l e v e - b o - h e l s e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l e v e - b o - h e l s e"

Transkript

1 leve - bo - helse TRIOARKEN MILJØSKISSE FUGLEERSEKTIV

2 VI SØKER DE BESTE I HVER SEKTOR TIL ØSTFOLDS STØRSTE HELSEARK Legevakt - Kirurgi - Spesialister - Fysioterapi - sykologi Ernæring - Velvære - Rehabilitering - Trening - Spa m 2 innendørs helsepark Sentral glassgate med tilgang til alle tjenester Romslig gratis kundeparkering Nydelig opparbeidet park 200m fra buss, 200m fra Rygge Storsenter 2 min. fra E6,10 min. fra flyplass Fremtidens helsesenter Kostnadseffektive fellestjenester Kun én aktør fra hver helsebransje Kursrom, takterrasser og kantine/kafé Apotek, Kiosk, Helsekost Et sted pasientene vil trives Tenk nytt og bli med i fellesskapet! Er du interessert i å se og høre idéene våre? Ta kontakt: Finn Grønseth Lilleeng Helsepark Daglig leder Mob Epost : Casper Mathiesen Atrium CBRE Rådgiver utleie Mob Epost : Opptil kvm Innflytting fra 2015 Utbygger: Enata Eiendom AS Lilleeng_A4_helside.indd :57

3 OSLOFJORDENS STØRSTE HELSE- OG OMSORGSARK leve - bo - helse

4 VISJON FOR ARKEN SOM NY BYDEL Skape en fremtidsrettet bydel for mennesker i ulike faser av livet med godt tilpassede boliger, omfattende helse- og behandlingstilbud, handel- og servicetilbud, førsteklasses kommunikasjon, mange arbeidsplasser og kultur- og fritidsaktiviteter, som samlet kan skape et unikt livsmiljø og høste nasjonal anerkjennelse. B O - Familieboliger - Seniorboliger - Omsorgsboliger - Utleieboliger Hoveddrivere: å det private plan: Enkle, trygge og funksjonelle bomiljø for alle aldersgrupper med nærhet til tjenestetilbud, hvor både urbanitet og tilgang til grøntarealer kombineres. Eldre mennesker er alt fra høyst vitale til pleietrengende, med stadig større vilje og evne til å finansiere egne behov i private løsninger. å det offentlige plan: Befolkningsvekst, med et strekt økende antall eldre. Samhandlingsreform som har overført store helse oppgaver til kommunal sektor og som sliter med å oppfylle målene satt av sentrale myndigheter. Veksten i helsebehovet motiverer for ny-tenkning og fremtidsrettede løsninger for å optimalisere ressursbruken. LEVE - Barnehage - Ballbinger/lekeplass - Kafe, Treningsenter og Spa - Handel og service-tjenester ROSENVINGE BOLIGARK OG LILLEENG HELSEARK Ny bydel med grønne lunger og historisk sus HELSE - Rehabiliteringstjenster - rivat sykehus/ Operasjonsklinikk - Legesenter og spesialisttjenester - leie- og omsorgstjenester - Fysikalsinstitutt - Tannhelse HELSEARKEN på 60 mål vil bidra til gode løsninger for Mosseregionen og hele Østfold forøvrig. Her skal det skapes et helt nytt konsept hvor liv og helse forenes i et bane brytende format. 4 Lilleeng - Østfold Helsepark

5 KONSET FOR HELSEARKEN BAKGRUNN Lilleeng Helspark med sin beliggenhet og størrelse tilbyr en størrelse som egner seg, i kombinasjon med de andre elementene, til å skape et brukervennlig og annerledes helsesenter. Helsesektoren er blant noen få tjenesteytende tilbydere som i begrenset grad har samlet seg i brukersentrerte lokaler. Det kan tilrettelegges for en frivillig benyttelse av administrative fellestjenester for å bidra til økt tjenesteeffektivitet og brukertilfredshet. Det blir mer å hente når det gjelder å skape en bedre pasient-/bruker-/kundeflyt gjennom gode samlokaliserings- og samarbeidsløsninger. Brukerne og samfunnet generelt vil i stigende grad etterspørre slike løsninger som nå etableres i Moss. KONSET Komplett: Under ett tak: Moderne: Effektivt: Arena: Verdiøkning: Samle et mest mulig komplett tilbud av offentlig, privat og ideelt helse-, pleieog omsorgstilbud i tillegg alternativ behandling, velværeytelser og salg av helseprodukter. Lokalisert i kvm (eller mer) på Trio ving tomten i Moss. ositivt og beroligende innvendig miljø av høy klasse. Felles foajé, mottak, gangarealer, servicetilbud, og andre felles fasiliteter som skaper en kostnadseffektiv drift. En felles arena for ledende aktører innen hver faggruppe hvor pasientsamarbeid og felles markedskommunikasjon supplerer fagvirksomheten og danner grunnlaget for fremtidsrettet behandling og høy brukeropplevelse. Et nyskapende helhetstilbud som vil være verdiøkende for alle som deltar i tiltaket. BRUKERFordeLER Tilgjengelighet (transportmessig, tidsbruk, oversiktlighet og tilgang til bred medisinsk kunnskap) Tilbudsbredde (en sjelden bredde i tjenester og aktivitetstilbud) Trygghet (høy faglig standard, god brukerinfo og veiledning) Trivsel (et annerledes helsekonsept, spennende fellesarealer, dedikert helsepersonell) Nytenkning (ambisjonen om fornyelser i tjenester, organisering og behovsdrevet innovasjon) Lilleeng - Østfold Helsepark 5

6 BELIGGENHET HvorFor ETABLere SEG I MOSSEREGioNEN: Unik infrastruktur (flyplass, ferge, tog, havn og E6) 10 min til flyplassen 20 min til det nye sykehuset i Østfold 40 min til Oslo, 30 min til Vestfold God tilgang på kvalifisert arbeidskraft endleravstand for svensk arbeidskraft Meget gode bokvaliteter og levekår, med fjorden og havet, Jeløya, Vansjø og ingen mosselukt! Innenfor en radius på 60 km lever og arbeider mer enn 1,8 millioner mennesker 6 Lilleeng - Østfold Helsepark

7 MOSSE ORTEN SOLGÅRD SKOG E6 ÅRVOLL SKOG MOSS LUFTHAVN OSLO CITY SYD MOSSE HALLEN TRIOARKEN RYGGE STORSENTER M8 SENTRUMSOMRåDER i moss/rygge MELØS SYDSIDEN næringsfelt shoppingsenter idrett leve - bo - helse MOSS SENTRUM AMFI Lilleeng - Østfold Helsepark 7

8 Sentral beliggenhet og attraktive omgivelser. TRIOARKEN LOKALISERING 8 Lilleeng - Østfold Helsepark

9 Luftfoto mot Syd-Vest. Lilleeng - Østfold Helsepark 9

10 leve - bo - helse Kombinasjon av nybygg og totalrenovering av ærverdige industribygg. 10 Lilleeng - Østfold Helsepark

11 VAKTA SERVICEBOLIGER SYKEHJEM? BARNEHAGE LILLEENG ØSTFOLD HELSEARK ROSENVINGE ARK BOLIGARK TOR SØRNES LASS KANTINA VING-MUSEET FORUM MOSS BUSINESS CENTER OMSORGS - BOLIGER HOSICE? Navngiving Lilleeng - Østfold Helsepark 11

12 Moss sentrum Stadion adkomst boligområde Trioparken boligområde helsepark hovedinngang helsepark adkomst helsepark Ryggevn boliger Mulig trinn 2 adkomst bolig og helsepark næring handelspark handelspark adkomst næring og helsepark Varnavn Moss Lufthavn Rygge E6 kjøpesenter Situasjonsplan LILLEENG HELSEARK OVERSIKTSKART 1: Lilleeng - Østfold Helsepark

13 Takplan LILLEENG HELSEARK hovedinngang 4 etasjer Trioparken boligområde 1. etasje 10 etasjer helsetjenester og butikker sykehjem / bokollektiv seniorboliger butikker / cafè helsetjenester hoscpice 1. etasje velvære / helsetjenester 1. etasje 1. etasje 3-5 etasjer helsetjenester 3-5 etasjer 3 etasjer 2. og 3. etasje 2. og 3. etasje 3-5 etasjer Trinn 2 3 etasjer helsetjenester 1. etasje tannhelsetjeneste omsorgsboliger etasje næring 1-2 etasjer N TAKLAN 1:1000 Lilleeng - Østfold Helsepark 13

14 HELSEARK KONSETET Et ønsket spekter av tjenester: Operasjonsklinikk Spesialistbehandling/poliklinikker Allmenn medisinsk veiledning/konsultasjon Tannhelse Fysikalsk klinikk leie og omsorg Rehabilitering Forebyggende ytelser, Ernæring og Livsstil sykologi og psykiatri Komplementære (alternative) helsetjenester Fysisk treningstilbud Bedrifts helsetjeneste Kroppspleie, velvære- og nytelsestjenester Kiosk, Apotek, Helsekost, Blomst og produktsalg Kafé og bydelsmiljø Barnehage 14 Lilleeng - Østfold Helsepark

15 Alle aldersgrupper Vi vil tilstrebe å ha relevante tilbud til alle aldersgrupper innenfor et bredt spekter av helsetjenester. Faglig kvalitet og utvikling er viktig for både troverdigheten og helseparkens utviklings muligheter. Helseparkens tjenesteytere skal være ledende innen sitt respektive fagfelt og holde en moderne profil og høyt anerkjent standard. Virksomhetene skal ha en fremtidsrettet holdning og etterstrebe en videreutvikling av sin kompetanse og sine tjeneste tilbud alene og i samarbeid. Brukerdialog og delaktighet Samhandling gjennom en brukerorientert profil er en grunn leggende idè. asienter og brukere vil i økende grad være drivkraften i inno vativ påvirkning på tjenester og formidlingen av disse også i helse sektorens samarbeid med pasient- og brukerorganisasjoner blir sentralt. Vi anbefaler at fellesskapet bør tilrettelegge for dette så langt det er hensiktsmessig, men vi gir også rom for at enkelte av virksomhetene i helseparken kun i liten grad har behov for å delta i felles aktiviteter, systemer og tilbud. Helseteknologisk Vi ønsker at Helseparkens aktører skal anvende nyeste tilgjengelige teknologi. Interiørmiljøet Vi skal skape et trivselsmiljø for pasienter, brukere og kunder i fellesarealer og konsultasjonsrom og gjennom felles symbolbruk skape et intiutivt og gjenkjennelig bevegelsesmønster i senteret. Rennende vann skal være et sentralt miljøelement som symbol på liv, friskhet og aktivitet. Sol, lys, farger, visuell humor og kunst er andre elementer som vil bli tatt i bruk i fellesområdene. Felles profilering og markedsaktiviteter vil bli organisert for å synliggjøre våre leietakeres tjenester og tydeliggjøre deres kompe tanse på en måte som vil være vanskelig for den enkelte virksomhet å oppnå alene. Omfanget av markedsføring vil være gjenstand for nærmere diskusjon med leietakerne i fellesskap. leve - bo - helse Lilleeng - Østfold Helsepark 15

16 LEIETAKERNES UTBYTTE Faglig Det er en løpende tilflyt av ny medisinsk kunnskap og erfaringsinnsikt på mange spesialområder innen behandlende og forebyggende tjenester. Gjennom tverrfaglig kontakt og samarbeid mener vi at egenutviklingen og tjeneste kvaliteten vil tjene på å være lokalisert sammen i et slikt ledende senter og faglig miljø. Administrativt For mange vil det være mer effektivt og en arbeidsmessig lettelse å kunne samarbeide om en rekke administrative oppgaver gjennom en frivillig fellestjeneste i senteret fremfor å besørge dette selv. Dette kan være alt fra IT, resepsjon, strøm og renhold til sekretær-tjenester og vakthold. Øke salget av sine tjenester For aktører som har ledig kapasitet eller ønske om ekspansjon vil Helseparkens aktivi teter både innad og utad bidra til vekst. Vi ser for oss samarbeidsprosjekter mellom komplementære tilbydere innen markedsaktiviteter og informasjonsarbeid. Arbeidsmiljø Vi tror det vil virke stimulerende på de ulike virksomhetenes medarbeidere å arbeide i Helseparken. Både de tverrfaglige kollegiale kontakter og det fysiske trivselsmiljø vil understøtte dette og sikre at leietakerne tiltrekker seg den høyeste kompetanse innen medisin, sykepleie og annet personale. Fremtidsrettet Et økende antall personer vil befinne seg i aldersgrupper som blir mer etterspørselsbevisste og behandlingstrengende. Dette vil fremtvinge en stadig mer behovsdrevet innovasjon. Vi ønsker at Helseparken skal være blant de miljøer som bestreber seg på å være lengst mulig fremme blant tjenestetilbydere. leve - bo - helse 16 Lilleeng - Østfold Helsepark

17 Brukernes opplevelser Tilgjengeligheten Alt på ett sted, rasjonell tidsbruk, vite hvor en kan finne ulike tjenester, økt oversiktlighet på alternativer, god parkering og sentralt med hensyn til andre ærend. Et helsetorg med stor valgfrihet skal oppleves gjennom omfanget av tjenesteytere, en lavere terskel for å ta kontakt eller prøve noe nytt sammen med synliggjøring av tilbud man ikke kjente til. Helhetsopplevelsen med preg av liv og vitalitet Helseparken vil være et dynamisk sted med puls og gjennomfart, periodevise aktiviteter og arenaer for demonstrasjon av nye hjelpemidler. I tillegg til rene helsetjenester skal parken by på muligheter for avslapning og rekrasjon gjennom eget spasenter, kafè, et lite industri museum og mye mye mer. God generell og medisinsk helse info De ulike helsevirksomhetene vil selv bidra med god bruker informasjon og veiledning. I tillegg vil vi vurdere: - åpne informasjonsmøter - nettsider - popularisert helseveiledning i fellesarealene - brukerinfo/nyheter tilsendt personlige mailadresser (skape et stort felles marked) - produktdemonstrasjoner i fellesarealene - en årlig mini helsemesse osv. Moderne For mange vil Helseparken representere et friskt pust innenfor en sektor som ofte blir oppfattet litt steril og tradisjonell. I tillegg vil brukerene erfare at vi skal være tidlig ute med å informere om nyheter innenfor behandling og helseprodukter. Lilleeng - Østfold Helsepark 17

18 LOKALENE Illustrasjonsbilder Illustrasjonsbilde 18 Lilleeng - Østfold Helsepark Spa-avdeling til felles bruk/henvisning av lege og annet helsepersonell, og/eller direkte bruk av publikum separat eller i forbindelse med treningssenteret.

19 Innvendig glassgate binder sammen virksomhetene og skaper et behagelig klima og enkel adkomst for å oppsøke alle typer helsetjenester. Evt. felles informasjonsdesk og andre fellesfunksjoner. Lilleeng - Østfold Helsepark 19

20 Boenheter 420 m2 Foyer 400 m2 Blomster 90 m2 Kiosk Blomst 235 m2 Info Tekn. 70 m2 Apotek 170 m2 Legevakt 220 m2 Stand Showroom Barnelege 401 m2 Stue/ kjøk. Admin 140 m2 Resepsjon 160 m2 Felles foye/fellesstue 160 m2 Hårpleie 120 m2 Øyeklinikk 220 m2 Stue/ kjøk. Kirurgisk poliklinikk 524 m2 Felles hage Hospice 470 m2 Lager hjelpemidler 586 m2 Stue/ kjøk m2 Lunge poliklinikk 492 m2 Teknisk Vingmuseet 150 m2 70 m2 Kultur Café 390 m2 Butikk 80 m2 Avd. 8 boenheter m/ fellesrom Seniorboliger Resepsjon/info Inngang klinikker 290 m2 Konferansesenter 407 m2 2 Fasade Nord Tekn. 85 m2 Avd. 8 boenheter m/ fellesrom 1. etg. Trening m2 Bedriftshelsetjeneste 431 m2 Omsorgsboliger 634 m2 Klatrevegg Trening Barn/unge Akupunktur Barnepass 169 m2 Omsorgsboliger Omsorgsboliger 288 m2 418 m2 Fysikalsk institutt 569 m2 Barnehage Næring 795 m2 701 m Næring 150 m Kiropraktikk Fysioterapi Basseng/Spa 1250 m2 Naturtomt HELSEARK 20LILLEENGLilleeng - Østfold Helsepark Uteområde barnehage LAN 1.ETASJE 1:1000 N

21 Boenheter 420 m2 Avd. 8 boenheter m/ fellesrom Boenheter Seniorboliger 400 m2 Stue/ kjøk. Admin 144 m2 Stue/ kjøk. Stue/ kjøk. Kontor 141 m2 Avd. 8 boenheter m/ fellesrom 2. etg. 312 m2 630 m2 Kontor 156 m2 Stue/ kjøk. Hospice Stue/ kjøk. Hospice 520 m m korridor gjennomgang 810 m2 tekn Legesenter 619 m tekn Tannhelsetjeneste Omsorg/ungdom 634 m2 Omsorg/ungdom 418 m2 Omsorg/ungdom 288 m2 Kontor 466 m2 Takterrasse Åpent ned N LILLEENG HELSEARK LAN 2.ETASJE 1:1000 Lilleeng - Østfold Helsepark 21

22 3. etg. 420 m2 Stue/ kjøk. Seniorboliger 400 m2 Stue/ kjøk. Takterrasse 480 m2 Stue/ kjøk. Fellesstue Kontor 140 m2 Boenheter 570 m2 Kontor 160 m2 Stue/ kjøk. Hospice 520 m m2 Teknisk 85 m2 Utgang takterrasse Fellesrom Tannlegesenter Kontor hjelpemidler 493 m2 900 Lager 115 m2 618 m2 Utgang takterrasse Omsorgsboliger 634 m2 Omsorgsboliger 420 m2 Omsorgsboliger 290 m2 Takterrasse N 22 Lilleeng - Østfold Helsepark LILLEENG HELSEARK LAN 3.ETASJE 1:1000

23 en unik møteplass MED en helhet tilpasset MORGENDAGENS behov Lilleeng - Østfold Helsepark 23

24 KONTAKT Du treffer oss her: Skofabrikken Varnaveien 30B Ra be kkg at D aglig l ed er VARNAVEIEN Finn Grønseth Varnaveien 30 B 1523 Moss Mob Epost : Sydsiden Handelspark a Skofabrikken Lilleeng Moss Helsepark Ry gg ev ei en Rygge Storsenter Ø vrig e ko n taktp er s o n er : L ei e - o g av tal eme ssig ansvarlig e : Casper Mathiesen, Atrium CBRE Mob Epost : John O. Solberg, Atrium CBRE Mob Epost : 24 Lilleeng - Østfold Helsepark Hels ep arkens b y g gh erre /ei er LOGO - Enata Eiendom Farger antone: antone 633 antone Black Farger CMYK: 100% cyan, 10% yellow, 25% black 100% Black Enata Eiendom AS v/espen Klevmark Mob Epost :

25 Fremdriftsplan 2012 Vinter /vår Ervervet eiendommen Høst Utviklet et foreløpig helsesenterkonsept og bygningsplan 2013 Vinter /vår Mulighetsstudie (bygningsmasse) Offentlig områderegulering Dialog med offentlige helse myndigheter om deres arealbehov Starte dialog med private tjenesteytere om samarbeid og deltakelse i Helseparken Høst Bygningsmessig skisse prosjekt De første avtaler med offentlige myndigheter Leieavtaler med viktige private aktørene 2014 Vinter /vår Detaljregulering Forprosjekt rammesøknad Detalj prosjektering Avtaler for flere offentlige tjenester Leieavtaler for flere private aktører Byggestart nybygg helse Høst TrioVing har flyttet ut og byggestart for ombygging har startet opp 2015 Vinter /vår Åpning av legesentre og klinikker Innflytting av private helsetjenester Høst Innflytting av private helsetjenester 2016 Vinter /vår Åpning av omsorgsboliger og seniorsenter 2016/2017 Høst Åpning av sykehjem Lilleeng - Østfold Helsepark 25

26 velkommen

MOSSEREGION- KONFERANSEN 2013. ENATA EIENDOM AS Espen Klevmark 23.10.2013

MOSSEREGION- KONFERANSEN 2013. ENATA EIENDOM AS Espen Klevmark 23.10.2013 MOSSEREGION- KONFERANSEN 2013 ENATA EIENDOM AS Espen Klevmark 23.10.2013 MOSSEREGIONENS SENTRALE BYOMRÅDE VANSJØ MOSSEPORTEN SOLGÅRD SKOG ÅRVOLL SKOG VANSJØ BYDEL HØYDEN VANSJØ RYGGE STORSENTER ØREJORDET

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie.

FOR UTLEIE. Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. FOR UTLEIE Vi har totalt ca 877 kvm kontorlokaler tilgjengelig for utleie. Kontorene kan leies ut møblert eller umøblert. Lokalene kan tilpasses leietakerens ønsker og behov. Fasiliteter Romslige, lyse

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Stjørdals nye høydepunkt

Stjørdals nye høydepunkt Stjørdals nye høydepunkt 23 SOLRIKE LEILIGHETER, MIDT I SENTRUM KJØPMANNSGATA 7 - PARKVEIEN 1 BYENS NYE HØYDEPUNKT Kjøpmannsgata 7 har siden 1902, da Herstad-søstrene bygde på eiendommen, vært brukt til

Detaljer

Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no

Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no Skedsmo Senter - Furuveien 1-2020 Skedsmokorset - www.skedsmosenter.no Status Skedsmo Senter ligger på Skedsmokorset, rett etter avkjøringen fra E6. Skedsmo Senter ble påbegynt midt på 1980 tallet. Samfunnshuset,

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg

RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg RIGE NÆRINGSPARK - Et fremtidsrettet kontorbygg VISJON: RIGE NÆRINGSPARK SKAL VÆRE ET FREMTIDSRETTET KONTORBYGG FOR BEDRIFTER INNEN BYGG, ANLEGG OG INFRASTRUKTUR! 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 4-5 AREALER I RIGE

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER FINN DIN BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER, MEN LIKEVEL SENTRALT I SELBU. 6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER I dette rolige og familievennlige området i Innbygda har du gangavstand til det aller meste. Her bygges

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Kontorplass med kort vei til samarbeid og business!

Herøya Industripark, Porsgrunn. Kontorplass med kort vei til samarbeid og business! Herøya Industripark, Porsgrunn Kontorplass med kort vei til samarbeid og business! Adresse: Herøya Industripark, Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn BTA: Fra 15 m 2 til 2000-3000 m 2 Priser: Tilbud etter avtale

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Nordre Fokserød 14 / Området Horten 30 min. E18 Klar for take-off? Porsgrunn 30 min. Larvik 18 min. Tønsberg sentrum 20 min.

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem

Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle leverandører

Detaljer

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25

04-05 06-07 08-09 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 HOFFSVEIEN 17 2016 04-05 06-07 08-09 10 11 12-13 14-15 16-21 22-23 24-25 Visjon Porten til Hoff/Skøyen Beliggenhet og området Hoff/Skøyen i dag Byplangrep Skøyen Hoff/Skøyen i morgen Plan U Parkering,

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe

Verdalsvegen 45. 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Verdalsvegen 45 4 eneboliger på store tomter i Verdalen, Kleppe Her er en god plass dersom du lengter til strand og hav, samtidig som du ønsker kort vei til skole, barnehage, handel og andre viktige tilbud!

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

Velkommen til NY28 NY TID

Velkommen til NY28 NY TID Velkommen til NY28 NY TID NY28 det nye signalbygget i Nydalsveien 28 stammer fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei er uavhengig

Detaljer

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra:

Vollsveien 2A-B. Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 2744 kvm 194 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

OPPLYSNINGER ULLERN PANORAMA. UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS. Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.

OPPLYSNINGER ULLERN PANORAMA. UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS. Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom. LLERN ANORAMA OPPLYSNINGER UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.no Akershus Eiendom er landets ledende aktør innen rådgivning, utleie og

Detaljer

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus

INNHOLD. Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus POWERHOUSE kjørbo INNHOLD 7 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 Bli en del av løsningen Verdens første totalrehabiliterte plusshus Kart Om området Powerhouse Kjørbo Fellesfasiliteter Møbleringsforslag Powerhouse-alliansen

Detaljer

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Kontor. Kontakt. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 845 kvm 845 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Et signalbygg for fremtiden

Et signalbygg for fremtiden Et signalbygg for fremtiden Innhold INNHOLD 6 Eiendommen Lokalene 10 12 Skøyen Arealene 17 18 Plantegning Adkomst 26 28 Fellesfasiliteter Teknisk 29 30 Kontakt Gårdeier 31 3 Eiendommen 23 000 m 2 NYBYGG

Detaljer

Velkommen til herlige Hinnagaarden

Velkommen til herlige Hinnagaarden INEOEIENDOM.NO Velkommen til herlige Hinnagaarden Hinnagaarden består av sentrale og moderne leiligheter med fleksible løsninger. Hele 8 av 10 leiligheter inneholder en praktisk hybeldel, som du kan velge

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Eldre 10 år etter. 9. 10. september 2008. Solvår I. Wågø

Eldre 10 år etter. 9. 10. september 2008. Solvår I. Wågø Eldre 10 år etter 9. 10. september 2008 Solvår I. Wågø Eldre -10 år etter Et forskningsprosjekt om bokvalitet og hverdagsliv for eldre NBBL Husbanken Statens seniorråd: Eldre og bolig Trondheim 09. og

Detaljer

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet

Skadbergtunet B1, Sola. Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Skadbergtunet B1, Sola Store familieboliger med meget sentral beliggenhet Stavanger Visste du at Skadberg på Sola bare er 8 minutter unna - på sykkelsetet? Sola golfklubb Faktisk så er det aller meste

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K

Verksted, lager, produksjon og kontor. Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K Forus/SOLASPLITTEN: MULIGHETENES NÆRINGSPARK Verksted, lager, produksjon og kontor Beste beliggenhet 630 p-plasser N ÆRI NGSP A R K 2 Splitten Næringspark 3 regionens beste beliggenhet Er det mulig å jobbe

Detaljer

Stadionparken. Utleie Prospekt

Stadionparken. Utleie Prospekt Stadionparken Utleie Prospekt LEIETAKEROVERSIKT BYSENTER MED SJARM Fordeling basert på omsetning 2010 -stadionparken 5% Klær, sko og reiseffekter 21% Spesialbutikker 62% Mat og drikke 7% Hus og hjem 3%

Detaljer

24/7 Bygget. Nytt kontorbygg på Rossabø. Utleieprospekt

24/7 Bygget. Nytt kontorbygg på Rossabø. Utleieprospekt 24/7 Bygget Nytt kontorbygg på Rossabø Utleieprospekt 24/7 Bygget «Attraktive lokaler med genuin beliggenhet og hyggelige fasiliteter» I 2015 oppføres nytt kontorbygg ved rundkjøringen E134 og Spannavegen

Detaljer

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY

PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY PRESENTASJON 26.05.2015 MORTENSRUD DEMENSLANDSBY Generelt Det er tidligere utarbeidet en kommunedelplan for område Loftsrud Mortensrud med forslag til fremtidig utnyttelse av ulike felt. Analysen inngår

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Vollsveien 2B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Vollsveien 2B Vollsveien 2B Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 536 kvm 536 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Jonas Myhre 998 69 900 jm@akershuseiendom.no 2 Lyse og moderne kontorlokaler

Detaljer

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Botilbud for seniorer i Alta

Botilbud for seniorer i Alta Sluttrapport for skisseprosjekt Botilbud for seniorer i Alta 1 Innhold Bakgrunn... 3 Hovedmål... 3 Mål for skisseprosjektet... 3 Organisering og gjennomføring av skisseprosjektet... 3 Framtidsbildet...

Detaljer

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale

Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket. Vollsveien 2A-B. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Vollsveien 2A-B Vollsveien 2A-B Lyse og moderne kontorlokaler på Lysakerlokket Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: Kontakt Megler: Mobil: E-post: 1.932 kvm 103 kvm Etter avtale Jonas Myhre

Detaljer

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss?

Bystasjonen. Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss? Bystasjonen Snart åpner Bystasjonen. Hva kan vi vente oss? Bystasjonen i Sandnes Bystasjonen Sandnes 2 Visjon Bystasjonen skal være en positiv, moderne, aktiv og levende del av Sandnes sentrum. Et godt

Detaljer

Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet

Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet Fremtidens eldre og egenomsorg Fra tanke til virkelighet Hjemmeboende borgere og digital informasjonsdeling Flemming Bo Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Samfunnsregskapet Stillstand

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt.

Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. FORUS Officina Fremtidsrettet. Fleksibelt. Attraktivt. Åpen, energisk og nyskapende Stavanger-regionen har alltid orientert seg mot omverden. Folk her er kjent for pågangsmot og nytenking. Oljeog gassmiljøet

Detaljer

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1

RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 RAPPORT NYE AVLASTNINGSBOLIGER DEL 1 1 Innhold 1 Innledning.... 3 2 Arealbehov.... 3 3 Omdisponering av eksisterende bygningsmasse.... 3 Arealer i Hattfjelldal Omsorgssenter.... 4 Trygde-/omsorgsboliger....

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Ny tidsepoke for Porselensfabrikken...

Ny tidsepoke for Porselensfabrikken... Ny tidsepoke for Porselensfabrikken... Porselensfabrikken utvikles av: Historien Porsgrunds Porselænsfabrik ble grunnlagt i 1885 av skipsreder Johan Jeremiassen. Tyskeren Carl Maria Bauer ledet oppbyggingen

Detaljer

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler

TRONDHEIM SØR. Creto Megling AS. 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler TRONDHEIM SØR 2. etg butikklokaler og 3. etg. kontorlokaler Adresse: Ivar Lykkes Vei 10 Totalt areal: 2.etg. ca.1380 + 3. etg ca. 300 + 440 kvm BTA inkl. andel fellesareal. Byggeår: 2014/ 2015 Prisantydning:

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

MED NÆRHET TIL DET MESTE!

MED NÆRHET TIL DET MESTE! BYGG 1 O G 2 MED NÆRHET TIL DET MESTE! Gatu Park får en landlig og solrik beliggenhet på Halmstad i Rygge. Her er det planalgt seks bygg med tilsammen 150 selveierleiligheter, og er en del av en større

Detaljer

Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet

Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet Utviklingen av Terningen Arena Fra spenstig visjon til pulserende virkelighet Presentasjon på Landskonferansen for Bad, Park og Idrett Hamar - 10. juni 2015 Styreleder Eli Sætersmoen www.terningenarena.no

Detaljer

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER NORBYGATA No1 INNHOLD No1 God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 Kvaliteter og utforming 11 Inngangsparti 13 Situasjonsplan 15 Snitt og arealtabell 16 Planløsninger 19 Kontakt 28 OMRÅDET

Detaljer

Queenstown New Zeelands raskest voksende region!

Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Sterk gruvehistorie, byen etablert på slutten av 1800 tallet. 17 000 innbyggere opplevelses turismens vugge! Reiseliv utviklet siden 1950 Lange tradisjoner

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union.

MAGASINET. UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1. kontakt oss på tlf. 23 11 69 00 eller se www.union. UTLEIE April 2010 MAGASINET UNION Norsk næringsmegling - et av Norges ledende næringsmeglerforetak. Side 1 Kalbakken Kontorlokaler/ butikklokaler til leie Sentralt på Ensjø Kontorlokaler med 800 kvm lager

Detaljer

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter

næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter næringseiendom OASEN STORSENTER ENKELTKONTORER i kontorfellesskap med stor vestvendt terrasse - Oasen Kompetansesenter Beliggenhet Oasen Storsenter - Austbøveien 16, 5542 Karmsund Oasen Storsenter ligger

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

GULDBERGAUNET IDRETTSPARK

GULDBERGAUNET IDRETTSPARK FORPROSJEKT TEGNINGSHEFTE ILLUSTRASJON FRA SKISSEFASE SOM VISER IDRETTRKEN OG SAMMENHENGEN MED DEN NYE VIDEREGÅENDE SKOLEN OG BYEN. ILLUSTRASJON FRA FORPROSJEKTET, NY STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE. KONTEKST

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Utleie Prospekt. Stadionparken. Utleieprospekt Stadionparken 2010.indd 1 16.03.2010 22:02:12

Utleie Prospekt. Stadionparken. Utleieprospekt Stadionparken 2010.indd 1 16.03.2010 22:02:12 Utleie Prospekt Stadionparken Utleieprospekt Stadionparken 2010.indd 1 16.03.2010 22:02:12 BUTIKKMIKS Fordeling basert på omsetning 2009 5% Klær sko og reiseffekter 61% Mat og Drikke 3% Servering 0% Service

Detaljer

Funksjonelt & sentralt

Funksjonelt & sentralt Funksjonelt & sentralt Svanholmen 2 Sentralt på Forus - midt mellom Sola Flyplass og Stavanger God offentlig kommunikasjon God parkering Høy arealeffektivitet God ventilasjon 20-550 m 2 BTA kontor 4 NPRO

Detaljer

Helhetlige helsetjenester

Helhetlige helsetjenester ehelse konferansen 2013 Helhetlige helsetjenester Fra passiv klient til aktiv deltaker ved Redcords etablerer Petter Planke Hvordan se nye muligheter når hodet er fullt av gamle tanker Petter Planke -

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop

Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Fremtidens «kule» seniorbolig Resultater fra kvalitativ studie og workshop Om undersøkelsen Metode Kvalitativ metode vi skal forstå ikke telle Har intervjuet 10 personer ansikt til ansikt Utvalg 35 personer

Detaljer

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp

Nordre Fokserød 14. Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Kombinasjonsbygg rett ved E18 og Sandefjord lufthavn Torp Innhold Om oss side 3 Beliggenhet side 4 Kommunikasjon side 6 Miljø og energi side 7 Fasiliteter side 8 Nordre Fokserød 14 Om oss We cannot build

Detaljer

LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150

LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150 LOKALER TIL LEIE SØRKEDALS- VEIEN 150 INNHOLD SØRKEDALS- VEIEN 150 Området og historien s. 4 Eiendommen s. 6 Lokalene s.8 Beliggenhet s.16 Areal og plantegninger s. 18 Kontakt s. 30 HISTORIEN 4 5 DET ER

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt.

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Elvur Thorsteinsdottir Fagsjef anskaffelser

Detaljer

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Mestring, frihet og livskvalitet Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise 1 Implementering av velferdsteknologi samhandling på nye måter med ukjente aktører Om velferdsteknologiprosjektet

Detaljer

i grønne og blå omgivelser

i grønne og blå omgivelser - ET PRODUKT FRA ØSTER HUS GRUPPEN Grødem Gård Innholdsrike FAMILIEboliger i grønne og blå omgivelser Grønt. blått. ut mot havet. Grødem ligger godt plassert i den grønne landsbyen Randaberg, der 65 prosent

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum. Ca 3500 kvm BTA St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Spennende kontorbygg ved inngangen til Bergen sentrum Ca 3500 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Fasade

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter

Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter Nye varslingssystemer ved Skytta demenssenter i 2014 Nittedal kommune ved helse og omsorgsektoren inviterer i samarbeid med Regionalt leverandørutviklingsprogram aktører innenfor IKT-næringen til dialog

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

Slottsquartalet Kristiansand

Slottsquartalet Kristiansand Slottsquartalet Kristiansand Utleie av kontorlokaler Attraktivt leietakermiljø Meget sentral beliggenhet Enkel adkomst og gode parkeringsmuligheter Alle fasiliteter i umiddelbar nærhet 2 SLOTTSQUARTALET

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

ET BOLIGPROSJEKT FRA BLOCK WATNE. Heimdaltunet Rygge. Vi skal bygge 86 nye selveierleiligheter. Heimdaltunet KUBJELLEVEIEN

ET BOLIGPROSJEKT FRA BLOCK WATNE. Heimdaltunet Rygge. Vi skal bygge 86 nye selveierleiligheter. Heimdaltunet KUBJELLEVEIEN ET BOLIGPROSJEKT FRA BLOCK WATNE Rygge Vi skal bygge 86 nye selveierleiligheter KUBJELLEVEIEN ET BOLIGPROSJEKT FRA BLOCK WATNE KUBJELLEVEIEN Og det er kort vei til det meste: 1 0 min gange til Rygge Storsenter

Detaljer

Nytt industri- og kontorbygg

Nytt industri- og kontorbygg Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til vårt teknosenter på Sveberg"

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være

Velkommen til nye. Velkommen til nye Engerdal sentrum. med fokus på. Engerdal Torg. nærmiljøsenter. Rett og slett et triveligere sted å være Velkommen til nye Velkommen til nye Engerdal sentrum med fokus på Engerdal Torg nærmiljøsenter Rett og slett et triveligere sted å være Informasjon Innledning Hovedprosjektet Sentrumsutvikling har definert

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter"

på Sveberg Nytt industri- og kontorbygg Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter Nytt industri- og kontorbygg på Sveberg / energiøkonomisk / fremtidsrettet / kreativt fellesskap "Alle bedrifter som har behov for kontor, verksted eller lager er velkommen til Sveberg Teknosenter" Felleskap

Detaljer

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337

LERVIG SYKEHJEM ROMPROGRAM Prosjektnr. 4337 REVIDERT 26.06.12 Innholdfortegnelse A. Bakgrunn B. Tomtesituasjon C. Behovsanalyse D. Romprogrammet E. Kostnader F. Framdrift Vedlegg: 1. Reguleringsplan (planlagt vedtatt 26.09.11) 2. Romprogram 3. Fremdriftsplan

Detaljer

Helsenettverket GRO. NEI! Geriatri Rehabilitering Ortopedi Ja!

Helsenettverket GRO. NEI! Geriatri Rehabilitering Ortopedi Ja! Helsenettverket GRO NEI! Geriatri Rehabilitering Ortopedi Ja! Bakgrunn Etter at Borg Innovasjon er borte, vil MNU påta seg ansvar for hele Østfold. Oslo Medtech har klyngekompetanse og dessuten flere medlemmer

Detaljer