Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet."

Transkript

1 FORSLAGS- OG VEDTAKSPROTOKOLL NJs LANDSMØTE SANDEFJORD, MAI 2003 Tirsdag 6. mai Sak 1: Åpning Landsmøtet ble åpnet ved NJs leder Olav Njaastad. Sak 2: Konstituering Sak 2a: Godkjenning av innkallingen Vedtak: Innkallingen ble godkjent. Sak 2b: Navneopprop, med minnestund Olav Njaastad leste opp liste over avdøde medlemmer. Det ble gjennomført ett minutts stillhet. Tore Sjølie foretok navneopprop. Det var 140 delegater i salen. Sak 2c: Valg av to ordstyrere NJs leder Olav Njaastad foreslo Hilde Charlotte Solheim og Sven Arne Buggeland som ordstyrere. Vedtak: Hilde Charlotte Solheim og Sven Arne Buggeland ble enstemmig valgt som ordstyrere. Møtelederne overtok deretter møteledelsen Sak 2d: Valg av to protokollsekretærer Møtelederne foreslo Kjetil H Dale og Anne-Lise Hammer som protokollsekretærer. Vedtak: Kjetil H Dale og Anne Lise Hammer ble enstemmig valgt som protokollsekretærer. Sak 2e: Godkjenning av dagsorden Landsstyret la frem følgende forslag til dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Navneopprop, med minnestund c) Valg av to ordstyrere d) Valg av to protokollsekretærer e) Godkjenning av dagsorden og forretningsorden

2 f) Valg av redaksjonskomité (3 medlemmer) g) Valg av tellekorps (4 medlemmer) 3. Valgkomiteen legger fram liste over foreslåtte kandidater 4. Saksliste: Behandling og debatt av arbeidsmiljøundersøkelsen Fokus på nedbemanning Fokus på midlertidig ansatte Etikk; debatt om journalistisk adferd i lys av Hedrumrapporten, Orderudsaken og Bruråsutvalgets arbeid med dekningen av Tønnesaken. Andre innkomne forslag: Se eget sakspapir 5. NJs beretning for perioden 6. NJs regnskap og revisjonsberetning 7. Beretning fra kontrollkomiteen 8. Den faglige situasjonen 9. Endring av vedtektene 10. NJs programmer a) NJs program og utdanningspolitiske manifest b) Tiltaksplan 11. Økonomi: Langtidsbudsjett 12. Kontingent 13. Valg 14. Avslutning Vedtak: Forslaget til dagsorden ble enstemmig godkjent. Sak 2e: Godkjenning av forretningsorden Landsstyret la frem følgende forslag til forretningsorden: 1. Landsmøtet er åpent, med mindre det vedtas å behandle en sak for lukkede dører. Alle NJ-medlemmer har adgang til landsmøtet som tilhørere. 2. NJs leder åpner landsmøtet og leder møtet under konstitueringen. Ved landsmøtets åpning foretas navneopprop. Endringer i representasjonen under møtet meddeles ordstyrerne som foran møtestart hver økt redegjør for endringer i møtets sammensetning. 3. Landsmøtet velger følgende landsmøtefunksjonærer: To ordstyrere. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. To protokollsekretærer, Redaksjonskomité og tellekorps. 4. Begrensninger i taletid kan bestemmes av landsmøtet. 5. Til forretningsorden kan ingen få ordet mer enn 2 ganger til hver sak. 6. Forslag unntatt de som gjelder forretningsorden, må leveres elektronisk og skriftlig til ordstyreren, undertegnet av forslagsstilleren. Forslag som ikke er fremmet skriftlig, anses ikke som fremmet. Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 2 av 48

3 Trekkes forslag skal dette også gjøres skriftlig. 7. Etter at det er satt strek kan forslag ikke fremmes eller trekkes. 8. Vedtak treffes om ikke annet følger av NJs vedtekter ved alminnelig flertall, unntatt ved vedtektsendring hvor det kreves 2/3 flertall. Ved stemmelikhet betraktes et forslag som forkastet. 9. Landsstyret har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for vedtak de har vært med på som medlemmer av landsstyret. 10. Landsmøtet kan med 4/5 flertall blant samtlige stemmeberettigede vedta å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten, såfremt saken ikke innebærer vedtektsendringer. Vedtak i slike saker krever samme flertall blant samtlige stemmeberettigede. 11. Landsmøtet kan henvise forslag til redaksjonskomitéen. Komiteen kan ikke fremme nye saker for landsmøtet. 12. Ved valg er benkeforslag tillatt, men kan bare gjelde kandidater som har sagt seg villig til å motta valg. 13. I tillegg til representanter som angitt i NJs vedtekter 19 har ledere av NJs sentralt oppnevnte forhandlingsutvalg, de konserntillitsvalgte i sammenslutninger som nevnt i NJs vedtekter 3 møte- og talerett på landsmøtet. 14. Generalsekretær og de faglige sekretærer har tale - og forslagsrett på NJs landsmøte. Vedtak: Forslaget til forretningsorden ble enstemmig vedtatt. Sak 2f: Valg av redaksjonskomité (fem medlemmer) Olav Njaastad fremmet følgende forslag på medlemmer av redaksjonskomité: Rune Valderhaug, leder, Åsne Haugli, Kristine Østvold, Kjetil H Dale og Lars Aarønæs. Vedtak: Rune Valderhaug, Åsne Haugli, Kristine Østvold, Kjetil H Dale og Lars Aarønæs ble enstemmig valgt som redaksjonskomité. Rune Valderhaug ble valgt som leder av redaksjonskomiteen. Sak 2g: Valg av tellekorps (fire medlemmer) Olav Njaastad fremmet følgende forslag på tellekorps: Nils Kvamsdal, Stina Håkensbakken, Olav Juven og Bror Blichfeldt. Vedtak: Nils Kvamsdal, Stina Håkensbakken, Olav Juven, Bror Blichfeldt ble enstemmig valgt som tellekorps. *** Sak 3: Valgkomiteen legger frem liste over foreslåtte kandidater til landsstyret og kontrollkomité Valgkomiteens leder Berit Rekaa la fram listen med foreslåtte kandidater til landsstyret i NJ for perioden : Austenå Ann-Magrit, NJ Berge Knut Magnus, NRK Oslo Bjørsvik Leif Kjartan, NRK Oslo Eidsvåg Terje, Adresseavisen Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 3 av 48

4 Engesvik Gøril, Levanger-Avisa Eriksen Frode, ex digi.no Floberghagen Elin, Østlandets Blad Fossbakken Erlend, Kampanje Heggen Egil, Valdres Haanes Kjetil, Sunnmørsposten Jensen Skjalg, NRK Finnmark Johansen Ragnhild, Varden Kvaal Bjørn, frilanser Larssen Lars Anders Døvle, Tønsberg Blad Lien Trondar, Avisa Tromsø Løkkebø Lars, Telemarksavisa Mathiesen Birgit Røe, frilanser Münchow Otto von, frilanser Norheim Astrid Dalehaug, Dagen Pettersen Egil, TV2 Rosenberg Ulf, Stavanger Aftenblad Ruud Marianne, Skolefokus Raanes Sigmund, NRK Trondheim Solbakk Mona, NRK Samiradio Solberg Audun, VG Solheim Hilde Charlotte, ex Nettavisen Spence Thomas, Aftenposten Stabell Eva, NRK Oslo Strifeldt Kari, Avisa Nordland Thorsen Kolbjørn, Telemarksavisa Torgersen Hilde, NRK Oslo Vartdal Solfrid, Sunnmørsposten Vindsland Steinar, Fædrelandsvennen Våga Finn, Stavanger Aftenblad Valgkomiteens leder Berit Rekaa la fram følgende kandidater til kontrollkomiteen: Næss Asgaut, Dagens Næringsliv Stavanger Torgersen Hilde, NRK Oslo Tronstad Hans, Trondhjems, Adresseavisen Valderhaug Rune, Bergen, Bergens Tidende Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 4 av 48

5 Sak 3: Landsstyret legger frem liste over foreslåtte kandidater til valgkomiteen Landsstyret, ved Olav Njaastad, la frem følgende forslag til medlemmer av valgkomiteen: Marit Ulriksen, Rana Blad - leder Knut Magnus Berge, NRK Steinar Aasen, Romerikes Blad Ann-Magrit Berge, Frilansjournalistene Bjørn Aage Krane, Stavanger Aftenblad Tor Leif Pedersen, Bergens Tidende Marit Heiene, Romsdals Budstikke Personlige vararepresentanter: For Marit Ulriksen - Gunnar Grytaas, Fiskeribladet Troms For Steinar Aasen - Karl Martin Bakke, IJ Østfold For Knut Magnus Berge - Yngve Kvistad, VG Oslo For Ann-Magrit Berge - Birgitte Gransæter, NRK Vestfold For Bjørn Aage Krane - Connie Bentzrud Rasch, TV 2 Kr.sand For Tor Leif Pedersen - Jon Sørland, Firdaposten S&F For Marit Heiene - Jørn Arve Flått, NRK Tyholt Landsmøtetale ved NJs leder Olav Njaastad Olav Njaastad talte bl.a. om endrede rammevilkår og utfordringer NJ og bransjen står overfor i den kommende perioden. Sak 4: Arbeidsmiljøundersøkelsen Bjørg Åse Sørensen la frem resultatet av arbeidsmiljøundersøkelsen Journalister i arbeid en reise i tre tiårs redaksjonsmiljøer. Olav Njaastad overrakte blomster og takket henne for arbeidet som er utført i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelsen. * Ordstyrerne ga praktiske opplysninger om gjennomføringen av møtet. Ketil Heyerdahl demonstrerte hvordan forslag legges inn i møtesystemet og hvordan taletid ble vist på skjerm for delegatene. Til den enkelte sak vil det bli bestemt hvor lang taletid som skal gjelde; som hovedregel tre minutter til innlegg, og ett minutt til replikk. Pause Arne König fra det svenske forbundet, hilste til NJ og overrakte gave til avtroppende leder, Olav Njaastad. * Det ble åpnet for spørsmål og debatt til innledningen om arbeidsmiljøundersøkelsen. Det ble vedtatt tre minutters taletid for innlegg og ett minutt til replikk. Følgende tok ordet: Connie Bentzrud Rasch, Hege Lyngved Odinsen, Reidar Jensen, Bjørn Einar Skarbø, Sigmund Raanes, Johs Kalvemo og Trondar Lien. Øystein Hagen tok ordet til replikk til Johs Kalvemo. Bjørg Åse Sørensen fikk ordet til avslutning. Sak 4: Arbeidsmiljøundersøkelsen nedbemanning NJs nestleder Ann-Magrit Austenå holdt innledning med hovedfokus på nedbemanning i bransjen. Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 5 av 48

6 Det ble vedtatt taletid på tre minutter til innlegg og ett minutt til replikk. Til innledningen tok følgende ordet: Håkon Letvik, Anette Løberg, Audun Solberg, Håvard Svensvik, Hilde Nyman, Elin Flodberghaven, Steinar Vindsland, Solfrid Vartdal, Karine Wetlesen, Marianne Ruud, Kjell Werner, Finn-Ove Hågensen, Otto von Munchow, Kjetil H Dale, Håkon Okkenhaug, Kjersti Mosbakk, Steinar Aasen, Marit Almendingen, Hilde Gullhaug, Arne Sellæg, Sigmund Raanes, Steinar Vindsland, og Bjørn Steinar Skarbø. Landsstyret, ved Ann-Magrit Austenå, fremmet forslag om at Landsmøtet vedtar de fire første avsnittene i Oslo Journalistklubbs forslag til Landsmøteuttalelse, og at øvrige avsnitt og punkter i forslaget blir behandlet under tiltaksplanen: Landsmøtet i Norsk Journalistlag retter en ny og kraftig advarsel til medieeiere som tvinger gjennom bemanningsreduksjoner og oppsigelser i bedrifter som går med overskudd eller har gode utsikter til å gjøre det. Norsk Journalistlag vil kjempe mot en slik utvikling med alle tilgjengelige midler. Oppsigelser og nedbemanning i bedrifter som samtidig betaler utbytte til eierne, er umoralsk, uansvarlig og korttenkt. NJ forventer langsiktighet fra medieeierne. Landsmøtet i NJ ser derfor med stor bekymring på at medieeierne i enkeltår med svake resultater tyr til nedbemanning og oppsigelser, eller trusler om dette. Færre journalister og dårligere arbeidsmiljø vil svekke kvaliteten på journalistikken. Det vil igjen kunne føre til dårligere resultater og færre lesere, seere og lyttere - og dermed ny utrygghet. Kjell Werner fremmet forslag om følgende tillegg: Ordet STORE legges til foran overskudd i første setning. Vedtak: Forslaget fra OJ ble vedtatt med overveldende flertall. Vedtak: Forslaget fra Kjell Werner ble forkastet med overveldende flertall. Middag Sak 13: Valg presentasjon og utspørring av nestlederkandidatene Det ble innledningsvis opplyst at Elin Floberghagen stiller som kandidat til nestledervervet. Kandidatene til nestledervervet i NJ Steinar Vindsland, Elin Floberghagen og Sigmund Raanes presenterte seg med korte innlegg. Utspørring av kandidatene ble foretatt av Kjetil H Dale. Kaffepause Sak 4: Arbeidsmiljøundersøkelsen midlertidig ansatte Eva Stabel, medlem av NJs arbeidsutvalg, holdt en innledning med hovedfokus på midlertidig ansettelse. I debatten deltok følgende: Terje Eidsvåg, Heidi Katrine Bang, Cecilie Klem, Bjørn Kvaal, Magne Vik Bjørkøy, Britt Sandaker, Reidar Jensen, Elin Floberghagen, Håkon Okkenhaug, Tore Skadal, Torgny Hasås og Marianne Ruud. Øystein Hagen tok replikk til Tore Skadals innlegg. Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 6 av 48

7 På vegne av Landsstyret fremmet Eva Stabell følgende forslag til vedtak: Forslag til uttalelse fra NJs landsmøte til arbeidsgivere/redaktører: Landsmøtet i Norsk Journalistlag oppfordrer alle arbeidsgivere i mediene til å ta arbeidsforholdene for frilansere, midlertidig ansatte og vikarer alvorlig. Landsmøtet krever - at eiere og redaktører følger norsk arbeidsmiljølov og EU-direktiv som slår fast likebehandling av faste og midlertidige ansatte - både når det gjelder lønn og andre forhold - at tilkallingsvikarer og andre journalister som blir tilkalt på kort varsel, får ekstra kompensert for dette - at vikarer blir ansatt for hele den reelle vikarperioden - at kontraktene respekterer journalisters opphavsrett - at alle redaksjonene gjennomgår egen bruk av midlertidig ansatte med tanke på om de har krav på fast ansettelse. Permanent behov for arbeidskraft skal dekkes av fast ansatte. Det er vesentlig for journalistisk kvalitet, arbeidsmiljø, produksjon og for framtidig rekruttering at midlertidig ansatte og frilansere får gode arbeidsforhold. Landsmøtet i Norsk Journalistlag gjør arbeidsgiverne oppmerksom på at organisasjonen vil følge forholdene til frilansere og vikarer i redaksjonene nøye. * Vedtak: Landsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. * Landsmøtetrim ved Karin Wetlesen etterfulgt av kulturelt innslag ved Rino Rotevatn. * Sak 4: Andre innkomne forslag retningslinjer under streik NJs nestleder Ann-Magrit Austenå holdt en innledning hvor hun redegjorde for bakgrunnen for og innholdet i landsstyrets forslag til retningslinjer under streik. Det ble vedtatt tre minutters taletid for innlegg og ett minutt til replikk. Etter første taler ble det vedtatt to minutters taletid for innlegg og ingen adgang til replikk. Under debatten tok følgende ordet. Ingeborg Marie Jensen, Sissel Visted, Nils Lorentzen, Per Erik Knive, Audun Solberg, Kjell Ove Holsbøvåg, Rune Valderhaug, Astrid Dalehaug Norheim, Leif Steinholt, Trondar Lien, Bjørn Steinar Skarbø, Lars Døvle Larsen, Jan Børge Leirvik, Ingeborg Marie Jensen og Terje Eidsvåg. Ann-Magrit Austenå fikk ordet til oppklaring av forslaget fra Leif Steinholt. Austenå foreslo at strek oppheves for å diskutere Steinholts forslag. Etter forslag fra ordstyrerne vedtok landsmøtet ikke å oppheve strek. Til denne saken forelå følgende forslag til behandling: Fra Landsstyret ble lagt frem følgende forslag til vedtak som ble vedtatt på Landsstyrets møte mars 2003: Retningslinjer under streik landsmøtets syn på regler under streik 1. Publisering under streik Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 7 av 48

8 NJ er i mot publisering under streik. Tilleggsforslag fra Leif Steinholt: Dette innebærer at NJ er mot at ansvarlig redaktør utfører streikende journalisters arbeid. 2. Underordnede redaktørers adferd NJ mener: NJ anerkjenner ikke det såkalte delegasjonssynspunktet. Underordnede redaktører skal ikke utføre streikende journalisters arbeid. 3. Frilansere NJ mener: NJ-organiserte frilansere blir pålagt ikke å levere til streikerammet redaksjon. Andre frilansere oppfordres til å vise solidaritet med de streikende. 4. Arbeidsvillige (timelønnede, tilkallingsvikarer o.a.) NJ mener: Ingen utenfra skal gå inn i streikerammet bedrift og utføre de streikende journalisters arbeid. 5. Journaliststudenter i praksis NJ mener: Journaliststudenter har ingenting i en streikerammet mediebedrift å gjøre. 6. Uorganiserte journalister NJ mener: Uorganiserte skal ikke gjøre streikende journalisters arbeid. 7. Andre i bedriften NJ mener: Ansatte som gjør noe som til vanlig er de streikende journalisters arbeidsoppgaver, er streikebrytere. 8. Forhåndsprodusert stoff NJ mener: Stoff forhåndsprodusert av streikende journalister og NJ-organiserte frilansere før streiken var et faktum, skal ikke publiseres under streik. 9. Arkivmateriale NJ mener: Arkivstoff produsert av journalister i streik, skal ikke publiseres under streiken. 10. Informasjonsstoff og leserinnlegg NJ mener: Informasjonsstoff og leserinnlegg skal kun brukes slik det brukes til vanlig og ikke framstilles som selvstendig, redaksjonelt bearbeidet materiale. 11. Byråstoff NJ mener: Byråstoff produsert av journalister i streik skal behandles som annet forhåndsprodusert stoff eller arkivstoff dvs ikke publiseres under streiken. 12. Stoffutveksling NJ mener: Bruk av utvekslet stoff til erstatning for streikendes arbeid er streikebryteri. 13. Produksjonsselskaper NJ mener: Stoff fra uavhengige produksjonsselskaper må ikke erstatte streikerammet stoff. Forslag fra Ingeborg Marie Jensen.: Retningslinjer under streik. Nytt punkt 14: 14. NJ mener: Alt stoff som presenteres under en streik skal krediteres. Det må være åpenhet om hvem som produserer stoff under en streik, slik at det ikke hersker tvil om NJmedlemmenes oppslutning om konflikten. 15. Lovlig blokade NJ mener: Under lovlig konflikt er det tillatt for de streikende å bruke lovlige midler for å forhindre streikesabotasje og streikebryteri. Det er tillatt for de streikende å informere om - og å advare mot konsekvenser for frilansere, uorganiserte og andre ansattegrupper, som ikke respekterer de streikendes lovlige konflikt. Forslag fra Ingeborg Marie Jensen: Retningslinjer under streik. Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 8 av 48

9 Landsstyret skal arbeide for en avklaring med arbeidsgiverne om at medarbeidere som har turnusfri/fri etter vaktplanen under en streik, ikke skal trekkes i lønn for denne perioden. Vedtak: Forslaget fra Leif Steinholt ble forkastet med stort flertall. Vedtak: Forslaget fra Ingeborg Marie Jensen til nytt punkt 14 ble vedtatt med overveldende flertall. Vedtak: Forslaget fra Ingeborg Marie Jensen om avklaring av lønnstrekk for streikende som har fri/turnusfri behandles under punkt 4 Andre innkomne forslag. Vedtak: Landsstyrets forslag ble vedtatt med akklamasjon. Overskriften i punkt 7 ble - etter muntlig forslag fra Jan Børge Leirvik - vedtatt endret fra Andre yrkesgrupper i bedriften til Andre i bedriften. Nummereringen endres i forhold til det endelige vedtaket. * Slutt 1. dag. Nattmat. * Onsdag 7. mai Permisjonssøknader Søknad om permisjon fra Birgit Røe Mathisen og Håkon Letvik ble innvilget. Vidar Frislie møter som delegat for Birgit Røe Mathisen, og Heidi Johnsen møter for Håkon Letvik i hans fravær. * Sak 5: NJs beretning for perioden april mai 2003 Dirigentene gikk i gjennom beretningen og NJs oppfølging av forslagene fra landsmøtet i Følgende tok ordet: Anton Granhus, Leif Steinholt, Olav Njaastad, Rune Valderhaug og Ida Grieg Rissnæs, styreleder i Journalisten, som ble innvilget talerett til å svare på spørsmål fra Rune Valderhaug. Vedtak: Beretningen ble tatt til etterretning. Sak 6: NJs regnskap og revisjonsberetning for perioden Trond Idås redegjorde for NJs regnskaper og fondsforvaltning. Møtelederne gjorde oppmerksom på at det var fremmet to forslag til NJs drift og fondsforvaltning. Forslagsstiller: Torgny Hasås. NJs fonds bør forvaltes på en konservativ måte. Andelen aksjer bør være liten for unngå tap når aksjekursene faller. Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 9 av 48

10 Forslagsstiller: Gunnar Grytås. Landsmøtet viser til regnskapet for 2002, budsjett 2003 og langtidsbudsjett for Landsmøtet mener det må finnes en bedre balanse mellom utgiftene til sentral drift på den ene siden, og innsatsområdene organisasjonsbygging, faglig arbeid og medlemsservice på den andre. Landsmøtet ber derfor landsstyret sørge for at utgiftene til sentral drift ikke skal overstige 55 prosent av NJs budsjett. Landsmøtet forutsetter at dette kravet er oppfylt ved utgangen av Møtelederne foreslo at forslagene fra Grytås og Hasås ble oversendt redaksjonskomiteen. Vedtak: Forslagene fra Grytås og Hasås oversendes redaksjonskomiteen. Følgende tok ordet: Torgny Hasås, Trond Idås, Torgny Hasås, Gunnar Grytås, Solfrid Vartdal, Leif Steinholt, Olav Njaastad og Magne Vik Bjørkøy Vedtak: Regnskapene for og revisjonsberetningene ble enstemmig godkjent. (Uten stemmegivning fra medlemmer av landsstyret.) Sak 7: Beretning fra kontrollkomiteen Borge Otterlei la frem kontrollkomiteens desisjonsrapport for perioden 2001 til Vedtak: Kontrollkomiteens desisjonsrapport tas til etterretning. Sak 8: Den faglige situasjonen Bente Sabel, leder av NJs tariffgruppe, holdt innledning om den faglige situasjonen. Det ble fremmet følgende forslag til dette punktet: Forslagsstiller: Torgny Hasås. Journalistavtalen bør endres slik at det er mulig for å gjennomføre likelønnsprinsippet i de bedriftene som ønsker dette lønnssystemet. Møtelederne foreslo forslaget oversendt redaksjonskomiteen. Vedtak: Forslaget fra Hasås oversendes redaksjonskomiteen. I debatten etter innledningen tok følgende ordet: Anna Nesje, Arne Sellæg, Ketil Heyerdahl, Torgny Hasås, Håkon Okkenhaug, Johs Kalvemo og John Fredriksen. Pause Sak 9: Endring av vedtektene Eva Stabel, medlem av NJs arbeidsutvalg, gjennomgikk Landsstyrets forslag til vedtektsendringer. Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 10 av 48

11 Otto von Munchow orienterte om NJs nye frilansstrategi og de foreslåtte endringer av vedtektene som gjelder Frilansjournalistene. Møtedirigentene opplyste at Frilansjournalistene har trukket alle sine forslag til vedtektsendringer til fordel for landsstyrets forslag. Det ble vedtatt tre minutts taletid for Askerød og Sjølie, mens de øvrige talerne får to minutters taletid. Følgende tok ordet i debatten: Mona Askerød, Tore Sjølie, Bjørn Steinar Skarbø, Synnøve Tyridal, Bjørn Kvaal, Øystein Hagen. Forslag fra Landsstyret: (Endringer i forhold til dagens tekst er uthevet, tilføyelser understreket.) 2. Organisasjonen Norsk Journalistlag har følgende organer: Landsmøte Kontrollkomité Sentral valgkomité Landsstyre Arbeidsutvalg Sentrale forhandlingsutvalg Lokallag Frilansjournalistene Redaksjonsklubber Landsråd 4. Medlemskap D. Frilansere Medlemskap innvilges frilansere som har sin hovedinntekt fra journalistisk arbeid. Frilansmedlemmer bør ha en inntekt av journalistisk arbeid som tilsvarer minimum 75 prosent av begynnersatsen i MBL-avtalen. Forutsetningen for frilansmedlemskap er minst ett års sammenhengende frilansvirksomhet, såfremt det ikke foreligger bekreftelse fra redaksjon eller medievirksomhet om at vedkommende er sikret en slik inntekt av journalistisk virksomhet, eller det dreier seg om overgang fra fast stilling som redaksjonell medarbeider. E. Studenter Studenter ved journalistutdanninger innvilges studentmedlemskap for ett år om gangen. Slikt medlemskap kan også innvilges andre studenter som har journalistikk som yrkesmål. Forslagsstiller: Sekretariatet. Studenter kan opprettholde sitt medlemskap for ett år av gangen etter avsluttet studium, så sant de dokumenterer at de er reelle arbeidssøkende som journalister. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. 15. Medlemmene plikter Medlemmene plikter å rette seg etter de vedtektsfestede organisasjonsledds lovlig fattede vedtak Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 11 av 48

12 å gi opplysninger eller innsyn i opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår til NJs arbeidsutvalg eller til tillitsvalgte i lokallag og redaksjonsklubber å følge de retningslinjer som blir gitt under en konflikt å opptre i henhold til de til enhver tid fastsatte yrkesetiske prinsipper å la NJ inngå kollektive avtaler om vederlag for bruk av opphavsrettslig beskyttet stoff* Forslagsstiller: Frilansjournalistene. å respektere NJs veiledende frilanssatser. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Frilansjournalistene trakk forslaget til fordel for landsstyrets forslag. 22. Valg Opplysninger om hvilke valg ordinært landsmøte skal foreta og hvilke av de tillitsvalgte som ikke ønsker gjenvalg, sendes lokallagene senest 6 uker før landsmøtet. Forslag på kandidater sendes valgkomiteen innen 1 måned før landsmøtet. Det skal opplyses om de foreslåtte kandidater har sagt seg villig til å motta valg. Senest to uker før landsmøtet offentliggjør valgkomiteen en liste over innkomne forslag på kandidater. Valgkomiteen legger fram sin endelige innstilling som første punkt den dagen valget foretas. Valgkomiteens innstilling kan bare inneholde kandidater som har sagt seg villige til å motta valg. Valgkomiteens dissenser skal angis samt hvilke av komiteens medlemmer som avgir flertalls- /mindretallsinnstillingen. Benkeforslag er tillatt, men kan bare gjelde kandidater som har sagt seg villige til å motta valg. Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Senest to uker før landsmøtet offentliggjør valgkomiteen en foreløpig innstilling. Samtidig legger valgkomiteen frem liste over innkomne forslag på kandidater. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises Lokallagene A. NJs lokallag er Agder Journalistlag, Akershus Journalistlag, Bergen Journalistlag, Buskerud Journalistlag, Finnmark Journalistlag, Haugesund Journalistlag, Hedmark Journalistlag, Helgeland og Salten Journalistlag, Hålogaland Journalistlag, Møre og Romsdal Journalistlag, Nord-Trøndelag Journalistlag, Oppland Journalistlag, Oslo Journalistklubb, Sogn og Fjordane Journalistlag, Stavanger Journalistlag, Telemark Journalistlag, Troms Journalistlag, Trondhjems Journalistforening, Vestfold Journalistklubb, Østfold Journalistlag, F. Rådsmøter Lokallagene skal minst to ganger i året innkalle alle hovedtillitsvalgte innen laget, frilansjournalistenes lokalkontakter, og medlemmer av landsstyret fra lokallaget til rådsmøte/ tillitsvalgtkonferanse. G. Annet I tillegg til det som fremgår av øvrige bestemmelser skal det i vedtektene fastsettes regler for ekstraordinært årsmøtes avholdelse. Vedtektene skal også inneholde regler om styrets sammensetning og valg, herunder regler om særskilt valg av leder og regler om styrets beslutningsdyktighet. Forslagsstiller: Frilansjournalistene. Frilansjournalistenes lokalkontakter møter i de geografiske lokallagenes tillitsråd med forslags-, taleog stemmerett. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Landsstyret foreslår i stedet ny tekst i 34.1 F Frilansjournalistene trakk forslaget til fordel for landsstyrets forslag. Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 12 av 48

13 34.2 Frilansjournalistene A. Frilansmedlemmer i NJ er organisert i Frilansjournalistene. B. Frilansjournalistenes oppgaver Frilansjournalistene skal ivareta medlemmenes interesser i forhold til retningslinjene nedfelt i formålsparagrafen både på nasjonalt og lokalt plan. Frilansjournalistene skal virke som talerør for medlemmene overfor NJs sentrale organer, skal koordinere det faglige arbeidet overfor medlemmene, virke som bindeledd mellom landsstyret og medlemmer, og arbeide med de oppgaver som er fastsatt i NJs program. Styret sender straks etter årsmøtet inn til landsstyret årsmelding/beretning, regnskap, melding om styrevalg og fullmakt for utsendingene til landsmøtet. Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha møte- og talerett i Frilansjournalistenes styre. C. Frilansjournalistenes økonomi Frilansjournalistene skal få overført midler til vedtektsfestede oppgaver, drift, fagpolitisk arbeid og øvrig aktivitet. Forslagsstiller Frilansjournalistene: Midlene overføres som et rammetilskudd. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Frilansjournalistene trakk forslaget til fordel for landsstyrets forslag. D. Vedtekter Frilansjournalistenes vedtekter fastsettes på årsmøtet. Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs arbeidsutvalg. Frilansjournalistenes vedtekter må ikke inneholde bestemmelser som strider mot NJs vedtekter. Det skal i vedtektene fastsettes regler for ekstraordinært årsmøtes avholdelse. Vedtektene skal også inneholde regler om styrets sammensetning og valg, herunder regler om særskilt valg av leder og regler om styrets beslutningsdyktighet. E. Årsmøte Frilansjournalistene skal avholde årsmøte én gang om året. F. Annet De retningslinjer som er nedfelt i 34.1 H og 34.1, I og alle øvrige bestemmelser utover 34.1 i NJs vedtekter som gjelder lokallagene, gjelder tilsvarende for Frilansjournalistene. 38. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn fastsettes av landsstyret, som også vedtar instruks for vervene. 48. Ikrafttredelse Disse vedtekter er vedtatt av landsmøtet 29. april 1993 og senere revidert av landsmøtet 26. april 1995, 24. april 1997, 21. april 1999, 26. april 2001 og 8. mai På landsmøtet i 1999 ble de tidligere lovene endret til vedtekter. Pause Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 13 av 48

14 Sak 10 og 4: NJs programmer (program, tiltaksplan) og andre innkomne forslag Ulf Rosenberg, medlem av NJs arbeidsutvalg, gjennomgikk Landsstyrets forslag til endringer av NJs program og tiltaksplan, samt andre innkomne forslag. Rosenberg opplyste at Landsstyret sluttet seg til det reviderte forslaget fra Oslo Journalistklubb ved Audun Solberg og Andre Jamholt vedrørende kulepunkt 2 i forslag til tiltaksplanen (forslag med løpenummer 110). Etter innledningen tok følgende ordet til NJs program: Ketil Tjore, Elin Floberghagen, Espen Kragh, Astrid Dalehaug Norheim, Otto von Munchow, Nils Kvamsdal, Carolina Johansen, Torgny Hasås, Kjetil H Dale, Lars Døvle Larsen, Connie Bentzerud Rasch, Håkon Okkenhaug, Cecilie Klem, Hege Lyngved Odinsen, Eva Stabell, Olav Njaastad, og John Fredriksen. Kolbjørn Thorsen fikk ordet til replikk. a) NJs program Landsstyrets forslag: (Ny tekst som LS anbefaler LM å vedta er markert med halvfet. Ny nummerering av punktene tas løpende i selve programteksten, ny nummerering i halvfet. For øvrig vil eksisterende programpunkter fortsatt gjelde.) Etikken 8. NJ skal verne om pressens selvdømmeordning som et viktig verktøy for å sikre en fri og uavhengig presse. Redaksjonene bør informere om de presseetiske reglene som gjelder og om publikums klageadgang. NJ skal arbeide for at redaksjoner utformer egne etiske regler som supplement til Vær Varsom-plakaten. 10. Det er den enkelte journalists oppgave å bevare sin egen og journalistikkens integritet. Redaksjonelle medarbeidere skal unngå å sette seg i en situasjon hvor publikum kan stille spørsmål ved vedkommendes uavhengighet og troverdighet. Yrkesregler Nytt pkt 12 Forslagsstiller: Etikkutvalget 12. Journalister skal ikke kjøpe, selge, eller eie enkeltaksjer, grunnfondsbevis, opsjoner og derivater. Journalister skal ikke dekke virksomhet/foretak der deres nærmeste familie har aksjer, eierinteresser eller andre økonomiske interesser. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. (Eksisterende tekst beholdes) Nytt pkt 12 a og punkt 13 Forslagsstiller: Astrid Dalehaug Norheim, Gunnar Grytås, Sven Arne Buggeland. Journalister skal være varsomme med å kjøpe, selge og eie enkeltaksjer og verdipapirer. Journalister skal ikke dekke virksomhet/foretak der deres nærmeste familie har aksjer, eierinteresser eller andre økonomiske interesser. 13. Journalister skal ikke dekke organisasjoner/interessegrupper der de selv eller nærmeste familie har sentrale verv eller fungerer som talspersoner. 13. Fagmedarbeidere skal ikke ha verv og bør være varsomme med å involvere seg i virksomhet/foretak innenfor sitt fagområde. Nytt pkt 13 Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 14 av 48

15 Forslagsstiller: Etikkutvalget 13. Journalister skal ikke dekke organisasjoner/interessegrupper der de selv eller nærmeste familie har sentrale verv eller fungerer som talspersoner. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. 14. Redaksjonelle medarbeidere som i en periode har vært over i annen virksomhet, og i kraft av sin stilling har stått fram offentlig, eller har hatt en framtredende stilling skal i en avgrenset periode ikke dekke denne virksomhetens fagområde. Forslagsstiller: Carolina Maria Johansen. Stryking av punkt i avsnittet om internasjonalt arbeid (19). Punktet om fremmedspråklige journalister strykes Eierskap 23. Resultatet av felles innsats og ressurser som frigjøres ved drift, modernisering og rasjonalisering, bør brukes til kvalitetsforbedring av det totale produkt og bedring av arbeids- og lønnsvilkår for de ansatte. Eiere skal avstå fra å ta utbytte i bedrifter som nedbemanner eller har planer om å gjøre det. Tillegg til nytt pkt 23 Forslagsstiller: Olav Njaastad NJ aksepterer ikke at eiere tar utbytte i bedrifter som nedbemanner eller har planer om å gjøre det. Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 25. NJ vil arbeide mot at konsernene bruker annonsesamkjøringer til å presse frittstående aviser ut av markedet eller ødelegge deres driftsgrunnlag. Også frittstående aviser skal kunne delta i annonsesamkjøringer. Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Medieutvikling 29. NJ vil arbeide for NRK som en samfunnsfinansiert, nasjonal medieinstitusjon uavhengig av reklame. NJ skal arbeide for å sikre NRK en langsiktig og forutsigbar økonomi for å kunne opprettholde et bredt programtilbud av høy kvalitet. Journalisten og verktøyet Forslagsstiller: Espen Kragh. Nytt punkt 36 (mellom punktene 35 og 37). NJ skal arbeide for å beholde og rekruttere mellomledere som medlemmer i organisasjonen. Lønnspolitikken 45. NJ vil fortsatt basere sitt lønnssystem på minstelønnssatser med relativt hyppige alderstillegg kombinert med lokale tillegg. Alderstilleggene skal være reelle og ikke en erstatning for manglende lokale tillegg. NJ vil ved de sentrale lønnsoppgjør spesielt arbeide for å heve lønnsnivået til de lavest lønnede. Tillegg til pkt 45 Forslagsstiller: Vestfold Journalistlag Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 15 av 48

16 NJ registrerer at mediekonsernene gjennom sin sentralstyring øver en sterk innflytelse også på den lokale lønnsdannelsen, og erkjenner at dette øker behovet for større vektlegging av de sentrale oppgjørene for NJ-medlemmer i konserntilknyttede bedrifter. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises Frilanserne 48. NJ vil arbeide for å forbedre frilansjournalistenes inntektsgrunnlag blant annet ved å arbeide for å få etablert frilansavtaler med arbeidsgivere på områder som gjelder honorar, opphavsrett og andre arbeidsvilkår. NJ-medlemmer i anvisningsposisjon, klubber, og lokallag skal arbeide for at NJ-organiserte frilansmedarbeidere betales etter NJs veiledende honorarsatser. 50. NJ skal arbeide for at frilansere i ansettelsesliknende forhold hos en arbeidsgiver skal få fast ansettelse. De tillitsvalgte i redaksjonen fungerer som kontaktpersoner for frilansere som arbeider for redaksjonene. Frilansere som vil inngå fast avtale om stofflevering med en arbeidsplass som har tariffavtale med NJ, orienterer de lokale tillitsvalgte. Tillitsvalgte bør bistå frilansere med å oppnå akseptable honorar- og arbeidsvilkår også når slik avtale ikke foreligger. Nytt pkt 51 Forslagsstiller: Frilansjournalistene 51. NJ skal arbeide mot bruk av frilansere og andre løsere tilknytningsformer til erstatning for fast ansatte. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Frilansjournalistene trakk forslaget til fordel for landsstyrets forslag. Arbeidsforhold 56. Kampen for medlemmenes jobber og for trygge ansettelsesforhold har høyeste prioritet i NJ, både politisk og juridisk. NJ vil arbeide for å styrke stillingsvernet. Nytt pkt 56 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Kampen for medlemmenes jobber og for trygge ansettelsesforhold, skal ha høyeste prioritet i NJ, både politisk og juridisk. Stillingsvernet bør styrkes. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. 57. Det er uakseptabelt å tvinge igjennom nedbemanning på bakgrunn av kortvarig svikt i bedriftenes inntekter, krav om høye driftsoverskudd eller økt utbytte til eierne. NJ vil kjempe mot dette. Nytt pkt 57 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb NJ vil slåss kompromissløst mot nedbemanning som tvinges gjennom på bakgrunn av kortvarig svikt i bedriftenes inntekter, krav om høye driftsoverskudd eller økt utbytte til eierne. Eiere må avstå fra utbytte i bedrifter som nedbemanner eller er i økonomisk krise. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 16 av 48

17 Forslagsstiller: Audun Solberg/ Oslo Journalistklubb. Revidert forslag Kompromissløs kamp. 57) NJ vil slåss kompromissløst mot nedbemanning som tvinges gjennom på bakgrunn av kortvarig svikt i bedriftenes inntekter, krav om høye driftsoverskudd eller økt utbytte til eierne. 58. Fast ansatte skal ikke overføres til frilanskontrakter. NJ vil motarbeide en utvikling som gjør det mer lønnsomt for mediebedrifter å benytte seg av frilansere enn av fast ansatte. Nytt pkt 58 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Fast ansatte skal ikke overføres til frilanskontrakter. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. 59. Vikarer og andre midlertidig ansatte skal i størst mulig grad behandles på lik linje med fast ansatte, både når det gjelder lønn, arbeidsverktøy og andre forhold. Nytt pkt 59 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Vikarer og andre midlertidig ansatte skal i størst mulig grad behandles på lik linje med fast ansatte, både når det gjelder lønn, arbeidsverktøy og andre økonomiske goder. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Nytt pkt 59 Forslagsstiller: Cecilie Klem Vikarer og andre midlertidig ansatte skal behandles på lik linje med fast ansatte, både når det gjelder lønn, arbeidsverktøy og andre forhold, med mindre forskjellsbehandlingen er berettiget av objektive grunner. Nytt pkt 60 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Vikariater og andre midlertidige engasjementer skal gis en lengde som tilsvarer det reelle fraværet/behovet. Et vikariat/engasjement bør ikke deles opp i flere korte perioder. Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Nytt pkt 61 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Redaksjonene må ha tilstrekkelig bemanning i alle avdelinger. Kontraktansatte, overtid og frilansere må ikke brukes for å tilsløre reell underbemanning. Journalister må ikke belastes med ikke-redaksjonelle oppgaver. Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Nytt pkt 62 Forslagsstiller Oslo Journalistklubb Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 17 av 48

18 Ingen lokalkontor eller redaksjoner bør ha færre enn to heltidsansatte redaksjonelle medarbeidere. Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Nytt pkt 63 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Journalistisk arbeid drives til forskjellige tider på døgnet og på alle ukens dager. Nødvendig arbeid på kveld og natt, søn- og helligdager, må kompenseres med økonomiske tillegg og fritid. Den reelle verdien av tilleggene bør opprettholdes. Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. Nytt pkt 64 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Særlig belastende oppdrag kan utløse psykiske reaksjoner/problemer. I alle redaksjoner bør det være beredskapsrutiner for å ta vare på medarbeidere som utsettes for slike belastninger. Arbeidsgiver har ansvaret for at slik beredskap finnes og for at rutinene følges. Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 65. Journalistyrket er særlig krevende og ekstra ferie har lang tradisjon i yrket. I tillegg til fem ukers ferie, bør alle redaksjonelle medarbeidere med mer enn ti år i yrket, ha en uke fri med full lønn. For frilansmedarbeidere må prosentsatsen for feriepenger heves tilsvarende. Nytt pkt 65 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Journalistyrket er særlig krevende og ekstra ferie etter en viss tid i yrket har lang tradisjon i Journalistavtalen. I tillegg til fem ukers ferie, bør alle redaksjonelle medarbeidere med mer enn ti år i yrket, ha en uke ekstra fri med full lønn. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Nytt pkt 66 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Retten til full lønn under sykdom bør utvides til ett år. Landsstyrets innstilling: Foreslaget vedtas. Pensjon (Nytt kapittel/overskrift): 67. Arbeidet i mediene må legges til rette slik at journalistyrket blir meningsfullt helt frem til pensjonsalder. Det skal være adgang til frivillig og fleksibel førtidspensjonering fra fylte 60 år. Alminnelig pensjonsalder bør være 65 år. Nytt pkt 67 Forslagsstiller: Oslo Journalistklubb Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 18 av 48

19 Arbeidet i mediene må legges til rette slik at journalistyrket blir meningsfullt helt frem til pensjonsalder. Det bør være adgang til frivillig og fleksibel førtidspensjonering fra fylte 60 år. Alminnelig pensjonsalder bør være 65 år. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Nytt pkt 67 Forslagstiller: Pensjonsutvalget Arbeidet i mediene må legges til rette slik at journalistyrket blir meningsfullt helt frem til pensjonsalder. Det bør være adgang til frivillig og fleksibel pensjonering fra fylte 60 år. Alminnelig pensjonsalder bør være 65 år. Landsstyrets innstiling: Forslaget avvises. 68. Ansatte journalister skal omfattes av en tjenestepensjonsordning som gir rett til uførepensjon og alderspensjon fra bedriften i tillegg til folketrygdens ytelser. Bedriften må også dekke premien for gruppelivsforsikring. Forslagsstiller: Pensjonsutvalget Nytt pkt 68 Ansatte journalister bør omfattes av en tjenestepensjonsordning som gir rett til uførepensjon og alderspensjon fra bedriften i tillegg til folketrygdens ytelser. Bedriften bør også dekke premien for gruppelivsforsikring for (alle) ansatte. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Forslagsstiller: Pensjonsutvalget Nytt pkt 69 Omlegging av pensjonslovgivningen må ikke utnyttes til å svekke eksisterende ordninger. Tjenestepensjonsordninger etter skatteloven bør videreføres under lov om foretakspensjon. Ulike ordninger for ansatte i samme bedrift kan ikke godtas. Landsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 70. Førtidspensjonerte med Avtalefestet Pensjon (AFP) må bli stående i bedriftens pensjonsordning til fylte 67 år. I disse årene må bedriften betale normal pensjonspremie (gavepensjon) for AFP-pensjonisten. Nytt pkt 70 Forslagsstiller: Pensjonsutvalget Førtidspensjonerte med Avtalefestet Pensjon (AFP) bør få bli stående i bedriftens pensjonsordning til fylte 67 år. I disse årene må bedriften betale normal pensjonspremie (gavepensjon) for AFPpensjonisten. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Utdanning etter og videreutdanning Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 19 av 48

20 77. NJ støtter utvikling av hovedfag og forskerutdanning i journalistikk. IJ må sikres tilstrekkelige midler til fagutvikling og forskning. NJ har et særlig ansvar for utviklingen av Institutt for journalistikk som etterutdannings- forskings- og fagutviklingsinstitusjon, og må også sikres ressurser til å videreføre og utvikle dagens tilbud med korte og intensive kurs. Mediebedriftene skal gi sine ansatte mulighet til å delta på kurs ved Institutt for Journalistikk. Nytt pkt 77 (73) Forslagsstiller: Bergen Journalistlag NJ har et særlig ansvar for at Institutt for Journalistikk utvikler sitt tilbud om korte, intensive kurs til et bredt spekter av journalister til en konkurransedyktig pris. Forskning og utvikling ved IJ skal ikke skje på bekostning av journalisters tilbud om kurs. Landsstyrets innstilling: Forslaget avvises. Forslagsstiller: Ketil Tjore. Nytt punkt 77, gammelt punkt 73. NJ har et ansvar for utviklingen av Institutt for journalistikk som etterutdannings- og fagutviklingsinstitusjon. NJ har et særlig ansvar for å sikre IJ ressurser til å videreføre og utvikle dagens tilbud med korte og intensive kurs. IJ må sikres midler til fagutvikling og forsking. NJ støtter utvikling av hovedfag og forskerutdanning i journalistikk. Lunsj * Permisjonssøknader Søknad om permisjon fra Jon H Sørland ble innvilget. Vidar Frislie fra Frilansjournalistene meldt som delegat i stedet for Birgit Røe Mathisen. Hilsen til landsmøtet Ordet ble gitt til hilsen til Bjørn Månsson, president i NJF. b) NJs tiltaksplan Dirigentene åpnet for debatt om NJs tiltaksplan. Det ble innført to minutters taletid for innlegg og ett minutt for replikk. Følgende tok ordet i debatten om NJs tiltaksplan: Torgny Hasås, Connie Bentzrud, Trondar Lien, Hege Lyngved Odinsen, Håkon Okkenhaug, Andre Jamholt, Nils Kvamsdal, Bjørn Steinar Skarbø, Kristine Østvold, Terje Eidsvåg, Solfrid Vartdal, Olav Njaastad, Ann-Magrit Austenå, Eva Stabell og Håkon Okkenhaug. Det ble fremmet følgende forslag: Forslagsstiller: Landsstyret Forslaget vedtatt av NJs Landsstyre i møte mars Eierskap NJ skal aktivt motarbeide regjeringens forslag om å svekke eierskapsloven. 2. Moms NJ skal motarbeide skatteutvalgets forslag om å legge moms på salget av aviser. NJ skal arbeide for at ukepressen fritas for moms. Forslags- og vedtaksprotokoll NJs landsmøte mai Side 20 av 48

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292

NOTAT. Landsmøte 07 og plan for LS. Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 NOTAT Til: Landsstyret Dato: 06.09.2006 Saksnummer: 06-292 Landsmøte 07 og plan for LS Ramme: Tid: Tirsdag 24. torsdag 26. april 2007 Sted: Quality Gardermoen Airport Hotel Påske 07: 31. mars 9. april

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 2. 3. nov 2005 Landsstyremøtet ble avviklet på Hotell Arena, Lillestrøm 2. november kl. 1400 til 1730 og 3. november kl 0900 til 1410. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak

Detaljer

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på

Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på Journalistavtalen for ukepressen mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistlag på den annen side Avtale nr 276 Utløp 30.06.2010 2 Innhold

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014

Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Journalistavtalen MBL avis 2012-2014 Kapittel 1 Overenskomstens omfang 1 - Journalister - medarbeidere 1. Alle ansatte redaksjonelle medarbeidere (herunder journalister, pressefotografer, redaksjonelle

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Kompetanseutvalgets rapport

Kompetanseutvalgets rapport NOTAT Til: Fra: Landsstyret Kompetanseutvalget Dato: 03.04.2013 Saksnummer: 12-785 Kompetanseutvalgets rapport Landsstyret nedsatte i oktober 2012 et utvalg som fikk følgende mandat: Kompetanseutvalget

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2012 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

OVERENSKOMST 2014 2016

OVERENSKOMST 2014 2016 OVERENSKOMST 2014 2016 Vitusapotek (NMD/Spekter Hovedorganisasjonen Virke / Farmaceutene/SAN NFF NORGES FARMACEUTISKE FORENING Cover overenskomst.indd 3 29/10/14 10:32 NFF-A (seksjon for apotekansatte)

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer