medlemmer forvaltede boliger tilknyttede boliger borettslag 92 boligbyggelag. Årsstatistikk 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "702 244 medlemmer 329 286 forvaltede boliger 240 498 tilknyttede boliger 4 593 borettslag 92 boligbyggelag. Årsstatistikk 2004"

Transkript

1 medlemmer forvaltede boliger tilknyttede boliger borettslag 92 boligbyggelag Årsstatistikk 2004

2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er blitt utgitt årlig siden Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk boligsektor Årsstatistikken for 2004 er basert på innhenting av tall fra NBBLs medlemslag om deres organisasjon, boligforvaltning, boligbygging og boligomsetning pr Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag. Statistikken er innhentet og utarbeidet av seniorrådgiver Dag Rune Arntsen og informasjonssekretær Brita Schmidt Pedersen i NBBL. Vi takker boligbyggelagene for arbeidet som er gjort for å hente frem de opplysningene som benyttes i statistikken. Mai 2005

3 Innhold Sammendrag 4 1. Organisasjon Medlemsutvikling Administrasjon 5 2. Forvaltningsvirksomhet Eierform Boligbyggelagenes størrelse Utvikling i boligforvaltning Boligstørrelse Geografisk spredning 8 3. Byggevirksomhet Igangsatte boliger Ferdigstilte boliger Bygging etter boligtype Bygging etter eierform De ti mest byggeaktive medlemslag Planer om igangsetting i Boligomsetning Utvikling i bruktboligpriser Omsetningskanal Opplysninger om de enkelte medlemslag 13 3

4 Sammendrag Organisasjon Ved utgangen av 2004 hadde NBBL 94 medlemslag, fordelt på 92 boligbyggelag og 2 andre boligselskaper. Av de 94 medlemslagene hadde 80 lag egen administrasjon, 4 lag ble administrert av andre boligbyggelag, mens 10 lag ble administrert av en kommune, et regnskapskontor e.l. Boligbyggelagene hadde ved årsskiftet til sammen medlemmer. I løpet av 2004 meldte det seg inn personer, mens personer meldte seg ut. Kun i årene har medlemstallet i boligsamvirket vært høyere enn i dag. Boligbyggelagene hadde ved utgangen av året ansatte som utførte årsverk. Forvaltningsvirksomhet Boligbyggelagenes hovedoppgave er relatert til de tilknyttede borettslagene. Ved utgangen av 2004 var det boliger i borettslag tilknyttet et av boligbyggelagene som er medlemmer i NBBL. Utover dette forvaltet boligbyggelagene, enten direkte eller gjennom heleide datterselskap, boliger i frittstående borettslag, boligsameier, utleiestiftelser m.m. Boligbyggelagenes forvaltningsmasse pr var dermed boliger. Byggevirksomhet Boligbyggelagene igangsatte boliger i Det var en økning på 69 prosent fra 2003, og det høyeste igangsettingstallet i boligsamvirket siden Antallet i 2004 utgjorde nesten 16 prosent av den samlede igangsetting i Norge. Boligbyggelagene fullførte boliger i Dette var 14 prosent flere enn i 2003, og utgjorde i overkant av 12 prosent av den totale ferdigstillingen i Norge. Boligomsetning Gjennomsnittsprisen på en brukt bolig i boligbyggelagenes tilknyttede borettslag var kr i Dette var 10,6 prosent høyere enn i Siden 1994 har det vært en nominell prisvekst på borettslagsboliger på 196 prosent, dvs nesten en tredobling. Av de omsatte boligene i boligsamvirket i 2004 ble 53 prosent omsatt gjennom boligbyggelaget eller et eiendomsmeglerfirma tilknyttet boligbyggelaget. Ved 26 prosent av omsetningene ble boligen kjøpt gjennom benyttelse av forkjøpsrett. 4

5 1. Organisasjon Ved utgangen av 2004 hadde NBBL 94 medlemslag, fordelt på 92 boligbyggelag og 2 andre boligselskaper. Dette var to færre enn ved utgangen av De tre siste årene har det vært en reduksjon på 8 medlemslag som følge av fusjoner. I 2004 ble Porsgrunn Boligbyggelag og Bamble Boligbyggelag slått sammen under navnet Porsgrunn og Bamble Boligbyggelag. I tillegg ble Skåre Boligbyggelag innlemmet i Haugesund Boligbyggelag. 1.1 Medlemsutvikling Ved utgangen av 2004 var det registrert medlemmer i NBBLs medlemslag. Dette var ca flere enn ved utgangen av I 2004 meldte personer seg inn i et boligbyggelag, mens personer meldte seg ut. I løpet av de siste syv årene har boligbyggelagene fått nesten flere medlemmer, og det er bare i årene at NBBL har registrert et høyere medlemstall enn nå. I alt 68 av de 92 medlemslagene hadde en nettoøkning eller et uendret antall medlemmer fra utgangen av 2003 til utgangen av Størst var veksten i OBOS med flere medlemmer. I tillegg økte medlemstallet med over personer i Trondheim og Omegn BBL, Bergen og Omegn BBL og Vestlandske BBL. Av de medlemmene var (65%) personer såkalte ikke-boende medlemmer, dvs at de ikke er andelseiere i et av de tilknyttede borettslag som boligbyggelagene forvalter. Av de boende medlemmene var juridiske andelseiere Figur 1. Antall medlemmer i boligsamvirket, Administrasjonen Av NBBLs 94 medlemslag hadde 80 egen administrasjon ved utgangen av medlemslag ble administrert av andre boligbyggelag, mens 10 lag ble administrert av et regnskapskontor eller lignende Ansatte Årsverk I boligbyggelagene med egen administrasjon var det ansatte pr , og i løpet av året ble det utført årsverk. 222 årsverk var i lagenes tekniske avdelinger boligbyggelag hadde en økning i bemanningen i 2004, mens 16 boligbyggelag reduserte antall ansatte Det er stor spredning i antall ansatte boligbyggelagene imellom. OBOS er størst, og hadde ved utgangen av året 595 ansatte, mens 26 boligbyggelag (med egen administrasjon) hadde fem eller færre ansatte Figur 2: Antall ansatte og årsverk i boligbyggelag, Av figur 2 ser vi at det i årene var en sterk årlig vekst i antall ansatte og årsverk i boligbyggelagene. I de siste to årene har den vært mer avtakende.

6 2. Forvaltningsvirksomhet Ved utgangen av 2004 bestod boligsamvirkets "kjernemasse" av boliger i tilknyttede borettslag. Utover dette forvaltet boligbyggelagene, enten direkte eller gjennom heleide datterselskap, boliger. Disse er organisert i frittstående borettslag, boligsameier, utleiestiftelser m.m. Boligbyggelagenes forvaltningsmasse pr var dermed på boliger. 2.1 Eierform Direkte forvaltning Datterselskap Total forvaltning Antall Antall Antall Antall Antall Antall selskap boliger selskap boliger selskap boliger Eierform Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Boligsameie Stiftelser Annet Totalt Tabell 1. Forvaltede boliger fordelt etter eierform Den sentrale forvaltningsoppgaven for boligbyggelagene er å være forretningsfører for de tilknyttede borettslag, dvs borettslag som ble stiftet av boligbyggelagene. Ved utgangen av 2004 var over boliger organisert i denne eierformen. I tillegg inngår nesten frittstående borettslagsboliger i boligbyggelagenes forvaltningsmasse. De resterende forvaltede boligene er i sameier, stiftelser eller har andre tilknytningsformer. 2.2 Boligbyggelagenes størrelse Antall Antall Prosentvis Gj.snittlig medlemslag boliger andel av ant. bol. antall pr boliger medlemslag under forvaltning Over ,10 % ,80 % Under ,00 % 378 Totalt % Tabell 2. Forvaltede boliger fordelt etter boligbyggelagenes størrelse 6 Tabell 2 baserer seg på total forvaltningsmasse hos boligbyggelagene, og viser at det er stor spredning i størrelsen på boligbyggelagene. De 12 største lagene forvalter nesten to tredjedeler av totalt forvaltede boliger. OBOS er størst blant NBBLs medlemmer med nesten boliger under forvaltning, mens Namsskogan BBL er det minste med 29 forvaltede boliger.

7 2.3 Utvikling i boligforvaltning Figur 3 viser utviklingen i boligbyggelagenes forvaltede boliger i de siste ti årene. I denne perioden har total forvaltningsmasse økt med ca boliger, fra boliger i 1994 til over i Blant de tilknyttede borettslagene har økningen vært på boliger, mens de øvrige boligene har vært organisert i frittstående borettslag, boligsameier mm Figur 3: Forvaltede boliger i boligsamvirket, Boligstørrelse Figur 4 viser boligbyggelagenes boliger i tilknyttede borettslag - fordelt etter antall rom. Nesten 70 prosent av boligene har 3 eller 4 rom, i tillegg til bad og kjøkken, og kun 3 prosent har 5 rom eller mer. Gjennomsnittsstørrelsen på boligsamvirkets boliger er etter NBBLs beregninger ca 73 kvm. Ifølge tall fra Folkeog boligtellingen 2001 er gjennomsnittsstørrelsen for hele boligmassen i Norge 114 kvm. 5 rom 3% 1 rom 4% 2 rom 24% 4 rom 33% 3 rom 36% Figur 4. i tilknyttede borettslag etter antall rom 7

8 2.5 Geografisk spredning Kommuner Komm. m/ Innbyggere Innb. komm. Pros.andel totalt BBL-boliger totalt* m/bbl-boliger* innbyggere Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Hele landet Tabell 3: Antall kommuner og innbyggere, totalt og i kommuner med boliger forvaltet av boligbyggelag (*Kilde: SSB, Befolkningstall pr ) Tabell 3 viser antall fylker, kommuner og innbyggere i Norge. I tillegg viser den antall kommuner hvor boligbyggelag forvalter boliger - samt innbyggertall i disse kommunene. forvaltet av boligbyggelag finner vi i 219 av landets 433 kommuner. I de 219 kommunene bor 3,9 mill (85%) av landets 4,6 mill innbyggere. Størst er BBLrepresentasjonen i Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold med tilstedeværelse i tilnærmet samtlige kommuner. Lavest er representasjonen i Vest-Agder, Nord-Trøndelag og Troms. Her finner vi BBL-boliger i 12 av fylkenes 64 kommuner. Disse kommunene har imidlertid over halvparten av folkemengden i de gjeldende fylkene. 8

9 3. Byggevirksomhet Blant NBBLs medlemslag ble det i 2004 satt i gang bygging av boliger. Dette var en økning på nærmere 70 prosent fra året før, og det høyeste byggetall i boligsamvirket siden Videre ferdigstilte lagene boliger i 2004, og det var 14 prosent flere enn i Igangsatte boliger Igangsatte boliger Igangsatte boliger Boligsamvirkets andel - Norge totalt* boligsamvirket av total igangsetting År ,3 % ,3 % ,6 % ,1 % ,6 % ,8 % ,9 % ,2 % ,3 % ,9 % ,5 % Tabell 4. Igangsatte boliger, (*Kilde: SSB, Byggearealstatistikk) Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det på landsbasis ble registrert igangsatt boliger i Dette var en økning på 29 prosent fra I boligsamvirket var økningen på hele 69 prosent, og andelen av total igangsetting var dermed 15,5 prosent. 3.2 Ferdigstilte boliger Ferdigstilte boliger Ferdigstilte boliger Boligsamvirkets andel - Norge totalt* boligsamvirket av ferdigstilte boliger År ,9 % ,4 % ,4 % ,1 % ,4 % ,8 % ,3 % ,9 % ,9 % ,8 % ,2 % Tabell 5. Ferdigstilte boliger, (*Kilde: SSB, Byggearealstatistikk) 9 I boligsamvirket var det en økning i antall ferdigstilte boliger på 14 prosent fra 2003 til Siden det også var en markert økning i total ferdigstilling var det kun en liten påplussing i boligsamvirkets andel av total fullføring fra 2003 til 2004.

10 3.3 Bygging etter boligtype Figur 5 viser igangsatte boliger i boligsamvirket i de siste ti år, fordelt etter boligtype. Av de igangsatte boligene i boligsamvirket i 2004 var (62%) blokkleiligheter, mens (38%) var boliger i ulike småhusprosjekter. I boligsamvirkets boligmasse er godt over 60 prosent blokkleiligheter Småhus Blokk Figur 5. Igangsatte boliger fordelt etter boligtype, Bygging etter eierform 94 prosent av boligbyggelagenes ferdigstilte boliger i 2004 var organisert i tilknyttede borettslag eller boligsameier. Et stort flertall av boligene er bygd for fritt salg til boligbyggelagenes egne medlemmer. I de senere år har boligbyggelagenes samarbeid med kommuner knyttet til offentlig subsidiert boligbygging blitt redusert, hovedsakelig som følge av nedtrappingen av omsorgsboligreformen. Lagene har derfor i større grad en rolle på linje med andre private utbyggere. Annet 1% Boligsameier 18% Stiftelser 5% Tilknyttede borettslag 76% Figur 6. Ferdigstilte boliger i boligsamvirket i 2004 etter organisasjonsform 10

11 3.5 De ti mest byggeaktive medlemslag Ferdigstilte boliger Boligbyggelag OBOS Bodø BBL 273 Tønsberg-Nøtterøy BBL 263 Lier BBL 245 Stor-Bergen BBL 196 USBL 182 Romerike BBL 161 Porsgrunn BBL 155 Vestlandske BBL 137 Larvik BBL 132 Totalt Tabell 6. Medlemslagene med høyest antall igangsatte boliger i 2004 NBBLs største medlemslag OBOS igangsatte over boliger i 2004, og lå dermed høyest blant lagene innen byggeaktivitet. Dette bidro også til at nesten 60 prosent av boligsamvirkets igangsatte prosjekter i 2004 var i regi av de ti mest byggeaktive lagene. 55 av NBBLs medlemslag igangsatte byggeprosjekter i Planlagt igangsetting i 2005 Ved inngangen til 2005 hadde boligbyggelagene planer om å sette i gang bygging av boliger i løpet av året. Boligene skal oppføres gjennom 206 prosjekter. I figur 7 har vi satt opp boligbyggelagenes plantall ved inngangen til de enkelte år, og det som lagene faktisk satte i gang. Gjennom årene har plantallene vært langt høyere enn faktiske igangsettingstall. I 2004 ble imidlertid den trenden brutt, og vi fikk et år der lagene satte i gang flere boliger enn de hadde planlagt! NBBLs prognose for boligbyggelagene i 2005 er igangsatte boliger Faktisk igangsatte Planlagt igangsatte Figur 7. Planlagt og faktisk igangsetting i boligsamvirket,

12 4. Boligomsetning Gjennomsnittsprisen på en borettslagsbolig økte med over 10 prosent fra 2003 til Siden 1994 har det vært nesten en tredobling i boligprisene, målt i nominelle kroner. 4.1 Utvikling i bruktboligpriser Figur 8 har NBBLs omsetningsstatistikk som kilde, og viser årlig gjennomsnittspris for en omsatt borettslagsbolig. Tallene er fordelt etter kjøpesum pluss andel fellesgjeld. Gjennomsnittsprisen i 2004 var kroner og det var 10,6 prosent ( kr) høyere enn i I forhold til 1994 har det vært en nominell prisvekst på 196 prosent, mens realprisveksten (prisvekst korrigert for inflasjon) har vært på 140 prosent Fellesgjeld 1200 Kjøpesum Figur 8. Priser på brukte boliger i boligsamvirket, Kroner i tusen. 4.2 Omsetningskanal Av de omsatte boligene i boligsamvirkets tilknyttede borettslag i 2004 ble 53 prosent omsatt gjennom boligbyggelag eller et eiendomsmeglerfirma tilknyttet boligbyggelaget (f.eks. Garanti). 40 prosent ble omsatt gjennom meglerfirma/advokatkontor etc. utenfor boligbyggelaget, mens 7 prosent var overdragelser der mellommann ikke ble benyttet. Ved 26 prosent av omsetningene ble boligen kjøpt gjennom benyttelse av forkjøpsrett. 12

13 5. Opplysninger om de enkelte medlemslag Her følger statistiske opplysninger om hvert enkelt av NBBLs 94 medlemslag, sortert etter fylke. I presentasjonen foreligger detaljerte tall om lagenes organisasjon, forvaltning og boligbygging pr. utgangen av Innledende definisjoner: Eierformer Tilknyttet borettslag: Et tilknyttet borettslag er et borettslag som er stiftet av et boligbyggelag og der det er et krav om at andelseierne i borettslaget også skal være andelseiere i boligbyggelaget. Frittstående borettslag: Et frittstående borettslag er et borettslag som er stiftet av andelseierne og der det ikke er noe krav om at andelseierne skal være andelseiere i boligbyggelaget. Boligtype Blokk: Med blokk menes hus bygd av ildfast materiale med flere enn 2 etasjer og med minst 10 boliger og en (eller flere) felles oppgang(er). Småhus: Med småhus menes rekkehus, 4-mannsbolig, enebolig og andre småhustyper. Stiftelse: Med en stiftelse forstås en formuesverdi som selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av f.eks. ideel, humanitær eller sosial art. En boligstiftelse har til formål å skaffe boliger til nærmere bestemte grupper. Eierseksjonssameie: Et sameie som kan bestå av både boligseksjoner og næringsseksjoner, hvor seksjonseierne har en enerett til å bruke sine seksjoner. Vi har både rene sameier for boligseksjoner og for næringsseksjoner, men vi kan også ha kombinasjonssameier hvor for eksempel det er næringsseksjoner på grunnplanen, mens det er boligseksjoner i de øvrige etasjer. 13

14 Total Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,8 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag 743 Stiftelser 160 Boligsameier 984 Annet 195 Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering* 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i ferdigstilt i spesifisering 14 i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag - i stiftelser 135 i boligsameie 529 Annet 36 Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger *Enkelte BBL har ikke spesifisert for antall rom og/eller boligtype

15 Østfold Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Moss Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i , ,8 16 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser Boligsameier Annet Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i ferdigstilt i spesifisering i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger

16 Østfold Rakkestad Rygge Sarpsborg SUM Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,5 28,9 121 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser Boligsameier Annet Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i ferdigstilt i spesifisering 16 i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger

17 Akershus Eidsvoll Follo Lørenskog Nannestad Nittedal Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i , ,4 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser Boligsameier Annet Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i ferdigstilt i spesifisering i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger

18 Akershus Romerike Ullensaker Østli brl. Ås Sum Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,5 2,2-1,5 106,8 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser Boligsameier Annet Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i ferdigstilt i spesifisering 18 i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger

19 Oslo Ensliges Landsforbund LHL Bygg OBOS USBL Sum Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i , ,6 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser Boligsameier Annet Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i ferdigstilt i spesifisering i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger

20 Hedmark Elverum Hamar Kongsvinger Moelv Sum Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,8 27,4 17,2-50,4 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser Boligsameier Annet Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i ferdigstilt i spesifisering 20 i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger

21 Oppland Gjøvik Lillehammer Otta Sum Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i , ,1 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser Boligsameier Annet Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i ferdigstilt i spesifiering i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger

22 Buskerud Drammen Kongsberg Lier Midt Buskerud Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,4 8 15,6 4 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser Boligsameier Annet Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i 2004 ferdigstilt i spesifisering i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger

23 Buskerud Nedre Eiker Nesbyen Ringerike Sum Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,1 70,1 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser Boligsameier Annet Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i ferdigstilt i spesifisering i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger

24 Vestfold Holmestrand Horten Larvik Medlemstall pr Nye medlemmer Medlemmer i avgang Antall ansatte i BBL pr Antall årsverk i ,2 15,6 28,9 Tilknyttede borettslag Frittstående borettslag Stiftelser Boligsameier Annet Sum forvaltede selskaper i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Sum forvaltede boliger i tilknyttede borettslag - spesifisering 1 rom og kj./hybler rom og kj rom og kj rom og kj rom og kj./flere rom i småhus i blokk igangsatt i ferdigstilt i ferdigstilt i spesifisering 24 i tilknyttede borettslag i frittstående borettslag i stiftelser i boligsameie Annet Ferdigstilte småhusboliger Ferdigstilte blokkboliger

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

Borettslagenes Sikringsfond. Årsrapport 2007

Borettslagenes Sikringsfond. Årsrapport 2007 Borettslagenes Sikringsfond Årsrapport 2007 1 Innholdsfortegnelse Urolige tider? 3 Norske Boligbyggelag 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Årsregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 revisjonsberetning

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering RAPPORT 2011 A/L NBBL Kristin Helena Amundsen 2 Forord Det er behov for oppbygging av nasjonal kunnskap

Detaljer

Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond

Årsrapport 2010. Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Årsrapport 2010 Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond Innholdsfortegnelse Nye krav til sikringsordninger 3 Norske Boligbyggelag 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Årsregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Boligbyggelagenes arbeid for å tilrettelegge for gode bomiljøer og hvordan møte støyutfordringer

Boligbyggelagenes arbeid for å tilrettelegge for gode bomiljøer og hvordan møte støyutfordringer Boligbyggelagenes arbeid for å tilrettelegge for gode bomiljøer og hvordan møte støyutfordringer Konferansen Støy og gode bomiljøer Seniorrådgiver Kristin H. Amundsen ka@nbbl.no Å bo. «bua» å holde til

Detaljer

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012 Notater Documents 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Notater 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold

Næringsanalyse for BTV. Buskerud, Telemark og Vestfold Næringsanalyse for BTV Buskerud, Telemark og Vestfold Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 19/2006 Næringsanalyse for BTV 2 Næringsanalyse for BTV Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk

Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Innvandrerbefolkningen flytter oftere til sentrale strøk Personer med innvandrerbakgrunn flytter i større grad enn andre fra utkantstrøk til sentrale områder. Store deler av flyttetapet til Vestlandet

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligsamvirkets Forsikring AS

Boligsamvirkets Forsikring AS Boligsamvirkets Forsikring AS Innhold Vi ser fremover 3 Gratulerer med de første 10 år 4 10 år i boligbyggelagenes tjeneste 6 Vardeåsen 1 Borettslag - første med BS fulltegningsforsikring 10 Elvebredden

Detaljer

Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting

Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting Kjetil Sørlie Ann Ragnhild Broderstad Flytting til byer fra distrikstområder med samisk bosetting Samarbeidsrapport NIBR/UiT- Senter for samisk helseforskning Flytting til byer fra distriktsområder med

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk april 2014 INNHOLd Hovedpunkter Prisutviklingen Antall solgte boliger Omsetningstid Antall aktive annonser Boligtyper, prisutvikling Datagrunnlag og metode 2 4 7 8 10 12 13 Vedlegg Geografi ske områder

Detaljer

Bosted. Regional analyse Vestfold

Bosted. Regional analyse Vestfold Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Vestfold KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 61/2012 Tittel: Regional analyse Vestfold Undertittel: TF-notat nr: 61/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Mai 2014 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode 13 Vedlegg Geografiske områder prisutvikling

Detaljer

Årshefte 2012. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2012 Side 1

Årshefte 2012. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag. Årshefte 2012 Side 1 Årshefte 2012 Gjøvik og Omegn Boligbyggelag Årshefte 2012 Side 1 Bilde: De nye boligene på Diseth, Biri Forord Driftsinntektene i 2012 ble på kr 18 484 399,- og resultatet ble kr. 874 797 før skatt. Resultatet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer