nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer Formannens hjørne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer Formannens hjørne"

Transkript

1 nr Innhold: Generalsekretæren Brukertreff Jungelskole / Våre medlemmer nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Formannens hjørne / Møter for... Medlemsliste Generalsekretær Thor Asbjørn Andersen (redaktør), Norske Inkassobyråers Forening, Postboks 311, 3201 Sandefjord, Thor Dahlsgate 1A, 3210 Sandefjord, Tlf.: , Mobil: , Fax: / , Lise Christiansen, Tlf.: , Mobil ,

2 generalsekretæren Generalsekret¾rens hj rne Da er vi allerede godt i gang med et nytt år. Et år som vil bli meget spennende for vår bransje. Ja, for flere byråer kan det faktisk dreie seg om et "være eller ikke være". Enkeltvis kunne nok de aktuelle forslag og saker være håndterlig for oss alle. MEN, når de kommer på rekke og rad og skal iverksettes noenlunde på samme tid, så. Innføringen av moms på tjenester, endringer i Inkassoloven knyttet bl.a. til inkassobevilling på foretaksnivå, forslag om reduksjoner i salærtabellene og etablering av en inkassoklagenemnd! Sentrale og viktige saker som formelig står i kø! Høsten og vinteren har vært meget travel ikke bare for undertegnede, men også for styret og komiteene. gangen, blitt ekstra spennende da flere av våre kontaktpersoner har sluttet eller byttet jobb. Noe som medførte at man parallelt med den praktiske oppfølgingen også måtte finne nye kontaktpunkt og forbindelser. Fremdriften i de ulike saker har ikke vært imponerende og forsinkelser medførte bl.a. at vi ikke fikk anledning til å diskutere detaljer under årets generalforsamling. Styret fikk allikevel med seg en mengde positive signaler og forslag til hjelp i det videre arbeide. Generalforsamlingen samlet for øvrig mange interesserte og engasjerte medlemmer og vi har nok ikke vært like mange deltagere på ordinære møter tidligere. Det var nok som en av våre gjester fra det offentlige uttalte; "ALLE i inkassobransjen burde ha deltatt på dette møtet og de programfestede diskusjonene!" Oppfølgingen av sakene og høringene har vist oss hvor viktig det er å ha et oppegående kontaktnett/nettverk mot det offentlige. Arbeidet har, denne Jeg avslutter med å ønske alle en GOD VÅR og håper vi alle i fellesskap kan sikre bransjen fortsatt levelige vilkår! Brukertreff Brukertreff med programog systemleverand rene Brukertreff med programleverandørene og systemleverandørene juni 2001 i Stavern, Vestfold I NIF-nytt nr. 3 ble det så vidt nevnt at det skulle avholdes et brukertreff med systemleverandørene Creditinform, Dun & Bradstreet, ErgoConsept (tidligere Posten SDS) og Lindorff Decicion (tidligere CreditSafe) samt programleverandørene Markus Data, SystemPartner og Arndata. Tanken med en en slik samling er at hver enkelt leverandør kan presentere seg nærmere og kunne gi informasjon og opplæring på sine systemer og de databasene de har. Brukerne kan her få anledning til å bli bedre kjent med leverandørenes produkter og få søketips og stille spørsmål til konkret bruk av deres tjenester. I tillegg vil bl.a. representanter fra Brønnøysundregistrene og Norsk Eiendomsinformasjon være tilstede. Nærmere informasjon med påmelding til dette vil bli sendt ut i nærmeste framtid....smœnotater... Oppfordring om å sende E-postadresse til NIF De fleste av dere har jo allerede E-postadresse, men det er fortsatt noen vi ikke har fått tilsendt fra. Det kan i tillegg være at vi ikke har helt korrekte adresser på noen av dere. Derfor oppfordrer vi dere til å sende oss en kort melding om hva deres E- postadresser og eventuelt postadresse er. Det gjør at post blant annet slipper å komme i retur til oss før vi må sende det ut til dere igjen. Viktig informasjon kan bli forsinket på grunn av dette! Avdelingskontorer som ikke er i drift lenger Vi har sendt ut en del forsendelser hvor vi får ting i retur fordi avdelingskontoret til inkassobyrået er nedlagt. Vi oppfordrer også her om at dere gir oss beskjed når det skjer forandringer i deres avdelinger. Dette vil lette vårt arbeid med utsendelse av blant annet informasjon til dere. På forhånd takk! 2

3 jungelskolen JUNGELSKOLEN - Inkassosvaret Hei! Jeg har i dag mottatt Deres opphissede brev vedrørende regningen jeg skylder Dem. De påstår der at De kan lage problemer for meg, ettersom De synes regningen skulle vært betalt for lenge siden, og at De ikke kan forstå at dette er gjort. Når De taler om problemer, la meg komme med noen opplysninger: I 1982 kjøpte jeg et sagbruk på avbetaling. Etter ett år gikk jeg konkurs. I 1984 døde min far, og min bror ble satt inn for voldtekt. En anleggarbeider satte barn på min datter, og jeg var nødt til å betale doktoren dyrt for å hindre at bastarden ble min slektning. I 1985 fikk min sønn kusma, som gikk rett i ballene på ham, og han ble nødt til å kastrere seg for ikke å krepere. Samme år var jeg ute på fiske, båten gikk rundt og jeg mistet den største fisken jeg noen gang hadde sett. To av mine sønner druknet også, ingen av dem var han som var kastrert. I 1986 stakk kona av med en pakistaner, så jeg måtte gifte meg med tjenestejenta for å holde utgiftene nede. Hun var kald som en potet, og jeg hadde problemer med å få det til å gå for henne. Så igjen konsulterte jeg doktoren, og han ga meg det råd å skape spenning når hun begynte å bli opphisset. Følgelig tok jeg med meg geværet i senga, og når jeg syntes tiden var inne, stakk jeg geværet ut av vinduet og trakk av. For å gjøre en lang historien kort, frua i huset gjorde i senga, jeg skvatt til og skjøt den beste kua jeg noensinne hadde hatt. I 1987 brant løa ned og jeg begynte å drikke. Jeg sluttet ikke med det før det eneste jeg hadde igjen var ei vanntett klokke og nerveproblemer. En tid gjorde jeg ikke annet enn å trekke opp klokka og springe rundt huset. Neste år tok jeg fornuften fatt og besluttet å gjøre et nytt forsøk. Jeg kjøpte en selvbinder, et nytt treskeverk og møkkaspreder på krita. En storm raste forbi og knuste treskeverket og blåste resten på havet. Frua slo seg sammen med en knivsliper, og en bastard skjøt gammeloksen. Nå er jeg så fattig, at om det hadde kostet å skite, hadde jeg vært nødt til å spy. Å forsøke å få penger av meg ville være like vanskelig som å prøve å stappe smør i ræva på en villkatt med en strikkepinne. Og så sier De at De skal prøve å lage problemer for meg. Det eneste jeg kan si er: De er hjertelig velkommen til å prøve. Hilsen Ola våre medlemmer Tandem Likviditet AS Tandem Likviditet AS startet opp inkassovirksomheten 1/ Selskapet kjøpte ut inkassoporteføljen fra Prioritet Inkasso AS fra samme dato. Tandem Likviditet AS er et selskap i Tandem Gruppen som består av Tandem Regnskap AS, Tandem Eiendom AS, Tandem Data AS og Tandem Kompetanse AS. Tandem Gruppen har i dag 30 ansatte. Tandem Gruppen er en totalt leverandør av økonomitjenester. av Kari Hamre Tandem Likviditet AS sine oppdragsgiver er i alt vesentlig mindre og mellomstore bedrifter. Flere av våre kunder er kunder i ett eller flere av de andre Tandem selskapene. Tandem Likviditet AS jobber i alt vesentlig med tradisjonell inkasso. Vi ser en klar økning av mindre/mellomstore bedrifter som outsorcer hele eller deler av økonomifunksjonen. Her kan Tandem Gruppen bistå med alt fra levering av økonomisystem til funksjonen som økonomisjef i bedriften. 3

4 formannen Formannens hj rne INNFØRING AV M.V.A. - VIL GI OSS EN HET VÅR. Hva vet vi i dag? Vi skriver nå slutten av mars og fremdeles er det ikke kommet noen forskrifter i forbindelse med innføring av M.V.A. for vår bransje. Hva vil innføring av M.V.A. bety. av Hans Erik Tharaldsen, Inkassosentralen AS Oppsummert vil innføringen av M.V.A. bl.a. gi oss følgende utfordringer: Det eneste vi stort sett vet med sikkerhet er at ordningen skal tre i kraft fra 1. juni Ellers fremkommer det i Ot prp. nr. 2 ( ). "Departementet kan i likhet med utvalget ikke se at merverdiavgiftsplikt for virksomheter som omsetter inkassotjenester innebærer avgiftstekniske vansker. Avgiften skal beregnes av det vederlag inkassator mottar av sin oppdragsgiver. Det skal altså ikke beregnes avgift overfor skyldneren når han må dekke saksomkostninger helt eller delvis. Dette må ses som et erstatningsoppgjør og representerer ingen omsetning som utløser avgiftsplikt. Dersom oppdragsgiveren er avgiftspliktig med rett til fradrag for inngående avgift, vil avgiftsplikten ikke innebære noen økt omsetning for han." Her kan det virke som det knesettes et viktig prinsipp, nemlig at debitor ikke skal betale moms. Utover dette er Ot.prp. lite utfyllende og lite klargjørende. N.I.F. sitter på 2 uttalelser fra 2 av landets største revisjonsbyråer. Disse har ulike tolkninger av ovennevte på vesentlig punkter. Når "de lærde strides " hvordan skal vi som enkeltselskaper forholde oss? Når vet vi noe mer? Vanskelig å si, stadig nye utsettelser. Men vi får håpe at de forskriftene som skal komme, kommer fort og er klargjørende. Fra N.I.F`s side er det øvet mye påtrykk og lobbyvirksomhet i denne forbindelse. Men vi har dessverre ingen pressmidler, og det føles nærmest som å forsøke å spille kort med en blindspiller. Aller helst burde forskriftene har vært tilgjengelig for lang tid siden allerede, for nå går tiden frem mot 1. juli meget fort. Tidsklemmen oppfattes av enkelte allerede som temmelig ubehagelig. Siden forskriftene pr. dato ikke foreligger, kan det da ligge i kortene at innføringen av M.V.A. blir utsatt? Neppe, det er ikke uvanlig at forskriftene først kommer etter at en lovendring er trådd i kraft, så her tror jeg ikke vi skal ha for store forhåpninger. Nå skal vi om kort tid ha et bransjetreff i N.I.F hvor M.V.A. og mulig endring i salærsatser vil få bred plass på agendaen. Her vil også representanter for myndighetene være tilstede. Vi får håpe det skal være mulig å få klargjort en del viktige ting i forbindelse med dette bransjetreffet. Tilrettelegge systemene for behandling av inngående og utgående moms. Implementere avgiftskoder merverdiavgift og investeringsavgift. Registrering av selskap i avgiftsmanntallet. Avdekke hva som er avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning innland / utland Tilrettelegge for rapportering til myndighetene. Gjennomgå avtaler med kreditorer nødvendige markedstilpasninger. Intern opplæring i avgiftsproblematikken moms og investeringsavgift. Her kunne flere av de ovennevnte punkter fått en rekke underpunkter. Når det gjelder intern opplæring er dette et meget viktig punkt. Svært mange av de som arbeider i bransjen i dag har nok hatt relativt lite befatning med moms og investeringsavgift, så her er det nok mye å ta fatt i. Da den eksisterende momsloven ble innført i 1970, var den relativt enkel og oversiktlig. Nå er det ca. 110 forskrifter som er tilknyttet loven. Dette sier noe om kompleksiteten. Tenk positivt fortvil ikke. Det er ikke tvil om at innføring av m.v.a. vil bli en stor utfordring for bransjen, både systemmessig, markedsmessig og kompetansemessig. Men det er viktig at vi tar dette som en utfordring og ikke blir motløse. Foreningen vil gjøre det som er mulig for å bistå medlemmene på en best mulig måte. Generalsekretær, styre, momsutvalget er på tå hev. Men så langt har dessverre det meste måttet dreie seg om lobbyvirksomhet overfor departementet og andre som har påvirkning og beslutningsmyndighet i denne forbindelse. Dette er en viktig jobb, men vi skulle vel alle ønsket at vi, helst for lenge siden, kunne ha hatt en klar forståelse av sakens realiteter. 4

5 VITSESTAFETT Neste mann ut er Jan Aune i Trønder Økonomi AS i Trondheim. En engelsk bonde har funnet grunnen til kugalskap. "En kvinnelig TV reporter besøkte en bonde for å intervjue han om hva han mente var hovedgrunnen til kugalskap. Reporteren: God kveld, vi er her for å hente informasjon om grunnen til kugalskap. Bonden: Grunnen?? Bonden stirret på reporteren og sa: Vet du at oksen knuller kua en gang i året? Reporteren (lett rødmende): Ja, dette er jo ny informasjon for meg, men hva er relasjonen mellom dette fenomenet og kugalskap? Bonden: Vet du at vi melker kuene fire ganger om dagen? Reporteren: Dette er verdifull informasjon, men hva med å komme til poenget? Bonden: Jeg kommer til poenget. Ville ikke du også blitt gal hvis jeg lekte med puppene dine fire ganger om dagen, men bare knulla deg en gang i året?" Utfordringen går videre til Nils Petter Kapstad i Nor Økonomi i Oslo. møter... MØTER FOR FORLIKSRÅD OG HOVEDSTEVNEVITNER I BYENE (SFH) Oppgave for inkassovirksomhet Hvert år avholder Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner i byene (SFH) i samarbeide med de enkelte fylkesmenn fylkeskurs, og i 2001 er disse kursene satt til følgende dato: januar 2001: Rica Olrud, Hamar, for fylkene Hedmark, Oppland, Oslo, Akershus og Østfold april 2001: Rica Parken, Ålesund, for fylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal april 2001: Stavanger, for fylkene Rogaland, Hordaland, Aust og Vest Agder mai 2001: Bolkesjø, for fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold mai 2001: Scandic Hotell, Tromsø, for fylkene Finnmark, Troms og Nordland juni 2001: Quality Panorama Hotell, Trondheim, for fylkene Nord- og Sør-Trøndelag og Nordland august 2001: Bodø, landsmøte for Samarbeidsutvalget for forliksråd og hovedstevnevitner i byene (SFH) Hvert halvår, henholdsvis 15. august for 1. halvår og 15. februar for 2. halvår, skal dere innlevere kopi av rapporten dere sender til Kredittilsynet til oss. I vedtektenes 3, C. Vilkår for løpende medlemskap står det under punkt 3 at "Medlemmene forplikter seg til uoppfordret å oversende kopi av "Tertialrapport til Kredittilsynet."" Vi ber derfor de av dere som fortsatt ikke har sendt inn rapporten etter en påminnelse fra oss gjør dette omgående. På forhånd takk! 5

6 Medlemsliste pr. mars 2001 ABC Inkasso AS Postboks 294 Tlf.: Kontaktperson: Lauritz Christensen 1301 Sandvika Faks: ABC Inkasso AS Postboks 2513 Tlf.: Kontaktperson: Stein Reed 3003 Drammen Faks: Actor Fordringsforvaltning AS Postboks 205 Tlf.: Kontaktperson: Bjørn Krogh 2302 Hamar Faks: Advokatkontoret Kredittforvaltning AS Postboks 51 Tlf.: Kontaktperson: Kjell Olaussen 3602 Kongsberg Faks: Aktiv Kapital Norge AS Postboks 6426 Etterstad Tlf.: Kontaktperson: Frantz Siggestrøm 0605 Oslo Faks: Argus Inkasso AS Postboks 1055 Flattum Tlf.: Kontaktperson: Åsmund Martinsen 3501 Hønefoss Faks: AS Direkte Inkasso Postboks 61 Furuset Tlf.: Kontaktperson: Tom Wilhelmsen 1001 Oslo Faks: AS Rettsinkasso Postboks 1502 Tlf.: Kontaktperson: Ken Morten Steen 3007 Drammen Faks: Bedriftsservice Lofoten Inkassobyrå AS Postboks 343 Tlf.: Kontaktperson: Knut H. Lindgaard 8370 Leknes Faks: Cash Management Protection AS Postboks 18 Tlf.: Kontaktperson: Oddvar Brekke 2051 Jessheim Faks: Celeritas Credit AS Tlf.: Kontaktperson: Knut Wikstrøm 0257 Oslo Faks: CIS Norge AS Postboks 314 Økern Tlf.: Kontaktperson: Kaare Flatner 0511 Oslo Faks: Collector Inkasso AS Postboks 623 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Arild Waljack 5807 Bergen Faks: Conecto AS Postboks 85 Tlf.: Kontaktperson: Sverre Olav Helsem 1332 Østerås Faks: Conecto AS Postboks 344 Tlf.: Kontaktperson: Ingveig Nerseth 2803 Gjøvik Faks: Conecto AS avd. Drammen Postboks 186 Tlf.: Kontaktperson: Magnar Sommerstad 3001 Drammen Faks: Credit & Konsulent AS Postboks 49 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Harald J. Hanssen 5803 Bergen Faks: D.N.F. AS Avd. Inkasso Postboks 33 Tlf.: Kontaktperson: Egil Fritsø 3421 Lierskogen Faks: DC Salvo AS Postboks 203 Skøyen Tlf.: Kontaktperson: Ulrich Stang 0212 Oslo Faks: Glommen Inkasso AS Postboks 78 Tlf.: Kontaktperson: Eva Britt Ottosen 1701 Sarpsborg Faks: Hadsel Inkassobyrå Postboks 176 Tlf.: Kontaktperson: Randulf Jacobsen 8451 Stokmarknes Faks: Halden Inkasso Garvergt. 17 Tlf.: Kontaktperson: Annelise Kristoffersen 1772 Halden Faks: Heffermehl AS Postboks 1874 Nordnes Tlf.: Kontaktperson: Tor Sandmoe 5817 Bergen Faks: In West AS Postboks 150 Tlf.: Kontaktperson: Andreas Westbye 1411 Kolborn Faks: Inkassokontoret AS Tlf.: Kontaktperson: John Allum 3915 Porsgrunn Faks: Inkassosentralen AS Postboks 134 Tlf.: Kontaktperson: Erling Rugland 4301 Sandnes Faks: Inkassosentralen AS Postboks 735 Tlf.: Kontaktperson: Hans Erik Tharaldsen 4601 Kristiansand Faks: Inkassosentralen AS Postboks 1166 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Kjetil Eide 0107 Oslo Faks: Inkassosentralen AS Postboks 124 Tlf.: Kontaktperson: Jens Skarbø 6001 Ålesund Faks: Inkassotjenester AS Postboks 254 Lilleaker Tlf.: Kontaktperson: Stein Midthun 0216 Oslo Faks: Intrum Justitia AS Postboks 6354 Etterstad Tlf.: Kontaktperson: Jan Græsvik 0604 Oslo Faks: Intrum Justitia AS (Bergen) Postboks 143 Tlf.: Kontaktperson: Tore Huun Lund 5040 Paradis Faks: Intrum Justitia AS (Gjøvik) Postboks 76 Tlf.: Kontaktperson: Mona Glæserud 2800 Gjøvik Faks: Intrum Justitia AS (Tønsberg) Postboks 228 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Tonje Stormoen 3101 Tønsberg Faks: Kreditorforeningen i Bodø Postboks 288 Tlf.: Kontaktperson: Ann Elisabeth Hellesvik 8001 Bodø Faks: Kreditorforeningen i Harstad Postboks 1162 Tlf.: Kontaktperson: Kjartan Rolness 9401 Harstad Faks: Kreditorforeningen i Hedmark Postboks 6 Midtbyen Tlf.: Kontaktperson: Bjørn Hagen 2201 Kongsvinger Faks: Kreditorforeningen i Narvik Postboks 133 Tlf.: Kontaktperson: Alf Martin Solvin 8502 Narvik Faks: Kreditorforeningen i Nord Trøndelag Sjøfartsgt. 6 Tlf.: Kontaktperson: Rolf Christensen 7725 Steinkjer Faks: Kreditorforeningen i Nordmøre og Romsdal Elvegata 19 Tlf.: Kontaktperson: Eide Edvart 6500 Kristiansund N Faks: Kreditorforeningen i Oppland Elvegata 19 Tlf.: Kontaktperson: Eldar Øren 2600 Lillehammer Faks: Kreditorforeningen i Oslo Postboks 782 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Baard Sig. Bratsberg 0106 Oslo Faks: Kreditorforeningen i Telemark Postboks 280 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Børre O. Gunderssen 3701 Skien Faks: Kreditorforeningen i Tromsø Postboks 1201 Tlf.: Kontaktperson: Øyvind Hansen 9262 Tromsø Faks: Kreditorforeningen i Trondheim Postboks 4154 Valentinlyst Tlf.: Kontaktperson: Ottar Holm 7002 Trondheim Faks: Kreditorforeningen i Vestfold Postboks 587 Tlf.: Kontaktperson: Heidi Hagen Stensrud 3101 Tønsberg Faks: Kreditorforeningen i Østfold Postboks 918 Tlf.: Kontaktperson: Espen Munch 1671 Kråkerøy Faks: Kreditorforeningen Sør Postboks 482 Tlf.: Kontaktperson: Øystein Krabberød 4601 Kristiansand S Faks: Kreditorforeningen Vest Postboks 60 Tlf.: Kontaktperson: Per Inge Vannebo 5002 Bergen Faks: Kreditorforeningen Vest (Stavanger) Postboks 7031 Tlf.: Kontaktperson: Monica Moen 4004 Stavanger Faks:

7 Kredittbyrået AS Postboks 111 Tlf.: Kontaktperson: Bjørn Ove Hattevig 1501 Moss Faks: Kredittgjenvinning AS Postboks 6660 St. Olavspl. Tlf.: Kontaktperson: Njaal Kleiberg 0129 Oslo Faks: Kredittpartner A/S Skippergt. 23 Tlf.: Kontaktperson: Tore Lysfjord 0154 Oslo Faks: Kredittstyring AS Postboks 1789 Vika Tlf.: Kontaktperson: Tom Hannestad 0122 Oslo Faks: Lindorff AS Postboks 283 Skøyen Tlf.: Kontaktperson: Klaus Hvidsten 0213 Oslo Faks: Lindorff AS (Bergen) Postboks 6011 Tlf.: Kontaktperson: Erlend Gjøen 5020 Bergen Faks: Lindorff AS (Bodø) Postboks 513 Tlf.: Kontaktperson: Leif Johansen 8001 Bodø Faks: Lindorff AS (Fredrikstad) Postboks 46 Tlf.: Kontaktperson: Anne-Brit Brarud 1601 Fredrikstad Faks: Lindorff AS (Hamar) Postboks 100 Tlf.: Kontaktperson: Kjersti Monland 2301 Hamar Faks: Lindorff AS (Kristiansand) Postboks 169 Tlf.: Kontaktperson: Svein Kvasnes 4601 Kristiansand Faks: Lindorff AS (Mo) Postboks 338 Tlf.: Kontaktperson: Roger Ditlefsen 8601 Mo Faks: Lindorff AS (Molde) Storgaten 11 Tlf.: Kontaktperson: Kjell Atle Orø 6400 Molde Faks: Lindorff AS (Stavanger) Postboks 290 Tlf.: Kontaktperson: Sven Kristian Askeland 4001 Stavanger Faks: Lindorff AS (Tromsø) Postboks 576 Tlf.: Kontaktperson: Trond Fredriksen 9001 Tromsø Faks: Lindorff AS (Trondheim) Søndregate 14 Tlf.: Kontaktperson: Lars Sommervold 7005 Trondheim Faks: Lindorff AS (Tønsberg) Postboks 340 Tlf.: Kontaktperson: Tore Bye 3101 Tønsberg Faks: Lindorff AS (Ålesund) Postboks 87 Tlf.: Kontaktperson: Kjell Atle Orø 6001 Ålesund Faks: Multipartner Inkasso AS Postboks 1653 Vika Tlf.: Kontaktperson: Helle Einstabland Woxholth 0120 Oslo Faks: Nor Økonomi AS Postboks 3924 Ullevål Stadion Tlf.: Kontaktperson: Nils Petter Kapstad 0806 Oslo Faks: Nordnorsk Inkasso AS Postbok 2235 Tlf.: Kontaktperson: Knut Ottem 9501 Alta Faks: Norges Kreditorforbund Postboks 7052 Tlf.: Kontaktperson: Oddvar Lavik 3007 Drammen Faks: Norsk Inkasso AS Postboks 197 Tlf.: Kontaktperson: Olav E. Falstad 7601 Levanger Faks: Norsk Inkasso Reform AS Postboks 8799 Youngstorget Tlf.: Kontaktperson: Kjell O. Bråthen 0028 Oslo Faks: Norsk Inkasso System AS Postboks 655 Tlf.: Kontaktperson: Rune Asheim 3101 Tønsberg Faks: Omega Inkasso AS Postboks 601 Krossen Tlf.: Kontaktperson: Knut W. Haaland 4301 Sandnes Faks: Oppegård Ski Boligbyggelag Postboks 92 Tlf.: Kontaktperson: Bjørg Brastad 1411 Kolbotn Faks: Oppkravspartner AS Postboks 195 Tlf.: Kontaktperson: Arind Foss 2001 Lillestrøm Faks: Respons Inkasso AS Folke Bernadottesv. Tlf.: Kontaktperson: Brit Ellingsen 5020 Bergen Faks: Rosenlund Kredittadministrasjon AS Postboks 1880 Vika Tlf.: /54 Kontaktperson: Anders Hirth 0124 Oslo Faks: Royal Inkasso AS Postboks 407 Tlf.: Kontaktperson: Anette Andersen 1753 Halden Faks: Steenberg Inkasso Toline Bryhnsvei 8 Tlf.: Kontaktperson: Finn A. Steenberg 2821 Gjøvik Faks: System Kreditt Inkasso AS Postboks 204 Tlf.: Kontaktperson: Glenn Robert Skaug 2026 Skjetten Faks: Tandem Likviditet AS Postboks 323 Tlf.: Kontaktperson: Kari Hamre 1323 Høvik Faks: Telenor Inkasso AS Postboks 6701 St. Olavsplass Tlf.: Kontaktperson: Hanne Bjerknes 0130 Oslo Faks: Telenor Inkasso AS (Leknes) Postboks 223 Tlf.: Kontaktperson: Åge Andreassen 8370 Leknes Faks: Telenor Inkasso AS (Molde) Postboks 184 Tlf.: Kontaktperson: Svein Haukaas 6401 Molde Faks: Telenor Inkasso AS (Skien) Postboks 180 Sentrum Tlf.: Kontaktperson: Lisbeth Kleiv 3701 Skien Faks: Tromsø Boligbyggelag AL Grønnegt. 58/60 Tlf.: /18 Kontaktperson: Eli Heitmann 9291 Tromsø Faks: Tron Inkasso AS Tlf.: Kontaktperson: Hanne Harsjøen 2500 Tynset Faks: Trønder Økonomi AS Sluppenveien 5 Tlf.: Kontaktperson: Jan Aune 7496 Trondheim Faks: Verdigjenvinning AS Postboks 1519 Tlf.: Kontaktperson: Tore Vikhals 4688 Kristiansand Faks: Verdisikringsselskapet Crifo AS Postboks 76 Tlf.: Kontaktperson: Johnny Bertinussen 5061 Kokstad Faks: Vest Inkassobyrå AS Postboks 6757 Rodeløkka Tlf.: Kontaktperson: Bernt W. Berthelsen 0503 Oslo Faks: Vest Inkassobyrå AS Postboks 394 Tlf.: Kontaktperson: Hugo Mølmesdal 6801 Førde Faks: Vest Inkassobyrå AS Storgt. 6 Tlf.: Kontaktperson: Kjetil Fjellheim 3611 Kongsberg Faks: Vest Inkassobyrå AS Postboks 821 Tlf.: Kontaktperson: Vibecke Beyer 5405 Stord Faks: Viab Inkasso AS Postboks 506 Tlf.: Kontaktperson: Rita J. Eggum 1411 Kolbotn Faks: Ø. Consult Postboks 131 Tlf.: Kontaktperson: Gunvald Økland 5804 Bergen Faks: Økonomipartner Skudenes ANS Postboks 188 Tlf.: Kontaktperson: Martin Gulliksen 4280 Skudeneshavn Faks: Østfold Inkasso AS Postboks 88 Tlf.: Kontaktperson: Lars Ruud 1601 Fredrikstad Faks:

8 Norske Inkassobyråers Forening ØNSKER DU Å ANNONSERE I NIF-NYTT? 1/4 side (bredde: 8,5 cm, høyde: 12,8 cm) PRIS: kr ,- (pr. innrykk) 1/8 side (bredde: 8,5 cm, høyde: 6 cm) PRIS: kr. 750,- (pr. innrykk) J.L

nifnytt Generalsekretærens hjørne

nifnytt Generalsekretærens hjørne nr. 1-1999 Innhold: Effektiv kommunikasjon Leder Formannens hjørne Foreningen og enkeltmedlemmet Rapportering av betalingsanmerkninger nifnytt Fritt fram Generalsekretærens hjørne medlemsblad for norske

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser

nifnytt Innhold: medlemsblad for norske inkassobyråers forening Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser nr. 1-2000 Innhold: Generalsekretæren Forslag om endringer av gjeldsordningsloven Advokaten Gøy med vitser nifnytt medlemsblad for norske inkassobyråers forening Formannen Posten SDS Våre medlemmer Orden

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Ordinære Inkassoforetak - filialer og faktisk leder

Ordinære Inkassoforetak - filialer og faktisk leder 9 ABC Inkasso AS Postboks 294 1301 SANDVIKA 20000691 Lauritz H. Christensen Filial Drammen Postboks 2513 3003 DRAMMEN 900084 Stein Reed 111 ABC Systemer Inkasso AS Postboks 147 7401 TRONDHEIM 20020896

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste

Søvik Rolf Petter <Rolf-Petter.Sovik@kd.dep.no> Sent: 15. september 2015 11:16 Postmottak. Ifølge liste From: Søvik Rolf Petter Sent: 15. september 2015 11:16 To: Postmottak Subject: Regnskapsavlegget for 2015 - Frister Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-14.09.2015

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker

Høring Utkast til Riksantikvarens retningslinjer for privat bruk av metallsøker SAKSBEHANDLER Jostein Gundersen VÅR REF. 12/00583-9 ARK. Forvaltningsarkivet 311.1 DERES REF. INNVALGSTELEFON 98202848 DERES DATO VÅR DATO 16.08.2016 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller kr ,- til råde i 2016 over vårt kapittel 500 post 21. Midlane må nyttast i år. Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 14/2150-48 21.03.2016 Belastningsfullmakt til forsøk om samordning av motsegn i 2016 Kap. 500, post 21 Vi viser til fylkesmannen si deltaking i forsøk

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2006 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen.

17/1520. Samferdselsdepartementet foreslår enkelte forskriftsendringer som primært er knyttet til drosjereguleringen. Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1520 Dato 12. juli 2017 Høring - endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften - Forslag knyttet til bindende pristilbud

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/

Samfunnsstraff ILJØMERKET M T ry 6 k 4 ks -4 a 1 k f 24 ra Hurtigtrykk Print: Informasjonsforvaltning, Hurtigtrykk - 02/ Samfunnsstraff Samfunnsstraff erstatter den tidligere straffereaksjonen samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn herunder tilsynsprogram Samfunnsstraff er En ny straffereaksjon regulert i Lov av 18.

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring

Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud. Veileder for kommunale frisklivssentraler - Høring Landets fylkeskommuner, Fylkesmenn, fagorganisasjoner/ fagmiljø og kommuner med frisklivstilbud Deres ref.: Saksbehandler: EBL Vår ref.: 10/6724 Dato: 07.12.2010 Veileder for kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: 20.02.2017 Vår referanse: 17/19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2017 Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid

Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/3553 15.07.2013 Samarbeidet mellom miljøvernmyndighetene og fiskeri- og kystmyndighetene når det gjelder vannforvaltningsplanarbeid Miljøverndepartementet vil i samråd

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

M o T T A T T HEL_ILE 1

M o T T A T T HEL_ILE 1 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer

"\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM

\3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM i \\le.::}. 3ol:5: ue :. 3j::sfl IiT(t mannen i Sør-Trøndelag \\\.ä Postboks 4710, Sluppen "\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM Vår dato: 20.02.2017 Vårreferanse: 17/ 19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Fylkesvise skjønnsrammer 2018

Fylkesvise skjønnsrammer 2018 Ifølge liste Unntatt offentlighet, offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref 17/1640-3 Dato 15.06.2017 Fylkesvise skjønnsrammer 2018 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen av

Detaljer

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard

Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/5892-1 Dato 27. november 2017 Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 16/1250-6 01.07.2016 Fylkesvise skjønnsrammer 2017 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015

Styrket kommunal kulturminnekompetanse - invitasjon til samarbeid 2015 From: Tollersrud, Ole Christian Sent: 22. desember 2014 09:16 To: 'Nordland '; 'Telemark '; 'Oppland '; 'Vestfold '; 'Hordaland '; 'Sogn og Fjordane fylkeskom mune'; 'Vest

Detaljer

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009

Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 Kvalitetskontrollutvalgets Virksomhetsrapport 2009 INNHOLD: 1 Innledning 2 Kvalitetskontrollutvalget 3 Kontrollører 4 Kontrollvirksomheten 5 Evaluering 6 Regnskap 7 Avslutning 1. Innledning Kvalitetskontrollutvalgets

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt For søkere fra: Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold Familieopphold Merket Uke 8 31.1.2015 Familieopphold

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017

Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester Utviklingssentret i Buskerud, Drammen 27.april 2017 Fremtidens utviklingssentre Ny ordning for utviklingssentrene fra 1.1.17 Evalueringsprosess

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram

Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale miljøprogram Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder Postboks 788, Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 06.07.2016 Vår referanse: 16/28656-1 Deres dato: Deres referanse: Endringer i oppfølging av krav om plantevernjournal i regionale

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

// \\\\\\ /// Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler

// \\\\\\ /// Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Retningslinjer for avsetting av bundne rentemidler Landbruksdirektoratet \\ :anandoauodirekto. :Hua // \\\\\\ /// i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: 26.09.2016 16/38865-3 Vi viser til vårt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/484-04.03.2016 Alminnelig høring - Forslag til endring i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om statlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig

Detaljer

Utstillinger for Berner Sennenhund - 2006

Utstillinger for Berner Sennenhund - 2006 21.01.2006 Sandefjord Hundeklubb 060005 Utstilling 24803106017 18.12.2005 22.01.2006 Gårdsveien 16 Pingvinhallen 3230 SANDEFJORD sandefjord.hunde@klubb.nkk.no 04.02.2006 Norsk Miniatyrhund Klubb 04.02.2006

Detaljer

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak

Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Dato kurs by/sted sted adresse Tidspunkt Frist 05.05.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14-30 30.04.2015 29.09.2015 Enkeltpersonforetak Alta Rådhuset 11.00-14.30 24.09.2015 27.01.2015 Enkeltpersonforetak

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato

iht. liste Med hilsen Yngve Torgersen (e.f.) avdelingsdirektør Lone Gustavsen førstekonsulent 17/ Deres ref Vår ref Dato iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/3462-1 23.06.17 Forslag til endring av forskrifter om akvakultur for tilpasning til transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk Vedlagt følger utkast til

Detaljer

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club 5 februar 2016 TILBUD PÅ BILGLASS TIL Bergen AmCar Club Vi har herved gleden av å kunne tilby våre tjenester innen bilglass. Hurtigruta Carglass er etablert i Bergen med 4 avdelinger, hvor vi kan tilby

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon).

Overtid defineres som graviditet > 294 dager (= WHO definisjon). Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Saksbehandler: JEGRO Vår ref.: 11/3542 Dato: 29.06.2012 Overtidige svangerskap - ulik håndtering i praksis Helsedirektoratet sendte 7. juli 2011

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner

Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Ifølge adresseliste Deres ref Vår ref 16/2415 Dato 09.06.2017 Høring av forslag om endring av kulturminneloven 4 (2) - grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner Klima- og miljødepartementet

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer