Offentlig møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig møteprotokoll"

Transkript

1 Side Offentlig møteprotokoll Kommunestyret Sakliste KST-63/16 KOMMUNEREFORMEN FELLES PLATTFORM FOR NY KOMMUNE I FOLLO KST-64/16 FOLKEAVSTEMNING 12. JUNI 2016 KST-65/16 LOKALISERING AV NY VIDEREGÅENDE SKOLE SENTRALT I SKI KST-66/16 OMRÅDEREGULERING - SKI SENTRUM - NY SLUTTBEHANDLING KST-67/16 TRONAAS SKOG - DETALJREGULERING KST-68/16 SELVKOSTFOND I SKI KOMMUNE KST-69/16 HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE KST-70/16 BEMANNINGSNORM SFO KST-71/16 SØSKENMODERASJON I BARNEHAGE OG SFO KST-72/16 TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGE, SFO OG GRUNNSKOLE I SKI 2015 KST-73/16 KOMMENDE SALG AV EIENDOM - Unntatt offentlighet jf. Offl. 23, 1. ledd

2 Protokoll Forfall: Anne Kristine Linnestad (H) Helge Underland (H) inhabil sak 66 André Kvakkestad (FRP) Kurt Vidar Soltveit (KRF) inhabil sak 65 Asad Riaz (AP) Vara: Bjørn Olav Østeby Christopher Malinowski Frode Arnesen Anne Iren Brynildsen Heidi Ingebrigtsen Bordi 41 av 41 representanter til stede i møtet. Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen. Møteprotokoll fra ble godkjent i møtet. Spørsmål: - Spørsmål fra berørte adresser v/ Morten Andersen Vann/kloakk i kjellere i Myrveien, Slettaveien. Dokumenter som ble delt ut i møtet: - Notat datert Hva har barnehagene i Ski gjort for å redusere faren for overgrep. - Retningslinje for å redusere faren for at overgrep skal skje i barnehagen. - Formannskapets innstilling i sak Lokalisering av ny videregående skole sentralt i Ski. - Formannskapets innstilling i sak Kommunereformen Felles plattform for ny kommune i Follo. - Formannskapets innstilling i sak Folkeavstemning 12. juni Kommuneplanutvalgets innstilling i sak Områderegulering Ski sentrum Ny sluttbehandling. - Formannskapets innstilling i sak Selvkostfond i Ski kommune. - Formannskapets innstilling i sak Høring Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse. - Formannskapets innstilling i sak unntatt offentlighet, Kommende salg av eiendom. - Områderegulering m/bestemmelser for Ski sentrum Side 2

3 KST-63/16 KOMMUNEREFORMEN FELLES PLATTFORM FOR NY KOMMUNE I FOLLO Ski kommune slutter seg til forslaget til en felles plattform for en ny kommune i Follo og at den utgjør grunnlaget for en folkeavstemming. Formannskapets behandling: Anders E. Graven (SP) fremmet på vegne at SP, SV, MDG og AP følgende alternative forslag til vedtak: «Ski kommune vil legge forslaget til en felles plattform ut til rådgivende folkeavstemning som ett av to alternativer innbyggerne bes gi råd om. Det andre alternativet er å videreføre Ski kommune som i dag med nødvendige grensejusteringer.» Fellesforslaget fra SP, SV, MDG og AP innstilles med 7 (2AP, 1SP, 1MDG, 1SV, 1KRF, 1FRP) mot 4 (3H, 1V) stemmer. Forslag til vedtak innstilles med 4 (3H, 1V) mot 7 (2AP, 1SP, 1MDG, 1SV, 1KRF, 1FRP) stemmer. Camilla Edi Hille (V) tar partimessig forbehold. Formannskapets mindretallsinnstilling til Kommunestyret: Ski kommune slutter seg til forslaget til en felles plattform for en ny kommune i Follo og at den utgjør grunnlaget for en folkeavstemming. Formannskapets flertallsinnstilling til Kommunestyret: Ski kommune vil legge forslaget til en felles plattform ut til rådgivende folkeavstemning som ett av to alternativer innbyggerne bes gi råd om. Det andre alternativet er å videreføre Ski kommune som i dag med nødvendige grensejusteringer. Kommunestyrets behandling: Anders E. Graven (SP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av kommunestyret: «Ski kommune vil legge forslaget til en felles plattform ut til rådgivende folkeavstemning. Teksten på stemmeseddelen skal lyde som følger: Rådgivende folkeavstemning Kommunereform i Ski. Du har følgende valg: - Ski fortsetter som egen kommune - Ski blir en del av en større Follokommune.» Formannskapets mindretallsinnstilling fikk 0 stemmer og falt. Formannskapets flertallsinnstilling fikk 0 stemmer og falt. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. Ski kommune vil legge forslaget til en felles plattform ut til rådgivende folkeavstemning. Teksten på stemmeseddelen skal lyde som følger: Rådgivende folkeavstemning Kommunereform i Ski. Du har følgende valg: - Ski fortsetter som egen kommune - Ski blir en del av en større Follokommune. Side 3

4 KST-64/16 FOLKEAVSTEMNING 12. JUNI Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres papirbasert og elektronisk. 2. Forhåndsstemming kan skje på servicetorget i Ski rådhus i åpningstiden i perioden 30. mai til 10. juni med utvidet åpningstid på utvalgte dager. Dette tilpasses aktuelle arrangement i perioden og bestemmes av ordfører og rådmannen i fellesskap. 3. Valget gjennomføres på papir i tidsrommet kl kl på følgende steder: Siggerud, Langhus, Ski sentrum og Kråkstad. 4. Hvis noen har stemt både elektronisk og på papir, er det papir som er gjeldende. Formannskapets behandling: Anders E. Graven (SP) fremmet på vegne av AP, SV, MDG, V og SP følgende endringsforslag til pkt. 3: «Valget gjennomføres på papir på samme steder som ved ordinære valg. Tidsrommet og opptelling fastsettes i samråd med de andre kommunene som har folkeavstemning samme dato. Anders E. Graven (SP) fremmet på vegne av AP, SV, MDG, V og SP følgende forslag til nytt pkt. 5: «Kostnader ved elektronisk avstemning dekkes av økonomiplanfond.» Fellesforslagene fra AP, SV, MDG, V og SP innstilles enstemmig. Forslag til vedtak med endringer innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 1. Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres papirbasert og elektronisk. 2. Forhåndsstemming kan skje på servicetorget i Ski rådhus i åpningstiden i perioden 30. mai til 10. juni med utvidet åpningstid på utvalgte dager. Dette tilpasses aktuelle arrangement i perioden og bestemmes av ordfører og rådmannen i fellesskap. 3. Valget gjennomføres på papir på samme steder som ved ordinære valg. Tidsrommet og opptelling fastsettes i samråd med de andre kommunene som har folkeavstemning samme dato. 4. Hvis noen har stemt både elektronisk og på papir, er det papir som er gjeldende. 5. Kostnader ved elektronisk avstemning dekkes av økonomiplanfond. Kommunestyrets behandling: Bård Hogstad (SV) fremmet følgende endringsforslag: «I pkt. 1 strykes «og elektronisk» Pkt. 4 strykes.» Hogstads endringsforslag fikk 2 mot 39 stemmer og falt. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Side 4

5 1. Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres papirbasert og elektronisk. 2. Forhåndsstemming kan skje på servicetorget i Ski rådhus i åpningstiden i perioden 30. mai til 10. juni med utvidet åpningstid på utvalgte dager. Dette tilpasses aktuelle arrangement i perioden og bestemmes av ordfører og rådmannen i fellesskap. 3. Valget gjennomføres på papir på samme steder som ved ordinære valg. Tidsrommet og opptelling fastsettes i samråd med de andre kommunene som har folkeavstemning samme dato. 4. Hvis noen har stemt både elektronisk og på papir, er det papir som er gjeldende. 5. Kostnader ved elektronisk avstemning dekkes av økonomiplanfond. KST-65/16 LOKALISERING AV NY VIDEREGÅENDE SKOLE SENTRALT I SKI 1. Ski kommune vil gå inn for lokalisering av fremtidig videregående skole vis-à-vis Rådhuset. 2. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres vis-à-vis Rådhuset, vil Ski kommune legge til rette for sambruk av lokaler og delta i planleggingen av romprogrammet. 3. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres vis-à-vis Rådhuset, bør Ski kommune og Akershus fylkeskommune i fellesskap utrede kroppsøvingsfasilitetene. 4. Vilkårene for nødvendig erverv av tomtearealer vil Ski kommune drøfte nærmere med Akershus fylkeskommune når lokalisering er valgt av fylkeskommunen. Formannskapets behandling: Helge Bunæs (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: «Saken utsettes.» Utsettelsesforslaget fikk 5 (3H, 1FRP, 1KRF) mot 6 (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV) stemmer og saken behandles. Kurt Soltveit (FRP) fremmet følgende forslag til pkt. 1: «Ski kommune ønsker at Akershus Fylkeskommune utreder begge alternativene som er skissert om plassering av ny videregående skole sentralt i Ski.» Anne Kristine Linnestad (H) fremmet på vegne av H og FRP følgende forslag til vedtak: 1. Ski kommune vil etter en samlet vurdering anbefale fylkeskommunen å lokalisere en ny videregående skole vis-à-vis Rådhuset. 2. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres vis-à-vis Rådhuset, vil Ski kommune gjerne vurdere sambruk av lokaler og delta i planleggingen av romprogrammet. 3. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres vis-à-vis Rådhuset, vil Ski kommune delta i en vurdering med tanke på å utrede kroppsøvingsfasilitetene. 4. Vilkårene for nødvendig erverv av tomtearealer vil Ski kommune drøfte nærmere med Akershus fylkeskommune når lokalisering er valgt av fylkeskommunen. Det vil bli tatt utgangspunkt i markedspris for den aktuelle tomten. Side 5

6 Anne Kristine Linnestad (H) fremmet på vegne av H, FRP og KRF følgende tilleggsforslag 5. Før Akershus Fylkeskommune vedtar plassering av ny videregående skole i Ski sentrum anmoder Ski kommune Akershus Fylkeskommune å involvere lærer- og elevmiljøene i prosessen. 6. Dersom Akershus Fylkeskommune vedtar å legge en ny videregående skole (erstatning for Drømtorp vgs) ved siden av Rådhuset oppfordrer Ski kommune Akershus Fylkeskommune til at det samtidig skjer en omfattende utbygging av Ski vgs for å imøtekomme den forventede befolkningsveksten. Soltveits forslag til pkt. 1 innstilles med 4 stemmer (1KRF, 3H) mot 7 (1FRP, 2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV) stemmer. Fellesforslaget fra H og FRP, pkt. 1-4, innstilles med 4 (3H, 1FRP) mot 7 (1KRF, 2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV) stemmer. Fellesforslaget fra H, FRP og KRF til pkt. 5 og 6 innstilles med 5 (3H, 1KRF, 1FRP) mot 6 (2AP, 1V, 1SP, 1MDG, 1SV) stemmer. Eiendoms utvalgets uttalelse innstilles med 6 (2AP, 1V, 1SP, 1MDG og 1SV) mot 5 (3H, 1FRP, 1KRF) stemmer. Formannskapets mindretallsinnstilling nr. 1 til Kommunestyret: 1. Ski kommune ønsker at Akershus Fylkeskommune utreder begge alternativene som er skissert om plassering av ny videregående skole sentralt i Ski. Formannskapets mindretallsinnstilling nr. 2 til Kommunestyret: 1. Ski kommune vil etter en samlet vurdering anbefale fylkeskommunen å lokalisere en ny videregående skole vis-à-vis Rådhuset. 2. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres vis-à-vis Rådhuset, vil Ski kommune gjerne vurdere sambruk av lokaler og delta i planleggingen av romprogrammet. 3. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres vis-à-vis Rådhuset, vil Ski kommune delta i en vurdering med tanke på å utrede kroppsøvingsfasilitetene. 4. Vilkårene for nødvendig erverv av tomtearealer vil Ski kommune drøfte nærmere med Akershus fylkeskommune når lokalisering er valgt av fylkeskommunen. Det vil bli tatt utgangspunkt i markedspris for den aktuelle tomten. 5. Før Akershus Fylkeskommune vedtar plassering av ny videregående skole i Ski sentrum anmoder Ski kommune Akershus Fylkeskommune å involvere lærer- og elevmiljøene i prosessen. 6. Dersom Akershus Fylkeskommune vedtar å legge en ny videregående skole (erstatning for Drømtorp vgs) ved siden av Rådhuset oppfordrer Ski kommune Akershus Fylkeskommune til at det samtidig skjer en omfattende utbygging av Ski vgs for å imøtekomme den forventede befolkningsveksten. Formannskapets flertallsinnstilling til Kommunestyret: 1. Ski kommune vil gå inn for lokalisering av fremtidig videregående skole vis-à-vis Rådhuset. 2. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres vis-à-vis Rådhuset, vil Ski kommune legge til rette for sambruk av lokaler og delta i planleggingen av romprogrammet. 3. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres vis-à-vis Rådhuset, bør Ski kommune og Akershus fylkeskommune i fellesskap utrede kroppsøvingsfasilitetene. 4. Vilkårene for nødvendig erverv av tomtearealer vil Ski kommune drøfte nærmere med Akershus fylkeskommune når lokalisering er valgt av fylkeskommunen. Side 6

7 Kommunestyrets behandling: Det ble stilt spørsmål om Kurt Vidar Soltveits (KRF) habilitet. Varamedlem Anne Iren Brynildsen tiltrådte før behandling av habilitetsspørsmålet. Kommunestyret fant representanten inhabil med 22 mot 19 stemmer, jf. Forvaltningsloven 6, 2. ledd. Tore Bernt Kristiansen (Rødt) fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Ski kommune vil gå inn for lokalisering av en fremtidig videregående skole i Ski Idrettspark. 2. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres til Ski Idrettspark, vil Ski kommune gjerne vurdere sambruk av lokaler og delta i planleggingen av romprogrammet. Bård Hogstad (SV) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets flertallsinnstilling pkt. 3: «I denne utredningen er det naturlig at sambruk med Ski Idrettspark inngår.» Kristiansens forslag til vedtak pkt. 1 fikk 1 stemme og falt. Kristiansens forslag til vedtak pkt. 2 fikk 1 stemme og falt. Formannskapets mindretallsinnstilling nr. 1 fikk 11 mot 30 stemmer og falt. Formannskapets mindretallsinnstilling nr. 2 pkt. 1 fikk 19 mot 22 stemmer og falt. Formannskapets mindretallsinnstilling nr. 2 pkt. 2 fikk 19 mot 22 stemmer og falt. Formannskapets mindretallsinnstilling nr. 2 pkt. 3 fikk 19 mot 22 stemmer og falt. Formannskapets mindretallsinnstilling nr. 2 pkt. 4 fikk 19 mot 22 stemmer og falt. Formannskapets mindretallsinnstilling nr. 2 pkt. 5 fikk 19 mot 22 stemmer og falt. Formannskapets mindretallsinnstilling nr. 2 pkt. 6 fikk 19 mot 22 stemmer og falt. Formannskapets flertallsinnstilling pkt. 1 ble vedtatt med 22 mot 19 stemmer. Formannskapets flertallsinnstilling pkt. 2 ble vedtatt med 22 mot 19 stemmer. Hogstads tilleggsforslag til formannskapets flertallsinnstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets flertallsinnstilling pkt. 3 med Hogstads tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Formannskapets flertallsinnstilling pkt. 4 ble vedtatt med 22 mot 19 stemmer. 1. Ski kommune vil gå inn for lokalisering av fremtidig videregående skole vis-à-vis Rådhuset. 2. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres vis-à-vis Rådhuset, vil Ski kommune legge til rette for sambruk av lokaler og delta i planleggingen av romprogrammet. 3. Dersom fremtidig videregående skole lokaliseres vis-à-vis Rådhuset, bør Ski kommune og Akershus fylkeskommune i fellesskap utrede kroppsøvingsfasilitetene. I denne utredningen er det naturlig at sambruk med Ski Idrettspark inngår. 4. Vilkårene for nødvendig erverv av tomtearealer vil Ski kommune drøfte nærmere med Akershus fylkeskommune når lokalisering er valgt av fylkeskommunen. KST-66/16 OMRÅDEREGULERING - SKI SENTRUM - NY SLUTTBEHANDLING Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommune områdereguleringsplan for Ski sentrum slik den ble vedtatt i Ski kommunestyre den , med følgende endringer og tillegg: Side 7

8 1. Kirkeveien opprettholdes med total bredde 24 meter mellom Rådhussvingen og Skoleveien, og reguleres til 26 meter for øvrig, som i plankart. Byggegrenser mot bebyggelsen på nordsiden opprettholdes av hensyn til mindre justeringsbehov. Det tas inn en bestemmelse om at den skal utvides til 26 meter i sin helhet dersom det planlegges bymessig bebyggelse nord for Kirkeveien, og inntil 29 meter der bussholdeplassen skal etableres ved Ski skole. Dette skal avklares i egen detaljregulering. 2. Åsveien reguleres med total bredde 26 meter. Byggegrenser mot bebyggelsen på begge sider opprettholdes av hensyn til mindre justeringsbehov. 3. Byggegrenser i S13, nord i S14, nord i F/K/I og i BF18 tas ut etter tilbakemelding fra Statens vegvesen (punkt 4 i opprinnelig vedtak av ). 4. Bestemmelsene om fylkesveier 5.1 og rekkefølgebestemmelsene 8.4 justeres med bakgrunn i avklaringer med Statens vegvesen (punkt 10, 30 og 31 i opprinnelig vedtak), slik det går frem av justert forslag til bestemmelser i vedlegg b. 5. Det reguleres å hensynssone bevaring i hele o_park7 (gravhaug). Gravhaugene H730_1, 6 og 10 tas ut av planen Dette i henhold til krav i brev fra fylkeskommunen datert Plankartet justeres iht. innsigelse fra Jernbaneverket, jfr. kartutsnitt i vedlegg i. 7. Formålsgrensen i nordøstre hjørne av S13 justeres inn mot eksisterende fortau (mindre justering). Kommuneplanutvalgets behandling: Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende tilleggsforslag: «Vedlagte kart skal justeres i samsvar med saksframleggets forslag til vedtak pkt. 2» Linnestads tilleggsforslag innstilles enstemmig. Forslag til vedtak innstilles enstemmig. 2 Kommuneplanutvalgets innstilling til Kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommune områdereguleringsplan for Ski sentrum slik den ble vedtatt i Ski kommunestyre den , med følgende endringer og tillegg: 1. Kirkeveien opprettholdes med total bredde 24 meter mellom Rådhussvingen og Skoleveien, og reguleres til 26 meter for øvrig, som i plankart. Byggegrenser mot bebyggelsen på nordsiden opprettholdes av hensyn til mindre justeringsbehov. Det tas inn en bestemmelse om at den skal utvides til 26 meter i sin helhet dersom det planlegges bymessig bebyggelse nord for Kirkeveien, og inntil 29 meter der bussholdeplassen skal etableres ved Ski skole. Dette skal avklares i egen detaljregulering. 2. Åsveien reguleres med total bredde 26 meter. Byggegrenser mot bebyggelsen på begge sider opprettholdes av hensyn til mindre justeringsbehov. 3. Byggegrenser i S13, nord i S14, nord i F/K/I og i BF18 tas ut etter tilbakemelding fra Statens vegvesen (punkt 4 i opprinnelig vedtak av ). 4. Bestemmelsene om fylkesveier 5.1 og rekkefølgebestemmelsene 8.4 justeres med bakgrunn i avklaringer med Statens vegvesen (punkt 10, 30 og 31 i opprinnelig vedtak), slik det går frem av justert forslag til bestemmelser i vedlegg b. 5. Det reguleres å hensynssone bevaring i hele o_park7 (gravhaug). Gravhaugene H730_1, 6 og 10 tas ut av planen Dette i henhold til krav i brev fra fylkeskommunen datert Plankartet justeres iht. innsigelse fra Jernbaneverket, jfr. kartutsnitt i vedlegg i. 7. Formålsgrensen i nordøstre hjørne av S13 justeres inn mot eksisterende fortau (mindre justering). 8. Vedlagte kart skal justeres i samsvar med saksframleggets forslag til vedtak pkt. 2 Side 8

9 Kommunestyrets behandling: Helge Underland (H) bad om å få sin habilitet vurdert etter Forvaltningsloven 6, 2. ledd. Varamedlem Christopher B. Malinowski tiltrådte før behandling av habilitetsspørsmålet. Kommunestyret fant representanten habil og Helge Underland tiltrådte. Helge Bunæs (H) fremmet følgende felles tilleggsforslag på vegne av kommunestyret: 9. Første etasjer skal benyttes til andre formål enn bolig der fasade vender ut mot vei/offentlig rom. Maksimal andel bolig av totalt bruksareal kan justeres på bakgrunn av en handelsanalyse for Ski sentrum og ut fra endelig fastsatt byggehøyde ved detaljregulering. Felles tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar Ski kommune områdereguleringsplan for Ski sentrum slik den ble vedtatt i Ski kommunestyre den , med følgende endringer og tillegg: 1. Kirkeveien opprettholdes med total bredde 24 meter mellom Rådhussvingen og Skoleveien, og reguleres til 26 meter for øvrig, som i plankart. Byggegrenser mot bebyggelsen på nordsiden opprettholdes av hensyn til mindre justeringsbehov. Det tas inn en bestemmelse om at den skal utvides til 26 meter i sin helhet dersom det planlegges bymessig bebyggelse nord for Kirkeveien, og inntil 29 meter der bussholdeplassen skal etableres ved Ski skole. Dette skal avklares i egen detaljregulering. 2. Åsveien reguleres med total bredde 26 meter. Byggegrenser mot bebyggelsen på begge sider opprettholdes av hensyn til mindre justeringsbehov. 3. Byggegrenser i S13, nord i S14, nord i F/K/I og i BF18 tas ut etter tilbakemelding fra Statens vegvesen (punkt 4 i opprinnelig vedtak av ). 4. Bestemmelsene om fylkesveier 5.1 og rekkefølgebestemmelsene 8.4 justeres med bakgrunn i avklaringer med Statens vegvesen (punkt 10, 30 og 31 i opprinnelig vedtak), slik det går frem av justert forslag til bestemmelser i vedlegg b. 5. Det reguleres å hensynssone bevaring i hele o_park7 (gravhaug). Gravhaugene H730_1, 6 og 10 tas ut av planen Dette i henhold til krav i brev fra fylkeskommunen datert Plankartet justeres iht. innsigelse fra Jernbaneverket, jfr. kartutsnitt i vedlegg i. 7. Formålsgrensen i nordøstre hjørne av S13 justeres inn mot eksisterende fortau (mindre justering). 8. Vedlagte kart skal justeres i samsvar med saksframleggets forslag til vedtak pkt Første etasjer skal benyttes til andre formål enn bolig der fasade vender ut mot vei/offentlig rom. Maksimal andel bolig av totalt bruksareal kan justeres på bakgrunn av en handelsanalyse for Ski sentrum og ut fra endelig fastsatt byggehøyde ved detaljregulering. Side 9

10 KST-67/16 TRONAAS SKOG - DETALJREGULERING Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtas detaljreguleringsplan for Tronaas skog, med tilhørende bestemmelser, datert , med endringer sist av Planen oversendes Klima- og miljødepartementet for stadfesting, i samsvar med Markaloven 6. Plan og byggesaksutvalgets behandling : Enstemmig innstilling Plan og byggesaksutvalgets innstilling til kommunestyret: Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtas detaljreguleringsplan for Tronaas skog, med tilhørende bestemmelser, datert , med endringer sist av Planen oversendes Klima- og miljødepartementet for stadfesting, i samsvar med Markaloven 6. Kommunestyrets behandling: Plan og byggesaksutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtas detaljreguleringsplan for Tronaas skog, med tilhørende bestemmelser, datert , med endringer sist av Planen oversendes Klima- og miljødepartementet for stadfesting, i samsvar med Markaloven 6. KST-68/16 SELVKOSTFOND I SKI KOMMUNE Saken tas til orientering. Formannskapets behandling: Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Formannskapets innstilling til Kommunestyret: Saken tas til orientering. Kommunestyrets behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. Side 10

11 KST-69/16 HØRING - RÅD I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER FOR UNGDOM, ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Ski kommunestyre er enig i at det kan være formålstjenlig å ha felles regler for rådgivende organ som eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og ungdomsråd, særlig de som er lovpålagte. Kommunestyret er imidlertid usikkert på om ordning med ungdomsråd er tjent med å bli underlagt de samme reglene som andre politiske organ. Strenge og lite fleksible regler kan forhindre at kommuner oppretter ungdomsråd. Kommunestyret er også redd for at strenge krav til kjønnsbalanse i disse rådene vil kunne stenge noen interessegrupper ute på grunn av feil kjønn. I dag gjelder ikke kravet om kjønnsbalanse for at eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemmede, jf. Lov om Råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 6. Kommunestyret mener det er riktig og fornuftig å samle alle råd og utvalg i én lov, og tiltrer at eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemmede lovfestes i og underlegges reglene i kommuneloven, dog med et modifisert krav til kjønnsbalanse til «så langt det er mulig». Kommunestyret mener også at det er viktig å sikre medvirkning til unge under 18 år. Disse har ikke stemmerett og kan ikke påvirke uten at de gis slik mulighet. Kommunestyret er enig i at det bør være valgfritt for den enkelte kommune om de ønsker ungdomsråd eller ikke, men kan ikke se at en ordning med ungdomsråd vil være tjent med å bli underlagt kommunelovens relativt strenge system. Kommunestyret mener at barn og unges medvirkningsrett bør lovfestes, men at den enkelte kommune må stå fritt vedrørende hvordan det organiseres. Formannskapets behandling: Anne Kristine Linnestad (H) fremmet følgende tilleggsforslag «Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Eldrerådet er i flg. kommuneloven faste utvalg i kommunen. Høringsnotatet foreslår å videreføre dette. Forskriftene som skal følge den nye, felles loven er ikke ferdig utformet. Høringsnotatet legger opp til at forskriftene på de fleste punkter skal følge dagens lovverk, bortsett fra, på i hovedsak ett punkt; høringsnotatet legger opp til at rådene selv skal utpeke leder og nestleder. Faste utvalg ledes av folkevalgte som velges av kommunestyret. Det er en god praksis som bør videreføres for begge rådene med tanke på den demokratiske forankring, politiske saksbehandling, det ansvar som påhviler en folkevalgt, kontinuitet og forutsigbarhet i rådenes ledelse. Det er på dette grunnlag mer hensiktsmessig at leder og nestleder velges av kommunestyret enn at rådene selv utnevner leder og nestleder.» Forslag til vedtak innstilles enstemmig. Linnestads tilleggsforslag innstilles enstemmig. Side 11

12 Formannskapets innstilling til Kommunestyret: Ski kommunestyre er enig i at det kan være formålstjenlig å ha felles regler for rådgivende organ som eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og ungdomsråd, særlig de som er lovpålagte. Kommunestyret er imidlertid usikkert på om ordning med ungdomsråd er tjent med å bli underlagt de samme reglene som andre politiske organ. Strenge og lite fleksible regler kan forhindre at kommuner oppretter ungdomsråd. Kommunestyret er også redd for at strenge krav til kjønnsbalanse i disse rådene vil kunne stenge noen interessegrupper ute på grunn av feil kjønn. I dag gjelder ikke kravet om kjønnsbalanse for at eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemmede, jf. Lov om Råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 6. Kommunestyret mener det er riktig og fornuftig å samle alle råd og utvalg i én lov, og tiltrer at eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemmede lovfestes i og underlegges reglene i kommuneloven, dog med et modifisert krav til kjønnsbalanse til «så langt det er mulig». Kommunestyret mener også at det er viktig å sikre medvirkning til unge under 18 år. Disse har ikke stemmerett og kan ikke påvirke uten at de gis slik mulighet. Kommunestyret er enig i at det bør være valgfritt for den enkelte kommune om de ønsker ungdomsråd eller ikke, men kan ikke se at en ordning med ungdomsråd vil være tjent med å bli underlagt kommunelovens relativt strenge system. Kommunestyret mener at barn og unges medvirkningsrett bør lovfestes, men at den enkelte kommune må stå fritt vedrørende hvordan det organiseres. Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Eldrerådet er i flg. kommuneloven faste utvalg i kommunen. Høringsnotatet foreslår å videreføre dette. Forskriftene som skal følge den nye, felles loven er ikke ferdig utformet. Høringsnotatet legger opp til at forskriftene på de fleste punkter skal følge dagens lovverk, bortsett fra, på i hovedsak ett punkt; høringsnotatet legger opp til at rådene selv skal utpeke leder og nestleder. Faste utvalg ledes av folkevalgte som velges av kommunestyret. Det er en god praksis som bør videreføres for begge rådene med tanke på den demokratiske forankring, politiske saksbehandling, det ansvar som påhviler en folkevalgt, kontinuitet og forutsigbarhet i rådenes ledelse. Det er på dette grunnlag mer hensiktsmessig at leder og nestleder velges av kommunestyret enn at rådene selv utnevner leder og nestleder. Kommunestyrets behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Ski kommunestyre er enig i at det kan være formålstjenlig å ha felles regler for rådgivende organ som eldreråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og ungdomsråd, særlig de som er lovpålagte. Kommunestyret er imidlertid usikkert på om ordning med ungdomsråd er tjent med å bli underlagt de samme reglene som andre politiske organ. Strenge og lite fleksible regler kan forhindre at kommuner oppretter ungdomsråd. Kommunestyret er også redd for at strenge krav til kjønnsbalanse i disse rådene vil kunne stenge noen interessegrupper ute på grunn av feil kjønn. Side 12

13 I dag gjelder ikke kravet om kjønnsbalanse for at eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemmede, jf. Lov om Råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 6. Kommunestyret mener det er riktig og fornuftig å samle alle råd og utvalg i én lov, og tiltrer at eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemmede lovfestes i og underlegges reglene i kommuneloven, dog med et modifisert krav til kjønnsbalanse til «så langt det er mulig». Kommunestyret mener også at det er viktig å sikre medvirkning til unge under 18 år. Disse har ikke stemmerett og kan ikke påvirke uten at de gis slik mulighet. Kommunestyret er enig i at det bør være valgfritt for den enkelte kommune om de ønsker ungdomsråd eller ikke, men kan ikke se at en ordning med ungdomsråd vil være tjent med å bli underlagt kommunelovens relativt strenge system. Kommunestyret mener at barn og unges medvirkningsrett bør lovfestes, men at den enkelte kommune må stå fritt vedrørende hvordan det organiseres. Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Eldrerådet er i flg. kommuneloven faste utvalg i kommunen. Høringsnotatet foreslår å videreføre dette. Forskriftene som skal følge den nye, felles loven er ikke ferdig utformet. Høringsnotatet legger opp til at forskriftene på de fleste punkter skal følge dagens lovverk, bortsett fra, på i hovedsak ett punkt; høringsnotatet legger opp til at rådene selv skal utpeke leder og nestleder. Faste utvalg ledes av folkevalgte som velges av kommunestyret. Det er en god praksis som bør videreføres for begge rådene med tanke på den demokratiske forankring, politiske saksbehandling, det ansvar som påhviler en folkevalgt, kontinuitet og forutsigbarhet i rådenes ledelse. Det er på dette grunnlag mer hensiktsmessig at leder og nestleder velges av kommunestyret enn at rådene selv utnevner leder og nestleder. KST-70/16 BEMANNINGSNORM SFO 1. De fremlagte vedtektene for Skolefritidsordningen i Ski kommune vedtas 2. Ordinær drift av SFO skal på sikt bli selvfinansierende ved brukerbetaling 3. En del av det kommunale tilskuddet må reserveres for å finansiere søskenmoderasjonen 4. De frigjorte midlene i det kommunale SFO-tilskuddet sees i sammenheng med budsjettprosessen for 2017 Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Anne Lilly Steinsland (Rødt) tar partimessig forbehold. Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til kommunestyret er: 1. De fremlagte vedtektene for Skolefritidsordningen i Ski kommune vedtas 2. Ordinær drift av SFO skal på sikt bli selvfinansierende ved brukerbetaling 3. En del av det kommunale tilskuddet må reserveres for å finansiere søskenmoderasjonen 4. De frigjorte midlene i det kommunale SFO-tilskuddet sees i sammenheng med budsjettprosessen for 2017 Side 13

14 Kommunestyrets behandling: Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. De fremlagte vedtektene for Skolefritidsordningen i Ski kommune vedtas 2. Ordinær drift av SFO skal på sikt bli selvfinansierende ved brukerbetaling 3. En del av det kommunale tilskuddet må reserveres for å finansiere søskenmoderasjonen 4. De frigjorte midlene i det kommunale SFO-tilskuddet sees i sammenheng med budsjettprosessen for 2017 KST-71/16 SØSKENMODERASJON I BARNEHAGE OG SFO Gjeldende bestemmelser om søskenmoderasjon i barnehage og SFO i Ski kommune videreføres. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Utvalg for oppvekst og kultur fremmet følgende felles forslag: «Gjeldende bestemmelser om søskenmoderasjon i barnehage og SFO i Ski kommune videreføres inntil videre. Rådmannen bes å utrede hva det vil koste å innføre prisdifferensierte satser for SFO som det er i barnehagene, og komme tilbake til utvalget senest i august 2016.» Forslag til vedtak fikk 0 stemmer og falt. Utvalg for oppvekst og kulturs felles forslag tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til kommunestyret er: Gjeldende bestemmelser om søskenmoderasjon i barnehage og SFO i Ski kommune videreføres inntil videre. Rådmannen bes utrede hva det vil koste å innføre prisdifferensierte satser for SFO som det er i barnehagene, og komme tilbake til utvalget senest i august Kommunestyrets behandling: Camilla Edi Hille (V) fremmet følgende endringsforslag til utvalgets innstilling: «Endre «prisdifferensierte» til «inntektsdifferensierte». Camilla Edi Hille(V) fremmet følgende tilleggspunkt: «Valg av betalingsmodell tas i forbindelse med budsjett og handlingsplan. Hilles endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Hilles tilleggsforslag ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling med Hilles endringsforslag og tilleggsforslag ble vedtatt med 24 mot 17 stemmer. Rådmannens forslag til vedtak fikk 17 mot 24 stemmer og falt. Side 14

15 1. Gjeldende bestemmelser om søskenmoderasjon i barnehage og SFO i Ski kommune videreføres inntil videre. Rådmannen bes utrede hva det vil koste å innføre inntektsdifferensierte satser for SFO som det er i barnehagene, og komme tilbake til utvalget senest i august Valg av betalingsmodell tas i forbindelse med budsjett og handlingsplan. KST-72/16 TILSTANDSRAPPORT FOR BARNEHAGE, SFO OG GRUNNSKOLE I SKI 2015 Tilstandsrapporten tas til orientering. Resultatene i tilstandsrapporten brukes som grunnlag for videreutvikling av skoler og barnehager i Ski kommune. Arbeidet med overganger mellom barnehage og skole, herunder kartlegging av flerspråklige skolestartere prioriteres. Satsningsområdene i handlingsplanen videreføres, og styrkes ytterligere gjennom arbeid med vurdering for læring i Ski-skolen. Utvalg for oppvekst og kulturs behandling : Forslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling til kommunestyret er: Tilstandsrapporten tas til orientering. Resultatene i tilstandsrapporten brukes som grunnlag for videreutvikling av skoler og barnehager i Ski kommune. Arbeidet med overganger mellom barnehage og skole, herunder kartlegging av flerspråklige skolestartere prioriteres. Satsningsområdene i handlingsplanen videreføres, og styrkes ytterligere gjennom arbeid med vurdering for læring i Ski-skolen. Kommunestyrets behandling: Utvalg for oppvekst og kulturs innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilstandsrapporten tas til orientering. Resultatene i tilstandsrapporten brukes som grunnlag for videreutvikling av skoler og barnehager i Ski kommune. Arbeidet med overganger mellom barnehage og skole, herunder kartlegging av flerspråklige skolestartere prioriteres. Satsningsområdene i handlingsplanen videreføres, og styrkes ytterligere gjennom arbeid med vurdering for læring i Ski-skolen. KST-73/16 KOMMENDE SALG AV EIENDOM - Unntatt offentlighet jf. Offl. 23, 1. ledd Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven 31, 5. ledd, jf. Offl. 23. Side 15

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN.

Møteprotokoll. Kommuneplanutvalget 28.01.2015. Sakliste KPU-4/15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE - OFFENTLIG ETTERSYN. Side Møteprotokoll Kommuneplanutvalget 28.01.2015 Sakliste KPU-1/15 OMRÅDEREGULERING FOR SKI SENTRUM - OFFENTIG ETTERSYN KPU-2/15 KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST - OFFENTLIG ETTERSYN KPU-3/15 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 25.02.2015. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 25.02.2015 Sakliste FSK-17/15 HOVEDPLAN VEG FSK-18/15 SØKNAD OM TILSKUDD FRA FOLLO FK FSK-19/15 FOLKEBADENE I SKI - ENDRING FSK-20/15 KIRKEVEIEN 3 - FRISØRSALONG - VERBALFORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR)

Møteprotokoll. Formannskapet 25.09.2013. Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) Side Møteprotokoll Formannskapet 25.09.2013 Sakliste FSK-52/13 ORGANISERING AV BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN I FOLLO- OG MOSSREGIONEN (FMBR) FSK-53/13 TILRÅDING VEDRØRENDE ETABLERING AV BORETTSLAG SOM SENERE

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 08.04.2015. Side KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK Side Møteprotokoll Kommunestyret 08.04.2015 Sakliste KST-35/15 ETABLERING AV KUNSTISFLATE I SKI IDRETTSPARK KST-36/15 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER KST-37/15 OPPRETTELSE AV KOMMUNALT

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER

Møteprotokoll. Formannskapet 29.01.2014. Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER Møteprotokoll Formannskapet 29.01.2014 FSK-1/14 EVALUERING FRISKLIVSSENTRALEN Sakliste FSK-2/14 EIERMELDING 2013 - EIERSKAP I SELSKAP HVOR KOMMUNEN ER EIER/DELEIER FSK-3/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 27.09.2011 PBU-30/11 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8 Sakliste PBU-31/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SNIPETJERNVEIEN 7-8, REGNBUEN NÆRINGSOMRÅDE PBU-32/11 FORSLAG

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 14.10.2014 Sakliste PBU-40/14 SKOLEKAPASITET I SKI BY - PROSJEKT PBU-41/14 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE - PROSJEKT PBU-42/14 DETALJREGULERING KJEPPESTADVEIEN

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 29.10.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Formannskapet 29.10.2014 Sakliste FSK-65/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING FSK-66/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.08.2007. Sakliste. Protokoll. Janne Myrmo (SV) inhabil sak 40/07 Møteprotokoll Kommunestyret 29.08.2007 KST-40/07 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2007-2019 Sakliste KST-41/07 HELHETLIG STYRING - UTVIKLING OG FORBEDRING I SKI KOMMUNE KST-34/07 EVALUERING AV RENHOLDSAVDELINGEN,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10.

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.01.2011. Sakliste KST-4/11 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10. Møteprotokoll Kommunestyret 19.01.2011 KST-1/11 DELING AV HELGESTAD GÅRD KLAGE PÅ VEDTAK Sakliste KST-2/11 EVALUERING AV HELHETLIG STYRING KST-3/11 HELHETLIG STYRING - EVALUERING POLITISK DEL KST-4/11

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK

Møteprotokoll. Formannskapet 26.08.2015. Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK Side Møteprotokoll Formannskapet 26.08.2015 Sakliste FSK-68/15 HØRING - UTREDNING HENSETTING ØSTLANDET - HØRING AV FASE 3-RAPPORT VEDRØRENDE AREALSØK FSK-69/15 HØRINGSUTTALELSE PÅ RAPPORTEN "ET NAV MED

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.06.2012. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.06.2012. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 20.06.2012 Sakliste KST-61/12 KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET KST-62/12 REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI MELLOM SKI OG KRÅKSTAD LANGS FV. 028.01,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 16.03.2016 Sakliste OK-15/16 FREMTIDIG DRIFT AV BLÅVEISKROKEN - SATSNING PÅ NATURBARNEHAGE OG FREMTIDIG BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS I OMRÅDET KRÅKSTAD OK-16/16

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 23.10.2013 Sakliste OK-21/13 HØRING - KULTURSKOLETILBUD - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV OK-22/13 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM

Møteprotokoll. Formannskapet 24.09.2014. Sakliste FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA KS I LOKALE OG REGIONALE PROSESSER I EN KOMMUNEREFORM Side Møteprotokoll Formannskapet 24.09.2014 Sakliste FSK-57/14 KANDIDATER TIL ÅRSMØTE I OSLO OG OMEGN FRILUFTSRÅD FSK-58/14 RE-GODKJENNING AV SKI KOMMUNE SOM TRYGT LOKALSAMFUNN FSK-59/14 MEDVIRKNING FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011. Sakliste Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 01.2.2011 Sakliste PBU-1/11 FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING - ENDRET ILLUSTRASJONSPLAN TILKNYTTET REGULERINGSPLAN FOR SKORHAUGÅSEN 8 M.FL. PBU-2/11 UTVIDELSE AV KJØKKEN

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG.

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.04.2009. Sakliste KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA GÅRDSTUNET PÅ BJERKE NORDRE - KOMMUNALT BIDRAG. Møteprotokoll Kommunestyret 29.04.2009 Sakliste KST-34/09 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE FINSTAD, FELT A1 OG B4 KST-35/09 SENTRUMSPLANEN - RAMMER FOR PLANARBEIDET KST-36/09 FLYTTING AV KOMMUNAL VEI UT FRA

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Forfall faste medlemmer: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus Dato: 21.10.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse R. Severinsen Leder H Helge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 11.03.2015 Sakliste OK-15/15 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER OK-16/15 BARNEHAGEKAPASITET I SKI KOMMUNE OK-17/15 SKOLEKAPASITET

Detaljer

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste

Møteprotokoll. Plan og byggesaksutvalget Sakliste Side Møteprotokoll Plan og byggesaksutvalget 11.11.2014 Sakliste PBU-46/14 REGULERINGSPLAN FOR E18 I SKI, FORSLAG TIL UTVIDET PLANGRENSE PBU-47/14 REGULERINGSPLAN TURSTI SKI - HAUGBRO - 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Kommunestyret 28.06.2006 KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret 28.06.2006 Sakliste KST-67/06 FOLLO OMSORGSBOLIGER - ENDRING AV EIERFORM. OVERFØRING TIL SKI KOMMUNE KST-68/06 FOLLO BARNEVERNVAKT - ALTERNATIV ORGANISERING, NYE VEDTEKTER KST-69/06

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10

Møteprotokoll. Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010. Sakliste TU-31/10 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2009-10 Møteprotokoll Utvalg for tjenesteutvikling 08.12.2010 TU-26/10 SKOLESKYSS I SKI KOMMUNE Sakliste TU-27/10 AVTALE OM SAMARBEID OM FOLLO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ORGANISERT ETTER VERTSKOMMUNEMODELLEN TU-28/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 03.11.2016 Tid: kl. 10.00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde Frankmo Tveråen Medlem Brit Kværness Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 03.09.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 03.09.2014 Sakliste KST-70/14 RÅDHUSKVARTALET RÅDHUSKVARTALET (KIRKEVEIEN 3, SKI RÅDHUS OG RÅDHUSTEATERET). KST-71/14 NY FORSKRIFT OM SKJENKETIDER I SKI KOMMUNE KST-72/14 SØKNAD

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: 23.06.2016 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: 23.06.2016 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 23.06.2016 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Ida Bruheim Derås Varaordfører H Anne Berit

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11. Side 1 av 11 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 30.11.2011 Møtetidspunkt: 19 21.50. Følgende representanter

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.09.2012 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Olav Olstad (varaordfører)

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg Møteprotokoll Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 09:00-16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 20.08.2014 Sakliste OK-15/14 SØKNAD OM LEIE AV VARDÅSEN BARNEHAGE FOR SPILLOPPEN BARNEHAGE OG SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL NY AVDELING I SPILLOPPEN

Detaljer

Nesodden kommune. SAKEN GJELDER Områdeplan Bomansvik fremmes til vedtak på nytt grunnet mangler ved vedtak i kommunestyret KST 080/14 19.06.2014.

Nesodden kommune. SAKEN GJELDER Områdeplan Bomansvik fremmes til vedtak på nytt grunnet mangler ved vedtak i kommunestyret KST 080/14 19.06.2014. Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 28.08.2014 Vår ref: 10/2500-272 - 14/20637 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Gisle Rebnord Totland Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 11.09.2014 104/14 Teknikk-,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010 Sakliste SAM-51/10 NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015 Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013. Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II Side Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 21.10.2013 RFF-23/13 KIRKEVEIEN 3 - SENTRUMSKJØKKEN Sakliste RFF-24/13 ORIENTERINGSSAK OM BYGGEPROSJEKTET FOLLO OMSORGSBOLIGER II RFF-25/13

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtetid: 07.10.2014 kl. 17:00 19:00 Sted: Store salong Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Laila P. Nordsveen

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 21.09.2011. Sakliste KST-69/11 KLAGE PÅ EKSPROPRIASJONSSAMTYKKE FOR OPPARBEIDELSE AV DEL AV SKORHAUGVEIEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 21.09.2011. Sakliste KST-69/11 KLAGE PÅ EKSPROPRIASJONSSAMTYKKE FOR OPPARBEIDELSE AV DEL AV SKORHAUGVEIEN Møteprotokoll Kommunestyret 21.09.2011 Sakliste KST-67/11 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BØLERÅSEN SENTER KST-68/11 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SOLBORGVEIEN 2, 4 OG 6 2. GANGS BEHANDLING KST-69/11 KLAGE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL AP/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Strid MEDL AP/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 20.01.2016 Tid: 13:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: SP: Trude Lind Ap: Åge Hilmar Rusten, Margareth Bentzen og Rayner Skare Lind

Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: SP: Trude Lind Ap: Åge Hilmar Rusten, Margareth Bentzen og Rayner Skare Lind Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 16.02.2016 Møtetid: 10:00 13:00 Møtested: Hadsel rådhus formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: SP: Trude Lind Ap: Åge Hilmar Rusten, Margareth

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 29.11.2006. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 29.11.2006 KST-98/06 FORSKRIFT OM HUNDEHOLD I SKI KOMMUNE Sakliste KST-99/06 HØRING - NOU 2006:2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE KST-100/06 BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER I SKI KOMMUNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Gamvik kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Restauranten Møtedato: 03.12.2015 Tid: kl. 10.00 Innkalte: Formannskapet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Einar Olaussen Nestleder Gunn Mari Kverndal

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 10.09.2007 Tid: 18:30

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Dato: 10.09.2007 Tid: 18:30 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Enebakk Dato: 10.09.2007 Tid: 18:30 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H

Detaljer

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møteinnkalling Rådet for likestilling av funksjonshemmede Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Komite plan Møtedato: 20.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 09:00-14:10 Møteprotokoll Fra sak: PS 91/15 Til sak: PS 104/15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012 Sakliste RFF-7/12 SØKNAD OM MIDLER TIL KREFTKOORDINATORSTILLINGER RFF-8/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Tid : Kl. 18.00 19.40 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Nestleder Valstad Geir

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SØNDRE LAND KOMMUNE. side 1. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 20.10.2014 Tid: Kl.17:00 Kl. 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Kommunestyresal, Loppa Rådhus. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Kommunestyresal, Loppa Rådhus. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Loppa formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 04.03.2015 Tid: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Eirik Jensen Leder KP Thorbjørn

Detaljer

Politisk behandling i Ås kommune:

Politisk behandling i Ås kommune: Politisk behandling i Ås kommune: Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.11.2010: Håvard Steinsholt (SV) fremmet følgende forslag: 1. Hovedutvalg for teknikk og miljø anbefaler at saken tilbakesendes

Detaljer

Før ordinært møte var det rullestoldag i sentrum sammen med Rådet for likestilling av funksjonshemmede.

Før ordinært møte var det rullestoldag i sentrum sammen med Rådet for likestilling av funksjonshemmede. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.03.2017 Tid: 09:00-1325 Til stede: 9 representanter. Før ordinært møte var det rullestoldag

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 13.05.2014 kl. 9.15 15.15. Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Torhild

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 03.10.2013 Tid: 16.00 Slutt: 17.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer var

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 16.02.2012

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 16.02.2012 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal i Ås rådhus 16.02.2012 Fra HTM-sak: 9/12 Fra kl.: kl. 18.00 Til HTM-sak: 16/12 Til kl.: kl. 21:50 Av utvalgets

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd

Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Trysil kommune Saksframlegg Dato: 29.04.2015 Referanse: 10138/2015 Arkiv: A10 Vår saksbehandler: Berit Helen Fossheim Private barnehager - behandling av søknader om endret kommunalt tilskudd Saksnr Utvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: kl. 10:00 15.00 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Oddvar Garås Bjørg Homelien

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sakene 70/16 73/16 Bystyret Møtested: Tidspunkt: Bystyresalen, Gamlebyen Torsdag 16.06.16 kl. 09:00 16:00 og fredag 17.06.16 fra kl. 09:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget

Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Tjenesteutvalget Møtedato: Mandag 07.03.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-19:00 Saksliste Saksnr Tittel 011/16 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET

Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune Tilleggsliste 2 FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 18:30 ORIENTERINGER kl 18:00-18:25 Orientering

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/14 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. juni 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Saksordfører: Einar Krafft Myhren (SV)

Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Saksordfører: Einar Krafft Myhren (SV) Saksprotokoll - Bystyret 01.09.2016 Behandling: Saksordfører: Einar Krafft Myhren (SV) Representant Marthe Næss Thomassen (Ap) stilte spørsmål ved sin habilitet da hun har gått i klasse og er venninne

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget. Aase Kristin Abrahamsen Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 10:00 13:00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig FRP

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 24.04.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 24.04.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 24.04.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 05.11.2014. Sakliste

Møteprotokoll. Kommunestyret 05.11.2014. Sakliste Møteprotokoll Kommunestyret 05.11.2014 Sakliste KST-90/14 SAMMENSLÅTT BRANN- OG REDNINGSVESEN I FOLLO OG MOSSEREGIONEN STYRINGSGRUPPENS UTREDNING OG ANBEFALING KST-91/14 KOMMUNEREFORMEN - SAMARBEID MED

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Sak 46/15. Sakstittel: RETTSVIRKNING AV OMRÅDER UTEN INNSIGELSE - OMRÅDEPLAN FOR BØRSA

Sak 46/15. Sakstittel: RETTSVIRKNING AV OMRÅDER UTEN INNSIGELSE - OMRÅDEPLAN FOR BØRSA Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 3.9.2015. Før behandlingen startet ba Lars Arne Pedersen, Ap om en orientering om følgende saker: 1. Flyktningesituasjonen; mottak i Skaun, boligsituasjonen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Oddbjørn Sagedal, Jan Erik Heddeland, Eirik Aarrestad, Trude Engesland, Rune Iveland.

Fra administrasjonen på sine saker; Oddbjørn Sagedal, Jan Erik Heddeland, Eirik Aarrestad, Trude Engesland, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.05.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner

LINDESNES KOMMUNE Rådmannen. Kommunereformen - invitasjon til deltakelse i utredning fra Lyngdal og Farsund kommuner LINDESNES KOMMUNE Rådmannen SAKSMAPPE: 2014/801 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 7377/2014 Rune Stokke UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 19.06.2014 43/14 Kommunestyret 19.06.2014 32/14 Kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 31.03.2016 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Anne Berit

Detaljer

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling

Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Årstad, del av gnr 159, 15 og 17 m.fl. Områdereguleringsplan for Mindemyren 2.gangs behandling Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230414 sak 97-14 og fattet følgende vedtak: 1. «I medhold av plan-

Detaljer