Norwegian. EdmoLifts Produkt Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "86229 - Norwegian. EdmoLifts Produkt Manual"

Transkript

1 86229 Norwegian EdmoLifts Produkt Manual

2 EdmoLifts Produkt Manual Saksebord Løftebord Palløfter Bord med Tilt WP Løftevogner TZ/EZ Løftevogner Norwegian

3 EdmoLift Saksebord Innledning Generelle instruksjoner for ansatte og brukere Lovpålagte krav Minstekravene for bruk av saksebord Opplæring Anvendelse Anvendelsesområder Instruksjoner om resirkulering Teknisk data Fordeling av lasten Sikkerhetsinstruksjoner Levering Leveringsbetingelser Skilt Plassering av skiltene Drift Senking av saksebordet Sikkerhetsfunksjoner Hva gjøre etter bruk Driftsenhet Installering Det å pakke ut Koble til strøm Sperre saksebordet Installering av bryteren for sikkerhetsrammen Montering av saksebordet til gulv eller i grop Copyright

4 EdmoLift Saksebord Konstuksjonen av saksebordet Det hydrauliske systemet Hydrauliske ventiler Det elektriske systemet Koplingsskjema Den mekaniske konstuksjonen Vedlikehold Det hydrauliske systemet Det elektriske systemet Den mekaniske utrustningen Smørepunkter Feilsøking Risikoanalyse Veiledning for opprettelse risikoanalyser Reservedeler Generelt Returnering av deler Copyright

5 EdmoLift Løftebord Innledning Generelle instruksjoner for ansatte og brukere Lovpålagte krav Minstekravene for bruk løftebord Opplæring Anvendelse Anvendelsesområder Instruksjoner for resirkulering Teknisk data Fordeling av lasten Sikkerhetsinstruksjoner Levering Leveringsbetingelser Skilt Plassering av skiltene Drift Senking av løftebordet Sikkerhetsfunksjoner Hva gjøre etter bruk Driftsenhet Installering Det å pakke ut Koble til strøm Sperre løftebordet Installering av bryteren for sikkerhetsrammen Montering av løftebord til gulv eller i grop Copyright

6 EdmoLift Løftebord Konstruksjonen av løftebordet Det hydrauliske systemet Hydrauliske ventiler Det elektriske systemet Koplingsskjema Den mekaniske konstruksjonen Vedlikehold Det hydrauliske systemet Det elektriske systemet Den mekaniske utrustningen Smørepunkter Feilsøking , Risikoanalyse Veiledning for oppretelse av risikoanalyser 7072 Reservedeler Generelt Returnering av deler Copyright

7 EdmoLift Palløfter Innledning Generelle instruksjoner for ansatte og brukere Lovpålagte krav Minstekravene for bruk av palløfter Opplæring Anvendelse Anvendelsesområder Instruksjoner for resirkulering Teknisk data Fordeling av lasten Sikkerhetsinstruksjoner Levering Leveringsbetingelser Skilt Plassering av skiltene 31, Drift Senking av Palløfteren Sikkerhetsfunksjoner Hva gjøre etter bruk Driftsenhet Installering Det å pakke ut Koble til strøm Copyright

8 EdmoLift Palløfter Konstruksjonen av palløftere Det hydrauliske systemet Hydrauliske ventiler Det elektriske systemet Koplingsskjema Den mekaniske kontruksjonen Vedlikehold Det hydrauliske systemet Det elektriske systemet Den mekaniske utrustningen Feilsøking Risikoanalyse Veiledning for opprettelse av risikoanalyser 4652, Reservedeler Generelt Returnering av deler Copyright

9 EdmoLift Løftebord med Tilt Innledning Generelle instruksjoner for ansatte og brukere Lovpålagte krav Minstekravene for bruk av bord med tilt Opplæring Anvendelse Anvendelsesområder Instruksjoner for resirkulering Teknisk data Fordeling av lasten Sikkerhetsinstruksjoner Levering Leveringsbetingelser Skilt Plassering av skiltene , Drift Senking av bord med tilt Sikkerhetsfunksjoner Hva gjøre etter bruk Driftsenhet Installering Det å pakke ut Koble til strøm Sperre tilten Installering av bryteren for sikerhetsrammen Boltre fast bordet 3839, 41, Copyright

10 EdmoLift Løftebord med Tilt Konstruksjonen av løftebord med Tilt Det hydrauliske systemet Det elektriske systemet Den mekaniske konstruksjonen Vedlikehold Det hydrauliske systemet Det elektriske systemet Den mekaniske utrustningen Smørepunkter Feilsøking Risikoanalyse Veiledning for opprettelse av risikoanalyser Reservedeler Generelt Returnering av deler 4652, , Copyright

11 EdmoLift WP Løftevogner Innledning Generelle instruksjoner for ansatte og brukere Lovpålagte krav Minstekravene for bruk av WP løftevogner Opplæring Anvendelse Anvendelsesområder Instruksjoner for resirkulering Teknisk data Tillatt lastefordeling Teknisk data for WP løftevogner Sikkerhetsinstruksjoner Levering Leveringsbetingelser Skilt Plassering av skiltene , Drift Senking av WP løftevogner Sikkerhetsfunksjoner Hva gjøre etter bruk Driftseneht Konstruksjonen av WP løftevogner Den mekaniske konstruksjonen Drift Det elektriske systemet Koplingsskjema Copyright

12 EdmoLift WP Løftevogner Vedlikehold Det hydrauliske systemet Det elektriske systemet Feilsøking Risikoanalyse Veiledning for opprettelse av risikoanalyser Reservedeler Generelt Returnering av deler Copyright

13 EdmoLift TZ/EZ Løftevogner Innledning Generelle instruksjoner for ansatte og brukere Lovpålagte krav Minstekravene for bruk av TZ/EZ løftevognene Opplæring Anvendelse Anvendelsesområder Instruksjoner for resirkulering Teknisk data Tillatt lastefordeling Teknisk data for TZ/EZ løftevogner Sikkerhetsinstruksjoner Levering Leveringsbetingelser Skilt Plassering av skiltene , Drift Heving av TZ/EZ løftevogner Senkning av TZ/EZ løftevogner Konstruksjonen av TZ/EZ løftevogner Den mekaniske konstruksjonen Det elektriske systemet Batteriladere Koplingsskjema Hydraulisk aggreat Fotpumpe Batteridrevet Hydraulikkskjema Copyright

14 Vedlikehold Det hydrauliske systemet Det elektriske systemet Den mekaniske utrustningen Feilsøking Risikoanalyse Veiledning for opprettelse av risikoanalyser Reservedeler Generelt Returnering av deler Copyright

15 1 Innledning Viktig! Før du bruker dette produktet skal manualen nøye leses igjennom! Dette er en vesentlig forutsetning for å sikre en trygg arbeidssituasjon med produktet og for å oppnå en optimal driftssikkerhet, samt lang levetid. Bare autorisert personell skal benytte dette produktet! En ulykke må aldri skje pga av manglende kunnskap over produktets funksjoner og oppgaver, eller sikkerhetsregler! For å unngå ulykker skal anvisningen og sikkerhetsreglene følges. 2 Saksebord, Løftebord, Palløfter, Bord med Tilt og TZ/EZVogner Produktene er designet og produsert for å være sikre, pålitelige og holbare maskiner. Som standard enhetene, saksebord, løftebord, TZ/EZ vogner, og bord med tilt imøtekommer sikkerhetskravene i overenstemmelse med Løftebordstandarden EN Denne europeiske standarden angir sikkerhetskravene for løfterne som brukes til løft og transportering av varer, men en vertikal bevegelse opp til 3,0 meter. OBS! Disse produktene er beregnet for transport av varer og ikke for tranpsort av mennesker. Både maskinelt og manuellt drevne løftebord, så vel som stasjonære som mobile, inngår i denne standarden. Løfteren kan dessuten bli utrustet med tilbehør på installasjonsplassen, for å etterkomme en sikker og effektiv arbeidsplass. 3 WP Løftevogner Når EdmoLifts WP vogner forlater fabrikken oppfyller de relgene til Standard EN og er CEmerket. WP vognene kan dessuten være tilleggsutrustet, for å etterkomme en sikker og effektiv arbeidsplass. 4 Merk! EdmoLift produkter kan bli brukt i situasjoner hvor de ikke imøtekommer løftebordstandarden EN Det finnes også situasjoner hvor bruken av produktet ikke imøtekommer andre standarder. I slike tilfeller må man utføre en individuell risikoanalyse og CEmerket i overenstemmelse med maskindirektivet. Copyright

16 Generelle instruksjoner for ansatte og brukere 1 Lovpålagte krav I arbeidsmiljøloven, angis kravene som stilles på arbeidsplassene. Denne inneholder blant annet hva man skal gjøre for å: Forebygge dårlig helse, ulykker og skadelig innflytelse. Skape arbeidsforhold som er sunne og sikre. Arbeidsgiveren må sørge for at de ansatte er tilstrekkelig opplært for jobben og vet hvilke risikoer som er innvolvert. Arbeidstakeren skal bidra i arbeidet med å skape et godt miljø. Han eller hun er nødt til å følge alle gitte instrukser, anvende sikkerhetsanordninger og generelt ta alle forholdsregler som kreves for å forebygge dårlig helse og ulykker. Hvis en fare blir oppdaget, relatert til arbeidet som foretas, må arbeidsgiveren snarest bli informert om dette. 2 Minstekravene for brukere av EdmoLifts produkter: Godt syn og hørsel Psykisk balanse Ansvarsbevisst God dømmekraft 3 Opplæring Edmolifts prodkter får bare brukes av autoriserte opplært personell som har den nødvendige kunnskapen over produktets manøvrering og vedlikehold. Det er derfor av størst viktighet at du leser denne manualen og forstår anvisningene som er relatert til bruken av produktet og produktets sikkerhetsregler, før du begynner å bruke produktet Riktig anvending, innspeksjoner, vedlikehold og drift er avgjørende for arbeidssikkerheten. 4 Unngå farlige situasjoner! Før bruk, kontroller alltid at løften og sikkerhetsfunksjonene er intakte. Skjekk arbeidsplassen. Manøvrer med forsiktighet. Anvend løftet bare til hva det er bestemt for. 16 Copyright

17 5 Som bruker av løftehjelpemidler, kontroller følgende: Er produktet testet og sertifisert / CEmerket? Er produktet i funksjonsikket stand? Er produktet egnet for det arbeidet det skal utføre? Kontroller lastens vekt og fordelingen av lasten. Hvilken håndteringsutrustning skal anvendes? Er den i riktig stand? Hvilke håndterings tilbehør og sikkerhetsanordninger skal anvendes? Er de i riktig stand? Kreves det andre spesielle anordninger? 6 Legg merke til og vurder: Håndtering av farlig last Hindringer over løften /tilten Farlig lastesituasjoner At underlaget er sterkt nok for å holde vekten av løfterens vekt inkl. lasten Tilstedeværelse av ikke autorisert personell Andre risikofaktorer 7 Legg merke til! Når løftehjelpemiddelet anvendes i offentlig arbeidsområde, spesielt hvis barn kan komme inn på produktets arbeidsområde, må brukeren foreta tilfredsstillende ordninger for å hindre at personer kan komme inn på det farlige området. Dette kan gjøres ved å f.eks sperre av arbeidsområdet eller ved å benytte andre sikkerhetsmetoder å hindre ulykker. Brukere av EdmoLifts produkter er nødt til å lese instruksene og følge dem! Copyright

18 Anvendelse Bruk av EdmoLift løfter i andre oppgaver eller belastningstilstander kan endre kapasiteten og medføre farlige situasjoner. Dessuten kan garantibetingelsene oppheves. Produktet skal brukes innendørs i et tørt, temperert og godt opplyst lokale. Dvs hvis ikke noe annet er avtalt med forhandlere. Lasten må plasseres midt på bordet. Dvs hvis ikke noe annet er avtalt. Riktig valg av bordmodeller avhenger av belastningsforutsetningene og arbeidsmiljøet for den individuelle situasjon. Foruten produktenes innebyggde sikkerhetsordninger kan det i enkelte tilfeller kreves ytterligere sikkerhetsregler kreves. Diskuter passende handling med din kontaktperson, din HMS ansvarlig eller andre. Vi anbefaler at det blir utført en risikoanalyse sammen med maskindirektivet. Se også avsnittet Risiko ved bruk. Disse instruksjonene må være tilgjengelige for autorisert personelle, lagret på en beskyttet plass og følge produktet hvis det blir plassert i et nytt arbeidsmiljø. 2 Saksebord EdmoLift sine saksebord kan benyttes til et stort antall ulike oppgaver. Prinsippielt har de til hensikt å løfte og senke lasten som er utbredt over hele plattformen, f.eks europall. Typiske anvendelsesområder er inlegging og stabling av komponenter ved bearbeidingsmaskiner, montering av elektriske skap, service av maskiner, osv. Saksebordene er ment til å brukes på et flatt og fast underlag eller gulv. De kan også være utrustet med hjul for å ha muligheten til å flytte på bordet, eller produktene kan være fast plassert i en grop. Gulvet eller underlaget må være sterkt nok til å holde saksebordet og inkl. lasten. Vi anbefaler at alle saksebord som er ment for statisk bruk festes til gulvet for å unngå uønskede bevegleser hvis en truck eller noe liknende kommer bort i bordet. I enkelte situasjoner er det et absolutt krav om å feste bordet til gulvet for å unngå at bordet blir ustabilt, f. eks. når det er utrustet med en tiltfunksjon eller ment for horisontal eller eksentrisk last. Riktig bruk og informasjon om lasting er utførlig skrevet i denne manualen og kan også bli funnet i EN Copyright

19 3 Løftevogner WP løftevogner og TZ/EZ løftevogner er beregnet for å benyttes som arbeidsbord. Disse kan enkelt og raskt flyttes med eller uten last mellom ulike innendørs arbeidsområder hvor temperatur, fuktighet og belysning er normal. Typisk anvending er montering, service og reprasjoner av maskiner og kontrollskap, innlegging og stabling av komponenter ved bearbeidingsmaskiner og lagerområder. Ønsker man å flytte vognene mellom ulike arbeidsplasser/ områder må lasten alltid være i en nedsenkt posisjon. 4 Løftebord, Palløftere og Bord med Tilt Løftebord, palløftere og bord med tilt kan brukes i et bredt spekter av ulike arbeidsområder. Løftebord er hovedsaklig ment for å løfte, senke og tippe lasten som er fordelt over hele området på plattformen, f. eks europaller. Tilten skal bare brukes til å tilte eller vippe. Typiske oppgaver for løftebord, palløftere og bord med tilt er stabling av komponenter for bearbeidingsmaskiner, samt montering av kontrollskap, osv. Disse produktene sørger for muligheten for å tilte plattformen og dermed også lasten. Dette innebærer økt produktivitet, oppgavene blir enklere og forbedrer ergonomien for brukerene.tiltingen medfører en risiko for lastebæreren (paller, containere, etc.) og lasten kan falle av noe som kan forårsake ulykker på personer som befinner seg i risiko området eller skader på materiell. Det er derfor meget viktig å plassere bordene slik at ingen kan bli skadet når man foretar tiltingen. Det er en absolutt forutsetning at tiltingen blir gjennomført på en slik måte at ikke lastebæreren eller lasten kan ramle av, samt å anvende lastbærere (paller, pallkrager, gitterbokser, etc) som er egnet til å håndtere lasten. Et vanlig tilbehør er en krage for å forhindre at lasten sklir av plattformen når den tippes. Løftebordene, palløfterene og bordene med tilt er beregnet for å stå på et fast og flatt underlag eller gulv. Gulvet må være sterkt nok til å bære bordet inkl. lasten som ligger på plattformen. Det anbefales at løftebord og bord med tilt som benyttes for statisk arbeid blir festet til gulvet for å unngå uønskede bevegelser hvis en truck eller stabler kommer bort i bordet. Produktets aktuelle anvendelse og lastefordeling kommer frem i CEdokumentet 5 Instruksjoner om resirkulering Våre løftebord er produsert av materialer som er gjennbrukbare eller materialer som kan resirkuleres. Spesialiserte bedrifter vil ta hånd om utslitte løftebord, demonterer dem og bruker de materialene som kan utnyttes på nytt. Copyright

20 Teknisk data for standard modeller av saksebord OBS! Observer at max. last gjelder når lasten er plassert midt på bordet. I følge EN 1570 er minstekravene: 100% av den maksimale vekten er fordelt på hele bordplaten. eller 50% av den maksimale vekten er fordelt over halve lendgen på bordplaten. eller 33% av maksimalvekten er fordelt over halve bredden på bordplaten. Maks. tillatte sidekraft: 10% av den maksimale vekten på lasten, plasseres på bordkanten Sidekraften oppstår, f.eks. når man presser mot løfteren eller lasten med håndverktøy, eller hvis man trekker et verktøy eller en maskindel på platen. Hvis sidekraften blir plasseres mot lasten vil faren for at lasten tipper øke. Det er meget vanskelig å kontrollere hvor stor sidekraften er, derfor må man være meget forsiktig. Hvis det har blitt enighet om en annen fordeling av lasten, skal det settes et lastefordelingssymbol på langsiden av bordplaten og som refererer til ordrespesifikasjonen. Intensiv bruk, høy hastighet, krevende miljø og høy lydfrekvens kan kreve en HDpakke, dvs kraftigere holdning enn standard konstruksjonen. Tekninsk data for det aktuelle bordet er inkludert i orderspesifikasjonen, samt CEforskriftene. 20 Copyright

21 Teknisk data for standard modelen løftebord OBS! Observer at max. last gjelder når lasten er plassert midt på bordet. I følge EN 1570 er minstekravene: % av maksimal last er fordelt over hele bordplaten. eller 50% av den maksimale lasten er fordelt over halve lengden av bordplaten eller 33% av den maksimale lasten er fordelt over halve bredden på bordplaten B/2 l ll lll 1/1 L 1/2 L/2 1/3 L Copyright

22 Tyngdekraft Maks. tillatte sidekraft: 10% av den maksimale vekten på lasten, plasseres på bordkanten Sidekraften oppstår, f.eks. når man presser mot løfteren eller lasten med håndverktøy, eller hvis man trekker et verktøy eller en maskindel på platen. Hvis sidekraften blir plasseres mot lasten vil faren for at lasten tipper øke. Det er meget vanskelig å kontrollere hvor stor sidekraften er, derfor må man være meget forsiktig. Hvis det har blitt enighet om en annen fordeling av lasten, skal det settes et lastefordelingssymbol på langsiden av bordplaten og som refererer til ordrespesifikasjonen. Intensiv bruk, høy hastighet, krevende miljø og høy lydfrekvens kan kreve en HDpakke, dvs kraftigere holdning enn standard konstruksjonen. Tekninsk data for det aktuelle bordet er inkludert i orderspesifikasjonen, samt CEforskriftene. Tabellen nedenfor viser høyeste tyngdepunktet for lasten når man senker den med maksimal tilt. OBS! Det forutsettes at løftebord er montert i gulvet i samsvar med instruksjonene som står på side 41. Den tekniske dataen for det aktuelle bordet fremgår i ordrespesifikasjonen og i CEforskriftene. 1/1 h1 h2 1/3 h3 Tp 1/2 Tp Tp l ll lll Modell Max last h1(mm) h2(mm) h3(mm) (Kg) AL ALT ALT ART ART ART ALT 1500 U ALT 1500 UE ALT 1500 GB ART 1500 GV ALT ALT 3000 U ALT 3000 UE ALT 3000 GB Viktig! Figurene over antar at lasten er stabil og sikkret.. Copyright

23 Teknisk data for standard modeller av palløftere OBS! Observer at max. last gjelder når lasten er plassert midt på bordet. I følge EN 1570 er minstekravene: % av maksimal last er fordelt over hele bordplaten. eller 50% av den maksimale lasten er fordelt over halve lengden av bordplaten. eller 33% av maksimale lasten er fordelt over halve bredden på bordplaten. 1/1 1/2 1/3 Maks. tillatte sidekraft: 10% av den maksimale vekten på lasten, plasseres på bordkanten Sidekraften oppstår, f.eks. når man presser mot løfteren eller lasten med håndverktøy, eller hvis man trekker et verktøy eller en maskindel på platen. Hvis sidekraften blir plasseres mot lasten vil faren for at lasten tipper øke. Det er meget vanskelig å kontrollere hvor stor sidekraften er, derfor må man være meget forsiktig. Hvis det har blitt enighet om en annen fordeling av lasten, skal det settes et lastefordelingssymbol på langsiden av bordplaten og som refererer til ordrespesifikasjonen. Intensiv bruk, høy hastighet, krevende miljø og høy lydfrekvens kan kreve en HDpakke, dvs kraftigere holdning enn standard konstruksjonen. Tekninsk data for det aktuelle bordet er inkludert i orderspesifikasjonen, samt CEforskriftene. Copyright

24 Teknisk data for standard modellen Palleløfter Type Kap. kg Gaffler mm Løftestyrke mm Min. høyde mm Max. høyde mm TSL 1002 TSE 1002 TSLN 1002 TSL x x x x Type Total lengde mm Total bredde mm Løftetid s Motor kw Vekt kg TSL 1002 TSE 1002 TSLN 1002 TSL ,75 0,75 0, Type TSL Column Kap. kg Løftestyrke mm Monteres i gulvet med bolt Vridningsmoment ved montering av tilbehør xM12 81 Nm Type TSL Column Løftetid s Motor kw Vekt kg Copyright

25 Teknisk data for standard modeller av bord med tilt OBS! Observer at max. last gjelder når lasten er plassert midt på bordet. I følge EN 1570 er minstekravene: % av maksimal last er fordelt over hele bordplaten. eller 50% av den maksimale lasten er fordelt over halve lengden av bordplaten. eller 33% av maksimale lasten er fordelt over halve bredden på bordplaten. 1/1 1/2 1/3 Maks. tillatte sidekraft: 10% av den maksimale vekten på lasten, plasseres på bordkanten Sidekraften oppstår, f.eks. når man presser mot løfteren eller lasten med håndverktøy, eller hvis man trekker et verktøy eller en maskindel på platen. Hvis sidekraften blir plasseres mot lasten vil faren for at lasten tipper øke. Det er meget vanskelig å kontrollere hvor stor sidekraften er, derfor må man være meget forsiktig. Hvis det har blitt enighet om en annen fordeling av lasten, skal det settes et lastefordelingssymbol på langsiden av bordplaten og som refererer til ordrespesifikasjonen. Intensiv bruk, høy hastighet, krevende miljø og høy lydfrekvens kan kreve en HDpakke, dvs kraftigere holdning enn standard konstruksjonen. Tekninsk data for det aktuelle bordet er inkludert i orderspesifikasjonen, samt CEforskriftene. Copyright

26 Teknisk data for standard modeller av TZ/EZ løftevogner OBS! Observer at max. last gjelder når lasten er plassert midt på bordet. I følge EN 1570 er minstekravene: % av maksimal last blir fordelt jevnt på bordplaten. eller 50% av den maksimale vekten er fordelt over halve lendgen av bordplaten. eller 33% av den maksimale lasten er fordelt over halve bredden av lastebordet. 1/1 1/2 1/3 Maks. tillatte sidekraft: 10% av den maksimale vekten på lasten, plasseres på bordkanten Sidekraften oppstår, f.eks. når man presser mot løfteren eller lasten med håndverktøy, eller hvis man trekker et verktøy eller en maskindel på platen. Hvis sidekraften blir plasseres mot lasten vil faren for at lasten tipper øke. Det er meget vanskelig å kontrollere hvor stor sidekraften er, derfor må man være meget forsiktig. Hvis det har blitt enighet om en annen fordeling av lasten, skal det settes et lastefordelingssymbol på langsiden av bordplaten og som refererer til ordrespesifikasjonen. Intensiv bruk, høy hastighet, krevende miljø og høy lydfrekvens kan kreve en HDpakke, dvs kraftigere holdning enn standard konstruksjonen. Tekninsk data for det aktuelle bordet er inkludert i orderspesifikasjonen, samt CEforskriftene. Type Kap. kg Platform mm Min. height mm Max. height mm Total lenght mm Total width mm Operation Weight kg CZ 153 CZ 303 CZ 503 CZD 203 TZ 303 TZ 503 TZ 503B TZ 1000B TZD 203 TZD 203B TZD 400B EZ x x x x x x x x x x x x Copyright V DC 12V DC 12V DC 12V DC Footpump Footpump Footpump 12V DC 12V DC Footpump 12V DC 12V DC

27 Teknisk data for standard modeller av WP løftevogner OBS! Observer at max. last gjelder når lasten er plassert midt på bordet Kontroller at den maksimale lasten blir jevnt fordelt over hele bordplaten på løftevognene. Den aktuelle kapasiteten, med tilbehør er til de enkelte bordene, presenteres på neste side. Om tilbehør ettermonteres av brukere må de plassere en ny vektangivelse (vektanvisning) på bordet. I følge løftevogn standarden EN er minstekravet: * 100% av rated load fordelt over hele platformen. * Tyngdepunktet på lasten må være midt på plattformen * Sidekrefter er ikke tillatt.orizontal forces are not permitted. Sidekraften oppstår, f.eks. når man presser mot løfteren eller lasten med håndverktøy, eller hvis man trekker et verktøy eller en maskindel på platen. Hvis sidekraften blir plasseres mot lasten vil faren for at lasten tipper øke. Det er meget vanskelig å kontrollere hvor stor sidekraften er, derfor må man være meget forsiktig.iktig. Ved annen form for lasting, se lastefordelingssymbolet på løftevognen. G = Tyngdepunktets midtpunkt H = Max. høyde på plattformen Q = Max. tillatt last (kapasitet) D = Max. sentrum for tyngdepunktet. Avstanden fra masten relatert til plattformen. D må ikke overstige halve lengden på plattformen. Vennligst kontakt EdmoLift for å diskutere hvis det aktuelle belastningsfallet avviker fra standardens forutsetninger. Copyright

28 Teknisk data for standard modeller av WP løftevogner Work Positioner Data Modell Kap. kg Max. høyde mm Min. høyde mm Utvendige mål, mm Lengde Bredde Høyde Plattform L xb mm Batteri Ladere Vekt inkl. emb.kg WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 39 WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 39 WP 85 EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 42 WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 42 WP 105 EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 45 WP 105L x V/7,2Ah 1,5A/230V 44 WP 105L EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 45 WP x V/7,2Ah 1,5A/230V 43 WP 155 EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 45 WP 155L x V/7,2Ah 1,5A/230V 44 WP 155L EM x V/7,2Ah 1,5A/230V 49 WP x V/12Ah 1,5A/230V 64 WP X Copyright

29 Sikkerhetsinnstruksjoner for Løftere Advarsel! Produktene fra EdmoLift må bare benyttes av autorisert og opplært personel. Husk at DU som bruker har ansvaret for å forebygge skader og ulykker. Produktene skal kun benyttes til sitt opprinnelige formål. Produktene fra EdmoLift må anvendes forsiktig og man må ha oppmerksomheten rettet mot maskinen. Ikke overbelast produktene. Plasser alltid lasten midt på plattformen for å unngå ustabil last. Unngå også å forlenge lasten utenfor plattformsområdet og vær sikker på at lasten er stabil. Er det nørdvendig må du sikre den. Produktene skal ikke brukes for håndtering av svingende/svaiende last. Bruk vernesko, og hvis arbeidsoppgavene krever det, sikkerhetshansker og sikkerhetsklær. Arbeidsmiljølovens forskrifter må følges. Andre bygningsregulasjoner må også tas hensyn til. Inspeksjoner, service og reparasjoner skal utføres av kvalifisert personell. Kontroller at produktet er i god stand før neste arbeidsskift begynner. Informer ledelsen hvis det oppdages en feil. Ikke bruk produktet før feilen har blitt rettet opp. Kontroller at produktets spenning stemmer overens med elnettets spenning, og at det finnes tilstrekkelig med kabelområde og sikringer. Gjennom produktets vertikale bevegelse må brukeren hele tiden ha god oversikt over plattformen og lasten. Det er viktig med flere nødstoppere på produktet for å oppnå full sikkerhet på arbeidsplassen. Ikke stikk hender, armer, føtter eller andre kroppsdeler, eller andre objekter i produktet når plattformen er løftet opp. Ikke senk plattformen hvis området under ikke er fri for mennesker eller andre hindringer. Produktet må aldri flyttes med lasten løftet. Vær klar over faren ved at lasten kan tippe/velte. Det er forbudt for mennesker å ferdes inne på lasteområdet eller på lasten, hvis det ikke er gitt tillatelse. La aldri bevegelige deler komme i kontakt med tilgrensede objekter. EN 294, 349 og 811 gir retningslinjer for hva som beregnes som sikker avstand til produktet og arbeidsområdet. Ikke bruk produktene som donkraft for løft av kjøretøy. Ikke innstaller produktet slik at lyden fra produktet kan forsterkes. Kontroller at løfteren anvendes på et fast, plant og horisontalt underlag og at det er sikkert festet med bolter i gulvet. Bord med tilt skal alltid være montert til gulvet. Produkter som er utrustet med transporthjul skal ikke anvendes på underlag med en hellingsgrad på mer enn 2%. Det er viktig å la bremsene stå på når produktet folates eller når man laster noe av eller på bordplaten. Anvend alltid en sikker og tilstrekkelig løfteanordninger ved håndtering av last til og fra produktene. Hvis en gaffeltruck eller stabler skal anvendes skal lasteplanet være utrustet med avrullningsstoppere. Vurder mulige farer ved å f.eks bli fastklemt i maskinen eller noe liknende ved arbeid nær maskinen! Copyright

30 Produktene skal ikke benyttes som arbeidsbord for sveisearbeid, hvis ikke bordet er spesiellt anpasset slikt arbeid. Maskinen må ikke komme i kontakt med mat. Maskinen skal ikke brukes i eksplosive miljøer. Produktene er ikke isolert for elektriske strømninger og gir ingen beskyttelse hvos du kommer i kontakt med strømførende ledninger. Hold alltid god avstand til strømførende ledninger eller objekter. Ved f.eks. sliping eller sveising kan luften inneholde farlige gasser. Anvend passende beskytttelse og riktig arbeidsmetoder. Man skal aldri endre eller modifisere produktets komponenter som er vitale for sikkerheten rundt produktet og stabiliteten hos produktet, Må man bytte ut noen deler skal bare de orginale reservedelene benyttes. Våre garantiavtaler kan ellers bli opphevet. Løftere med plattformer som tilter krever spesiell oppmerksomhet med hennsyn til lastens størrelse og plassering slik at man unngår ulykker ved at lasten blir ustabil, f.eks at den sklir av bordplaten. Ved anvendelse i et offentlig miljø, spseielt når barn kan komme inn på arbeidsområdet, skal brukeren av maskinen foreta tilfredsstillende ordninger for å forhindre at folk kommer inn på risiko området. Vi anbefaler at en risikoanalyse sammen med maskindirektive opprettes for den aktuelle arbeidssituasjonen. Personer får normalt ikke lov til å oppholde seg på plattformen når den er i bevegelse eller på plattformen når lasteplanet løftes opp. Hvis det i et tilfelle er tillatt å oppholde seg på plattformen må dette komme tydelig frem av merkingen på produktet og CEmerkingen. Produkter med batterier skal ikke benyttes når de bli ladet. Batteriene skal håndteres som miljøfarlig avfall og derfor oppbevares på et passende sted. Under inspeksjoner, service og under reparasjoner skal det ikke være noe last på lasteplanet. Blokker maskinen med service/vedlikeholdssperrene. Kontakt med hydraulisk olje kan forårsake allergiske reaksjoner. Benytt rammer som passer til den aktuelle lasten og lasteplanet. Når personer har tillatelse til å bevege seg på eller sitte på det oppløftede lasteplanet: Det er ikke lovlig til å klatre ned fra lasteplanet når det er hevet. Ikke manøvrer produktet hvis ikke gelenderet/rekkverket/kragen er riktig montert og porten stengt. Det er ikke lov til å sitte på eller klatre på rekkverket. Stå alltid med begge føttene på lasteplanet. Riktig bruk, inspeksjoner og vedlikehold av maskinen er nødvendig for å opprettholde sikkerheten på arbeidsplassen, arbeidseffektiviteten og for selve driftssikkerheten. Bord med tilt Løftebord OBS! Kanten på lastesidene til de Uformede løftebordene har ingen sikkerhetsrammer. Er maskinen ikke sikker pga plasseringen må andre sikkerhetsregler innføres, f.eks bestille tilbehør som skilt, tidsur, etc. Utfør en risikoanalyse og konsulter med din representant fra forhandlere om hva som er den mest aktuelle løsningen for ditt problem. 30 Copyright

31 1 Levering Produktene har gått gjennom div. tester før de leveres. Den hydrauliske oljen er inkludert. Som standard er oljen i samsvar med ISO 32. Se ordrespesifikasjonen når det gjelder alternativer. Standard elutrustningen skal passe til 3fas 400 V, 50 Hz. Det anvendes ingen nøytrale ledninger. Manøvreringsystemet (kontrollboksen/styringsboksen, sikkerhetsramme, magnetventil, etc.) anvender 24 V DC. Kontrollkretsen mates fra den elektriske boksen, som inneholder transformator, styrekort, sikringer, koplingsboks etc. Ekstra koplinger og splinter for grensebryteren. Løftebordene er malt i fargene: Blå = RAL 5005 Gul/orange = RAL Skilt Kontroller at skiltene som leveres med løfteren er intakte, fult lesbare og på riktig språk. Skiltene som er skadet eller uleselige må erstattes med nye. Sammen med instruksjonen leveres et anvendelsesskilt som inneholder instruksjoner om at bare folk med opplæring har lov til å bruke bordet, informasjon om max. last osv. Ved installasjonen av løfteren skal skiltene plasseres i nærheten av manøvringsplassen/styringsboksen. 3 Anvendelsesmerker I spesielle tilfeller kan plasseringen av skiltene være anderledes enn hva som blir vist her. Dessuten kan ytterlige merker forekomme tilbehør og forskjellige anvendelsessituasjoner. Skilt ang. anvendelsen av produktet skal plasseres ved manøvreringsplassen. Copyright

32 Skilt på Saksebord Skilt over max. vekt, 2 stk EdmoLiftmerke. 2 stk Sperreskilt, 2 stk Advarselsmerke, 2 off Maskinskilt, 1 off 3 Skilt på Løftebord Skilt over max. vekt, 2 stk EdmoLiftmerke. 2 stk Sperreskilt, 2 stk Advarselsmerke, 1 stk Maskinskilt, 1 stk Skilt på Bord med Tilt Skilt over max. vekt, 2 stk EdmoLiftmerke. 2 stk Advarselsmerke, 1 stk Maskinskilt, 1 stk Copyright

33 Skilt på Palløfter Skilt over max. vekt, 2 stk EdmoLiftmerke. 2 stk Advarselsmerke, 1 stk Maskinskilt, 1 stk Skilt på WP Løftebord 1 Skilt over max. vekt, 2 stk EdmoLift merke. 2 stk Advarselsmerke, 2 stk Maskinskilt, 1 stk Anvendelsesanvisning, 1 stk Skilt på TZ/EZ Løftevogner Skilt over max. vekt, 2 stk EdmoLiftmerke. 3 stk Advarselsmerke, 2 stk Maskinskilt, 1 stk Anvendelsesanvisning, 1 stk Copyright

34 Drift av Saksebord, Palløftere og Bord med Tilt Det hydrauliske aggregatet er koblet til det elektriske nettverket. Kontroller at aggregates spenning stemmer overens med spenningen på elnettet. Når løfteren er i drift skal kontrollboksen/styringsboksen være plassert slik at brukeren har god sikt over løfteren og lasten. OBS! Ingen personer får oppholde seg innenfor løfternes arbeidsområde, eller innenfor området hvor det er fare for at lasten kan falle av når man tilter bordplaten. Bare personer som er opplært har lov til å jobbe med produktene. Produktene må anvendes forsiktig og ha brukerens fulle oppmerksomhet under arbeidet.. Kontrollfunksjonene OPP, NED og TILT manøvreres ved hjelp av en styringsboks, dvs at slipper man en av betjeningsknappene stopper maskinen i den aktuelle posisjonen. Etter bruk skal lasteplanet senkes til laveste posisjon, og strømmen slås av med hovedstrømbryteren. Hvis det er en fare for at produktet kan bli benyttet uten tillatelse skal hovedstrømbryteren bli låst i AVposisjonen. Kontrollboksen/styringsboksen kan også låses. 2 Senking av løfteren Kontroller at du ikke risikerer å skade noen eller noe når du senker lasteplanet. Vær spesielt oppmerksom på objekter eller andre hindringer kan bli hengende fast i plattformen. 3 Sikkerhetsfunksjoner Sikkerhetsrammens funksjon må kontrolleres før hvert arbeidsskift. Hvis sikkerhetsrammen har blitt aktivert skal denne årsaken undersøkes og elimineres. Etterpå må OPPknappen trykkes raskt inn før man kan begynne å senke planet. OBS! Sidene på de Uformede løftebordene har ingen sikkerhetsrammer for beskyttelse. Hull for montering av sikkerhetsrammer for å sikkre lasten finnes i bordets plattform. Løftere med hydraulisk system type II er utrustede med sylindermonterte elektiske kontrollventiler. Disse åpnes samtidig som ventilen for senking. Den elektrisk styrte ventilen forhindrer senkingen av plattformen, hvis man ikke trykker på NEDkanppen. Det hydrauliske aggregatets ventilpakke inneholder en trykkompenserede gjennomstrømningsventil som på denne måten kan regulere senkehastigheten. Den høyeste hastigheten, som er lovlig med full last, er ved tipping/senking 100 mm/s. På kontrollboksen/styringsboksen finnes det en nødstopp som står i den inntrykkede possisjonen når den aktiveres. Alle manøvreringsfunksjoner opphører når nødstoppen blir trykket inn. Har du funnet ut hvorfor nødstoppen har blitt aktivert og det er ingen fare lengre skrur man STOPknappen med klokka for å avbryte nødstoppfunksjonen. Det kan være nødvendig med mer enn en nødstoppknapp for å oppnå full sikkerhet på arbeidsplassen. 34 Copyright

35 1 Etter bruk Plattformen kan etter arbeidet bli stående i hevet posisjon, hvis dette ikke fører til bry eller noen fare for andre. Det er anbefalt at plattformen blir senket til nederste nivå når arbeidet er over. Hvis plattformen blir forlatt i en oppreist possisjon kan dette nivået endres av ulike årsaker: Oljevolumet endres ved temperaturendringer Lekasje i ventiler eller ledninger Lekasje i sylinderen Slå av hovedstrømbryteren og lås den i AVposisjonen hvis ulovelig bruk av maskinene kan forekomme. Sperring av løftebordene kan også gjøres ved hjelp av f.eks en hengelås. Kontrollenheten 2. Nødstopp Produktene er utrustet med en nødstoppknapp på kontrollboksen/styringsboksen. Når knappen trykkes inn vil alle bevegelsene som utføres elektrisk stoppes. Knappen for nødstoppen er rød og tydelig markert. Når årsaken for aktiviseringen har blitt funnet og man har sikkret arbeidspalsssen vrir man stoppknappen med klokken for tilbakestilling. 3. Løftebord Begynner man løftet fra nederste nivå vil plattformen forbli i den samme tiltevinkelen som da den ble senket. Det kan derfor være nørvendig, før senkingen, å tilte plattformen til 0 for å unngå uønsked tilting når arbeidet utføres. 5 OBS! Plattformen har en vertikal bevegelse på opp til 440mm, avhengig av tiltens bevegelse OPP NED TILT OPP TILT NED NØDSTOPP Copyright

36 Tilter Nødstopp Opp Ned NED OPP 5 Palløfter Nødstopp 1 2 Opp Ned Tilt 1 Tilt 2 6 Saksebord Nødstopp Opp Ned 36 Copyright

37 Drift av WP Løftevogner 1. Heving av lastebæreren Det å heve og senke løftevognens lastebærere kontrollers av styringsboksen. Håndtaksbøylen er utformet for ulike håndstillinger og høyden kan justeres (ikke WP 200). 2. Senking av lastebæreren Kontroller at du ikke risikerer å skade noen eller noe når du senker løftevognens lastebærere. Vær spesielt oppmerksom på at plattformen ikke kommer i nærheten av objekter eller andre hindringer som kan bli hengende fast i lastebæreren Opp Ned 3. Sikkerhetsfunksjoner For å unngå uønskede bevegelser er det montert bremser på bakhjulene. Løfting med for mye last forhindres gjennom en innebygd elektromekanisk overvektbeskyttelsesmekanisme. Dermed unngår man at motoren overbelastes. Overbelastning av motoren kan skje ved at lastebæreren lastes med for mye vekt eller at motoren kjøres for lenge. 4. Hva gjøre etter bruk Etter at man er ferdig med å benytte lastebæreren skal den senkes ned til gulvet og strømmen slås av med hovedstrømbryteren. Deretter kobler man lasteren til eluttaket 220/240 V AC. Fulladede batterier gjør det mulig å ha en effektiv bruk av maskinen under hele arbeidet. Er det fare for at uønskede personer vil bruke maskinen skal maskinen parkeres et sted hvor disse personene ikke har tilgang til maskinen, eller at den låses fast til bygningen eller andre passende objekter ved hjelp av f.eks en hengelås eller noe liknende (ikke inkludert). 5 Drift av TZ Løftevogner Ladningskabel: Pluggen blir koblet til et vegguttak 2fas, 230 V, 50 Hz.0/240V AC støpsel. Laderen vil automatisk kontrollere ladningsstrømmen og slå seg av når batteriet er fulladet. Batteriene er av type AccuCF og er vedlikeholdsfrie. De er inkapslede og man skal ikke fylle på vann. Det somer viktig er å holde batteriene tørre og rene. Batteriene skal lades så ofte som mulig. Vi anbefaler at batteriene lades etter hvert arbeidsskift som blir utført med maskinen. Heving av plattformen Hold knappen inne for å heve plattformen. Når man slipper knappen vil løfteren stoppe. Senking av plattformen Kontroller at du ikke risikerer å skade noen eller noe når du senker plattformen. Vær spesielt oppmerksom på objekter eller hindringer som kan bli hengende igjen på plattformen. Man senker plattformen ved at man trykker eller vrir senkehåndtaket, som mekanisk åpner senkeventilen. Copyright

38 Installering av Løftebord, Arm lifts, Pallet løftere og bord med Tilt Ved arbeid under platformen må vedlikeholds/servicesperrene(blokkene) alltid være på plass. Andre ekstra bygnings, oppførelses og sikkerhetsregler må imøtekommes. Installasjonen må foretas av en kvalifisert elektriker og kompetente teknikere må utføre den mekaniske installasjonen. Hovedstrømbryteren skal monteres og den må være tilgjengelig for brukeren under driften av maskinen. Kontroller at løfterens spenningstilslutning er i overenstemmelse med elnettet, og at matkabler og sikringer er anpasset løfterens effektbehov. Manøvreringssystemet skal ha minst en nødstoppknapp. I enkelte situasjoner kreves det mer enn en nødtopp for å sikkre arbeidsmiljøet rundt maskinen. Hvis kontrollpanelet/styringsboksen plasseres på plattformen må minst et nødstopp finnes knyttet til løftebordet. Hvis en ekstra kontrollboks/styringsboks blir kobblet til skal det gjøres i serie med det første kontrollpanelet / kontrollenheten. En kabel med A5ledninger kreves for en slik tilkobling. OBS! Bordet skal være uten last under installasjonsarbeidet. Utpakking Kontroller at det ikke er noen transportskader. En elektrisk kabel for provisorisk kontakt finnes ved løftebordets ene kortside. Ikke løft i sikkerhetsrammen. Skade og problemer med div. funksjoner kan oppstå. (Løftebordet kan heves, men ikke senkes.) Tilførselsstøpselet kobles til. Hovedkabelen har 4 ledere, 3 faser (blå, svart, brun) og jording gulgrønn). En nøytral leder anvendes som regel ikke. CEE kobling, motorvern og hovedstrømbrytere inngår normalt ikke i leveransen. Koble til strømmen. Starter motoren, men bordet hever seg ikke? Skift to faser. Det er viktig at motoren ikke går for lenge med en slik feil, for det kan skade pumpen. 38 Copyright

39 Merkestrøm Kontroller hvilken type hydraulaggregat, spenning og motoreffekt maskinen har. kw = Oppgitt motoreffekt In = Merkestrøm A = Hovedsikring OBS! Aggregater med 2fas kan ha større motoreffekt enn andre typer aggregater. Hovedsikring 315 ma 230V 125 ma 400V 315 ma 500V Trefasaggregat kw In A kw In A kw In A H11, H11,2 H24 H34 H43 H44 H64 H611 H811 H1111,20,30 H1520,30 H15/50 H20/50 H23/50 H30/ H44 HC44 HC24 TILT H44 TILT HC44TILT Hovedsikring 1 A 115V/50Hz 1 A 115V/60Hz 315 ma 230V Enfasaggregat kw In A kw In A kw In A HE11, HE11,2 HE21 HE24 HE34 HE44 HE411 HE11, HE11.2 HE21, HE24, HE33 HE34, HE44, HE64, HE HE44 HCE44 HCE24 TILT HE44 TILT HCE44 TILT Change voltage from 400V 3phase to 230V 3phase 400V AC 230V AC Endre spenning fra 400V 3fas til 230V 3fas Ved omkobling fra 400V til 230V flyttes den orange kabelen til L3 og den blå kabelen til NC.Begge sikringene må byttes til 315mA. Copyright

40 Sperre Løfteren Dette gjelder ved all jobbing under og inntill løfterene. Dette gjelder såvel som installasjon, service, inspeksjoner eller reparasjoner. Service/vedlikeholdssperren monteres på begge sider når produktet har flere enn ett par armer. Saksebord Løftebord Sperre på begge sider both sides Plasser pinnen hillet Press inn Avlast trykket, senk og tilt 40 Copyright

41 Løftebord med tilt Vri mot klokken Dra sperren opp Leg ned sperren til sperreposisjonen Avlast tilten TZ/EZ Løftevogner Sikkerhetsramme Justering av bryter for sikkerhetsrammen 0.51 mm Copyright

42 Fastmontering av Løftebord Alle løftebordene må forankres i gulvet /underlaget de skal stå på. Installering av Løftebord Løftebordene må alle festes i gulvet eller underlaget de står på med bolter eller liknende. Pga plattformens bevegelser må bordet plasseres på gulvet, dvs ikke nedsenkt i en grop. Montering: 1.Rammen under løftebordet er som standard ikke selvbærende. Det er derfor viktig at gulvet er flatt og stabilt, samt at monteringsplassen er godt drenert. Ikke glem at løftebordet trenger et stort bevegelsesområde, så det er viktig å passe på at ikke maskinen eller lasten kan komme i konflikt med andre arbeidsplasser, midtganger, maskiner eller vegger. Se bildet under. 2. Heis opp og sperr løfteren. Se bildet på side Plasser løftebordet på ønsket sted. Vend siden som tiltingen skjer på, mot stedet der lasten blir håndtert. Se bildet nedenfor. 4. Prøvekjør. Finjuster senkningshastigheten om ønskelig. Den maksimale hastigheten for senkingen må ikke overskride 100mm/s, dvs ved maksimal last. 5. Test sikkerhetsrammene på alle sider. Finjuster om nødvendig. 6. Kontrollboksen/styringsboksen plasseres slik at brukeren har klar sikt over løftebordet og lasten når bordet er i bevegelse. 7. Løftebordet skal festes til gulvet med ekspander bolter/xbolter. Se over. 8. Kontroller at alle kabler og at den hydrauliske slangen til det frittstående aggregatet plasseres slik at det ikke risikerer å bli skadet. Løftebordets bevegelsesområde Løftebordet har et stort bevegelsesområde. Det er veldig viktig å plassere arbeidsområdet slik at verken løfteren eller lasten kan komme i konflikt med andre arbeidsplasser, midtganger hvor man transporterer ting, maskiner eller vegger. Manøvreringsplassen må velges slik at brukeren av maskinen ikke befinner seg i maskinens bevegelsesområde eller i veien for lasten. OBS! Plattformen kan bevege seg opp til 440mm til siden, avhengig av løftebevegelsen Type F =Vridningsmoment kn Ant. utvidelse av bolter AL, ALT, ART AL, ALT ART ALT, ART F F F F 42 Copyright

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKERINFORMASJON Servantløfter

BRUKERINFORMASJON Servantløfter Norsk Servantløfter Utgave: 1 Dato: 2013-10-25 BRUKERINFORMASJON Servantløfter For mer informasjon, se: www.granberg.se Innhold Avsnitt: Overskrift Side: 1. Introduksjon...4 2. Samsvarserklæring...4 3.

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA...

1. INTRODUKSJON OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV BRUKSOMRÅDE MONTERING BETJENING TEKNISKE DATA... Vision High-Low Brukermanual Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! PDF 6037 / 01.11.2011 Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE...

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE INSTRUKSJON E-GREEN S SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Feste av batteri 3.1 Bruk av el-sykkelen 4. Bruk av styreenhet 4.1 Montering av

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

muncw 2.1.2 Svingskive enereit 2.1.3 Svingskive segment

muncw 2.1.2 Svingskive enereit 2.1.3 Svingskive segment muncw 2.1.2 Svingskive enereit Svingskiven består av 32 segmenter som er lenket i sammen. Hver fjerde vogn har drift som driver skiven rundt. Hvert segment har 4 hjul. Svingskivens indre diameter er 15

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning DX

Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX Monteringsanvisning DX For å sikre en stabil vannforsyning er det viktig at pumpen installeres riktig. De fl este driftsforstyrrelser skyldes årsaker utenfor pumpen. De vanligste

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukermanual Elektriske komponenter

Brukermanual Elektriske komponenter Brukermanual Elektriske komponenter Produktet er CE-Merket, & følger EMC Standard EMC 60601-1-2. Tekniske spesifikasjoner Strøm: 220V & 110V Batteri: 2Ah Temperatur: -20C - +50C Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil

Detaljer

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring.

Quickbuild container. Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. QUICKBUILD Katalog Quickbuild container Utprøvd standard for industrien. Pålitelig og robust design - basert på over 35 års erfaring. Produktinformasjon: Spesielt solid konstruksjon via forsterket tak

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

SEASAFE TRANSPORT AS. Blåprodukter. Produkter for bygg og anleggsindustrien

SEASAFE TRANSPORT AS. Blåprodukter. Produkter for bygg og anleggsindustrien SEASAFE TRANSPORT AS Blåprodukter Produkter for bygg og anleggsindustrien Verktøykiste Type S 2021 og S 2028 Solid verktøykiste med demonterbare hjul. Lokket kan låses med hengelås, og sikres enkelt i

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO

TILBEHØR SANITÆRANLEGG. Flamco. Flamco. Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT. Utgave 2005 / NO TILBEHØR SANITÆRANLEGG Flamco Flamco Tilbehør for sanitæranlegg PRESCOR B PRESCOR SB PRESCOR 1 /2 FLEXOFIT Utgave 2005 / NO Flamco For en effektiv sikring av anlegget ditt Prescor B og SB varmtvannsberederventiler

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER.

STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. » INSPIRASJON FOR MER LØNNSOM DEKKhåNDTERING MARKEDETS STØRSTE UTVALG AV DEKKREOLER. FRA PROSJEKTERING TIL INSTALLASJON. Ditt lager og logistikkprosjekt har sine spesifikasjoner og mål, men fremfor alt

Detaljer

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017

Retningslinjer for inspeksjon og service. Tilbehør koblinger 2017 Retningslinjer for inspeksjon og service Tilbehør koblinger 2017 Generell informasjon Generelt Komponentene som brukes for sammenkobling av bil og tilhenger utsettes for meget høye påkjenninger, selv ved

Detaljer

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform

LOW-UP. Bruksanvisning LOW-UP. Løfteplattform Bruksanvisning LOW-UP Løfteplattform INNHOLD Beskrivelse Side Beskrivelse av løfteplattformen..... 2 Risikoanalyse.. 2 Påkjøringsbrett... 2 Joystick 2 Beskyttelsesbelg 3 Overlastvern... 3 Vedlikehold..

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Etac Nova 100 Løftemotor

Etac Nova 100 Løftemotor Etac Nova 100 Løftemotor Gir personalet frie hender Sikre hjelpemidler skaper trygghet og tilstedeværelse. Nova 100 løftemotor er utviklet med utgangspunkt i at produktet må være trygt, fleksibelt og enkelt

Detaljer

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk.

Innhold. Les brukerhåndboken nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar den i nærheten av maskinen som et oppslagsverk. NORSK JOPRO 2200TRH JOPRO 2200TR Semi-automatisk batteribyttesystem for montering på lavløfter. For horisontalt batteribytte på trucker. Batterivekt maks. 2 200 kg. Innhold Funksjonsoversikt...4 Betjeningspanel...6

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

MOTORVERN OG BETJENINGSMATERIELL

MOTORVERN OG BETJENINGSMATERIELL MOTORVERN OG BETJENINGSMATERIELL 43 MOTORVERNBRYTERE TILBEHØR / TILLEGGSUTSTYR s. 43.2-3 BETJENINGSMATRIELL 22MM s. 43.4-8 KOMPLETT TRYKKNAPPSBOKS s. 43.8 ENDEBRYTERE, TRYKKVAKTER s. 43.9 Side 43.2 MOTORVERNBRYTERE

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer