Årsberetning for. Fagforbundet Karmøy. Behandlet av årsmøtet den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning for. Fagforbundet Karmøy. Behandlet av årsmøtet den"

Transkript

1 Årsberetning 2019 for Fagforbundet Karmøy Behandlet av årsmøtet den

2 Innhold Innledning...3 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:...3 Representanter til forbundsregionens representantskap/regionsmøte...3 Representanter til LO lokalt...4 Representanter AOF Haugaland/Vestland...4 Valgkomitéen...4 Revisorer...4 Kontorforhold...4 Hovedtillitsvalgte, leder og styremedlemmer som har behov for det disponerer tre kontorer i Kinobygget i Kopervik. De har tilgang på møterom og pauserom....4 Ansatte...4 Økonomi...4 Andre eiendeler...4 Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer og tillitsvalgte fordelt på tariffområder...5 Medlemmer uten tariffavtale...5 Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere...5 Koordineringsledd...6 Møtevirksomheten...6 Utvalgenes virksomhet...6 Ungdomsutvalget...6 Pensjonist/uføreutvalget...7 Seksjonsstyret for yrkesseksjon helse og sosial...7 Seksjonsstyret for yrkesseksjon kontor og administrasjon...7 Seksjonsstyret for yrkesseksjon samferdsel og teknisk...8 Seksjonsstyret for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst...8 Fagforeningens satsingsområder strategisk plan Arbeidsliv, tariff og pensjon...9 Offentlige tjenester i egenregi Tariffmakt, organisering og organisasjonsbygging Strategier Ideologisk skolering og organisasjonsbygging Strategier Fag, kompetanse og yrkesutvikling Strategier Representasjon Forbundsregionen Faglig/politisk utvalg Vi har purret Arbeiderpartiet flere ganger gjennom hele året, da det kun er deres signatur som gjenstår for å få avtalen i havn, men har dessverre ikke lykkes å få det til innen årsskiftet AOF lokalavdeling Avslutning

3 Innledning Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrets rapportering til medlemmene på i hvilken grad styret har lykkes med å gjennomføre handlingsplanen som årsmøtet vedtok for perioden. Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Fagforeningsstyret Leder Nestleder Opplæringsansvarlig Kasserer Fane 2 Leder yrkesseksjon helse og sosial Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon Ungdomstillitsvalgt Pensjonisttillitsvalgt Sekretær Styremedlem hovedtillitsvalgt Styremedlem private barnehager Styremedlem Vararepresentant yrkesseksjon helse og sosial Vararepresentant yrkesseksjon samferdsel og teknisk Vara pensjonisttillitsvalgt Navn Mette Ask Odd Bjørn Kolbeinsen Thorsten Behrends Astrid Behrends Ragnhild Aarø Marianne Bergli Flor de Maria Vold Tor Egil Nymann Helge Mortensen Glenn Roger Mardal Berit Ådland Aina Ånensen Cathrine Hansen Ragnhild Sollesnes Sveinung Helland Ruth Henny Hemnes May-Linda Øvrebø Lillian De Resende Organisatorisk frikjøp* Representanter til forbundsregionens representantskap/regionsmøte Til Fagforbundet Rogaland sitt Representantskap/regionmøte har fagforeningen hatt følgende representanter: Mette Ask Odd Bjørn Kolbeinsen Cathrine T. Hansen Tor Egil Nymann Joakim Engedal/Glenn Roger Mardal (fra sommer 2019) 3

4 Representanter til LO lokalt Odd Bjørn Kolbeinsen Flor De Maria Vold Tor Egil Nymann Svein Inge Mæland Ragnhild Sollesnes Marianne Bergli Representanter AOF Haugaland/Vestland Cathrine T Hansen Thorsten Behrends Mette Ask Monica Simonsen Valgkomitéen Valgkomitéen i henhold til vedtektene har bestått av: Leder: Nina Apeland Medlem: Svein Inge Mæland Medlem: Gro Kristin Huus Medlem: Anita Knutsen Medlem: Markus Geisler Revisorer Fagforeningens regnskap revideres av Tsrevisjon AS. Kontorforhold Hovedtillitsvalgte, leder og styremedlemmer som har behov for det disponerer tre kontorer i Kinobygget i Kopervik. De har tilgang på møterom og pauserom. Ansatte Marianne Bergli frikløpt 30 % stilling til for å ivareta medlemmer i privat sektor. Økonomi Bankinnskudd Bankinnskudd Egenkapital Egenkapital , , , ,94 0 Verdi av fast eiendom (hytter, feriehjem, aksjer i eiendom, stiftelser etc.) Angående budsjett og regnskap vises det til egen sak i årsmøtet. Andre eiendeler Nettbrett til styrets medlemmer (avtalen er gått ut, og det vil ikke bli kjøpt inn nye). 4

5 Fire mobiltelefoner og fire PC som disponeres av styret. Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer og tillitsvalgte fordelt på tariffområder Fagforeningen har per medlemmer innenfor følgende tariffområder: Tariffområde Antall medlemmer 500 Trekker uten tariffavtale Standardoverenskomst II KA Hovedtariffavtale 2 KS 100 KS-bedriftsmedlemmer 9 KS Hovedtariffavtalen 1119 NHO 068 HK-Standardoverenskomst 8 PBL Hovedtariffavtale 136 Trygg 001 Hovedtariffavtale - Hovedavtale 28 Uloba 01 Uloba SA 6 Virke 014 HUK Barnehager 10 Medlemmer uten tariffavtale Fagforeningen har per medlemmer hos følgende arbeidsgivere uten tariffavtale: Arbeidsgiver IOGT i Norge 1 Adecco 2 Haugaland dyreklinikk 1 Karmsund dyrehospital 2 Kvalavåg Montessoriskole 4 Oasen hun og fotpleie 1 Sandhåland musikk og gårdsbarnehage 6 Skin by Nelly 1 Solstein 3 Sørhåland barneskole 2 Prima omsorg 1 Apotek 1 3 Små barnehager AS 2 Manpower AS 1 Rogaland omsorg AS 2 Antall medlemmer Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere (jfr. vedtektenes 11.7). Arbeidsgiver Tariffområde Navn på klubbleder (hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt med tilsvarende funksjon) Karmøy kommune KS Åse Dyngen Nei Karmøy kommune KS Jan Olav Johansen Nei Klubbstyre (JA/NEI) 5

6 Koordineringsledd Beskrivelse av fagforeningens deltakelse i koordineringsledd (jfr. vedtektenes 12). - HBRIKS Haugaland brann og redning - Koordineringsledd Espira barnehager - Koordineringsledd ULOBA Møtevirksomheten Årsmøtet ble avholdt 30.januar 2019 kl på Park Inn Radisson Airport Hotel, Avaldsnes Årsmøtesaker i henhold til vedtektene: Årsmeldinger Handlingsplan 2019 Innkomne forslag Revidert regnskap og revisjonsrapport Budsjett 2019 Valg Medlemsmøter Det er avholdt to medlemsmøter. Møtene behandlet følgende saker: Valg av hovedtillitsvalgt Marianne Bergli Medlemsmøte i forbindelse med innsparing i Karmøy kommune (i samarbeid med Delta) Styremøter Det er avholdt ni styremøter. Styret har behandlet 112 saker. Andre møter /samlinger i fagforeningens regi: Fire samlinger for kommunale plasstillitsvalgte Samlinger for plasstillitsvalgte i private barnehager Samarbeidsmøter mellom leder og hovedtillitsvalgte Sosiale aktiviteter: Jubileumsarrangement Medlemstur til Stord november. Ca. 150 medlemmer deltok på turen Julebord Utvalgenes virksomhet Ungdomsutvalget Utvalgets sammensetning: leder Glenn Roger Mardal Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? JA NEIX Beskrivelse av gjennomført aktivitet: Det er gjennomført et arrangement, bowlingkveld for ungdom. 19 deltok. Stand på rådhuset under lærlingenes introduksjonsdag, med 16 innmeldinger. 6

7 Pensjonist/uføreutvalget Leder: Berit Ådland Nestleder: Lillian De Resende Styremedlem: Roald Berg Styremedlem: Målfrid Vold Det er avholdt 7 møter. Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? JA NEIX Beskrivelse av gjennomført aktivitet: Pensjonist/uføreutvalget har hatt et aktivt år med vårfest og arrangement med anbefalinger om høstens bøker og julebord. Til sammen har det vært stor påmelding til disse arrangementene. Seksjonsstyret for yrkesseksjon helse og sosial Utvalgets sammensetning: Leder: Marianne Bergli Vara: Ruth Henny Hemnes Styremedlem: Åse B.Dyngen Styremedlem: Sissel Oberhollenzer Styremedlem: Ingrid Borgersen Styremedlem: Mette Lund Styremedlem: Anne Lise Magnussen Det er avholdt 4 møter. Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? JA NEIX Beskrivelse av gjennomført aktivitet: Det er blitt avholdt 4 møter, 2 angående nye turnuser og arbeidstidsordninger og 2 angående forbundsukene. Julebordet ble arrangert med 130 medlemmer. Vi har vært veldig synlige på faglige arr. Vi har hatt i samarbeid med region 4. Seksjonsstyret for yrkesseksjon kontor og administrasjon Utvalgets sammensetning: Leder: Helge Mortensen Det er avholdt 0 møter Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? JA NEIX Beskrivelse av gjennomført aktivitet: Lite aktivitet pga leder har ikke hatt flere medlemmer i utvalget. Leder har vært med på å arrangere julebord og aktiviteter i forbundsuken. 7

8 Seksjonsstyret for yrkesseksjon samferdsel og teknisk Utvalgets sammensetning: Leder: Tor Egil Nymann Styremedlem: Sveinung Helland Styremedlem: Thorsten Behrends Styremedlem: Astrid Behrends Styremedlem: Mai Linda Øvrebø Det er avholdt 2 møter Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? JA NEI:X Beskrivelse av gjennomført aktivitet: Møtene har handlet om forbundsukene og nyvalg av tillitsvalgte. Julebordet ble arrangert og det var stor oppslutning. Fokus på verving har vært i renovasjonen, med bra resultat. Seksjonsstyret for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Utvalgets sammensetning: Leder: Flor de Maria Vold Styremedlem: Ragnhild Sollesnes Styremedlem: Ragnhild Aarø Styremedlem: Glenn Roger Mardal Det er avholdt 0 møter. Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? JA NEIX Beskrivelse av gjennomført aktivitet: Det har vært bra aktivitet i vår seksjon. Vi har hatt to temakvelder: «Vold og overgrep mot barn» ved Stine Sofie Stiftelsen. «Rosa Kompetanse» i samarbeid med forbundsregionen. I forbundsuken i juni besøkte vi 20 arbeidsplasser. Innenfor private barnehager er det mye aktivitet og mange utfordringer når det gjelder nedbemanning, arbeidsavtaler og enkeltsaker. Vi har hatt 4 seminarer/kurs for de tillitsvalgte i de private barnehagene (PB). Julebordet ble arrangert sammen med YST og139 medlemmer møtte opp. Årsmelding hovedtillitsvalgt Sammensetning: Cathrine T Hansen 100 % Tor Egil Nymann 100% Marianne Bergli 70% 8

9 2019 har vært et travelt år. Det har vært mange typer utfordringer og arbeidsoppgaver av større og mindre art. Vi har totalt 15 dyktige og skolerte plasstillitsvalgt. Vi har møte med dem hver 3 mnd. Vi har faste samarbeidsmøter med ledelsen i alle tre etatene, og har også faste møter med Rådmann. Som hovedtillitsvalgte deltar vi i utvalg sammen med arbeidsgiver; Administrasjonsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget. Tar oss av turnusgodkjenninger, sammen med plasstillitsvalgte. Vi har også et godt samarbeid med de andre organisasjonene og jobber mye med enkeltsaker. Kontakter kompetansesenteret for å få hjelp og veiledning når det er behov for det. I år har det vært gjennomført lønns forhandlinger for medlemmer i kap. 3og 5 etter Hovedtariffavtalen (HTA). Forhandlingsutvalget bestod av de hovedtillitsvalgte Det er også blitt avholdt diverse andre forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver. Vi har mye besøk på kontoret, og alle er hjertelig velkomne. Årsmelding opplæringsansvarlig Flere tillitsvalgte har deltatt på Fase 1 og Fase 2 kurs. Jeg har deltatt på 2 samlinger for alle opplæringsansvarlige i regionen, Opplæringsansvarlig har sammen med stipendutvalget hatt 2 møter og tildelt stipend etter søknad. Det var 7. stk. som fikk tildelt stipend for året 2019, som fikk utbetalt 27500,- til sammen. Fagforeningens satsingsområder strategisk plan 2019 Arbeidsliv, tariff og pensjon Mål 2019 Medlemmer i alle områder sikres en lønnsutvikling som minst opprettholder kjøpekrafta. Tillitsvalgte etter hovedavtalene skal håndtere eget tariffområde. Fagforeningene må sikre at ulike tariffområder håndteres. Tjenestepensjonsordninger tariffestes i flere tariffområder. Flere av Fagforbundets medlemmer jobber heltid. LO legger fram et første utkast til en plan for arbeidstidsreduksjon. Strategier 9

10 Gjøre krav og prioriteringer i mellomoppgjøret kjent for medlemmer og opinionen. Bygge kompetanse for å håndtere ulike tariffsystemer. Arbeide for tariffesting av tjenestepensjonsordninger i flere tariffområder. Etablere allianser om pensjonssaken. Øke kunnskapen om pensjonsspørsmålene, og sammenhengen mellom tariffhopping og press på lønns- og arbeidsvilkår. Arbeide for en heltidskultur. Følge opp LO-kongressens vedtak om en plan for en arbeidstidsreform. Fagforeningens tiltak i strategiplanen Forberede tillitsvalgte på å gjennomføre lokale forhandlinger. Fagforeningens målsetting (ønsket resultat): Alle tillitsvalgte skal være skolert ift lokale forhandlinger. Frist: 2019 Målet er delvis gjennomført. Avholde minst ett medlemsmøte med pensjon som tema. Fagforeningens målsetting (ønsket resultat): Frist:2019 Medlemsmøte er gjennomført Kreve drøftingsmøter om bruken av midlertidige ansettelser og bruk av Bemanningsforetak, jamfør lov og avtaleverk. Fagforeningens målsetting (ønsket resultat): Frist:2019 Drøftingsmøte er gjennomført Kreve at stillinger som hovedregel lyses ut som hele, faste stillinger. Fagforeningens målsetting Alle stillinger skal som hovedregel lyses ut som 100% fast stilling Frist:

11 Målet er delvis oppnådd. Offentlige tjenester i egenregi Mål 2019 En større andel offentlige tjenester drives i egenregi. Offentlige tjenester blir ikke konkurranseutsatt. Alle kommuner, fylkeskommuner og helseforetak har innen utgangen av 2019 vedtatt tiltaksplaner mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Ved utgangen av 2019 bruker flere kommuner og fylkeskommuner trepartssamarbeid aktivt som metode. Politiske partier lokalt, regionalt og nasjonalt forplikter seg til drift av offentlige tjenester i egenregi. Strategier Synliggjøre fordeler og muligheter med drift i egenregi. Synliggjøre kostnader og ulemper ved konkurranseutsetting og privatisering, og vise sammenhengene mellom konkurranseutsetting, sosial dumping og større forskjeller i samfunnet. Bruke det faglig-politiske samarbeidet for å iverksette tiltaksplaner mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Følge opp vedtak om lokalt trepartssamarbeid. Utøve politisk påvirkningsarbeid for å beholde og ta tilbake offentlige tjenester i egenregi. Fagforeningens tiltak Bruke det faglig-politiske samarbeidet til å motvirke konkurranseutsetting og privatisering, gjennom å kreve at politiske partier forplikter seg til å jobbe for at offentlige tjenester skal drives i egenregi. Fagforeningens målsetting (ønsket resultat): Frist: Mål nådd 11

12 Tariffmakt, organisering og organisasjonsbygging Mål 2019 Fagforbundets organisasjonsgrad skal øke med minst 2 prosent i KS-området. Fagforbundets organisasjonsgrad skal øke med minst 2 prosent i Spekter helse. Antallet yrkesaktive medlemmer med høyskole- og universitetsutdanning skal øke med minst 10 prosent. Fagforbundet skal øke antallet elever og lærlinger med minst 5prosent. Fagforbundet skal øke antallet studenter med minst 5 prosent. Strategier Bygge ut tillitsvalgtdekningen slik at alle arbeidsplasser er ivaretatt. Styrke medlemsaktiviteten lokalt. Styrke Fagforbundets yrkesprofilering ved å etablere digitale plattformer som gjør det mulig å kommunisere med de enkelte yrkesgruppene. Styrke satsingen på å verve medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn. Tillitsvalgte skoleres i kommunikasjonsarbeid, med fokus på hvordan nå ut med budskapet i digitale kanaler. Fagforeningens tiltak Sørge for at alle medlemmer har en tillitsvalgt de enkelt kan kontakte. Fagforeningens mål (ønsket resultat): Frist: Dette målet er ikke nådd, og videreføres til 2020 Gjennomføre regelmessige arbeidsplassbesøk for å sikre kontakt med medlemmene og verve nye. Fagforeningens mål: Det ble laget prioriteringer på hvilke arbeids plasser som skulle besøkes. Frist:

13 Mål nådd Sikre regelmessig aktivitet på videregående skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter i samarbeid med forbundsregionen. Fagforeningens mål (ønsket resultat): Frist: 2019 Delvis gjennomført, videreføres til 2020 Medlemsutvikling Verve mål 2019:141 Vervet i 2019: 177 Resultat: 36 flere enn målet Medlemstall totalt Medlemstall yrkesaktive Unge medlemmer* Helse og Samferdsel og Kirke, kultur og Kontor og sosial teknisk oppvekst administrasjon *herunder studenter, elever og lærlinger Beskrivelse av medlemsutviklingen i perioden: Vi har hatt en jevn økning av medlemmer. Måltallet for verving er nådd. Forbundsukene brukes aktivt. Det er opprettet to klubber, og dette øker rekrutteringen på disse arbeidsplassene. Vi var godt synlige på introduksjonsdagen for lærlingene i kommunen, og vervet 16 lærlinger. Ideologisk skolering og organisasjonsbygging Mål 2019 Flest mulig tillitsvalgte skal ha gjennomført ideologisk skolering for å få økt kunnskap og trygghet til å ivareta medlemmenes interesser i faglige og politiske saker. 13

14 Strategier Systematisk kunnskapsoppbygging om Fagforbundets ideologi og politikk for å belyse hvordan politiske utviklingstrekk påvirker rammene for arbeidslivet. Tillitsvalgte, med særlig vekt på plasstillitsvalgte, gis opplæring i Fagforbundets politiske, faglige og ideologiske budskap. Fagforeningens tiltak Sikre at alle tillitsvalgte deltar på skolering. Fagforeningens mål (ønsket resultat): Frist: Fag, kompetanse og yrkesutvikling Mål 2019 Fagforbundet bidrar til kompetanseutvikling på arbeidsplassen. Relevant kompetanseheving gir uttelling i lønn. Økt anerkjennelse av og respekt for yrkesgruppene. Rammebetingelsene for medlemmenes yrkesutøvelse styrkes. Fagforbundet fremstår som en sentral utdanningspolitisk aktør på alle utdanningsnivå. Økt antall læreplasser i alle sektorer. Strategier Bruke trepartssamarbeidet lokalt for å sikre faglig utvikling for alle medlemmer. Følge opp kompetanseplanene, sikre at disse iverksettes og kreve uttelling i lønn. Synliggjøre verdien av det arbeidet de ulike yrkesgruppene utfører. Videreutvikle og synliggjøre Fagforbundets utdanningspolitikk. Påvirke og bidra i tilretteleggingen for læreplasser i de enkelte virksomhetene, og følge opp Samfunnskontrakten. Utvikle og tilrettelegge for yrkesfaglige tilbud. 14

15 Fagforeningens tiltak Arbeide opp mot arbeidsgiver og andre aktører for å øke antall læreplasser i alle virksomheter, spesielt i offentlig sektor. Fagforeningens mål (ønsket resultat): Frist: 2019 Mål nådd Jobbe for at flere voksne tar fagbrev. Fagforeningens mål (ønsket resultat): Frist: 2019 Mål nådd Representasjon Oversikt over hvilke verv fagforeningen har hatt medlemmer i: Forbundsregionen Regionsstyret Yrkesseksjoner Andre utvalg Faglig/politisk utvalg Vi har hatt samtale med Arbeiderpartiet om å enes om en felles samarbeidsavtale. Vi har purret Arbeiderpartiet flere ganger gjennom hele året, da det kun er deres signatur som gjenstår for å få avtalen i havn, men har dessverre ikke lykkes å få det til innen årsskiftet. AOF lokalavdeling Vi har en representant som sitter i styret til AOF Vestland, Marianne Bergli. Kurs og konferanser Tillitsvalgte Type kurs: Antall TV gjennomført Dato gjennomført Registrert i AOF Fase Ja Fase Ja Turnuskurs 3 Digital startpakke 9 Tillitsvalgt samling Stord Ja Samarbeid tillitsvalgt og verneombud

16 Markedsføring Ferieloven GDPR Årsmøteforberedelser Andre kurs og konferanser (Øvrige typer kurs, konferanser, seminar, opplæringstiltak med videre - som tillitsvalgte har deltatt på i regi av andre enn fagforeningen, for eksempel toppskolering og Fase 3) Type kurs Arrangør Antall deltakere Dato gjennomført Konferanse for vernetjenesten Fagforbundet april Konferanse for hovedverneombud Fagforbundet november 16

17 Avslutning Deler av planlagte for aktiviteter i 2019 er gjennomført. Noe har vi dessverre ikke klart å fullføre eller gjennomført i sin helhet, men alt i alt et godt år slik styret ser på det. Sted og dato Kopervik Mette Ask Fagforeningsleder Odd Bjørn Kolbeinsen Nestleder Astrid Behrends Kasserer Marianne Bergli Leder yrkesseksjon helse og sosial Tor Egil Nymann Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk Glenn Roger Mardal Ungdomstillitsvalgt Sveinung Helland Styremedlem Aina Ånensen Sekretær Thorsten Behrends Opplæringsansvarlig Flor de Maria Vold Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst Helge Mortensen Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon Berit Ådland Pensjonisttillitsvalgt Ragnhild Sollesnes Styremedlem private barnehager Ragnhild Kjøllmoen Aarø Fane 2 ansvarlig Cathrine Hansen Styremedlem HTV 17

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandles på årsmøtet den

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandles på årsmøtet den Handlingsplan 2019 Fagforbundet Bodø avd. 131 Behandles på årsmøtet den 23.01.19 Innhold 1 Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 2 1.1. Utfordringer overfor arbeidsgivere... 2 1.2. Yrkesfaglige

Detaljer

Handlingsplan 2018 for Fagforbundet Kultur Oslo, avd. 116

Handlingsplan 2018 for Fagforbundet Kultur Oslo, avd. 116 Handlingsplan 2018 for Fagforbundet Kultur Oslo, avd. 116 Handlingsplanen foreslås vedtatt på fagforeningens årsmøte den 30. januar 2018 1 1.0 Innledning 3 2.0 Fagforeningens utfordringer på kort og lang

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandlet på årsmøtet den

Handlingsplan Fagforbundet Bodø avd Behandlet på årsmøtet den Handlingsplan 2018 Fagforbundet Bodø avd. 131 Behandlet på årsmøtet den 24.01.18 Innhold 1. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 2 Utfordringer overfor arbeidsgivere... 2 Yrkesfaglige utfordringer...

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Mål Tiltak Når Ansvar Sikre alle tariffområder en god lønnsutvikling. Mål Tiltak Når Ansvar Offentlige tjenester drives i egenregi

Mål Tiltak Når Ansvar Sikre alle tariffområder en god lønnsutvikling. Mål Tiltak Når Ansvar Offentlige tjenester drives i egenregi Arbeidsliv, tariff og pensjon Handlingsplan 2019 Sikre alle tariffområder en god lønnsutvikling Forhandlingskurs for tillitsvalgte i alle tariffområder April og Mai Opplæringsansvarlig Få etablert flere

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379

Handlingsplan Fagforbundet Meløy avd 379 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Meløy avd 379 Vedtatt på årsmøtet den 02.02.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Hå. avd 279. Vedtatt på årsmøtet den 18. jan. kl. 18:00 (julebuffe)

Handlingsplan Fagforbundet Hå. avd 279. Vedtatt på årsmøtet den 18. jan. kl. 18:00 (julebuffe) Handlingsplan 2019 Fagforbundet Hå avd 279 Vedtatt på årsmøtet den 18. jan. kl. 18:00 (julebuffe) Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for 2019. Handlingsplanen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379

Årsberetning for. Fagforbundet Meløy avd 379 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Meløy avd 379 Behandlet av årsmøtet den 2.Februar 2017 Innhold Innledning... 3 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til fylkeskretsens

Detaljer

SAK 4: Handlingsplan for perioden Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd.028. Handlingsplan 2019

SAK 4: Handlingsplan for perioden Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd.028. Handlingsplan 2019 Fagforbundet Sykehus og Helse, Oslo avd.028 Handlingsplan 2019 1 Innhold 1. Innledning... 3 Etikk 4 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 5 2.1. Utfordringer overfor arbeidsgiver... 5

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Årsberetning 2016 for Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Behandlet av årsmøtet den 25.01.2017 Innledning Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrets rapportering til medlemmene på i hvilken

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2016 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg prioriteringer for Arbeidsliv, tariff pensjon Konkurranseutsetting, privatisering sosial dumping Kommunereformen

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF

Årsberetning for. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Årsberetning 2018 for Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF Behandlet av årsmøtet den 30.01.2019 Innledning Fagforeningens årsberetning er fagforeningens styrets rapportering til medlemmene på i hvilken

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplan 2016 Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 28.01.2016 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt...

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet teologene avd 727

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet teologene avd 727 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet teologene avd 727 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18. januar 2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret

Detaljer

Strategiplan 2019 FAGFORBUNDETS STRATEGIPLAN

Strategiplan 2019 FAGFORBUNDETS STRATEGIPLAN Strategiplan 2019 Strategiplan 2019 Fagforbundets verdigrunnlag bygger på frihet, likhet og solidaritet både nasjonalt og internasjonalt. Det er gjennomgående i alt arbeid. Dette ivaretas gjennom konkrete

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2013 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Error! Bookmark not defined. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplan 2018 Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 25.01.2018 1 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016

Handlingsplan Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016 Handlingsplan 2016 Godkjent av Årsmøtet 26. januar 2016 Fagforbundet Smaalenene ønsker å ha 2 hovedprioriteringer for 2016: Egen forening Strategiplan Hovedmål 1 Egen forening Delmål 1: Engasjerte tillitsvalgte

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

Handlingsplan Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplan 2019 Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 29.01.2019 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.2 Etikk... 5 2. Fagforeningens utfordringer på kort

Detaljer

Årsberetning 2016 For Fagforbundet Helse Stavanger avd.211

Årsberetning 2016 For Fagforbundet Helse Stavanger avd.211 Årsberetning 2016 For Fagforbundet Helse Stavanger avd.211 Side 1 Innledning Kort sammendrag om fagforeningens aktivitet i året som gikk. Fagforbundet avd. 211, Helse Stavanger HF, har vært gjennom et

Detaljer

AVD RAUMA ÅRSMØTE 2019

AVD RAUMA ÅRSMØTE 2019 AVD -272- RAUMA ÅRSMØTE 2019 Fagforbundet i Rauma avd. 272 innkaller med dette til årsmøte tirsdag 29. Januar 2019 kl. 18.00 på Grand Hotel Saksliste: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Beretning 4. Regnskap

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Smaalenene

Årsberetning for. Fagforbundet Smaalenene Årsberetning 2016 for Fagforbundet Smaalenene Behandles av Årsmøtet den 31.01.2017 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av sekretær Valg av 2 stykker til å undertegne protokoll 3.

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598

Årsberetning for. Fagforbundet Rissa avd 598 Årsberetning 2015 for Fagforbundet Rissa avd 598 Innledning... 3 Tillitsvalgte... 4 Valgkomité... 5 Revisorer... 5 Andre utvalg... 5 Klubber... Feil! Bokmerke er ikke definert. Koordineringsledd... 5 Kontorforhold...

Detaljer

Årsmøte tirsdag kl Skiptvet Herredshus

Årsmøte tirsdag kl Skiptvet Herredshus Årsmøte tirsdag 28.01.14 kl 18.30 Skiptvet Herredshus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av sekretær Valg av 2 stykker til å undertegne protokoll 3. Beretninger 4. Handlingsplaner

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon

Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon Hovedlinjer i Yrkesseksjon kontor og administrasjon 2017 2021 Yrkesseksjon kontor og administrasjon Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon kontor og administrasjon har som hovedoppgave å arbeide for gode

Detaljer

Strategiplan 2018 FAGFORBUNDETS STRATEGIPLAN

Strategiplan 2018 FAGFORBUNDETS STRATEGIPLAN Strategiplan 2018 Strategiplan 2018 I prosessen fram til våre strategiske valg i 2018 har tre begivenheter i 2017 vært avgjørende: Stortingsvalget, LO-kongressen og Fagforbundets landsmøte. Arbeidet med

Detaljer

Årsmøte tirsdag kl Bystyresalen, Askim rådhus

Årsmøte tirsdag kl Bystyresalen, Askim rådhus Årsmøte tirsdag 31.01.18 kl 18.30 Bystyresalen, Askim rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av sekretær Valg av 2 stykker til å undertegne protokoll 3. Beretning 4. Handlingsplan

Detaljer

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON

SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON Fagforbundet Akershus 2017 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

OPPLÆRINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 OPPLÆRINGSPLAN FOR FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Plan for organisatorisk opplæring 2017 I følge Fagforbundets nasjonale strategiplan for 2017 skal det være følgende tema i opplæringen av tillitsvalgte i

Detaljer

AVD 273 SØR-ODAL ÅRSMØTE

AVD 273 SØR-ODAL ÅRSMØTE AVD 273 SØR-ODAL ÅRSMØTE 2018 1 ÅRSMØTE TORSDAG 25.1.2018 KL. 18.00, KOMMUNESTYRESALEN DAGSORDEN: 1. ÅPNING 2. GODKJENNING AV DAGSORDEN 3. KONSTITUERING 4. ÅRSBERETNINGER 5. REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING

Detaljer

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk

Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Hovedlinjer i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 2017 2021 Yrkesseksjon samferdsel og teknisk Innledning Fagforbundet Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har som hovedoppgave å arbeide for gode faglige

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Bodø avd. 131

Årsberetning for. Fagforbundet Bodø avd. 131 Årsberetning 2018 for Fagforbundet Bodø avd. 131 Behandlet av årsmøtet den 23.01.2019 Innhold Innledning... 3 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til forbundsregionens

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Hå 279. Behandlet av årsmøtet den , kl 18:00

Årsberetning for. Fagforbundet Hå 279. Behandlet av årsmøtet den , kl 18:00 Årsberetning 2018 for Fagforbundet Hå 279 Behandlet av årsmøtet den 18.01.2019, kl 18:00 Fagforbundet Hå Årsmøte Årsmøte 18. januar 2019. Kl. 18:00. Samfunnshuset på Nærbø. Saksliste: Konstituering Årsmeldinger

Detaljer

SAKSLISTE. Forslag til vedtak : Innkallingen godkjent

SAKSLISTE. Forslag til vedtak : Innkallingen godkjent Årsmøte i Fagforbundet Norddal, avd 483 Møtested: Kraftsenteret i Valldal Møtedato: Torsdag 26. Januar 2017 Tid: kl. 19.00 SAKSLISTE Sak 1 Åpning Godkjenning av innkalling Forslag til vedtak : Innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER MANDAG 23. JANUAR 2017 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 45 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS

HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS HANDLINGSPLAN FOR SEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET AKERSHUS 2017 30.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst

HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst HANDLINGSPLAN FOR Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst FAGFORBUNDET AKERSHUS 2017 Styrebehandlet 28/11-2016 Side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet avd 230. Kongsvinger. Behandlet av årsmøtet den 23/01-17

Årsberetning for. Fagforbundet avd 230. Kongsvinger. Behandlet av årsmøtet den 23/01-17 Årsberetning 2017 for Fagforbundet avd 230. Kongsvinger Behandlet av årsmøtet den 23/01-17 Innhold Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til fylkeskretsens Representantskap/Fylkesmøte...

Detaljer

Godt fagforeningsarbeid

Godt fagforeningsarbeid Godt fagforeningsarbeid Konklusjoner og anbefalinger De to hovedmåla i prosjektet har i henhold til forbundsstyrets vedtak vært: å sikre at fagforeningene lykkes i sitt arbeid. Fagforeningene er det utførende,

Detaljer

Årsmelding for Akademikerforbundet Region Vest

Årsmelding for Akademikerforbundet Region Vest Årsmelding for 2018 Akademikerforbundet Region Vest 1 Innhold Medlemsmasse og medlemsutvikling... 3 Medlemsfordeling... 3 Medlemsutvikling... 3 Fordeling på tariffområder... 4 KS... 4 Staten... 5 Spekter...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSUTVALGET FAGFORBUNDET, AKERSHUS 2017 Handlingsplan 2017 Erik Fjeldstad Næss 14.11.2016 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER FOR 2017: ARBEIDSLIV, TARIFF OG PENSJON OFFENTLIGE TJENESTER

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469 Rogaland Fylke avd. 469 RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469 INNHOLDSFORTEGNELSE RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469... 2 Forord... 2 Overordnede mål for Fagforbundet

Detaljer

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010

Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Protokoll Årsmøte Fagforbundet avd. 281 Sandnes 2010 Dato: Torsdag 28. januar 2010 67 fremmøtte Leder Marion Haave ønsker velkommen. 1 min stillhet for frafalne medlemmer, 20 personer i løpet av det siste

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469

RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET. ROGALAND FYLKE avd. 469 Rogaland Fylke avd. 469 RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469 Innhold RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET ROGALAND FYLKE avd. 469... 2 Forord... 2 Overordnede mål for Fagforbundet Rogaland

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal

Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Protokoll styremøte onsdag 11. januar 2017 kl 1800 på Scandic Hell, Stjørdal Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall Årbogen, Eli Rishaug, Henrik

Detaljer

Handlingsplan 2018 Fagforbundet Ullensaker Mål Tiltak Ansvarlig Tid/Sted Budsjett Målgruppe Evaluering

Handlingsplan 2018 Fagforbundet Ullensaker Mål Tiltak Ansvarlig Tid/Sted Budsjett Målgruppe Evaluering Handlingsplan 2018 Fagforbundet Ullensaker Mål Tiltak Ansvarlig Tid/Sted Budsjett Målgruppe Evaluering Synliggjøre Fagforbundet og styrke samholdet mellom medlemmene F A G F O R B U N D E T Gjennomføre

Detaljer

Ungdomspolitisk Program

Ungdomspolitisk Program Norsk Jernbaneforbunds landsmøte 23. 26. oktober 2016 Sak 6.B Ungdomspolitisk Program NORSK JERNBANEFORBUND 2016-2020 FORSLAGET ER UTARBEIDET AV: Audun Sør-Reime Lars Øyvind Sannes Bente Sandaker Anita

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Narvik avd.007. Behandlet av årsmøtet den 26.januar 2017

Årsberetning for. Fagforbundet Narvik avd.007. Behandlet av årsmøtet den 26.januar 2017 Årsberetning 2016 for Fagforbundet Narvik avd.007 Behandlet av årsmøtet den 26.januar 2017 Innledning Året som har gått har vært både innholdsrik, spennende og arbeidsomt for Fagforbundet lokalt og sentralt.

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy

Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Protokoll styremøte onsdag 10. desember 2014 kl 1700 på Husfrua, Inderøy Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug, Jorunn Oddny Aarsbog, Anne Haugan, Liv Ingunn

Detaljer

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd

Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd Handlingsplan for Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd. 325 2014-2015 Oslo 19.12.2013 1 1. Innledning... 3 2. Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt... 4 2.1. Utfordringer overfor

Detaljer

Årsmøte mandag kl Bystyresalen, Askim rådhus

Årsmøte mandag kl Bystyresalen, Askim rådhus Årsmøte mandag 28.01.19 kl 18.30 Bystyresalen, Askim rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av sekretær Valg av 2 stykker til å undertegne protokoll 3. Beretning 4. Handlingsplan

Detaljer

Strategiplan Hovedprioriteringer 2016

Strategiplan Hovedprioriteringer 2016 Strategiplan Hovedprioriteringer 2016 omtanke solidaritet samhold Strategiplan 2016 Landsstyret vedtar hvert år forbundets strategiplan og hovedprioriteringer. Dette er det «viktigste av det viktige»

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet Bodø avd 131. Behandlet av årsmøtet den

Årsberetning for. Fagforbundet Bodø avd 131. Behandlet av årsmøtet den Årsberetning 2017 for Fagforbundet Bodø avd 131 Behandlet av årsmøtet den 24.01.18 Innhold Sammendrag... 3 1. Styret har i perioden hatt følgende sammensetning... 3 Representanter til fylkeskretsens Representantskap/Fylkesmøte:...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Strategiplan 2017 Hovedprioriteringer

Strategiplan 2017 Hovedprioriteringer Strategiplan 2017 Hovedprioriteringer omtanke solidaritet samhold 2 Strategiplan 2017 Strategiplanen er landsstyrets prioritering av hvor hovedinnsatsen skal rettes for årets arbeid i hele organisasjonen.

Detaljer

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms Seksjonsarbeid Samlinger i Troms Slik begynte det! 10. august 1998: Avtale mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund om utredning av grunnlaget for å etablere en ny form for organisering

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 14. januar 2015 kl 1700 på Møterom Kvenna, Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Gerd Iren Bruås, Carina Okkenhaug Vang, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Eli Rishaug,

Detaljer

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer.

Fagforbundet Vest-Agder skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Vest-Agder Retningslinjer 2009-2011 omtanke solidaritet samhold MÅL: skal være det riktige og beste fagligpolitiske alternativet for arbeidstakere innenfor de yrkene som forbundet organiserer. Disse retningslinjene

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG PROTOKOLL ÅRSMØTE FAGFORBUNDET SARPSBORG KONFERANSESALEN, SKJEBERG ADMINISTRASJONSBYGG 30. JANUAR 2008 1. Åpning Eva Elisabeth Johansen ønsket velkommen. Alle reiste seg mens Eva leste navnene på de medlemmene

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. 1 ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 24.januar 2013 kl.18:00 44 medlemmer Egil Bjerga møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 15.12.2014 Tid: 09:00 13:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Organisasjonsutviklingsprogrammet

Organisasjonsutviklingsprogrammet Organisasjonsutviklingsprogrammet 2013 2017 1 Bakgrunn Landsmøtet 2003 Rammemodelldokumentet Landsmøteperioden 2005-2009 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Landsmøteperioden 2009 2013 Godt fagforeningsarbeid

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE Oslo/Akershus HK 2019

REPRESENTANTSKAPSMØTE Oslo/Akershus HK 2019 REPRESENTANTSKAPSMØTE Oslo/Akershus HK 2019 MØTEPLIKT FOR REPRESENTANTSKAPETS MEDLEMMER ÅPENT FOR ALLE MEDLEMMER TID: Tirsdag 24. september kl. 18.00 (servering varmmat fra kl. 17.30) STED: Møllergata

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Hovedavtalen. Statlig og kommunal sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen Statlig og kommunal sektor Hovedtemaer 1. Hvem er partene? 2. Rettigheter og plikter for tillitsvalgte 3. Tilrettelegging for tillitsvalgtarbeid

Detaljer

Hovedavtalen og IA-arbeid

Hovedavtalen og IA-arbeid Hovedavtalen og IA-arbeid Medbestemmelse og samarbeid Nettverkskurs april 2013 Medbestemmelse og demokrati Medbestemmelse en fundamental rettighet i et demokratisk samfunn. Lovfestet i grunnloven 110 og

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: Fylkesstyret Møtested: Fylkeskontoret, Dronningensgate 10, Trondheim Møtedato: 26.03.2007 kl. 13:30-16:25 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Ved protokollen:

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD Omtanke Samhold Solidaritet

ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD Omtanke Samhold Solidaritet ÅRSMELDING FAGFORBUNDET AVD.369 2009 Omtanke Samhold Solidaritet Status Fagforbundet har hatt stor aktivitet gjennom hele perioden. Vi har hatt en rekke henvendelser fra medlemmer som har bedt om bistand

Detaljer

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning

PROTOKOLL. Sonia Kvam, Inger Strand, Ann-Mari Eide og Stig Bergsrønning PROTOKOLL Utvalg: FYLKESSTYRET - FAGFORBUNDET SØR TRØNDELAG Møtested: Vertshuset, Røros Møtedato: 26.08. 27.08.2013 Tid: 11:00-11:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad,

Detaljer

Ingeniørvesenets Arbeiderforening

Ingeniørvesenets Arbeiderforening Aktivitetsplan for 2011 Ingeniørvesenets Arbeiderforening 100 år 1.november 2011 Februar 2011 8. februar Styremøte. 15. februar Planleggingsdag Tid: Kl: 15.30 21.00 28. februar Styremøte. Møterom Valøya

Detaljer

Evaluering av Handlingsplan 2017 Fagforbundet Ullensaker Mål Tiltak Ansvarlig Tid/Sted Budsjett Målgruppe Evaluering

Evaluering av Handlingsplan 2017 Fagforbundet Ullensaker Mål Tiltak Ansvarlig Tid/Sted Budsjett Målgruppe Evaluering Evaluering av Handlingsplan Fagforbundet Synliggjøre Fagforbundet styrke samholdet mellom Utvikle dyktige tillitsvalgte Styrke det regionale samarbeidet Videreføre et aktivt tariffarbeid Gjennomføre 1

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 29. januar 2014 ved Inderøy videregående skole 1) Åpning Alise Sørensen åpnet årsmøtet med å takke for at vi fikk

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Omstilling i brann og redningstjenesten. Bjørn Pettersen, leder i omstillingsenheten

Omstilling i brann og redningstjenesten. Bjørn Pettersen, leder i omstillingsenheten Omstilling i brann og redningstjenesten Bjørn Pettersen, leder i omstillingsenheten 13.03.2019 En samlebetegnelse på ulike endringsprosesser Ovenfra og ned? Hva er hensikten med endringen og målet? Er

Detaljer

NFF-F årsmøte Til medlemmene i NFF-F. 3.november Dagsorden:

NFF-F årsmøte Til medlemmene i NFF-F. 3.november Dagsorden: NFF-F årsmøte 2017 3.november 2017 Til medlemmene i NFF-F Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2016 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2016 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2018 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08.

Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08. Valgkomitéens innstilling til medlemsmøtet i Fagforbundet Sarpsborg den 17/1-08. Valgkomitéen har bestått av: Gerd Andersen, Einar Kristian Lunde, Lilian Pettersen, Britt Belsby, Siri Beate Ødegård og

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Elin Austmo, Tove Randi Olsen, Rigmor Haukø, Marie Jonsson, Janne K. Bjørnerås, Janne Wik SAKLISTE

PROTOKOLL. Forfall: Elin Austmo, Tove Randi Olsen, Rigmor Haukø, Marie Jonsson, Janne K. Bjørnerås, Janne Wik SAKLISTE PROTOKOLL Utvalg: 50 REGIONSTYRET TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 21.03.2017 Tid: 13:00-17:00 Til stede: Dessuten møtte: Arne Jan Skjerdingstad, Brit Gulli Rones, Gunn Elin Flakne, Gerd

Detaljer

Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer

Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Protokoll styremøte onsdag 26. august 2015 kl 1700 på Fylkets Hus, Steinkjer Til stede: Forfall: Alise Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Carina Okkenhaug Vang, Eli Rishaug,

Detaljer

Årsberetning for. Fagforbundet avd 469 Rogaland fylke

Årsberetning for. Fagforbundet avd 469 Rogaland fylke Årsberetning 2018 for Fagforbundet avd 469 Rogaland fylke Behandlet av årsmøtet den 25.01.2019 Innhold Innledning... 3 Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:... 3 Representanter til forbundsregionens

Detaljer

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 17.november 2015

. Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim 17.november 2015 Dato: 17. november 2015, kl. 16.00-20.00 Sted: Laugsand bydelskafe Tilstede: Forfall: Kristin Sæther, Edvin Helland, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Frøydis Gaare, Bente Elisabeth Hepsø Cornejo, Geir

Detaljer

ÅRSBERETNING for perioden

ÅRSBERETNING for perioden ÅRSBERETNING for perioden 27.01.2012-24.01.2013 1. STYRE 1.1 Styresammensetning. Verv. Den 26. januar 2012 gjorde årsmøtet slikt enstemmig valg av styre: Leder: Ernst Schønborg 1 år (ikke på valg) Nestleder:

Detaljer

Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole

Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole Protokoll styremøte torsdag 20. oktober 2016 kl 1600 på Levanger videregående skole Til stede: Forfall: Alise Strøm Sørensen, Gerd Iren Bruås, Laila Ertsås, Terje Greger Holmsberg, Elise Holtan Pavall

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL

ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL ÅRSMØTE 2016 PROTOKOLL Utvalg: Årsmøte Fagforbundet Sandnes avd. 281 Møtested: Kantinen, Sandnes rådhus Møtedato: Torsdag 28.01.2016 kl. 18.00 Det var 63 medlemmer til stede. I tillegg møtte Synnøve Haugland,

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Mari Eriksen, Lorents Gåsvær og Stig Sæther. Wenche Sagøy, Are Reiten og Tor Eirik Torgersen

PROTOKOLL. Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Mari Eriksen, Lorents Gåsvær og Stig Sæther. Wenche Sagøy, Are Reiten og Tor Eirik Torgersen PROTOKOLL Utvalg: 50 YST TRØNDELAG Møtested: Fagforbundets lokaler i Dronningens gate 10, Trondheim Møtedato: 15.05.2018 Tid: 11:00-14:30 Til stede: Forfall: Børge Tingstad, Birgit Samstad Flaten, Mari

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes.

ÅRSMØTEPROTOKOLL. Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. Styrets innstilling: Innkallingen og dagsorden godkjennes. ÅRSMØTEPROTOKOLL Sted: Tid: Frammøtt: Sola sjukeheim, storstua Torsdag 29.januar 2015 kl.18:00 54 medlemmer Rolf Solås møtte fra Fagforbundet Rogaland, fylkesstyret. DAGSORDEN: Sak 1: GODKJENNING AV INNKALLING

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer