HVA FORVENTER OMSORGSTJENESTE LEDERE AV OSS? Professor Tor Inge Romøren Senter for omsorgsforskning, Østlandet Høgskolen i Gjøvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA FORVENTER OMSORGSTJENESTE LEDERE AV OSS? Professor Tor Inge Romøren Senter for omsorgsforskning, Østlandet Høgskolen i Gjøvik"

Transkript

1 HVA FORVENTER OMSORGSTJENESTE LEDERE AV OSS? Professor Tor Inge Romøren Senter for omsorgsforskning, Østlandet Høgskolen i Gjøvik

2

3 Kjernen i vårt mandat Kunnskapsutvikling Kunnskapsforvaltning Kunnskapsformidling med kommunenes pleie og omsorgstjenester som primær målgruppe

4 Omsorgsforskningens tematiske felt Formelt og uformelt omsorgsarbeid overfor mennesker i alle aldre som trenger langvarig kontakt, praktisk hjelp, pleie, rehabilitering eller behandling på grunn av sykdom, funksjonshemning eller aldring.

5 Vi har gjennomført en markedsundersøkelse for å kartlegge pleie og omsorgslederes kunnskaper om forventninger til Sentrene for omsorgsforskning Undervisningssykehjemmene (USH) Undervisningshjemmetjenestene (UHT) Utvalgskriterium: Ledere av virksomheter, tett på omsorgtjenestens utfordringer, ikke fjerne byråkrater

6 Utvalget 47 ledere for pleie og omsorgtjenester i kommunene 15 pleie og omsorgsledere 16 sykehjemsledere 16 hjemmetjenesteledere Fra 39 ulike kommuner 14 små (< 4000 innb.) 11 mellomstore ( innb.) 14 større (> innb.) I fem regioner (Nord, Vest, Syd, Øst, Midt Norge)

7 Det betyr At utvalget er lite og gir begrensede analysemuligheter Men det omfatter varierte kommunetyper i alle landets regioner Materialet gir anledning til å tegne en realistisk skisse til svar på spørsmålene våre, men ikke til en uttømmende analyse Alle konklusjoner må formuleres og drøftes med kritisk forsiktighet

8 Hva visste de 85 % kvinnelige sykepleierne om oss og UHT? 54 % hadde hørt at det var opprettet et Senter for omsorgsforskning i sin region (som oftest på kurs og konferanser) 15 % hadde konkret og relevant informasjon om hva Sentrene skal gjøre Sykehjemsledere var dårligst informert

9 Hva visste de (forts.) 77 % hadde (som oftest via søknadsprosessen) hørt at det var opprettet undervisningshjemmetjenester 10 % hadde konkret og relevant informasjon om hva UHT skal gjøre Sykehjemslederne var dårligst informert, hjemmetjenestelederne best

10 Det betyr At Sentrene for omsorgsforskning ikke er godt nok kjent i målgruppen At UHT er rimelig godt kjent i navnet At målgruppene har uklare forestillinger om formålet med og oppgavene til Sentrene/UHT At sykehjemsledere har fått mindre informasjon om Sentrene og UHT enn andre omsorgsledere, er mindre oppmerksomme på slik informasjon, eller begge deler

11 Hva slags forhold hadde informantene til undervisningssykehjem? 47 % hadde én eller flere ganger hatt kontakt med et undervisningssykehjem om faglige spørsmål, de aller fleste med et satellitt USH 38 % hadde én eller flere ganger deltatt i faglige aktiviteter i regi av et USH, i gjennomsnitt 0,4 per intervjuet leder Andelen kontakt/deltakelse var ikke høyere blant sykehjemsledere enn i de to andre gruppene

12 Hva slags forhold hadde disse lederne til USH (forts.) 90 % kjente til sitt satellitt USH, 65 % til sitt regionale USH De tre ledergruppene var omtrent like godt informert om dette En mindre andel informanter ga uttrykk for at USH var fjerne, har ikke sett noe til dem o.l.

13 Det betyr At undervisningssykehjemmene fortsatt har et stykke å gå for å nå ut til sin primære målgruppe At omsorgslederne, og spesielt sykehjemslederne, antakelig må bli flinkere til å ta initiativ og utnytte sine undervisningssykehjem bedre

14 Hva er de tre viktigste forventningene du har til ditt regionale senter for omsorgsforskning? 89 svar som sier at Sentrene skal bidra med Relevant forskning: 40 % Formidling av relevant forskning: 25 % Veiledning basert på relevant forskning: 20 % Praktisk hjelp til driften av tjenestene: 15 %

15 Det betyr At fire av fem svar uttrykker forventninger som svarer til vårt mandat: Relevant ( praksisnær ) forskning, forskningsformidling og forskningsbasert veiledning At ett av seks svar uttrykker forventninger som ligger litt på siden av vårt mandat: praktisk hjelp til drift

16 Hva er de tre viktigste forventningene du har til ditt nærmeste USH? Innholdet i 88 svar har tre hoveddimensjoner: 1. Kunnskap [50 %] (kompetanseheving, veiledning, kurs og konferanser, prosjektarbeid) 2. Kontakt [20 %] (Lett å ta kontakt, at de kommer ut, hospitering) 3. Lederskap [15 %] (Koordinere sykehjemmene, gi praktisk hjelp med driften)

17 Hva er de tre viktigste forventningene du har UHT i fylket ditt? Innholdet i 86 svar har tre hoveddimensjoner: 1. Kunnskap [60 %] (kompetanseheving, veiledning, kurs og konferanser, prosjektarbeid) 2. Kontakt [25 %] (Lett å ta kontakt, at de kommer ut, hospitering) 3. Lederskap [15 %] (Koordinere sykehjemmene, gi praktisk hjelp med driften)

18 Det betyr At forventingene til USH og til UHT er ganske like Lederne forventer primært å få del i praktisk kunnskap og erfaringer, pluss mer og bedre kontakt Svarene treffer i hovedsak mandatet til USH/UHT En mindre andel uttrykker en forventning om at USH/UHT deltar i og koordinere drift av tjenester; dette er litt på siden av mandatet

19 Alt i alt: Dette betyr Vi har undersøkt kunnskaper og forventninger til Sentrene, USH, UHT i et begrenset utvalg, men mener at følgende konklusjoner er holdbare: Sentrene er ikke godt nok kjent enda USH er bedre kjent UHT er bedre kjent i navnet

20 Alt i alt: Dette betyr (forts.) Sykehjemsledere er ikke så godt informert om Sentrene og UHT som andre ledere i omsorgstjenesten USH når ikke helt ut til sin målgruppe (Sykehjems)Lederne må ta mer aktivt kontakt med USH

21 Alt i alt: Dette betyr (forts.) Lederne i målgruppene har en forventning til Sentrene, USH og UHT som i hovedsak svarer til deres mandat, og til arbeidsdelingen mellom dem Men målgruppene har også noen uklare forestillinger om og forventninger til Sentrene, USH og UHT

22 Dette betyr også At Sentrene, USH og UHT bør ha en omforent arbeidsdeling for å kunne møte målgruppene på en faglig god og effektiv måte At Sentrene, USH og UHT bør ha en dialog med målgruppene om sine oppgaver og arbeidsmåter At Sentrene, USH og UHT bør utvikle en tydelig rolle i kompetanselandskapet som omgir omsorgstjenestene (myndigheter, øvrige undervisnings og forskningsmiljøer, rådgivningssektoren etc.)

23 STOR TAKK TIL Bente Ødegård Kjøs (Senter Østlandet) Maren Kristine Raknes Sogstad (Senter Østlandet) Bjørnulf Arntsen (Senter Sør) Else Egeland (Senter Vest) Asbjørn Okstad (Senter Midt Norge) Aud Mari Sohini Fjelltun (Senter Nord Norge) som gjennomførte intervjuene, og til 47 ledere som gav av sin knappe tid til oss!

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010. I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 2 2010 I dette nyhetsbrevet: Heimeteneste og Undervisnings heimeteneste Samiske livsfortellinger. Erfaringer med alderdom, helse og sykdom Forståelse og mestring av utfordrende

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste

«Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste FoU-rapport nr. 6/2011 «Vi spør ikke, vi bare gjør» En evaluering av kompetansenettverket BarnsBeste Randi Wærdahl Kathrine Bakke Tittel Forfattere Vi spør ikke, vi bare gjør Randi Wærdahl og Kathrine

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Undervisningssykehjemsprosjektet

Undervisningssykehjemsprosjektet Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering Fafo Anna Hagen Jorunn S. Borgen Leif E. Moland Undervisningssykehjemsprosjektet En underveisevaluering

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Begrense tvang kort og godt

Begrense tvang kort og godt GLEMMEN SYKEHJEM Prosjektrapport juli 2011 Begrense tvang kort og godt - UTVIKLING AV EN MODELL FOR REFLEKSJON I HVERDAGEN OMSORG KVALITET GLEDE Av FoU-leder Elisabeth Østensvik BEGRENSE TVANG - KORT OG

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo

Leif Moland. Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Leif Moland Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 Fafo 2011 ISBN 978-82-7422-812-2 ISSN 0801-6143 2 Innhold

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer