2.5. KULTURVERNKONFERANSE Oslo Militære samfund: Historiens kvinner og menn. Seminar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.5. KULTURVERNKONFERANSE 16.03.13 Oslo Militære samfund: Historiens kvinner og menn. Seminar."

Transkript

1 1

2 2 3 ÅRSMELDING 2013 FORTIDSMINNEFORENINGEN VESTFOLD AVDELING 1.1 STYRET Leder: Ragnar Kristensen, Larvik Styremedlemmer: Stein Idar Hagen (nestleder), Larvik Elisabeth Holmsen, Åsgårdstrand Bjørn Torkildsen, Tønsberg Connie Didriksen, Nøtterøy Varamedlemmer: Kirsti Austad, Sandefjord Jan Reime Kristiansen, Stavern Nanne Roseng, Åsgårdstrand Dag Johnny Lian, Andebu Sven Andersen, Eidsfoss Torun Simmelhag, Tønsberg Observatør: Lars Egeland, Tønsberg Valgkomité: Tore Næss, Andebu Brit Berggreen, Sandefjord Tove Lisbeth Vasvik, Larvik 1.2 ANDRE VERV Kasserer: Ingeborg Bjørgen, Nøtterøy Referent er Kirsti Austad. Arkivansvarlig Elisabeth Holmsen. Styreleder besørger innkalling. Regnskapsansvarlig: Tove Lisbeth Vasvik, Helgeroa Revisor: Laila Bengson, Nøtterøy 1.3. MEDLEMSTALL: 234 betalende medlemmer LOKALER Foreningen har midlertidig sitt arkiv i leiet lagerbod i Basa lagerutleie på grunn av ombygging på det tidligere fylkesmuséet. Vi vurderer ulike lokaliseringsalternativ. Møter holdes hjemme hos styremedlemmene. 1.5 ANSKAFFELSER: Ingen anskaffelser ut over vanlig kontorrekvisita / vedlikehold. 2. MØTER, REPRESENTASJON 2.1. ÅRSMØTET Årsmøtet avholdt på Villa Møllebakken i Tønsberg. Årsmøtesakene med valg ble gjennomført. Det var servering av waleskringle og kaffe, og det ble holdt foredrag av Marie Olaussen om Fattighuset i Holmestrand. Verneprisen ble delt ut. 2.2 VERNEPRISEN Verneprisen ble delt ut til Stiftelsen Villa Møllebakken. 2.2 STYREMØTER: Styret har hatt 11 møter og ellers holdt kontakten pr. telefon og epost. 2.3 REPRESENTANTSKAPSMØTET Molde i Møre og Romsdal. Avdelingen deltok med tre delegater. Ragnar Kristensen, Stein Hagen og Connie Didriksen. 2.4 LEDERMØTET Deltagelse på ledermøte i Dronningens gate, Oslo ved Connie Didriksen KULTURVERNKONFERANSE Oslo Militære samfund: Historiens kvinner og menn. Seminar AVDELINGEN DELTAR I: EIDSFOS Styret i stiftelsen Eidsfos hovedgård. Elisabeth Holmsen med vara Eva Torkildsen KULTURMINNEPRISEN Vestfold fylkeskommune la ned Kulturminnepriskomiteen i løpet av året. 3. VIRKSOMHET 3.1. EGEN VIRKSOMHET: AVDELINGENS NETTSIDE Webmedarbeidere velges av styret. Webansvarlig er juridisk ansvarlig for websidens innhold. Redaktør: Bente Bjerknes, webansvarlig: Ragnar Kristensen, Webmedarbeider: Stein Idar Hagen Redaksjon: Elisabeth Holmsen, Karine Huseby. Pga. sykdom har nettsiden ligget nede i løpet av Besøket var i startåret 2005, og økte til besøkende i 2006 til i 2007, i 2008 til , i 2009 var tallet For året 2010 var tallet og for 2011 var antall besøkende Antallet besøkende i 2012 var Totalt siden starten i 2005 har nettsiden vært besøkt av faktiske lesere MEDLEMSRETTEDE TILTAK BYGNINGSVERNSENTER Telefoniske henvendelser med mindre spørsmål er besvart MEDLEMSVERVING Ingen spesiell aktivitet dette året, men medlemstallet er redusert fra 239 til MEDLEMSBLAD Avdelingen gir ut eget medlemsblad parallelt med websiden. Medlemsbladet heter Vestfoldnytt og første nummer utkom i august/ september Bladet er normalt på 12 A5 sider i farger og frankeres etter masseutsendelsesavtale med postverket. Utsendelser skal om mulig kombineres med reklame/ info om medlemstur, årsmøte etc. Totalt utkom 1 nummer i I tillegg ble det sendt ut en egen invitasjon til medlemstur til Barkevig jernverk BYVANDRING SANDEFJORD Boken som ble nytrykket i 2010 ligger også i år ute for salg hos bokhandlere i Sandefjord. Våre medlemmer kan kjøpe boken direkte fra avdelingen til redusert pris MEDLEMSTUR Vandring på Barkevik på Brunlanes med lunsj i det grønne. Guide Tor Bjørvik. Sommerturen ble Arrangert av Jan Reime Kristiansen m.fl. Omvisning på det gamle jernverket i Barkevik jernverk, nord for Helgeroa i Larvik Kommune. Et tidligere industriområde Masovn og smie anlagt omkring 1740, som filial av Fritzøe jernverk i Larvik. Lokalhistoriker Tor Bjørvik var guide på turen og fortalte inngående om Barkevik jernverk. Med sin kunnskap om ressurser i utmarka og bruken av disse i ulike tidsperioder, kjenner han skogsterrenget godt, og fortalte om tidligere tiders bruk av dette stedet. Turen gikk langs kyststien, inn til Ødegården. Totalt 17 deltagere hadde en strålende dag. Medbrakt lunsj ble fortært sammen med duft av liljekonvaller og andre blomster, sjøluft, solskinn m.m. Stor takk til vår utmerkede omviser ( som

3 4 5 forøvrig fikk kongens fortjenestemedalje 21.april 2013, for sin omfattende formidlingsvirksomhet) JULEAVSLUTNING Ingen juleavslutning dette året ARRANGEMENTER Visning og folkemøte i Åsgårdstrand menighetshus med filmen Sørlandsrefseren. Samarbeide med vellaget. Foreningen var representert i panelet REPRESENTASJON Avdelingen sendte tre representanter til den tradisjonelle julebispen i hovedadministrasjonens kontorer i Dronningens gate i Oslo. Anledningen benyttet til faglig kontakt og nettverk. 4. ENGASJEMENT / UTTALELSER 4.1 ENGASJEMENT Deltagelse på medvirkningsmøter kommuneplan Tønsberg Deltagelse på medvirkningsmøte reguleringsarbeide for Herregården/Mesterfjellet, Larvik. Deltagelse på Kulturløft III mars UTTALELSER/BREV HORTEN Til Horten kommune. Uttalelse til kommuneplansamt til kommunedelplan for Horten sentrum. Bedre reguleringsplan for gamle Åsgårdstrand. LARVIK Til Larvik kommune. Innspill til oppstart av reguleringsplan for Herregården/Mesterfjellet Til Larvik kommune. Innspill til kommuneplanens samfunnsdel NØTTERØY Til Nøtterøy kommune. Innspill til planoppstart Oserød. TØNSBERG Til Tønsberg kommune, planutvalg. Riving av Elevhjemmet Til Byantikvaren (Bya) Oslo Til Bya Bergen Til Bya Trondhjem Til Hordaland fylkeskommune Alle vedr. vernevurdering av Elevhjemmet i nasjonal kontekst relatert til respektive lokale forekomster Til Riksantikvaren vedr. Elevehjemmet. Verneverdi Til Stiftelses og lotteritilsynet vedr. Elevhjemmet statutter. Diverse epost utsendelser og korrespondanser i samme sak til bl.a. Helse region Øst. ANDRE ADRESSATER Til Vestfold fylkeskommune. Høringsuttalelse til RPBA. Regional plan for bærekraftig arealplanlegging Til hovedstyret vedr. erverv av Garnisonssykehuset Ril Rådmannen Larvik kommune vedr. erverv av Garnisonssykehuset BEFARINGER: Befaring av Elevhjemmets interiører. Befaring av Garnisonssykehuset med hovedstyreleder og generalsekretær. Befaring Rådhusgata 15. Sandefjord. Befaring av planlagt boligområde Skjellvika, Sandefjord. Befaring av Stasjonsveien 5, Lauve stasjon, Tjølling 4.5. UTTALELSER OG OPPSLAG I MEDIA Uttalelser og oppslag hvor avdelingen er nevnt eller selv er hovedoppslag: Tønsberg Blad. Verneprisen til Ville Møllebakken NRK Østafjells Garnisonssykehuset Tønsbergs Blad: Hovedoppslag om Fortidsminneforeningen som vil Styrets signatur 24 mars 2014: Ragnar Kristensen, leder Stein Hagen, styremedlem redde Elevhjemmet fra riving. Ytterligere oppfølginger videre utover året ØstlandsPosten: Leserbrev støtter Fortidsminneforeningens forslag om overtagelse av Garnisonssykehuset ØstlandsPosten oppslag: Fortidsminneforeningen ber om offentlig overtagelse av prekestolen fra Larvik kirke ved salg av forsamlingslokalet i Herregårdsbakken, Larvik. Bjørn Torkildsen, styremedlem Connie Didriksen, styremedlem Elisabeth Holmsen, styremedlem REVISJON

4 6 7 REGNSKAP INNTEKTER 2013 REGNSKAP UTGIFTER 2013 Medlemskontingent Arrangementer, deltageravgift Tilskudd MVArefusjon fra FMF Renteinntekter Salg bøker trykksaker Frivillighetsregisteret Sum inntekter Overskudd Aktive pr Saldo kontoutskrift Kasse Beholdning pr SIGNERT REGNSKAP Inntekter ,00 675, ,00 107,97 421, ,97 Budsjett , , ,00 100, , , ,00 Årsmøte/st.møte/arr. Representantskapsmøte Kjøregodtgjørelse/reiseutgifter Telefon, internett, nettside Porto Diverse gaver/kontingenter Kontorutstyr/rekvisita Trykksaker/Vestfoldnytt Ekstern bistand prosjekt Kontoretablering Bankgebyr Passiva pr Beholdning pr Overskudd Beholdning totalt BUDSJETT 2014 Inntekter Medlemskontingent Arrangementer Salg bøker/trykksaker Renteinntekter 100 MVA refusjon Frivillighetsregisteret Tilskudd Utgifter 3 210, , ,00 220, , , , ,25 Budsjett 4 100, ,00 Utgifter Representantskapsmøte Arrangementer Trykksaker/Vestfoldnytt Kjøregodtgj./reiseutgift er Telefon/internett Porto Kontorutstyr/rekvisita Ekstern bistand prosjekt Kontoretablering Totalt Totalt Merknad: Ekstern bistand til prosjekt er utgifter til takstmann og utarbeidelse av tilstandsrapport for Garnisonssykehuset. Eventuell overtagelse av Garnisonssykehuset vil fordre ny gjennomgang av budsjettet.

5 8 VALG 2014 VALGKOMITEENS INNSTILLING 2014 Leder velges for 1 år: Ragnar Kristensen, Larvik Styremedlem velges for 2 år: Stein Hagen, Larvik Styremedlem velges for 1 år: Bjørn Torkildsen, Tønsberg Styremedlem. velges for 2 år: Elisabeth Holmsen, Åsgårdstrand Varamedlemmer velges for 1 år: 1 Jan Reime Kristiansen, Stavern 2 Sven Andersen, Eidsfoss 3 Torun Simmelhag, Tønsberg 4 Per Evtun, Tønsberg 5 Kirsti Austad, Sandefjord 6 Nanne Roseng, Åsgårdstrand Observatør velges for 1 år: Lars Egeland, Tønsberg Revisor velges for 1 år: Laila Bengson, Nøtterøy STYRETS INNSTILLINGER 2014 Valgkomite velges for 1 år: 1 Tore Næss, Andebu 2 Tove Lisbeth Vasvik, Helgeroa 3 Dyveke Bast Stavern Representantskap velges for 1 år: 1 Ragnar Kristensen, Larvik 2 Connie Didriksen, Tønsberg 3 Åpent VEDTEKTER Avdelingens gjeldende vedtekter kan leses og lastes ned som pdf fil fra denne webadressen: Fortidsminneforeningens sentrale lover finner du her:

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011

kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 fortidsminneforeningens årsmelding kalenderåret 2010 godkjent av representantskapet 2011 Årets høydepunkt for Fortidsminneforeningen ble markeringen av at arbeidene på Urnes stavkirke var fullført. Riksantikvarens

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

Årsmøte i Viken INNKALLING TIL. Formannen Revisor Øystein Haram (Ikke på valg)

Årsmøte i Viken INNKALLING TIL. Formannen Revisor Øystein Haram (Ikke på valg) Årsmøte i Viken Nok et år er gått og det er tid for årsmøte igjen. Vi håper i år som i fjor at mange tar seg tid til å komme på årsmøtet i skur 28 den 5. februar 2003. Det kanskje den dagen i året da vi

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Det Norske Orgelselskap

Det Norske Orgelselskap Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Drammen 4.-6. mars 2011 Fredag 4. mars Kl. 18.00: Velkomst i Bragernes menighetshus med kaffe og frukt Kl. 19.00: Konsert og presentasjon av orglene i Bragernes kirke

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLELSE. Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag LØRDAG 28. FEBRUAR 2009 KL 1300. Møtet holdes på Uthaugsgården på Uthaug.

ÅRSMØTEINNKALLELSE. Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag LØRDAG 28. FEBRUAR 2009 KL 1300. Møtet holdes på Uthaugsgården på Uthaug. ÅRSMØTEINNKALLELSE Det innkalles herved til årsmøte i Yrjar Heimbygdslag LØRDAG 28. FEBRUAR 2009 KL 1300 Møtet holdes på Uthaugsgården på Uthaug. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune Dagsorden til årsmøte 17. april 2008 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg

Detaljer

Bjerke Storvel www.bjerkestorvel.no post@bjerkstorvel.no 1

Bjerke Storvel www.bjerkestorvel.no post@bjerkstorvel.no 1 Bjerke Storvel www.bjerkestorvel.no post@bjerkstorvel.no 1 BJERKE STORVEL ÅRSBERETNING FOR BJERKE STORVEL 2010/2011 Årsmøtet 2010 ble avholdt på Bjerke nærmiljøsenter 27. april 2010. 11 vel og bosammenslutninger

Detaljer

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD 2013 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2014 Tid: Onsdag 4. juni Frammøtested:

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012)

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012) Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012) Fredag 9. mars VIKTIG: Fredags-programmet er endra Fagerborg kirke er opptatt med generalprøve til

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014

DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 DIS-Hordaland ÅRSRAPPORT 2014 REPRESENTANTER I STYRET OG UTVALG Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Tore J. Mehl Per

Detaljer