Monteringsanvisning AGUA GREEN Vannbesparende toalett med biomottak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Monteringsanvisning AGUA GREEN Vannbesparende toalett med biomottak"

Transkript

1 Monteringsanvisning AGUA GREEN Vannbesparende toalett med biomottak Tlf

2 Aqua Green vannbesparende toalettstol Toalettstolen bruker svært lite spylevann en person som spyler toalettet 6 ganger i løpet av et døgn vil ha brukt 1 liter spylevann ved riktig bruk. Toalettstolen har ingen tekniske elementer som kvern eller vakumsystem. Dette innebærer en problemfri og sikker drift, uten tekniske komplikasjoner. Dessuten innebærer det en skånsom forflytning av avfallet, noe som har betydning for et godt komposteringsmiljø pga bedre oksygentilgang til avfallet. 1 Montering av toalettstol Dette trenger du til monteringen: Fastnøkkel, skiftenøkkel eller skralle (10mm) Drill m/hullsag Ø111mm som passer til Ø110mm rør 2 Esken inneholder: Aqua Green vanntoalett, Ø110mm rør med fire skråstilte skruer for gjennomføring og fastmontering til tregulv. 2 stk skruer (10 mm hode) for fastmontering av av stol til gulv. 1 m ½ slange samt 2 stk slangeklemmer for vanntilførsel. 3 Bestem toalettets plassering og bor hull i gulvet ved hjelp av drill og hullsag (Ø111mm). Tre Ø110mm røret ned i hullet slik at toppen av røret flukter med gulvet. 4 Skru fast røret til gulvet som anvist på bildet. Legg merke til at skruene er skråstilte.

3 5 6 Åpne frontdekslet for å komme til skruehullen på hver side. NB! Gummiflensen på toalettets underside må plasseres slik at gummileppen kommer på innsiden av røret for å hindre lekkasje. Vær nøyaktig! 7 8 Plasser toalettet over hullet og åpne pedalen som anvist på bildet for å kunne se eksakt og riktig plassering. En korrekt plassering hindrer vannlekasje. Bruk gjerne lommelykt for å sikre sentrering av gummiflens mot Ø110mm rør.

4 9 10 Når toalettet står i riktig posisjon skrus toalettet fast til gulvet. Ikke dra for hardt til slik at plasten sprekker. Skru fast ved hjelp av fastnøkkel eller skiftenøkkel, samtidig som toalettet belastes med kroppvekt for å komprimere gummitetningen. Dersom det er behov for å forkorte gjennomføringsrøret, skjæres dette i riktig lengde. Dersom det er behov for å forlenge gjennomføringsrøret gjøres dette ved hjelp av en dobbeltmuffe og ytterligere lengder med rør. NB! Røret frem til kompostmottaket bør ha et fall på minimum 5cm pr meter. Maksimalt anbefalt rørlengde fra toalettstol til kompostmottak er 3 meter Dobbelmuffe Bend Ø110mm Avvinklinger gjøres ved hjelp av 45 grader eller 90 grader bend. Avslutningen til kompostmottak skal alltid være muffe med gummipakning. Ved sammenkoblinger av rør og muffer anbefales å smøre gummipakningen med zalo eller lignende. Tilkobling av vann. Den påmonterte anslutningen i bakkant av toalettet skal brukes til å feste den medfølgende slange ved hjelp av slangeklemme. Koble til vanntilførsel og spyl ned noen ganger for å sjekke at vannlekkasje ikke forekommer. NB! Bruk gjengetape. Dersom du ikke har trykkvann i hytta eller et vannopplegg som f.eks. Vera vannsystem kan Vannforsyning til Aqua Green (12V eller 230V) være en enkel måte å få vanntrykk på. En beholder på 30 liter gir nok vann til over 100 toalettbesøk ved riktig bruk av toalettet. Les mer om dette på hyttetorget.no

5 Bruk av toalettet A B Lukket posisjon Pedal halvveis nede. I denne posisjonen fylles toalettskålen med vann. C D Pedalen helt nede. I denne posisjonen slippes vann og avfall ut. For å minimere vannforbruket anbefales bruk av Urinova hygienevæske ( ) etter urinering - før man spyler ned. Dette gjør at man ved hjelp av et raskt trykk på pedalen kan få ned vannforbruket til et absolutt minimum. Dette er spesielt viktig dersom man har valgt fordampningspakken (lukket system). Alt toalettpapir må være lettoppløselig i vann. Bløtt toalettpapir (f.eks. Lambi) kan anbefales. NB! Bind o.l. må ikke kastes i toalettet da dette vil blokkere avløpsrøret. Spylingsrutiner for å minimere vannforbruket For hvert sekund man holder pedalen nede tilføres det ca. 1 dl. vann. Ved urinering og etterfølgende bruk av UriNova hygienevæske vil det derfor gå med svært lite vann pr spyling. Ved større besøk anbefales følgende rutine for å sørge for best spyling: - 5 dl vann før og 5 dl vann etter toalettbesøket - Trykk deretter fotpedalen helt ned og raskt opp igjen - Dette vil gi best resultat og sørge for at alt avfallet ledes til kompostmottaket.

6 Kompostbeholdere for fast avfall Kompostmottak for Aqua Green leveres i to alternative utgaver; standard modell og lav modell. Begge modeller har to innvendige kompostbeholdere på hhv 90 liter for standard modell og 60 liter for lav modell. De to innvendige kompostbeholderne er produsert slik at de er godt egnet for å drenere væske. De er dessuten enkle å håndtere når det er behov for å skifte kammer. I hver innerbeholder er det plassert en spesialsydd jutesekk for å sikre god drenering. Jutesekken er komposterbar og brytes ned sammen med avfallet. Når en kompostbeholder er full bytter beholderne plass slik at den fulle beholderen kan stå til etterkompostering. Når beholder nr. 2 er full kan den første beholderen tømmes på egnet sted. Dette kan f.eks. være en kompostbeholder på 280L ( ). Filterposene holder tilbake fast avfall og lar væske passere til fordamping eller infiltrasjon. Filterposen er produsert i jute og spesialsydd for perfekt passform i kompostkammerne til Aqua Green. 60L jutesekk (varenr ) 90L jutesekk (varenr )

7 Alternative plasseringer Illustrasjonene viser to alternative plasseringsmuligheter av kompostbeholderen. I eksemplet over er beholderen plassert litt til siden for toalettstolen (max 3 mtr). I eksempelet under er beholderen plassert rett under toalettstolen. Kompostmottaket består av 2 stk innvendige kompostbeholdere som holder tilbake fast avfall og lar væske passere til videre behandling.

8 Det finnes i utgangspunktet to alternative måter å håndtere væsken på. Den kan fordampes i et lukket system (se alternativ 1 under). Denne måten å håndtere avfall og væske på vil normalt ikke være søknadspliktig fordi den er helt utslippsfri. Den andre måten å håndtere væsken på er å lede den til en infiltrasjonsløsning. Se alternativ 2 under for detaljer om dette. Alternativ 1. Fordamping av væske (krever strøm) Kompostmottaket er konstruert spesielt med tanke på høy fordamping av væske. Har man strøm på hytta og monterer et isolert lufterør som ledes over tak, samt elektrisk takvifte og varmekabel i væskekammeret, vil fordampingen være ca 9-12 liter pr døgn under de klimatiske forhold som er fra april til september. Fra september til april vil fordampingen være ca liter pr døgn. Den fordampede væskemengden er større enn den væskemengden 5 personer tilfører pr døgn med dette vanntoalettet. Dersom belastningen blir større enn fordampningen anbefaler vi en overskuddsbeholder som knyttes til overløpet på kompostbeholderen. Innholdet fra denne kan pumpes tilbake i kompostbeholderen. Dette alternativet krever ingen søknad/godkjennelse fordi det er et lukket system som ikke gir utslipp. Montering av fordampningspakke til Aqua Green Bio Dersom du har kjøpt fordampningspakken (varenr ) så har du fått levert følgende produkter: Takvifte Ø160mm Håndpumpe med skruer Regulator til takvifte Isolasjonsstrømpe Varmekabel 8 m 3mm lufterør Taklim Dobbelmuffe Bend Ø110mm Bend Ø50mm 2 stk. slangeklemmer Isolert takgjennomføringsrør Plastslange 3m Takmansjett Avløpstank Flens Ø110mm

9 AVLUFTING OVER TAK 1. Skjær et Ø110mm hull på en av kortsidene av kompostbeholderen NB! Hullmarkering for Ø110mm lufteuttak er gjort på begge sider av tanken. 2. Før avluftingsrør til ønsket sted for lufting. Benytt evt. bend for avvinklinger. Avluftingsrøret skal isoleres med medfølgende isolasjonsstrømpe. Denne delen av lufterøret skal føres til underkant av takkonstruksjonen. 3. Den uisolerte delen av takgjennomføringsrøret føres gjennom taket og møter lufterøret fra undersiden ved hjelp av en dobbeltmuffe. Skjær et Ø110mm hull i taket og benytt takmansjett og taklim for tetting. 4. På toppen av det isolerte takgjennomføringsrøret installeres takvifte med ledning til vifteregulator på toalettrommet (dette gjøres av elektrikker). Ledningen kan føres innvendig i takgjennomføringsrør og lufterør om ønskelig. BEHANDLING AV OVERSKUDDSVÆSKE Dersom fordampningen ikke er tilstrekkelig vil overskuddsvæske renne over i en 30 liters overskuddsbeholder. Denne har to anslutninger, en for tilførsel av væske og en for tilbakepumping av væske til kompostbeholderen. Foto viser eksempel på hvordan væskebeholder, pumpe og slange kan monteres.

10 Alternativ 2. Infiltrasjon av overskuddsvæske (krever ikke strøm) Dette alternativet krever verken avlufting over tak eller vifte for å fungere. Krav til stedlige forhold for infiltrasjon av overskuddsvæske De stedlige jordmassene må være egnet til å drenere vannet på en tilfredsstillende måte Vannet må kunne dreneres slik at det ikke dannes lokale vann ansamlinger rundt infiltrasjonsgrøften Avstand til grunnvann regnet fra grøftebunnen må være minimum 0,5 meter Avstand til drikkevannskilde må ikke være mindre enn 100 meter Avstand til nærmeste vassdrag (bekk, elv eller vann) må være mer enn 10 meter Utforming av infiltrasjonsgrøft for en hytte som brukes inntil 60 døgn pr år og inntil 5 personer Alle elementer du behøver for å utforme grøften kan leveres av Hyttetorget AS. (infiltrasjonspakke varenr ) Lag en 3 meter lang og 40 cm dyp grøft. Bunnen skal være minimum 50 cm bred og være vannrett. Fordel 3 sekker à 50L Filtralite P (0,5-4mm) i bunnen av grøften. Dette gir en naturlig og miljøvennlig behandling av overskuddsvæsken. Filtralite P fjerner fosfor uten bruk av kjemikalier. Et 3 meter langt drensrør med diameter 110mm legges oppå Filtralite P. Drensrøret skal ikke være korrugert, men ha glatt innerflate. Røret skal ha 6mm hull både i overkant og i underkant. Hullavstand er 0,5 mtr. Over røret legges sand eller Leca. Deretter legges en isoporplate som isolasjon og filterduk oppå isoporplaten. Etterfyll med stedlige masser på toppen. Hvis nødvendig kan drensrøret utstyres med varmekabel (innvendig). minimum 0,5 meter Bildet viser Aqua Green montert i toalettrommet med tilførselsrør til kompostkammer type lav modell. Fra kompostmottaket er montert et Ø50mm rør som i sin tur er montert til et drensrør på Ø110mm (lengde 3m). Drensrøret plasseres i en infiltrasjonsgrøft som vist i illustrasjonen.

11 Vurderingshjelp Dersom man trenger hjelp til vurderinger av grunnforholdene rundt hytta bør man kontakte en kvalifisert person. Kommunene har ulikt syn på hvorvidt dette alternativet er søknadspliktig eller ikke. Ta kontakt med teknisk etat i din kommune dersom du er usikker. Frostsikring ved vinterbruk Vanntoalettet sikres mot frost ved å frakoble vannet og åpne tømmeklaffen. Avløpsrøret bør isoleres med isolasjonsstrømpe. Kompostbeholderen bør være utstyrt med varmekabel. Dersom infiltrasjonsrøret er grunt (grunnere enn 50cm) kan dette frostsikres ved å legge en varmekabel inn i røret. Anbefalt varmekabel på 4 meter er selvregulerende med en effekt på W (varenr ).

12 Vannbesparende toalett med biomottak Tlf

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER

VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Montering- og bruksanvisning VAKUMTOALETT FOR BRUK I HYTTER Side 1 (6) Denne anvisningen gjelder for vakumtoalett med spyleknapp. For direkte tilkobling til eksisterende godkjente komposteringstanker eller

Detaljer

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio

Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Infiltrasjon av utløpsvann fra Jets Bio Jets Bio er en renseenhet som reduserer partikkelinnholdet i utslippet fra vakuumtoaletter ved filtrering. Utløpet er derfor fritt for store partikler, men inneholder

Detaljer

forbrenningstoaletter

forbrenningstoaletter forbrenningstoaletter Basert på suksessen Cinderella som bl.a. ble kåret til brukernes favoritt i en undersøkelse gjort av www.hytteforbundet.no og www.hytte.no, har vi nå laget et forbrenningstoalettoalett

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Green Rock BioStone + ChemStone

Green Rock BioStone + ChemStone Green Rock BioStone + ChemStone Montering / Drift / Vedlikehold Green Rock BioStone + ChemStone er komplett avløps rense anlegg for rensing av avløpsvann som er pre-klaret i en slamutskiller/septiktank.

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Tryggere og enklere installasjon

Tryggere og enklere installasjon NO 84-07 Tryggere og enklere installasjon Ifö Sign Installasjonssystem www.ifosanitar.no/sign En effektiv løsning med mange fordeler. Ifö Sign Installasjonssystem gjør tilværelsen litt enklere for både

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection

Providing sustainable energy solutions worldwide. Montering, drift og vedlikehold. CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Providing sustainable energy solutions worldwide Montering, drift og vedlikehold CTC FerroTerm og CTC Heat Injection 4 04 04 4 4 4 Innbygging CTC FerroTerm og CTC Heat Injection Montering Berederen passer

Detaljer

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank

Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank Installasjon og vedlikeholdsinstruks for PLATIN samletank 1600 L 3000 L 5000 L Varenr. 390000 Varenr. 390001 Varenr. 390002 Merk! Monterings- og vedlikeholdsinstruksen må følges. Fabrikkgarantien opphører

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Behagelig. Luktfritt. Enkelt. Uten vann Miljøvennlig. Føl deg som hjemme. Komfort alle steder. www.separett.com

Behagelig. Luktfritt. Enkelt. Uten vann Miljøvennlig. Føl deg som hjemme. Komfort alle steder. www.separett.com Behagelig Luktfritt Enkelt Uten vann Miljøvennlig Føl deg som hjemme. Komfort alle steder. Separett VILLA med 5-års garanti www.separett.com 5 års garanti Barnsete inkludert Slik fungerer Separett Villa

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG

STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG 3Versjon 05-2013 Bassenghåndbok for STÅLPLATEBASSENG THERMOPOOL GLASSFIBERBASSENG Del 1 Hvordan basseng er oppbygd og hvordan en drifter bassenget. Kundebehandlerne hos Basseng AS snakker med så mange

Detaljer

Icopal pipe Pv SINTEF 121-053. Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp

Icopal pipe Pv SINTEF 121-053. Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp Icopal pipe Pv Monteringsveiledning Luftventilert, ett og to løp SINTEF 121-053 Blå katalog: Gruppe: 1015 September 2013 Icopal pipen har igjen bestått ny test hos SINTEF i 2010 Icopal pipen er dokumentert

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Gassvannvarmer 11-14 liter

Gassvannvarmer 11-14 liter Gassvannvarmer 11-14 liter VANNVARMER MED GASSBRENNER Modeller for tilknytning til røykkanal Veiledning for installasjon og bruk Betegnelser for de ulike modellene: 6327170 Vera gassvannvarmer 11 liter

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

Green Rock BioStone + ChemStone

Green Rock BioStone + ChemStone Green Rock BioStone + ChemStone Montering / Drift / Vedlikehold Green Rock BioStone + ChemStone er et komplett avløpsrense anlegg for rensing av avløpsvann som er pre-klaret i en slamutskiller/septiktank.

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer