Nr I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i Årsmøte Budsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett"

Transkript

1 DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte Budsjett Årsmøte Regnskap

2 DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold DIS-Vestfold ble stiftet 2. mars 1995, og er et lokallag av DIS-Norge, Slekt og Data. URL: Innhold Redaktøren 3 Regnskap 2012, Resultat 4 Revisjonsberetning for Budsjett Regnskap 2012, Balanse 7 Årsberetning 2013, DIS-Vestfold 8 Medlemsmøte 12 Grunnkurs i slektsforsking 13 Forslag til nye vedtekter for DIS-Vestfold 14 Folketellingen Status Kilderegistrering 22 Kilderegistrering 25 Innbetaling av kontigent 25 Slektsfoto prosjektet 26 Mer om Slektsfoto 27 Valgkomiteens innstilling 27 Nyheter og rariteter 28 Kilderegistrering 30 DIS-Norges leder 31 Styret i DIS-Vestfold: Leder: Willy Fredriksen Epost: Tlf: Nestleder Nina Hestem Berggren Epost: Tlf: Kasserer Henning Halvorsen Epost: Tlf: Sekretær Nina Hestem Berggren Epost: Tlf: Styremedlem Morten Thorvaldsen Epost: Tlf: Lokale DIS grupper i Vestfold: Sandefjord. Møtested: Ranvik Ungdomsskole Leder: Osvald Rydjord Tlf: Forsiden: Fra Moldovița Kloster. Et av De Malte Klostere i Bucoviva, Romania. Klosteret ble oppført i 1532 av Petru Rares. Freskoene ble påført utvendig og innvendig i Klosteret ble oppført på Unescos Verdens arv liste i Foto: Willy Fredriksen Sande Møtested: Sande vidregående skole Leder: Anne-Grethe Syvertsen Epost: Tlf: Larvik Møtested: Langestrand Seniorsenter Leder: Thor Willy Hansen Epost: Tlf: DIZ , SIDE: 2

3 Redaktøren Årets første nummer av medlemsbladet DIZ er klart. Mye av innholdet dreier seg denne gang om årsmøte papirene. Disse skal offentliggjøres to uker før årsmøtet, som i år holdes 21 mars. Det er i år en større revisjon av våre vedtekter. En viktig årsak er at DIS-Norge har skiftet navn til DIS-Norge, Slekt og Data. Dette medfører selvsagt en korrigering i alle dokumenter hvor det gamle navnet ble nevnt. Det er værdt å merke seg at distriktlagene ikke har fått tilføyd den lille appendiksen Slekt og Data. Vi heter fremdeles DIS-Vestfold. Styret i DIS-Norge, Slekt og Data har hatt en gjennomgang av vedtektene for alle distriktlag. Det nye forslaget til vedtekter er presentert her i bladet. Ønsker man å sammenligne imot det gamle vedtektene finner men dem på våre hjemmesider. vf.disnorge.no/vedtekter For å følge opp den store interessen for slektsforsking har vi i DIS-Vestfold startet opp et nybegynner kurs i slektsforsking. Dette er noe vi har snakket om i mange år, og hatt dårlig samvittighet like lenge. Men nå har Lars Jørgen Ormestad tatt på seg jobben med å sette opp og å gjennomføre et kurs over tre kvelder ved Stokke Bygdetun. Interessen for kurset ble kjempestor og vi måtte lukke påmeldingene når det var påmeldt 35 personer. Det kom raskt spørsmål om ny kursrunde og det har vi naturlig nok sagt ja til. I skrivende stund er det over ti personer påmeldt til kurset som vil gå over tre kvelder i april. Informasjon om agenda, tidspunkter kursavgifter og påmelding finner du på side 13. Kurset passer også for erfarne slektsforskere som ønsker å lære endel on dagens moderne søkemetoder for å finne slekten sin. Mye har skjedd på søkefronten de siste 4-5 årene og undertegnede har hatt stor glede av å sitte på bakerste rad å høre på Lars Jørgen gå gjennom kilder, nye og gamle, og lære hvordan søke på nettet. Ikke minst var det nyttig å lære hvordan søke i 1910 tellingen og i det nye Digitalarkivet. Neste kurs blir som nevnt på Stokke Bygdetun i april. Det skulle forundre meg stort om det ikke blir tilsvarende kurs både nord og syd i fylket vårt. Willy Willy Fredriksen Redaktør DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold 17 årgang. Utgitt av DIS-Vestfold URL: vf.disnorge.no Redaktør: Willy Fredriksen epost: Tlf: Redaksjonen avsluttet 7 mars 2013 DIZ , SIDE: 3

4 Regnskap 2012, Resultat DIZ , SIDE: 4

5 Revisjonsberetning for 2013 DIZ , SIDE: 5

6 Budsjett 2013 DIS Vestfold Budsjett 2013 Driftsinntekter 2013 Budsjett 2012 Regnskap Salgsinntekter av materiell kr 5 000,00 kr 2 680,00 Prosjektinntekter kr 1 000,00 kr 825,00 Kursinntekter kr ,00 Medlemskontigenter kr ,00 kr ,50 Møteinntekter kr 4 000,00 kr 3 776,00 Grasrotinntekter kr 6 500,00 kr 5 807,95 SUM Driftsinntekter kr ,00 kr ,45 Driftskostnader Innkjøp av varer for salg kr 3 000,00 kr ,00 Leie lokaler kr 2 400,00 kr 2 700,00 Kontorrekvisit kr 500,00 kr 135,00 Teknisk utstyr kr 2 000,00 kr 1 096,00 Trykksaker kr 1 000,00 Møteutgifter kr 6 000,00 kr 5 653,14 Tilskudd til bruker- og lokalegrupper kr 2 000,00 kr 950,00 Strategimøte kr 3 500,00 kr 2 591,00 Slektsforskerdagen kr ,00 kr ,70 Prosjektarbeid kr 3 000,00 kr 2 298,00 Abonnementer kr 2 500,00 kr 2 959,98 Konferanser (Tillitsmann- /Kildeko.m.m.) kr 9 500,00 kr ,00 Foredragsholdere kr 9 000,00 kr 6 672,00 Kursutgifter kr ,00 Kontorhold kr 3 000,00 kr 2 800,00 Annonser kr 2 000,00 ADSL kr 4 296,00 kr 3 816,00 Porto/Gebyrer kr 2 000,00 kr 395,00 Kjøregodtgjørelse kr 4 000,00 kr 1 711,00 Ærespris kr 500,00 kr ,50 Ørediff Diverse utgift SUM Driftskostsnader kr ,00 kr ,32 SUM Driftsresultat kr 2 879,00 kr ,87 Renteinntekter kr 3 000,00 kr 2 558,94 Årsresultat kr 5 879,00 kr ,93 DIZ , SIDE: 6

7 Regnskap 2012, Balanse DIZ , SIDE: 7

8 Årsberetning 2013, DIS-Vestfold Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik gikk også ut av styret og Henning Halvorsen og Morten Thorvaldsen ble valgt inn for en 2 års periode. Britt Mathisen ble valgt som vararepresentant. Styrets sammensetning etter årsmøtet 14 mars 2012: Leder: Unn Helgesen Linde Nestleder : Willy Fredriksen Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Nina Hestem Berggren Styremedlem: Morten Thorvaldsen Revisor: Valgkomite: Arne Wilfred Vinslid John Ludvigsen Morten Kjellesvig Noe senere på året, i juli og august fikk styret beskjed on at Britt Mathisen og Unn Linde måtte trekke seg fra sine verv av personlige årsaker. Willy Fredriksen gikk da inn som leder og Nina Hestem Bergren som nestleder. Det nye styret mente dette var i henhold til våre statutter og det kom ingen kommentarer eller innvendinger til dette da saken ble framlagt på medlemsmøtet i oktober. Styrets sammensetning etter august 2012: Leder: Willy Fredriksen Nestleder : Nina Hestem Berggren Kasserer: Henning Halvorsen Sekretær: Nina Hestem Berggren Styremedlem: Morten Thorvaldsen Styrets arbeid har imidlertid i år som tidligere hatt hovedfokus på å planlegge medlemsmøter, og bistå lokale lag og brukergrupper etter behov. Vi har så godt vi har evnet prøvd å finne frem til interessante temaer, foredragsholdere og utflukter, som både favner nybegynnere og mer drevne slektsforskere. Nytt av året var opprettelsen av en Ærespris i DIS-Vestfold, med utarbeidelse av vedtekter som ble godkjent av Årsmøtet På DIS-Norges årsmøte ble det vedtatt at forbundet skulle endre navn til DIS-Norge, Slekt og Data Samtidig som det ble fattet noen endringer i vedtektene sentralt. Vedtektene finnes på no/cms/node/281. I tillegg fikk DIS-Vestfold et medlem i sentralstyret for DIS-Norge, Slekt og Data; Morten Thorvaldsen, som også sitter i styret for DIS-Vestfold. Vår tidligere leder i DIS-Vestfold, John Ludvigsen, ble tildelt DIS-Norges, Slekt og Datas Hedersbevis for godt utført arbeid så langt. Antall medlemmer i DIS-Vestfold var pr 1. januar 572 personer, som er en nedgang på 8 personer fra i fjor. De siste månedene har vi imidlertid fått over 30 nye medlemmer, og håper å øke dette ytterligere i løpet av året. Via grasrotmidler har vi i 2012 fått inn kr 5.807,95. Deltakelse i DIS-Norge, Slekt og Datas regi: Årsmøte og Tillitsmannskonferanse i DIS-Norge, Slekt og Data. Landsmøte ble avholdt 28. og 29. april på Rica Nidelven Hotel i Trondheim. Fra DIS-Vestfold reiste Willy Fredriksen og Henning Halvorsen. Morten Thorvaldsen deltok i egenskap av kandidat til DIS-Norge, Slekt og Datas styre. John Ludvigsen og Hege Frebergsvik var invitert til landsmøtet av DIS-Norge, Slekt og Data grunnet Johns forestående tildeling av Hedersprisen. Dette var han ikke klar over før navnet hans ble ropt opp i salen. Hovedtemaene som ble diskutert var: Forslag og forklaring til vedtektsendring for DIS-Norge Forslag til økning av kontingent DIS-Norges beretning 2010 og 2011 DIS-Norges budsjett forslag for 2012 og 2013 Valgkomiteens innstilling 2012 til sentralstyret Ledermøte Ledermøtefor DIS-Norge ble avholdt i Oslo helgen 4 og 5 november. Willy Fredriksen deltok. Avholdte medlemsmøter i DIS-Vestfold: Årsmøte onsdag 14. mars ble avholdt med nærmere 50 personer tilstede. Regnskap for 2011 og budsjett for 2012, Styrets årsrapport samt valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer ble enstemmig godkjent. John Ludvigsen gikk ut av styret etter 10 år som leder. Han ble tildelt blomster og lysestaker som takk for innsatsen. Harald Lind gikk også ut at styret etter to år som kasserer og fikk tildelt blomster som takk for jobben. Etter årsmøtet holdt Håkon Westby et foredrag om Eidsfossbanen. DIS-Vestfolds Ærespris ble utdelt for første gang og den naturlige første mottager av prisen var Ragnhild Prøyz. Torsdag 19 April «Nordmenn i Amsterdam». Prof. Sølvi Sogner berettet om norsk innvandring til Nederland i 1850-årene, spesielt til Amsterdam som hadde større tetthet av nordmenn enn daværende Norges største by, Bergen. Utvandringen var størst fra Agder-fylkene, men det dro også noen fra Vestfold. Torsdag 10. mai Tor Gervin holder et foredrag om «Mormonere fra Sandsvær» i 1860-årene, som er et lite omtalt kapittel i norsk utvandringshistorie. Vi fikk følge med seks pionerer på en dramatisk seilas over Atlanteren, videre med kuvogner i Canada og 160 mil til fots gjennom indianerland før de nådde bestemmelsesstedet. Torsdag 23. August Guidet «sensommer tur til Fritzøe verk og Langestrand». Fritzøe Verk har lang historie, fra før Larvik ble grunnlagt. Torsdag 20. September Tidligere statsarkivar Per Øivind Sandberg holder et foredrag om «Lite kjente kilder til innvandring i Vestfold». Nina Hestem Berggren informerte om hvordan man kan registrere kilder. Torsdag 18. Oktober Willy fredriksen snakker om slektsforsking i Amerika. Etter pausen snakket Osvald Rydjord on DIS-Norge turen til Amerika. Onsdag 14. november Morten Thorvaldsen holdt et foredrag om Geni og MyHeritage - en introduk- DIZ , SIDE: 8

9 sjon til sosial slektsforskning, som handlet om slektsforskningsbaser og søkemotorer på nettet. Johan Ludvigsen fulgte opp med en oversikt over kilderegistrering i Norge, og Henning Halvorsen ga gode råd til informasjonssikring på nett og hvordan man kan unngå virusproblematikk og andre kriminelle problemstillinger. Torsdag 13. Desember Kåre Holtung fra Ramnes Historielag holder et foredrag om «Kranstadbrevene», som omhandlet brevskrivningen mellom en norsk soldat utplassert i Slesvig Holstein, i , og familien hjemme i Fon. Torsdag 18. januar Religionshistoriker Eivind Luthen foredro om «Rundkirken i Tønsberg». Skoleeleven Christopher Skelton fotalte om sitt skoleprosjekt, som bestod i å lage et informasjonsskriv til nye slektsforskere. Lokale grupper og aktiviteter Digitaliserte kilder i Vestfold DIS-Vestfold sitt digitaliseringsprosjekt runder i løpet av våren år som pågående prosjekt. Prosjektet fokuserer på å digitalisere arkivmateriale fra statlige og kommunale organer i Vestfold, som kan være av interesse for slektsforskere som har slekt i fylket og omlandet. Formålet er formulert således på prosjektets nettsider; DIS-Vestfold vil på disse sidene presentere en rekke kilder først og fremst fra Vestfold, men også andre steder. Dette arbeidet gjøres for at litt sjeldne kilder skal bli tilgjengelig for alle slekts-granskere, men også for å sikre kilder i en digital form. Først ute er Tønsberg og Tjøme. Fra Tønsberg er det kilder fra kommunens arkiv, mens det for Tjøme er avskrifter utført av Lars Endresen. Her vil vi fortløpende legge ut nye kilder til glede for alle som driver slektsforskning i Vestfold. DIS-Vestfold etablerte innledningsvis et samarbeid med Tønsberg kommune, som var den første Vestfold-kommunen som ga foreningen tillatelse til å digitalisere arkivmateriale som kommunen har deponert til IKA Kongsberg, som er interkommunalt arkiv for en rekke kommuner i Vestfold, Buskerud og enkelte Telemarkskommuner. IKA Kongsberg har vært en sentral samarbeidspartner med hensyn til utvelgelse av arkiv-kilder som er av størst interesse å digitalisere. Etter den spede starten med Tønsberg kommune, har følgende kommuner sluttet seg til prosjektet og gitt tillatelse til digitalisering; Tjøme, Andebu og Larvik. Man har en ambisjon om at prosjektet på sikt skal omfatte arkivmateriale for alle Vestfold-kommunene. I tillegg til kommunalt arkivmateriale som er deponert til IKA Kongsberg, har prosjektet fokusert på arkivmateriale for Vestfold-kommunene som er avlevert til Statsarkivet på Kongsberg. I 2012 ble det gjennomført 6 heldagssesjoner ved IKA Kongsberg og Statsarkivet i Kongsberg, samt en halvdagssesjon ved Riksarkivet i Oslo, i forbindelse med digitaliseringsarbeida i form av avfotografering av kilder. Kilder som er ferdig bildebehandlet og digitalisert publiseres i pdf-format på DIS-Vestfold sine prosjektsider: Digitaliserte Kilder i Vestfold og Digitale Bøker. I løpet av 2012 ble det publisert ca. 20 nye kilder. Innkjøp av fjernkontroll til kameraet som benyttes, har medført en merkbar kvalitetsheving på det av fotograferte materialet. Samtidig har endringer i programvare som benyttes til bildebehandling medført større effektivitet i denne prosessen og potensiale for høyere utleggingsfrekvens på prosjektets sider. Prosjektet har håp om at man på sikt vil ha mulighet til å få lagt inn lenker til de digitale kopiene på Arkivportalen sine referansesider for den enkelte kilde. Prosjektet vil videre rette en stor takk til Lars Jørgen Ormestad, John Ludvigsen og Jan Willy Talgø som har ytt uvurderlige bidrag til prosjektet i form av bistand med avfotografering av kilder og bildebehandling av fotomaterialet. Om noen kan tenke seg å delta i prosjektet, enten i form av avfotografering av kilder eller bildebehandling, så er man hjertelig velkommen til å ta kontakt på mail: Koordinator for gruppen har vært Morten Thorvaldsen. DISGEN Disgen-gruppen har avholdt 7 møter på Nauen i løpet av Det har vært variert deltagelse. Foruten å snakke om Disgens muligheter, har vi sett på kart og hvordan utnytte dette. Else Sofie Agelin har også vist oss sitt arbeid med registrering av fødte, gifte og døde fra Tønsbergs Blad, som ligger ute på Koordinator for gruppen har vært Tove Bexrud. Gravminner Det er nå poster for Vestfold i Gravminner-basen. Dette er omlag 1300 mer enn på samme tid i fjor. Det er flere grupper og personer som jobber med fotografering og registrering, men det tar tid før jobbene blir ferdigstilt rundt om. Høsten 2012 ble det etablert en ny gruppe i samarbeid med Tjøme Historielag og Hvasser og Brøtsø historieforening. Disse to lagene skal fotografere og registrere for både Tjøme og Hvasser sokn. For disse soknene finnes det ikke noen lister i dag. Det ble også satt i gang arbeid med å fotografere og registrere ved Sem kirke, basert på eksisterende data i Gravminner basen. Koordinator for gruppen har vært John Ludvigsen. Kirkebok-registrering Det har vært et aktivt år for kilderegistrering i Vestfold dette året. Rune Helland overtok for John Ludvigsen på vårparten ansvaret for kilderegistrering i Vestfold, mens John fremdeles tar hånd om den tekniske biten. Vi har fått korrekturlest en mengde filer. Vi er nå nærmest à jour når det gjelder filer som har ligget i bero opptil 10 år. Det er sendt inn 47 enkeltfiler til usikkerhetsanalyse. I desember 2012 opprettet DIS-Vestfold sitt eget rom i Digitalpensjonatet, som så mange andre DIS-fylkeslag for å få ut disse filene litt hurtigere ut på nett. Det er de samme filene som er sendt til usikkerhetsanalyse, men som har lov å komme på nett, tross manglende siste sjekk. I skrivende stund har disse ennå ikke kommet på nettet, men i løpet av våren bør de være på plass. Selv om de ligger i Digitalpensjonatet, er de like søkbare som alt annet i Digitalarkivet. Lørdag 24. november 2012 arrangerte DIS-Vestfold kurs i kilderegistrering. Det ble holdt på Bjellands åsen i Tønsberg, og det var 8 deltakere til stede. To av disse har begynt å kilderegistrere. Vi planlegger et viderekommende kurs i mars Koordinator for gruppen har vært Rune Helland. DIZ , SIDE: 9

10 DIZ medlemsbladet for DIS-Vestfold Redaktør: Willy Fredriksen I 2012 ble det utgitt 6 nummer av DIZ. Det blir også sent til styret i DIS-Norge. Det er gledelig å kunne informere om at bladet etter hvert har fått et anselig godt rykte innad i DIS-Norge, Slekt og Data. Alle utgitte numre av medlemsbladet kan lastes ned/leses fra vår hjemmeside : diz-medlemsbladet-dis-vestfold SLEKTSFOTOPROSJEKTET En sammensatt gruppe av personer fra Vestfold Slektshistorielag, Jarlsberg Historielag og DIS-Vestfold registrerer og av fotograferer gamle negativer (på glassplater) som er en del av samlingen til Vestfold Fylkesmuseum. Pr var det registrert og avfotografert ca bilder. Antall bilder som er ferdig bildebehandlet er 3100, og antall bilder publisert på nett er ved årsskiftet Mot slutten av 2012 mottok gruppen en del glassplater som var mye større en tidligere, og det ble derfor innkjøpt et nytt makroobjektiv som passer bedre for å avfotografere disse. Adressen til bildene på nettet er: De som er med i gruppen er: Annebeth Dehli, John Ludvigsen, Marit Jorde, Oddne Johansen og Frank Nordberg. Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg. BROTHER S KEEPER Brothers Keepers brukergruppe har hatt 8 møter i løpet av Hver 1. onsdag i mnd., kl , møtes vi i lokalene til Vestfold Slektshistorielags på Nauen. På møtene er det ca personer tilstede hver gang. Koordinator for gruppen har vært Frank Nordberg. LEGACY Det har blitt avhold 7 brukermøter i Legacy-gruppen i 2012, alle møtene var på Holmestrand bibliotek fra kl. 18:30 med fast møtedag den siste tirsdagen i måneden. Møtene ble annonsert i møtekalenderen på DIS-Vestfold sin nettside. Det serveres kaffe og noe å bite i, til selvkost. Utgifter til lokaler har vi ikke. Koordinator for gruppen har vært Liv Ofsdal. Søk i Svenske kilder Ca. 20 personer har fått hjelp til å søke i svenske kilder. Det har skjedd ved kontakt direkte med de som ønsker hjelp. Det ble holdt egen stand ved SFD på bibliteket isandefjord. Koordinator for gruppen har vært Odd Marthinsen. LOKALE LAG Årsrapport 2012 for DIS-Larvik. Det ble avholdt 9 møter i De fleste møtene var arbeidsmøter. Morten Thorvaldsen som hadde et foredrag om gamle skoleprotokoller. På september møtet fortalte Grethe Kilen og Jørn O. Fjeldstad om sitt besøk på Riksarkivet. Vi har også kjørt et nybegynnerkurs. Oppmøtet har ligget mellom 10 og 15. Leder: Thor Willy Hansen, sekretær Elisabeth Lysebo. Årsrapport 2012 for DIS-Sandefjord Gruppa har fast møtedag første mandag i måneden på biblioteket i Ranvik Ungdomsskole. Det har vært avholdt 9 møter med et snitt på 15 deltakere. 9 januar: Arbeidsmøte. 19 deltakere. 6 februar: Arbeidsmøte. 19 deltakere. 5 mars: Morten Thorvaldsen fortalte om skifter. 17 deltakere. 13 april: John Ludvigsen og Willy Fredriksen fra DIS-Vestfold fortalte om hva de kan bidra med bl.a. Hvordan vi enkelt kan lagre og dele informasjon, som dokumenter, kalender, kart og bilder via Nettskytjeneste. 13 deltakere. 7 mai: Osvald Rydjord: Fokus på å hjelpe nye forskere og hverandre med søk i folketelliger, kirkebøker osv. 11 deltakere. 3 september: Osvald Rydjord. Arbeidsmøte Innspill fra andre, både til slektsprogrammer, PC problemer og leting i kilder osv. 12 deltakere. 1 oktober: Arne Vinslid Nye søkemåter i folketellingene. 12 deltakere November: Nina Hestem Berggren fortalte om Kilder og kildegransking. Hvordan legge inn kilder 15 deltakere. 5 desember: Osvald Rydjord fortalte om DisNorges tur til USA Fra Minneapolis til Seattle. Arbeidsmøte med letetips. Orienterte også om Tore Svennings tilsendte materiale og 15 deltakere. 7 januar: Osvald Rydjord: Viste nye kilder som har kommet til i det siste, bl.a. bygdebøker som en nå kan finne på nettet. 16 deltakere. Årsrapport 2012 for DIS-Sande. Årets møter har blitt holdt på Sande videregående skole. Før hvert møte sendes e-post til totalt 68 personer som en eller flere ganger har vært på besøk. Vi henger plakater på oppslagstavler i nærmiljøet, legger ut informasjon om hvert møte på Sande kommunes webkalender og på facebook profilen til DIS-Vestfold. Det er ca. 10 personer på hvert møte. Det føres loggbok og medlemmer skriver seg inn for hvert møte. Inger-Lise har dekorert og gjort boken så fin at det er en fryd å se. Mulig noen glemmer å føre seg inn, men det gir oss likevel en viss oversikt over aktivitet og hvem som er til stede. Anne-Grethe Syvertsen har fungert som leder for gruppa og Inger-Lise Sjødal Hauge som nestleder. Tone Galleberg har hatt ansvar for innkjøp og servering av kaffe og kaker. Da vi kun er en undergruppe av DIS- Vestfold har vi ingen regnskapsplikt, men likevel fører Tone en enkel oversikt. Medlemmene betaler 20,- kr om de ønsker kaffe og kake. Inger-Lise overrasker ofte med hjemmebakst. Til tider finnes et overskudd som brukes til innkjøp av vin eller blomster til foredragsholdere. I løpet av året har vi bidratt til DIS-Vestfold ved å selge noen slektsrelaterte varer. Siden våren 2011 har vi sendt en staffettpinne mellom medlemmene som skulle skrive litt om seg selv og slekten de forsker på. Tanken var å bli bedre kjent og finne andre i gruppa som forsker i samme område og mulig samme slekt. Fra oppstart kom det totalt syv bidrag før dette stoppet opp i februar DIZ , SIDE: 10

11 Ellers har vi dette året opprettholdt god kontakt med Sande Historielag som bidro på Slektsforskerdagen med gamle brev og postkort fra deres arkiv. Inger- Lise og Anne-Grethe besøkte historielaget i februar 2012 og holdt foredrag om Hvordan starte med slektsforskning. Begge foreninger hjelper hverandre når det utenfra mottas forespørsel om slekt fra Sande. Samme foredrag ble også holdt for Sande Rotary Klubb av Tone og Anne- Grethe på våren Ønsket med disse foredrag er selvfølgelig å få flere i vårt nærmiljø til å starte med slektsforskning. Oversikt over årets møter ser slik ut: 16. januar: Foredrag om slektsprogrammet Brothers Keeper av Frank Nordberg. Ut fra loggboka var det 10 personer til stede. 20. februar: Willy Fredriksen var på besøk og informerte om nettskytjenester. 9 personer til stede. 19. mars: Tok vi for oss nettsiden til Digitalarkivet og deres betaserver for ny database. Vi så nærmere på siden til Registreringssentral for historisk data, Gravminner og Genealogiske ressurser i DIS-Norge. 6 personer til stede. 16. april: Nina Hestem Berggren var på besøk og fortalte om Dissentere og andre trossamfunn. 11 personer til stede. 8 mai: Felles tur til Riksarkivet i Oslo hvor vi fikk omvisning i arkivet. Siste del av dagen benyttet vi i lesesalen til egen slektsforskning. 10 personer til stede. Juni, juli og august hadde vi ingen møter. 17 september: Informerte medlemmer om slektsforskerdagen og dens tema, med ønske om flere ideer. Etter kaffepausen hjalp vi hverandre med problemer innen vår slektsforskning. 9 personer til stede. 15. oktober: Utvekslet erfaring med ny nettside og database til Digitalarkivet. 14 personer til stede. 27. oktober: Arrangerte slektsforskerdag på Sande bibliotek i samarbeid med Sande Historielag. Utstilling av gamle brev og postkort. Foredrag og profilering av DIS-Norge. 19 personer ført inn i loggbok. Telte 23 besøkende og 5 medhjelpere fra DIS-Sande. 19. november: Besøk av Kristian Hunskaar som demonstrerte den nye webportalen til Arkivverket og informerte om 1891 telling som snart kom ut på Digitalarkivet. 17 personer til stede. I tillegg har vi en gruppe som møtes en gang i måneden for å registrere kirkebøker og korrekturlese for hverandre. Den 29. november 2012 leverte vi åtte filer inn til Arkivverket, som ventes å komme ut på Digitalarkivet innen februar. Registreringsgruppa har bestått av Kjell Olaussen, Frode Hagen, Tone Galleberg, Inger-Lise Sjødal Hauge og Anne-Grethe Syvertsen. Vi mistet dessverre en av våre dyktige medlemmer da Bjørn Egil Walbeck døde 17. mai 2012 etter flere måneder med sykdom. Siden september 2009 har DIS-Sande holdt møter på Sande videregående skole hvor vi har kunnet benytte ti datamaskiner. Da alle elever har med egen Pc ble det høsten 2012 bestemt at skolen skulle nedprioritere vedlikehold av sine datamaskiner. Tross ønske om møtelokaler nærmere sentrum har muligheten til bruk av datamaskiner ved skolen vært til DIS-Sande sin store fordel. Da dette nå ikke er aktuelt har vi for 2013 avtalt med Sandetun om bruk av deres kafeteria. Det blir spennende å se om lokaler nærmere sentrum bidrar til nye medlemmer. Anne-Grethe Syvertsen Inger-Lise Sjødal Hauge SFD SANDE Årets slektsforskerdag utførte DIS-Sande i samarbeid med Sande historielag og Sande bibliotek. Historielaget viste frem gamle brev fra sitt arkiv, med transkribert tekst for å lette forståelsen. Biblioteket la frem bøker som handlet om dagens tema. En privat postkortsamler lånte oss mange fine postkort med motiv fra Sande. Vi gjorde samtidig en avtale om at han skal komme på vårt møte i februar for å vise oss flere gode eksemplarer. Anne-Lise Ekeland, Tone Galleberg og Inger-Lise Sjødal Hauge fra DIS- Sande lavet en flott utstilling med brev, attester og bilder, med informasjon om nytten de har hatt av dette i sin forskning. Tone Galleberg gjorde en fabelaktig jobb med å informere om DIS-Norge, selge varer og verve 2 nye medlemmer. Foredrag Hvordan starte med slektsforskning ble holdt av Anne-Grethe Syvertsen fra kl Liv Ofsdal viste eksempler på storskjerm om hvordan søke i Digitalarkivets kilder fra kl Der etter var vi tilgjengelig for de som ønsket råd og veiledning til sin slektsforskning. Det var også mulighet til å slappe av med en bildeserie på storskjermen med tittel Bli med postkort på en historisk reise mellom Vestfold, Telemark og Buskerud. Kun de mest ivrige var igjen etter foredragene var ferdig. Totalt hadde vi besøk av 23 personer, noe vi var veldig fornøyd med i lille Sande. Etter en hektisk dag, med forberedelser dagen før, avsluttet vi det hele med pizza på den gamle Stasjonsgården i Sande, hvor vi diskuterte gjennomføringen og forbedringer til neste slektsforskerdag: Det var ikke plass til Historielagets stand nær oss, noe som gjorde at de kom litt i bakgrunn. Biblioteket håper å få satt hele barneavdelingen på hjul før neste års arrangement. Det vil da bli enkelt å gjøre barneavdelingen mindre, så vi kan få større plass den dagen. I 2011 hadde vi ikke foredrag, men profilerte oss med at vi var tilgjengelig for å hjelpe våre gjester til å søke etter sine forfedre på Internett. I år var det flere som besøkte oss, men likevel færre som ønsket personlig hjelp på PC. Årsaken var antagelig at de som kom var der for å høre foredrag. Tone må ha gjort en god jobb, da hun solgte varer for 1475,-, noe som gir snitt på 64,- kr. pr. gjest. Liv tok på seg jobben med å dokumentere dagen ved å ta bilder, men ingen tenkte på å ta bilder av henne. Så neste år bør det være to som har ansvar for fotografering. I ettertid forsto vi at DIS-treff var åpen for alle på SFD og kan da brukes fra Bibliotekets datamaskiner, noe vi nå er forberedt på til neste år. Anne-Grethe Syvertsen SFD LARVIK Slektsforskerdagen på Larvik Bibliotek kl På SFD 27. oktober (åpent mellom 1000 og 1400) hadde vi et veldig bra foredrag av Tor Gervin, som fortalte om egen slekt. Det var et 30-tall tilhørere på foredraget og et 40-tall på datamas- DIZ , SIDE: 11

12 kinene etterpå. P.g.a. sykdomsforfall var vi ikke flere enn 3 personer til den siste delen. Noen tanker omkring SFD. Jeg ser jo at vi har få personer å spille på, både i forberedelser og på selve SFD. Jeg ønsker også at slike ting som plakater og diverse brosjyrer o.l. er på plass tidligere enn hva som var tilfellet sist. Thor W. Hansen SFD Sandefjord Det ble arrangert nok en vellykket slektsforskerdag i Sandefjord. Dagen ble arrangert i fellesskap med Sandefjord Folkebibliotek som hadde lagt alt til rette for oss. Osvald Rydjord startet med et lysbildeforedrag om Nybegynnertips for dem som ønsker å starte med slektsforskning, knyttet sammen med praktisk bruk av et slektsprogram. Ca 30 tilhørere fulgte opp med mange spørsmål i etterkant. Ca samme antall tilhørere lyttet til Morten Thorvaldsen sitt foredrag om Nytt digitalisert materiale for Vestfold m.m. Otto Ågesen viste tilgangen/bruken av lokalhistorisk billedarkiv fra Sandefjord som han (og andre fra Lokalhistorisk senter på Pukkestad) har laget bildebase.html I tillegg hadde Odd Martinsen, Arne Vinslid, Eivind Sten Hansen, Helene Louise Strand, Åse Berit Sivertsen, Otto Ottosen og Nina Hestem Berggren stasjoner hvor besøkende kunne få forskjellig hjelp i slektsforskerspørsmål Bort imot 100 personer var innom biblioteket for å høre foredrag eller besøke en av de 9 forskjellige stasjonene. Stasjoner hvor de fikk hjelp til å søke og veiledning i søk etter personer i forskjellige kilder. Noen fikk også veiledning i bruk av slektsprogrammer. Biblioteket var svært glade for samarbeidet med Disgruppen i Sandefjord, og ønsket oss tilbake neste år. Osvald Rydjord. Styret i DIS-Vestfold Willy Fredriksen Nina Hestem Berggren Henning Halvorsen Morten Torvaldsen Medlemsmøte Stokke Bygdetun 17 januar 2013 Referat fra medlemsmøte på Stokke Bygdetun den Leder Willy Fredriksen åpnet møtet, og kunne for et godt besøkt møte, introdusere kveldens foredragsholder Eivind Luthen. Han er religionshistoriker. Rundkirker er et av hans meget interesssante felter, men han var også inne på andre felter som arkitektur i forhold til kosmos og kaos. Den var naturligvis et speilbilde av folks tenkning. Så litt om Partidom i Roma. Den har stått i 2000 år. Det er slektskap mellom Tønsbergs rundkirke og Europa. Han viste hvordan rundkirken kunne ha vært. Ruinene og eiendommene ble overtatt av Wedel Jarlsberg. Korsfarere som døde i den tiden, ble gravlagt med bena i kors. Korsfarere bygde også rundkirker i Skottland og Pisa. I Italia ble de også bygd, og de ble bygd som gravkirker. Rundkirken i Tønsberg var et skrytebygg og prestisjekirke for rike mennesker. Det handlet om makt. Makt over mennesker. Inne i kirken sto man under de kirkelige handlinger, menn i syd og kvinner i nordlig retning. Mørkemaktene kom fra nord. Fordi kvinner var sterkere i forhold til disse mørkemaktene, ble plasseringen slik. Tønsberg brant i 1532, også rundkirken. Etter dette er eiendomstransaksjonene bevart, men naturlig nok, ikke historien. Man hadde ikke papir for å skrive på, man skrev på skinn. Ved en restaurering og oppbygging har man ikke tatt vare på kunnskapen for å gjøre jobben, men det vil man komme over. Man kan kalle det eksperimentell arkeologi. Siste del av foredraget ble viet prosjektet, nytt vikingskip. Hvordan man med godt samarbeid kan greie å ta vare på historien. Folk betalte tiende til kirken, men man hadde ikke alltid betalingsmidler tilgjengelig, så man kunne betale med arbeid. Kirken sørget for sjelepleie, og de holdt folk sammen. Da kunne bygging av et vikingskip ta både 30 og 40 år. I etterkant ble det mange spørsmål til et slikt interessant tema. Kvelden hadde plass til enda et foredrag. Christopher L. Dahl Skelton fra Skagerak Videregående, snakket om sin elevoppgave i framføring. Hans oppgave var å lage en god brosjyre for temaet og vise hvordan man kunne legge det fram. Brosjyren var godt satt opp med fin lay-out. For oss slektsforskere var også framføringen fin med tema fra egen slektsforskning. Han snakket om sin farsside fra England og Nord Irland. Irland har et konfliktfylt forhold kirkene imellom. Det finnes en del arkivmateriale. I Skottland er ingenting lagt ut på nett, så der må man forske på den gammeldagse måten. Tilslutt snakket leder Willy Fredriksen om 1891tellingen, som er skannet og tilgjengeliggjort. Litt komplisert å finne fram i, men likevel et stort framskritt. Man kan sitte hjemme og lete i den, man trenger ikke ta turen til Riksarkivet. Rolf Dahl DIZ , SIDE: 12

13 Grunnkurs i slektsforsking Ny kursrunde holdes i april NRK serien Hvem tror du at du er har skapt en stor interesse for slektsforskning, og Vestfold er ikke noe unntak. Derfor drar DIS-Vestfold nå i gang et grunnkurs i slektsforskning. Første kurs går i mars. Meget stor interesse gjorde at vi måtte si nei til flere deltagere da antall påmeldte rundet 35 personer. Vi har imidlertid planlagt en ny runde med grunnkurs i slektsforsking som vil gå på Stokke Bygdetun i april, Målet er å gi deltagerne en lang rekke grunnleggende kunnskaper slik at de kan foreta søk og finne fram i de viktigste kildene man benytter. De vil også lære litt om forutsetningene for hver av kildene og hvorfor man ofte ikke finner de persone man søker i en gitt kilde. Vi ser også på andre vinklinger og andre mulige kilder når man står litt fast. Kurset holdes på Stokke bygdetun og går over tre kvelder og er totalt på 9 timer. Kursdagene er Onsdag 10 april Tirsdag 16 april Mandag 22 april Alle dager fra kl. 18:30. Kurset koster kroner 600,- pr person for de som ikke er medlemmer av DIS. For medlemmer av DIS-Norge koster kurset kr. 200,-. Kursplan: Grunnkurs i slektsforskning dag 1 Hvordan komme i gang Grunnleggende om kilder Skannede kilder Søkbare kilder Nye og gamle Digitalarkivet Hvordan søke Grunnkurs i slektsforskning dag 2 Hvordan finne kilder hos DA, RHD, osv Digitalarkivets søkemulighet Arkivverkets soknehistorikk Genealogiske ressurser Kilder hos DIS-Norge Gravminner Familysearch Grunnkurs i slektsforskning dag 3 Bruk av program for å lagre og organisere funn Hvordan få tips og hjelp Slektsforum Chat Kort om mulighetene i utlandet Deltagerne betaler for kurset ved fremmøte første dagen. Påmelding på epost til eller på telefon etter klokken 17:00. Fra Grunnkurs i Slektsforsking. Første dag ved Stokke Bygdetun. Kursleder Ole Jørgen Ormestad til høyre. DIZ , SIDE: 13

14 Forslag til nye vedtekter for DIS-Vestfold Vedtekter for DIS-Vestfold Vedtatt på stiftelsesmøtet 2. mars 1995 Revidert 25. februar 2003 og 21. mars Distriktslaget Distriktslagets navn er DIS-Vestfold og er et distriktslag av DIS-Norge, Slekt og Data. Distriktslaget bruker samme logo og skrifttype som DIS-Norge, Slekt og Data. Distriktslaget skal være registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene og det skal være en egen juridisk enhet med organisasjonsnummer. 2. Formål Organisasjonens formål er nedfelt i DIS-Norge, Slekt og Data sine vedtekter paragraf 2. Distriktslagets skal gi medlemmene i distriktet tilbud og tjenester ved å: skape et lokalt forum for slektsog personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel. spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt distrikt. organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide. Distriktslaget er nøytralt i forhold til religion og politikk. Distriktslaget har ingen økonomiske interesser i maskin- eller programvare. 3. Medlemskap Medlemskap i DIS-Norge, Slekt og Data kan kun tegnes av privatpersoner. Medlemmet blir automatisk tilknyttet det distriktslaget som dekker medlemmets bostedsadresse. 4. Kontingent Medlemskontingenten i DIS-Norge, Slekt og Data kreves inn sentralt. Distriktslaget får overført midler basert på antall betalende medlemmer tilknyttet distriktslaget. Reglene for dette fastsettes av DIS-Norge, Slekt og Data sitt landsmøte. 5. Styret DIS-Vestfold ledes av et styre med leder og minst 4 medlemmer. I tillegg kan det velges varamedlemmer. Leder velges ved særskilt valg. Gjenvalg kan finne sted. Alle valg skjer med en funksjonstid på 2 år, untatt leder fom velges for 1 år av gangen. Minst to styremedlemmer velges det ene året, de øvrige styremedlemmer velges det andre året. Styret konstituerer seg selv med nødvendige funksjoner som nestleder, kasserer, sekretær o.l. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Over styrets forhandlinger skal det føres protokoll. Styret skal sørge for betryggende arkivering av distriktslagets materiale. 6a. Årsmøtet Distriktslagets virksomhet følger kalenderåret. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet. Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Samtidig sendes disse dokumentene til DIS-Norge, Slekt og Data. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på distriktslagets hjemmeside under Årsmøtets saksliste skal inneholde: a. Godkjenne frammøtte representanter og registre fullmakter b. Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne referatet c. Styrets beretning om siste års virksomhet d. Regnskap med revisors beretning e. Innkomne forslag f. Neste års budsjett g. Vedtekter (når dette er aktuelt) h. Valg av: leder styremedlemmer/varamedlemmer revisor valgkomité på 2-3 medlemmer valg av representanter med vara til DIS-Norge, Slekt og Data sitt landsmøte (i år med landsmøte) Et medlem kan stemme med skriftlig fullmakt for 1 annet medlem, for øvrig har de fremmøtte 1 stemme hver. Styret fungerer som fullmaktskomité. DIS-Norge, Slekt og Data har anledning til å delta på årsmøtet med en representant med talerett. DIZ , SIDE: 14

15 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når minst 1/5 av medlemmene tilknyttet distriktslaget skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. Dersom distriktslaget ikke avholder årsmøte som fastlagt i sine egne vedtekter, kan DIS-Norge, Slekt og Data innkalle til årsmøte. Referat fra årsmøtet formidles til medlemmene og DIS-Norge, Slekt og Data senest 1 måneder etter møtet. 6b. Representantskap Alternativt kan distriktslaget vedta å etablere et representantskap av lokallag og lokale grupper (se pkt 7) samt representanter for medlemmer uten tilknytning til lokale lag eller grupper. Vedtak om opprettelse av representantskap vedtas av distriktslagets årsmøte. Representantskapet velger styre og landsmøterepresentanter, behandler årsrapport og regnskap samt andre saker styret legger fram. Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall medlemmer. Etablering av representantskap og regler for sammensetning må godkjennes av styret i DIS- Norge, Slekt og Data. Dersom det blir opprettet et representantskap har likevel medlemmene i distriktet møte- og talerett på representantskapsmøtene. 7. Lokallag/grupper Distriktslagene kan opprette og oppta som medlemmer etablerte foreninger og lag som lokale lag. Et lokallag er en selvstendig juridisk enhet med eget valgt styre med ansvar for egen økonomi. Distriktslaget kan også opprette lokale grupper som er direkte knyttet til distriktslaget. Disse har ikke eget budsjett, og er ikke en egen juridisk enhet. Lokallagets og lokalgruppas navn skal som hovedregel være DIS- og geografisk område for lag/gruppe. De skal benytte samme logo og skrifttype som DIS-Norge, Slekt og Data anvender. Lokale slektshistorielag som ønsker å slutte seg til DIS- Norge, Slekt og Data skal gis mulighet til å beholde det opprinnelige navn og logo. Likevel må det tydelig fremgå at laget er tilsluttet DIS-Norge, Slekt og Data. Distriktslaget vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av DIS-Norge, Slekt og Datas styre. DIS-Norge, Slekt og Datas styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer. Styret i distriktslaget har fullmakt til å utforme nærmere regler for lokallag. 8. Vedtekter Distriktslagets vedtekter skal være i samsvar med DIS-Norge, Slekt og Data sine vedtekter. Forslag til vedtektsendringer skal alltid følge innkallingen til årsmøtet. Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Før vedtektsendringer trer i kraft, må de godkjennes av styret i DIS-Norge, Slekt og Data. 9. Opphør av distriktslaget DIS-Vestfold kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret fremlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst 3/4 av de fremmøtte medlemmer tilknyttet distriktslaget på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning. Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke fullmakter. Ved oppløsning forvalter DIS-Norge, Slekt og Data distriktslagets eiendeler. DIZ , SIDE: 15

16 Folketellingen 1891 Store deler av 1981 folketellingen ble i desember 2012 lagt ut på Digitalarkivet. Det er ikke mulig å søke i folketellingen. Tellingen er kun skannet og det er blitt litt som å bla i orginaldokumentene. Tellingen består av 3 hoveddeler. Jeg skal her vise skritt for skritt hvordan man finner fram i materialet. Jeg vil bruke min oldefar Fredrik Johansen som eksempel på hvordan man finner fram i 1891 tellingen. 1. Hvor finner man tellingen Folketellingene finner man på denne adressen: Digitalarkivet 2. Velg Fylke og Herred Her finner man en liste over tilgjengelige tellinger. Listen vil bli utvidet ettersom arbeidet med med tellingen går framover Fredrik bor på tidspunktet for tellingen i Borge Herred i Østfold. 3. Velg Hovedlister/ Tellingskrets Fredrik bor i Kjølberg krets. Dersom man ikke vet hvor den man søker bor, blir det en større jobb å gå igjennom alle tellingskretsene. Oversikt over Herreder i Østfold fylke Vi velger Tellingskrets 6, Kjølberg. DIZ , SIDE: 16

17 4. Tellingskretser Her må man lese seg fram til sin person. Det er viktig å merke seg at det er kun Husfader eller Husmoder samt de ensligt levende Personers Navne som er oppført her. Det betyr med andre ord at det er kun en person i hver husholdning som er oppført i Hovedlisten. Fredrik Johansen finner vi på side 323. Se denne listen på neste side. I denne Hovedlisten finner vi følgende informasjon: Huslistenes Nummer Gård og bruksnummer Beboerens navn Antall tilstedeværende personer Antall hjemmehørende personer Det er viktig å merke seg Huslistens nummer. Dette nummeret brukes for å finne fram i neste trinn, Huslisten. Det er også viktig å merke seg antall personer som er hjemmehørende. Vi skal etterhvert finne en personliste for hver av de hjemmehørende personene. I dette tilfelle ser vi at det er 5 personer av hannkjønn og 4 av hunkjønn som bor i dette huset. Det vil vise seg å være to familier, men det kommer ikke fram i denne oversikten. Oversikt over Hovedlister, Huslister og Tellingskretser Utdrag av Hovedlisten. På neste side vises mer av dette dokumentet. DIZ , SIDE: 17

18 Hovedlisten, side 323, hvor vi finner Fredrik Johansen, Husliste nummer Huslister Når man har funnet sin person i Hovedlisten, går man tilbake til Oversikt over Hovedlister, Huslister og Tellingskretser. Her velger vi nå Huslister i tellingskrets 6, som dekker Kjølberg. Her blar vi oss fram til husliste nummer 55. Husliste nummer 55 vises på neste side. DIZ , SIDE: 18

19 Husliste nummer 55 for Kjølberg i Borge Herred. Det er to familier som bor her, DIZ , SIDE: 19

20 6. Personsedler Personlistene er stedet man finner informasjon om hver enkelt person. Det er en personsellel pr. person. Vi ser på disse to sidene personsedlene til alle ni personene som er oppført på husseddel nrummer 55. DIZ , SIDE: 20

21 DIZ , SIDE: 21

22 Status Kilderegistrering Det er mange som registrerer kirkebøker for at de skal kunne bli søkbare på Digitalarkivet. Nettopp derfor er det svært viktig å holde en så god oversikt som mulig over hva som er planlagt påbegynt, hva som er under arbeid og hva som er sendt inn til publisering. For å oppnå dette har vi i Vestfold brukt flere steder for å holde oversikt og visualisere hva som er status. En av de to viktigste er våre egne hjemmesider hvor vi forsøker å lage en forenklet grafisk visning for hvert kirkesokn. Her viser vi det vi kjenner til av både egne aktiviteter og det som vi vet at andre lag eller enkeltperson har oversendt til Digitalarkivet. Det vi setter i gang selv i DIS-Vestfold er det greit å følge med på, men verre er det med det som andre gjør. Her må vi dessverre basere oss mye på det vi oppdager at blir publisert på Digitalarkivet, og andre publiseringssteder er det heldigvis ikke så mange av ellers ville det blitt en umulig oppgave å finne ut hva som er under arbeid eller ferdig. Hovedpoenget er selvsagt at ingen ønsker å gjøre unødig dobbeltarbeid. Websiden Status for indeksering av kirkebøker i Vestfold På denne siden finner vi en oversikt over alle sokn i Vestfold. For de med sort tekst har vi ikke noen oversikt Denne fargekoden som bare deler opp prosessen i tre, er også en forenkling, men for dette formålet er det godt nok. I virkeligheten består den brune, korrekturlesingen, av flere delprosesser. DIZ , SIDE: 22

23 eller arbeid på gang. De blå linjene derimot er lenker og de viser sokn som vi har laget en forenklet oversikt for. Dette er noe vi primært gjør først når noen medlemmer vil begynne å registrere i et nytt sokn. Denne oversikten vi har er ikke noen fullgod løsning, men gir oss et raskere bilde over hva som er status. Når vi så velger en av de soknene, som vi har laget en slik oversikt over, ser vi at den viser alle ministralprotokollene, men at den ikke innholder alle de listene som vi finner i protokollene. Kun de fire viktigste, nemlig døpte, konfirmerte, viede og døde er her. Dette er også gjort som en liten forenkling. I eksempelet under ser vi Borre sokn. Bokstavkoden A forteller at dette er jobb utført av DIS-Vestfold. Det andre viktige verktøyet vi har for å holde oversikt er programmet DISreg som har med alt av detaljer om kilden, datoer for status, hvem som gjør hvilken jobb med kildene og mye mer. John Ludvigsen DIS-Vestfold DIZ , SIDE: 23

24 De som legger inn informasjon her er kilderegistreringskoordinatorene i hvert lag. Men alle kan lese og følge med ved å gå inn på lenken for DISreg oversikt.php?omraade=07&periode =Alle&kildetype=ALLE&rstatus=AL &loklag=alle+lokallag&sortering=2 DIZ , SIDE: 24 Lenken er lang, men du finner den også på denne siden vf.disnorge.no/kilderegistreringsarbeid-i-vestfold Dette er bare en visning av hva vi i Vestfold jobber med, og den vises kun på en måte.

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge

Detaljer

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 4-2013, årgang 20 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 Byens første automobil Et tilfeldig funn! En hyggelig søndagstur Engasjert 80-åring! Leder Tillitsverv i frivillige

Detaljer

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647

DISputten. Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DISputten Utgave 2-2014, årgang 21 Medlemsblad for DIS Oslo og Akershus ISSN 0808-9647 DNA-testing i jakten på anene Slekt i Maridalen Utflukt til Eidsvoll Leder «Så mye hadde jeg, så mye ga jeg bort»

Detaljer

NOVEMBER 2009 I DETTE NUMMER:

NOVEMBER 2009 I DETTE NUMMER: DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD NOVEMBER 2009 NUMMER 07-2009 14. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Släktforska i Finland Innvandring til Norge 1500-1900 Skannede skifter i Digitalarkivet Bygdebøker på Nøtterøy Slektsforskerdagen

Detaljer

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår!

Styret ønsker alle medlemmer av DIS-Salten en riktig god jul og et fredfullt godt nyttår! 1 av 37 16.01.2011 18:45 Ny nettside [ 2011-01-16 / djl ] Vi er snart i mål med overgangen til nye nettsider og den nye siden vil være tilgjengelig i løpet av kort tid og den gamle siden vil bli utilgjengelig.

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

DIS-Østfold. Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015

DIS-Østfold. Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015 Østfolddis DIS-Østfold Digitalt medlemsblad, nr. 1 - juni 2015 Av innholdet: Ærespris Hva jeg skulle ønske jeg visste Bilder og negativer Gedcom (Illustrasjonsfoto: Odd Marthinsen) Leder Sesongens siste

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland

DIS - Hordaland INNHOLD. Det nye styret i DIS-Hordaland DIS - Hordaland Årgang 8 Nr. 1 Mars 2004 Opplag: Nettutgave ISSN:1501-4428 INNHOLD Redaktøren sin spalte 2 Kvinnherad 2 Leder har ordet 3 Avtroppende leder 3 Faddere i DIS-Hordaland 3 Generalforsamling

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årgang 22 nr. 1-2011 SLEKT OG DATA. Medlemsblad for DIS-Norge. Unni Lindell: Slektsforskning ga mersmak

Årgang 22 nr. 1-2011 SLEKT OG DATA. Medlemsblad for DIS-Norge. Unni Lindell: Slektsforskning ga mersmak Årgang 22 nr. 1-2011 SLEKT OG DATA Medlemsblad for DIS-Norge Unni Lindell: Slektsforskning ga mersmak Medlemsblad for DIS-Norge. Utkommer med 4 nummer pr år Abonnement for bibliotek og liknende institusjoner

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

La ikke minnene visne

La ikke minnene visne Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 4 - september 2011 La ikke minnene visne SLEKTSCAFÉ Trenger du hjelp til din slektsgransking? DIS-Østfold har hatt et tilbud til nybegynnere og andre som trenger hjelp

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus

DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus DISputten Medlemsblad for DIS-Oslo/Akershus Tema: De som reiste ut - Emigrasjon fra Norge 14. årgang ISSN 0808-9647 2-2008 Leder DISsere i emigrantenes fotspor? Slektsforskerdagen 2008 Nå nærmer den seg.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart

Årsrapport 2013. Program 2014. Deep Sky Exploration Astronomi og romfart Årsrapport 2013 og Program 2014 Styrets innstilling til generalforsamlingen 8. februar 2014 Astronomi og romfart Foreningens lover 1. har til formål å spre og styrke interessen for astronomi og romforskning

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer