ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. BK Svømming. Side 1 av 18"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 BK Svømming Side 1 av 18

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR ADMINISTRASJON TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE ARRANGEMENTER OG OPPLEGG DELTAGELSE TRENINGSGRUPPER ØKONOMI Side 2 av 18

3 1 STYRETS KOMMENTAR Styret vil takke alle som har bidratt med informasjon til årsberetningen. Vi vil også takke alle foreldrene som har sørget for at vi har hatt kapasitet til å gjennomføre vellykkede arrangement og inntektsbringende dugnader. En viktig alliert for oss er betjeningen i svømmehallen som hjelper oss når vi trenger bistand med lokalitetene. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med leder Annette Skogmo og hennes medarbeidere. Vi vil også i år framheve det gode samarbeidet med vår søsterorganisasjon - BK-Svømmeskole. Følgende høydepunkt kan nevnes: Klubben har hatt en positiv utvikling og et økt aktivitetsnivå. Antall lisenser har økt fra 47 i 2013 til 54 i Utviklingen på antall svømmere som konkurrerer er positiv. Styret har jobbet med å videreutvikle landtreningstilbudet for svømmerne. Styret har skrevet samarbeidsavtale med Sense Trening & Helse. Avtalen innebærer at svømmerne på Abnato, A-team og Elite har all sin landtrening på Sense. Sense stiller med dyktige instruktører, et tilpasset treningsopplegg og lokaler med svært godt treningsutstyr. I tillegg innebærer avtalen bla rabatt for BK svømmere og foreldre ved medlemskap på Sense, ulik profilering av Sense på tøy og stevner etc Petter Sjødal/Skolegata Kiropraktikk har bidratt faglig ift landtreningen for Rekrutt og Speed. Petter har utarbeidet landbasert oppvarmings- og uttøyingsøvelser i forbindelse med bassengtrening Styret har jobbet kontinuerlig med å spre arbeidsoppgaver, ansvarsområder og delegere oppgaver. Det er igangsatt et arbeid med å danne flere arbeidsgrupper slik at belastningen på enkeltpersoner blir mindre. Vi har etablert solide rutiner rundt budsjett og økonomistyring. Med disse rutinene og en svært god regnskapsfunksjon har vi nå god kontroll og forutsigbarhet i klubbens økonomi. Trine Muggerud bistår oss med uvurderlig hjelp mht regnskapet. Sportslig Utvalg er fortsatt et bindeledd mellom trenere og styret og ivaretar den sportslige utvikling. Vi etterstreber å lage gode verktøy for å videreutvikle oss rent sportslig og styrer etter handlingsplanene, både kortsiktig og langsiktig. Trenersituasjonen siste halvdel av 2014 har vært preget av for liten tilgang på trenere som vil ta gruppeansvar, og som ønsker å bidra på et aktivitetsnivå som samsvarer med et gruppeansvar. Det gir utslag på en manglende individuell oppfølging av svømmerne. I tillegg gir det også en ugunstig høy belastning på noen få engasjerte trenere. Vi har igangsatt rekruttering for å styrke trenerstaben. Trenerstilling ble utlyst i november 2014 Følgende utfordringer ligger foran oss: Styret må fortsatt ha fokus på å skaffe sponsormidler og profilering av klubben i markedet. Dette arbeidet ønsker styret fortsatt å styrke. Det vil fra 2015 begynne en jevn årlig strøm av svømmere på videregående skole. Klubben må planlegge og tilrettelegge for denne økningen. Det vil kunne gi et kraftfullt juniormiljø i klubben Side 3 av 18

4 som vi ikke har hatt på lengre tid. Dialog og samarbeid primært med Kongsberg Videregående skole er naturlig satsning her. Klubbens vekst betyr at vi kan vurdere å øke ambisjonsnivået ift sportslige resultater, Samtidig er det en utfordring med fortsatt vekst mtp tilgang av tid og baner i bassenget. Ytterligere vekst i medlemstall vil kreve økt og smartere tilgang til bassengtid, eller at tilbud og kvalitet fra klubben reduseres. Wenche Kittelsen Styreleder i BK Svømming 2 ADMINISTRASJON 2.1 Organisering BK-Svømming er en klubb for medlemmer som driver svømming for mosjon og konkurranse. Organisasjonen er med i allianselaget I.L. Bergkameratene (IL-BK). BK-Svømming er videre med i Buskerud Svømmekrets og Norges Svømmeforbund. Klubben utfører også svømmeopplæring for barn i samarbeid med Norges Svømmeforbund gjennom BK-Svømmeskole som er en separat enhet med eget styre. Se egen årsberetning for BK- Svømmeskole. Alle medlemmer innberettes i idrettsregistreringen gjennom BK-Svømming. 2.2 Tillitsvalgte i BK-Svømming Styrets sammensetning og øvrige tillitsvalgte i perioden var som følger: Verv Navn Ansiennitet Styreleder Wenche Kittelsen (Fra årsmøtet i 2011) Nestleder Harald Inge Aakre (Fra årsmøtet i 2011) Styremedlem Elisabeth Hetlevik (Fra årsmøtet i 2012) Styremedlem og kasserer Anne Kari Demmo Normann (Fra årsmøtet i 2013) Vara styremedlem Rune Groven (Fra årsmøtet i 2013) Internrevisor 1 Børre Lande (Fra årsmøtet i 2012) Internrevisor 2 Hilde Ebbesberg (Fra årsmøtet i 2012) Lønn Trine Muggerud (Fra årsmøtet i 2012) Regnskap Anne Kari Demmo Normann (Fra årsmøtet i 2012) Valgkomite leder Ann Christin Sørensen (Fra årsmøtet i 2014) Valgkomite medlem Hildegunn Alvsaker (Fra årsmøtet 2012) Valgkomite medlem Lars Furan Markussen (Fra årsmøtet 2013) Valgkomite varamedlem Lars Kveseth (Fra årsmøtet 2013) Ann Christin Sørensen gikk ut av valgkomiteen i mars Lars Kveseth gikk inn som fungerende leder. Side 4 av 18

5 Funksjoner og utvalg Svømmeklubben hadde følgende funksjoner som er håndtert av enkeltpersoner, roller eller utvalg: Anleggskontakt Ansattansvarlig Antikkmessa Booking Brusautomat Dommeransvarlig Faste tilskudd Gaver og sponsormidler Oppmøtelister Idrettsregistrering Innkjøpsansvarlig IT ansvarlig JazzCampansvarlig Kafeteriaansvarlig Kalenderansvarlig Kasserer Lagledere Lisensansvarlig Mediakontakt Medlemsansvarlig Nettsideredaktør Politiattestansvarlig Posthenter Regnskap-Svømmeklubben Regnskap-Svømmeskolen Lønn Reisekoordinator Representant BSK Representant ILBK Representant KIR Sekretær Stevneleder Stevnepåmelder Stevneteknisk Teknisk utstyr Terminlister Timelistegodkjenning Treningsplaner Treningstider Utmerkelser og hederstegn Varesalg Wenche Kittelsen Wenche Kittelsen Nina Arndal Wenche Kittelsen Rune Molnes Sergio Mosqueira Rune Groven Wenche Kittelsen og Rune Groven Trenere Morten Strand Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Morten Strand Nina Kløve Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Erna Vebostad Anne-Kari D. Normann Foresatte Morten Strand Wenche Kittelsen Morten Strand Morten Strand Wenche Kittelsen Wenche Kittelsen Anne-Kari D. Normann Anne-Kari D. Normann Trine Muggerud Vidar Helgås Harald Inge Aakre (styremedlem) Rune Groven (styremedlem) Rune Groven (åpne møter) Etter behov Harald Inge Aakre Sergio Mosqueiro og Vebjørn Røtvold Vebjørn Røtvold Rune Molnes Sportslig Utvalg Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Harald Inge Aakre/Trenere Harald Inge Aakre Tor Jørgensen Økonomiutvalget v/ Elisabeth Hetlevik Side 5 av 18

6 Sportslig Utvalg SPU har ansvar for å sette ned rammer og struktur på det sportslige planet. SPU er et bindeledd mellom styret og trenere, og følger opp det administrative arbeidet. Sportslige avgjørelser kvalitetssikres gjennom en årlig handlingsplan, trenerutvikling, oppfølging av treningsplaner, terminlister og i planlegging av svømmesamtaler som ble innført januar Landtreningsprosjektet som startet i 2013 iverksatte mange tiltak i Andrea Kittelsen fullførte i 2014 NSF Trener 1 kurs Økonomi Utvalget Økonomiutvalget ble etablert for å bedre rutiner rundt styring, drift og innkjøp. Dette har skapt en god oversikt og større forutsigbarhet ift inntekter og utgifter. 2.3 Medlemstall BK-Svømming rapporterer medlemstallene, inklusive tall fra BK-Svømmeskole, til Norges Idrettsforbund og Idrettslaget Bergkameratene. I tallene regnes også trenere, instruktører i svømmeskolen og personer som har tillitsverv. Tallene er rapportert til idrettsregistreringen for året Tabellen viser medlemstallene per Tall i parentes er antall medlemmer året før. 0-5 år 6-12 år år år 26- år Total Endring Jenter/Kvinner 47 (63) 206 (208) 7 (2) 11 (8) 271 (281) -10 (22) Gutter/Karer 43 (54) 190 (189) 4 (8) 0 (2) 19 (19) 256 (272) -16 (-14) Sum Svømmeskolen 90 (117) 396 (397) 11 (10) 0 (2) 30 (27) 527 (553) -26 (8) Jenter/Kvinner 24 (25) 34 (35) 1 (6) 20 (20) 79 (86) -7 (-8) Gutter/Karer 15 (15) 22 (22) 3 (4) 23 (19) 63 (60) 3 (2) Sum Svømmeklubben 39 (40) 56 (57) 4 (10) 43 (39) 142 (146) -4 (-6) Alle Jenter/Kvinner 47 (63) 230 (233) 41 (37) 1 (6) 31 (28) 350 (367) -17 (-23) Alle Gutter/Karer 43 (54) 205 (204) 26 (30) 3 (6) 42 (38) 319 (332) -13 (-18) Sum alle 90 (117) 435 (437) 67 (67) 4 (12) 73 (66) 669 (699) -30 (-41) Side 6 av 18

7 2.4 Møter og konferanser Årsmøte 2014 for Kongsberg Idrettsråd, Kongsberghallen, 11. mars Deltager: Harald Inge Aakre. Åpent møte 2014 for Kongsberg Idrettsråd, Rådhuset, 7. april Deltagere: Harald Inge Aakre. Kretsting 2014, Buskerud Svømmekrets, Drammen, 25. mars Deltaker: Harald Inge Aakre. Samarbeidsutvalget 2014, Buskerud Svømmekrets, 4-5 ganger årlig. Deltaker: Harald Inge Aakre. Årsmøte 2014 for BK-Svømming, kafeteriaen, 11. mars Deltagere: Anne-Kari Demmo Normann, Elisabeth Hetlevik, Annette Skogmo, Rune Molnes, Trine Muggerud, Ann Christin Sørensen, Kari Anne Sandengen, Jon Midtun, Sergio Mosqueira, Morten Strand, Wenche Kittelsen. Regnskapet ble godkjent, og årsmeldingen ble godkjent med endringer. Årsmøte 2014 for IL Bergkameratene, Vandrerhjemmet, 8. april Deltaker: Rune Groven Styremøter i 2014 BK-Svømming Det er avholdt 8 styremøter i 2014; 16.1, 13.2, 03.04, 26.05, 20.08, 18.09, 06.11, Styremøter i Idrettslaget Bergkameratene (IL-BK) Deltaker: Rune Groven 2.5 Representasjon Verv i Buskerud Svømmekrets: Harald Inge Aakre Verv i Idrettslaget Bergkameratene (IL-BK): Tor Jørgensen, leder i Hederstegnkomiteen Rune Groven, nestleder i styret 2.6 Dugnader Klubben trenger flere midler enn innbetalingene fra medlemmene for å kunne opprettholde tilbudet. En god del av inntektene kommer fra dugnader som utføres av foresatte og voksne medlemmer av klubben. Detaljer om inntekter fra dette finnes i regnskapet. Jazz Camp, 2-6. juli Dugnaden sørger for organisering av baguetter for salg, innkjøp, vaffelrøre og vakter på campingområdet under Kongsberg Jazzfestival. BK Svømming stilte med 4 baguettleveranser og 16 vakter. Vi reduserte noen av vaktene med en person, i tillegg måtte vi kjøpe en nattevakt fra svømmehallen. Dette er en vanskelig helg å skaffe folk til dugnad. Tusen takk til de som stilte. Denne dugnaden bidrog med ca kr til BK-Svømming. Side 7 av 18

8 Salg av BK-kalendere, selges i november Det årlige salget av BK-kalendere organiseres slik at hvert medlem blir pålagt å betale for et bestemt antall kalendere for videresalg. I 2014 måtte hver svømmer selge 20 kalendere. Inntekten deles mellom BK-Svømming og IL-BK som har produksjonskostnadene. Antall kalendere solgt i 2014 var 1350, som bidro med over kr til klubbkassa. Brusautomat Brusautomaten etterfylles ukentlig av Rune Molnes. Den gav et overskudd på ca kr ,- i løpet av Kafeteriasalg Mange dugnadstimer går med til forberedelser og salg fra svømmehallens kafeteria. Vi har kafeteria i forbindelse med BergmannSvøm, BK-Rekrutten, Antikkmessa og klubbstevner. Dette kommer i tillegg til lørdagskafeteria og torsdagssuppe. Til sammen bidrar kafeteriaaktiviteter med et overskudd på ca kr til klubbkassa. Lørdagskafeteria BK-Svømming har kafeteriasalg fra kl 08:30 12:30 på lørdager i forbindelse med svømmeskoleundervisningen. Det selges vafler, kaffe og saft til voksne og barn. Det er tradisjon at instruktører og svømmere som er på tidligtrening får en gratis vaffelplate hver. Det ble arrangert lørdagskafeteria på 28 lørdager. Trivselsverdien som følger av dette tiltaket er vanskelig å måle, men antas å være betydelig. Tusen takk til Elisabeth Hetlevik som lager vaffelrøre hver torsdag. Torsdagssuppe Vi fortsetter med torsdagssuppen i forbindelse med svømmeskolekurs. Dette er et veldig bra tilbud til svømmere og foreldre som venter på barna på svømmeskolen. Instruktørene på svømmeskolen kan også få seg litt suppe. Vi selger suppe og boller/kaker. Bollene leveres av foreldre og kakene er frosset ned etter rester fra stevner. Wenche Kittelsen stiller i kafeteriaen hver torsdag og blir det rester igjen, er svømmerne veldig fornøyd med å få suppe etter trening på torsdagsskvelden. Antikkmessa BK-Svømming gjennomførte salg av pølser, vafler, kaker, kaffe og saft til Antikkmessa. I 2014 var Antikkmessa lagt til siste helg i vinterferien som vanlig. Dette er en vanskelig helg å skaffe folk til dugnad. Tusen takk til de som stilte. Helgen innbrakte over kr i klubbkassa. 2.7 Tilskudd En annen uunnværlig inntektskilde er diverse ytelser fra spilleriet og tilskuddordninger. De fleste givere har et ønske om at pengene skal gå til varige investeringer. Dette er en utfordring for en svømmeklubb som har begrenset behov for utstyr, men samtidig store utgifter til leie av hall og lønnsutbetalinger.. Giver Beskrivelse Beløp Spilleriet Kongsberg Bingo midler KOG-midler 2014 Stønad til klubber i Allianselaget IL-BK Norsk Tipping Grasrotandelen for Norges Idrettsforbund Lokale aktivitetsmidler fra Norges Idrettsforbund tildelt via Kongsberg Idrettsråd Kongsberg kommune Tilskudd til kulturformål Kulturdepartementet Vare og tjeneste-momskompensasjon Side 8 av 18

9 3 TRENERE, INSTRUKTØRER OG DOMMERE 3.1 Trenere Klubbens trenere har i stor grad vært en stabil ressurs gjennom året. Som et utgangspunkt har hver gruppe en trener med ansvar for gruppa. Vi har gjennom året supplert med ekstra trenere på grupper med mange svømmere. Navn Fra Til Hovedansvar Rune Flaathen 1/1 31/12 Elite Rune Flaathen 1/1 31/12 A-Team Rune Flaathen 1/1 31/12 Aqua Andrea Kittelsen 1/1 01/07 Rekrutt Andrea Kittelsen 01/07 31/12 Speed Eydis Jonsdottir 1/1 01/07 Rekrutt Kim Mikkel Skibrek 1/1 01/07 Speed Annette Skogmo 1/1 31/12 U-Gruppa Lasse Moen 1/1 31/12 Speed Lasse Moen 01/07 31/12 Abnato Petter Sjødal 1/1 01/07 Abnato Mats Erik Trollerud 15/8 31/12 Rekrutt 3.2 Instruktører Se egen liste for svømmeskoleinstruktører i svømmeskolens årsmelding. 3.3 Dommere Forbundsdommer: Ingen Kretsdommer: Sergio Mosqueira og Daniel Omsland Klubben har behov for at foreldre og kanskje eldre svømmere og trenere tar dommerkurs slik at vi er i stand til å arrangere svømmestevner og å bistå andre klubber i kretsen. Et dommerkurs vil gi en god innsikt i svømmeteknikk og foreldrene et godt innblikk i svømmesporten slik at den blir enda mer interessant. Side 9 av 18

10 4 ARRANGEMENTER OG OPPLEGG Her kommer en seksjon som omhandler det vi selv bidrar til å arrangere. Det være seg stevner, treningsleirer, samlinger, spesial treningsopplegg, sosiale tilstelninger, osv. 4.1 Egne stevner Bergmannsrekrutten, 1. februar Det deltok til sammen 128 svømmere fra 9 klubber; Drammen (15), Modum (7), Nedre Eiker (13), Øvre Eiker (17), Ringerike (10) og BK (15). Bergmann Svøm, 18. oktober Det ble igjen arrangert BergmannSvøm i Kongsberg Svømmehall. Det deltok til sammen 198 svømmere fra 18 klubber: Asker (1), BK (39), Drammen (17), Gol (11), Holmestrand (2), Kolbotn (1), Lier (19), Modum (8), Nedre Eiker (23), Oslo IL (1), Poseidon (12), Rjukan (4), Øvre Eiker (9), Skien (6), Tønsberg (3), Horten (8), Ringerike (12), Sandefjord (22). Stevnet benyttet helautomatisk tidtageranlegg med innslagsplater. Klubbstevne og sommeravslutning, Svømmehallen, 19. juni Klubbstevne ble avholdt samtidig som vi arrangerte sommeravslutning. Det var 52 svømmere med på stevnet. Klubbstevne og juleavslutning, 18. desember Kombinert klubbstevne og juleavslutning ble arrangert. Det var 65 svømmere påmeldt. Sosialt med bildefremvisning, salg av mat og kaker i tillegg til loddsalg i idrettshallen etter arrangementet. Følgende tabeller viser noen nøkkeltall fra stevnene som sier noe om størrelsen på og oppslutningen om arrangementene. BergmannSvøm Dato Antall klubber Antall deltagere Antall starter 18.oktober oktober oktober oktober oktober Avlyst i november Bergmannrekrutten Dato Antall klubber Antall deltagere Antall starter 31.januar februar februar januar Side 10 av 18

11 29. januar januar LÅMØ (Landsdel Årsklassemønstring) Dato Antall kvalifiserte Antall som deltar 2015 Mandal februar Sandefjord februar Lillesand Lillesand Mandal Mandal 1 1 Klubbmersterskap Dato Antall deltagere Antall starter 18. desember juni desember juni desember mai desember juni desember Juni desember Juni Side 11 av 18

12 4.2 Leirer og treningssamlinger Vinterferie treningsleir, Turen gikk til Nørresundby treningssenter i Danmark for A/Elite. Det var med 11 svømmere, 1 trener og 1 voksen. Vinterferietrening for bredde, Mens A/Elite var i Danmark, kunne Rekrutt, Speed, Abnato og Aqua boltre seg i bassenget i Kongsberg. Det var 6 treningsøkter fordelt på 4 dager, Lasse Moen og Petter Sjødal var trenere. Påsketrening Det ble lagt opp til påsketrening for A/Elite med Rune Flaathen som trener Oppstartsleir, Idrettskolen, august Treningsleiren i Rollag varte 4 dager i august. 40 svømmere deltok. Høstferietrening, I høstferien ble det arrangert treningssamling for toppgruppene i svømmehallen i Kongsberg. Juleferie trening, Utgikk i 2014 fordi kommunen utførte reparasjon av bassenget. På eget initiativ gjestetrente noen Elite og A-team svømmere med Øvre Eiker svømmeklubb, Ålesund Svømme og Livrednings klubb og Bergen Svømme Club. Mesterskaps treningsleir, Klubben hadde for første gang på flere år ikke deltakelse i nasjonale stevner (unntak NM Masters 2014 med 8 deltakere). Det ble derfor ikke arrangert eller tilrettelagt for treningsleir i forbindelse med nasjonale mesterskap i Eirik og Ida på Elite deltok på NM langbane treningsleir med Drammen Svømmeklubb i egen regi. Side 12 av 18

13 4.3 Sosiale aktiviteter Styret har et ønske om en økt sosial aktivitet for medlemmene. I den forbindelse bruker vi et av de større stevnene per halvår, som en anledning til å reise bort, overnatte og ha fokus på sosial sammenkomst for svømmere, foreldre og trenere. 14 svømmere var kvalifisert og reiste til LÅMØ i Sandefjord i februar. I tillegg til flotte svømmeprestasjoner, hadde vi sosiale tilstelninger på kveld og feller bespisning. I juni var vi på Mjøs-Svøm på Hamar, med opplegg rundt felles bosted og spising på kveld. Tilsvarende ble lagt til rette for på Olavslekene i Sarpsborg i oktober. Tusen takk til Trine Muggerud og Erna Vebostad som stiller som reiseledere når klubben har stevner med overnatting. I tillegg er det i høst gjennomført en jentekveld med 19 jenter til stede. På initiativ fra forelde ble kvelden arrangert for jenter i aldersgruppen med tema rundt hudpleie. Maiken Halvorsen fra Skin Tonic holdt foredrag om hud og hår. Maiken er tidligere svømmer og hudterapeut og kjenner derfor godt til noen av de utfordringene svømmere har. Kvelden ble arrangert i kafeen i svømmehallen og alle spleiset på pizza, brus og godteri. Side 13 av 18

14 5 DELTAGELSE 5.1 Stevnedeltagelse på approberte stevner Antall stevnedeltakere pr svømmegruppe: Antall stevner pr svømmer: 5.2 Stevnedeltakelse for Masters 8 deltakere på NM Masters i Side 14 av 18

15 6 TRENINGSGRUPPER BK-Svømmeklubb har 8 grupper for barn og ungdom som ønsker å drive med svømming. Gruppene er inndelt etter ferdighet, egne ambisjoner og alder. Tabellen oppsummerer antall utøvere som har vært med i gruppene i løpet av året. Det kan være noe forflytning mellom gruppene i perioden slik at tallene må betraktes som veiledende. Start linjen viser medlemstallene etter at det nye semesteret har kommet i gang med nye grupper. Sesong Rekrutt Speed Abnato Aqua A-Team Elite U- Gruppa 2015 start høst 2014 start høst start høst start høst vår start høst vår høst høst Synkron Masters A-Team og Elite Svømmere har svømt aktivt i flere år og er villig til å satse på svømming. Gruppene har treningstilbud 6 ganger per uke og mange muligheter til å konkurrere og å forbedre sine personlige resultater. For Elite gruppas svømmere vil LÅMØ, ÅM og NM være målsetting. 6.2 Aqua Dette er gruppa for svømmere som har svømt aktivt i flere år men som ikke ønsker å satse på svømming. På Aqua kan man fortsatt være med i det gode miljøet i BK-Svømming samtidig som man får god trening uten konkurransefokus. Trenere som er på jobb med parallelle grupper, ivaretar Aqua svømmerne slik at de blir fulgt opp og kvaliteten på tilbudet opprettholdes. Svømmerne uttrykker tilfredsstillelse. 6.3 Abnato Dette er gruppa for svømmere som har svømt aktivt i flere år og som er villige til å satse på svømming. Gruppen ble startet som et tilbud med stor individuell oppfølging, med mål om at Side 15 av 18

16 svømmerne skal styrkes individuelt og kunne ta selvstendige valg om de ønsker å satse på svømming eller ikke. Gruppen fungerer derfor godt som en forberedelse til A nivå i klubben. 6.4 Speed Speed er rekrutter som er ekstra ivrige. Svømmerne kan alle svømmeartene og teknikkene. Treningen har fokus på finpuss av teknikk i tillegg til å lære svømmerne hurtighet. Disse vil være med på approberte stevner. 6.5 Rekrutt Dette er for barn som vil bli bedre til å svømme eller er ferdig med svømmeskolen. Rekrutt trener en del men har også lek og moro. Det arrangeres rekruttstevner for de som er interessert i å konkurrere, men dette er ikke et krav. 6.6 U-gruppa 2 aktive voksne mannlige svømmere. Trener 1 dag i uka med trener i tillegg til mandager som egentrening uten trener. Ingen stevnedeltagelse i Hai og Delfin fra Svømmeskolen Ivrige elever fra gruppene Hai og Delfin i BK-Svømmeskole er invitert til å trene sammen med våre rekrutter en ekstra dag i uken. Dette bidrar godt til å få nye svømmere inn på rekruttgruppa. Når sesongen avsluttes er svømmerne potensielle nye rekrutter i BK Svømming. Hai og Delfin får utdelt BK-badehetter som de bruker på svømmeskolen og på våre treninger. 6.8 Barn med spesielle behov Som en del av samarbeid mellom BK-Svømmeskole og kommunens integreringsseksjon tilbys det vannaktivisering av barn med spesielle behov. Les mer om dette i årsmeldingen for BK- Svømmeskole. 6.9 Synkron-gruppa Fra høsten 2013 har det pga liten interesse ikke vært tilbud om synkron i BK. Styret er innstilt på å kunne gjenopprette dette tilbudet på sikt, men er avhengig av foreldreressurser som bidrar Masters Masters baserer seg i hovedsak på egentrening. Men har tilbud om å benytte seg av trener for A- Team/Elite innimellom. Masters trener fast mandager, onsdager og torsdager. I tillegg får de låne en til to baner av barne- og ungdomsvømmerne på lørdager før svømmeskolen. BK-Triathlon trener svømming sammen med Masters. For dette betaler de det samme som Masters i treningsavgift. Side 16 av 18

17 7 ØKONOMI Lønnsberegningen er utført av autorisert regnskapsfører Trine Muggerud. Lønnsutbetaling og regnskapsføring er utført av Anne-Kari Demmo Normann. I 2014 har vi økt likviditeten og klubben har nå en god økonomi. I budsjett for 2015 ligger det inne sponsing til noen arrangementer og stevner. 7.1 Regnskap og budsjett Hovedposter Tilskudd Sponsoravtaler Dugnader Medlemsbetaling Øvrige salgs- og driftsinntekter Sum salgs- og driftsinntekter Varekostnad Personal og instruktørkostnad Andre driftskostnader Sum kostnader Renteinntekter Driftsresultat regnskap 2013 budsjett 2014 regnskap 2014 budsjett , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Side 17 av 18

18 7.2 Balanse Hovedposter balanse Eiendeler (kasse, bank og fordringer) Gjeld (skattetrekk, skyldig feriepenger, mm) Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 18 av 18

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 BK SVØMMING

ÅRSBERETNING 2015 BK SVØMMING ÅRSBERETNING 2015 BK SVØMMING Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2015... 1 BK SVØMMING... 1 SPONSORER... 3 1 STYRETS KOMMENTAR... 4 2 ADMINISTRASJON... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Tillitsvalgte i BK-Svømming...

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2011 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE... 6 5 INSTRUKTØRER...

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømming

ÅRSBERETNING. BK Svømming ÅRSBERETNING 2011 BK Svømming INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 4 2 ADMINISTRASJON... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Styret i BK-Svømming... 5 2.3 Funksjoner... 6 2.4 Sportslig Utvalg (SPU)... 6

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB Behandles av årsmøtet 22.03.2017 Tilleggsforslag fra gjeldende plan er understreket, forslag til strykninger er gjennomstreket. Organisasjonsplan for Risør-Varden

Detaljer

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere.

BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. Sportslig plan BS-LK BS-LK ble etablert i 1910, og har ved slutten av 2014 nesten 1300 medlemmer, og en konkurranse-avdeling med rundt 60 svømmere. BS-LKs visjon er å være en svømmeklubb for alle, basert

Detaljer

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50

REFERAT STYREMØTE fra 9. juni 2015 Trønderhallen, kl.18.30 20.50 til: Person Funksjon Epost Tilstede Espen Knarvik SVØMMESKOLE X deltaker fra Foreldreforeningen ingunnhogstad@live.no X deltaker fra Trenerer gille.rauhut@gmail.com X Elisabeth Sekretær elisabeth.finanger@ntebb.no

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan

Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Svømmeklubben Poseidon Organisasjonsplan Organisering Overordnet organisering SK Poseidon er organisert etter denne modellen: Årsmøte Valgkomité Revisorer Styret Kursansvarlig Sportslig Sosial og informasjon

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne

Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Trenings og mosjonstilbud for ungdom og voksne Alle klubber bør ha et aktiv og godt treningstilbud for ungdom og voksne som ønsker å trene svømming. Selv om treningsgruppene er relativt selvstendige bør

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

ÅRSBERETNING 2016 BK SVØMMING

ÅRSBERETNING 2016 BK SVØMMING ÅRSBERETNING 2016 BK SVØMMING Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2016... 1 BK SVØMMING... 1 SPONSORER... 3 1 STYRETS KOMMENTAR... 4 2 ADMINISTRASJON... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Tillitsvalgte i BK-Svømming...

Detaljer

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016

Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplan for Vestbyen IL Svømming 2016 Handlingsplanen er et styrings- og strategidokument for klubbens ledelse. For perioden 2016 ønsker vi å fokusere på følgende innsatsområder for å utvikle og

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb

Referat årsmøte 14/ Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for Horten Svømmeklubb Referat årsmøte 14/3-2016 Sted: Sentrum Skole, personalmøterommet Dato og tidspunkt: 14/3-2016, kl. 19:30 Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet for 2015 Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2.

Detaljer

Strategiplan 2009-20122012 HAMAR IL svømming Versjon 1 20.11.08 VISJON HIL svømmegruppe skal være et kraftsentrum for svømmesporten i det indre østlandsområdet og tilby et bredt sportslig tilbud i et godt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB VIRKSOMHETSPLAN ASKER SVØMMEKLUBB 2017-2020 1. VISJON OG VIRKSOMHETSIDÉ Visjon: Asker Svømmeklubb skal være landets mest attraktive og respekterte svømmeklubb hvor utøvere i vann skal oppleve trivsel,

Detaljer

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING HØRINGSUTKAST NY MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no april 2017 Gardermoen, 2. april 2017 Høringsinstanser: NSF Kretser NSF Svømmeklubber NSF

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

F-gjengen: Sandra Bernhoft, Vilde Palmstrøm, Christopher Namtvedt, Elisabeth Kittelsaa

F-gjengen: Sandra Bernhoft, Vilde Palmstrøm, Christopher Namtvedt, Elisabeth Kittelsaa Rapport fra svømmeutvalget 2016 Svømmeutvalget i Delfana består av Daglig leder, Hovedtrener og sportsligansvarlig for styret. Svømmeutvalgets oppgaver fremgår av styrets rutine for dette, der svømmeutvalget

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Svømmeskole. Svømmetrening

Svømmeskole. Svømmetrening Levanger SLK er ett idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker

Detaljer

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb

Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb Virksomhetsplan for Tønsberg svømmeklubb 20172021 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 Kort om Tønsberg Svømmeklubb (TSK) 3 2 VIRKSOMHETSPLAN 4 2.1 Visjon og virksomhetside 4 2.2 Verdigrunnlag 4 2.3

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Turn og Trim. Mandag 6. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Turn og Trim Mandag 6. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING

MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING MESTERSKAPSSTRUKTUR OG JUNIORALDER, SVØMMING GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2019 Svømmeutvalget Norges Svømmeforbund svu@medley.no juli 2017 Behandlet av Forbundsstyret 8. september 2017 Trondheim, 9. juli 2017

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud

Arna Svømme- og Livredningsklubb. Våre aktivitetstilbud Arna Svømme- og Livredningsklubb Våre aktivitetstilbud Kurs Vi tilbyr kursopplegg fra Norges Svømmeforbund. Norges Svømmeskole Trygg i vann Hovedmålsetning: Trygg i vann Tilbud: Småbarnsvømming Vannmerket

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN. Stiftet 14. november 1935

HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN. Stiftet 14. november 1935 HAMAR IDRETTSLAG SVØMMEGRUPPEN Stiftet 14. november 1935 Årsberetning 2014 Styret 2014 Leder: Anne Marie Aalstad Laakso Nestleder: Øyvind Bergan Kasserer: Unni Lystad Karlsen Styremedlem: Tommy Eriksen

Detaljer

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017

Årsmøte Vadsø svømmeklubb. Onsdag 29. mars 2017 Årsmøte Vadsø svømmeklubb Onsdag 29. mars 2017 Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent, samt 2 medlemmer

Detaljer

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne

Tanker rundt trening. Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Tanker rundt trening Stig Leganger-Hansen Hovedtrener Vestkantsvømmerne Stig Leganger-Hansen 29 år Startet svømmekarriere i Askøy Svømmeklubb i 1985 Var listefyll i NM-junior en gang, deltok på 50 b.fly

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 11. februar 2016 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Veiledningshefte og forberedelsesskjema

Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubbesn A Veiledningshefte og forberedelsesskjema Klubben er fundamentet for all klubbaktivitet. Ved å styrke klubbens plan-, struktur- og strategiarbeid vil vi kunne sette oss i bedre stand til å videreutvikle

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00

Idrettslaget Varg. Årsberetning 1999. Årsmøte i Furuset Senter. 21. mars 2000 kl. 19:00 Idrettslaget Varg Årsberetning 1999 Årsmøte i Furuset Senter 21. mars 2000 kl. 19:00 1. Generalforsamlingen Siste ordinære generalforsamling ble avholdt 9. mars 1999 i Furuset Senter. 1.1 Styret Styret

Detaljer

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå Virksomhetsplan 2014 2019 Innledning Virksomhetsplanen til Meløy Svømmeklubb er utarbeidet etter en prosess, der styret, trenere og andre har bidratt. I utgangspunket var det avsatt 3 samlinger (søndager)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

STYRETS SAMMENSETNING

STYRETS SAMMENSETNING STYRETS SAMMENSETNING og ARBEIDSOPPGAVER LEDER ØKONOMI ANSVARLIG BARNE ANSVARLIG SEKRETÆR ARRANGEMENT ANSVARLIG SU LEDER MATERIALFORVALTER KONTRAKTANSVARLIG UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT UNGDOMSREPRESENTANT

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. for. BK-Svømming

ORGANISASJONSPLAN. for. BK-Svømming ORGANISASJONSPLAN for BK-Svømming Vedtatt 1.gang på årsmøtet 6.mars 2012 (revidert 10.mar 2016) Organisasjonsplan for BK-Svømming vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innledning BK-Svømming sin organisasjonsplan

Detaljer

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018

Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 Strategi for Lillehammer kunstløpklubb 2016-2018 1 Innholdsfortegnelse 1. Om Lillehammer kunstløpklubb... 3 2. Mål og målgrupper... 5 3. SWOT-analyse... 6 4. Om økonomi og budsjett... 7 5. Om tiltaksplan...

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal Svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal Svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal Svømmeklubb Innhold Presentasjon av klubben... 2 Innledning... 3 Visjon... 3 Virksomhetside... 3 Verdier... 3 Hovedmål... 3 Rekruttering... 4 Utøverutvikling... 5 Trenerutvikling...

Detaljer

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011

NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 NSF s STRUKTUR LANDSLAG FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 Innledning Landslaget for funksjonshemmede er organisert etter samme modell som det ordinære landslaget. Unntak er at det ikke er eget juniorlandslag.

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Runar Mikalsen Ann Kristin Jacobsen observatør. May Bente Eriksen Båtsfjord 4. februar 2010 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Årsmøte BERGENS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB Ortun skole, 01.april 2014. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB. Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18.

Årsmøte BERGENS SVØMME & LIVREDNINGSKLUB Ortun skole, 01.april 2014. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB. Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18. Årsmøte BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUBB Tirsdag. 01 april 2014 kl. 18.00 Ortun skole Fyllingsdalen 1 S a k s l i s t e 1 - Godkjenning av stemmeberettigede. 2 - Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb

Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Virksomhetsplan for Mandal svømmeklubb Planen er gjeldende fra og med mars 2014 til og med mars 2018. Mandal svømmeklubb (MSK) ble stiftet 31.12.1936. Klubben hadde i 2013 419 medlemmer fordelt på svømmeskolen,

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2016. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 28 februar 2013 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016

Norges Svømmeforbunds. Virksomhetsplan 2013-2016 Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan 2013-2016 1 2 Hovedmål for norsk svømming Norges Svømmeforbund er en organisasjon som skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve svømmeaktivitet ut

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Sandefjord Svømmeklubb

Sandefjord Svømmeklubb Sandefjord Svømmeklubb September 2014 FORELDREMØTE Styret i Sandefjord Svømmeklubb, 04.09.2014 SaS Foreldremøte, Sep 2014 1 Agenda Velkommen Kort om klubben (til nye foreldre) Ny hovedtrener Jens Fridorff

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006

PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 PROSJEKT SATS UNGT 2005-2006 MÅLSETNINGEN FOR ULLENSAKERSVØMMERNE Øke innflytelse for de aktive Øke eksisterende kompetanse og utdanne nye på instruktører / trenere Forbedring av prosesser i samspill med

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2015. Side 1 av 6 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Organisasjonsplan for Amasone FK

Organisasjonsplan for Amasone FK Organisasjonsplan for Amasone FK Vedtatt på årsmøtet 12.03.2013 Stillingsbeskrivelser 1. Styret Styret består av Leder, Nestleder, 3 styremedlemmer samt 1 vara. Vara har møte og talerett, men kun stemmerett

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 31. JANUAR 2008 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 31. januar 2008 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Godkjenne innkalling

Detaljer

Årsmelding for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2016 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag

Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag Årsberetning 2014 Mathopen Idrettslag 1 Oppsummering 2 Verv & representasjoner 3 Medlemmer 4 Sportslige forhold 5 Idtrettsarrangementer 6 Idrettsanlegg 7 Informasjonsbehandling websider 8 Interne prosesser

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør

ÅRSBERETNING Bordtennis Region Sør ÅRSBERETNING 2016 Bordtennis Region Sør INNHOLD KAPITTEL I 1.1 Styret, årsmøtevalgte komiteer... 3 1.2 Styreoppnevnte sektoransvarlig og utvalg... 3 KAPITTEL II Beretninger 2.1 Styrets beretning... 4 2.2

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være Handlingsplan 2017 Tilrettelagt Allsport Oppegård IL 0. Hvem er vi Tilrettelagt Allsport tilbyr idretter/aktiviteter til utviklingshemmede i Follo området. Vi har 6 grupper: Friidrett, skøyter, svømming,

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB ÅRSMELDING 2009

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB ÅRSMELDING 2009 ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB ÅRSMELDING 2009 1 1. STYRETS BERETNING Styret har i arbeidsåret hatt følgende sammensetning; Leder Randi Haldorsen Nestleder Vegard Knutsen Kasserer Svein Atle Pettersen Oppmann

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Klassisk, jeg Frode Elverum får en forespørsel om TS&LK kan holde et innlegg under kompetansehelga. Takker høflig ja, det er jo lenge til så det skal gå bra. på bekostning av

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2013 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomité: Revisorer:

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming

Virksomhetsplan Vestbyen IL Svømming 1 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Historikk og status... 3 3. Medlemsutvikling... 4 4. Organiseringen av Vestbyen IL Svømming... 5 5. Æresmedlemmer i Vestbyen IL Svømming... 7 6. Oppgaver

Detaljer

LRK svømming - utviklingstrapp og partistruktur

LRK svømming - utviklingstrapp og partistruktur Ansvarlig: Leder svømming Gjelder fra 28.08.13 LRK svømming - utviklingstrapp og partistruktur Formål Utviklingstrappen skal være et redskap for å bedre systematikken i treningsarbeidet blant svømmere

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA

ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA ÅRSMØTE I TURNGRUPPA 2016 MANDAG 29. FEBRUAR KL 20.00 PÅ STEIMOEGGA SAKLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Åpning - Valg av møteleder - Valg av referent - Valg av 2 stykker til å underskrive

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI

Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Årsberetning for Drøbak Sykkelklubb (DFI / Sykkel) DFI Utarbeidet dato: Februar 2016 Side 1 av 5 1. Visjon for gruppen Skape et godt og utviklende miljø for syklister på alle nivåer. 2. Målsetning og resultater

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer