Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lions Club Odal. Nr 6, februar lionsåret 2014-15. Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge?"

Transkript

1 Lions Club Odal Løvebrølet Nr 6, februar lionsåret Årg. 33. Spørsmålet som vi stiller, er: Vil du støtte Lions forebyggende arbeid for barn og unge? Og vi regner med at svaret blir ja og mange kroner i bøssa!

2 e-post: Styret i LC Odal : Klubbleder: Arne Rolf Vestli e-post: Tlf: Sist års klubbleder: Jan Arne Broen e-post: Tlf: Nestleder: Hans Kristian Kollsrud e-post: Tlf: Sekretær: Stein Engebråten e-post: Tlf: Kasserer: Egil Nordkvelle e-post: Tlf: **************************** Redaktør: Hans Otto Glomsås e-post: Tlf: Redaktørens hjørne: Så er vi på oppløpssida når det gjelder Lions Røde Fjær aksjonen. Det er gjort svært mye godt arbeid i forkant, og hvis vi nå har fått tak i nok bøssebærere, skal dette gå fint. Det kommer ei helsides annonse i Glåmdalen lørdag 7. februar. Mange har sponset sida, og Ola og Arne Rolf har gjort en glimrende jobb med å skaffe sponsorer. Klubblederen har også klart å selge seks Lions Røde Fjærbilder til bedrifter på Skarnes for 1000 kr stykket! Mapei og Odal Sparebank har sponset oss slik at alle førsteklassinger i Odalen, 138 seksåringer, får med seg boka «De viktige årene» hjem til sine foresatte. Vi håper å få litt mediaomtale rundt det. Sør-Odal kommune har gitt 2 kr per innbygger, det klarte vi å få i Glåmdalen, og nå viser det seg at også Nord-Odal kommune støtter aksjonen. Suverent! Glåmdalen skal også få vite om det. Lions Røde Fjærs kampanjeavis kommer for øvrig som innstikk i Glåmdalen til uka. Det vi ALLE kan gjøre er å sette Lions Røde fjær nåla på jakka. Dessuten gjerne betale 20 kr for nåla på medlemsmøtet. Da blir også Lions refleksvestene vi bestilte lenge før jul,delt ut til de som skal ha. Ta med en hundrelapp for betaling av den. Verdenspresidentens motto: Styrk stoltheten.

3 Kjære lionsvenner! Endelig ser det ut for at vi kan få stabilt vinterføre, med snø og kuldegrader. Dette innebærer at en kan få en tur på ski, noe jeg ikke fikk i fjor vinter (første vinteren på minst 60 år). Mildvær og glatt føre er jo fint for strøgrus-salget, men er til bekymring for mange. Lørdag som var ble det solgt strøgrus som «varmt hvetebrød» - og takk for det. På kommende medlemsmøte får vi besøk av Arne Sween. Han vil nok snakke litt om skibakker i Odalsbygdene, men ikke minst sine opplevelser som internasjonal hoppdommer i mange år. Dette blir interessant og morsomt, og jeg håper på mange ledsagere til denne kvelden. Dessuten håper jeg at mange har invitert med aktuelle medlemmer, slik at vi kan bli flere i klubben. Vi kommer ikke utenom at vi blir eldre for hvert år, og det er «livsviktig» at vi får ned gjennomsnittsalderen. Som vi hørte av guvernørrådsleder Tore G. Hovde på julemøtet, og også av Hans Otto tidligere, er vi ikke for mange gamle, men vi har for få yngre. Håper å se «nye» damer, men selvsagt også yngre menn, og som takker ja til å bli medlemmer. Jeg tør anta at Ola kommer med en siste situasjonsrapport når det gjelder Lions Røde Fjær. Det virker som LRF-komiteen har alt under kontroll. Til slutt en historie om dårlige nyheter: Leger ringer til en av sine pasienter en tidlig morgen. «Beklager at jeg ringer så tidlig. Men jeg er redd jeg har dårlige nyheter til deg. Hvilken vil du ha først, den dårlige eller den virkelig dårlige?» «Hmmm, begynn med den dårlige, du». «Jeg har fått resultatene fra prøvene. De forteller at du bare har ett døgn igjen å leve». «Er det den dårlige» Hva er den virkelig dårlige, da?» «Jeg fikk ikke tak i deg i går». Jeg håper å se mange medlemmer og ledsagere, og ikke minst potensielle medlemmer på Slobrua den 2. februar kl Vel møtt! Arne R. Vestli - klubbleder

4 Referat medlemsmøte 05.januar 2015 Sted: Sæter Gård Politihøgskolen Velkommen v/klubbleder. Lions Mål v/stein E Opprop v/stein E. Frammøteprosent: Politihøgskolen v/politioverbetjent Bjørn Karlsen Bjørn redegjorde for hvilke aktiviteter som ligger ved PHS på Sæther og hvor avhengige de er av lokalsamfunnet i Kongsvinger. Det har vært en utvikling rundt PHS siden ca.1995 frem til dagens dato. Stedet leies av Kongsvinger kommune. Stedet inneholder bachelorutdanning(grunnutdanning) samt etterog videreutdanning av politiet i hele Norge sammen med PHS avdelingene i Oslo, Stavern og Bodø. Kongsvinger har satset veldig på operativ opplæring og både Beredskapstroppen og Livvakt/Eskorteavdelingene har sin operative opplæring her. Vi fikk også en svært interessant omvisning på en del av øvingsfasilitetene på området. 2. Info fra komiteene Bokkomiteen. Ole redegjorde for salget. Resultatet viser vi har solgt ca.245 bøker. Dette bør da gi klubben ca.kr i netto. Ole leste også opp et brev fra Bjørn Sveheim der han takker for innsatsen og ønsker oss God Jul og Godt Nytt År.

5 Juletrær/nek komiteen. Hans Arne redegjorde for at de hadde solgt 289 av 290 trær samt 770 nek. Dette er en brutto omsetning på kr ,-. Vi er alle storfornøyde. Strøsand v/rolf. Omsetningen har vært liten grunnet værforholdene. De sekkene som er pakket bør holde ut sesongen. Arrangementkommiteen v/hilde som fortalte litt om februarmøtet der Arne Sveen skal være gjesteforeleser. I mars skal Bjørn Ruud holde innlegg på vårt medlemsmøte. Begge disse møtene er på Slobrua. Tulipankomiteen v/hallvard rapporterer om at det meste er under kontroll. Tulipaner er bestilt, samme antall som i fjor. Medlemskomiteen v/arne Rolf ønsker at vi skal invitere aktuelle medlemmer på medlemsmøtet. Dette for å vise frem klubben vår og den virksomhet vi bedriver. Ungdomskomiteen v/willy hadde ikke så mye nytt å fortelle om men ønsket en delingskanal for informasjon(facebook). Videre jobber man nå mot barnehagene som ny målgruppe i Man har 2 aktuelle ungdommer for ungdomsutvekslingen i 2015 og søknadene skal være Lions i hende senest 10.januar. Røde Fjær komiteen v/ola viste frem en helsides annonse som skal inn i Glåmdalen lørdagen før aksjonsdagen. Dette finansieres av klubbene i sonen samt en rekke sponsorer. Annonsen vil gi et selvstendig overskudd til aksjonen på minst kr ,-. Nå må sonelederne kontakte bøssebærere og koordinere dette slik at det praktiske går i orden. Han redegjorde også for flere praktiske ting rundt selve gjennomføringen. Oppstartstid for innsamlingen blir kl.1500 mens utdeling av materiell er fra kl.1430 på innsamlingsdagen. Materiellet blir utlevert på møtet den 2.februar. Ola ønsker at klubben garanterer for kr i forbindelse med innkjøp og utlevering av boken De viktige Årene til samtlige 1.klasseforeldrepar i Odalskommunene. Denne garantien gis av medlemsmøtet. Odal Sparebank og Mapei går begge inn med kr hver. Det arbeides med Maarud om tilsvarende beløp. 1. Internasjonal Ungdomsleir 2016 Det er viktig at man fra klubbenes side er med på å arrangere disse leirene ellers vil vi ikke få mulighet til å sende våre ungdommer ut i verden på slike leirer. Vi ønsker å melde fra at vi klarer leiroppholdet, hvis vi får leie Solbakken til en billig penge, men ønsker ikke vertsfamilierollen i vår klubb sammen med dette. Flertallet

6 ønsker at vi skal forsøke å avholde en ungdomsleir i juli 2016 under disse forutsetninger. Nils har nettopp fylt 70, og fikk blomster eller hva er det i pakka, mon tro? Eventuelt Arne Rolf redegjorde for at Erik Evang hadde oversendt en mail. Han ønsker at Lions Odal skal støtte en latvisk musiker som vi før har støttet slik at hun kan komme til Norge og holde 2 konserter. Dette skjer i februar Evang har satt opp et budsjett som underbygger saken. Han ønsker en delgaranti fra klubben som skal være med på å dekke det som eventuelt blir et underskudd ved disse konsertene og oppholdet til musikeren. Medlemsmøtet ønsker å støtte dette og garanterer for å være med på å dekke inn dette. Referent Stein E.

7 Referat styremøte hos Egil Nordkvelle Tilstede: Hilde, Hans Kristian, Arne Rolf, Egil og Stein E Fraværende: Hans Otto 33/ Referat fra styremøtet den Intet å bemerke. 34/ Evaluering av medlemsmøtet Godt møte på PHS på Sæther Gård. 35/ Medlemsmøtet 2.februar + april møtet Arne Sween kommer på dette møtet. Han vil antakeligvis foredra om sin egen karriere som hoppdommer samt skibakker i Odalen. Møtet holdes på Slobrua. På dette møtet skal vi be med oss aktuelle nye medlemmer. På aprilmøtet vil Hans Otto holde en orientering om Stiftelsen Det er Mitt Valg som mottar Lions Røde Fjær aksjonens innsamlede millioner. 36/ Innkjøp av LRF pins til bøssebærere Styret ønsker ikke å kjøpe inn dette da vi ikke ser at styret vil ha mulighet til å gjøre dette uten medlemsmøtets vedtak. Kostnaden vil være for høy innenfor de fullmakter som foreligger. 37/ Innkomne skriv og referatsaker Sak fra Erik Evang om støtte til musiker fra Latvia. Evang ønsket en delgaranti fra Odal Lions ved et eventuelt underskudd. Det ble fattet styrevedtak på dette før januarmøtet på PHS(Politihøgskolen). Ikke innkommet noen saker fra klubben til Distriktsmøtet ennå. Fristen 1.februar. Valg på Riksmøtet Man ønsker gode kandidater fra distriktene innen 1.februar Styret har ingen klare forslag rundt dette fra vår klubb eller distrikt. Hilde har en ide på egne vegne om en Gubbetreff. Hå kan låkke en gubbe ut ta gostolen? Samfunnshuset på Oppstad er ideelt for dette og Hilde skisserer at dette bør gjennomføres på vår/sommer. Tiltaket er tenkt som en ny aktivitet der de eldre mannfolka i

8 bygdene våre skal gis litt oppmerksomhet. Første runde ser vi for oss i Fremmes som forslag til medlemsmøtet i februar. Odal Lions har fått takkekort fra Nils Aarstad i anledning hans 70-års dag. Han hadde ikke merket noe særlig til overgangen fra 60 til 70årene. Det meste var som før. 38/ Eventuelt Styret ønsker å utsette Ungdomsleiren fra 2016 til 2017 for å sikre at vi klarer å få dette gjennomført på en god måte. Forutsetningen er at vi får leie Solbakken til formålet. Referent Stein E *************************************************** Lions Røde Fjærs Festforestilling i Oslo 7. februar Lørdag 7. februar inviterer Lions Røde Fjær 2015 til en unik festforestilling til inntekt for aksjonen. En rekke solister skal bidra til konserten, og nå er også Stjernekamp-finalist Reidun Sæther bekreftet. Konserten finner sted på Sentrum Scene i Oslo. Sammen med Norges fremste kammerorkester for blåsere, Det Norske Blåseensemble, og talenter fra Barratt Due musikkinstitutt, står også Den Norske Opera & Balletts fremragende fiolinist Catharina Chen, Lions Røde Fjærambassadør Mimmi Tamba og MGPjr-vinner Mathea-Mari på programmet under denne festforestillingen. Dessuten skal Lions Norges egen rap Vi er Lions med Oral Bee og Lions All Stars fremføres live for første gang. Trompetist Frank Brodahl er musikalsk leder. Billettene er i salg og kan kjøpes på Billettservice, Narvesen og 7-Eleven eller ved å ringe Denne kvelden kan alle som ønsker å støtte Lions Røde Fjær 2015 både få med seg en fantastisk kulturopplevelse og bidra til MITT VALG og Lions' forebyggende arbeid for barn og unge i Norge. Ta med familie og venner, og bli med på festen!

9 LRF Status pr Bøkene «De viktige årene» vil bli overlevert kommunene, mandag En stor takk til Odal Sparebank og Mapei AS som gjorde dette mulig. I skrivende stund, mangler fortsatt noen lister over kjørere og innsamlere, men etter samtaler forventes listene klare i løpet av søndagen. Til neste Lionsmøte den , vil rode-lederne få utlevert brev til samtlige kjørere og innsamlere. Brevene inneholder en takk for at de stiller opp, en oversikt over kjørere og innsamlere, Lionsinformasjon med bl.a. info om innsamlingen og en kopi av annonsen som kommer i Glåmdalen samt noen røde fjærer. Målet er at sonelederne kjører ut disse brevene, slik at de som har bekreftet å hjelpe oss får en påminning senest torsdag. Alternativt er å påføre adresser og la posten stå for distribusjonen. Kostnader til frimerker vil bli refundert. Bøsser vil bli utlevert til de som har avtalt andre utleveringssteder enn i Odalsbankens lokaler på Sand og Skarnes. Materialet er ennå ikke ankommet, men sammen med bøssene skal det utleveres klistremerker, bøsselåser, ID-kort, samt lister som skal brukes for å registrere bøssebærere. For LRF-komiteen. Ola Haukerud ****************** Stillingen per 23. januar for hele landet: Samlet inn hittil:

10 Apropos Lions Røde Fjær aksjonen: MITT VALG er et undervisningsopplegg med fokus på holdningsskapende og forebyggende arbeid med hensyn til problemadferd som mobbing og rusmisbruk. MITT VALG er skreddersydd for barnehager og skoler, men kan også benyttes av andre som jobber med barn og unge som for eksempel fritidsklubber, idrettslag og trossamfunn. MITT VALG er et effektivt verktøy som bygger sosial og emosjonell kompetanse hos barn og unge og setter dem i stand til å takle hverdagen. Programmet fokuser på å bygge selvtillit og gode relasjoner, samt på å lære barn og unge å ta ansvar, se konsekvenser av egne handlinger og vise empati. Kommunikasjon, mestring og utvikling av evnen til å ta gode valg står sentralt. MITT VALG er utviklet av pedagoger og tilpasset Kunnskapsløftet og gjeldende rammeplan for barnehagen, og det er anbefalt av Utdanningsdirektoratet. Hittil har over 260 norske kommuner hatt nytte av MITT VALG, over norske barnehageansatte og lærere har gått på MITT VALG-kurs, og over barn og unge har deltatt i programmet. Evalueringer i regi av Utdanningsdirektoratet og internasjonal forskning har dokumentert MITT VALGs positive effekt. MITT VALG bidrar til å gjøre barn og unge i stand til å fungere godt på skolen, i fritiden og gjennom livet.

11 Disse støtter Lions Røde Fjær 2015: Geir Lippestad: Advokat og forfatter. Cato Zahl Pedersen: Foredragsholder, tidligere toppidrettsutøver. Libe Rieber-Mohn: Varaordfører i Oslo, politiker og sosiolog. Marco Elsafadi: Tidligere toppidrettsutøver (basketball). Vinner av Mesternes Mester Hans-Erik Dybvig Husby: Vokalist, artist, skuespiller. Mimmi Tamba: Vokalist, artist, låtskriver, skuespiller, var med i TV-programmet Beat for Beat i november i fjor. Nerma Pandza: Håndballspiller (Nordstrand Håndball Elite) og pedagogisk leder i barnehage. Aksel Berget Skjølsvik: Fotballspiller og kaptein på Sandnes Ulf.

12 Hurra for: Per Fløtten 13. februar Rolf Herud 16. februar Gunnar Hoel 16. februar Vi gratulerer! Som regel går det bra, men Noen ganger går det helt galt i pasientjournalen - hver av disse formuleringer er fra ekte, norsk pasientjournaler: Utbrudd av utslett kretser rundt pasienten. Hun har ingen forfrysninger, men hennes mann oppgir at hun var svært het i sengen natt til i dag. Pasienten stopper å puste og døde på sykehuset sist natt. Hun er her i dag for å klage på dette. Lastebilsjåfør med god kondisjon som vanligvis kjører en mil uten å bli andpusten. Pasienten syntes at høyre stortå henger noe nedover i forhold til de andre fingrene. Pasienten går også til en akupunktør. Han stikker henne både her og der. Nå er hun gravid. Mann stanget av elgokse på fisketur. Avføringen har samme farge som dørene på 19. avdeling. Etter at pasienten sluttet å røyke, har hans lukt kommet tilbake. Pasienten har vært utplassert på kennel i Hokksund med støtte fra sosialkontoret. Konsultasjon fordi han hadde slått venstre stortå som nesten var løsnet helt. Personalet får likevel ikke dra den av da det gjør vondt. Pasienten fikk beskjed om at hjertet var bra, men at hun skulle komme igjen om hun mistet bevisstheten. Dette var av de pasientene som ble liggende på mitt skrivebord

13 Distriktsleders månedsbrev for februar Hei alle Lionsvenner! Nå har vi startet på andre fiskalhalvår for lionsåret Tida går fort når man har det moro, er det noe som heter. Jul og nyttår er vel forbi og i skrivende stund (tirsdag 20. jan) daler snøen ned i forholdsvis store mengder, har vært ute og frest to ganger i dag. Snøen er en pest og en plage for noen og en like stor glede for andre. Sola har «snudd» og vi går mot lysere tider. Det er februar måned når dette leses, noen leser det før rødefjær aksjonen andre etter. Jeg håper nå at alle klubber er klare for aksjonen, at vi virkelig føler at vi har nådd over alle utposter, iverksatt alle gode ideer slik at vi kan lykkes med denne viktige aktiviteten. Vi har nå jobbet jevnt og trutt med dette, så jeg håper alle gir seg selv ett klapp på skuldra og tenker at dette gikk fint. I perioden som ligger foran oss nå skal grunnlaget for neste lionsår legges. valgkomiteer skal begynne å virke, handlingsplaner skal planlegges, aktiviteter, turer og sosiale tilstelninger likeså. Det er viktig tror jeg at klubben tar vare på sine medlemmer i kraft av gode foredrag, fine turer og hyggelige sammenkomster. Dette er vel kanskje hjerterota i klubben som gjør at vi kan klare å opprettholde den aktiviteten som vi ønsker å ha. Soneledere, fagsjefer og påtroppende DG driver nå og forbereder sine handlingsplaner for neste Lionsår. Det er nå dere alle som har gode ideer og forslag skal stille dette til riktig vedkommende, slik at disse rekker å tenke igjennom og eventuelt finne plass til dette i kommende handlingsplan. Jeg vet det er mange som har gode forslag og gode ideer liggende. Gjør noe med det, og send forslaget over til riktig person. Har dere behov for hjelp så send det til meg så skal jeg videreformidle dette. I april holdes distriktsmøtet på Rena. Fristen for å melde seg på der er 1. mars. Vi håper at så mange som mulig deltar på dette siste distriktsmøte i 104K. Med Hilsen Arve Lund, DG/Distriktsleder Konsert Til inntekt for Røde Fjær og MITT VALG Viggo Sandvik, Ann Kristin Aanerud og Jon Lotterud underholder med et spesial-komponert program fra Prøysen til Vazelina 8. februar kl på Honne, Biri. Billettsalg i døra, kun 180 plasser. Billettpris kr 250,-. Barn under 16 år kr 100,-. Billetter kan reserveres på telefon eller sms hos: Abraham Brekne: eller Gunnar Ramdahl: Billettene hentes og betales før konserten.

14 Informasjon fra NAC i Distrikt 104K Leder forebyggende barne- og ungdomsarbeid Tulipanaksjonen 25. april 2015 Vi kan slå oss på brystet å være stolte. I vårt distrikt har alle klubber bestilt tulipaner. Målet for dette året var en liten økning. Klubbene har fulgt opp og bestilt til sammen tulipaner. Takk for det! Økningen er viktig for å tilføre mer midler til tulipanfondet. Et resultat av Lions røde fjær vil være at flere gjennomfører MITT VALG kurs. Da trenger vi nok penger i tulipanfondet til å betale fondets andel av kursene. Profilering på tulipandagen Husk at når vi selger tulipaner er vi ikke vanlige blomsterselgere. Vi ber om støtte til Lions forebyggende arbeid for barn og unge. Bruk vårt slagord: «Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne» Det sier med få ord hva formålet med MITT VALG er. Det kan være inngangen til å få en lengre samtale med den du møter. Hvem vet - kanskje du møter en som kan tenke seg å bli et Lions-medlem? Bruk muligheten! På aksjonsdagen bruker vi klær med tulipanmotiv og lions-merket, plakater, roll-up, beachflagg eller annet. Hvis klubben din trenger materiell kan det bestilles på Lions nettside. Bruk denne lenken: Hvalstad/250/14622 Bestillingsfrist er 1. mars. Vase for tulipaner kan bestilles ved å sende en e- post til Informasjon om vasen finner du også på nett: kedsplassen/lions-tulipanvase Bruk pressen før tulipandagen Avisene bør brukes til å informere om tulipanaksjonen og Lions. Det er ofte vanskelig å få lokalavisa til å møte opp hvis vi inviterer til pressekonferanse. Da er løsningen å skrive noen ord selv, som sendes med e-post til avisa. Formuler det slik at avisa kan ta det direkte inn. Legg med noen bilder av personer med tulipaner og Lions-klær. Hvordan bruker klubben tulipanpengene? Lions Norge jobber med en inntreden i sponsormarkedet. For å få sponsorer må vi dokumentere hva overskuddet av tulipanaksjonen brukes til. Vi trenger å få bekreftet at klubbenes andel brukes til forebyggende arbeid for barn og unge. Jeg ber hver klubb sende meg en kort informasjon om dette, og ber presidenten sørge for at det blir gjort. Det er ikke nødvendig å vite beløp eller detaljer, men kun en setning om hva tulipan-pengene benyttes til. Hvordan «selge» MITT VALG Vi ønsker at enda flere skal få bruke MITT VALG i forebyggende arbeid både i barnehager, skoler og videregående skoler. Det er vi i Lions som må gjøre jobben med å «selge» inn kursene. Her kommer noen korte tips: Neste skoleår planlegges i vårhalvåret. Ta derfor kontakt på våren, helst før påske. Skaff deg en døråpner, gjerne en eller flere du kjenner i skolen/barnehagen. Start gjerne med fredsplakatkonkurransen. Dette er et mindre arrangement hvor elever på år skal tegne en fredsplakat. Har vi kommet innenfor med tegnekonkurransen, er veien videre til MITT VALG lettere. Siden starten i 1990 har personer i vårt distrikt deltatt på kurs. Av disse har personer deltatt før år De er fordelt på 227 arbeidsplasser; skoler, barnehager, kirkekontorer, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), politiet og ungdomsklubber. Her har vi en viktig målgruppe. Mange av disse har kanskje sluttet. Men på de 227 arbeidsplassene er det også mange igjen, som husker det gode kurset. Derfor anbefaler jeg å ta kontakt for å «selge» inn på nytt. Alle soneledere har fått liste av meg over hvilke arbeidsplasser dette gjelder i sin sone. Ønsker din klubb oversikt over sitt område, er det bare å ta kontakt. MITT VALG er kanskje det viktigste felles-aktiviteten vi driver med nasjonalt i Lions. Jeg ønsker dere lykke til med røde fjær, tulipan-aksjonen og arbeidet med MITT VALG. Takk for den flotte innsatsen du gjør!

15 Innkalling til medlemsmøte Mandag den 2. februar 2015 kl Sted: Slobrua Saksliste: Sak 1 Velkommen Lions mål Opprop Sak 2 Sak 3 Sak 4 Foredrag ved Arne Sween Hva gjør Lions og LC Odal? (orientering først og fremst til potensielle medlemmer) Info fra komiteene. Lions Røde Fjær v/ola, samt andre komiteer som har nyheter. Sak 5 Ungdomsleir: Avholdes i 2017 i stedet for Sak 6 Eventuelt Vel møtt til Slobrua!

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Nyheter i Distrikt 104E

Nyheter i Distrikt 104E ÅRGANG 3 NR.1 24. OKTOBER 2012 Saker av interesse: Lions Røde Fjær arrangeres hvert femte år. Neste innsamling skjer 2015 og per i dag er det kommet inn 10 forslag. Det er medlemmene som skal stemme fram

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013

Se og Brøl. Nr. 6 2012/2013. Velkommen til medlemsmøte. På Runni Gård. Formøtetreff kl 18.00. Referat fra medlemsmøte 8/1-2013 - 0 - Se og Brøl Nr. 6 2012/2013. Innhold Side Presidenten har ordet 2 Ref. medl.møte 08.01. 4 Ref. styremøte 21.01. 8 Jubileumskomiteen 10 DG`s månedsbrev for febr. 12 Bevilgninger 2012/2013 14 Velkommen

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015

Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 Referat fra distriktsmøtet i 104 H lørdag 18. april 2015 1. Åpning 1.1 Visepresident i LC Haslum, Freddy Nilsen ønsket alle velkommen og underholdt med en stemningsskapende visestubb med Lions-vri. 1.2

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member of:

Detaljer

Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende. Barnekreftdagen GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER!

Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende. Barnekreftdagen GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER! UTGITT AV BARNEKREFTFORENINGEN NR. 2 2015 30. ÅRGANG Økonomisk støtte til kreftpasienter og deres pårørende GOD SOMMER TIL ALLE VI KJENNER! Barnekreftdagen 2015 LEDER INNHOLD GOD SOMMER:) Det hele startet

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer