helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM"

Transkript

1 Hånda som symbol på det vi gjør arbeidet vårt Hjertet som bilde på hvordan vi har det helsa vår Hva vil du? Hånda på hjertet LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet har gått sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt om å arrangere en nasjonal konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. helsefremmende arbeidsplasser 6. O G 7. N O V E M B E R KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM Utarbeiding av en nasjonal erklæring om helsefremmende arbeidsplasser Verktøy og metoder for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser Helsefremmende bedriftskultur Utvikling av helsefremmende arbeidsplasser i offentlige virksomheter Enterprise for health et europeisk bedriftsnettverk Vet vi hva som er helsefremmende? Disse står bak intensjonsavtalen og er medarrangør av konferansen

2 Velkommen til den første nasjonale konferansen om helsefremmende arbeidsplasser! Har du lyst til å være med på utviklingen av det framtidige arbeidsmiljøarbeidet i Norge? Skal vi skape et arbeidsliv som tar våre behov på alvor i enda større grad? Vil du bli en bidragsyter når en nasjonal erklæring om Helsefremmende arbeidsplasser skal utformes? Da må du delta på den første nasjonale kon feransen om Helsefremmende arbeidsplasser den 6. og 7. november 2002 i Lillestrøm. Dette vil representere en videreutvikling i arbeidsmiljø-arbeidet vårt som krever nye grep. Vi har gjennom mange år praktisert og utviklet miljøarbeidet i Norge på en profesjonell og god måte. Forebygging av ulykker og skader samt etablering av et systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid har vært sentrale mål. Dette er det fundament vi bygger på, og som vi skal fortsette med. Nå mener vi tiden er inne til å øke våre ambisjoner og sette som mål at vi ønsker arbeidsplasser som i enda større grad fremmer helse. Dette blir en utfordring for alle som skal bistå arbeidslivet på denne krevende veien. Derfor har LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet har gått sammen med Statens arbeidsmiljøinstitutt om å arrangere en nasjonal konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Partene i arbeidslivet og myndighetene, som står bak Intensjons-avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, fremholder at forutsetningen for å endre utviklingen med et økende sykefravær, og for tidlig avgang fra arbeidslivet, er et arbeidsliv som er enda mer inkluderende enn i dag. Dette handler om å skape helsefremmende arbeidsplasser og derfor stiller de opp som medarrangør av konferansen. Konferansen vil ta opp ulike tema og presentere mulige metoder og verktøy som har tilknytning til det helsefremmende arbeidet i virksomhetene. Utenfor våre grenser har det i flere tiår vært et økende fokus på helsefremmende arbeid i arbeidslivet. I 1996 ble det dannet et nettverk i EU for Workplace Health Promotion (WHP). Statens arbeidsmiljøinstitutt kom med i 1998 som det nasjonale kontaktkontor. Erfaringer fra nettverket viser at de deltakende EU-landene legger et innhold i WHP ut fra sin kultur, historie og arbeidslivs-tradisjon Vi kan hente mye kunnskap fra andre lands erfaringer og utviklingsarbeid, men de gir oss ikke svar på hva helsefremmende arbeidsplasser skal innebære i Norge. Derfor har vi en jobb å gjøre og du som deltaker på konferansen vil spille en av nøkkelrollene. Med utgangspunkt i en løsningsfokusert tilnærming vil vi gjennom deltakerstyrte prosesser få fram din kunnskap og erfaring fra arbeidslivet og utarbeide en nasjonal erklæring om helsefremmende arbeidsplasser.

3 Konferansen blir ikke bare en mulighet for deg til å være bidragsyter til erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser. Du får også oppleve spennende foredrag i plenum og i 4 parallelle sesjoner: Plenum 1 Dag 1 Victor D. Normann Statsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Professor i samfunnsøkonomi og rektor ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Åpningsforedrag Odd Bjørnstad Tore Krog Magnar Kleiven Seniorrådgiver ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STA- MI); Fagsekretariatet for BHT og nasjonal kontaktperson i det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser (European Network Workplace Health Promotion)Er med i Konferansegruppen Hefa. Bedriftsoverlege i Ringsnes AS. Har vært leder for en bedriftshelsetjeneste. Ledet et arbeidslivsprosjekt i regi av NHO/LO. Er med i Konferansegruppen Hefa. Medisinsk fagsjef i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Lang erfaring med bedriftshelsetjeneste og organisasjonsutvikling. Er med i Konferansegruppen Hefa. En nasjonal konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Konferansen som en milepæl i arbeidsmiljøarbeidet. Helsefremmende arbeidsplasser en historisk vandring i begreper, lovverk, menneskesyn og ledelse De vil lage et bakgrunnsteppe for arbeidet med erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser. Gro J. Langslet Cand psychol og konsulent i Agenda Utredning og Utvikling AS Arbeider med løsningsfokusert tilnærming (LØFT) til endringsprosesser og problemløsning. Jakten på drømmer, høydepunkter og kloke grep. Hun vil legge et faglig grunnlag for det løsningsfokuserte gruppearbeidet i plenum Sesjon 1 - Verktøy og metode Dag 2 klokken Sigurborg Óskarsdóttir Bedriftssykepleier i Hydro. Har arbeidet i bedriftshelsetjenesten siden Et LØFT for helsen I samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt er det utviklet et prosessverktøy til bruk i Norsk Hydro for å skape helsefremmende arbeidsplasser. Verktøyet er basert på verdigrunnlaget for løsningsfokusert tilnærming. Mia Bauer Joseph Odijk Bedriftslege i Statoils offshore-virksomhet. Arbeider med nærvær/sykefravær, i de to siste årene med støtte fra Arbeidsmiljøfonden. Fysioterapeut / konsulent på sykefraværsarbeid i Statoil. Fikk Statoils HMS-pris i Tidligere arbeidet med aktiv sykmelding. Nærvær eller fravær hvordan velge rett Statoil FPL har siden 1998 jobbet målrettet for at arbeidsplassen skal være en arena hvor de ansatte kan bli raskere frisk og mestre utfordringene. Denne prosessen har resultert i en systematisert arbeidsform som i dag står modell for konsernets strategi på dette området. Eli Rongved Psykomotorisk fysioterapeut og HMS-rådgiver/ daglig leder i bedriftshelsetjeneste. Ledet flere prosjekt rettet mot fiskeri- og havbruksnæringen. Prosjektleder for Arbeidsliv på åpen scene. Arbeidsliv på åpen scene. Forumteater som praktisk HMS-redskap, fra passivitet til aktiv deltakelse. Handler om hvordan teaterformen Forumteater taes i bruk som arbeidsmetode for BHT i virksomheter for å få endring fra passivitet til aktiv deltakelse. Sesjon 2 - Helsefremmende bedriftskultur Dag 2 klokken Hege Gade Rådgiver ved Trygdeetatens arbeidslivssenter og høyskolelektor i organisasjonspsykologi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Kompetanseopplevelse som motivasjonsfaktor. Foredraget belyser opplevelsesaspektet hos oss mennesker - viktigheten av bl.a. tilbakemeldinger og godt lederskap for kompetanseopplevelse. Eller er det slik at det finnes organisasjonskulturer med mange kompetente mennesker, men hvor svært få opplever selv å ha kompetanse?

4 Stein Knardahl Forskningssjef Arbeidsfysiologisk seksjon, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Professor psykologisk institutt, UiO. Leder for Programstyret for Arbeid og Helse, Norges forskningsråd. Helsefremmende arbeid: Visjon og hverdag Vet vi hva som er helsefremmende eller hva som forbygger helseproblemer? Hva betyr kultur for helse? Vet vi noe om tiltak for bedre helse i virksomhetene virker? Foredraget vil diskutere visjonen "Helsefremmende arbeidsplasser" i forhold til kunnskapen om psykologiske, sosiale og kulturelle forhold som har betydning for helse. Sesjon 3 - Løsninger i bedrift Dag 2 klokken Kjersti Løken Stavrum Anni Onsager Statsviter. Lang erfaring fra den trykte presse. Sjefsredaktør i KK, Norges mest kjøpte kvinneblad. Aktivt engasjert i kvinnelig lederskap i norske medier. Diplomøkonom Direktør i AS Norske Shell. Lang ledererfaring fra ulike virksomheter Det er lov å være blid Kan man bestemme seg for å være positiv på jobben? Beskriver hvordan løsningsfokusert tilnærming brukes som utgangspunkt i personalpolitikk og utvikling av bladet. Visjoner, positivisme, engasjement og målarbeid er viktige elementer. Forelsket i bedriften? Hvordan bruke strategisk historiefortelling for å utvikle arbeidsglede og gode resultater. Ruth Nesje Sykepleier med videreutdanning innen administrasjon og ledelse og organisasjonsutvikling. Lang erfaring fra det offentlige. Arbeider nå som konsulent i Sareptas AS Medvirkning inkluderer Beskriver hvordan medvirkningsbaserte arbeidsmetoder kan sikre engasjement, trivsel og et åpnere og mer inkluderende arbeidsliv. Disse sikrer en likeverdig måte å lære på og en reell medvirkning i utviklingsarbeid. Sesjon 4 - Utvikling i offentlig sektor Dag 2 klokken Hilde Nordås Cand.mag. / sosialpolitikk. Arbeidet mange år med sykefraværsoppfølging og personalutviklingstiltak i Hordaland fylkeskommune. Fleksibel arbeidsgiverpolitikk Om dialogkonferanse og ansattemedvirkning som metode for å utvikle livsfaseorintert personalpolitikk fra et prosjekt mellom Hordaland fylkeskommune og KS. Trygdeetatens arbeidslivssenter har vært sentrale medspillere. Britta Högmark Härdner Margareta Åkesson Plenum 2 Dag 2 Ingebrigt Steen Jensen Prosjektleder for PersonalDelta. Psykolog. Lang erfaring fra personalarbeid og arbeidsmiljø-spørsmål i Gøteborg kommune. Personalsjef i bydelsforvaltningen i Torslanda, Gøteborg. Deltar i programmet Hälsofrämjande Ledarskap. Tekstforfatter i Dinamo Reklamebyrå. Styreleder i Stabæk Fotball. Har utgitt boka ONA FYR for deg som vil lykkes sammen med andre. Helsefremmende lederskap i Gøteborg. Innenfor rammen av et samarbeidsprosjekt mellom ulike myndigheter har man startet et lederutviklingsprogram med fokus på helse og helsefremmende prosesser. Programmet går over et år og deltakerne kommer fra ulike kommunale enheter. Bare når jeg ikke ler Om gledens, galskapens og lidenskapens betydning for helse på jobben. Ewa Ness Kirsti F. Vandraas Cand med. og spesialist i psykiatri. Arbeider med organisasjonsutvikling, omstilling, evaluering og kvalitetsforbedring. Ergonom og fysioterapeut. Prosjektdirektør i HAG a.s.a. Har tidligere arbeidet i Direktoratet for Arbeidstilsynet og Rådet for Belastningslidelser. Magnetbedrifter Om en undersøkelse som har studert flere sykehus i USA som hadde ord på seg for å være et godt sted å arbeide og som greide å trekke til seg og beholde sykepleiere i en tid med sykepleiemangel Kan sterke bedriftskulturer skape helse Stiller spørsmål om en sterk bedriftskultur kan skape sunne arbeidsplasser. Videre om det europeiske bedriftsnettverket «Enterprise for health». Er det grunnlag for å skape et slikt nettverk i Norge? Hans Torvatn Sivilingeniør og doktoringeniør i organisasjons og arbeidslivsfag fra Norges Tekniske Høgskole. Han har arbeidet ved SINTEF (IFIM og Ny praksis) siden Er det farlig å arbeide? En gjennomgang av det som finnes av forskning om arbeidsmiljø viser at norsk arbeidsliv ikke er så ille som det ofte fremstilles. Hvorfor fokuserer både forskere og media på det negative?

5 dag 1 dag VELKOMMEN Åpning av konferansen Victor D. Norman Oppsummering Dag Pause med kaffe En nasjonal konferanse om helsefremmende arbeidsplasser Odd Bjørnstad fra konferansegruppen PAUSE med kaffe Helsefremmende arbeidsplasser en historisk vandring i begreper, lovverk, menneskesyn og ledelse Tore Krog og Magnar Kleiven Jakten på drømmer, høydepunkter og kloke grep Gro J. Langslet LUNSJ Utvikling av en erklæring om helsefremmende arbeidsplasser i Norge Gjennom en løsningsorientert gruppeprosess hvor alle deltar ønsker vi å få fram hva som er viktige elementer i begrepet Helsefremmende arbeidsplasser i Norge. Ved å veksle mellom grupper og plenum vil vi skape en prosess hvor alle deltar. Prosessen vil samtidig være en opplæring i en metode for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser i egen organisasjon. Gro J. Langslet vil være ansvarlig for opplegget FEST & UTSTILLING En kveld med engasjement og glede. Sesjon 1 Verktøy og metode Et LØFT - for helsen Sigurborg Oskarsdottir Nærvær eller fravær hvordan velge rett Mia Bauer Joseph Odijk Arbeidsliv på åpen scene Forumteater som praktisk HMS-redskap, fra passivitet til aktiv deltakelse. Eli Rongved Sesjon 3 Løsninger i bedrift Det er lov å være blid! - kan man bestemme seg for å være positiv på jobben? Kjersti Løken Stavrum Forelsket i bedriften Anni Onsager Medvirkning inkluderer Ruth Nesje Sesjon 2 Helsefremmende bedriftskultur Kompetanseopplevelse som motivasjonsfaktor. Med fokus på nærværsfaktorer og ledelse. Hege Gade Helsefremmende arbeid: Visjon og hverdag. Stein Knardahl Sesjon 4 Utvikling i offentlige virksomheter Fleksibel arbeidsgiverpolitikk Hilde Nordås Helsefremmende lederskap i Gøteborg. Britta Högmark Härdner og Margareta Åkesson LUNSJ "Bare når jeg ikke ler" - om gledens, galskapens og lidenskapens betydning for helse på jobben. Ingebrigt Steen Jensen Magnet bedrifter Ewa Ness Kan en sterk bedriftskultur skape helse? Kirsten Vandraas Er det farlig å arbeide? Hans Torvatn Pause med kaffe, kake og frukt Framleggingen av erklæringen om helse fremmende arbeidsplasser AVSLUTNING

6 En nasjonal erklæring om helsefremmende arbeidsplasser DET SENTRALE MÅL for konferansen er å utarbeide en nasjonal erklæring om helsefremmende arbeidsplasser. Konferansegruppen og partene bak Intensjonsavtalen vil oppfordre nøkkelpersoner om å delta i dette utviklingsarbeidet på Lillestrøm den 6. og 7. november. Dette vil sikre engasjerte og sentrale aktører som deltakere. Det er lange tradisjoner både nasjonalt og globalt med å utarbeide erklæringer som en klargjøring av et tema eller markering av et faglig ståsted. De har hatt ulik tyngde og betydning. Noen er et resultat av lange politiske forhandlinger og andre har vært utformet i løpet av en konferanse og fått stor oppmerksomhet. Begrepet Health promotion (HP) som på norsk er oversatt til helsefremmende arbeid innebar på 1960 tallet et fokus på det enkelte individ og dets livsstil. Ved å påvirke den enkelte til å spise sunnere, røyke mindre og mosjonere mer ville helsen bli bedre. Verdens helseorganisasjon WHO lanserte på 1970 tallet sin Helse for alle strategi og så at det var nødvendig å gi HP et nytt innhold. På den første globale HP konferansen i Ottawa i 1986 skjedde dette. Ottawa-charteret ble utformet og vedtatt og denne erklæringen ble en milepæl i det globale helsefremmende arbeidet. Erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser Lillestrøm-erklæringen kan bli viktig for arbeidsmiljøarbeidet i Norge. 300 sentrale og engasjerte deltakere fra ulike bransjer og virksomheter og organisasjoner som er viktig i arbeidsmiljøarbeidet vil gi en anbefaling om hvilket faglig innhold begrepet helsefremmende arbeidsplasser bør ha i Norge. Erklæringen kan brukes etter konferansen som et utgangspunkt for videre diskusjoner i virksomhetene - og på et nasjonalt nivå av partene i arbeidslivet og myndighetene. Dette er bakgrunnen for at vi kaller dette en nasjonal erklæring og omtaler konferansen som den første nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Hvordan skal vi få det til? DU ER VÅR RESSURS og nøkkelperson! Gjennom deltakerstyrte prosesser vi skal i plenum jobbe i grupper ønsker vi å få frem din kunnskap og erfaring fra arbeidslivet, og hvilke elementer og strategier du mener må være sentrale i begrepet helsefremmende arbeidsplasser. En arbeidsgruppe satt sammen av partene i arbeidslivet og myndighetene skal bearbeide deltakernes innspill og ved avslutning på konferansen vil Lillestrøm- erklæringen om helsefremmende arbeidsplasser bli lagt fram i plenum. Så kan alle deltakerne på konferansen og andre aktører innenfor arbeidsmiljøarbeidet utvikle den videre. Slik det skjedde med Ottawacharteret i 1986 som ble fulgt av erklæringer fra de fire påfølgende verdenskonferansene om helsefremmende arbeid i Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Jakarta (1997) og Mexico by (2000). Tre konferanser på Lillestrøm skulder ved skulder I tiden november blir det mulig å få med seg 3 ulike konferanser samme uke og i samme lokale. I tillegg til Hefa-konferansen den 6. og 7. november kan du melde deg på AOF s konferanse om arbeidsmiljøloven og Idebanken for sykefraværsarbeid sin erfaringskonferanse. Vi har valgt å bruke samme tekniske konferansearrangør, nemlig Travel Planners Meeting and Conference Services og derfor skal påmeldingsskjemaene for konferansene sendes samme sted. 4. november 5. november Fortid Nåtid og Framtid Arbeidsmiljøloven 25 år internett: Mer av det gode Erfaringskonferanse for et mer inkluderende arbeidsliv internett:

7 Påmelding til Hefa-konferansen 6. og 7. november 2002 på Kongressenter Rainbow Hotel Arena, Lillestrøm Påmeldingsfrist 4. oktober. Tilleggsgebyr 200 kr dersom påmelding etter frist. Påmeldingen sendes til: Travel Planners Meeting and Conference Services Lodin Leppsgate 1, 5003 BERGEN HEFA Helsefremmende arbeidsplasser Innbetaling for konferanse (totalsum) til konto nummer : Ved henvendelser eller forespørsler Telefon : Faks : E-post: Ønsker du å foreta påmelding elektronisk kan du gjøre dette fra konferansens nettsted FORNAVN ETTERNAVN STILLING/FUNKSJON ADRESSE ARBEIDSSTED POSTKODE/BY TELEFON TELEFAKS E-POST SESJONER KL Det er mulig å velge mellom 4 ulike sesjoner. For å få en fordeling i tråd med antall plasser kan vi bli nødt å gjøre justeringer. Marker hvilken sesjon du ønsker å delta på primært ved å sette kryss i rubrikken. Primært Sekundært Sesjon 1 Verktøy og metode Sesjon 2 Helsefremmende bedriftskultur Sesjon 3 Løsninger i bedrift Sesjon 4 Utviking i offentlig sektor DELTAKERAVGIFT - Obs! Tilleggsgebyr 200 kr dersom påmelding etter frist. Deltakeravgift 3.100,- inkl. 1 overnatting 6-7 november i enkeltrom, konferanse 6. og 7. november, kaffepauser, lunsj og Fest&utstilling (eks. drikke) Dagpakke 2 dager 2.000,- inkl. deltakeravgift 6-7 november, kaffepauser og lunsj (eks. drikke) (for de som ikke ønsker å overnatte) Fest&utstilling 485,- (eks. drikke), for deltakere med dagpakke som vil være med på Fest&utstilling Ekstra overnatting (priser er gitt per rom, per natt inkl. frokost) Dobbeltrom 1345,- Ankomst dato Døgn Enkeltrom 1.045,- Ankomst dato Døgn Gebyr påmelding etter frist kr. 200,- etter 4. okt Total sum FLYREISETILBUD FRA TRAVEL PLANNERS BERGEN kr ,- KRISTIANSAND kr ,- STAVANGER kr ,- ÅLESUND kr ,- TROMSØ kr ,- TRONDHEIM kr ,- KIRKENES kr ,- BODØ kr ,- Vi gjør oppmerksom på at priser oppgitt er tur - retur til Oslo eksklusiv flyskatt/avgifter og er gitt med forbeholdt om endringer. Reisebestillinger må være i hende Travel Planners senest 4 oktober Rabatterte flyreiser oppnås kun ved minimum 2 døgn overnatting Avreise dato / Ca Kl. : Hjemreise dato / Ca Kl.. : KANSELLERINGER / ENDRINGER / ANSVAR Alle endringer og kanselleringer må sendes skriftlig til TRAVEL PLANNERS Ingen kanselleringer/endringer er gjeldende før de er bekreftet av Travel Planners. Hvis kansellering er foretatt før 4 oktober 2002, vil innbetalt beløp bli refundert med et fratrekk på NOK i administrasjonskostnader. Ingen påmeldingsavgifter vil bli refundert for kanselleringer mottatt etter 4 oktober Dersom kansellering av flyreise foretas etter at billettene er utsted, blir 25 % av oppgitt pris trukket i kanselleringsgebyr. Hefa konferansen 2002 og/eller firmaer/privatpersoner som representerer konferansene, herunder Travel Planners Meeting and Conference Services, er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for kanselleringer, personskader, ulykker, sykdom, tap eller skade av eiendeler, som kan inntreffe før, under, eller etter konferansene 2002 i Lillestrøm. Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring som eventuelt dekker disse forhold. Innsendelse av dette påmeldingsskjemaet bekrefter din aksept på denne ansvarfraskrivelsen. Signatur Dato

8 FOTO: TRYM IVAR BERGSMO DESIGN: GOD STREK TRYKK: BLIKK SENTRALTRYKKERIET, BODØ Ønsker du informasjon eller har innspill til konferansen, kan du kontakte noen i konferansegruppen: Odd Bjørnstad Statens arbeidsmiljøinstitutt Godtfred Bøen Arbeids- og administrasjonsdept. Bjørn Erikson LO Siri Hole Helsedepartementet Magnar Kleiven NHO Tore Krog Ringnes AS /bedriftshelsetjenesten Mariette Lobo Statens arbeidsmiljøinstitutt Husk påmeldingsfristen 4. oktober. Melder du deg på raskt, er du sikker på å komme med på konferansen. HEFA Helsefremmende arbeidsplasser

En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010

En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010 En viktig arena for godkjenning av bedriftshelsetjeneste Landskonferanse for bedriftshelsetjenesten Lillestrøm 9. - 11. mars 2010 b r a n s j e k o m p e t a n s e k v a l i t e t Bli med på landskonferansen!

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid

Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 5-2014 Bedre helse og mer lykke ved å delta i frivillig arbeid s.4 Ekstraordinære tilstander Ønsker demokrati Positivt s.7 s.10 s.20 og ryddighet for TMD

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI:

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap vil ikke gi fordeler, verken organisatorisk, i forhold til instituttets vitenskapelige arbeid eller rolle som premissleverandør av kunnskap om sammenheng

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny Årsmelding 2012 Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny digital versjon; hjelp til selvhjelp... 5

Detaljer

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET Forsknings og oppdragssenter Krafttaket På sporet av et bedre arbeidsliv for seniorer? Refleksjoner fra nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Detaljer

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund

nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund nkluderende A rbeidsliv IA-bedrifter i Norges Bilbransjeforbund Bilbransjen og inkluderende arbeidsliv Norges Bilbransjeforbund (NBF) ønsker med dette heftet å synliggjøre inkluderende arbeidsliv (IA)

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer