nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer Formannens hjørne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer Formannens hjørne"

Transkript

1 nr Innhold: Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Formannens hjørne / Møter for... Medlemsliste Generalsekretær Thor Asbjørn Andersen (redaktør), Norske Inkassobyråers Forening, Postboks 311, 3201 Sandefjord, Thor Dahlsgate 1A, 3210 Sandefjord, Tlf.: , Mobil: , Fax: / , Lise Christiansen, Tlf.: , Mobil ,

2 generalsekretæren Generalsekret¾rens hj rne Da er vi allerede godt i gang med et nytt år. Et år som vil bli meget spennende for vår bransje. Ja, for flere byråer kan det faktisk dreie seg om et "være eller ikke være". Enkeltvis kunne nok de aktuelle forslag og saker være håndterlig for oss alle. MEN, når de kommer på rekke og rad og skal iverksettes noenlunde på samme tid, så. Innføringen av moms på tjenester, endringer i Inkassoloven knyttet bl.a. til inkassobevilling på foretaksnivå, forslag om reduksjoner i salærtabellene og etablering av en inkassoklagenemnd! Sentrale og viktige saker som formelig står i kø! Høsten og vinteren har vært meget travel ikke bare for undertegnede, men også for styret og komiteene. gangen, blitt ekstra spennende da flere av våre kontaktpersoner har sluttet eller byttet jobb. Noe som medførte at man parallelt med den praktiske oppfølgingen også måtte finne nye kontaktpunkt og forbindelser. Fremdriften i de ulike saker har ikke vært imponerende og forsinkelser medførte bl.a. at vi ikke fikk anledning til å diskutere detaljer under årets generalforsamling. Styret fikk allikevel med seg en mengde positive signaler og forslag til hjelp i det videre arbeide. Generalforsamlingen samlet for øvrig mange interesserte og engasjerte medlemmer og vi har nok ikke vært like mange deltagere på ordinære møter tidligere. Det var nok som en av våre gjester fra det offentlige uttalte; "ALLE i inkassobransjen burde ha deltatt på dette møtet og de programfestede diskusjonene!" Oppfølgingen av sakene og høringene har vist oss hvor viktig det er å ha et oppegående kontaktnett/nettverk mot det offentlige. Arbeidet har, denne Jeg avslutter med å ønske alle en GOD VÅR og håper vi alle i fellesskap kan sikre bransjen fortsatt levelige vilkår! Brukertreff Brukertreff med programog systemleverand rene Brukertreff med programleverandørene og systemleverandørene juni 2001 i Stavern, Vestfold I NIF-nytt nr. 3 ble det så vidt nevnt at det skulle avholdes et brukertreff med systemleverandørene Creditinform, Dun & Bradstreet, ErgoConsept (tidligere Posten SDS) og Lindorff Decicion (tidligere CreditSafe) samt programleverandørene Markus Data, SystemPartner og Arndata. Tanken med en en slik samling er at hver enkelt leverandør kan presentere seg nærmere og kunne gi informasjon og opplæring på sine systemer og de databasene de har. Brukerne kan her få anledning til å bli bedre kjent med leverandørenes produkter og få søketips og stille spørsmål til konkret bruk av deres tjenester. I tillegg vil bl.a. representanter fra Brønnøysundregistrene og Norsk Eiendomsinformasjon være tilstede. Nærmere informasjon med påmelding til dette vil bli sendt ut i nærmeste framtid....smœnotater... Oppfordring om å sende E-postadresse til NIF De fleste av dere har jo allerede E-postadresse, men det er fortsatt noen vi ikke har fått tilsendt fra. Det kan i tillegg være at vi ikke har helt korrekte adresser på noen av dere. Derfor oppfordrer vi dere til å sende oss en kort melding om hva deres E- postadresser og eventuelt postadresse er. Det gjør at post blant annet slipper å komme i retur til oss før vi må sende det ut til dere igjen. Viktig informasjon kan bli forsinket på grunn av dette! Avdelingskontorer som ikke er i drift lenger Vi har sendt ut en del forsendelser hvor vi får ting i retur fordi avdelingskontoret til inkassobyrået er nedlagt. Vi oppfordrer også her om at dere gir oss beskjed når det skjer forandringer i deres avdelinger. Dette vil lette vårt arbeid med utsendelse av blant annet informasjon til dere. På forhånd takk! 2

3 jungelskolen JUNGELSKOLEN - Inkassosvaret Hei! Jeg har i dag mottatt Deres opphissede brev vedrørende regningen jeg skylder Dem. De påstår der at De kan lage problemer for meg, ettersom De synes regningen skulle vært betalt for lenge siden, og at De ikke kan forstå at dette er gjort. Når De taler om problemer, la meg komme med noen opplysninger: I 1982 kjøpte jeg et sagbruk på avbetaling. Etter ett år gikk jeg konkurs. I 1984 døde min far, og min bror ble satt inn for voldtekt. En anleggarbeider satte barn på min datter, og jeg var nødt til å betale doktoren dyrt for å hindre at bastarden ble min slektning. I 1985 fikk min sønn kusma, som gikk rett i ballene på ham, og han ble nødt til å kastrere seg for ikke å krepere. Samme år var jeg ute på fiske, båten gikk rundt og jeg mistet den største fisken jeg noen gang hadde sett. To av mine sønner druknet også, ingen av dem var han som var kastrert. I 1986 stakk kona av med en pakistaner, så jeg måtte gifte meg med tjenestejenta for å holde utgiftene nede. Hun var kald som en potet, og jeg hadde problemer med å få det til å gå for henne. Så igjen konsulterte jeg doktoren, og han ga meg det råd å skape spenning når hun begynte å bli opphisset. Følgelig tok jeg med meg geværet i senga, og når jeg syntes tiden var inne, stakk jeg geværet ut av vinduet og trakk av. For å gjøre en lang historien kort, frua i huset gjorde i senga, jeg skvatt til og skjøt den beste kua jeg noensinne hadde hatt. I 1987 brant løa ned og jeg begynte å drikke. Jeg sluttet ikke med det før det eneste jeg hadde igjen var ei vanntett klokke og nerveproblemer. En tid gjorde jeg ikke annet enn å trekke opp klokka og springe rundt huset. Neste år tok jeg fornuften fatt og besluttet å gjøre et nytt forsøk. Jeg kjøpte en selvbinder, et nytt treskeverk og møkkaspreder på krita. En storm raste forbi og knuste treskeverket og blåste resten på havet. Frua slo seg sammen med en knivsliper, og en bastard skjøt gammeloksen. Nå er jeg så fattig, at om det hadde kostet å skite, hadde jeg vært nødt til å spy. Å forsøke å få penger av meg ville være like vanskelig som å prøve å stappe smør i ræva på en villkatt med en strikkepinne. Og så sier De at De skal prøve å lage problemer for meg. Det eneste jeg kan si er: De er hjertelig velkommen til å prøve. Hilsen Ola våre medlemmer Tandem Likviditet AS Tandem Likviditet AS startet opp inkassovirksomheten 1/ Selskapet kjøpte ut inkassoporteføljen fra Prioritet Inkasso AS fra samme dato. Tandem Likviditet AS er et selskap i Tandem Gruppen som består av Tandem Regnskap AS, Tandem Eiendom AS, Tandem Data AS og Tandem Kompetanse AS. Tandem Gruppen har i dag 30 ansatte. Tandem Gruppen er en totalt leverandør av økonomitjenester. av Kari Hamre Tandem Likviditet AS sine oppdragsgiver er i alt vesentlig mindre og mellomstore bedrifter. Flere av våre kunder er kunder i ett eller flere av de andre Tandem selskapene. Tandem Likviditet AS jobber i alt vesentlig med tradisjonell inkasso. Vi ser en klar økning av mindre/mellomstore bedrifter som outsorcer hele eller deler av økonomifunksjonen. Her kan Tandem Gruppen bistå med alt fra levering av økonomisystem til funksjonen som økonomisjef i bedriften. 3

4 formannen Formannens hj rne INNFØRING AV M.V.A. - VIL GI OSS EN HET VÅR. Hva vet vi i dag? Vi skriver nå slutten av mars og fremdeles er det ikke kommet noen forskrifter i forbindelse med innføring av M.V.A. for vår bransje. Hva vil innføring av M.V.A. bety. av Hans Erik Tharaldsen, Inkassosentralen AS Oppsummert vil innføringen av M.V.A. bl.a. gi oss følgende utfordringer: Det eneste vi stort sett vet med sikkerhet er at ordningen skal tre i kraft fra 1. juni Ellers fremkommer det i Ot prp. nr. 2 ( ). "Departementet kan i likhet med utvalget ikke se at merverdiavgiftsplikt for virksomheter som omsetter inkassotjenester innebærer avgiftstekniske vansker. Avgiften skal beregnes av det vederlag inkassator mottar av sin oppdragsgiver. Det skal altså ikke beregnes avgift overfor skyldneren når han må dekke saksomkostninger helt eller delvis. Dette må ses som et erstatningsoppgjør og representerer ingen omsetning som utløser avgiftsplikt. Dersom oppdragsgiveren er avgiftspliktig med rett til fradrag for inngående avgift, vil avgiftsplikten ikke innebære noen økt omsetning for han." Her kan det virke som det knesettes et viktig prinsipp, nemlig at debitor ikke skal betale moms. Utover dette er Ot.prp. lite utfyllende og lite klargjørende. N.I.F. sitter på 2 uttalelser fra 2 av landets største revisjonsbyråer. Disse har ulike tolkninger av ovennevte på vesentlig punkter. Når "de lærde strides " hvordan skal vi som enkeltselskaper forholde oss? Når vet vi noe mer? Vanskelig å si, stadig nye utsettelser. Men vi får håpe at de forskriftene som skal komme, kommer fort og er klargjørende. Fra N.I.F`s side er det øvet mye påtrykk og lobbyvirksomhet i denne forbindelse. Men vi har dessverre ingen pressmidler, og det føles nærmest som å forsøke å spille kort med en blindspiller. Aller helst burde forskriftene har vært tilgjengelig for lang tid siden allerede, for nå går tiden frem mot 1. juli meget fort. Tidsklemmen oppfattes av enkelte allerede som temmelig ubehagelig. Siden forskriftene pr. dato ikke foreligger, kan det da ligge i kortene at innføringen av M.V.A. blir utsatt? Neppe, det er ikke uvanlig at forskriftene først kommer etter at en lovendring er trådd i kraft, så her tror jeg ikke vi skal ha for store forhåpninger. Nå skal vi om kort tid ha et bransjetreff i N.I.F hvor M.V.A. og mulig endring i salærsatser vil få bred plass på agendaen. Her vil også representanter for myndighetene være tilstede. Vi får håpe det skal være mulig å få klargjort en del viktige ting i forbindelse med dette bransjetreffet. Tilrettelegge systemene for behandling av inngående og utgående moms. Implementere avgiftskoder merverdiavgift og investeringsavgift. Registrering av selskap i avgiftsmanntallet. Avdekke hva som er avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning innland / utland Tilrettelegge for rapportering til myndighetene. Gjennomgå avtaler med kreditorer nødvendige markedstilpasninger. Intern opplæring i avgiftsproblematikken moms og investeringsavgift. Her kunne flere av de ovennevnte punkter fått en rekke underpunkter. Når det gjelder intern opplæring er dette et meget viktig punkt. Svært mange av de som arbeider i bransjen i dag har nok hatt relativt lite befatning med moms og investeringsavgift, så her er det nok mye å ta fatt i. Da den eksisterende momsloven ble innført i 1970, var den relativt enkel og oversiktlig. Nå er det ca. 110 forskrifter som er tilknyttet loven. Dette sier noe om kompleksiteten. Tenk positivt fortvil ikke. Det er ikke tvil om at innføring av m.v.a. vil bli en stor utfordring for bransjen, både systemmessig, markedsmessig og kompetansemessig. Men det er viktig at vi tar dette som en utfordring og ikke blir motløse. Foreningen vil gjøre det som er mulig for å bistå medlemmene på en best mulig måte. Generalsekretær, styre, momsutvalget er på tå hev. Men så langt har dessverre det meste måttet dreie seg om lobbyvirksomhet overfor departementet og andre som har påvirkning og beslutningsmyndighet i denne forbindelse. Dette er en viktig jobb, men vi skulle vel alle ønsket at vi, helst for lenge siden, kunne ha hatt en klar forståelse av sakens realiteter. 4

5 VITSESTAFETT Neste mann ut er Jan Aune i Trønder Økonomi AS i Trondheim. En engelsk bonde har funnet grunnen til kugalskap. "En kvinnelig TV reporter besøkte en bonde for å intervjue han om hva han mente var hovedgrunnen til kugalskap. Reporteren: God kveld, vi er her for å hente informasjon om grunnen til kugalskap. Bonden: Grunnen?? Bonden stirret på reporteren og sa: Vet du at oksen knuller kua en gang i året? Reporteren (lett rødmende): Ja, dette er jo ny informasjon for meg, men hva er relasjonen mellom dette fenomenet og kugalskap? Bonden: Vet du at vi melker kuene fire ganger om dagen? Reporteren: Dette er verdifull informasjon, men hva med å komme til poenget? Bonden: Jeg kommer til poenget. Ville ikke du også blitt gal hvis jeg lekte med puppene dine fire ganger om dagen, men bare knulla deg en gang i året?" Utfordringen går videre til Nils Petter Kapstad i Nor Økonomi i Oslo. møter... MØTER FOR FORLIKSRÅD OG HOVEDSTEVNEVITNER I BYENE (SFH) Oppgave for inkassovirksomhet Hvert år avholder Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner i byene (SFH) i samarbeide med de enkelte fylkesmenn fylkeskurs, og i 2001 er disse kursene satt til følgende dato: januar 2001: Rica Olrud, Hamar, for fylkene Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus og Østfold april 2001: Rica Parken, Ålesund, for fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal april 2001: Stavanger, for fylkene Rogaland, Hordaland, Aust og Vest Agder mai 2001: Bolkesjø, for fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold mai 2001: Scandic Hotell, Tromsø, for fylkene Finnmark, Troms og Nordland juni 2001: Quality Panorama Hotell, Trondheim, for fylkene Nord- og Sør-Trøndelag og Nordland august 2001: Bodø, landsmøte for Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner i byene (SFH) Hvert halvår, henholdsvis 15. august for 1. halvår og 15. februar for 2. halvår, skal dere innlevere kopi av rapporten dere sender til Kredittilsynet til oss. I vedtektenes 3, C. Vilkår for løpende medlemskap står det under punkt 3 at "Medlemmene forplikter seg til uoppfordret å oversende kopi av "Tertialrapport til Kredittilsynet."" Vi ber derfor de av dere som fortsatt ikke har sendt inn rapporten etter en påminnelse fra oss gjør dette omgående. På forhånd takk! 5

6 Medlemsliste pr. mars 2001 ABC Inkasso AS Postboks 294 Tlf.: Kontaktperson: Lauritz Christensen 1301 Sandvika Faks: ABC Inkasso AS Postboks 2513 Tlf.: Kontaktperson: Stein Reed 3003 Drammen Faks: Actor Fordringsforvaltning AS Postboks 205 Tlf.: Kontaktperson: Bjørn Krogh 2302 Hamar Faks: Advokatkontoret Kredittforvaltning AS Postboks 51 Tlf.: Kontaktperson: Kjell Olaussen 3602 Kongsberg Faks: Aktiv Kapital Norge AS Postboks 6426 Etterstad Tlf.: Kontaktperson: Frantz Siggestrøm 0605 Oslo Faks: Argus Inkasso AS Postboks 1055 Flattum Tlf.: Kontaktperson: Åsmund Martinsen 3501 Hønefoss Faks: AS Direkte Inkasso Postboks 61 Furuset Tlf.: Kontaktperson: Tom Wilhelmsen 1001 Oslo Faks: AS Rettsinkasso Postboks 1502 Tlf.: Kontaktperson: Ken Morten Steen 3007 Drammen Faks: Bedriftsservice Lofoten Inkassobyrå AS Postboks 343 Tlf.: Kontaktperson: Knut H. Lindgaard 8370 Leknes Faks: Cash Management Protection AS Postboks 18 Tlf.: Kontaktperson: Oddvar Brekke 2051 Jessheim Faks: Celeritas Credit AS Tlf.: Kontaktperson: Knut Wikstrøm 0257 Oslo Faks: CIS Norge AS Postboks 314 Økern Tlf.: Kontaktperson: Kaare Flatner 0511 Oslo Faks: Collector Inkasso AS Postboks 623 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Arild Waljack 5807 Bergen Faks: Conecto AS Postboks 85 Tlf.: Kontaktperson: Sverre Olav Helsem 1332 Østerås Faks: Conecto AS Postboks 344 Tlf.: Kontaktperson: Ingveig Nerseth 2803 Gjøvik Faks: Conecto AS avd. Drammen Postboks 186 Tlf.: Kontaktperson: Magnar Sommerstad 3001 Drammen Faks: Credit & Konsulent AS Postboks 49 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Harald J. Hanssen 5803 Bergen Faks: D.N.F. AS Avd. Inkasso Postboks 33 Tlf.: Kontaktperson: Egil Fritsø 3421 Lierskogen Faks: DC Salvo AS Postboks 203 Skøyen Tlf.: Kontaktperson: Ulrich Stang 0212 Oslo Faks: Glommen Inkasso AS Postboks 78 Tlf.: Kontaktperson: Eva Britt Ottosen 1701 Sarpsborg Faks: Hadsel Inkassobyrå Postboks 176 Tlf.: Kontaktperson: Randulf Jacobsen 8451 Stokmarknes Faks: Halden Inkasso Garvergt. 17 Tlf.: Kontaktperson: Annelise Kristoffersen 1772 Halden Faks: Heffermehl AS Postboks 1874 Nordnes Tlf.: Kontaktperson: Tor Sandmoe 5817 Bergen Faks: In West AS Postboks 150 Tlf.: Kontaktperson: Andreas Westbye 1411 Kolborn Faks: Inkassokontoret AS Tlf.: Kontaktperson: John Allum 3915 Porsgrunn Faks: Inkassosentralen AS Postboks 134 Tlf.: Kontaktperson: Erling Rugland 4301 Sandnes Faks: Inkassosentralen AS Postboks 735 Tlf.: Kontaktperson: Hans Erik Tharaldsen 4601 Kristiansand Faks: Inkassosentralen AS Postboks 1166 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Kjetil Eide 0107 Oslo Faks: Inkassosentralen AS Postboks 124 Tlf.: Kontaktperson: Jens Skarbø 6001 Ålesund Faks: Inkassotjenester AS Postboks 254 Lilleaker Tlf.: Kontaktperson: Stein Midthun 0216 Oslo Faks: Intrum Justitia AS Postboks 6354 Etterstad Tlf.: Kontaktperson: Jan Græsvik 0604 Oslo Faks: Intrum Justitia AS (Bergen) Postboks 143 Tlf.: Kontaktperson: Tore Huun Lund 5040 Paradis Faks: Intrum Justitia AS (Gjøvik) Postboks 76 Tlf.: Kontaktperson: Mona Glæserud 2800 Gjøvik Faks: Intrum Justitia AS (Tønsberg) Postboks 228 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Tonje Stormoen 3101 Tønsberg Faks: Kreditorforeningen i Bodø Postboks 288 Tlf.: Kontaktperson: Ann Elisabeth Hellesvik 8001 Bodø Faks: Kreditorforeningen i Harstad Postboks 1162 Tlf.: Kontaktperson: Kjartan Rolness 9401 Harstad Faks: Kreditorforeningen i Hedmark Postboks 6 Midtbyen Tlf.: Kontaktperson: Bjørn Hagen 2201 Kongsvinger Faks: Kreditorforeningen i Narvik Postboks 133 Tlf.: Kontaktperson: Alf Martin Solvin 8502 Narvik Faks: Kreditorforeningen i Nord Trøndelag Sjøfartsgt. 6 Tlf.: Kontaktperson: Rolf Christensen 7725 Steinkjer Faks: Kreditorforeningen i Nordmøre og Romsdal Elvegata 19 Tlf.: Kontaktperson: Eide Edvart 6500 Kristiansund N Faks: Kreditorforeningen i Oppland Elvegata 19 Tlf.: Kontaktperson: Eldar Øren 2600 Lillehammer Faks: Kreditorforeningen i Oslo Postboks 782 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Baard Sig. Bratsberg 0106 Oslo Faks: Kreditorforeningen i Telemark Postboks 280 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Børre O. Gunderssen 3701 Skien Faks: Kreditorforeningen i Tromsø Postboks 1201 Tlf.: Kontaktperson: Øyvind Hansen 9262 Tromsø Faks: Kreditorforeningen i Trondheim Postboks 4154 Valentinlyst Tlf.: Kontaktperson: Ottar Holm 7002 Trondheim Faks: Kreditorforeningen i Vestfold Postboks 587 Tlf.: Kontaktperson: Heidi Hagen Stensrud 3101 Tønsberg Faks: Kreditorforeningen i Østfold Postboks 918 Tlf.: Kontaktperson: Espen Munch 1671 Kråkerøy Faks: Kreditorforeningen Sør Postboks 482 Tlf.: Kontaktperson: Øystein Krabberød 4601 Kristiansand S Faks: Kreditorforeningen Vest Postboks 60 Tlf.: Kontaktperson: Per Inge Vannebo 5002 Bergen Faks: Kreditorforeningen Vest (Stavanger) Postboks 7031 Tlf.: Kontaktperson: Monica Moen 4004 Stavanger Faks:

7 Kredittbyrået AS Postboks 111 Tlf.: Kontaktperson: Bjørn Ove Hattevig 1501 Moss Faks: Kredittgjenvinning AS Postboks 6660 St. Olavspl. Tlf.: Kontaktperson: Njaal Kleiberg 0129 Oslo Faks: Kredittpartner A/S Skippergt. 23 Tlf.: Kontaktperson: Tore Lysfjord 0154 Oslo Faks: Kredittstyring AS Postboks 1789 Vika Tlf.: Kontaktperson: Tom Hannestad 0122 Oslo Faks: Lindorff AS Postboks 283 Skøyen Tlf.: Kontaktperson: Klaus Hvidsten 0213 Oslo Faks: Lindorff AS (Bergen) Postboks 6011 Tlf.: Kontaktperson: Erlend Gjøen 5020 Bergen Faks: Lindorff AS (Bodø) Postboks 513 Tlf.: Kontaktperson: Leif Johansen 8001 Bodø Faks: Lindorff AS (Fredrikstad) Postboks 46 Tlf.: Kontaktperson: Anne-Brit Brarud 1601 Fredrikstad Faks: Lindorff AS (Hamar) Postboks 100 Tlf.: Kontaktperson: Kjersti Monland 2301 Hamar Faks: Lindorff AS (Kristiansand) Postboks 169 Tlf.: Kontaktperson: Svein Kvasnes 4601 Kristiansand Faks: Lindorff AS (Mo) Postboks 338 Tlf.: Kontaktperson: Roger Ditlefsen 8601 Mo Faks: Lindorff AS (Molde) Storgaten 11 Tlf.: Kontaktperson: Kjell Atle Orø 6400 Molde Faks: Lindorff AS (Stavanger) Postboks 290 Tlf.: Kontaktperson: Sven Kristian Askeland 4001 Stavanger Faks: Lindorff AS (Tromsø) Postboks 576 Tlf.: Kontaktperson: Trond Fredriksen 9001 Tromsø Faks: Lindorff AS (Trondheim) Søndregate 14 Tlf.: Kontaktperson: Lars Sommervold 7005 Trondheim Faks: Lindorff AS (Tønsberg) Postboks 340 Tlf.: Kontaktperson: Tore Bye 3101 Tønsberg Faks: Lindorff AS (Ålesund) Postboks 87 Tlf.: Kontaktperson: Kjell Atle Orø 6001 Ålesund Faks: Multipartner Inkasso AS Postboks 1653 Vika Tlf.: Kontaktperson: Helle Einstabland Woxholth 0120 Oslo Faks: Nor Økonomi AS Postboks 3924 Ullevål Stadion Tlf.: Kontaktperson: Nils Petter Kapstad 0806 Oslo Faks: Nordnorsk Inkasso AS Postbok 2235 Tlf.: Kontaktperson: Knut Ottem 9501 Alta Faks: Norges Kreditorforbund Postboks 7052 Tlf.: Kontaktperson: Oddvar Lavik 3007 Drammen Faks: Norsk Inkasso AS Postboks 197 Tlf.: Kontaktperson: Olav E. Falstad 7601 Levanger Faks: Norsk Inkasso Reform AS Postboks 8799 Youngstorget Tlf.: Kontaktperson: Kjell O. Bråthen 0028 Oslo Faks: Norsk Inkasso System AS Postboks 655 Tlf.: Kontaktperson: Rune Asheim 3101 Tønsberg Faks: Omega Inkasso AS Postboks 601 Krossen Tlf.: Kontaktperson: Knut W. Haaland 4301 Sandnes Faks: Oppegård Ski Boligbyggelag Postboks 92 Tlf.: Kontaktperson: Bjørg Brastad 1411 Kolbotn Faks: Oppkravspartner AS Postboks 195 Tlf.: Kontaktperson: Arind Foss 2001 Lillestrøm Faks: Respons Inkasso AS Folke Bernadottesv. Tlf.: Kontaktperson: Brit Ellingsen 5020 Bergen Faks: Rosenlund Kredittadministrasjon AS Postboks 1880 Vika Tlf.: /54 Kontaktperson: Anders Hirth 0124 Oslo Faks: Royal Inkasso AS Postboks 407 Tlf.: Kontaktperson: Anette Andersen 1753 Halden Faks: Steenberg Inkasso Toline Bryhnsvei 8 Tlf.: Kontaktperson: Finn A. Steenberg 2821 Gjøvik Faks: System Kreditt Inkasso AS Postboks 204 Tlf.: Kontaktperson: Glenn Robert Skaug 2026 Skjetten Faks: Tandem Likviditet AS Postboks 323 Tlf.: Kontaktperson: Kari Hamre 1323 Høvik Faks: Telenor Inkasso AS Postboks 6701 St. Olavsplass Tlf.: Kontaktperson: Hanne Bjerknes 0130 Oslo Faks: Telenor Inkasso AS (Leknes) Postboks 223 Tlf.: Kontaktperson: Åge Andreassen 8370 Leknes Faks: Telenor Inkasso AS (Molde) Postboks 184 Tlf.: Kontaktperson: Svein Haukaas 6401 Molde Faks: Telenor Inkasso AS (Skien) Postboks 180 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Lisbeth Kleiv 3701 Skien Faks: Tromsø Boligbyggelag AL Grønnegt. 58/60 Tlf.: /18 Kontaktperson: Eli Heitmann 9291 Tromsø Faks: Tron Inkasso AS Tlf.: Kontaktperson: Hanne Harsjøen 2500 Tynset Faks: Trønder Økonomi AS Sluppenveien 5 Tlf.: Kontaktperson: Jan Aune 7496 Trondheim Faks: Verdigjenvinning AS Postboks 1519 Tlf.: Kontaktperson: Tore Vikhals 4688 Kristiansand Faks: Verdisikringsselskapet Crifo AS Postboks 76 Tlf.: Kontaktperson: Johnny Bertinussen 5061 Kokstad Faks: Vest Inkassobyrå AS Postboks 6757 Rodeløkka Tlf.: Kontaktperson: Bernt W. Berthelsen 0503 Oslo Faks: Vest Inkassobyrå AS Postboks 394 Tlf.: Kontaktperson: Hugo Mølmesdal 6801 Førde Faks: Vest Inkassobyrå AS Storgt. 6 Tlf.: Kontaktperson: Kjetil Fjellheim 3611 Kongsberg Faks: Vest Inkassobyrå AS Postboks 821 Tlf.: Kontaktperson: Vibecke Beyer 5405 Stord Faks: Viab Inkasso AS Postboks 506 Tlf.: Kontaktperson: Rita J. Eggum 1411 Kolbotn Faks: Ø. Consult Postboks 131 Tlf.: Kontaktperson: Gunvald Økland 5804 Bergen Faks: Økonomipartner Skudenes ANS Postboks 188 Tlf.: Kontaktperson: Martin Gulliksen 4280 Skudeneshavn Faks: Østfold Inkasso AS Postboks 88 Tlf.: Kontaktperson: Lars Ruud 1601 Fredrikstad Faks:

8 Norske Inkassobyråers Forening ØNSKER DU Å ANNONSERE I NIF-NYTT? 1/4 side (bredde: 8,5 cm, høyde: 12,8 cm) PRIS: kr ,- (pr. innrykk) 1/8 side (bredde: 8,5 cm, høyde: 6 cm) PRIS: kr. 750,- (pr. innrykk) J.L

nifnytt Generalsekretærens hjørne

nifnytt Generalsekretærens hjørne nr. 1-1999 Innhold: Effektiv kommunikasjon Leder Formannens hjørne Foreningen og enkeltmedlemmet Rapportering av betalingsanmerkninger nifnytt Fritt fram Generalsekretærens hjørne medlemsblad for norske

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser nr. 1-2000 Innhold: Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Formannen Posten SDS Våre medlemmer Orden

Detaljer

Ordinære Inkassoforetak - filialer og faktisk leder

Ordinære Inkassoforetak - filialer og faktisk leder 9 ABC Inkasso AS Postboks 294 1301 SANDVIKA 20000691 Lauritz H. Christensen Filial Drammen Postboks 2513 3003 DRAMMEN 900084 Stein Reed 111 ABC Systemer Inkasso AS Postboks 147 7401 TRONDHEIM 20020896

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt For søkere fra: Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold Familieopphold Merket Uke 8 31.1.2015 Familieopphold

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14.30 24.09.2015 27.01.2015 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club 5 februar 2016 TILBUD PÅ BILGLASS TIL Bergen AmCar Club Vi har herved gleden av å kunne tilby våre tjenester innen bilglass. Hurtigruta Carglass er etablert i Bergen med 4 avdelinger, hvor vi kan tilby

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Utstillinger for Berner Sennenhund - 2006

Utstillinger for Berner Sennenhund - 2006 21.01.2006 Sandefjord Hundeklubb 060005 Utstilling 24803106017 18.12.2005 22.01.2006 Gårdsveien 16 Pingvinhallen 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 04.02.2006 Norsk Miniatyrhund Klubb 04.02.2006

Detaljer

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015

Valg - NKRF 2015-2016 Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Valg - NKRF Valgkomiteens innstilling 26. mai 2015 Farge med gult er på valg. Styret Leder Per Olav Nilsen Trondheim kommunerevisjon Nestleder Reidar Enger Oslo kommune, Kontrollutvalgets sekretariat Medlem

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist maks antall region 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 11.01.2015 40 SKØ 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2010

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2010 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2010 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt 14.01.2015 Enkeltpersonforetak Hamar Skattekontoret Grønnegata 83/85 1200-1530 15.01.2015 Enkeltpersonforetak Lillestrøm Skedsmo rådhus Jonas Lies gate 18 1700-2030

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. AG + AG Hopp 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter 11.01.2009 Arendal Og Omegn Hundeklubb 090002 AG + AG 2800.22.58910 11.12.2008 11.01.2009 Bygning 35, Hove Leirsenter Lillesand 4818 FÆRVIK arendal.hunde@klubb.nkk.no 24.01.2009 Follo Brukshundklubb 25.01.2009

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT

Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT Inspirasjonsbønder Landbrukets ØKOLØFT Navn: Anders Eggen Kommune: Melhus Fylke: Sør-Trøndelag Telefon: 906 03 562 Epost: anders.eggen@nlr.no Navn: Anders Lerberg Kopstad Produksjon: Reint, grasfora lammekjøtt

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig)

OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) OFFENTLIG SØKERLISTE (Offentlig tilgjengelig) Politimester i Agder 2 Karlsen, Runar 48 Visepolitimester Porsgrunn 3 Parnemann, Ole Petter 53 Politiinspektør Bærum 4 Lier, Curt A. 43 Forbundsleder Oslo

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Utstillinger for - 2007

Utstillinger for - 2007 20.01.2007 21.01.2007 Sandefjord Hundeklubb V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 070004 Sandefjord Utstilling 1638.26.14643 15.12.2006 3230 Sandefjord sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 03.02.2007 03.02.2007 Norsk

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber

Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber Norges Skøyteforbund Struktur / Organisering Regioner / kretser / klubber Ansvar og oppgaver Norges Skøyteforbund Krets / region / klubb 30-31. juli 2005, Hamar Region / krets / klubb REGION Region Furumo

Detaljer

Velkommen til informasjon om utrullings- og opplæringsstrategien for nye DBS

Velkommen til informasjon om utrullings- og opplæringsstrategien for nye DBS Velkommen til informasjon om utrullings- og opplæringsstrategien for nye DBS 16.desember 2013 Agenda Om prosjektet Om nye DBS og presentasjon av løsningen Om prosjektperiode 2011-2013 Utrullingsplan desember

Detaljer

Utstillinger for Papillon - 2008

Utstillinger for Papillon - 2008 12.01.2008 Norsk Dobermann Klub 080002 Utstilling 16440130856 15.12.2007 12.01.2008 Postboks 952 - Sentrum, Eidsvoll 13.01.2008 13.01.2008 19.01.2008 20.01.2008 Norsk Berner Sennenhundklubb Gullerudvegen

Detaljer

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori

Vedlegg 2 6.1.1 Hovedleveranse - Rom Pris pr.person pr.døgn inkl. frokost. Romkategori Oslo Oslo Comfort Hotel Børsparken Standard 198 1.460 1.060 1.680 1.215 10 15 Superior 1.680 1.215 1.915 1.385 10 15 Oslo Comfort Hotel Oslo (januar 2008) Standard 73 1.795 1.045 1.995 1.195 10 15 Oslo

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005

Utstillinger for Shetland Sheepdog - 2005 15.01.2005 16.01.2005 Sandefjord Hundeklubb V/Svein Åge Hansen Gårdsveien 16 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 050005 Pingvinhallen,sandefjord Utstilling 2480.31.06017 11.12.2004 06.02.2005

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika

Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Thon Hotel Oslofjord Sandvika KONTAKTPERSONER Fylkeskommune Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT INNHERRED SAfv1KOfv MUNE 3 OKT. 2007 Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ret Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 Høring: Forslag til endringer i

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

Statens kartverk Tinglysing 03.03.2015 Offentlig journal Periode: 24.02.2015-24.02.2015. Offentlig journal 24.02.2015-24.02.2015

Statens kartverk Tinglysing 03.03.2015 Offentlig journal Periode: 24.02.2015-24.02.2015. Offentlig journal 24.02.2015-24.02.2015 Statens kartverk 03.03.2015 Offentlig journal 24.02.2015-24.02.2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): sdivisjon llensvang Alle Ja Nei Side1 Statens kartverk 03.03.2015 1528163

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer