Listetopper og Hjertesaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Listetopper og Hjertesaker"

Transkript

1 Randaberg Høyre Valg 2015 Listetopper og Hjertesaker Et godt sted å bo, gode oppvekstmiljøer og naturlige friområder. Et mangfoldig næringsliv, landbruk og bærekraftig industri. En god skole, trygg skolevei og nulltoleranse for mobbing. Kvalitet i omsorgen, frivillighet og plass til alle. Gode møteplasser, attraktive opplevelser og kunnskap om vår egen historie. Sunn økonomi, tilgjengelighet og avbyråkratisering.

2

3 Valg 2015 Det er valg og vi skal igjen sette oss på prøve. Fire år i posisjon har gitt oss mye erfaring og vi har vært involvert i mange spennende og krevende saker, lokalt og regionalt. De årene vi skal inn i blir minst like spennende, om ikke mer. Vi har hatt ordførervervet og vi er stolte av den jobben Bjørn Kahrs har gjort. Han er vår kandidat i sjefsstolen i Randaberg kommune. Vi har valgt våre listetopper og har en komplett og spennende valgliste for Erfaring, vilje til å lede og ungdommelig pågangsmot er Randaberg Høyres ambisjoner. Vi føler oss godt forberedt med mange saker som fortsatt skal drives frem og ikke minst saker som skal opp på agendaen. Som i siste periode, har vi tatt initiativ og vi har samarbeidet på tvers av politiske farger. Så, selv om vi velger blått, er det fire nye år med den grønne landsbyen. Det gleder vi oss til! Vennlig hilsen Randaberg Høyre

4 Randaberg Høyre Valg 2015 Bjørn Kahrs, ordfører i Randaberg kommune siste 4-års periode. Bakgrunn som industrileder, økonom og ingeniør. Hjertesaker: Skole og utdanning, barn og oppvekstvilkår, eldreomsorg, frivillighet og idrett, infrastruktur, kultur og historie. Og at vi legger vekt på nærhet og tilstedeværelse for våre innbyggere.

5 Høyre hvem er vi, egentlig? Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket og muligheter for alle. Vi er opptatt av de lokale sakene og at folk vil bli hørt. Vi vil lede og dyrke de lokale heltene, ildsjelene og den norske dugnadsånden. Vi trenger mennesker som kan tenke nytt og annerledes, og vi trenger miljøer og samfunn som evner å skape. Verden er i konstant endring, og vi vil være en del av endringen. Nå trenger vi godt lederskap ikke minst i lokalpolitikken. Høyres Profilsaker Vi vil trygge arbeidsplasser, prioritere kunnskap og investere for fremtiden. Våre barn skal ha muligheten til å utvikle sine evner, vi skal ha enda bedre kvalitet i helsevesenet og vi skal ha bedre og sikrere veier med raskere utbygging av kollektivtrafikken. Listetopper i Randaberg 2015 Vi som stiller til valg ønsker å gjøre en jobb for kommunen vår og vi har ulik bakgrunn, alder og interesse. Mangfoldet i Høyre, våre saker, mål og visjoner gir rom for bredde i politikken og vår tilnærming til løsninger. Listetoppene våre representerer dette på en måte som viser erfaring, forventninger og evne til lederskap. I kommunen vår er dette mer enn noen gang kjernen i årets valg. Vi står overfor store oppgaver og endringer, vi er gode på skole og kultur, helse og sosial, næringsliv og oppvekst og bomiljøer i kommunen vår. Nå er det duket for store reformer og vi skal møte disse med erfaring og nye generasjoners forventninger.

6 Randaberg Høyre Valg 2015 Kirsten Clausen, jobber enda litt som advokat, spesielt mot diskriminering og for enkeltmennesket. Hjertesaker: Frivillighet, likestilling og eldreomsorg.

7 Hjertesaker i Randaberg Randaberg er en av de beste kommunene i landet å bo i og vårt lokalmiljø er basert på nærhet, trygghet og fellesskap. Vi er Norges minste landkommune, attraktiv og med mer enn ti tusen innbyggere. Vi er i vekst og har en god utvikling med nærhet til et mangfold av muligheter. Vi har en ung befolkning med fokus på miljø, muligheter og identitet. Vi er gode på skole, helse og miljø, og vi har faglig sterke næringsklynger godt rustet for fremtid og solid eierskap. Vi trenger fokus på lederskap og handlekraft for kommunen og vår region, og vi trenger økt bærekraft, nyskaping og kunnskap. Våre listetopper er mennesker vi kjenner, med bredde i erfaring og som er opptatt av lokaldemokratiet, lokale saker og våre unike muligheter regionalt og globalt. Vi er opptatt av frivillighet i samfunnet og i lokalpolitikken, vi trenger alle og gjerne flere, skal lokaldemokratiet fungere slik det skal. Vi trenger en god skole og gode fasiliteter, gode lærere og stimuli som gjør at enda flere ønsker å etablere seg i kommunen vår. Vi er opptatt av barna og mangfoldet for lek og utvikling. Vi trenger nok faste langtidssykeplasser og at vi alle har det godt. Vi trenger et sentrum med gode møteplasser, universell utforming og fokus på det som er bærekraftig, på kvalitet og enda mer av det grønne.

8 Randaberg Høyre Valg 2015 Erling Leffmann, student. Hjertesaker: Ungdom og helse, aktivisere alle barn gjennom breddeidrett og trening, og allsidige treningsmiljøer.

9 Et godt sted å bo, gode oppvekstmiljøer og naturlige friområder. Ta godt vare på vår egen posisjon og innbyggernes klare tilbakemelding; Randaberg er et godt sted å bo! Det forplikter for oss alle. Godt tilrettelagte etableringsløsninger for unge mennesker Leie Eie, én av Høyres merkesaker. Vi har mange gode friområder i kommunen vår med gang- og sykkelstier, nærhet til sjøen og et brennende ønske om universell utforming. Et mangfoldig næringsliv, landbruk og bærekraftig industri. Landbruket i Randaberg er selve edelstenen i vårt lokale næringsliv og hele landet vårt nyter godt av de beste grønnsakene som er å oppdrive. Vi kjennetegnes av et mangfoldig næringsliv i Randaberg innen energi, industri og anlegg og flere handelsbedrifter. Vi har et sterkt handelssentrum og vi trenger et tydelig og inspirerende sentrum der vi må tørre å stimulere til flere kvalitetsbutikker og spennende personligheter. Vi ønsker enda mer fokus på nye gründermiljøer spesielt innen bærekraftig industri og næring. Likeså vil vi jobbe for at det skal skapes lærlingeplasser i alle bedrifter og offentlige institusjoner. For alle nyetableringer i kommunen, vil dette være en av forutsetningene. Vi har kanskje landets største og mest miljøvennlige renseanlegg - Sentralrenseanlegg Nord - Jæren (SNJ) - for spillvann (kloakk) og overvann (regn- og overflatevann) fra hele regionen. Slammet blir til gjødselprodukter som kan brukes i blant annet korn- og grønnsaksproduksjon. Dette er en av våre viktigste og mest bærekraftige arbeidsplasser. Vi vil ha mange slike i kommunen vår.

10 Randaberg Høyre Valg 2015 Jorunn Utheim, bedriftsøkonom, jobber til daglig med telekommunikasjon og dataløsninger i Telenor. Hjertesaker: At folk skal ha det bra og trives og at vi kan tilby de tjenestene våre innbyggere har behov for.

11 En god skole, trygg skolevei og nulltoleranse for mobbing. Motiverte lærere og barn er en forutsetning for læring og mestring. I alle undersøkelser kommer skolene våre godt ut. Elevene opplever trivsel og godt skolemiljø, og læringsutbyttet ligger over landsgjennomsnittet. Vi ønsker å satse mer på skolen i Randaberg med gode fasiliteter, gode rådgivere og dyktige lærere innen realfag, så vel som yrkesfag. Vi trenger alle typer yrker og mangfoldet er en styrke. Barn er myke biler er harde derfor er det viktig å gi alle barna våre best mulig trygghet til og fra skolen. Skoleveien skal sikres og merkes slik at barna føler seg trygge hele veien, gjennom hele skoletiden, og spesielt skal vi være oppmerksomme på store samferdselsprosjekter for å sikre mennesker og miljø. Vi har satt nulltoleranse for mobbing i kommunen vår, og skolen er spesielt en viktig arena for å skape trygghet for alle, uansett tro, bakgrunn og ulikheter. Kvalitet i omsorgen, frivillighet, kultur og idrett. Vi skal ha plass til alle og enerom skal være en menneskerett, vi må kunne langtidsplanlegge for veksten innen eldreomsorg, psykisk lidelse og ønsket om gode bomiljøer, ulike stimuli og kvalitet i arbeidet. Frivilligheten i samfunnet vårt er og vil være en nødvendighet, og dette arbeidet skal i vår kommune ha en sentral plass gjennom ulike aktiviteter, formidling og deltakelse. Vi ønsker at flest mulig i kommunen vår er involvert i frivillig innsats i arbeidet med barn og ungdom, eldre og pleietrengende, rusomsorgen og i idrett og kultur. Kultur og idrett har en viktig plass i kommunen og de ulike arenaene skal være prioritert til det de er laget for. Kulturskolen skal stimulere de yngste talentene våre, og idrettshaller og anlegg skal være forbeholdt barn og ungdom til lek og mestring.

12 Randaberg Høyre Valg 2015 Lars Fredrik Vistnes, student, kassearbeider Helgø Meny, styremedlem i Randaberg Høyre og Rogaland Unge Høyre. Hjertesaker: En god skole, trygg skolevei og nulltoleranse for mobbing.

13 Gode møteplasser, attraktive opplevelser og kunnskap om vår egen historie. Vi trenger flere gode møteplasser i Randaberg i regi av det private, det offentlige og gjennom lag og organisasjoner. Møteplassene kan være formelle og uformelle. I sentrum har vi Landsbyhuset og innholdet skal være tilpasset innbyggernes behov. Landsbyhuset skal gjenspeile vår egen hverdag og vår egen identitet slik at dette huset blir det mest sentrale. Vi har et aktivt miljø for lag og organisasjoner, gode fasiliteter og brukshaller. På tvers av dette trenger vi også et fristed for ungdommen uavhengig av interesse og ferdigheter og som et sted for utveksling av ulike interesser, erfaring og kulturell bakgrunn. Maritimt Vitensenter og Tungenes fyr er, og skal være et kultursenter for hele regionen. En læringsplass for vår egen historie, for landbruk og fiske, navigasjon og hele den maritime næringen. Likeså ønsker vi å ta vare på Randabergfjellet for å sikre dette til bruk for allmennheten som et fritidsmonument og som en historisk plass det var her den første kirken i bygda vår lå. Sunn økonomi, tilgjengelighet og avbyråkratisering. Vi står overfor store investeringer innen helse og skole, og innen bygninger og anlegg, så vel som faglig som behovet for økt kunnskap og gode hjelpemidler. Vi har en sunn økonomi i kommunen vår. Vi skal sikre alle økonomiske disposisjoner og vi skal stramme inn der vi kan og må. Kommunens tjenester skal være lett tilgjengelige, vi skal ha en naturlig åpenhet i alt vi gjør og vi skal skape rom for ulike behov og forventninger enten det er enkeltmennesket, grupper eller bedrifter. Det er en kjernesak å utvikle en kompetent, effektiv og serviceinnstilt kommune på alle plan og i alle ledd, politisk og administrativt. Nøkternhet og måtehold skal legges til grunn for alle våre beslutninger og investeringer.

14 Randaberg Høyre Valg 2015 Hans Peter Helland, Arve Kopperdal, Susan Tunge, Svein Livar Haga, Kirsten Clausen, Kjell Inge Gade, Anne Marie Sande, Lars Fredrik Vistnes, Kjell Arne Bergsaker, Bjarne Sigmund Froestad, Kenneth Hansen, Bjørn Kahrs, Jorunn Utheim, Erling Leffmann, Per Arne Nyvoll og Eivind Helland. De som ikke var tilstede: Berit Brunvand, Silje Therese Sande, Bente Solvi, Thor Magne Larsen, Martha Viste, Rolf Tore Sande, Torbjørg Eik, Øyvind Clausen, og Vegard Arentz Randeberg.

15 Bank på døra mi! Vi banker på døren din og inviterer deg til å ta frem dine hjertesaker for bygda vår. Ønsker du å samle familie, gode venner og kolleger kommer vi gjerne hjem til dere og lytter til tanker, ideer og behov dere mener vi som politikere må ta et spesielt ansvar for. Det kan være sykkelstien til skolen, nye arbeidsplasser, parkering i sentrum eller stupetårn på Viste. Bli medlem! Lokale hjertesaker er viktige grunner til å bli medlem i Randaberg Høyre. Slik er lokaldemokratiet og vi har satt oss som mål å lede kommunen vår inn i fremtiden, med store endringer, muligheter og plass til mennesket. I siste 4-års periode har vi fått til mye bl.a. styrket satsing på skole, omsorg, samferdsel, kultur, bolig, fritid og Randaberg sentrum. Her er noen av sakene: - Styrket kommunal egenandel for videreutdanning av lærere - Endret og forbedret foreldrebetaling for ATO SFO - Økt bevilgning til Kulturskolen - Ny Harestad skole for klasse (første spadestikk er satt) - Trådløst nettverk på skolene og nettbrett til alle 8-klasser og Barne- og Ungdommens kommunestyre (BUK) - Plan for ny barnehage og barneboliger ved Tarzanskogen - Randaberg som vertskommune for Barnevern for Rennesøy og Finnøy - RIL fotball administrativt tilskudd - Eiendomsskatt for privat bolig er redusert og satt til null - Etablert arbeidsgruppe og arkitektkonkurranse for Maritimt Vitensenter på Tungenes - Fylkeskommunal bevilgning til nytt og utbedret kryss Goaveien/Kyrkeveien (bygging starter 2015/2016) - Gang og sykkelsti til Mekjarvik og erverv av eiendom(er) i Mekjarvik og ny reguleringsplan for nytt næringsareal - Endret statlig tilskuddsordning til bygging av sykehjem og omsorgsboliger - Arkitektkonkurranse for bygging av nytt sykehjem Sunnhetsgrenden og klargjøring for bygging av nytt sykehjem (Sunnhetsgrenden) med 30 parkeringsplasser i kjeller - Vardheim kafe er gjenåpnet og med et bedret tilbud - Etablert pilotprosjektet Leie Eie (et nasjonalt anerkjent prosjekt) - Igangsatt områderegulering av Randabergfjellet til varig friluftsområde - Ny kirkestue - Lys i gang- og sykkelveien ved Harestadmyrå og Viste - Tursti mellom Ryggveien og Myrå - Reguleringsplaner for Sentrum, sentrum Nord og Sentrum øst

16 Stem Høyre! Klokt lederskap. Ungt pågangsmot. Har du noen Hjertesaker du brenner for la oss få høre. Inviter oss gjerne eller send en mail til eller sjekk Facebook. Randaberg Høyre Valg 2015

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

Folk først. Derfor setter Venstre folk først.

Folk først. Derfor setter Venstre folk først. Folk først. Folk først. Venstre vil at politikk skal handle om folk. Det skal handle om å gi alle muligheten til å finne sin egen måte å leve livet på, og om å bygge en trygg og moderne velferdsstat som

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Partiprogram 2015-2019. Ryddig økonomi. Fellesskap. Klima og Miljø. Larvik Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet!

Partiprogram 2015-2019. Ryddig økonomi. Fellesskap. Klima og Miljø. Larvik Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet! Partiprogram 2015-2019 Ryddig økonomi Fellesskap Klima og Miljø Stem Arbeiderpartiet! Larvik Arbeiderparti Ryddig økonomi En ryddig kommuneøkonomi betyr alt når vi skal investere i framtida. Når vi skal

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Program for Tjøme Venstre

Program for Tjøme Venstre Program for Tjøme Venstre for perioden 2015-2019 Grønn vekst på grønne øyer - i en ny kommune Tjøme står ved kommunevalget 2015 foran sitt viktigste veivalg noensinne. Vi skal bestemme om kommunen består

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer