VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK. Versjon 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK. Versjon 2014"

Transkript

1 VIGRA ILs KLUBBHÅNDBOK Versjon 2014

2 Innledning Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL. I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. I tillegg ønsker vi i dette heftet å informere om hvor ytterligere informasjon er å finne på

3 Visjon til Vigra IL er: Dette betyr at: Vigra IL er en breddeklubb, der det skal legges til rette for at alle skal trives. Selv om Vigra IL er en breddeklubb er det ingenting i veien for å gi spillere med et ekstra talent et ekstratilbud. Dette skal ikke resultere i at andre får et redusert tilbud. I den grad det er mulig skal det legges til rette for hospitering. Trenere og støtteapperat er spesielt ansvarlige for å ta hensyn til at alle føler seg velkommen i klubben. Opp til og med 12 år skal man være spesielt oppmerksom på at alle får mye spilletid på kamper, og blir verdsatt uansett hvilke ferdigheter de besitter. Fra 13 > 16 år skal det legges til rette for at alle får spilletid, men i denne aldersgruppen kan det tillates at de spillerne som viser størst innsats på trening og kamp får spille mest. Les mer om hospitering og spilletid på For å sikre inkludering oppfordres alle trenere og lagledere til å ta hensyn til annen aktivitet på Vigra. Det betyr at det ikke skal planlegges med trening de dager der vi vet at det fins annen «etablert» aktivitet. Det er vedtatt at Vigra IL ikke skal ha faste organiserte treninger på onsdager for de aldersgrupper som musikkkorpset henvender seg mot (8-12 år), og på fredager for de aldersgrupper som YA henvender seg mot (6 12 år). Det kan gjøres unntak for enkelttreninger dersom man vet at ingen på laget går på korps eller YA.

4 Organisering av Vigra IL Vigra ILs øverste organ er årsmøtet. Hovedstyret er satt til å gjennomføre de oppgaver som årsmøtet vedtar. Siden Vigra IL ikke har noen ansatte kan man på mange måter si at klubben har et «arbeidende styre». Alle lag er selvstendig organisert, og svarer direkte til hovedstyret. Vigra ILs organisering, ansvarsfordeling, oppgaver og sammensetning varierer ut fra hvem som er til disposisjon, og de oppgver som til en hver tid dukker opp. Siden vi har et ønske om å være fleksible, og tilpasse oss de muligheter som dukker opp, så er detaltert informasjon om organisering, ansvarsfordeling, oppgaver og sammensetninger ikke inkludert i dette hefte. Dette kommer av at dette dokumentet i utgangspunktet kun oppdateres en gang i året. Denne type informasjon vil alltid være tilgjengelig i oppdatert versjon på hovedstyret

5 Utvalg og klubbfunksjoner Foruten klubbens fotballlag har Vigra IL etablert følgende funksjoner: 1. Vigra IL Anleggsdrift AS Ansvarlig for å drifte Vigrahallen, og bane/anlegg 2. Foreldreforeningen Ansvarlig for å gjennomføre Vigracupen 3. Husstyre Rota klubbhus Ansvarlig for å drifte klubbhuset I tillegg til disse funksjonene og hovedstyret har klubben knyttet til seg en del ressurspersoner som har dedikerte oppgaver. Dette er: Kurt Myrvang: Vedlikehold baner Jens Christiansen: Regnskapsføring Reidar Roald: Keeperkoordinator

6 Informasjons- og kommunikasjonshåndtering i klubben Vigra IL benytter som den sentrale kommunikasjonsformen i klubben. Det betyr at på våre hjemmesider skal man alltid finne oppdatert informasjon vedrørende organisering av klubben, ansvar, oppgavefordeling, kontaktpersoner, planer og lignende.man skal også kunne finne annen nyttig informasjon her slik som utleie av klubbhus, nyhetsartikler, banedagbok osv. Det enkelte lag har hver sin undermeny på Det er et ønske at disse undermenyene benyttes til å spre intern lagsinformasjon, og gi informasjon om treningstider og kontaktpersoner til utenforstående som evt kunne tenke seg å begynne å spille fotball i Vigra IL. I tillegg til å spre informasjon via våre hjemmesider har også styrets sekretær et ansvar for å spre klubbintern informasjon via mail. Alle lag må melde inn trenere/lagledere m/telefonnummer og mailadresse til hovedstyret ved å sende en mail til Informasjonsflyt via Facebook og andre sosiale media er supplement til klubbens hjemmeside, og ikke en erstatning.

7 Klubbens målgrupper Vigra IL har et mål om å være en breddeklubb med tilbud til både gutter og jenter fra 1. klasse (7 år) til og med Oldboys (girls). Tradisjonelt har det vist seg vanskelig å ha et godt tilbud i alle klasser på en liten øy som Vigra. Der kullene er små søkes det aktivt etter samarbeidsklubber. For tiden har vi et tett samarbeid med Ellingsøy IL og Giske IL i ungdomsfotballen. Vigra IL har som mål om å gi et fotballtilbud til flest mulig. Vi har i dag få aktive jentespillere utover barnefotballen. Viser det seg at det i fremtiden kommer til flere jenter så vil vi også utvide tilbudet iht det behov som til en hver eksisterer.

8 Fair play (1) Vigra IL ønsker å fremstå som en fair play klubb. I praksis betyr det inkludering og respektfull oppførsel. Det enkelte lag skal alltid ifm sine hjemmekamper legge til rette for at alle spillere hilser på motstanderlaget før og etter kamp. Alle lag skal ønske motstanderlaget velkommen ved ankomst, gjerne av en kampvert. Dersom man ikke har kampvert er det lagets lagleder eller trener som har denne oppgaven. Lagleder & trener er ansvarlig for at dommerne blir behandlet med respekt. Vi skal ikke protestere på dommeravgjørelser. I barnefotballen skal det legges til rette for jevne kamper. Vigra IL skal som prinsipp alltid be sine spillere om å trekke seg tilbake når motstanderens keeper har ballen. Dersom Vigra IL leder med 3 eller flere mål skal de beste spillerne settes på benken. Les mer om fair play på

9 Fair play (2) Følgende retningslinjer vedrørende Fair Play gjelder for alle Vigra ILs aldersbestemte lag: 1. Før kampen tar trener eller lagleder initiativ til en samtale (møte) med dommer og motstanderlag. Her skal det etableres Enighet om frisone, ekstra spiller, etc. Enighet om å gjøre dommeren god Enighet om at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner 2. Spillere gjennomfører Fair play hilsen før kampen 3. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder, spillersid 4. Spillere, trenere og dommer gjennomfører Fair play hilsen etter kampen

10 Oppførsel under trening og kamp! Lagets trenere og lagledere er ansvarlige for at alle (herunder spillere, lagledere/trenere og foreldre) etterstreber «fair play». Dette inkluderer også alt som blir sagt til spillere, mellom spillere, og til motstanderlaget. Dersom en spiller ikke viser nødvendig grad av «fair play», og har en språkform som vi ikke kan være bekjent av, så plikter treneren å ta spilleren av banen, evt ut av treningen. Vigra IL aksepterer heller ikke «uakseptabel» språkbruk fra foreldre. Foreldre som står på sidelinjen under kamp blir av motstanderlaget oppfattet som en del av Vigra IL. Treneren evt lagleder er pliktig å tale foreldre til rette dersom de har en språkbruk som ikke er ønskelig.

11 Dømming Vigra ILs dommerkoordinator (se er ansvarlig for å skaffe dommere til alle Vigra ILs hjemmekamper der dommer ikke settes opp at kretsen. Lagledere er ansvarlig for å kontakte dommerkoordinator for å fremlegge det enkelte lags behov for dommere. Lagledere kan også selv skaffe tilveie dommere, men er da ansvarlig for at vedkommende innehar nødvendig kompetanse. Som klubb har vi et ønske om å bidra til at det utdannes dommere både til lokale kamper på Vigra, og til kamper arrangert av SFK. Klubben har et klart mål om å rekruttere nye dommere. Vi fokuserer særlig på å rekruttere spillere, men foreldre utfordres til å bli dommere. For å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet har Vigra IL som mål å årlig arrangere klubbdommerkurs sammen med SFK. De som kan delta på dette kurset må være fylt 14 år. Vi har pr i dag ingen aktive dommere i klubben men det er en målsetning å kunne tilby interesserte personer rekrutteringsdommerkurs og eventuelt videre kurs ved behov. Klubben ønsker å dekke utgiftene til den som ønsker å melde seg på slikt kurs. Dommerkoordinator holder oversikt over tilgjengelige dommere i klubben.

12 VIGRA IL en rusfri sone! Ledere og trenere i Vigra IL skal se nøye etter om våre utøvere trives. Våre ledere og trenere skal også være oppmerksomme på at de selv blir sett, fordi de er rollemodeller. Derfor skal de være klare på at idrett og rus (herunder også alkohol) IKKE hører sammen. VIGRA IL har retningslinjer som tydelig sier at hos oss benyttes IKKE rus i forbindelse med klubbaktiviteter. Hva betyr dette i praksis?, Hva er greit?, Hva er ikke greit?, Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? 5 argument for fravær av rus i VIGRA IL: Det miljømessige Det sosiale Det sportslige Den samfunnsmessige anseelsen Sikkerheten Vigra IL stiller seg bak Norges Fotballforbunds anbefaling om at fotballen skal være en rusfri sone. Null rus i forbindelse med alle lag: På hele reisen under turnering og bortekamper 24 timer i forkant av alle kamper I garderoben etter hjemmekamper På alle klubbarrangement hvor lag deltar Er det akseptabelt at foreldre, trenere/ledere benytter rusmidler i forbindelse med turer, turneringer, cuper for barn og unge? Vigra IL har ingen myndighet til å regulere voksne personers rusbruk i ferie og fritid, MEN, vi ønsker å anmode på det sterkeste at ingen nyter rusmidler i slike sammenhenger.

13 Forsikringer mot skade! Spillerne i Vigra IL opp til 18 år er forsikret mot skade gjennom felles forsikringsordning i NFF. Man kan lese mer om forsikringsordningen på Ved skade på spillere under 16 år må foreldrene opplyses om at de må melde skade til NFF iht fastsatt skjema. Trenere/lagledere er forpliktet til å påse at alle spillere benytter leggskinn under kamp/trening. Dette er en forutsetning for at det skal utbetales skadeoppgjør dersom skade skulle inntreffe. For A-laget så fins det både individuelle forsikringsmuligheter og en kollektiv forsikringsordning. Den ordningen som det enkelte lag ender opp med avklares ifm oppmelding i FIKS. Alle lag er pliktig å ha sine spillere forsikret. A-laget må selv budsjettere med denne kostnaden.

14 Førstehjelpsskrin Alle lag plikter å ha medisinskrin tilgjengelig på alle treninger og kamper. Lagene må av egne midler anskaffe medisinskrin, og påse at dette blir etterfylt jevnlig. Klubben overfører årlig kr til alle lag for å dekke denne type kostnder. Det enkelte lag må spesielt ta høyde for å det er behov for isspray / isposer. Klubben arrangerer årlig en klubbkveld med utstyrssponsor (for tiden Rongve). På denne kvelden selges det klubbeffekter og div. utsyr for reduserte priser. Alle lagledere skal medbringe lagets medisinskrin på denne klubbkvelden for kontroll av klubbens materialansvarlig, og for «etterforsyning». Innholdet i medisinskrinet skal være iht klubbens retningslinjer. Disse finner man på Spørsmål kan rettes til materialforvalter i Vigra IL (se

15 Utstyr! Vigra IL holder draktsett til alle lag. Dersom noen lag eller enkeltspillere selv velger å kjøpe egen drakt så må denne godkjennes av materiellansvarlig i styret. Dette for å sikre at vi overholder de forpliktelsene vi har ovenfor sponsorene våre hva gjelder draktreklame. Laget må selv kjøpe inn keeperhansker, baller, hatter/kjegler, og evt annet treningsutstyr som måtte være ønskelig. Den enkelte spiller må skaffe sko, treningstøy og leggskinn.

16 Kjøring til og fra trening & kamp Vigra IL oppfordrer alle lag til å legge til rette for samkjøring til trening og kamp. Dette er viktig av mange grunner. Vigra IL skal i den grad det er mulig: - bidra til at alle inkluderes i klubben (også de som ikke har foreldre med sertifikat/bil) - forsøke å redusere belastningen på foreldre - bidra til miljø fokus blant sine medlemmer Vigra IL ønsker at det ikke praktiseres øvelseskjørering ifm sjåføroppdrag for Vigra IL. Øvelseskjøring vil lett kunne oppfattes som «utrygt» hos enkelte foreldre. Det vil også kunne skape press på foreldrene som av ulike årsaker kanskje ikke ønsker å la sitt barn øvelseskjøre med passasjerer i bilen. Vigra IL oppfordrer trenere og lagledere for junior og a-laget til å ta opp temaet på et lagmøte. I denne anledning må det også fokuseres på ansvarlig kjøring og bevisstgjøring.

17 Spillerregistrering Vigra IL er pålagt å registrere sine spillere og støtteapperatet i FIKS. Det enkelte lag er ansvarlig for å føre medlemslister med fødselsdato, adresse, kontaktinformasjon og oversikt over foresatte. På oppfordring skal denne informasjonen fremsendes styrets ansvarlig for oppfølgiong av info i FIKS. For tiden er det Svein Slyngstad som er ansvarlig for dette i styret.

18 Økonomi og Rapportering! Lagleder er ansvarlig for at lagets aktivitet gjennomføres innefor de rammer som er disponible. Det skal opprettes en lags-konto i Sparebanken Møre der «Vigra IL + klasse/årskull» fremgår i kontonavnet. Hvert år skal det innkreves medlemskontigent og aktivitetsgebyr. Styret har vedtatt at medlemskontigenten skal være kr. 400 pr år pr spiller og aktivitetsgebyret er satt til kr I tillegg kreves en anleggsleie på kr 300,- pr spiller. Laget beholder selv aktivitetsgebyret, mens medlemskontigenten skal overføres til hovedstyret for dekning av felles kostnader. Dersom en familie har mer enn 2 barn i Vigra IL skal de maks betale aktivitetsgebyret for barn nr. 3, 4, 5. I slike tilfeller betaler ikke laget inn medlemskontigent. Styret sender ut fakturamal, samt tidsfrister og lignende til lagleder hvert år. Inntekter fra eventuell Dish tabs salg og lignende beholdes av det enkelte lag, men rammene for selve salget fastsettes av hovedstyret. Alle lag kan øke sine inntekter gjennom kiosksalg osv ifm egne arrangementer (miniturneringer og kamper). Ønsker et lag å hente inn mer midler for å eksempelvis ha råd til å dra på en ekstra cup, så skal dette godkjennes av styret. Da kan det eksempelvis være snakk om loddsalg, økt medlemskontigent og tilsvarende. Det enkelte lag står fritt til å kreve egenandel fra spillere ifm deltakelse på cuper. Alle lag i aldersgruppen 7 år tom 13 år inngår i «foreldreforeningen» som hvert år arrangerer Vigra cup. Foreldreforeningen tildeler første kull og siste kull kr (både gutte og jentelag). I tillegg får hvert oppmeldt lag i kretsen årlig kr. 1000,- fra foreldreforeningen for innkjøp av utstyr (baller, medisinskrin osv). Spillere fra klassene over 7-13 skal stå til disposisjon for foreldreforeningen ifm dugnadsjobb på Vigra cup. Ved årets slutt skal hvert lag utarbeide en kort årsrapport (maks en side). Her skal det fremgå hvor mange betalende spillere som har deltatt på laget, hvilke aktiviterer som har vært gjennomført, samt oversikt over inntekter/utgifter og saldo ved inngangen og utgangen på året. Vedlagt til årsrapporten skal det følge en kontoutskrift som viser alle innbetalinger/utbetalinger.

19 Regnskapsføring og avrapportering For å lette jobben med å sette opp et felles regnskap for Vigra IL må det enkelte lag bygge opp sitt regnskap iht en gitt spesifisering som er definert i en mal. Oppdatert mal med innrapporteringsfrister og lignende sendes ut til trenere / oppmenn på mail når det nærmer seg innrapportering.

20 Dugnad! Vigra IL har besluttet at alle foreldre med en (1) aktiv unge, samt senior spiller må forvente å bli pålagt inntil 5 timers dugnad. Foreldre med to (2) aktive unger må forvente å bli pålat inntil 8 timers dugnad, og foreldre med tre (3) eller flere aktive unger må forvente å bli pålagt inntil 10 timers dugnad. De som av en eller annen grunn ikke kan ta del i dugnadene kan kjøpe seg fri for kr. 200,- pr. time. Det vanlige er at hvert lag blir tildelt dugnadsoppgaver, og at lagleder organiserer denne oppgaven. Det er lagleders plikt å holde oversikt over hvem som ikke stiller på dugnad, og tilby dem fritak gjennom betaling. Lagleder må så informere styret om hvem som skal ekstrafaktureres manglende oppmøte på dugnad. I tillegg til ordinær dugnad kommer deltakelse på Vigra cupen og deltakelse ifm lagets arrangementer. Eksempler på type dugnader kan være maling, gressklipping osv.

21 Politiattest Alle styremedlemmer, lagledere, trenere og andre med tillitsverv i Vigra IL må ha politiattest. Disse skal forelegges Petter Kåre Grytten. Les mer om hvordan ordningen praktiseres i Vigra IL på

22 Krav til styremedlemmer, trenere og lagledere vedrørende kompetanse Vigra IL ønsker at driften av klubben gjennomføres på en best mulig møte. Klubbens styremedlemmer plikter å ha gjennomført «leder 1 kurs». Kurset ble gjennomført sist gang i Nye kurs vil bli satt opp etter hvert som det kommer til nye medlemmer i styret. Vigra IL sin sportsplan forteller hva slags ambisjonsnivå klubben har knyttet til det tilbud vi ønsker å gi spillerne i Vigra IL. Alle trenere i Vigra IL er forpliktet til å etterleve sportsplanen, og gi et tilbud i tråd med det ambisjonsnivå som her er definert. Dersom et lag ikke er i stand til å etterleve sportsplanen er det lagets lagleder/oppmann sin oppgave å kontakte styret. Vigra IL sin sportsplan finner man her: Minimum 1 trener pr årskull i barnefotballen (7-13 år) må ha utdannelse tilsvarende modul 1 i trener C kurset. Minimum 1 trener pr årskull i ungdomsfotballen (14 19 år) må ha utdannelse tilsvarende trener C kurset. Det er styrets oppgaver å legge til rette for at det blir arrangert C-kurs. I tillegg har Vigra IL ambisjon om årlig å arrangere en barnefotballkveld og en ungdomsfotballkveld. På disse samlingene skal alle lag være representert med minimum 1 deltaker (lagleder/trener). Styret oppfordrer alle trenere til å benytte seg av treningsøkta.no. Ta kontakt med Svein Slyngstad for bruker/passord og opplæring.

23 Årsfest Vigra IL arrangerer årlig en årsfest. Dette arrangementet er etablert for å bidra at klubbens medlemmer blir kjent med hverandre på tvers av lagene. Vi ønsker også å skape en enhetsfølelse, og ha dette som en arena for å ta opp forhold av felles interresse. Det er en kjennsgjerning at få foreldre møter opp på klubbens årsmøte. Av den grunn benytter vi denne festen til å presentere klubbens mål, verdisyn, retningslinjer osv. På årsfesten har klubben en gjennomgang av verdigrunnlag, fair play regler, og NFFs retningslinjer for barne og ungdomsfotball. For å sikre at alle spillere og foreldre får denne informasjon er det alle lagledere/treneres plikt å bidra til at flest mulig kommer på dette arrangementet.

24 Vigracup Den årlige Vigracupen (for tiden omtalt som Marine Harvest cup) som arrangeres i mai/juni er en viktig inntektskilde for klubben. Vigra IL har en «foreldreforening» ledet av Svein Slyngstad som står ansvarlig for å arrangere/organisere denne cupen. Hvert lag fra og med 7 års trinnet tom 13 års trinnet må plukke ut en representant til foreldreforeningen. Alle lag uansett alder er pålagt å bidra i gjennomføringen av denne cupen.

25 Bruk av klubbhuset på Rota Det er gratis for alle lag å benytte klubbhuset til felles arrangement. Kontaktperson for klubbhuset finner man på

26 Bruk av Vigrahallen Se eget dokument

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL!

Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! Velkommen som lagleder/trener i Vigra IL! I vedlagte hefte gies det tips, og føringer til trenere og støtteapperat i Vigra IL relatert til hvordan klubben ønsker at virksomheten skal gjennomføres. UTKAST

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL

FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL FOTBALLEN EN ALKOHOLFRI SONE ALKOHOL FOTBALL HVA ER GREIT? HVA ER IKKE GREIT? HVORDAN VIL VI EGENTLIG HA DET HOS OSS? ALKOHOL FOTBALL 5 ARGUMENTER FOR FRAVÆR AV ALKOHOL I FOTBALLEN DET MILJØMESSIGE DET

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Ansvarlig barnefotball. Tittel: Myndighet: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig barnefotball Ansvarlig barnefotball Koordinere arbeidet rundt barnefotballen i Stokke. Være ansvarlig for å arrangere aktivitetsturnering.

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8

SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 FORORD VED LEDER ØIL SPORTSPLAN ØIL INNHOLD INTRODUKSJON 2 MÅLSETTING 3 UTDANNING OG OPPLÆRING 4 SKOLERINGSPLANER 5 REKRUTTERING OG AMBISJONSNIVÅ 6 ØKONOMI 7 ANLEGG 8 HOLDNINGER OG MILJØ 9 TRENERE 11 ØIL

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb

Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Søknadsprosedyre kvalitetsklubb Her kommer en detaljert forklaring på hvordan en søknadsprosess for å oppnå status som Kvalitetsklubb nivå 1 skal gjennomføres for klubbene i 2013. Først litt historikk

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring

Innhold. Fair play, frisone, ekstra spiller. Kampavvikling, regler og retningslinjer. Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Barnefotballens ABC Innhold Fair play, frisone, ekstra spiller Kampavvikling, regler og retningslinjer Spilleregler, aldersinndeling, spilletid, ball, forsikring Fair play, frisone, ekstra spiller Nye

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Rollebeskrivelser TIL BREDDE

Rollebeskrivelser TIL BREDDE Rollebeskrivelser TIL BREDDE Medlemmer 1. SPORTSLIG UTVALG BREDDE 4 representanter fra styret de som har et sportslig ansvar. Administrasjon er representert ved sportslig og adminstrativt ansatte samt

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

skal være en drivkraft KLUBBENS VERDIER: Arna-Bjørnar Fotball i lokalmiljøet! Identifisert ved: KLUBBENS VISJON:

skal være en drivkraft KLUBBENS VERDIER: Arna-Bjørnar Fotball i lokalmiljøet! Identifisert ved: KLUBBENS VISJON: KLUBBENS VISJON: Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet! Identifisert ved: engasjement idrettsglede offensiv satsing Arna-Bjørnar Fotball skal være en drivkraft i lokalmiljøet! KLUBBENS

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Trener/Leder/Dommerkurs i kurssesongen 2014/15 Høstsesongen er i gang og Hordaland Fotballkrets er nå i ferd med å planlegge en ny kurssesong.

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen

Velkommen til KIL/Hemne. Hjemmekampen Velkommen til KIL/Hemne Som hjemmelag og arrangør ønsker KIL/Hemne å være et godt vertskap for alle motstandere, dommere og andre som gjester oss. Vi skal stimulere og oppfordre til Fair play og være gode

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Velkommen til Dahle IL

Velkommen til Dahle IL Velkommen til Dahle IL Denne informasjonsbrosjyren gir deg informasjon om: Klubb og anlegg Aktivitetstilbud Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og

Detaljer

Barnefotball. Fair play-møtet. gir oss en skikkelig fotballfest!

Barnefotball. Fair play-møtet. gir oss en skikkelig fotballfest! Barnefotball Fair play-møtet gir oss en skikkelig fotballfest! I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor innfører vi et Fair play-møte i forkant av kampstart

Detaljer

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011

Møte referat. Agenda. Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G98 Åsvang Møtedato: 4. april 2011 Deltakere: Neste møte: 21 oppmøtte foreldre (spillergruppe=28) Ikke avtalt Sted: Viva Italia Jonsvannsveien 137 Agenda 1)

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Fair Play Hjemmekampen Velkommen!

Fair Play Hjemmekampen Velkommen! Oppdatert 09.05.2017 Fair Play Hjemmekampen Velkommen! HVA Husk: at spilleren er BARN at fotball skal være GØY å gjøre dommeren GOD at du er et FORBILDE HVORDAN Følg reglene: Trenervett Foreldrevett Spillervett

Detaljer

INSTRUKS FOR LAGLEDER

INSTRUKS FOR LAGLEDER INSTRUKS FOR LAGLEDER Lagleder skal: Ha oversikt over lagets spillere, og rapportere til klubben ved endringer. Sørge for registrering i Fiks fra det året spiller er 12 år. ha det administrative ansvar

Detaljer

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger

Holdningsavtale mellom. Skeid og Navn Datert. Skeid om verdier og holdninger Holdningsavtale mellom Skeid og.. Navn Datert Skeid om verdier og holdninger I Skeid ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til å skape en trygg

Detaljer

Klubbhåndbok Stegaberg IL

Klubbhåndbok Stegaberg IL 1. Klubbens visjon og mål... 2 2. Klubbens verdigrunnlag... 2 3. Klubbens lover... 2 3.1. Regler i forhold til Alkohol.... 2 4. Klubbens organisering... 3 5. Lagets organisering... 3 5.1. Hovedtrener...

Detaljer

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013

Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Arbeidsdokument Fotballsesongen 2013 Her er en oppsummering av en del praktiske forhold som gjelder avvikling av sesongen. Jeg håper oversikten kan være til hjelp i den travle trenerhverdagen Gi beskjed

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Organisering og roller i fotballavdelingen

Organisering og roller i fotballavdelingen Organisering og roller i fotballavdelingen Innholdsfortegnelse Fotballavdelingens organisasjon... 2 Skjematisk fremstilling av GIF Fotball funksjons- og rollebeskrivelser... 2... 2 Fotballeder... 3 Nestleder...

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup.

Dahle-Info. Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007. www.dahlecup. Dahle-Info 2008 Dahle IL s jentelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også avdelingsmestere for jenter 7 er sesongen 2007 Dahle IL s guttelag vant årets Åpningscup på Nordlandet. De ble også

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon:

ANSVARSOMRÅDE. Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November 2015 Funksjon: Organisasjonsenhet: Stokke IL fotball Dato: November Ansvarlig kiosken Ansvarlig kiosken Sørge for at kiosken har varer til sesongstarten, vår og høst. Fylle på med varer dersom noe går tomt. Rengjøring

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche.

Kommunalt driftstilskudd. Søknadsfrist 1. mai. Klaus sender søknad fra 2013 til Wenche. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 23.04.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til: Bjørn, Simen, Ole, Lea,, Susanne, Klaus Til stede: Klaus, Simen, Lea, Ole og Forfall : Bjørn,

Detaljer

ABC for ledere og tillitsvalgte

ABC for ledere og tillitsvalgte Et informasjonshefte fra Sportsklubben Guard ABC for ledere og tillitsvalgte Vi ønsker deg med dette velkommen som leder og tillitsvalgt i Sportsklubben Guard. Vi er takknemlige for at du vil bruke av

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder:

Lyns DNB GutteCup. - Gutter 2004-2009. Dette skrivet innholder: Lyns DNB GutteCup - Gutter 2004-2009 Dette skrivet innholder: - Praktisk informasjon for foreldre og lagledere - Kart over området - Åpningstider for klubbhus og garderober - Kontaktinformasjon turneringsansvarlige

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013

Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25. oktober 27. oktober 2013 Forus FGI Fotball SIDE 1 AV 8 Haugesund Sparebank Cup 2013 Haugesund, 25 oktober 27 oktober 2013 Program og retningslinjer 1 Innledning 2 Program 3 Retningslinjer for trenere/ledere 4 Retningslinjer for

Detaljer

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben

INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben INFORMASJONSMØTE Mini 1-2015 Presentasjon av klubben HOVEDMÅL OG VISJON Vi skal gi et godt sportslig tilbud og skal ha et sunt aktivitetsmiljø som skal være åpent for alle. Videre skal vi jobbe for at

Detaljer

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015

Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Informasjonsmøte for fotballtrenere og lagledere i Nessegutten idrettsskole 2015 Saker: Lagene Sportsplan og holdninger Treningstider og seriekamper Dommere Turneringer og fotballskole Utstyr og drakter

Detaljer

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball

Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sportsplan/Retningslinjer Vingar- fotball Sesongen 2013 1. Sportsplan 2013 Vingar fotball har for sesongen 2012 utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel for trenerne og laglederne i de forskjellige

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL

Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Veiledning til oppstart av nytt lag i Dahle IL Her finner du informasjon om: Klubb og anlegg Ressurser Medlemskap Andre praktiske opplysninger Klubben Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 20.01.2015 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser Barnefotballkvelden Barnefotballkvelden Innhold Verdier og retningslinjer Klubben som sjef God fotballaktivitet i økta og kampen www.treningsøkta.no God fotballaktivitet i praksis Deltakere Alle trenere,

Detaljer

KOLNES IL STORMØTE 6. MAI FORELDRE = KOLNES ILs SØYLER!

KOLNES IL STORMØTE 6. MAI FORELDRE = KOLNES ILs SØYLER! KOLNES IL STORMØTE 6. MAI 2015 FORELDRE = KOLNES ILs SØYLER! VELKOMMEN TIL OSS! KOLNES IL = OSS (summen av vår innsats) Vi er alle ambassadører. Hvis alle gjør litt, blir det ikke mye på hver. Et lag og

Detaljer

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013

PlussBankCup Kristiansand 21.-25. juni 2013 PlussBankCup Kristiansand 21-25 juni 2013 PÅMELDT SPILLER Lag : Navn: Mob nr (HVIS har, medbringes og brukes) Sykdom, allergi eller medisiner som FGI s leder(e) bør/må informeres om JA Hvis ja, beskriv:

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA

ORGANISASJONSPLAN ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA ORGANISASJONSPLAN OG ARBEIDSOPPGAVER KÅSEN IL FOTBALLGRUPPA 1 Innhold: 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 3. Ansvar og arbeidsoppgaver... 5 4.1. Leder fotballgruppa... 6 4.2. Sportslig leder... 7

Detaljer

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Stavanger 02.01.2017 Rollebeskrivelse / Stillingsinstruks Styreleder Styreleder fra 03.04.2014: Øivind F. Eftestøl Styreleder har overordnet ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben.

Detaljer

Stridsklev IL Fotball J8

Stridsklev IL Fotball J8 Stridsklev IL Fotball J8 Plan høsten 2012 stider er på fotballbanen vil foregå torsdager kl. 17:30-18:30. Trener og lagleder Trener er Magnus Beitdokken. Lagleder er Stian Lindflaten Laginndeling Det er

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen!

Glede Vi synes det er gøy å lære og det er gøy å få til det vi trener på! Vi skal ha det moro sammen, alle sammen! Velkommen til oss! Så kult at du vil bli en av oss! Vi er 33 gutter fra Løvenstad, Blystadlia, Rud og Nordby skole. Fire av spillerne våre er egentlig fra G2002, men de trener og spiller kamper sammen

Detaljer

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte!

WWW.OPPSALFOTBALL.NO. Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! WWW.OPPSALFOTBALL.NO Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Vårt mål: Norges beste breddeklubb! Vår visjon: Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! www.oppsalfotball.no Agenda 1. Informasjon om

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI!

Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Hei alle trenere, lagleder og foreldrekontakter i SBI! Vi er nå kommet godt i gang med vårsesongen og det yrer av liv på hjemme- og bortebaner. Det er moro å se alle de glade Bærjan-representantene man

Detaljer

Hødd Gutter født 2004

Hødd Gutter født 2004 Hødd Gutter født 2004 Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2013 Skal leses av alle foresatte, slik at dere kan hjelpe spillerne med å bli kjent med - samt å forstå innholdet. Side 1 av 7 Dette

Detaljer

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3

Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 Spiller- og Foreldremøte VIKING FK G13-3 onsdag 13.april 2016 Velkommen Trening Kamp Informasjonsflyt Fair Play Foreldrevett Dugnad Forsikring Diverse Annet? Hvem er vi? Viking FK G13-3: Kristian Johannesen

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer