Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud"

Transkript

1 Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol mai 2015

2 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER Vedlegg: Delegat- og deltakerliste... 6 SAK 1.3/ 15: VALG AV DIRIGENTER SAK 2.1/ 15: VALG AV REFERENTER SAK 2.2/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, protokollunderskrivere SAK 2.3/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, tellekorps SAK 2.4/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, redaksjonskomiteer SAK 3/ 15: SAKSLISTE Vedlegg: Forslag til saksliste SAK 4/ 15: GODKJENNING AV DAGSORDEN Vedlegg: Forslag til dagsorden SAK 5/ 15: GODKJENNING AV MØTEREGLEMENT Vedlegg: Forslag til møtereglement SAK 6/ 15: GODKJENNING AV VALGREGLEMENT Vedlegg: Forslag til valgreglement SAK 7/ 15: MELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET BUSKERUD Melding for Utdanningsforbundet Buskerud for perioden Vedlegg: Melding fra HTV-F Vedlegg: Årsrapporter fra Fylkeshovedverneombudet SAK 8/ 15: UTDANNINGSFORBUNDET BUSKERUDS REGNSKAP Vedlegg: Regnskap med revisjonsberetning for Utdanningsforbundet Buskerud Vedlegg: Regnskap med revisjonsberetning for Utdanningsforbundet Buskerud Vedlegg: Regnskap med revisjonsberetning for Utdanningsforbundet Buskerud SAK 9/ 15: RETNINGSLINJER FOR FYLKESSTYRETS ARBEID SAK 10/ 15: FYLKESSTYRETS RAMMEBUDSJETT Vedlegg: Fylkesstyrets rammebudsjett for 2016, 2017, 2018 og SAK 11a/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, Barnehagepolitisk offensiv SAK 11b/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, søknad om forsøk etter 23 i vedtektene - strukturforsøk SAK 11c/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, lønns- og arbeidsvilkår SAK 11d/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, lønns- og arbeidsvilkår, pensjon SAK 11e/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, lønns- og arbeidsvilkår, rekruttere og beholde SAK 11f/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, profesjonsetisk råd Vedlegg: Profesjonsetisk råd mandat og sammensetning SAK 11g/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, Utdanningspolitisk strategidokument Buskerud Vedlegg: Utdanningspolitisk strategidokument SAK 11h/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, ivaretakelse av ledermedlemmer side 2

3 SAK 11i/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, forslag til endring av vedtektenes 28.5 og Pensjonister og pedagogstudenters representasjon SAK 11j/ 15: SAKER FRA FYLKESSTYRET, forslag til endring av vedtektenes 45, punkt og 47, punkt SAK 12/ 15: SAKER FRA LOKALLAGENE SAK 12a/ 15: Sak fra Gol nettverk og medbestemmelse SAK 12b/ 15: Sak fra Drammen - lærerutdanning SAK 12c/ 15: Sak fra Drammen - lønn SAK 12d/ 15: Sak fra Nedre Eiker - godtgjøring SAK 12e/ 15: Sak fra Nedre Eiker karakterer valgfag SAK 12f/ 15: Sak fra Modum - stipendordninger SAK 12g/ 15: Sak fra Øvre Eiker - seniortiltak SAK 13/ 15: VALG OG NOMINASJONER SAK 13.1/ 15: Valg av fylkesleder SAK 13.2/ 15: Valg av nestleder SAK 13.3/ 15: Valg av HTV-F SAK 13.4/ 15: Valg av HTV-F som fylkesstyremedlem SAK 13.5/ 15: Valg av kontaktpersoner i fylkesstyret SAK 13.6/ 15: Valg av øvrige medlemmer til fylkesstyret SAK 13.7/ 15: Valg av varamedlemmer for HTV-F SAK 13.8/ 15: Valg av varamedlemmer til fylkesstyret SAK 13.9/ 15: Valg av delegater til landsmøtet SAK 13.10/ 15: Valg av varadelegater til landsmøtet SAK 13.11/ 15: Valg av valgkomite SAK 13.12/ 15: Valg av varamedlemmer til valgkomiteen SAK 13.13/ 15: Nominasjon av kandidater til sentralstyret, representantskapet, sentral valgkomite og kontrollkomiteen SAK 13.14/ 15: Valg av styremedlem i Buskerud vikarkassefond side 3

4 SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Årsmøtet ble kunngjort innen fristen 15. februar 2015 jfr. vedtektene Kunngjøringa ble sendt lokallagene som vedlegg i e-post , i tillegg til publisering på fylkeslagets nettsider. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Innkallingen godkjennes. side 4

5 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER. Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Dokumenter vedlagt saken: Liste over delegater. Sammendrag: Årsmøtet har 100 delegater (valgt av lokallagene for fylkeslagets årsmøteperiode) og 11 fylkesstyremedlemmer. Ved registreringen er det kontrollert at delegasjonene samlet er i samsvar med vedtektene. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Fullmaktene godkjennes. side 5

6 Vedlegg: Delegat- og deltakerliste Delegater Nr. Fornavn Etternavn Medl. gruppe Ledere Tihørighet 1 Anne Lise Søgnen Heien V Fylkesstyret, leder 2 Hanne Mathiassen G Fylkesstyret, nestleder 3 Ustad Marit G Fylkesstyret, medlem 4 Kari Rusten B Fylkesstyret, medlem 5 Thom Jambak V Fylkesstyret, medlem 6 Johannes Aagaard G Fylkesstyret, medlem 7 Grethe Hultgren G x Fylkesstyret, medlem 8 Mette Heieren Holseth F Fylkesstyret, medlem 9 Berit Nordby B Fylkesstyret, medlem 10 Thorbjørn Formo V Fylkesstyret, medlem 11 Gerd Solli G Fylkesstyret, medlem 12 Britt Elisabeth Blomholt G Drammen 13 Anne Lill Hovde Mortensen G Drammen 14 Heidi Reffhaug Hulbak G Drammen 15 Marianne Nielsen G Drammen 16 Randi Bjugn G Drammen 17 Belma Ramic G Drammen 18 Vera Østerud G Drammen 19 Per Gunnar Bjugn G Drammen 20 Ann Tjensvold G Drammen 21 Lena Mandal B Drammen 22 Marianne Hempel B Drammen 23 Anne-May Enger B Drammen 24 Manuchehr Sabri Ilkhici B Drammen 25 Janne Hals B Drammen 26 Armagan Pervane B Drammen 27 Esten N. Bjørstad B Drammen 28 Rita Warhuus V Drammen 29 Haldis S. Garnås V Drammen 30 Sigurd Bruusgaard V Drammen 31 Kåre Orten F Drammen side 6

7 32 Birgitte Edvardsen G Flesberg 33 Oddlaug Trøseng B Flesberg 34 Kjell Sævre G Flå 35 Ingvild Aas B Flå 36 Tonje Benedikte Kopstad V Gol 37 Helge Fivelstad G Gol 38 Tori Snerte G Hemsedal 39 Linn Lysåker Verpe B Hemsedal 40 Karianne Bakken G Hol 41 Arnhild L. Nedrestøl B Hol 42 Øistein Kristensen G Hole 43 Sofie Rødskog B x Hole 44 Heidi Jacobsen G Hurum 45 Hanne Dørdal B Hurum 46 Børre Holen G Hurum 47 Knut Ole Aasland G Kongsberg 48 Kari Ludvigsen G Kongsberg 49 Gunn M.B. Foss G Kongsberg 50 Astrid Fossestøl G x Kongsberg 51 Torunn Bjørnsen B Kongsberg 52 Morten Antonsen B Kongsberg 53 Dag Kristoffersen V Kongsberg 54 Hæge Nyrnes V Kongsberg 55 Lisbeth Aarkvisla F Kongsberg 56 Anne Lagesen G Kongsberg 57 Lars Erik Braaten B Krødsherad 58 Linda Aaskjær G Krødsherad 59 Eva Andersen G Lier 60 Stian Hofvind G Lier 61 Ellen Harris V Lier 62 Vibeke Haugen G x Lier 63 Bjørnar Opsal G x Lier 64 Anne Kari Ask Hodneland B Lier 65 Dag Tore Kallåk G Lier 66 Per Kristian Solevåg V Lier 67 Jan Stolp G Lier side 7

8 68 Hege Vollan G Modum 69 Hans Jørgen Ellingsen V Modum 70 Hege Skalstad B x Modum 71 Hege Løvstad Bye G x Modum 72 Tone Helen Skretteberg B Modum 73 Kristin Høibakk G Nedre Eiker 74 Live Braathen Ellingsen G Nedre Eiker 75 Lisbeth Lindquist G Nedre Eiker 76 Merete Lysebo Aass G Nedre Eiker 77 Anne Lene de Lange Hansen B Nedre Eiker 78 Randi Sønju B Nedre Eiker 79 Hanne Wilthil B Nedre Eiker 80 Gudbrand Tandberg G Nes 81 Hilde V. Brusletten B Nes 82 Magnhild Blaavarp G Nore og Uvdal 83 Gunn Karin Svendsen B Nore og Uvdal 84 Anne Gro G. Lundestad B Ringerike 85 Ragnar Midthaug G Ringerike 86 Carl Fredrik Østenrød G Ringerike 87 Hege Busterud G Ringerike 88 Jon Ovrum V Ringerike 89 Gro Føli V Ringerike 90 Lene Sparby B Ringerike 91 Mona Loe Haugaa G x Ringerike 92 Stine Kristoffersen B Ringerike 93 Audun Bakkerud V Ringerike 94 Jorunn W. Bjørge B Rollag 95 Eli Bjørge G Rollag 96 Hanne Lien Aaberg G Røyken 97 Joreid Halvorsen G x Røyken 98 Christian Hegna V Røyken 99 Geir Tidemann V Røyken 100 Eileen Berge B Røyken 101 Gro Østvik G Røyken 102 Marianne Vatnebryn G Sigdal 103 Mette Strand B Sigdal side 8

9 104 Cicile Mette-Lund G Øvre Eiker 105 Tor Jan Eikeland V Øvre Eiker 106 Anne Gro Hovde B x Øvre Eiker 107 Anne Barbro Kårtvedt G Øvre Eiker 108 Eva Kristin Thomassen G Øvre Eiker 109 Marit Kristvang F Øvre Eiker 110 Kolbjørn Aas G Ål 111 Tone Bråten Breie B Ål Antall delegater: Andre deltakere: Valgkomiteen (også tellekorps) Nr. Fornavn Etternavn Medl.gruppe Tihørighet 112 Jon Omberg Grunnskole Valgkomiteen 113 Anne Hermansen FAS Valgkomiteen 114 Kjersti Ebbestad Grunnskole Valgkomiteen 82 Magnhild Blaavarp Grunnskole Valgkomiteen 115 Anne Sofie Sæthre Barnehage Valgkomiteen 34 Kjell Sævre Grunnskole Valgkomiteen 116 Knut Gilhuus VGO Valgkomiteen 111 Tone Bråten Breie Barnehage Valgkomiteen Dirigenter Nr. Fornavn Etternavn Medl.gruppe Tihørighet 117 Sven Arne Sørensen Dirigent 118 Lisbet Grøvdal Dirigent 119 Randi Jebe Dirigent 120 Arvid Bjørke Dirigent Referenter Nr. Fornavn Etternavn Medl.gruppe Tihørighet 121 Rune Tore Husemoen HTV-F 2 Referent 122 Referent 123 Lise Julie Kvaløy Referent side 9

10 Ansatte Nr. Fornavn Etternavn Tihørighet 124 Bjørn Bjørnstad Ansatt Udf. Buskerud 125 Jan Sverre Tronsmoen Ansatt Udf. Buskerud 126 Olga Fyrie-Dahl Ansatt Udf. Buskerud Øvrige gjester Nr. Fornavn Etternavn Tihørighet 127 Einar Vamnes Udf. Buskerud 128 Sylva Husemoen Leder pensjoniststyret Udf. Buskerud 129 Tom Eikenes Nestleder, pensjoniststyret Udf. Buskerud 130 Anne-Valérie Sickinghe HTV-F 3 Udf. Buskerud 131 Heidi Varlo Pedagogstudentene 132 Mette Rønning HTV Hole lokallag 133 Paal M. Svendsen Nettredaktør Bladet Utdanning 134 Hege Valås Sentralstyremedlem Utdanningsforbundet 135 Marianne Frydendal Ass.sekretariatsjef Utdanningsforbundet 136 Astrid Røren Leder PF Buskerud 137 Jan Petter Gundersen Distriktssekretær LO Buskerud 138 Gry E. Juvelid Leder FO Buskerud 139 Halvor Lilleslett Ordfører Gol kommune 140 Karl Einar Schrøder-Nielsen Utdanningsdirektør Fylkesmannen i Buskerud 141 Marion Prytz Utviklingsveileder Buskerud 142 Geir Lippestad side 10

11 SAK 1.3/ 15: VALG AV DIRIGENTER Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Som dirigenter velges: For fylkesårsmøtet: Lisbet Grøvdal Sven Arne Sørensen Randi Jebe Arvid Bjørke 2. For særmøtet valg av HTV-F: Sven Arne Sørensen Randi Jebe side 11

12 SAK 2.1/ 15: VALG AV REFERENTER. Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Som referenter velges: 1. For fylkesårsmøtet: Rune Tore Husemoen Gøril Stamnes Lise Julie Kvaløy 2. For særmøtet valg av HTV-F: Rune Tore Husemoen side 12

13 SAK 2.2/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, protokollunderskrivere Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Dirigentene Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Til protokollunderskrivere velges: Knut Ole Aasland, Kongsberg Kristin Høibakk, Nedre Eiker side 13

14 SAK 2.3/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, tellekorps Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Dirigentene Fylkesstyret innstiller på at valgkomiteens medlemmer med unntak av valgkomiteens leder velges som tellekorps. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Følgende velges til tellekorps: Tone Bråten Breie Kjersti Ebbestad Anne Hermansen Anne Sofie Sæthre Kjell Sævre Magnhild Blaavarp Knut Gilhuus side 14

15 SAK 2.4/ 15: VALG AV MØTEANSVARLIGE, redaksjonskomiteer Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Dirigentene Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Til redaksjonskomiteer velges: Komite 1: Thom Jambak, fylkesstyret Randi Bjugn, Drammen Birgitte Edvardsen, Flesberg Tonje Benedikte Kopstad, Gol Marit Kristvang, Øvre Eiker Kolbjørn Aas, Ål Komite 2: Johs Aagaard, fylkesstyret Janne Hals, Drammen Heidi Jacobsen, Hurum Ellen Funner, Kongsberg Live Braathen Ellingsen, Nedre Eiker Audun Bakkerud, Ringerike side 15

16 SAK 3/ 15: SAKSLISTE Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Vedlegg: Forslag til saksliste Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Sakslisten godkjennes. side 16

17 Vedlegg: Forslag til saksliste SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I UTDANNINGSFORBUNDET BUSKERUD 2015 SAK 1 SAK 2 SAK 3 SAK 4 SAK 5 SAK 6: Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av fullmakter 1.3 Valg av dirigenter Valg av møteansvarlige 2.1 Referenter 2.2 Protokollunderskrivere 2.3 Tellekorps 2.4 Redaksjonskomite Godkjenning av sakliste Godkjenning av dagsorden Godkjenning av møtereglement Godkjenning av valgreglement SAK 7: Melding for Utdanningsforbundet Buskerud for perioden SAK 8: Utdanningsforbundet Buskeruds regnskap for 2012, 2013 og 2014 SAK 9: Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid SAK 10: Fylkesstyrets rammebudsjett for 2016, 2017, 2018 og 2019 side 17

18 SAK 11: Saker fra fylkesstyret 11 a Saker fra fylkesstyret/ Barnehagepolitisk offensiv 11 b Saker fra fylkesstyret/ Søknad om forsøksordning 11 c Saker fra fylkesstyret/ Lønns- og arbeidsvilkår 11 d Saker fra fylkesstyret/ Lønns- og arbeidsvilkår pensjon 11 e Saker fra fylkesstyret/ Lønns- og arbeidsvilkår rekruttering 11 f Saker fra fylkesstyret/ Profesjonsetisk råd 11 g Saker fra fylkesstyret/ Utdanningspolitisk strategi 11 h Saker fra fylkesstyret/ Ivaretakelse av ledermedlemmer 11 i Saker fra fylkesstyret/ Forslag om vedtektsendring - representasjon 11 j Saker fra fylkesstyret/ Forslag om vedtektsendring - kontaktpersoner SAK 12: Innmeldte saker fra lokallag 12 a Sak fra Gol, Medbestemmelse ved nettverksarbeid 12 b Sak fra Drammen, Lærerutdanning 12 c Sak fra Drammen, Lønn 12 d Sak fra Nedre Eiker, Godtgjøring 12 e Sak fra Nedre Eiker, Karakterer i valgfag 12 f Sak fra Modum, Stipendordninger 12 g Sak fra Øvre Eiker, Seniortiltak for barnehagelærere SAK 13: SAK 14 Valg og forslag til kandidater til sentrale verv Leder 13.2 Nestleder 13.3 Tillitsvalgte etter hovedavtalen, HTV-F 13.4 HTV-F som fylkesstyremedlem 13.5 Valg av kontaktpersoner (forutsetter forsøksordning, sak 11 b) 13.6 Øvrige styremedlemmer til fylkesstyret 13.7 Varamedlemmer for HTV-F til fylkesstyret 13.8 Øvrige varamedlemmer til fylkesstyret 13.9 Delegater til Landsmøtet Varadelegater til Landsmøtet Valgkomite Varamedlemmer til valgkomite Forslag til kandidater til sentralstyret, representantskapet, sentral valgkomité og kontrollkomiteen Valg til styret i Buskerud Vikarkassefondet Resolusjoner side 18

19 SAK 4/ 15: GODKJENNING AV DAGSORDEN. Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Vedlegg: Forslag til dagsorden Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Forslag til dagsorden godkjennes. side 19

20 Vedlegg: Forslag til dagsorden Forslag til dagsorden for årsmøtet i Utdanningsforbundet Buskerud 5., 6., og 7. mai Tirsdag 5. mai: Kl : Kulturinnslag Kl : Leders tale Hilsninger til årsmøtet Kl : Sak 1. Konstituering Kl : Sak 2. Valg av møteansvarlig Kl : Pause Kl : Sak 3 6. Sak 3 Godkjenning av saksliste Sak 4 Godkjenning av dagsorden Sak 5 Godkjenning av møtereglement Sak 6 Godkjenning av valgreglement Kl : Lunsj Kl : Hilsninger til årsmøtet Kl : Sak 7. Melding for Utdanningsforbundet Buskerud for perioden Kl : Sak 8. Utdanningsforbundet Buskeruds regnskap for 2012, 2013 og 2014 Kl : Sak 13 a. Valg av leder Kl : Sak 11 b. Saker fra fylkesstyret/søknad om forsøksordning Kl : Pause med kaffe/te og enkel servering Kl : Sak 13 b. Valg av nestleder Kl : Sak 11 a. Saker fra fylkesstyret/barnehagepolitisk offensiv Kl : Pause Kl : Sak 10. Fylkesstyrets rammebudsjett for 2016, 2017, 2018 og 2019 Kl : Sak 12. Innmeldte saker fra lokallagene. Kl 19.30: Middag side 20

21 Onsdag 6. mai. Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl : Kl 12.00: Kl : Kl : Kl : Kl : Kl Kl : Kl Kl : Kl 19.30: Kl 20.00: Sak 13 c. og d. Valg av HTV F. Særmøte Pause Kulturinnslag Sak 13 e. Valg av HTV-F som fylkesstyremedlem Sak 11 i. Saker fra fylkesstyret/forslag om vedtektsendring Sak 13 f. Valg av kontaktpersoner Sak 11 j. Saker fra fylkesstyret/forslag om vedtektsendring Pause med kaffe/te og enkel servering Hilsninger til årsmøtet Sak 13 g. Valg av øvrige medlemmer til fylkesstyret Sak 13 h. Valg av varamedlemmer til fylkesstyret Frist for innlevering av resolusjoner Lunsj Foredrag ved Geir Lippestad Debatt etter foredraget Politiske saker i grupper Sak 11 g. Saker fra fylkesstyret/utdanningspolitisk strategi Sak 11 d. Saker fra fylkesstyret/pensjon Sak 11 e. Saker fra fylkesstyret/rekruttering Sak 11 f. Saker fra fylkesstyret/profesjonsetisk råd Pause med kaffe/te og enkel servering Referater fra gruppedebatter og vedtak i sak 11 g og 11 f Sak 12. Innmeldte saker fra lokallagene Sak 14. Resolusjoner Underholdning Festmiddag side 21

22 Torsdag 7. mai. Kl : Sak 9. Retningslinjer for fylkesstyrets arbeid Kl : Referater fra gruppedebatter i sak 11d, 11e Kl : Kulturinnslag Kl : Pause med kaffe/te og enkel servering Kl : Sak 11 c. Saker fra fylkesstyret/lønns- og arbeidsvilkår Kl : Hilsninger til årsmøtet Kl : Pause Kl : Sak 11 h. Saker fra fylkesstyret/ivaretakelse av ledermedlemmer Kl : Sak 14. Resolusjoner (vedtak) Kl : Lunsj Kl : Sak 14. Resolusjoner (vedtak), fortsetter Kl : Sak 13 i. og k. Valg av delegater til landsmøtet og valg av valgkomite Kl : Sak 13 j. og l. Valg av varadelegater til landsmøtet og valg av varamedlemmer til valgkomiteen Kl : Pause Kl : Sak 13.m. Forslag til kandidater til sentralstyret, Representantskapet, sentral valgkomite og kontrollkomiteen Kl : Sak 13 n. Valg til styret i Buskerud vikarkassefond Kl : Avslutning Kl : Reservetid side 22

23 SAK 5/ 15: GODKJENNING AV MØTEREGLEMENT Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Vedlegg: Forslag til møtereglement. Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Møtereglementet vedtas. side 23

24 Vedlegg: Forslag til møtereglement Forslag til møtereglement: 1. Fylkesleder åpner møtet og leder forhandlingene under konstituering, godkjenning av fullmakter og valg av dirigenter. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Stemmerett har valgte delegater fra lokallagene og fylkesstyrets medlemmer. Fylkesstyrets medlemmer har ikke stemmerett under sak 7 og 8. (Melding og regnskap) Jfr. Utdanningsforbundets vedtekter Fylkesstyrets varamedlemmer har tale- og forslagsrett. En representant for Pedagogstudentene og en representant for pensjoniststyret i Buskerud gis tale- og forslagsrett. Årsmøtet kan gi andre talerett. 3. Delegatene har stemmeplikt. Delegater som er ute i oppdrag for årsmøtet, kalles normalt inn i salen for å delta i avstemninger. 4. Delegater som ønsker ordet, melder seg på talelisten ved å vise delegatnummer til dirigentene. Saksinnledere kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. 5. Alle delegater som ber om ordet til dagsorden, forretningsorden eller saksopplysning, får ordet straks og har maksimum et halvt minutts taletid. 6. De som ber om ordet, må tale fra den faste talerstolen. Taletiden begrenses til tre minutter. Saksinnledere kan få utvidet taletid. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker, hver på maksimum et halvt minutts taletid. I tillegg har taleren et halvt minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til duplikk (replikk til replikk). 7. Dirigenter og delegater kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek settes. Slike forslag tas straks opp til avstemning. side 24

25 8. Forslag skal leveres skriftlig og være undertegnet med navn og delegatnummer. Forslag vises på skjerm og kopieres ikke til møtedeltakerne. 9. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake. 10. Når ikke annet er fastsatt i vedtektene, gjøres alle vedtak med vanlig flertall. Når det er likt stemmetall, skal det foretas ny avstemning. 11. Møtet avgjør voteringsmåten. 12. Alle delegater med stemmerett har plikt til å delta i alle forhandlinger. Eventuell søknad om permisjon leveres dirigentene og behandles av årsmøtet. Delegatene leverer sitt nummerskilt til leder av tellekorpset når de forlater møtesalen under forhandlingene. 13. Dersom en delegat melder avbud til årsmøtet før konstituering, kan det settes inn vararepresentant. Det kan ikke settes inn vararepresentant for delegater som må forlate møtet mens forhandlingene er i gang. 14. Årsmøtet er åpent for gjester, presse, radio og fjernsyn. Medlemmer og ansatte i Utdanningsforbundet Buskerud har rett til å være tilstede som observatører. Årsmøtet kan ved særskilt vedtak lukke hele eller deler av møtet. 15. Det avsettes rimelig tid til pauser. side 25

26 SAK 6/ 15: GODKJENNING AV VALGREGLEMENT Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesleder Vedlegg: Forslag til valgreglement Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Valgreglementet vedtas. side 26

27 Vedlegg: Forslag til valgreglement Valgreglement for årsmøtet i Utdanningsforbundet Buskerud Generelt om valgene Valgene gjelder fra til og med Alle valg, med unntak av valg i konstitueringssaker, skal være skriftlig. Dirigentene kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen votering, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og det ikke foreligger andre forslag, og ingen av delegatene krever skriftlig valg. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene som er foreslått og som har svart ja. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: A. Innstilt av valgkomiteen B. Kandidater som det er fremmet forslag om fra årsmøtets talerstol. Forslaget skal leveres skriftlig. For å bli valgt må en kandidat ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Dersom noen av valgene har gitt et annet resultat enn innstilt av valgkomiteen, eller valgkomiteen har delt innstilling skal denne gis anledning til å fremme ny innstilling etter hvert valg. Oversikt over valg på årsmøtet i kronologisk rekkefølge o dirigenter, referenter, redaksjonskomite, protokollunderskrivere og tellekorps o leder o nestleder o tillitsvalgte etter hovedavtalen HTV-F o HTV-F som fylkesstyremedlem o valg av kontaktpersoner o øvrige styremedlemmer til fylkesstyret o varamedlemmer for HTV-F til fylkesstyret o øvrige varamedlemmer til fylkesstyret o delegater til Landsmøtet o varadelegater til Landsmøtet o valg til styret i Buskerud vikarkassefond o valgkomite o varamedlemmer til valgkomite side 27

28 I tillegg foreslås det kandidater til sentralstyret, representantskapet, kontrollkomiteen og sentral valgkomite. Jf i vedtektene og retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Første kulepunkt over gjelder valg i konstitueringssaker og behandles ikke her. Gjennomføring av valgene Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor. Årsmøtet skal informeres om alle kandidatenes medlemsgruppetilhørighet og om eventuell bakgrunn som ledermedlem. 1. Valg av leder. Leder velges ved særskilt valg. Den kandidaten som får mer enn halvparten av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får mer enn halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg holdes mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet blir fulgt til bare to kandidater står igjen. Ved (nytt) valg mellom to kandidater, er den valgt som får flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes først et omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 2. Valg av nestleder Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Valg av tillitsvalgte etter hovedavtalen innenfor virksomheter på fylkesnivå. Ved gjennomføringen av slike valg deltar kun de årsmøterepresentantene som er tilsatt i den aktuelle virksomheten (vedtektene ). For øvrig gjelder de samme valgreglene som i punkt Valg av HTV-F som fylkesstyremedlem. Med hjemmel i vedtektene 16.5 har en HTV-F fulle rettigheter i fylkesstyret. I følge Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag sammensetning, valg og valgreglement september 2014 velges HTV-F som fylkesstyremedlem i plenum. 5. Valg av kontaktpersoner/styremedlemmer. (gjelder ved forsøksordning) Det velges kontaktpersoner/styremedlemmer for medlemsgruppene barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, faglig og administrativt støttesystem og universitet og høyskole. side 28

29 Kontaktpersonen for hver medlemsgruppe velges etter samme valgregler som for leder og nestleder. Dersom årsmøtet ikke klarer å få valgt kontaktperson for en eller flere medlemsgrupper, oppnevnes disse kontaktpersonene av fylkesstyret. 6. Valg av øvrige medlemmer av fylkesstyret Etter valg av leder, nestleder, HTV-F og evt. kontaktpersoner velges øvrige medlemmer av fylkesstyret. Øvrige medlemmer av fylkesstyret velges samlet. Fylkesårsmøtet må se til at gjeldende kvoteringsregler i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 ivaretas: Det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 %. Ingen medlemsgruppe alene skal ha mer enn 50 % av medlemmene inkludert leder, nestleder, HTV-F og kontaktpersoner. Minst en av kandidatene skal være ledermedlem. Medlemsgruppene barnehage, grunnskole og videregående opplæring/fagskole skal være representert. Medlemsgruppene høgskole og universitet samt faglig og administrativt støttesystem skal til vanlig være representert. Det skal før avstemningen opplyses hvilke kriterier som må være oppfylt for at stemmeseddelen skal være gyldig. Ved motstrid mellom prikkpunkt 1 og 2 over går prikkpunkt 2 foran. Ved skriftlig avstemning på øvrige styremedlemmer skal stemmeseddelen inneholde nøyaktig det antall navn som skal velges. Hver enkelt stemmeseddel skal også tilfredsstille kravene til kvotering. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, og de som får flest stemmer er i utgangspunktet valgt. Viser det seg at fylkesstyret etter denne opptellingen får færre enn 50 % kvinner, rykker det nødvendige antall kvinner opp på lista. Viser det seg etter dette at en medlemsgruppe har fått mer enn 50 % av medlemmene i fylkesstyret, flyttes den lavest rangerte fra denne medlemsgruppen (dog slik at det tas hensyn til kjønnskvotering dersom dette er nødvendig og mulig) ut av lista over valgte. Er det ikke mulig å tilfredsstille kravene i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 samtidig, går hensynene i 15.2 foran. Leder, nestleder, HTVog kontaktpersoner er allerede valgt, og kan ikke flyttes ut for å tilfredsstille kvoteringskrav. Mulighet for å bringe valget inn for overordnet organ ( mindretalls-anke ) Dersom et mindretall på 10 eller flere delegater på årsmøtet mener at det endelige side 29

30 resultat av styrevalget ikke tilfredsstiller kravene om rimelig representasjon fra medlemsgrupper, kan dette mindretallet bringe saken inn for sentralstyret. Slik mindretallsanke fremmes på årsmøtet før dette heves. Sentralstyret kan med endelig virkning gjøre om på rangeringen innenfor de samme rammer som fylkesårsmøtet har fullmakt til. 7. Valg av varamedlemmer for HTV-F til fylkesstyret HTV-F 2 og HTV-F 3 velges som 1. og 2. varamedlem for HTV-F som fylkesstyremedlem. 8. Valg av øvrige varamedlemmer til fylkesstyret Det skal velges åtte varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Disse skal velges fritt i særskilt valg etter samme valgregler som i punkt Valg av delegater til landsmøtet. Valg av delegater gjennomføres på samme måte som valget av øvrige styremedlemmer. Fordelingen mellom medlemsgrupper og kjønn skal tilfredsstille den fordeling som er bestemt av sentralstyret. 10. Valg av varadelegater til landsmøtet. Det skal velges varadelegater i prioritert rekkefølge. Disse skal velges i særskilt valg etter samme valgregler som i punkt Valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen har samme antall medlemmer som fylkesstyret med fradrag av leder og nestleder. Jfr. Vedtektene Valgkomiteen skal være sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler og velges på samme måte som øvrige styremedlemmer. 12. Valg av varamedlemmer til valgkomiteen. Det velges seks varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Valgene gjennomføres på samme måte som varamedlemmer til styret. 13. Forslag til kandidater til sentralstyret, representantskapet, sentral valgkomite og kontrollkomiteen. Fylkesårsmøtet foreslår kandidater til sentrale verv, jf. vedtektene på fritt grunnlag, det vil si uten nødvendigvis å ha spurt kandidatene først. 14. Valg til styret i Buskerud vikarkassefond. Det velges et medlem og et personlig varamedlem. Disse skal velges i særskilt valg etter samme valgregler som i punkt 1. side 30

31 SAK 7/ 15: MELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET BUSKERUD FOR PERIODEN Saksbehandler: Saksframlegg: Fylkesstyret Fylkesstyret Vedlegg: Melding Vedlegg: Oversikt over kursaktiviteten i perioden Vedlegg: Melding fra HTV-F Vedlegg: Rapport fra fylkeshovedverneombudet Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Melding med vedlegg for Utdanningsforbundet Buskerud for perioden tas til orientering. side 31

32 Melding for Utdanningsforbundet Buskerud for perioden VEDTEKSTFORANKRING Etter vedtektenes 48.4 er utarbeidelse av årsmelding en av fylkesstyrets oppgaver. Fylkesårsmøtets oppgave er å behandle meldingen, jfr. vedtektene Fylkesstyret legger med dette frem melding for perioden FYLKESSTYRETS VURDERING I starten av denne perioden har fylkesstyret brukt tid på overgang fra gammel struktur med seksjoner for ulike medlemsgrupper, til ny struktur uten seksjoner, men med ulike utvalg og råd. Fylkeslaget arbeidet høsten 2012 mye med landsmøtesakene, og deltok med 9 delegater på landsmøtet på Lillestrøm i november samme år. Fylkeslaget har i inneværende periode brukt mye tid på skolering av tillitsvalgte. Vi ser det som avgjørende for at våre tillitsvalgte skal kunne ivareta medlemmene på en god måte og være godt forberedt i møter med arbeidsgiver. Personalsaksarbeid har også krevd store ressurser, og vi har hatt flere tunge personalsaker. Enkelte av sakene har endt opp i rettsvesenet. Denne perioden har vært preget av endringer i politikk både fra arbeidsgiversiden og styresmaktene. Vi har hatt flere aksjoner, både knyttet til arbeidstid for barnehage, angrep på pensjonsavtaler og andre opparbeidede rettigheter. I forbindelse med tariffoppgjøret 2014 opplevde vi en situasjon som både utfordret og engasjerte oss, og som krevde handling og besluttsomhet. Ledelsen i Utdanningsforbundet anbefalte et meklingsforslag som medlemmene deretter med stort flertall forkastet. Dermed var det klart for en streik som var ulik andre streiker som vi har gjennomført. Fylkeslaget samarbeidet med Drammen lokallag om gjennomføringen av streiken og med alle lokallag om arrangementer og beredskap for streik. Vi er veldig fornøyde med arbeidet som er gjort fra enkeltmedlemmer, klubber, lokallag og sentralledd i forbindelse med streiken. Vi er også fornøyde med egen innsats. Det ble en synlig og kraftfull streik i Buskerud. Rett etter at streiken var over, fikk vi en ny stor utfordring gjennom regjerningens forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven. Dette ville gi alvorlige konsekvenser og bety en forverring av side 32

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015

Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Årsmøte i Utdanningsforbundet Gjøvik 2015 Viken folkehøgskole Onsdag 18. mars kl. 18:00 Barnas utdanning starter i barnehagen! Program Åpning ved leder Aud Heiberg Allsang: Din tanke er fri Besøk fra Utdanningsforbundet

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00

ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 ÅRSMØTE Hotell City - 7. april 2011 Kl.18.00 Innhold: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning fra Utdanningsforbundet Fredrikstad 4. Regnskap 5. Retningslinjer for arbeidet i lokallaget i kommende periode.

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 ÅRSMØTESAK NR.1: REGNSKAP OG BUDSJETT... 4 ÅRSMØTESAK NR 2: ÅRSMELDINGER... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE KONSTITUERING AV ÅRSMØTET... 2 A. VELKOMMEN VED LEDER AV STYRET... 2 B. INNKALLING... 2 C. MØTEREGLEMENT... 2 D. VALG AV DIRIGENTER... 3 E. VALG AV REFERENTER... 3 F. VALG AV TELLEKORPS...

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012

Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Protokoll Utdanningsforbundets landsmøte 2012 Lillestrøm, 5. 8. november 2012 Innhold Møtetider... 3 Åpningsmøtet... 3 Delegater... 4 Sak 1 Konstituering... 10 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling og fullmaktane

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012

Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Vår dato 23.04.12 Protokoll 1 2012/13, konstituerende styremøte mandag 23. april 2012 Møtet ble holdt på Park Hotell. Til stede: Ellen Stigum, Mari O. Bjerke, Asle Milde, Mona Lie Jigarp, Ann Kariin Kildal

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER

`s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER `s LANDSMØTE 2012 STOREFJELL RESORT HOTEL, GOL 9.-12. SEPTEMBER 2012 - PROGRAM - DELTAGERLISTE - ÅRSMØTE DOKUMENTER PROGRAM LANDSMØTE FOR SFN 2012 Søndag 9. september kl. 18.00 kl. 19.00 Registrering Aftensbord

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 24. august 2012. Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 24. august 2012 Møtested : Quality Hotell Saga, Tromsø PROTOKOLL Tid: 24. august 2012 kl. 0900-15.30 Til stede fra styret: I tillegg: Forfall:

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer