsmøtet Kl : Pause Kl : Sak 11 h. Saker fra fylkesstyret/ivaretakelse av ledermedlemmer Kl : Sak 14. Resolusjoner (vedtak) Kl : Lunsj Kl : Sak 14. Resolusjoner (vedtak), fortsetter Kl : Sak 13 i. og k. Valg av delegater til landsmøtet og valg av valgkomite Kl : Sak 13 j. og l. Valg av varadelegater til landsmøtet og valg av varamedlemmer til valgkomiteen Kl : Pause Kl : Sak 13.m. Forslag til kandidater til sentralstyret, Representantskapet, sentral valgkomite og kontrollkomiteen Kl : Sak 13 n. Valg til styret i Buskerud vikarkassefond Kl : Avslutning Kl : Reservetid side 22

23 SAK 5/ 15: GODKJENNING AV MØTEREGLEMENT Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Vedlegg: Forslag til møtereglement. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Møtereglementet vedtas. side 23

24 Vedlegg: Forslag til møtereglement Forslag til møtereglement: 1. Fylkesleder åpner møtet og leder forhandlingene under konstituering, godkjenning av fullmakter og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Stemmerett har valgte delegater fra lokallagene og fylkesstyrets medlemmer. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett under sak 7 og 8. (Melding og regnskap) Jfr. Utdanningsforbundets vedtekter Fylkesstyrets varamedlemmer har tale- og forslagsrett. En representant for Pedagogstudentene og en representant for pensjoniststyret i Buskerud gis tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan gi andre talerett. 3. Delegatene har stemmeplikt. Delegater som er ute i oppdrag for årsmøtet, kalles normalt inn i salen for å delta i avstemninger. 4. Delegater som ønsker ordet, melder seg på talelisten ved å vise delegatnummer til dirigentene. Saksinnledere kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. 5. Alle delegater som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum et halvt minutts taletid. 6. De som ber om ordet, må tale fra den faste talerstolen. Taletiden begrenses til tre minutter. Saksinnledere kan få utvidet taletid. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum et halvt minutts taletid. I tillegg har taleren et halvt minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk (replikk til replikk). 7. Dirigenter og delegater kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. side 24

25 8. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og delegatnummer. Forslag vises på skjerm og kopieres ikke til møtedeltakerne. 9. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 10. Når ikke annet er fastsatt i vedtektene, gjøres alle vedtak med vanlig flertall. Når det er likt stemmetall, skal det foretas ny avstemning. 11. Møtet avgjør voteringsmåten. 12. Alle delegater med stemmerett har plikt til å delta i alle forhandlinger. Eventuell søknad om permisjon leveres dirigentene og behandles av årsmøtet. Delegatene leverer sitt nummerskilt til leder av tellekorpset når de forlater møtesalen under forhandlingene. 13. Dersom en delegat melder avbud til årsmøtet før konstituering, kan det settes inn vararepresentant. Det kan ikke settes inn vararepresentant for delegater som må forlate møtet mens forhandlingene er i gang. 14. Årsmøtet er åpent for gjester, presse, radio og fjernsyn. Medlemmer og ansatte i Utdanningsforbundet Buskerud har rett til å være tilstede som observatører. Årsmøtet kan ved særskilt vedtak lukke hele eller deler av møtet. 15. Det avsettes rimelig tid til pauser. side 25

26 SAK 6/ 15: GODKJENNING AV VALGREGLEMENT Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Vedlegg: Forslag til valgreglement Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Valgreglementet vedtas. side 26

27 Vedlegg: Forslag til valgreglement Valgreglement for årsmøtet i Utdanningsforbundet Buskerud Generelt om valgene Valgene gjelder fra til og med Alle valg, med unntak av valg i konstitueringssaker, skal være skriftlig. Dirigentene kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen votering, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og det ikke foreligger andre forslag, og ingen av delegatene krever skriftlig valg. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene som er foreslått og som har svart ja. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: A. Innstilt av valgkomiteen B. Kandidater som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. Forslaget skal leveres skriftlig. For å bli valgt må en kandidat ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Dersom noen av valgene har gitt et annet resultat enn innstilt av valgkomiteen, eller valgkomiteen har delt innstilling skal denne gis anledning til å fremme ny innstilling etter hvert valg. Oversikt over valg på årsmøtet i kronologisk rekkefølge o dirigenter, referenter, redaksjonskomite, protokollunderskrivere og tellekorps o leder o nestleder o tillitsvalgte etter hovedavtalen HTV-F o HTV-F som fylkesstyremedlem o valg av kontaktpersoner o øvrige styremedlemmer til fylkesstyret o varamedlemmer for HTV-F til fylkesstyret o øvrige varamedlemmer til fylkesstyret o delegater til Landsmøtet o varadelegater til Landsmøtet o valg til styret i Buskerud vikarkassefond o valgkomite o varamedlemmer til valgkomite side 27

28 I tillegg foreslås det kandidater til sentralstyret, representantskapet, kontrollkomiteen og sentral valgkomite. Jf i vedtektene og retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Første kulepunkt over gjelder valg i konstitueringssaker og behandles ikke her. Gjennomføring av valgene Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor. Årsmøtet skal informeres om alle kandidatenes medlemsgruppetilhørighet og om eventuell bakgrunn som ledermedlem. 1. Valg av leder. Leder velges ved særskilt valg. Den kandidaten som får mer enn halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får mer enn halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg holdes mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet blir fulgt til bare to kandidater står igjen. Ved (nytt) valg mellom to kandidater, er den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes først et omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 2. Valg av nestleder Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor virksomheter på fylkesnivå. Ved gjennomføringen av slike valg deltar kun de årsmøterepresentantene som er tilsatt i den aktuelle virksomheten (vedtektene ). For øvrig gjelder de samme valgreglene som i punkt Valg av HTV-F som fylkesstyremedlem. Med hjemmel i vedtektene 16.5 har en HTV-F fulle rettigheter i fylkesstyret. I følge Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag sammensetning, valg og valgreglement september 2014 velges HTV-F som fylkesstyremedlem i plenum. 5. Valg av kontaktpersoner/styremedlemmer. (gjelder ved forsøksordning) Det velges kontaktpersoner/styremedlemmer for medlemsgruppene barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, faglig og administrativt støttesystem og universitet og høyskole. side 28

29 Kontaktpersonen for hver medlemsgruppe velges etter samme valgregler som for leder og nestleder. Dersom årsmøtet ikke klarer å få valgt kontaktperson for en eller flere medlemsgrupper, oppnevnes disse kontaktpersonene av fylkesstyret. 6. Valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret Etter valg av leder, nestleder, HTV-F og evt. kontaktpersoner velges øvrige medlemmer av fylkesstyret. Øvrige medlemmer av fylkesstyret velges samlet. Fylkesårsmøtet må se til at gjeldende kvoteringsregler i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 ivaretas: Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 %. Ingen medlemsgruppe alene skal ha mer enn 50 % av medlemmene inkludert leder, nestleder, HTV-F og kontaktpersoner. Minst en av kandidatene skal være ledermedlem. Medlemsgruppene barnehage, grunnskole og videregående opplæring/fagskole skal være representert. Medlemsgruppene høgskole og universitet samt faglig og administrativt støttesystem skal til vanlig være representert. Det skal før avstemningen opplyses hvilke kriterier som må være oppfylt for at stemmeseddelen skal være gyldig. Ved motstrid mellom prikkpunkt 1 og 2 over går prikkpunkt 2 foran. Ved skriftlig avstemning på øvrige styremedlemmer skal stemmeseddelen inneholde nøyaktig det antall navn som skal velges. Hver enkelt stemmeseddel skal også tilfredsstille kravene til kvotering. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, og de som får flest stemmer er i utgangspunktet valgt. Viser det seg at fylkesstyret etter denne opptellingen får færre enn 50 % kvinner, rykker det nødvendige antall kvinner opp på lista. Viser det seg etter dette at en medlemsgruppe har fått mer enn 50 % av medlemmene i fylkesstyret, flyttes den lavest rangerte fra denne medlemsgruppen (dog slik at det tas hensyn til kjønnskvotering dersom dette er nødvendig og mulig) ut av lista over valgte. Er det ikke mulig å tilfredsstille kravene i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 samtidig, går hensynene i 15.2 foran. Leder, nestleder, HTVog kontaktpersoner er allerede valgt, og kan ikke flyttes ut for å tilfredsstille kvoteringskrav. Mulighet for å bringe valget inn for overordnet organ ( mindretalls-anke ) Dersom et mindretall på 10 eller flere delegater på årsmøtet mener at det endelige side 29

30 resultat av styrevalget ikke tilfredsstiller kravene om rimelig representasjon fra medlemsgrupper, kan dette mindretallet bringe saken inn for sentralstyret. Slik mindretallsanke fremmes på årsmøtet før dette heves. Sentralstyret kan med endelig virkning gjøre om på rangeringen innenfor de samme rammer som fylkesårsmøtet har fullmakt til. 7. Valg av varamedlemmer for HTV-F til fylkesstyret HTV-F 2 og HTV-F 3 velges som 1. og 2. varamedlem for HTV-F som fylkesstyremedlem. 8. Valg av øvrige varamedlemmer til fylkesstyret Det skal velges åtte varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse skal velges fritt i særskilt valg etter samme valgregler som i punkt Valg av delegater til landsmøtet. Valg av delegater gjennomføres på samme måte som valget av øvrige styremedlemmer. Fordelingen mellom medlemsgrupper og kjønn skal tilfredsstille den fordeling som er bestemt av sentralstyret. 10. Valg av varadelegater til landsmøtet. Det skal velges varadelegater i prioritert rekkefølge. Disse skal velges i særskilt valg etter samme valgregler som i punkt Valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen har samme antall medlemmer som fylkesstyret med fradrag av leder og nestleder. Jfr. Vedtektene Valgkomiteen skal være sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler og velges på samme måte som øvrige styremedlemmer. 12. Valg av varamedlemmer til valgkomiteen. Det velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Valgene gjennomføres på samme måte som varamedlemmer til styret. 13. Forslag til kandidater til sentralstyret, representantskapet, sentral valgkomite og kontrollkomiteen. Fylkesårsmøtet foreslår kandidater til sentrale verv, jf. vedtektene på fritt grunnlag, det vil si uten nødvendigvis å ha spurt kandidatene først. 14. Valg til styret i Buskerud vikarkassefond. Det velges et medlem og et personlig varamedlem. Disse skal velges i særskilt valg etter samme valgregler som i punkt 1. side 30

31 SAK 7/ 15: MELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET BUSKERUD FOR PERIODEN Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesstyret Vedlegg: Melding Vedlegg: Oversikt over kursaktiviteten i perioden Vedlegg: Melding fra HTV-F Vedlegg: Rapport fra fylkeshovedverneombudet Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Melding med vedlegg for Utdanningsforbundet Buskerud for perioden tas til orientering. side 31

32 Melding for Utdanningsforbundet Buskerud for perioden VEDTEKSTFORANKRING Etter vedtektenes 48.4 er utarbeidelse av årsmelding en av fylkesstyrets oppgaver. Fylkesårsmøtets oppgave er å behandle meldingen, jfr. vedtektene Fylkesstyret legger med dette frem melding for perioden FYLKESSTYRETS VURDERING I starten av denne perioden har fylkesstyret brukt tid på overgang fra gammel struktur med seksjoner for ulike medlemsgrupper, til ny struktur uten seksjoner, men med ulike utvalg og råd. Fylkeslaget arbeidet høsten 2012 mye med landsmøtesakene, og deltok med 9 delegater på landsmøtet på Lillestrøm i november samme år. Fylkeslaget har i inneværende periode brukt mye tid på skolering av tillitsvalgte. Vi ser det som avgjørende for at våre tillitsvalgte skal kunne ivareta medlemmene på en god måte og være godt forberedt i møter med arbeidsgiver. Personalsaksarbeid har også krevd store ressurser, og vi har hatt flere tunge personalsaker. Enkelte av sakene har endt opp i rettsvesenet. Denne perioden har vært preget av endringer i politikk både fra arbeidsgiversiden og styresmaktene. Vi har hatt flere aksjoner, både knyttet til arbeidstid for barnehage, angrep på pensjonsavtaler og andre opparbeidede rettigheter. I forbindelse med tariffoppgjøret 2014 opplevde vi en situasjon som både utfordret og engasjerte oss, og som krevde handling og besluttsomhet. Ledelsen i Utdanningsforbundet anbefalte et meklingsforslag som medlemmene deretter med stort flertall forkastet. Dermed var det klart for en streik som var ulik andre streiker som vi har gjennomført. Fylkeslaget samarbeidet med Drammen lokallag om gjennomføringen av streiken og med alle lokallag om arrangementer og beredskap for streik. Vi er veldig fornøyde med arbeidet som er gjort fra enkeltmedlemmer, klubber, lokallag og sentralledd i forbindelse med streiken. Vi er også fornøyde med egen innsats. Det ble en synlig og kraftfull streik i Buskerud. Rett etter at streiken var over, fikk vi en ny stor utfordring gjennom regjerningens forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven. Dette ville gi alvorlige konsekvenser og bety en forverring av side 32

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Oppdatert 30.04.2015 Kl 12:40 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15:

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL. 8.-9. mai, Klækken Hotell. Fylkesårsmøtet 8.-9. mai, Klækken 2012 Hotell

PROTOKOLL. 8.-9. mai, Klækken Hotell. Fylkesårsmøtet 8.-9. mai, Klækken 2012 Hotell Fylkesårsmøtet Fylkesårsmøtet 8.-9. mai, Klækken Hotell PROTOKOLL Utdanningsforbundet Buskerud www.utdanningsforbundet.no/buskerud Tlf 23 13 82 00 Postboks 2454, Strømsø, Side 1 3003 Drammen. Besøksadresse:

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Deres dato. Deres referanse

Deres dato. Deres referanse Vår dato 03.11.14. 14 Vår referanse Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Møte/kursplan våren 2015. Sist revidert. 08.12.14 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019

Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016 2019 Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 21. februar 2012. Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 21. februar 2012 Møtested : Fylkeskontoret, Storgata 25 Møteleder: Anita Richardsen PROTOKOLL Tid: 21. februar 2012 kl. 10.30-16.30 Til stede

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017

Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Vår dato: Referanse: 27.04.2017 17/00005-15 Tone E. Stangnes Gjerstad Arkivkode: 032.3 Tlf: s. 1 av 8 Protokoll fra fylkesstyremøte 04/2017 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 27. april 2017 10.00-18.00 Fredag,

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 19. 09. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 01 11/12 Sted: Ålborg, Danmark Dato:

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund

OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund OPPLANDSKURS VÅR 2015 Versjon: 2015-01-14 Medlem i Akademisk Studieforbund Opplandskurs skolering av i Oppland Datoer for kursene er vedtatt i fylkesstyret: 18.12.2014 OK0115 13. jan nr 1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12

PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 1 PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 10/12 Tilstede: Forfall: Referent: 23. oktober 2012,, Hanne Hansson, Torkild Grimsrud, Renée Christin Røyneland, Anne Cathrine Fodstad, Torgeir Moen (ikke sak 56, 58 og

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 07.12. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 07 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016

Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 12.04.2016 16/00007-17 Protokoll Fylkesstyremøte 03/2016 Møtedato/tidspunkt: 12.04.2016, 10.00-16.30.-13.04.2016 09.00-14.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016

Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 08.03.2016 16/00005-22 Protokoll fra FYLKESSTYRET 02/2016 Møtedato/tidspunkt: 08.03.2016, 16.00-18.00.-09.03.2016 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks kontorer

Detaljer

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16

Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Årsmelding for Utdanningsforbundet Rauma 23.3.15-19.4.16 Medlemstall per avtaleområde/arbeidsstedstype mars 13 april 14 mars 15 april 16 Medlemmer i lokallaget 225 223 228 230 avtaleområder KS bhg 23 25

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte 05/2016

Protokoll fylkesstyremøte 05/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 21.06.2016 16/00009-21 Protokoll fylkesstyremøte 05/2016 Møtedato/tidspunkt: 21.06.16 kl. 09.30-16.30 22.06.16 kl. 09.00-15.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12

Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Vår dato: 31.10. 2011 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll: Fylkesstyremøte nr. 04 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato:

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter LM-SAK 3.3/12. Saksutredning 1 2 LM-SAK 3.3/12 VEDTEKTSENDRINGER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Saksutredning 3.3.1. Tema 1: Pensjonistenes rettigheter Innledningsvis vil sentralstyret opplyse om at

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15.

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 3. mars 2014. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø. Tid: 3. mars kl. 10.30-15. FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 3. mars 2014 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 3. mars kl. 10.30-15.30 Til stede fra styret: Forfall Thomas Nordgård Jon Arvid

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016

Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016 Vår dato: Referanse: Tlf: 8.12.2016 16/01240-22 Saksbehandler: Tone E. Stangnes Gjerstad Protokoll fra fylkesstyremøte nr 09/2016 Møtedato/tidspunkt: torsdag, 8. desember 2016 09.00-16.00 Fredag, 9. desember

Detaljer

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder

Møter Utdanningsforbundet Vest-Agder Vår dato 05.06.15. 14 Vår referanse Møte/kursplan høsten 2015. Sist revidert. 25.06.15 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler Synnøve T. Danielsen Direkte telefon 23 13 84 30 Mnd Dato Kurs i fylkeslaget

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 Quality Hotel & Resort 26.-28. mai Innhold Side 4 - Åpning Hilsningstaler Permisjoner Side 5 - Sak 01: Sak 02: Side 6 - Sak 03: Åpning og godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 17.06.2013 13/00888-3 Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Til stede: Forfall: Referent: Lisbet Strickert Jorid Østvik Preben P. Uthus Just

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: 27.4.2011 Sted: Institutt for journalistikk Tilstede: Morten Breivik, Ann Heidi Jensen, Hanne Merete Jensen, Guro Vatn, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene.

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. SAK 2: KONSTITUERING Det vises til vedtektene 58.1.1 Forhandlingene i sak 2.1.1-2.1.3 blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. 2.1.1 Godkjenning av innkalling 2.1.2 Godkjenning av fullmakter

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Retningslinjer, Utdanningsforbundet November 2008 Retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg Det gis her en oversikt over gjeldende nominasjonsprosedyrer foran landsmøtevalg, mht. tidsfrister,

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet

Uttalelse om vedtektsforslag. Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Til fylkesstyrene og lokallagsstyrene i Utdanningsforbundet Uttalelse om vedtektsforslag Styret for pensjonistene i Utdanningsforbundet innkalte for pensjonistlederne i fylkeslagene og fylkesstyrekontaktene

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Protokoll FST 08/2016

Protokoll FST 08/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 27.10.2016 16/01239-19 Protokoll FST 08/2016 Møtedato/tidspunkt: 27.10.2016, kl. 09.00-17.30 28.09.2016, kl. 09.00-12.15 Sted: Utdanningsforbundet Hedmarks

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17

Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte /17 Utdanningsforbundet Porsgrunn Innkalling styremøte 1 2016/17 Sted: Fagforeningskontoret Storgt 141 Tid: 19.8.16 kl.12.00-15.00 Bevertning: Pizza, brus kaffe og snacks Møteleder: Ordstyrer: Referent: Astrid

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Protokoll fra styremøte 06-10/11 i lokallag Akershus fylkeskommune i Utdanningsforbundet Akershus

Protokoll fra styremøte 06-10/11 i lokallag Akershus fylkeskommune i Utdanningsforbundet Akershus Vår dato 15.2.2011 Vår referanse 08/ Arkivkode Vår saksbehandler Telefon 23 06 77 10 Oslo, 2011.03.09 J.nr.: Arkiv: Protokoller Innkalt styremedlemmer med alle vara Geir Lyngstad Strøm HTV 1, Ine-Lill

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

SENTRAL KURSPLAN 2013

SENTRAL KURSPLAN 2013 SENTRAL KURSPLAN 2013 12.04.2013 Dato/Sted Ant dag Tema/Målsetting Målgruppe JANUAR SEK 0113 1 Saksbehandling i Nye tillitsvalgte fylkesplan 03.01. Utdanningsforbundet Lærernes Hus 30 deltakere SEK 0213

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer