Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris"

Transkript

1 tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris Det amerikanske boligmarkedet henger fortsatt etter den generelle økonomiske utviklingen Fra Tyskland får vi i dag tall for investorsentimentet (ZEW) i mars, markedet venter å se videre oppgang Her hjemme skal Finanstilsynet legge frem forslag til ulike tiltak mot vekst i boligpriser- og gjeld Internasjonalt Den japanske sentralbanken valgte som ventet å holde politikkinnretningen uendret, og pressemeldingen var nærmest identisk med den forrige. Den eneste endringen av betydning er at sentralbanken nå ser for seg at inflasjonen vil ligge rundt null fremover, når vi justerer for effekten av momsøkningen i april i fjor. Det var litt mindre optimistisk enn antydet sist måned. Samtidig tonet BoJ ned betydningen av dette, og viste til at det er oljeprisfallet som bidrar til den spesielt lave inflasjonen. De amerikanske industriproduksjonstallene for februar skuffet klart på nedsiden. Totalproduksjonen steg med 0,1 prosent m/m i februar, ikke så langt unna forventningen om en vekst på 0,2 prosent, men januar ble revidert betydelig ned; fra 0,2 til -0,3 prosent. I tillegg var det kaldt vær som i det hele tatt bidro til at det var vekst i industrien i februar. Dette har sammenheng med at kulda bidro til økning innen kraftforsyning, som igjen inngår i beregningen av samlet industriproduksjon. Ser vi på tilvirkningsindustrien, hvor kraft og gruvedrift er holdt utenom, viste denne et produksjonsfall på 0,2 prosent i februar. Konsensus hadde sett for seg nullvekst. Også her var det en betydelig negativ revisjon. Igjen ble veksten i januar revidert ned fra +0,2 til -0,3 prosent. Dermed har det vært negativ vekst i tilvirkningsindustrien de siste tre månedene. Så langt ligger det an til negativ annualisert vekst i tilvirkningsindustrien, på -0,3 prosent i første kvartal. Dette er klart ned fra veksten i fjerde kvartal i fjor, som var på nærmere 4 prosent. Samtidig fortsetter gruvedriften å svekke seg, noe som må sees i sammenheng med at den lave oljeprisen gir nedgang for borerigger. I februar gikk aktiviteten i gruvevirksomheten ned med 2,5 prosent m/m, ned fra -1,3 prosent i januar (revidert ned fra - 1,0 prosent). I alt ser det altså ut til at amerikansk industri nå har fått seg en markert knekk, noe som da må sees i sammenheng med den lave oljeprisen og de negative effektene av den sterke dollaren. Når det gjelder det amerikanske boligmarkedet er det fortsatt svak utvikling. Dette har vært situasjonen lenge, og uttrykker at boligmarkedet fremdeles henger etter når det gjelder den generelle økonomiske utviklingen. I går fikk vi boligbyggerindeksen NAHB, som falt fra 55 i februar til 53 i mars. Konsensus ventet oppgang til 56 i mars. I det store og det hele har denne indeksen vist flat utvikling helt siden sommeren I takt med dette har det da heller ikke vært spesielt sprek utvikling i tallene for antall byggetillatelser og nye igangsettinger; for begge disse seriene er trenden kun svakt oppover. Her får vi nye tall i dag, for februar, men markedet venter kun marginale endringer. Fra Tyskland får vi i dag oppdaterte tall sentimentet blant investorene, målt ved ZEW-indeksen. Både vurderingen av nåsituasjonen og fremtidsutsiktene har trukket markert opp siden bunnpunktet i oktober i fjor, og markedet venter at det har vært en videre oppgang i mars. Konsensus ser for seg at nåsituasjonskomponenten steg videre til 52,0 i mars, opp fra 45,5 i februar. Komponenten som fanger opp investorenes syn på utviklingen de neste seks månedene ventes opp fra 53,0 i februar til 59,4 i mars. Skulle dette slå til vil det være et uttrykk for at det er et klart flertall av investorene som ser for seg en bedring i den økonomiske aktiviteten de neste seks månedene. Det er grunn til å tro at sentimentet er trukket opp av forhold som lavere lange renter, en svakere euro og en lav oljepris, i tillegg til at den midlertidige avtalen for Hellas, i hvert fall for nå, har redusert frykten for en Grexit. Ellers fra eurosonen får vi i dag endelige KPI-tall for februar, som er ventet uendret fra flash-estimatet, på -0,3 prosent år/år. For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Morgenrapport, 17. March 2015 Norge Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å vurdere om det nå er hensiktsmessig å iverksette tiltak som på et aggregert nivå kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. Svarfristen var satt til i går, men brevet fra tilsynet vil ikke bli offentliggjort før i dag. Tidspunktet er neppe tilfeldig. Det er nemlig vanskelig å tolke dette på noen annen måte enn at Finansdepartementet nå forbereder seg på et klart lavere rentenivå her hjemme. Og, selv om vi aldri vil få den slags innrømmelser, er det et uttrykk for at Siv Jensen nå har tatt det endelige steget vekk fra partiets valgløfte om å fjerne egenkapitalkravet ved kjøp av bolig. I sitt brev til Finansdepartementet i dag vil nemlig Finanstilsynet foreslå en meny bestående av ytterligere innstramminger. Det kan dreie seg om mindre fleksibilitet, eventuelt heving, av egenkapitalkravet på 15 prosent. Finanstilsynet kan også tenkes å ville knappe inn på størrelsen på boliglån i forhold til inntekt, samt innføre strengere krav til nedbetaling. Mer generelt kan eventuelt Finanstilsynet foreslå å minske bankenes rom for å utøve skjønn i utdelingen av boliglån. Deretter gjenstår det å se om noen av tiltakene faktisk blir iverksatt. Vår generelle holdning er at det er en god idé å ha etablerte systemer som sikrer at både banker og husholdninger, i aggregert forstand, er solide nok til å tåle sviktende inntekter. Utfordringen er at slike systemer bør fases inn i gode tider, og ikke i en slik situasjon som vi nå befinner oss, hvor veksten i fastlandsøkonomien er på vei ned. Det kan gjøre nedturen unødvendig hard. Dette hensynet til timing er også en av grunnene til at vi ikke tror at Finansdepartementet nå vil heve kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene. Finanstilsynet vil nok anbefale en slik heving nå, men som kjent er det Norges Bank, og ikke Finanstilsynet, som formelt skal gi råd om motsyklisk kapitalbuffer. Antagelig har dette rådet allerede kommet på bordet til Jensen. Tidspunktet for en videre heving er ugunstig nå som oljebremsen er i ferd med å slå fullt inn i norsk økonomi, men vel så viktig er det at Norges Banks egne måleparametere faktisk viser at denne bufferen allerede er mer enn høy nok. For en mer detaljert gjennomgang av våre argumenter knyttet til bufferen, se analysen, The countercyclical buffer is plenty high already, publisert på vår hjemmeside. Når det gjelder bufferen vil ikke rådet fra Norges Bank, eller Finansdepartementets beslutning, bli offentliggjort før i neste uke. Til slutt tar vi med at LO nå formelt har overlevert sine krav til NHO-ledelsen, men at lønnskrav i form av tall og prosenter er ukjent. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som vil si at det kun skal forhandles om lønn. I utgangspunktet skal partene forhandle onsdag 25.mars og torsdag 26.mars. Dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen 1.april vil oppgjøret gå til mekling. Alle signaler tyder på at det nå går mot et moderat oppgjør, hvor lønnsveksten i norsk økonomi er på vei videre ned. Vi tar for gitt at Norges Bank nå kommer til å justere ned sine lønnsanslag, ettersom deres anslag fra desember er klart høyere enn hva partene i arbeidslivet sikter seg inn mot. Ifølge den siste Forventningsundersøkelsen venter partene i arbeidslivet en lønnsvekst i år og neste år på 2,9 prosent. Til sammenligning har Norges Bank anslått lønnsveksten i år til 3¼ prosent, og 3½ prosent neste år, og videre opp til 4 prosent i Lavere lønnsvekst fremover gir Norges Bank handlefrihet til å senke rentebanen, i et forsøk på å dempe den pågående vekstavmatningen i norsk økonomi. Krysset EUR/NOK gjorde et byks opp fra åpningsnivået 8,61 til 8,7420 ved stengning i New York i går kveld. Oppgangen kom nok på bakgrunn av det videre fallet i oljeprisen til et bunnivå på USD 52,50 2

3 Morgenrapport, 17. March 2015 per fat i gårsdagens handel. Riktignok endte prisen vel en dollar høyere, men fallet i oljeprisen så langt denne måneden har ført til økt usikkerhet knyttet til de norske renteutsiktene i forkant av rentebeslutningen til Norges Bank på torsdag. Analytikere Knut Anton Mork, , Kari Due-Andresen, , Marius Gonsholt Hov, , Nils Kristian Knudsen, , Ansvarlig for dagens rapport: Marius Gonsholt Hov Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Kilde: Reuters 17. mars

4 Morgenrapport, 17. March 2015 Gårsdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 13:30 USA Empire State index Mars Indeks 7,8 8,0 6,9 14:15 USA Industriproduksjon Februar Prosent m/m -0,3 0,2 0,1 15:00 USA NAHB boligbyggerindeks Mars Indeks Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 11:00 Eurosonen KPI Februar, endelig Prosent år/år Flash-0,3-0,3 -- Tyskland ZEW, forventninger Mars Indeks 53,0 59,4 -- Tyskland ZEW, nåsituasjon Mars Indeks 45,5 52, :30 USA Igangsetting, boliger Februar Mill.enheter 1,065 1, USA Igangsettingstillatelser, Februar Mill.enheter 1,060 1, boliger 4

5 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

6 Contact information Capital Markets Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head, Chief Strategist Johan Sahlström Chief Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Paul Betton Credit Analyst Macro Research Jan Häggström Chief Economist Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Macro Research Tuulia Asplund Finland Denmark Jes Asmussen Head, Macro Research Rasmus Gudum-Sessingø Denmark Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Knut Anton Mork Head, Macro Research Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norway Marius Gonsholt Hov Norway Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Per Wall Gävle Petter Holm Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Snorre Tysland Malmö Ulf Larsson Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010

Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Morgenrapport, Tirsdag, 5. januar 2010 Norske boligpriser stiger videre har det bygget seg opp en ny boble? Amerikansk og europeisk innkjøpssjefsindeks stiger videre Internasjonalt Den amerikanske innkjøpssjefsindeksen

Detaljer

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009

Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Morgenrapport, Tirsdag, 18. august 2009 Norsk tradisjonell eksport tar seg opp Empire State-indeksen stiger godt over null Internasjonalt Industriindeksen fra New York Fed, den såkalte Empire State-indeksen,

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010

Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Morgenrapport, torsdag, 14. oktober 2010 Norges Banks regionale nettverk indikerer relativt sterkt tredje kvartal Nytt dollarfall Internasjonalt Det meldtes i går om at Fed skal ha kjørt en simulering

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010

Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Morgenrapport, onsdag, 30. juni 2010 Markedsnervøsiteten stiger videre, av flere grunner Internasjonalt Til tross gode sentimenttall fra eurosonen (for service, industri, konsument og økonomi generelt)

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011

Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Morgenrapport, fredag, 9. desember 2011 Mye står på spill når toppmøtet i EU fortsetter i Brussel i dag Ingen enighet om traktatendring for alle EU-landene Rentekutt og nye låneordninger for bankene, men

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009

Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Morgenrapport, Torsdag, 17. desember 2009 Norges Bank overrasker ved å heve renten med 25bp til 1,75% Vi tror ikke lenger på heving i februar. Øvrig renteprognose uendret. Som ventet uendret Fed-rente.

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010

Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Morgenrapport, Mandag, 19. april 2010 Oljeprisen faller i Asia Goldman saksøkt for bedrageri Hellas søker nærmere konsultasjoner med EU og IMF DnB NOR hever sin boliglånsrente og demper dermed presset

Detaljer

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010

Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Morgenrapport, Torsdag, 28. januar 2010 Gjedrem retter en formanende pekefinger til bankene boligfinansiering pekefingeren er berettiget, men neppe hele løsningen Obamas State of the Union-tale satte fokus

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009

Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Morgenrapport, Mandag, 24. august 2009 Eurosonens PMI viser veksttakter Amerikansk bruktboligomsetning tar seg opp Betydelig dollarfall, særlig mot norske kroner Internasjonalt Lynestimatene for PMI i

Detaljer

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009

Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Morgenrapport, Fredag, 29. mai 2009 Store svingninger i svenske og norske kroner kan henge sammen med Baltikum Norsk ledighet stiger mindre enn ventet GMs vei mot konkurs gjort lettere etter ny avtale

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010

Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Morgenrapport, mandag, 28. juni 2010 Finansreguleringer i fokus, både i USA og i G20 Internasjonalt I mai i år ble et finansreguleringsforslag stemt igjennom i det amerikanske Senatet. Dette skulle så

Detaljer

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008

Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Morgenrapport, Mandag, 13. oktober 2008 Nye tiltak annonseres ute og hjemme etter en redselsuke i markedene Internasjonalt Vi er neppe de eneste som sitter igjen med en følelse av nummenhet etter den siste

Detaljer

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012

Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Utfordringer for Norge Hva skal vi leve av etter oljen? Knut Anton Mork Desember 2012 Innledning På den grønne gren 120000 BNP per capita (OECD) 100000 80000 60000 40000 20000 0 Kilde: Verdensbanken 2

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets

Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.2013 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Økonomiske utsikter Universitetet i Oslo 16.9.13 Seniorøkonom Kjersti Haugland, DNB Markets Fremvoksende økonomier fortsatt i tet 6 5 4 3 1-1 Globalt BNP Prosentvis volumendring f ra året f ør. Bidrag

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets

Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8.4.2013 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Bunnen passert. Ennå langt frem Økonomiske utsikter, VO, 8..13 Sjeføkonom Øystein Dørum, DNB Markets Overblikk: Våre viktigste makrocalls for 13 ++ Eurosonen vil bestå, med alle dagens 17 medlemmer. BNP

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer