l e v e - b o - h e l s e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l e v e - b o - h e l s e"

Transkript

1 leve - bo - helse TRIOARKEN MILJØSKISSE FUGLEERSEKTIV

2 VI SØKER DE BESTE I HVER SEKTOR TIL ØSTFOLDS STØRSTE HELSEARK Legevakt - Kirurgi - Spesialister - Fysioterapi - sykologi Ernæring - Velvære - Rehabilitering - Trening - Spa m 2 innendørs helsepark Sentral glassgate med tilgang til alle tjenester Romslig gratis kundeparkering Nydelig opparbeidet park 200m fra buss, 200m fra Rygge Storsenter 2 min. fra E6,10 min. fra flyplass Fremtidens helsesenter Kostnadseffektive fellestjenester Kun én aktør fra hver helsebransje Kursrom, takterrasser og kantine/kafé Apotek, Kiosk, Helsekost Et sted pasientene vil trives Tenk nytt og bli med i fellesskapet! Er du interessert i å se og høre idéene våre? Ta kontakt: Finn Grønseth Lilleeng Helsepark Daglig leder Mob Epost : Casper Mathiesen Atrium CBRE Rådgiver utleie Mob Epost : Opptil kvm Innflytting fra 2015 Utbygger: Enata Eiendom AS Lilleeng_A4_helside.indd :57

3 OSLOFJORDENS STØRSTE HELSE- OG OMSORGSARK leve - bo - helse

4 VISJON FOR ARKEN SOM NY BYDEL Skape en fremtidsrettet bydel for mennesker i ulike faser av livet med godt tilpassede boliger, omfattende helse- og behandlingstilbud, handel- og servicetilbud, førsteklasses kommunikasjon, mange arbeidsplasser og kultur- og fritidsaktiviteter, som samlet kan skape et unikt livsmiljø og høste nasjonal anerkjennelse. B O - Familieboliger - Seniorboliger - Omsorgsboliger - Utleieboliger Hoveddrivere: å det private plan: Enkle, trygge og funksjonelle bomiljø for alle aldersgrupper med nærhet til tjenestetilbud, hvor både urbanitet og tilgang til grøntarealer kombineres. Eldre mennesker er alt fra høyst vitale til pleietrengende, med stadig større vilje og evne til å finansiere egne behov i private løsninger. å det offentlige plan: Befolkningsvekst, med et strekt økende antall eldre. Samhandlingsreform som har overført store helse oppgaver til kommunal sektor og som sliter med å oppfylle målene satt av sentrale myndigheter. Veksten i helsebehovet motiverer for ny-tenkning og fremtidsrettede løsninger for å optimalisere ressursbruken. LEVE - Barnehage - Ballbinger/lekeplass - Kafe, Treningsenter og Spa - Handel og service-tjenester ROSENVINGE BOLIGARK OG LILLEENG HELSEARK Ny bydel med grønne lunger og historisk sus HELSE - Rehabiliteringstjenster - rivat sykehus/ Operasjonsklinikk - Legesenter og spesialisttjenester - leie- og omsorgstjenester - Fysikalsinstitutt - Tannhelse HELSEARKEN på 60 mål vil bidra til gode løsninger for Mosseregionen og hele Østfold forøvrig. Her skal det skapes et helt nytt konsept hvor liv og helse forenes i et bane brytende format. 4 Lilleeng - Østfold Helsepark

5 KONSET FOR HELSEARKEN BAKGRUNN Lilleeng Helspark med sin beliggenhet og størrelse tilbyr en størrelse som egner seg, i kombinasjon med de andre elementene, til å skape et brukervennlig og annerledes helsesenter. Helsesektoren er blant noen få tjenesteytende tilbydere som i begrenset grad har samlet seg i brukersentrerte lokaler. Det kan tilrettelegges for en frivillig benyttelse av administrative fellestjenester for å bidra til økt tjenesteeffektivitet og brukertilfredshet. Det blir mer å hente når det gjelder å skape en bedre pasient-/bruker-/kundeflyt gjennom gode samlokaliserings- og samarbeidsløsninger. Brukerne og samfunnet generelt vil i stigende grad etterspørre slike løsninger som nå etableres i Moss. KONSET Komplett: Under ett tak: Moderne: Effektivt: Arena: Verdiøkning: Samle et mest mulig komplett tilbud av offentlig, privat og ideelt helse-, pleieog omsorgstilbud i tillegg alternativ behandling, velværeytelser og salg av helseprodukter. Lokalisert i kvm (eller mer) på Trio ving tomten i Moss. ositivt og beroligende innvendig miljø av høy klasse. Felles foajé, mottak, gangarealer, servicetilbud, og andre felles fasiliteter som skaper en kostnadseffektiv drift. En felles arena for ledende aktører innen hver faggruppe hvor pasientsamarbeid og felles markedskommunikasjon supplerer fagvirksomheten og danner grunnlaget for fremtidsrettet behandling og høy brukeropplevelse. Et nyskapende helhetstilbud som vil være verdiøkende for alle som deltar i tiltaket. BRUKERFordeLER Tilgjengelighet (transportmessig, tidsbruk, oversiktlighet og tilgang til bred medisinsk kunnskap) Tilbudsbredde (en sjelden bredde i tjenester og aktivitetstilbud) Trygghet (høy faglig standard, god brukerinfo og veiledning) Trivsel (et annerledes helsekonsept, spennende fellesarealer, dedikert helsepersonell) Nytenkning (ambisjonen om fornyelser i tjenester, organisering og behovsdrevet innovasjon) Lilleeng - Østfold Helsepark 5

6 BELIGGENHET HvorFor ETABLere SEG I MOSSEREGioNEN: Unik infrastruktur (flyplass, ferge, tog, havn og E6) 10 min til flyplassen 20 min til det nye sykehuset i Østfold 40 min til Oslo, 30 min til Vestfold God tilgang på kvalifisert arbeidskraft endleravstand for svensk arbeidskraft Meget gode bokvaliteter og levekår, med fjorden og havet, Jeløya, Vansjø og ingen mosselukt! Innenfor en radius på 60 km lever og arbeider mer enn 1,8 millioner mennesker 6 Lilleeng - Østfold Helsepark

7 MOSSE ORTEN SOLGÅRD SKOG E6 ÅRVOLL SKOG MOSS LUFTHAVN OSLO CITY SYD MOSSE HALLEN TRIOARKEN RYGGE STORSENTER M8 SENTRUMSOMRåDER i moss/rygge MELØS SYDSIDEN næringsfelt shoppingsenter idrett leve - bo - helse MOSS SENTRUM AMFI Lilleeng - Østfold Helsepark 7

8 Sentral beliggenhet og attraktive omgivelser. TRIOARKEN LOKALISERING 8 Lilleeng - Østfold Helsepark

9 Luftfoto mot Syd-Vest. Lilleeng - Østfold Helsepark 9

10 leve - bo - helse Kombinasjon av nybygg og totalrenovering av ærverdige industribygg. 10 Lilleeng - Østfold Helsepark

11 VAKTA SERVICEBOLIGER SYKEHJEM? BARNEHAGE LILLEENG ØSTFOLD HELSEARK ROSENVINGE ARK BOLIGARK TOR SØRNES LASS KANTINA VING-MUSEET FORUM MOSS BUSINESS CENTER OMSORGS - BOLIGER HOSICE? Navngiving Lilleeng - Østfold Helsepark 11

12 Moss sentrum Stadion adkomst boligområde Trioparken boligområde helsepark hovedinngang helsepark adkomst helsepark Ryggevn boliger Mulig trinn 2 adkomst bolig og helsepark næring handelspark handelspark adkomst næring og helsepark Varnavn Moss Lufthavn Rygge E6 kjøpesenter Situasjonsplan LILLEENG HELSEARK OVERSIKTSKART 1: Lilleeng - Østfold Helsepark

13 Takplan LILLEENG HELSEARK hovedinngang 4 etasjer Trioparken boligområde 1. etasje 10 etasjer helsetjenester og butikker sykehjem / bokollektiv seniorboliger butikker / cafè helsetjenester hoscpice 1. etasje velvære / helsetjenester 1. etasje 1. etasje 3-5 etasjer helsetjenester 3-5 etasjer 3 etasjer 2. og 3. etasje 2. og 3. etasje 3-5 etasjer Trinn 2 3 etasjer helsetjenester 1. etasje tannhelsetjeneste omsorgsboliger etasje næring 1-2 etasjer N TAKLAN 1:1000 Lilleeng - Østfold Helsepark 13

14 HELSEARK KONSETET Et ønsket spekter av tjenester: Operasjonsklinikk Spesialistbehandling/poliklinikker Allmenn medisinsk veiledning/konsultasjon Tannhelse Fysikalsk klinikk leie og omsorg Rehabilitering Forebyggende ytelser, Ernæring og Livsstil sykologi og psykiatri Komplementære (alternative) helsetjenester Fysisk treningstilbud Bedrifts helsetjeneste Kroppspleie, velvære- og nytelsestjenester Kiosk, Apotek, Helsekost, Blomst og produktsalg Kafé og bydelsmiljø Barnehage 14 Lilleeng - Østfold Helsepark

15 Alle aldersgrupper Vi vil tilstrebe å ha relevante tilbud til alle aldersgrupper innenfor et bredt spekter av helsetjenester. Faglig kvalitet og utvikling er viktig for både troverdigheten og helseparkens utviklings muligheter. Helseparkens tjenesteytere skal være ledende innen sitt respektive fagfelt og holde en moderne profil og høyt anerkjent standard. Virksomhetene skal ha en fremtidsrettet holdning og etterstrebe en videreutvikling av sin kompetanse og sine tjeneste tilbud alene og i samarbeid. Brukerdialog og delaktighet Samhandling gjennom en brukerorientert profil er en grunn leggende idè. asienter og brukere vil i økende grad være drivkraften i inno vativ påvirkning på tjenester og formidlingen av disse også i helse sektorens samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner blir sentralt. Vi anbefaler at fellesskapet bør tilrettelegge for dette så langt det er hensiktsmessig, men vi gir også rom for at enkelte av virksomhetene i helseparken kun i liten grad har behov for å delta i felles aktiviteter, systemer og tilbud. Helseteknologisk Vi ønsker at Helseparkens aktører skal anvende nyeste tilgjengelige teknologi. Interiørmiljøet Vi skal skape et trivselsmiljø for pasienter, brukere og kunder i fellesarealer og konsultasjonsrom og gjennom felles symbolbruk skape et intiutivt og gjenkjennelig bevegelsesmønster i senteret. Rennende vann skal være et sentralt miljøelement som symbol på liv, friskhet og aktivitet. Sol, lys, farger, visuell humor og kunst er andre elementer som vil bli tatt i bruk i fellesområdene. Felles profilering og markedsaktiviteter vil bli organisert for å synliggjøre våre leietakeres tjenester og tydeliggjøre deres kompe tanse på en måte som vil være vanskelig for den enkelte virksomhet å oppnå alene. Omfanget av markedsføring vil være gjenstand for nærmere diskusjon med leietakerne i fellesskap. leve - bo - helse Lilleeng - Østfold Helsepark 15

16 LEIETAKERNES UTBYTTE Faglig Det er en løpende tilflyt av ny medisinsk kunnskap og erfaringsinnsikt på mange spesialområder innen behandlende og forebyggende tjenester. Gjennom tverrfaglig kontakt og samarbeid mener vi at egenutviklingen og tjeneste kvaliteten vil tjene på å være lokalisert sammen i et slikt ledende senter og faglig miljø. Administrativt For mange vil det være mer effektivt og en arbeidsmessig lettelse å kunne samarbeide om en rekke administrative oppgaver gjennom en frivillig fellestjeneste i senteret fremfor å besørge dette selv. Dette kan være alt fra IT, resepsjon, strøm og renhold til sekretær-tjenester og vakthold. Øke salget av sine tjenester For aktører som har ledig kapasitet eller ønske om ekspansjon vil Helseparkens aktivi teter både innad og utad bidra til vekst. Vi ser for oss samarbeidsprosjekter mellom komplementære tilbydere innen markedsaktiviteter og informasjonsarbeid. Arbeidsmiljø Vi tror det vil virke stimulerende på de ulike virksomhetenes medarbeidere å arbeide i Helseparken. Både de tverrfaglige kollegiale kontakter og det fysiske trivselsmiljø vil understøtte dette og sikre at leietakerne tiltrekker seg den høyeste kompetanse innen medisin, sykepleie og annet personale. Fremtidsrettet Et økende antall personer vil befinne seg i aldersgrupper som blir mer etterspørselsbevisste og behandlingstrengende. Dette vil fremtvinge en stadig mer behovsdrevet innovasjon. Vi ønsker at Helseparken skal være blant de miljøer som bestreber seg på å være lengst mulig fremme blant tjenestetilbydere. leve - bo - helse 16 Lilleeng - Østfold Helsepark

17 Brukernes opplevelser Tilgjengeligheten Alt på ett sted, rasjonell tidsbruk, vite hvor en kan finne ulike tjenester, økt oversiktlighet på alternativer, god parkering og sentralt med hensyn til andre ærend. Et helsetorg med stor valgfrihet skal oppleves gjennom omfanget av tjenesteytere, en lavere terskel for å ta kontakt eller prøve noe nytt sammen med synliggjøring av tilbud man ikke kjente til. Helhetsopplevelsen med preg av liv og vitalitet Helseparken vil være et dynamisk sted med puls og gjennomfart, periodevise aktiviteter og arenaer for demonstrasjon av nye hjelpemidler. I tillegg til rene helsetjenester skal parken by på muligheter for avslapning og rekrasjon gjennom eget spasenter, kafè, et lite industri museum og mye mye mer. God generell og medisinsk helse info De ulike helsevirksomhetene vil selv bidra med god bruker informasjon og veiledning. I tillegg vil vi vurdere: - åpne informasjonsmøter - nettsider - popularisert helseveiledning i fellesarealene - brukerinfo/nyheter tilsendt personlige mailadresser (skape et stort felles marked) - produktdemonstrasjoner i fellesarealene - en årlig mini helsemesse osv. Moderne For mange vil Helseparken representere et friskt pust innenfor en sektor som ofte blir oppfattet litt steril og tradisjonell. I tillegg vil brukerene erfare at vi skal være tidlig ute med å informere om nyheter innenfor behandling og helseprodukter. Lilleeng - Østfold Helsepark 17

18 LOKALENE Illustrasjonsbilder Illustrasjonsbilde 18 Lilleeng - Østfold Helsepark Spa-avdeling til felles bruk/henvisning av lege og annet helsepersonell, og/eller direkte bruk av publikum separat eller i forbindelse med treningssenteret.

19 Innvendig glassgate binder sammen virksomhetene og skaper et behagelig klima og enkel adkomst for å oppsøke alle typer helsetjenester. Evt. felles informasjonsdesk og andre fellesfunksjoner. Lilleeng - Østfold Helsepark 19

20 Boenheter 420 m2 Foyer 400 m2 Blomster 90 m2 Kiosk Blomst 235 m2 Info Tekn. 70 m2 Apotek 170 m2 Legevakt 220 m2 Stand Showroom Barnelege 401 m2 Stue/ kjøk. Admin 140 m2 Resepsjon 160 m2 Felles foye/fellesstue 160 m2 Hårpleie 120 m2 Øyeklinikk 220 m2 Stue/ kjøk. Kirurgisk poliklinikk 524 m2 Felles hage Hospice 470 m2 Lager hjelpemidler 586 m2 Stue/ kjøk m2 Lunge poliklinikk 492 m2 Teknisk Vingmuseet 150 m2 70 m2 Kultur Café 390 m2 Butikk 80 m2 Avd. 8 boenheter m/ fellesrom Seniorboliger Resepsjon/info Inngang klinikker 290 m2 Konferansesenter 407 m2 2 Fasade Nord Tekn. 85 m2 Avd. 8 boenheter m/ fellesrom 1. etg. Trening m2 Bedriftshelsetjeneste 431 m2 Omsorgsboliger 634 m2 Klatrevegg Trening Barn/unge Akupunktur Barnepass 169 m2 Omsorgsboliger Omsorgsboliger 288 m2 418 m2 Fysikalsk institutt 569 m2 Barnehage Næring 795 m2 701 m Næring 150 m Kiropraktikk Fysioterapi Basseng/Spa 1250 m2 Naturtomt HELSEARK 20LILLEENGLilleeng - Østfold Helsepark Uteområde barnehage LAN 1.ETASJE 1:1000 N

21 Boenheter 420 m2 Avd. 8 boenheter m/ fellesrom Boenheter Seniorboliger 400 m2 Stue/ kjøk. Admin 144 m2 Stue/ kjøk. Stue/ kjøk. Kontor 141 m2 Avd. 8 boenheter m/ fellesrom 2. etg. 312 m2 630 m2 Kontor 156 m2 Stue/ kjøk. Hospice Stue/ kjøk. Hospice 520 m m korridor gjennomgang 810 m2 tekn Legesenter 619 m tekn Tannhelsetjeneste Omsorg/ungdom 634 m2 Omsorg/ungdom 418 m2 Omsorg/ungdom 288 m2 Kontor 466 m2 Takterrasse Åpent ned N LILLEENG HELSEARK LAN 2.ETASJE 1:1000 Lilleeng - Østfold Helsepark 21

22 3. etg. 420 m2 Stue/ kjøk. Seniorboliger 400 m2 Stue/ kjøk. Takterrasse 480 m2 Stue/ kjøk. Fellesstue Kontor 140 m2 Boenheter 570 m2 Kontor 160 m2 Stue/ kjøk. Hospice 520 m m2 Teknisk 85 m2 Utgang takterrasse Fellesrom Tannlegesenter Kontor hjelpemidler 493 m2 900 Lager 115 m2 618 m2 Utgang takterrasse Omsorgsboliger 634 m2 Omsorgsboliger 420 m2 Omsorgsboliger 290 m2 Takterrasse N 22 Lilleeng - Østfold Helsepark LILLEENG HELSEARK LAN 3.ETASJE 1:1000

23 en unik møteplass MED en helhet tilpasset MORGENDAGENS behov Lilleeng - Østfold Helsepark 23

24 KONTAKT Du treffer oss her: Skofabrikken Varnaveien 30B Ra be kkg at D aglig l ed er VARNAVEIEN Finn Grønseth Varnaveien 30 B 1523 Moss Mob Epost : Sydsiden Handelspark a Skofabrikken Lilleeng Moss Helsepark Ry gg ev ei en Rygge Storsenter Ø vrig e ko n taktp er s o n er : L ei e - o g av tal eme ssig ansvarlig e : Casper Mathiesen, Atrium CBRE Mob Epost : John O. Solberg, Atrium CBRE Mob Epost : 24 Lilleeng - Østfold Helsepark Hels ep arkens b y g gh erre /ei er LOGO - Enata Eiendom Farger antone: antone 633 antone Black Farger CMYK: 100% cyan, 10% yellow, 25% black 100% Black Enata Eiendom AS v/espen Klevmark Mob Epost :

25 Fremdriftsplan 2012 Vinter /vår Ervervet eiendommen Høst Utviklet et foreløpig helsesenterkonsept og bygningsplan 2013 Vinter /vår Mulighetsstudie (bygningsmasse) Offentlig områderegulering Dialog med offentlige helse myndigheter om deres arealbehov Starte dialog med private tjenesteytere om samarbeid og deltakelse i Helseparken Høst Bygningsmessig skisse prosjekt De første avtaler med offentlige myndigheter Leieavtaler med viktige private aktørene 2014 Vinter /vår Detaljregulering Forprosjekt rammesøknad Detalj prosjektering Avtaler for flere offentlige tjenester Leieavtaler for flere private aktører Byggestart nybygg helse Høst TrioVing har flyttet ut og byggestart for ombygging har startet opp 2015 Vinter /vår Åpning av legesentre og klinikker Innflytting av private helsetjenester Høst Innflytting av private helsetjenester 2016 Vinter /vår Åpning av omsorgsboliger og seniorsenter 2016/2017 Høst Åpning av sykehjem Lilleeng - Østfold Helsepark 25

26 velkommen

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester

VEDLEGG 2. Samlokalisering av helsetjenester VEDLEGG 2 Samlokalisering av helsetjenester UTREDNING SAMLOKALISERING AV HELSETJENESTER I OPPDAL KOMMUNE Leidulf Skarbø, Arne Opdahl, Inga Snøve, Ellinor Larsdotter Svisdal og Frøydis Lindstrøm 07.04.2014

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samlokaliseringsmodell

Samlokaliseringsmodell Samlokaliseringsmodell -Samfunnshotellet som utleier «Det skjer kun om vi lykkes med å utvikle en helsetjeneste preget av kvalitet, god ledelse og vilje til å samhandle uten for mye revirtenking og med

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Trivsel i sentrum BYGGET FOR MULIGHETER SIDE 04 FREMTIDENS BOLIGER SIDE 06 GRØNN BALKONGGLEDE SIDE 20. Et sted å leve, et sted å bo

Trivsel i sentrum BYGGET FOR MULIGHETER SIDE 04 FREMTIDENS BOLIGER SIDE 06 GRØNN BALKONGGLEDE SIDE 20. Et sted å leve, et sted å bo Trivsel i sentrum BYGGET FOR MULIGHETER SIDE 04 FREMTIDENS BOLIGER SIDE 06 GRØNN BALKONGGLEDE SIDE 20 Et sted å leve, et sted å bo Innhold Leder Innhold Fremtidens bokonsept i sentrum Sunn livsstil på

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Potensielle produkter, marked, virksomhetsidé og profil for en samlokalisert helseklynge på Evjemoen Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan

Søndre Land. Situasjonsanalyse. omdømmestrategi og tiltaksplan Søndre Land Situasjonsanalyse omdømmestrategi og tiltaksplan Innledning Omdømmearbeidet i Søndre Land er del av «Opptur Søndre Land» med et overordnet mål om å bidra til befolkningsvekst og økt næringsutviklingen

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem

Rom for trygghet og omsorg. Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem 1 2 Forord:.....................................................................2

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer