Årsberetning Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl

2 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning Årsrapport fra Kontrollkomitéen Hole-in-one i Styrets forslag til kontingenter Valgkomitéens innstilling for Årsrapport fra Banekomitéen Årsrapport fra Damekomitéen Årsrapport fra Herrekomitéen Årsrapport fra Seniorkomitéen Årsrapport fra Sportslig komité Årsrapport fra Medlemskomitéen Årsrapport fra Handicapkomitéen Årsrapport fra Turneringskomitéen Årsrapport fra Trivselskomitéen Årsrapport fra Disiplinærkomitéen Årsrapport fra Marshallkomitéen Årsrapport fra VTG-komitéen... 30

3 Årsmøte i Vestfold Golfklubb Vestfold Golfklubbs medlemmer innkalles herved til årsmøte på Nestor (tidligere Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl Veibeskrivelse: Kjør E-18 sydover fra Tønsberg, eller nordover fra Sandefjord, til avkjøring Stokke. Kjør gjennom Stokke sentrum. Rett før du kommer til rundkjøringen ved Shellstasjonen på Melsomvik, er Nestor lokalisert til venstre. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet, herunder godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen 4. Styrets beretning 5. Resultatregnskap og balanse for regnskapsåret Budsjett for 2015 med styrets forslag til innmeldingsavgift og årskontingent for Forslag om at alle med fritt medlemsskap må betale NGF-avgiften. 8. Valg 9. Utdeling av Årets talent a) Styret Leder og nestleder velges for 1 år Styremedlem for valgperioden (inntil 3 år) Varamedlemmer for 1 år Uttredende er: Leder Bjarne Kihle Nestleder Frank Christensen Styremedlem Morten Hassum Varamedlem Joachim Leegaard Varamedlem Rune Myhre b) Valgkomité Valgkomitéens forslag er vedlagt c) Valg av represententanter til Vestfold Idrettskrets årsmøte, Norges Golfforbunds ting (2. hvert år) og til Stokke Idrettsråd d) Valg av kontrollkomité e) Styrets forslag til revisor f) Styrets forslag til valgkomité 3

4 Styrets årsberetning 2014 Styret i Vestfold Golfklubb ble valgt på klubbens årsmøte 12. februar 2014, og har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Varamedlemmer Bjarne Kihle Frank Christensen Roy Helge Simonsen Morten Hassum Sidsel Bjerkøy Fredrik Aafos Rune Myhre Joachim Leegaard Kontrollkomitéen har hatt følgende medlemmer: Henrik Lunde Gard Hansen Susann Heimdal Oddbjørn Tidemann har vært klubbens representant i Stokke Idrettsråd. Sesongen har vært en spesiell sesong for Vestfold Golfklubb. Vi har lagt bak oss det første året uten daglig leder, og vi har valgt å drifte klubben med stramme tøyler. Samtidig har vi opplevd kanskje tidenes fineste sesong, rent værmessig. Meteorologene har målt 2014 som det varmeste året på vår planet. Dette medførte tidenes lengste sesong med åpen bane i 8 måneder, mao 2/3 av årets måneder. Den fine sommeren medførte tilløp til tørke på deler av banen, og det har vært problemer med vanningsanlegget etter et lynnedslag i anlegget i slutten av juli. Tilfeldighetene ville det slik at det like etter at anlegget ble skadd kom regnet. Dermed var det ikke så stort behov for vanning av greener som i resten av sesongen. Vanningsanlegget ble så sterkt skadd at det var behov for investering i et nytt anlegg. Alle dekodere er nå byttet ut og anlegget kan nå styres både med PC på kontoret og via ipad ute på banen. I løpet av året er alle sider av klubbens virksomhet gjennomgått. Det gjelder både bane, administrasjon, cafédrift og ikke minst regnskaps- og budsjettrutiner. Dette var en nødvendighet for å rette opp klubbens økonomiske situasjon. Ved årets utgang kan vi konstatere at klubben har snudd et negativt resultat i 2013 på vel NOK 1,5 millioner til et nær null-resultat i 2014 det vil si et overskudd på NOK 4 302,-. Samtidig har vi redusert klubbens gjeldsbelastning med nær 1,2 million kroner. Fra og med 2015 vil regnskapsog budsjettrutiner kunne følges opp avdelingsvis fra måned til måned. Med sesongstart allerede 15. mars 2014 og 8 måneders drift uten noen avbrekk frem til midten av november, er banen besøkt av rekordmange gjestespillere. Dette har gitt et meget positivt utslag på klubbens greenfeeinntekter. Vi har hatt gjestespillere fra en rekke klubber, og bare samarbeidsavtalen med Aftenposten og A-kort har gitt oss 927 gjestespillere i løpet av sesongen. Vestfold Golfklubb er den klart mest besøkte banen i regionen. Flest gjestespillere fra våre naboklubber kommer fra Nøtterøy GK (457), Sandefjord GK (192), Larvik GK (145) og Borre GK (122). 4

5 Styret har avholdt til sammen 8 ordinære styremøter og én strategisamling med de ansatte 7. november Sportslige resultater Vestfold Golfklubb er et idrettslag som satser på breddeidrett. Medlemsmassen og aktivitene er godt fordelt blant de helt unge til de godt voksne. Dette har gitt meget gode sportslige resultater både for den yngre og eldre garden av spillere. Alle våre fire lag Elite kvinner og menn og Junior jenter og gutter har vist spill av klasse, som vi alle er stolte av. Alle de fire lagene har kvalifisert seg til eliteserien i I 2014 er dessuten Vestfold GK utpekt som klubben med landets beste juniorlag. Også våre seniorspillere kan fremvise meget hyggelige resultater i I tillegg til de mange gode enkeltresultatene fra våre junior- og seniorspillere, har klubben også fått vår første kvinnelige, profesjonelle spiller på Europa Touren nemlig Tonje Daffinrud. Hun kvalifiserte seg på første forsøk. Vi gratulerer! Medlemmer Det sterke frafallet av medlemmer synes å ha stoppet noe opp. Per 31. desember 2014 har klubben 1152 medlemmer. Dette er en netto nedgang på 16. Det er størst frafall på 18-hullsbanen, mens 9-hullsbanen har størst økning. Dette er en utvikling som bekymrer styret. Dersom vi skal opprettholde den standarden vi ønsker med baneanlegget, sportslige resultater og det gode miljøet, trenger vi flere medlemmer. På den annen side kan vi si oss fornøyd med vårt spesialopplegg for nye og uerfarne golfere med Bli en god golfer på Det 3-årige programmet har hatt til sammen 117 deltakere på trinn 1 og 2 i løpet av 2014-sesongen. Dette gir oss på sikt en god tilgang av nye medlemmer. Årsaken til utmeldelse er som oftest begrunnet med at en ønsker å spille på en bane som ligger geografisk nærmere. At noen klubber har operert med særskilt lave kontingenter og prøvemedlemskap, har også hatt sin innvirkning. Den generelle interessen for golf har også vært på retur de senere årene. Andre begrunner utmeldelse med tidsbruken. Alder og sykdom er også en faktor som gjør seg gjeldende. Styret håper at klubbens mange medlemsfordeler, med blant annet gratis baller på driving rangen og samarbeidsavtaler om redusert greenfee på andre baner, vil gi økt tilgang av nye medlemmer. Fra 2015-sesongen vil klubben også kunne tilby gratis instruksjon og trening for dem med 26 og over i hcp. Gruppetreningen er lagt opp i samarbeid med headpro George Beal og klubbtrener Geoff Dixon, og vil ledes av instruktører med Trener 1-kompetanse. Ansatte og arbeidsmiljø Vestfold Golfklubb har per i dag 3 ansatte på driftsiden, 1 i administrasjon 2 på henholdsvis 80 og 50 prosent i Caféen og 1 trener og adm leder av Regionalt Kompetansesenter. Av de 7 ansatte er 3 kvinner. I tillegg til de fast ansatte har klubben hatt 8 sesongarbeidere av ulik varighet til vedlikehold av banen i perioden mars - oktober. Golfsenteret Vestfold AS har hatt ansvaret for booking. 5

6 Sykefraværet i 2014 var 1% for de fast ansatte. Det ytre miljø Klubbens virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljøet. Økonomi Resultatet i 2014 gir et overskudd på NOK 4 302,-. Noe som vi kan betegne til et nær 0-resultat. Det var budsjettert med et lite overskudd på NOK ,-, til tross for uendret medlemskontingent. Styret har gjennom hele sesongen driftet klubben med stramme tøyler. Det er gjort en rekke innsparinger og driften er forsøkt effektivisert på alle områder der det har vært mulig. Resultatforbedringen er tross alt betydelig sammenlignet med fjorårets (2013) resultat - som ga et underskudd på vel NOK 1,5 millioner. I forhold til budsjett er det særlig greenfeeinntekter som slår ut positivt. Her har inntektene økt med vel NOK ,- i forhold til budsjett. Både kontingentinntekter og cafédrift ligger over det budsjetterte, mens sponsor- og øvrige inntekter ligger under det budsjetterte. Sum kostnader er på den annen side nær én million over det budsjetterte. Det skal dog påpekes at klubben i løpet av 2014-sesongen har redusert den samlede gjeldsbyrden med NOK ,-, fordelt med NOK ,- på langsiktig gjeld og NOK ,- på kortsiktig gjeld. Det er fortsatt behov for stram drift av klubbens virksomhet. Klubbcafé Det er fremdeles stor tilfredshet blant klubbens medlemmer med at klubben har overtatt driften av klubbens café. Det er også bare positive tilbakemeldinger både blant medlemmer og kunder til cateringvirksomheten over service, prissetting og kvalitet. Restauranten har hatt en samlet omsetting på vel NOK 1,5 millioner. Regionalt kompetansesenter Norges Golfforbund har fornyet samarbeidsavtalen med Vestfold Golfklubb som Regionalt Kompetansesenter for Sør/Østlandet i Det har bare kommet positive signaler fra NGF om hvordan Vestfold GK skjøtter oppgavene med å lede RKS-et. Det er til sammen 29 klubber som er tilsluttet RKS-et i Vestfold GK. Budsjett 2015 Inntekter: Styret har tatt utgangspunkt i medlemsmassen per 1. januar 2015 (1152 medlemmer) som er en netto avgang på 16 medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er videre budsjettert konservativt med 30 nye medlemmer i løpet av 2015-sesongen. Styret foreslår at klubbens årskontingent heves med NOK 500,- sammenlignet med Det vil si en årskontingent på NOK 7 500,- for fullt betalende på 18-hullsbanen. Norsk Golf og NGF-avgift kommer i tillegg. De øvrige kategoriene av medlemskap korrigeres prosentuelt (7,15%) på linje med økningen på 18-hullsbanen. Selv med en økning av kontingenten vil Vestfold GK være konkurransedyktig med hensyn til pris sammenlignet 6

7 med andre klubber vi kan sammenligne oss med. Styret foreslår at de av våre medlemmer som er gitt fritt medlemskap - ansatte, æresmedlemmer, livsvarig medlemskap etc. - fra 2015-sesongen selv betaler for Norsk Golf og NGF-avgiften. Styret foreslår å fortsette det 3-årige tilbudet Bli en god golfer på Tilbudet gir et pris- og innholdsmessig fortrinn til Vestfold GK sammenlignet med alle konkurrerende klubber i distriktet. Opplæringstilbudet til nye og uerfarne golfere må betegnes som en suksess. Ordningen med gratis baller på driving rangen foreslås videreført. Etter styrets oppfatning er ordningen med rangeballer et meget positivt bidrag til økt rekruttering og er en positiv, miljøskapende faktor av stor betydning. Styret har også besluttet å innføre gratis trening for klubbens medlemmer som har 26 og over i handikapp. Treningen styres og administreres i samarbeid med headpro. Treningen vil ledes av instruktører med Trener 1-kompetanse. Styret mener dette er et positivt virkemiddel som hjelper og støtter medlemmer som ønsker å forbedre teknikk og spill til et høyere nivå. At klubben er gitt status som RKS-klubb, har gitt økt renommé både lokalt og nasjonalt. Styret mener at klubben har en riktig sammensetning av medlemsfordeler, konkurransemessige priser og et komplett golfanlegg av høy standard. Dette fører til økt tilhørighet og et godt miljø, som igjen skaper økt rekruttering og økonomisk trygghet for klubben. Kostnader: Styret har lagt til grunn et stramt og nøkternt budsjett for Det gjelder både for drift, investeringer og på personalsiden. Årsaken til dette er at vi fortsatt opplever et meget usikkert marked i et område der det er stor konkurranse i rekruttering av medlemmer. Vi ser tross alt positivt frem til en ny golfsesong i Vestfold Golfklubb. Resultat Budsjettet for 2015 viser et positivt resultat på NOK ,-. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av klubben. Styrets oppfatning er at det ikke er noen forhold som tilsier noe annet. Styret Styret er ikke fornøyd med at vi ikke oppnådde budsjettert resultat for 2014-sesongen. Selv om vi fikk et lite overskudd på NOK 4 302,-. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet og balanse med tilhørende noter et riktig bilde av klubbens stilling per 31. desember Styret har gjennomført en nødvendig oppjustering av klubbens regnskapssystem, rapporterings- og oppfølgingsrutiner. Vestfold Golfklubb har en meget sterk posisjon i regionens golfmarked. Dette gjelder spesielt for selve golfanlegget og banens kvalitet, og ikke minst tilbudet av ulike medlemsfordeler. Styret mener at klubben nå er på et riktig spor med hensyn til drift og økonomisk grunnlag. Vi ser frem til en ny og positiv 2015-sesong. 7

8 Styret vil også rette en spesiell stor takk til alle medlemmene som har stilt opp med dugnad og frivillig innsats. Medlemmene har lagt til grunn et stort engasjement og innsatsvilje som vi setter meget stor pris på. Det frivillige arbeidet fra medlemmene representerer betydelige verdier for klubben både økonomisk og miljømessig. Tusen takk til dere alle! Vear, 28. januar 2015 Bjarne Kihle Frank Christensen Roy Helge Simonsen Styreleder Nestleder Styremedlem Morten Hassum Sidsel Bjerkøy Fredrik Aafos Styremedlem Styremedlem Styremedlem 8

9 Resultatregnskap Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 Kontingenter Salgsinntekter cafe Greenfees Sponsorinntekter Øvrige inntekter Sum inntekter Varekostnader Cafè Turnering- og treningskostnader Lønnskostnad Administrasjonskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Banekostnader Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Pantegjeldsrenter Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Til kapitalkonto Sum anvendelse

10 Balanse Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2014 Balanse Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner Prosjekter under arbeid Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Varelager Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2014 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note Opptjent egenkapital Kapitalkonto Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig finansiering Obligasjonslån 4,5, Sum langsiktig finansiering Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Vear, I styret for Vestfold Golfklubb Bjarne Kihle Styreleder Sign Frank Christensen Nestleder Sign Morten Hassum Sidsel Bjerkøy Styremedlem Styremedlem Sign Sign Fredrik Aafos Roy Helge Simonsen Styremedlem Styremedlem Sign Sign 11

12 Noter Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2014 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31.desember I henhold til NIFs reglement er klubben definert som stor idrettsorganisasjon. Det følger således av regnskapslovens 1-2 å følge bokføring etter regnskapslovens bestemmelser. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Utsatt skatt og skattekostnad Vestfold Golfklubb har ihht. Skattelovens 2-32, 2.ledd fritak for å betale formues- og inntektsskatt. Fritaket innebærer også fritak for å innlevere selvangivelse til likningsmyndighetene. Note 2 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser mm Lønnskostnader mm : Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: 8 8 Klubben har ikke ansatt daglig leder. Revisor Honorar til revisor fordeler seg slik: Ordinær revisjon Tilleggstjenester Sum innkl. mva

13 Noter Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2014 Noter Note 3 -Varige driftsmidler Varige driftsmidler: Golfbane Klubbhus, bygg m.m. Vanningsanlegg Parkeringsplass Inventar/utstyr Maskiner Sum Anskaffelseskost Tilgang Reklassifisert driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger Avgang driftsmidler pr Akkumulerte avskr Balanseverdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan 2% - 20% 2-15% 5-10% 4 % 33 % 20 % Note 4 - Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Note 5 - Pantstillelser og garantiansvar Pantstillelser Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Golfbane Klubbhus/ Driftsbygning Vanningsanlegg Sum Note 6 - Obligasjonslån Obligasjonslånet fra klubbens medlemmer som på årsmøtet for 2005 ble besluttet avviklet og tilbakebetalt. Lånet er nå avviklet. Note 7 - Egenkapital Egenkapital Resultat Egenkapital Note 8 - Skattetrekkmidler Saldo på skattetrekkonto per er kr

14 Revisors beretning KPMG AS Telephone Thor Dahlsgt. 1-3 Fax P.O. Box 150 Internet N-3201 Sandefjord Enterprise MVA Til årsmøte i Vestfold Golfklubb REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Vestfold Golfklubb som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Vestfold Golfklubb per 31. desember 2014 og av resultater for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Offices in: KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening. Oslo Alta Arendal Bergen Bodø Elverum Finnsnes Grimstad Hamar Haugesund Knarvik Kristiansand Larvik Mo i Rana Molde Narvik Sandefjord Sandnessjøen Stavanger Stord Straume Tromsø Trondheim Tynset Tønsberg Ålesund 14

15 Revisors beretning 2014 Vestfold Golfklubb Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Sandefjord, 2. februar 2015 KPMG AS Frode Bohlin Lea Statsautorisert revisor 15 Side 2 av 2

16 Årsrapport kontrollkomitéen Kontrollkomitèen har bestått av følgende: Henrik Lunde leder Gard Hansen Susann Heimdal Det har vært ett møte i løpet av sesongen 2014 Henrik Lunde Leder Hole-in-one -sesongen april Sander Blikom Hagen hull 7 18 hullsbanen 04. mai Thor-Arne Holme hull hullsbanen 26. mai Rune Myhre hull 3 18 hullsbanen 29. juni Henrik Vangdal hull hullsbanen 30. juni Jan Egil Andresen hull hullsbanen 17. august Anne Kirsti Røssland hull 7 18 hullsbanen 20. september Johann O Jonsson hull 7 18 hullsbanen 21. september Rell Rune Loraas hull 3 18 hullsbanen 29. september Stein A Nilssen hull hullsbanen 11. oktober Jack Einar Kaase hull hullsbanen Vi gratulerer alle sammen! 16

17 Styrets forslag til kontingenter (Kontingentene inkluderer NGF-avgift på kr. 362,-) Kategori 1 Aktive medlemmer fra 22 år (født 1993 og tidligere) Årskontingent kr Innmeldingsavgift kr 500 Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 675 Kategori 2 Passive medlemmer m/spillerett kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 315 pluss halv greenfee på begge baner Kategori 3 Passive medlemmer seniorer kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 140 Passive medlemmer juniorer kr 320 pluss full greenfee på begge baner NB! Man må først ha vært aktiv før man kan melde seg passiv. Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Aktive juniormedlemmer til og med 18 år Årskontingent (født 2003 og senere) kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 216 Årskontingent (født ) kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 260 Aktive ungdomsmedlemmer år Årskontingent (født ) kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 328 Aktive medlemmer år under utdanning eller militæret Årskontingent (født ) kr Innmelding kr 500 Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 362 Medlemmer under utdanning eller militæretmå søke på nytt innen 1. januar hvert år om redusert kontingent og/eller utsettelse med betaling av innmeldingsavgift. Aktive medlemmer 9-hullsbanen Årskontingent kr Innmeldingsavgift kr 500 Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 362 Halv greenfee på 18-hullsbanen NB!! Alle medlemmer blir belastet med et administrasjonsgebyr på kr 50,- ved første fakturering. Flere opplysninger om oss finner du på var hjemmeside 17

18 Valgkomitéens innstilling for 2015 Leder: Bjarne Kihle gjenvalg for 1 år Nestleder: Karsten Røssland (1. av 3 år) Styremedlemmer: Roy Helge Simonsen (2. av 3 år) Fredrik Aafos (3. av 3 år) Sidsel Bjerkøy (3. av 3 år) Rune Myhre (1. av 3 år) Varamedlemmer: Einar Koren på valg for 1 år Monica Stener på valg for 1 år Kontrollkomité: Henrik Lunde på valg for 1 år Gard Hansen på valg for 1 år Susann Heimdal på valg for 1 år Valgkomitéen forslår også i år at det nye styre t selv velger representanter til: Norges Golfforbunds ting (2. hvert år) Vestfold idrettskrets årsmøte Stokke idrettsråd Valgkomiteen: Marianne Eidsmo Erik Berg Reidun Aas Johansen Sign Sign Sign Styrets forslag til revisor 2015: Styret foreslår KPMG som klubbens revisor Styrets forslag til ny valgkomité: Erik Berg Reidun Aas Johansen Morten Hassum Frank Christensen (Vara) 18

19 Årsrapport fra Banekomitéen Aldri har vi vel hatt en så lang golfsesong, fra åpning 15.mars til medio november. Med den varmeste sommeren vi har hatt, med temperaturer vi vanligvis finner på sydligere breddegrader. Den tidlige sesongåpningen gjorde at det ble travelt med å få satt i gang med alt som måtte gjøres. Det ble en travel start på sesongen og heldigvis har vi en gjeng som alltid stiller opp for å få gjort nødvendig arbeid. Det tok litt tid for oss å få etablert de nye teestedene for 43. Det er nå i første omgang lagt ut matter og vi håper dette vil føre til at flere medlemmer på indrebanen vil vurdere å bruke 18 hulls banen mer. Gledelig er det også å se at flere og flere har tatt i bruk de kortere teestedene ( 49, 52 og 55). Slitasjen har blitt stor på de kortere teestedene og det medfører at vi bør utvide disse for en del av hullene fremover. Greenene er alltid samtaleemne blant golfere og vi har hatt noen utfordringer i sesongen. Vi sådde inn Rødsvingel etter den harde fjorårsvinteren, men den klarte ikke å etablere seg godt nok og det ble Tunrapp som ble den dominerende gressorten på greenene. Det var grønt å fint å se på, men dessverre ble den borte på store områder på greenene pga av soppskader (antraknose pga den sterke varmen). Vi sådde derfor inn mer frø, men det klarte ikke å etablere seg tilfredsstillende i løpet av sesongen. Greenene ble derfor ikke av den kvalitet vi ønsker de skal være. Det viste seg at Rødsvingel ikke er «aggressiv» nok mot Tunrapp og vi må derfor for 2015 sesongen velge en annen strategi. Vi har sett på og vurdert forskjellige typer gress som vil gi oss bedre greener. Det er mange varianter og muligheter og dermed også mange faktorer som må veies opp mot hverandre, da egenskapene og skjøtsel av de forskjellige gresstypene varierer veldig. Vi har vært i kontakt med en del greenkeepere på andre baner, vi har vært å sett på andre baner, lest forskningsrapporter og kommet frem til at vi må så inn en krypkvein variant. Det foregår mye forskning flere steder i landet ( og i verden for øvrig) på gresstyper. Vi er så heldig å ha Agnar Kvalbein i banekomiteen hos oss og han har bidratt med det nyeste innen forskning for at vi skal få tilbake greener av en kvalitet på høyde med baner vi kan sammenligne oss med. Hvis vi ikke lykkes med resåing av krypkvein for å få en ønsket kvalitet på greenene, må det gjøres en drastisk og kostbar jobb. Vi trenger også en utbedring av bunkere, da spesielt greenbunkere. Vi ønsker og håper å få til en renovering av en del av disse foran kommende sesong. Vi var også uheldig å få lynnedslag som tok knekken på vanningsanlegget og styring av dette. Dette er nå utbedret og vi har dermed fått et mer moderne anlegg som gir bedre styring og riktigere muligheter for vanning. Får vi en like varm og tørr sommer for kommende sesong, er det helt nødvendig å ha vanningsanlegget i orden. Treningsfeltet får i år nytt nett mot øst, da det vi hadde nærmest har gått i oppløsning. Treningsgreenen ved driftsbygningen har blitt reetablert med en blanding av Rødsvingel og krypkvein og det blir spennende så hvordan den blir for kommende sesong. Når det gjelder snuing av banen og en ny bod for marshalletjenesten har det så langt bare gitt positive tilbakemeldinger. Banemannskapene og alle frivillige gjør en fantastisk jobb på anlegget vårt, og vi kan ikke få fullrost de nok, takk for den flotte jobben dere gjør! Banekomitèen har i år bestått av Tom Barland, Solveig Moen, Agnar Kvalbein, Oddbjørn Tidemann og Tor Henning Wik. Banekomitéen. 19

20 Årsrapport fra Damekomitéen Styret i Damegruppa har denne sesongen bestått av: Monica Stener Leder og webansvarlig Inger Butler Wang Sekretær Eva Dahl Premieforvalter Britt Jahre Styremedlem Kirsten Bogen Styremedlem Grethe Skaug Styremedlem Grethe J. Jacobsen Styremedlem Komitéen har holdt 5 møter i løpet av året. Alle turneringene er lagt inn av gruppen. 2 og 2 av gruppens medlemmer har hatt ansvar for scoreregistrering 5/6 dager hver. Sesongen har vært gjennomført med tradisjonelle turneringer. Klasseinndelingen er endret: A 18,4, B 18,5 26,4, C 26,5 36, D Det har vært arrangert 21 damedager, hvorav 1 på 9-hulls banen. I år har det totalt vært 572 startende, med et snitt på 27. På topp var 19/6 med 40 spillere hvorav 10 inviterte gjester fra andre klubber. På bunn 12 spillere 8/5. Vi har hatt flest stableford single konkurranser. I tillegg har vi hatt Pink Lady for lag og 3 turneringer der klassene A og A/B har spilt slaggolf/cd stableford og 1 turnering der klassen A har spilt slag fra Tee 52 med tanke på klubbmesterskapet. 4 av damedagene har vært med middag og premieutdeling. På den første middagen ble handicapkruset for 2012 delt ut til Alma Elise Myhre igjen, og på den andre middagen ble handicapkruset for 2013 delt ut til Bjørg Solum Andersen. På 3 av disse dagene har vi hatt uhøytidelige turneringer over 9 hull (Texas Scramble) med start på ettermiddagen for å få med flest mulig av de som jobber. 19. juni inviterte vi damer fra de andre Vestfoldklubbene til shotgunturnering enten 18 hull på hovedbanen eller 9 hull på den indre banen og hyggelig samvær med reker etter turneringen. OOM har gått over 11 runder der de 5 beste teller. Vinnere av våre pokaler ble i år: Juni Pokalen Grethe Skaug Fair Lady Pokalen Britt Jahre Bergliot Skaugens Skål Wenche Andersen Order Of Merit Wenche Andersen Startiden på damedagene har vært kl og ( fra september). Påmeldingssystemet med liste i Proshop fungerer bra. De aller fleste husker å melde seg på turneringen i Golfbox hjemmefra. Dette er nødvendig for å gjøre jobben enkel for oss som registrerer score. Vi ber alle om å være nøye med å fylle ut scorekortet med medlemsnummer, navn og handicap. I tillegg bør alle regne ut stablefordpoeng, spesielt av hensyn til Georges ekstrakonkurranse. Startavgiften har vært 60 kroner. Vi har sendt e-post til alle damene i klubben før hver damedag med middag både for å få flere til å møte opp på middagene og for å minne om påmeldingsfristen. Vi har fortsatt med mandagsopplegget. Dette er gjennomført 6 mandager. Invitasjon er sendt på e-post til alle damene i klubben og alle damer som har gjennomført «Veien til golf» i fjor og i år. Plakater om opplegget er satt opp ved ballautomaten, 1. tee på indre bane, startbod 20

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til generalforsamlingen i Spenncon AS REVISORS BERETNING

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb

Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb Medlemsmøte i Vestfold Golfklubb Vear, 1. desember 2016 Referat: Medlemsmøte VGK 1. desember 2016. Sted: Vestfold GKs lokaler Tid: Kl. 18:00 19:30 Til stede: Fra styret: Vel 40 medlemmer. Bjarne Kihle,

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Statkraft Energi AS. Årsrapport

Statkraft Energi AS. Årsrapport Statkraft Energi AS 2015 Årsrapport Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 0510 Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2013. Det innkalles til årsmøte på Nestor. (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 12. februar 2014 kl. 18.00

Årsberetning 2013. Det innkalles til årsmøte på Nestor. (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 12. februar 2014 kl. 18.00 Årsberetning 2013 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 12. februar 2014 kl. 18.00 Innholdsfortegnelse Årsmøte i Vestfold Golfklubb - innkalling SIde 3 Styrets

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Remora HiLoad DP Technology AS REVISORS

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn

Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Titleist Tour 2014 Race to Frederikshavn Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Nytt i 2014... 2 Generelt... 2 Spill og bestemmelser... 2 Spilleformer... 2 Baneoppsett og banelengder... 2 Informasjon om den

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsberetning 2011. Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Videregående skole onsdag 8. februar 2012 kl 18.00

Årsberetning 2011. Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Videregående skole onsdag 8. februar 2012 kl 18.00 Årsberetning 2011 Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Videregående skole onsdag 8. februar 2012 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2011 side 4 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel. +47 23 27 90 00 Fax +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS

Årsoppgjør 2015 for. Grip Shipholding AS Årsoppgjør 2015 for Grip Shipholding AS Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet er et shippingforetak med kontor i Kristiansund. Fortsatt drift Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning av fortsatt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel.: +472327 90 00 Fax: +4723 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer