Årsberetning Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl

2 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning Årsrapport fra Kontrollkomitéen Hole-in-one i Styrets forslag til kontingenter Valgkomitéens innstilling for Årsrapport fra Banekomitéen Årsrapport fra Damekomitéen Årsrapport fra Herrekomitéen Årsrapport fra Seniorkomitéen Årsrapport fra Sportslig komité Årsrapport fra Medlemskomitéen Årsrapport fra Handicapkomitéen Årsrapport fra Turneringskomitéen Årsrapport fra Trivselskomitéen Årsrapport fra Disiplinærkomitéen Årsrapport fra Marshallkomitéen Årsrapport fra VTG-komitéen... 30

3 Årsmøte i Vestfold Golfklubb Vestfold Golfklubbs medlemmer innkalles herved til årsmøte på Nestor (tidligere Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl Veibeskrivelse: Kjør E-18 sydover fra Tønsberg, eller nordover fra Sandefjord, til avkjøring Stokke. Kjør gjennom Stokke sentrum. Rett før du kommer til rundkjøringen ved Shellstasjonen på Melsomvik, er Nestor lokalisert til venstre. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet, herunder godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen 4. Styrets beretning 5. Resultatregnskap og balanse for regnskapsåret Budsjett for 2015 med styrets forslag til innmeldingsavgift og årskontingent for Forslag om at alle med fritt medlemsskap må betale NGF-avgiften. 8. Valg 9. Utdeling av Årets talent a) Styret Leder og nestleder velges for 1 år Styremedlem for valgperioden (inntil 3 år) Varamedlemmer for 1 år Uttredende er: Leder Bjarne Kihle Nestleder Frank Christensen Styremedlem Morten Hassum Varamedlem Joachim Leegaard Varamedlem Rune Myhre b) Valgkomité Valgkomitéens forslag er vedlagt c) Valg av represententanter til Vestfold Idrettskrets årsmøte, Norges Golfforbunds ting (2. hvert år) og til Stokke Idrettsråd d) Valg av kontrollkomité e) Styrets forslag til revisor f) Styrets forslag til valgkomité 3

4 Styrets årsberetning 2014 Styret i Vestfold Golfklubb ble valgt på klubbens årsmøte 12. februar 2014, og har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Varamedlemmer Bjarne Kihle Frank Christensen Roy Helge Simonsen Morten Hassum Sidsel Bjerkøy Fredrik Aafos Rune Myhre Joachim Leegaard Kontrollkomitéen har hatt følgende medlemmer: Henrik Lunde Gard Hansen Susann Heimdal Oddbjørn Tidemann har vært klubbens representant i Stokke Idrettsråd. Sesongen har vært en spesiell sesong for Vestfold Golfklubb. Vi har lagt bak oss det første året uten daglig leder, og vi har valgt å drifte klubben med stramme tøyler. Samtidig har vi opplevd kanskje tidenes fineste sesong, rent værmessig. Meteorologene har målt 2014 som det varmeste året på vår planet. Dette medførte tidenes lengste sesong med åpen bane i 8 måneder, mao 2/3 av årets måneder. Den fine sommeren medførte tilløp til tørke på deler av banen, og det har vært problemer med vanningsanlegget etter et lynnedslag i anlegget i slutten av juli. Tilfeldighetene ville det slik at det like etter at anlegget ble skadd kom regnet. Dermed var det ikke så stort behov for vanning av greener som i resten av sesongen. Vanningsanlegget ble så sterkt skadd at det var behov for investering i et nytt anlegg. Alle dekodere er nå byttet ut og anlegget kan nå styres både med PC på kontoret og via ipad ute på banen. I løpet av året er alle sider av klubbens virksomhet gjennomgått. Det gjelder både bane, administrasjon, cafédrift og ikke minst regnskaps- og budsjettrutiner. Dette var en nødvendighet for å rette opp klubbens økonomiske situasjon. Ved årets utgang kan vi konstatere at klubben har snudd et negativt resultat i 2013 på vel NOK 1,5 millioner til et nær null-resultat i 2014 det vil si et overskudd på NOK 4 302,-. Samtidig har vi redusert klubbens gjeldsbelastning med nær 1,2 million kroner. Fra og med 2015 vil regnskapsog budsjettrutiner kunne følges opp avdelingsvis fra måned til måned. Med sesongstart allerede 15. mars 2014 og 8 måneders drift uten noen avbrekk frem til midten av november, er banen besøkt av rekordmange gjestespillere. Dette har gitt et meget positivt utslag på klubbens greenfeeinntekter. Vi har hatt gjestespillere fra en rekke klubber, og bare samarbeidsavtalen med Aftenposten og A-kort har gitt oss 927 gjestespillere i løpet av sesongen. Vestfold Golfklubb er den klart mest besøkte banen i regionen. Flest gjestespillere fra våre naboklubber kommer fra Nøtterøy GK (457), Sandefjord GK (192), Larvik GK (145) og Borre GK (122). 4

5 Styret har avholdt til sammen 8 ordinære styremøter og én strategisamling med de ansatte 7. november Sportslige resultater Vestfold Golfklubb er et idrettslag som satser på breddeidrett. Medlemsmassen og aktivitene er godt fordelt blant de helt unge til de godt voksne. Dette har gitt meget gode sportslige resultater både for den yngre og eldre garden av spillere. Alle våre fire lag Elite kvinner og menn og Junior jenter og gutter har vist spill av klasse, som vi alle er stolte av. Alle de fire lagene har kvalifisert seg til eliteserien i I 2014 er dessuten Vestfold GK utpekt som klubben med landets beste juniorlag. Også våre seniorspillere kan fremvise meget hyggelige resultater i I tillegg til de mange gode enkeltresultatene fra våre junior- og seniorspillere, har klubben også fått vår første kvinnelige, profesjonelle spiller på Europa Touren nemlig Tonje Daffinrud. Hun kvalifiserte seg på første forsøk. Vi gratulerer! Medlemmer Det sterke frafallet av medlemmer synes å ha stoppet noe opp. Per 31. desember 2014 har klubben 1152 medlemmer. Dette er en netto nedgang på 16. Det er størst frafall på 18-hullsbanen, mens 9-hullsbanen har størst økning. Dette er en utvikling som bekymrer styret. Dersom vi skal opprettholde den standarden vi ønsker med baneanlegget, sportslige resultater og det gode miljøet, trenger vi flere medlemmer. På den annen side kan vi si oss fornøyd med vårt spesialopplegg for nye og uerfarne golfere med Bli en god golfer på Det 3-årige programmet har hatt til sammen 117 deltakere på trinn 1 og 2 i løpet av 2014-sesongen. Dette gir oss på sikt en god tilgang av nye medlemmer. Årsaken til utmeldelse er som oftest begrunnet med at en ønsker å spille på en bane som ligger geografisk nærmere. At noen klubber har operert med særskilt lave kontingenter og prøvemedlemskap, har også hatt sin innvirkning. Den generelle interessen for golf har også vært på retur de senere årene. Andre begrunner utmeldelse med tidsbruken. Alder og sykdom er også en faktor som gjør seg gjeldende. Styret håper at klubbens mange medlemsfordeler, med blant annet gratis baller på driving rangen og samarbeidsavtaler om redusert greenfee på andre baner, vil gi økt tilgang av nye medlemmer. Fra 2015-sesongen vil klubben også kunne tilby gratis instruksjon og trening for dem med 26 og over i hcp. Gruppetreningen er lagt opp i samarbeid med headpro George Beal og klubbtrener Geoff Dixon, og vil ledes av instruktører med Trener 1-kompetanse. Ansatte og arbeidsmiljø Vestfold Golfklubb har per i dag 3 ansatte på driftsiden, 1 i administrasjon 2 på henholdsvis 80 og 50 prosent i Caféen og 1 trener og adm leder av Regionalt Kompetansesenter. Av de 7 ansatte er 3 kvinner. I tillegg til de fast ansatte har klubben hatt 8 sesongarbeidere av ulik varighet til vedlikehold av banen i perioden mars - oktober. Golfsenteret Vestfold AS har hatt ansvaret for booking. 5

6 Sykefraværet i 2014 var 1% for de fast ansatte. Det ytre miljø Klubbens virksomhet har ingen forurensende effekt på det ytre miljøet. Økonomi Resultatet i 2014 gir et overskudd på NOK 4 302,-. Noe som vi kan betegne til et nær 0-resultat. Det var budsjettert med et lite overskudd på NOK ,-, til tross for uendret medlemskontingent. Styret har gjennom hele sesongen driftet klubben med stramme tøyler. Det er gjort en rekke innsparinger og driften er forsøkt effektivisert på alle områder der det har vært mulig. Resultatforbedringen er tross alt betydelig sammenlignet med fjorårets (2013) resultat - som ga et underskudd på vel NOK 1,5 millioner. I forhold til budsjett er det særlig greenfeeinntekter som slår ut positivt. Her har inntektene økt med vel NOK ,- i forhold til budsjett. Både kontingentinntekter og cafédrift ligger over det budsjetterte, mens sponsor- og øvrige inntekter ligger under det budsjetterte. Sum kostnader er på den annen side nær én million over det budsjetterte. Det skal dog påpekes at klubben i løpet av 2014-sesongen har redusert den samlede gjeldsbyrden med NOK ,-, fordelt med NOK ,- på langsiktig gjeld og NOK ,- på kortsiktig gjeld. Det er fortsatt behov for stram drift av klubbens virksomhet. Klubbcafé Det er fremdeles stor tilfredshet blant klubbens medlemmer med at klubben har overtatt driften av klubbens café. Det er også bare positive tilbakemeldinger både blant medlemmer og kunder til cateringvirksomheten over service, prissetting og kvalitet. Restauranten har hatt en samlet omsetting på vel NOK 1,5 millioner. Regionalt kompetansesenter Norges Golfforbund har fornyet samarbeidsavtalen med Vestfold Golfklubb som Regionalt Kompetansesenter for Sør/Østlandet i Det har bare kommet positive signaler fra NGF om hvordan Vestfold GK skjøtter oppgavene med å lede RKS-et. Det er til sammen 29 klubber som er tilsluttet RKS-et i Vestfold GK. Budsjett 2015 Inntekter: Styret har tatt utgangspunkt i medlemsmassen per 1. januar 2015 (1152 medlemmer) som er en netto avgang på 16 medlemmer sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det er videre budsjettert konservativt med 30 nye medlemmer i løpet av 2015-sesongen. Styret foreslår at klubbens årskontingent heves med NOK 500,- sammenlignet med Det vil si en årskontingent på NOK 7 500,- for fullt betalende på 18-hullsbanen. Norsk Golf og NGF-avgift kommer i tillegg. De øvrige kategoriene av medlemskap korrigeres prosentuelt (7,15%) på linje med økningen på 18-hullsbanen. Selv med en økning av kontingenten vil Vestfold GK være konkurransedyktig med hensyn til pris sammenlignet 6

7 med andre klubber vi kan sammenligne oss med. Styret foreslår at de av våre medlemmer som er gitt fritt medlemskap - ansatte, æresmedlemmer, livsvarig medlemskap etc. - fra 2015-sesongen selv betaler for Norsk Golf og NGF-avgiften. Styret foreslår å fortsette det 3-årige tilbudet Bli en god golfer på Tilbudet gir et pris- og innholdsmessig fortrinn til Vestfold GK sammenlignet med alle konkurrerende klubber i distriktet. Opplæringstilbudet til nye og uerfarne golfere må betegnes som en suksess. Ordningen med gratis baller på driving rangen foreslås videreført. Etter styrets oppfatning er ordningen med rangeballer et meget positivt bidrag til økt rekruttering og er en positiv, miljøskapende faktor av stor betydning. Styret har også besluttet å innføre gratis trening for klubbens medlemmer som har 26 og over i handikapp. Treningen styres og administreres i samarbeid med headpro. Treningen vil ledes av instruktører med Trener 1-kompetanse. Styret mener dette er et positivt virkemiddel som hjelper og støtter medlemmer som ønsker å forbedre teknikk og spill til et høyere nivå. At klubben er gitt status som RKS-klubb, har gitt økt renommé både lokalt og nasjonalt. Styret mener at klubben har en riktig sammensetning av medlemsfordeler, konkurransemessige priser og et komplett golfanlegg av høy standard. Dette fører til økt tilhørighet og et godt miljø, som igjen skaper økt rekruttering og økonomisk trygghet for klubben. Kostnader: Styret har lagt til grunn et stramt og nøkternt budsjett for Det gjelder både for drift, investeringer og på personalsiden. Årsaken til dette er at vi fortsatt opplever et meget usikkert marked i et område der det er stor konkurranse i rekruttering av medlemmer. Vi ser tross alt positivt frem til en ny golfsesong i Vestfold Golfklubb. Resultat Budsjettet for 2015 viser et positivt resultat på NOK ,-. Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift av klubben. Styrets oppfatning er at det ikke er noen forhold som tilsier noe annet. Styret Styret er ikke fornøyd med at vi ikke oppnådde budsjettert resultat for 2014-sesongen. Selv om vi fikk et lite overskudd på NOK 4 302,-. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet og balanse med tilhørende noter et riktig bilde av klubbens stilling per 31. desember Styret har gjennomført en nødvendig oppjustering av klubbens regnskapssystem, rapporterings- og oppfølgingsrutiner. Vestfold Golfklubb har en meget sterk posisjon i regionens golfmarked. Dette gjelder spesielt for selve golfanlegget og banens kvalitet, og ikke minst tilbudet av ulike medlemsfordeler. Styret mener at klubben nå er på et riktig spor med hensyn til drift og økonomisk grunnlag. Vi ser frem til en ny og positiv 2015-sesong. 7

8 Styret vil også rette en spesiell stor takk til alle medlemmene som har stilt opp med dugnad og frivillig innsats. Medlemmene har lagt til grunn et stort engasjement og innsatsvilje som vi setter meget stor pris på. Det frivillige arbeidet fra medlemmene representerer betydelige verdier for klubben både økonomisk og miljømessig. Tusen takk til dere alle! Vear, 28. januar 2015 Bjarne Kihle Frank Christensen Roy Helge Simonsen Styreleder Nestleder Styremedlem Morten Hassum Sidsel Bjerkøy Fredrik Aafos Styremedlem Styremedlem Styremedlem 8

9 Resultatregnskap Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 Kontingenter Salgsinntekter cafe Greenfees Sponsorinntekter Øvrige inntekter Sum inntekter Varekostnader Cafè Turnering- og treningskostnader Lønnskostnad Administrasjonskostnader Avskrivning på varige driftsmidler Banekostnader Sum kostnader Driftsresultat Renteinntekter Pantegjeldsrenter Andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Anvendelse av årsresultatet Til kapitalkonto Sum anvendelse

10 Balanse Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2014 Balanse Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner Prosjekter under arbeid Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer Varelager Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

11 Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2014 Balanse EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note Opptjent egenkapital Kapitalkonto Årets resultat Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig finansiering Obligasjonslån 4,5, Sum langsiktig finansiering Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Vear, I styret for Vestfold Golfklubb Bjarne Kihle Styreleder Sign Frank Christensen Nestleder Sign Morten Hassum Sidsel Bjerkøy Styremedlem Styremedlem Sign Sign Fredrik Aafos Roy Helge Simonsen Styremedlem Styremedlem Sign Sign 11

12 Noter Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2014 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper, vesentlige regnskapsposter Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak gjeldende pr. 31.desember I henhold til NIFs reglement er klubben definert som stor idrettsorganisasjon. Det følger således av regnskapslovens 1-2 å følge bokføring etter regnskapslovens bestemmelser. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Utsatt skatt og skattekostnad Vestfold Golfklubb har ihht. Skattelovens 2-32, 2.ledd fritak for å betale formues- og inntektsskatt. Fritaket innebærer også fritak for å innlevere selvangivelse til likningsmyndighetene. Note 2 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser mm Lønnskostnader mm : Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte: 8 8 Klubben har ikke ansatt daglig leder. Revisor Honorar til revisor fordeler seg slik: Ordinær revisjon Tilleggstjenester Sum innkl. mva

13 Noter Vestfold Golfklubb Årsregnskap 2014 Noter Note 3 -Varige driftsmidler Varige driftsmidler: Golfbane Klubbhus, bygg m.m. Vanningsanlegg Parkeringsplass Inventar/utstyr Maskiner Sum Anskaffelseskost Tilgang Reklassifisert driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger Avgang driftsmidler pr Akkumulerte avskr Balanseverdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan 2% - 20% 2-15% 5-10% 4 % 33 % 20 % Note 4 - Gjeld Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Note 5 - Pantstillelser og garantiansvar Pantstillelser Balanseført gjeld som er sikret ved pant ol Obligasjonslån 0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Sum Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Golfbane Klubbhus/ Driftsbygning Vanningsanlegg Sum Note 6 - Obligasjonslån Obligasjonslånet fra klubbens medlemmer som på årsmøtet for 2005 ble besluttet avviklet og tilbakebetalt. Lånet er nå avviklet. Note 7 - Egenkapital Egenkapital Resultat Egenkapital Note 8 - Skattetrekkmidler Saldo på skattetrekkonto per er kr

14 Revisors beretning KPMG AS Telephone Thor Dahlsgt. 1-3 Fax P.O. Box 150 Internet N-3201 Sandefjord Enterprise MVA Til årsmøte i Vestfold Golfklubb REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Vestfold Golfklubb som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav, og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Vestfold Golfklubb per 31. desember 2014 og av resultater for regnskapsåret, som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Offices in: KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening. Oslo Alta Arendal Bergen Bodø Elverum Finnsnes Grimstad Hamar Haugesund Knarvik Kristiansand Larvik Mo i Rana Molde Narvik Sandefjord Sandnessjøen Stavanger Stord Straume Tromsø Trondheim Tynset Tønsberg Ålesund 14

15 Revisors beretning 2014 Vestfold Golfklubb Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Sandefjord, 2. februar 2015 KPMG AS Frode Bohlin Lea Statsautorisert revisor 15 Side 2 av 2

16 Årsrapport kontrollkomitéen Kontrollkomitèen har bestått av følgende: Henrik Lunde leder Gard Hansen Susann Heimdal Det har vært ett møte i løpet av sesongen 2014 Henrik Lunde Leder Hole-in-one -sesongen april Sander Blikom Hagen hull 7 18 hullsbanen 04. mai Thor-Arne Holme hull hullsbanen 26. mai Rune Myhre hull 3 18 hullsbanen 29. juni Henrik Vangdal hull hullsbanen 30. juni Jan Egil Andresen hull hullsbanen 17. august Anne Kirsti Røssland hull 7 18 hullsbanen 20. september Johann O Jonsson hull 7 18 hullsbanen 21. september Rell Rune Loraas hull 3 18 hullsbanen 29. september Stein A Nilssen hull hullsbanen 11. oktober Jack Einar Kaase hull hullsbanen Vi gratulerer alle sammen! 16

17 Styrets forslag til kontingenter (Kontingentene inkluderer NGF-avgift på kr. 362,-) Kategori 1 Aktive medlemmer fra 22 år (født 1993 og tidligere) Årskontingent kr Innmeldingsavgift kr 500 Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 675 Kategori 2 Passive medlemmer m/spillerett kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 315 pluss halv greenfee på begge baner Kategori 3 Passive medlemmer seniorer kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 140 Passive medlemmer juniorer kr 320 pluss full greenfee på begge baner NB! Man må først ha vært aktiv før man kan melde seg passiv. Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7 Aktive juniormedlemmer til og med 18 år Årskontingent (født 2003 og senere) kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 216 Årskontingent (født ) kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 260 Aktive ungdomsmedlemmer år Årskontingent (født ) kr Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 328 Aktive medlemmer år under utdanning eller militæret Årskontingent (født ) kr Innmelding kr 500 Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 362 Medlemmer under utdanning eller militæretmå søke på nytt innen 1. januar hvert år om redusert kontingent og/eller utsettelse med betaling av innmeldingsavgift. Aktive medlemmer 9-hullsbanen Årskontingent kr Innmeldingsavgift kr 500 Ved avtalegiro (inkl alt) pr mnd kr 362 Halv greenfee på 18-hullsbanen NB!! Alle medlemmer blir belastet med et administrasjonsgebyr på kr 50,- ved første fakturering. Flere opplysninger om oss finner du på var hjemmeside 17

18 Valgkomitéens innstilling for 2015 Leder: Bjarne Kihle gjenvalg for 1 år Nestleder: Karsten Røssland (1. av 3 år) Styremedlemmer: Roy Helge Simonsen (2. av 3 år) Fredrik Aafos (3. av 3 år) Sidsel Bjerkøy (3. av 3 år) Rune Myhre (1. av 3 år) Varamedlemmer: Einar Koren på valg for 1 år Monica Stener på valg for 1 år Kontrollkomité: Henrik Lunde på valg for 1 år Gard Hansen på valg for 1 år Susann Heimdal på valg for 1 år Valgkomitéen forslår også i år at det nye styre t selv velger representanter til: Norges Golfforbunds ting (2. hvert år) Vestfold idrettskrets årsmøte Stokke idrettsråd Valgkomiteen: Marianne Eidsmo Erik Berg Reidun Aas Johansen Sign Sign Sign Styrets forslag til revisor 2015: Styret foreslår KPMG som klubbens revisor Styrets forslag til ny valgkomité: Erik Berg Reidun Aas Johansen Morten Hassum Frank Christensen (Vara) 18

19 Årsrapport fra Banekomitéen Aldri har vi vel hatt en så lang golfsesong, fra åpning 15.mars til medio november. Med den varmeste sommeren vi har hatt, med temperaturer vi vanligvis finner på sydligere breddegrader. Den tidlige sesongåpningen gjorde at det ble travelt med å få satt i gang med alt som måtte gjøres. Det ble en travel start på sesongen og heldigvis har vi en gjeng som alltid stiller opp for å få gjort nødvendig arbeid. Det tok litt tid for oss å få etablert de nye teestedene for 43. Det er nå i første omgang lagt ut matter og vi håper dette vil føre til at flere medlemmer på indrebanen vil vurdere å bruke 18 hulls banen mer. Gledelig er det også å se at flere og flere har tatt i bruk de kortere teestedene ( 49, 52 og 55). Slitasjen har blitt stor på de kortere teestedene og det medfører at vi bør utvide disse for en del av hullene fremover. Greenene er alltid samtaleemne blant golfere og vi har hatt noen utfordringer i sesongen. Vi sådde inn Rødsvingel etter den harde fjorårsvinteren, men den klarte ikke å etablere seg godt nok og det ble Tunrapp som ble den dominerende gressorten på greenene. Det var grønt å fint å se på, men dessverre ble den borte på store områder på greenene pga av soppskader (antraknose pga den sterke varmen). Vi sådde derfor inn mer frø, men det klarte ikke å etablere seg tilfredsstillende i løpet av sesongen. Greenene ble derfor ikke av den kvalitet vi ønsker de skal være. Det viste seg at Rødsvingel ikke er «aggressiv» nok mot Tunrapp og vi må derfor for 2015 sesongen velge en annen strategi. Vi har sett på og vurdert forskjellige typer gress som vil gi oss bedre greener. Det er mange varianter og muligheter og dermed også mange faktorer som må veies opp mot hverandre, da egenskapene og skjøtsel av de forskjellige gresstypene varierer veldig. Vi har vært i kontakt med en del greenkeepere på andre baner, vi har vært å sett på andre baner, lest forskningsrapporter og kommet frem til at vi må så inn en krypkvein variant. Det foregår mye forskning flere steder i landet ( og i verden for øvrig) på gresstyper. Vi er så heldig å ha Agnar Kvalbein i banekomiteen hos oss og han har bidratt med det nyeste innen forskning for at vi skal få tilbake greener av en kvalitet på høyde med baner vi kan sammenligne oss med. Hvis vi ikke lykkes med resåing av krypkvein for å få en ønsket kvalitet på greenene, må det gjøres en drastisk og kostbar jobb. Vi trenger også en utbedring av bunkere, da spesielt greenbunkere. Vi ønsker og håper å få til en renovering av en del av disse foran kommende sesong. Vi var også uheldig å få lynnedslag som tok knekken på vanningsanlegget og styring av dette. Dette er nå utbedret og vi har dermed fått et mer moderne anlegg som gir bedre styring og riktigere muligheter for vanning. Får vi en like varm og tørr sommer for kommende sesong, er det helt nødvendig å ha vanningsanlegget i orden. Treningsfeltet får i år nytt nett mot øst, da det vi hadde nærmest har gått i oppløsning. Treningsgreenen ved driftsbygningen har blitt reetablert med en blanding av Rødsvingel og krypkvein og det blir spennende så hvordan den blir for kommende sesong. Når det gjelder snuing av banen og en ny bod for marshalletjenesten har det så langt bare gitt positive tilbakemeldinger. Banemannskapene og alle frivillige gjør en fantastisk jobb på anlegget vårt, og vi kan ikke få fullrost de nok, takk for den flotte jobben dere gjør! Banekomitèen har i år bestått av Tom Barland, Solveig Moen, Agnar Kvalbein, Oddbjørn Tidemann og Tor Henning Wik. Banekomitéen. 19

20 Årsrapport fra Damekomitéen Styret i Damegruppa har denne sesongen bestått av: Monica Stener Leder og webansvarlig Inger Butler Wang Sekretær Eva Dahl Premieforvalter Britt Jahre Styremedlem Kirsten Bogen Styremedlem Grethe Skaug Styremedlem Grethe J. Jacobsen Styremedlem Komitéen har holdt 5 møter i løpet av året. Alle turneringene er lagt inn av gruppen. 2 og 2 av gruppens medlemmer har hatt ansvar for scoreregistrering 5/6 dager hver. Sesongen har vært gjennomført med tradisjonelle turneringer. Klasseinndelingen er endret: A 18,4, B 18,5 26,4, C 26,5 36, D Det har vært arrangert 21 damedager, hvorav 1 på 9-hulls banen. I år har det totalt vært 572 startende, med et snitt på 27. På topp var 19/6 med 40 spillere hvorav 10 inviterte gjester fra andre klubber. På bunn 12 spillere 8/5. Vi har hatt flest stableford single konkurranser. I tillegg har vi hatt Pink Lady for lag og 3 turneringer der klassene A og A/B har spilt slaggolf/cd stableford og 1 turnering der klassen A har spilt slag fra Tee 52 med tanke på klubbmesterskapet. 4 av damedagene har vært med middag og premieutdeling. På den første middagen ble handicapkruset for 2012 delt ut til Alma Elise Myhre igjen, og på den andre middagen ble handicapkruset for 2013 delt ut til Bjørg Solum Andersen. På 3 av disse dagene har vi hatt uhøytidelige turneringer over 9 hull (Texas Scramble) med start på ettermiddagen for å få med flest mulig av de som jobber. 19. juni inviterte vi damer fra de andre Vestfoldklubbene til shotgunturnering enten 18 hull på hovedbanen eller 9 hull på den indre banen og hyggelig samvær med reker etter turneringen. OOM har gått over 11 runder der de 5 beste teller. Vinnere av våre pokaler ble i år: Juni Pokalen Grethe Skaug Fair Lady Pokalen Britt Jahre Bergliot Skaugens Skål Wenche Andersen Order Of Merit Wenche Andersen Startiden på damedagene har vært kl og ( fra september). Påmeldingssystemet med liste i Proshop fungerer bra. De aller fleste husker å melde seg på turneringen i Golfbox hjemmefra. Dette er nødvendig for å gjøre jobben enkel for oss som registrerer score. Vi ber alle om å være nøye med å fylle ut scorekortet med medlemsnummer, navn og handicap. I tillegg bør alle regne ut stablefordpoeng, spesielt av hensyn til Georges ekstrakonkurranse. Startavgiften har vært 60 kroner. Vi har sendt e-post til alle damene i klubben før hver damedag med middag både for å få flere til å møte opp på middagene og for å minne om påmeldingsfristen. Vi har fortsatt med mandagsopplegget. Dette er gjennomført 6 mandager. Invitasjon er sendt på e-post til alle damene i klubben og alle damer som har gjennomført «Veien til golf» i fjor og i år. Plakater om opplegget er satt opp ved ballautomaten, 1. tee på indre bane, startbod 20

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Styrets beretning for året 2013

Styrets beretning for året 2013 ÅRSBERETNING 2013 Styrets beretning for året 2013 Styret for 2013 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer Vara Vara Harald Horne Geir Andersen Dag W.Eriksen Ragnar B. Johansen Anne

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe

Detaljer

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

REGIONSTING 15. april 2015

REGIONSTING 15. april 2015 NVBF NORGES VOIIEYBAIIFORBUND REGION ØST AKERSHUS, BUSKERUD, HEDMARK, OPPLAND, OSLO, TELEMARK, VESTFOLD OG ØSTFOLD REGIONSTING 15. april 2015 Idrettens Hus Ullevål stadion, kl 18:00, møterom 2004 i 2.

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine

BorreGolfer n. Den lykkelige tid... Prøvemedlemskapet gir deg fri spillerett på 9- hulls banen Gamle Back-Nine BorreGolfer n Våren 2006 Foto: Per Ervik Den lykkelige tid... Forventningsfull. Det er hva jeg er like før sesongenen starter. Det er en slags kriblende og undrende tid - og nå er den her - den lykkelige

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Årsrapport 2013/2014

Årsrapport 2013/2014 Årsrapport 2013/2014 Aker Achievements årsrapport 2013/14 Innhold 4 Ord fra styrets leder 6 Dette er Aker Achievements 8 Investeringsområder 8 Elite: Stolte øyeblikk 10 Bredde: På lag med klubbene 12 Ansatte:

Detaljer