NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r"

Transkript

1 NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r Medlemsavis for Norsk Fysioterapeutforbund Vest Agder Høst Vår Årgang Årgang Første Førstenettutgave nettutgave!! Redaktør: Tone Ness I denne avisa kan du blant annet lese om: Tones Hjørne Presentasjon av styret «Ledige verv» Medlemsfesten Referat fra Medlemsmøte; skulder Portrett intervju md Boscko Min arbeidsplass: Sørlandet Rehabiliteringssenter, Eiken Årsmøte 2007 Anatomi - Qizz

2 Tones Hjørne... hjelpen fra kontaktpersoner og andre som kan være med å påvirke kommunene i denne retning. Trondheim Kommune går foran som et lysende eksempel på dette området. Vil i tillegg minne om noen ting: Avdelingen har ny mailadresse : Husk å oppdater mailadressen din hos NFF sentralt. Avdelingen får mange feilsvar og returer ved mailutsendinger. Årsmøte 2007 vil bli avholdt Tirsdag ved Scanic hotell i Kristiansand. Hei Da ble det nesten jul før vi fikk ut denne nettutgaven. Mye av grunnen har vært omleggingen av nettsidene til NFF, som har medført at avdelingene ikke selv har kunnet oppdatert sidene sine. Det har vært mange utfordringer for NFFs tillitsvalgt system dette året. Blant annet ble det lokale lønnsfrohandlinger også i NAVO. De fleste tillitsvalgte i NAVO har ingen erfaring med lokaloppgjør, siden det er lenge siden sist det var Ønsker dere alle en fin jul og et god nytt lokaloppgjør her. Vi får mange år! tilbakemeldinger på at dere ( i alle sektorer) gjør en god jobb. Dere stiller godt forberedt og er profesjonelle. Det kan være ensomt å sitte i en liten kommuen å være tillitsvalgt. Vi håper av Tone denne grunn å kunne være med å skape et nettverk blant tillitsvalgte og kontaktpersoner i Vest-Agder, slik at dere i større grad kan dra veksler på erfaringer hos hverandre. Utfordringer er det også nok av i privatsektor. Utlysninger av 20% driftstilskudd, og om det er en realitet at det virkelig er dette kommunene tenker seg når de lyser ut en 20 %. I den nye ASA 4313 får ikke instituttene lengre en så stor rolle når det gjelder hvem som skal få tilskuddene. Det er et håp og et ønske fra avdelingsstyret at vi i større grad greier å få med kontakpersonene som en naturlig del når intervju til disse tilskuddene avholdes. Dette ønsker vi å jobbe for i 2007, og er helt avhengig av

3 Avdelingens styre: Helge Tonstad Cathrine Schaufel Tone Ness Ragnhild S.Lauvland (Sirdal) (Flekkefjord) (kr.sand) (kr.sand) Marianne Tonjer (Kr.sand) Anne Sveinall Ljungquist( Mandal) Odd Sanne (Lindesnes) Kunne du tenke deg å engasjere deg i NFF Vest-Agder? Følgende verv står på valg ved Årsmøte: Avd.leder Opplæringstillitsvalgt Kasserer Sekretær Kontaktperson for privatpraksis Det vites ikke om noen av de som sitter i disse vervene i dag ønsker gjenvalg I tillegg er det Landmøte i 2007, dermed trenger vi også to Landsmøtedelegater ( Avd.leder er den 3. delegaten)

4 NFF Vest-Agder Halvdagskurs: «Funkjsonell forståelse og behandling av skulderinstabilitet» ved Gerty Lund, Martina Hansens Hospital Sørlandet Sykehus Kristiansand 31. mai 2006, kl Antall deltakere: ca 60 Arrangert av Vest- Agder NFF Referent: Inger Lise Rasmussen, SSR Tema: Funksjonell forståelse og behandling av skulderinstabilitet. Gerty Lund ble utdannet ved Mensendieckskolen i Oslo i Hun er sjefsfysioterapeut ved Martina Hansens Hospital (heretter MHH), som er det største elektive ortopediske sykehuset i Helse Øst med sine ca operasjoner pr år. Det er ulike former for instabilitet som kan gi impingement. Skulderfunksjonen handler om instabilitet og ikke bare glenohumeralleddet. En dysbalanse i muskulaturen rundt skulderbuen vil gi manglende timing og feil/ ugunstig holdning/ posisjonering. Gerty henviser til forfatterne Brukner og Kahn som har en meget god bok om tema skulder. Impingement er inneklemming av strukturer subacromialt. Det er ulike årsaker til dette: - Holdning. Ved en lut holdning reduseres mellomrommet mellom acromion og humerus. - rotatorcuffruptur/ insuffiens - glenohumeral instabilitet - scapulær instabilitet Gerty presiserer at impingement er en kompleks problemstilling. Hun viser en skisse av Brukner og Kahn som kan studeres nærmere i powerpointpresentasjonen fra halvdagsseminaret som finnes linket til dette referatet. Videre understreker hun viktigheten av å analysere skulderbuens leie (anbefaler her Kaltenborn som god litteraturhenvisning) og scapulas plassering på thorax. Her er interscapulærmuskulaturen meget essensiell. M rhomboideus major har lange,trege muskelfibre som er lette å rekruttere. Hun anbefaler i denne sammenheng push-ups mot vegg som en enkel og effektiv øvelse. Det handler om å reprogrammere hjernen, slik at bevegelsesmønstre fra før smertene oppstod, kan hentes frem igjen. Kalkdannelse i skulderleddet fjernes aldri operativt, men løser seg opp ved reetablering av gode bevegelsesmønstre. Likefullt kan kalkdannelsen komme tilbake dersom pasienten faller tilbake til ugunstige bevegelsesmønstre. Gerty begynner vanligvis med behandling to ganger pr uke med sine pasienter, for så å trappe

5 gradvis ned. Det er sjeldent hun gir hjemmeøvelser ettersom hun har erfaring med at øvelsene gjøres feil/ lite hensiktsmessig. Utløsende faktorer for impingement kan være: - traume - glenohumeral instabilitet - inflammasjon - smerte som inhiberer rotatorcuff - smerte avler spenninger som gir mer smerte Det kan være akutt eller snikende forløp. Ved riktig plassering av caput i fossa glenoidale i tillegg til scapulastabilitet, klarer de fleste pasienter å abdusere smertefritt. Dette forutsetter at hindringer for elevasjon av arm er bearbeidet og at de sentrale stabiliseringsmusklene er vekke. Gerty skisserer en behandlingstrekant hvor - fysiologisk utgangsstilling - funksjonsrekkefølge - internalisering av funksjonsforståelse hos pasienten (pedagogisk tilnærming!) danner rammene. Det er vanskelig å standardisere et behandlingsopplegg, men i denne trekanten er i hvert fall to (fysiol. utgangsstiling og funksjonsrekkefølge) av de tre faktorene rimelig definert. En oppsummering så langt vil være å bearbeide hindringer i startfasen av behandlingen, bedre interscapulær kontroll og bevisstgjøre pasienten. Gerty kommer med et aldri så lite hjertesukk til oss.: begynn å dokumentere det vi gjør!! Stabiliseringstrening av skulder SLAP- skade( Superior- Labrum- Anterior- Posterior) forårsaker blant annet et negativt trykk inne i skulderleddet og instabilitet. Også en Bankards skade vil øke instabiliteten. Andre mekanismer trår da til for å stabilisere. I forhold til glenohumeral stabilitet nevner Gerty - fossa glenoidale - labrum - det negative leddtrykket - leddkapsel - ligamenter - rotatorcuff som de viktigste faktorene. Når det gjelder scapulohumeral stabilitet nevner hun spesielt to muskulære kraftpar: - m. rhomboideus/ serratus anterior - m. pectoralis major og?? Som den ekte Mensendiecker hun er, legger hun også vekt på å se kroppen som en helhet og ser på fot/ ankelstabilitet, bekkenstilling, truncus, scapulas plasseing,

6 glenohumeralstabilitet og håndfingerstabilitet. Smerte har en reduserende innvirkning på sentral stabilitet. Derfor trener hun alltid pasientene uten smerter. Hun legger vekt på bevisstgjøring av pasienten. Med S-E-T- behandling kan man lure inn stabiliserende muskulatur i lukket kjede. SLAP- pasienter vil ofte få smerter ved SET. I behandling må man dessuten alltid tenke posisjonering. Eksentrisk trening av skulder Gerty bruker mye ventralliggende utgangsstilling, speil for en pedagogisk tilnærming og strikk. Terapeuten hjelper til med stabiliseringsarbeidet, og overlater til pasienten å gjøre det eksentriske arbeidet. Gerty har lenge undret seg over hvorfor pasientene av og til klarer å gjøre eksentrisk og ikke konsentrisk muskelarbeid. Hun har ikke løst gåten, men tror det kan ha med rekruttering av motoriske enheter å gjøre. Øvelseseksempler: 1. Pasienten trener eksentrisk utrotasjon med strikk i stående. Hovedfokuset skal være interscapulært. 2. Pasienten har strikk mellom hendene, loddrett utgangsstilling. Scapulae trekkes sammen, mens armene føres fra loddrett og ut til siden. Hele tiden holdes interscapulær muskelkontraksjon. 3. Pasienten i knestående med terapiball. Pas støtter hendene på ballen, strake armer. Deretter skal hun/ han løfte en og en arm. Full rehabilitering Det er viktig å tenke over hva pasienten skal tilbake til. Er det håndballspiller på elitenivå eller en kontoransatt? Ut i fra dette velger man idretts- og yrkesspesifikke øvelser. Uansett er det viktig at mye av treningen foregår over skulderhøyde. Terapeuten skal bevisstgjøre pasienten slik at denne hele tiden er bevisst på scapulas plassering og stabilitet. Mange pasienter føler seg friske når de oppnår smertefrihet. Som terapeut står man da overfor en pedagogisk utfordring for å motiver pasienten til å fortsette treningen. Bankards operasjon (ad modum MHH) En SLAP- skade opptrer ofte i idretter som tennis og ishockey. Pasienten er typisk en ung mann. Dersom man tenker seg høyre skulderledd sett fra siden, finner man oftest skadestedet mellom kl 14 og 17, altså fremre, nedre kant av labrum. I operasjonen syr man den skadede fiberbruskdelen fast ved hjelp av ankre som festes i glenoidkanten. Pasienten må (pr tiden) i de første 2-3 postoperative ukene ha fatle 24 timer i døgnet. Dette skyldes at man har lite kontroll på armen i søvne. Når fatlen tas bort fra armen, setter man i gang med albue- og håndøvelser. Deretter kommer bevisstgjøring og trening av interscapulærmuskulatur. Pendeløvelser er viktig. Pasientene kommer til postoperativ kontroll etter 3 uker på MHH. 6 uker etter operasjonen skal pasienten ha full bevegelighet. De neste 6-12 uker er det stabilitetstrening, styrke og utholdenhetstrening som står i

7 sentrum. Også nevromuskulær trening må komme inn i denne fasen. Plyometrisk trening er rekken av aktiviteter i det å ta i mot, kaste og ta imot en ball igjen. Det skal være en gradvis overgang til trenings- og konkurranseaktiviteter. Ifølge Gerty skal det være en positiv endring i løpet av de første 6-8 behandlingene og senest innen 3 måneder. STIPENDORDNINGEN Siden vi de senere årene ikke har mottat søknader av fagutviklende karakter, bør vi se på om denne stipendordningen skal opprettholdes. Dette kommer evt som en sak til årsmøte 2007

8 Vintipset! VITSESTAFETTEN Kona gikk til legen for å fjerne en stor byll i nakken. «Det var en stygg satan»- sa legen. «ja» sa mannen, «men ho e snill med ongan» - Steinar Flottorp Sender stafettpinnen videre til Ørjan Østervold Referat fra kurs, hospitering Spennende kolleger Små studier, prosjekter Gode vitser, historier Hva er du opptatt av innenfor fysioterapifaget? Bruk oss for å informere om ting som skjer! Beste tips/innlegg honoreres med 1 flaske vin (evt. Alkoholfritt) Inger Lise Rasmussen får denne gangen en flaske vin for sitt bidrag! Tips oss eller send bidrag til Cathrine Schaufel eller Tone Ness VIKTIG: Angående bruk av mail: Det er viktig at dere som har oppgitt e-post adressen til NFF sentralt, vet at dette er en e-postadresse dere faktisk er inne og sjekker. Både NFF sentralt og vi lokalt sender ut informasjon via e-post til de som har oppgitt ( og sørger for å holde oppdatert) det. Ved Årsmøte 2006 fikk vi godkjennelse på å gå over til nettutgave av denne avisa, og det ble godkjent at man sender ut info om når denne blir publisert pr.mail. Kursinvitasjoner styret blir bedt av eksterne om å sende ut, går også kun ut pr.mail. HUSK å oppdatere opplysninger som dette ved å logge deg inn på medlemsregistret på eller ved å ta en tlf til medlemsregistret på NFF Evt. Send mail til

9 MEDLEMSFEST 2006 Medlemsfesten denne gang ble avholdt ved Dykkerklubbens lokaler ved Myren Gård den 8.september fra kl Festen ble arrangert av Hege C. Olsen og Lars Benestad. En takk til disse to! Samt til alle festdeltagerne som var med å ryddet slik at festkomiteen fikk en lettere jobb, og bruden kunne puste lettet ut! (Intern: be there or be square!)

10

11 Hvem er dette mon tro?? (Bildet er delvis arrangert)

12 Min arbeidsplass Sørlandet Rehabiliteringssenter, Eiken MIN ARBEIDSPLASS: SØRLANDETS REHABILITERINGSSENTER EIKEN Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken (SRE) ligg på Skeie i Eiken i Hægebostad kommune, midt i VestAgder. SRE drives som et andelslag der 85% av andelene eies av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Instituasjonen er godkjent av Statens Helsetilsyn med 39 plasser, og har rammeavtale med Helse Sør RHF. Utbyggingsplaner er i gang. Se gjerne våre nettsider på for mer informasjon om senteret. Vi har tilbud til brukere innen et bredt spekter diagnoser, med hovedvekt på ortopediske pasienter, brukere med kroniske lidelser, nevrologiske lidelser og lungelidelser. Vi har også et aktivitets- og mestringskurs for mennesker med Parkinson/parkinsonisme. Brukers opphold regnes i utgangspunktet å være 3 uker, oppholdets varighet blir imidlertid fortløpende vurdert av tverrfaglig team i samråd med bruker. På fysikalsk avdeling er vi for tiden 4 fysioterapeuter i hvar vår 100% stilling; Wenche Iglebekk, Andreas Sirevåg, Anne Grethe Walvick og Cathrine Schaufel. Eirinn Hopland har ett års permisjon og arbeider nå i Egersund. Vi driver bassenggrupper, gruppetrening, individuell behandling, undervisning mm. Vi har også intern undervisning. Kontakt oss gjerne dersom dere lurer på noe:)

13 Portrettintervju «Bosko» Navn: Bozidar Gardaseivc Alder: 46 Utdannelse: Utdannet Fysioterapeut fra Zagrep i Kroatia, diverse kurs innen idrettsfysioterapi, neurologisk fysioterapi, smertebehandling og lang utdannelse i akupunktur. Yrkeskarriere: Institut Igalo, Fylkessykehuset i Haugesund, Regionssykehuset i Tromsø, Kristiansand Kommune. Nå privatpraktiserende fysioterapeut ved Torridal fysioterapi Interesser/hobbier: Engasjert i faget. Bruker mye fritid på dugnadarbeid for NFFs Fagforum for akupunktur. Utover dette setter jeg pris på frisk luft og tid sammen med familien. Hvordan har du det akkurat nå? Veldig travelt men spennende. Er litt lei iblandt men holder koken. Hva var det som gjorde at du valgte å bli fysioterapeut? Det var interesse for å jobbe med folk og der hvor jeg er oppvokst var det et nytt yrke og det virket spennende og nytt. Påvirker fysioterapibakgrunnen ditt hverdagsliv? I så fall - hvordan? Engasjert som jeg er i fag er det klart at det påvirker mine politiske oppfatninger og interesser og det merkes nok av de rundt meg. Hva er ditt beste minne fra fysioterapikarrieren? Og hva gjorde det med deg? Det å lære mer om smerter og smertemekanismer og oppleve at jeg har noe å bidra med i behandling av kompliserte plager hos pasienter. Har du opplevd noe negativt i karrieren? Hva gjorde det med deg? Smålighet og grådighet Hva er du mest glad stolt (glad) over å ha gjort? Jeg er for tiden leder i Fagforum for akupunktur i NFF. Vi begynte omtrent fra 0 og nå er vi i gang med å rydde opp i noe som har vært en "gråsone " i fysioterapifaget. Akupunktur er en vitenskap som mange har forenklet fordi det ikke var satt krav til nødvendig kompetanse hos utøvere. Vi tror nå at vi skal klare å heve det generelle kompetansenivå hos fysioterapeuter som bruker akupunktur i sin praksis. NFF har nå godkjent et minimum av kunnskap og satt dette kompetansekravet til 290 kurstimer som nødvendig for at fysioterapeuter skal oppfylle forsvarlighetskravet i helsepersonell loven. Har du noen gode råd til dine fysioterapikollegaer? Det er viktig å tilegne seg nødvendig kompetanse og vi må beskytte vårt fag ved at vi prøver å stå sammen. Vi er en liten faggruppe som ikke tjener på fragmentering og at smånteressegrupper settes opp mot hverandre fordi det ikke går an å enes om bageteller. Hvordan ser du for deg fysioterapien i fremtiden? Fysioterapeuter kommer i fremtiden til å være ytterligere utsatt for konkurranse fra andre yrkesgrupper som ønsker godkjenning som helsepersonell. Det blir derfor viktig at fysioterapeuter holder sammen slik at vi fagpolitisk kan stå sterkest mulig.

14 ÅRSMØTE 2006 Årmøte ble avholdt på Scandic Hotell i Kristiansand den 23 mars -06. Grunnet snøkav, ble flere forhindret fra å møte. Det kom allikevel ca 30 stk. Foredragsholder var Overlege og Forskingsleder ved SSR: Aage Indahl.

15 (Lånt av avd. Nord-Rogaland)

NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r

NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r Medlemsavis for Norsk Fysioterapeutforbund Vest Agder Vår 2008 Årgang 12. Andre nettutgave Redaktører: Cathrine Carter og Tone Ness I denne avisa kan du blant annet lese

Detaljer

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd

Kompliserte rehabiliteringsforløp. Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd Kompliserte rehabiliteringsforløp Magnus Wallumrød, MT Øystein Skare, MT, Phd 1 Innhold Infeksjoner Postoperative smertereaksjoner Myalgier og spenninger Tendinopatier Statikkforandringer Scapulær dyskinesi

Detaljer

Skulderskader. - rehabilitering - Chris. J. Drummond Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS

Skulderskader. - rehabilitering - Chris. J. Drummond Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS Skulderskader - rehabilitering - Chris. J. Drummond Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS Dramatisk...! Dramatisk...! Utøveren plutselig helt eller delvis ute av trening og konkurranse Fysiske konsekvenser

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur

Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Fysioterapi v. impingement og partiell rotatorcuffruptur Ved Heidi Veeser Gallet Fysioterapeut i klinisk aktivitetsavdeling ved Diakonhjemmet Sykehus 16.09.15 Impingement Impingement symptoms Jobe + Neer

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen

Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Skuldersmerter forårsaket av skade på leddleppen Anatomi: Leddet mellom skulderbladet og overarmsbenet har en liten leddskål og et stort leddhode. Dette gjør at skulderleddet er det mest bevegelige leddet

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode

Organisasjonserfaring: 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Leder: Olai Myklebust (gjenvalg) 1970 Oslo Videreutdanning: 1979 Pedagogikk Privatpraksis 13 år som avdelingsleder Tre år som medlem av Etisk utvalg Leder av Appellutvalget i inneværende periode Alder:

Detaljer

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus

Skulderkirurgi. Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Skulderkirurgi Berte Bøe Overlege Artroskopiseksjonen Ortopedisk avdeling Oslo Universitetssykehus Disposisjon Anatomi Akutte skader Impingement Rotatorcuffskader Labrumskader/SLAP Bicepsskader Artrose

Detaljer

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen

Utdanning: 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen Leder: Stig Salberg (ny) 1980 Statens Mensendieckskole 1985 ½-årig videreutdanning i generell fysioterapi 2004 Manuellterapi Universitetet i Bergen 1981 turnus ved Sykehuset Levanger og Vårtun opplæringssenter

Detaljer

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR Hva er akupunktur? Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode

Detaljer

Generell stabilisering

Generell stabilisering Generell stabilisering Basisøvelsebank Stabilisering av Lars-Arne Andersen Stabilitet i forhold til idrettslig prestasjonsevne defineres som evnen til å kontrollere kroppsposisjoner og bevegelser, gjennom

Detaljer

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder)

Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) Leder: Marit Brustugun Sartz (gjenvalg/ny leder) 2009 (Vår) Høgskolen i Oslo. Helse- og sosialforvaltning (15 studiepoeng) 2007 (Høst) Høgskolen i Oslo. Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? terapiridning Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger

Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger Optimal rehabilitering etter ekstreme belastninger (Bilde: VG) Av Styrkeøvelser...3 Skråflies med hantler...3 Hantelpress...3 Pullover...4 En-arms roing med støtte for hånden...4 Sittende hantelpress...5

Detaljer

Skulderlidelser fra ortopedens ståsted. Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014

Skulderlidelser fra ortopedens ståsted. Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014 Skulderlidelser fra ortopedens ståsted Berndt Salkowitsch Kurs for allmennleger og sykehusleger 27.03.2014 1 Litt historikk 80 årene Tilbakeholdende med operativ behandling av skulderledd 85 de første

Detaljer

TREN RYGGEN BLI BEDRE!

TREN RYGGEN BLI BEDRE! TREN RYGGEN BLI BEDRE! Av Tor Inge Andersen og Morten Skjesol GENERELT OM ØVELSENE Øvelsesutvalget er utviklet for at utøveren best mulig skal mestre de kravene som korsryggen utsettes for. Øvelsene er

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon

Detaljer

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012

CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 CSK G98 Ha ndball Egentrening sommer 2012 Følgende program er basert på anbefalinger og program fra Norges Håndballforbund for ungdom i alderen 14 16 år. Programmet skal gjennomføres minst 2 ganger hver

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Mangfold av helsetilbud: Er Sola helsekommunen i Rogaland? I Sola sentrum florerer det av ulike helsetilbud for enhver sykdom eller lidelse. Det finnes over 20 private helseforeteak i tillegg til rundt

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Til deg som skal få operert fremre korsbånd Informasjon og praktiske råd Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Kneleddet Kneleddet forbinder lår- og leggbenet. Leddet

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

COLUMNA Nr. 2, april 2005

COLUMNA Nr. 2, april 2005 COLUMNA Nr. 2, april 2005 - et organ for NFFs medlemmer i Østfold I dette nummer: Lederskifte og nytt styre i avdelingen Mona Kajanus takker for seg i Østfold, men fortsetter i Ansatt Råd. Rapport fra

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

AKTUELLE STYRKEØVELSER: 1. Knebøy

AKTUELLE STYRKEØVELSER: 1. Knebøy Sterk og aktiv Etter hvert som vi blir eldre får vi mindre muskelmasse og dermed dårligere muskelstyrke, også benevnt som aldersrelatert muskelsvakhet. Svak muskulatur kan påvirke vår evne til å utføre

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Skuldertilbud. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Stavern

Skuldertilbud. Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Stavern Skuldertilbud Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering Stavern Hva gjør vi i Stavern? Forløp 1.Poliklinikk: Klinisk undersøkelse og ultralyd ved lege og ev. fysioterapeut. - Ved tverrfaglig konsultasjon

Detaljer

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut i Kristiansand

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut i Kristiansand [Bozidar Gardasevic Porsveien 25 4629 Kristiansand Innstilt/kandidat til verv som styremedlem i Region Sør Øst Stilling: Selvstendig næringsdrivende fysioterapeut i Kristiansand Tlf.: 95053526 E-post:

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Informasjon til deg med TFCC-skade

Informasjon til deg med TFCC-skade Informasjon til deg med TFCC-skade Hva er TFCC-skade? TFCC er en engelsk forkortning som står for «Triangular Fibro Cartilage Complex», og er et samlebegrep for leddbånd og menisker som stabiliserer håndleddet

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013.

KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. KREFTKOORDINATORS HALVÅRSRAPPORT OKTOBER 2012- MARS 2013. Innledning. 1.oktober 2012 startet Lindesnes regionen opp med kreftkoordinator i 50% stilling. Den første tiden gikk med til å gjøre seg kjent

Detaljer

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no

Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Tverrfaglig ryggrehabilitering ad modum Vertebra.no Rehabiliteringskonferansen i Midt-Norge Trondheim 23. - 24.10.2012 Janne-Birgitte Bloch Børke, Spesialfysioterapeut / MSc Tverrfaglig poliklinikk rygg,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Region Vest. Aslaug Kleiveland. Gjenvalg som Leder

Region Vest. Aslaug Kleiveland. Gjenvalg som Leder Region Vest Aslaug Kleiveland Gro Annette Noremark Gjenvalg som Leder Gjenvalg Hordaland Bedriftshelsetjeneste og Privatpraksis region.vest@fysio.no groannette@hotmail.com Utdannet fysioterapeut fra Bergen

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik

Velkommen. Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Velkommen Til mestringsopphold for personer med utmattelse, ved Betania Malvik Enhet for Døgnrehabilitering Betania Malvik Betaniaveien 15 7563 Malvik Sentralbordet: 73980800 Enhet for Døgnrehabilitering:

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus:

SKULDER Skjelett Clavicula: Scapula: Humerus: SKULDER Skjelett Skulderleddet danner forbindelsen mellom tre ulike ben: Clavicula, scapula og humerus. Clavicula: Kragebenet er tynt og S-formet. Det holder skulderleddet og dermed overarmen ut fra thorax

Detaljer

Tilgang til video og presentasjon.

Tilgang til video og presentasjon. 2 Tilgang til video og presentasjon www.friskforlag.no/skuldervideo Dagens tema Hva er galt med skulderen min? Smertelindring Skulderanalysen Basis Leddmyk Leddstram Forebygging Åpent for spørsmål etter

Detaljer

Klage på tildeling av avtalehjemmel, nedtrappingsdriftstilskudd

Klage på tildeling av avtalehjemmel, nedtrappingsdriftstilskudd Klage på tildeling av avtalehjemmel, nedtrappingsdriftstilskudd Jeg ønsker med dette å rette en klage mot tildeling av nedtrappinsgdrifttilskudd ved Oppdal fysikalske institutt, vedtak av 14.01.14. Jeg

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer?

Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Hvordan kan vi bidra til å styrke pasientens evne til mestring av livet med langvarige helseutfordringer? Eli Nordskar, rådgiver/psykomotorisk fysioterapeut Lærings- og mestringssenteret (LMS) UNN Tromsø

Detaljer

HELSENETTVERK LISTER - 2011

HELSENETTVERK LISTER - 2011 Lindring i Lister HELSENETTVERK LISTER - 2011 Formålet til Helsenettverk Lister: «Styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen mellom de seks Lister kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten»

Detaljer

øvelser for deg som er brystkreftoperert

øvelser for deg som er brystkreftoperert øvelser for deg som er brystkreftoperert god bevegelighet i arm og skulder Redusert bevegelighet i arm og skulder, samt stivhet i ledd og muskler, er blant de vanligste plagene etter brystkreftbehandling.

Detaljer

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI

STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI STUDENTKLINIKKEN AKUPUNKTUR & OSTEOPATI OM STUDENTKLINIKKEN STUDENTKLINIKKEN VED Norges Helsehøyskole Campus Kristiania (NHCK) tilbyr akupunktur- og osteopatibehandling i moderne lokaler på Ullevål Stadion.

Detaljer

STYRKETRENING MED STRIKK

STYRKETRENING MED STRIKK STYRKETRENING MED STRIKK Nå nærmer sommeren seg med ferie og herlige, late dager på hytta eller andre plasser dere velger å feriere. Dere har vært utrolig flinke til å trene jevnt og trutt gjennom hele

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS)

HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS) «Det jeg synes er vanskeligst med HS, er at man ikke finner særlig forståelse fordi folk flest ikke vet hva det er. Det er kjipt å være den som ikke klarer å delta og være

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Observasjon av scapulær dyskinesi. -En reliabilitetsstudie

Observasjon av scapulær dyskinesi. -En reliabilitetsstudie Observasjon av scapulær dyskinesi -En reliabilitetsstudie Kaja Sætre Masteroppgave i idrettsfysioterapi Seksjon for Idrettsmedisinske fag Norges Idrettshøgskole Oslo, Mai 2009 Forord Forord Denne oppgaven

Detaljer

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel

m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. biceps brachii tohodet overarmsmuskel m. pectoralis major store brystmuskel m. serratus anterior den fremre sagmuskelen m. deltoideus deltamuskelen m. rectus abdominis rette bukmuskelen m. obliquus externus abdominis yttre skrå bukmuskelen

Detaljer

Dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk 24.-25. januar 2015 NIH. Hvilke skader er typisk for troppsgymnastikk i Norge?

Dommer- og trenerseminar troppsgymnastikk 24.-25. januar 2015 NIH. Hvilke skader er typisk for troppsgymnastikk i Norge? Innhold Hvilke skader er typisk for troppsgymnastikk i Norge? Vanlige akutte skader: PRICE, teipeteknikker, opptrening.. Typiske belastningsskader: Kjennetegn, mulig årsak og aktuelle tiltak Forebygging

Detaljer

Oppvarming. Modul 3.0. Læringsmål // Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader.

Oppvarming. Modul 3.0. Læringsmål // Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader. 48 Modul 3.0 Oppvarming Læringsmål // Bevisstgjøre behovet for oppvarming og uttøyning for å øke prestasjonsevnen og forebygge skader. Hovedpunkter Fysisk oppvarming Mental oppvarming Uttøyning etter skytetrening

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013

Prosjekter Helsenettverk Lister. Kurs og tilbud 2013 Prosjekter Helsenettverk Lister Kurs og tilbud 2013 Aktiv Hverdag Videreutvikling av prosjektet Lister Ergoterapeut Prosjektet avdekket et behov for et mer differensiert dag- og aktivitetstilbud til personer

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

Trening i Sportsmaster Multirack

Trening i Sportsmaster Multirack Trening i Sportsmaster Multirack Vi har satt opp flere øvelser som kan gjøres i og rundt et Sportsmaster Multirack. Øvelsene er delt inn i to vanskelighetsgrader. De enkle øvelsene er beregnet for personer

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell

Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Fysioterapitiltak i akuttfasen for helsepersonell RYGGBRUDD eller VERTEBRALE FRAKTURER Vertebrale frakturer (sammelfallsbrudd) er

Detaljer

Trening med Gyro Board

Trening med Gyro Board Trening med Gyro Board Gyro Board er et balanseapparat som kommer fra New Zealand. Gyro Board er en morsom og utfordrene måte å trene balanse og styrke på. Gyro Board brukes av idrettsutøvere, fysioterapeuter,

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Øvelsesprogram ved kroniske lyskesmerter. Øvelsesprogram ved kroniske lyskesmerter

Øvelsesprogram ved kroniske lyskesmerter. Øvelsesprogram ved kroniske lyskesmerter Øvelsesprogram ved kroniske lyskesmerter (Etter P. Hölmlich) Bjørn Fossan Sjefsfysioterapeut Toppidrettsenteret Øvelsesprogram ved kroniske lyskesmerter Fase 1 (uke 1 og 2) 2 statiske øvelser hver kontraksjon

Detaljer

Å utløse ressurser i hverdagslivet godt for den enkelte, smart for kommunen

Å utløse ressurser i hverdagslivet godt for den enkelte, smart for kommunen Å utløse ressurser i hverdagslivet godt for den enkelte, smart for kommunen Arendalskonferansen fordypning 27-28.feb 2014 Nils Erik Ness, Nestleder Norsk Ergoterapeutforbund Kommunes utfordringer 1. Ønske

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3. Hva er Chairobics?... 3. Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3. Hvem kan starte Chairobics?...

Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3. Hva er Chairobics?... 3. Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3. Hvem kan starte Chairobics?... INNHOLD Hvordan komme i gang med Chairobics?... 3 Hva er Chairobics?... 3 Hvem er Chairobics aktuelt for?... 3 Hvem kan starte Chairobics?... 3 Lokalisering... 4 Tidspunkt for trening... 4 Gjennomføring

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14

Innhold. Forord... 13 Innledning... 14 νννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν INNHOLD ννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννννν 5 Innhold Forord.........................................................

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast:

Detaljer

Fysioterapi ved CMT -En fot å stå på

Fysioterapi ved CMT -En fot å stå på Fysioterapi ved CMT -En fot å stå på Andreas Rosenberger Dybesland Spesialfysioterapeut Nevromuskulært Kompetansesenter (NMK), UNN Tromsø Fagkonferansen 2016 Disposisjon Fysioterapi ved NMK Foten Fotens

Detaljer

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015

Deres ref: Vår ref: 23.juni 2015 Til Styremedlemmer Vest-Agder idrettskrets Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Administrasjonen Vest-Agder idrettskrets Kompetansesenteret for idrett i Agder Særkretser Idrettsråd REGIONAL CONFEDERATION

Detaljer

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Avdeling bedrift og 12-minutteren Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Langtidssykemelding 3% 17% 20% 5% 3% 47% 5% Gastrointestinal Cardiovascular Muscle Nervous Mental Airways Other

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Bekkenløsning. NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter

Bekkenløsning. NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter Bekkenløsning NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter Foto: Reklamefotografene AS Illustrasjoner: Ellen Wilhelmsen Hva er bekkenløsning? Bekkenløsning er en

Detaljer

Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader

Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader Undersøkelse og rehabilitering av barn med kne- og ankelskader NFF faggruppe for barnefysioterapi Sandvika 12.mars 2013 Håvard Moksnes Nimi Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR) Norges

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Ryggoperasjon Dekompresjon ved spinal stenose Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført dekompresjon i rygg. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE

bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE bewell HELSE LIVSKVALITET VELVÆRE På kvadrat kjøpesenter DIN HELSEKLINIKK Fysioterapi, Naprapati, Massasjeterapi og Coaching. 01 Fysioterapi Naprapati Stiv nakke, vond rygg eller belastningsskader? Da

Detaljer