Årsmelding Rapport for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Rapport for 1.1 31.12 2014"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Rapport for Styret Følgende styre ble valgt på forrige årsmøte: Leder Kjell Torkildsen Nestleder Tom Are Solvoll Kasserer Kari Pape Medlemmer Oddleiv Vik Thomas Midtskog Vara Pål Cappelen Jørn Nielsen har møtt på enkelte styremøter som sportslig leder/koordinator. Bjarte Holmedal og Thomas Midtskog har tatt hånd om turneringsgjennomføring sammen med Håvard Holmedal. Medlemstall for Brodd Badmintonklubb hadde klubben følgende medlemmer; Rekruttering Klubben har i 2014 hatt annonse i Bydelsavisen og Stavanger Aftenblad for å profilere klubben og prøve å rekruttere flere medlemmer. Flere tiltak planlegges for 2015, spesielt siden klubben er tildelt NM junior 2016 og kan bruke dette i reklameøyemed. Behovet for mer treningstid er fremdeles til stede for å kunne opprettholde et høyt nivå på klubbens mest satsende spillere, samt å utvikle klubben videre og skape vekst. Særlig siden vi mistet 1 treningstime på mandager for 2014 sesongen pga. for liten medlemsmasse. Mulighetene for ny idrettshall på Storhaug innen få år er gode. Klubbens utfordring blir i fremtiden å øke antall medlemmer, spesielt innen de yngre alderstrinn. Med økende medlemsmasse står vi sterkere overfor Stavanger kommune i tildelinger av ytterligere treningstid i Storhaughallen. 1

2 Økonomi Brodd Badmintonklubb sitt regnskap for året 2014 viser overskudd på kr ,-. Innestående pr 1/ er ,-. Overskuddet skyldes at vi nå mottar «Bingopenger» og dette utgjorde rundt ,- i løpet av året. For øvrige detaljer henvises det til regnskap som legges fram på årsmøtet. Likviditeten er bra, og klubben har bygget opp en reserve i bakhånd for å kunne dekke sesongvariasjonene med hensyn til inntekter og utgifter. Inntektssiden er først og fremst inntekter i forbindelse med «Bingopenger», samt kontingent for første halvdel av sesongen Også turneringer / stevner, kafé, støtte fra kommune og loddsalg. Grasrotmidler utgjør en beskjeden del av overskuddet og kan nok økes med mer markedsføring innad i klubben. Økt aktivitet kan etter hvert framtvinge ytterligere behov for inntekter, men foreløpig så har vi god kontroll. Vi ønsker fremover å bruke en del ressurser på profilering av klubben, og relasjonsbygging innad i klubben, for å skape et godt miljø for alle medlemmene våre. Badmintonidretten er den idretten i Storhaug bydel som holder de laveste kontingentene, og har således den mest sosiale profilen som inkluderer alle barn og ungdom i vår bydel. Hovedposten for utgifter er reisestøtte og turneringsavgifter for elite/ungdomsavdelingen. Klubben arrangerer hvert år 3-5 stevner som generer et lite overskudd. Styremøter og arbeidsfordeling Det nye styret har gjennom året fungert noenlunde greit og fått gjennomført det som har vært nødvendig for å holde hjulene i gang. Det ble avholdt 4 styremøter i 2014 etter årsmøtet i Klubbens informasjonsarbeid Klubben har endelig fått nye bra og fungerende nettsider. Dette kan vi takke Oddleiv for som har stått i bresjen for å få dette på plass. Oddleiv har tatt på seg ansvaret for å holde disse oppdatert med Thomas som backup. Disse sidene kommer til å bli brukt flittig for profilering og for å samle essensielle opplysninger om klubben. 2

3 Dugnadsarbeid Et betydelig dugnadsarbeid nedlegges av seniorgruppen for å få gjennomført våre turneringer. Ikke minst trenerarbeid i klubben som er på frivillig basis og generer ikke utgifter. Avdelingen har ingen som mottar lønn for utført dugnads eller klubbarbeid. Det skal også nevnes at foreldre har vært utrolig positive og bidratt med innsats som kioskvakter, kakebakere og kamptellere. I neste periode bør klubben vurdere ulike måter å styre og lede treningene på. Kiosk i Storhaughallen Under stevnene har Tom Are Solvoll tatt ansvar for drift og gjennomføring av kiosksalg, med god støtte og hjelp fra Kari og Jan Pape som har stått for innkjøp og lager av kioskvarer, i tillegg til å hjelpe til i kiosken. Dette gjør at stevnene våre har service til både spillere og publikum og genererer også flere tusenlapper i overskudd. Strategiplan Strategi planen til klubben bør videreutvikles og tilpasses. Strategiplanen er en god guide for klubbens videre arbeid og bør videreutvikles i løpet av Treningstid/aktivitet - høsten 2014 Mandag 17-18: Elitegruppen Mandag 20-22: Mosjonister (Hjertelagshallen) Tirsdag 16-17: U11 og U13 + Nybegynnere Tirsdag 17-18: U15 og U17 + viderekommende og mosjonister Onsdag 19-21: Elitegruppen (Racket alliansen) Fredag 17-19: Fri trening for alle grupper, også mosjonister og seniorer Frammøte på treningene har i det siste vært brukbart i Storhaughallen. Spesielt fredager som normalt sett av andre idretter er en dårlig dag. Dette på tross av at klubben har mistet en del av sine medlemmer i løpet av sesongen. Tirsdagsgruppene U11 og U13 har hatt Benedicte Cappelen som trener, med enkelte foreldre som hjelpere. For fremtiden er det besluttet at hun skal få hjelp av elitelaget for å kunne gi et godt tilbud til de yngre som ønsker å utvikle seg ytterligere. U15, U17 og U19 er trent av Jørn Nielsen og Mette Dahl. 3

4 Trenere/dommere Klubben rår pr. i dag over følgende ressurser: Aktivitetsledere: Benedicte Cappelen Trener 1 : Mette Dahl Bjarte Holmedal Trener 2 : Signy Sivertsen Trener 4 : Jørn Nielsen Kretsdommere : Mette Dahl Signy Sivertsen Bjarte Holmedal Håvard Holmedal Jakob Ødegård Pål Cappelen Kretsdommeraspiranter: Jørgen Dahl Nielsen Christiane Dahl Nielsen Elisabeth Pape Karl Ødegård Casper Cappelen NBF-dommer: Jørn Nielsen Våre yngste spillere utfører en meget god jobb under stevnene med de elektroniske tellekassene. Vi håper at nytt dommerkurs vil bli avholdt til høsten. Kurs / Instruksjon Det har ikke vært gjennomført dommerkurs eller trenerkurs i Samarbeid med andre klubber Vi har samarbeid med klubbene i Rogaland og i kretsen Sør. I august 2014 ble det avholdt en treningssamling i Åsenhallen på Sola i samarbeid med Sola BK og Stavanger BK. Oddleiv Vik var Brodd sin representant for gjennomføringen av dette arrangementet. Dette ble en lærerik og morsom helgesamling for alle aldersgrupper og NBF stilte opp med Frank Dalsgaard og Peter Rømm Stensæth som instruktører. Vi er med i Badmintonkretsen Sør (Rogaland, Vest- og Aust Agder). Fra oktober 2013 ble Racketalliansen dannet i Stavanger med 3 badmintonklubber og 1 bordtennisklubb. 4

5 Utstyr og drakter Brodd har kjøpt inn et bra sortiment i utlåns racketer. Det har ikke vært noe organisert innkjøp av drakter i Dette ligger på planen for 2015, sammen med innkjøp av grå hettegensere med Brodd Badmintonklubb motiv. Ballpool Ballpool ble i løpet av året avviklet siden klubbens økonomi nå er betydelig bedret. Det ble i stedet bestemt at klubben skal stå for innkjøp/lager av baller til bruk på klubben sine treninger. Sportslig aktivitet / Konkurranseaktivitet Lagspill Kretsen har ikke fungert etter hensikten og derfor vært delvis nedlagt. Høsten 2014 har det imidlertid vært en del engasjement for å få gang på lagspillet igjen. Sommeren 2014 deltok Brodd U15 lag i Landsfinalen i Kragerø. Resultatet ble ikke helt det samme som sist år hvor Brodd vant Landsfinalen men det ble gjort en hederlig innsats. Siden vi ikke hadde nok spillere så måtte vi dessuten «låne» et par jenter fra Sola Badmintonklubb. NBF samlinger Klubben har hatt 3 spillere som er blitt tatt ut til NBF s landslagsgruppe denne sesongen. De tre spillerne har vært Christiane Dahl Nielsen, Jiawen Shi og Karl Ødegård. Alle var med på landslagssamling på Olympiatoppen i mai, og deltok på landslagssamling i Kristiansand i august. Tuneringer Sesongen har vært meget vellykket i år også. Gode sportslige resultater hvor vi trekker fram noen høydepunkter i oversikten videre i dokumentet. 5

6 Sportslig rapport for sesongen 2014 (For lokale turneringer nevnes kun vinnere fra Brodd. I norske ranking turneringer nevner vi kvartfinaler eller bedre. I mesterskap tar vi med sluttplassering) Januar 2014 RT U17 MPG Frogner / Oslo 5 deltakere Karl, Jiawen, Ingrid, Elisabeth og Christiane 24 klubber 81 deltakere HS17A DSA17A HD17A DD17A MD17A 2. Jiawen Shi 5. Christiane Dahl Nielsen 1. Karl Ødegård / Mads Marum (KBK) 5. Jiawen / Dusan (Sotra) 3. Christiane Dahl Nielsen / Kristine (SaBK) 5. Christiane Dahl Nielsen / Karl Ødegård 5. Elisabeth Pape / Jiawen Shi Smashing Good 2014 Storhaughallen 87 deltakere 8 klubber - Brodd 15 stk DDE MD15A 1. Christiane Dahl Nielsen / Randi Selle (KBK) 1. Casper Cappelen / Miriam Stensland (Sola) NM senior Kristiansand 103 deltagere 20 klubber Brodd 3 stk. Håkon Halvorsen, Karl og Christiane Karl Ødegård HS nr 33 HD nr 9 MD nr 17 Håkon Halvorsen HS nr 33 HD nr 17 Christiane Dahl Nielsen DS nr 17 DD nr 9 MD nr 17 Februar Kun lagspill Omtales separat 6

7 Mars Siddis BK Midt Vinter Fjellhallen Tasta 37 deltakere 6 klubber Brodd 7 stk DSA MDA HS15B MD15A 1. Christiane Dahl Nielsen 1. Christiane Dahl Nielsen / Karl Ødegård 1. Oskar Ødegård 1. Casper Cappelen / Miriam Stensland (Sola) RT U Bergen 111 deltakere - 21 klubber Brodd 5 stk HS15X HD15A DD17A HD17A MD17A 3. Jiawen Shi 1. Jiawen Shi / Toheed Saeed (HIF) 3. Christiane Dahl Nielsen / Kristine Haakonseth (Sandefjord) 2. Karl Ødegård / Mads Marum (KBK) 2. Christiane Dahl Nielsen / Karl Ødegård Vårstikket 2013 Brodd / Storhaughallen 17 Spillere 11 klubber 100 deltakere HSC HDA MD15A 1. Christiane Dahl Nielsen 1. Jiawen Shi / Karl Ødegård 1. Casper Cappelen / Miriam Stensland (Sola) April UBM Sotra (Bergen) 231 deltakere 36 klubber Brodd 5 deltakere HS15 HD15 MD15 HS17A 3. Jiawen Shi 9. Casper Cappelen 2. Jiawen Shi / Toheed Saeed (HIF) 12. Casper Cappelen / Tarjei Sveen (GBK) 5. Jiawen Shi / Emma Wåland (KBK) 17. Casper Cappelen / Miriam Stensland (Sola) 5. Karl Ødegård 7

8 DS17A HD17A DD17A MD17A 5. Christiane Dahl Nielsen 13. Elisabeth Pape 3. Karl Ødegård / Mads Marum (KBK) 5. Christiane Dahl Nielsen / Kristine (SaBK) 9. Elisabeth Pape / Anastasia (Kirkenes) 5. Christiane Dahl Nielsen / Karl Ødegård 9. Elisabeth Pape / Sander Espeseth (Ålesund) Juni Landsfinale U15 lag Kragerø 5 spillere: Ingrid, Jiawen og Casper + Miriam + Anne Emilie (Sola) Ble nr. 5 av 8 lag September RT U17 Sandefjord 130 deltakere - 25 klubber - Brodd 5 stk HS17A HD17A DS17A DD17A 2. Jiawen Shi 5. Karl Ødegård 2 Karl Ødegård / Jiawen Shi 5. Casper Cappelen / Sebastian Bru (SaBK) 5. Christiane Dahl Nielsen 3. Elisabeth Pape / Alda Jonsdottir (SaBK) RT U19 Kristiansand 110 deltakere 20 klubber Brodd 4 stk MD17A 3. Christiane Dahl Nielsen / Karl Ødegård Solarekrutten Åsenhallen 90 deltakere 8 klubber Brodd 12 deltakere HDA MDA HD13A 1. Karl Ødegård / Jiawen Shi 1. Elisabeth Pape / Jiawen Shi 1. Oskar Ødegård / Jakob Solvoll 8

9 Oktober Stavanger Open Stavanger 113 deltakere 12 klubber 10 deltakere HSD 1. Trond Helgøy HDD 1. Trond Helgøy / Thomas Midtskog U-23 NM Bygdø 87 deltakere 24 klubber 3 deltakere Christiane Dahl Nielsen, Karl Ødegård og Jiawen Shi DS DD HS HD MD 9. Christiane Dahl Nielsen 9. Christiane Dahl Nielsen / Kristine Haakonseth (Sandefjord) 9. Jiawen Shi 17. Karl Ødegård 9. Karl Ødegård / Jiawen Shi 9. Christiane Dahl Nielsen / Karl Ødegård November RT U19 Bergen 93 spillere 22 klubber 4 spillere HS19A DS19A DD19A HD19A MD15A 3. Karl Ødegård 2. Christiane Dahl Nielsen 3. Elisabeth Pape / Marie Christensen 3. Karl Ødegård / Jiawen Shi 5. Elisabeth Pape / Andreas Stenhaug RT 17MPG Moss 235 spillere 33 klubber 5 spillere HS17X DS17X HD17A DD17A MD17A 5. Karl Ødegård 6. Jiawen Shi 5. Christiane Dahl Nielsen 2. Karl Ødegård / Jiawen Shi 2. Christiane Dahl Nielsen / Kristine Haakonseth (SaBK) 3. Elisabeth Pape / Alda Jonsdottir (SaBK) 2. Christiane Dahl Nielsen / Karl Ødegård 9

10 Solaturneringen Sola BK 74 spillere 5 klubber 8 spillere fra Brodd BK HSC HS13A 1. Casper Cappelen 1. Jakob Solvoll Desember Ingen stevner Stevner i Danmark Januar 2014: Jiawen Shi Hørsholm A-klasse Februar: Jiawen var hjemmeværende reserve for Norge i U15 EM i Basel / Sveits April 2014: Christiane Dahl Nielsen Vejen A-klasse (1. plass DD17A) Oktober 2014 Elisabeth Pape Danmark Open Junior Christiane Dahl Nielsen Danmark Open Junior Jiawen Shi Danmark Open Junior Karl Ødegård Danmark Open Junior Representasjon Christiane Dahl Nielsen, Karl Ødegård og Jiawen Shi var alle tatt ut til NBF s landslagsgruppe denne sesongen. Alle var med på landslagssamling på Olympiatoppen i mai, og deltok på landslagssamling i Kristiansand i august. Lagspill Brodd stiller med lag i 1.divisjon avd SørVest + 2. og 3. lag i 2 div Rogaland + 1 lag i U15 landsdelserien SørVest-. På laget spilte: Christiane Dahl Nielsen, Elisabeth Pape, Ingrid Øgreid, Jiawen Shi, Karl Ødegård, Håkon Halvorsen, Jørgen Dahl Nielsen. Slutt tabellen for sesongen 2013/14 sees her: 10

11 Årets serie starter bra i september hvor Brodd spilt 5-5 både mot Stavanger og Kristiansand 2. Serien ble avsluttet i februar Konklusjon Klubben har over tid fått fram en håndfull spillere som hevder seg helt i Norgestoppen. Gode plasseringer i samtlige ranking turneringer viser at disse hører med blant topp 5 i Norge i sine alderskull. Det er også hyggelig å se at noen av våre nye yngre spillere i U13 klassen også ligger i toppen lokalt. Mars, 4/ Styret 11

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Haugerud IF - Badminton Årsberetning for 2014 2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. Medlemstallet viste en liten økning fra 144 til 164. Vi er den nest største gruppa i Haugerud IF etter fotballen.

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING

BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING Årsberetning 2014 BORDTENNISGRUPPA I NESODDEN IDRETTSFORENING 1. Styrets sammensetning Leder: Jarle Langbråten Nestleder: Runar Todok Økonomiansvarlig: Ingrid Støver Jensen Styremedlemmer: Espen Green

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14

Stavanger IF Håndball. Vedlegg til årsberetning 2013. Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 Stavanger IF Håndball Vedlegg til årsberetning 2013 Oppmannsrapporter for sesongen 2013/14 1 Mini 1 - Jenter 2008 og 2007 Målsetning har vært å skape interesse for håndball. Alle er nye med ball. Få ballfølelse

Detaljer

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset

Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Onsdag 11.03.2015 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg av 2 personer til å undertegne protokoll Årsberetninger

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer