nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POLYCOR (730) Innehaver: Cray Valley SA, Puteaux, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 2: Gelé-belegningsmidler (maling). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VANCOUVER GRIZZLIES (730) Innehaver: NBA Properties Inc, New York, NY, US KL. 16: Hele klassen. KL. 25: Klær, nemlig strømpevarer, fottøy, T-skjorter, treningsgensere, treningsbukser, bukser, ermløse topper, jerseygensere, shorts, pysjamas, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, nattskjorter, hatter, oppvarmingsantrekk, jakker, parkaser, kapper og kåper, tøysmekker, hodebånd, håndbånd, forklær, boxershortser, benklær, skyggeluer, øremuffer og hansker, alle relatert til eller for fremme av kurballsport. KL. 28: Hele klassen. KL. 41: Hele klassen. (730) Innehaver: NBA Properties Inc, New York, NY, US KL. 16: Hele klassen. KL. 25: Klær, nemlig strømpevarer, fottøy, T-skjorter, treningsgensere, treningsbukser, bukser, ermløse topper, jerseygensere, shorts, pysjamas, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, nattskjorter, hatter, oppvarmingsantrekk, jakker, parkaser, kapper og kåper, tøysmekker, hodebånd, håndbånd, forklær, boxershortser, benklær, skyggeluer, øremuffer og hansker, alle relatert til eller for fremme av kurvballsport. KL. 28: Hele klassen. KL. 41: Hele klassen. 3

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COLGATE VISIBLE WHITE (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til VISIBLE WHITE. (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til DIXIE. (730) Innehaver: Kåre Nybø og Liv Merete Alme Nybø, Moseveien 14, 6011 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 42: Hele klassen. (730) Innehaver: Hirose Electric Co, Ltd, Tokyo, JP KL. 7: Kabelkoplingsmaskiner (maskiner som forbinder kabler med kontakter eller klemrekker); kabelbehandlingsmaskiner (maskiner som retter ut kabler ved å rette ut løkker og snoinger; maskiner som kan ta av isolasjonslag hvor som helst på en kabellengde eller på en lengde av en optisk fiberledning; maskiner som forbinder optiske fiberkabler med hverandre eller frembringer optiske fiberkoplere fra optiske fiberflerlederkabler; maskiner som kutter kabler eller optiske fiberledninger; maskiner som utfører polering av avkuttete ender av optiske fiberkabler; kontaktsammenstillingsmaskiner, maskiner for å montere kontaktelementer på kretskort, substrater og kontakthus; maskiner for ordning av ledningene i flerledningskabler; maskiner for behandling av metalldeler (maskiner som behandler skjermer eller optiske hylser og omslutninger for avslutningselementer ved hjelp av bøyning, kutting, pressbearbeiding og lignende); kontaktpakkemaskiner. KL. 8: Kabelkoplingsverktøy (verktøy som forbinder kabler med kontakter); verktøy for å montere og fjerne kontakter (verktøy som fester kontakter til og fjerner dem fra kapslinger og ytterkapper); kontaktsammenstillingsverktøy, verktøy for å montere kontakter og klemrekker på kort, reparasjonsverktøy for kontakter; kabelbehandlingsverktøy (verktøy som retter ut kabler ved å rette ut løkker og snoinger eller kabelbend; verktøy som kutter kabler eller optiske fiberkabler; verktøy som kan ta av isolasjonslag hvor som helst på en kabellengde eller på en lengde av optiske fiberledning; verktøy som forbinder optiske fiberkabler med hverandre eller frembringer optiske fiberkoplere fra optiske fiberflerlederkabler; verktøy som utfører polering av avkuttete ender av optiske fiberkabler); verktøy for behandling av metalldeler (verktøy som behandler skjermer eller optiske hylser og omslutninger for avslutningselementer ved hjelp av bøyning, kutting, pressbearbeiding og lignende). KL. 9: Apparater for elektrisk fordeling eller styring/ kontroll/regulering; omkoplere, vendere, brytere, reléer, kontakter, optiske fiberkontakter, motstander, koplingsbrett og overspenningsbeskyttere, signal- og effektdelere, koplere, linjeavslutningsmotstander, signaldempeledd (attenuatorer) og signaltappeledd; måleinstrumenter for elektriske og magnetiske størrelser; kretsprøvere, frekvensmålere, motstandsmålere, 4

5 voltmetere, amperemetere, bølgemålere, lysmåleinnretninger, så som bølgelengdemålerapparater, kontinuitetsprøvere; ledninger og kabler for elektrisk strøm, fiberoptiske ledere, avslutningsbokser, koplere for fiberoptikk, koplingsbokser; maskiner og instrumenter for elektrisk samband, deler og tilbehør for samme; antenner, omkoplere, brytere, vendere, reléer, kontakter, motstander, fordelingsbrett, signal- og effektdelere, sirkulatorer, koplere, linjeavslutningsmotstander, signaldempeledd (attenuatorer), optoelektriske omvandlere; elektronikk-kort med lagerkretser, modemer, programmer for datamaskiner; deler av elektronikkkretser hvor datamaskinprogrammer er innregistrert, modemer (modulatorer/demodulatorer) for elektrisk samband; elektronikk-kretser, kontakter for samme, sokler for integrerte kretser; deler av kontakter, deksler, ytterbeskyttelseskapper, bøssinger, sokler, kontakthus, kontaktstifter og -pinner, optiske fiberskjøtehylser og avslutningshylser, festeelementer, nøkler for å hindre feilaktig isetting av kontaktsett (polaritetsnøkler); programvarer for datamaskiner; gasstrykkmålere, gassforholdmålere. KL. 10: Sphygmomanometere, kliniske termometere, elektrokardiografer, apparater for lokalisering av effektive punkter for massasje, akupunktur, moxbrenning, blodprøveapparater, apparater for å måle lengden av oppsugd melk, inhalatorer, varmeterapiapparater, terapiapparater for behandling med infrarødt lys, terapiapparater for behandling med ultralyd, terapiapparater for elektrisk stimulering, nervestimulatorer som arbeider ved lavt signalnivå og lav frekvens, massasjeapparater, steriliseringsapparater, melkeapparater for menneskelig bruk (brystpumper);. sprayinnretninger for medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hirose Electric Co, Ltd, Tokyo, JP KL. 7: Kabelkoplingsmaskiner (maskiner som forbinder kabler med kontakter eller klemrekker); kabelbehandlingsmaskiner (maskiner som retter ut kabler ved å rette ut løkker og snoinger; maskiner som kan ta av isolasjonslag hvor som helst på en kabellengde eller på en lengde av en optisk fiberledning; maskiner som forbinder optiske fiberkabler med hverandre eller frembringer optiske fiberkoplere fra optiske fiberflerlederkabler; maskiner som kutter kabler eller optiske fiberledninger; maskiner som utfører polering av avkuttete ender av optiske fiberkabler); kontaktsammenstillingsmaskiner, maskiner for å montere kontaktelementer på kretskort, substrater og kontakthus; maskiner for ordning av ledningene i flerledningskabler; maskiner for behandling av metalldeler (maskiner som behandler skjermer eller optiske hylser og omslutninger for avslutningselementer ved hjelp av bøyning, kutting, pressbearbeiding og lignende); kontaktpakkemaskiner. KL. 8: Kabelkoplingsverktøy (verktøy som forbinder kabler med kontakter); verktøy for å montere og fjerne kontakter (verktøy som fester kontakter til og fjerner dem fra kapslinger og ytterkapper); kontaktsammenstillingsverktøy, verktøy for å montere kontakter og klemrekker på kort, reparasjonsverktøy for kontakter; kabelbehandlingsverktøy (verktøy som retter ut kabler ved å rette ut løkker og snoinger eller kabelbend; verktøy som kutter kabler eller optiske fiberkabler; verktøy som kan ta av isolasjonslag hvor som helst på en kabellengde eller på en lengde av optiske fiberledning; verktøy som forbinder optiske fiberkabler med hverandre eller frembringer optiske fiberkoplere fra optiske fiberflerlederkabler; verktøy som utfører polering av avkuttete ender av optiske fiberkabler); verktøy for behandling av metalldeler (verktøy som behandler skjermer eller optiske hylser og omslutninger for avslutningselementer ved hjelp av bøyning, kutting, pressbearbeiding og lignende). KL. 9: Apparater for elektrisk fordeling eller styring/ kontroll/regulering; omkoplere, vendere, brytere, reléer, kontakter, optiske fiberkontakter, motstander, koplingsbrett og overspenningsbeskyttere, signal- og effektdelere, koplere, linjeavslutningsmotstander, signaldempeledd (attenuatorer) og signaltappeledd; måleinstrumenter for elektriske og magnetiske størrelser; kretsprøvere, frekvensmålere, motstandsmålere, voltmetere, amperemetere, bølgemålere, lysmåleinnretninger, så som bølgelengdemålerapparater, kontinuitetsprøvere; ledninger og kabler for elektrisk strøm, fiberoptiske ledere, avslutningsbokser, koplere for fiberoptikk, koplingsbokser; maskiner og instrumenter for elektrisk samband, deler og tilbehør for samme; antenner, omkoplere, brytere, vendere, reléer, kontakter, motstander, fordelingsbrett, signal- og effektdelere, sirkulatorer, koplere, linjeavslutningsmotstander, signaldempeledd (attenuatorer), optoelektriske omvandlere; elektronikk-kort med lagerkretser, modemer, programmer for datamaskiner; deler av elektronikkkretser hvor datamaskinprogrammer er innregistrert, modemer (modulatorer/demodulatorer) for elektrisk samband; elektronikk-kretser, kontakter for samme, sokler for integrerte kretser; deler av kontakter, deksler, ytterbeskyttelseskapper, bøssinger, sokler, kontakthus, kontaktstifter og -pinner, optiske fiberskjøtehylser og avslutningshylser, festeelementer, nøkler for å hindre feilaktig isetting av kontaktsett (polaritetsnøkler); programvarer for datamaskiner; gasstrykkmålere, gassforholdmålere. KL. 10: Sphygmomanometere, kliniske termometere, elektrokardiografer, apparater for lokalisering av effektive punkter for massasje, akupunktur, 5

6 moxbrenning, blodprøveapparater, apparater for å måle lengden av oppsugd melk, inhalatorer, varmeterapiapparater, terapiapparater for behandling med infrarødt lys, terapiapparater for behandling med ultralyd, terapiapparater for elektrisk stimulering, nervestimulatorer som arbeider ved lavt signalnivå og lav frekvens, massasjeapparater, steriliseringsapparater, melkeapparater for menneskelig bruk (brystpumper); sprayinnretninger for medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PENGENES FRAMTID (730) Innehaver: MasterCard International Inc, New York, NY, US KL. 36: Finansielle tjenester; finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av kredittkort, debetkort, betalingskort, reisesjekker, kontantutbetalingstjenester og tjenester i form av klarering/godkjenning av økonomiske transaksjoner og oppgjør av økonomiske midler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OPTION (730) Innehaver: Option International, Leuven, BE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Telekommunikasjons-apparater og -instrumenter og deres periferiutstyr; elektroniske kort, datamaskiner, databehandlingsutstyr og deres periferiutstyr; innregistrerte dataprogrammer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og data; telefoner; fotokopieringsapparater og -maskiner, telekopierings-maskiner, telefaksapparater samt deres periferiutstyr; apparater og instrumenter for datakommunikasjon og deres periferiutstyr; deler og utstyr for alle forannevnte varer. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og utvikling; EDB-programmering; faglige konsultasjoner [ikke om forretning]; ingeniørvirksomhet [ekspertise]; teknisk konsulentvirksomhet; kvalitetskontroll. 6

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EMBALLATOR (730) Innehaver: Option International, Leuven, BE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Telekommunikasjons-apparater og -instrumenter og deres periferiutstyr; elektroniske kort, datamaskiner, databehandlingsutstyr og deres periferiutstyr; innregistrerte dataprogrammer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og data; telefoner; fotokopieringsapparater og -maskiner, telekopierings-maskiner, telefaksapparater samt deres periferiutstyr; apparater og instrumenter for datakommunikasjon og deres periferiutstyr; deler og utstyr for alle forannevnte varer. KL. 42: Vitenskapelige og industriell forskning og utvikling; EDB-programmering; faglige konsultasjoner [ikke om forretning]; ingeniørvirksomhet [ekspertise]; teknisk konsulentvirksomhet; kvalitetskontroll. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AQUIPT (730) Innehaver: Ulricehamns Bleck AB, Ulrichehamn, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Emballasjebeholdere, kasser, kister, kanner, bokser og tuber samt lokk, lukkeinnretninger og flaskekapsler, alt av metall, for transport og oppbevaring, også av næringsmidler, maling, legemidler og kjemitekniske og hygieniske produkter; blikk; hermetikkbokser; folier av metall for innpakning; lastepaller av metall. KL. 16: Emballasje og forpakninger av kartong, bølgepapp eller papir, innpakningspapir; plastfilm for emballasje. KL. 20: Emballasjebeholdere, kasser, kister, kanner, bokser og tuber samt lokk, lukkeinnretninger og flaskekapsler, ikke av metall, for transport og oppbevaring, også av næringsmidler, maling, legemidler og kjemitekniske og hygieniske produkter. KL. 21: Glassbeholdere og glassflasker; husholdningsog kjøkkenbeholdere, også i form av bøtter, spann, kanner, bokser, flasker og tuber; flasker, bøtter og spann av et hvilket som helst materiale, også som storforpakninger for annet bruk enn i privathusholdninger, herunder for transport og oppbevaring av næringsmidler, maling, legemidler og kjemitekniske og hygieniske produkter; aerosolbeholdere (ikke for medisinsk bruk). (730) Innehaver: Novartis AG, Basel, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker. 7

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SHAN-YU (730) Innehaver: Hermès International, Paris, FR (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Forhåndsinnspilte lydkassetter, kompaktdisker, dataprogrammer innregistrert på databærere, dekorative magneter til bruk på kjøleskap, spillefilmer, laser videodisker, solbriller, forhåndsinnspilte videokassetter; dataspill. KL. 14: Ur, klokker, juvelérvarer, smykker og pyntenåler. KL. 16: Poser av papir og plast, bøker for barn, aktivitetsbøker for barn, fargebøker for barn, penner, blyanter, kort, skrivebordutstyr (kontorrekvisita), penn og blyantetuier, kalendere, papirvarer, gaveinnpakningspapir, bokmerker, materiell for selskapsleker i form av selskapsdekorasjoner av papir, - poser av papir, -hatter av papir, -påskjønnelser av papir og -serpentinere av papir; plakater, gummistempelsett og klebelapper; spill i form av kortspill. KL. 21: Glasstøy, tallerkener, kunstgjenstander av porselen, terrakotta eller glass, husholdningsredskaper, hårbørster, hårkammer, lunsjspann, lunsjbokser og drikkebeholdere. KL. 24: Badetøy (ikke bekledning), sengetepper, lakener, putevar, varetrekk for puter, tepper, duntepper, vattepper, håndklær, bordduker, bordtepper, kjøkkenhåndklær og veggtapeter. KL. 25: Klær for voksne og barn nemlig skjorter, T- skjorter, gensere, treningsgensere, bukser, shorts, skjørt, gamasjer, overtrekksbukser, undertøy, kjoler, trikotasje, strømper, fottøy, hodeplagg, hatter, baseball-luer, pyjamaser, nattkjoler, jakker, drakter, belter, slips, badetøy og badedrakter. KL. 28: Leketøy, plysjleketøy, leketøy i form av mekaniske figurer og tilbehør for slike figurer (ikke opptatt i andre klasser); spill i form av brettspill; dukker, puslespill, ballonger, drager, myke skulpturelle leker, utstoppede leker og leker til å trekke opp. (300) Prioritet: US, , 75/ (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpusse-midler. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer (ikke opptatt i andre klasser), gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og - maskiner. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av edle metaller eller overtrukne hermed (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmateriale, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper for husholdningsbruk; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser), tekstilvarer, nemlig gardiner, håndklær, lommetørklær, lintøy, dekketøy og sengetøy; tekstiltapeter; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere (ikke opptatt i andre klasser); fyrstikker. 8

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SONOCARE CATDOG (730) Innehaver: Produits Ella Bache Laboratoire Suzy SA, Paris, FR KL. 3: Kosmetikk. KL. 10: Apparater for elektroterapi til bruk for pleie av ansikt og kropp, for behandling av hud og cellevev, for slankebehandling og for behandling av å komme i form. (300) Prioritet: FR, , 96/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PENETRATOR (730) Innehaver: Øglænd DBS AS, Postboks 385, 4301 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 12: Sykler og deler til sykler (unntatt bremseklosser for sykler). (730) Innehaver: Viacom International Inc, New York, NY, US KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; spillefilmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/ eller bilder; lydopptak og grammofonopptak på media; grammofonplater og -disker; datoriserte underholdningsapparater; computerprodukter, nemlig spillkassetter for computervideospill og videooutputspillemaskiner og instruksjonsmaterialer solgt som en enhet, computerspillkassetter, computerspillprogrammer, computerspillbånd; CD ROMspill, audiooutputspill. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker og aviser; papir og pappvarer; tegneutstyr, tegneredskaper, modellerpasta, kammer for marmorering, pensler, lerret for maling, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for maling, paletter; blyanter, penner, pensler, skrivesaker, skriveunderlag, lykkeønskningskort, overføringsbilder, fotografier; statuetter av pappmasjé; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell, kontormaskiner, unntatt møbler og skrivemaskiner. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforestillinger og -show; utgivelse av bøker, magasiner (tidsskrifter) og tidsskrifter. 9

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THE WILD THORNBERRY S (730) Innehaver: Viacom International Inc, New York, NY, US KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; spillefilmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/ eller bilder; lydopptak og grammofonopptak på media; grammofonplater og -disker; datoriserte underholdningsapparater; computerprodukter, nemlig spillkassetter for computervideospill og videooutputspillemaskiner og instruksjonsmaterialer solgt som en enhet, computerspillkassetter, computerspillprogrammer, computerspillbånd; CD ROMspill, audiooutputspill. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker og aviser; papir og pappvarer; tegneutstyr, tegneredskaper, modellerpasta, kammer for marmorering, pensler, lerret for maling, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for maling, paletter; blyanter, penner, pensler, skrivesaker, skriveunderlag, lykkeønskningskort, overføringsbilder, fotografier; statuetter av pappmasjé; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell, kontormaskiner, unntatt møbler og skrivemaskiner. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, nemlig utarbeidelse av radio og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforestillinger og -show; utgivelse av bøker, magasiner (tidsskrifter) og tidsskrifter. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Net Service Systems AS, Petter Dassgt. 4, 8650 Mosjøen, NO KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Edb-programmering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskinvare; videodisplayer, tastatur, monitorer, servere, integrerte kretser, diskettstasjoner, diskdrivere, datalagringsutstyr, grensesnittkort, musepekeinnretninger, musematter, periferiutstyr, skrivere og periferiutstyr for skrivere, trykte kretskort inneholdende elektriske komponenter og sokler, prosessorer og hukommelser; dataoperasjonssystemer; dataprogramvare; brukermanualer solgt med forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. KL. 37: Datatjenester, nemlig installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare, periferiutstyr for datamaskiner, datasystemer og datanettverk; installasjon og reparasjon av dataprogramvare. KL. 42: Datatjenester; design av dataprogramvare og datanettverk; vedlikehold av dataprogramvare; rådgivningstjenester i forbindelse med grafikk og dataprogramvare; leasingtjenester innenfor områdene datamaskinvare, dataprogramvare, dataperiferiutstyr, datasystemer og datanettverk. 10

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GO-PED (730) Innehaver: Patmont Motor Werks, Pleasanton, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Transportable scootere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EARTH FINAL CONFLICT (730) Innehaver: Norway Corp, c/o Kessler, Schneider and Co, suite 1420, Sherman Oakes, CA 91403, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Film, grammofonplater, innspilte videobånd og compaktdisker, innspilte lydbånd, magnetiske bånd og lydinnspillinger for compaktdisker; fjernsynsprogrammer på videobånd; belysningsartikler; dias og foto-slides, elektriske og vitenskapelige apparater, EDB-programmer, EDB-apparater. KL. 16: Bøker, magasiner, trykksaker, publikasjoner, minnekort og jubileumsartikler nemlig gratulasjonskort, bånd og papir for innpakning av gaver, dekorasjonsartikler av papir, papir hatter for selskapsbruk. KL. 25: Bekledningsgjenstander, tilbehør for bekledningsgjenstander, hodetøy og fottøy. KL. 28: Leker og spill, sportsartikler. KL. 41: Underholdningstjnester i forbindelse med produksjon, utnyttelse og videreføring av film og fjernsynsserier, filmer og programmer, filmutstillinger og sceneshow, grammofoninnspillinger, forhåndsinnspilte lyd- og videobånd, compaktdisker samt interaktive- og multimedia CD-rom vist i teatre og haller samt gjennom TV, radio, kabel, satellitt, såvel som on-line via globale kommunikasjonsnettverk, underholdning i fornøyelsesparker, utdanningstjenester. (300) Prioritet: CA, , (730) Innehaver: Poolia AB, Stockholm, SE KL. 16: Aviser, trykksaker, nyhetsbulletiner; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; foretaksledelse; foretaksadministrasjon; kontortjenester; utleie av arbeidskraft, personalrekruttering. KL. 41: Undervisning/utdannelse; opplæringsvirksomhet. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Norwegian Modellers AS, Postboks 380 Sentrum, 3101 Tønsberg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Fjernstyringsapparater og radiostyringsapparater for modellfly, modellbåter og modellbiler. KL. 16: Publikasjoner, pensler, lim for papirvarer og husholdningsbruk, malerskrin. KL. 28: Leketøy; modellfly, modellbåter og modellbiler som byggesett til hobbybruk; motorer og deler til modellfly, modellbåter og modellbiler som byggesett til hobbybruk. 11

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: eshop Scandinavia AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Reflection AS, Ski, NO KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. KL. 42: Skjønnhetspleie, hygienisk behandling. KL. 9: Dataprogrammer, programvare (innregistrerte EDB programmer). KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk. KL. 42: EDB-programmering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DARTRAX ENGLISHTOWN (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og medikamenter for behandling av inflammasjonstilstander og for sykdommer i immunsystemet for parenteral administrasjon. (730) Innehaver: EF English First BV, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker, herunder bøker og instruksjonsmateriell. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrasjon av interaktive tjenester vedrørende salg og markedsføring av bøker og annet instruksjonsmateriell over globale datanettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 12

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.12-29/04 nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 12.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 9 2003.02.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer