helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM"

Transkript

1 Hånda som symbol på det vi gjør arbeidet vårt Hjertet som bilde på hvordan vi har det helsa vår Hva vil du? Hånda på hjertet LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet har gått sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt om å arrangere en nasjonal konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. helsefremmende arbeidsplasser 6. O G 7. N O V E M B E R KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM Utarbeiding av en nasjonal erklæring om helsefremmende arbeidsplasser Verktøy og metoder for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser Helsefremmende bedriftskultur Utvikling av helsefremmende arbeidsplasser i offentlige virksomheter Enterprise for health et europeisk bedriftsnettverk Vet vi hva som er helsefremmende? Disse står bak intensjonsavtalen og er medarrangør av konferansen

2 Velkommen til den første nasjonale konferansen om helsefremmende arbeidsplasser! Har du lyst til å være med på utviklingen av det framtidige arbeidsmiljøarbeidet i Norge? Skal vi skape et arbeidsliv som tar våre behov på alvor i enda større grad? Vil du bli en bidragsyter når en nasjonal erklæring om Helsefremmende arbeidsplasser skal utformes? Da må du delta på den første nasjonale kon feransen om Helsefremmende arbeidsplasser den 6. og 7. november 2002 i Lillestrøm. Dette vil representere en videreutvikling i arbeidsmiljø-arbeidet vårt som krever nye grep. Vi har gjennom mange år praktisert og utviklet miljøarbeidet i Norge på en profesjonell og god måte. Forebygging av ulykker og skader samt etablering av et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid har vært sentrale mål. Dette er det fundament vi bygger på, og som vi skal fortsette med. Nå mener vi tiden er inne til å øke våre ambisjoner og sette som mål at vi ønsker arbeidsplasser som i enda større grad fremmer helse. Dette blir en utfordring for alle som skal bistå arbeidslivet på denne krevende veien. Derfor har LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet har gått sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt om å arrangere en nasjonal konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Partene i arbeidslivet og myndighetene, som står bak Intensjons-avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, fremholder at forutsetningen for å endre utviklingen med et økende sykefravær, og for tidlig avgang fra arbeidslivet, er et arbeidsliv som er enda mer inkluderende enn i dag. Dette handler om å skape helsefremmende arbeidsplasser og derfor stiller de opp som medarrangør av konferansen. Konferansen vil ta opp ulike tema og presentere mulige metoder og verktøy som har tilknytning til det helsefremmende arbeidet i virksomhetene. Utenfor våre grenser har det i flere tiår vært et økende fokus på helsefremmende arbeid i arbeidslivet. I 1996 ble det dannet et nettverk i EU for Workplace Health Promotion (WHP). Statens arbeidsmiljøinstitutt kom med i 1998 som det nasjonale kontaktkontor. Erfaringer fra nettverket viser at de deltakende EU-landene legger et innhold i WHP ut fra sin kultur, historie og arbeidslivs-tradisjon Vi kan hente mye kunnskap fra andre lands erfaringer og utviklingsarbeid, men de gir oss ikke svar på hva helsefremmende arbeidsplasser skal innebære i Norge. Derfor har vi en jobb å gjøre og du som deltaker på konferansen vil spille en av nøkkelrollene. Med utgangspunkt i en løsningsfokusert tilnærming vil vi gjennom deltakerstyrte prosesser få fram din kunnskap og erfaring fra arbeidslivet og utarbeide en nasjonal erklæring om helsefremmende arbeidsplasser.

3 Konferansen blir ikke bare en mulighet for deg til å være bidragsyter til erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser. Du får også oppleve spennende foredrag i plenum og i 4 parallelle sesjoner: Plenum 1 Dag 1 Victor D. Normann Statsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Professor i samfunnsøkonomi og rektor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Åpningsforedrag Odd Bjørnstad Tore Krog Magnar Kleiven Seniorrådgiver ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STA- MI); Fagsekretariatet for BHT og nasjonal kontaktperson i det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser (European Network Workplace Health Promotion)Er med i Konferansegruppen Hefa. Bedriftsoverlege i Ringsnes AS. Har vært leder for en bedriftshelsetjeneste. Ledet et arbeidslivsprosjekt i regi av NHO/LO. Er med i Konferansegruppen Hefa. Medisinsk fagsjef i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Lang erfaring med bedriftshelsetjeneste og organisasjonsutvikling. Er med i Konferansegruppen Hefa. En nasjonal konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Konferansen som en milepæl i arbeidsmiljøarbeidet. Helsefremmende arbeidsplasser en historisk vandring i begreper, lovverk, menneskesyn og ledelse De vil lage et bakgrunnsteppe for arbeidet med erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser. Gro J. Langslet Cand psychol og konsulent i Agenda Utredning og Utvikling AS Arbeider med løsningsfokusert tilnærming (LØFT) til endringsprosesser og problemløsning. Jakten på drømmer, høydepunkter og kloke grep. Hun vil legge et faglig grunnlag for det løsningsfokuserte gruppearbeidet i plenum Sesjon 1 - Verktøy og metode Dag 2 klokken Sigurborg Óskarsdóttir Bedriftssykepleier i Hydro. Har arbeidet i bedriftshelsetjenesten siden Et LØFT for helsen I samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt er det utviklet et prosessverktøy til bruk i Norsk Hydro for å skape helsefremmende arbeidsplasser. Verktøyet er basert på verdigrunnlaget for løsningsfokusert tilnærming. Mia Bauer Joseph Odijk Bedriftslege i Statoils offshore-virksomhet. Arbeider med nærvær/sykefravær, i de to siste årene med støtte fra Arbeidsmiljøfonden. Fysioterapeut / konsulent på sykefraværsarbeid i Statoil. Fikk Statoils HMS-pris i Tidligere arbeidet med aktiv sykmelding. Nærvær eller fravær hvordan velge rett Statoil FPL har siden 1998 jobbet målrettet for at arbeidsplassen skal være en arena hvor de ansatte kan bli raskere frisk og mestre utfordringene. Denne prosessen har resultert i en systematisert arbeidsform som i dag står modell for konsernets strategi på dette området. Eli Rongved Psykomotorisk fysioterapeut og HMS-rådgiver/ daglig leder i bedriftshelsetjeneste. Ledet flere prosjekt rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen. Prosjektleder for Arbeidsliv på åpen scene. Arbeidsliv på åpen scene. Forumteater som praktisk HMS-redskap, fra passivitet til aktiv deltakelse. Handler om hvordan teaterformen Forumteater taes i bruk som arbeidsmetode for BHT i virksomheter for å få endring fra passivitet til aktiv deltakelse. Sesjon 2 - Helsefremmende bedriftskultur Dag 2 klokken Hege Gade Rådgiver ved Trygdeetatens arbeidslivssenter og høyskolelektor i organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Kompetanseopplevelse som motivasjonsfaktor. Foredraget belyser opplevelsesaspektet hos oss mennesker - viktigheten av bl.a. tilbakemeldinger og godt lederskap for kompetanseopplevelse. Eller er det slik at det finnes organisasjonskulturer med mange kompetente mennesker, men hvor svært få opplever selv å ha kompetanse?

4 Stein Knardahl Forskningssjef Arbeidsfysiologisk seksjon, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Professor psykologisk institutt, UiO. Leder for Programstyret for Arbeid og Helse, Norges forskningsråd. Helsefremmende arbeid: Visjon og hverdag Vet vi hva som er helsefremmende eller hva som forbygger helseproblemer? Hva betyr kultur for helse? Vet vi noe om tiltak for bedre helse i virksomhetene virker? Foredraget vil diskutere visjonen "Helsefremmende arbeidsplasser" i forhold til kunnskapen om psykologiske, sosiale og kulturelle forhold som har betydning for helse. Sesjon 3 - Løsninger i bedrift Dag 2 klokken Kjersti Løken Stavrum Anni Onsager Statsviter. Lang erfaring fra den trykte presse. Sjefsredaktør i KK, Norges mest kjøpte kvinneblad. Aktivt engasjert i kvinnelig lederskap i norske medier. Diplomøkonom Direktør i AS Norske Shell. Lang ledererfaring fra ulike virksomheter Det er lov å være blid Kan man bestemme seg for å være positiv på jobben? Beskriver hvordan løsningsfokusert tilnærming brukes som utgangspunkt i personalpolitikk og utvikling av bladet. Visjoner, positivisme, engasjement og målarbeid er viktige elementer. Forelsket i bedriften? Hvordan bruke strategisk historiefortelling for å utvikle arbeidsglede og gode resultater. Ruth Nesje Sykepleier med videreutdanning innen administrasjon og ledelse og organisasjonsutvikling. Lang erfaring fra det offentlige. Arbeider nå som konsulent i Sareptas AS Medvirkning inkluderer Beskriver hvordan medvirkningsbaserte arbeidsmetoder kan sikre engasjement, trivsel og et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv. Disse sikrer en likeverdig måte å lære på og en reell medvirkning i utviklingsarbeid. Sesjon 4 - Utvikling i offentlig sektor Dag 2 klokken Hilde Nordås Cand.mag. / sosialpolitikk. Arbeidet mange år med sykefraværsoppfølging og personalutviklingstiltak i Hordaland fylkeskommune. Fleksibel arbeidsgiverpolitikk Om dialogkonferanse og ansattemedvirkning som metode for å utvikle livsfaseorintert personalpolitikk fra et prosjekt mellom Hordaland fylkeskommune og KS. Trygdeetatens arbeidslivssenter har vært sentrale medspillere. Britta Högmark Härdner Margareta Åkesson Plenum 2 Dag 2 Ingebrigt Steen Jensen Prosjektleder for PersonalDelta. Psykolog. Lang erfaring fra personalarbeid og arbeidsmiljø-spørsmål i Gøteborg kommune. Personalsjef i bydelsforvaltningen i Torslanda, Gøteborg. Deltar i programmet Hälsofrämjande Ledarskap. Tekstforfatter i Dinamo Reklamebyrå. Styreleder i Stabæk Fotball. Har utgitt boka ONA FYR for deg som vil lykkes sammen med andre. Helsefremmende lederskap i Gøteborg. Innenfor rammen av et samarbeidsprosjekt mellom ulike myndigheter har man startet et lederutviklingsprogram med fokus på helse og helsefremmende prosesser. Programmet går over et år og deltakerne kommer fra ulike kommunale enheter. Bare når jeg ikke ler Om gledens, galskapens og lidenskapens betydning for helse på jobben. Ewa Ness Kirsti F. Vandraas Cand med. og spesialist i psykiatri. Arbeider med organisasjonsutvikling, omstilling, evaluering og kvalitetsforbedring. Ergonom og fysioterapeut. Prosjektdirektør i HAG a.s.a. Har tidligere arbeidet i Direktoratet for Arbeidstilsynet og Rådet for Belastningslidelser. Magnetbedrifter Om en undersøkelse som har studert flere sykehus i USA som hadde ord på seg for å være et godt sted å arbeide og som greide å trekke til seg og beholde sykepleiere i en tid med sykepleiemangel Kan sterke bedriftskulturer skape helse Stiller spørsmål om en sterk bedriftskultur kan skape sunne arbeidsplasser. Videre om det europeiske bedriftsnettverket «Enterprise for health». Er det grunnlag for å skape et slikt nettverk i Norge? Hans Torvatn Sivilingeniør og doktoringeniør i organisasjons og arbeidslivsfag fra Norges Tekniske Høgskole. Han har arbeidet ved SINTEF (IFIM og Ny praksis) siden Er det farlig å arbeide? En gjennomgang av det som finnes av forskning om arbeidsmiljø viser at norsk arbeidsliv ikke er så ille som det ofte fremstilles. Hvorfor fokuserer både forskere og media på det negative?

5 dag 1 dag VELKOMMEN Åpning av konferansen Victor D. Norman Oppsummering Dag Pause med kaffe En nasjonal konferanse om helsefremmende arbeidsplasser Odd Bjørnstad fra konferansegruppen PAUSE med kaffe Helsefremmende arbeidsplasser en historisk vandring i begreper, lovverk, menneskesyn og ledelse Tore Krog og Magnar Kleiven Jakten på drømmer, høydepunkter og kloke grep Gro J. Langslet LUNSJ Utvikling av en erklæring om helsefremmende arbeidsplasser i Norge Gjennom en løsningsorientert gruppeprosess hvor alle deltar ønsker vi å få fram hva som er viktige elementer i begrepet Helsefremmende arbeidsplasser i Norge. Ved å veksle mellom grupper og plenum vil vi skape en prosess hvor alle deltar. Prosessen vil samtidig være en opplæring i en metode for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser i egen organisasjon. Gro J. Langslet vil være ansvarlig for opplegget FEST & UTSTILLING En kveld med engasjement og glede. Sesjon 1 Verktøy og metode Et LØFT - for helsen Sigurborg Oskarsdottir Nærvær eller fravær hvordan velge rett Mia Bauer Joseph Odijk Arbeidsliv på åpen scene Forumteater som praktisk HMS-redskap, fra passivitet til aktiv deltakelse. Eli Rongved Sesjon 3 Løsninger i bedrift Det er lov å være blid! - kan man bestemme seg for å være positiv på jobben? Kjersti Løken Stavrum Forelsket i bedriften Anni Onsager Medvirkning inkluderer Ruth Nesje Sesjon 2 Helsefremmende bedriftskultur Kompetanseopplevelse som motivasjonsfaktor. Med fokus på nærværsfaktorer og ledelse. Hege Gade Helsefremmende arbeid: Visjon og hverdag. Stein Knardahl Sesjon 4 Utvikling i offentlige virksomheter Fleksibel arbeidsgiverpolitikk Hilde Nordås Helsefremmende lederskap i Gøteborg. Britta Högmark Härdner og Margareta Åkesson LUNSJ "Bare når jeg ikke ler" - om gledens, galskapens og lidenskapens betydning for helse på jobben. Ingebrigt Steen Jensen Magnet bedrifter Ewa Ness Kan en sterk bedriftskultur skape helse? Kirsten Vandraas Er det farlig å arbeide? Hans Torvatn Pause med kaffe, kake og frukt Framleggingen av erklæringen om helse fremmende arbeidsplasser AVSLUTNING

6 En nasjonal erklæring om helsefremmende arbeidsplasser DET SENTRALE MÅL for konferansen er å utarbeide en nasjonal erklæring om helsefremmende arbeidsplasser. Konferansegruppen og partene bak Intensjonsavtalen vil oppfordre nøkkelpersoner om å delta i dette utviklingsarbeidet på Lillestrøm den 6. og 7. november. Dette vil sikre engasjerte og sentrale aktører som deltakere. Det er lange tradisjoner både nasjonalt og globalt med å utarbeide erklæringer som en klargjøring av et tema eller markering av et faglig ståsted. De har hatt ulik tyngde og betydning. Noen er et resultat av lange politiske forhandlinger og andre har vært utformet i løpet av en konferanse og fått stor oppmerksomhet. Begrepet Health promotion (HP) som på norsk er oversatt til helsefremmende arbeid innebar på 1960 tallet et fokus på det enkelte individ og dets livsstil. Ved å påvirke den enkelte til å spise sunnere, røyke mindre og mosjonere mer ville helsen bli bedre. Verdens helseorganisasjon WHO lanserte på 1970 tallet sin Helse for alle strategi og så at det var nødvendig å gi HP et nytt innhold. På den første globale HP konferansen i Ottawa i 1986 skjedde dette. Ottawa-charteret ble utformet og vedtatt og denne erklæringen ble en milepæl i det globale helsefremmende arbeidet. Erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser Lillestrøm-erklæringen kan bli viktig for arbeidsmiljøarbeidet i Norge. 300 sentrale og engasjerte deltakere fra ulike bransjer og virksomheter og organisasjoner som er viktig i arbeidsmiljøarbeidet vil gi en anbefaling om hvilket faglig innhold begrepet helsefremmende arbeidsplasser bør ha i Norge. Erklæringen kan brukes etter konferansen som et utgangspunkt for videre diskusjoner i virksomhetene - og på et nasjonalt nivå av partene i arbeidslivet og myndighetene. Dette er bakgrunnen for at vi kaller dette en nasjonal erklæring og omtaler konferansen som den første nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Hvordan skal vi få det til? DU ER VÅR RESSURS og nøkkelperson! Gjennom deltakerstyrte prosesser vi skal i plenum jobbe i grupper ønsker vi å få frem din kunnskap og erfaring fra arbeidslivet, og hvilke elementer og strategier du mener må være sentrale i begrepet helsefremmende arbeidsplasser. En arbeidsgruppe satt sammen av partene i arbeidslivet og myndighetene skal bearbeide deltakernes innspill og ved avslutning på konferansen vil Lillestrøm- erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser bli lagt fram i plenum. Så kan alle deltakerne på konferansen og andre aktører innenfor arbeidsmiljøarbeidet utvikle den videre. Slik det skjedde med Ottawacharteret i 1986 som ble fulgt av erklæringer fra de fire påfølgende verdenskonferansene om helsefremmende arbeid i Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Jakarta (1997) og Mexico by (2000). Tre konferanser på Lillestrøm skulder ved skulder I tiden november blir det mulig å få med seg 3 ulike konferanser samme uke og i samme lokale. I tillegg til Hefa-konferansen den 6. og 7. november kan du melde deg på AOF s konferanse om arbeidsmiljøloven og Idebanken for sykefraværsarbeid sin erfaringskonferanse. Vi har valgt å bruke samme tekniske konferansearrangør, nemlig Travel Planners Meeting and Conference Services og derfor skal påmeldingsskjemaene for konferansene sendes samme sted. 4. november 5. november Fortid Nåtid og Framtid Arbeidsmiljøloven 25 år internett: Mer av det gode Erfaringskonferanse for et mer inkluderende arbeidsliv internett:

7 Påmelding til Hefa-konferansen 6. og 7. november 2002 på Kongressenter Rainbow Hotel Arena, Lillestrøm Påmeldingsfrist 4. oktober. Tilleggsgebyr 200 kr dersom påmelding etter frist. Påmeldingen sendes til: Travel Planners Meeting and Conference Services Lodin Leppsgate 1, 5003 BERGEN HEFA Helsefremmende arbeidsplasser Innbetaling for konferanse (totalsum) til konto nummer : Ved henvendelser eller forespørsler Telefon : Faks : E-post: Ønsker du å foreta påmelding elektronisk kan du gjøre dette fra konferansens nettsted FORNAVN ETTERNAVN STILLING/FUNKSJON ADRESSE ARBEIDSSTED POSTKODE/BY TELEFON TELEFAKS E-POST SESJONER KL Det er mulig å velge mellom 4 ulike sesjoner. For å få en fordeling i tråd med antall plasser kan vi bli nødt å gjøre justeringer. Marker hvilken sesjon du ønsker å delta på primært ved å sette kryss i rubrikken. Primært Sekundært Sesjon 1 Verktøy og metode Sesjon 2 Helsefremmende bedriftskultur Sesjon 3 Løsninger i bedrift Sesjon 4 Utviking i offentlig sektor DELTAKERAVGIFT - Obs! Tilleggsgebyr 200 kr dersom påmelding etter frist. Deltakeravgift 3.100,- inkl. 1 overnatting 6-7 november i enkeltrom, konferanse 6. og 7. november, kaffepauser, lunsj og Fest&utstilling (eks. drikke) Dagpakke 2 dager 2.000,- inkl. deltakeravgift 6-7 november, kaffepauser og lunsj (eks. drikke) (for de som ikke ønsker å overnatte) Fest&utstilling 485,- (eks. drikke), for deltakere med dagpakke som vil være med på Fest&utstilling Ekstra overnatting (priser er gitt per rom, per natt inkl. frokost) Dobbeltrom 1345,- Ankomst dato Døgn Enkeltrom 1.045,- Ankomst dato Døgn Gebyr påmelding etter frist kr. 200,- etter 4. okt Total sum FLYREISETILBUD FRA TRAVEL PLANNERS BERGEN kr ,- KRISTIANSAND kr ,- STAVANGER kr ,- ÅLESUND kr ,- TROMSØ kr ,- TRONDHEIM kr ,- KIRKENES kr ,- BODØ kr ,- Vi gjør oppmerksom på at priser oppgitt er tur - retur til Oslo eksklusiv flyskatt/avgifter og er gitt med forbeholdt om endringer. Reisebestillinger må være i hende Travel Planners senest 4 oktober Rabatterte flyreiser oppnås kun ved minimum 2 døgn overnatting Avreise dato / Ca Kl. : Hjemreise dato / Ca Kl.. : KANSELLERINGER / ENDRINGER / ANSVAR Alle endringer og kanselleringer må sendes skriftlig til TRAVEL PLANNERS Ingen kanselleringer/endringer er gjeldende før de er bekreftet av Travel Planners. Hvis kansellering er foretatt før 4 oktober 2002, vil innbetalt beløp bli refundert med et fratrekk på NOK i administrasjonskostnader. Ingen påmeldingsavgifter vil bli refundert for kanselleringer mottatt etter 4 oktober Dersom kansellering av flyreise foretas etter at billettene er utsted, blir 25 % av oppgitt pris trukket i kanselleringsgebyr. Hefa konferansen 2002 og/eller firmaer/privatpersoner som representerer konferansene, herunder Travel Planners Meeting and Conference Services, er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for kanselleringer, personskader, ulykker, sykdom, tap eller skade av eiendeler, som kan inntreffe før, under, eller etter konferansene 2002 i Lillestrøm. Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring som eventuelt dekker disse forhold. Innsendelse av dette påmeldingsskjemaet bekrefter din aksept på denne ansvarfraskrivelsen. Signatur Dato

8 FOTO: TRYM IVAR BERGSMO DESIGN: GOD STREK TRYKK: BLIKK SENTRALTRYKKERIET, BODØ Ønsker du informasjon eller har innspill til konferansen, kan du kontakte noen i konferansegruppen: Odd Bjørnstad Statens arbeidsmiljøinstitutt Godtfred Bøen Arbeids- og administrasjonsdept. Bjørn Erikson LO Siri Hole Helsedepartementet Magnar Kleiven NHO Tore Krog Ringnes AS /bedriftshelsetjenesten Mariette Lobo Statens arbeidsmiljøinstitutt Husk påmeldingsfristen 4. oktober. Melder du deg på raskt, er du sikker på å komme med på konferansen. HEFA Helsefremmende arbeidsplasser

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

Flerkulturelle arbeidsplasser

Flerkulturelle arbeidsplasser FAGFORBUNDET, Hordaland. Fagforbundet Hordaland og KS i samarbeid med Bergen Næringsråd og Nygård skole inviterer til konferanse om Flerkulturelle arbeidsplasser Fagforbundet Hordaland, KS og Fagakademiet

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Folkehelsearbeide for seniorer DEN GODE SAMTALEN - jakten på gullet i hverdagen Quality Hotel Tønsberg 2. og 3. september 2013

Folkehelsearbeide for seniorer DEN GODE SAMTALEN - jakten på gullet i hverdagen Quality Hotel Tønsberg 2. og 3. september 2013 Vi har den glede å invitere til den 6. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid for eldre innen helse, velferd og kultur. Erfaringskonferansen er en arena for erfaringsutveksling, kunnskapsformidling

Detaljer

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE?

Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet TILSTEDE? Velkommen til Arbeidsmiljøkonferansen for Innlandet Quality Hotel & Resort Hafjell, Øyer, 17. og 18. september 2012 TILSTEDE? Konferansen arrangeres av: INVITASJON Årets arbeidsmiljøkonferanse for Innlandet

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

DEN FRISKE ARBEIDSPLASSEN 2.0

DEN FRISKE ARBEIDSPLASSEN 2.0 invitasjon til konferanse i oslo den 28-29 januar 2014 TALARE FRA STAMI Odd Bjørnstad Seniorrådgiver Steria Solfrid Skilbrigt HR-direktør Felleskjøpet Agri SA Veronica Mothes Rådgiver HMS/HR ISS Facility

Detaljer

Utviklingshemmede menneskers levekår -og rettsikkerhet Bodø 28. 29. okt. 2013

Utviklingshemmede menneskers levekår -og rettsikkerhet Bodø 28. 29. okt. 2013 Utviklingshemmede menneskers levekår -og rettsikkerhet Bodø 28. 29. okt. 2013 Program 1100-1115: Velkommen Ved klinikksjef Trude Grønlund/ klinikksjef, Psykisk helse og rus, Nordlandssykehuset HF 1115-1200:

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Arrangerer Landskonferanse Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte

Arrangerer Landskonferanse Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte Arrangerer Landskonferanse 2010 Målgruppe: Alle som jobber for mennesker med utviklingshemning og andre interesserte Tema: Utviklingshemming og psykiske lidelser Sted: Bergen, Hotell Terminus, Terminus

Detaljer

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar

Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Sunn Vekst NHOs rundebordskonferanse for Bærekraftig Utvikling og Bedriftenes Samfunnsansvar Utdeling av Prisen for beste miljørapportering 2002 Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo, 4. november 2003 Program

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

Hvor skal vi fremme den ansattes helse?

Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Hvor skal vi fremme den ansattes helse? Skal vi ha helsefremmende aktiviteter på arbeidsplassen eller skal vi ha arbeidsplasser som fremmer den ansattes helse? arbejdsmiljøkonferencen 20.-21. oktober 2008

Detaljer

Europeisk spørreundersøkelse om helse og livsstil Undersøkelsen gjøres i regi av European Network Workplace Health Promotion ( www.enwhp.

Europeisk spørreundersøkelse om helse og livsstil Undersøkelsen gjøres i regi av European Network Workplace Health Promotion ( www.enwhp. Europeisk spørreundersøkelse om helse og livsstil Undersøkelsen gjøres i regi av European Network Workplace Health Promotion ( www.enwhp.org ) Statens arbeidsmiljøinstitutt gjennomfører undersøkelsen i

Detaljer

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Kommunal Kompetanse inviterer igjen til konferanse for Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Ansatte i kantine og storkjøkken har mange ulike utfordringer, krav og ønsker rettet mot seg i hverdagen.

Detaljer

Arbeidsglede-ledelse & Nærværsarbeid. Heldagskonferanse for ledere på alle nivåer. Vi gjentar suksessen fra 2014! Se filmklipp på gaudio.

Arbeidsglede-ledelse & Nærværsarbeid. Heldagskonferanse for ledere på alle nivåer. Vi gjentar suksessen fra 2014! Se filmklipp på gaudio. Thyra Frank Vi gjentar suksessen fra 2014! Se filmklipp på gaudio.no Mikael Kamber Henry Stewart Kristin Lindberget Helle Kanaris Arbeidsglede-ledelse & Nærværsarbeid Heldagskonferanse for ledere på alle

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Friluftsliv i skolen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005. Velkommen til Fokuskonferansen

Friluftsliv i skolen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005. Velkommen til Fokuskonferansen FOKUSKONFERANSEN 2. SEPTEMBER 2005 Friluftsliv i skolen Velkommen til Fokuskonferansen Det er en glede for Tromsø kommune å ønske velkommen til den første Fokuskonferansen. Spesielt gledelig er det å kunne

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Introduksjon og svar. Introduksjon

Introduksjon og svar. Introduksjon Introduksjon og svar Introduksjon Gjennomfør spørreskjema om helse og livsstil i virksomheten og se om din virksomhet/organisasjon kan håndtere dette bedre! Det vil ta deg 15 minutter å få mer kunnskap

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 5-2009 Rundskriv L 5-2009 Oslo, 25. februar 2009 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Vi minner om kurset for skolesekretærer og vaktmestere på Sanner

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015

HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 INVITASJON TIL NASJONAL FAGKONFERANSE FOR HELSEFAGARBEIDERE Oslo, onsdag 20. og torsdag 21. mai 2015 Vi ønsker med dette velkommen til vår fjerde nasjonale konferanse for helsefagarbeidere. Konferansen

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse

til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse til BARN og UNGES beste Samhandling til beste for barn og unges psykiske helse 30. sept og 1. okt 2014 Velkommen til konferansen - til barn og unges beste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, RKBU Midt-Norge

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Quality Hotel Panorama Fredag 23. oktober 2009

Quality Hotel Panorama Fredag 23. oktober 2009 Prosessveileder Langtidsfrisk Solveig G. Moen, daglig leder v/ HMS-senteret Melhus og livsstilsveileder ved Røros Rehabiliteteringssenter avd. Trondheim. Quality Hotel Panorama Fredag 23. oktober 2009

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur

Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Til skolen Rundskriv S 05-2004 Oslo, 12. februar 2003 J.nr.: 035.04/A.1.09 Pedagogisk konferanse 2004: Verdibevisst og åpen: Formidling i dagens ungdomskultur Vi minner om årets pedagogiske konferanse

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

HOLDNINGSSKAPENDE NÆRVÆRSARBEID. RTW-seminar 20. september 2017

HOLDNINGSSKAPENDE NÆRVÆRSARBEID. RTW-seminar 20. september 2017 HOLDNINGSSKAPENDE NÆRVÆRSARBEID RTW-seminar 20. september 2017 Hvem er vi? Bedriftshelsetjenesten Bærum kommune Birgit Arnekleiv (birgit.arnekleiv@baerum.kommune.no) - Mastergrad i filosofi/etikk Hilde

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Alle landets kommuner Alle bydeler i Oslo Fylkeskommuner Fylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 13/275-29.05.2013 Barne- og ungdomskonferansen 2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil også

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 31. HAVNA-KURSET FREDAG 14. FEBRUAR

Detaljer

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober.

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk presidiet 23. okt. Seminar: LOD, lokal overvannsdisponering- en naturlig del av grønn sektor. Tid Program Innleder Kl. 10.00 Velkommen til

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen)

Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars desember 2013 (IA- avtalen) Et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide Ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. mars 2010 31. desember 2013 (IA- avtalen) NAV Arbeidslivssenter Vest-Agder - senter for

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 FABEKO FYLLER 50 ÅR! Vi har derfor gleden av å invitere til jubileumskonferanse (Fabrikkbetongkonferanse nr. 44) 4. 5. april 2014. Konferansen

Detaljer

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på:

Pasientforløp. Så viktig, så vanskelig. Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Påmelding innen 25. mai 2017 på: Velkommen til samhandlingskonferansen 2017! Svolvær, Thon hotell Lofoten 13-14 juni Pasientforløp Så viktig, så vanskelig Trykk her for påmelding Påmelding innen 25 mai 2017 på: wwwnlsh/samhandling2017

Detaljer

Nordlandssykehuset HF. Lederprogram for enhetsledere OPPSTART 27. APRIL 2017

Nordlandssykehuset HF. Lederprogram for enhetsledere OPPSTART 27. APRIL 2017 Nordlandssykehuset HF 2017 Lederprogram for enhetsledere OPPSTART 27. APRIL 2017 Målsetting for programmet Hensikten med programmet er å bidra til at enhetsledere får en felles forståelse av lederrollen

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste?

Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste? Hvorfor trenger vi en god Bedriftshelsetjeneste? FAGKONFERANSE BEDRIFTSHELSETJENESTE NHO SERVICE 28.09.17 OSLO / 2017.09.28 / / SIDE 1 Stamina Group Stamina Helse AS NIMI Ringerike AS Stamina Trening AS

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser - en utfordring for norsk arbeidsliv?

Helsefremmende arbeidsplasser - en utfordring for norsk arbeidsliv? Helsefremmende arbeidsplasser - en utfordring for norsk arbeidsliv? Skal vi også se på hva som fremmer et godt arbeidsmiljø - og en positiv utvikling for alle ansatte? Landskonferansen 9. 11. mars 2010

Detaljer

Framtidens arbeidsliv

Framtidens arbeidsliv Norsk Fysioterapeutforbund faggruppe for ergonomi Framtidens arbeidsliv - hvilke utfordringer møter vi? 28. fagseminar for NFF s faggruppe for ergonomi Radisson SAS Royal Hotel Bryggen, Bergen 7. - 9.

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers FFKF-KONFERANSEN 2015 TROMSØ 6. 7. MAI Clarion Hotel The Edge Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers Konferansen «Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

Sammen for en levende by

Sammen for en levende by Sammen for en levende by De gode historiene i Stavanger kommune!! - om historiefortelling som verktøy i organisasjonslæring Agenda for presentasjonen Status for sykefraværsarbeidet i Stavanger kommune

Detaljer

Program - Vefsnakonferansen 2016 (med forbehold om endringer)

Program - Vefsnakonferansen 2016 (med forbehold om endringer) Program - Vefsnakonferansen 2016 (med forbehold om endringer) To dager ved Vefsnas bredder om Vefsnaregionens fremtid Vefsnaregionen vil i de kommende årene stå overfor en rekke utfordringer, men ikke

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Målgruppe: Alle ansatte i habiliterings- og rehabiliteringstjenestene Årskonferanse Grand Terminus hotell Bergen 23.-25.

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

Velkommen til. den 10. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.

Velkommen til. den 10. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. Velkommen til den 10. erfaringskonferansen i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur. Ta spranget i Svolvær 4. - 5. september 2017 Thon Hotel Svolvær Historikk: Helsefremmende

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2016 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 33. HAVNA-KURSET FREDAG 12. FEBRUAR

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

VELKOMMEN KS 24 25. november 2010 Rådgiver Siri Klevstrand

VELKOMMEN KS 24 25. november 2010 Rådgiver Siri Klevstrand Samling for HMS-ledere i fylkene VELKOMMEN KS 24 25. november 2010 Rådgiver Siri Klevstrand IA-ledelse Lederne har nøkkelroller Ta ledelsen! God ledelse er avgjørende for å lykkes i IA-arbeidet. Virksomhetslederne

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 1-2007 Rundskriv L 3-2007 Oslo, 2. februar 2007 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer og vaktmestere på

Detaljer

"Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15

Påfyll - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 "Påfyll" - et kurs for korister og dirigenter. Nordnorsk Pensjonistskole 23. - 25. okt. -15 Velkommen til Sømna Nordnorsk Pensjonistskole er et «folkehøgskolelignende tiltak», og er en av to kursarrangører

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

NSH og Spekter arrangerer studietur til Brussel 5-7. juni 2008 for ledere i helseforetak

NSH og Spekter arrangerer studietur til Brussel 5-7. juni 2008 for ledere i helseforetak NSH og Spekter arrangerer studietur til Brussel 5-7. juni 2008 for ledere i helseforetak EUs helsepolitikk og norske sykehus Helse er et stadig viktigere område for felles politikk og koordinering i EU.

Detaljer

Ny framtid ledelse uten olje og gass? Omstilling og klokt lederskap

Ny framtid ledelse uten olje og gass? Omstilling og klokt lederskap NKF Ledelse inviterer til Fagkonferanse på DFDS Crown of Scandinavia til København 10. 12. mars 2009 Ny framtid ledelse uten olje og gass? Omstilling og klokt lederskap Åpningsforedrag v/adm. dir. Arne

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo KONFERANSE Magnolia design as NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE Suksessfaktorer i sterke stammekulturer Hvordan motivere seg selv og andre? Hvordan skape arbeidsmiljø med muligheter for vekst og

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv L 20-2004 Rundskriv S 20-2004 Oslo, 28. desember 2004 J.nr.: 314.04/A.1.10 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Konferanse. Personalledelse resept for god ledelse. Torsdag 23. og fredag 24. mars 2006, Bjørvika Konferansesenter, Oslo

Konferanse. Personalledelse resept for god ledelse. Torsdag 23. og fredag 24. mars 2006, Bjørvika Konferansesenter, Oslo Norsk sykehus- og helsetjenesteforening Konferanse Personalledelse resept for god ledelse Torsdag 23. og fredag 24. mars 2006, Bjørvika Konferansesenter, Oslo Bakgrunn: NSH tar opp tema vi synes er viktig

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 11. og 12. mars 2013 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Saman om ein betre kommune Et samarbeids, ramme - og utviklingsprogram Gardermoen 11. og 12. mars 2013 Kommunal-

Detaljer

HANDLINGSROMMET I KOMMUNALE ANSKAFFELSER

HANDLINGSROMMET I KOMMUNALE ANSKAFFELSER KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KS Innkjøpsforum Årssamling Fredrikstad, 20. - 21. april Anno 2016 Foto: Fredrikstad kommune HANDLINGSROMMET I

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober.

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Tina Krogtoft Nordisk presidiet 23. okt. Seminar: LOD, lokal overvannsdisponering- en naturlig del av grønn sektor. Tid Program Innleder Kl. 10.00

Detaljer

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE TIRSDAG 4. MARS 11.00 Ankomst og registrering. 11.30 Lunch. 12.00 Åpningssamling. Et helt menneske, den bibelske fundamentering v/ biskop Ernst Baasland. Hilsen

Detaljer

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon

et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon igo et utviklingsprogram for ledere individ gruppe organisasjon Mål og utbytte Målgruppe Målet med utviklingsprogrammet igo er å gi ledere best mulige forutsetninger for å utvikle seg selv, medarbeiderne,

Detaljer