Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 7. og lørdag 8. mars 2014 på Alexandra Hotel, Molde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 7. og lørdag 8. mars 2014 på Alexandra Hotel, Molde"

Transkript

1 1 av 8 Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 7. og lørdag 8. mars 2014 på Alexandra Hotel, Molde Bondelagets Servicekontor AS Næringskonferansen samlet 220 deltakere på Hotell Alexandra.i Molde (Foto: Arild Erlien) NÆRINGSKONFERANSEN NORSK MAT PÅ BORDET? I framkant av fylkesårsmøtet var det fredag 7. mars kl næringskonferanse med tema norsk mat på bordet? med rekordstore 220 deltakere i bankettsalen på Hotell Alexandra. Konferansen samlet mange bønder, rådgivere, forvaltning, politikere, fra fylkesmannen, organisasjoner, regnskapskontor, banker, jordbrukssjefer og landbrukskontorene i kommunene, og andre som har et varmt hjerte for lokal matproduksjon og norsk mat på bordet, og ble den gode møteplassen der hele landbruket i Møre og Romsdal samlet seg til dialog og inspirasjon. Konferansen var et samarbeid mellom Bondelaget, Bonde- og Småbrukerlaget og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og inngikk som en del av faglagenes fylkesårsmøter og Fylkesmannens samling for landbruksansatte i kommunene. Felleskostnader til konferansen dekkes bl.a. av Landbruksselskapet i Møre og Romsdal. Bakteppet var at den nye regjeringa har varslet store endringer i landbrukspolitikken. For å øke matproduksjonen må vi effektivisere, liberalisere og forenkle, er det nye politiske hovedbudskapet. Møteleder var Arild Hoksnes fra Molde. Han er oppvokst på Gossen, titulerer seg som motivator. Dette reflekterer hans virke som NRK-medarbeider, artist, foredragsholder og coach. Landbruksdirektør Anne Berit Løset ønsket velkommen og åpnet konferansen. Analyse og status var tema for første bolk Direktør ved Norsk senter for Bygdeforskning, Harald A. Lein, innledet om landbruket under ny politisk kurs. Jordbruksoppgjøret 2014 og nytt politisk landskap var tema for nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud. Hvordan øker vi den norske matproduksjonen - på norske ressurser? var utfordringen leder i Norsk Bondeog Småbrukerlag, Merete Furuberg, skulle svare på. Sett fra grasrota: Det er bønder som er eksperter på landbruk, og derfor var arrangøren opptatt av å formidle fra grasrota og opp til de som styrer og bestemmer, slik at de gjøres i stand til å ta kloke valg. Lokale matprodusenter ga gode beskrivelser på situasjonen sett fra sitt ståsted, som var styreleder Svein Åge Saksen i Sunndalspotet, fersk melkeprodusent Gunn Sissel Gjersvik i Fræna, svineprodusent Jan Edvin Hoem i Gjemnes og geitebonde Jostein Sande i Norddal. Deretter var det to foredrag om hvordan øker vi matproduksjonen i Møre og Romsdal. Sauebonde og direktør ved Bioforsk Økologisk, Kristin Sørheim i Tingvoll, tok opp hvordan vi kan få et bærekraftig landbruk på norske ressurser. Melkeprodusent Harald Mork i Averøy var utfordret til å si hva han tenker om nødvendige grep for å øke matproduksjonen. Konferansen ble avsluttet med politikerdiskusjon om norsk mat på bordet. Politisk redaktør i Nationen, Kato Nykvist, beskrev først det han kalte før oppgjørets time en politiske triller i mange deler. Deretter slapp han til fylkesleder Frank Sve (Frp), Stranda, fylkesordfører Jon Aasen (Ap), Vanylven og stortingsrepresentantene Elisabeth Røbekk Nørve (H), Ålesund, Rigmor Andersen Eide (KrF), Ålesund, Jenny Klinge (Sp), Surnadal og Pål Farstad (V), Kristiansund. Fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, Inge Martin Karlsvik, oppsummerte konferansen. Næringskonferansen ble avsluttet kl Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Mobil: E-postadresse PB 2047 Moldegård 6402 Molde Fannestrandveien 63. Molde Møre og Romsdal Bondelag Org.nr.: Bankkonto: Internet: Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: MVA

