Saksdokumenter Strømmen Greyhounds årsmøte 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksdokumenter Strømmen Greyhounds årsmøte 2015"

Transkript

1 Saksdokumenter Strømmen Greyhounds årsmøte 2015 Sted: Klubbhuset, Strømmen Stadion, torsdag 5. februar klokka Forretningorden årsmøtet 2015 Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2014 og/eller 2015 har møterett, talerett, stemmerett og er valgbare på årsmøtet. Sak 1: Åpning og konstituering - Valg av ordstyrer - Godkjenning av forretningsorden - Valg av referent - Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen samt påse at aktuelle endringer blir oversendt Brønnøysundregisteret innen to uker (fungerer som tellekorps ved behov) - Godkjenning av møteinnkalling - Godkjenning av forretningsorden / agenda Sak 2: Årsmelding Styrets årsmelding publiseres sammen med øvrige saksdokumenter på senest en uke før årsmøtet. Sak 3: Medlemskontingent, budsjett og regnskap Det foreligger ingen forslag til endring av medlemskontingent. Årsregnskap for 2014 og styrets forslag til budsjett for 2015 publiseres på hjemmesiden sammen med øvrige saksdokumenter senest en uke før årsmøtet. Sak 4: Forslag til endringer av supporterklubbens vedtekter Forslag må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet (se sak 6 for adresse). Sak 5: Valg Valgkomiteens innstilling publiseres sammen med øvrige saksdokumenter, samme gjelder styrets innstilling til ny valgkomite. Sak 6: Innkomne saker Styret fremmer et forslag vedr kontingent Øvrige forslag som skal behandles må stiles skriftlig til styret senest 2 dager før årsmøtet (sendes eller Strømmen Greyhounds, Blystadringen 8E, 2014 Blystadlia). Styret Strømmen Greyhounds 1

2 SAK 2 Årsmelding styret Strømmen Greyhounds 2014 Her følger styrets årsmelding for perioden Styret har bestått av Steinar Norrøne, Magne Wold, Daniel Borgen, Øyvind Aarnes og Hans Alexander Tørres. Styret har avholdt 3 ordinære styremøter i perioden. Øvrig dialog mellom styret har foregått via elektronisk kommunikasjon, telefon eller i tilknytning til kamper. På første styremøte ble organiseringen av undergruppene samt andre verv fastsatt. Talsmann har vært Steinar Norrøne. Steinar Norrøne har vært styrets kontakt inn mot økonomigruppa. Øyvind Aarnes har vært tribuneansvarlig. Daniel Borgen har vært turansvarlig. Hans Alexander Tørres har vært ansvarlig for webgruppa. Det meste av aktiviteten har foregått i undergruppene, se under for detaljer rundt organiseringen av disse. Samarbeidet med klubben (Strømmen IF) har foregått gjennom gruppene og da spesielt tribunegruppa. Strømmen Greyhounds er innmeldt i Norsk supporterallianse (NSA). Det har blitt arrangert to bussturer i sesongen 2014 til henholdsvis Hamar og Hønefoss.. For styret Steinar Norrøne (sign) 2

3 Årsmelding gruppa for økonomi og medlemsregistrering Årsmelding Økonomigruppa perioden Gruppa har bestått av Christian S og Roland S, ansvarlig fra styret har vært Steinar Norrøne. Regnskapet for 2014 viser en omsetning på kr med et negativt resultat kr Kontantbeholdningen pr er kr For øvrig henviser vi til sak 3 på agendaen (regnskap). Oppdatert regnskap med posteringer og lagerbeholdning er oversendt styret v/steinar ca. annen hver måned eller ved behov. Regnskapet med posteringer, bilag etc er (ved forespørsel) tilgjengelig for medlemmene. I tillegg til bankkontoen opereres det med en kontantkasse. I løpet av 2014 er det handtert cirka 200 inn- og utbetalinger i tillegg til «vanlige kontanthandteringer» (salg, tipping, tur o.l.). Bedre rutiner for behandling av kontanter har virket etter hensikten, det har også vært noe færre kontanter i omløp sammenliknet med Vi anser vi det som hensiktsmessig å redusere kontantomsetningen ytterligere i 2015, det er f.eks ingen logikk i at nær halvparten av medlemskontingentene og en tredjedel av arrangementene betales kontant. Så mange kriminelle medlemmer har vi ikke. Selv om økonomigruppa anser at et budsjett er lite hensiktsmessig for supporterklubben bør styret legge enkle økonomiske føringer for året, ev delegere oppgaven til økonomigruppa eller andre. Supporterklubben har noen få men relativt store inntektskilder (f.eks kontingent og julebord) som må opprettholdes (ev erstattes) for å kunne opprettholde et fornuftig aktivitetsnivå. Strømmen Greyhounds har i 2014 hatt 81 betalende medlemmer fordelt på 70 stk voksne og 11 stk ungdom/barn). Tilsvarende for 2013 var 83 betalende medlemmer. Pr dato har vi 106 registrerte medlemmer, 21 av disse vil bli strøket i løpet av første halvår I tillegg til å melde seg inn på «vanlig måte» via nett / nettbank har det også vært mulig å melde seg inn på alle arrangementer og på alle hjemmekampene. Som tidligere har medlemmene fått utstedt personlig medlemskort. Det er i år mulig å betale kontingenten for og få utstedt medlemskort for sesongene 2015 og Betalingene beregnet for 2016 vil først bli tilgjengelig for ordinær drift Manuell utstedelse og utlevering av medlemskort gjør medlemshåndteringen uforholdsmessig ressurskrevende. Dette bør/må effektiviseres i forkant av neste kontingentrunde. 3

4 Årsmelding Webgruppa Styrets ansvarlige for webgruppa perioden har vært Hans Alexander Tørres. Supporterklubben har egen hjemmeside samt er å finne på facebook og twitter. Aktiviteten, i hvert fall på to førstnevnte, har i 2014 ligget på et bunnivå. Årsmelding Turgruppa Styrets ansvarlige for turgruppa perioden har vært Daniel Borgen Larsen. Det har vært arrangert busstur til Hamar og Hønefoss + tog til Jessheim. Forsøkt arrangert tur til Sandefjord, Fredrikstad og Bærum avlyst pga få påmeldinger. Årsmelding Arrangementsgruppa Styret har ikke hatt noen ansvarlige for arrangementsgruppa i perioden I perioden ble det arrangert julebord Samlinger før hjemmekampene på Rockwood Pub m bl.a resultattipping 4

5 Årsmelding Tribunegruppa Årsmelding tribunegruppa perioden Styrets ansvarlige for Tribunegruppa har vært Øyvind Aarnes. I tillegg har gruppa bestått av tre-fire mer eller mindre faste medlemmer. Før sesongen ble det arrangert to-tre tribunedugnader. Det ble gjort noe forefallende arbeid med flagg/bannere, vi fikk på plass trinser og tau for flagg samt fjernet tape og annet søppel fra tribunen. Det har det blitt montert og delt ut flagg (for kampdager) til ca 15 butikker i Strømmen sentrum. Det har i 2014 vært tribunearrangement / tifo på fem hjemme- og to bortekamper (se oversikt). Vi skulle gjerne hatt flere og mer varierte tifoer, dog er det begrenset hva som er mulig å få til med 15 pers på felt B og 150 på hjemmetribunen for øvrig. Videre har «fargelegging» ved bruk av bannere, stangflagg m.m. vært prioritert også i En utfordring, og et irritasjonsmoment, både i forhold til tribunearrangement og «vanlig flagging» er at snaut halvparten av publikum først kommer etter innmarsj eller kampstart. Oppmøtet på felt B var i fjor noe mindre enn i Det som i fjor var «bunnivå» med pers har i 2014 vært normalen. Høydepunktene med pers begrenset seg til en kamp eller to. Dog er det ingen grunn til å svartmale. Sammenliknet med tidligere sesonger er ikke dette så gæærnt, men selvfølgelig skulle vi helst sett at vi stabiliserte oss på 2013-nivået. Borte var høydepunktet Hamar. For øvrig har oppmøtet på bortekampene vært beskjedent, et tosifret antall strømlinger begrenset seg til Mjøndalen, Jessheim, Hønefoss og Mjøndalen. Supporterklubbens omdømme har i løpet av 2014 hatt en negativ utvikling, både blant publikum for øvrig og blant spillere/a-lagsapparat. Problemet er kort sammenfattet negative tilrop til eget lag samt drittslenging og verre til motstandere, dommere, vakter m.m. Feil fokus er en måte å si det på mangel på normal folkeskikk en annen. Pr i dag oppfattes vi verken som et støttende eller positivt element for klubben, snarere tvert i mot. SGs viktigste oppgave er å støtte laget vokalt og visuelt fra tribuneplass. Dette er en utfordring og et problem vi skal og må ta tak i og gjøre noe med. Litt på siden av tribunegruppas gjøremål tar vi med en linje om publikumsoppmøtet generelt. Det er verken hyggelig eller «normalt» at et av 1. divisjons beste hjemmelag i 2014 hadde det laveste tilskuersnittet for divisjonen i dette århundret. Vedr sangreportoaret er det like stort/lite som før. Utførelsen kan betegnes som variabel, men at det låter bra når vi er bra er helt sikkert. En uting er banking med tribunestoler som både overdøver og ødelegger sanger. At det i tillegg oppfattes provoserende for dugnadskorpset som har brukt flere dager på å montere dem er en annen sak (ref ømdømme). Hjemmekamper Ranheim "Blanding" (pyro, bomberør, banner) bra / greit Ull/Kisa Pyro røyk + bluss bra Tromsø Tifo "rød/grå stadion" halveis gjennomført - ikke bra Fredrikstad Pyro røyk + bluss bra Sandefjord Tifo pyroteknikk (bluss + røyk) bra / ok (s.arb Sandefjord) Mjøndalen Tekstbanner(e) bra Bortekamper Ham/Kam krepp, bomberør, papir bra effekt (pga 2. etg) Ull/Kisa masker vel. 5

6 6

7 SAK 3 Regnskap Strømmen Greyhounds 2014 Inntekter stikkord / mrk tilsv Salg kr 3 202,00 salg på buss, møter etc kr 5 046,00 Medlemskontingent kr 7 550,00 70 voksne, 11 ungdom/barn kr 7 250,00 Lotteri / tipping kr 6 810,00 lodd julebord, tipping kr 6 010,00 Støtte / gaver kr 1 541,00 bøsser kr 8 568,00 Tur kr 7 600,00 bet buss Hamar, Hønefoss kr 7 500,00 Diverse kr 2 768,00 julebord / 50% ref. utlegg kr 900,00 Sum inntekter kr ,00 kr ,00 Utgifter stikkord / mrk tilsv Innkjøp kr 2 029,00 for salg (ref "salg" over) kr 4 286,00 Tribune kr 8 304,00 tape,trinser,maling,tøy osv kr 6 844,00 Pyroteknikk kr ,00 inkl "bomberør" kr ,00 Tur kr 7 915,00 buss Hamar, Hønefoss kr 6 700,00 Diverse kr 2 931,00 web,porto,tull etc / 50% ref. kr 1 669,00 Sum utgifter kr ,00 kr ,00 Resultat kr ,00 kr 3 934,00 Beholdning pr kr 4 677,00 kr 743,00 Beholdning pr kr 2 315,00 kr 4 677,00 Det er kun utarbeidet resultatregnskap for Økonomigruppa ser ikke nødvendigheten av et fullstendig balanseregnskap (dessuten husker vi ikke alle detaljene fra bed-øk timene). Lagerbeholdningen er forholdsvis stor og ajourføres i et vedlegg til regnskapet. Vi har satt opp en oversikt over «bruksvarer» med cirka verdi Tøy / stoff / metervare kr 500,00 Maling, spray etc kr 750,00 Pyroteknikk kr 2 000,00 Øl kr 400,00 Annet kr 150,00 Sum ca verdi lagerbeholdning kr 3 800,00 Økonomigruppa anser det ikke som hensiktsmessig å utarbeide et budsjett for Dog er det å anbefale at det legges visse føringer (ref sak 2). Det henvises for øvrig til gruppas årsberetning (sak 2). 7

8 SAK 4 Vedtekter Styret oppfatter «flat struktur» som lite heldig for styrets arbeid. I den anledning er valgkomiteen oppfordret til å vurdere vedtektene for valg og styrets organisering. Valgkomiteen foreslår følgende endringer i vedtektene 6 og 7 samt vedlegg 2: 6. Valg Årsmøtet velger 5 medlemmer til styret i SG. Kun medlemmer kan velges. Valgkomiteen (helst tre personer) velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Medlemmer som har betalt medlemsavgiften for året årsmøtet holdes eller foregående år er valgbare og har stemmerett. Stemmeretten er personlig. 7. Styret / Organisering - Styret er et ulønnet arbeidende styre, og består av 5 styremedlemmer. - Styret konstituerer seg selv, og kan velge flat struktur. Styremøter avholdes etter innkalling fra den styret utpeker eller når et flertall i styret krever det. - Styret skal opprette grupper for bestemte formål. Gruppene er underlagt styret og gruppelederne utpekes av styret. Gruppelederne rapporterer til styret og innkalles til styremøter ved behov [se vedlegg 2] 2].. Foreslås endret til (endringer i rødt): 6. Valg Årsmøtet velger leder, nestleder og 1-3 styremedlemmer til styret i SG. Kun medlemmer kan velges. Valgkomiteen (helst tre personer) velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende el. foregående år er valgbare og har stemmerett. Stemmeretten er personlig. 7. Styret / Organisering - Styret er et ulønnet arbeidende styre, og består av 3-5 medlemmer. - Styret består av leder, nestleder og 1-3 styremedlemmer. Leder og nestleder har ansvar for bl.a styrets arbeidsfordeling og gjennomføring av styremøter som fremkommer av vedlegg 2. Styremøter avholdes min. annen hver måned etter innkalling fra leder eller nestleder eller når et flertall i styret krever det. - Styret skal opprette og bemanne grupper for bestemte formål. Gruppene er underlagt styret og medlemmene utpekes av styret. Styrets ansvarlige for respektive grupper rapporterer til leder. Medlemmer av gruppene (som ikke er styremedlemmer) kan innkalles til styremøter ved behov [se vedlegg 2]. Vedlegg 2 7 Styret / Organisering. Presisering av leders og nestleders oppgaver samt gruppenes formål. 8

9 SAK 5 Valg Valg av styre Valgkomiteens innstilling legges til grunn for valget. Ordstyrer gir hver av kandidatene mulighet til å presentere seg kort. Dersom det kun er én kandidat til hvert verv kan valgkomitéens innstilling vedtas med akklamasjon. Dersom det stilles motkandidater, gjennomføres debatt og avstemming slik: a) Forslag til motkandidater leveres ordstyrer skriftlig. Alle betalende medlemmer kan skriftlig foreslå seg selv eller andre som kandidat på årsmøtet (ref 6). Man kan bare stille som motkandidat til én av de innstilte kandidatene, og det må framkomme av forslaget hvem kandidaten stiller som motkandidat til. Ordstyrer setter en frist for å levere navn på kandidater. Etter dette er det ikke mulig å melde nye kandidater til valget. b) Ordstyrer gir hver av kandidatene mulighet til å presentere seg kort. c) Debatt. d) Personvalg avgjøres ved rent flertall. Dersom det stilles flere motkandidater til samme verv stemmer man til en kandidat har oppnådd over halvparten av stemmene. Kandidaten som oppnår færrest stemmer tas ut før eventuell ny avstemning. Ved stemmelikhet mellom to personer avgjøres valget på myntkast. Personvalg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. Valg av valgkomité Det avtroppende styret fremmer forslag til ny valgkomité. Dersom det er innsigelser til forslaget gjennomføres debatt og avstemming som ved valg av styre. Innstilling fra Valgkomiteen for valg av styre på årsmøtet Valgkomiteens innstilling til styre for Strømmen Greyhounds: Leder: NN Styremedlem: Steinar Norrøne Nestleder: NN Styremedlem: NN Medlem: NN Styremedlem: NN Medlem: NN Styremedlem: NN Medlem: NN Styremedlem: NN Valgkomiteens innstilling publiseres på nett i forkant og legges frem på årsmøtet. Innstilling fra styret for valg av valgkomite på årsmøtet Innstillingen fra det avtroppende styret legges frem på årsmøtet. NN NN NN 9

10 SAK 6 Innkomne forslag Forslag fra styret: Øke medlemskontingenten til kr 200 / kr 100 fra og med sesongen 2016 Motivasjon: SG gikk med underskudd i Fortsetter den negative trenden vil følgene av det bli redusert aktivitet, dvs mindre midler til bluss, tifo evt spons av bussturer etc 10

11 Vedtekter Strømmen Greyhounds Lov vedtatt: Lov sist endret: (på stiftelsesmøtet for supporterklubben Strømmen Greyhounds) (ordinært årsmøte Strømmen Greyhounds) 1. Formål Strømmen Greyhounds (heretter SG) har til formål å støtte fotballen i Strømmen Idrettsforening (heretter SIF) samt legge til rette og jobbe aktivt for den stemningsskapende delen av tilskuerne på Strømmen Stadion. SG er uavhengig av SIF. SG er upolitisk. 2. Navn, historie og emblem Supporterklubbens navn er Strømmen Greyhounds. SG ble etablert som tribunegruppering våren 1993 og dette regnes som supporterklubbens stiftelse. SG har to offisielle merker/logoer [se vedlegg 1]. 3. Besluttende organer Besluttende organer er Styret og Årsmøtet. Årsmøtet står over Styret. 4. Medlemskap Medlemskap i SG tegnes (ev fornyes) ved innbetaling av fastsatt kontingent og utstedes formelt av Styret eller den Styret har gitt fullmakt. Medlemskap kan avslås hvis særskilte grunner tilsier det, tilsvarende gjelder for eksklusjon (avgjøres av Styret kan ankes til Årsmøtet). Utmelding meldes skriftlig til styret. Medlemmer strykes ved skyldig kontingent for mer enn ett kalenderår. 5. Årsmøte Årsmøtet holdes innen utgangen av februar hvert år. Styret avgjør tid og sted. Medlemmene skal innkalles senest to uker før møtet. Sakspapirer skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle valg av styre og valgkomité, årsmelding, regnskap, medlemskontingent og vedtekter. Forslag til andre saker som skal behandles av årsmøtet må framlegges skriftlig for styret senest åtte dager før årsmøtet. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Styret plikter å kalle inn til ekstraordinært årsmøte dersom minimum 25% av medlemmene skriftlig krever det. 6. Valg Årsmøtet velger 5 medlemmer til styret i SG. Kun medlemmer kan velges. Valgkomiteen (helst tre personer) velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Medlemmer som har betalt medlemsavgiften for året årsmøtet holdes eller foregående år er valgbare og har stemmerett. Stemmeretten er personlig. 7. Styret / Organisering - Styret er et ulønnet arbeidende styre, og består av 5 styremedlemmer. - Styret konstituerer seg selv, og kan velge flat struktur. Styremøter avholdes etter innkalling fra den styret utpeker eller når et flertall i styret krever det. - Styret skal opprette grupper for bestemte formål. Gruppene er underlagt styret og gruppelederne utpekes av styret. Gruppelederne rapporterer til styret og innkalles til styremøter ved behov [se vedlegg 2]. 8. Opphør En nedleggelse av SG krever 3/4 flertall av stemmene på årsmøtet etter å ha vært oppført på saklista. Klubbens eiendeler og kassabeholdning tilfaller Strømmen IF Fotball. 9. Vedtekter Endringer av vedtektene må foreslås skriftlig til styret senest åtte dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av stemmene på årsmøtet. 11

12 Vedlegg 1 Supporterklubbens to offisielle merker/logoer (jfr 2 i vedtektene) i farger og sort/hvitt. Hvilken logo som benyttes i hvilke sammenhenger avgjøres av styret / sunn fornuft. 1) 2) Vedlegg 2 Grupper jfr 7 i vedtektene. Presiseres at det er opp til styret å utnevne respektive grupper og gruppeledere. 12

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013

Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Nimbus Fallskjermklubb Årsmøte avholdt 14.02.2013 Side 1 Agenda for årsmøtet 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Valg av ordstyrer, referent, og to til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB

LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB LOVER OG ORGANISASJONSPLAN FOR JARLSBERG og M ELSOM RIDEKLUBB Revidert 25.05.2014 Lover og organisasjonsplan for Jarlsberg Rideklubb 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: Vedtekter Neskollen Velforening Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FORMÅL... 2 2. ORGANISASJON - OPPGAVER OG ANSVARSFORDELING... 2 2.1. STYRET I VELFORENINGEN... 2 2.1.1. Oppgaver og Ansvar for Styret

Detaljer

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for Arendal Undervannsklubb (AUK), stiftet 1 september 1966, med senere endringer, senest av 15 januar 2013. godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 24.01.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVER for Sem Idrettsforening Stiftet 14. februar 1921 Vedtatt den 14.02.21 med senere endringer senest av 8.3.2013 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE

LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE LOVNORM FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Lillestrøm & Omegn Bueskyttere 1, stiftet 21. august 1952, med senere endringer, senest av 6. november 2012

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

LOVER FOR ASKER SKØYTEKLUBB (Basert på Norges idrettsforbunds lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVER FOR ASKER SKØYTEKLUBB (Basert på Norges idrettsforbunds lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVER FOR ASKER SKØYTEKLUBB (Basert på Norges idrettsforbunds lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Asker skøyteklubb 1, stiftet 02.03.1964, med senere endringer,

Detaljer