nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POLYCOR (730) Innehaver: Cray Valley SA, Puteaux, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 2: Gelé-belegningsmidler (maling). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VANCOUVER GRIZZLIES (730) Innehaver: NBA Properties Inc, New York, NY, US KL. 16: Hele klassen. KL. 25: Klær, nemlig strømpevarer, fottøy, T-skjorter, treningsgensere, treningsbukser, bukser, ermløse topper, jerseygensere, shorts, pysjamas, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, nattskjorter, hatter, oppvarmingsantrekk, jakker, parkaser, kapper og kåper, tøysmekker, hodebånd, håndbånd, forklær, boxershortser, benklær, skyggeluer, øremuffer og hansker, alle relatert til eller for fremme av kurballsport. KL. 28: Hele klassen. KL. 41: Hele klassen. (730) Innehaver: NBA Properties Inc, New York, NY, US KL. 16: Hele klassen. KL. 25: Klær, nemlig strømpevarer, fottøy, T-skjorter, treningsgensere, treningsbukser, bukser, ermløse topper, jerseygensere, shorts, pysjamas, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, nattskjorter, hatter, oppvarmingsantrekk, jakker, parkaser, kapper og kåper, tøysmekker, hodebånd, håndbånd, forklær, boxershortser, benklær, skyggeluer, øremuffer og hansker, alle relatert til eller for fremme av kurvballsport. KL. 28: Hele klassen. KL. 41: Hele klassen. 3

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COLGATE VISIBLE WHITE (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til VISIBLE WHITE. (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til DIXIE. (730) Innehaver: Kåre Nybø og Liv Merete Alme Nybø, Moseveien 14, 6011 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 42: Hele klassen. (730) Innehaver: Hirose Electric Co, Ltd, Tokyo, JP KL. 7: Kabelkoplingsmaskiner (maskiner som forbinder kabler med kontakter eller klemrekker); kabelbehandlingsmaskiner (maskiner som retter ut kabler ved å rette ut løkker og snoinger; maskiner som kan ta av isolasjonslag hvor som helst på en kabellengde eller på en lengde av en optisk fiberledning; maskiner som forbinder optiske fiberkabler med hverandre eller frembringer optiske fiberkoplere fra optiske fiberflerlederkabler; maskiner som kutter kabler eller optiske fiberledninger; maskiner som utfører polering av avkuttete ender av optiske fiberkabler; kontaktsammenstillingsmaskiner, maskiner for å montere kontaktelementer på kretskort, substrater og kontakthus; maskiner for ordning av ledningene i flerledningskabler; maskiner for behandling av metalldeler (maskiner som behandler skjermer eller optiske hylser og omslutninger for avslutningselementer ved hjelp av bøyning, kutting, pressbearbeiding og lignende); kontaktpakkemaskiner. KL. 8: Kabelkoplingsverktøy (verktøy som forbinder kabler med kontakter); verktøy for å montere og fjerne kontakter (verktøy som fester kontakter til og fjerner dem fra kapslinger og ytterkapper); kontaktsammenstillingsverktøy, verktøy for å montere kontakter og klemrekker på kort, reparasjonsverktøy for kontakter; kabelbehandlingsverktøy (verktøy som retter ut kabler ved å rette ut løkker og snoinger eller kabelbend; verktøy som kutter kabler eller optiske fiberkabler; verktøy som kan ta av isolasjonslag hvor som helst på en kabellengde eller på en lengde av optiske fiberledning; verktøy som forbinder optiske fiberkabler med hverandre eller frembringer optiske fiberkoplere fra optiske fiberflerlederkabler; verktøy som utfører polering av avkuttete ender av optiske fiberkabler); verktøy for behandling av metalldeler (verktøy som behandler skjermer eller optiske hylser og omslutninger for avslutningselementer ved hjelp av bøyning, kutting, pressbearbeiding og lignende). KL. 9: Apparater for elektrisk fordeling eller styring/ kontroll/regulering; omkoplere, vendere, brytere, reléer, kontakter, optiske fiberkontakter, motstander, koplingsbrett og overspenningsbeskyttere, signal- og effektdelere, koplere, linjeavslutningsmotstander, signaldempeledd (attenuatorer) og signaltappeledd; måleinstrumenter for elektriske og magnetiske størrelser; kretsprøvere, frekvensmålere, motstandsmålere, 4

5 voltmetere, amperemetere, bølgemålere, lysmåleinnretninger, så som bølgelengdemålerapparater, kontinuitetsprøvere; ledninger og kabler for elektrisk strøm, fiberoptiske ledere, avslutningsbokser, koplere for fiberoptikk, koplingsbokser; maskiner og instrumenter for elektrisk samband, deler og tilbehør for samme; antenner, omkoplere, brytere, vendere, reléer, kontakter, motstander, fordelingsbrett, signal- og effektdelere, sirkulatorer, koplere, linjeavslutningsmotstander, signaldempeledd (attenuatorer), optoelektriske omvandlere; elektronikk-kort med lagerkretser, modemer, programmer for datamaskiner; deler av elektronikkkretser hvor datamaskinprogrammer er innregistrert, modemer (modulatorer/demodulatorer) for elektrisk samband; elektronikk-kretser, kontakter for samme, sokler for integrerte kretser; deler av kontakter, deksler, ytterbeskyttelseskapper, bøssinger, sokler, kontakthus, kontaktstifter og -pinner, optiske fiberskjøtehylser og avslutningshylser, festeelementer, nøkler for å hindre feilaktig isetting av kontaktsett (polaritetsnøkler); programvarer for datamaskiner; gasstrykkmålere, gassforholdmålere. KL. 10: Sphygmomanometere, kliniske termometere, elektrokardiografer, apparater for lokalisering av effektive punkter for massasje, akupunktur, moxbrenning, blodprøveapparater, apparater for å måle lengden av oppsugd melk, inhalatorer, varmeterapiapparater, terapiapparater for behandling med infrarødt lys, terapiapparater for behandling med ultralyd, terapiapparater for elektrisk stimulering, nervestimulatorer som arbeider ved lavt signalnivå og lav frekvens, massasjeapparater, steriliseringsapparater, melkeapparater for menneskelig bruk (brystpumper);. sprayinnretninger for medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hirose Electric Co, Ltd, Tokyo, JP KL. 7: Kabelkoplingsmaskiner (maskiner som forbinder kabler med kontakter eller klemrekker); kabelbehandlingsmaskiner (maskiner som retter ut kabler ved å rette ut løkker og snoinger; maskiner som kan ta av isolasjonslag hvor som helst på en kabellengde eller på en lengde av en optisk fiberledning; maskiner som forbinder optiske fiberkabler med hverandre eller frembringer optiske fiberkoplere fra optiske fiberflerlederkabler; maskiner som kutter kabler eller optiske fiberledninger; maskiner som utfører polering av avkuttete ender av optiske fiberkabler); kontaktsammenstillingsmaskiner, maskiner for å montere kontaktelementer på kretskort, substrater og kontakthus; maskiner for ordning av ledningene i flerledningskabler; maskiner for behandling av metalldeler (maskiner som behandler skjermer eller optiske hylser og omslutninger for avslutningselementer ved hjelp av bøyning, kutting, pressbearbeiding og lignende); kontaktpakkemaskiner. KL. 8: Kabelkoplingsverktøy (verktøy som forbinder kabler med kontakter); verktøy for å montere og fjerne kontakter (verktøy som fester kontakter til og fjerner dem fra kapslinger og ytterkapper); kontaktsammenstillingsverktøy, verktøy for å montere kontakter og klemrekker på kort, reparasjonsverktøy for kontakter; kabelbehandlingsverktøy (verktøy som retter ut kabler ved å rette ut løkker og snoinger eller kabelbend; verktøy som kutter kabler eller optiske fiberkabler; verktøy som kan ta av isolasjonslag hvor som helst på en kabellengde eller på en lengde av optiske fiberledning; verktøy som forbinder optiske fiberkabler med hverandre eller frembringer optiske fiberkoplere fra optiske fiberflerlederkabler; verktøy som utfører polering av avkuttete ender av optiske fiberkabler); verktøy for behandling av metalldeler (verktøy som behandler skjermer eller optiske hylser og omslutninger for avslutningselementer ved hjelp av bøyning, kutting, pressbearbeiding og lignende). KL. 9: Apparater for elektrisk fordeling eller styring/ kontroll/regulering; omkoplere, vendere, brytere, reléer, kontakter, optiske fiberkontakter, motstander, koplingsbrett og overspenningsbeskyttere, signal- og effektdelere, koplere, linjeavslutningsmotstander, signaldempeledd (attenuatorer) og signaltappeledd; måleinstrumenter for elektriske og magnetiske størrelser; kretsprøvere, frekvensmålere, motstandsmålere, voltmetere, amperemetere, bølgemålere, lysmåleinnretninger, så som bølgelengdemålerapparater, kontinuitetsprøvere; ledninger og kabler for elektrisk strøm, fiberoptiske ledere, avslutningsbokser, koplere for fiberoptikk, koplingsbokser; maskiner og instrumenter for elektrisk samband, deler og tilbehør for samme; antenner, omkoplere, brytere, vendere, reléer, kontakter, motstander, fordelingsbrett, signal- og effektdelere, sirkulatorer, koplere, linjeavslutningsmotstander, signaldempeledd (attenuatorer), optoelektriske omvandlere; elektronikk-kort med lagerkretser, modemer, programmer for datamaskiner; deler av elektronikkkretser hvor datamaskinprogrammer er innregistrert, modemer (modulatorer/demodulatorer) for elektrisk samband; elektronikk-kretser, kontakter for samme, sokler for integrerte kretser; deler av kontakter, deksler, ytterbeskyttelseskapper, bøssinger, sokler, kontakthus, kontaktstifter og -pinner, optiske fiberskjøtehylser og avslutningshylser, festeelementer, nøkler for å hindre feilaktig isetting av kontaktsett (polaritetsnøkler); programvarer for datamaskiner; gasstrykkmålere, gassforholdmålere. KL. 10: Sphygmomanometere, kliniske termometere, elektrokardiografer, apparater for lokalisering av effektive punkter for massasje, akupunktur, 5

6 moxbrenning, blodprøveapparater, apparater for å måle lengden av oppsugd melk, inhalatorer, varmeterapiapparater, terapiapparater for behandling med infrarødt lys, terapiapparater for behandling med ultralyd, terapiapparater for elektrisk stimulering, nervestimulatorer som arbeider ved lavt signalnivå og lav frekvens, massasjeapparater, steriliseringsapparater, melkeapparater for menneskelig bruk (brystpumper); sprayinnretninger for medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PENGENES FRAMTID (730) Innehaver: MasterCard International Inc, New York, NY, US KL. 36: Finansielle tjenester; finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av kredittkort, debetkort, betalingskort, reisesjekker, kontantutbetalingstjenester og tjenester i form av klarering/godkjenning av økonomiske transaksjoner og oppgjør av økonomiske midler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OPTION (730) Innehaver: Option International, Leuven, BE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Telekommunikasjons-apparater og -instrumenter og deres periferiutstyr; elektroniske kort, datamaskiner, databehandlingsutstyr og deres periferiutstyr; innregistrerte dataprogrammer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og data; telefoner; fotokopieringsapparater og -maskiner, telekopierings-maskiner, telefaksapparater samt deres periferiutstyr; apparater og instrumenter for datakommunikasjon og deres periferiutstyr; deler og utstyr for alle forannevnte varer. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning og utvikling; EDB-programmering; faglige konsultasjoner [ikke om forretning]; ingeniørvirksomhet [ekspertise]; teknisk konsulentvirksomhet; kvalitetskontroll. 6

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EMBALLATOR (730) Innehaver: Option International, Leuven, BE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Telekommunikasjons-apparater og -instrumenter og deres periferiutstyr; elektroniske kort, datamaskiner, databehandlingsutstyr og deres periferiutstyr; innregistrerte dataprogrammer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og data; telefoner; fotokopieringsapparater og -maskiner, telekopierings-maskiner, telefaksapparater samt deres periferiutstyr; apparater og instrumenter for datakommunikasjon og deres periferiutstyr; deler og utstyr for alle forannevnte varer. KL. 42: Vitenskapelige og industriell forskning og utvikling; EDB-programmering; faglige konsultasjoner [ikke om forretning]; ingeniørvirksomhet [ekspertise]; teknisk konsulentvirksomhet; kvalitetskontroll. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AQUIPT (730) Innehaver: Ulricehamns Bleck AB, Ulrichehamn, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Emballasjebeholdere, kasser, kister, kanner, bokser og tuber samt lokk, lukkeinnretninger og flaskekapsler, alt av metall, for transport og oppbevaring, også av næringsmidler, maling, legemidler og kjemitekniske og hygieniske produkter; blikk; hermetikkbokser; folier av metall for innpakning; lastepaller av metall. KL. 16: Emballasje og forpakninger av kartong, bølgepapp eller papir, innpakningspapir; plastfilm for emballasje. KL. 20: Emballasjebeholdere, kasser, kister, kanner, bokser og tuber samt lokk, lukkeinnretninger og flaskekapsler, ikke av metall, for transport og oppbevaring, også av næringsmidler, maling, legemidler og kjemitekniske og hygieniske produkter. KL. 21: Glassbeholdere og glassflasker; husholdningsog kjøkkenbeholdere, også i form av bøtter, spann, kanner, bokser, flasker og tuber; flasker, bøtter og spann av et hvilket som helst materiale, også som storforpakninger for annet bruk enn i privathusholdninger, herunder for transport og oppbevaring av næringsmidler, maling, legemidler og kjemitekniske og hygieniske produkter; aerosolbeholdere (ikke for medisinsk bruk). (730) Innehaver: Novartis AG, Basel, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker. 7

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SHAN-YU (730) Innehaver: Hermès International, Paris, FR (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Forhåndsinnspilte lydkassetter, kompaktdisker, dataprogrammer innregistrert på databærere, dekorative magneter til bruk på kjøleskap, spillefilmer, laser videodisker, solbriller, forhåndsinnspilte videokassetter; dataspill. KL. 14: Ur, klokker, juvelérvarer, smykker og pyntenåler. KL. 16: Poser av papir og plast, bøker for barn, aktivitetsbøker for barn, fargebøker for barn, penner, blyanter, kort, skrivebordutstyr (kontorrekvisita), penn og blyantetuier, kalendere, papirvarer, gaveinnpakningspapir, bokmerker, materiell for selskapsleker i form av selskapsdekorasjoner av papir, - poser av papir, -hatter av papir, -påskjønnelser av papir og -serpentinere av papir; plakater, gummistempelsett og klebelapper; spill i form av kortspill. KL. 21: Glasstøy, tallerkener, kunstgjenstander av porselen, terrakotta eller glass, husholdningsredskaper, hårbørster, hårkammer, lunsjspann, lunsjbokser og drikkebeholdere. KL. 24: Badetøy (ikke bekledning), sengetepper, lakener, putevar, varetrekk for puter, tepper, duntepper, vattepper, håndklær, bordduker, bordtepper, kjøkkenhåndklær og veggtapeter. KL. 25: Klær for voksne og barn nemlig skjorter, T- skjorter, gensere, treningsgensere, bukser, shorts, skjørt, gamasjer, overtrekksbukser, undertøy, kjoler, trikotasje, strømper, fottøy, hodeplagg, hatter, baseball-luer, pyjamaser, nattkjoler, jakker, drakter, belter, slips, badetøy og badedrakter. KL. 28: Leketøy, plysjleketøy, leketøy i form av mekaniske figurer og tilbehør for slike figurer (ikke opptatt i andre klasser); spill i form av brettspill; dukker, puslespill, ballonger, drager, myke skulpturelle leker, utstoppede leker og leker til å trekke opp. (300) Prioritet: US, , 75/ (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpusse-midler. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer (ikke opptatt i andre klasser), gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og - maskiner. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av edle metaller eller overtrukne hermed (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmateriale, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper for husholdningsbruk; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser), tekstilvarer, nemlig gardiner, håndklær, lommetørklær, lintøy, dekketøy og sengetøy; tekstiltapeter; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere (ikke opptatt i andre klasser); fyrstikker. 8

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SONOCARE CATDOG (730) Innehaver: Produits Ella Bache Laboratoire Suzy SA, Paris, FR KL. 3: Kosmetikk. KL. 10: Apparater for elektroterapi til bruk for pleie av ansikt og kropp, for behandling av hud og cellevev, for slankebehandling og for behandling av å komme i form. (300) Prioritet: FR, , 96/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PENETRATOR (730) Innehaver: Øglænd DBS AS, Postboks 385, 4301 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 12: Sykler og deler til sykler (unntatt bremseklosser for sykler). (730) Innehaver: Viacom International Inc, New York, NY, US KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; spillefilmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/ eller bilder; lydopptak og grammofonopptak på media; grammofonplater og -disker; datoriserte underholdningsapparater; computerprodukter, nemlig spillkassetter for computervideospill og videooutputspillemaskiner og instruksjonsmaterialer solgt som en enhet, computerspillkassetter, computerspillprogrammer, computerspillbånd; CD ROMspill, audiooutputspill. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker og aviser; papir og pappvarer; tegneutstyr, tegneredskaper, modellerpasta, kammer for marmorering, pensler, lerret for maling, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for maling, paletter; blyanter, penner, pensler, skrivesaker, skriveunderlag, lykkeønskningskort, overføringsbilder, fotografier; statuetter av pappmasjé; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell, kontormaskiner, unntatt møbler og skrivemaskiner. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforestillinger og -show; utgivelse av bøker, magasiner (tidsskrifter) og tidsskrifter. 9

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THE WILD THORNBERRY S (730) Innehaver: Viacom International Inc, New York, NY, US KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; spillefilmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/ eller bilder; lydopptak og grammofonopptak på media; grammofonplater og -disker; datoriserte underholdningsapparater; computerprodukter, nemlig spillkassetter for computervideospill og videooutputspillemaskiner og instruksjonsmaterialer solgt som en enhet, computerspillkassetter, computerspillprogrammer, computerspillbånd; CD ROMspill, audiooutputspill. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker og aviser; papir og pappvarer; tegneutstyr, tegneredskaper, modellerpasta, kammer for marmorering, pensler, lerret for maling, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for maling, paletter; blyanter, penner, pensler, skrivesaker, skriveunderlag, lykkeønskningskort, overføringsbilder, fotografier; statuetter av pappmasjé; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell, kontormaskiner, unntatt møbler og skrivemaskiner. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, nemlig utarbeidelse av radio og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforestillinger og -show; utgivelse av bøker, magasiner (tidsskrifter) og tidsskrifter. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Net Service Systems AS, Petter Dassgt. 4, 8650 Mosjøen, NO KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Edb-programmering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskinvare; videodisplayer, tastatur, monitorer, servere, integrerte kretser, diskettstasjoner, diskdrivere, datalagringsutstyr, grensesnittkort, musepekeinnretninger, musematter, periferiutstyr, skrivere og periferiutstyr for skrivere, trykte kretskort inneholdende elektriske komponenter og sokler, prosessorer og hukommelser; dataoperasjonssystemer; dataprogramvare; brukermanualer solgt med forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. KL. 37: Datatjenester, nemlig installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare, periferiutstyr for datamaskiner, datasystemer og datanettverk; installasjon og reparasjon av dataprogramvare. KL. 42: Datatjenester; design av dataprogramvare og datanettverk; vedlikehold av dataprogramvare; rådgivningstjenester i forbindelse med grafikk og dataprogramvare; leasingtjenester innenfor områdene datamaskinvare, dataprogramvare, dataperiferiutstyr, datasystemer og datanettverk. 10

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GO-PED (730) Innehaver: Patmont Motor Werks, Pleasanton, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Transportable scootere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EARTH FINAL CONFLICT (730) Innehaver: Norway Corp, c/o Kessler, Schneider and Co, suite 1420, Sherman Oakes, CA 91403, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Film, grammofonplater, innspilte videobånd og compaktdisker, innspilte lydbånd, magnetiske bånd og lydinnspillinger for compaktdisker; fjernsynsprogrammer på videobånd; belysningsartikler; dias og foto-slides, elektriske og vitenskapelige apparater, EDB-programmer, EDB-apparater. KL. 16: Bøker, magasiner, trykksaker, publikasjoner, minnekort og jubileumsartikler nemlig gratulasjonskort, bånd og papir for innpakning av gaver, dekorasjonsartikler av papir, papir hatter for selskapsbruk. KL. 25: Bekledningsgjenstander, tilbehør for bekledningsgjenstander, hodetøy og fottøy. KL. 28: Leker og spill, sportsartikler. KL. 41: Underholdningstjnester i forbindelse med produksjon, utnyttelse og videreføring av film og fjernsynsserier, filmer og programmer, filmutstillinger og sceneshow, grammofoninnspillinger, forhåndsinnspilte lyd- og videobånd, compaktdisker samt interaktive- og multimedia CD-rom vist i teatre og haller samt gjennom TV, radio, kabel, satellitt, såvel som on-line via globale kommunikasjonsnettverk, underholdning i fornøyelsesparker, utdanningstjenester. (300) Prioritet: CA, , (730) Innehaver: Poolia AB, Stockholm, SE KL. 16: Aviser, trykksaker, nyhetsbulletiner; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; foretaksledelse; foretaksadministrasjon; kontortjenester; utleie av arbeidskraft, personalrekruttering. KL. 41: Undervisning/utdannelse; opplæringsvirksomhet. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Norwegian Modellers AS, Postboks 380 Sentrum, 3101 Tønsberg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Fjernstyringsapparater og radiostyringsapparater for modellfly, modellbåter og modellbiler. KL. 16: Publikasjoner, pensler, lim for papirvarer og husholdningsbruk, malerskrin. KL. 28: Leketøy; modellfly, modellbåter og modellbiler som byggesett til hobbybruk; motorer og deler til modellfly, modellbåter og modellbiler som byggesett til hobbybruk. 11

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: eshop Scandinavia AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Reflection AS, Ski, NO KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. KL. 42: Skjønnhetspleie, hygienisk behandling. KL. 9: Dataprogrammer, programvare (innregistrerte EDB programmer). KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk. KL. 42: EDB-programmering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DARTRAX ENGLISHTOWN (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og medikamenter for behandling av inflammasjonstilstander og for sykdommer i immunsystemet for parenteral administrasjon. (730) Innehaver: EF English First BV, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker, herunder bøker og instruksjonsmateriell. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrasjon av interaktive tjenester vedrørende salg og markedsføring av bøker og annet instruksjonsmateriell over globale datanettverk. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 12

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NETSPINNER (730) Innehaver: Direkte Respons Senteret Interaktiv AS, Klingenberggaten 5, 0201 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene Haavind & Haga DA v/ Erik Davidsen, Drammensveien 20 A, 0255 Oslo KL. 9: Datamaskinprogrammer, innregistrerte programmer for datamaskiner, magnethukommelse for datamaskiner, dataprogrammer innregistrerte på databærere, operative programmer innregistrerte for datamaskiner, overvåkingsprogrammer for datamaskiner. KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring, informasjon om telekommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, telekommunikasjon. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, programmering for datamaskiner, utleie av datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer og software, forskning og utvikling av informasjonsteknologi, ingeniørvirksomhet vedrørende informasjonsteknologi, konsultasjonsvirksomhet vedrørende informasjonsteknologi, teknisk konsultasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Direkte Respons Senteret Interaktiv AS, Klingenberggaten 5, 0201 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene Haavind & Haga DA v/ Erik Davidsen, Drammensveien 20 A, 0255 Oslo KL. 9: Datamaskinprogrammer, innregistrerte programmer for datamaskiner, magnethukommelse for datamaskiner, dataprogrammer innregistrerte på databærere, operative programmer innregistrerte for datamaskiner, overvåkingsprogrammer for datamaskiner. KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring, informasjon om telekommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, telekommunikasjon. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, programmering for datamaskiner, utleie av datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer og software, forskning og utvikling av informasjonsteknologi, ingeniørvirksomhet vedrørende informasjonsteknologi, konsultasjonsvirksomhet vedrørende informasjonsteknologi, teknisk konsultasjonsvirksomhet. 13

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KISUMA (730) Innehaver: Kyowa Chemical Industry Co Ltd, 305, Yashimanishi-machi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter for industrielle formål; brannhemmende midler, røykutviklingshemmende stoff, forsterkende tilsetningsstoff, og stoff som tilsettes plast og gummi for å bevare deres egenskaper, papir og/eller lignende; forbedringsmiddel for elektriske karakteristikker (lysbue- og krypestrømsfasthet) for polymer (plast, gummi) nøytraliserende midler. KL. 2: Midler mot erosjon og rust. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norske Krydderiprodukter AS, Postboks 51 Heimdal, 7071 Trondheim, NO KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker, herunder ekstrakter og essenser til fremstilling av alkoholholdige drikker. (730) Innehaver: Norske Krydderiprodukter AS, Postboks 51 Heimdal, 7071 Trondheim, NO KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre prepatater til fremstilling av drikker, herunder ekstrakter og essenser til fremstilling av alkoholholdige drikker. 14

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BLÅ LAGUNE (730) Innehaver: Norske Krydderiprodukter AS, Postboks 51 Heimdal, 7071 Trondheim, NO KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker, herunder ekstrakter og essenser til fremstilling av alkoholholdige drikker. (730) Innehaver: Norske Krydderiprodukter AS, Postboks 51 Heimdal, 7071 Trondheim, NO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter og blandinger for konservering av næringsmidler, herunder sjødyr; garvestoffer, bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beismidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler til klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, herunder hudpleie og hudbeskyttelsespreparater, fargestoffer til kosmetisk bruk, vaskeblått, hårvann, tannpussemidler. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg- og melkebaserte produkter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, konfektyrer, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, aromaer og aromastoffer, ekstrakter, essenser og konsentrater for næringsmidler. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker, herunder ekstrakter og essenser til fremstilling av alkoholholdige drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GRØNN PRESANG (730) Innehaver: Norske Krydderiprodukter AS, Postboks 51 Heimdal, 7071 Trondheim, NO KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker, herunder ekstrakter og essenser til fremstilling av alkoholholdige drikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KAHWAH (730) Innehaver: Norske Krydderiprodukter AS, Postboks 51 Heimdal, 7071 Trondheim, NO KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker, herunder ekstrakter og essenser til fremstilling av alkoholholdige drikker. 15

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: A BUG S LIFE ACTIVE DHA-MIND (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, Burbank, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Kosmetikk; toalettpreparater; midler til rengjøring; toalettpreparater og midler til rengjøring nemlig såper, parfymevarer, kosmetikk og hårvann. KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater og instrumenter; fotografiske apparater, instrumenter og utstyr; blitzlys (til fotografering); radioer; undervisningsapparater og -instrumenter; innspilte audiokassetter, CD-er; magnetiske databærere, dataprogrammer innregistrert på databærere; dekorative magneter for bruk på kjøleskap; spillefilmer; laservideoplater; solbriller; innspilte videokassetter. KL. 14: Juvelérvarer, ur og klokker (ur). KL. 16: Papirvarer og trykksaker. KL. 18: Lærvarer, reisevesker, sportsbager, handlevesker, ryggsekker, lommebøker, håndvesker, kofferter og paraplyer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og børster (ikke malerpensler); glassvarer og keramikk. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; vevde stoffer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; sportsartikler i form av spill og leketøy; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, kjøttvarer, fisk, fjærkre og vilt; ferdige matretter; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, fruktgeléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; sjokolade-, kakao- og kaffebaserte drikkevarer, kjeks, müsli, kaker, kandissukker for næringsmidler, tyggegummi, ikke for medisinsk bruk, sjokolade, hvit sjokolade, småkaker, spiselige kakedekorasjoner, desserter, honningkaker, gylden sirup, kjærlighet på pinne, makaroni, nudler, pasta, pizza, konfektyrer med peanøtter, søtsaker med peppermynte, paier, popcorn, puddinger, salatdressinger, smørbrød, sorbet (spiseis), småmåltider, spaghetti, søtsaker, terter og vafler. (730) Innehaver: Pronova Kosttilskudd AS, Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; flerumettede fettsyrer som kosttilskudd; omega-3 fettsyrer. KL. 29: Spiselige oljer og fett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pronova Kosttilskudd AS, Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; flerumettede fettsyrer som kosttilskudd; omega-3 fettsyrer. KL. 29: Spiselige oljer og fett. (300) Prioritet: US, , 75/

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, D-6230 Rødekro, DK (740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS, Breivollvn. 27, Alnabru, 0614 Oslo KL. 9: Solceller til produksjon av strøm. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Hasbro International Inc, Pawtucket, RI, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 28: Leker, spill og leketøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Svensk Fastighetsförmedling AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker. KL. 36: Forretninger med fast eiendom; eiendomsmegling, eiendomsvurderinger. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: UP TO DATE (730) Innehaver: Hyga Sweden AB, Box 19, S Mörarp, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 3: Våtservietter impregnerte med kosmetiske kremer (lotions). KL. 5: Damebind, truseinnlegg. 17

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ECOFLUX EASY CHIPS (730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D Düsseldorf, DE KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål. KL. 3: Kjemiske produkter for rengjøring til industrielle formål og husholdningsformål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sætre AS, Postboks 4272 Torshov, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; potetbasert snacks. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; maisbasert snacks. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tano Aschehoug AS, Kristian Augusts gt. 7B, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Forvaltning av forfatterrettigheter og trykkerivirksomhet. CLEAN- CAT (730) Innehaver: Specta ANS, Iver Holtersgt. 45, 3041 Drammen, NO KL. 4: Drivstoff tilsetning. 18

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELCOSPORT (730) Innehaver: Tata Engineering & Locomotive Company Ltd, Bombay, IN (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, herunder motorkjøretøyer; deler til de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DTR (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Avstandsmålings-, avstandsvarslings- og avstandsreguleringsapparater og -instrumenter for motorkjøretøyer. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORGES LINK (730) Innehaver: Anjo AS, Heimdalsgaten 27 c, 0561 Oslo, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering; kantiner; kaféer; kafeteriaer; bartjenester; restauranter og selvbetjeningsrestauranter; snack-barer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KING OSCAR (730) Innehaver: Rieber & Søn ASA, Postboks 987, 5002 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 29: Fisk (ikke levende); konservert fisk; fiskefileter; fiskehermetikk; fiskemat; fiskeprodukter. (730) Innehaver: Norges Link, Ole Bullspl. 14, 5012 Bergen, NO KL. 36: Finansiell virksomhet, forsikringsvirksomhet. 19

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: KK Tanita (trading as Tanita Corporation), Tokyo, JP (730) Innehaver: Rieber & Søn ASA, Postboks 987, 5002 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 29: Fisk (ikke levende); konservert fisk; fiskefileter; fiskehermetikk; fiskemat; fiskeprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: KL. 10: Medisinske instrumenter og apparater, måleapparater for kroppsfett, sphygmomanometere, kliniske termometere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sunglass Hut Corp, Coral Gables, FL, US (730) Innehaver: Outboard Marine Corp, Waukegan, IL, US KL. 7: Forbrenningsmotorer, skipsmotorer, utenbordsmotorer og deler hertil, nemlig mekaniske styrekabler; holdere for utenbordsmotorer, bensinfiltere til bruk ved filtrering av smuss, fibre og vann i bensindrevne skipsmotorer; ferskvannsutskyllingstilbehør for forbrenningsmotorer. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Rådgivning, konsultasjoner, prøving og tilpasning i forbindelse med utvelgelse av briller og solbriller, brilleinnfatninger, linser, rengjøringsvæsker for linser, tilbehør til øyeprodukter, ur og klokker samt deler og tilbehør herfor, bekledning, juvelérvarer, bager og reiseeffekter. (300) Prioritet: US, , 75/

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 14.12.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 14.12.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 14.12.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 04.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer