Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekke IX (Statistique Officielle de la Norvege, série IX.) Rekke IX, Trykt 94: Nr. 4. Folketellingen desember 90: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. (Recensement du ler décembre 90: V. Population répartie par le sexe, rage et l'état civil.) 5. Norges jernbaner 9 9. (Chemins de fer norvegiens.) 6. Stortingsvalget 9. (Elections en 9 pour le «Storting».) 7. Norges kommunale finanser 9. (Finances des communes.) 8. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitiere de la Norvege en 9.) 9. Telegrafverket 9 9. (7'élégraphes et telephones de l'etat.) 0. Sjømannstrygden 9. Fiskertrygden 9. (Assurances de l'etat con tre les acci. Norges postverk 9. (Statistique postale.). Kriminalstatistikk 9 og 9. (Statistique de la criminalité pour les années. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i bolken. (Moulins dents des manns. Assurances de l'etat contre les accidents des manns pecheurs.) 9 et 9.) en Norvége. D'aprés recensements dans les années I.) 4. Det civile veterinærvesen 9. (Service vétérinaire civil.) 5. Norges handel 9. (Commerce.) 6. Dødelighetstabeller for det norske folk 9/90/. (Tables de ntortalité selon les experiences 9 90.) 7. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 9. (Assurances de l'etat contre les accidents du travail.) 8. Svineholdet april 94 og 9. (Plevage de pores. Reeensement du jénze avril 94 et 9.) 9. Norges fiskerier 9. (Grandes peches maritimes.) 40. Folketellingen desember 90: VI. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du ler décembre 90: VI. Population répartie par profession.) 4. Norges private aktiebanker og sparebanker 9. (Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 9.) 4. Norges bergverksdrift 9. (Mines et usines.) 4. Landbruksareal og husdyrhold 94. Representativ telling. (Super ficies agri 44. Norges industri 9. (Statistique industrielle de la Norvége.) 45. Skolevesenets tilstand 999. (Instruction publique.) 46. Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 47. Folketellingen desember 90: VII. Inntekt og formue efter skatteligningen 90/. (Recensement du ler décembre 90: VII. Revenu et fortune d'apres la 48. Rekruttering 99. (Recrutement.) 49. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 9. (Rapport sur ('ét at sanitaire cotes et élevage du Mail de l'année 94. Recensement representatif.) repartition de 'Imp& 90.) et medical.) Trykt 95: Nr. 50. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie latiére de la Norvége en 9.) 5. Syketrygden 9. (Assurance maladie.) 5. Norges jernbaner 94. (Chemins de fer norvégiens.) 5. Norges kommunale finanser 9. (Finances des communes.)

3 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 9 FENGSELSSTYRETS ÅRBOK 9690 Annuaire de I'Administration générale des prisons 9690 UTGITT AV EKSPEDISJONSCHEFEN FOR FENGSELSVESENET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG &CO. 96

4 For årene 9090, se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV, nr. 86 og 97. For årene 9090, 90904, , 906, 907, 908, 909, 90, 9, 9, 9, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 90, 9, 9, 9, og 94, se Norges Offisielle Statistikk, rekke V, nr. 7, 9, 80, 9, 9, 68 og 05, rekke VI, nr., 6, 75, 98, 7, 4 og 59, rekke VII, nr. 7, 0, 79, 0,, 5 og 7, rekke VIII, nr. 46 og 96. Kirstes Boktrykkeri, Oslo 96

5 Innhold. Side Fengselsvesenet i almindelighet Landsfengslene 956 til 990. Fengslene og deres distrikter s... Funksjonærene s. 4.. Fangetallet m. v. s Fangenes behandling og forhold i almindelighet s Arbeidsvirksomheten s Sjelepleien og undervisningen s Kosten s Sundhetstilstanden s Bygningene s Inntekter og utgifter s. 7.. Oplysninger om innkomne og løslatte fanger s. 7. Kretsfengslene og de storre hjelpefengsler 956 til Fengslene i almindelighet s. 7.. Funksjonærene s. 8.. Fangetallet m. v. s Fangenes behandling og forhold i almindelighet s.. 5. Arbeidsvirksomheten s.. 6. Sjelepleien og undervisningen s.. 7. Kosten s.. 8. Sundhetstilstanden s.. 9. Bygningene s.. 0. Inntekter og utgifter s.. Småfengslene 956 til 990 Tvangsarbeidshusene 956 til Arbeidshusene og deres distrikter s. 4.. Funksjonærene s. 4. Antallet av tvangsarbeidere m. v. s Tvangsarbeidernes behandling og forhold i almindelighet s Arbeidsvirksomheten s Sjelepleien og undervisningen s Kosten s Sundhetstilstanden s Bygningene og eiendommene s Inntekter og utgifter s. 7.. Oplysninger om de efter dom innkomne tvangsarbeidere s. 7. Mæresmyren 7 Bredtveit 8 Kriminalasylet 956 til Fangetransport 956 til Forsorgsvirksomhet 8 Tabeller vedkommende landsfengslene. Tabell. Fangetallet 0. Fangenes fordeling i klasser. Disiplinære refselser 4. Arbeidsvirksomheten 4 5. Sykestatistikk 8 6. Inntekter og utgifter 0 7. De innkomne fangers forbrytelser og forseelser 8. straffetid 9. alder 4 0. ekteskapelige stilling 4. bosted 4

6 Side Tabell. Innkomne fanger, tidligere ustraffet eller tidligere straffet. Antall og tidligere straffer 6. Innkomne fanger, tidligere straffet. Tiden mellem den siste løslatelse fra landsfengsel og den nye forbrytelses forøvelse Innkomne fanger som har vært løslatt på prøve 8 Tabeller vedkommende kretsfengslene og de storre hjelpefengsler. Tabell 5. Fortegnelse over kretsfengslene og de større hjelpefengsler 0. juni Fangetallet De forskjellige slags straffanger Fangedager Fangenes alder Straffetid og alder for de fra kretsfengslene og de større hjelpefengsler i driftsåret utgåtte straffanger 70 Tabeller vedkommende tvangsarbeidshusene. Tabell. Antall tvangsarbeidere 7. Arbeidsvirksomheten 74. Inntekter og utgifter Forskjellige oplysninger om de innkomne tvangsarbeidere Tvangsarbeidernes fordeling i klasser 8 6. Disiplinære refselser 8

7 Fengselsvesenet i almindelighet. Beretningen omfatter tiden fra. juli 95 til 0. juni 90. Fengselsstyrets personale. Sekretær Halfdan Jacobsen avgikk ved døden. oktober 96. Sekretær Ludvig Munthe fratrådte med permisjon sin stilling 5. november 96, da han blev midlertidig konstituert som hjelpedommer ved Trondheim overrett. Cand. jur. Gunnar Nissen blev midlertidig ansatt som sekretær fra. desember 96. Frøken Kirsten Hillestad blev ansatt som assistent og tiltrådte. april 97. Cand. jur. Hallvard Langeland blev 4. mai 98 midlertidig ansatt som sekretær, idet sekretær Nissen fratrådte. juli 98 for å overta en stilling som ekstraordinær hjelpedommer ved Trondheim overrett. Cand. jur. Kaare Moe blev ansatt som sekretær. oktober 99. Ekspedisjonschef Arne Omsted blev ved kgl. resolusjon av. november 99 konstituert som skifteforvalter i Oslo, og ved kgl. resolusjon av 0. januar 90 blev byråchef Kyhn Gloersen utnevnt til ekspedisjonschef i ejustisdepartementet og chef for Fengselsstyret. Byrå,chef Skattum blev ved kgl. resolusjon av 6. august 99 konstituert som direktør for Akershus landsfengsel. Han fratrådte 5. november 99. Sekretær Hans Kristian Hansson blev konstituert som byráchef ved kgl. resolusjon av 0. januar 90 efter A, ha fungert i embedet fra 5. november 99. Den annen ledige byråchefstilling i Fengselsstyret blev inntil videre besluttet holdt ubesatt. Cand. jur. Ole Bccroe blev 9. mai 90 ansatt som sekretær. I lonnsregulativet blev fra. juli 95 gjort den forandring at lærere, lærerinne og butikkdamer fikk et nytt alderstillegg. Ved Stortingets beslutning av 4. juni 99 blev det vedtatt nytt lønnsregulativ for de offentlige tjenestemenn. Av dette, som trådte i kraft. juli 99, hitsettes følgende som vedkommer fengselsvesenet: Lønn kr : Fengselsdirektør. Lønn kr med 4 alderstillegg av kr. 450 efter, 6, 9 og år, topplønn kr. 8 00: Prest ved Botsfengslet. Lønn kr med 4 alderstillegg av kr. 450 efter, 6, 9 og år, topplønn kr : Prest ved Akershus landsfengsel, Landsfengslet for Kvinner, prest og lærer ved Opstad tvangsarbeidshus, fengselsinspektør; sistnevnte får dog kun de tre første alderstillegg. Lønn kr med 4 alderstillegg av kr. 450 efter, 6, 9 og år, topplønn kr. 6 00: Førstelærer ved Botsfengslet. Lønn kr med alderstillegg av kr. 450 efter og 6 fir, topplønn kr. 5 50: Vaktmester I, forvalter, verksmester, utsalgsbestyrer i Oslo, gårdsbestyrer ved Opstad. Lønn kr. 600 med alderstillegg av kr. 450 efter, 6 og 9 år, topplønn. kr : Inspektrise, vaktmester II, maskinmester ved Opstad, kasserer, fengselslærer. Fengselslærer får et 4. alderstillegg efter år. Lønn kr. 400 med 4 alderstillegg av kr. 75 efter, 6, 9 og år, topplonn. kr. 4500: Vaktmester III, maskinmester ved fengsel, forvalterske, undervaktmester ved Oslo kretsfengsel, verksmesterinne, verksassistent, overpleier ved Kriminalasylet. Lønn kr. 50 med 4 alderstillegg av kr. 75 efter, 6, 9 og hr, topplønn kr. 4 50: Kassererske. Lønn kr. 50 med 4 alderstillegg av kr. 75 efter, 6, 9 og år, topplonn kr. 4 50: Overopsynskvinne, opsynsbetjent, fengselsbetjent, arbeidsformann ved Opstad. Nil Lønn kr. 950 med 4 alderstillegg av kr. 75 efter, 6, 9 og år, topplonn kr : Sekretær ved Opstad, kontorassistent I, lærerinne ved Landsfengslet for Kvinner. Lærerinne ved Landsfengslet for Kvinner fir et 5. alderstillegg efter 5 år.

8 Fengselsvesenet i almindelighet 95/699/0 Lønn kr. 850 med 4 alderstillegg av kr. 75 efter, 6, 9 og år, topplønn kr. 950: Opsynskvinne. Lønn kr. 700 med 4 alderstillegg av kr. 5 efter, 6, 9 og år, topplønn kr. 600: Pleier ved Kriminalasylet. Gift overpleier og gift pleier med minst års tjeneste får et tillegg av kr Lønn kr. 50 med alderstillegg av kr. 5 efter, 6 og 9 Ar, topplønn kr. 05: Vaktmester IV, kontorassistent II, butikkdame, nattvakt. Efter års tjeneste oppebærer butikkdame og nattvakt et ytterligere alderstillegg. Vernepliktige civilarbeideres anbringelse i fengsel. Ved lov av 0. juli 95 om forandring i lov om vernepliktige civilarbeidere av 4. mars 9 blev det bestemt at vernepliktig som rettsstridig unddrar sig for civilt arbeide der påhviler ham i henhold til lov, efter forlangende av den administrasjon som står i spissen for civilarbeiderinstitusjonen, kan settes til et av Kongen anordnet tvangsarbeid om fornødent i tvangsarbeidsanstalt eller annen av Kongen godkjent anstalt for et tidsrum som svarer til det. hvori arbeidet påhviler ham. Med hjemmel i kongelig resolusjon av 8. mai 96 blev derefter kretsfengslene og de storre hjelpefengsler godkjent som anstalter til innsettelse av civilarbeidere i henhold til nevnte lov. Anbringelse av unge lovovertredere optagelseshjem istedenfor i varetektsfengsel. I rundskrivelse til statsadvokatene av 9. oktober 98 anmodet Riksadvokaten påtalemyndighetens tjenestemenn om i størst mulig utstrekning å undlate å bringe varetektsfengsling i anvendelse likeoverfor unge lovovertredere. Riksadvokaten bemerket at såfremt den unge lovovertreder ikke kunde lates på fri fot inntil saken mot ham blev tilendebragt, burde varetektsfengsel såvidt mulig søkes erstattet med anvisning av forsorgs og verneforeningenes optagelseshjem eller lignende anstalt som opholdssted. Regler om opdragende behandling av unge lovovertredere er gitt ved lov av. juni 98. Ifølge denne lov kan retten bemyndige påtalemyndigheten til å anbringe personer som har fylt 8, men ikke år, i en arbeidsskole, når det efter domfeltes fortid, karakter og livsførsel er grunn til å anta at han trenger en opdragende påvirkning i sådan skole for å holde sig fra nye forbrytelser, og en sådan påvirkning vil være formålstjenlig. Skjer sådan anbringelse, bortfaller den idømte straff. Av budgettmessige hensyn har loven hittil ikke kunnet settes i kraft. Sikringsmidler mot farlige personer. Ved en forandring i straffeloven av. februar 99 er det innført nye bestemmelser om sikringsmidler mot farlige personer. Bestemmelsene er inntatt som 9 og 9 a i straffeloven, og trådte i kraft. mars 99. I henhold til kongelig resolusjon av 4. juni 99 har Justisdepartementet. september 99 gitt nærmere forskrifter om disse sikringsmidler. I et senere brev av 7. januar 90 til Riksadvokaten fastsatte Justisdepartementet særlige forskrifter om sikringsmidler mot sinnssyke. I kalenderaret 99 blev det anvendt sikringsmidler mot tilsammen 46 pergoner. Av disse blev 5 besluttet undergitt sikring i henhold til straffelovens 9, idet de hadde mangelfullt utviklede eller varig svekkede sjelsevner, og blev besluttet undergitt forvaring efter utstått straff i henhold til straffelovens 9 a. Ingen av de dømte var kvinner. Godkjennelse av redningshjem for kvinner. Ved skrivelse av 8. oktober 99 til Riksadvokaten godkjente Justisdepartementet efter bemyndigelse av Kongen Kvinnehjemmet på Grini i Bærum og Solli lærehjem, Nestun pr. Bergen, til anbringelse av kvinner istedenfor i tvangsarbeidshus efter løsgjengerlovens 5. De to hjem er senere (i 9) godkjent til sådan anbringelse også i henhold til løsgjengerlovens 8.

9 Landsfengslene 95/699)0 Landsfengslene 95/699/0. ). Fengslene og deres distrikter. Følgende landsfengsler var i bruk: a) Botsfengslet, Oslo (for ca. 0 menn). I dette fengsel blev satt inn menn fra hele riket som var ilagt straff av fengsel i 6 måneder eller derover, og som. ved innsettelsen var under 4 år,. ved innsettelsen hadde fylt 4 år, var ilagt straff av tidsbegrenset fengsel i ikke over 6 år og ikke tidligere hadde avsont straff i Botfengslet,. ved innsettelsen hadde fylt 4, men ikke 0 år, var ilagt straff av tidsbegrenset fengsel i ikke over 6 år og tidligere hadde avsont straff i Botsfengslet én gang, forsåvidt Fengselsstyret, hvem saken i hvert tilfelle skulde forelegges, bestemte at de skulde avsone straffen der. Menn hvis far eller mor var lapp, blev dog ikke satt inn i Botsfengslet. Heller ikke kvæner eller finnlendere som var minst 4 år og ikke kunde tale norsk. b) Akershus landsfengsel, Oslo (for ea. 50 menn). I dette fengsel blev optatt menn som var ilagt straff av fengsel i 6 måneder eller derover, og som ikke efter foranstående regler skulde settes inn i Botsfengslet. c) Landsfengslet for Kvinner, Oslo (for ca. 5 kvinner). I dette fengsel blev optatt kvinner fra hele riket, som var ilagt straff av fengsel i 6 måneder eller derover. d) Mceresmyren i Sparbu har vært brukt som sommerkoloni for landsfengselsfanger, idet en avdeling fanger fra Botsfengslet var anbragt i arbeide her. Herom henvises til avsnittet s. 7 (Mæresmyren). Som folge av det stigende fangetall i landsfengslene blev det i 967 nødvendig i større utstrekning enn før å benytte krets og hjelpefengsler til straffavsoning. Ved nye innsettelsesregler, utferdiget 4. mars 97, blev det bestemt at straffen uten hensyn til lengden av den idømte straffetid ordinært skal sones i vedkommende krets eller hjelpefengsel, hvis domfelte skal ha så stort fradrag for varetekt at straffetiden i landsfengslet vilde bli 4 måneder eller mindre, om han er domfelt i Oslo, Akershus eller Østfold fylke, og ellers 5 måneder eller mindre. Likeså blev det bestemt at subsidiær frihetsstraff ikke skal sones i landsfengsel, med mindre avsoningen skal skje i forbindelse med annen frihetsstraff, som efter de almindelige regler skal sones i landsfengsel. Med hensyn til fordelingen mellem Botsfengslet og Akershus landsfengsel blev det samtidig bestemt at følgende skulde settes inn i Botsfengslet:. Menn som ved innsettelsen var under 4 år.. Menn som var ilagt straff av tidsbegrenset fengsel i ikke over 6 år og ikke tidligere hadde avsont straff i Botsfengslet.. Menn som ved innsettelsen hadde fylt 4, men ikke 0 år, var ilagt straff av tidsbegrenset fengsel i ikke over 6 år, ikke tidligere hadde vært innsatt i felleslandsfengsel eller i tvangsarbeidshus og tidligere hadde avsont straff i Botsfengslet én gang såfremt Fengselsstyret bestemte at de skulde sone straffen i dette fengsel. De ovennevnte særregler for lapper, kvæner eller finnlendere blev sløifet. Fra. oktober 99 blev punkt videre forandret, så det kom til å gjelde «menn som ved innsettelsen hadde fylt 4 år og som ikke tidligere hadde aysont straff i Botsfengslet, dog undtatt de som hadde vært innsatt i tvangsarbeidshus». Efter denne forandring blev således alle menn som for første gang skulde sone fengsel i 6 måneder eller mere, innsatt i Botsfengslet, såfremt de ikke før hadde vært i tvangsarbeidshus eller hadde så stort fradrag for varetekt som foran nevnt. Av hensyn til plassforholdene blev det i februar 90 bestemt at Trondheim kretsfengsel skulde opta også en del fanger som efter de vanlige regler skulde sone straffen i landsfengsel, fortrinsvis fra Møre og Trøndelag, samt fra Nordland, Troms og Finnmark fylker. Bestemmelse herom blev i hvert enkelt tilfelle truffet av Fengselsstyret. ) For Landsfengslet for Kvinner henvises til aysnittet om tvangsarbeidshusene.

10 4 Landsfengslene 95/699/0. Funksjonærene. Botsfengslet. Vaktmester J. Sandvold fratrådte. juli 95 for å overta stillingen som vaktmester ved Sarpsborg hjelpefengsel. I hans sted blev ansatt opsynsbetjent Christian Alf Arnesen fra 8. september 95. Forvalter 0. A. Egeland fratrådte 0. januar 96. Som ny forvalter blev fra. april 96 ansatt kontorbetjent Sigurd Pedersen. Organist og sanglærer Bjarne Bulien blev fra. oktober 96 ansatt som kontorbetjent. Annenlærer R. Swan avgikk ved døden 9. januar 97, og kontorbetjent Bulien blev fra. februar 97 ansatt i stillingen efter ham. Maskinmester C. Andersen fratrådte 0. juni 97 i henhold til al dersgrenseloven, og blev efterfulgt av Paul Danielsen fra. januar 98. Fengslets prest, dr. theol. Eivind Berggrav, fratrådte 6. januar 99 efter å være utnevnt til biskop i Hålogaland bispedomme. Som ny prest blev konstituert sogneprest til Våler i Østfold Trygve Skallerud. Han tiltrådte 0. juni 99. Inspektør Martin Fosser blev i 99 tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje. Førstelærer Kaspar Flekstad fratrådte 7. mai 90 efter å være utnevnt til sogneprest i Stod prestegjeld. Vaktmester Johan Schau fratrådte. mai 90 efter nådd aldersgrense. Ved fratredelsen blev han tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje. Akershus landsfengsel. Som ny inspektor blev ansatt infanterikaptein Ole Saastad fra 5. august 95. Vaktmester P. Kolstad fratrådte. november 95, og i hans sted blev 0. november 95 ansatt opsynsbetjent Christian Johansen Hagen. Som ny prest blev den 0. november 95 konstituert res. kap. Rolv Selvig. Han tiltrådte. mars 96. Opsynsbetjent Karl Anton Johansen døde ved et ulykkestilfelle i fengslet 4. desember 96. Opsynsbetjent Edvard Gulbrandsen blev 0. september 97 overfalt og drept av en fange. Direktør Smedal hadde tjenestefrihet fra 8. september 96 til 5. mars 99, da han blev lost fra sin konstitusjon i embedet. I nevnte tid tjenstgjorde inspektør Saastad som direktør og vaktmester Høivang og opsynsbetjent M. Nilsen henholdsvis som inspektor og vaktmester. Som ny direktør blev 6. august 99 konstituert byråchef Haakon Skattum. Han tiltrådte 5. november s. A. Bestyrer av Fengslenes Utsalg, Edv. Rud, fratrådte. juli 96 efter å være tildelt H. M. Kongens fortjenstmedalje. Verksmester ved Oslo kretsfengsel Harald Kornelius Gronbech Aarstrand blev fra samme dag konstituert i stillingen og fast ansatt i den fra. juli 98. Som medl emmer av tilsynsrådet ved Botsfengslet tjenstgjorde byrettsassessor A. Th. Næss, formann, statsadvokat J. C. A. Groner, næstformann, arkitekt Arthur Nordlie og i årene 96 og 97 direktør Johan G. Lund, i 98, 99 og 90 bestyrer av Oslo Arbeidskontor Halfdan Lund. Som medlemmer av tilsynsrådet ved Akershus landsfengsel tjenstgjorde i 96 og 97 byrettsassessor U. F. L. Lyng, formann, statsadvokat W. FayeHansen, nmstformann, ingeniør P. N. Klem og møbelarkitekt Gustav Huseby. I 98 blev statsadvokat FayeHansen beskikket som formann efter assessor Lyng, som hadde bedt sig fritatt. Som naestformann blev opnevnt overrettsassorer E. Borch, og istedenfor ingeniør Klem, som hadde bedt sig fritatt, blev opnevnt tapetserer L. H. Hagen. De samme tjenstgjorde i 99 og 90.. Fangetallet m. v. Tallene i tabell knytter sig til antallet av tilfelle ihvori fanger har sittet i fengsel i årets løp. Det daglige middeltall av fanger i landsfengslene var i Legges hertil det daglige middeltall av straffanger i kretsfengslene og de storre hjelpefengsler i samme tidsrum, 85, og i småfengslene, 7, fremkommer et middeltall pr. dag av 856 fanger, som har utholdt frihetsstraff. I året 9697 var de tilsvarende tall henholdsvis 49, 45 og 0, tilsammen 97. I , 40, 9, tilsammen 909. I , 4 og 4, tilsammen 94, og i , 446 og, tilsammen 966 fanger som har utholdt frihetsstraff. Dette er i ,7 pr innbyggere av den hjemmehørende folkemengde over 4 år. desember Fangenes behandling og forhold i almindelighet. Enrumsfengsel har i Akershus landsfengsel vært anvendt i 9596 i tilsammen 4 96 dager, i 9697 i 0 79, i 9798 i 0 44, i 9899 i og i 9990 i 7 48 dager, derav av sikkerhetshensyn: i dager, i dager, i dager, i dager og i 9990 dager. I Botsfengslet og i Landsfengslet for Svinner er alle fanger behandlet efter bestemmelsene om enrumsfengsel, dog med forskjellige undtagelser. Flere fanger

11 Landsfengslene 95/699/0 5 i Botsfengslet har således arbeidet i fellesskap i sagverkstedet, i kjøkkenet og under utearbeide. I Landsfengslet for Kvinner har enkelte fanger en gang imellem fått være sammen lørdag og søndag eftermiddag. I 97 blev det åpnet adgang til å la skikkede personer besøke fanger, efter nærmere bestemmelse av direktørene, med sikte på å yde dem moralsk og personlig støtte efter løslatelsen. Det er en forutsetning at de besøkende ikke taler med fangene om politikk og religion. Ved Botsfengslet har fangenes forhold i det hele wart meget godt. Rømning eller rømningsforsøk har ikke forekommet. Lenker eller andre tvangsmidler har ikke vært anvendt. Friluftsgymnastikken har fortsatt med godt resultat, som tidligere. Sommeren 97 blev der tatt i bruk sommerdresser (av brunt molskinn) for fanger i gartneriet, kjøkkenet og sagverkstedet m. fl. Senere har man gått over til å la samtlige fanger få slike sommerklær. I Akershus landsfengsel inntraff det 4. juni 96 et alvorlig mytteri, idet fangene på flere verksteder (angivelig på grunn av misnoie med middagsmaten) nektet å arbeide. Arbeidsdriften blev innstillet på de fleste verksteder og fangene isolert i celler og sovelokaler i en uke. 5 av de vanskeligste fanger blev overfort til Botsfengslet. Også i september 97 gjorde en rekke fanger sig skyldig i arbeidsstreik, så arbeidsdriften en tid måtte innstilles. I september 96 blev en fangeavdeling fra landsfengslet sendt til Sem i Vestfold for å sette i stand de gamle fengselsbygninger der og opføre en ny bygning for tvangsarbeidere. Antallet av disse fanger har variert mellem 7 og 7 efter behovet. Deres forhold har på et par undtagelser nær vært det beste. Som foran nevnt blev en opsynsbetjent overfalt og drept av en fange den 0. september 97. Fangen begikk kort efter selvmord. I Landsfengslet for Kvinner har fangenes forhold vært godt. I 9798 blev der forsøksvis satt i gang gymnastikk for enkelte cellefanger. Fangenes fordeling i klasser sees av tabell. De disiplinære refselser som landsfengslenes fanger har vært ilagt, vil sees av tabell. Lenker blev i Akershus landsfengsel anvendt i dager i 9798 og tvangstroie i dag i 9798 og i dager i I 9596 blev 9 fanger som var løslatt på prove fra Botsfengslet, fritatt for tilsyn, i 9697, i , i og i Av kvinnefanger som blev løslatt på prøve, blev i fritatt for tilsyn, i 9798, i og i De andre fanger som blev løslatt på prøve, blev alle stillet under opsikt av verneforeninger eller av private, ingen under opsikt av politiet. Totalavhold blev i Botsfengslet krevet som vilkår for prøveløslatelsen av 6 fanger i 9596, 0 i 9697, 4 i 9798, 0 i 9899 og 45 i Arbeidsvirksomheten. Herom henvises til tabell 4. Verdien av landsfengslenes fabrikatbeholdninger 0. juni 90 sammenlignet med de tilsvarende verdier 0. juni 95 viser en nedgang på kr ved Botsfengslet og kr ved Akershus landsfengsel, tilsammen kr Fra. juli 96 blev det bestemt at fangenes arbeide for fengslet selv skal verdsettes til kroner pr. dag, mot tidligere kroner. For å fremme fengslenes arbeide for offentlige institusjoner henstillet Justisdepartementet. februar 97 til de øvrige departementer at det måtte bli pålagt de forskjellige statsadministrasjoner å la snekker, smed, blikkenslager, skomaker, salmaker, maler og bokbinderarbeide samt mindre trykningsarbeider med videre utføre ved fengslene. I 9697 blev der innrettet et mere tidsmessig trykkeri i Botsfengslet. I Akershus landsfengsel blev i samme termin innredet nytt blikkenslagerverksted. Angående Landsfengslet for Kvinner henvises til aysnittet om tvangsarbeidshusene. 6. Sjelepleien og undervisningen. Ved landsfengslene for menn har gudstjeneste wart holdt regelmessig hver son og helligdag, som regel av fengslets prest eller lærer, enkelte ganger av andre prester og en sjelden gang av legmenn. Ved begge fengsler har fangene ved flere leiligheter, dels under eller efter gudstjenesten

12 6 Landsfengslene 95/699/0 dels søndag aften, fått høre musikk og sang. Belærende og oplysende foredrag, til dels med lysbilleder, har også vomit holdt. Botsfengslet. I de 5 år beretningen gjelder, er avholdt tilsammen særskilte nattverdgudstjenester for ialt 8 deltagere. Av prestens beretning hitsettes: I julen 95 falt det helligdager på rad, idet. juledag var en søndag. Medregnet julaften blev det % hviledag. Det vilde efter mitt skjønn bli en sjelelig pine for fangene å gå arbeidsløse i så lang tid. Jeg androg derfor hos direktøren om at de måtte få tillatelse til å arbeide. juledag, som om det var en hverdag. Denne tillatelse blev gitt, og det var bare omkring 0 pct. som ikke benyttet sig av den og var takknemlige attpå. Om eftermiddagen holdt jeg lysbilledforedrag i kirken med en innlagt for dagen komponert sang... En liten høitid for sig var en barnedåp. Dåpen foregikk under vanlig hoimesse, idet et sølvfat var satt op på prekestolen. Fangene tok hjertelig del i handlingen. Onsdagsforedragene blev som vanlig holdt av presten og førstelæreren. Av andre foredragsholdere nevnes fengslets læge, som har holdt en serie foredrag om alkoholen. Den. juli 95 hadde fengslet besøk av Roald Amundsen, som holdt foredrag i kirken om sin polferd. Et forsok som våren 95 blev gjort med h la fanger skrive blindeskrift (på maskin), er fortsatt med hell. Arbeidet var frivillig og blev utfort i fritiden. I mars 97 blev den nye Landstads reviderte salmebok tatt i bruk. Ved velvillig imøtekommenhet fra Det norske Bibelselskap blev anskaffet nytestamenter med ny rettskrivning til alle celler. Av prestens beretning for 9697 hitsettes: Fritidsbeskjeftigelse er et problem som er vanskelig å løse. Det finnes alltid nogen som enten ikke er særlig leselystne eller som ikke kan lese hele fritiden. Vi har med en av dem forsøkt med garnbinding, hvad der gikk meget bra, men denne beskjeftigelse blir rent individuelt betinget. Et par har hatt løvsagarbeide, hvad der gikk meget bra i førsten, men så blev de lei av det. Bedre er blindeskriften og for kontorvante folk det arbeide i faget som kan falle. Det er også gjort et forsøk med kunstvev. Av underholdning for fangene kan nevnes en liten kanarifugl, som blev forært privat og var tenkt som en opmuntring for en naturvenn, som en tid var nokså nedtrykt. Den har siden vært i pleie hos en rekke dertil utvalgte fanger og vært til stor glede. Blomster blev flere ganger i året sendt fangene, dels av en gammel prestefrue, dels fra fengslets eget gartneri. En fange hvis foreldre tilhørte «pinsemenigheten», blev i 9899 forberedt til dåp og døpt i en av byens kirker. Presten ved Akershus landsfengsel anfører i sine beretninger at fangenes opførsel og opmerksomhet under gudstjenestene stort sett har vært god. Et sangkor av fanger har regelmessig ledet salmesangen. Ph grunn av beleggets art er nogen dypere religiøs påvirkning vanskelig å spore. Bibeltimene, som i flere år hadde jevn tilslutning, blev av forskjellige grunner sloifet i 9798, og er senere ikke gjenoptatt. Undervisning er gitt i samme utstrekning som tidligere. Bestemmelsene om innkomstprøve for fangene (reglementets kapitel 5, 6) blev i 96 forandret, så proven herefter bare omfatter norsk (skriftlig og muntlig) og regning. Samtidig blev det bestemt at undervisningen også for enrumsfanger kan foregå ved fri eksaminasjon av elevene. Disse nevnes ikke ved navn. Elever som av en rimelig grunn ikke masker å uttale sig heft i skolelokalet, fritas for å gjøre dette. Denne ordning hadde i nogen tid vært anvendt forsøksvis i Botsfengslet og med gode erfaringer. Enkelte fanger har fått delta i korrespondanseskole. Fra 9798 er der i Botsfengslet innrettet endel såkalte «studiehyller», d. v. s. små samlinger av bøker belysende et særskilt fag, f. eks. landbruk eller Norgeshistorie. Samlingen stilles til disposisjon for interesserte fanger utenom det vanlige utlån fra biblioteket. Fengslet skaffer også ofte spesielle fagbøker fra Deichmanske Bibliotek. Fra 9697 er i Botsfengslet truffet den ordning, at fanger som skal løslates, får adgang til i utgangscellen å lese en dagsavis som kommer ut ganger om uken. Den 0. juni 90 utgjorde Botsfengslets bibliotek 5 00 bind, Akershus landsfengsels 96 bind.

13 Landsfengslene 95/699/ Kosten. Den daglige kostutgift pr. fange var i 9596 ved Botsfengslet kr. 0.98, ved Akershus landsfengsel kr..0, i 9697 henholdsvis kr og kr..0, i 9798 henholdsvis kr. 0.7 og kr. 0.97, i 9899 henholdsvis kr og kr. 0.8 og i 9990 henholdsvis kr og kr Verdien av kjøkkenfangenes arbeide og utgiftene til tobakk er da medregnet. 8. Sundhetstilstanden. Herom henvises til tabell 6. I sin beretning for 978 nevner Botsfengslets læge en del karakteristiske forskjelligheter som han har funnet ved undersøkelser av sedelighetsforbrytere og vinningsforbrytere: Av sedelighetsforbryterne er de fleste født på landet, av vinningsforbryterne de fleste født i byene; sedelighetsforbryterne viser stor overvekt for uekte fødte, sammenlignet med hvad forholdet kan antas å være i den hele befolkning, mens vinningsforbryterne ikke viser nogen påtagelig overvekt; sedelighetsforbryterne viser et langt større antall abnorme. Blandt sedelighetsforbryterne er det langt iler som får sin første dom i eldre alder (over 0 år) enn blandt vinningsforbryterne; veneriske sykdommer synes å være sjeldnere blandt sedelighetsforbryterne, sannsynligvis fordi forholdsvis fler av dem bor på landet. 9. Bygningene og eiendommene. Botsfengslet. I 98 blev tatt i bruk en nyopført 4manns bolig for funksjonærer i Jordalsgaten 0. Den kostet kr Arbeidet med å forstørre cellevinduene har vært fortsatt. For øvrig er der foretatt en del mindre ominnrednings og utbedringsarbeider. Ved Akershus landsfengsel blev der i 9596 foretatt en ominnredning av verkstedene, idet to verksteder i. etasje blev slått sammen til ett, likeså to verksteder i. etasje. I 9697 blev bygget særskilt luftegård for isolerte ranger. I 9899 blev fengslets gamle hovedport erstattet med en ny jernport. For øvrig blev der utført forskjellige utbedrings og oppusningsarbeider. 0. Inntekter og utgifter. Herom henvises til tabell 6 og for Landsfengslet for Kvinners vedkommende til tabell.. Oplysninger om innkomne og loslatte fanger. Herom henvises til tabellene 74. Tabellene 7 gjelder bare fanger som i kalenderåret er kommet inn efter ny dom, som efter de almindelige regler skal sones i landsfengsel, og tabell 4 de i vedkommende kalenderår innkomne fanger som har vært løslatt på prove. Med hensyn til tabell 7, fangenes forbrytelser, er å merke at hver fange bare er ført op under en enkelt gruppe forbrytelser. Når en fange samtidig er dømt for to eller flere forbrytelser som tilhører forskjellige av de opstilte grupper, er han i tabellen ført op med den forbrytelse som efter vedkommende straffebud kan medføre den største straff, eller, hvor forholdet i så henseende er det samme, den forbrytelse som fremstiller sig som hovedforbrytelsen eller som best karakteriserer fangen. I tabell 8 er straffetiden avkortet med tilstått fradrag for varetektsfengsel og transport. Kretsfengslene og de større hjelpefengsler. juli 95 til 0. juni 90.. Fengslene almindelighet. Fortegnelse over kretsfengslene og de større hjelpefengsler med opgave over antall fangerum er inntatt i tabell 5. Justisdepartementet har samtykket i at Akershus fylke på samme vilkår som hittil bruker Skedsmo fengsel som pleiehjem for sinnssyke i 5 hr fra 8. september 99 å regne. I skrivelse av. mai 90 bestemte Justisdepartementet at der i Oslo kretsfengsel inntil videre skulde oprettes en avdeling for tvangsarbeidere. Forutsetningen var at det i denne avdeling bare skulde innsettes personer som allerede før satt i varetekt i påvente av plass i Opstad eller Sem tvangsarbeidshus, eller som det forovrig var nødvendig å ta i forvaring inntil plass kunde skaffes der. Da løsgjengerlovens 8 ved lov nr. 4 av 6. juni 90 blev forandret således at det blev adgang til å holde en domfelt som er besluttet anbragt i tvangsarbeidshus eller kuranstalt, i fengslig forvaring inntil anbringelse kan skje, blev avde

14 8 Kretsfengslene og de større hjelpefengsler 95/699/0 lingen i Oslo kretsfengsel atter nedlagt i henhold til Fengselsstyrets skrivelse av 7. juni 90. Som nevnt under landsfengslene har Trondheim kretsfengsel fra februar 90 optatt også en del fanger som efter de vanlige regler skulde sone straffen i lands. fengsel. I dette øiemed blev en del felleslokaler i det nedlagte Trondhjems landsfengsel påny tatt i bruk. Det har vært plassmangel i en rekke fengsler, således i Oslo, Drammen, Skien, Ålesund, Trondheim, Tromso og Vadsø kretsfengsler og i Sarpsborg, Eidsberg, Nes, Kongsberg, Horten, Sandefjord, Molde, Kristiansund og Namsos hjelpefengsler.. Funksjonærene. Opgave over fengslenes bestyrere og regnskapsførere er inntatt i tabell 5. Oslo kretsfengsel. Direktør Segelke Thrap fratrådte som direktør 9. mai 96 efter ansøkning i henhold til aldersgrenseloven. Fra samme dag blev ved kgl. resolusjon av 9. april 96 assessor i Trondheim overrett Bernhard Leivestad konstituert i embedet. Fengslets lærer og fengselsprestens medhjelper Andreas Birkeland blev utnevnt til sjømannsprest i Baltimore og fratrådte 5. januar 97. Som ny lærer blev ansatt lærer Hans Øvrebø, som fra 4. januar 99 tillike blev antatt som prestens medhjelper. Fengslets verksmester, H. Aarstrand, blev fra. juli 96 konstituert som bestyrer av Fengslenes Utsalg. Som ny verksmester blev fra samme dag konstituert verksassistent Alfred Sigurd Syversen. Fra. juli 98 blev Ole Christian Johansen ansatt i stillingen efter Syversen, som var blitt ansatt som vaktmester ved Oslo kretsfengsels anneks, se nedenfor. Fengslets bokholderske og kasserske frøken Anne Huus fratrådte sin stilling 0. juni 97 og blev efterfulgt av frøken Janna Jorgensen. Vaktmester ved hovedfengslet Severin Wefling fratrådte efter opnådd aldersgrense. november 96. Fra samme dag blev som ny vaktmester ansatt betjent ved Oslo kretsfengsel Kristian Dahl. Vaktmester ved annekset Karl Eidem fratrådte i henhold til aldersgrenseloven. juni 98. I hans sted blev fra samme dag ansatt kst. verksmester Alfred Sigurd Syversen. Ved de øvrige kretsfengsler og storre hjelpefengsler blev følgende nye vaktmestre ansatt: Drammen kretsfengsel. Martinius Haugan fra. august 95 (efter J. Gruben). Kristiansand kretsfengsel. Olav Einstabland fra 5. juli 97 (efter K. Svorkdal). Bergen kretsfengsel. Fritz Wesehe fra 7. oktober 99 (efter A. Hjemsæter). Trondheim kretsfengsel. Karl Svorkdal blev ansatt som vaktmester ved avdeling B fra 5. juli 97 (efter A. Gjønness). Fra. januar 99 overtok Svorkdal også vaktmesterstillingen ved avdeling A (efter H. N. Petersen). Halden hjelpefengsel. Arne Misfjord fra. juli 97 (efter A. Klavestad). Gjøvik hjelpefengsel. Johan Hønstvedt fra. august 95 (efter J. Thorersen). Sarpsborg hjelpefengsel. Johan Sandvold fra. august 95 (efter J. Honstvedt). Hønefoss hjelpefengsel. Martin Bernhard Dahl fra. mai 96 (efter J. Fosaas). Holmestrand hjelpefengsel. Oluf Knoll fra. september 98 (efter H. Dæhlen). Horten hjelpefengsel. Arne Arnesen fra.. juli 98 (efter H. Hennie). Larvik hjelpefengsel. Einar Hultman fra. september 95 (efter 0. Solberg). Molde hjelpefengsel. Hans Deehlen fra. juli 98 (efter E. Berg). Kristiansund hjelpefengsel. Kristian Harstad fra. oktober 99 (efter J. A. Lystad). Namsos hjelpefengsel. Aasmund Orbech Nilssen fra. august 95 (efter Engesvik). Hartvig Holten fra 6. oktober 97 (efter Nilssen). Steinkjer hjelpefengsel. Johannes Nilsen fra. september 95 (efter M. Hau. gan). Hammerfest hjelpefengsel. Alfred Bliksvær fra. januar 98 (efter Pleym). H. M. Kongens fortjenstmedalje blev i 956 tildelt vaktmester ved Honefoss hjelpefengsel Johan Fosaas, i 967 vaktmester ved Trondheim kretsfengsel Arnt Gjønness og opsynsbetjent ved samme fengsel Ole Soknes, i 978 vaktmester ved Horten hjelpefengsel Harro Hennie og fengselsbetjent ved Ber

15 Kretsfengslene og de storre hjelpefengsler gen kretsfengsel Nils Søvik, i 989 betjent ved Oslo kretsfengsel Oskar Ormestad og i 990 vaktmester ved Kristiansund hjelpefengsel Johan Andreas Lystad. Som medlemmer av tilsynsrådene ved kretsfengslene har for årene 9690 vært opnevnt de samme som for 95 (jfr. Arboken 95, s. 8 og tidligere henvisninger) med følgende forandringer: Skien kretsfengsel: Fru Sally Knutson istedenfor fru Ida Blom (fra 96). Kæmner Ole Holla istedenfor overlærer J. Blegelid (fra 90). Ålesund kretsfengsel: Fylkesmannen i Møre, formann, byfogden i Ålesund, næstformann, bankdirektør L. Nørve og fru Sanna Landmark Flem (fra 96). I 90 blev kjøbmann Theodor Berg opnevnt som medlem istedenfor L. Nørve. Hamar kretsfengsel: Kjøbmann 0. Sterud istedenfor vognfabrikant A. Lund (fra 97). Drammen kretsfengsel: Fru Fredrikke Wilhelmine Resch istedenfor fru Aagot Alfstad (fra 97). Grosserer Chr. Syvertsen istedenfor grosserer J. W. Rudolph (fra 98). Bergen kretsfengsel: Fru Margarethe Andresen istedenfor frøken Johanne Giertsen (fra 98). Bodø kretsfengsel: Bergmester W. C. J. Rasmussen istedenfor ingeniør H. Strauman (fra 99).. Fangetallet m. v. Med hensyn til tabellene 6, 7, 9 og 0 bemerkes at de angir antallet av de tilfelle som er å henføre under de forskjellige grupper, men ikke antallet av forskjellige personer. En og samme person som er gått over fra varetektsfengsel til straffavsoning, eller som har utstått forskjellige slags fengsel eller har sittet i fengsel flere ganger i driftsåret, er således regnet med to eller flere ganger. Følgende opgave viser antallet av fanger og fangedager i kretsfengslene og de storre hjelpefengsler i de 5 siste hr: Antall fanger Antall dager M. K. Tils. M. K. Tils.. juli juni juli 960. juni juli 970. juni juli 980. juni juli 990. juni juli 900. juni juli 90. juni juli 9 0. juni I. juli 90. juni juli 940. juni juli juni juli juni juli juni juli juni juli juni Det daglige middeltall av straffanger i kretsfengslene og de større hjelpefengsler var i 956 i alt 85 (60 menn og 5 kvinner), herav fanger som utstod frihetsstraff fordi de ikke hadde betalt looter 8 (05 menn, kvinner). I 967 var antallet 45 (407 menn, 8 kvinner), herav bøteavsonere 44 (0 menn, 4 kvinner). I 978 var antallet 40 (40 menn, 8 kvinner), herav bøteavsonere 7 (00 menn, 7 kvinner). I 989 var antallet 4 (40 menn, 9 kvinner), herav bøteavsonere (98 menn, 4 kvinner). I 990 var antallet 446 (48 menn, 8 kvinner), herav loøteavsonere 7 (0 menn, 4 kvinner). Av straff anger som utholdt fengsel på vann og brod al ene eller i forbindelse med annen frihetsstraff utgjorde det daglige middeltall: 956: 8 (74 menn, 7 kvinner), derav bøteavsonere 7 ( menn, 6 kvinner). 967: 85 (77 menn, 8 kvinner), derav boteavsonere 6 (0 menn, 6 kvinner).

16 0 Kretsfengslene og de storre hjelpefengsler 95/ : 67 (60 menn, 7 kvinner), derav boteavsonere 08 (0 menn, 5 kvinner). 989: 5 (45 menn, 8 kvinner), derav bøteavsonere 05 (98 menn, 6 kvinner). 990: 57 (5 menn, 6 kvinner), derav bøteavsonere 09 (05 menn, 4 kvinner). Straffetidens gjennemsnittlige lengde utgjorde for samtlige straffanger i kretsfengslene og de storre hjelpefengsler: I 956:, dager (for menn, og for kvinner 5,5). For bateavsonere var den gjennemsnittlige straffetid 8,0 dager (for menn 7,8 og for kvinner 0,6), for andre straffanger 5,0 dager (for menn 4,6 og for kvinner 0,9). I 967:,5 dager (for menn, dager og for kvinner 5,9 dager). For boteavsonere var den gjennemsnittlige straffetid 7,9 dager (for menn 7,8 og for kvinner 0,4), for andre straffanger 7,6 dager (7, dager for menn og,9 for kvinner). I 978:,7 dager (for menn,6 dager og for kvinner 5,0). For bøteavsonere var den gjennemsnittlige straffetid 7, dager (for menn 7, og for kvinner,6), for andre straffanger 0,4 dager (0,5 for menn og 8, for kvinner). I 989:, dager (for menn,9 dager og for kvinner 4,7 dager). For bøteavsonere var den gjennemsnitlige straffetid 7,5 dager (for menn 7,4 dager og for kvinner 9,4 dager), for andre straffanger 9, dager (9,4 for menn og 9, for kvinner). I 990:,8 dager (for menn,7 dager og for kvinner,8 dager). For bøteavsonere var den gjennemsnittlige straffetid 7, dager (for menn 7, dager og for kvinner 9, dager), for andre straffanger 9, dager (for menn 9, og for kvinner 9,0). Det daglige middeltall av fanger som ikke utstod straff, og det gjennemsnittlige ophold i fengsel for disse fanger var: 956: fanger (84 menn, 9 kvinner) og 6, dager. 967: 87 fanger (66 menn, kvinner) og 4,9 dager. 978: fanger (06 menn, 6 kvinner) og 6.7 dager. 989: 409 fanger (8 menn, 8 kvinner) og 9,0 dager. 990: 90 fanger (6 menn, 9 kvinner) og 8,6 dager. Følgende opgave viser fangetallets bevegelse i alle kretsfengsler og større hjelpefengsler under ett: Straffanger Andre fanger Tilsammen M. K. M. K. M. K. Antall. juli 95 Kommet inn i 95 6 Samlet antall i 956 Gått ut i 956 Antall. juli 96 Kommet inn i 967 Samlet antall i 967 Gått ut i 96 7 Antall. juli 97 Kommet inn i 978 Samlet antall i 978 Gått ut i 978. Antall. juli 98 Kommet inn i 989 Samlet antall i 989 Gått ut i 989 Antall. juli 99 Kommet inn i 990 Samlet antall i 990 Gått ut i 990. Antall. juli

17 Kretsfengslene og de større hjelpefengsler 95/699/0 Tabell 9 viser at antallet av fanger under år i 956 utgjorde 8,4 pct. av det hele belegg (menn 8,0 pct. og kvinner 4, pct.), i 967 8,0 pct. (menn 7,8 pct. og kvinner,6 pct.), i 978 6,8 pct. (menn 6,8 pct. og kvinner 7,0 pct.), i 989 5,8 pct. (menn 5,9 pct. og kvinner 4,7 pct.), i 990 5,6 pct. (menn 5,5 pct. og kvinner 7,0 pct.). Av tabell 0 fremgår at straffetiden for de løslatte fanger i 956 i 869 tilfelle (5,6 pct.) var dager og i 5 4 tilfelle (45, pct.) 5 dager, i 967 i 0 tilfelle (5,8 pct.) var dager og i 6 56 tilfelle (46, pct.) 5 dager, i 978 i 6 tilfelle (7,0 pct.) var dager og i 6 68 tilfelle (47,4 pct.) 5 dager, 989 i 55 tilfelle (7,0 pct.) var dager og i 5 99 (46,8 pct.) 5 dager, i 990 i 707 tilfelle (0, pct.) var dager og i tilfelle (47,8 pct.) 5 dager. 4. Fangenes behandling og forhold i almindelighet. Følgende antall fanger er ilagt refselser for disiplinærforseelser: i 956 (ingen i Oslo kretsfengsel), 9 i 967 (derav i Oslo kretsfengsel), i 978 (derav i Oslo kretsfengsel), i 989 (derav i Oslo kretsfengsel) og 0 i 990 (derav i Oslo kretsfengsel). Av rømninger forekom 9 i 956, 6 i 967, i 978, 6 i 989 og 6 i 990. Det blev gjort 6 rømningsforsøk i 956, 8 i 967, 6 i 978, 8 i 989 og 6 i 990. Ved Oslo kretsfengsel blev jern eller annet tvangsmiddel ikke anvendt i 956 og bare i ett tilfelle (ved annekset) i 967. I 978 blev tvangstrøie anvendt gang ved annekset, og ved hvert av fengslene blev fanger anbragt i sikkerhetscelle. I 989 blev jern eller annet tvangsmiddel ikke anvendt, i 990 sikkerhetscelle i nogen få tilfelle, jern 7 ganger. 5. Arbeidsvirksomheten. Summen av arbeidsdager i kretsfengslene og de større hjelpefengsler tilsammen var i , i , i 97F 6 69, i og i I Oslo kretsfengsel alene var summen av arbeidsdager i , i , i , i og i Sjelepleien og undervisningen. Oslo kretsfengsel. Gudstjeneste har vært holdt ved fengslets prest eller hans medhjelper hver søn og helligdag. I ferien og i de store høitider har som før kjente legmenn forrettet ved gudstjenesten. Presten uttaler i beretningen for 956 at han har lagt vekt på å gi salmesangen en bredere plass. Fangenes opførsel under gudstjenesten har vært meget god. Av kretsfengslene utenfor Oslo har Bergen og Trondheim egne prester, idet presten dog også gjor tjeneste ved visse hospitaler og stiftelser i disse byer. Ved de andre krets og hjelpefengsler gjør vedkommende menighetsprest tjeneste som fengselsprest uten særskilt godtgjørelse. I Bergen og Trondheim kretsfengsler er der regelmessig holdt gudstjeneste, i Trondheim dog ikke hver søndag. Ved de fleste andre krets og hjelpefengsler er andakt leilighetsvis holdt i forbindelse med prestens besøk. Sangkor og kristelige foreninger har av og til sunget og holdt andakter for fangene. For øvrig har sjelepleien ved de forskjellige fengsler bestått i prestens besøk og samtale med fangene. Undervisning ved lærer har vært meddelt i Oslo kretsfengsel. 7. Kosten. Kostregulativet har vært som tidligere. På grunn av de særlige forhold i Trondheim kretsfengsel blev det dog for dette fengsels vedkommende ved skrivelse av 5. februar 90 gjort følgende forandringer for de fanger som er beskjeftiget på arbeidslokalene:. En grøtmiddag og en sildemiddag faller bort vekselvis annenhver uke. Isteden får fangene fisk, fiskeboller eller fiskekaker med fiskesuppe eller sotsuppe. Porsjonene av fiskeboller eller fiskekaker skal svare til den foreskrevne porsjon av fersk fisk.. Fanger som viser flid i arbeidet, kan få formiddagsmat bestående av 5 g brød, 0 g smør og 0,5 liter kjernemelk eller skummet melk. Det i Fengselsstyrets cirkulære av. april 9 omhandlede tillegg av 50 pct. til fengselsvaktmestrenes godtgjørelse for tilberedelse av fangekosten (se Arboken 9 s. 5 og 6) blev nedsatt til 0 pct. ved Fengselsstyrets cirkulære av. mai 97, således at satsene fra. juli 97 har vært følgende:

18 Kretsfengslene og de større hjelpefengsler 95/699/0 Når antallet av middagsporsjoner i kvartalet har vært: 70 og derover betales kr. 57,50 for kvartalet betales kr. 5,00 for kvartalet betales kr. 9,50 for kvartalet betales kr. 60,00 for kvartalet betales kr. 7,50 for kvartalet betales kr. 95,00 for kvartalet betales kr. 6,50 for kvartalet. Under 80 betales 87 ore pr. middagsporsjon. 8. Sundhetstilstanden. Oslo kretsfengsel. 956 blev 598 fanger behandlet av lægen. 5 fanger blev innlagt i sykehus. fanger blev innlagt i sinnssykeasyl. I 967 blev 76 fanger behandlet av lægen. 4 fanger blev innlagt i sykehus, derav som lidende av paratyfus. Av sinnslidende blev 5 innlagt i forskjellige asyler og i Psykiatrisk Klinikk. I 978 blev 90 fanger behandlet av lægen. 9 fanger blev innlagt i sinnssykeasyl. For fangers vedkommende er skjerpet fengsel konvertert til almindelig fangekost på grunn av sykdom eller svekkelse. I 989 blev 95 fanger behandlet av lægen. fanger blev innlagt i sykehus. Judiciell psykiatrisk observasjon blev tilrådet i 7 tilfelle. fange er av lægen erklært sinnssyk. fanger blev innlagt i sinnssykeasyl. I 990 blev 944 fanger behandlet av lægen. 8 fanger blev innlagt i sykehus. Der inntraff dødsfall (hjertelammelse). Lægen har tilrådet judiciell psykiatrisk observasjon av 7 fanger og har utstedt 0 sinnssykeerklæringer. Adskillige ganger er fanger av helbredshensyn nektet omsetning til vann og brød. Om sundhetstilstanden i de øvrige kretsfengsler og de større hjelpefengsler er intet særlig å merke. 9. Bygningene. Oslo kretsfengsel. Hovedfengslet har i beretningstiden fått ny taktekning. I annekset er i 978 innredet særskilt bad for betjeningen og i 990 er 4 celler delt hver i celler. Hamar kretsfengsel. I 956 er innredet 4 nye opbevaringsrum, hvorved en celle kunde frigjøres og innredes til snekkerverksted. I vaktmesterens leilighet blev avpanelt en entré. I 978 blev det innredet nytt verkstedsrum samt W. C.rum i kjelleren. I 989 blev nytt gjerde opsatt rundt fengslets eiendom. Skien kretsfengsel. I 956 blev nytt gjerde opsatt mellem fengslet og rådhuset. I 990 blev centralvarmeanlegg installert. Stavanger kretsfengsel. Ved avdeling A blev i 967 innredet et nytt rum i vaktmesterboligen og i 989 blev endel av loftet avpanelt til lagerrum. Bergen kretsfengsel. I 978 blev nytt malerverksted innredet på loftet. Bodo kretsfengsel. I 990 er innredet et lite utsalgslokale og et lagerrum. Ved Vadsø kretsfengsel er i 956 tømret en kvist med et værelse på vaktmesterens loft. I 989 fikk fengslet centralvarmeanlegg. Sarpsborg hjelpefengsel. I domhuset. etasje er i 956 innredet nye rettslokaler, som blev tatt i bruk 5. mars 96. Det gamle rettslokale blev tillagt vaktmesterens leilighet. I 978 er det tidligere vaktrum omgjort til celle. Fredrikstad hjelpefengsel fikk i 990 innlagt centralvarmeanlegg. Moss hjelpefengsel. I gangen til rettslokalene er i 978 avdelt et rum for vidner. Det gamle vidneværelse er innredet til kontor for politimesteren. Gjøvik hjelpefengsel. I 967 er i kjelleren innredet et rum til malerverksted og et rum til smie. Holmestrand hjelpefengsel. Fra 5. februar 96 har kommunen fått egne bystyre og formannskapslokaler og har fratrådt leieforholdet i fengselsbygningen. I 990 er innredet et vaktværelse for betjenten i. etasje. Horten hjelpefengsel. Da politiet. januar 90 fikk sin egen politiarrest, blev husvillecellen slått sammen med det lille verkstedsrum. Larvik hjelpefengsel. I vaktmesterens leilighet er i 956 innredet kontor og entré. Arendal hjelpefengsel. Centralvarmeanlegg er innlagt i 989. Haugesund hjelpefengsel. I 967 blev et nytt høj og redskapsskur opført. I 989 blev malerverksted og lagerrum innredet på fengslets loft. I Kristiansund hjelpefengsel er innlagt centralvarmeanlegg i 990. Steinkjer hjelpefengsel. Det gamle størhus blev i 956 reparert og fikk innlagt vann og kloakkledning. I 967 fikk fengslet centralvarmeanlegg. Hammerfest hjelpefengsel. I 989 blev den gamle politiarrest i kjelleren innredet til verksted.

19 Småfengslene 95/699/0 Nye cellevinduer er innsatt i Hamar og Bodø kretsfengsler, Gjøvik, Kongsvinger og Hønefoss hjelpefengsler. 0. Inntekter og utgifter. Efter statsregnskapet var de samlede inntekter ved kretsfengslene og de større hjelpefengsler med fradrag av hjelpefengslet for kvinner i Oslo i 956 kr. 9,69, i 967 kr ,6, i 978 kr ,5, i 989 kr ,5 og i 990 kr ,7. Utgiftene var i 956 kr ,65, i 967 kr ,7, i 978 kr ,9, i 989 kr ,6 og i 990 kr ,00. Utgiften pr. fange ved alle kretsfengsler og større hjelpefengsler under ett med fradrag av hjelpefengslet for kvinner i Oslo var i 956 kr. 785,00, i 967 kr. 58,44, i 978 kr. 48,7, i 989 kr. 86,47 og i 990 kr. 65,80. Herav er dekket ved utbytte av arbeidsdriften og andre inntekter i 956 kr. 44,9, i 967 kr. 7,0, i 978 kr. 4,09, i 989 kr. 0,0, i 990 kr. 67,4. Nettoutgiften pr. fange blir altså i 956 årlig kr. 4,6 og daglig kr. 6,4, i 967 årlig kr. 9,4 og daglig kr. 6,8, i 978 årlig kr. 40,8 og daglig kr. 5,85, i 989 årlig kr. 876,7 og daglig kr. 5,4, i 990 årlig kr. 898,8 og daglig kr. 5,0. I Oslo kretsfengsel alene var utgiften pr. fange i 956 kr. 48,47, i 967 kr. 064,9, i 978 kr. 76,4, i 989 kr. 047,70 og i 990 kr. 080,80. Herav er dekket ved utbytte av arbeidsdriften og andre inntekter i 956 kr. 50,60, i 967 kr. 04,55, i 978 kr. 8,64, i 989 kr. 79,77 og i 990 kr. 444,4. Nettoutgiften pr. fange var i 956 årlig kr. 96,87 og daglig kr. 5,6, i 967 årlig kr. 859,64 og daglig kr. 5,09, i 978 årlig kr. 79,77 og daglig kr. 4,90, i 989 årlig kr. 667,9 og daglig kr. 4,57 og i 990 årlig kr. 65,57 og daglig kr. 4,48. I denne opstilling er ikke tatt i betraktning de bidrag som fengselsdistriktene betaler til statskassen i henhold til fengselslovens 6. Småfengslene. juli 950. juni 90. Om fengslenes beliggenhet og fangerummenes antall i hvert fengsel henvises til årboken 90, tabell 5. Det var 88 småfengsler. juli 95. Stathelle hjelpefengsel er nu gjenopført efter branden i februar 9. Det blev tatt i bruk i februar 96 og har fellescelle og 4 enkeltceller, hvorav den ene er tillatt benyttet som politiarrest. Langesund hjelpefengsel blev nedlagt fra februar 96. Kommunen har dog, som hittil, rett til å anvende et par celler som politiarrest. I påtrengende tilfelle kan der også innsettes transportfanger og varetektsfanger. Grimstad hjelpefengsel blev nedlagt. juli 96. I Odda blev fra. juli 96 oprettet et fengsel med celler, som leies i kommunens arrestbygning. Lunde hjelpefengsel blev nedlagt fra. juli 99. I Mo i Rana blev fra. januar 90 oprettet et småfengsel med celle. I 956 satt i småfengslene tilsammen 8 varetektsf anger i 9 49 dager (787 menn i 8 79 dager og 5 kvinner i 457 dager) og 47 straffanger i 666 dager (408 menn i 64 dager og 9 kvinner i dager), altså i det hele 9 fanger i 95 dager ( 95 menn i 46 dager og 44 kvinner i 489 dager). Fangetallet den 0. juni 96 var (hvorav kvinne), fordelt på 4 fengsler. Av fangene var 9 straffanger og 4 ( menn og kvinne) varetektsfanger. I 967 satt i småfengslene tilsammen 895 varetektsfanger i 7 76 dager (850 menn i 7 4 dager og 45 kvinner i 9 dager) og 606 straffanger i 709 dager (580 menn i 56 dager og 6 kvinner i 9 dager), altså i det hele 50 fanger i 47 dager ( 40 menn i dager og 7 kvinner i 5 dager). Fangetallet den 0. juni 97 var 5 (4 menn og kvinne) fordelt på 7 fengsler. Av fangene var straffanger og varetektsfanger. I 978 satt i småfengslene tilsammen 7 varetektsfanger i 7 dager (679 menn i 7 08 dager og kvinner i 9 dager) og 64 straffanger i 4 dager (6 menn i 79 dager og kvinner i 5 dager), altså i det hele 6 fanger i 0 74 dager (9 menn i 0 46 dager og 45 kvinner i 8 dager). Fangetallet den. 0. juni 98 var 6 (alle menn) fordelt på 4 fengsler. Av fangene var 0 strafffanger og 6 varetektsfanger. I 989 satt i småfengslene tilsammen 9 varetektsfanger i 9 dager (874 menn i dager og 7 kvinner i 4 dager) og 78 straffanger i dager

20 4 Tvangsarbeidshusene 95/699/0 (74 menn i 4 89 dager og 4 kvinner i 77 dager), altså i det hele 649 fanger i 4 7 dager ( 588 menn i 86 dager og 6 kvinner i 9 dager). Fangetallet den 0. juni 99 var 6 (alle menn) fordelt ph 5 fengsler. Herav var 9 strafffanger og 7 varetektsfanger. I 990 satt det i småfengslene 84 varetektsfanger i 8 55 dager (775 menn i 8 09 dager og 49 kvinner i 5 dager) og 607 straffanger i dager (575 menn i 4 44 dager og kvinner i 44 dager), tilsammen 4 fanger i 09 dager (50 menn i 6 dager og 8 kvinner i 946 dager). Fangetallet 0. juni 90 var 6 ( menn og 4 kvinner) fordelt på 5 fengsler. Herav var 0 straffanger (8 menn og kvinner) og 6 varetektsfanger (4 menn og kvinner). Det gjennemsnittlige daglige belegg var i 956 5, varetektsfanger og 7, straffanger, tilsammen,6, i 967, varetektsfanger og 0, straffanger, tilsammen,5, i 978 0,0 varetektsfanger og 9,4 straffanger, tilsammen 9,4, i 989 5, varetektsfanger og,7 straffanger, tilsammen 8,9, i 990,4 varetektsfanger og,5 straffanger, tilsammen 5,9. Inntektene var i 956 kr. 97,60, i 967 kr. 579,70, i 978 kr. 856,8, i 989 kr. 444,6 og i 990 kr. 966,75. Utgiftene var i 956 kr ,60, i 967 kr ,, i 978 kr ,0, i 989 kr. 4,90 og i 990 kr. 0 5,49. Tvangsarbeidshusene 95/699/0.. Arbeidshusene og deres distrikter. De kvinnelige tvangsarbeidere blev i hele beretningstiden satt inn i Arbeidshuset for Kvinner, Oslo. De mannlige tvangsarbeidere blev inntil 5. desember 98 alle innsatt i Opstad tvangsarbeidshus, Nærbø, Jæren. Ved siden av dette blev fra nevnte dag tatt i bruk et nytt tvangsarbeidshus i Vestfold, Sem tvangsarbeidshus og pleieanstalt, som kan motta ca. 60 mann og fortrinsvis er beregnet på tvangsarbeidere over 65 år og andre (tvangsarbeidere eller fanger), som på grunn av sykdom eller invaliditet ikke er arbeidsdyktige. Bestemmelse om hvem som skal anbringes her, blir i hvert enkelt tilfelle truffet av Fengselsstyret.. Funksjonærene. Opstad tvangsarbeidshus. Forvalter Halfdan Kornelinssen fratrådte sin stilling 4. november 95. I hans sted blev ansatt kasserer Rudolf Dreyer fra 9. januar 96. Som kasserer blev ansatt sekretær ved arbeidshuset E. Svåsand fra. mai 96. Som sekretær blev ansatt Arne Monrad Hognestad fra 0. september 96. Maskinmester Georg Karlsen sluttet. desember 96 på grunn av sykdom. I hans sted blev ansatt Georg Basch fra. januar 97. Prest og lærer 0. Gitzkie fratrådte efter nådd aldersgrense 0. juni 98. Som ny prest og lærer blev ansatt cand. theol. Kåre Heftye Skollerud fra. juli 98. Vaktmester Thy. Hansen avgikk ved døden 7. september 97. Som ny vaktmester blev ansatt opsynsbetjent Nicolai Sivertsen Frøiland fra 5. november 97. I en nyoprettet stilling som gårdsassistent blev ansatt Sverre Harbo fra. juli 98. Verksassistent Ole Sivertsen Tjemsland avgikk ved døden. desember 99. I hans sted blev ansatt opsynsbetjent Thor Andree Thorsen Høiland fra 8. mai 90. I en nyoprettet fjøsmesterstilling blev 5. august 99 ansatt Anton Haukeland. Sem tvangsarbeidshus og pleieanstalt. Som bestyrer blev fra 0. november 98 ansatt politimester i Tønsberg E. Hedels. Som vaktmester blev fra. oktober 98 ansatt opsynsbetjent Egil Ottar Ekeberg. Som læge blev fra. desember 98 antatt fylkeslæge Hj. Ottesen, Tønsberg, og som prest fra 5. s. m. sogneprest Einar Johs. Nilsson, Sem. Regnskapsførselen og kassererforretningene blev pålagt skattefogden i Vestfold. Fylkesleege Ottesen fratrådte som læge. februar 90. Som ny læge blev ansatt Ths. Arentz, Tønsberg, fra. april s. A. Arbeidshuset for Kvinner. Arbeidshusets prest, 0. A. LiitzowHolm, fratrådte 8. februar 96 og pastor Rolv Selvig tiltrådte embedet. mars 96. Kasserersken Emilie Ludwich fratrådte 0. juni 98 og blev efterfulgt av Hjørdis Schanke fra. juli 98. Forvaltersken Nicoline Lund avgikk ved døden 6. september 98. Som ny forvalter blev ansatt opsynskvinne Margit Kristiansen fra 5. januar

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8,

FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 119. FORSIKRINGSSELSKAPER 19Z8, BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) OSLO. KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO, 190.

Detaljer

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100.

FORSIKR1NGSSELSKAPER FORSIKRINGSRÅDET. Sociétés d'assurances 1935. Rapport du Conseil d'assurances. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 100. FORSIKR1NGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances. Trykkfeil i beretningen. Side 68, linje 24: Navnet

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1925. LO. OS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 1 FORSIKRINGSSELSKAPER. BERETNING FRA FORSIKRINGSRÅDET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances) I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 197. For året

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919,

FORSIKRINGSSELSKAPER 1919, NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VII. 23. FORSIKRINGSSELSKAPER, BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil d'assurances.) KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS ASCHEHOUG & CO. 1921.

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI.

Norway's Official Statistics, series XI. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 95. Nr.5. Økonomisk utsyn over et 95. Economic survey. 5. Folketellingen. desember 950. VII. Trossamfunn.

Detaljer

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven].

LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]. LOV 1958-12-12 nr 10: Lov om yrkesskadetrygd [yrkesskadetrygdloven]. DATO: LOV-1958-12-12-10 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1129-3 IKRAFTTREDELSE: 1960-01-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid.

At tanken om fellesforening ikke vant tilslutning i 1887 beviser formentlig at vår forening den gang var langt foran sin tid. Årene 1887, 1888, 1889, 1890 1891 og 1892 I ovenstående tidsperiode, under O. A. Olsen jr.s formannstid, blev der utført et stort og grunnleggende arbeide for foreningen. At foreningen under hans ledelse

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 154. Folketellingen i Norge 1 desember 190. Tolvte hefte. Byggeskikker på den norske landsbygd. (Recensement du 1 er décembre 190: XII. Types des petits bâtiments à la

Detaljer

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring

3.Forholdet mellom hjelpevergeordningen og umyndiggjøring Orientering til hjelpeverger 1.Innledning Denne orienteringen er i første rekke myntet på hjelpeverger, men kan også ha interesse for eksempel for pårørende og omsorgspersonale. Det gis ikke detaljerte

Detaljer

F a n t e f o l k e t

F a n t e f o l k e t Fortsatt beretning om F a n t e f o l k e t ******************************** Hva det er utrettet med de penger, som Stortinget har bevilget til Forsøk på å skaffe Fanter og andre vestlige Omstreifere og

Detaljer

mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær SNO utredning høstet stort bifall fra forsamlingen.

mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær SNO utredning høstet stort bifall fra forsamlingen. Håndverkerforeningen igår, ledet av for- mannen Kr. BØrre Knudsen. som ga ordet til kveldens foredragsholder, landbrukssekretær E rik sta d. Emnet var: «Bureisingen og nybrottsmennenes arbeidsvilkår.»

Detaljer

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase

Hammerfest folkebibliotek 100 år 1906-2006. Fra boksamling til byens oase 100 år 1906-2006 Fra boksamling til byens oase Fra boksamling til byens oase 1906-2006 Hammerfest 2006 Copyright 2006 Redaksjonskomité: Randi Gustavsen og Inger Lise Nilsen Forsidefoto: Formgiver: typo

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER

FORSIKRINGSSELSKAPER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 97 FORSIKRINGSSELSKAPER SOCIETES D'ASSURANCES FORSIKRINGSRÅDET LE CONSEIL D'ASSURANCES OSLO 966 Tidligere utkommet sikringsselskaper 92 VI 4, 93 VI 48, 94 VI 89, 95 VI

Detaljer

En hvitbok: utvalgte offentlige dokumenter om krigsbarnsaken

En hvitbok: utvalgte offentlige dokumenter om krigsbarnsaken Side 1 En hvitbok: utvalgte offentlige dokumenter om krigsbarnsaken Publisert i 1999 av Norges forskningsråd, tilrettelagt i pdf-format av Norges krigsbarnforbund (NKBF) Side 2 En hvitbok: utvalgte offentlige

Detaljer

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003

Borgarting lagmannsrett. Årsmelding 2003 Borgarting lagmannsrett Årsmelding 2003 INNHOLD: FORORD...3 2. BORGARTINGS HISTORIE OG FORHISTORIE...4 2.1. LAGDØMMETS OPPRINNELSE...4 2.2. EN FARGERIK RENESSANSELAGMANN...4 3. BORGARTING LAGDØMMES VIRKEOMRÅDE...5

Detaljer

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt

. 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn Census of agricultur4 General survey. Trykt -rorsikringsselskaper 1961 Sodie" ês 'ciiszirances 0 Lønnsstatistikk Wage statistics Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten Fishery c he fishing fleet olkemengdens bevegelse 1961 Vital statistics

Detaljer

Nevnte firma drev også nordlandshandel

Nevnte firma drev også nordlandshandel 404 405 dagen den 26. avreiste med jernbanen til Støren og derpå til vog over Køros gjennem Østerdalen til Kristiania. Her holdt kongen og dronningen sitt høitidelige inntog og deltok i en rekke festli

Detaljer

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon

Jubileumshilsen. ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Jubileumshilsen ved formannen i Fredrikstad Indremisjon Når vi nå feirer Fredrikstad Indremisjons 100 års jubileum, er jeg fylt av takknemlighet til alle dem som gjennom disse årene har vært med å føre

Detaljer

1850-1900. Kjøhmann Johan Berg.

1850-1900. Kjøhmann Johan Berg. 358, Hl foran nevnt ansatt som fører av d/s «Frosta», og var i Frosf selskapets tjeneste som fører i 34 år. Til fører av «Lagatun» efter O. Wold blev hans sønn Erliri Wold ansatt. i VI. I 1904 startet

Detaljer

Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett

Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett Årsmelding 2005 Årsmelding 2005 for Frostating lagmannsrett Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Status og tilbakeblikk 3. Geografi - Befolkning - Jurisdiksjon 4. Ansatte i 2005 5. Sakstyper og statistikk

Detaljer