2 Møre og Romsdal Bondelag Protokoll årsmøtet mars av 8 Fra venstre.: Fylkesleder i M&R Bondelag, Inge Martin Karlsvik, nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud og tidligere organisasjonssjef i M&R Bondelag, Gunnar Wentzel (Foto: Arnold Hoddevik). Fredag 7. mars kl ble det holdt lukket møte og samling for utsendingene i årsmøtet Møre og Romsdal Bondelag og for gjester i årsmøtet som er medlem i Bondelaget. Nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, holdt en kort innledning om aksjonsplaner og aksjonsaktiviteter. Deretter var det drøfting av aksjonsaktiviteter i grupper. Utsendingene var delt inn seks regionale aksjonsutvalg. Gunnhild Overvoll og Katrine Langlo underholdt under middagen (Foto: Gunnar Wentzel). Møtet hevet første dag kl Middagen kl ble ledet av æresmedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnar Wentzel. Av programinnslag var utnevning av Vestnes Bondelag som Aktivt Lokallag 2013 (se omtale bakerst i protokollen). Det var flotte underholdningsinnslag av Gunnhild Overvoll på piano og Katrine Langlo med sang. Årsmøte lørdag 8. mars kl Årsmøteordstyrer Oddvar Tynes åpnet møtet og ønskte æresmedlemmer og gjester velkommen. Han gratulerte med kvinnedagen. SAK 1: OPPROP. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Rådgiver Arild Erlien foretok opprop. Deltakerlista blir lagt ved protokollen. Det møtte i alt 52 personer med stemmerett, av disse 43 utsendinger fra 37 lokallag, ordfører i årsmøtet Oddvar Tynes, styremedlem i Norges Bondelag, Nina Kolltveit Sæter, 5 i fylkesstyret og 2 fra M&R Bygdekvinnelag. Totalt deltok det 75 personer på årsmøtet lørdag 8. mars. Invitert gjester og påmeldte uten stemmerett var nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, æresmedlemmene Guttorm Kjelsvik, Vestnes, Gunnar Waagen, Tingvoll og Gunnar Wentzel, Molde, 1. vara til styret Trond Malmedal, varaordstyrer Ivar Aae, 3 fra valgnemnda som ikke var utsending til årsmøtet og 5 fra fylkeskontoret. Videre deltok nestleder i Nortura sentralt, Kari Redse Håskjold, Volda, nestleder i Nortura Vest, Linda Gjerde Myren, Norddal, leder i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal, Olav Håkon Ulfsnes, Aure, leder i M&R Sau- og Geit, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta, styremedlem i TYR, Asbjørn Undlien, Gjemnes, leder i Nei til EU M&R, Ole Kvalheim, Molde, og Helge Halvorsen, Halsa, Mikal Skodjereite, Skodje og Fredrik Mork Håskjold, Volda. Styremedlem i Norges Bondelag, Nina Kolltveit Sæter, møtte også for Tine Midt-Norge, og medlem i valgnemnda, Birgit Oline Kjerstad, møtte også for Tine Meieriet Vest. Mange inviterte til Bondelagets fylkesårsmøte fra samarbeidende organisasjoner var blant de 220 deltakerne som deltok bare på næringskonferansen fredag. Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) og ordfører i årsmøtet, Oddvar Tynes (Foto: Arild Erlien).

3 Møre og Romsdal Bondelag Protokoll årsmøtet mars av 8 SAK 2: VALG AV TO PERSONER Å SKRIVE UNDER PROTOKOLL Vedtak: Karl Inge Lilleås og Erik Olufsen valgt til å skrive under protokollen. SAK 3: OPPNEVNING AV REDAKSJONSNEMND Vedtak: Trond Malmedal, Lars Helge Skarbø og Bente Bjerkeset Solenes. SAK 4: ÅRSMELDING 2013 Rådgiver Arild Erlien la fram årsmeldinga. Disse hadde ordet: Odd Bjarne Bjørdal (Sau- og geit). Ivar Aae (varaordstyrer) Vedtak: Årsmelding for Møre og Romsdal Bondelag 2013 godkjent. SAK 5: REGNSKAP 2013 Regnskapet ble lagt fram av organisasjonssjef Arnar Lyche (Regnskapet er tatt inn i årsmeldinga) Regnskapet fra og med 2011 ble lagt om, ført av Norges Bondelag og revidert sammen med Norges Bondelag sine regnskap. Fylkeslaget er ei avdeling i Norges Bondelag. Bankkonto ligger også i Norges Bondelag. Egenkapitalen står på konto i Landkreditt. Regnskapet viser ei driftsinntekt på kr ,64 og en driftskostnad på kr ,16 Renteinntekter var på kr ,40. Resultat 2013 viser et underskudd på kr ,12 Balansen er følgende: Eiendeler: Bankinnskudd: ,90 Gjeld og Egenkapital: Egenkapital: ,90 Vedtak: Regnskapet for Møre og Romsdal Bondelag for 2013 er godkjent med atterhald om Norges Bondelags revisor sin godkjenning. Regnskapet er gjort opp med et årsunderskudd på kr ,12. Egenkapitalen er kr ,90 SAK 6: ARBEIDSPLAN 2014/2015 Organisasjonssjef Arnar Lyche la fram arbeidsplanen. Disse hadde ordet: Karl Inge Lilleås (Eidsdal og Norddal BL), Vegard Smenes (Averøy BL), Gunnar Flore (Fræna BL) Vedtak: Arbeids- og tiltaksplan for godkjent. SAK 7: BUDSJETT 2014 Organisasjonssjef Arnar Lyche la fram budsjett. Vedtak: Budsjett for Møre og Romsdal Bondelag 2014 godkjent. FYLKESLEDERS TALE INGE MARTIN KARLSVIK Talen blir vedlagt protokollen. Nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud og fylkesleder i M&R Bondelag, Inge Martin Karlsvik (Foto: Arild Erlien). ÅRSMØTETALE ble holdt av nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, om aktuelle faglige- og organisasjonsmessige utfordringer og muligheter for Bondelaget, og påfølgende generaldebatt. Leder i Møre og Romsdal Bygdekvinnelag, Gunvor Dyvik Friisvold, hilste årsmøtet og Bondelaget, og overrakte blomster til Møre og Romsdal Bondelag. Leder i Møre og Romsdal Nei til EU, Ole Kvalheim, hilste fra organisasjonen, orienterte om aktuelle saker og oppfordret til samarbeid med Bondelagene i fylket. Før generaldebatten la leder i redaksjonsnemnda, Trond Malmedal, fram to utkast til forslag til uttalelser fra årsmøtet: Rekruttering og Norsk mat på bordet. Desse hadde ordet: Oddvar Mikkelsen (Surnadal BL), Gunnar Flore (Fræna BL), Einar Lied (Liabygda BL), Odd Harald Solheim (Smøla BL), Marte Halvorsen (Halsa BL).. GENERALDEBATT Sammendrag av det som ble tatt opp i generaldebatten følger som vedlegg til protokollen. Disse hadde ordet: Odd Bjarne Bjørdal (Sau- og geit), Gunnhild Overvoll (fylkesstyret), Vegard Smenes (Averøy BL), Anders Øverbø (Rauma BL), Knut Hustad (Hjørundfjord BL), Peder Hellebostad (Sunnylven BL), fylkesleder Inge Martin Karlsvik kommenterte innleggene, Arne Rekkedal (fylkesstyret), Trond Malmedal (fylkesstyret), Odd Helge Gangstad (fylkesstyret), Atle Longva (Ytre Haram BL), Oddveig Gikling-Bjørnå (Sunndal BL), Petter Arne Ekroll (Skodje BL), Gunnar Flore (Fræna BL), Kari Redse Håskjold (Nortura), Vegard Smenes (Averøy BL), Marte Halvorsen (Halsa BL), Oddvar Mikkelsen (Surnadal BL), Anne Katrine Jensen (fylkesstyret), Øyvind Karlsen Heinåli (Rauma BL), Konrad Johan Kongshaug (Averøy BL). Generaldebatten ble oppsummert av fylkesleder Inge Martin Karlsvik og nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

4 Møre og Romsdal Bondelag Protokoll årsmøtet mars av 8 Redaksjonsnemnda i arbeid, f.v. Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes, Trond Malmedal, Fræna, organisasjonssjef Arnar Lyche og Lars Helge Skarbø, Stranda (Foto: Arild Erlien). SAK 8: UTTALER FRA ÅRSMØTET Redaksjonsnemndas leder Trond Malmedal la fram forslagene til uttaler. Vedtak: Årsmøtet vedtok å sende ut uttaler om Rekruttering og Norsk mat på bordet. UTTALE 1: Rekruttering Bonden har verdens viktigste yrke. Uten bønder blir det ingen matproduksjon. Og verden trenger mer mat! Om lag 20 prosent av bøndene i Møre og Romsdal er over 62 år og snittalderen ligger godt over 50. Bygdeforskning slår fast i sin trendundersøking at bare 46 prosent av bøndene i Møre og Romsdal vil råde barna til å ta over bruket. Med andre ord vi har et krevende utgangspunkt. Men skal vi greie å nå mål om økt norsk matproduksjon må vi ha rekruttering. Hva skal til for at ungdommen vil satse i landbruket? Landbruket er langsiktig. En investering i bruksutbygging skjer minst i et 20 års perspektiv og krever forutsigbare rammevilkår for næringa. Tidsperspektivet går langt ut over fireårsperioden til den sittende regjering. Det er helt nødvendig med en brei politisk enighet, på tvers av partier, om å legge til rette for økt rekruttering i landbruket. I tillegg til forutsigbarhet, kreves det velferdsordninger, arbeidsinnsats og inntjening på linje med resten av samfunnet. Får vi en situasjon framover der ingen vil forplikte seg og alt for mye blir avhengig av tilfeldig og kortsiktig politikk, vil ungdommen velge enklere levemåter med mindre risiko. Resultatet blir investeringstørke i landbruket, nedlagte gårdsbruk og redusert norsk matproduksjon. UTTALE 2:Norsk mat på bordet? For å nå målet om økt norsk sjølforsyning må vi styrke jordvernet for å sikre matjorda til produksjon av god og trygg mat i Norge til kommende generasjoner. Det er kun 3 prosent av arealet i Norge som er matjord, og halvparten av dette er egnet til korndyrking. Men det er ikke nok med effektivt jordvern. Den største avgangen av dyrka jord skyldes ikke nedbygging, men at jorda ikke lenger blir drevet. Tall fra Statens landbruksforvaltning viser nedgang i jordbruksareal i Møre og Romsdal på om lag dekar siste 10 år. Det tilsvarer omtrent alt jordbruksareal i Fræna kommune. Hvis vi skal øke matproduksjonen på norske ressurser må vi snu denne dramatiske utviklingen og høste gode avlinger på all dyrka marka. Men dette vil ikke skje hvis det ikke er mulig å hente en næringsmessig økonomisk gevinst for dette arbeidet. Det må derfor bli mer lønnsomt for bonden å ha god drift på matjorda.

5 Møre og Romsdal Bondelag Protokoll årsmøtet mars av 8 SAK 9: VALG 51 stemmeberettigede tilstede. Nestleder i valgnemnda, Olaug Kvendset, presenterte forslagene. 1. Leder. Valg for 1 år. På valg: Inge Martin Karlsvik, Eide (Valgt til leder i 2010) (nestleder fra 08, v 05 - stiller til gjenvalg) Vedtak: Inge Martin Karlsvik, Eide - Gjenvalg - 51 stemmer 2. To styremedlemer. Valg for 2 år. På valg: 1. Anne Katrine Jensen, Gjemnes (styremedl fra 2006, vara fra stiller til gjenvalg) 2. Odd Helge Gangstad, Midsund (styremedl fra stiller til gjenvalg) (Ikke på valg til styret er Arne Rekkedal, Ørsta og Gunnhild Overvoll, Stranda) Hele fylkesstyret i Møre og Romsdal Bondelag ble gjenvalgt. Foran nestleder Anne Katrine Jensen, Gjemnes og leder Inge Martin Karlsvik, Eide. Bak f.v. Odd Helge Gangstad, Midsund, Gunnhild Overvoll, Stranda, Arne Rekkedal, Ørsta og Trond Malmedal, Fræna (Foto: Arild Erlien). Vedtak: 1. Styremedlem: Anne Katrine Jensen, Gjemnes - Gjenvalg - 51 stemmer 2. Styremedlem: Odd Helge Gangstad, Midsund - Gjenvalg - 51 stemmer 3. Nestleder. Velges for 1 år mellom de 4 styremedlemmene. På valg: Anne Katrine Jensen, Gjemnes (Har vært nestleder fra stiller til gjenvalg) Vedtak: Anne Katrine Jensen, Gjemnes - Gjenvalg 50 stemmer 1 blank 4. Valg av 3 vararepresentanter til styret i nr.-orden for 1 år. På valg: Alle varamedlemmer stiller til gjenvalg Vedtak: 1. vara: Trond Malmedal, Fræna - Gjenvalg 2. vara: Petter Melchior, Norddal - Gjenvalg 3. vara: Oddvar Mikkelsen, Surnadal - Gjenvalg 5. Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (2014/2015) De som er valgt for to år og som skal møte i 2014 også (ikke på valg i år), er foruten lederen: 1. Arne Rekkedal, Ørsta (2013/2014) 2. Gunnhild Overvoll, Stranda (2013/2014) Vedtak: Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag for 2 år (2014/2015) 3. Anne Katrine Jensen, Gjemnes (2014/2015) 4. Odd Helge Gangstad, Midsund (2014/2015) Vedtak: Utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag for 1 år (2014) 5. Trond Malmedal, Fræna (2014) 6. Petter Melchior, Norddal (2014) 6. Valg av 6 varautsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag i nummerorden for 1 år. Vedtak: 1. Oddvar Mikkelsen, Surnadal 2. Vegard Smenes, Averøy 3. Tore Våde, Volda 4. Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 5. Grete Skar Misfjord, Vestnes 6. Organisasjonssjefen i M&R Bondelag

6 Møre og Romsdal Bondelag Protokoll årsmøtet mars av 8 7. Ordstyrer til årsmøtet 2015 Det blir valgt en ordstyrer med vararepresentant. På valg: Ordstyrer Oddvar Tynes (valgt -12) og varaordstyrer Ivar Aae (valgt -12) - stiller begge til gjenvalg Vedtak: Ordstyrer: Oddvar Tynes, Stranda - Gjenvalg Varaordstyrer: Ivar Aae, Averøy - Gjenvalg 8. Valgnemnd valg av 1 medlem for 3 år Medlemmene i valgnemnda blir valgt for 3 år. En eller to medlemmer står på valg hvert år. Det blir valgt 3 varamedlemmer i nummerorden for 1 år. Leder og nestleder blir av årsmøtet valgt for 1 år mellom de fem medlemmene i valnemnda. De som ikke er på valg er: Funksjonstid: Hans Frafjord, Vestnes (2013/2014/2015) Geir Hole, Ørsta (2013/2014/2015) Birgit Oline Kjerstad, Haram (2014/2015/2016) Jens Kristian Eikrem, Tingvoll (2014/2015/2016) På valg i 2014: Olaug Kvendset, Surnadal (2012/2013/2014) Leder i Surnadal BL, Oddvar Mikkelsen (t.v.), styremedlem i Averøy BL, Vegard Smenes og lederi Smøla BL, Odd Harald Solheim og nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud (Foto: Arild Erlien Vedtak: Vedtak: Bente Bjerkeset Solenes, Gjemnes (2015/2016/2017) - Ny Valg av leder i valgnemnda 2015 for 1 år: Hans Frafjord, Vestnes - Gjenvalg Vedtak: Valg av nestleder i valgnemnda 2015 for 1 år: Birgit Oline Kjerstad, Haram - Ny 9. Valg av 3 varamedlemmer i valgnemnda (2015) i nummerorden for 1 år: Vedtak: 1) Søren Johan Øveraas, Vestnes Gjenvalg 2) Inge Moen, Vanylven Gjenvalg 3) Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal Ny

7 Møre og Romsdal Bondelag Protokoll årsmøtet mars av 8 SAK 10: REISE OG MØTE- GODTJØRSLE TIL STYRE OG TILLITSVALDE Vedtak: Fylkeslaget nytter Norges Bondelag sine satser for reise og diett samt for møtegodtgjørsle til fylkesstyret, og til tillitsvalgte medlemmer i utvalg som er oppnevnt av fylkeslaget og talspersoner som opptrer på vegne av fylkeslaget. (Møtegodtgjørsle gjelder ikke for utsendinger fra lokallagene til ledermøtet og årsmøtet fordi det ikke er budsjettmessig dekning for det i fylkeslaget. Reisedekning for disse møtene blir fastsatt av styret. Evt møtegodtgjørsle for lokallagene må bli gitt etter vedtak i årsmøtene i lokallagene.) VINNER AV AKTIVT LOKALLAG 2013: VESTNES BONDELAG Under årsmøtet ble Vestnes Bondelag utnevnt til Aktivt Lokallag. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik overrekte vandrepremien, trekofferten, til leder Grete Misfjord og nestleder Anders Skavnes. Årets Aktivt Lokallag i hvert fylke får kr frå Norges Bondelag. Laget går videre til konkurransen i Norges Bondelag om Årets Lokallag. Styret i M&R Bondelag vil som «Aktivt Lokallag» for 2013 utnevne et lokallag som har holdt jamn, stor og god aktivitet, og vært kandidat til utnevning i flere år. Fylkeslaget har vurdert flere aktuelle lokallag. Medlemsverving er tillagt vekt ved kåring av Aktivt Lokallag. Lokallaget har fått mange nye medlemmer de siste årene. I 2013 fikk de 12 nye medlemmer. Lokallaget hadde i tillegg til god medlemsverving varierte aktiviteter i 2013: Uttale til jordbruksforhandlingene, og medlemsmøte om uttalen med kveldsmat, Arrangert ÅPEN GARD, Fjøsvandring i flere fjøs, m.a. i nytt mjølkefjøs, Julebord, Restefest, Studiering, Hele styret på Hurtigrutetur, Bondevenn- Fylkesleder Inge Martin Karlsvik (t.v.) overrakte vandrepremien, trekofferten, som Aktivt Lokallag 2013 til nestleder Anders Skavnes og leder Grete Misfjord i Vestnes Bondelag. T.h. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud (Foto: Arild Erlien). kampanje med frukost til politikere og andre, Mange gode mediaoppslag i lokalaviser, regionaviser og NRK Møre og Romsdal, Brev til kommunen om konsesjonspraksisen, Tatt opp utviklingsplan for Gjermundnes, Planlagt medlemsverving - ringer potensielle nye medlemmer, Rundballeaksjon, Utdeling av 750 matvalg-brosjyrer i samband med stortingsvalget, Stand på Syltemartna AVSLUTNING Ordstyrer Oddvar Tynes takket for møtet. Fylkesleder Inge Martin Karlsvik takket for tilliten og for et godt årsmøte. Årsmøtet hevet kl Arild Erlien ref Karl Inge Lilleås (s) Oddvar Tynes ordstyrer Erik Olufsen (s) Fra venstre: Æresmedlem i M&R Bondelag, Guttorm Kjelsvik, Vestnes, leder i M&R Sau og geit, Odd Bjarne Bjørdal, Ørsta og nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud (Foto: Arild Erlien). Fra venstre; Odd Arne Lien, Frei BL, Marte Halvorsen, Halsa BL, Konrad Johan Kongshaug, Averøy BL, æresmedlem Gunnar Wentzel, Molde, Anders Øverbø, Rauma BL, Ronny Halås, Eide BL og Per J. Løvik, Gossen BL (Foto: Arild Erlien).

8 Møre og Romsdal Bondelag Protokoll årsmøtet mars av 8 Bildeglimt fra næringskonferansen Innlederne foran f.v.: geitebonde Jostein Sande i Norddal, styreleder Svein Åge Saksen i Sunndalspotet, svineprodusent Jan Edvin Hoem i Gjemnes og fersk melkeprodusent Gunn Sissel Gjersvik i Fræna. Bak fra venstre: Landbruksdirektør Anne Berit Løset, direktør ved Norsk senter for Bygdeforskning, Harald A. Lein, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, melkeprodusent i Averøy, Harald Mork og sauebonde og direktør ved Bioforsk Økologisk, Kristin Sørheim (Foto: Arild Erlien). Politikerpanelet fra venstre: Stortingsrepr Elisabeth Røbekk Nørve (H), Ålesund, stortingsrepr Pål Farstad (V), Kristiansund, fylkesordfører Jon Aasen (Ap), Vanylven, stortingsrepr Jenny Klinge (Sp), Surnadal, stortingsrepr. Rigmor Andersen Eide (KrF), Ålesund og fylkesleder Frank Sve (Frp), Stranda (Foto: Arild Erlien)

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 4. og lørdag 5. mars 2016 på Alexandra Hotel, Molde

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 4. og lørdag 5. mars 2016 på Alexandra Hotel, Molde 1 av 8 Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 4. og lørdag 5. mars 2016 på Alexandra Hotel, Molde Næringskonferansen samlet 190 deltakere i Bankettsalen på Alexandra Hotell i Molde (Foto:

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. og lørdag 4. mars 2017 på Alexandra Hotell, Molde

Protokoll fra årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. og lørdag 4. mars 2017 på Alexandra Hotell, Molde 1 av 8 Protokoll fra årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 3. og lørdag 4. mars 2017 på Alexandra Hotell, Molde Næringskonferansen samlet 180 deltakere i Bankettsalen på Hotell Alexandra i Molde (Foto:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel, Molde

Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel, Molde 1 av 8 Protokoll fra årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. og lørdag 7. mars 2015 på Scandic Seilet Hotel, Molde Næringskonferansen samlet 180 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet Hotell i Molde

Detaljer

Årsmelding 2015 I forkant av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. mars 2015 ble det holdt næringskonferanse

Årsmelding 2015 I forkant av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. mars 2015 ble det holdt næringskonferanse Årsmelding 2015 I forkant av fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 6. mars 2015 ble det holdt næringskonferanse med tema Norsk mat på bordet? med hele 180 deltakere i Bjørnsonsalen på Seilet

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 8. og laurdag 9. mars 2013 på Rica Parken Hotel, Ålesund

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 8. og laurdag 9. mars 2013 på Rica Parken Hotel, Ålesund 1 av 8 Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 8. og laurdag 9. mars 2013 på Rica Parken Hotel, Ålesund Landbrukskonferansen samla 129 deltakarar på Rica Parken Hotell i Ålesund (Foto:

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag onsdag 11. mars 2015 kl. 10.00 19.30 på Skarstua, Skaret

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag onsdag 11. mars 2015 kl. 10.00 19.30 på Skarstua, Skaret Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder Møtt 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Gunnhild Overvoll, 6200 Stranda Nestleder Møtt 97164856 gunnhildovervoll@hotmail.com

Detaljer

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag torsdag 7. april 2016 kl 10.30 16.00 på Felleskjøpets moterom, Molde

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag torsdag 7. april 2016 kl 10.30 16.00 på Felleskjøpets moterom, Molde Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Oddvar Mikkelsen, 6640 Kvanne Styremedlem MØTT 41460565 oddvarm74@gmail.com Gunnhild Overvoll, 6200 Stranda Nestleder MØTT 97164856 gmover@online.no Petter

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009

PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 PROTOKOLL ÅRSMØTE NJFF MØRE OG ROMSDAL. RICA PARKEN HOTEL ÅLESUND 7.-8. MARS 2009 1.Konstituering av møtet. Åpning ved styrets leder som ønsket alle velkommen. - Godkjenning av fullmakter Sigurd Strand

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Lover for Norges Bondelag 2014

Lover for Norges Bondelag 2014 Lover for Norges Bondelag 2014 Vedtatt 1896 med senere revisjoner. Siste endring vedtatt av årsmøtet 2014. Innhold KAP. I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM NORGES BONDELAG 2 1. Formål 2 2. Virkemidler og arbeidsformer

Detaljer

Innkalling til Årssamling: - Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha

Innkalling til Årssamling: - Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha TINE SA Bromstadv 68, Postb. 2490 Sluppen, 7005 Trondheim Telefon: 03080 Medlemstelefon: 815 02 000 E-post: medlem.midt@tine.no Web: medlem.tine.no Dato: 12. februar 2014 Innkalling til Årssamling: Arbeidsutvalget

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv

-Ein tydeleg medspelar. Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv -Ein tydeleg medspelar Aukra og Midsund i eit regionalt perspektiv Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Ole Helge Haugen - Fylkesplansjef - Møre og Folketalsutvikling Midsund - Aukra 4000 3500 13,6

Detaljer

Årsmøteprotokoll Landbruk Nordvest SA

Årsmøteprotokoll Landbruk Nordvest SA Landbruk Nordvest SA Postboks 2023, 6402 Molde Besøksadresse: Fannestrandsvn 63 E-post rådgiving: nordvest@nlr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@nlr.no Telefax 401 18 09 Bankgiro nr:

Detaljer

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013

Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Stranda, 09.08.13 Oversikt over regionar og funksjonar hausten 2013 Region 1 Ålesund m/omland Ålesund(m/omland Ålesund 6 Giske 3 Sula 1 Haram 0 Sykkylven 3 Tillitsvald3Ålesund Tillitsvald3Giske Stig3Johansen

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Skolevalet 2015 Turneringsplan for skoledebattar og valtorg Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato Tid Skole Sted/Oppmøte Ordstyrar/Debattleiar Partier som stiller til debatt Onsdag 26. august

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette

Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette Årsmelding 2012 Ein delegasjon på 80 bønder og bygdefolk frå nesten alle kommunar i Møre og Romsdal sette saman med 2.500 andre frå heile landet sitt preg på Oslo sentrum måndag 21. mai under "Opptog for

Detaljer

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP

Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Merethe Gagnat Medlem AP Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom 700, Fylkeshusa, Molde Dato: 17.04.2013 Tid: Kl. 11:15 14:50 Protokoll nr: 3/2013 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Oddbjørn

Detaljer

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 11. - laurdag 12. mars 2011 på Alexandra Hotel, Molde

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 11. - laurdag 12. mars 2011 på Alexandra Hotel, Molde Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 11. - laurdag 12. mars 2011 på Alexandra Hotel, Molde Over 100 utsendingar og gjestar deltok på landbrukskonferansen og årsmøtet i Bondelaget 11.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30

INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/ MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 INNKALLING UTVALGSMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 04/2017-2018 MØTESTED: Skype MØTEDATO: 16. august 2017 KLOKKESLETT: 18:00 20:30 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen. 2, 6413 MOLDE

Detaljer

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag torsdag 16. april 2015 kl. 10.30 12.30 på Rundhaug Gjestegård i Troms

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag torsdag 16. april 2015 kl. 10.30 12.30 på Rundhaug Gjestegård i Troms Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder Møtt 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Gunnhild Overvoll, 6200 Stranda Nestleder Møtt 97164856 gunnhildovervoll@hotmail.com

Detaljer

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke

Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke Ole Helge Haugen Fylkesplansjef Møre og Romsdal fylke SENTRALISERING EIN DEFINISJON Sentralisering kan definerast som ei utvikling der ein aukande del av befolkninga bur og arbeider i byar eller større

Detaljer

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG

ÅRSMELDING FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMELDING 2017 FOR SNÅSA BONDELAG ÅRSMØTEINNKALLING til SNÅSA BONDELAG - 2017. Tid: 26 oktober 2017 kl. 19.30. Kveldsmat fra kl 18.30 for alle som deltar på årsmøtet Sted: Snåsa Hotell. Sakliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no

Kurs/Fagdagar. www.kartverket.no Kurs/Fagdagar www.kartverket.no 2-dagers kurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon Formål : Kompetanseheving på kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Matrikkel, FKB-Pbltiltak og FKB-Bygning

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Møteprotokoll. , Union Hotel, Geiranger. Dato: 12.12.2011. Tid: Protokoll nr: Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. , Union Hotel, Geiranger. Dato: 12.12.2011. Tid: Protokoll nr: Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Møtestad: Ungdomspanelet, Union Hotel, Geiranger Dato: 12.12.2011 Tid: Protokoll nr: Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Janne Katrin Hansen Sævik Elin Anita Kvisvik

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

Lokallagsbrev februar 2011

Lokallagsbrev februar 2011 1 av 9 Kjære lokallagsstyre ved leiar og nestleiar Lokallagsbrev februar 2011 Vår saksbehandler Gunnar K. Wentzel/Arild Erlien/Atle Frantzen 71 20 28 90 Deres dato Deres referanse Fristar: * 20. feb: Uttale

Detaljer

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste

«Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste «Opptakt» v/ass.fylkesmann Rigmor Brøste Dagens opptakt vil bestå av: Om Fylkesmannen Regionreform Nasjonale forventningar til kommunane Status kommunereform Møre og Romsdal 2025 Fylkesmannen sine roller

Detaljer

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Oppdatert: 25.07.2011 Arbeidsgiver Navn Telefon jobb Mobil E-post Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium Østrem Trond 90033083 trond@atlanterhavsparken.no Aukra Kommune

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALGKOMITEENS INNSTILLING VALGKOMITEENS INNSTILLING I. STYRET Leder: Trond Ellingsbø, Sel og Vågå gjenvalg 1 år Styremedlem: Anders Hole Fyksen, Gausdal ny 2 år Bjørnhild Kihle, Østre Toten ny 2 år 1. vara: Kristina Hegge, Biri

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS

INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS INNKALLING TIL STYREMØTE I MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS MØTE NR.: 10/2014-2016 MØTESTED: Idrettssenteret Molde MØTEDATO: 21.10.15 KLOKKESLETT: 16:45-19:30, mat fra 16:10 MØRE OG ROMSDAL IDRETTSKRETS Idrettsvegen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014

ÅRSMELDING 2013/2014 ÅRSMELDING 2013/2014 1 ÅRSMELDING 2013/2014 På grunn av kort virketid mellom ekstraordinært årsmøte (22.5.13) og ordinært årsmøte som normalt skal avvikles før 1. november søkte vi Finnmark Bondelag om

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

ÅSPOSTEN. 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010. Innkalling til Årsmøte. Ås Senterparti 11. november 2010

ÅSPOSTEN. 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010. Innkalling til Årsmøte. Ås Senterparti 11. november 2010 ÅSPOSTEN 27. oktober 2010 Organ for Ås Senterparti Nr. 1/2010 Innkalling til Årsmøte Ås Senterparti 11. november 2010 Årsmøtet holdes på Kroer Samfunnshus klokka 19.00. I tillegg til behandling av ordinære

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTET I KVAM IL FOR 2010 Tid: 15. februar 2011 Sted: Klubbhuset i Kvam Idrettspark. Til stede: Laila Stormorken, Olav Røssum, Gunn Lien, Ola Røssummoen, Vigdis Kjørum, Lisa Rustli, Arne

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag tysdag 8 og onsdag 9. desember 2015 på Angvik Gamle Handelssted i Gjemnes

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag tysdag 8 og onsdag 9. desember 2015 på Angvik Gamle Handelssted i Gjemnes Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder Møtt 95264979 inge.karlsvik@stayon.no Gunnhild Overvoll, 6200 Stranda Nestleder Møtt 97164856 gunnhildovervoll@hotmail.com

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde Næringspolitisk konferanse i framkant av årsmøtet samla 99 deltakarar. I fremste rekker ser

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 18. september 2012 kl. 10.30 16.30 på Felleskjøpets møterom, Molde

Protokoll frå styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 18. september 2012 kl. 10.30 16.30 på Felleskjøpets møterom, Molde 1 av 12 Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leiar Møtt 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Birgit Oline Kjerstad, 6293 Longva Nestleiar Møtt 48111549 birgitkj@online.no

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

2/2010 Godkjenning av protokoll frå styremøtet 2. desember 2009 Vedtak: Protokoll frå styremøtet 2. desember 2009 godkjend. 1 av 6

2/2010 Godkjenning av protokoll frå styremøtet 2. desember 2009 Vedtak: Protokoll frå styremøtet 2. desember 2009 godkjend. 1 av 6 1 av 6 Fylkesstyret: Arne Magnus Aasen leiar 6670 Øydegard 71 53 32 91 48043584 arne.magnus.aasen@lfr.no Inge Martin Karlsvik nestleiar 6490 Eide 95264979 inge.karlsvik@adsl.no Anne Katrine Jensen styremedlem

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Referat årsmøte den 25. februar 2012 på Heddan Gard Åpning Kl. 10.00 ønsket Sven Haughom velkommen til årsmøte. Han ga all ære til Albert Hommen og resten av Hægebostad Sau og Geit for en trivelig kveld

Detaljer

AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016

AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 1 av 6 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016 Årsmøtet i Akershus Bondelag ble avholdt 16. mars 2016 på Bogstad Gård, Oslo. Møtet ble satt kl.9.30. Sak 1. Åpning Fylkesleder Sigurd Enger ønsket velkommen

Detaljer

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen

Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild Engan, Endre Eide og Per Joakimsen Årsmøte I Nordland sau og geit for 2014. Sak 1.14. Godkjenning av saksliste og innkalling. Godkjent. Navne opprop. 23 Stemmeberetige. Valg av to til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ragnhild

Detaljer

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Skolekontakt/Studieleder/Dugnadsleder: Verveansvarlig / El-verkskontakt: Representant i viltnemda:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 211 Valgprotokoll for fylkesvalgstyret Fylke: År: Møre og Romsdal 211 A A1 Administrative forhold Fylkesvalgstyret Fylkesvalgstyrets sekretær: Telefon.: Løvik Robert

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte Innkalling til ekstraordinært årsmøte Norsk Terrier Klubb Agder Tid: Fredag 11. desember 2015 kl. 19.00 Sted: AniCura Sørlandets Dyreklinikk ved Travbanen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallelse til årsmøte.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

Årsmelding 2013 70 tillitsvalde frå lokallaga og fylkeslaget, gjestar og innleiarar deltok på det årlege leiarmøtet

Årsmelding 2013 70 tillitsvalde frå lokallaga og fylkeslaget, gjestar og innleiarar deltok på det årlege leiarmøtet Årsmelding 2013 70 tillitsvalde frå lokallaga og fylkeslaget, gjestar og innleiarar deltok på det årlege leiarmøtet i Møre og Romsdal Bondelag fredag 8. og laurdag 9. november 2013 på Håholmen i Averøy.

Detaljer

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder

Program Oppsummering etter diskusjon med prioritering av utviklingsområder Velkommen! Program 10.00 10.20 Velkomen og introduksjon v/ adm.dir Espen Remme 10.20 10.50 Viktige utviklingsområde kommuneperspektivet v/ leiar i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal og styreleiar

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2013/942. Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2013/942. Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2013/942 Sekretær Linda E. Eide Vår dato 27.08.2013 Protokoll Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. Til

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Møre og Romsdal m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Protokoll årsmøte 2012. Side 1 av 5 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 I FJELLESTAD HYTTEGREND Sted Pernille kafeteria, Evje. Dato 1. september 2012, kl 17.30 1. Innledning 1.1 Hyttegrendas leder Jan Ole Urdal ønsket

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

MØTEPROTOKOLL. Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 1/17 Møtedato: 4.5.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:25 Møtested: Møterom «Formannskapssalen», Molde rådhus Sak nr: 1/17 8/17 Møteleder:

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra!

Tilbake til oss i Vestfold; det er viktig at vi holder humøret og samholdet oppe, slik vi er gode på, så skal dette går bra! ÅRSMELDING 2012 Lederen har ordet Til alle Norsvin Vestfolds medlemmer. Nå har jeg vært leder for Norsvin Vestfold i ett år, og det har vært spennende, utfordrende og lærerikt. Å skulle ta over etter Anne

Detaljer

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag onsdag 11. februar 2015 kl. 10.30 16.30 på Skarstua, Skaret

Protokoll fra styremøte i M&R Bondelag onsdag 11. februar 2015 kl. 10.30 16.30 på Skarstua, Skaret Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder Møtt 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder Møtt 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Lederen har ordet. Hei alle Vestfolds svineprodusenter.

Lederen har ordet. Hei alle Vestfolds svineprodusenter. ÅRSMELDING 2015 Lederen har ordet Hei alle Vestfolds svineprodusenter. Det går som kjent opp og ned i vår næring når det gjelder økonomi. Og det siste året har det vært hyggeligere å være svineprodusent

Detaljer

Velkommen tillitsvalgte

Velkommen tillitsvalgte Velkommen tillitsvalgte Lokallagsmøte 09.02.11 Vi får Norge til å gro! Takk for at du sa ja! Hva tror du selv du skal jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Bygdedagen, Åpen gård Skolekontakt, Barnehagebesøk

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01

Møre og Romsdal. Sjåfør: Andre/Preben 57-01 Sjåfør: Andre/Preben 57-01 +47 94 02 88 34 Skodje bibliotek 2152900 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 Molde bibliotek 2150200 HIM Molde 1150201

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001

Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Resultatliste samlagsstevnet i felt for Nordmør Arrangert av Eide og Naas skl den 18.03.2001 Mesterskap grovfelt: 1 Roger Hals Fosna 39 Med E.o. 2 Kurt Otnes Valsøyfjord 39 Stj E.o. 3 Dagfinn Rolfseng

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen, Lars Erik Wallin, Tone Våg Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no

Detaljer

Årsmelding 2006. Oikos Midt-Norge

Årsmelding 2006. Oikos Midt-Norge Årsmelding 2006 Oikos Midt-Norge Dette er Oikos Midt-Norge Oikos er en interesseorganisasjon for økologisk landbruk, der både forbrukere og økologiske bønder er medlem. Vi er et regionlag av Oikos. Dermed

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser

Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Vegadresseprosjektet Overgang fra matrikkel- til vegadresser Fagdag; tema adresse Møre og Romsdal, 4. oktober 2012 Adressedag, Møre og Romsdal Agenda Vegadresseprosjektet Prosjektets mål Status i arbeidet

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer