Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen!"

Transkript

1 Fra ord til handling - nå setter vi i gang med videreutvikling av klyngen! Ola Rostad, daglig leder Tretorget AS Kristin Malonæs, direktør Innovasjon Norge Hedmark

2 Østerdalskonferansen 2013 Utfordringen! Lars Sandberg, The Paper Province «Syns du inte, så finns du inte» Løsningen! Øystein Aagesen, adm dir Statskog SF «Jeg vil ha et Centre of Expertise innenfor skog- og trenæringen»

3 Målgruppe: Næringsklynger og miljøer i en tidlig utviklingsfase Støtte til 3 (-5) årig hovedprosjekt 20 prosjekter - pluss Budsjett 2014: NOK 40 mill Målgruppe: Modne og vekstkraftige klynger Støtte i inntil 10 år 12 prosjekter (max) Budsjett 2014: NOK 70 mill GCE Nasjonale programmer Nasjonal konkurranse Målgruppe: De mest vekstkraftige, globalt orienterte klyngene Støtte i inntil 10 år Starter 2014: 4-5 prosjekter totalt Budsjett 2014: NOK 30 mill. Regionale initiativ Regional oppfølging

4 12 NCE-prosjekter 2013 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss NCE Oslo Cancer Cluster NCE Systems Engineering Kongsberg NCE Micro- and Nanotechnology NCE Energy and Emissions Trading

5 Arctic Winter Adventures Arena BioTech North Arctic Maritime Cluster Mineral Cluster North 28 Arena-prosjekter nye under vurdering Arena Smart Grid Services Ocean Ingredients Furniture Cluster ikuben Smart Water Cluster Arena NxtMedia Wind Cluster Norway Arena Fruit Cluster Arena NOW MediArena DesignArena Maritime CleanTech West Arena Ocean of Opportunities Arena Eyde Arena Usus Arena Digin Valdres Health Cluster Arena Heidner Oslo Medtech Subsea Valley Arena Magica Electric Mobility Norway Clean Water Norway Arena Leisure Boats

6 Arenas klyngemodell Geografisk konsentrasjon Ledende bedrifter i førersetet FoU- og utdanningsmiljøer viktige støttespillere Bedrifter Potensial for økt samspill Aktiv og drivende fasilitatorfunksjon Kunnskapsmiljøer Fasilitator Offentlige aktører Støttefunksjoner (FoU-utdanning, arbeidsmarked, finansielle tjenester og infrastruktur

7 Hva skal klyngeprosjektene oppnå? Forsterket samhandling mellom aktørene Felles langsiktig og strategisk fokus Økt innovasjons- og kommersialiseringsaktivitet Bedre tilgang på relevant kompetanse Økt synlighet og attraktivitet Sterkere internasjonale koplinger Økt konkurranseevne - også for skog og trenæringen

8 Initiativet og de som har jobbet sammen gjennom høsten 2013

9 Noen innspill basert på en intervjurunde med ulike ledere fra verdikjeden Erik Dahl Mjøsen, Finn Løkken Hedalm, Arne Jebsen Hunton Fiber, Sverre Narvesen NCE Raufoss, Kjell Bjarte Kvinge ØM Fjeld AS, Frank Larsen Hedmark Kunnskapspark, Even Mengshoel skogambassadør

10 Underveis til fremtiden Hvor starter vi reisen Næringen fra skog til ferdig byggeri er sterkt fragmentert og med ulike verdikjeder Bransjen er preget av liten grad av industrialisering og relativt lite trykk på effektivisering i verdikjeden. Tung og treg byggesaksbehandling i kommunene og lite rom for innovasjon innen offentlig byggeri (anbudsprosessen virker hemmende). Liten offentlig bestillerkompetanse, spesielt på kommunalt nivå. Det er utfordrende å skaffe kompetanse og få tak i talentene som kan bringe næringen videre i sin utvikling. Kompetansemiljøene i Norge er små og fragmenterte. Liten grad av samhandling For liten lokal bearbeiding av råstoff. Mindre av verdiskapningen blir igjen i Innlandet. Mangler kompetente eiermiljøer. Norge er rikt, men eiermiljøene er ikke industrielle (vil eie aksjer) Få industrielle lokomotiv Vi må styrke omdømmet i markedet og hos opinionen. Det dreier seg om å skape den gode sirkelen i næringen, men ingen klarer å skape denne alene!

11 Underveis til fremtiden Scenario 2020 I 2020 har det skjedd viktige konsolideringer i bransjen Bransjen har klart å finne fram til et samarbeid og et samspill som gjør at: Man har klart å bygge et felles omdømme som gjør at hele bransjen står styrket i forhold til det offentlige, internasjonale konkurrenter og som en kunnskapsbransje som tiltrekker seg de beste medarbeiderne. I samarbeid har man utviklet en struktur for kompetanseutvikling som underbygger at bransjen er en kompetansebransje. Man har et velutviklet forskningsmiljø der de viktigste nasjonale kompetansemiljøene er aktivt med for å «løfte» den skogbaserte verdikjeden. At man har klart å få til et samspill i en næringsklynge som er en viktig arena for utviklingen av den enkelte bedrift og for bransjen som helhet. Bransjen har klart å gjennomføre: 5 egne professorater er på plass Bransjen har blitt en kompetansebransje. Det er bygget opp et ledende produksjonsteknisk miljø med GCE Raufoss/HIG Vi er på vei mot at stadig mer av den norske råstoffproduksjonen brukes i norsk industri forskning og kommersialisering hand i hånd. At Norge har blitt en eksportør av trebyggeri og kompetanse.

12 Underveis til fremtiden Scenario 2030 Flere signalbygg med internasjonal anerkjennelse er bygd med trekompetanse fra Innlandet Utviklet gjennom et partnerskap mellom det private og det offentlige Nye forskningsbaserte materialer er benyttet Fokus på miljø og bærekraft i byggeri har gjort oss internasjonalt ledende Skalerbare og standardiserte løsninger har åpnet eksportmarkedene Innlandet har innen bioøkonomi gjort Norden til hjemmemarked, samt eksporterer både kompetanse, kunnskap og produkter på verdensmarkedet Bioøkonomien har kompensert for nedgangen i oljeindustrien Borregaard har befestet sin posisjon ytterligere og fått komplementære produkter Biomasse benyttes innen en rekke nye områder som f.eks. bioraffinering, biovarme, bioel, biodrivstoff, fincellulose, fiskefor og matvarer Bioøkonomimiljøet i Hedmark har blitt verdensledende innenfor nisjer Man har utviklet nye kompositter og materialer som utnytter ny teknologi Verdens ledende «think tank» innen bioøkonomi ligger i Innlandet

13 Vi har ressursene og løsningene for fremtidens behov - vi vil ta posisjonen!

14 Hva gjør vi nå hvordan reiser vi videre sammen?

15 Suksessfaktorer(1) Et reellt ressursgrunnlag + felles visjoner Det må være noe å bygge på Kritisk masse, komplementaritet Deltakerne må ville noe En felles strategisk agenda Vilje og evne til å tenke nytt

16 Suksessfaktorer(2) Et aktivt eierskap og godt lederskap Det er bedriftene og deres samarbeidspartnere som må eie klyngeprosjektet Klyngeutvikling krever aktiv og dynamisk ledelse Ingen instruksjonsmyndighet God fasilitering av prosessene avgjørende

17 Suksessfaktorer(3) Utnytte og forsterke regionale ressurser og fortrinn Hva er regionen/miljøets strategiske fortrinn? Og hva mangler? Må evne å bygge allianser En god regional kunnskapsinfrastruktur og samhandlingskultur

18 Suksessfaktorer(4) Å kunne se ut over seg selv Alle Arena- og NCE-prosjekter skal ha en strategi for internasjonalisering Klyngen som referanseramme for bedrifter som søker ut Hjemhenting av kompetanse Felles profilering og markedsframstøt Deltakelse i internasjonale FoU-prosjekter Klynge- til- klyngesamarbeid Hvordan møte framtidas usikkerhet? Foresightprosesser

19 Vi har mye å bygge videre på.

20 Østerdalskonferansen 2015: Klyngen har fått et samlende navn og en retning (visjon) Vi har enda flere konkrete resultater å vise til Vi er blitt flinkere til å framsnakke hverandre og synliggjøre våre resultater Vi har planer for videre utvikling

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

Finansiering av nettverk- og klyngesamarbeid Skape merverdi for medlemmene? Tor-Arne Bellika, Innovation Perfomance AS

Finansiering av nettverk- og klyngesamarbeid Skape merverdi for medlemmene? Tor-Arne Bellika, Innovation Perfomance AS ITS Arena 20 juni 2012 Finansiering av nettverk- og klyngesamarbeid Skape merverdi for medlemmene? Tor-Arne ellika, Innovation Perfomance AS ilde nr Tor-Arne ellika 2 Tema Næringsklynger og bedriftsnettverk??

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker.

NÆRINGSKLYNGER. Fremover som en flokk gjess. Ikke rundt hverandre som kråker. NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2011 Det klynger seg på sørlandet Noen av Norges mest konkurransedyktige industribedrifter og næringslivsmiljøer finnes her. Fremover som en flokk gjess.

Detaljer

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV

NCE: ET LÆRENDE. Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV NCE: ET LÆRENDE Postadresse: NCE, Innovasjon Norge, Postboks 448, Sentrum, 0104 OSLO Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 OSLO NÆRINGSLIV Side 15 INNHOLD DETTE ER: NORWEGIAN CENTRES OF EXPERTISE Norge har

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 Forord Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025 er en

Detaljer

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler

Rapport. Innhold. Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger. Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Rapport Innhold Kvinnesatsing innen NCE- og Arenaklynger Prosjekter og eventuelle samarbeidsavtaler Side 2-5 Side 6-9 med studenter, universiteter, internasjonale bedrifter ol Kommunikasjon Side 9 Kvinnesatsing

Detaljer

Næringsstrategi 2014-2024

Næringsstrategi 2014-2024 Næringsstrategi 2014-2024 Vedtatt 12. februar 2014 Visjon: Kongsberg skal fortsette å videreutvikle seg som ett av verdens mest attraktive steder for utvikling og industrialisering av høyteknologiske systemer.

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien

Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Integra Foreningen for tekniske systemintegratorer Forskning og utvikling: Et lønnsomt valg for industrien Vilje Ideer Kvalitet Lean Ledelse Læring Automatisering November 2013 Teknologi Mennesker Fleksibilitet

Detaljer

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø

Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø 2 Mikro- og nanoteknologi i et etablert industrimiljø Helt siden etableringen av verftet på orlogsstasjonen Karljohansvern, senere Horten Verft, for nesten to hundre år siden, har Hortenregionen i Vestfold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingar Vaskinn Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 13/3936 NÆRINGSSTRATEGI KONGSBERG 2014-2024 : RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Kommunestyret vedtar Næringsstrategi Kongsberg 2024 med dokument

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore 2013- Fiskeriforum Vest Side 1 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

Innhold. 1. Innledning 3. 2. Gjennomføringen av forstudien 4. 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6. 4. Om VA-bransjen 9. 5. Medieomtalen av bransjen 12

Innhold. 1. Innledning 3. 2. Gjennomføringen av forstudien 4. 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6. 4. Om VA-bransjen 9. 5. Medieomtalen av bransjen 12 Innhold 1. Innledning 3 2. Gjennomføringen av forstudien 4 3. Omdømmetenkningen i prosjektet 6 4. Om VA-bransjen 9 5. Medieomtalen av bransjen 12 6. Dialog- og forankringsmøtene med aktørene 15 7. Det

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Kunnskapsnav og infrastruktur HØRINGSUTKAST Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer