nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer Formannens hjørne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer Formannens hjørne"

Transkript

1 nr Innhold: Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Formannens hjørne / Møter for... Medlemsliste Generalsekretær Thor Asbjørn Andersen (redaktør), Norske Inkassobyråers Forening, Postboks 311, 3201 Sandefjord, Thor Dahlsgate 1A, 3210 Sandefjord, Tlf.: , Mobil: , Fax: / , Lise Christiansen, Tlf.: , Mobil ,

2 generalsekretæren Generalsekret¾rens hj rne Da er vi allerede godt i gang med et nytt år. Et år som vil bli meget spennende for vår bransje. Ja, for flere byråer kan det faktisk dreie seg om et "være eller ikke være". Enkeltvis kunne nok de aktuelle forslag og saker være håndterlig for oss alle. MEN, når de kommer på rekke og rad og skal iverksettes noenlunde på samme tid, så. Innføringen av moms på tjenester, endringer i Inkassoloven knyttet bl.a. til inkassobevilling på foretaksnivå, forslag om reduksjoner i salærtabellene og etablering av en inkassoklagenemnd! Sentrale og viktige saker som formelig står i kø! Høsten og vinteren har vært meget travel ikke bare for undertegnede, men også for styret og komiteene. gangen, blitt ekstra spennende da flere av våre kontaktpersoner har sluttet eller byttet jobb. Noe som medførte at man parallelt med den praktiske oppfølgingen også måtte finne nye kontaktpunkt og forbindelser. Fremdriften i de ulike saker har ikke vært imponerende og forsinkelser medførte bl.a. at vi ikke fikk anledning til å diskutere detaljer under årets generalforsamling. Styret fikk allikevel med seg en mengde positive signaler og forslag til hjelp i det videre arbeide. Generalforsamlingen samlet for øvrig mange interesserte og engasjerte medlemmer og vi har nok ikke vært like mange deltagere på ordinære møter tidligere. Det var nok som en av våre gjester fra det offentlige uttalte; "ALLE i inkassobransjen burde ha deltatt på dette møtet og de programfestede diskusjonene!" Oppfølgingen av sakene og høringene har vist oss hvor viktig det er å ha et oppegående kontaktnett/nettverk mot det offentlige. Arbeidet har, denne Jeg avslutter med å ønske alle en GOD VÅR og håper vi alle i fellesskap kan sikre bransjen fortsatt levelige vilkår! Brukertreff Brukertreff med programog systemleverand rene Brukertreff med programleverandørene og systemleverandørene juni 2001 i Stavern, Vestfold I NIF-nytt nr. 3 ble det så vidt nevnt at det skulle avholdes et brukertreff med systemleverandørene Creditinform, Dun & Bradstreet, ErgoConsept (tidligere Posten SDS) og Lindorff Decicion (tidligere CreditSafe) samt programleverandørene Markus Data, SystemPartner og Arndata. Tanken med en en slik samling er at hver enkelt leverandør kan presentere seg nærmere og kunne gi informasjon og opplæring på sine systemer og de databasene de har. Brukerne kan her få anledning til å bli bedre kjent med leverandørenes produkter og få søketips og stille spørsmål til konkret bruk av deres tjenester. I tillegg vil bl.a. representanter fra Brønnøysundregistrene og Norsk Eiendomsinformasjon være tilstede. Nærmere informasjon med påmelding til dette vil bli sendt ut i nærmeste framtid....smœnotater... Oppfordring om å sende E-postadresse til NIF De fleste av dere har jo allerede E-postadresse, men det er fortsatt noen vi ikke har fått tilsendt fra. Det kan i tillegg være at vi ikke har helt korrekte adresser på noen av dere. Derfor oppfordrer vi dere til å sende oss en kort melding om hva deres E- postadresser og eventuelt postadresse er. Det gjør at post blant annet slipper å komme i retur til oss før vi må sende det ut til dere igjen. Viktig informasjon kan bli forsinket på grunn av dette! Avdelingskontorer som ikke er i drift lenger Vi har sendt ut en del forsendelser hvor vi får ting i retur fordi avdelingskontoret til inkassobyrået er nedlagt. Vi oppfordrer også her om at dere gir oss beskjed når det skjer forandringer i deres avdelinger. Dette vil lette vårt arbeid med utsendelse av blant annet informasjon til dere. På forhånd takk! 2

3 jungelskolen JUNGELSKOLEN - Inkassosvaret Hei! Jeg har i dag mottatt Deres opphissede brev vedrørende regningen jeg skylder Dem. De påstår der at De kan lage problemer for meg, ettersom De synes regningen skulle vært betalt for lenge siden, og at De ikke kan forstå at dette er gjort. Når De taler om problemer, la meg komme med noen opplysninger: I 1982 kjøpte jeg et sagbruk på avbetaling. Etter ett år gikk jeg konkurs. I 1984 døde min far, og min bror ble satt inn for voldtekt. En anleggarbeider satte barn på min datter, og jeg var nødt til å betale doktoren dyrt for å hindre at bastarden ble min slektning. I 1985 fikk min sønn kusma, som gikk rett i ballene på ham, og han ble nødt til å kastrere seg for ikke å krepere. Samme år var jeg ute på fiske, båten gikk rundt og jeg mistet den største fisken jeg noen gang hadde sett. To av mine sønner druknet også, ingen av dem var han som var kastrert. I 1986 stakk kona av med en pakistaner, så jeg måtte gifte meg med tjenestejenta for å holde utgiftene nede. Hun var kald som en potet, og jeg hadde problemer med å få det til å gå for henne. Så igjen konsulterte jeg doktoren, og han ga meg det råd å skape spenning når hun begynte å bli opphisset. Følgelig tok jeg med meg geværet i senga, og når jeg syntes tiden var inne, stakk jeg geværet ut av vinduet og trakk av. For å gjøre en lang historien kort, frua i huset gjorde i senga, jeg skvatt til og skjøt den beste kua jeg noensinne hadde hatt. I 1987 brant løa ned og jeg begynte å drikke. Jeg sluttet ikke med det før det eneste jeg hadde igjen var ei vanntett klokke og nerveproblemer. En tid gjorde jeg ikke annet enn å trekke opp klokka og springe rundt huset. Neste år tok jeg fornuften fatt og besluttet å gjøre et nytt forsøk. Jeg kjøpte en selvbinder, et nytt treskeverk og møkkaspreder på krita. En storm raste forbi og knuste treskeverket og blåste resten på havet. Frua slo seg sammen med en knivsliper, og en bastard skjøt gammeloksen. Nå er jeg så fattig, at om det hadde kostet å skite, hadde jeg vært nødt til å spy. Å forsøke å få penger av meg ville være like vanskelig som å prøve å stappe smør i ræva på en villkatt med en strikkepinne. Og så sier De at De skal prøve å lage problemer for meg. Det eneste jeg kan si er: De er hjertelig velkommen til å prøve. Hilsen Ola våre medlemmer Tandem Likviditet AS Tandem Likviditet AS startet opp inkassovirksomheten 1/ Selskapet kjøpte ut inkassoporteføljen fra Prioritet Inkasso AS fra samme dato. Tandem Likviditet AS er et selskap i Tandem Gruppen som består av Tandem Regnskap AS, Tandem Eiendom AS, Tandem Data AS og Tandem Kompetanse AS. Tandem Gruppen har i dag 30 ansatte. Tandem Gruppen er en totalt leverandør av økonomitjenester. av Kari Hamre Tandem Likviditet AS sine oppdragsgiver er i alt vesentlig mindre og mellomstore bedrifter. Flere av våre kunder er kunder i ett eller flere av de andre Tandem selskapene. Tandem Likviditet AS jobber i alt vesentlig med tradisjonell inkasso. Vi ser en klar økning av mindre/mellomstore bedrifter som outsorcer hele eller deler av økonomifunksjonen. Her kan Tandem Gruppen bistå med alt fra levering av økonomisystem til funksjonen som økonomisjef i bedriften. 3

4 formannen Formannens hj rne INNFØRING AV M.V.A. - VIL GI OSS EN HET VÅR. Hva vet vi i dag? Vi skriver nå slutten av mars og fremdeles er det ikke kommet noen forskrifter i forbindelse med innføring av M.V.A. for vår bransje. Hva vil innføring av M.V.A. bety. av Hans Erik Tharaldsen, Inkassosentralen AS Oppsummert vil innføringen av M.V.A. bl.a. gi oss følgende utfordringer: Det eneste vi stort sett vet med sikkerhet er at ordningen skal tre i kraft fra 1. juni Ellers fremkommer det i Ot prp. nr. 2 ( ). "Departementet kan i likhet med utvalget ikke se at merverdiavgiftsplikt for virksomheter som omsetter inkassotjenester innebærer avgiftstekniske vansker. Avgiften skal beregnes av det vederlag inkassator mottar av sin oppdragsgiver. Det skal altså ikke beregnes avgift overfor skyldneren når han må dekke saksomkostninger helt eller delvis. Dette må ses som et erstatningsoppgjør og representerer ingen omsetning som utløser avgiftsplikt. Dersom oppdragsgiveren er avgiftspliktig med rett til fradrag for inngående avgift, vil avgiftsplikten ikke innebære noen økt omsetning for han." Her kan det virke som det knesettes et viktig prinsipp, nemlig at debitor ikke skal betale moms. Utover dette er Ot.prp. lite utfyllende og lite klargjørende. N.I.F. sitter på 2 uttalelser fra 2 av landets største revisjonsbyråer. Disse har ulike tolkninger av ovennevte på vesentlig punkter. Når "de lærde strides " hvordan skal vi som enkeltselskaper forholde oss? Når vet vi noe mer? Vanskelig å si, stadig nye utsettelser. Men vi får håpe at de forskriftene som skal komme, kommer fort og er klargjørende. Fra N.I.F`s side er det øvet mye påtrykk og lobbyvirksomhet i denne forbindelse. Men vi har dessverre ingen pressmidler, og det føles nærmest som å forsøke å spille kort med en blindspiller. Aller helst burde forskriftene har vært tilgjengelig for lang tid siden allerede, for nå går tiden frem mot 1. juli meget fort. Tidsklemmen oppfattes av enkelte allerede som temmelig ubehagelig. Siden forskriftene pr. dato ikke foreligger, kan det da ligge i kortene at innføringen av M.V.A. blir utsatt? Neppe, det er ikke uvanlig at forskriftene først kommer etter at en lovendring er trådd i kraft, så her tror jeg ikke vi skal ha for store forhåpninger. Nå skal vi om kort tid ha et bransjetreff i N.I.F hvor M.V.A. og mulig endring i salærsatser vil få bred plass på agendaen. Her vil også representanter for myndighetene være tilstede. Vi får håpe det skal være mulig å få klargjort en del viktige ting i forbindelse med dette bransjetreffet. Tilrettelegge systemene for behandling av inngående og utgående moms. Implementere avgiftskoder merverdiavgift og investeringsavgift. Registrering av selskap i avgiftsmanntallet. Avdekke hva som er avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning innland / utland Tilrettelegge for rapportering til myndighetene. Gjennomgå avtaler med kreditorer nødvendige markedstilpasninger. Intern opplæring i avgiftsproblematikken moms og investeringsavgift. Her kunne flere av de ovennevnte punkter fått en rekke underpunkter. Når det gjelder intern opplæring er dette et meget viktig punkt. Svært mange av de som arbeider i bransjen i dag har nok hatt relativt lite befatning med moms og investeringsavgift, så her er det nok mye å ta fatt i. Da den eksisterende momsloven ble innført i 1970, var den relativt enkel og oversiktlig. Nå er det ca. 110 forskrifter som er tilknyttet loven. Dette sier noe om kompleksiteten. Tenk positivt fortvil ikke. Det er ikke tvil om at innføring av m.v.a. vil bli en stor utfordring for bransjen, både systemmessig, markedsmessig og kompetansemessig. Men det er viktig at vi tar dette som en utfordring og ikke blir motløse. Foreningen vil gjøre det som er mulig for å bistå medlemmene på en best mulig måte. Generalsekretær, styre, momsutvalget er på tå hev. Men så langt har dessverre det meste måttet dreie seg om lobbyvirksomhet overfor departementet og andre som har påvirkning og beslutningsmyndighet i denne forbindelse. Dette er en viktig jobb, men vi skulle vel alle ønsket at vi, helst for lenge siden, kunne ha hatt en klar forståelse av sakens realiteter. 4

5 VITSESTAFETT Neste mann ut er Jan Aune i Trønder Økonomi AS i Trondheim. En engelsk bonde har funnet grunnen til kugalskap. "En kvinnelig TV reporter besøkte en bonde for å intervjue han om hva han mente var hovedgrunnen til kugalskap. Reporteren: God kveld, vi er her for å hente informasjon om grunnen til kugalskap. Bonden: Grunnen?? Bonden stirret på reporteren og sa: Vet du at oksen knuller kua en gang i året? Reporteren (lett rødmende): Ja, dette er jo ny informasjon for meg, men hva er relasjonen mellom dette fenomenet og kugalskap? Bonden: Vet du at vi melker kuene fire ganger om dagen? Reporteren: Dette er verdifull informasjon, men hva med å komme til poenget? Bonden: Jeg kommer til poenget. Ville ikke du også blitt gal hvis jeg lekte med puppene dine fire ganger om dagen, men bare knulla deg en gang i året?" Utfordringen går videre til Nils Petter Kapstad i Nor Økonomi i Oslo. møter... MØTER FOR FORLIKSRÅD OG HOVEDSTEVNEVITNER I BYENE (SFH) Oppgave for inkassovirksomhet Hvert år avholder Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner i byene (SFH) i samarbeide med de enkelte fylkesmenn fylkeskurs, og i 2001 er disse kursene satt til følgende dato: januar 2001: Rica Olrud, Hamar, for fylkene Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus og Østfold april 2001: Rica Parken, Ålesund, for fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal april 2001: Stavanger, for fylkene Rogaland, Hordaland, Aust og Vest Agder mai 2001: Bolkesjø, for fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold mai 2001: Scandic Hotell, Tromsø, for fylkene Finnmark, Troms og Nordland juni 2001: Quality Panorama Hotell, Trondheim, for fylkene Nord- og Sør-Trøndelag og Nordland august 2001: Bodø, landsmøte for Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner i byene (SFH) Hvert halvår, henholdsvis 15. august for 1. halvår og 15. februar for 2. halvår, skal dere innlevere kopi av rapporten dere sender til Kredittilsynet til oss. I vedtektenes 3, C. Vilkår for løpende medlemskap står det under punkt 3 at "Medlemmene forplikter seg til uoppfordret å oversende kopi av "Tertialrapport til Kredittilsynet."" Vi ber derfor de av dere som fortsatt ikke har sendt inn rapporten etter en påminnelse fra oss gjør dette omgående. På forhånd takk! 5

6 Medlemsliste pr. mars 2001 ABC Inkasso AS Postboks 294 Tlf.: Kontaktperson: Lauritz Christensen 1301 Sandvika Faks: ABC Inkasso AS Postboks 2513 Tlf.: Kontaktperson: Stein Reed 3003 Drammen Faks: Actor Fordringsforvaltning AS Postboks 205 Tlf.: Kontaktperson: Bjørn Krogh 2302 Hamar Faks: Advokatkontoret Kredittforvaltning AS Postboks 51 Tlf.: Kontaktperson: Kjell Olaussen 3602 Kongsberg Faks: Aktiv Kapital Norge AS Postboks 6426 Etterstad Tlf.: Kontaktperson: Frantz Siggestrøm 0605 Oslo Faks: Argus Inkasso AS Postboks 1055 Flattum Tlf.: Kontaktperson: Åsmund Martinsen 3501 Hønefoss Faks: AS Direkte Inkasso Postboks 61 Furuset Tlf.: Kontaktperson: Tom Wilhelmsen 1001 Oslo Faks: AS Rettsinkasso Postboks 1502 Tlf.: Kontaktperson: Ken Morten Steen 3007 Drammen Faks: Bedriftsservice Lofoten Inkassobyrå AS Postboks 343 Tlf.: Kontaktperson: Knut H. Lindgaard 8370 Leknes Faks: Cash Management Protection AS Postboks 18 Tlf.: Kontaktperson: Oddvar Brekke 2051 Jessheim Faks: Celeritas Credit AS Tlf.: Kontaktperson: Knut Wikstrøm 0257 Oslo Faks: CIS Norge AS Postboks 314 Økern Tlf.: Kontaktperson: Kaare Flatner 0511 Oslo Faks: Collector Inkasso AS Postboks 623 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Arild Waljack 5807 Bergen Faks: Conecto AS Postboks 85 Tlf.: Kontaktperson: Sverre Olav Helsem 1332 Østerås Faks: Conecto AS Postboks 344 Tlf.: Kontaktperson: Ingveig Nerseth 2803 Gjøvik Faks: Conecto AS avd. Drammen Postboks 186 Tlf.: Kontaktperson: Magnar Sommerstad 3001 Drammen Faks: Credit & Konsulent AS Postboks 49 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Harald J. Hanssen 5803 Bergen Faks: D.N.F. AS Avd. Inkasso Postboks 33 Tlf.: Kontaktperson: Egil Fritsø 3421 Lierskogen Faks: DC Salvo AS Postboks 203 Skøyen Tlf.: Kontaktperson: Ulrich Stang 0212 Oslo Faks: Glommen Inkasso AS Postboks 78 Tlf.: Kontaktperson: Eva Britt Ottosen 1701 Sarpsborg Faks: Hadsel Inkassobyrå Postboks 176 Tlf.: Kontaktperson: Randulf Jacobsen 8451 Stokmarknes Faks: Halden Inkasso Garvergt. 17 Tlf.: Kontaktperson: Annelise Kristoffersen 1772 Halden Faks: Heffermehl AS Postboks 1874 Nordnes Tlf.: Kontaktperson: Tor Sandmoe 5817 Bergen Faks: In West AS Postboks 150 Tlf.: Kontaktperson: Andreas Westbye 1411 Kolborn Faks: Inkassokontoret AS Tlf.: Kontaktperson: John Allum 3915 Porsgrunn Faks: Inkassosentralen AS Postboks 134 Tlf.: Kontaktperson: Erling Rugland 4301 Sandnes Faks: Inkassosentralen AS Postboks 735 Tlf.: Kontaktperson: Hans Erik Tharaldsen 4601 Kristiansand Faks: Inkassosentralen AS Postboks 1166 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Kjetil Eide 0107 Oslo Faks: Inkassosentralen AS Postboks 124 Tlf.: Kontaktperson: Jens Skarbø 6001 Ålesund Faks: Inkassotjenester AS Postboks 254 Lilleaker Tlf.: Kontaktperson: Stein Midthun 0216 Oslo Faks: Intrum Justitia AS Postboks 6354 Etterstad Tlf.: Kontaktperson: Jan Græsvik 0604 Oslo Faks: Intrum Justitia AS (Bergen) Postboks 143 Tlf.: Kontaktperson: Tore Huun Lund 5040 Paradis Faks: Intrum Justitia AS (Gjøvik) Postboks 76 Tlf.: Kontaktperson: Mona Glæserud 2800 Gjøvik Faks: Intrum Justitia AS (Tønsberg) Postboks 228 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Tonje Stormoen 3101 Tønsberg Faks: Kreditorforeningen i Bodø Postboks 288 Tlf.: Kontaktperson: Ann Elisabeth Hellesvik 8001 Bodø Faks: Kreditorforeningen i Harstad Postboks 1162 Tlf.: Kontaktperson: Kjartan Rolness 9401 Harstad Faks: Kreditorforeningen i Hedmark Postboks 6 Midtbyen Tlf.: Kontaktperson: Bjørn Hagen 2201 Kongsvinger Faks: Kreditorforeningen i Narvik Postboks 133 Tlf.: Kontaktperson: Alf Martin Solvin 8502 Narvik Faks: Kreditorforeningen i Nord Trøndelag Sjøfartsgt. 6 Tlf.: Kontaktperson: Rolf Christensen 7725 Steinkjer Faks: Kreditorforeningen i Nordmøre og Romsdal Elvegata 19 Tlf.: Kontaktperson: Eide Edvart 6500 Kristiansund N Faks: Kreditorforeningen i Oppland Elvegata 19 Tlf.: Kontaktperson: Eldar Øren 2600 Lillehammer Faks: Kreditorforeningen i Oslo Postboks 782 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Baard Sig. Bratsberg 0106 Oslo Faks: Kreditorforeningen i Telemark Postboks 280 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Børre O. Gunderssen 3701 Skien Faks: Kreditorforeningen i Tromsø Postboks 1201 Tlf.: Kontaktperson: Øyvind Hansen 9262 Tromsø Faks: Kreditorforeningen i Trondheim Postboks 4154 Valentinlyst Tlf.: Kontaktperson: Ottar Holm 7002 Trondheim Faks: Kreditorforeningen i Vestfold Postboks 587 Tlf.: Kontaktperson: Heidi Hagen Stensrud 3101 Tønsberg Faks: Kreditorforeningen i Østfold Postboks 918 Tlf.: Kontaktperson: Espen Munch 1671 Kråkerøy Faks: Kreditorforeningen Sør Postboks 482 Tlf.: Kontaktperson: Øystein Krabberød 4601 Kristiansand S Faks: Kreditorforeningen Vest Postboks 60 Tlf.: Kontaktperson: Per Inge Vannebo 5002 Bergen Faks: Kreditorforeningen Vest (Stavanger) Postboks 7031 Tlf.: Kontaktperson: Monica Moen 4004 Stavanger Faks:

7 Kredittbyrået AS Postboks 111 Tlf.: Kontaktperson: Bjørn Ove Hattevig 1501 Moss Faks: Kredittgjenvinning AS Postboks 6660 St. Olavspl. Tlf.: Kontaktperson: Njaal Kleiberg 0129 Oslo Faks: Kredittpartner A/S Skippergt. 23 Tlf.: Kontaktperson: Tore Lysfjord 0154 Oslo Faks: Kredittstyring AS Postboks 1789 Vika Tlf.: Kontaktperson: Tom Hannestad 0122 Oslo Faks: Lindorff AS Postboks 283 Skøyen Tlf.: Kontaktperson: Klaus Hvidsten 0213 Oslo Faks: Lindorff AS (Bergen) Postboks 6011 Tlf.: Kontaktperson: Erlend Gjøen 5020 Bergen Faks: Lindorff AS (Bodø) Postboks 513 Tlf.: Kontaktperson: Leif Johansen 8001 Bodø Faks: Lindorff AS (Fredrikstad) Postboks 46 Tlf.: Kontaktperson: Anne-Brit Brarud 1601 Fredrikstad Faks: Lindorff AS (Hamar) Postboks 100 Tlf.: Kontaktperson: Kjersti Monland 2301 Hamar Faks: Lindorff AS (Kristiansand) Postboks 169 Tlf.: Kontaktperson: Svein Kvasnes 4601 Kristiansand Faks: Lindorff AS (Mo) Postboks 338 Tlf.: Kontaktperson: Roger Ditlefsen 8601 Mo Faks: Lindorff AS (Molde) Storgaten 11 Tlf.: Kontaktperson: Kjell Atle Orø 6400 Molde Faks: Lindorff AS (Stavanger) Postboks 290 Tlf.: Kontaktperson: Sven Kristian Askeland 4001 Stavanger Faks: Lindorff AS (Tromsø) Postboks 576 Tlf.: Kontaktperson: Trond Fredriksen 9001 Tromsø Faks: Lindorff AS (Trondheim) Søndregate 14 Tlf.: Kontaktperson: Lars Sommervold 7005 Trondheim Faks: Lindorff AS (Tønsberg) Postboks 340 Tlf.: Kontaktperson: Tore Bye 3101 Tønsberg Faks: Lindorff AS (Ålesund) Postboks 87 Tlf.: Kontaktperson: Kjell Atle Orø 6001 Ålesund Faks: Multipartner Inkasso AS Postboks 1653 Vika Tlf.: Kontaktperson: Helle Einstabland Woxholth 0120 Oslo Faks: Nor Økonomi AS Postboks 3924 Ullevål Stadion Tlf.: Kontaktperson: Nils Petter Kapstad 0806 Oslo Faks: Nordnorsk Inkasso AS Postbok 2235 Tlf.: Kontaktperson: Knut Ottem 9501 Alta Faks: Norges Kreditorforbund Postboks 7052 Tlf.: Kontaktperson: Oddvar Lavik 3007 Drammen Faks: Norsk Inkasso AS Postboks 197 Tlf.: Kontaktperson: Olav E. Falstad 7601 Levanger Faks: Norsk Inkasso Reform AS Postboks 8799 Youngstorget Tlf.: Kontaktperson: Kjell O. Bråthen 0028 Oslo Faks: Norsk Inkasso System AS Postboks 655 Tlf.: Kontaktperson: Rune Asheim 3101 Tønsberg Faks: Omega Inkasso AS Postboks 601 Krossen Tlf.: Kontaktperson: Knut W. Haaland 4301 Sandnes Faks: Oppegård Ski Boligbyggelag Postboks 92 Tlf.: Kontaktperson: Bjørg Brastad 1411 Kolbotn Faks: Oppkravspartner AS Postboks 195 Tlf.: Kontaktperson: Arind Foss 2001 Lillestrøm Faks: Respons Inkasso AS Folke Bernadottesv. Tlf.: Kontaktperson: Brit Ellingsen 5020 Bergen Faks: Rosenlund Kredittadministrasjon AS Postboks 1880 Vika Tlf.: /54 Kontaktperson: Anders Hirth 0124 Oslo Faks: Royal Inkasso AS Postboks 407 Tlf.: Kontaktperson: Anette Andersen 1753 Halden Faks: Steenberg Inkasso Toline Bryhnsvei 8 Tlf.: Kontaktperson: Finn A. Steenberg 2821 Gjøvik Faks: System Kreditt Inkasso AS Postboks 204 Tlf.: Kontaktperson: Glenn Robert Skaug 2026 Skjetten Faks: Tandem Likviditet AS Postboks 323 Tlf.: Kontaktperson: Kari Hamre 1323 Høvik Faks: Telenor Inkasso AS Postboks 6701 St. Olavsplass Tlf.: Kontaktperson: Hanne Bjerknes 0130 Oslo Faks: Telenor Inkasso AS (Leknes) Postboks 223 Tlf.: Kontaktperson: Åge Andreassen 8370 Leknes Faks: Telenor Inkasso AS (Molde) Postboks 184 Tlf.: Kontaktperson: Svein Haukaas 6401 Molde Faks: Telenor Inkasso AS (Skien) Postboks 180 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Lisbeth Kleiv 3701 Skien Faks: Tromsø Boligbyggelag AL Grønnegt. 58/60 Tlf.: /18 Kontaktperson: Eli Heitmann 9291 Tromsø Faks: Tron Inkasso AS Tlf.: Kontaktperson: Hanne Harsjøen 2500 Tynset Faks: Trønder Økonomi AS Sluppenveien 5 Tlf.: Kontaktperson: Jan Aune 7496 Trondheim Faks: Verdigjenvinning AS Postboks 1519 Tlf.: Kontaktperson: Tore Vikhals 4688 Kristiansand Faks: Verdisikringsselskapet Crifo AS Postboks 76 Tlf.: Kontaktperson: Johnny Bertinussen 5061 Kokstad Faks: Vest Inkassobyrå AS Postboks 6757 Rodeløkka Tlf.: Kontaktperson: Bernt W. Berthelsen 0503 Oslo Faks: Vest Inkassobyrå AS Postboks 394 Tlf.: Kontaktperson: Hugo Mølmesdal 6801 Førde Faks: Vest Inkassobyrå AS Storgt. 6 Tlf.: Kontaktperson: Kjetil Fjellheim 3611 Kongsberg Faks: Vest Inkassobyrå AS Postboks 821 Tlf.: Kontaktperson: Vibecke Beyer 5405 Stord Faks: Viab Inkasso AS Postboks 506 Tlf.: Kontaktperson: Rita J. Eggum 1411 Kolbotn Faks: Ø. Consult Postboks 131 Tlf.: Kontaktperson: Gunvald Økland 5804 Bergen Faks: Økonomipartner Skudenes ANS Postboks 188 Tlf.: Kontaktperson: Martin Gulliksen 4280 Skudeneshavn Faks: Østfold Inkasso AS Postboks 88 Tlf.: Kontaktperson: Lars Ruud 1601 Fredrikstad Faks:

8 Norske Inkassobyråers Forening ØNSKER DU Å ANNONSERE I NIF-NYTT? 1/4 side (bredde: 8,5 cm, høyde: 12,8 cm) PRIS: kr ,- (pr. innrykk) 1/8 side (bredde: 8,5 cm, høyde: 6 cm) PRIS: kr. 750,- (pr. innrykk) J.L

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser nr. 1-2000 Innhold: Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Formannen Posten SDS Våre medlemmer Orden

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen Våre medlemmer nr. 3-2000 Innhold: Generalsekretæren Vår nye medarbeider Credit Management Formannen nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Våre medlemmer Moms på tjenester + Utdanningsplan Lovutvalget

Detaljer

Ordinære Inkassoforetak - filialer og faktisk leder

Ordinære Inkassoforetak - filialer og faktisk leder 9 ABC Inkasso AS Postboks 294 1301 SANDVIKA 20000691 Lauritz H. Christensen Filial Drammen Postboks 2513 3003 DRAMMEN 900084 Stein Reed 111 ABC Systemer Inkasso AS Postboks 147 7401 TRONDHEIM 20020896

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 nr. 2-2001 / Årgang 3 Innhold: Fra 1. juli er det merverdiavgift på inkassotjenester / side 6 7 Internasjonal inkasso er bare for spesialister / side 5 nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 2. 2003 04.11.2003 5. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 HSH informerer side 7 Antesipert mislighold i kontraktsforhold side 8 Side 1 av 14 Leder av generalsekretær

Detaljer

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2010 09.04.2010 12. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Politikk og næringsliv sjelden noen god kombinasjon side 4 Kjøp av varer og tjenester på kreditt ytt

Detaljer

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET

UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET Nr. 1 2012 UTGITT AV LIGNINGSUTVALGET I dette nummer bl.a. SIDE 2 Fra Redaktøren SIDE 3 Lederen har ordet SIDENE 4 9 På besøk hos Skatteklagenemndene rundt om i landet SIDENE 10 11 50 år i etatens tjeneste

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet

Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet TAXI Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 1Nr februar 2011 Konkurranse er ikke kriterium for løyvetallet! side 4 5 Nytt mobilnett for fremtidens tjenester side 22 - Fryktelig å tvinge fram

Detaljer

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010. Tema: Pensjon TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 8 Oktober 2010 Tema: Pensjon TAXI 2010-1 www.volkswagen.no Syv underverker og to travle foreldre i én og samme bil. Nye Volkswagen Caravelle.

Detaljer

forbindelser en riktig God

forbindelser en riktig God Norske Inkassobyråers Forening ØNSKER DU Å ANNONSERE I NIF-NYTT? I fremtidige utgivelser vil vi vurdere å benytte noe plass til annonser. For enkelthets skyld vil de kunne tegnes i to størrelser: 1/4 side

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Advokaten Våre medlemmer Generalsekretæren Fremtidens IT-hverdag

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Advokaten Våre medlemmer Generalsekretæren Fremtidens IT-hverdag nr. 2-1999 Innhold: Advokaten Våre medlemmer Generalsekretæren Fremtidens IT-hverdag Start din egen nettbutikk nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Utdanningsprogram for NIF Regler om

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Hvordan låser du døren din?

Hvordan låser du døren din? Organ for Foreningen Norske Låsesmeder Desember 20003 Hvordan låser du døren din? side 7 NL årsmøte side 4-5 Rekruttering i videregående skole side 8 Ny organisasjon i Norske Låsesmeder side 13 Låsesmed

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16

f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 f agbladet Nr 11 2005 Årgang 16 Kredittskolen: Kredittkjøp og kredittsalg Foto: Morten Qvale Landets mest presise målgruppesøk gjør du lett, rett på nett. Det viktigste med et salg er å vite hvem du skal

Detaljer

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2009 22.12.2009 11. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Endringer i regelverket for innløsning av festetomter side 8 Arbeidsgivers styringsrett side 12 Side

Detaljer

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving.

NYTT. Send et sommerkort. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2008/31. årgang. Offentlig innkreving. NYTT Nr. 3-2008/31. årgang - for deg og meg Offentlig innkreving Side 5 Sommervotter Side 7 Kan vi avlive myten Side 8 GOD SOMMER Skuddsikre 17-åringer 2 0 0 8 Side 10 - for deg, med deg og nær deg SkL

Detaljer

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning? 01 Nr 1 Mars 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 7 Skråblikk: P-plass: Outsourcing 10 12 Leif N. Olsen Parkeringsnytt: Ny tvistelov Parkeringsgebyr var uhjemlet Når starter arbeidet

Detaljer

NLs årsmøte og jubileumsfeiring. i Stavanger. Side 11. 25år. NLs historie, side 4-5

NLs årsmøte og jubileumsfeiring. i Stavanger. Side 11. 25år. NLs historie, side 4-5 32002 NLs årsmøte og jubileumsfeiring i Stavanger Side 11 25år 1977 2002 NLs historie, side 4-5 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder SEPTEMBER 2002 NR. 3 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29.

NYTT. Regionvise samlinger. Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars. side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING. Nr. 2-2006/29. NYTT Nr. 2-2006/29. årgang Regionsamling for Midt-Norge på Oppdal i mars Lønnsoppgjøret til mekling Vi er klare for ROS Side 4 Side 6 Regionale kontaktforum Side 7 Nye styrer Side 16 Regionvise samlinger

Detaljer

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke?

Innlegg: Skråblikk: Oslos P-plan. HC-parkering El-biler. Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen? Kommunalt AS eller ikke? 02 Nr 2 November 2007 01. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Innlegg: 8 Innlegg: 10 HC-parkering El-biler Skråblikk: Oslos P-plan Klimavennlig transport -angår det parkeringsbransjen?

Detaljer

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere

Evaluering av markedsføringsloven Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere Prosjektnotat nr. 1-2011 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kartlegging av bedrifter som har telefonsalg/ telefonhenvendelser til forbrukere SIFO 2011 Prosjektnotat nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

NYTT. Ut på tur! Hva ville skattedirektøren gjort hvis han skulle omstille seg? side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND NYTT Ut på tur! Nr. 1-2007/30. årgang Omstillingsavtalen Side 6 Region Midt tenker vidt Regiontillitsvalgte Hvordan har vi det på jobben? Side 8 Side 12 Side 16 Hva ville skattedirektøren gjort hvis han

Detaljer