ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 BK Svømming Side 1 av 18

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR ADMINISTRASJON TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE ARRANGEMENTER OG OPPLEGG DELTAGELSE TRENINGSGRUPPER ØKONOMI Side 2 av 18

3 1 STYRETS KOMMENTAR Styret vil takke alle som har bidratt med informasjon til årsberetningen. Vi vil også takke alle foreldrene som har sørget for at vi har hatt kapasitet til å gjennomføre vellykkede arrangement og inntektsbringende dugnader. En viktig alliert for oss er betjeningen i svømmehallen som hjelper oss når vi trenger bistand med lokalitetene. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med leder Annette Skogmo og hennes medarbeidere. Vi vil også i år framheve det gode samarbeidet med vår søsterorganisasjon - BK-Svømmeskole. Følgende høydepunkt kan nevnes: Klubben har hatt en positiv utvikling og et økt aktivitetsnivå. Antall lisenser har økt fra 47 i 2013 til 54 i Utviklingen på antall svømmere som konkurrerer er positiv. Styret har jobbet med å videreutvikle landtreningstilbudet for svømmerne. Styret har skrevet samarbeidsavtale med Sense Trening & Helse. Avtalen innebærer at svømmerne på Abnato, A-team og Elite har all sin landtrening på Sense. Sense stiller med dyktige instruktører, et tilpasset treningsopplegg og lokaler med svært godt treningsutstyr. I tillegg innebærer avtalen bla rabatt for BK svømmere og foreldre ved medlemskap på Sense, ulik profilering av Sense på tøy og stevner etc Petter Sjødal/Skolegata Kiropraktikk har bidratt faglig ift landtreningen for Rekrutt og Speed. Petter har utarbeidet landbasert oppvarmings- og uttøyingsøvelser i forbindelse med bassengtrening Styret har jobbet kontinuerlig med å spre arbeidsoppgaver, ansvarsområder og delegere oppgaver. Det er igangsatt et arbeid med å danne flere arbeidsgrupper slik at belastningen på enkeltpersoner blir mindre. Vi har etablert solide rutiner rundt budsjett og økonomistyring. Med disse rutinene og en svært god regnskapsfunksjon har vi nå god kontroll og forutsigbarhet i klubbens økonomi. Trine Muggerud bistår oss med uvurderlig hjelp mht regnskapet. Sportslig Utvalg er fortsatt et bindeledd mellom trenere og styret og ivaretar den sportslige utvikling. Vi etterstreber å lage gode verktøy for å videreutvikle oss rent sportslig og styrer etter handlingsplanene, både kortsiktig og langsiktig. Trenersituasjonen siste halvdel av 2014 har vært preget av for liten tilgang på trenere som vil ta gruppeansvar, og som ønsker å bidra på et aktivitetsnivå som samsvarer med et gruppeansvar. Det gir utslag på en manglende individuell oppfølging av svømmerne. I tillegg gir det også en ugunstig høy belastning på noen få engasjerte trenere. Vi har igangsatt rekruttering for å styrke trenerstaben. Trenerstilling ble utlyst i november 2014 Følgende utfordringer ligger foran oss: Styret må fortsatt ha fokus på å skaffe sponsormidler og profilering av klubben i markedet. Dette arbeidet ønsker styret fortsatt å styrke. Det vil fra 2015 begynne en jevn årlig strøm av svømmere på videregående skole. Klubben må planlegge og tilrettelegge for denne økningen. Det vil kunne gi et kraftfullt juniormiljø i klubben Side 3 av 18

4 som vi ikke har hatt på lengre tid. Dialog og samarbeid primært med Kongsberg Videregående skole er naturlig satsning her. Klubbens vekst betyr at vi kan vurdere å øke ambisjonsnivået ift sportslige resultater, Samtidig er det en utfordring med fortsatt vekst mtp tilgang av tid og baner i bassenget. Ytterligere vekst i medlemstall vil kreve økt og smartere tilgang til bassengtid, eller at tilbud og kvalitet fra klubben reduseres. Wenche Kittelsen Styreleder i BK Svømming 2 ADMINISTRASJON 2.1 Organisering BK-Svømming er en klubb for medlemmer som driver svømming for mosjon og konkurranse. Organisasjonen er med i allianselaget I.L. Bergkameratene (IL-BK). BK-Svømming er videre med i Buskerud Svømmekrets og Norges Svømmeforbund. Klubben utfører også svømmeopplæring for barn i samarbeid med Norges Svømmeforbund gjennom BK-Svømmeskole som er en separat enhet med eget styre. Se egen årsberetning for BK- Svømmeskole. Alle medlemmer innberettes i idrettsregistreringen gjennom BK-Svømming. 2.2 Tillitsvalgte i BK-Svømming Styrets sammensetning og øvrige tillitsvalgte i perioden var som følger: Verv Navn Ansiennitet Styreleder Wenche Kittelsen (Fra årsmøtet i 2011) Nestleder Harald Inge Aakre (Fra årsmøtet i 2011) Styremedlem Elisabeth Hetlevik (Fra årsmøtet i 2012) Styremedlem og kasserer Anne Kari Demmo Normann (Fra årsmøtet i 2013) Vara styremedlem Rune Groven (Fra årsmøtet i 2013) Internrevisor 1 Børre Lande (Fra årsmøtet i 2012) Internrevisor 2 Hilde Ebbesberg (Fra årsmøtet i 2012) Lønn Trine Muggerud (Fra årsmøtet i 2012) Regnskap Anne Kari Demmo Normann (Fra årsmøtet i 2012) Valgkomite leder Ann Christin Sørensen (Fra årsmøtet i 2014) Valgkomite medlem Hildegunn Alvsaker (Fra årsmøtet 2012) Valgkomite medlem Lars Furan Markussen (Fra årsmøtet 2013) Valgkomite varamedlem Lars Kveseth (Fra årsmøtet 2013) Ann Christin Sørensen gikk ut av valgkomiteen i mars Lars Kveseth gikk inn som fungerende leder. Side 4 av 18

5 Funksjoner og utvalg Svømmeklubben hadde følgende funksjoner som er håndtert av enkeltpersoner, roller eller utvalg: Anleggskontakt Ansattansvarlig Antikkmessa Booking Brusautomat Dommeransvarlig Faste tilskudd Gaver og sponsormidler Oppmøtelister Idrettsregistrering Innkjøpsansvarlig IT ansvarlig JazzCampansvarlig Kafeteriaansvarlig Kalenderansvarlig Kasserer Lagledere Lisensansvarlig Mediakontakt Medlemsansvarlig Nettsideredaktør Politiattestansvarlig Posthenter Regnskap-Svømmeklubben Regnskap-Svømmeskolen Lønn Reisekoordinator Representant BSK Representant ILBK Representant KIR Sekretær Stevneleder Stevnepåmelder Stevneteknisk Teknisk utstyr Terminlister Timelistegodkjenning Treningsplaner Treningstider Utmerkelser og hederstegn Varesalg Wenche Kittelsen Wenche Kittelsen Nina Arndal Wenche Kittelsen Rune Molnes Sergio Mosqueira Rune Groven Wenche Kittelsen og Rune Groven Trenere Morten Strand Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Morten Strand Nina Kløve Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Erna Vebostad Anne-Kari D. Normann Foresatte Morten Strand Wenche Kittelsen Morten Strand Morten Strand Wenche Kittelsen Wenche Kittelsen Anne-Kari D. Normann Anne-Kari D. Normann Trine Muggerud Vidar Helgås Harald Inge Aakre (styremedlem) Rune Groven (styremedlem) Rune Groven (åpne møter) Etter behov Harald Inge Aakre Sergio Mosqueiro og Vebjørn Røtvold Vebjørn Røtvold Rune Molnes Sportslig Utvalg Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Harald Inge Aakre/Trenere Harald Inge Aakre Tor Jørgensen Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Side 5 av 18

6 Sportslig Utvalg SPU har ansvar for å sette ned rammer og struktur på det sportslige planet. SPU er et bindeledd mellom styret og trenere, og følger opp det administrative arbeidet. Sportslige avgjørelser kvalitetssikres gjennom en årlig handlingsplan, trenerutvikling, oppfølging av treningsplaner, terminlister og i planlegging av svømmesamtaler som ble innført januar Landtreningsprosjektet som startet i 2013 iverksatte mange tiltak i Andrea Kittelsen fullførte i 2014 NSF Trener 1 kurs Økonomi Utvalget Økonomiutvalget ble etablert for å bedre rutiner rundt styring, drift og innkjøp. Dette har skapt en god oversikt og større forutsigbarhet ift inntekter og utgifter. 2.3 Medlemstall BK-Svømming rapporterer medlemstallene, inklusive tall fra BK-Svømmeskole, til Norges Idrettsforbund og Idrettslaget Bergkameratene. I tallene regnes også trenere, instruktører i svømmeskolen og personer som har tillitsverv. Tallene er rapportert til idrettsregistreringen for året Tabellen viser medlemstallene per Tall i parentes er antall medlemmer året før. 0-5 år 6-12 år år år 26- år Total Endring Jenter/Kvinner 47 (63) 206 (208) 7 (2) 11 (8) 271 (281) -10 (22) Gutter/Karer 43 (54) 190 (189) 4 (8) 0 (2) 19 (19) 256 (272) -16 (-14) Sum Svømmeskolen 90 (117) 396 (397) 11 (10) 0 (2) 30 (27) 527 (553) -26 (8) Jenter/Kvinner 24 (25) 34 (35) 1 (6) 20 (20) 79 (86) -7 (-8) Gutter/Karer 15 (15) 22 (22) 3 (4) 23 (19) 63 (60) 3 (2) Sum Svømmeklubben 39 (40) 56 (57) 4 (10) 43 (39) 142 (146) -4 (-6) Alle Jenter/Kvinner 47 (63) 230 (233) 41 (37) 1 (6) 31 (28) 350 (367) -17 (-23) Alle Gutter/Karer 43 (54) 205 (204) 26 (30) 3 (6) 42 (38) 319 (332) -13 (-18) Sum alle 90 (117) 435 (437) 67 (67) 4 (12) 73 (66) 669 (699) -30 (-41) Side 6 av 18

7 2.4 Møter og konferanser Årsmøte 2014 for Kongsberg Idrettsråd, Kongsberghallen, 11. mars Deltager: Harald Inge Aakre. Åpent møte 2014 for Kongsberg Idrettsråd, Rådhuset, 7. april Deltagere: Harald Inge Aakre. Kretsting 2014, Buskerud Svømmekrets, Drammen, 25. mars Deltaker: Harald Inge Aakre. Samarbeidsutvalget 2014, Buskerud Svømmekrets, 4-5 ganger årlig. Deltaker: Harald Inge Aakre. Årsmøte 2014 for BK-Svømming, kafeteriaen, 11. mars Deltagere: Anne-Kari Demmo Normann, Elisabeth Hetlevik, Annette Skogmo, Rune Molnes, Trine Muggerud, Ann Christin Sørensen, Kari Anne Sandengen, Jon Midtun, Sergio Mosqueira, Morten Strand, Wenche Kittelsen. Regnskapet ble godkjent, og årsmeldingen ble godkjent med endringer. Årsmøte 2014 for IL Bergkameratene, Vandrerhjemmet, 8. april Deltaker: Rune Groven Styremøter i 2014 BK-Svømming Det er avholdt 8 styremøter i 2014; 16.1, 13.2, 03.04, 26.05, 20.08, 18.09, 06.11, Styremøter i Idrettslaget Bergkameratene (IL-BK) Deltaker: Rune Groven 2.5 Representasjon Verv i Buskerud Svømmekrets: Harald Inge Aakre Verv i Idrettslaget Bergkameratene (IL-BK): Tor Jørgensen, leder i Hederstegnkomiteen Rune Groven, nestleder i styret 2.6 Dugnader Klubben trenger flere midler enn innbetalingene fra medlemmene for å kunne opprettholde tilbudet. En god del av inntektene kommer fra dugnader som utføres av foresatte og voksne medlemmer av klubben. Detaljer om inntekter fra dette finnes i regnskapet. Jazz Camp, 2-6. juli Dugnaden sørger for organisering av baguetter for salg, innkjøp, vaffelrøre og vakter på campingområdet under Kongsberg Jazzfestival. BK Svømming stilte med 4 baguettleveranser og 16 vakter. Vi reduserte noen av vaktene med en person, i tillegg måtte vi kjøpe en nattevakt fra svømmehallen. Dette er en vanskelig helg å skaffe folk til dugnad. Tusen takk til de som stilte. Denne dugnaden bidrog med ca kr til BK-Svømming. Side 7 av 18

8 Salg av BK-kalendere, selges i november Det årlige salget av BK-kalendere organiseres slik at hvert medlem blir pålagt å betale for et bestemt antall kalendere for videresalg. I 2014 måtte hver svømmer selge 20 kalendere. Inntekten deles mellom BK-Svømming og IL-BK som har produksjonskostnadene. Antall kalendere solgt i 2014 var 1350, som bidro med over kr til klubbkassa. Brusautomat Brusautomaten etterfylles ukentlig av Rune Molnes. Den gav et overskudd på ca kr ,- i løpet av Kafeteriasalg Mange dugnadstimer går med til forberedelser og salg fra svømmehallens kafeteria. Vi har kafeteria i forbindelse med BergmannSvøm, BK-Rekrutten, Antikkmessa og klubbstevner. Dette kommer i tillegg til lørdagskafeteria og torsdagssuppe. Til sammen bidrar kafeteriaaktiviteter med et overskudd på ca kr til klubbkassa. Lørdagskafeteria BK-Svømming har kafeteriasalg fra kl 08:30 12:30 på lørdager i forbindelse med svømmeskoleundervisningen. Det selges vafler, kaffe og saft til voksne og barn. Det er tradisjon at instruktører og svømmere som er på tidligtrening får en gratis vaffelplate hver. Det ble arrangert lørdagskafeteria på 28 lørdager. Trivselsverdien som følger av dette tiltaket er vanskelig å måle, men antas å være betydelig. Tusen takk til Elisabeth Hetlevik som lager vaffelrøre hver torsdag. Torsdagssuppe Vi fortsetter med torsdagssuppen i forbindelse med svømmeskolekurs. Dette er et veldig bra tilbud til svømmere og foreldre som venter på barna på svømmeskolen. Instruktørene på svømmeskolen kan også få seg litt suppe. Vi selger suppe og boller/kaker. Bollene leveres av foreldre og kakene er frosset ned etter rester fra stevner. Wenche Kittelsen stiller i kafeteriaen hver torsdag og blir det rester igjen, er svømmerne veldig fornøyd med å få suppe etter trening på torsdagsskvelden. Antikkmessa BK-Svømming gjennomførte salg av pølser, vafler, kaker, kaffe og saft til Antikkmessa. I 2014 var Antikkmessa lagt til siste helg i vinterferien som vanlig. Dette er en vanskelig helg å skaffe folk til dugnad. Tusen takk til de som stilte. Helgen innbrakte over kr i klubbkassa. 2.7 Tilskudd En annen uunnværlig inntektskilde er diverse ytelser fra spilleriet og tilskuddordninger. De fleste givere har et ønske om at pengene skal gå til varige investeringer. Dette er en utfordring for en svømmeklubb som har begrenset behov for utstyr, men samtidig store utgifter til leie av hall og lønnsutbetalinger.. Giver Beskrivelse Beløp Spilleriet Kongsberg Bingo midler KOG-midler 2014 Stønad til klubber i Allianselaget IL-BK Norsk Tipping Grasrotandelen for Norges Idrettsforbund Lokale aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund tildelt via Kongsberg Idrettsråd Kongsberg kommune Tilskudd til kulturformål Kulturdepartementet Vare og tjeneste-momskompensasjon Side 8 av 18

9 3 TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE 3.1 Trenere Klubbens trenere har i stor grad vært en stabil ressurs gjennom året. Som et utgangspunkt har hver gruppe en trener med ansvar for gruppa. Vi har gjennom året supplert med ekstra trenere på grupper med mange svømmere. Navn Fra Til Hovedansvar Rune Flaathen 1/1 31/12 Elite Rune Flaathen 1/1 31/12 A-Team Rune Flaathen 1/1 31/12 Aqua Andrea Kittelsen 1/1 01/07 Rekrutt Andrea Kittelsen 01/07 31/12 Speed Eydis Jonsdottir 1/1 01/07 Rekrutt Kim Mikkel Skibrek 1/1 01/07 Speed Annette Skogmo 1/1 31/12 U-Gruppa Lasse Moen 1/1 31/12 Speed Lasse Moen 01/07 31/12 Abnato Petter Sjødal 1/1 01/07 Abnato Mats Erik Trollerud 15/8 31/12 Rekrutt 3.2 Instruktører Se egen liste for svømmeskoleinstruktører i svømmeskolens årsmelding. 3.3 Dommere Forbundsdommer: Ingen Kretsdommer: Sergio Mosqueira og Daniel Omsland Klubben har behov for at foreldre og kanskje eldre svømmere og trenere tar dommerkurs slik at vi er i stand til å arrangere svømmestevner og å bistå andre klubber i kretsen. Et dommerkurs vil gi en god innsikt i svømmeteknikk og foreldrene et godt innblikk i svømmesporten slik at den blir enda mer interessant. Side 9 av 18

10 4 ARRANGEMENTER OG OPPLEGG Her kommer en seksjon som omhandler det vi selv bidrar til å arrangere. Det være seg stevner, treningsleirer, samlinger, spesial treningsopplegg, sosiale tilstelninger, osv. 4.1 Egne stevner Bergmannsrekrutten, 1. februar Det deltok til sammen 128 svømmere fra 9 klubber; Drammen (15), Modum (7), Nedre Eiker (13), Øvre Eiker (17), Ringerike (10) og BK (15). Bergmann Svøm, 18. oktober Det ble igjen arrangert BergmannSvøm i Kongsberg Svømmehall. Det deltok til sammen 198 svømmere fra 18 klubber: Asker (1), BK (39), Drammen (17), Gol (11), Holmestrand (2), Kolbotn (1), Lier (19), Modum (8), Nedre Eiker (23), Oslo IL (1), Poseidon (12), Rjukan (4), Øvre Eiker (9), Skien (6), Tønsberg (3), Horten (8), Ringerike (12), Sandefjord (22). Stevnet benyttet helautomatisk tidtageranlegg med innslagsplater. Klubbstevne og sommeravslutning, Svømmehallen, 19. juni Klubbstevne ble avholdt samtidig som vi arrangerte sommeravslutning. Det var 52 svømmere med på stevnet. Klubbstevne og juleavslutning, 18. desember Kombinert klubbstevne og juleavslutning ble arrangert. Det var 65 svømmere påmeldt. Sosialt med bildefremvisning, salg av mat og kaker i tillegg til loddsalg i idrettshallen etter arrangementet. Følgende tabeller viser noen nøkkeltall fra stevnene som sier noe om størrelsen på og oppslutningen om arrangementene. BergmannSvøm Dato Antall klubber Antall deltagere Antall starter 18.oktober oktober oktober oktober oktober Avlyst i november Bergmannrekrutten Dato Antall klubber Antall deltagere Antall starter 31.januar februar februar januar Side 10 av 18

11 29. januar januar LÅMØ (Landsdel Årsklassemønstring) Dato Antall kvalifiserte Antall som deltar 2015 Mandal februar Sandefjord februar Lillesand Lillesand Mandal Mandal 1 1 Klubbmersterskap Dato Antall deltagere Antall starter 18. desember juni desember juni desember mai desember juni desember Juni desember Juni Side 11 av 18

12 4.2 Leirer og treningssamlinger Vinterferie treningsleir, Turen gikk til Nørresundby treningssenter i Danmark for A/Elite. Det var med 11 svømmere, 1 trener og 1 voksen. Vinterferietrening for bredde, Mens A/Elite var i Danmark, kunne Rekrutt, Speed, Abnato og Aqua boltre seg i bassenget i Kongsberg. Det var 6 treningsøkter fordelt på 4 dager, Lasse Moen og Petter Sjødal var trenere. Påsketrening Det ble lagt opp til påsketrening for A/Elite med Rune Flaathen som trener Oppstartsleir, Idrettskolen, august Treningsleiren i Rollag varte 4 dager i august. 40 svømmere deltok. Høstferietrening, I høstferien ble det arrangert treningssamling for toppgruppene i svømmehallen i Kongsberg. Juleferie trening, Utgikk i 2014 fordi kommunen utførte reparasjon av bassenget. På eget initiativ gjestetrente noen Elite og A-team svømmere med Øvre Eiker svømmeklubb, Ålesund Svømme og Livrednings klubb og Bergen Svømme Club. Mesterskaps treningsleir, Klubben hadde for første gang på flere år ikke deltakelse i nasjonale stevner (unntak NM Masters 2014 med 8 deltakere). Det ble derfor ikke arrangert eller tilrettelagt for treningsleir i forbindelse med nasjonale mesterskap i Eirik og Ida på Elite deltok på NM langbane treningsleir med Drammen Svømmeklubb i egen regi. Side 12 av 18

13 4.3 Sosiale aktiviteter Styret har et ønske om en økt sosial aktivitet for medlemmene. I den forbindelse bruker vi et av de større stevnene per halvår, som en anledning til å reise bort, overnatte og ha fokus på sosial sammenkomst for svømmere, foreldre og trenere. 14 svømmere var kvalifisert og reiste til LÅMØ i Sandefjord i februar. I tillegg til flotte svømmeprestasjoner, hadde vi sosiale tilstelninger på kveld og feller bespisning. I juni var vi på Mjøs-Svøm på Hamar, med opplegg rundt felles bosted og spising på kveld. Tilsvarende ble lagt til rette for på Olavslekene i Sarpsborg i oktober. Tusen takk til Trine Muggerud og Erna Vebostad som stiller som reiseledere når klubben har stevner med overnatting. I tillegg er det i høst gjennomført en jentekveld med 19 jenter til stede. På initiativ fra forelde ble kvelden arrangert for jenter i aldersgruppen med tema rundt hudpleie. Maiken Halvorsen fra Skin Tonic holdt foredrag om hud og hår. Maiken er tidligere svømmer og hudterapeut og kjenner derfor godt til noen av de utfordringene svømmere har. Kvelden ble arrangert i kafeen i svømmehallen og alle spleiset på pizza, brus og godteri. Side 13 av 18

14 5 DELTAGELSE 5.1 Stevnedeltagelse på approberte stevner Antall stevnedeltakere pr svømmegruppe: Antall stevner pr svømmer: 5.2 Stevnedeltakelse for Masters 8 deltakere på NM Masters i Side 14 av 18

15 6 TRENINGSGRUPPER BK-Svømmeklubb har 8 grupper for barn og ungdom som ønsker å drive med svømming. Gruppene er inndelt etter ferdighet, egne ambisjoner og alder. Tabellen oppsummerer antall utøvere som har vært med i gruppene i løpet av året. Det kan være noe forflytning mellom gruppene i perioden slik at tallene må betraktes som veiledende. Start linjen viser medlemstallene etter at det nye semesteret har kommet i gang med nye grupper. Sesong Rekrutt Speed Abnato Aqua A-Team Elite U- Gruppa 2015 start høst 2014 start høst start høst start høst vår start høst vår høst høst Synkron Masters A-Team og Elite Svømmere har svømt aktivt i flere år og er villig til å satse på svømming. Gruppene har treningstilbud 6 ganger per uke og mange muligheter til å konkurrere og å forbedre sine personlige resultater. For Elite gruppas svømmere vil LÅMØ, ÅM og NM være målsetting. 6.2 Aqua Dette er gruppa for svømmere som har svømt aktivt i flere år men som ikke ønsker å satse på svømming. På Aqua kan man fortsatt være med i det gode miljøet i BK-Svømming samtidig som man får god trening uten konkurransefokus. Trenere som er på jobb med parallelle grupper, ivaretar Aqua svømmerne slik at de blir fulgt opp og kvaliteten på tilbudet opprettholdes. Svømmerne uttrykker tilfredsstillelse. 6.3 Abnato Dette er gruppa for svømmere som har svømt aktivt i flere år og som er villige til å satse på svømming. Gruppen ble startet som et tilbud med stor individuell oppfølging, med mål om at Side 15 av 18

16 svømmerne skal styrkes individuelt og kunne ta selvstendige valg om de ønsker å satse på svømming eller ikke. Gruppen fungerer derfor godt som en forberedelse til A nivå i klubben. 6.4 Speed Speed er rekrutter som er ekstra ivrige. Svømmerne kan alle svømmeartene og teknikkene. Treningen har fokus på finpuss av teknikk i tillegg til å lære svømmerne hurtighet. Disse vil være med på approberte stevner. 6.5 Rekrutt Dette er for barn som vil bli bedre til å svømme eller er ferdig med svømmeskolen. Rekrutt trener en del men har også lek og moro. Det arrangeres rekruttstevner for de som er interessert i å konkurrere, men dette er ikke et krav. 6.6 U-gruppa 2 aktive voksne mannlige svømmere. Trener 1 dag i uka med trener i tillegg til mandager som egentrening uten trener. Ingen stevnedeltagelse i Hai og Delfin fra Svømmeskolen Ivrige elever fra gruppene Hai og Delfin i BK-Svømmeskole er invitert til å trene sammen med våre rekrutter en ekstra dag i uken. Dette bidrar godt til å få nye svømmere inn på rekruttgruppa. Når sesongen avsluttes er svømmerne potensielle nye rekrutter i BK Svømming. Hai og Delfin får utdelt BK-badehetter som de bruker på svømmeskolen og på våre treninger. 6.8 Barn med spesielle behov Som en del av samarbeid mellom BK-Svømmeskole og kommunens integreringsseksjon tilbys det vannaktivisering av barn med spesielle behov. Les mer om dette i årsmeldingen for BK- Svømmeskole. 6.9 Synkron-gruppa Fra høsten 2013 har det pga liten interesse ikke vært tilbud om synkron i BK. Styret er innstilt på å kunne gjenopprette dette tilbudet på sikt, men er avhengig av foreldreressurser som bidrar Masters Masters baserer seg i hovedsak på egentrening. Men har tilbud om å benytte seg av trener for A- Team/Elite innimellom. Masters trener fast mandager, onsdager og torsdager. I tillegg får de låne en til to baner av barne- og ungdomsvømmerne på lørdager før svømmeskolen. BK-Triathlon trener svømming sammen med Masters. For dette betaler de det samme som Masters i treningsavgift. Side 16 av 18

17 7 ØKONOMI Lønnsberegningen er utført av autorisert regnskapsfører Trine Muggerud. Lønnsutbetaling og regnskapsføring er utført av Anne-Kari Demmo Normann. I 2014 har vi økt likviditeten og klubben har nå en god økonomi. I budsjett for 2015 ligger det inne sponsing til noen arrangementer og stevner. 7.1 Regnskap og budsjett Hovedposter Tilskudd Sponsoravtaler Dugnader Medlemsbetaling Øvrige salgs- og driftsinntekter Sum salgs- og driftsinntekter Varekostnad Personal og instruktørkostnad Andre driftskostnader Sum kostnader Renteinntekter Driftsresultat regnskap 2013 budsjett 2014 regnskap 2014 budsjett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Side 17 av 18

18 7.2 Balanse Hovedposter balanse Eiendeler (kasse, bank og fordringer) Gjeld (skattetrekk, skyldig feriepenger, mm) Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 18 av 18

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømming

ÅRSBERETNING. BK Svømming ÅRSBERETNING 2011 BK Svømming INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 4 2 ADMINISTRASJON... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Styret i BK-Svømming... 5 2.3 Funksjoner... 6 2.4 Sportslig Utvalg (SPU)... 6

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2011 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE... 6 5 INSTRUKTØRER...

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud Arna Svømme- og Livredningsklubb Våre aktivitetstilbud Kurs Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeskole Trygg i vann Hovedmålsetning: Trygg i vann Tilbud: Småbarnsvømming Vannmerket

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte BERGENS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB Ortun skole, 01.april 2014. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB. Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18.

Årsmøte BERGENS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB Ortun skole, 01.april 2014. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB. Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18.00 Ortun skole Fyllingsdalen 1 S a k s l i s t e 1 - Godkjenning av stemmeberettigede. 2 - Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Tanker rundt trening Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Stig Leganger-Hansen 29 år Startet svømmekarriere i Askøy Svømmeklubb i 1985 Var listefyll i NM-junior en gang, deltok på 50 b.fly

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. for. BK-Svømming

ORGANISASJONSPLAN. for. BK-Svømming ORGANISASJONSPLAN for BK-Svømming Vedtatt 1.gang på årsmøtet 6.mars 2012 (revidert 10.mar 2016) Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innledning BK-Svømming sin organisasjonsplan

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN. Stiftet 14. november 1935

HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN. Stiftet 14. november 1935 HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN Stiftet 14. november 1935 Årsberetning 2014 Styret 2014 Leder: Anne Marie Aalstad Laakso Nestleder: Øyvind Bergan Kasserer: Unni Lystad Karlsen Styremedlem: Tommy Eriksen

Detaljer

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00 Idrettslaget Varg Årsberetning 1999 Årsmøte i Furuset Senter 21. mars 2000 kl. 19:00 1. Generalforsamlingen Siste ordinære generalforsamling ble avholdt 9. mars 1999 i Furuset Senter. 1.1 Styret Styret

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

LRK svømming - utviklingstrapp og partistruktur

LRK svømming - utviklingstrapp og partistruktur Ansvarlig: Leder svømming Gjelder fra 28.08.13 LRK svømming - utviklingstrapp og partistruktur Formål Utviklingstrappen skal være et redskap for å bedre systematikken i treningsarbeidet blant svømmere

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 31. januar 2008 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Godkjenne innkalling

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Klassisk, jeg Frode Elverum får en forespørsel om TS&LK kan holde et innlegg under kompetansehelga. Takker høflig ja, det er jo lenge til så det skal gå bra. på bekostning av

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016 Hamar Idrettspark 29. april 2016 1 Dagsorden 1. Åpning Innledning v/leder Godkjenning av innkalling og teknisk opplegg til årsmøtet 2. Møteledelse a) Valg av møteleder

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15

Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Årsmøte 2014 i Horten svømmeklubb Dato 25.02.15 Sted: Kystverkets lokaler, Moloveien Kl: 18.00 Tilstede: 21 stemmeberettigede ( hvor 6 er sittende styre) Stemmene var fordelt på følgende grupper: 7 A-gruppa,6

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2013 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 7. mars 2014 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2013 på styremøte

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2014 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 10. mars 2015 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2014 på styremøte

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB ÅRSMELDING 2009

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB ÅRSMELDING 2009 ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB ÅRSMELDING 2009 1 1. STYRETS BERETNING Styret har i arbeidsåret hatt følgende sammensetning; Leder Randi Haldorsen Nestleder Vegard Knutsen Kasserer Svein Atle Pettersen Oppmann

Detaljer

Leder svømming. Formål. Omfang. Ansvar og oppgaver. Ansvarlig: Leder svømming Gjelder fra 26.03.14

Leder svømming. Formål. Omfang. Ansvar og oppgaver. Ansvarlig: Leder svømming Gjelder fra 26.03.14 Ansvarlig: Leder svømming Gjelder fra 26.03.14 Leder svømming Formål Leder svømming har ansvar for å ivareta koordinering og coaching av trenerne innenfor de ulike partiene. Hensikten er å sikre en helhet

Detaljer

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter

KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD. Styrker og Svakheter KONGSTENSVØMMERNE FREDRIKSTAD Styrker og Svakheter Frode Eliassen Leder KSV - 1960 modell - Samboer - 3 barn på 17 år i hus - Datter som svømmer - Jobber til daglig i Smurfit Kappa - Leder på 5 året i

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 MÅLSETNINGEN FOR ULLENSAKERSVØMMERNE Øke innflytelse for de aktive Øke eksisterende kompetanse og utdanne nye på instruktører / trenere Forbedring av prosesser i samspill med

Detaljer

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2011 Ringerike Taekwondo klubb Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi... 3 Medlemmer... 3 Dojang... 3 www.ringeriketkd.com...

Detaljer

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe.

Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Sportslig plan for Kolbotn IL svømmegruppe. Godkjent den 19.10.2013 Kolbotn IL Svømmegruppe ble etablert i 1975 og er i dag en aktiv gruppe med cirka 850 svømmere. Omkring 700 av disse tilhørere vår populære

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017

Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Virksomhetsplan for Eidsvoll Svømmeklubb i perioden 2013-2017 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Histore om Eidsvoll Svømmeklubb... 3 2.1. Medlemsutvikling... 4 2.2. Organiseringen av Eidsvoll Svømmeklubb...

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB

Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB Foto: Kjartan Bjelland PRESENTASJON VÅGSBYGD SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB Viktig i Vågsbygd Best i byen KORT OM KLUBBEN Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb (VSLK) har siden oppstarten i 1968 vokst seg

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Samhold-Ærlighet-Kraft INNHOLD: Innhold 1. Innledning - om dokumentasjon... 3 2. Dagens utfordringer... 4 3. Oppgaver og retningslinjer i styret og utvalg... 5 4. Medlemsutvikling...

Detaljer

Oslo Idrettslag Svømming ønsker velkommen til OI OPEN. LANGBANE 09.-10. mai 2015

Oslo Idrettslag Svømming ønsker velkommen til OI OPEN. LANGBANE 09.-10. mai 2015 Oslo Idrettslag Svømming ønsker velkommen til OI OPEN LANGBANE 09.-10. mai 2015 Velkommen til OI Open 09.-10. mai 2015 Oslo Idrettslag Svø i g i viterer i he hold il NSF s ter i liste og etter NSF s lover

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB

Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB Årsberetning KIRKENES SVØMMEKLUBB 2013 Side 1 av 9 Styrets sammensetning Leder: Tommy A.G. Karlsen Nestleder: Drude L.Bratlien Sekretær : Anette Jensen Kasserer : Vera NowbuthThoresen Styremedlem: Roger

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG

ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR HURDAL IDRETTSLAG Utkast utarbeidet februar 2011 av Olaf Knai og Rune Nordgård. 1 Innholdsfortegnelse: VISJON.. ANSVARS- OG MYNDIGHETSFORHOLD FOR:.. Hovedstyret (HS) Herunder leder,

Detaljer

STYREARBEID Klubbdrift

STYREARBEID Klubbdrift STYREARBEID Klubbdrift Kompetansehelgen, Gardermoen Lørdag 18 april 2015 Klubbveileder Trude Halvorsen HVA MÅ DU HA KJENNSKAP TIL? Idrettens organisering Lover og regler Barneidrettsrettigheter Norges

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer