Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse"

Transkript

1 Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Nils Christian Øyen Mats Benserud Finansanalytiker Finansanalytiker Tlf Tlf

2 Kommentarer: DNB først ut med 2Q rapport denne uken Konklusjoner Kursoppgangen i nordisk og europeisk bank fortsetter etter korreksjon i mai/juni. Rabattene mot DNB har økt i SRBANK og NONG. Verdsettelsen av sektoren fremstår som moderat før sterke 2Q rapport med DNB på P/B 1.1 og regionbankene på 0.8X. Vi venter at DNB vil bekrefte økte rentemarginer når de som førstemann legger frem andre kvartal torsdag 11. denne uken. Siste statistikk fra NEF viser fallende omsetning av boliger (ned 4% i 1H13 mot 2012 og mer i mai/juni), noe som taler for utflating av andre inntekter. Hovedfokuset vil imidlertid fortsatt være på rentenetto, kostnader og kapitalsiering. Huseiernes Landsfobund varsler massesøksmål mot norske banker for høye marginer på boliglån. Argumentasjonen er tynn og marginnivået på norske lån er ikke høy i en nordisk sammenligning, vi er ikke videre bekymret. Kommentarer 1. Kursutvikling i 2013: Regionale sparebanker +38%, lokale +22% mot Oslo Børs +8% og DNB +33%. 2. Aktuelt egenkapital: Markedets implisitte avkastningskrav til egenkapitalen er omtrent 9-14%. 3. Aktuelt fremmedkapital:. Vår benchmark for senior uendret på 80bps og OMF uendret 40bps (begge Nordea Norge 5år). 4. Aktuelt makro: Tegn til svak BNP-vekst på 1.0% i USA i andre kvartal, men trolig bedring i 3Q på jobbvekst. 5. Prisingssyklus: Basert på 2013 boken er regionbankene priset til P/B 0.83 og lokalbankene litt tilbake til P/B Ukegraf: DNB rapporterer 2Q torsdag denne uken vi venter bekreftelse på økte utlånsmarginer. 2

3 Ukegraf: Første bekreftelse på økte rentemarginer i 2Q når DNB rapporterer 11.juli vi venter rentenetto på NOK 7.3mrd, opp fra NOK 6.8mrd i første kvartal DNB: Net interest income* and margin** *NOK mill. **Interest margin adjusted for interest rate level as % of lending and deposits Interest on equity booked as NII NII ex equity Interest margin E 2Q rebound 1.40% 1.35% Q 1.30% % NOK mill % Margin % % % Q09 4Q09 3Q10 2Q11 1Q12 4Q12 3Q13E 1.00% 3

4 Andre inntekter flater ut på redusert omsetning av boliger? omsetning i 1H13 er 4% lavere enn i Mai og juni er 14% lavere (merk påske 2013 i mars og april i 2012) Solgte enheter Norge: Salg av enebolig og leiligeter Nedre panel: Endring siden samme kvartal året før i % Endring fra samme måned året før 2Q Source: SpareBank 1 Markets,NEF 4

5 Siste uken: Rekyl i norske banker etter nedgang, svenske banker videre opp rapporteringssesongen begynner i denne uken: DNB førstemann ut 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 38% Regionale sparebanker Totalavkastning* hittil i 2013 *Justert for eventuelle utbytter, splitter og tegningsretter 33% 28% 22% DNB Svenske banker Lokale sparebanker Regionale sparebanker: SRBANK, MING, NONG, SVEG, MORG. Lokale sparebanker: RING, SBVG, SOAG, TOTG, HELG, SPOG, SADG, NTSG, PLUGG. Våre delindekser for de regionale og lokale bankene er likevektet. 8% OSEBX 3% Europeisk bank Kvartalsrapporter 2013 Bank Ticker 2Q13 DNB DNB 11.jul Storebrand STB 12.jul Sandnes SADG 12.jul Øst SPOG 12.jul SEB SEB 15.jul Gjensidige GJF 16.jul Swedbank SWED 16.jul Nordea NDA 17.jul Handelsbanken SHB 17.jul BN Bank BNB 06.aug Buskerud-Vestfold SBVG 08.aug Møre MORG 08.aug Toten TOTG 13.aug SMN MING 14.aug SNN NONG 14.aug SR-Bank SRBANK 14.aug Østfold-Akershus SOAG 14.aug Hedmark SBHE 14.aug Nøtterøy-Tønsberg NTSG 14.aug Agasti AGA 14.aug Sør SORG 14.aug Ringerike RING 14.aug Pluss PLUG 15.aug Helgeland HELG 15.aug Vest SVEG 22.aug

6 Solid oppgang hittil i år for bank, alle i pluss men stor variasjon MING i tet med 46% Totalavkastning finansinstitusjoner hittil i 2013* *Justert for eventuelle utbytte, splitter, emisjoner og tegningsretter SMN - MING Vest - SVEG SNN - NONG SR-BANK - SRBANK EK-bevis index - OSEEX DNB - DNB Swedbank - SWED Øst - SPOG Nordea - NDA Handelsbanken - SHB Møre - MORG SEB - SEB Pluss - PLUG Gjensidige - GJF Helgeland - HELG Nøtterøy - NTSG Buskerud-Vestfold - SBVG Ringerike - RING Østfold-Akershus - SOAG Toten - TOTG Sandnes - SADG Storebrand - STB Oslo Børs - OSEBX 9% 9% 9% 8% 14% 15% 16% 19% 29% 28% 27% 26% 26% 25% 25% 24% 32% 33% 34% 37% 40% 43% 46% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

7 Oppgangen fortsetter: Både svenske/europeiske banker og DNB videre opp regionale sparebanker lagger feltet, sterke 2Q rapporter bør redusere underperformance 90 Totalavkastning - Nordiske banker 0 = dagers glidende snitt. Juster for utbytte, tegningsretter Svenske banker DNB Regionale sparebanker Europeiske banker Lokale sparebanker OSEBX Dec Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 13 Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 7

8 DNB outperformet svensk bank forrige uke forventninger om sterkt 2Q og styrket oljepris DNB relative to Swedish banks* and oil price** * = 0. ** Brent, USD Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec DNB relative to Swedish banks Oil price Feb Apr Jun Aug Source: SpareBank 1 Securities, EcoWin 8

9 P/E: Svensk bank opp fra 10.4X forventet inntjening i juni til 11.1X i dag prisingen av DNB på 9.4X, men fortsatt rabatt mot svenske over historisk snitt 13 P/E* - Nordic and European banks** *Consensus EPS next 12 months forward. **Swedish banks = SHB, NDA, SEB & SWED Swedish banks European banks DNB For lavt: Regionale sparebanker DNB discount to Swedish banks -25 Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec 12 Feb Apr Jun Aug Oct 13 Source: SpareBank 1 Markets

10 P/B: Positiv reprising av norske banker i 2013, tilbakefall i mai og juni snur nå? DNB fortsatt over boken, sparebankene under 1.75 Pris/Bok* - Nordiske og europeiske banker *eks immaterielle eiendeler. Regionale sparebanker Svensk bank DNB Sparebanker Europeisk bank Sparebank fortsatt under boken Jan Apr Jul Oct Jan 09 Apr Jul Oct Jan 10 Apr Jul Oct Jan 11 Apr Jul Oct Jan 12 Apr Jul Oct 13 Source: SpareBank 1 Markets 10

11 Økt rabatt i SRBANK og NONG mot DNB over de to siste månedene konvergering av verdsettelse av SRBANK og MING på P/B 0.9X % premie/rabatt Apr Aug Oct Dec 10 Pris/Bok - Sparebanker og DNB * Inkludert utbytte ved årsslutt. Konsern. Feb Apr Jun Aug Oct Dec 11 Premie/rabatt vs DNB målt ved P/B Feb Apr Jun Aug Oct Dec 12 DNB SRBANK MING NONG Feb Apr Jun Aug 13 MING SRBANK NONG Source: SpareBank 1 Markets

12 Regionale sparebanker på P/B 0.83 (2013), utfallsrommet fortsatt skjevt oppover bedring i prisingen for de lokale også på P/B 0.59, men økt rabatt mot de regionale Premie Rabatt Pris/Bok* - Regionale og lokale sparebanker * Kurs / Bokført egenkapital pr bevis. Regionale Lokale relativt til regionale % Lokale sparebanker Regionale: P/B 1.00 => 19% P/B 1.10 => 31% Lokale: P/B 0.80 => 36% P/B 0.90 => 53% På 2013 boken Source: SpareBank 1 Markets 12

13 Margin på boliglån i Norge opp 50bps gjennom 2Q på renteøkning og NIBOR-fall økt marginpress i Sverige grunnet liberale kapitalkrav, margin ned 15bps i år Bruttomargin på nye boliglån - Sverige og Norge* *Margin før fundingkostnad i %. Flytende rente begge land (Sverige 3 måneder) 2.1 Norge Sverige Jan May Sep Jan 07 May Sep Jan 08 May Sep Jan 09 May Sep Jan 10 May Sep Jan 11 May Sep Jan 12 May Sep Jan Source: SpareBank 1 Markets 13

14 CDS: Europeiske banker spreader inn etter enighet om bankregulering i EU mindre bevegelser i de nordiske CDS - spreadendring 2013 i bps 31/12/12 I dag Endring Europeisk bank Danske Bank Svensk bank DNB CDS = Pris på konkursbeskyttelse for senior lån i basispunkter. Merk at det kan være store avvik mellom CDS markedet og cash-markedet

15 Norge: Vår senior benchmark på 80bps (Nordea Norge 5år) OMF benchmark uendret på +40bps (Nordea 5år) Regionbanker: Swap-spread senior obligasjoner og OMF* *5 års løpetid. OMF = Obligasjon med fortrinnsrett (Boligkreditt). Regionale sparebanker Senior relativt til OMF (bps) Senior obligasjon Boligkreditt OMF Source: SpareBank 1 Markets Credit Research 15

16 Utvalgte emisjoner i obligasjonsmarkedet Senior og OMF Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Senior OMF (Boligkreditt) Mar SR-BANK EUR 500M (NIBOR +212) 13-Mar DNB Boligkreditt EUR 2 000m Storebrand ASA NOK 750m May Helgeland BK NOK 300m Jun SpareBank 1 SNN NOK 1750m Jun Terra Boligkreditt NOK 2 000m Aug SB1 SMN SEK 200m Jun DNB Boligkreditt EUR 1 500m 7 40 (NIBOR +80) 08-Aug SB1 SNN SEK 200m Jun Terra Boligkreditt EUR 650m 7 55 (NIBOR +95?) 08-Aug SRBANK SEK 750m Sep Verd Boligkreditt NOK 200m Aug Sogn & Fjordane NOK 300m Sep Gjensidige Boligkreditt NOK 500m Sep SR-BANK NOK 500m Sep Helgeland Boligkreditt NOK 300m Nov Vest NOK 400m Oct DNB Boligkreditt EUR 90m (NIBOR +34) 04-Dec SB1 Ringerike NOK 100m Nov Gjensidige Boligkreditt NOK 700m Dec Sandnes SB NOK 500m Nov DNB Boligkreditt EUR 1bn 10 EURIBOR Nov DNB Boligkreditt NOK 1 000m Dec Terra Boligkreditt NOK 1 000m Jan SRBANK NOK 300m Dec Bustadkreditt S&F NOK 300m Jan SB1 SNN NOK 300m Jan Vest NOK 300m Jan Øst NOK 300m Jan DNB Boligkreditt EUR 1 500m 5 EURIBOR Jan SB1 Østfold-Ahus NOK 300m Jan SB1 Boligkreditt NOK 600m Jan Bank 1 Oslo Ahus NOK 300m Feb DNB Boligkreditt NOK 1 000m Feb SB1 SMN EUR 500m (Nibor +137) 05-Mar Pluss Boligkreditt NOK 1 000m Mar SB Pluss NOK 500m Mar Bustadkreditt SFF NOK 500m Apr Buskerud-Vestfold NOK 150m May Møre Boligkreditt NOK 1 000m May Helgeland Sparebank NOK 300m May Øst Boligkreditt NOK 300m May Bank 1 Oslo Ahus NOK 250m Jun Øst Boligkreditt NOK 100m Jun SB1 Hallingdal Valdres NOK 100m Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse

17 Ansvarlige lån (LT II) spreader inn 100bps på seks måneder vi justerer benchmark ut 25bps til 200bps (regional sparebank) Ansvarlige lån (LT II) - spread i bps ved utstedelse og type Kilde: SpareBank 1 Markets Protector Forsikring Spread i basispunkter ved utstedelse SRBANK Vest SRBANK SNN SMN Buskerud Møre Øst BN Bank Bank 1 Oslo Eika Boligkreditt Østfold - Akershus Sandnes Hedmark DNB 0 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 des/ 14 Gammel type Gammel type med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang 17

18 Fondsobligasjoner: Vi justerer benchmark ut 25bps til 400bps (regional sparebank) spreadutgangen i Europa ikke reflektert i norske spreader så langt Fondsobligasjoner i Norge - spread i bps ved utstedelse og type Gammel type fondsobligasjoner teller 100% i 2013, 80% i 2014 og deretter 10%-poeng årlig utfasing. Spread i basispunkter ved utstedelse Sannsynlig at utstedelser i 2009/10 kjøpes tilbake Møre SNN Buskerud Mindre banker Klepp Eika Boligkreditt Landkreditt SMN Kilde: SpareBank 1 Markets jan/ 04 mai/ 05 okt/ 06 feb/ 08 jul/ 09 nov/ 10 apr/ 12 aug/ 13 Gammel type Gammel type med reg. call Ny konvertibel med reg. call Ny type med reg. call Ny type med reg. call og endringsadgang

19 Utvalgte emisjoner Fondsobligasjoner og ansvarlig lån høy aktivitet siste ukene Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Dato Bank Volum Lengde år Spread (bps) Fondsobligasjon (Tier I) Ansvarlig lån (Lower Tier II) Jan Surnadal SB NOK 40m 5+E Feb SB1 Buskerud-Vest NOK 100m Feb SB1 Buskerud-Vest NOK 100m 5+E Feb Møre NOK 500m Mar Hol Sparebank NOK 50m 5+E Mar Bank 1 Oslo-Ahus NOK 200m Mar Selbu Sparebank NOK 50m 5+E Mar Lillestrøm SB NOK 40m Apr Bamble & Langesund NOK 60m 5+E Apr Øst NOK 200m Apr SB Hemne NOK 30m 5+E May SB1 Østfold-Ahus NOK 150m Apr Indre Sogn SB NOK 40m 5+E May Eika Boligkreditt NOK 250m May Eika Boligkreditt NOK 250m 5+E Jun Helgeland Sparebank NOK 300m Jun Landkreditt Bank NOK 150m 5+E Jun Sparebanken Hedmark NOK 500m Jun Klepp SB NOK 100m 5+E Jun DNB Bank NOK 1 500m Jun SB1 SMN NOK 500m 5+E Jun Sandnes SB NOK 300m Jun Storebrand Bank NOK 150m 5+E Jun Kvinesdal SB NOK 25m Jun Kvinesdal SB NOK 35m 5+E Jun Fana Sparebank NOK 200m Jun Eiendomskreditt NOK 40m 5+E Jun Landkreditt Bank NOK 100m Jun Eika Kredittbank NOK 90m Kilde: SpareBank 1 Markets Credit Research Dato er børsmelding eller betalingsdato for utstedelse

20 Statsspreadene i Spania og Italia mot Tyskland inn 10bps i forrige uke enighet om bankreformer positivt 20

21 Kursfallet i europeiske banker stabiliseres på lavere statsspreader 10 Aksjekurs europeisk bank vs spread spansk/italiensk stat* *Snitt spansk og italiensk stat minus tysk stat, 10 år. STOXX 600 banker 50 Kursutvikling for europeiske bankaksjer 0 = Europeisk bank indeks. 0 = Europeisk bank indeks Differanse italiensk/spansk stat mot tysk stat 450 Spansk/italiensk stat ift tysk stat. Invertert Snitt italiensk & spansk stat over tysk stat i bps Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 21

22 EUR/USD swap flater ut i juli på lave nivåer kredittspread ved kortsiktige lån (overnatten/ois) uendret Likviditetsindikatorer i det europeiske pengemarkedet 125 The OIS spread is a measure of European banks willingnes to make unsecured loans to one another Eur/USD currency basis swap. 12 months -50 Moderat inngang i basis-spreader EUR Libor / OIS spread. 3 months 0 Jan Mar May Jul Sep Nov Jan 11 Mar May Jul Sep Nov Jan 12 Mar May Jul 13 0 Source: SpareBank 1 Markets, EcoWin 22

23 USA: Sannsynlig BNP-vekst på lave 1.0% i andre kvartal 23

24 Verdsettelse enkeltbanker: DNB over boken (2013), men resten fortsatt under (!) sparebankene fra P/B 0.5 til Kilde: SpareBank 1 Markets 12.4 % 11.4 % 11.8 % Pris/Bok* vs egenkapitalavkastning 2014E - Norske banker *P/B basert på dagens kurser og estimert bokført egenkapital pr % Pris/Bok (2013 bok) ROE 2014E 14% 12% % 10.0 % 10.2 % 10.4 % 9.5 % 9.1 % 10% 7.9 % 8.6 % 8.9 % 8.1 % % 8% % % 2% 0.00 DNB SRBANK MING MORG SPOG NONG PLUG SVEG RING SBVG TOTG NTSG HELG SOAG SADG 0%

25 P/E: Sparebankene er billige på våre estimater for 2013 og 2014 blir enda bedre svensk bank handler 10-13X våre 2013E P/E basert på 2013 og 2014 estimater - Nordiske banker P/E 2013E P/E 2014E Kilde: SpareBank 1 Markets

26 Verdsettelse og estimater Core Tier I Pris/Bok ROE Utbytte Direkteavkastning* P/E EPS Ticker Kurs (eks hybrid) Bok A 2013E 2014E 2012A 2013E 2012A 2013E 2013E 2014E 2013E 2014E SR-Bank SRBANK % % 12.2 % 11.8 % % 3.1 % Midt-Norge MING % % 12.2 % 12.4 % % 3.3 % Nord-Norge NONG % % 12.0 % 12.8 % % 3.6 % Møre MORG % % 10.0 % 10.0 % % 4.8 % Vest SVEG % % 9.5 % 10.4 % % 6.7 % Øst SPOG % % 10.5 % 10.0 % % 8.4 % Sandnes SADG % % 6.9 % 8.0 % % 4.2 % Toten TOTG % % 7.1 % 9.1 % % 1.1 % Helgeland HELG % % 8.7 % 8.9 % % 3.9 % Pluss PLUG % % 9.2 % 10.2 % % 7.8 % Buskerud-Vest SBVG % % 8.8 % 9.5 % % 6.3 % Østf-Akershus SOAG % % 7.8 % 8.1 % % 5.4 % Nøtterøy NTSG % % 8.6 % 8.6 % % 5.7 % Ringerike RING % % 7.8 % 7.9 % % 7.3 % DNB % % 11.0 % 11.4 % % 2.3 % Gjennomsnitt* 11.3 % % 9.4 % 9.8 % 5.0 % 5.1 % Regionbanker 10.6 % % 11.2 % 11.5 % 4.4 % 4.3 % Lokalbanker 11.6 % % 8.4 % 8.9 % 5.7 % 5.6 % Kilde: SpareBank 1 Markets * Gjennomsnitt eks DNB. Regionbanker: SRBANK, MING, NONG, MORG, SVEG. Resten defineres som lokale

27 Anbefalinger og kursmål Bank Dagens Kursmål PotensialeAnbefaling Prising på dagens kurs* Prising på kursmål ** CET I*** Navn Ticker kurs P/B 13 P/E 14E Yield 12E P/E 14E P/B 13E % DNB DNB % Kjøp % % SR-Bank SRBANK % Kjøp % % SMN MING % Kjøp % % SNN NONG % Kjøp % % Møre MORG % Kjøp % % Vest SVEG % Kjøp % % Buskerud-Vestfold SBVG % Kjøp % % Sandnes SADG % Nøytral % % Toten TOTG % Kjøp % % Helgeland HELG % Nøytral % % Østfold-Akershus SOAG % Kjøp % % Ringerike RING % Kjøp % % Nøtterøy NTSG % Nøytral % % Øst SPOG % Nøytral % % Pluss PLUG % Nøytral % % Regionbanker 30% % % Lokalbanker 17% % % Kilde: SpareBank 1 Markets * Verdsettelse basert på dagens kurs og våre estimater ** Verdsettelse basert på kursmål og våre estimater *** CET I = Ren kjernekapitaldekning (Tier I eks fondsobligasjoner)

28 Vi estimerer CET I på 13.6% for regionbankene i juli 2016 med Basel I gulvet motsyklisk buffer på 1.5% kan håndteres, naturlig at denne er lavere dersom gulvet videreføres Kapitalkrav for norske systemviktige banker Ren kjernekapital regionbanker under Basel II med overgangsregler 18% 16% 2,0 % Ansvarlig lån 14% 12% 10% 8% 2,0 % 1,5 % 2,0 % 1,5 % 0,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % Fondsobligasjon Motsyklisk buffer (estimat) 6% 4% 2% 0% Utvikling i historisk og estimert ren kjernekapitaldekning norske regionale sparebanker Juli 13 Juli 14 Juli 15 Juli 16 9% 10% 11% 12% Egenkapital CET I regionbanker (Basel II overgangsregler) Kilde: SpareBank 1 Markets 28

29 Kapitalisering: Styrket og likere etter % 12% 10% Utvikling i ren kjernekapitaldekning* - Norske banker *CET I, eks fondsobligasjoner. Inkludert 50% av overskudd. Regionbanker SRBANK, MING, NONG 1Q08: 90% 1Q07: RWA gulv 95% av Basel I 1Q09: 80% Lokale banker DNB Region banker 8% 6% Emisjoner 2009/2010: DNB SRBANK MING SVEG SPOG Emisjoner 2012: SRBANK MING Emisjon 2011: NONG 4% 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 Kilde: SpareBank 1 Markes 29

30 Kapitaldekning basert på overgangsregler (80% gulv ift Basel I) varierende bruk av fondsobligasjoner og ansvarlig lån Sammensetning av bankenes kapitaldekning* *Pr , Basel II overgangsregler. DNB - DNB Swedbank - SWED Nordea - NDA SEB - SEB 10,6 % 10,3 % 10,2 % 9,9 % 0,3 % 1,3 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,9 % 0,9 % 0,4 % CET I (eks fondsobl.) Tier I (inkl fonds.obl) Tier II Nordiske banker Handelsbanken - SHB 8,6 % 1,2 % 0,3 % Hedmark - Hedmark 15,9 % 0,0 % SØRPLUS - SØRPLUS 12,1 % 1,4 % Sogn og Fjordane - SSF Vest - SVEG Møre - MORG 11,9 % 10,6 % 10,3 % 1,5 % 1,7 % 0,2 % 3,0 % 1,0 % 1,5 % Regionale sparebanker Nord-Norge - NONG 10,2 % 1,8 % 0,8 % Midt-Norge - MING 10,3 % 1,4 % 1,6 % SR-BANK - SRBANK 10,1 % 2,1 % 1,0 % Ringerike - RING 16,3 % Øst - SPOG 12,7 % 2,0 % 0,8 % Buskerud-Vestfold - SBVG Østfold-Akershus - SOAG Helgeland - HELG 12,6 % 12,3 % 11,6 % 1,6 % 2,5 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % Lokale sparebanker Pluss - PLUG 11,4 % 2,0 % 0,0 % Toten - TOTG 11,1 % 4,2 % 0,3 % Sandnes - SADG 10,8 % 3,8 % 0,6 % Nøtterøy - NTSG 10,3 % 2,2 % 0,0 % 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 30

31 Finanstilsynet foreslår maksimalgrense på overføring til Boligkreditt enten som % av totale utlån eller % av boliglån drøfter også mulighet for overgangsregler og hensyn til EK-andel i boliglånsporteføljen 100% 93% Andel boliglån overført til Boligkredittforetak* *Pr For DNB er det andel boliglån finansiert med OMF 90% 80% 74% DNB har overført 86% av boliglån til Boligkreditt og utstedt OMF tilsvarende 65%. Overført Overført OMF % av totale utlån 70% 65% 64% 60% 50% 40% 52% 49% 47% 48% 43% 41% 39% 46% 42% 42% 37% 38% 37% 34% 33% 30% 27% 20% 10% 0% Kilde: SpareBank 1 Markets Research 31

32 Oslo Børs: Korreksjon over? 32

33 Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURES SpareBank 1 Markets operates a system of Chinese Walls in order to control the flow of information within the firm; the Research Department is part of this system. The Research Analysts of SpareBank 1 Markets receive salary, and are members of the bonus pool. Analysts do not receive remuneration linked to the performance of their recommendations. Furthermore their remuneration is not linked to specific Investment Banking projects. Generally, investments in financial instruments involve risks. For specific risks related to our various recommendations, please see the latest relevant reports. The target prices on companies in the SpareBank 1 Markets Research universe reflect the subjective view of the analyst about the absolute price that shares should trade at, within our twelve-month recommendation horizon. The target price is based on an absolute valuation approach, which is detailed in our research reports. The target price can differ from the absolute valuation, in accordance with the analyst's subjective view on the trading or cyclical patterns for a particular stock, or a possible discount/premium to reflect factors such as market capitalization, ownership structure and/or changes in the same, and company-specific issues. This report or summary has been prepared by SpareBank 1 Markets from information obtained from different sources not all of which are controlled by SpareBank 1 Markets. Such information is believed to be reliable, and although it has not been independently verified SpareBank 1 Markets has taken all reasonable care to ensure that the information is true and not misleading. Notwithstanding such reasonable efforts, SpareBank 1 Markets can not guarantee that the information contained in this report or summary is accurate or complete, and SpareBank 1 Markets assumes no obligation for, and makes no representations with respect to, the accuracy or completeness of the information contained in this report or summary. SpareBank 1 Markets assumes no obligation to update the information contained in this report or summary to the extent that it is subsequently determined to be false or inaccurate. The analyst(s) who prepared this report or summary certify that: (1) the views expressed accurately reflect the analysts personal views about any and all of the subject securities or issuers; and (2) no part of the research analysts compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views expressed in this report or summary. This report or summary is provided for informational purposes only and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy any securities. This report or summary is prepared for general circulation and general information only. It does not have regard to the specific investment objectives, financial situation or the particular needs of any person who may receive this report or summary. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies discussed or recommended in this report or summary and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. Performance in the past is not a guide to future performance. SpareBank 1 Markets accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this publication or its contents. Investors in the US should be aware that investing in non-us securities involves certain risks. The securities of non-us issuers may not be registered with, or subject to, the current informational reporting and audit standards of the US Securities and Exchange Commission. These materials may not be reproduced, distributed or published by any recipient for any purpose. Please cite source when quoting. We use only sources we find reliable and accurate, unless otherwise stated in the relevant reports. SpareBank 1 Markets or an affiliate may from time to time perform investment banking or other services (including acting as advisor, manager or lender) for, or solicit investment banking or other business from, companies mentioned in this publication for investment banking services in the next three months. SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate Oslo

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 30.09.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 07.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 14.10.2013 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets er engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse

Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse Ukerapport norske banker - Kommentarer, kursutvikling og verdsettelse 20.01.2014 Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets var engasjert som med-tilrettelegger

Detaljer

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no

Ukerapport 18.08.2015. Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Ukerapport 18.08.2015 Ansvarlig: Paal Kolberg +47 24 14 74 65 pk@sb1markets.no Disclaimer IMPORTANT DISCLOSURE: This note (the 'Note') must be seen as marketing material and not as an investment recommendation

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009

Ukerapport Makro & Renter 28 september 2009 Ukerapport Makro & Renter 28 september 29 Sentralbanker starter exit strategien Utviklingen til nå Torsdag i forrige uke annonserte Bank of England, ECB og den sveitsiske sentralbanken i en felles uttalelse

Detaljer

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11

Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 Høstkonferansen Stavanger 20.09.11 «Overføring av boliglån til kredittforetak- Hvilke konsekvenser har dette, og har noen banker allerede gått for langt?» SpareBank 1 Markets - Credit Research Guttorm

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2012

Egenkapitalbeviskonferansen 2012 Egenkapitalbeviskonferansen 212 SpareBank 1 Markets var engasjert som rådgiver ifm emisjonene i SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 SRBANK samt de gjennomførte nedsalgene i Sparebankstiftelsen SR-Bank. 11.9.212

Detaljer

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011

Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Ukerapport Makro & Renter 11. april 2011 Renteøkning i Europa Norge følger etter i mai Aksjemarkedene fortsatte å stige forrige uke til tross for stigende oljepris, renteoppgang i Europa og at Portugal

Detaljer

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen

Ukesrapport Makro. Ukens tema. Nøkkeltall denne uken. Norge. Eurosonen ESB står parat for ytterligere stimulanse, men det kommer nok ikke denne gangen 04 februar 2014 Analytikere Ukens tema Shakeb Syed, Sjeføkonom +47 24 14 74 00 shakeb.syed@sb1markets.no Christian F.Bjerknes, Økonom +47 24 14 74 93 christian.bjerknes@sb1markets.no Emerging markets vil

Detaljer

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest

SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest 11 Mars 2015 SpareBank 1 SMN og Sparebanken Vest sett fra et EKB-perspektiv Please refer to important disclosures on the last 6 pages of this document Vegard Eid Mediås Direct: +47 22 87 88 24 Email: vegard@paretosec.com

Detaljer

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48

Gardermoen, september 2014 Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse. Ole Einar Stokstad Head of Credit Research +47 24 16 90 48 Rammebetingelser i endring sett fra analytikerens side Endringer i rammebetingelser og konsekvenser i et investorperspektiv - Kredittrating av banker - Hvordan påvirkes markedet for fremmedkapital og egenkapital?

Detaljer

Egenkapitalbeviskonferansen 2015

Egenkapitalbeviskonferansen 2015 Egenkapitalbeviskonferansen 2015 11.03.2015 Oslo Nils Christian Øyen Finansanalytiker Tlf +47 99 500 240 nils.oyen@sb1markets.no SpareBank 1 Markets AS gjør spesielt oppmerksom på at MING utstedes av SpareBank

Detaljer

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com

Utsyn. Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist. +47 23139190 bbru@danskebank.com. 6 juni 2013. www.danskeresearch.com Utsyn Bernt Chr. Brun Head of Research / Chief Strategist +47 23139190 bbru@danskebank.com 6 juni 2013 Agenda Hva slags bolig får du for ca 6 mill NOK ulike steder i verden? Noen flere betraktninger rundt

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Kapitalkrav fra analytikers ståsted

Kapitalkrav fra analytikers ståsted Kapitalkrav fra analytikers ståsted FNO 4. juni 2014 Financial Analysts Bengt Kirkøen Direct: +47 2323 8265 Mobile: +47 9774 8843 E-mail: bk@swedbank.no Hva ønsker vi av kapitalkravene? Et strengt regelverk

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014

Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014. 21. oktober 2014 Gjensidige Forsikring Konsern 3. kvartal 2014 21. oktober 2014 Fortsatt solid premievekst og godt resultat NOK 3,00 2,00 1,00 0,00 Utvikling CR CR% 100 90 80 70 60 85,5 82,5 82,9 Q3 2014 Q3 2013 Q3 2012

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management

Utsikter for renter og aksjer. Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management Utsikter for renter og aksjer Odd E. Lillebostad Leder norske aksjer DNB Asset Management 2012 et godt år for aksjer og kredittobligasjoner 20.0 % Finansmarkedene i 2012 Norske Statsobligasjoner 1) Norske

Detaljer

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge

Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10. Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Høstkonferansen 2010 Bergen 20.09.10 Argo Securities - Credit Research Guttorm L Egge Innholdsfortegnelse 3 Makrobildet for kreditt 4 Hvordan går det egentlig i USA 12 Rating og endrede ratinger 16 Utviklingen

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012

Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Euro-krisen og Norge i eldrebølgens æra Jan L. Andreassen februar 2012 Norge i et kriserammet Europa 1. Intro demografiske faktorer 2. Europa 3. Norge 4.Kapitalavakstning 5. Bolig 6. Næringseiendom 1)

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010

Valuta ukerapport. NOK litt opp igjen, mest mot EUR. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.februar 2010 Mandag 15.februar 2010 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no NOK litt opp igjen, mest mot EUR - Den norske krona steg litt mot et snitt

Detaljer