ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 BK Svømming Side 1 av 18

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR ADMINISTRASJON TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE ARRANGEMENTER OG OPPLEGG DELTAGELSE TRENINGSGRUPPER ØKONOMI Side 2 av 18

3 1 STYRETS KOMMENTAR Styret vil takke alle som har bidratt med informasjon til årsberetningen. Vi vil også takke alle foreldrene som har sørget for at vi har hatt kapasitet til å gjennomføre vellykkede arrangement og inntektsbringende dugnader. En viktig alliert for oss er betjeningen i svømmehallen som hjelper oss når vi trenger bistand med lokalitetene. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med leder Annette Skogmo og hennes medarbeidere. Vi vil også i år framheve det gode samarbeidet med vår søsterorganisasjon - BK-Svømmeskole. Følgende høydepunkt kan nevnes: Klubben har hatt en positiv utvikling og et økt aktivitetsnivå. Antall lisenser har økt fra 47 i 2013 til 54 i Utviklingen på antall svømmere som konkurrerer er positiv. Styret har jobbet med å videreutvikle landtreningstilbudet for svømmerne. Styret har skrevet samarbeidsavtale med Sense Trening & Helse. Avtalen innebærer at svømmerne på Abnato, A-team og Elite har all sin landtrening på Sense. Sense stiller med dyktige instruktører, et tilpasset treningsopplegg og lokaler med svært godt treningsutstyr. I tillegg innebærer avtalen bla rabatt for BK svømmere og foreldre ved medlemskap på Sense, ulik profilering av Sense på tøy og stevner etc Petter Sjødal/Skolegata Kiropraktikk har bidratt faglig ift landtreningen for Rekrutt og Speed. Petter har utarbeidet landbasert oppvarmings- og uttøyingsøvelser i forbindelse med bassengtrening Styret har jobbet kontinuerlig med å spre arbeidsoppgaver, ansvarsområder og delegere oppgaver. Det er igangsatt et arbeid med å danne flere arbeidsgrupper slik at belastningen på enkeltpersoner blir mindre. Vi har etablert solide rutiner rundt budsjett og økonomistyring. Med disse rutinene og en svært god regnskapsfunksjon har vi nå god kontroll og forutsigbarhet i klubbens økonomi. Trine Muggerud bistår oss med uvurderlig hjelp mht regnskapet. Sportslig Utvalg er fortsatt et bindeledd mellom trenere og styret og ivaretar den sportslige utvikling. Vi etterstreber å lage gode verktøy for å videreutvikle oss rent sportslig og styrer etter handlingsplanene, både kortsiktig og langsiktig. Trenersituasjonen siste halvdel av 2014 har vært preget av for liten tilgang på trenere som vil ta gruppeansvar, og som ønsker å bidra på et aktivitetsnivå som samsvarer med et gruppeansvar. Det gir utslag på en manglende individuell oppfølging av svømmerne. I tillegg gir det også en ugunstig høy belastning på noen få engasjerte trenere. Vi har igangsatt rekruttering for å styrke trenerstaben. Trenerstilling ble utlyst i november 2014 Følgende utfordringer ligger foran oss: Styret må fortsatt ha fokus på å skaffe sponsormidler og profilering av klubben i markedet. Dette arbeidet ønsker styret fortsatt å styrke. Det vil fra 2015 begynne en jevn årlig strøm av svømmere på videregående skole. Klubben må planlegge og tilrettelegge for denne økningen. Det vil kunne gi et kraftfullt juniormiljø i klubben Side 3 av 18

4 som vi ikke har hatt på lengre tid. Dialog og samarbeid primært med Kongsberg Videregående skole er naturlig satsning her. Klubbens vekst betyr at vi kan vurdere å øke ambisjonsnivået ift sportslige resultater, Samtidig er det en utfordring med fortsatt vekst mtp tilgang av tid og baner i bassenget. Ytterligere vekst i medlemstall vil kreve økt og smartere tilgang til bassengtid, eller at tilbud og kvalitet fra klubben reduseres. Wenche Kittelsen Styreleder i BK Svømming 2 ADMINISTRASJON 2.1 Organisering BK-Svømming er en klubb for medlemmer som driver svømming for mosjon og konkurranse. Organisasjonen er med i allianselaget I.L. Bergkameratene (IL-BK). BK-Svømming er videre med i Buskerud Svømmekrets og Norges Svømmeforbund. Klubben utfører også svømmeopplæring for barn i samarbeid med Norges Svømmeforbund gjennom BK-Svømmeskole som er en separat enhet med eget styre. Se egen årsberetning for BK- Svømmeskole. Alle medlemmer innberettes i idrettsregistreringen gjennom BK-Svømming. 2.2 Tillitsvalgte i BK-Svømming Styrets sammensetning og øvrige tillitsvalgte i perioden var som følger: Verv Navn Ansiennitet Styreleder Wenche Kittelsen (Fra årsmøtet i 2011) Nestleder Harald Inge Aakre (Fra årsmøtet i 2011) Styremedlem Elisabeth Hetlevik (Fra årsmøtet i 2012) Styremedlem og kasserer Anne Kari Demmo Normann (Fra årsmøtet i 2013) Vara styremedlem Rune Groven (Fra årsmøtet i 2013) Internrevisor 1 Børre Lande (Fra årsmøtet i 2012) Internrevisor 2 Hilde Ebbesberg (Fra årsmøtet i 2012) Lønn Trine Muggerud (Fra årsmøtet i 2012) Regnskap Anne Kari Demmo Normann (Fra årsmøtet i 2012) Valgkomite leder Ann Christin Sørensen (Fra årsmøtet i 2014) Valgkomite medlem Hildegunn Alvsaker (Fra årsmøtet 2012) Valgkomite medlem Lars Furan Markussen (Fra årsmøtet 2013) Valgkomite varamedlem Lars Kveseth (Fra årsmøtet 2013) Ann Christin Sørensen gikk ut av valgkomiteen i mars Lars Kveseth gikk inn som fungerende leder. Side 4 av 18

5 Funksjoner og utvalg Svømmeklubben hadde følgende funksjoner som er håndtert av enkeltpersoner, roller eller utvalg: Anleggskontakt Ansattansvarlig Antikkmessa Booking Brusautomat Dommeransvarlig Faste tilskudd Gaver og sponsormidler Oppmøtelister Idrettsregistrering Innkjøpsansvarlig IT ansvarlig JazzCampansvarlig Kafeteriaansvarlig Kalenderansvarlig Kasserer Lagledere Lisensansvarlig Mediakontakt Medlemsansvarlig Nettsideredaktør Politiattestansvarlig Posthenter Regnskap-Svømmeklubben Regnskap-Svømmeskolen Lønn Reisekoordinator Representant BSK Representant ILBK Representant KIR Sekretær Stevneleder Stevnepåmelder Stevneteknisk Teknisk utstyr Terminlister Timelistegodkjenning Treningsplaner Treningstider Utmerkelser og hederstegn Varesalg Wenche Kittelsen Wenche Kittelsen Nina Arndal Wenche Kittelsen Rune Molnes Sergio Mosqueira Rune Groven Wenche Kittelsen og Rune Groven Trenere Morten Strand Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Morten Strand Nina Kløve Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Erna Vebostad Anne-Kari D. Normann Foresatte Morten Strand Wenche Kittelsen Morten Strand Morten Strand Wenche Kittelsen Wenche Kittelsen Anne-Kari D. Normann Anne-Kari D. Normann Trine Muggerud Vidar Helgås Harald Inge Aakre (styremedlem) Rune Groven (styremedlem) Rune Groven (åpne møter) Etter behov Harald Inge Aakre Sergio Mosqueiro og Vebjørn Røtvold Vebjørn Røtvold Rune Molnes Sportslig Utvalg Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Harald Inge Aakre/Trenere Harald Inge Aakre Tor Jørgensen Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Side 5 av 18

6 Sportslig Utvalg SPU har ansvar for å sette ned rammer og struktur på det sportslige planet. SPU er et bindeledd mellom styret og trenere, og følger opp det administrative arbeidet. Sportslige avgjørelser kvalitetssikres gjennom en årlig handlingsplan, trenerutvikling, oppfølging av treningsplaner, terminlister og i planlegging av svømmesamtaler som ble innført januar Landtreningsprosjektet som startet i 2013 iverksatte mange tiltak i Andrea Kittelsen fullførte i 2014 NSF Trener 1 kurs Økonomi Utvalget Økonomiutvalget ble etablert for å bedre rutiner rundt styring, drift og innkjøp. Dette har skapt en god oversikt og større forutsigbarhet ift inntekter og utgifter. 2.3 Medlemstall BK-Svømming rapporterer medlemstallene, inklusive tall fra BK-Svømmeskole, til Norges Idrettsforbund og Idrettslaget Bergkameratene. I tallene regnes også trenere, instruktører i svømmeskolen og personer som har tillitsverv. Tallene er rapportert til idrettsregistreringen for året Tabellen viser medlemstallene per Tall i parentes er antall medlemmer året før. 0-5 år 6-12 år år år 26- år Total Endring Jenter/Kvinner 47 (63) 206 (208) 7 (2) 11 (8) 271 (281) -10 (22) Gutter/Karer 43 (54) 190 (189) 4 (8) 0 (2) 19 (19) 256 (272) -16 (-14) Sum Svømmeskolen 90 (117) 396 (397) 11 (10) 0 (2) 30 (27) 527 (553) -26 (8) Jenter/Kvinner 24 (25) 34 (35) 1 (6) 20 (20) 79 (86) -7 (-8) Gutter/Karer 15 (15) 22 (22) 3 (4) 23 (19) 63 (60) 3 (2) Sum Svømmeklubben 39 (40) 56 (57) 4 (10) 43 (39) 142 (146) -4 (-6) Alle Jenter/Kvinner 47 (63) 230 (233) 41 (37) 1 (6) 31 (28) 350 (367) -17 (-23) Alle Gutter/Karer 43 (54) 205 (204) 26 (30) 3 (6) 42 (38) 319 (332) -13 (-18) Sum alle 90 (117) 435 (437) 67 (67) 4 (12) 73 (66) 669 (699) -30 (-41) Side 6 av 18

7 2.4 Møter og konferanser Årsmøte 2014 for Kongsberg Idrettsråd, Kongsberghallen, 11. mars Deltager: Harald Inge Aakre. Åpent møte 2014 for Kongsberg Idrettsråd, Rådhuset, 7. april Deltagere: Harald Inge Aakre. Kretsting 2014, Buskerud Svømmekrets, Drammen, 25. mars Deltaker: Harald Inge Aakre. Samarbeidsutvalget 2014, Buskerud Svømmekrets, 4-5 ganger årlig. Deltaker: Harald Inge Aakre. Årsmøte 2014 for BK-Svømming, kafeteriaen, 11. mars Deltagere: Anne-Kari Demmo Normann, Elisabeth Hetlevik, Annette Skogmo, Rune Molnes, Trine Muggerud, Ann Christin Sørensen, Kari Anne Sandengen, Jon Midtun, Sergio Mosqueira, Morten Strand, Wenche Kittelsen. Regnskapet ble godkjent, og årsmeldingen ble godkjent med endringer. Årsmøte 2014 for IL Bergkameratene, Vandrerhjemmet, 8. april Deltaker: Rune Groven Styremøter i 2014 BK-Svømming Det er avholdt 8 styremøter i 2014; 16.1, 13.2, 03.04, 26.05, 20.08, 18.09, 06.11, Styremøter i Idrettslaget Bergkameratene (IL-BK) Deltaker: Rune Groven 2.5 Representasjon Verv i Buskerud Svømmekrets: Harald Inge Aakre Verv i Idrettslaget Bergkameratene (IL-BK): Tor Jørgensen, leder i Hederstegnkomiteen Rune Groven, nestleder i styret 2.6 Dugnader Klubben trenger flere midler enn innbetalingene fra medlemmene for å kunne opprettholde tilbudet. En god del av inntektene kommer fra dugnader som utføres av foresatte og voksne medlemmer av klubben. Detaljer om inntekter fra dette finnes i regnskapet. Jazz Camp, 2-6. juli Dugnaden sørger for organisering av baguetter for salg, innkjøp, vaffelrøre og vakter på campingområdet under Kongsberg Jazzfestival. BK Svømming stilte med 4 baguettleveranser og 16 vakter. Vi reduserte noen av vaktene med en person, i tillegg måtte vi kjøpe en nattevakt fra svømmehallen. Dette er en vanskelig helg å skaffe folk til dugnad. Tusen takk til de som stilte. Denne dugnaden bidrog med ca kr til BK-Svømming. Side 7 av 18

8 Salg av BK-kalendere, selges i november Det årlige salget av BK-kalendere organiseres slik at hvert medlem blir pålagt å betale for et bestemt antall kalendere for videresalg. I 2014 måtte hver svømmer selge 20 kalendere. Inntekten deles mellom BK-Svømming og IL-BK som har produksjonskostnadene. Antall kalendere solgt i 2014 var 1350, som bidro med over kr til klubbkassa. Brusautomat Brusautomaten etterfylles ukentlig av Rune Molnes. Den gav et overskudd på ca kr ,- i løpet av Kafeteriasalg Mange dugnadstimer går med til forberedelser og salg fra svømmehallens kafeteria. Vi har kafeteria i forbindelse med BergmannSvøm, BK-Rekrutten, Antikkmessa og klubbstevner. Dette kommer i tillegg til lørdagskafeteria og torsdagssuppe. Til sammen bidrar kafeteriaaktiviteter med et overskudd på ca kr til klubbkassa. Lørdagskafeteria BK-Svømming har kafeteriasalg fra kl 08:30 12:30 på lørdager i forbindelse med svømmeskoleundervisningen. Det selges vafler, kaffe og saft til voksne og barn. Det er tradisjon at instruktører og svømmere som er på tidligtrening får en gratis vaffelplate hver. Det ble arrangert lørdagskafeteria på 28 lørdager. Trivselsverdien som følger av dette tiltaket er vanskelig å måle, men antas å være betydelig. Tusen takk til Elisabeth Hetlevik som lager vaffelrøre hver torsdag. Torsdagssuppe Vi fortsetter med torsdagssuppen i forbindelse med svømmeskolekurs. Dette er et veldig bra tilbud til svømmere og foreldre som venter på barna på svømmeskolen. Instruktørene på svømmeskolen kan også få seg litt suppe. Vi selger suppe og boller/kaker. Bollene leveres av foreldre og kakene er frosset ned etter rester fra stevner. Wenche Kittelsen stiller i kafeteriaen hver torsdag og blir det rester igjen, er svømmerne veldig fornøyd med å få suppe etter trening på torsdagsskvelden. Antikkmessa BK-Svømming gjennomførte salg av pølser, vafler, kaker, kaffe og saft til Antikkmessa. I 2014 var Antikkmessa lagt til siste helg i vinterferien som vanlig. Dette er en vanskelig helg å skaffe folk til dugnad. Tusen takk til de som stilte. Helgen innbrakte over kr i klubbkassa. 2.7 Tilskudd En annen uunnværlig inntektskilde er diverse ytelser fra spilleriet og tilskuddordninger. De fleste givere har et ønske om at pengene skal gå til varige investeringer. Dette er en utfordring for en svømmeklubb som har begrenset behov for utstyr, men samtidig store utgifter til leie av hall og lønnsutbetalinger.. Giver Beskrivelse Beløp Spilleriet Kongsberg Bingo midler KOG-midler 2014 Stønad til klubber i Allianselaget IL-BK Norsk Tipping Grasrotandelen for Norges Idrettsforbund Lokale aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund tildelt via Kongsberg Idrettsråd Kongsberg kommune Tilskudd til kulturformål Kulturdepartementet Vare og tjeneste-momskompensasjon Side 8 av 18

9 3 TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE 3.1 Trenere Klubbens trenere har i stor grad vært en stabil ressurs gjennom året. Som et utgangspunkt har hver gruppe en trener med ansvar for gruppa. Vi har gjennom året supplert med ekstra trenere på grupper med mange svømmere. Navn Fra Til Hovedansvar Rune Flaathen 1/1 31/12 Elite Rune Flaathen 1/1 31/12 A-Team Rune Flaathen 1/1 31/12 Aqua Andrea Kittelsen 1/1 01/07 Rekrutt Andrea Kittelsen 01/07 31/12 Speed Eydis Jonsdottir 1/1 01/07 Rekrutt Kim Mikkel Skibrek 1/1 01/07 Speed Annette Skogmo 1/1 31/12 U-Gruppa Lasse Moen 1/1 31/12 Speed Lasse Moen 01/07 31/12 Abnato Petter Sjødal 1/1 01/07 Abnato Mats Erik Trollerud 15/8 31/12 Rekrutt 3.2 Instruktører Se egen liste for svømmeskoleinstruktører i svømmeskolens årsmelding. 3.3 Dommere Forbundsdommer: Ingen Kretsdommer: Sergio Mosqueira og Daniel Omsland Klubben har behov for at foreldre og kanskje eldre svømmere og trenere tar dommerkurs slik at vi er i stand til å arrangere svømmestevner og å bistå andre klubber i kretsen. Et dommerkurs vil gi en god innsikt i svømmeteknikk og foreldrene et godt innblikk i svømmesporten slik at den blir enda mer interessant. Side 9 av 18

10 4 ARRANGEMENTER OG OPPLEGG Her kommer en seksjon som omhandler det vi selv bidrar til å arrangere. Det være seg stevner, treningsleirer, samlinger, spesial treningsopplegg, sosiale tilstelninger, osv. 4.1 Egne stevner Bergmannsrekrutten, 1. februar Det deltok til sammen 128 svømmere fra 9 klubber; Drammen (15), Modum (7), Nedre Eiker (13), Øvre Eiker (17), Ringerike (10) og BK (15). Bergmann Svøm, 18. oktober Det ble igjen arrangert BergmannSvøm i Kongsberg Svømmehall. Det deltok til sammen 198 svømmere fra 18 klubber: Asker (1), BK (39), Drammen (17), Gol (11), Holmestrand (2), Kolbotn (1), Lier (19), Modum (8), Nedre Eiker (23), Oslo IL (1), Poseidon (12), Rjukan (4), Øvre Eiker (9), Skien (6), Tønsberg (3), Horten (8), Ringerike (12), Sandefjord (22). Stevnet benyttet helautomatisk tidtageranlegg med innslagsplater. Klubbstevne og sommeravslutning, Svømmehallen, 19. juni Klubbstevne ble avholdt samtidig som vi arrangerte sommeravslutning. Det var 52 svømmere med på stevnet. Klubbstevne og juleavslutning, 18. desember Kombinert klubbstevne og juleavslutning ble arrangert. Det var 65 svømmere påmeldt. Sosialt med bildefremvisning, salg av mat og kaker i tillegg til loddsalg i idrettshallen etter arrangementet. Følgende tabeller viser noen nøkkeltall fra stevnene som sier noe om størrelsen på og oppslutningen om arrangementene. BergmannSvøm Dato Antall klubber Antall deltagere Antall starter 18.oktober oktober oktober oktober oktober Avlyst i november Bergmannrekrutten Dato Antall klubber Antall deltagere Antall starter 31.januar februar februar januar Side 10 av 18

11 29. januar januar LÅMØ (Landsdel Årsklassemønstring) Dato Antall kvalifiserte Antall som deltar 2015 Mandal februar Sandefjord februar Lillesand Lillesand Mandal Mandal 1 1 Klubbmersterskap Dato Antall deltagere Antall starter 18. desember juni desember juni desember mai desember juni desember Juni desember Juni Side 11 av 18

12 4.2 Leirer og treningssamlinger Vinterferie treningsleir, Turen gikk til Nørresundby treningssenter i Danmark for A/Elite. Det var med 11 svømmere, 1 trener og 1 voksen. Vinterferietrening for bredde, Mens A/Elite var i Danmark, kunne Rekrutt, Speed, Abnato og Aqua boltre seg i bassenget i Kongsberg. Det var 6 treningsøkter fordelt på 4 dager, Lasse Moen og Petter Sjødal var trenere. Påsketrening Det ble lagt opp til påsketrening for A/Elite med Rune Flaathen som trener Oppstartsleir, Idrettskolen, august Treningsleiren i Rollag varte 4 dager i august. 40 svømmere deltok. Høstferietrening, I høstferien ble det arrangert treningssamling for toppgruppene i svømmehallen i Kongsberg. Juleferie trening, Utgikk i 2014 fordi kommunen utførte reparasjon av bassenget. På eget initiativ gjestetrente noen Elite og A-team svømmere med Øvre Eiker svømmeklubb, Ålesund Svømme og Livrednings klubb og Bergen Svømme Club. Mesterskaps treningsleir, Klubben hadde for første gang på flere år ikke deltakelse i nasjonale stevner (unntak NM Masters 2014 med 8 deltakere). Det ble derfor ikke arrangert eller tilrettelagt for treningsleir i forbindelse med nasjonale mesterskap i Eirik og Ida på Elite deltok på NM langbane treningsleir med Drammen Svømmeklubb i egen regi. Side 12 av 18

13 4.3 Sosiale aktiviteter Styret har et ønske om en økt sosial aktivitet for medlemmene. I den forbindelse bruker vi et av de større stevnene per halvår, som en anledning til å reise bort, overnatte og ha fokus på sosial sammenkomst for svømmere, foreldre og trenere. 14 svømmere var kvalifisert og reiste til LÅMØ i Sandefjord i februar. I tillegg til flotte svømmeprestasjoner, hadde vi sosiale tilstelninger på kveld og feller bespisning. I juni var vi på Mjøs-Svøm på Hamar, med opplegg rundt felles bosted og spising på kveld. Tilsvarende ble lagt til rette for på Olavslekene i Sarpsborg i oktober. Tusen takk til Trine Muggerud og Erna Vebostad som stiller som reiseledere når klubben har stevner med overnatting. I tillegg er det i høst gjennomført en jentekveld med 19 jenter til stede. På initiativ fra forelde ble kvelden arrangert for jenter i aldersgruppen med tema rundt hudpleie. Maiken Halvorsen fra Skin Tonic holdt foredrag om hud og hår. Maiken er tidligere svømmer og hudterapeut og kjenner derfor godt til noen av de utfordringene svømmere har. Kvelden ble arrangert i kafeen i svømmehallen og alle spleiset på pizza, brus og godteri. Side 13 av 18

14 5 DELTAGELSE 5.1 Stevnedeltagelse på approberte stevner Antall stevnedeltakere pr svømmegruppe: Antall stevner pr svømmer: 5.2 Stevnedeltakelse for Masters 8 deltakere på NM Masters i Side 14 av 18

15 6 TRENINGSGRUPPER BK-Svømmeklubb har 8 grupper for barn og ungdom som ønsker å drive med svømming. Gruppene er inndelt etter ferdighet, egne ambisjoner og alder. Tabellen oppsummerer antall utøvere som har vært med i gruppene i løpet av året. Det kan være noe forflytning mellom gruppene i perioden slik at tallene må betraktes som veiledende. Start linjen viser medlemstallene etter at det nye semesteret har kommet i gang med nye grupper. Sesong Rekrutt Speed Abnato Aqua A-Team Elite U- Gruppa 2015 start høst 2014 start høst start høst start høst vår start høst vår høst høst Synkron Masters A-Team og Elite Svømmere har svømt aktivt i flere år og er villig til å satse på svømming. Gruppene har treningstilbud 6 ganger per uke og mange muligheter til å konkurrere og å forbedre sine personlige resultater. For Elite gruppas svømmere vil LÅMØ, ÅM og NM være målsetting. 6.2 Aqua Dette er gruppa for svømmere som har svømt aktivt i flere år men som ikke ønsker å satse på svømming. På Aqua kan man fortsatt være med i det gode miljøet i BK-Svømming samtidig som man får god trening uten konkurransefokus. Trenere som er på jobb med parallelle grupper, ivaretar Aqua svømmerne slik at de blir fulgt opp og kvaliteten på tilbudet opprettholdes. Svømmerne uttrykker tilfredsstillelse. 6.3 Abnato Dette er gruppa for svømmere som har svømt aktivt i flere år og som er villige til å satse på svømming. Gruppen ble startet som et tilbud med stor individuell oppfølging, med mål om at Side 15 av 18

16 svømmerne skal styrkes individuelt og kunne ta selvstendige valg om de ønsker å satse på svømming eller ikke. Gruppen fungerer derfor godt som en forberedelse til A nivå i klubben. 6.4 Speed Speed er rekrutter som er ekstra ivrige. Svømmerne kan alle svømmeartene og teknikkene. Treningen har fokus på finpuss av teknikk i tillegg til å lære svømmerne hurtighet. Disse vil være med på approberte stevner. 6.5 Rekrutt Dette er for barn som vil bli bedre til å svømme eller er ferdig med svømmeskolen. Rekrutt trener en del men har også lek og moro. Det arrangeres rekruttstevner for de som er interessert i å konkurrere, men dette er ikke et krav. 6.6 U-gruppa 2 aktive voksne mannlige svømmere. Trener 1 dag i uka med trener i tillegg til mandager som egentrening uten trener. Ingen stevnedeltagelse i Hai og Delfin fra Svømmeskolen Ivrige elever fra gruppene Hai og Delfin i BK-Svømmeskole er invitert til å trene sammen med våre rekrutter en ekstra dag i uken. Dette bidrar godt til å få nye svømmere inn på rekruttgruppa. Når sesongen avsluttes er svømmerne potensielle nye rekrutter i BK Svømming. Hai og Delfin får utdelt BK-badehetter som de bruker på svømmeskolen og på våre treninger. 6.8 Barn med spesielle behov Som en del av samarbeid mellom BK-Svømmeskole og kommunens integreringsseksjon tilbys det vannaktivisering av barn med spesielle behov. Les mer om dette i årsmeldingen for BK- Svømmeskole. 6.9 Synkron-gruppa Fra høsten 2013 har det pga liten interesse ikke vært tilbud om synkron i BK. Styret er innstilt på å kunne gjenopprette dette tilbudet på sikt, men er avhengig av foreldreressurser som bidrar Masters Masters baserer seg i hovedsak på egentrening. Men har tilbud om å benytte seg av trener for A- Team/Elite innimellom. Masters trener fast mandager, onsdager og torsdager. I tillegg får de låne en til to baner av barne- og ungdomsvømmerne på lørdager før svømmeskolen. BK-Triathlon trener svømming sammen med Masters. For dette betaler de det samme som Masters i treningsavgift. Side 16 av 18

17 7 ØKONOMI Lønnsberegningen er utført av autorisert regnskapsfører Trine Muggerud. Lønnsutbetaling og regnskapsføring er utført av Anne-Kari Demmo Normann. I 2014 har vi økt likviditeten og klubben har nå en god økonomi. I budsjett for 2015 ligger det inne sponsing til noen arrangementer og stevner. 7.1 Regnskap og budsjett Hovedposter Tilskudd Sponsoravtaler Dugnader Medlemsbetaling Øvrige salgs- og driftsinntekter Sum salgs- og driftsinntekter Varekostnad Personal og instruktørkostnad Andre driftskostnader Sum kostnader Renteinntekter Driftsresultat regnskap 2013 budsjett 2014 regnskap 2014 budsjett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Side 17 av 18

18 7.2 Balanse Hovedposter balanse Eiendeler (kasse, bank og fordringer) Gjeld (skattetrekk, skyldig feriepenger, mm) Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 18 av 18

ÅRSBERETNING. BK Svømming

ÅRSBERETNING. BK Svømming ÅRSBERETNING 2011 BK Svømming INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 4 2 ADMINISTRASJON... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Styret i BK-Svømming... 5 2.3 Funksjoner... 6 2.4 Sportslig Utvalg (SPU)... 6

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2006 www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind Torps veg 6 2408 Elverum ÅRSMØTE I ELVERUM SVØMMING FOR 2006 Årsmøtet avholdes på Sykehuset Innlandet tirsdag 6.februar 2007 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Elverum Svømming arrangerte NM Langbane 2008. www.elverumsvomming.no

ÅRSBERETNING 2008. Elverum Svømming arrangerte NM Langbane 2008. www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2008 Elverum Svømming arrangerte NM Langbane 2008 www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind Torps veg 6 2408 Elverum ÅRSMØTE I ELVERUM SVØMMING FOR 2008 Årsmøtet avholdes på Sykehuset

Detaljer

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 Innholdsfortegnelse. 0. Innledning. 1. Historikk. 2. Vår virksomhetside. 3. Vår visjon. 4. Våre kjerneverdier. 5. Målområder.

Detaljer

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014 1 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Organisasjonsplan 2013

Organisasjonsplan 2013 Versjon 3 Organisasjonsplan 2013 Karmøy Svømmeklubb Innholdsfortegnelse 1. KARMØY SVØMMEKLUBB 4 1.1 POST TIL KLUBBEN 4 1.2 STYRESAMMENSETNING 4 1.3 UTVALG OG TILLITSVERV 5 2. FORORD 5 3. HVEM GJØR HVA?

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

www.elverumsvomming.no

www.elverumsvomming.no ÅRSBERETNING 2010 Oona Ovesen tok sølvmedalje på 400 m individuell medley og Gunnar Skirbekk tok bronse på 800m fri under NM junior langbane 2010 i Trondheim www.elverumsvomming.no Elverum Svømming Eivind

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS)

SaS lille grønne. Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no. Sandefjord Svømmeklubb (SaS) SaS lille grønne Sandefjord Svømmeklubb www.sandefjordsvommeklubb.no mail: sas-svom@sandefjordsvommeklubb.no SaS` lille grønne 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Bli kjent med Sandefjord Svømmeklubb side 3 2.0.

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer