Mennesker og. verdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mennesker og. verdier"

Transkript

1 Mennesker og verdier Hvem vi er 2004

2 Verdiene gjør forskjellen Mennesker med evne og vilje til å gjennomføre sine arbeidsoppgaver punktlig og presist er viktige i Aker Kværner. Målet er at kundene skal slippe overraskelser. Hvordan skal teknologikonsernet greie det? Ved hele tiden å sørge for at menneskene i konsernet kontinuerlig videreutvikler holdninger, kultur, kompetanse, samarbeidsformer og lederskap. Det handler om hvordan menneskene leverer, hvilke verdier de bygger på, hvordan de prioriterer og hvilke holdninger de har når de bygger relasjoner. Måten den enkelte i Aker Kværner møter omverdenen på, og ansvaret som utvises, er avgjørende for tilliten konsernet møter blant kundene, i lokalsamfunnet og i verdenssamfunnet.

3 Nøkkeltall* Konsern: Beløp i millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat før amortisering og avskrivninger Driftsresultat før amortisering Driftsresultat Resultat før skatt Netto resultat Ordrereserve Antall ansatte Gjennomførings Olje & Gass: Beløp i millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat før amortisering Ordrereserve Antall ansatte Engineering & Construction: Beløp i millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat før amortisering Ordrereserve Antall ansatte Olje og gass Farmasi og bioteknologi * Refinansieringen (fullført i mars 2004) og fusjonen med Aker Maritime ASA (28. februar 2002) er presentert i proforma regnskapene som om de ble gjennomført 1. januar Proforma tallene er kun utarbeidet av informasjonshensyn og indikerer ikke nødvendigvis de resultatene man faktisk ville ha fått dersom de nevnte transaksjonene hadde blitt gjennomført i henhold til forutsetningene Har ekspertise innenfor hele verdikjeden fra forstudier, via komplette produksjonsanlegg for olje og gass, til fjerning og gjenbruk av faste og flytende installasjoner. Leverer tjenester innen hele verdikjeden fra forstudier til bygge- og prosjektledelse og kontroll av fabrikkanlegg for legemiddel- og bioteknologiselskaper.

4 kraft i krevende industrier Raffinering og kjemi Metallforedling og gruveindustri Papirmasse Kraft Verdensledende på prosjektledelse, design og konstruksjon av store raffinerier og petrokjemiske industrianlegg. Spesialister med konkurransefortrinn innenfor alt fra forstudier til ferdige anlegg for produksjon av ulike typer metaller og mineraler. Tilbyr spesialistkompetanse innen hele livsløpet fra konseptstudier til totalløsninger for miljøvennlige produksjonsanlegg for tremasse og papirproduksjon. Tilbyr spesialiserte løsninger og teknologi for miljøvennlige gasskraftverk samt energiproduksjon til kraftkrevende industri.

5 Global ekspertise lokal medspiller AKER KVÆRNER ASA, er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Kværner»), en ledende global leverandør av ingeniørtjenester og fabrikasjon, teknologiprodukter og totalløsninger. Aker Kværner konsernet består av et antall juridiske enheter. De fleste av disse bruker Aker Kværner som merkenavn/varemerke. Virksomheten i Aker Kværner omfatter en rekke bransjer, inkludert olje- og gassproduksjon, raffinering og kjemiindustri, farmasi og bioteknologi, gruveindustri og metallforedling, kraft og papirmasse. Aker Kværner har en samlet omsetning på omlag 31 milliarder kroner og sysselsetter ca ansatte i mer enn 30 land. Mennesker og verdier 2004 Aker Kværner 5

6 Med blikk for kvalitet Hvordan hver og en av oss utfører våre daglige arbeidsoppgaver har betydning for Aker Kværners utvikling. Det er ikke bare sluttresultatet som teller. Riktig kvalitet til avtalt tid og pris er avgjørende for kundene våre. Men det alene er ikke nok. Alt vi gjør innenfor leveransenes ulike faser påvirker gjennomføringskraften i prosjektene. Samtidig er det en forutsetning at vi ikke utsetter mennesker og miljø for ulykker. Sunne holdninger og forpliktelser knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en selvfølge. HMS-arbeid har høyeste prioritet. Likevel må vi erkjenne at farlige hendelser skjer også hos oss. Vårt felles mål er å unngå dem. Aker Kværner skal være en god verdensborger, en god nabo i lokalsamfunn der vi har virksomhet og en god gjest der vi gjør våre prosjekter. Verdiene er kjernen i en kvalitetskultur der mennesker trives og utvikles sammen. Kundefokus, gjennomføringskraft, kremmerånd, åpenhet og ærlighet, medarbeiderutvikling og fokus på helse, miljø og sikkerhet er våre kjerneverdier. Det handler om tillit og forutsigbarhet for alle vi forholder oss til som leverandør og gjennomfører av krevende prosjekter. I likhet med andre globale selskaper, opererer Aker Kværner i en ustabil verden med blant annet finansiell uro, naturkatastrofer og kriger. Usikre omgivelser utfordrer vår evne til endring. Samtidig skjerpes kravene til innsyn i næringslivet. Dette fordrer at vi viser endringsvilje og er i stand til å etablere en fleksibel kostnadsstruktur. Dessuten skal vi vise åpenhet i alt vi foretar oss. Vi ønsker at kundene skal velge oss fordi de vet at vi holder det vi lover. Vi vil at våre aksjonærer, forretningsforbindelser, ansatte og samfunnet forøvrig skal erfare at vi er til å stole på. Verdiene i Aker Kværner har begynt å ta tak i menneskene som jobber her. Det viktige arbeidet med forankring av verdiene er kommet langt og det skal videreføres med uforminsket styrke. Her har lederne et særlig ansvar. Godt lederskap er å bry seg om mennesker og om kvalitet for kundene. Det siste året har Aker Kværner tatt i bruk en rekke nye verktøy for å utdanne og utvikle medarbeidere i tråd med vår offensive personalpolitikk. Respekt og like muligheter til personlig utvikling er viktige elementer for at vi skal trives og prestere sammen. Vi ønsker lyttende og handlingskraftige ledere som kan være med å utvikle en kultur der ingenting overlates til tilfeldighetene. Aker Kværner har gjennom en rekke prosjekter vist betydningen av en kvalitetskultur. Denne kulturen skal videreutvikles. Når alle menneskene i konsernet spiller på lag og gjør sin del av jobben, kan Aker Kværner bli nummer én i vår bransje. Det er opp til oss! Inge K. Hansen konsernsjef 6 Aker Kværner Mennesker og verdier 2004

7 Vi skal dyrke kulturen som setter kvalitet høyest. Gjennom utvikling av mennesker skal Aker Kværner nå enda lenger! Mennesker og verdier 2004 Aker Kværner 7

8 Verdier kommer innenfra Tydelige verdier skaper sunne holdninger og sitter i ryggmargen. Aker Kværner har bevisst valgt å bygge felles kultur gjennom klare verdier og lederprinsipper. Forenes i personalpolitikken Personlig drivkraft bidrar sammen med systemene i enhetene til å nå konsernets ambisiøse mål overfor samfunn, eiere og medarbeidere. Aker Kværners verdier er dyrket frem blant konsernets egne medarbeidere over hele verden. Verdiene ble identifisert og nedtegnet gjennom en åpen og omfattende prosess på alle nivåer i konsernet i Etter en rekke diskusjoner og justeringer ble verdiene og lederprinsippene nedfelt i dokumentet People. Dette utgjør plattformen for kulturutviklingen i konsernet. Samtidig er verdiene og lederprinsippene fundamentet for Aker Kværners personalpolitikk med tilhørende verktøy for leder- og medarbeiderutvikling, samt kanaler for tilbakemelding til og fra medarbeiderne. Verdiene i Aker Kværner leves ut hver dag. De bidrar til felles målforståelse, samarbeid og grenseløs kompetanseoverføring i konsernet. Kvalitetskulturen lever og videreutvikles daglig. Den dyrkes frem innenfra. Prinsippene om ansvar for aktive bidrag, retten til oppfølging og utvikling, verdiene og lederprinsippene i Aker Kværner, forenes i personalpolitikken People Policy. Dokumentet beskriver konsernets og den enkeltes ansvar og rettigheter i medarbeiderrelasjonen. Implementeringen og levendegjøringen av det ambisiøse dokumentet startet i 2003 og pågår for fullt. 8 Aker Kværner Mennesker og verdier 2004

9 Medarbeiderne ved Kværner Oilfield Products i Houston bidrar til å bygge Aker Kværner-kulturen rundt sunne holdninger og HMS-fokus. Felles verdier på seks språk Aker Kværners verdier og lederprinsipper er beskrevet i verdidokumentet People. Alle i konsernet har fått dokumentet som en påminnelse om kulturen og innstillingen som skal prege det daglige arbeidet. People finnes på seks språk og bidrar til oppmerksomhet om felles forankring på tvers av kulturelle forskjeller og stor geografisk spredning. Verdier gir trivsel og lønnsomhet De 234 menneskene i Kværner Songer trives bedre enn gjennomsnittet i Aker Kværner. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at de lever tettere opp til konsernets verdier enn de fleste andre enhetene (se oversikt til høyre). Selskapet er kjent for offensiv personalpolitikk og gode relasjoner mellom menneskene i selskapet og omverdenen. 99 prosent av de ansatte der deltok i medarbeiderundersøkelsen som brukes aktivt som et nøkkelverktøy for kontinuerlig forbedring. Selskapets lønnsomhet er bedre enn i de fleste andre virksomheter i konsernet. Verdifokuserte vinnere Medarbeiderundersøkelsen gir Aker Kværner tydelige tilbakemeldinger om opplevelsen av kultur og ledelse. Verdier og lederprinsipper foredles fra ord til handling i de ulike enhetene i konsernet. De tre beste innenfor hver verdi er: Kundefokus 1. Kværner Songer, USA 2. Kværner Constructions, England 3. Olje, Gass og Prosess, Charleston, USA Kremmerånd 1. Kværner Songer, USA 2. Aker Kværner Canada 3. Feltutvikling Europa, ledelse og stab, Oslo Helse, miljø og sikkerhet 1. Kværner Songer, USA 2. Aker Kværner Canada 3. Olje, Gass og Prosess, Indonesia Gjennomføringskraft 1. Kværner Songer, USA 2. Aker Kværner Canada 3. Olje, Gass og Prosess, Beijing & Shanghai Åpenhet og ærlighet 1. Aker Kværner Canada 2. Kværner Songer, USA 3. Konsernstab, Oslo Medarbeiderutvikling 1. Kværner Songer, USA 2. Aker Kværner Canada 3. MH Pyramid, USA Enhetene er oppgitt i rangert rekkefølge. Kremmerånd bidrar til at vi tenker smartere, utvikler bedre løsninger og forhandler hardere for å overgå kundens behov. Rob van Gemert, Nederland Medarbeiderutvikling er å bidra til at kollegene henter ut sitt fulle potensiale samtidig som vi selv daglig endrer måten å jobbe på. Sarah Weyell, England Kundefokus er løsningsorientert arbeid for å bidra til kundens suksess. Det gir oss igjen nye prosjekter. Ingeborg Aasen, Oslo Gjennomføringskraft er å arbeide hardt for å gjøre ting riktig med en gang. Vi strekker oss langt for å sikre kvaliteten i alle ledd av leveransen. Yen-Fen Tan, Malaysia Helse, miljø og sikkerhet har fullt fokus allerede før prosjektene starter. Vi er opptatt av at HMS-virkemidlene fungerer i praksis. Peter Outzen, Karlstad Åpenhet og ærlighet innebærer for meg å være åpen for endringer i arbeidssituasjonen. Konstruktive tilbakemeldinger til kolleger og kunder er en selvfølge. Unni-Mari Skingen, Oslo Mennesker og verdier 2004 Aker Kværner 9

10 Forebygger skader Farlige hendelser skal unngås Enhver ulykke og skade skal unngås. Det er Aker Kværners grunnholdning. Tydelig lederskap innenfor helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) med regler og rutiner har resultert i færre skader de siste årene. En maskin har overtatt noe av det mest krevende sveisearbeidet ved skjøting av rør hos Aker Verdal. Dermed slipper sveiserne blant annet mye av det svært belastende og statiske arbeidet med jevne sveiser i krumbøyd stilling på vanskelig tilgjengelige steder. Sveisemaskinen i Verdal er ett av mange eksempler på hvordan proaktivt HMS-arbeid og forbedring av produksjonsprosesser går hånd i hånd. Medarbeidernes helse får bedre vilkår, og maskinen bidrar til jevnt høy kvalitet i arbeidet. Nå arbeider Aker Verdal med utvikling av en robot for stubbsveising. Aker Kværner vil mer innen HMS. Det skal oppnås ved å utvikle HMSkunnskap til holdninger hos alle som arbeider i konsernet. HMS-ansvaret hviler på den enkelte medarbeider, og er samtidig et høyt prioritert lederansvar i Aker Kværner. Systematisk HMS-arbeid er en forutsetning for å vinne nye kontrakter. Dessuten ønsker konsernet at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal være en naturlig konsekvens av at man bryr seg om hverandre i Aker Kværner. Alle har et ansvar for at kollegene kan reise friske hjem etter endt arbeidsdag. Ingenting kan overlates til tilfeldighetene. Likevel skjer ulykker. I 2003 døde to personer i arbeidsrelaterte ulykker på Aker Kværner-anlegg. Disse tragiske hendelsene er to for mange, og en påminnelse om at HMS-arbeidet må styrkes kontinuerlig. Aker Kværner bærer også et betydelig miljøansvar. Overalt der konsernet er til stede lever målsettingen om at enhver operasjon skal spare miljøet for unødig belastning. Operasjonene skal være bærekraftige i miljøperspektiv. Konsernet arbeider ut fra et evighetsperspektiv. 10 Aker Kværner Mennesker og verdier 2004

11 Skadefri kraft i Florida Aker Kværner høster lovord for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) i forbindelse med byggingen av Calpine Osprey Energy Center i Florida. 1,9 millioner timer er jobbet uten skader. Prosjektet topper kundens (Calpine Corporation) målinger over flest antall måneder med gode HMS-resultater. Helsenettverk i Houston Aker Kværner i Houston ønsket økt fokus på helseforebyggende tiltak. Løsningen ble et helsenettverk for medarbeiderne og deres familier på internett. Helsefaglige tips, ny informasjon om helse, tips om faresignaler for helseplager og annen relevant informasjon oppdateres jevnlig. Nettstedet skaper engasjement og inspirasjon til å holde seg i form og unngå unødige plager. Deltakelsen har økt jevnt siden nettstedet ble rullet ut i I år ventes det at alle ansatte i Aker Kværner i USA og deres familier tar i bruk dette HMS-verktøyet. Læring av uønskede hendelser Enhver uønsket hendelse skal unngås. Aker Kværner arbeider derfor systematisk for å lære dersom ulykker og uønskede hendelser likevel skjer. Alvorlige ulykker undersøkes, og årsakssammenhengen analyseres. Både direkte, indirekte og grunnleggende årsaker blir identifisert. Så iverksettes tiltak for å tette de hullene som tillot ulykken å skje. En ny standard for undersøkelse og analyse av ulykker implementeres nå i konsernet for å sikre videre fremgang i arbeidet mot målet om å unngå ulykker. Har kontroll på ergonomi Energiforbruk Totalt: MWh Gass: MWh Olje: MWh Elektrisitet: MWh Avfall Totalt: tonn Resirkulert: tonn Deponert: tonn Annet: 532 tonn Materialforbruk Totalt: tonn Maling: 29 tonn Stål: tonn Aluminium: 6 tonn Et ergonomisk førsteklasses arbeidsmiljø i kontrollrommet på Kristin-plattformen er resultatet av arbeidet Aker Kværner har ledet. Også andre leverandører og oppdragsgiveren har bidratt til resultatet. En prosess for vellykket design i møtet mellom mennesker og teknologi er etablert gjennom prosjektet der flere fagdisipliner har samarbeidet. Ventede effekter er mindre arbeidspress og stress, høyere effektivitet og færre feil, unødvendige hendelser og produksjonsavbrudd på plattformen. Arbeidet setter ny standard for design av kontrollrom i flytende installasjoner. Vi håper flere følger dette eksemplet, fastslås det i en uavhengig evalueringsrapport for prosjektet. Synergi i læring Aker Kværner bruker IT-verktøyet Synergi i arbeidet for læring av uønskede hendelser og ulykker. Kartlegging av forbedringstiltak og styring av oppfølgingsaktiviteter er elementer i verktøyet. 14 år uten fraværsskader Aker Kværner har sammen med alliansepartnerne DuPont og JBEK i USA utført 4,9 millioner arbeidstimer uten en eneste fraværsskade. I september 2003 hadde Aker Kværner gjennom 14 år vært med å levere høykvalitetstjenester innen engineering, anskaffelser, konstruksjon og vedlikehold til DuPont. Mennesker og verdier 2004 Aker Kværner 11

12 Aker Kværners felles prosjektgjennomføringsmodell innebærer kvalitetssikring og kartlegging av konsekvenser ved endringer underveis i prosjektet. Verktøyet tas i bruk i hele Aker Kværner for å sikre førsteklasses leveranser i alle ledd. 12 Aker Kværner Mennesker og verdier 2004

13 Glassklar prosjektgjennomføring Kvalitet, åpenhet og forutsigbarhet gjennom hele prosjektet er hensikten med Aker Kværners modell for prosjektgjennomføring. Modellen representerer Aker Kværners beste praksis for hvordan gjennomføre et prosjekt fra start til mål. Kontinuerlig og fullstendig informasjonstilgang for alle involverte fra start til overlevering skal gjøre enhetene bedre på gjennomføring. Gjennomsiktighet Erfaringene med gjennomføringsmodellen Project Execution Model (PEM) viser overbevisende resultater. Modellen innarbeides nå som Aker Kværnerselskapenes felles arbeidsmetode. Den skal bidra til å oppnå fullstendig oversikt over status og fremdriftsplaner for alle involverte til enhver tid. Kvalitet Kvalitet i produkt og gjennomføring sikres gjennom klare milepæler, kvalitetskrav og tydelige beskrivelser av hvordan komponentene i prosjektene er relatert til hverandre. Prosjektmedarbeiderne må vite hva de skal prioritere, måle og rapportere til enhver tid. Det skal gi god kvalitet både i gjennomføringsprosessen og i informasjonen. Omtrentlig informasjon blir erstattet med eksakte svar. Om endringer skulle være nødvendig vil man da raskt få oversikt over hva dette innebærer for prosjektets fremdrift og kostnader. Presisjon Gjennom spesifisering av entydige parametre elimineres faren for misforståelser. Modellen sikrer fokus, klare prioriteringer og optimal arbeidsflyt. Det er ingen tvil om presisjonen i informasjonen når milepæler nås. Forutsigbarhet Resultatet av gjennomføringsmodellen er forutsigbarhet. Overraskelser unngås. Menneskene i prosjektene kjenner sine oppgaver og vet hvordan arbeidet måles. Kundene skal oppleve forutsigbarhet gjennom hele leveransen. For Aker Kværner er modellen også et verktøy for risikostyring og ressursallokering. Læring Erfaringer med bruk av gjennomføringsmodellen meldes kontinuerlig tilbake slik at modellverktøyet løpende justeres, oppdateres og forbedres. Mennesker og verdier 2004 Aker Kværner 13

14 Med rett til å vite Viten om forventningene til egne resultater er en forutsetning for å lykkes. Derfor har menneskene i Aker Kværner rett til å vite hva andre forventer av dem. Medarbeiderutvikling er viktig for kunnskapsbedriften Aker Kværner. Det er menneskene som avgjør kvaliteten i våre leveranser. Derfor legger konsernet store ressurser ned i å utvikle samspill, nettverk og læringskultur med tilhørende tilbud og verktøy. Evaluerings- og tilbakemeldingskanaler er sentralt i dette arbeidet. Den som ikke kjenner forventningene blir fort en tapt ressurs. Personlig utvikling kommer av respons og evne til å reflektere over tilbakemeldinger. Hver enkelt har så et ansvar for å oppnå ønsket utvikling. Det betyr ikke at menneskene i konsernet står alene om egen utvikling. Langt i fra. Utvikling av mennesker har kontinuerlig fokus i Aker Kværner. Lederne på alle nivåer arbeider hele tiden med å øke kompetansen, endringsviljen og lærelysten blant menneskene i sine enheter. Som hjelp i dette arbeidet er det utviklet en rekke viktige verktøy. Mange av dem ble tatt i bruk i Stadig flere i hele konsernet får glede av å bruke dem. Øystein Haukvik, Oslo, Atle Haug, Houston, Valborg Lundegaard, Oslo, Arne Bjørlo, Stavanger og Kevin Kulish, Houston snakker om kompetansedeling og forventningsavklaringer ved prosjektgjennomføring på prosjektlederkonferansen i Houston i januar Aker Kværner Mennesker og verdier 2004

15 Innspill fra alle kanter Åpenhet og ærlighet er en selvfølge i Aker Kværner. Derfor ba 940 ledere i 2003 om klare og ærlige tilbakemeldinger fra menneskene i stillinger over, under og ved siden av seg i organisasjonen. Innspillene til hva som skal til for bedre å leve ut Aker Kværners verdier og lederprinsipper gis gjennom såkalte 360- graders tilbakemeldinger. Resultatene danner grunnlag for å definere tiltak for personlig forbedring. 360-graders tilbakemeldinger er et nyttig verktøy for personlig utvikling, men det må ikke bli en sovepute. Jeg ønsker løpende tilbakemelding fra omgivelsene daglig. Anne Mürer, Oslo Anonymitet sikrer ærlige og åpne svar i 360-graders tilbakemeldingene. Verktøyet gir et speilbilde av hvordan kolleger opplever meg. Så kan jeg sammenlikne med hva jeg selv ser i speilet. Det gir nyttige refleksjoner. Karel P. Logman, Nederland Ærlige tilbakemeldinger Også Aker Kværners ledelse har rett til å vite. Til sammen av menneskene i konsernet benyttet muligheten til å påvirke ledelsen gjennom ærlige tilbakemeldinger i medarbeiderundersøkelen Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet fra april til juni. Ingen av konsernets enheter hadde deltakelse under 50 prosent. Resultatene i medarbeiderundersøkelsen gjenspeiler turbulensen rundt Aker Kværner de siste årene. Store omstillinger med endrede strukturer og arbeidsmetoder påvirker naturlig nok medarbeidernes oppfatning av egen arbeidssituasjon. Lederne på alle nivåer i Aker Kværner ønsker forbedringer utover resultatene i medarbeiderundersøkelen. Motivasjon 7 av 10 i Aker Kværner føler de gjør en meningsfull jobb 6 av 10 i Aker Kværner liker arbeidsoppgavene sine 6 av 10 er stolte av å jobbe i Aker Kværner Prioriterte forbedringsområder 5 av 10 mener lederne gir dem klare mål 4 av 10 mener Aker Kværner verdsetter og belønner gode prestasjoner 4 av 10 er enige i at karriereutvikling avgjøres gjennom individuelle prestasjoner Undersøkelsen skal gjentas i 2004 og vil dermed gi tilbakemelding på den forbedring hver enhet har oppnådd i forhold til fjoråret. Dyrker mangfoldet Menneskelig mangfold styrker Aker Kværners mulighet til suksess. Alle har derfor de samme mulighetene til personlig utvikling og karriereutvikling uavhengig av for eksempel nasjonalitet, hudfarge, kjønn, religion eller handikap. Og alle har de samme rettigheter og plikter i forhold til konsernets verdier og lederprinsipper. Mennesker og verdier 2004 Aker Kværner 15

16 Individuell kunnskap felles erfaring Gode ledere er avgjørende for Aker Kværners suksess. Aker Kværner Global Learning Centre og Project Academy er to satsninger som bidrar til å utvikle konsernets ledere og ledertalenter i handlingsorienterte læringsmiljøer. Prinsippet for læringen i Aker Kværner er praktisk relevans og kontinuitet. Utviklingen av mennesker skjer først og fremst gjennom utfordrende arbeid i selskapene og i prosjektene. Sterk prosjektledelse Project Academy ble etablert i februar 2003 for å øke konsernets samlede kapasitet innen prosjektledelse. Formålet er å styrke prosjektlederkompetansen, nettverksbygging og deling av beste praksis og erfaringer. Project Academy er basert på Aker Kværners verdier, ledelsesprinsipper, og prosjektgjennomføringsmodell (PEM). Tre læringsstrategier er etablert: Læringsprogrammer på ulike nivåer (Training solutions) Globale og lokale nettverk (Networks) Skreddersydde oppstarts- og forbedringsprogram i prosjekter (Team Alignment) Engineering & Construction Europe var først ute med implementering av Project Academyprogrammene. De andre forretningsområdene arbeider nå med implementeringen. Integrert læring Global Learning Centre er et internt kompetansesenter som samarbeider tett med linje- og prosjektledelse med å utvikle og implementere: Globale utviklingsprosesser og verktøy for medarbeidere Effektive læringsløsninger på ulike nivåer og for ulike målgrupper med å utvikle menneskene og kulturen, bygget på konsernets verdier og lederprinsipper. Aker Kværner tilbyr ledere et helhetlig sett av lederprogrammer, tilpasset utfordringene på ulike nivåer i en lederkarriere. I 2003 fullførte 240 ledere i Aker Kværner lederprogrammer rettet både mot prosjektledelse og bedriftsledelse. Det har vært positiv utvikling rundt læring og åpenhet siden jeg begynte for tre år siden. Eva Pettersson, Karlstad Global Learning Center-teamet har 11 medarbeidere fordelt på Stockton i Storbritannia, Houston i USA, Oslo og Stord. Også i Asia skal det på sikt etableres en tilstedeværelse. Gjennom det globale nettverket av læringssentere er Aker Kværner i stand til å etablere en profesjonell og konsistent standard for arbeidet Planlagte kurs i 2004: Kurs Antall deltagere Business Leadership Programme 60 Developing your leadership 100 Becoming a leader 200 I tillegg vil det bli gjennomført programmer som fokuserer på Winning Business, samt lederutviklingsprogrammer for prosjektledere på ulike nivåer innenfor rammen av Project Academy. 16 Aker Kværner Mennesker og verdier 2004

17 Uformell læring er utbredt. Alle stiller opp og hjelper hverandre ved behov. Helena Ivarsson, Karlstad Tar man ansvar for egen utvikling får man all nødvendig støtte underveis. Catrin Gustavsson, Karlstad Læringskulturen i Aker Kværner inspirerer. Ledertreningsprogrammene gir verdifull utvikling gjennom kunnskap og nettverk i konsernet. Vår felles kunnskapsbase er Aker Kværners viktigste aktiva. Pål Helsing, Aberdeen, har deltatt i Aker Kværner Business Leadership Program der toppledere i Aker Kværner er lærerkrefter Kartlegger lederes kvalitet Smidig overgang for nye ledere Inntreden i en lederjobb innebærer ny rolle og nye arbeidsoppgaver. Hva en bruker tiden på, perspektiver på egen rolle og kravene til kompetanse endres med ny posisjon. For å sikre smidige overganger for mennesker som blir leder for første gang, eller som utnevnes til mer komplekse lederoppgaver, har Aker Kværner begynt å tilby skreddersydde lære- og overgangsplaner for disse. Lære- og overgangsplanene (Leadership Passage Curriculum) kan være effektive verktøy for å gjøre overgangen smidigere. Gjennom Leadership reviews en grundig vurdering av de enkelte topplederne kartlegges og utvikles konsernets samlede ledelseskapasitet og utviklingspotensial. Konsernsjefen og toppledelsen deltar alltid, som her ved Gary Mandel (EVP Oil, Gas, Process & Energy) og Robert Reinoehl (leder for Aker Kværner i Singapore). Leadership reviews ble introdusert i 2003 og så langt er 200 ledere vurdert på denne måten. Alt for kunden Når utstyr fra Kværner Oilfield Products ankommer kysten av Angola for installasjon og drift på feltet, er ti brasilianere med opplæring fra Aker Kværner på plass for å sikre interaksjonen med kunden. Brasilianerne Nilton de Lara Almeida og Marcelo Marinho (bildet) er blant dem som har vært trainees hos Kværner Oilfield Products på Tranby utenfor Oslo og i Aberdeen i en toårsperiode for å lære produktene og Aker Kværners arbeidsmetoder å kjenne. Mennesker og verdier 2004 Aker Kværner 17

18 Lederskap forplikter Medarbeiderne i Aker Kværner er kulturbærere. Derfor er ledernes forpliktelse til verdiene og lederprinsippene av stor betydning. Et av verktøyene som bidrar til bevissthet og utvikling av lederrollen i tråd med konsernets verdier, er en personlig kontrakt ledere tegner med sine overordnede. Kontrakten heter Personal Business Commitment. Den definerer klare individuelle mål på områder som forretningsstrategi, økonomisk resultat, initiativ fra konsernet, helse, miljø og sikkerhet, medarbeiderutvikling og tiltak som skal bidra til måloppnåelsen. Avtalen evalueres og fornyes årlig ledere i Aker Kværner inngikk i 2003 personlig kontrakt om måloppnåelse (Personal Business Commitment) med sin overordnede. Lønnsomme resultater Oppnåelse av resultater er en forutsetning for Aker Kværners utvikling. Vi ønsker derfor å videreutvikle en resultatorientert kultur på alle nivåer i organisasjonen. Derfor er en vesentlig del av ledernes faste kompensasjon gjort variabel ved at ytelser som lederpensjonsordninger, førtidsavgang, forsikringer og andre tilleggsytelser er redusert eller tatt bort. Isteden utbetales årlig et variabelt lønnsbeløp basert på lederens resultater, praktisering av verdier og lederprinsipper, samt selskapets resultater. 18 Aker Kværner Mennesker og verdier 2004

19 Etter å ha fornyet min personlige kontrakt om måloppnåelse i flere år, opplever jeg verktøyet som svært verdifullt. Det åpner for større grad av samspill og tilbakemelding på alle nivåer og er en kraftig forpliktelse til våre lederprinsipper. Kontrakten minner til enhver tid om Aker Kværners verdier. Hoe Wai Cheong, Singapore Aker Kværner ønsker å utvikle ledere som lytter til og utfordrer sine medarbeidere. Utvikling av mennesker er avgjørende for å lykkes som kunnskapsbedrift. Bildet er fra Kværner Oilfield Products, Houston. Mennesker og verdier 2004 Aker Kværner 19

20 I pakt med omgivelsene Som global aktør har Aker Kværner en viktig samfunnsrolle. Omverdenen forventer at konsernet opptrer ansvarlig i alt det foretar seg. Aker Kværner ønsker å innfri. Ikke av frykt for å bli tatt for feil, men fordi dette i stadig økende grad er et konkurransefortrinn i kampen om kunder, talenter og kapital. Vi anstrenger oss for å drive virksomheten på en måte som gjør mennesker stolte av å jobbe for og med Aker Kværner. Utdrag fra Aker Kværners etiske retningslinjer, Business Ethics. Kvalitetskultur og høy etisk standard innebærer motiverte ansatte og tilfredse kunder. Det er igjen forutsetninger for konsernets lønnsomhet. Aker Kværners globale ansvar for miljø, åpenhet, ansvarlighet og etiske standard er dermed i tråd med egne bedriftsøkonomiske mål. Med evighetsperspektiv på virksomheten ser Aker Kværner global ansvarlighet som en grunnleggende verdi. 20 Aker Kværner Mennesker og verdier 2004

21 Avfall blir miljøvennlig energi Innovasjonen AggloStop er en metode og et produkt for forbrenning ved hjelp av en fluidiseringsteknikk i fyrrommet på kjeleanlegget. Kværner Power har utviklet teknologien som gjør det mulig å benytte langt mer av avfallsproduktene i industrien i miljøvennlig energiproduksjon. Fremtiden er på havets bunn Rivende teknologiutvikling gir stadig mer effektiv og sikker pumping og separasjon av petroleum på havbunnen. Store ressurser spares ved å gjøre jobben under vann fremfor å måtte bruke plattformer på havoverflaten. Utbyggingen av Dalia-feltet (bildet) er et eksempel på plattformer under vann. Også det globale miljøet nyter godt av de stadige innovasjonene Aker Kværners ekspertise på undervannsteknologi oppnår. Produksjonen på feltene kan aksellereres, og mer av ressursene i brønnene kan utvinnes. Resirkulerte Maureenplattformen Plattformer kan resirkuleres. Det beviste Aker Kværner da den britiske Maureen Alpha-plattformen med tilhørende lastebøye ble demontert ved Aker Stord. Plattformen hadde en total høyde på 239 meter og veide tonn. Gjenvinningsfaktoren var 99,5 prosent! Mennesker og verdier 2004 Aker Kværner 21

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Hvordan skape medarbeiderengasjement i SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER Dale Carnegie Training White Paper www.dalecarnegie.no Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. small_business_102914_wp_norway

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

When people and products connect a workplace comes to life.

When people and products connect a workplace comes to life. 130906 Produksjon: Valentin&Byhr. Trykk: Strokirk-Landströms. Papir: Munken Polar. When people and products connect a workplace comes to life. www.efg.no Om oss. EFG HOV + DOKKA AS er en av Norges ledende

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work

Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene. Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Hva kjennetegner de beste arbeidsplassene Karrieredag organisasjon og ledelse, 2.nov 2012 Grete Johansen, Great Place to Work Great Place to Work Institute! Fokus på hva de beste gjør bedre! Samler de

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn?

Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn? Tillitsledelse vårt nye konkurransefortrinn? Hvordan måle og utvikle 2llitsbasert ledelse i norsk næringsliv og norsk offentlig virksomhet? Hva gjør de beste virksomhetene? Great Place to Work Norges Beste

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 overordnet visjon Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest! Målsetning HMS Vi skal være den mest attraktive og kundeorienterte bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

Praktiske perspektiver på ledergrupper

Praktiske perspektiver på ledergrupper Praktiske perspektiver på ledergrupper Bergen Næringsråd 27.mai 2015 Anders J. Dahl Nils-Helge Fjeld Hva er en ledergruppe? Eksempel på grupper Høy Team Avhengighet Ledergruppe Lav Sosial gruppe Lav Felles

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

Kan overflatekvaliteten opprettholdes når det skal bespares i oppfølgingen?

Kan overflatekvaliteten opprettholdes når det skal bespares i oppfølgingen? Kan overflatekvaliteten opprettholdes når det skal bespares i oppfølgingen? Helge Vatne, NPCC 1 Norsok M-501 Surface Preparation and Protective Coating ble første gang gitt ut på begynnelsen av 1990 tallet

Detaljer

Fra avvikling til utvikling

Fra avvikling til utvikling part of Aker Fra avvikling til utvikling Seniorpolitikk ved Aker Stord Gardermoen, 11.02.09 Nils Askeland Vice President HR & Adm. 2008 Aker Solutions Aker Stord Slide 2 Aker Stord kort om bedriften &

Detaljer

Jeg en del av merkevaren?

Jeg en del av merkevaren? visjon og verdier Jeg en del av merkevaren? Niklas Fageräng, snekker Gode rom Merkevaren For oss betyr det: Moelven, slik våre kunder og omgivelser oppfatter oss. Altså vårt omdømme. Har vi lovet noe så

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Lederutviklingsprogrammet Kaizen - 2010 / 2011 Ref. nr.: 2009/2398 1 INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV FET KOMMUNE... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 FET KOMMUNE... 3 2 LEDERUTVIKLING... 4

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Medarbeiderskap, innhold og føringer.

Medarbeiderskap, innhold og føringer. Medarbeiderskap, innhold og føringer. Regional Ledersamling, Tromsø, 25.26.02.10 Åshild J. Nordnes HN RHF Hva er medarbeiderskap? Hva har medarbeiderskap med verdibasert hverdag å gjøre? Verdibasert ledelse

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Arbeidsgiver politikk

Arbeidsgiver politikk Fylkeshuset, Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg Telefon: 33 34 40 00 - Telefaks: 33 31 59 05 E-post: firmapost@.no Arbeidsgiver politikk i Vestfold fylkeskommune Besøk vår hjemmeside www..no ledelse:verdier:holdninger:utfordringer

Detaljer

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur.

Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Hensikt Få forståelse for hva Lean handler om. Underbygge jobben med å skape en sterk prestasjons og forbedringskultur. Kontinuerlig forbedring handler om kultur og vilje til endring og utvikling. Forbedringsarbeid

Detaljer

Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune

Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune Strategi for sikkerhets- og kvalitetskultur i Rogaland fylkeskommune Godkjent av fylkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune 24. september 2012 Versjon 1.2 1 Innledning RFK ønsker å ha en kultur der systematisk

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Barnehagens samfunnsmandat vårt profesjonelle ansvar INDIVIDVURDERING KARTLEGGING KVALITET

Barnehagens samfunnsmandat vårt profesjonelle ansvar INDIVIDVURDERING KARTLEGGING KVALITET Barnehagens samfunnsmandat vårt profesjonelle ansvar INDIVIDVURDERING KARTLEGGING KVALITET SÅ ILLE KAN DET ALTSÅ BLI «Byrådet er av den oppfatning at barnehageloven og rammeplan for barnehagen begrenser

Detaljer

HVORDAN BEHOLDE KOMPETANSEN I BRANSJEN? Stillasdagene

HVORDAN BEHOLDE KOMPETANSEN I BRANSJEN? Stillasdagene HVORDAN BEHOLDE KOMPETANSEN I BRANSJEN? Stillasdagene 2017 13.9.2017 FOKUS Bransjeutfordringer På sikt færre med lang fag- og ledelseserfaring Alderssammensetning i oljebransjen som medfører økende rekrutteringsbehov

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet

Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet Jan Thomas Odegard - NCG Utarbeidet med Mari Mogen Bakke og Zozan Kaya Rapporten er tilgjengelig på Norads hjemmeside: Gjennomgang av Norads

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø.

STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. STRATEGISK PLAN SELJEDALEN SKOLE 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: Trygge, kreative og aktive elever i et stimulerende læringsmiljø. Seljedalen skole rommer barn fra mange kulturer,

Detaljer

Veksthus for ledere. Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal. Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012. Foto: Einar Engdal

Veksthus for ledere. Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal. Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012. Foto: Einar Engdal Veksthus for ledere Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012 Foto: Einar Engdal Veksthus for ledere 2-årig lederutviklingsprogram for Molde kommune Høst 2007

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern

Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern Så heldig er vi! SINTEF et internasjonalt forskningskonsern HR-direktør Ingeborg Lund, SINTEF Innvandrerkonferansen 5. september 2012, Trondheim 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap,

Detaljer

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no

Lederkonferanse 6 juni 2013. Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederkonferanse 6 juni 2013 Vigdis Galaaen vigdis.galaaen@hamar.kommune.no Lederens ansvar Strategier (veivalg for å nå mål og tilpasning til omgivelsene) Utfordringer (mål, midler, resultat) Muligheter

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015

Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Møre og Romsdal Fylkeskommune Medarbeiderundersøkelse i ny innpakning 2015 Tore Hegstad Molde 05.11.15 MRFKs medarbeiderundersøkelse i ny innpakning Om medarbeiderundersøkelsen endringer siden 2012 Engasjement

Detaljer

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI

Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI Ledelse utviklende og motiverende lederskap Lederskolen NiT/BI DAGENS TEMA Le.del.se Ledelse med med fokus fokus på på helhet og og blikk blikk for for den den enkelte enkelte medarbeider. Forskning

Detaljer

En oversikt over alle våre verktøy

En oversikt over alle våre verktøy En oversikt over alle våre verktøy Hvorfor AnSvar Alle trenger feedback for å bli klar over hva som er bra med eget medarbeiderskap og hva som kan utvikles. Dette tenner en gnist til utvikling. I tillegg

Detaljer