Sandefjord Lufthavn as Årsrapport Årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006. Årsrapport"

Transkript

1 Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2006 Årsrapport

2 Innhold: Sammendrag 3 Statistikk for perioden Økonomisk utvikling - nøkkeltall 5 Passasjerutvikling 8 Servicemåling 9 Flybevegelser 9 Rutenett 9 Utbygging 10 Sikkerhet 10 Ansatte og arbeidsmiljø 10 Ytre miljø 12 Arbeidsplasser på Sandefjord Lufthavn Torp 14 Konsesjon 14 Eierstruktur 14 Begivenheter etter årsavslutning 15 Disponering av årets resultat 15 Fortsatt drift 15 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Kontantstrømoppstilling 19 Noter til regnskapet 20 Revisjonsberetning 27

3 Sammendrag I 2006 hadde Sandefjord Lufthavn Torp (TRF) 1,3 millioner passasjerer. Det er det høyeste antall passasjerer i lufthavnens historie og bekrefter TRFs posisjon som Norges største private lufthavn og et viktig trafikalt knutepunkt for næringslivet og andre reisende på Østlandet. TRF skal også fremover bevare posisjonen som et viktig trafikknutepunkt for næringsliv og fritidsreisende på Østlandet. I 2006 etablerte det ungarske lavprisselskapet Wizzair seg på TRF med direkterute til Katowice. Ryanair åpnet i løpet av andre halvår 2006, nye ruter til Pisa, Marseille, Madrid og Dublin i tillegg til at frekvensen til Frankfurt Hahn ble doblet. SAS Braathens valgte høsten 2006 å styrke sitt innenriksprodukt fra andre lufthavner, noe som resulterte i at selskapet i desember trakk seg ut fra TRF og la ned rutene til Malaga, Nice og Alicante. Widerøe valgte 1. april å legge ned ruten til Stockholm. Coast Air videreførte umiddelbart denne operasjonen, men la den ned 1. desember Sandefjord Lufthavn AS (SLH) kjøpte i juni 2006 rullebanen og tilhørende områder fra Sandefjord og Stokke kommune. Kommunene hadde i forkant kjøpt områdene av Forsvaret. Dette var et viktig strategisk kjøp som sikrer SLH eierskap til et absolutt nødvendig driftsmiddel for flyplassen. SLH markerte sommeren 2006 at det var 50 år siden flyplassen ble åpnet for trafikk. I september 2006 startet arbeidet med Helhetsplan for Torp. Dette arbeidet er initiert av Vestfold fylkeskommune gjennom Verdiskapning Vestfold og skal gi forskjellige mulige utviklingstrekk for flyplassen og omgivelsene rundt i et tidsperspektiv på inntil 40 år har vært et år hvor konkurransen om å tiltrekke seg flyselskap og passasjerer har blitt stadig hardere. Det forventes en ytterligere skjerpning av denne konkurransen i Kritiske suksessfaktorer i tillegg til å være en effektiv flyplass, er høy regularitet og punktlighet samt et godt rutenett med tilstrekkelige frekvenser. SLH må fortsette den kontinuerlige forbedringen for å videreutvikle løsninger til beste for kundene. Luftfartstilsynet gjennomførte høsten 2006 en inspeksjon av lufthavnen. Luftfartstilsynet ønsket sammen med flyplassens ledelse å finne fram til områder som kunne forbedres med sikte på å forebygge luftfartsuhell som kunne tilbakeføres til flyplassen eller driften av denne. Hovedkonklusjonen til Luftfartstilsynet var at situasjonen på TRF er meget tilfredsstillende. Det ytre miljøet er en avgjørende suksessfaktor for TRF. SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO standarden. Miljøvennlige valg handler om å tenke langsiktig. Ved at SLH f.eks. etterspør strøm produsert fra fornybare energikilder, er SLH over tid med på å stimulere etterspørselen etter fornybar energi. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i vår bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved virksomheten. TRF har i 2006 hatt en punktlighet på 82,2 % (84,5 % i 2005). Det betyr at kun 17,8 % (15,5 % i 2005) av alle flybevegelser på TRF har vært mer enn 15 minutter forsinket i forhold til oppsatt tidtabell. Nedgangen i forhold til 2005 skyldes i stor grad mye nedbør i form av snø i første kvartal I elleve av tolv måneder i 2006 har TRF hatt en bedre punktlighet enn OSL. Effektivitet og service er sammen med punktlighet og regularitet avgjørende faktorer for passasjertilfredshet og kommersiell aktivitet. Regulariteten på TRF var i 2006 på 97,6 %. Det betyr at mindre enn tre av hundre planlagte avganger fra TRF ble kansellert. Selskapets resultat for 2006 er tidenes beste. Samtidig er nivået på lufthavnavgiftene til flyselskapene redusert. SLH hadde i 2006 en omsetning på 201,4 millioner kroner, noe som er en økning på 19,7 millioner kroner i forhold til Resultatet for 2006 viser et overskudd før skatt på 43,3 millioner kroner og 31,1 millioner kroner etter skatt. På grunn av økt konkurranse, reduserte lufthavnavgifter, økte krav til security kontroll, ombygginger i terminalen og store investeringer, forventes selskapets resultat å bli lavere i 2007 enn i

4 Statistikk for perioden Antall passasjerer Antall sivile flybevegelser Rutebevegelser Charter Skole- og annen sivil flyvning Økonomi (NOK 000) Driftsinntekter Årsresultat Skattekostnad på ordinært resultat Avsatt til utbytte Totalkapital Investeringer Antall ansatte Andel av totalt antall flypassasjerer i Østlandsområdet (ekskl. transfer/transitt) Oslo Lufthavn Gardermoen 91,7 % 91,6 % 92,0 % 91,0 % 91,3 % Sandefjord Lufthavn Torp 8,1 % 8,3 % 8,0 % 9,0 % 8,7 % Andre 0,2 % 0,1 %

5 Økonomisk utvikling - nøkkeltall SLHs driftsresultat (EBIT) i 2006 var på 51,1 millioner kroner (48,2 millioner kroner i 2005). Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i 2006 var på 70,1 millioner kroner (66,2 millioner kroner i 2005). Resultat etter skatt ble på 31,1 millioner kroner (28,3 millioner kroner i 2005). Skattekostnad på ordinært resultat var på 12,2 millioner kroner (11,1 millioner kroner i 2005). Tabell 1: Sammendrag av SLHs økonomiske nøkkeltall Tekst Definisjon EBIT-margin Driftsresultat/Driftsinntekter 25,39 % 26,50 % 23,00 % 18,60 % EBITDA-margin (Driftsresultater + ordinær avskrivning)/driftsinntekter 34,82 % 36,40 % 34,00 % 28,50 % Resultatgrad Årsresultat/Driftsinntekter 15,47 % 15,60 % 10,10 % 8,10 % Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 1,7 1,4 1,6 1,9 Egenkapitalrentabilitet Ordinært resultat etter skatt/gjennomsnittelig egenkapital 22,37 % 23,60 % 15,80 % 13,90 % Totalkapitalrentabilitet (Driftsresultat + Fin.innt.)/Gjennomsnittelig totalkapital 13,92 % 15,10 % 12,10 % 9,80 % Soliditet Egenkapital/Totalkapital 34,99 % 39,50 % 34,70 % 31,60 % Rentedekningsgrad Resultat før finanskostnader/finanskostnader 5,73 5,2 2,5 2,5 Figur 1: Netto omsetning og EBITDA-margin Figur 2: Res. etter skatt og res.grad Figur 3: Egenkapital og soliditetsgrad Netto omsetning (NOK 000) Resultat etter skatt (NOK 000) Egenkapital (NOK 000) EBITDA-margin Resultatgrad Soliditetsgrad ,00 % 36,00 % 33,00 % 30,00 % 27,00 % 24,00 % 21,00 % 18,00 % 15,00 % 12,00 % 9,00 % 6,00 % 3,00 % 0,00 % ,00 % 15,00 % 12,00 % 9,00 % 6,00 % 3,00 % 0,00 % ,00 % 36,00 % 30,00 % 24,00 % 18,00 % 12,00 % 6,00 % 0,00 % Figur 4: Rentebærende gjeld/ebitda Figur 5: Passasjerutvikling Figur 6: Utvikling pr. passasjer Rentebærende gjeld Rentebærende gjeld/ebitda ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, Passasjerer totalt Andel utland ,00 % 75,00 % 72,00 % 69,00 % 66,00 % 63,00 % 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0 Trafikkinntekt pr passasjer Resusltat etter skatt pr passasjer Utbytte pr aksje (%) ,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % 0,00 % SLH ble i oktober 2006 tildelt AAA-diplom for høyeste kredittrating i Dun & Bradstreets kredittratingsystem. Alle tall over er nominelle. 5

6 Driftsinntekter SLH hadde i 2006 en total omsetning på 201,4 millioner kroner (181,7 millioner kroner i 2005). Omsetningen deles inn i trafikkinntekter og andre driftsinntekter. Trafikkinntekter Trafikkinntekter er inntekter fra start- og passasjeravgift som flyselskapene betaler til SLH. Startavgiften er basert på flyets vekt, mens passasjeravgiften er basert på flyets passasjerantall ved avgang. Passasjeravgiften består av terminal-, tårn- og securityavgift. SLH fastsetter selv nivået på disse avgiftene som skal dekke bruk av en rekke fasiliteter og tjenester på lufthavnen, herunder bl.a. flyoppstillingsplasser, passasjerfasiliteter, flysikkerhetstjeneste, rullebane, sikkerhetskontroll og driftskostnader. Alle kostnader relatert til myndighetspålagte securitytiltak skal dekkes av securityavgiften. Den nominelle utviklingen i SLHs avgifter har vært som følger: Figur 7: Inntektsfordeling SLH pr. 31. desember 2006 Andre driftsinntekter 51,0 % (48,8 % i 2005) Trafikkinntekter 49,0 % (51,2 % i 2005) Driftskostnader Samlede driftskostnader for selskapet var i 2006 på 150,2 millioner kroner (133,5 millioner kroner i 2005). SLH er fortsatt på et nivå som kan medføre stegvise kostnadsøkninger ved økt trafikk. Dette gjenspeiles bl.a. gjennom noen av de utbyggingene som er startet opp i Tabell 2: Nominell utvikling i lufthavnavgiftene ved Sandefjord Lufhavn Torp Norske kr * Innland Utland Innland Utland Innland Utland Terminalavgift Tårnavgift Securityavgift Sum passasjeravgift Transferavgift Transittavgift Startavgift pr. tonn 0 t - 75 t t ,50 * Det tas høyde for at takstregulativet kan bli gjenstand for endringer i løpet av Takstregulativet finnes i sin helhet på SLHs webside Til tross for flere kostnadsdrivende security tiltak og økt trafikk, har avgiftene til flyselskap som opererer til/fra Sandefjord Lufthavn Torp hatt en reell reduksjon i Fra 2007 er det totale avgiftsnivået ytterligere redusert for å møte den økte konkurransen. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter omfatter inntekter fra bl.a. utleie, parkering, butikk, kiosker, restauranter og taxfree salg. I terminalen leier SLH til sammen ut om lag 4000 m2. Avskrivninger på varige driftsmidler Avskrivninger på varige driftsmidler utgjorde i ,0 millioner kroner (18,0 millioner kroner i 2005). Driftsresultat SLHs driftsresultat var i ,1 millioner kroner (48,2 millioner kroner i 2005). Driftsmargin (EBIT) i 2006 var 25,4 % (26,5 % i 2005). Brutto driftsmargin (EBITDA) i 2006 var 34,8 % (36,4 % i 2005). 6

7 Finansposter SLHs finanskostnader utgjorde i ,2 millioner kroner (9,3 millioner kroner i 2005). Langsiktig gjeld er økt fra 153,7 millioner kroner i 2005 til 219,1 millioner kroner i Økning i langsiktig gjeld skyldes i hovedsak kjøp av rullebanen med tilhørende nærmere 1800 mål tomt. Figur 8: Aktivafordeling pr Finansielle anleggsmidler 0,20 % Fordringer 5,45 % Likvider 14,97 % Immaterielle eiendeler 0,90 % Varige driftsmidler 78,48 % Finansiell risiko Av SLHs totale gjeld er om lag en tredjedel sikret på nivåer lavere enn forutsetningene i langtidsbudsjettet som er grunnlaget for investeringene. Resultat Ordinært resultat før skatt var 43,3 millioner kroner i 2006 (39,4 millioner kroner i 2005). Resultat etter skatt var i ,1 millioner kroner (28,3 millioner kroner i 2005), en økning på 9,9 % fra Resultatgrad i 2006 var 15,5 % mot 15,6 % i Balanse Selskapet har pr. 31. desember 2006 en totalkapital på 424,6 millioner kroner. Investeringer SLHs samlede netto investeringer i 2006 var på 91,8 millioner kroner (29,7 millioner kroner i 2005). Figur 9: Passivafordeling pr Avsetninger 0,8 % Egenkapital 35,0 % Kortsiktig gjeld 12,6 % Langsiktig gjeld 51,8 % Likviditet Selskapet har i 2006 hatt en positiv netto kontantstrøm. Beholdningen av bankinnskudd, kontanter og lignende er økt fra kroner pr. 1. januar 2006 til kroner pr. 31. desember Kredittrisiko SLH har kun hatt meget lave tap på fordringer hos våre forretningsforbindelser. Eksisterende flyselskap og kommersielle aktører på TRF har tilfredsstillende lønnsomhet. SLH vurderer på denne bakgrunn at risikoen er liten for at forretningsforbindelsene ikke evner å oppfylle sine forpliktelser. 7

8 Passasjerutvikling I 2006 reiste passasjerer til og fra Sandefjord Lufthavn Torp. Det er flere enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 7,5 %. Dette er det høyeste antall passasjerer som er registrert gjennom ett år i SLHs historie. Forrige rekordnotering var i 2005 med Økningen i passasjertrafikken var størst på utenlandsrutene der det reiste 11,7 % flere passasjerer i 2006 enn i Dette er det dominerende segmentet med passasjerer mot i Økningen er bl.a. et resultat av Ryanairs oppstart av nye direkteruter til Pisa, Marseille Provence, Madrid og Dublin. Ryanair annonserte videre at selskapet vil starte opp flyginger til og fra Bremen og Barcelona våren SLH har også lyktes med å få inn det ungarske lavkostselskapet Wizzair, som i september 2006 startet opp flyginger til og fra Katowice i Polen. Høsten 2006 annonserte Wizzair at det vil starte opp flyginger til og fra Warsawa sommeren Det har også vært en positiv passasjer-utvikling på rutene til Amsterdam, Milano og København. SAS Braathens valgte høsten 2006 å styrke sitt innenriksprodukt fra andre lufthavner, noe som resulterte i at selskapet i desember trakk seg ut fra TRF og la ned rutene til Malaga, Nice og Alicante. Widerøe valgte 1. april å legge ned ruten til Stockholm. Coast Air videreførte imidlertid umiddelbart denne operasjonen, men la den ned 1. desember Totalt reiste til og fra TRF på charter til utlandet mot i Det er en økning med 21,8 % sammenlignet med året 8

9 Tabell 3: Passasjerutvikling Passasjerer Endring Rute innland ,56 % Charter innland ,40 % Rute utland ,65 % Charter utland ,75 % Totalt ,47 % TRFs andel av totalt antall reisende fra Østlandsområdet, dvs. eksklusiv transfer og transitt passasjerer, ble redusert fra 8,3 % i 2005 til 8,1 % i Innenlands er andelen redusert fra 5,3 % i 2005 til 4,7 % i 2006, mens andelen av utenlandstrafikken er den samme som i 2005, 10,7 %. før. I tillegg til de tre store aktørene Ving, Saga og Star Tour, var Apollo tilbake på TRF med flyginger til og fra Split i Kroatia. Det reiste totalt passasjerer til og fra utenlandske destinasjoner i 2006 ( i 2005). Innenlands ble passasjertrafikken noe redusert. Totalt reiste det passasjerer i ordinær rutetrafikk til og fra TRF mot i Det er en nedgang på 4,6 % sammenlignet med året før. Passasjernedgangen er kommet på rutene til Bergen, Trondheim og Haugesund mens ruten til Stavanger viser en liten økning i antall passasjerer. Spesielt ruten til og fra Bergen merker økt konkurranse. Servicemåling For å kunne sammenligne TRF med andre norske og internasjonale flyplasser var SLH i 2006 for første gang med i Airport Council International (ACI) sin store servicemåling. TRF kom på femte plass i kategorien flyplasser under 5 millioner reisende. TRF var best av de norske flyplassene som var med. Hensikten med målingen er å kartlegge de reisendes tilfredshet med lufthavnen. Det er derfor gledelig å se at TRF er meget gode på de områder som legges til grunn i selskapets kundepolicy; korte avstander, kort ventetid i security kontroll, gode parkeringstilbud, rask bagasjeutlevering og gode it-fasiliteter. Flybevegelser Antall sivile flybevegelser, dvs. antall landinger og avganger, i 2006 var Dette er en økning med 16,5 % sammenlignet med Antall flybevegelser i rutetrafikk økte med 3,7 % og var i 2006 på Denne økningen er bl.a. et resultat av Ryanairs og Wizzairs nye ruter. Andelen flybevegelser i rutetrafikk utland er 52,5 %. Chartertrafikk økte med 18,0 % og utgjorde totalt 819 flybevegelser. Annen trafikk økte med 25 %. Annen trafikk er hovedsaklig skole- og instruksjonsflyging med helikopter og småfly. Rutenett Rutetilbudet pr. 31. desember 2006 utgjør direkteruter til innenlandsdestinasjonene Stavanger, Bergen, Trondheim og Haugesund samt utenlandsdestinasjonene København, Amsterdam, London, Frankfurt Hahn, Glasgow, Milano Bergamo, Liverpool, Newcastle, Pisa, Marseille Provence, Madrid, Katowice og Dublin. Følgende flyselskap har faste ruter fra TRF: Widerøe, Ryanair, KLM, Wizzair og Coast Air. I tillegg flyr Spanair, My Travel, SAS Braathens, Air Europa, Sun Express, Travel Service og TUI fly Nordic charter til Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Kypros, Mallorca, Kroatia og Kreta. Sandefjord Lufthavn Torp er pr. 31. desember 2006 landets syvende største lufthavn målt i totalt antall passasjerer. Av de syv største lufthavnene hadde Sandefjord Lufthavn Torp lavest vekst på 7 %. Eksklusiv transfer og transitt passasjerer er Sandefjord Lufthavn Torp landets femte største. Figur 10: Passasjerfordeling på Norges syv største lufthavner ekskl. transitt og transfer Oslo Lufthavn Gardermoen Stavanger Lufthavn Sola Bergen Lufthavn Flesland Trondheim Lufthavn Værnes Bodø Lufthavn Tromsø Lufthavn Sandefjord Lufthavn Torp 10 % 14 % 3 % 4 % 5 % 11 % 53 % 9

10 Utbygging Følgende prosjekter har pågått i 2006: Flytting av ansattes parkering for å få plass til ny flyoppstillingsplass og tilbygg til terminal syd. Ny parkeringsplass med om lag 300 nye plasser for ansatte ble tatt i bruk i juni Nytt asfaltert område for fuelanlegg for fueling av helikopter og mindre fly. Prosjektet er ferdig. Rense- og beredskapsdammer for avising. Anlegget blir ferdigstilt i løpet av første kvartal Terrengendringer langs W1. Dette prosjektet er resultat av et krav fra Luftfartstilsynet og krever store og vanskelige sprengningsarbeider. Arbeidet er meget tidkrevende og prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av andre kvartal Ny flyoppstillingsplass. Prosjektet er bare så vidt kommet i gang og henger sammen med arbeidene på W1. Stein som sprenges fra W 1 benyttes til bærelagsmasser. Forventet ferdigstillelse andre kvartal Tilbygg terminal i syd. Prosjektet har så vidt startet opp og fullføres i løpet av Ombygging eksisterende terminal. Prosjektet har så vidt startet opp og fullføres i løpet av Sikkerhet Avinor AS er ansvarlig for utførelsen av flysikringstjenesten på Sandefjord Lufthavn Torp. SLH kjøper flysikringstjenesten av Avinor AS. Gjennom et tett samarbeid mellom SLH og Avinor AS jobbes det kontinuerlig for å unngå uønskede hendelser ved å rapportere og analysere hendelser, risikovurdere utbygginger og kvalitetssikre eksisterende og nye prosedyrer. Det er i løpet av 2006 rapportert 40 hendelser på lufthavnen eller dens nærområde. Av disse ble tre rapporterte hendelser oversendt Statens Havarikommisjon for Transport. Sikkerheten ved lufthavnen kan deles i to; flysikkerhet (safety) og passasjersikkerhet (security). På lufthavnen er det system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten. Systemet skal sørge for at flysikkerheten kontinuerlig forbedres. SLH har system for security som skal forebygge anslag mot passasjerenes sikkerhet i luftfarten. For flysikkerhet har følgende blitt gjennomført i 2006: Anlegget for aviation gasoline (avgas) er flyttet og etablert i nytt område utenfor sikkerhetsområdet til rullebanen. Anlegget var tidligere i sikkerhetsområdet og ble operert på dispensasjon. Det er påbegynt arbeid langs taksebane W1 for å bedre sikkerhetsmarginene for taksende fly, jf. også omtalen under avsnittet om utbygging. Dette forventes ferdigstilt i løpet av andre kvartal 2007 og vil forenkle operasjoner med de største flyene som benytter lufthavnen. Luftfartstilsynet har kommet med nye krav og føringer for flyplassdrift under vinterforhold. Vintervedlikeholdet på TRF er endret for å imøtekomme de nye kravene. Det tilstrebes nå svart bane til enhver tid. Dette oppnås med kontinuerlig brøyting ved nedbør og bruk av kjemikalier (aviform L50) for å fjerne rester etter brøyting. Det stilles stadig strengere krav til sikkerhetskontroll av passasjerer og bagasje. Hendelser langt utenfor Norges grenser påvirker krav som blir stilt til nasjonal og internasjonal flytrafikk. I løpet av 2006 er bl.a. følgende security tiltak innført: Flyoppstillingsplass er nå i sin helhet definert som Critical Security Restricted Area (CSRA) slik at alle som skal inn på området rundt flyene skal gjennom en security sjekk. Tidligere var CSRA bare en korridor fra gatene til flyet under ombordstigning/avstigning av flyene. Nye regler for medbringing av væsker i håndbagasjen ble innført i henhold til nye direktiver 6. november Sikkerhetskontroll ved ankomst ble etablert 1. juli 2006 for å imøtekomme krav om ikke å blande passasjerer fra rene og urene flyplasser. Luftfartstilsynet gjennomførte høsten 2006 en inspeksjon av lufthavnen. Inspeksjonen var et ledd i mellomtilsynet i forbindelse med inspeksjon av flyplassens godkjenning. Hensikten med inspeksjonen var å se om vilkårene for godkjenningen av flyplassen var oppfylt. Luftfartstilsynet ønsket sammen med flyplassens ledelse å finne fram til områder som kunne forbedres med sikte på å forebygge luftfartsuhell som kunne tilbakeføres til flyplassen eller driften av denne. Til tross for noen avvik og merknader var hovedkonklusjonen til Luftfartstilsynet at situasjonen på TRF var meget tilfredsstillende. SLHs plan for korrigering av avvik og merknader er godkjent av Luftfartstilsynet og arbeidet med dette går etter planen. Ansatte og arbeidsmiljø Ved utgangen av 2006 hadde SLH 45 ansatte, hvorav 17 kvinner og 28 menn. Ledergruppen som rapporterer til administrerende direktør består av tre kvinner og fire menn. Selskapet legger stor vekt på godt arbeidsmiljø. Sykefraværet var i 2006 på 4,19 % (4,13 % i 2005). Dette er en økning fra året før på 0,06 prosentpoeng. Korttidsfraværet (<16 dager) var i 2006 på 2,68 % (2,22 % i 2005). Det er en økning på 0,46 prosentpoeng. Langtidsfraværet (>16 dager) var i 2006 på 1,51 % (1,9 % i 2005). Det er en nedgang på 0,39 prosentpoeng. Det er ikke registrert skadefravær i

11 11

12 Ytre miljø Miljøstyring SLH er miljøsertifisert i henhold til ISO14001 standarden. Sertifikatet er en stadfestelse av at miljø har svært høy prioritet. Standarden angir en arbeidsform for stadig forbedring av miljøarbeidet. SLH har som mål at selskapet skal være en foregangsbedrift i vår bransje i Norge når det gjelder å minimalisere negative miljøkonsekvenser ved vår virksomhet. Ytre miljø er innarbeidet i virksomheten på lik linje med andre fagområder. Det Norske Veritas Certification AS foretok periodisk revisjon februar 2006, og konkluderte med at SLHs miljøstyringssystem var i overensstemmelse med ISO standarden for miljøstyring. glykolrester på lufthavnens grøntarealer. Det ble ikke registrert tilførsel av glykol til vassdrag som følge av dette, og nedbrytningsprosjektet ga verdifull erfaring. SLH har søkt Fylkesmannen i Vestfold om videreføring av dette prosjektet. Det er også søkt om tillatelse til å gjennomføre et erfaringsprosjekt med svakt glykolholdig vann på gressdekte arealer etter snøsmelting. Baneavising SLH har tillatelse til å bruke formiatproduktene Aviform S-Solid (granulat) og Aviform L50 (flytende) tilsvarende et kjemisk oksygenforbruk på 15,2 tonn for å avise rullebane og taksebane. I 2006 ble det brukt 9 tonn granulert og 84 tonn flytende Aviform. Dette tilsvarer et kjemisk oksygenforbruk på 9,7 tonn. Organisering SLH har i løpet av 2006 ikke gjort større endringer i organisasjonen for arbeidet omkring miljøsatsingen. Miljøsjef er ansatt i 50 % stilling, og miljøarbeidet er for øvrig fordelt på hele organisasjonen. Fra og med 1. januar 2007 er miljøsjef ansatt i 100 % stilling. Utslippstillatelsene SLHs utslippstillatelse for flyavisingsvæske ble gitt av Fylkesmannen i Vestfold 1. november I denne tillatelsen er utslippsgrensen 29 tonn 100 % glykol. Kravet er videre at SLH skal samle opp 70 % av forbrukt avisingsvæske. Tillatelsen ble påklaget av Bellona og Naturvernforbundet, og Statens forurensningstilsyn (SFT) avgjorde klagen 22. november SFT påla SLH å ikke tilføre Rovebekken mer enn 3,5 milligram glykol pr. liter vann. I 2006 ble utslippet målt til 16 tonn, og 84 % av forbrukt avisingsvæske ble samlet opp. Det var ingen uhellsutslipp av flyavisingsvæske i SLH har i 2006 fått samordnet tillatelsene til bruk av granulert og flytende baneavisingsmidler innenfor en ramme som tilsvarer 15,2 tonn kjemisk oksygenforbruk. Flyavising SLH benytter flyavisingsvæsken Kilfrost. Dette produktet har kun ett tilsettingsstoff med miljøeffekt. Tilsettingsstoffet, et alkoholetoksilat, brytes raskt ned og hoper seg ikke opp i organismer. I store konsentrasjoner kan dette stoffet ha giftvirkning på vannlevende organismer, men vil ikke nå slike mengder under normale driftsforhold. SLH samler opp forbrukt avisingsvæske på avisingsplattformen. Oppsamlet avisingsvæske kjøres bort til behandling i renseanlegg. Nedbrytning av glykol på grøntområder I første kvartal 2006 var det flere perioder med mye snø og lite snøsmelting. Det ble derfor mye glykolholdig brøytesnø lagret på avisingsplattformen. SLH fikk tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold til å gjennomføre et erfaringsprosjekt der svakt glykolholdig brøytesnø ble spredt på egnede arealer på flyplassen. Hensikten er å bryte ned Tåkeprosjekt Utviklingsprosjektet med oppskyting av kaliumformiat for å bedre sikt i tåke har hatt tekniske utfordringer med oppskytingen. Det har derfor vært begrenset med reell utprøving av om metoden har ønsket effekt. SLH har tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold til å videreføre prosjektet ut Miljøovervåking SLH har også i 2006 forbedret og utviklet miljøovervåkingsprogrammet. Programmet gjennomføres i samarbeid med Bioforsk, Naturplan og Sandefjord kommune. I tillegg til prøvetaking i ni faste målestasjoner ulike steder på flyplassområdet, er prøvefrekvensen og antall parametere økt. Hvert år gjennomføres det fiskeundersøkelser i Rovebekken. Undersøkelser i september 2006 viste igjen at det på bestemte områder i Rovebekken nå er mer fiskeyngel enn tilfelle var så tidlig som i Det ble anlagt en ny prøvefiskestasjon rett innenfor det militære gjerdet i 2005, og resultatet av prøvefisket i 2006 viste tilnærmet dobbel så stor tetthet av ørretyngel i dette området. Sandefjord kommune gjennomførte sommeren 2006 en bunndyrundersøkelse for kartlegging av miljøtilstanden i Rovebekken. Undersøkelsen viste en liten bedring i miljøstatus fra året før. Bioforsk presenterte i august 2006 rapporten Miljøovervåkingsprogram ved Sandefjord Lufthavn Torp, Bioforsk Rapport vol.1 nr De viktigste tiltakene er fokus på gode arbeidsprosedyrer og utvidet overvåkingsprogram. Videre skal det gjøres en vurdering av nedbrytningspotensialet i grøntområdene og effekt av en rense- og beredskapsdam nedstrøms flyplassen. Dette arbeidet blir videreført. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) gjennomførte undersøkelser av sedimentene i Lahellefjorden og utløpene til Rovebekken og Unne-bergbekken for å kartlegge mulig forurensning. Rapport for undersøkelsene forelå i januar Rapporten konkluderer med at overflatesedimentene utgjør ubetydelig risiko for miljøpåvirkning, og det ikke er noe som peker på nåtidig tilførsel av de stoffene som ble analysert. 128

13 Rense- og beredskapsdammer For å senke risikoen for forurensning av Rovebekken, er det anlagt to rense- og beredskapsdammer nedstrøms flyavisingsplattformen. Selve dammene sto ferdig ved utgangen av året, og skal tas i bruk i I tillegg til å bedre kontroll av vannkvaliteten på det vannet som tilføres Rovebekken, innebærer dammene framtidige muligheter til å bryte ned glykol. Avfallshåndtering De totale avfallsmengdene øker som følge av større aktivitet. Avfallshåndteringen i terminalen og driftsbygget er analysert i 2006, og ny avfallshåndtering er utformet. Nye beholdere, sorteringsmuligheter og komprimatorer for papp og restavfall vil bli plassert ut både på land- og flyside. Støy Det er registrert fire klager på støy i løpet av To klager gjelder helikoptertrafikk, en gjelder generell flytrafikk og en gjelder motorrusing om natten. Energi I driftsbygningen er det valgt vannbåren varme for å stå fritt til å velge energibærer. I tillegg er det installert luft til vann - varmeveksler for å øke energiutnyttelsen. Arbeidet med Sentralt driftssystem er videreført for flere deler av den øvrige bygningsmassen. Dette gir energisparing ved at energibruken senkes straks behovet avtar. Miljøinformasjon Miljøinformasjon til våre kunder, brukere, forretningsforbindelser, naboer m.fl. er videreført med utsendelse av Miljønytt. Reisemagasinet Take-Off har en side med et miljøtema i hvert nummer. Fagrapporter om miljø er tilgjengelige på Tabell 4: Nøkkeltall for ytre miljø Energi GWh 5,19 4,87 4,71 Vannforbruk lufthavn m Spillvannsmengde lufthavn m Avisingskjemikalier Forbruk av avisingskjemikalier: Totalt forbruk avisingsvæske m 3 101, ,3 Spesifikk forbruk 100% glykol l/fly ,6 Oppsamlingsgrad avisingsvæske % Antall avisinger Antall Forbruk av baneavisingsvæske: Forbruk formiat granulert Tonn ,5 Forbruk formiat flytende Tonn 84 Kaliumformiat (tåkefjerning) Kg Avfall Spillolje Tonn 0,17 0,28 0,2 Oljeholdig Tonn 0,25 0,08 0,192 Maling, lakk og lignende Tonn 1,87 0,22 0 Kontorpapir Tonn 0,27 0,48 0,23 Bølgepapp/brunt papir Tonn 50,40 39,36 17,1 Blandet avfall Tonn 163,00 148,55 125,0 Metall Tonn 0,80 6,9 2,7 13

14 Arbeidsplasser på Sandefjord Lufthavn Torp Det er lokalisert en rekke bedrifter i direkte tilknytning til Sandefjord Lufthavn Torp. I mangfoldet av selskap finnes alt fra flyselskap, reisebyrå og helikopterskole til restaurant, butikker og bilutleie. Totalt har om lag 750 personer sitt arbeid på Sandefjord Lufthavn Torp. Konsesjon SLH har konsesjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Lufthavn Torp, som sivil landingsplass. Konsesjonen gjelder for ti år fra og med 1. januar TRF er godkjent som flyplass til allmenn bruk av Luftfartstilsynet. Godkjennelsen har gyldighet frem til 1. desember Eierstruktur Figur 10: Eierfordeling pr. 31. desember 2006 Stokke kommune 7,56 % Vestfold Flyplassinvest AS 13,48 % Sandefjord kommune 35,70 % Vestfold fylkeskommune 43,26 % Styrets sammensetning SLHs styre har syv representanter, to kvinner og fem menn. De ansatte har i tillegg til en fast representant også en observatør i styret. Navn Representerer Heidi Marie Petersen (styrets leder) Generalforsamlingsvalgt Bjørn Ole Gleditsch (styrets nestleder) Sandefjord kommune Kirsti Been Tofte Generalforsamlingsvalgt Yngvar P. Berg d.y. Vestfold Flyplassinvest AS Ivar Ramberg Vestfold fylkeskommune Nils Ingar Aabol Stokke kommune Egil Lærum Ansattes representant Tone Lise Frednes Ansattes observatør 14

15 Begivenheter etter årsavslutning Samferdselsdepartementet har vedtatt ny konsesjonsforskrift som åpner for en dobling av konsesjonens varighet fra 10 til 20 år ved neste fornyelse. Det har ikke inntruffet betydningsfulle hendelser som vurderes å ha vesentlig innflytelse på årsregnskapet. Disponering av årets resultat Årets resultat er kroner. Styret foreslår at kroner avsettes til utbytte og at kroner overføres til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital pr. 31. desember 2006 er kroner. Innskutt egenkapital er 40,5 millioner kroner. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger SLHs budsjett for 2007 og langtidsprognoser. På grunn av økt konkurranse, reduserte lufthavnavgifter, økte krav til security kontroll, ombygginger i terminalen og store investeringer forventes selskapets resultat å bli lavere i 2007 enn i Sandefjord 29. mars 2007 I styret for Sandefjord Lufthavn AS Heidi Marie Petersen Styrets leder Bjørn Ole Gleditsch Styrets nestleder Yngvar P. Berg d.y. Ivar Ramberg Kirsti Been Tofte Nils Ingar Aabol Egil Lærum Alf-Reidar Fjeld Adm.dir Heidi Marie Petersen Styrets leder Bjørn Ole Gleditsch Styrets nestleder Yngvar P. Berg d.y. Ivar Ramberg Kirsti Been Tofte Nils Ingar Aabol Egil Lærum Alf-Reidar Fjeld Adm.dir 15

16 Årsregnskap 2006 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Trafikkinntekter 1, Andre driftsinntekter 2, SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader Avskrivinger på varige driftsmidler Andre driftskostnader 2, SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSKOSTN./INNTEKTER Andel resultat KS Terminalbygg 3, Annen renteinntekt Renter og andre finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponeringer og overføringer

17 Balanse Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Tomter Rullebane Anlegg terminalområdet Terminal og driftsbygninger Driftsløsøre, maskiner, inventar o.l SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Investeringer i annet foretak i samme konsern 3, Investeringer i andre aksjer og andeler SUM FINANS. ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER Bankinnskudd, kontanter og lignende SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

18 Balanse Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser SUM AVSETN. FOR FORPLIKTELSER ANNEN LANGSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 13, SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig utbytte Gjeld til konsernselskaper 6, Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Sandefjord 29. mars 2007 I styret for Sandefjord Lufthavn AS Heidi Marie Petersen Styrets leder Bjørn Ole Gleditsch Yngvar P. Berg d.y. Ivar Ramberg Kirsti Been Tofte Nils Ingar Aabol Egil Lærum Alf-Reidar Fjeld Adm.dir 18

19 Kontantstrømoppstilling Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skattekostnad 0 0 Periodens betalte skatter Tap/Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0 Avskrivninger Endring i kundefordringer Endring i andre fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0 Endring i andre investeringer 0 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontanstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld 0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 0 0 Innbetaling av ny egenkapital 0 0 Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og ekvivalenter Beholdning av kontanter og ekvivalenter Beholdning av kontanter og ekvivalenter

20 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres når den er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Inntektsføring skjer følgelig normalt på løpende inntektsføring. For identifiserte tap, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Varige driftsmidler/avskrivinger Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Finansielle instrumenter og markedsrisiko Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt når selskapets gjeld har flytende rente. Selskapets rentesensitivitet er tilpasset til et hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswaper og fastrenteavtaler. Selskapet inngår ikke slike avtaler med annet formål enn sikring. Inntil det foreligger klare vedtatte regnskapsregler relatert til regnskapsmessig behandling av finansielle instrumenter, har selskapet valgt å regnskapsmessig behandle alle finanielle instrumenter som sikringsbokføring. Dette innebærer at endringer i markedsverdien av de finansielle instrumenter som følge av endringer i det nominelle rentenivået ikke regnskapsføres, men resultatføres løpende i takt med at lånene betjenes ved renter og avdrag. Konsernforhold Selskapet har en 100% eierandel i et aksjeselskap og i et KS. All aktivitet i disse selskapene er overført til Sandefjord Lufthavn AS. Etter at dette ble gjennomført har det ikke vært aktivitet i disse selskapene. Dette har medført at det ikke lenger vil være aktuelt å utarbeide konsernregnskap for Sandefjord Lufthavn AS. Utelatelsen av konsolideringen begrunnes i at det ikke vil ha noen betydning for selskapets stilling og resultat ved å utelate forholdet. Utfyllende noteopplysninger vedrørende konsernselskaper er opplyst spesielt. Konsesjonsforhold Driften av Sandefjord Lufthavn Torp er konsesjonsavhengig. Selskapet må ha konsesjoner relatert til drift og miljø. Sandefjord Lufthavn AS har konsesjon fra Samferdselsdepartementet for drift av Sandefjord Lufthavn Torp, som sivil landingsplass. Konsesjonen gjelder for ti år fra og med 1. januar Fylkesmannen i Vestfold har gitt selskapet utslippstillatelse for avisingsvæske i hht. forurensingsloven. Utslippstillatelsen gjelder fra 2004/2005 til og med Sandefjord Lufthavn Torp er videre godkjent av Luftfartstilsynet som flyplass til allmenn bruk. Godkjennelsen har gyldighet frem til 1. desember Note 2 - Inntekter og andre driftskostnader Selskapets virksomhetsområde er å forestå den sivile trafikkavviklingen ved Sandefjord Lufthavn Torp. Det arbeides løpende for å tilby fullverdige lufthavntjenester og tilrettelegge utviklingen slik at Torp dekker næringslivets og alle andre reisendes behov for et tidsmessig regionalt flyplasstilbud. Alle inntekter og driftskostnader refererer seg til denne type aktivitet. Det foreligger følgende fordeling på selskapets driftsinntekter: Startavgifter Terminalavgifter utland Terminalavgifter innland Sum trafikkinntekter Andre driftsinntekter

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2004. Årsrapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2004. Årsrapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2004 Årsrapport Innhold: Årsberetning 3 Årsregnskap 10 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Revisjonsberetning 23 Innledning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2011. Årsrapport

SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 2011. Årsrapport SANDEFJORD LUFTHAVN AS Årsrapport 211 Årsrapport Innhold: Sandefjord Lufthavn AS 4 Statistikk 5 Trafikk 6 Sikkerhet 6 Ytre miljø 6 Ansatte og arbeidsmiljø 8 Økonomi 8 Begivenheter etter årsavslutning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2005. Årsrapport

Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2005. Årsrapport Sandefjord Lufthavn as Årsrapport 2005 Årsrapport Innhold: Innledning 3 Statistikk for perioden 2001 2005 4 Økonomisk utvikling - nøkkeltall 5 Passasjerutvikling 8 Flybevegelser 9 Rutenett 9 Utbygging

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012

Sandefjord Lufthavn AS Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning 2012 1 Innhold SANDEFJORD LUFTHAVN AS (SLH)... 3 STATISTIKK... 4 TRAFIKK... 5 SIKKERHET... 5 YTRE MILJØ... 5 HMS... 6 ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ... 6 ØKONOMI... 7 BEGIVENHETER ETTER ÅRSAVSLUTNING...

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

2012 Årsrapport. www.torp.no

2012 Årsrapport. www.torp.no 2 Årsrapport www.torp.no Ro yal Dutch Airl ines CHARTER Harstad-Narvik GRAN CANARIA KRETA KROATIA MALLORCA RHODOS TENERIFE TYRKIA Trondheim Bodø Bergen Edinburgh Liverpool London Stavanger Bremen Amsterdam

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

torp.no 2013 Årsrapport

torp.no 2013 Årsrapport 213 Årsrapport torp.no Royal Dutch Airlines CHARTER GRAN CANARIA KRETA KROATIA MALLORCA RHODOS TENERIFE TYRKIA Harstad-Narvik Tromsø Bodø Trondheim Bergen Stockholm Stavanger Liverpool London Amsterdam

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer