SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL"

Transkript

1 SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

2 Dagsorden SJFF Årsmøte Konstituering av møtet Hovedforeningens årsberetning og regnskap fra siste driftsår Styrets beretning Resultatregnskap SJFF... 7 Balanseregnskap SJFF Noter til regnskapet Kommentarer til foreningens regnskap Revisjonsberetning for foreningens regnskap Fiskeutvalget og undergrupper - Beretninger og regnskap Fiskeutvalget Beretning Regnskap Laksegruppa Beretning Regnskap Budsjett Aktiviteter Sjøørretgruppa Beretning Regnskap Ørretgruppa Beretning Regnskap Svartåakomiteen Beretning Regnskap Sjøfiskegruppa Beretning Regnskap Jaktutvalget og undergrupper - Beretninger og regnskap Jaktutvalget Beretning Regnskap Harehundgruppa Beretning Regnskap Lerduegruppa Side Side 2

3 4.2.3 Beretning Regnskap Ungdomsutvalget - Beretning og regnskap Beretning Regnskap Budsjett Jenteutvalget - Beretning og regnskap Beretning Regnskap Seniorutvalget - Beretning og regnskap Beretning Regnskap Hyttekomiteen - Beretning og regnskap Beretning Regnskap Fastsetting av lokalforeningens kontingentandel Styrets budsjettforslag Foreningens arbeidsprogram Innkomne forslag Forslag vedr. kultivering av Svartåavassdraget Forslag om kjøp av lettbåt til foreningen Forslag om ny lokal medlemskontingent Forslag om opprettelse av ettersøksgruppe i SJFF Valg Valg av medlemmer til utvalg, grupper og komiteer Valg av medlemmer til fiskeutvalget og undergrupper Valg av medlemmer til jaktutvalget og undergrupper Valg av medlemmer til ungdoms-, jente- og seniorutvalg Valg av medlemmer til andre utvalg og komiteer Revisorer Valgkomiteen Valg av medlemmer til hovedstyret og utvidet styre Æresmedlem Utnevnelse av æresmedlem Andre påskjønnelser Møtet Vedlegg: SJFF Aktivitetskalender 2015, 12 sider Vedtekter for SJFF, rev. mai 2011, 7 sider Ikke med i protokollen Ikke med i protokollen Side 3

4 Forretningsorden 1. Taletiden begrenses til 5 minutter første gang og 3 minutter andre gang, til samme sak. Dirigenten kan foreslå ytterligere begrensninger, samt: strek satt med inntegnede talere. Etter at strek er satt, er det ikke anledning til å fremme forslag. 2. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten, og være påført forslagsstillers navn. 3. Alle avstemninger foregår i henhold til vedtektene. Hvis det kreves skal valgene foregå skriftlig. 4. Inviterte gjester har talerett. 5. I protokollen fra årsmøtet føres bare opp hvem som har hatt ordet, andre forslag, og vedtakene som fattes. 1 Konstituering av møtet 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent. Kjell Larsen bemerket at dagsorden ble lagt ut for seint 2. Godkjenning av dagsorden Vedtak: Godkjent 3. Godkjenning av forretningsorden Vedtak: Godkjent 4. Valg av ordstyrer Valgt: Jan Dalen 5. Valg av sekretær Valgt: Marianne Maaren 6. Valg av tellekorps Valgt 1: Andreas Orerød Valgt 2: Dan Bergsagel 7. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Valgt 1: Vidar Gustavsen Valgt 2: Trond Harald Olafsen Side 4

5 2 Hovedforeningens årsberetning og regnskap fra siste driftsår 2.1 Styrets beretning Styret har i 2014 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Leder jaktutvalget Leder fiskeutvalget Leder ungdomsutvalget Leder jenteutvalget Leder seniorutvalg Varamedlem til styre Varamedlem til styre Jan Dalen Anita Gåsholt/Erik Greff Larsen/Jan Erik Pedersen Vibece Hjørungnes Steinsvik Marianne Maaren Thomas Vibeto Einar Stensheim Per Øystein Østerud Birgitte Storfjell Marit Dahl Finn Norman Moe Erik Greff Larsen Jan Erik Pedersen Anm. Det er byttet nestleder ved to anledninger da de som er valgt har bedt seg fritatt pga. videreutdannelse. Foreningen hadde ved utgangen av året 654 betalende medlemmer. Dette er en nedgang fra 2013, en trend som dessverre gjelder for hele NJFF. Her må vi sette inn tiltak. Vi må fokusere mer på å knytte til oss flere av de som på ulikt vis er i kontakt med foreningen i løpet av året, samt ta vare på de medlemmene vi har. Foreningen har i året hatt stor aktivitet. Det har vært avholdt fem ordinære styremøter og seks utvidede styremøter. Det er behandlet 90 saker. Vi har deltatt på fylkeslagets årsmøte og en rekke ulike møter og samlinger. Skolering Et av NJFFs viktigste satsingsområder er skolering. For å følge opp dette lokalt, har styret lagt stor vekt på at foreningen skal ha et bredt og godt tilbud om kursvirksomhet for medlemmene, og også som et middel for å rekruttere flere nye medlemmer. Jegerkursene går for fulle hus. Vi har nå etablert som en fast ordning med tre jegerkurs i året, og disse er fulltegnet hver gang. I tillegg har vi fått anledning til å arrangere jegerkurs som valgfag på Mo skole. Her hadde vi 10 godt motiverte elever. Tilbakemeldingen fra skolen var at dette ville de gjerne samarbeide om også ved en senere anledning. Vi kunne nok arrangere enda flere jegerkurs dersom vi hadde flere instruktører. Utvalg og grupper Utvalgene har også i 2014 hver på sin måte gjort en god jobb. Vi vil allikevel nevne noen spesielt; Ungdomsutvalget Ungdomsutvalget er også i år det utvalget som er det mest aktive i foreningen. Under ledelse av Birgitte Storfjell og Hans Jørgen Flaatten, og godt assistert av Jan Yngve Rindal, Vidar Numme m. fl., er aktivitetsnivået blant våre ungdommer svært stor. Det er også gledelig å se at det stadig kommer nye til i denne gjengen. Vi hadde også en solid delegasjon med til årets ungdomslandsleir i Åsnes i Hedmark. Det er godt å se at fremtiden til foreningen er sikret. Sjøørretgruppa Denne gruppa har nå kommet godt i gang. Deres viktigste oppgave er å arbeide med kartlegging og restaurering av sjøørretbekkene, og ivareta sjøørretens ve og vel. Ildsjel og primus motor i dette arbeidet er Tore Guthu som allerede har lagt ned et omfattende arbeid for sjøørreten i distriktet. De har også etablert et godt samarbeid med kommunen og andre offentlige instanser. For øvrig vil styret vise til årsberetning fra de ulike utvalg og grupper. SMS Det er fastslått at SMS er et godt verktøy for å spre informasjon om foreningens mange aktiviteter. Dette er godt mottatt med mange positive tilbakemeldinger. Men vi mangler mobiltelefonnummer til en del medlemmer, og dette medfører at disse ikke får all informasjon som vi sender ut. Styret oppfordrer alle til å hjelpe til med å registrere mobiltelefonnr. til alle medlemmer slik at alle får informasjon. Side 5

6 Losen Vi har nå besluttet å sende ut Losen elektronisk. Vi har gjort en spørreundersøkelse blant medlemmene der vi ba om tilbakemelding om hvor mange som fremdeles ønsker Losen i papirutgave. Vi har også sagt at de som ønsker losen i papirutgave skal få denne tilsendt dersom de melder inn dette. Svært få ønsker dette. Losen vil også legges ut på våre hjemmesider. Ny hjemmeside På slutten av året kom den nye internettportalen i NJFF. Her har vi vår egen hjemmeside, og noen var på kurs i Flå for å lære denne å kjenne. Samtidig fikk vi Andreas Orerød til å ta ansvar som vår dataekspert og superbruker på hjemmesiden. Vi har en del jobb å gjøre i alle utvalg og grupper for å få lagt inn informasjon. Det vil også kreve at alle oppdaterer hele tiden dersom dette skal være den informasjonskanalen vi ønsker. Pukkestad Aktiviteten på Pukkestad er stor, og det er bra for foreningen å ha et sentralt samlingssted. I begynnelsen av året fikk vi også en ny leietager i annen etasje i hovedbygningen. Dette er et privat firma, ikke ideelt, men vi får inn leieinntekter. Vidar Tangen kom inn i husstyret/pukkestadgruppa med ansvar for det bygningstekniske. Dette var et godt valg. Vidar har i kjent stil ryddet og ferdigstilt en del som har stått igjen fra tidligere. Det er i 2014 påpekt en del mangler med det branntekniske anlegget. Dette påfører oss en god del jobb. I begynnelsen av året fikk vi utbedret/ferdigstilt ventilasjonsanlegget i låven. Dette er nå slik det skal være og det fungerer bra i alle etasjer. På slutten av året kom vi i gang med restaurering av bakerovnen i Drengestua slik at denne nå blir brukbar. Vi regner med å få inn en del inntekter ved utleie av denne. Høringer Vi har svart på en del høringer som er sendt oss i løpet av året. Etne Dessverre ble ikke leie av terrenget i Etne noen suksess. Styret så tidlig på året at vi ikke fikk den bruken som vi hadde håpet. Det ble derfor besluttet å si opp avtalen etter den avtalte prøveperioden for å redusere det økonomiske tapet mest mulig. Våre forpliktelser i Etne opphørte Samarbeid med andre SJFF har i år arrangert fylkesmesterskap leirduesti på Foksrød, godt assistert av Sandefjord Lerdueskyttere. Det er fastsatt i regelverket at terminlisteførte stevner i NJFF kun kan arrangeres av foreninger tilsluttet NJFF. Men vi kan gjerne samarbeide med leirdueskytterne om det tekniske så lenge vi står som arrangør. Vi har også et godt samarbeid med Hedrum JFL om skytekvelder på Allumbanen. Vi kan også i år nevne det gode samarbeidet vi har med Sandefjord kommune. Dette er en forutsetning om vi skal få driften av Pukkestad til å fungere. Også i en del andre saker er det godt å ha kommunens folk med på laget. Oppsummering Sandefjord Jeger- og Fiskerforening har nok et godt år bak seg. Dette skyldes mange dyktige og arbeidsvillige personer i utvalg og grupper. I tillegg er det også mange som ikke har noe formelt verv, men som stiller opp for foreningen når det trengs. Styret vil takke alle som har gjort en innsats, hver på sin måte, i året som har gått. Og husk at vi jobber for jakt- og fiskeglede for alle, alltid. For styret i Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Jan Dalen, leder Komm. fra salen: Vedtak: Rekruttering av medlemmer via jegerkurs (Hans Jørgen Flaatten) Hva med utstyr som står igjen i Etne? (Hans Jørgen Flaatten) Materialforvalter (Hans Jørgen Flaatten) Kontroll på nøkler (Øyvind Langås) Godkjent Side 6

7 2.2 Resultatregnskap SJFF REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT NOTER PR PR Inntekter Norges JFF Bingo Jegerprøvekurs Leieinntekter hytta Norsk Tipping Fiskesommer Tilskudd fra Sandefjord kommune Tilskudd til Sjøørretgruppa Leieinntekter Pukkestad Utleie jaktterreng Etne Div. inntekter Sum inntekter Kostnader Leie lokaler Driftsutgifter / inventar Pukkestad Strøm Pukkestad Tap på fordringer Jaktutvalget Leie jaktterreng Etne Hytta på Vindfjell Jegerprøven Jenteutvalget Seniorutvalget Ungdomsutvalget / jakt- og fiskeskole Sjøfiskegruppa/Laksegruppa Losen Sjøørretgruppa Administrasjon Renhold Datautgifter/service simulator Kurs/oppdateringer Forsikringer Tlf/Internett Annonser /reklame/marked m.m Medlems- /styre- /årsmøter Gaver Avskrivninger Bankgebyrer Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Sum finansposter Totalt resultat Komm. fra salen: Jentegruppa, hva består beløpet av? Kun fått overført Oppturmidler kr (Anne Helen T Sørlie). Alle utvalg, komiteer og grupper bør ha hver sin konto i regnskapet for bedre sporbarhet mot disses egne regnskap (Leif Eriksen) Frifondsmidler skulle vært spesifisert (Hans Jørgen Flaatten). Side 7

8 Komm. fra styret: Kasserer ikke til stede. Fullstendig oversikt / status i de forskjellige gruppenes regnskap fremkommer ikke av regnskapet. Vedtak: Godkjent Balanseregnskap SJFF Komm. fra salen: Ingen Side 8

9 2.3 Noter til regnskapet Note 1 Div. inntekter består av: Fra Studieforbundet Natur og Miljø kr ,00 Mva-refusjon kr ,00 Oppturmidler jenteutvalget kr ,00 Seniorutvalget kr ,00 Gavefondstildeling, Sparebank1 kr ,00 Hedrum JFL kr ,00 Simulator kr ,00 Totalt kr ,00 Note 2 Driftsutgifter på Pukkestad omfatter både den løpende driften av gården og påkostninger av større art som foreningen har forpliktet seg til. Note 3 Utgifter til administrasjon består av kontorrekvisita, datautgifter, honorar, porto, annonser m.m. Note 4 Forskuddsbetalte kostnader er periodisering av forsikring vedr Note 5 Annen kortsiktig gjeld vedr. innbetaling fra Laksegruppa som skal tilbakebetales i 2015 samt avsetning for strøm november / desember Note "Andre kortsiktige fordringer" er utlegg som SJFF har gjort for samarbeidet vedr. «Åpen Dag Pukkestad». Komm. fra salen: Ingen Side 9

10 2.4 Kommentarer til foreningens regnskap Se revisjonsberetning 2.5 Revisjonsberetning for foreningens regnskap Komm. fra salen: Vedtak: Ingen Regnskapet godkjent Side 10

11 3 Fiskeutvalget og undergrupper - Beretninger og regnskap 3.1 Fiskeutvalget Beretning Fiskeutvalget har i 2014 avholdt 3 møter. En oversikt over gruppenes aktiviteter beskrives nærmere under årsberetningen til hver enkelt gruppe. I forbindelsen med at 2014 var sportsfiskets år har SJFF arrangert Fiskesommer. Arrangementet fikk god omtale i lokalavisa og ble gjennomført ved bryggene på Gogstad kystlag. Det var bra oppmøte av både store og små. Det er planlagt 2 aktiviteter i forbindelse med sportsfiskets år også i 2015, fiskevinter som avholdes 22. februar på Gogsjø, hvor isfiske er tema, og en sjøørrettdag som avholdes i mars. Fiskeutvalget har i 2014 bestått av Per Øystein Østerud (leder), Christian Schanche (vara), Leif Eriksen (laksegruppa), Tore Guthu (sjøørretgruppa), Tore Christensen (ørretgruppa), Thoralf Bjerke (svartåakomiteen) og Lars Kristian Taraldsen (sjøfiskegruppa) Regnskap For fiskeutvalgets regnskap vises det til hovedforeningens regnskap. For Fiskeutvalget Per Øystein Østerud, leder Komm. fra salen: Fiskevinter 22. februar ble avlyst på grunn av været og usikker is på Gogsjø. Sjøørretdag endret til mai Side 11

12 3.2 Laksegruppa Beretning Leieavtaler Laksegruppa har i 2014 leid følgende fiskeretter: Ingar Viker Utklev på Utklev, Larvik: kr Egil Steinsholt på Steinsholt, Lardal: kr Bjørnar Steinsholt på Steinsholt, Lardal: kr kr Total leiesum: kr I tillegg til dette betalte vi kr for tillatelse til å kjøre på jordet, ned til nederste fiskeplass på Steinsholt. Salg av fiskekort og camping Det ble solgt: 25 sesongkort (+ formann) á kr (budsjettert 30 á kr ) 6 familiekort 800 ( " 7 á kr. 800) 0 juniorkort 800 ( " 0) 22 campingplasser (+ formann) 900 ( " 27 á kr. 900) 33 døgnkort 200 ( " 30 á kr. 200) 9 døgnkort 150 ( " 0) 14 døgnkort 100 ( " 0) Resultat av fisket Samlet fangst på valdene i 2014 ble som vist i tabellen ( er tatt med for sammenligning): Laks Sjøørret Inntil 2,9 kg 3,0 6,9 kg F.o.m. 7,0 kg Sum alle vektkl. Alle vektklasser Ant. Sum Snittvekt Ant. Sum Snitt- Ant. Sum Snitt- Ant. Sum Snitt- Ant. Sum Snitt ,4 vekt 1,7 9 40,5 vekt vekt 4,5 2 19,0 vekt vekt 9, ,9 vekt vekt 3,7 10 vekt 9,5 vekt 1, ,4 2, ,6 5,2 1 7,8 7, ,8 4,1 7 6,6 0, ,7 1, ,2 5, ,8 8, ,7 5,20 7 7,2 1, ,1 1, ,8 4, ,9 7, ,8 3, ,9 1, ,8 1, ,5 4, ,8 8, ,1 3, ,8 0, ,7-0, ,3 +0, ,9 +1, ,7-0, ,9-0,30 Gjennomsnitt (forrige 10 år) Snitt 18 31,9 1, ,8 4, ,4 8, ,2 4, ,5 1,03 Gjennomsnitt Snitt ,2 1, ,4 5, ,9 8, ,5 3, ,7 0,91 Fangstene i 2014 ble redusert, både for oss og for Lågen totalt, i forhold til På våre to vald var det mellomlaksen som utgjorde den store forskjellen fra 2013, en reduksjon på 13 stk. For smålaksen var det en oppgang på 9, mens antall storlaks ble redusert med 3. Totalvekta endte på 137 kg, hvilket er en nedgang på 31kg. Snittvekta for laks ble 3,4 kg. Av sjøørret fikk vi 28 stk., 18 mer enn året før. For Lågen totalt endte fangsten på 9,6 tonn. Det er en nedgang på 2 tonn /-17 % ift (11,6 tonn). Premie for årets største laks hos oss gikk til Tommy Johansen, for en hannlaks på 10,9 kg/100 cm, tatt på sluk. Laksen ble tatt 1. juli ved Engelskmann på Utklev. Tommy er premiert med diplom og gavekort på kr Vi har utført og sendt inn skjellprøver av 39 laks, hvilket utgjør 98 % av fangsten (1 laks ble ikke tatt prøve av). Honorar for skjellprøvene for 2014 er ikke mottatt ennå, men kr for prøver innlevert i 2013 er med i årets regnskap. I 2014 ble det videreført døgnkvote på 2 og sesongkvote på 7 laks for sportsfiskerne, mens det for de kulturhistoriske fiskene ble det videreført en kvote for flåte og mælkast på 500 kg, drivgarn 160 kg og teiner og giper 400 kg. Registrerte fangsttall fram til midtsesongevalueringen 9. juli ble lagt inn i NINAs prognoseverktøy og viste en sannsynlig gytebestandsmålsoppnåelse på 180 %, gitt et gjennomsnittsår hva gjelder oppvandringstidspunkt. Dette førte til at kvotene for sportsfiske, flåter og mælkast ble opphevet, iht. handlingsalternativ 3. Prognoseverktøyet viste også at totalfangsten ville bli 19 tonn, hvilket er 9,4 tonn mer enn den til slutt ble, altså en real skivebom. Økonomi Som det framgår av regnskapet, så har vi i 2014 hatt et underskudd på kr ,49. Hvis vi ser isolert på inntekter og utgifter direkte knyttet til fiske og camping, så ble det et overskudd på kr Fiskerettene kostet oss kr , mens salg av fiskekort og camping ga en samlet inntekt på kr Godtgjørelse for skjellprøver innlevert i 2013, kr , er med i dette årets regnskap, mens godtgjørelse for prøvene fra 2014 ikke er mottatt og kommer med neste Side 12

13 sesong. Vår største enkeltutgift i 2014 var, bortsett fra leieutgiftene, innkjøp av sittegrassklipper kr Dette ble delvis dekket av SJFF med kr Uten dette kjøpet ville vi hatt et overskudd på kr Saldo på laksegruppas egen bankkonto den 31. desember var kr ,46 mens kassabeholdningen var kr Vi har i tillegg til dette kr som ble midlertidig overført til SJFF før årsskiftet. Annet Vi arrangerte sportsfiskedemo på Utklev søndag den 25. mai, sammen med Lågens Framtid og Larvikmarkas Fluefiskerforening. Vi hadde i år en god sponsor på mat og drikke for videresalg, noe som reduserte utgiftene betraktelig, og dermed økte inntektene tilsvarende. Inntekter og utgifter for arrangementet regnskapsføres av Lågens Framtid, og overskuddet deles mellom de tre foreningene, ift. deres deltakelse før, under og etter arrangementet. Overskuddet fra salg av lodd, pølser, hamburgere, brus og kaffe ble kr ,00 og vi fikk av dette kr ,45 (45 %). Vi har i år fått ei campingvogn av Jan Dalen, som fortrinnsvis skal kunne benyttes av ungdomsutvalget når de vil fiske og overnatte på Utklev. Når de ikke bruker den kan vi leie ut til døgnkortfiskere. Tre av ungdommene våre, Bas, Martin Tobias og Sindre, overnattet der et par netter og det samme gjorde Anita og Marit etter sommerfesten. I tillegg leide vi ut 5 døgn i vogna. Vi håper at dette tilbudet vil bli brukt mer, både av ungdommene, andre medlemmer og av døgnkortfiskere. Sommerfesten ble arrangert den 23. august. Det hele ble i år gjort enkelt ved at man tok med seg sin egen mat og drikke til festplassen, og vi grillet og spiste sammen. Etterpå ble det inntatt styrkedrikker av varierende innhold og smak ved bålet, uten at det medførte uønskede hendelser av noe slag. To fra jenteutvalget, Marit Dahl og Anita Gåsholt, besøkte oss på Utklev lørdag og søndag den 24. og 25. august, for å fiske laks og være med på sommerfesten. Jentene fikk ikke laks, men vi tror at de likevel hadde to fine dager, selv om søndagen kanskje var litt tung (?). Vi håper at de kommer tilbake også i 2015, og at de klarer å få med seg enda flere av jentene. Vi har plass til vogner og telt, i tillegg til utleievogna. Veien videre Grunneier på Utklev fikk i 2013 beskjed fra Larvik kommune om at leirplassen må omreguleres til campingplass, noe som ville medført krav om vann, strøm, sanitæranlegg, avløpssystem, avfallshåndtering, etc. Omreguleringen vil likevel ikke bli gjennomført da Utklev og Vierød nå er tatt ut av campingplanen, og vi slipper sannsynligvis kostnadene dette ville medført. Området er imidlertid klassifisert som ras- og flomutsatt, og vi vil dermed muligens bli pålagt å flytte vognene etter sesongslutt. Det må også søkes om dispensasjon for å ha vognene stående mer enn to måneder sammenhengende på samme plass. Det er ikke så lett å rekruttere nye fiskere, og da spesielt blant de yngre. Vi hadde imidlertid god interesse fra flere døgnkortfiskere sist sesong, og to av disse har allerede kjøpt en av vognene på Utklev og bestilt sesongkort i Det er også seks andre som har sagt seg interessert og kanskje ønsker campingplass for fire vogner. Hvis alt dette går i orden og ikke frafallet blir så stort, så er økonomien i neste sesong godt ivaretatt. Laksegruppa har i 2014 hatt to styremøter. Vi sier takk for sesongen til fiskerne og deres familie og bekjente som har vært med, og ønsker velkommen tilbake i Vi har, som alle laksefiskere, alltid forhåpninger om at fangstene skal bedres og vi håper også å rekruttere flere fiskere, noe vi er avhengig av for å kunne fortsette å leie fiskerettene på Utklev og Steinsholt. Laksegruppas styre har i 2014 bestått av: Leif Eriksen (leder), Frode Andersen (vara), Sigvald Sondresen og Tore Samuelsen. Side 13

14 3.2.2 Regnskap Inntekter REGNSKAP FOR LAKSEGRUPPA 2014 Kostnader Sesongkort fiske ,00 Leie av laksevald, Utklev ,00 Camping ,00 Leie av laksevald, Steinsholt ,00 Opplag campingvogn, ikke medl ,00 Kjøretillatelse på jorde Steinsholt 1 000,00 Familiekort 4 800,00 Porto 305,00 Heldøgnkort fullpris 6 600,00 Telefonutgifter 600,00 Heldøgnkort redusert pris 1 350,00 Bilgodtgjørelse 891,00 Heldøgnkort halv pris 1 400,00 Fiskeutstyr 468,00 Utleie av campingvogn 500,00 Utgifter til utleiecampingvogn 395,00 Honorar for skjellprøver ,00 Premie og diplom største laks 555,00 Sportsfiskedemo på Utklev 4 851,45 Møter 873,00 Tilsk. fra hovedfor. (grassklipper) ,00 Sittegrassklipper ,00 Matr./utstyr til veiebu Utklev 299,00 Div. utgifter øvre utedass Utklev 426,00 Div. utgifter nedre utedass Utklev 426,00 Båtutstyr 479,00 Hageredskaper 156,00 Opptjente renter 39,06 Div. utgifter 1 039,00 Underskudd 5 599, , ,00 BALANSE Debet Kredit Kassabeholdning 31/12 479,00 Egenkapital ,46 Saldo bankkonto 31/ ,46 Gjeld 0,00 Disponibelt, midl. overført SJFF ,00 Fordringer og eiendeler , , ,46 Fordringer og eiendeler Gjeld Frimerker 441,00 2 båter, "Lågenflatbånninger" 2 000,00 1 plastjolle 1 000,00 4 benker/bord 800,00 Div. redskaper 400,00 Sittegrassklipper ,00 Redskapsbod/grassklippergarasje 2 000,00 Utleiecampingvogn 5 000,00 Utedasser, 3 stk , ,00 0,00 Leif Eriksen Frode Andersen (rev.) Side 14

15 3.2.3 Budsjett 2015 BUDSJETT FOR LAKSEGRUPPA 2015 Ant. Inntekter Ant. Utgifter 30 Sesongkort fiske Leie av laksevald, Utklev Camping Leie av laksevald + kjøretill., Steinsholt Familiekort Porto Juniorkort 0 Annonse Døgnkort Telefon, Internett Honorar fra skjellprøver Bilgodtgjørelse Møter 500 Premier, lodd, etc. 750 Diverse utgifter Overskudd Anm. Leieutgiftene forsøkes holdt uforandret fra Prisene for sesongkort, familiekort og camping forsøkes holdt uforandret fra 2014 men er avhengig av leieutgifter og antall fiskere Aktiviteter 2015 AKTIVITETER FOR LAKSEGRUPPA apr 01.mai Mai 22.aug 22.aug 17.sep 26.nov Styremøte i laksegruppa Dugnad og allmøte på Utklev Sportsfiskedemo på Utklev (noe usikkert / dato ikke bestemt) Sommerfest på Utklev Jentegruppa laksefiske på Utklev (og evt. grillfest /overnatting) Styremøte i laksegruppa Styremøte i laksegruppa For Laksegruppa Leif Eriksen, leder Side 15

16 3.3 Sjøørretgruppa Beretning Sjøørretgruppa har i 2014 lagt ut 120 tonn grus i Istrevassdraget m/sidebekker (hovedløp + Lingum + Virik). Det er behov for mer grus i Virik og Brønnum og vi har også store kultiveringsoppgaver i både Unneberg og Rovebekken i Samtlige bekker i Sandefjord vil i løpet av høsten 2014 våren 2015, få en plan for de neste 3 årene. Denne planen vil bli oversendt kommunen, fylkesmannens kontor og styret i Sjøørretprosjektet i Vestfold, så snart den foreligger. Vi har i år hatt et tilfelle av fiskedød i Unnebergbekken. Det ble tatt vannprøver, men vi har ikke funnet noe konkret bevis på årsak. Mye tyder på et akutt problem i de nedre deler av bekken, da både yngel og større fisk har klart seg ovenfor utløpet av bekken som munner ut i Unnebergbekken ved tidligere Bondens Gartneri. Det bemerkes imidlertid at også skrubbeflyndrer døde under denne episoden, hvilket tyder på at akutt forurensing/oksygentap kan ha vært en årsak. Det er videre blitt observert gjedde i Virikbekken. Dette er ikke en ønsket art i en gytebekk som tidligere har vært fri for dette. Gjeddene slipper seg ned fra Bugårdsdammen, hvor det har blitt satt ut gjedde ulovlig. Vi har vært på befaring sammen med kommunen og det viste seg at et gitter i utløpet fra Bugårdsdammen var fjernet av parkvesenet. Dette er en medvirkende årsak til at gjedde har spredd seg nedover i vassdraget. I verste fall kan den spre seg til hele Istrevassdraget. Vi jobber med å finne en løsning i utløpet som hindrer utvandring av gjedde, samt andre uønskede arter. Sjøørretgruppa har i år gått til innkjøp av et el-fiskeapparat og det er også inngått et samarbeid med et laboratorium, hvilket gjør oss i stand til å utføre en del feltundersøkelser selv, og med samme kvalitet, som vi og kommunen har måttet leie inn av konsulentfirmaer/laboratorier. Vi kan nå med elfiskeapparatet også gjøre bestandsanalyser i bekkene selv. Dette vil spare både oss og kommunen for vesentlige utgifter. For øvrig er det også opprettet prøvestasjoner for vannprøvetaking i regi av Vestviken vannområde Horten Larvik i flere bekker i sydfylket. For Sandefjord sin del gjelder dette Rovebekken og Unnebergbekken. Her ligger Vestviken prøvestasjoner på samme områder som våre allerede etablerte prøvestasjoner. Det er også lagt en prøvestasjon til Istrevassdraget. SJFF vil også etablere prøvestasjoner i dette vassdraget, da Istrevassdraget m/sidebekker er det eneste sjøørretførende vassdraget som renner ut i Sandefjord, og derfor svært viktig for sjøørretproduksjonen i kommunen og Sandefjordsfjorden. Med Vestvikens prøvestasjoner og analyser får vi også en referanse til våre egne analyser. Sjøørretgruppa har også startet en prosess vedrørende Holtanbekken. Holtanbekken ligger i Larvik kommune, men renner i likhet med Istrevassdraget ut i Sandefjordsfjorden. Holtanbekken har i dag kun 35 meter fritt løp mot fjorden. Ovenfor friløpet renner den gjennom et 50 meter langt rør som er stengt med en rist i nedkant. Risten hindrer fisken å gå videre opp i bekken. Det foregår gyting på en strekning på bare 3-4 meter, helt oppe ved starten på røret. Det ble tidlig i september gitt klarsignal fra grunneier til å åpne bekken igjen, men 7 dager før graving skulle starte, trakk han seg. Saken er nå overført til fylkeskommunen og fylkesmannens kontor. Vi regner med at man får en status vedrørende saken i løpet av Sandefjord kommune har 12 bekker (inkl. sidebekker) som er registrert som sjøørretførende. Disse er Istrevassdraget med sidebekkene Virik, Brønnum og Marum. Videre Engabekken, Djupsundbekken og Haslebekken. Unnebergbekken med sidevassdragene Frombekken, Mjøløstbekken og Hjertåsbekken, samt Rovebekken og Skravestadbekken. Vi har også en bekk, Røysebekken i Lahelleområdet, som kan ha et potensial. Sjøørretprosjektet i Vestfold startet offisielt for 3 år siden. SJFF har som kjent bedrevet kultivering i bekkene i mange år før dette prosjektet startet opp og har lang erfaring med kultiveringstiltak, og vi sitter derfor også sentralt i de fleste utvalg/styrer som omhandler temaet. Sjøørretprosjektet er et prosjekt i regi av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og eier av prosjektet er Vestfold- Jeger og Fiskerforening (VJFF) Det er de lokale jeger- og fiskerforeningene som driver kultiveringstiltakene på frivillig basis og finansierer dette selv, med hjelp av offentlige midler og tilskudd fra lokale bedrifter og fond. Det positive med prosjektet er at man har fått satt vannkvalitet og sjøørret på kartet. Dette har også gitt inspirasjon til foreningene i våre nabokommuner til å gjøre noe. Disse tre årene med prosjektet har ført til økt fokus og samarbeid mellom de lokale fiskerforeningene, kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannens kontor, Vestviken vannområde Horten-Larvik og forskningsmiljøene. Vi har fått et bredt faglig samarbeid og endelig en kommunikasjon som fungerer. Med vanndirektivet, vannplan og tiltaksplanen vil dette selvfølgelig også gi store utfordringer til både fylket og kommunene. Sjøørretgruppa har vært med hele veien og deltatt på både konferanser og fagmøter, og sto også for ideen, opplegget og planleggingen av Fylkeskommunens tematur til Fyn i Her var både politikere og fagfolk fra Vestfold fylke med, for å se hva man har fått til der nede (Havørreden Fyn). Sjøørretgruppas merkeprosjekt har også ført til storprosjektet vedr. Saltbarrieren i Oslofjorden Gyroproblematikk i regi av Vestfold Fylkeskommune. Sjøørretgruppa er en faglig sammensatt gruppe som nå kan møte utfordringene fagmessig på de fleste plan. Gruppa består i dag av både jord- og skogbruksfaglige medlemmer, naturforvaltere og fagpersonell innen vann og avløp alle med et hjerte for sjøørreten og en bedre vannkvalitet i bekkene i våre nærområder. Side 16

17 Vi vil også få takke Bess Jahres Stiftelse, Odd Gleditsch-fondet og Fylkesmannen for deres bidrag i Uten denne hjelpen hadde vår oppgave ikke vært mulig å gjennomføre. Sjøørretgruppa har i 2014 bestått av: Thore Guthu (leder), Christian Schanche (vara), Arvid Oddenes, Per Øystein Østerud og Vidar Numme Regnskap REGNSKAP SJØØRRETGRUPPA 2014 Inntekter Kostnader Bess Jahres Stiftelse ,00 Odd Gleditch-Fondet ,00 Tilskudd Fylkesmannen ,00 Tilskudd fra Sandefjord Kommune/Fylkesmannen 3 500,00 El-fiskekurs 2 000,00 Japan Foto (kamera) ,00 Vestfoldlab (analyse vedr. ørretdød Unneberg) 4 965,00 Innkjøp vadere, 5 par 2 793,00 Høyjord Sand, Gytegrus 31,10 tonn 3 887,50 Gevelt Grustak, Gytegrus 91,65 tonn ,00 Transportsentralen 4 665,00 Carl C. Fon, utlegg av grus ,00 Administrasjonsutgifter/kjøring/møter/bespisning 4 501,70 Maskinelt arbeid Istrevassdraget 6 000,00 Innkjøp El-fiskeapparat ,25 Underskudd ,45 Sum , ,45 Saldo bank 1. januar ,00 Kontantbeholdning 1. januar 0,00 Sum 1. januar ,00 Saldo bank 31. desember 101,50 Kontantbeholdning 31. desember 0,00 Sum 31. desember 101,50 Differanse ,50 Herav mva. kr ,29 Kommentar til regnskapet: Pga. tidsnød vedr. pløying måtte utlegging av grus i Virikbekken gjøres på 3 dagers varsel og midt i uka. Dette medførte innleie av maskinell hjelp fra den entreprenøren som kunne ta jobben. Det ble en dyr erfaring, men vi hadde ikke noe annet valg (kr ). Sandefjord den For Sjøørretgruppa Tore Guthu, leder Side 17

18 3.4 Ørretgruppa Beretning Det var en relativt tidlig isgang i 2014 og det ble meldt om vaking i vanna på Vindfjell allerede i slutten i april. Den tradisjonelle vårdugnaden ble som vanlig avholdt 1.mai, med relativt godt oppmøte. Setra ble ryddet, vasket og støvsuget. Skjulet fikk en opprydding, og båtene ble skrapet. Jobben med lakkering av båtene fortsatte de neste ukene. Vi kjøpte også inn en ny båt i år da vi har kvittet oss med de to store plastbåtene. Den tidlige varmen satte fart i insektlivet, og allerede 17.mai ble det meldt om relativt kraftige døgnflueklekkinger. Dette fortsatte de kommende ukene og det ble meldt om hyggelige fangster og fisk i overraskende god kondisjon sammenlignet med tidligere år. I slutten av mai/begynnelsen av juni gjennomførte vi et prøvefiske med garn. Det var et bra fremmøte, med yngstemann på 5 år og eldstemann på 90! Resultatet av prøvefisket var litt magert og det må tilskrives den lyse forsommernatten og en usedvanlig varm mai måned som hadde fått opp vanntemperaturen mer enn normalt. Kondisjonen på de ørretene vi fikk lå rundt 1,0, noe som er litt lavt, særlig for de mindre fiskene. Største fisken var en ørret på nærmere 1,3 kg. Dugnaden ble avsluttet med et hyggelig lag hvor store og små var samlet. Sommervarmen fortsatte i juni, og den slo nok ut mye av insektsklekkingene vi ventet på, ganske fort. Hytteboka fortalte om bra med besøk på Setra i juli og august, men flaggermusene holder stadig stand. I første halvdel av september ble det litt fart i fisket igjen, da vanntemperaturen begynte å gå litt ned. Igjen ble det tatt en del fisk, men nå av litt mer varierende kondisjon. Høsten gikk som vanlig alt for fort, og snart var vi halvveis i oktober og båtene ble lagt på land. En ekstra takk skal rettes til Ole Hjalmar Gustavsen for ildrake til ovnen på Setra, og til Vidar Gustavsen for god innsats med et vedlass i august. Ørretgruppa har i 2014 bestått av Tore Christensen (leder), Svein Hustuft (vara), Ole Petter Elvestad og Bjørn Heiko Heincken Regnskap For ørretgruppas regnskap vises det til hovedforeningens regnskap. For Ørretgruppa, Tore Christensen, leder Side 18

19 3.5 Svartåakomiteen Beretning Dugnadsåret 2014 har som tidligere år i stor grad gått ut på å rydde langs vann og ved fiskeplasser, samt tynningsfiske med garn og ruser i div. vann. Og sist, men ikke minst, tynning med el-fiskeapparat i Hestedalsbekken inn mot Trollsvann og langs store deler av Bølevannsbekken. Vannprøver og prøvefiske var som forventet lik de resultatene vi har fra de seneste årene. Svartåakomiteen søkte i 2014 om midler fra Odd Gleditschfondet for å realisere et ønske om å skaffe seg eget elfiskeapparat. Odd Gledtitsch d.y. stilte seg positivt til tiltaket og vi fikk en gave på kr ,-. Etter noen runder på nettet, valgte vi å kjøpe et byggesett fra Dream TM Norway. Firmaet jobber med rådgiving og kultivering av fiskevann, samt at prisen på deres type el-fiskeutstyr kunne forsvares innenfor de økonomiske rammene vi hadde til rådighet. Det ble også kjøpt inn et håndholdt ekkolodd for å hjelpe oss med å kartlegge fisketetthet og bunnforhold i bla. Trollsvann, samt 6 stk. tryteruser som kan kobles etter hverandre i en lang lenke. Rusene er tenkt brukt i Heivannet under vårsesongens tynningsfisk av tryte. Brynjar Gregersen søkte om tillatelse hos Fylkesmannen til el-fiske. Da denne var i orden, ble fisket satt i gang. Både elfiskeapparatet og ekkoloddet fungerer meget bra. Det har blitt tatt opp nærmere 1000 småfisk og yngel i den perioden fisket har pågått. Rusene kom ikke før etter ferien, så de vil ikke bli testet før våren Garnfisket i Trollsvann ga omtrent samme fangst som året før. Vi fortsetter med samme antall finmaskede garn og garnnetter i Kvaliteten på fisken i Trollsvann er god, men vi håper på en større økning i snittvekta i løpet av et par år. Nå som vi har el-fiskeapparat vil vi fortsette fisket i Hestedalsbekken, og eventuelt andre gytebekker som går inn i Trollsvann. Når det gjelder el-fiske, så vil vi søke om å få tillatelse for hele dugnadsåret 2015, da dette fisket krever lite vann i bekkene, og av den grunn er væravhengig. Rusefisket etter tryte i Heivannet ga lite fisk i år. En av grunnene til dette, er at samtlige ruser har blitt tømt av ukjente personer ved flere anledninger denne våren. Vi vil prøve å informere på diverse språk neste sesong om at denne praksisen er uakseptabel og vil bli anmeldt. Det er foreløpig ikke planlagt noen store innvesteringer i 2015, men det er et ønske om å få byttet ut 2 båter, en i de Nordre Heivanna og en i Bølevann. Det ligger mange fine båter på Finn.no, så dette bør ikke bli noen stor økonomisk utfordring for foreningen. Svartåakomiteen vil, som tidligere år, avholde årsmøte hos Trygve Trøim i løpet av januar. NJFF arrangerer kurs i fiskekultivering og el-fiske. Det vil bli vurdert på årsmøtet om medlemmer av Svartåakomiteen skal meldes på noen av disse kursene. Svartåakomiteen har i 2014 bestått av: Andebu JFF Sandefjord JFF Jan-Tore Tveiten Formann Hans Petter Evensen Kasserer Aage Ottersen Medlem/Kontaktperson Trygve Trøim Medlem Brynjar Gregersen Medlem Ivar H. Anholt Medlem Tholf Rismyhr Varamedl. Thoralf Bjerke Varamedl./Kontaktperson Jan Aashildrød Varamedl. Til slutt vil vi takke Treschow Fritzøe for godt samarbeid i 2014 sesongen. Side 19

20 3.5.2 Regnskap REGNSKAP SVARTÅAKOMITEEN 2014 Inntekter Kostnader Fiskekortsalg ,00 Gleditsch-fondet ,00 Renteinntekter 80,04 Leie av vann/lager og forsikringer 3 173,50 Redskap/garn/div. drift- og vedlikehold 6 602,00 Div.utg./gebyrer/mm ,27 Årets resultat/overskudd 6 911,27 Sum , ,04 Balanse Kasse 36,00 Andebu Sparebank ,93 Sum kasse, bank ,93 Egenkapital (kasse/bank) ,66 Årets resultat/overskudd 6 911,27 Sum egenkapital , , Hans Petter Evensen For Svartåakomiteen, Jan-Tore Tveiten, leder Side 20

ÅRSRAPPORT SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING. for det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård

ÅRSRAPPORT SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING. for det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING ÅRSRAPPORT for det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Jan Dalen Trond Olafsen

Jan Dalen Trond Olafsen Sandefjord Jeger- og Fiskerforening AKTIVITETSKALENDER APRIL 2016 Revidert 7. april 2016 13 14 15 16 17 Fr 1 Lø 2 Ungd.utv. Tur til Villmarksmessa Sø 3 Ma 4 SJFF Simulatorskyting Skytetrening med hagle

Detaljer

Jan Dalen Reidar Dreng

Jan Dalen Reidar Dreng Sandefjord Jeger- og Fiskerforening AKTIVITETSKALENDER FEBRUAR 2016 Revidert 26. februar 2016 Ma 1 SJFF Simulatorskyting Skytetrening med hagle og rifle 1800-2000 P.stad - Låven/Simulator Thomas Vibeto

Detaljer

Morten Bøhmer Arve Sommero

Morten Bøhmer Arve Sommero Sandefjord Jeger- og Fiskerforening AKTIVITETSKALENDER DESEMBER 2015 Revidert 16. desember 2015 49 50 51 52 1 Ti 1 Ungdomsutv. Medlemsmøte 1800- P.stad - kursrom Birgitte Storfjell 930 82 569 birgitte@spesialgrossisten.no

Detaljer

On 1. Fargekoder: Jenteutv. Fiskeutv. m/undergr. Jaktutv. m/undergr. Ungd.utv. Seniorutv. Usikkert / Ikke bekr. Andre foreninger / Privat arr.

On 1. Fargekoder: Jenteutv. Fiskeutv. m/undergr. Jaktutv. m/undergr. Ungd.utv. Seniorutv. Usikkert / Ikke bekr. Andre foreninger / Privat arr. Sandefjord Jeger- og Fiskerforening AKTIVITETSKALENDER APRIL 2015 Revidert 20. april 2015 On 1 14 15 16 17 18 To 2 Skjærtorsdag Skolens påskeferie Fr 3 Langfredag Skolens påskeferie Lø 4 Påskeaften Sø

Detaljer

LOSEN. Nytt æresmedlem. Protokoll fra årsmøte. side 15. side 8. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 2-2014

LOSEN. Nytt æresmedlem. Protokoll fra årsmøte. side 15. side 8. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 2-2014 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 2-2014 Protokoll fra årsmøte Nytt æresmedlem side 15 side 8 ØNSKER DU EN BANK MED PERSONLIG SERVICE OG GODE BETINGELSER? Kontakt en av våre

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016

REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 REFERAT FRA ÅRSMØTE I ANDEBU JEGER OG FISKERFORENING 2016 Dato:02.02.2017 Sted:Klubbhytta på Håsken 1. Innkalling og saksliste ble godkjent. 2. Ann Karin Evju ønsket velkommen til alle fremmøtte. 3. Ann

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER

VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER VEDTEKTER FOR NJFF, AUST-AGDER Oppdatert sist 17. mars 2016 Del I. FYLKESLAGETS NAVN 1 Fylkeslagets navn er Norges Jeger- og Fiskerforbund -Aust-Agder, og er en sammenslutning av samtlige foreninger tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 2015 1 S i d e 1. Styrets sammensetning Leder: Kristoffer Jakobsen Nestleder: Vakant Kasserer: Espen Sevlie Smith Sekretær: Erik Torp Styremedlem kurs/oppl: Thoralf Thorstensen

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF

Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Stiftet 2. juli, Tilsluttet NJFF. Vedtekter for SJFF Stiftet 2. juli, 1946 Tilsluttet NJFF Vedtekter SJFF Innhold 1 FORENINGENS NAVN... 3 2 FORENINGENS FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 4 KONTINGENT... 4 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER... 4 6 ÅRSMØTE... 4 7 EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937

LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 Lover SKI JFF vedtatt av SJFFs årsmøte den 9. februar 2017.docx Side 1 av 4 LOVER FOR SKI JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 1937 TILSLUTTET NORGES JEGER-

Detaljer

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014

LOSEN. Prøvefiske på Vindfjell. Jakt i Etne 2014. side 6. side 11. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 3-2014 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 3-2014 Prøvefiske på Vindfjell side 6 Jakt i Etne 2014 side 11 ØNSKER DU EN BANK MED PERSONLIG SERVICE OG GODE BETINGELSER? Kontakt en av våre

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Ragnar Johannessen Reidar Dreng Trond Olafsen Jan Dalen

Ragnar Johannessen Reidar Dreng Trond Olafsen Jan Dalen Sandefjord Jeger- og Fiskerforening AKTIVITETSKALENDER MARS 2016 Revidert 29. mars 2016 9 10 11 12 13 Ti 1 Ungd.utv. Medlemsmøte Fluebinding 1730-2030 P.stad - Kursrom Ti 1 Ungd.utv. Medlemsmøte Pizzakveld

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013

VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING. stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 VEDTEKTER FOR ASKØY JEGER- OG FISKERFORENING stiftet 14.01.1992 Vedtekter revidert 1996, 2002 og 2013 1 NAVN Foreningens navn er Askøy Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016

Årsmøte Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Årsmøte 2016 Referat fra ordinært Årsmøte i NHSJFF - onsdag 9. mars 2016 Kjell Øybakken ønsker velkommen til Årsmøte i NHSJFF, som avholdes på foreningens klubbhus på Varpets Lerduebane. 1. Konstituering

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Vedtatt av NJFFs Representantskap 24.08.2013 (Forslaget nedenfor er et mønster, og kan selvsagt tilpasses lokale

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Marit Dahl Trond H. Olafsen

Marit Dahl Trond H. Olafsen Sandefjord Jeger- og Fiskerforening AKTIVITETSKALENDER NOVEMBER 2016 Revidert 8. november 2016 Ti 1 Ungd.utv. Medlemsmøte 1730-2030 P.stad - On 2 Fjorden San.forening 1300-1500 P.stad - Kjøkkenet og stuene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Årsmøte 21. mars 2013

ÅRSBERETNING 2012. Årsmøte 21. mars 2013 Stiftet 19.03.2001 ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 21. mars 2013 DAGSORDEN: Valg av møteleder Årsmelding Regnskap og budsjett Valg Innhold 1.0 Styrets årsberetning... 3 1.1 Styrets medlemmer... 3 1.2 Engasjement...

Detaljer

AKTIVITETSKALENDER AUGUST

AKTIVITETSKALENDER AUGUST Sandefjord Jeger- og Fiskerforening AKTIVITETSKALENDER AUGUST 2016 Revidert 13. august 2016 Ma 1 Ti 2 Ungd.utv. Medlemsmøte 1730-2030 P.stad - 31 32 33 34 35 On 3 To 4 Fr 5 Lø 6 Sø 7 1800-2100 Ma 8 Ti

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Årsmelding 2011 Skienselva Elveeierlag

Årsmelding 2011 Skienselva Elveeierlag Skienselva Elveeierlag Årsmelding Skienselva Elveeierlag 211 Styrets sammensetning har i 211 vært som følger: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Fast møtende

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Jan Dalen Trond Olafsen

Jan Dalen Trond Olafsen Sandefjord Jeger- og Fiskerforening AKTIVITETSKALENDER DESEMBER 2016 Revidert 13. desember 2016 48 49 50 51 52 To 1 Seniorutv. Møte 1200-1400 P.stad - Stuene og kjøkkenet Fr 2 Jenteutv. Julebord 1900-

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING

Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Vedtekter for: - SØR-VARANGER JEGER- OG FISKERFOREINING Stiftet 1935 1 NAVN Foreningens navn er Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening, forkortet SVJFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956

VEDTEKTER. (oppdatert under årsmøtet ) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. (HOJFF) stiftet 30.november1956 VEDTEKTER (oppdatert under årsmøtet 27.11.2013) Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) stiftet 30.november1956 1 NAVN Foreningens navn er: Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Foreningens

Detaljer

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964

V E D T E K T E R. for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 V E D T E K T E R for MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING STIFTET 10. FEBRUAR 1964 Foreningens navn: MÅLSELV JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. 1 FORENINGENS

Detaljer

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN!

Årsmøte SHJFF 2014. Fuglemyr 27. mars 2014 VELKOMMEN! VELKOMMEN! DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 medlemmer til å underskrive protokoll og valgliste 3. Styrets årsmelding 4. Utvalgenes årsrapporter 5.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING BRANDBU OG TINGELSTAD JEGER- OG FISKEFORENING Innkalling til årsmøte 01.03.17 kl. 1900 Frivillighetssentralen ÅRSBERETNINGER Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes skriftlig til styret før møtet.

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte for 2016

Innkalling til Årsmøte for 2016 1 1 Innkalling til Årsmøte for 2016 2 Troms Elghundklubb Årsmøte for 2016 på Haraldvollen lørdag 11.februar 2017, kl. 13.00. Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling Sak 2 Godkjenning av saksliste Sak

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Myrsnipa Velforening Innkalling til årsmøte 2015 Sted : Hårstad skole Tid : 19. mars 2015 kl. 19:00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av fullmakter 3. Valg av ordstyrer

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer