NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r"

Transkript

1 NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r Medlemsavis for Norsk Fysioterapeutforbund Vest Agder Høst Vår Årgang Årgang Første Førstenettutgave nettutgave!! Redaktør: Tone Ness I denne avisa kan du blant annet lese om: Tones Hjørne Presentasjon av styret «Ledige verv» Medlemsfesten Referat fra Medlemsmøte; skulder Portrett intervju md Boscko Min arbeidsplass: Sørlandet Rehabiliteringssenter, Eiken Årsmøte 2007 Anatomi - Qizz

2 Tones Hjørne... hjelpen fra kontaktpersoner og andre som kan være med å påvirke kommunene i denne retning. Trondheim Kommune går foran som et lysende eksempel på dette området. Vil i tillegg minne om noen ting: Avdelingen har ny mailadresse : Husk å oppdater mailadressen din hos NFF sentralt. Avdelingen får mange feilsvar og returer ved mailutsendinger. Årsmøte 2007 vil bli avholdt Tirsdag ved Scanic hotell i Kristiansand. Hei Da ble det nesten jul før vi fikk ut denne nettutgaven. Mye av grunnen har vært omleggingen av nettsidene til NFF, som har medført at avdelingene ikke selv har kunnet oppdatert sidene sine. Det har vært mange utfordringer for NFFs tillitsvalgt system dette året. Blant annet ble det lokale lønnsfrohandlinger også i NAVO. De fleste tillitsvalgte i NAVO har ingen erfaring med lokaloppgjør, siden det er lenge siden sist det var Ønsker dere alle en fin jul og et god nytt lokaloppgjør her. Vi får mange år! tilbakemeldinger på at dere ( i alle sektorer) gjør en god jobb. Dere stiller godt forberedt og er profesjonelle. Det kan være ensomt å sitte i en liten kommuen å være tillitsvalgt. Vi håper av Tone denne grunn å kunne være med å skape et nettverk blant tillitsvalgte og kontaktpersoner i Vest-Agder, slik at dere i større grad kan dra veksler på erfaringer hos hverandre. Utfordringer er det også nok av i privatsektor. Utlysninger av 20% driftstilskudd, og om det er en realitet at det virkelig er dette kommunene tenker seg når de lyser ut en 20 %. I den nye ASA 4313 får ikke instituttene lengre en så stor rolle når det gjelder hvem som skal få tilskuddene. Det er et håp og et ønske fra avdelingsstyret at vi i større grad greier å få med kontakpersonene som en naturlig del når intervju til disse tilskuddene avholdes. Dette ønsker vi å jobbe for i 2007, og er helt avhengig av

3 Avdelingens styre: Helge Tonstad Cathrine Schaufel Tone Ness Ragnhild S.Lauvland (Sirdal) (Flekkefjord) (kr.sand) (kr.sand) Marianne Tonjer (Kr.sand) Anne Sveinall Ljungquist( Mandal) Odd Sanne (Lindesnes) Kunne du tenke deg å engasjere deg i NFF Vest-Agder? Følgende verv står på valg ved Årsmøte: Avd.leder Opplæringstillitsvalgt Kasserer Sekretær Kontaktperson for privatpraksis Det vites ikke om noen av de som sitter i disse vervene i dag ønsker gjenvalg I tillegg er det Landmøte i 2007, dermed trenger vi også to Landsmøtedelegater ( Avd.leder er den 3. delegaten)

4 NFF Vest-Agder Halvdagskurs: «Funkjsonell forståelse og behandling av skulderinstabilitet» ved Gerty Lund, Martina Hansens Hospital Sørlandet Sykehus Kristiansand 31. mai 2006, kl Antall deltakere: ca 60 Arrangert av Vest- Agder NFF Referent: Inger Lise Rasmussen, SSR Tema: Funksjonell forståelse og behandling av skulderinstabilitet. Gerty Lund ble utdannet ved Mensendieckskolen i Oslo i Hun er sjefsfysioterapeut ved Martina Hansens Hospital (heretter MHH), som er det største elektive ortopediske sykehuset i Helse Øst med sine ca operasjoner pr år. Det er ulike former for instabilitet som kan gi impingement. Skulderfunksjonen handler om instabilitet og ikke bare glenohumeralleddet. En dysbalanse i muskulaturen rundt skulderbuen vil gi manglende timing og feil/ ugunstig holdning/ posisjonering. Gerty henviser til forfatterne Brukner og Kahn som har en meget god bok om tema skulder. Impingement er inneklemming av strukturer subacromialt. Det er ulike årsaker til dette: - Holdning. Ved en lut holdning reduseres mellomrommet mellom acromion og humerus. - rotatorcuffruptur/ insuffiens - glenohumeral instabilitet - scapulær instabilitet Gerty presiserer at impingement er en kompleks problemstilling. Hun viser en skisse av Brukner og Kahn som kan studeres nærmere i powerpointpresentasjonen fra halvdagsseminaret som finnes linket til dette referatet. Videre understreker hun viktigheten av å analysere skulderbuens leie (anbefaler her Kaltenborn som god litteraturhenvisning) og scapulas plassering på thorax. Her er interscapulærmuskulaturen meget essensiell. M rhomboideus major har lange,trege muskelfibre som er lette å rekruttere. Hun anbefaler i denne sammenheng push-ups mot vegg som en enkel og effektiv øvelse. Det handler om å reprogrammere hjernen, slik at bevegelsesmønstre fra før smertene oppstod, kan hentes frem igjen. Kalkdannelse i skulderleddet fjernes aldri operativt, men løser seg opp ved reetablering av gode bevegelsesmønstre. Likefullt kan kalkdannelsen komme tilbake dersom pasienten faller tilbake til ugunstige bevegelsesmønstre. Gerty begynner vanligvis med behandling to ganger pr uke med sine pasienter, for så å trappe

5 gradvis ned. Det er sjeldent hun gir hjemmeøvelser ettersom hun har erfaring med at øvelsene gjøres feil/ lite hensiktsmessig. Utløsende faktorer for impingement kan være: - traume - glenohumeral instabilitet - inflammasjon - smerte som inhiberer rotatorcuff - smerte avler spenninger som gir mer smerte Det kan være akutt eller snikende forløp. Ved riktig plassering av caput i fossa glenoidale i tillegg til scapulastabilitet, klarer de fleste pasienter å abdusere smertefritt. Dette forutsetter at hindringer for elevasjon av arm er bearbeidet og at de sentrale stabiliseringsmusklene er vekke. Gerty skisserer en behandlingstrekant hvor - fysiologisk utgangsstilling - funksjonsrekkefølge - internalisering av funksjonsforståelse hos pasienten (pedagogisk tilnærming!) danner rammene. Det er vanskelig å standardisere et behandlingsopplegg, men i denne trekanten er i hvert fall to (fysiol. utgangsstiling og funksjonsrekkefølge) av de tre faktorene rimelig definert. En oppsummering så langt vil være å bearbeide hindringer i startfasen av behandlingen, bedre interscapulær kontroll og bevisstgjøre pasienten. Gerty kommer med et aldri så lite hjertesukk til oss.: begynn å dokumentere det vi gjør!! Stabiliseringstrening av skulder SLAP- skade( Superior- Labrum- Anterior- Posterior) forårsaker blant annet et negativt trykk inne i skulderleddet og instabilitet. Også en Bankards skade vil øke instabiliteten. Andre mekanismer trår da til for å stabilisere. I forhold til glenohumeral stabilitet nevner Gerty - fossa glenoidale - labrum - det negative leddtrykket - leddkapsel - ligamenter - rotatorcuff som de viktigste faktorene. Når det gjelder scapulohumeral stabilitet nevner hun spesielt to muskulære kraftpar: - m. rhomboideus/ serratus anterior - m. pectoralis major og?? Som den ekte Mensendiecker hun er, legger hun også vekt på å se kroppen som en helhet og ser på fot/ ankelstabilitet, bekkenstilling, truncus, scapulas plasseing,

6 glenohumeralstabilitet og håndfingerstabilitet. Smerte har en reduserende innvirkning på sentral stabilitet. Derfor trener hun alltid pasientene uten smerter. Hun legger vekt på bevisstgjøring av pasienten. Med S-E-T- behandling kan man lure inn stabiliserende muskulatur i lukket kjede. SLAP- pasienter vil ofte få smerter ved SET. I behandling må man dessuten alltid tenke posisjonering. Eksentrisk trening av skulder Gerty bruker mye ventralliggende utgangsstilling, speil for en pedagogisk tilnærming og strikk. Terapeuten hjelper til med stabiliseringsarbeidet, og overlater til pasienten å gjøre det eksentriske arbeidet. Gerty har lenge undret seg over hvorfor pasientene av og til klarer å gjøre eksentrisk og ikke konsentrisk muskelarbeid. Hun har ikke løst gåten, men tror det kan ha med rekruttering av motoriske enheter å gjøre. Øvelseseksempler: 1. Pasienten trener eksentrisk utrotasjon med strikk i stående. Hovedfokuset skal være interscapulært. 2. Pasienten har strikk mellom hendene, loddrett utgangsstilling. Scapulae trekkes sammen, mens armene føres fra loddrett og ut til siden. Hele tiden holdes interscapulær muskelkontraksjon. 3. Pasienten i knestående med terapiball. Pas støtter hendene på ballen, strake armer. Deretter skal hun/ han løfte en og en arm. Full rehabilitering Det er viktig å tenke over hva pasienten skal tilbake til. Er det håndballspiller på elitenivå eller en kontoransatt? Ut i fra dette velger man idretts- og yrkesspesifikke øvelser. Uansett er det viktig at mye av treningen foregår over skulderhøyde. Terapeuten skal bevisstgjøre pasienten slik at denne hele tiden er bevisst på scapulas plassering og stabilitet. Mange pasienter føler seg friske når de oppnår smertefrihet. Som terapeut står man da overfor en pedagogisk utfordring for å motiver pasienten til å fortsette treningen. Bankards operasjon (ad modum MHH) En SLAP- skade opptrer ofte i idretter som tennis og ishockey. Pasienten er typisk en ung mann. Dersom man tenker seg høyre skulderledd sett fra siden, finner man oftest skadestedet mellom kl 14 og 17, altså fremre, nedre kant av labrum. I operasjonen syr man den skadede fiberbruskdelen fast ved hjelp av ankre som festes i glenoidkanten. Pasienten må (pr tiden) i de første 2-3 postoperative ukene ha fatle 24 timer i døgnet. Dette skyldes at man har lite kontroll på armen i søvne. Når fatlen tas bort fra armen, setter man i gang med albue- og håndøvelser. Deretter kommer bevisstgjøring og trening av interscapulærmuskulatur. Pendeløvelser er viktig. Pasientene kommer til postoperativ kontroll etter 3 uker på MHH. 6 uker etter operasjonen skal pasienten ha full bevegelighet. De neste 6-12 uker er det stabilitetstrening, styrke og utholdenhetstrening som står i

7 sentrum. Også nevromuskulær trening må komme inn i denne fasen. Plyometrisk trening er rekken av aktiviteter i det å ta i mot, kaste og ta imot en ball igjen. Det skal være en gradvis overgang til trenings- og konkurranseaktiviteter. Ifølge Gerty skal det være en positiv endring i løpet av de første 6-8 behandlingene og senest innen 3 måneder. STIPENDORDNINGEN Siden vi de senere årene ikke har mottat søknader av fagutviklende karakter, bør vi se på om denne stipendordningen skal opprettholdes. Dette kommer evt som en sak til årsmøte 2007

8 Vintipset! VITSESTAFETTEN Kona gikk til legen for å fjerne en stor byll i nakken. «Det var en stygg satan»- sa legen. «ja» sa mannen, «men ho e snill med ongan» - Steinar Flottorp Sender stafettpinnen videre til Ørjan Østervold Referat fra kurs, hospitering Spennende kolleger Små studier, prosjekter Gode vitser, historier Hva er du opptatt av innenfor fysioterapifaget? Bruk oss for å informere om ting som skjer! Beste tips/innlegg honoreres med 1 flaske vin (evt. Alkoholfritt) Inger Lise Rasmussen får denne gangen en flaske vin for sitt bidrag! Tips oss eller send bidrag til Cathrine Schaufel eller Tone Ness VIKTIG: Angående bruk av mail: Det er viktig at dere som har oppgitt e-post adressen til NFF sentralt, vet at dette er en e-postadresse dere faktisk er inne og sjekker. Både NFF sentralt og vi lokalt sender ut informasjon via e-post til de som har oppgitt ( og sørger for å holde oppdatert) det. Ved Årsmøte 2006 fikk vi godkjennelse på å gå over til nettutgave av denne avisa, og det ble godkjent at man sender ut info om når denne blir publisert pr.mail. Kursinvitasjoner styret blir bedt av eksterne om å sende ut, går også kun ut pr.mail. HUSK å oppdatere opplysninger som dette ved å logge deg inn på medlemsregistret på eller ved å ta en tlf til medlemsregistret på NFF Evt. Send mail til

9 MEDLEMSFEST 2006 Medlemsfesten denne gang ble avholdt ved Dykkerklubbens lokaler ved Myren Gård den 8.september fra kl Festen ble arrangert av Hege C. Olsen og Lars Benestad. En takk til disse to! Samt til alle festdeltagerne som var med å ryddet slik at festkomiteen fikk en lettere jobb, og bruden kunne puste lettet ut! (Intern: be there or be square!)

10

11 Hvem er dette mon tro?? (Bildet er delvis arrangert)

12 Min arbeidsplass Sørlandet Rehabiliteringssenter, Eiken MIN ARBEIDSPLASS: SØRLANDETS REHABILITERINGSSENTER EIKEN Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken (SRE) ligg på Skeie i Eiken i Hægebostad kommune, midt i VestAgder. SRE drives som et andelslag der 85% av andelene eies av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Instituasjonen er godkjent av Statens Helsetilsyn med 39 plasser, og har rammeavtale med Helse Sør RHF. Utbyggingsplaner er i gang. Se gjerne våre nettsider på for mer informasjon om senteret. Vi har tilbud til brukere innen et bredt spekter diagnoser, med hovedvekt på ortopediske pasienter, brukere med kroniske lidelser, nevrologiske lidelser og lungelidelser. Vi har også et aktivitets- og mestringskurs for mennesker med Parkinson/parkinsonisme. Brukers opphold regnes i utgangspunktet å være 3 uker, oppholdets varighet blir imidlertid fortløpende vurdert av tverrfaglig team i samråd med bruker. På fysikalsk avdeling er vi for tiden 4 fysioterapeuter i hvar vår 100% stilling; Wenche Iglebekk, Andreas Sirevåg, Anne Grethe Walvick og Cathrine Schaufel. Eirinn Hopland har ett års permisjon og arbeider nå i Egersund. Vi driver bassenggrupper, gruppetrening, individuell behandling, undervisning mm. Vi har også intern undervisning. Kontakt oss gjerne dersom dere lurer på noe:)

13 Portrettintervju «Bosko» Navn: Bozidar Gardaseivc Alder: 46 Utdannelse: Utdannet Fysioterapeut fra Zagrep i Kroatia, diverse kurs innen idrettsfysioterapi, neurologisk fysioterapi, smertebehandling og lang utdannelse i akupunktur. Yrkeskarriere: Institut Igalo, Fylkessykehuset i Haugesund, Regionssykehuset i Tromsø, Kristiansand Kommune. Nå privatpraktiserende fysioterapeut ved Torridal fysioterapi Interesser/hobbier: Engasjert i faget. Bruker mye fritid på dugnadarbeid for NFFs Fagforum for akupunktur. Utover dette setter jeg pris på frisk luft og tid sammen med familien. Hvordan har du det akkurat nå? Veldig travelt men spennende. Er litt lei iblandt men holder koken. Hva var det som gjorde at du valgte å bli fysioterapeut? Det var interesse for å jobbe med folk og der hvor jeg er oppvokst var det et nytt yrke og det virket spennende og nytt. Påvirker fysioterapibakgrunnen ditt hverdagsliv? I så fall - hvordan? Engasjert som jeg er i fag er det klart at det påvirker mine politiske oppfatninger og interesser og det merkes nok av de rundt meg. Hva er ditt beste minne fra fysioterapikarrieren? Og hva gjorde det med deg? Det å lære mer om smerter og smertemekanismer og oppleve at jeg har noe å bidra med i behandling av kompliserte plager hos pasienter. Har du opplevd noe negativt i karrieren? Hva gjorde det med deg? Smålighet og grådighet Hva er du mest glad stolt (glad) over å ha gjort? Jeg er for tiden leder i Fagforum for akupunktur i NFF. Vi begynte omtrent fra 0 og nå er vi i gang med å rydde opp i noe som har vært en "gråsone " i fysioterapifaget. Akupunktur er en vitenskap som mange har forenklet fordi det ikke var satt krav til nødvendig kompetanse hos utøvere. Vi tror nå at vi skal klare å heve det generelle kompetansenivå hos fysioterapeuter som bruker akupunktur i sin praksis. NFF har nå godkjent et minimum av kunnskap og satt dette kompetansekravet til 290 kurstimer som nødvendig for at fysioterapeuter skal oppfylle forsvarlighetskravet i helsepersonell loven. Har du noen gode råd til dine fysioterapikollegaer? Det er viktig å tilegne seg nødvendig kompetanse og vi må beskytte vårt fag ved at vi prøver å stå sammen. Vi er en liten faggruppe som ikke tjener på fragmentering og at smånteressegrupper settes opp mot hverandre fordi det ikke går an å enes om bageteller. Hvordan ser du for deg fysioterapien i fremtiden? Fysioterapeuter kommer i fremtiden til å være ytterligere utsatt for konkurranse fra andre yrkesgrupper som ønsker godkjenning som helsepersonell. Det blir derfor viktig at fysioterapeuter holder sammen slik at vi fagpolitisk kan stå sterkest mulig.

14 ÅRSMØTE 2006 Årmøte ble avholdt på Scandic Hotell i Kristiansand den 23 mars -06. Grunnet snøkav, ble flere forhindret fra å møte. Det kom allikevel ca 30 stk. Foredragsholder var Overlege og Forskingsleder ved SSR: Aage Indahl.

15 (Lånt av avd. Nord-Rogaland)

NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r

NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r NFF Vest-Agder I n f o r m e r e r Medlemsavis for Norsk Fysioterapeutforbund Vest Agder Vår 2008 Årgang 12. Andre nettutgave Redaktører: Cathrine Carter og Tone Ness I denne avisa kan du blant annet lese

Detaljer

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert

Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert 9.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Strøm-Erichsen mener fysioterapi blir prioritert Nåler og takster i fokus Når du aner at det er noe «Psykmaster» i Oslo? Ultralyd og diagnostikk Gå ikke glipp av vårt

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Skal forsvare mange I år fyller fagforbundet ti år. Som det største forbundet i LO har de mange medlemmer å ta vare på. Mye godt har skjedd på de siste ti årene, og

Detaljer

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 7/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 7/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Foreløpig program på kongressen: Thon hotel Vika Atrium, Oslo, 13. og 14. mars 2015 «Bevegelse, smertebehandling

Detaljer

Reduserte fravær blant gravide med 85 %

Reduserte fravær blant gravide med 85 % 8.11 Årgang 78 www.fysioterapeuten.no Reduserte fravær blant gravide med 85 % Ny HELFOkontroll i vente Overvekt som livserfaring Ikke bekymret for framtida Faglig samling i Amsterdam MEDICAL Neurac kursplan

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Unge slagrammede. Slagrammet tok doktorgraden. Slagenheter. sliter. redder liv ISSN: 0803-6217

Unge slagrammede. Slagrammet tok doktorgraden. Slagenheter. sliter. redder liv ISSN: 0803-6217 ISSN: 0803-6217 Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 4-2008 - 18. årgang Ingen gaver fra Jens... Unge slagrammede sliter Side 9 Slagenheter redder liv Side 11 Slagrammet tok doktorgraden

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

Bli medlem i Ryggforeningen

Bli medlem i Ryggforeningen Nr. 2 2011 17. årgang Medlemsblad for Ryggforeningen i Norge Bli medlem i Ryggforeningen Foreningen for deg med rygg-, nakke- eller bekkenlidelser BekkOpp Spondylolisthese Advokaten svarer Nakke- og ryggdagene

Detaljer

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo

Innkalling til årsmøte i LHS lørdag 21.mars kl. 11.00 Sted: Clarion hotel Royal Christiania, Oslo Nr. 1, 2014 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM EHDN 14 - Europeisk konferanse 19.- 21. september 2014 i Barcelona. s. 8 " Gode resultater tar tid" sa Bernhard Landwehrmeyer Fremdrift i Fagnettverket s.

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 Bobahtkonseptet i praksis, side 15 w w w. f y s i o t e r a p e u t e n. n o f e b r u a r 2 0 0 9 å r g a n g 7 6 fysio terapeuten Når energien er borte, side 26 MT-pasienter i Oslo kartlagt, side 5 2 Bobahtkonseptet i praksis, side 15

Detaljer

parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson Søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 1/2015 - årgang 31 PORTRETTET Statsbyråkrat med humoristisk sans side 12 TEMADAG 120 fysioterapeuter på kurs om parkinson side 8 FAGARTIKKEL Søvnforstyrrelser

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217

SLAGORDET. Aktiviteten blomstrer. Om jeg var minister. Lønnsomt. Humør og uhøytidlighet... ISSN: 0803-6217 3-2008 SLAGORDET Side ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2008 - 18. årgang Aktiviteten blomstrer Om jeg var minister Side 4 Humør og uhøytidlighet... Side 12

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Spiseforstyrrelser: Fokus på fortrolighet. 1.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. Vet for lite om seksualitet. Papirløse trenger fysioterapi

Spiseforstyrrelser: Fokus på fortrolighet. 1.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no. Vet for lite om seksualitet. Papirløse trenger fysioterapi 1.12 Årgang 79 www.fysioterapeuten.no Spiseforstyrrelser: Fokus på fortrolighet Helsereform møter skepsis Papirløse trenger fysioterapi Vet for lite om seksualitet Må ikke ha leger i BHT TELEFON; +47 69

Detaljer

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35

fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 www.fysioterapeuten.no nr. 8 august 2003 årgang 70 fysio terapeuten Tema: Studentlivet og framtida, side 9 Slutt på dobbeltmedlemskap, side 5 Fysioterapeut i fargerikt fellsskap, side 35 FysioPartner &

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Treningsutstyr for rehabilitering

Treningsutstyr for rehabilitering Treningsutstyr for rehabilitering Norsk Fitness Handel Tlf: 22 96 10 50 post@norskfitness.no www.norskfitness.no Fysioterapeuten på nett! Føler du behov for å oppdatere deg på nyheter innen fysioterapi

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

BEKKEN I F KUS. Nr. 1 2007 Årgang 4. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager. Tilsluttet Norges Handikapforbund

BEKKEN I F KUS. Nr. 1 2007 Årgang 4. ØSTFOLD Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager. Tilsluttet Norges Handikapforbund BEKKEN I F KUS Nr. 1 2007 Årgang 4 Kan bekkenløsningsplager forebygges? Bedre føre var Av: Gudrun Vinsrygg Reisebrev fra et medlem! Av: Inger Lise Broen Grøttland og Bjarne Grøttland ØSTFOLD Landsforeningen

Detaljer