3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå?"

Transkript

1 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL LOKALE RUSTILTAK/PROSJEKTER Søknadsfrist 1. februar 1. SØKER Organisasjonens navn: LAR-Nett Norge, avd Bergen Postadresse: Postboks 596 Sentrum / Besøksadr. Vestre Torggate 11 Postnr/sted: Tlf/fax/ e-postadresse 5808 Bergen / 5015 Bergen Mob: , Fax Epost: Bankkontonr Organisasjonsnr OVERSIKT OVER TILTAK/PROSJEKT DET SØKES MIDLER TIL Navn på tiltak/prosjekt: 1. Tiltak: Videre drift av lokalt LNN kontor med tilbud om aktiviteter mm. 2. Prosjekt: Brukerstyrt LAR senter / Brukerbase Søknadssum (i kr) 1. Kr Kr UNDERSKRIFT Vi er kjent med at opplysningene i søknaden med vedlegg er grunnlag for tildeling av tilskudd. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Sted / dato Bergen Organisasjonens leder Karen Lise Følling Daglig leder LAR-Nett Norge 1

2 BESKRIVELSE AV TILTAK/PROSJEKT A. Identifikasjon og oversikt Navn på kontaktperson: Karen Lise Følling, Daglig leder LAR-Nett Norge Telefonnummer: Mob: Faks: E-post: Nettadresse: Varighet/tidsramme: Tidsavgrenset prosjekt/tiltak. Startdato: Sluttdato: Ikke tidsavgrenset (Sett kryss): x B. Problembeskrivelse - Bakgrunn for tiltaket/prosjektet. 1. Beskriv kort bakgrunn og hensikt med tiltaket/prosjektet. Forebygge isolasjon, ensomhet, passivitet hos personer som er i Legemiddelassistert Rehabilitering. Få ned antall Lar-brukere som misbruker illegale rusmidler. Hjelpe brukeren å bygge seg et nettverk med rusfrie venner og bekjentskaper, ved å ha et godt tilbud av ulike aktiviteter, tilbud om div kurs, som f.eks datakurs, kurs i brukermedvirking, kurs i Individuell Plan og hvordan få en god Ansvarsgruppe, kurs i Nettverksbygging, ulike kurs i aktiviteter som maling, perling, grønt kort for golf, da vi ønsker å tilby golf som en aktivitet, og annet som brukerne måtte ha interesse av. Vi ønsker også å få i gang ulike praksisplasser ved å starte et mekkeverksted for sykler, et mindre gartneri, kafé, dette ønsker vi å ta opp med yrkesskolen, slik at de som får praksis kan kombinere dette med yrkesutdanning. Praksisplassene vil vi samarbeide med Nav om, slik at brukerne får mulighet til å få f.eks attføring mens de er i praksis. Vi ser at det for mange brukere er særdeles vanskelig å få praksis ute i næringslivet. Vi tror på aktivitet og jobb som en nødvendighet, for at man skal klare å stå i sin rehabilitering. LNN ønsker derfor å motivere Lar-brukerne til å bli aktive og engasjerte personer, som tar avstand fra rus. Vi ønsker å gi alle en sjanse, som de ikke får ellers hos næringslivet. Kombinert med skole og nav, vil de så stå sterkere rustet til å komme ut i andre jobber etterpå. Vi har undersøkt i andre land, bl.a England og USA, hvor brukerorganisasjonene driver vellykkede bedrifter, f.eks restaurantdrift, hotelldrift i København, i Italia er det bygget opp en hel bydel med vingård. Det er mange muligheter og vi må naturligvis begynne i det små. Etter hvert som dette går fremover, kan vi så utvide. Vi har hatt møter med brukerne, Straxhuset, Bergen kommune og andre som ser et stort potensiale for et brukerstyrt LAR senter en brukerbase hvor brukerne selv kan få være med å drive stedet. Det er en selvfølge at vi vil være strenge på misbruk av rusmidler. Hva brukerne gjør hjemme i sin egen stue kan vi ikke blande oss i. Men på brukerbasen skal man være rusfri. I møte med Anne Lønnichen ved Straxhuset fikk vi vite at de er på utkikk etter nye lokaler. Anne Lønnichen ser det som særdeles positivt om LAR-Nett Norge fikk lokaler på samme område som dem. Da kunne brukerne gå på Straxhuset og hente sin medisin og så komme til LNN sin brukerbase for ha et sted å være, en aktivitet å ta seg til. Vi ønsker å ha brukerbasen åpen på kveldstid noen dager i uken og i helgen, da det per i dag ikke er noe sted hvor brukerne kan gå for å treffe andre likesinnede i et rusfritt miljø. På senteret skal det være 2

3 mulighet for å kunne spille biljard, kort, og andre aktiviteter som brukerne har interesse av. Vi ønsker å få et mindre treningssenter i tilknytning til stedet, datamaskiner brukerne kan benytte, et oppholdsrom med kjøkken. Vi ønsker også å holde kursing i matlaging, da mange LAR brukere ikke kan lage mat. Alt dette tror vi vil motivere brukerne til å ta sin rehabilitering på alvor, slik at de ser R-en i Lar som en viktigere faktor enn L-en. Hensikten er også å kunne skape en god og trygg plass i samfunnet også for oss som er i LAR. Motivere slitne narkomane som ikke har klart å slutte, ved å gjøre legemiddelassistert rehabilitering mer attraktivt gjennom ulike, rusfrie tilbud og ved å tilby et sted å være for folk i Lar, noe som ikke finnes i dag. Alle brukere vi har vært i kontakt med er alle positive til ideen om et brukerstyrt LAR senter som tilbud, de etterlyser det. For å skape eierskap til stedet, ønsker vi at brukerne skal få være med å pusse opp stedet. Vi har i 2009 vært på utkikk etter et egnet lokale. Det er ikke lett å finne et slikt sted uten at det koster alt for mye i husleie. Vi er derfor avhengig av å få hjelp av kommunen til å finne et egnet lokale, enten det er et eget hus eller en etasje i et større bygg. Ikke minst er vi avhengige av å få midler til drift. Vi tror allikevel at dette i det lange løp vil være kostnadsbesparende for kommunen. Flere vil kunne komme seg bort fra rusen, de vil få et sted å gå og slippe å oppsøke sitt tidligere miljø for å ha noe å gjøre, slippe bort fra ensomheten. Rusmiljøet er preget av kriminalitet og vi vil kunne spare flere fra å havne i fengsel. De vil klare å stå i sin rehabilitering og slippe å falle tilbake til rusen. Dermed vil de ikke trenge institusjonsopphold for avrusing og rehabilitering. Kriminaliteten vil gå ned. Og brukerne vil etter hvert få et tilbud om praksis kombinert med utdanning, slik at de vil kunne komme seg i vanlig jobb. Man vil spare kommunen for sosiale utgifter. Forsikringsselskapene vil kunne tjene på et slikt senter og dermed også byens borgere, de vil leve litt tryggere. Vi kan selvfølgelig ikke love at alle vil lykkes i sin rehabilitering. Men vi vet at vi som jobber ved LNN i Bergen har mye ruserfaring, vi har vært gjennom mange rehabiliteringer med og uten LAR, vår alder gir oss en viss grad av autoritet, noe som vil komme et slikt senter til gode. Ved å være gode rollemodeller viser vi at det er mulig å leve et liv som vanlige borgere, til tross for LAR. Det er ikke nok å gi de narkomane en flaske Metadon eller en Subutex og tro at man dermed kan oppnå en god rehabilitering. Det er heller ikke nok å få tilbud om psykolog en gang i uken. Livet handler om alle de dagene man blir sittende alene med fjernkontrollen stort sett som eneste venn. Etter noen måneder i en slik situasjon finner de fleste ut at de i hvert fall hadde det bedre som narkoman, da hadde man noe å fylle dagen med, man hadde venner man hadde et liv, om enn miserabelt så bedre enn ensomheten. Vi i LNN har tid og krefter til å bry oss om de andre, etter 12 år i LAR har vi mye kunnskap om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Vi ønsker å lære de andre om livet i LAR. Vi har vært i København, London og Irland og sett på forskjellige brukerstyrte LAR sentre. De kan ikke hjelpe alle, men de kan hjelpe mange. Vi syntes Bergen kommune bør satse på et slikt senter gi brukerne en sjanse til noe mer enn kun L-en i LAR. R-en er den viktigste og helt nødvendig for at man skal kunne klare sin rehabilitering. Et slikt senter vil være det første store i sitt slag i Norge. Det vil gi Bergen en mulighet til å bli en foregangsby på LAR fronten. LNN sitter i dag i mange utvalg og brukergrupper, vi er med i et Erfaringsnettverk hos Helsedirektoratet hvor vi er med å råde i rusrelaterte saker sammen med representanter fra andre brukerorganisasjoner. Vi har vært med i møter med Stoltenbergutvalget for å gi vårt syn på rustilbudet i Norge. Vi er med i NAV sitt fylkesvise brukerutvalg, Bergensklinikkene, Blå Kors, utvalget for Barns Beste/Barn som foreldre m.m. Vi sitter i flere ressursgrupper, bl.a er vi med i ressursgruppen for koordinerende Tillitsmenn hos Helsedirektoratet, ressursgruppen for Alf sitt nye hotellprosjekt i Bergen, ressursgruppen for det nye tilbudet Optra hos Kirkens bymisjon m.m. Alt dette er med å gi oss god kompetanse på feltet, vi er med å påvirke og vi blir hørt. Vi reiser rundt og holder foredrag på konferanser, vi underviser for sosionomstudenter og farmasøyter, bl.a har vi vært på Blindern universitet, Høyskolen i Bergen, Høyskolen i Oslo, vi har undervist for sykepleierstudentene i Oslo og får stadig vekk nye forespørsler. LNN er i dag den største brukerorganisasjonen for oss i LAR og vi er med i et samarbeidsforum Riktig Retning sammen med de største brukerorganisasjonene. Her jobber vi sammen om saker vi kan enes om, fronter dem sammen, hvilket gir oss større slagkraft. I LNN er vi opptatt av å jobbe for LAR brukeres rettigheter og muligheter. Vi trenger flere aktive LAR brukere i 3

4 organisasjonen. Et brukerstyrt LAR senter i Bergen vil kunne gi flere en mulighet til å bli med å engasjere seg aktivt. Dette er både lærerikt og givende. Man får en unik mulighet til å være med å utvikle seg på en positiv måte, man får utfordringer man lærer seg å mestre, man får reise på mange konferanser og være med å representere LNN. I slutten des 2009 fikk LNN og de andre organisasjonene i Erfaringsnettverket til Helsedirektoratet alle midler som skal brukes til å utvikle en brukeropplæringspakke. Vi skal lage en felles pakke sammen med de andre organisasjonene om det som er felles for alle organisasjonene. Så skal noen av midlene brukes til en brukeropplæringspakke innad i LNN. Dette er noe vi skal jobbe med i 2010, få laget 2 forskjellige brukeropplæringspakker for nye brukere. Det vil her blir lagt inn mye unik kompetanse som vi andre har tilegnet oss gjennom årene. For oss har veien blitt til mens vi har gått, alt dette vil vi nå legge inn i disse to pakkene, slik at nye brukere kan få lære av våre erfaringer. Når vi har disse brukerpakkene klare, vil vi så tilby brukere kurs i brukeropplæring. Helsedirektoratet satser mye på brukermedvirking og brukererfaring. LNN ønsker å lære dette videre til andre LAR brukere. Vi vet at det bl.a i Bergen er mange oppegående brukere som vil kvalifisere for et slikt kurs. Vi vil også ha tilbud om akupunktur til brukerne. Nylig var vi på NADA kurs og lærte å sette nåler i ørene. Erfaring viser at Nada akupunktur hjelper brukeren mot stress, søvnløshet, abstinenser fra mange typer rus, f.eks narkotika, røyk og alkohol. Det fjerner ikke abstinensene helt, men er med å dempe dem. Nada akupunktur er ikke sykdomsbehandlende, men kan gis som et suplement til annen behandling eller alene. Da Straxhuset tidligere hadde dette som et tilbud til brukerne, vet vi at det er svært populært og etterspurt. Det er derfor et tilbud vi i LNN nå gir brukerne. Det finnes per i dag ikke noe brukerstyrt Lar-senter i Bergen, hvor brukerne kan komme og treffe andre likesinnede personer, personer som i dag tar avstand fra rusmidler. Et sted hvor de kan bygge nettverk, hvor de finner tilbud om sosiale aktiviteter, jobbtilbud, et sted å være hvor de som brukere kan få være med å utvikle og bygge stedet opp til et trygt og permanent sted hvor Lar-brukere kan få være seg selv, men uten rus. Danne et forum hvor man kan ta opp problemstillinger som angår oss i Lar. Et sted hvor nye Larbrukere kan få hjelp og motivasjon fra dem som har vært lenger i Lar-systemet og som kjenner problematikken rundt dette. Hjelpe dem til å unngå å gjøre feil. Et sted hvor man kan dele erfaringer. Lar-brukere har gjennomsnittlig svært dårlig økonomi. Veldig mange av dem kan ingenting om data og vet knapt hvordan de skrur på en pc, langt mindre hvordan den brukes. Veldig mange av dem er avhengige av Nav sine tjenester i større eller mindre grad, og de er en veldig stor gruppe brukere av disse tjenestene. Det er derfor både betenkelig og beklagelig synes vi, at de ikke kan benytte seg av de tjenester Nav tilbyr over internett. Dette ønsker vi fortsatt å gjøre noe med. LNN har i dag mulighet til selv å kurse andre i hvordan man kan komme i gang og lære data, flere av oss har god kompetanse på dette feltet og vi har i flere år holdt kurs for andre brukere om de enkelste trinnene for å kunne bruke en pc. Dette arbeidet vil bli videreført i 2009, vi håper å kunne tilby brukerne dataopplæring på et brukerstyrt Lar-senter. (Se mer beskrivelse av dette senere i søknaden). Få ned kriminalitet og prostitusjon ved å gjøre Lar til et mer attraktivt tilbud for slitne narkomane og brukere som ikke klarer seg så godt i Lar, slik det fungerer idag. Legge forholdene til rette for at brukere kan klare sin rehabilitering gjennom hjelp til selvhjelp. Vi har merket at ved å være gode rollemodeller, har dette en positiv påvirkning på andre Lar-brukere. De ser at det nytter og ved å lytte får de erfaring om at det ikke er så mye som skal til, for at de også kan komme der. Vi har valgt å dele opp søknad summen med en sum for tiltak og en sum for et br.styrt LAR senter. Så lar vi det være opp til kommunen å finne en mulighet til å gi oss mest mulig. Som søknaden viser er vi svært opptatt av å få en mulighet til å starte et senter for LAR brukere. Vi har stor tro på dette. Men det er viktig for oss å vite at vi har garanti for å kunne betale husleie og strøm og samtidig kunne gi brukerne et tilbud. Vi ber Bergen kommune ta hensyn til dette ved tildeling av midler. 4

5 2. Beskriv kort målgruppen for tiltaket/prosjektet. Brukere som er under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Bergen og omegn. Narkomane som har fått innvilget søknad til Lar. Vi vet at svært mange LAR brukere i dag sliter med sin rehabilitering. De er ensomme og føler de verken blir sett eller hørt. De får en flaske Metadon eller en Subutex eller Suboxone og det er det hele. Systemet klarer ikke fange dem opp, systemet/nav har per i dag ikke noe godt tilbud til dem som ikke fungerer bra og klarer å gripe fatt i sin egen rehabilitering, få seg en utdannelse og en jobb. Det er de færreste LAR brukerne som klarer dette på egen hånd. Mange klarer ikke en gang å skaffe seg en egen bolig og bor fremdeles på hospits. Systemet har mistet troen på dem og på mange måter gitt dem opp. LNN tror at skal man lykkes med sin rehabilitering må man ha en aktivitet eller en jobb å gå til. Dette vil vi gjøre noe med, sette fokus på saken og hjelpe brukerne med noe å gjøre. 3. Hovedmål og delmål. Hva ønsker tiltaket/prosjektet å oppnå? Hovedmålet er å gi LAR brukere et godt tilbud, en hjelp til å bli rusfri og klare å stå i sin rehabilitering. Målet er å gi dem et sted å være på dag og kveldstid, hvor de kan få jobbe med ulike aktiviteter. De skal her også kunne få en praksisplass i samarbeid med NAV, for å få en mulighet til nødvendig praksis for å bli attraktiv på arbeidsmarkedet. Mange har aldri hatt en vanlig jobb og trenger å lære seg hva dette er, hvordan man skal følge opp sin jobb, være punktlige og stå i utfordringer over tid. Dette må man lære seg å takle, før det er aktuelt å søke seg vanlig arbeid. For andre brukere er det ikke aktuelt å skulle søke jobb, men de trenger å kunne få drive med en interessant aktivitet for å klare å holde seg borte fra rusen og rusmiljøet. Dette vil de kunne få ved et brukerstyrt LAR senter. Vi i LNN er opptatt av å prøve å hjelpe andre brukere med å holde oppe motivasjonen. Noen klarer dette på egenhånd, mens andre trenger hjelp til å klare dette. Vi har derfor sett på hvilke muligheter som alt er prøvet ut andre steder, som har vist seg å være vellykket. Ved å få tilgang til et hus eller en eldre lagerbygning, evt få leie en etasje i en bygning, som vi kan få pusse opp og utvikle, vil vi være et godt stykke nærmere et brukerstyrt LAR senter. LAR brukerne skal selv være med å pusse opp lokalene. Vi ønsker at det skal kunne være et rom for data, et rom hvor man kan pusle med sosiale aktiviteter, f.eks biljard, et rom for kunstnerisk utfoldelse, et oppholdsrom med kjøkkentilknytning, et treningsrom m.m. Vi vil også prøve å få en kafé i tilknytning til LAR-senteret. Her kan vi tilby praksisplasser i samarbeid med Nav. Vi har vært og sett på brukersentre i inn- og utland og de er godt mottatt av brukerne. I Tromsø har Marborg brukerforening fått til noe lignende. I samarbeid med Rio Nord driver de også en kafé X for brukerne. Her kan brukerne få seg et billig, enkelt måltid, treffe andre og få delta på de sosiale aktivitetene som brukerforeningen tilbyr. Huset de har fått av kommunen er totalrenovert av brukerne, det er blitt et hjemmekoselig tilholdssted for dem. LNN avd Bergen ønsker å kunne tilby brukerne et lignende tilbud som det de har i Tromsø og København. Men som nevnt over, trenger vi Bergen kommune med oss. Det er viktig for oss å kunne få et godt samarbeid med dem. Lar-senteret skal ikke dele ut medisiner, men være et tilbud til Lar-brukerne om et sted hvor de kan treffe andre brukere. Senteret skal holde åpent på kveldstid, som for veldig mange er den tiden på døgnet, som de sliter spesielt med. De mangler nettverk, er ensomme og sårbare og sliter med sitt selvbilde. Mange faller tilbake til gamle synder, fordi de ikke klarer å stå i ensomheten. Her er det vi ønsker å komme med tilbud til brukerne om et sted de kan gå, hvor de slipper enhver form for stigmatisering om at de ikke er bra nok og hvor de kan få bygget et nettverk med andre som tar avstand fra rus. Mange LAR brukere etterlyser et slikt senter. De har i dag ikke noe sted de kan samles og utveksle erfaringer. De nåværende og nye LAR sentrene kan ikke klare å gi det samme tilbudet. Det handler om at man ønsker å drive stedet for og av 5

6 brukere. Vi i LNN har stor kompetanse på feltet. Mange av oss begynte å ruse seg på 70-tallet. Vi kjenner brukerne, er i dag velfungerende og har derfor mye tillit fra brukerne. LNN avd Bergen har nå vist seg som en stabil avdeling over flere år. Tidligere hadde vi dessverre ledere som ikke alltid hadde like rent mel i posen. Skal man stå frem som ledere for andre, er det viktig at man kan vise til stabilitet og rusfrihet. Ledelsen i LNN avd Bergen har derfor brukt tid på å skulle gjenvinne tilliten til både brukerne og det offentlige. Vi vet vi i dag har alles tillit. Dette gjør det lettere for oss å drive og tilby LNN som et tilbud for alle LAR brukere. I og med at vi også reiser mye rundt og holder foredrag for fagfeltet og studenter, er LNN også et tilbud for dem. Vi sitter på en unik spisskompetanse og denne ønsker vi å gi av til fagfeltet. Vi har endelig fått et stabilt kontor i Bergen med medarbeidere som er engasjerte og gir av seg selv og sin fritid. Vi følger LAR brukere i deres ansvarsgrupper og hjelper dem der å tale deres sak. Mange LAR brukere gruer seg for disse gruppene, da de har alt for stort fokus på det negative rundt brukeren. Det brukes alt for mye tid på å kritisere dem i forhold til en positiv urinprøve. Dette har ikke noe for seg og det kommer ikke noe godt ut av det. Vi er derfor med brukeren og prater med fagpersonene i gruppen. Prøver å få dem til å forstå at de heller må prøve å hjelpe brukeren til å ta lærdom av sprekken, bruke mindre tid og fokus på den, og se hvordan de virkelig kan hjelpe brukeren til god rehabilitering. Da Metadonet kom, var denne ment å være en hjelp til slitne narkomane, som ikke klarte å stå i en rusfri tilværelse. Men reglementet i Lar har ført til at mange får store problemer med å klare å takle disse kravene og forventningene til dem. De har også egne forventninger og håp om hjelp til en rusfri tilværelse. Det er ikke nok å få en medisin som tar bort suget etter stoff, når alt annet rundt det ikke fungerer. Vi som lever med denne problematikken selv innpå livet, ser dette lettere og klarere enn ruskonsulenter og andre som vi skal forholde oss til. Vi vet best hvor skoen trykker og kan være til stor hjelp for andre i samme situasjon. Vi har skaffet oss erfaringer gjennom 11 år på Metadon bl.a., erfaringer som ikke står skrevet i noen bøker og som det bare er vi som kan lære fra oss. Som f.eks hvordan holde motivasjonen oppe, feller man bør unngå, erfaringer vi kan dele med de yngre. LNN kommer i kontakt med mange brukere unge og gamle. Felles for mange er at de ikke har noe å ta seg til. Dette resulterer i at mange av dem selger sin medisin for å kjøpe heroin og amfetamin. De oppsøker miljøet fordi de ikke vet annet å ta seg til og fordi de ikke orker ensomheten. Et ordtak som går i miljøet er det er ikke så farlig å være avhengig, bare man ikke er avhengig av NAV. Dessverre er dette en sannhet. Systemet som skal fange opp brukerne fungerer dårlig og er alt for tungrodd. LNN avd Bergen oppfordrer derfor Bergen kommune til å tørre å satse på noe nytt, som et brukerstyrt LAR senter/ brukerbase, hvor vi kan hjelpe hverandre til selvhjelp. Vi ønsker også å starte egne samtalegrupper, hvor vi kan ta opp ulike problemstillinger. Vi kan hente inn profesjonell hjelp etter behov. Vi vil også høre med folk fra det lokale næringslivet om det er mulig å få til en langtidsleie på et egnet lokale, til en rimelig penge. Og vi vil søke det lokale næringslivet og organisasjoner som Lions og Kiwanis om midler til drift, og vi vil gå på dem og høre om det er mulig å få utstyr som er utgått på dato osv. 1. juni 2009 flyttet LNN avd Bergen inn i nye lokale hos Bergensklinikkene i Vestre Torggate 11. Vi disponerer her 3 kontorer, samt tilgang på møtelokaler. Dessverre ser vi at dette begynner å bli for lite for oss. Her er ikke plass til alle dem som ønsker å få være med å engasjere seg. Og vi trenger absolutt et større lokale. Vi ser dette begynner å bli for lite selv for vår lokale administrasjon. Det er flere som nå har fått en god hverdag, fordi de er med å engasjere seg i LNN. LNN har i flere år arrangert en større konferanse for LAR brukere fra hele landet. Konferansen vi skulle arrangert høsten 2009 ble utsatt vi til nå i februar Dette ble gjort fordi vi skal presentere de nye forskriftene og retningslinjene for LAR. Fordi arbeidet med disse ikke ble ferdige i 2009, som først var planlagt, fikk vi lov å utsette konferansen av Helsedirektoratet. De gir LNN tilskudd til drift og til å arrangere en konferanse. Denne gangen skal vi arrangere en to dagers konferanse for LAR brukere fra hele landet, hvor vi legger vekt på å gi brukerne en god opplevelse, hvor vi tar opp ulike problemstillinger for oss i LAR, samtidig som vi også holder en 6

7 felles middag med underholdning. De får anledning til å stille spørsmål om de nye retningslinjene til Helsedirektoratet. Konferansen er gratis for LAR brukere, LNN betaler reise og opphold for dem. Vi oppfordrer dem til å søke sitt lokale sosial kontor, men vi vet at det er de færreste kommuner som har anledning til å dekke reise og opphold for brukerne. Derfor hjelper LNN dem med dette, slik at ingen skal si de ikke kunne komme fordi de ikke hadde råd. Vi har invitert mange brukere fra Bergen til konferansen. Noen av midlene vi fikk fra Bergen kommune i 2009, har vi holdt av til å betale reise og opphold for brukere fra Bergen. Det ville ellers ikke vært mulig for LNN å dekke reise og opphold for mange brukere fra Bergensregionen. Vi informerer Bergen kommune om dette, da disse midlene som er blitt overført, egentlig skulle vært brukt til å sponse brukere fra Bergen på vår årlige konferanse høsten 2009, som vi altså måtte utsette, fordi vi ventet på de nye retningslinjene for LAR. Vi skal også til høsten 2010 arrangere en ny konferanse, men da en en-dagers konferanse. Vi vil også da sponse brukere fra Bergen til konferansen. En mulighet er at vi holder to konferanser, en i Bergen og en i Oslo. Tema for neste konferanse vil bli om tannbehandling for LAR brukere og ADHD medisinering for LAR brukere. Dette er problemstillinger som berører svært mange LAR brukere. Foruten å jobbe for et lokale og hvor vi kan komme i gang med en lokal brukerbase, vil vi fortsette med det vanlige arbeidet vi i LNN holder på med. Vi jobber med planer om å delta med brukere på årets ekstrem sport uke på Voss. Det er mange brukere som har behov for å finne ekstreme aktiviteter, som kan gi dem et kick, som f.eks rafting, hanggliding, fallskjermhopping, fjellklatring osv. Dette vil de kunne få prøve ut på Voss. Gode erfaring fra andre brukere som har funnet et slikt alternativ til å oppleve en form for kick, gjør at vi i 2010 ønsker å legge til rette for at de lokale brukerne kan får prøve ut dette. Fjellturene hver søndag vil vi fortsette med. Kinoturer og bowling er populært og også revyer og pizzakvelder. Brukerne får være med å representere LNN på forskjellige konferanser rundt om i Norge. Dette vil vi fortsette med, da det er lærerikt og utviklende for LAR brukeren. Vi tilbyr brukerne også treningsmuligheter, de har mulighet til å kunne spille badmington, trene aerobic og pilates osv. Vektproblemer er noe veldig mange sliter med når de begynner i Lar. Og det tar lang tid før kroppen stabiliserer seg igjen, mange får mye vann i kroppen av medisinene. Dette sliter på kroppen og også på psyken. Trening hjelper for begge deler. Vi vil derfor fortsette med disse tilbudene. Vi hjelper også brukerne med å skrive søknader, vi engasjerer oss dersom vi mener noen blir skrevet urettmessig ut av Lar. Vi reiser også rundt og holder foredrag om det å være i Lar. LNN blir i dag spurt til råds i mange saker som angår de lokale brukerne. Som tidligere nevnt, sitter vi i mange utvalg og råd. Vi er opptatt av at brukerne skal ha en god plass i samfunnet og vi er opptatt av at vi ikke skal bli en ny stigmatisert apartheid gruppe. Vi har fulle pasientrettigheter, men ser at det ikke alltid fungerer like godt i praksis. Vi ser derfor at LNN har fått en større rolle med å ivareta brukernes rettigheter. Som beskrevet over jobber vi mye politisk for å gjøre noe med brukernes rettigheter og våre pasientrettigheter. Det vi ønsker oss fra Bergen Kommune er å få en garanti på at de vil være med å støtte et slikt prosjekt, ved å enten hjelpe til med å skaffe til veie et egnet lokale og garanterer for husleie og strøm. Evt kan vi skaffe til veie lokale, men etter å ha prøvet dette i 2009, så vet vi at det er dyrt å leie et slikt lokale på det private leiemarkedet. LNN er villig til å prøve å skaffe midler og utstyr fra andre aktører enn kun Bergen kommune. Men vi trenger en garanti for at vi kan betale husleie, enten det er til Bergen kommune eller andre utleieaktører. 4. Hvordan skal tiltaket/prosjektet oppnå målene? Vi har avtale om å besøke de nye og gamle LAR sentrene for å markedsføre LNN som et tilbud til LAR brukere. Vi skal besøke akuttklinikken for å fange opp nye brukere og brukere som er inne for å få hjelp med sitt misbruk. Vi samarbeider også med ALF arbeidstreningsprosjekt og 7

8 har avtale om å sende brukere til det nye hotellprosjektet deres, Klosterhagen hotell, som skal være et tilbud til tidligere stabile rusmisbrukere om å være med å drive hotellet. Da mange LAR brukere har en side på facebook, skal vi opprette en egen facebook side for LNN, med egen side for de lokale kontorene som f.eks Bergen. Her vil vi kunne nå en stor brukermasse, legge ut nyheter og tilbud. Vi ser andre organisasjoner har høstet god erfaring med dette. Dersom vi får lokaler til et brukerstyrt LAR senter i tilknytning med Straxhusets nye lokaler, hvilket er vårt ønske, vil vi kunne nå mange brukere. Det skal henge plakater på alle apoteker og LAR sentre og andre utdelingssteder i Bergen og omkrets. Vi vil holde møter med brukerne og invitere dem til å være med å pusse opp lokalene, slik at de får et personlig eierforhold til stedet. Dette tror vi er viktig og vil være med på å få brukerne til å verne om stedet. Vi skal også gå på det lokale næringslivet. Vi har søkt Helse Vest om midler også, men om vi får midler av dem til et slikt formål, føler vi oss ikke trygge på. Vi har til nå ikke fått innvilget noe større beløp fra dem. Vi vurderer også reklame i de lokale aviser osv, foruten at vi har vårt lokale medlemsblad som vil få behørig presentasjon av senteret. LNN er per i dag den største brukerorganisasjonen for LAR brukere og vi har i dag nærmere 1500 medlemmer. I løpet av 2010 har vi planlagt en større vervekampanje i hele Norge. Vi vurderer også å flytte hovedkontoret fra Tønsberg til Bergen, da daglig leder for LNN på landsbasis jobber ved Bergenskontoret og det derfor er naturlig å få hovedkontoret hvor hun jobber. Avd Bergen har i dag mange stabile medarbeidere hvilket er en forutsetning for å kunne flytte hovedkontoret fra Tønsberg til Bergen. Dersom vi får et brukerstyrt LAR senter vil det være enda en god grunn for flytting av hovedkontoret. I henhold til Helsedirektoratet skal brukeren tas på alvor, brukermedvirkning skal det legges til rette for. Vi i LNN ønsker å gi mange flere en mulighet til å være med å utvikle sitt lokale kontor, lære om brukermedvirkning og få anledning til egenutvikling. Vi har stor tro på at samhandling med andre aktører innen rusomsorgen vil hjelpe oss til å kunne yte et bedre tilbud for Lar-brukerne i Bergen. 4. Hvorfor er det sannsynlig at tiltaket vil ha en reell effekt for brukerne? LNN har drevet en del research i forbindelse med en brukerbase, vi har vært på studiereiser i København og i England og Irland for å se hvordan det drives der. Vi har vært hos brukerorganisasjonen Marborg i Tromsø og sett hvordan de driver kafe x og det lokale brukerhuset, det drives i samarbeid med RIO (Rusmisbrukernes Interesse Organisasjon) avd Nord. Dette er i mindre format enn det vi ser for oss i Bergen, men har allikevel mange likhetstrekk. Marborg har i dag et nært samarbeid med Tromsø kommune. Vi ønsker oss et nært samarbeid med Bergen kommune, for å være med å utvikle et bedre tilbud til LAR brukere og narkomane i Bergen. Det er et stort behov for å gi Lar-brukerne et tilholdssted, hvor de kan treffe andre brukere og få knyttet et nettverk med likesinnede som ikke ruser seg. Lar-senteret skal være brukerstyrt, slik at de skal slippe å måtte føle seg overvåket av systemet, som de ellers daglig må forholde seg til. Senteret skal ikke drive med noen form for utdeling av medisiner til brukerne, men er tenkt å være et aktivitetssenter og møtested for brukere som velger å ta helt avstand fra illegal rusing. Lignende tiltak i andre byer i inn- og utland har vist seg å gi meget positive resultater, brukerne får knyttet nettverk med andre som har sluttet å ruse seg, de har et sted å gå til. Det er vanskelig for tidligere rusmisbrukere å klare å knytte nettverk og få en ny og nøktern vennekrets blant såkalte vanlige rusfrie mennesker, som aldri har hatt noen kontakt med rusmiljøet. Disse vanlige har stort sett en etablert vennekrets, som det kan være vanskelig for oss å få tilpass i. De fleste brukere trenger lang tid på å skulle lære seg å prate de andres språk, mange brukere er så merket av sitt tidligere liv som narkomane, at de også derfor får problemer med å bli akseptert av andre vanlige. Det er mye stigmatisering i samfunnet, de har lest og hørt mye negativt om folk i Lar, det er viktig at vi nå prøver å snu dette bildet, og vi må derfor tenke litt 8

9 nytt. På det brukerstyrte senteret, som det er tenkt at brukerne selv skal få være med å bygge opp, helt fra å være med å pusse opp stedet til å drive det og være med selv å ta ansvar. Det er en selvfølge at rusing ikke vil bli akseptert på et slikt sted. Det vi har sett fra andre slike steder, er at brukerne får et eierforhold til stedet, de får være med å drive det og ta ansvar, hvilket er med å utvikle brukeren i positiv retning. Spesielt med de nye retningslinjene fjerning av aldersgrense for å komme i LAR, er det ekstra viktig at de unge Lar-brukerne som er i LAR, får et sted de også kan gå til, få lære av de som har vært lenger i Lar om muligheter og rettigheter, hvordan de skal klare seg, få til en god Ansvarsgruppe, hva en Individuell Plan er og hvordan de kan få til en god I.P. og ikke minst, få anledning til å knytte et nettverk med andre som ikke ruser seg, et sted hvor de kan få muligheten til å lære data, slippe ut av ensomheten og kunne utvikle seg positivt m.m. I tilknytting til dette senteret vil vi med tiden prøve å få til å åpne en liten bruktbutikk med salg av brukte klær. Vi ønsker også å få til kafédrift i tilknytning til senteret, dersom lokalene gjør dette mulig. Mekkeverksted for sykler, da mange i LAR bruker sykkelen som fremkomstmiddel. Med tiden håper vi også å kunne få startet et mindre garneri. Dette vil kunne gi arbeid til noen Larbrukere, samtidig som evt inntekter vil gå til drift av huset. Det vil også prøve å bli utarbeidet andre muligheter for å kunne tilby brukere jobb, vi har alt diskutert dette med Alf og vil undersøke muligheter for å kunne tilby nye Lar-brukere noe lignende det Alf i dag tilbyr narkomane gjennom dagsverk, hvor de kan komme og få jobb for en dag og få betalt litt for jobben, uten at dette går ut over deres trygdeutbetaling. Vi tror det er viktig at dette må skje i et eget prosjekt, som er atskilt fra dagens, da det ellers vil kunne bli for store utfordringer for Larbrukerne å skulle jobbe sammen med dem som er aktive rusmisbrukere. Egentlig er det utrolig mange muligheter vi kan utvikle, det er bare fantasien og økonomien som setter grenser. Det eksisterer per i dag ikke et lignende tilbud for LAR brukere i Bergen. Vi har skjønt at et slikt senter krever en god del forarbeid, møtevirksomhet med ulike aktører osv. Dette har vi jobbet en del med i 2009, for å gjøre prosjektet kjent og hvilke muligheter som ligger i det. Vi møter mye entusiasme når vi forteller om planene våre, mange håper vi får det til og ser potensialet i dette. Også innen fagfeltet er det mange som ønsker vi skal få dette til, de ser klart fordelene og mulighetene ved et brukerstyrt senter. Det er nytenking, men det har jo vist seg at ruspolitikken slik den har vært ført til i dag, ikke har vært særlig vellykket. Som tidligere aktive rusmisbrukere med lang fartstid og nå som mangeårig LAR brukere vet vi hvor skoen trykker. Vi taler samme språk som andre brukere og har i dag både tillit og samarbeid med dem. De fremfor alt oppmuntrer oss i arbeidet vårt for et eget brukerstyrt senter. Vi håper Bergen kommune ser mulighetene og ønsker å satse og prøve ut et slikt prosjekt. Det mangler ikke på vilje fra vår side. 4. Hvordan skal tiltaket/prosjektet oppnå målene? Videreføring av det påbegynte arbeidet for et brukerstyrt LAR senter med møter med aktuelle aktører, som samarbeidspartnere, LAR brukere, søknader til kommune og Helsedirektoratet, det lokale næringslivet, andre organisasjoner som Kiwanis og Lions m.m., god markedsføring, stå på vilje og god hjelp fra alle som vil være med å bidra. Hente inn profesjonell hjelp ved behov. Tiltaket er videreføring av den daglige drift og oppfølging av LNN sin Bergensavdeling. Vi vil fortsette det arbeidet vi holder på med, prøve å nå flere LAR brukere, tilby ulike aktiviteter og brukeropplæring, slik at flere kan være med å engasjere seg for sin egen og LNN sin sak. Vi vil fortsette å tilby fagfeltet vår ekspertise på rusfeltet, jobbe for brukernes muligheter og rettigheter. Benytte oss av de nøkkelposisjonene vi har fått gjennom representasjon i forskjellige forum og brukergrupper og være med å påvirke ruspolitikken sentralt og lokalt. Se for øvrig beskrivelse over i foregående pkt. 5. Økonomi. Legg ved tiltakets/prosjektets budsjett. 9

10 SØKNAD SENDES TIL: BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG INKLUDERING PB BERGEN 10

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til brukere www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon for deg som er, eller har vært rusavhengig, særlig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til fagpersonell www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon innen rusfeltet, med særlig fokus på opiatavhengige

Detaljer

BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon for deg som er eller har vært rusavhengig. Om du er pårørende, jobber på rusfeltet eller av andre

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004. Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 93 40 89 12 Hmmm! Hvem er MARBORG for. Organisasjon for tidligere rusmisbrukere i behandling med metadon/subutex (LAR),

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge.

Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge. Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge. LAR-Nett Norge synes Stoltenbergrapporten tar for seg mange viktige spørsmål innenfor norsk rusbehandling. Panelet viser god forståelse av at det trengs

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni Vidar Hårvik MARBORG Tlf:

MARBORG. Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni Vidar Hårvik MARBORG Tlf: MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni 2004 1 Vidar Hårvik MARBORG Rusavhengig i 25 år Rusfri siden 2002 Startet I 2003 MARBORG 2006 Rus og psyk. helse 2007 Selvhjelp I brukermedv Daglig

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300

Utkast til årsrapport for MARBORG 2011. 101 Drift. Resultat 2011 60 300 Utkast til årsrapport for MARBORG 2011 Innhold Utkast til årsrapport for MARBORG 2011... 3 101 Drift... 3 102 Kafé... 4 103 Kvinnegruppa/Herreklubben Hårek... 5 104 TTV... 6 105 BrukerBasen... 7 106 Avdeling

Detaljer

BRUKERPERSPEKTIVET. Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg

BRUKERPERSPEKTIVET. Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg BRUKERPERSPEKTIVET Siv-Elin Reitan- Rio Esben Haldorsen- Marborg Hvem er vi? 2 Rusmisbrukerens interesseorganisasjon består av tidligere rusmisbrukere som på forskjellig måte har kommet ut av avhengigheten

Detaljer

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar

En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar > En brukerundersøkelse om LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING i Norge 2013/14 utført av brukerorganisasjonen prolar prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Klepplandsveien 23

Detaljer

Esben Haldorsen Siv-Elin Reitan

Esben Haldorsen Siv-Elin Reitan CAFÈ EXIT- Narvik Esben Haldorsen Siv-Elin Reitan 1 Hvem er vi? 2 Et samfunn hvor alle skal få tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer RIO påvirker og utvikler prosessene som skal gi rusavhengige

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet;

Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet; Barriérer mot å be om- ta imot og gjennomføre rusbehandling. En utvidelse av drop-out begrepet; Avd.overlege Reidar Høifødt, Psykisk helse og rusklinikken, UNN, mars -16 Problemstilling og idé Vi antar

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG

MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet. RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Asbjørn Larsen - RIO Vidar Hårvik - MARBORG 1 Hvem er MARBORG for. Stiftet 1. juni 2004 Brukerorganisasjon på rusfeltet

Detaljer

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang

Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang Å starte med hasjavvenning-i fremgang og motgang -Min oppvåkning, reisen ut av tåka. Startet med en hellig overbevisning om at hasj var bra for meg. Begynte i RIO mens jeg enda røkte hasj. Fikk tilgang

Detaljer

Tiltaksbeskrivelse og service erklæring. For

Tiltaksbeskrivelse og service erklæring. For Tiltaksbeskrivelse og service erklæring For Brukermedvirkning i praksis Tromsø Bodø februar 2006 Innhold: Side 3: Kort oversikt Hvem er for s mål Hva er og gjør s tilbud Kontaktinformasjon Side 4: Organisasjonskart

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Først litt om MARBORG

Først litt om MARBORG Først litt om MARBORG KORT OM ORGANISASJONEN OG HVA VI JOBBER MED Om MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet Har tilbud til alle typer rusavhengige Hovedmålsetting: Å gjøre det enklest mulig for rusavhengige

Detaljer

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan

Levanger 05.02.09 Jan Arve Strand Anita Hallan AVDELING RUSMIDLER Søknadsskjemaet består av del 1 og del 2. Begge må fylles ut. Dette gjelder også ved søknad om videreføring av prosjekter/tiltak. SØKNAD OM TILSKUDD 2009 STYRKING AV OPPFØLGINGSTJENESTER

Detaljer

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010

RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 30.11.2010 RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2010 Kort rapport for de sosiale gruppetilbudene Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 9 post@marborg.no www.marborg.no Side 2 av

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Brukerstillinger ved Kafé X

Prosjektbeskrivelse. Brukerstillinger ved Kafé X Tromsø kommune Prosjektbeskrivelse Brukerstillinger ved Kafé X Ustabile eller manglende sosiale nettverk og fritidsproblemer representerer noen av de største problemene med å bli (re)habilitert. Kafé X

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Revidert sluttrapport til Extrastiftelsen 2016

Revidert sluttrapport til Extrastiftelsen 2016 Revidert sluttrapport til Extrastiftelsen 2016 Helseområde: Forebygging (Tiltak for bedrede levekår). Prosjektkategori: Mestring, selvhjelp, trening, rådgivning og arbeidsrelatert opplæring. Prosjektnummer:

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering

Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Sluttrapport Prosjektnummer: 2008/3/0428 Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: Trygge rammer. Søkerorganisasjon: Kirkens Sosialtjeneste 2010 Forord Prosjektet er over og det er på tide å evaluere

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus

Ila Åpent Hus. et sted å være et sted å virke et sted å vokse. Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Ila Åpent Hus et sted å være et sted å virke et sted å vokse Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon Ila hybelhus Visjon Ila Åpent Hus er et mangesidig tilbud for rusmiddelmisbrukere som aktivt

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI

BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI NKF 4.2.2015 BOTILBUD TIL MENNESKER MED PROBLEM INNEN RUS OG PSYKIATRI Bo- og tjenesteavtaler I hvilken grad er kommunene bundet av husleielovens ufravikelige regler? Ved Per Bonesmo NÆRMERE PRESENTASJON

Detaljer

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet

Spreng en grense på Voss. Astma- og Allergiforbundet RAPPORT Rehabilitering Spreng en grense på Voss Astma- og Allergiforbundet Forord I Norge er det mange ungdommer som har en kronisk sykdom som astma, allergi og eksem og mange av dem føler seg ofte ensomme

Detaljer

Henvisning og utredning

Henvisning og utredning 12 Henvisning og utredning Julsundvegen 47B, tlf. 97494501/71111229 Ruskonsulent Ruskonsulenten arbeider etter Lov om sosiale tjenester Kap 6 - Hjelpetiltak til rusavhengige. Ruskonsulenten gir råd og

Detaljer

MARBORG RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2014

MARBORG RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2014 30.03.2015 MARBORG RAPPORT. KVINNEGRUPPA OG HERREKLUBBEN HÅREK 2014 09/2377 - Kort rapport for to gruppetilbud Vidar Hårvik post@marborg.no www.marborg.no Side 1 av 7 Innhold Innledning... 3 Måloppnåelse...

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT MARBORG 2016

ØKONOMIRAPPORT MARBORG 2016 ØKONOMIRAPPORT 2016 Til våre tilskuddsytere og andre med interesse for organisasjonens økonomi Inneholder rapportering for organisasjonens drift, prosjekter og tiltak, som har hatt finansiering i 2016

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Brukerstemmen i Nord 2016

Brukerstemmen i Nord 2016 19.01.2017 Rapport Brukerstemmen i Nord 2016 Vidar Hårvik/Asbjørn Larsen MARBORG/RIO Helsedirektoratets referanse: 15/930-12 Rapportering for prosjektet «Brukerstemmen i Nord» 2016 RIO Rusmisbrukernes

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL At alle barn har rett til det samme uansett hvor i verden de bor, engasjerer Karsten og Petra. ALLE BARN HAR RETT TIL Vi i SOS-barnebyer er kjempestolte over

Detaljer

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord

MARBORG. Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Brukerorganisasjon for LARiNord Rusavhengige en vanlig pasientgruppe? Vidar Hårvik MARBORG Daglig leder En gang midt på nittitallet Kort informasjon, Vidar Daglig leder MARBORG Prosjektleder TTV, BB, ++

Detaljer

Rapport TTV 2011 Videreutvikling av TTV tilbudet. 2009-2011

Rapport TTV 2011 Videreutvikling av TTV tilbudet. 2009-2011 i perioden 2009 til mars 2012 har 50 tidligere rusavhengige vært i arbeidstrening ved Kafé X. 15 personer har gjennomført samfunnsstraff og 8 studenter har hatt sin praksis ved kafeen. Det er klart at

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni Vidar Hårvik MARBORG Tlf:

MARBORG. Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni Vidar Hårvik MARBORG Tlf: MARBORG Brukerorganisasjon på rusfeltet Stiftet 1. juni 2004 Vidar Hårvik MARBORG Tlf: 934 08 912 1 Hvem er MARBORG for. Brukerorganisasjon på rusfeltet med særlig fokus på pasienter i behandling med metadon/subutex

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Norsk Narkotikapolitiforening TRUST 8. september Lars Holmen

Norsk Narkotikapolitiforening TRUST 8. september Lars Holmen Norsk Narkotikapolitiforening TRUST 8. september 2011 Lars Holmen Narkotikasituasjonen Hvilket Perspektiv? Verden - Europa - Norden - Norge - Landsdel - By - Bygd - Grend - Gate - Naboer - Familie - Individ

Detaljer

Et samfunn hvor alle skal fåf. tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer

Et samfunn hvor alle skal fåf. tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer Et samfunn hvor alle skal fåf tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer RIO påvirker og utvikler prosessene som skal gi rusavhengige bedre tilbud Stiftet i 1996 Alle aktive medarbeidere er tidligere

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

RØROS Line Eikenes RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RØROS Line Eikenes RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RØROS 30.05.2012 Line Eikenes RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Boligsosialt Brukerfokus er drevet av RIO med midler fra Husbanken Startet opp som prosjekt i juli 2006 senere samarbeids avtale

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Et samfunn hvor alle skal få tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer

Et samfunn hvor alle skal få tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer Et samfunn hvor alle skal få tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer RIO påvirker og utvikler prosessene som skal gi rusavhengige bedre tilbud Siv-Elin Reitan- Asbjørn Larsen 06.02.2015 Bodø 2

Detaljer

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011

Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Nasjonal rusmestringskonferanse Oslo 26 27.10.2011 Rusmestringsenheten Trondheim fengsel, Leira avdeling Presentasjonen vil inneholde Hvilke utfordringer har vi Hva har vi lykkes med Hvilket tilbud

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

Saksframlegg. UTVIKLING OG ETABLERING AV DAG OG AKTIVITETSTILBUD FOR DØVE OG DØVBLINDE I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/19798

Saksframlegg. UTVIKLING OG ETABLERING AV DAG OG AKTIVITETSTILBUD FOR DØVE OG DØVBLINDE I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/19798 Saksframlegg UTVIKLING OG ETABLERING AV DAG OG AKTIVITETSTILBUD FOR DØVE OG DØVBLINDE I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 05/19798 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter rådmannens forslag om å starte et dag

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Videreutvikling av Tilbake til verden TTV

Prosjektbeskrivelse. Videreutvikling av Tilbake til verden TTV Prosjektbeskrivelse Videreutvikling av Tilbake til verden TTV Vi vil i denne prosjektbeskrivelsen prøve å fortelle noe av forhistorien til denne søknaden, vi vil komme med sitater fra tidligere rapporteringer

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk

Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk Sluttrapport Haugesund Røde Kors Nettverk Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2011/3/0117 Prosjektnavn: Røde Kors Nettverk Søkerorganisasjon: Norges Røde Kors Innhold Forord... 2 Sammendrag

Detaljer

RAPPORT CAFÉ EXIT 2014 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK

RAPPORT CAFÉ EXIT 2014 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK RAPPORT CAFÉ EXIT 2014 RUSFRI MØTEPLASS NARVIK Denne rapporten er i hovedsak en rapportering til AVdir på midler til «Aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner». Rapporten kan

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge Å bli eldre i LAR 10. LAR-konferansen 16.-17. oktober 2014 Dag Myhre, LAR-Nett Norge Mange av oss som er godt voksne i LAR har mye bagasje å dra på. Mange har både psykiske og fysiske lidelser, mange er

Detaljer

Asbjørn Larsen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO

Asbjørn Larsen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO Livet etter rusen Rusbehandling Har kommunene et bevisst fokus på at de også skal drive rus behandling, og ikke bare forebygging habilitering/ rehabilitering? Hvordan kan brukerperspektivet ivaretas i

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag

BRUKERMEDVIRKNING. Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag BRUKERMEDVIRKNING Værnes 3.DESEMBER 2009 Erik Holm Rio Sør - Trøndelag Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Psykiatri. Prosjektnummer: 2011/0243. Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Psykiatri Prosjektnummer: 2011/0243 Prosjektnavn: Aktiv psykiatri bedre helse Søkerorganisasjon: Mental Helse 1 Forord Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og

Detaljer

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB)

Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Innspill fra Private Ideelle Institusjoners Interesseforening i Bergen. (PIIB) Først vil jeg berømme helse- og sosialkomiteen for initiativet til dette seminaret. Vi hadde allerede satt på vår agenda at

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Ditt valg Bolig først Drammen

Ditt valg Bolig først Drammen Ditt valg Bolig først Drammen 2013-2016 Bakgrunn Amerikansk modell Motsatts til trappetrinn og sekvensiell behandling Teamet: 3 x 100 % medarbeidere fra NAV, SFR og Psykisk helse 50% erfaringsmedarbeider

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no mailto:post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.240 Referat fra 28. februar 2006 Tilstede:

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet Søknadsguide ExtraExpress Dette dokumentet er ment for å gi gode tips og råd til hvordan du får din prosjektidé ned på papiret og inn i det formatet som Extrastiftelsen ønsker i sin søknad. Uansett om

Detaljer

Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til

Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til K O N F E R A N S Alle har et forhold til Rus Konferanse i Oslo «Rus uten innpakning» - enklere å forholde seg til Passer for ansatte ved NAV-kontorer, familievernkontorer, barnevernet og personer som

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen

Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Kari Hjellum & Mads Hagebø RAPPORT9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret DEL II Heftets tittel: Oppfølgingsstudie av Ytrebygdamodellen Ut av kontoret

Detaljer

LAR Vestfold pr 29.05.15

LAR Vestfold pr 29.05.15 LAR Vestfold pr 29.05.15 Rus- og psykiatriforum 29.05.15 Kjersti Skulstad-Johnsen og Hallbjørg Indgaard Bruu LAR Vestfold Sykehuset i Vestfold, Avdeling for rusbehandling Ansatte pr 01.04.15 18 personer

Detaljer

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio)

Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) Hva er Rusmisbrukernes interesseorganisasjon? (Rio) RIO er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Stiftet i 1996 Det eneste absolutte kravet

Detaljer

«Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353. Forebyggingsprosjekt

«Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353. Forebyggingsprosjekt 2011-2013 «Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353 Forebyggingsprosjekt Prosjektleder Aina Kaupang Norges Blindeforbund Oslo 2011-2013 Forord Norges Blindeforbund Oslo vil takke ExtraStiftelsen

Detaljer

Brukerstyrt *lbud for rusavhengige som bygger på recovery tenkingen Siv-Elin Reitan Esben Haldorsen

Brukerstyrt *lbud for rusavhengige som bygger på recovery tenkingen Siv-Elin Reitan Esben Haldorsen Brukerstyrt *lbud for rusavhengige som bygger på recovery tenkingen Siv-Elin Reitan Esben Haldorsen Hvem er vi? Rusmisbrukerens interesseorganisasjon RIO, består av *dligere rusmisbrukere med høy kompetanse

Detaljer