j,(2/p6e/1 "I k:0,ve RU 1H;»rri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "j,(2/p6e/1 "I k:0,ve RU 1H;»rri"

Transkript

1 VESTEOLD FYLKESKOMMUI E _.2c1[0055-'71Opptiatert pr januar 2009 j,(2/p6e/1 "I k:0,ve RU 1H;»rri Søknadsskiema SØKNAD OM TILSKUDD TIL VERNEVERDIGE KULTURMINNER I VESTFOLD SØKNADSFRIST: 1. oktober Søknad sendes til: VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, Svend Foynsgate 9, 3126 TØNSBERG Søker/kontaktperson: Galina Manikova Adresse: Hertu Guthorms ate Tønsber Tlf. arb.: Tlf. priv: Navn på kulturminnet/tiltaket: Hus ARTHOUSE Eiendomsnavn: Hertu Guthorms ate 28 Gbnr Bnr. 60 Kommune: Tønsber Navnpåeler av kulturminnet_galina Manikova Det blir søkt om tilskudd til følgende arbeid (stikkord): Huset trengte en total renovering, inkludert: -utskiftning av utvendig panel -utskiftning av vinduer og dører -erstatte bod fra 1980 med et lite tilbygg Huset ble besiktiget av Jørgen Solstad fra VFK i mars 2010, søknaden ble levert til Tønsberg kommune i februar 2010, men ble ferdig behandlet først i desember Det ble stilt urettmessige krav til gravetillatelse fra riksantikvaren, noe som forsinket byggeprosessen med enda tre måneder. Arbeidene ble startet i mars 2011 og avsluttet i juni Det kunne derfor ikke søkes om tilskudd tidligere, da det ikke forelo en byggetillatelse. Jeg er inneforstått med at støtte primært skal gis til planlagte prosjekter, men jeg vil alikevel søke ut fra følgende begrunnelse: - Min plan/tegninger var ikke klare til en søknad i oktober Når formalitetene var avklart i januar 2011 var det viktig å komme raskt i gang da huset ikke kunne tåle å stå slik som det var lenger. - Denne søknadsrunden er derfor den første jeg kunne delta i. - Mitt prosjekt har hatt to klare målsettinger fra starten av:

2 Oppdatert pr januar 2009 Restaurere huset på en pietetsfull måte som ivaretar strøkets særegenhet samtidig som det ble tatt hensyn til dagens krav til energieffektivitet og komfort. Etablere en bolig i kombinasjon med undervisning og utstillingsvirksomhet knyttet til gamle fototeknikker. Det var derfor av betydning at huset ligger i nærheten av Slottsfjellmuseet med sitt fotoarkiv som jeg skal ta aktivt i bruk. Samlet byggekostnad for prosjektet har vært over kr., estimerte merkostnader for antikvariske løsninger kr. Vanskelig å si hva som er merkostnad, man kan ikke lage fasade uten barende konstruksjon og takktekking. Det er ikke tatt med noen kostnader for rørlegger, elektrikker, graving eller grunnleggende byggearbeid. Søknadssum: 70 % av merkostnader kr. Navnpåutførende/Ansvarligsøker: Arkitekt Hanne Torkildsen_- ansvarlig søker Eldevik bygg utførenclebyggefirma Eventuelt tilskudd skal sendes til: Navn: Galina Manikova Tlf: Adresse: Hertug Guthorms gate 28, 3111 Tønsberg Post Ibankgiro: Organisasjonsnr. Sted: Tønsber Dato: 26. Se tember 2011 Underskrift: Galina Manikova.Gt> BUDSJETT FOR TILTAKET Kostnader: Vinduer kr Dører kr B earbeid inkl, materialer kun ekstrakostnacier kr Pros'ekterin arkitekt søknad kr Samlet: kr kr Finansiering: Alt er lånefinansiert 2

3 Oppdatert pr januar 2009 Samlet: kr. VEDLEGG TIL SØKNADEN Omtale av kulturminnet og tiltaket (alder, historie, miljø, bruk, o.l.) Bolighus fra 1918, dårlig stand, vannlekkasjer, skader på utvendig panel og barekonstruksjonen. Tak tekket på 80-talet med metalplater uten noe under, vann og snø trengte rett inn. Vinduer fra 50-talet, totaltskadd med store sprekker og kun ett lag glass. Bod bygd på 80-talet av utedorester og dører. Originalpanelet var malt hvit. Kulturminnet vist på kart Foto av kulturminnet Spesifisering av skaderlmangler: - det ligger snø og regner rett inn på toftet - vinduer er fra 50-talet og er totaltskadd med store åpne sprekker mellom rammene - gulvet mot kjelleren er totaltskadd av vann fra badet og fra kjøkkenet - utvendig panel er rotten mange steder - det finnes ikke isolasjon I veggene eller mot loftet - lekkasjer fra dusjen og fra kjøkkenbenken - elektrisk anlegg må utbedres - dører må byttes som følge av endringer I veggene - vinduer må skiftes, noe som medfører utforing av tømmerveggene innvendig, da det ble endret til bredere vinduer på 50-talet Opplysning om arbeidet som skal gjøres - riving av gulv, tak, bod - legging av nye innvendige barekonstruksjoner for gulv I 1. og 2. E - graving for fundamentet til tilbygg - riving og skifting av panet innvendig og utvendig - utskifting av vinduer - utskifting av dører - støping av gulv for tilbygg og bad - renovasjon av bad - renovasjon av elektrisk anlegg Dette er en totaloversikt. Av dette er det kun tatt med I søknaden de deler av arbeidet som er knyttet tit antikvariske løsninger. Tegninger som viser tilstand før og etter eventuell endring Detaljert kostnadsoverslag underskrevet bygningskyndig Andre retevante vedlegg I) Dersom eier er en annen en søker må det foreligge skriftlig bekreftelse fra eler 3

4 *: :1 ' I. ): )1:

5 /

6 Tønsberg kommune Kommuneutvikling :;a txbritlanrynrjnn 34 fki )/i Vår ref1c.,./141 Arkiv.t_111R 10 I (:ore$ refsok Dato: Arkitekthuset Tønsberg St Olavsgate TØNSBERG Hertug Guttorms gate / tilbyggibruksendring og utskifting av vinduer. Midlertidig svarbrev Tiltakshaver: Galina Kiellandsgate 1a 3183 HORTEN Gbnr Manikova 1001/0060/11/ Soker Arkitekthuset St. Olavsgate TØNSRERG Tønsberg har tnottatt Deres søknad i forbindelse med ovennevnto tiltak. Ved on foreløpig gjennomgang av søknaden bemerkes følgende: Tiltaket kommer nærmere nabogrense enn 4,0 meter. I følge l'bl 70, betinger dette aktivt samtykke fra nabo. Dette må innsendes. Det forutsettes at med bruksendring så rnenes fra bod til sov Formål galleri rna gjøres bedre rede for, Valg av vinduer ønskes også redegjort for. Det vil bli stilt krav om uavhengig kontroll av utførelsen for den del av tiltaket som berører esteliskelantikvariske hensyn (detaljer, materialvalg. vindusvalg etc.). Det kan være hensiktsmessig at den prosjekterende farkitekten har denne rollen for å sikre at prosjektgrunniaget kommer til gjennomførelse. Det må foreligge kontrollerklæring for prosjektering. Fiendommen inngår i reguleringsplan 112 for Fjerdingen og er regulert med formål spestalomrade bevaring Eksisterende bed som søkes revet inngår i forrnålet. Riving av bebyggelsen vil være i strid med bevaringsformålet og forutsetter dispensasjon. Når vi har mottatt søknad om dispensasjon. vil saken oversendes Vestfold Fylkeskommune for uttalelse..,../..,.i....- f~tav 'tir..i.:, gito ' 4 4.) 111 il ' --'w' 1![. 1 PnMadnasso: 2410,.111e4tvinsbug Talefon: Elank: Beselkkadrease: I la1ftian WilhWnie*nss 1 Talafaka: OrEt,nr. 1. ::%linnlakt.tontx1rni k3~1.k.e. /10 Internatt: vaveviionatierg.' te<ariure.nc. 411

7 I I I. I I ' _ r..1.^.;»; `14:;.." Y

8 i li,il1, -.1 I-. I t I tt t. ti :.!1,1 ti,,;,, --11 Ii : I 'n t,1

9 6`14z, 4Y4-rE 4,1c) byge1 PAV0, r EASAbE, rb5t 'ASADE 'ves-r #Eitru GurHog.ms 2.8 6, r MAKI Ige5V4 REVfPr-.R.3 RAMME. 50 KAIAC, 1-01e.5" ra-5a-ce-42_ /V1 IttcTt. H 16 I4ANME- G. TZ5~-113.5E,..1

10 1-IER_TO& GUTI4OIRM5 T. 2,8 EIA LIN A MANIKOVA REvu'Esr RANW E_ SØKNA.1) FoksLAtes PLAN 5tJ lit M 1:100 09, V.ACK. ganne G.TORKILD5E1'1

11 t9.pile4ll FF-S16-5 mao 7&C-7- malme.rfuru B4 x 1,11:3rnrn 3. inm LOFVNG 9 frim s x 3 PrihM1 x/a3 Avr, 5?) hw, 15.3LA-wo,4 cee.5~) 125-~ 72s4,1"1,6e HERTUG GUTI4ORMSGATE28 GALINA MANIKOVA PRINSIPPDETALJ VINDU / BEUSTNING M 1:5 DATO: TEGN: 401 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL 19 frvn 36. fr..m 9 BLE.KK PE5TES C. MW 1ZR+,>3 3~-ra varde.,e-pak/e-t ,6 frrin" M4km6W-PINZ4.1 HERTUG GUTHORMSGATE 28 GAUNA MANIKOVA PRINSIPPDETALJ SOKKEL M 1:5DATO: TEGN: 402 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

12 14WZIS.bM~.. 13,øttNp_ 414/...mer FORU 36,1(Ma Z3 x 123 mrn 8-6 zig x/23 in/r1 23 xi2.3 MALMET FuR.Li 2,3 3, 48 x i2.3 "54m HERTUG GUTHORMSGATE 28 GALINA MANIKOVA OPPRISS VINDU I BELISTNING M 1:10 DATO: TEGN: 403 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

13 AL:u 2:11.1LuP= 1: -PAP ffl 7-AZ.Z0P-4 = 7-, " ^ ^^,^ Lc-,NIFFT-B -La ;SNri"T-A.A u ptex _..rary\ -rx-k.e,014a " -`7 ri" rk \! " LH, HERTUG GUTHORMSGATE 28 GALINA MANIKOVA RER S3 SKJEMA SKJERMTAK INNGANGSDØR M 1:10 DATO: TEGN: 301 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

14 1:1 'T'ØMMEAV:g. oo. 2,96 OF& lv ITTAKJ S,SE- HERTUG GUTHORMSGATE 28 TILBYGG PLAN SNITT GALINA MANIKOVA M 1:50 DATO: TEGN: 101 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

15 1 1 HERTUG GUTHORMSGATE 28 GALINA MANIKOVA, TILBYGG FASADE M 1:50 DATO: TEGN: 201 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

16 Skisse 1: Tak taktro 50 mm fufting vindtette plater 200 mm isoiering dampsperre 50 mm isolering 13 mm gips Skisse 2: Vegg 13 mm gips 50 mm isolering dampsperre 150 mm isolering 9 mm GU 11 mm slisser 36 mm lekter 19 mm panel HERTUG GUTHORMSGATE 28 GALINA MANIKOVA TILBYGG PRINSIPPDETAll VEGG TAK M 1:5 DATO: TEGN: 404 HANNE G. TORKILDSEN SIV.ARK. MNAL

17 i3yr,ql: fir11,;1 ELDEVIKBYGGAS Galina Manikova Hertug Guthormsgt Tønsberg Dato: 12. januar 2011 KOSTNADSOVERSLAG Tillbygg m. omkledning av vegger Besknvolse AntallEnhEnh pris Totalt Gravearbeid 1, , ,00 Rigg og drift ,00 Tømrerarbeid ihnt. deres beskrivelse av Extrern isolasjon 50mm rundt hovedhus 1, ,0 it 000,00 Lydplater på 3 sider og 200mm isolasjon rundt tilbygg 1, , ,0 Montering av 2 stk ytterdører og 2 stk innerdører 1, , ,00 Montering av 6 stk vinduer 1, , ,00 Rette opp steintrapp vecl hovedinngang 1, , ,00 Repare deler av tommervegg, samt tette åpninger. 1, , ,00 Sette inn og isolere avirekksrør fra bad, inkl. gipsing. 1, , ,00 Skifte kledning rundt hovedhuset, samt ny kledn. tilbygg, 1, , ,00 Step av fundament tilbygg, såle for v.pumpe ru. v. kabel. 1, , ,0 El. rør v.kabel rør til v. pumpe under kledning. 1, , ,00 Papptak, nedløp fra tilbygg samt nedløp fra hovedhus. 1, , ,00 Legge gulv i 1 etg, og tilbygg (alt pa ett plan) 1, , ,00 Gipse innvendig tilbygg 1, , ,00 Snekkerarbeid 1, , ,00 Sum eks. mva ,00 Mva 25% ,00 Totalt inkl. m.v.a. Kr ,00 Tilbudet erldk i 3 mnd. fra dato. Ved akseav iristilbud i oss beskjed innen 14 dager. Merk at dette kun er en kostnadsvurdering. Det er ikke medregnet malerarbeid i kostnadsvurderingen. Vi takker for forespørselen og haper ovenstaende tilbud vil være av interesse. Eldevik Bygg AS Tilbudet aksepteres i«y " Alf keidar Eldevik Dato og signatur

18 Windoortul A/S I «12:t ' M.1111'' I I I,I11 14.,t 11' I. 1','I. I I ifl.f 13 G7,1,0o '.1.11, tl,1 1:11,1 11, 11/11, il.tnr.r IJ ' ' I, t11}11,1 M 11111(I>Y41 I1111,71 I P ,11 1;1' ,11

19 Eldevik Bygg AS Faktura 1196 :!'?!: SF:11.4 OPrk. c.111,..1..tv!;!; rt P r.:11r.19-1 ;!r21w C3F1.inn Mar ikovi9 Leveringsadresse Kir...11ardlo la Kjelland:sgaielA 3183 HORTEN 3183 HORTEN rakrurru r4. Redar E devik Pnr Vdnr Produktgn.Jppe 1 I E.".0C.1 I f+1 kni I 4,:56 F.kr.'Ys Mv.-! M.m.% 2F.,(11)rf, Ibilva.grunnIu reivn, (!: '3.1I3 KvIllering Imbohdl.IUIwnto NetW nat:ta:! Wver. Swn W...t.1.9.,...:1. 7M.I ,80 Bealirp Betalertmekontonummet olonioannumm«6%;. 9 1(14, ,80 Fir.MIlIcydr kprirmns}un GIRO 13clahnps. tririt vafl.glforitig unp mr. i MI)PriCrr.", Elcirirt kvi palstl bl Galina Manikova Eldovik Bygg AS Kjel'andsgale 1A Bro.e.-16D 3183 HORTEN 1 3".70 SEM Isonto KvItt ring 1.(1r t l1.41-1ho { K.101 KraiNsr ørt. III k onto Ellankeitnummt fl <

20 < > < > f>. Dre Til Iwt1lo Wanketinumrnin Kundaidadlilkagion IKID} Kronor kont-o tillnake -J EldevikByggAS Broen5D 3170SEM GallnaManikova i Kjellandsgata1A R 3183 HORTEN L 3 DaIrd1D1 B9141 IllP 1-- kj Kitldftrti Belellnke- IrksI G1RO linclerikrtlt vad girareng , DetallnplInformasion 4 11.gi :=.31:UrEtir t 4- Cirelrrinr, 1 :330 Aie!ro Raba:r ik4a9 Satil rl1f. ntwit. Kvittering 625.",10 D,D ,25 Innbettilt tll kan1a Deløp Detalertmskontonurnrner blankostriummot Mva, 3 9:6,25 Mva-grunnlag '5 t125.1:0 kva. '5").5,111.Preft Levei: ErtImt&prin Rmbie: Myri. SIM 25.1:13% 3 375,D Lari % , ,03.produldbP.Itkrimisr? exyli3191.^9,lentlikter Aregv3rt2.1iåvrtult.., Phxf,tAkir Produktgruppe 1 11:100::0 1D3OZO f fer All rtekiår EIr'n.åk Itere r, 1z ,1d9rEN131m, Retntnnen Weir, 1,«tuD Gat1orrn9 gete 211 1)4,<V19.14f.;1'fl I.ev 1/ctuker betrim fr3*." rakii.r.adan Bet svji hk,-.» GalinaManikova LoverIngsadrasse KiDllandegatP A KJoHandsgato la 3183 HORTEN 3183 HORTEN Faktura 1278 Sfr;'3 1 0-dro-r. N331: Kinirtnnr rfixlifftlt R39, 1P Eidevik Bygg AS 13~ EM el&aks Efff? re.f41ø1:10.0,,hyati g:invkkyyr; fti

21 Eidevik Bygg AS Faktura 1440 rhii v1 13f1ÇIr.:C I clalak.: roak...nce9bly(33 c.nr.,11.1~11 r:19.1,.fina liva Galina Manikova KIollandGgato 1A 313 HORTEN N1'1. ts2mcci?"t. Loveringsadresse KiellandsgateA 3183 HORTEN ()71reff_ 1(w):Ifirif I.e.v..s «11.1.!Yir4t LleI. teti-)73%eir P1C.K. 72 0') ;1".1 fl Nulla I ai 1111.vr, t. *.r.i'.3er 1,74:1 v3f ret. Atf Fl..3r Ele.9.#1k 1)rfus -rd CiglIrsq Mani;sukul i Prodihlanr Prok*Akfbesinive.tse Pakti,m; Lew..; En.I.N5N.wis Rdetm!I Mr." SuM Produktgruppe i h..k.r.oln rnai'wiler en arteir 1,00 1,02, 2.:',0 00Z.:', ,': 202 C00,0:". 202 Mva.% hilva-grunnlag Mva : C.00.,01 rc00,1.al KvrnorIn fzu. kpx, 200 0:20,00 000, ealøp DRI~ni koulomunmffir Ellffilsollnurnmer 6511!,q 9101,k;y g r; BeIalinutInforninzIon R;11,..,..irnrr144/3 Li./.. Ouluru'1.'...1i ,00 I GIROnol.ling. h. i, UriawrøkeIII vuei LlinhtINJ --i 1.1I{-14,71) Ii 1 k.: a 9 P,._ D t....: I 1 Ktruleru.30 Bkhot Al., Galina Manikova Kjellandsgato l A 3183 HORTEN eaursi konto 26.:1 1 1 I I Batgll Ill Eldovik Bygg AS Brour 51) 3170 SEM L l - 1 _J oiyhaitikhr&ing Kundeldeutffikesion 9(101 Kroner OreTil kcinta Ellankennumnsri < > < > 25000D 00 6Z63080i1Ib

22 A LII(tur3. I., I 1 '..I I 11,1 r',!,1 1 i,/ s!iii)<is.if I li I r I /111111/, 11, I ell I i I I ' rtl' I Il i 1.11, i, I " I ;,11 Itl r I1,1 I'r" -., ift,s 1:1; ;M( talin. I I(14,vik Ilvc141 A`; I!,1 1: 111,1 4. Irig If hrd, f I i,1 i ti1

23 .. I. Ii t I I [:-.1dt.ndh Fiy(19 14" I ',I I : 1 I.:; 1 iye. '11r. 1:111..t.1 1.)f 17,1 ;ri. 111!I /11... I.'". '..r I i PI ;1,/ f 1.1Iii ' ; I s 1[1.; If 1',111. ',1 11: ' {1111 I 1 Ii.!", Al ;. Ilwrin.1{! ' t i I i =i 10 11' i,i (;alirea Maoikiwl Kj,-.11:1.triF,fi,.t(: I A LFihivik 1.1 Llywl :,!:.1+ '?

24 Ege Derer AS Telefon: Trax: Prwry /-my3 Kentonr, wn«jeurdors.no N. 54dIt FakturaadIesse adresse Ordre 765 Faktura 770 HanneTorkidsen 5re.arkitektMNAL GellneNardkova(t1f ) Fryderdundgate11 Guthormsgate TeN58ERG NC4tGE NORGE 1J1rref: Ege Ake Deresr Hanne Torlddsen Referanse: Ge1turManikova Betbet.netto re. 14 dg. Ortkadato: Kundeinfo: 71f: lev.bet. C1F Fakturadato: 03, Fac Endre frist:10, Forfalledelo: 1/ MoNI: gnet-turoonline.no Kundenr: Lfflit fra fab~: nJenrBealuivelte Antal EnhakePrIs RabattI Prl Batep 1 YD1 EOE ,00 0% , ,00 3 YD2 EGE 701 G ,00 0% , Ulalanng tilrelva1adrasee 1 400,00 0% 400,00 400,00 5 Tifloggformed D 7D 2 at* % 350, Paldungag fradd2 derea (111tarrtnnalOab) 1 760,00 0% Avgillagrunnlog Metfflti Vørin Å bosals ,00 Kunrianummer Fakturanr 770 Ordra nr705 Forfall:17.feb e0-11 Hanno TorkildaanSN.andlekt MMAL FryderOundgata OSt EgO LJrer AS Tenesaraidvelen EGERSUND

25 HANNETORICILDSEN SIV,ARK1TEKTMNAL FRYDENLUNDOT OSLO Org nr: MVA Kontonr: GalinaManikova Kiellandsgate1A 3183Horten Oslo, Fakturanr HertugGuthormsgate28 Arkitekthonorar Antalltimer:34 timer Timepris:750 kr Honorar:kr ,- + 25% mva:kr 6 375,- Sum:kr ,- Medhilsen #17t444--t-- T HanneTorkildsen

26 Grindland Trevarefabrikk Vamoen 4646 FINSLAND Tlf: Faks: post(ffl,grindland.no Org.nr:NO MVA AS GRINDLAND TRWAREFABRIKK AS Sivilarkitekt MNAL Hanne Torkildsen Frydenlundsgate 11 NO-0169 OSLO Tlf: / ret-tor online.no Vi takker for forespørselen og kan tilby følgende Vakumimpregnert furu på utvendige vinduer. Tilbud rettet dato Utskriftsdato Lev.uke fra fab. år ref:unni Tvitekkja Mrk:Hertu Guthorms ate Leveringsadresse: Hanne Torkildsen TØNSBERG If: / Betal.bet. r 30 da er Vindu med kittfals leveres med hvit fugemasse dersom ikke annet er angitt. Tegninger er sett fra hengsleside Tilbudet gjelder vindu av typen utadslående ISOKiTT, som er en nyutvikling av det vi idag kjenner som et "kobla" vindu, men uten ulempene... Grindland Trevarefabrikk AS har forhåndsgodkjent et utadslående vindu av typen isokitt som ikke krever særskilt godkjenning av antikvar. Godkjenningen gjelder for bygg på gul liste i Oslo, ved utskiftning til 3 generasjon vindu, og med følgende krav til valg av opsjoner i listen nedenfor. - Uttrekt bunnkarm - Uttrekt losholt Liten klaring nede - Overfals mot midtpost ( kan i enkelte tilfeller veiges bort) - Hjørnejern påmontert malt i utvendig farge Dråpehengsler malt i utvendig farge - Utvendig farge grønn NCS 7010 GlOY eller brun NCS S 8010 Y3OR Håper tilbudet er av interesse. Tilbudet har: 26 rammer 8 poster 4 losholter 6 bunnkarmer 7,02 kvm vindu totalt 1,49 w/ m2 K totalt på tilbudet

27 Side 2 Tilbudsnr.: Opprettet dato: Utskriftsdato: Hanne Torkildsen I OSLO Pos. Antall Beskrivelse Stk.pris Sum NKR 1 v 01 [21,t Stk. Bredde: 990 mm, Høyde: mm 4 rams ISOKITT 11 BV PN Post 92 mm dybde 11 BV PN Losholt 92 mm dybde GLASS: 4/18Ar/4SE TGI spacer BESLAG: Utv: Malt som vin Innv: Elforzinket (blank) Utv: Sidehengslet høyre - dråpehengsel - utv. stormkrok Innv: Vrider Utv: Sidehengslet venstre - dråpehengsel - utv. stormkrok Innv: Vrider Utv: NCS S0502Y Hvit Innv: NCS S0502Y Hvit 2 1 Stk. v 02 r Fugemasse: Hvit Pakn. karm: Hvit Totatt Bredde: 990 mm, Høyde: mm 4 rams ISOKITT 11 BV PN Post 92 mm dybde 11 BV PN Losholt 92 mm dybde GLASS: 4/18Ar/4SE TGI spacer BESLAG: Utv: Malt som vin Innv: Elforzinket (blank) Utv: Sidehengslet høyre - dråpehengsel utv. stormkrok Innv: Vrider Utv: Sidehengslet venstre - dråpehengsel - utv. stormkrok Innv: Vrider Utv: NCS S0502Y Hvit Innv: NCS S0502Y Hvit 3 1 Stk. v 03 Wfiri k451245i i ct) Fugemasse: Hvit Pakn. i karm: Hvit Totalt Bredde: 490 mm, Høyde: 490 mm I rams ISOKITTO 22mm ISOKITT hvit plastspross i glass GLASS: 4/18Ar/4SE TGI spacer BESLAG: Utv: Malt som vin Innv: Elforzinket (blank) Utv: Sidehengslet høyre - dråpehengsel - utv. stormkrok Innv: Vrider ,24 Utv: NCS S0502Y HvitInnv: NCS S0502Y Hvit Fugemasse: Hvit Pakn. i karm: Hvit Totalt Subtotal: , ,28

28 Side 3 Tilbudsnr.: Opprettet dato: Utskriftsdato: Hanne Torkildsen / OSLO Pos. Antall Beskrivelse Stk.pris Sum NKR 4 1 Stk. Bredde: 590 mm, Høyde: mm v 04 1 rams 1SOKITTO 22mm ISOKITT hvit plastspross i glass GLASS: 4/18Ar/4SE TGI spacer BESLAG: Utv: Malt som vin innv: Elforzinket (blank) Utv: Sidehengslet venstre dråpehengsel - utv. stormkrok lnnv: Vrider , I Utv: NCS S0502Y Hvit Fugemasse: Hvit Pakn. i karm: Hvit innv: NCS S0502Y Hvit 5 Totalt 26 Stk. miljøavgift på isolerglass 3 127, Totalt 6 Opsjon uttrekt bunnkarm, pris pr vindu plus mva (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu) TotaFt 7 Opsjon uttrekt losholt, pris pr vindu plus mva (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu) 336,00 TotaIt Opsjon tofarga vindu, pris pr ramme mva Pris forutsetter innvending hvit farge og utvendig farge so passer med våre standard kittfarger. Dersom spesialfugemasse må bestilles vit dette påvirke pris og eventuelt leveringstid. (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu) Fargekode NCS 7010 GlOY grøn og fargekode NCS S 8010 Y30R brun er forhåndsgodkjent av antikvar Totalt Subtotal: ,96

29 Side 4 Tilbudsnr,: Opprettet dato: Utskriftsdato: Hanne Torkildsen / OSLO Pos. Antall Beskrivelse Stk.pris Sum NKR 9 opsjon hjørnejern montert og malt som vindu ulvendig, pris pr Ramme plus mva (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu) cf:: ,9 Totalt Stk. dråpehengster malt som vindu utvendig, pris pr ramme plus mva (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu) 11 Totalt 86 OD Opsjon liten klaring nede mot bunnkarmilosholt, pris pr ramme plus mva (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu, men vet at det er snakk om å akseptere sidesving beslag, og då går dette tillegget ut) 12 Totalt Opsjon overfals mot midtpost, pris pr post plus mva (4 rams krysspostvindu har to poster). (Krav fra antikvar på forhåndsgodkjent vindu, men enkette bygårder har ikke dette på originale vinduer. Dersom skal levere uten må dette godkjennes av antivkar) 13 Totalt 336,00 Opsjon 3 iags glass u-verdi i glass (ikke konstruksjon) 0,7 med TG1spacer Pris pr kvm vindu Totalt Subtotal: ,96

30 Side 5 Tilbudsnr.: Opprettet dato: Utskriftsdato: Hanne Torkildsen / OSLO Pos. Antall Beskrivelse Stk.pris Sum NKR 14 Opsjon for malmfuru 10 % på basispris cf:: ,9 15 Opsjon innvendig dekor post Pris på forespørsel (krever karm uten profi)) 16 Opsjon innvendig dekor losholt Pris på forespørsel (krever karm uten profii) 17 Opsjon Sidesvingbeslag Pris pr ramme pluss mva (Går ikke å kombinere med liten klaring nede) 18 Opsjon espanjolett Totait 281 GO Pris pr ramme pluss mva Stk. Vindusvrider Totalt 195 GO Vrider innvendig som lukkeranordning pris pr ramme 80,-+ mva Totalt GO Subtotal: ,96

31 Side 6 Tilbudsnr.: Opprettet dato: Utskriftsdato: Hanne Torkildsen / OSLO Netto u/mva ,96 MVA:25,00 % 6 903,74 Totalt: ,70 Det tas vanlige forbehold om prisstigning, Dette Illbudet er gyldtg i 4 uker fra angitt dato. For produkter med overftatebehandling i lyse farger tas forbehold om kvistgulning. På mørke farger kan bobler i malingen oppstå. Monteringsanvisning medfølger på alle vinduer. Grindland Trevarefabrikk AS beholder eiendomsretten på varen til hete kjøpesummen er betalt i henhold til lov om salgspant. Etter forfall beregnes 1,5% rente pr. mnd. Vi håper tilbudet er av interesse og hører gjerne fra dem igjen. Leveringsbetingelser / Reklamasjon: Kjøper skal ved mottak kontrollere varene for eventuelle skader og kontrollere antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet. VIKTIG: Ren kvittering for mottakelse av skadede varer betyr at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte skader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eiler senest 7 dager etter levering og alltid før rnontering og eventuell behandling. Klager mottatt etter at varene er montert i vegg tas ikke til følge. Erstatningen kan aldri overstige varens pris. Grindiand Trevarefabrikk AS har rett til å kreve de reklamerte varene i retur. Grindland Trevarefabrikk AS Unni Tvitekkja

32 Grindland Trevare AS 475.4BYKLE Tlf Faks e-mah postagrindlandno Org NO MVA Kto.nr Fakturaadresse HanneTortuidsen Frydelundsgate11 N-0169OSLO Kundeadresse HanneTorkildsenSrvilarkitek( MNAL Frydenlundsgate11 NO-0169OSLO Pos. Antaa Elegicrivelie 3 2lik. xspes 4 ramsfsoxirre Breøde990 fmti, 145Qrrrn 2 1-Stk. xspos 4 rami ISOk17119 Eirlffirt, l)n,h Ø JI nim I ttk xsp«f PøRilladrurr* ' 9redd 490.mmdisyas; 49arnin 4 1 Stk. xspas 1ranfef5OKITtl1b 13redde590 mm,1-feyde:i 790mm 5 26 Stk. mity svgfffpå hgliaglass 2881k. dråpehengsler msir som vkele 243Stk. Vfr)dusvrider 9 IStk. tirapaøffikgg FRMT fltat LEVERTTILTf9SBERG SuDbxal- GRINDLAND TRWAREFABRIKK AS Faktura nr : Faklotadelo Kundenr Ordrenr. BetBel ForfDetn pr30dagernorto Onfre"dr. : HerliseGighomiagefff - _ I IumNKR 4 493, , , , , ,00 390,00 68,1") , , Kvittering vilibw.4.11iii ktyllo hocol) Bataiefen. kon1onurrmw Ellartkeltnum-ner ,70 Faklurenr : FakturaDato : Kundenr : GIRO Under.31rilt wxiu r)429 bcdollnqs. IfiAl 19, Rolnit Blilt til HanneTorsuldsen Frydelundsgate11 N-0169 OSLO GRINDLANDTREVAREAS ciosg FinansAS Postboka KRISTIANSAND 6444, kkviti.> KvIlbatng 114bwiui Kundoldentffikcision PUDI Klt)-werOrt, < >

33 Manikou Kidland!,Li lort,:,n Arkitakthuset Tansberg Ark kim3-jorgrin Hedr11. Okvis gt. Fl.1l I t1,,.;1)i1ici 111.3:?..3R51f1 Orri ni. 9.M Faktura 1-akfiirel fh ro(14-ü2-11.) P.IIr,uktiur PrcickftlfoI PI(Anku" 1002 Boliq / Galieri Galina byggmeld. nabov. Fa<turi.1for : 21-11fiRafaring, qmte!, nkinsk, nyw.:11-:.1111iriqut<3ull ri.ascrinp,lirruer favli BELOP ANTAl I LNIk-1 til F;KFIVFIsF kiva.'-. PH,,Er I MVA pl...!:.mva 13 t Irnur utim! nrheid - arkiekt , ,!-] 84150,00 1 Stk_ rrabo.fars4tger Illsarnmen (99;k) 25 / Kvittering Sum: Mva: TOTALT: I I innbcialt kont BotakIton%kontarkumnler BlanNaltnumrnor H f47fht.jrilrgwiti,v,p-11 FmktRel.Nr: 11-10?-Ol 1002 Bolig / Galleri Gallna GIRO BtalIncti lluidhrskjinuirefirxi f rfr ri 1:4 Gaihria Mallikoka Ktellunds lii 3 I 5 1lorieu 11.1~1 kwilo KI 11,5Q,IdgivillikAkjo#,{KIIY)1 Arkltekthuset Tansberg Siv Ark Hnr1.5.-~-1Hede415 oifw:3 R, 31715Timisber9 Kvittednfi K 0.» T4 knivin Itbruke.tiriurn~ (.4 1 t 8 6 :5

34 Oalina Manikova KiellanMgi. la 31S3 Arkitekthuset T nsberg Siv. Ac Hans-Johgen S( (T)+~.; i 6, 3126 Törr.kOoru W5 (3,q nr. 064 Sfulfffl o -ousl: hons-jcfrion)31-edels.no Faktura FilkLirort dato P.w. I rikt or ptr.x.;luktlittel 1002 Boliq / Gallerl Galina zaktura tor : rtwkimi td;,prti Cilwrolging hyrnomelding.t 4a ngtonsoerg kommune pfusiuktfivio oppfølging mvh.:of-gen Hede.15: 1-14f.'ad BELOP 4NTA-1 ENHET 3ESKHIVELSE MV:\",--- Pli NI-ti 1 WVA eks MVA 2.b, T:mer opplülg byggerneld. - arkilekl ,00 406, ,00 sum: 1 625,00 lava: 4N).25 TOTALT: 2 031,25 Kvittering InntratenIIIknolo Boop Betalerenakontonummer Olankottnummee , Fakt.Ref.Nr: 1(11) Bollg / Galleri Galina GIRO g cang (.1t.m I itt 14.1 Manil<tiva Kidlantis!1. 31 ii 1Inulen Itclelt 111 Arldtekthuset Tensberg Srv. Ark Hans.Jc rgen Hodels nktv.,; ifl, 3120 TI.,1:cri Beleal KytIloginn kmolo Ittbako Kurbdelrkantillkaalcin (K101 KrQfird Clr! ru konto Blenkctinurreget < >

35 HANNE TORK1LDSEN SIV.ARKITEKT MNAL FRYDENLUNDGT OSLO Org nr: MVA Konto nr: Galina Manikova Kiellandsgate 1A 3183 Horten Oslo, Fakturanr Hertug Guthorrosgate28 Arkitekthonorar Antall timer:42 Timepris:750 timer kr Honorar:kr ,- + 25% mva:kr 7 875,- Sum:kr ,- Med hilsen Hanne Torkildsen 1-C14:4-4&

36 Kontrollerklæring Det fylles ut en kontrollerklaering for hved ansvarlig kontrollerande foretak Til kommune Tønsberg kommune Vedlegg nr. G- ol kommunens saksnr. Kontrollerklæring for PROSJEKTERING sendes inn som et vedlegg til søknad I ett trinn og ved søknad om IgangsettIngstillatelse Kontrollerklæring for UTFØRELSE sendes Inn som et vedlegg til anmodning om midlertldlg brukstillatelse eller ferdigattest Elandom/ byggested Gnr.Bnr Adresse Hertug Guthormsgate 28 Festenr. Seksjonsnr.Bygningsnr.Bolignr. Postnr.Poststed 3111 Tønsberg Foretak Hanne Torkildsen Sivilarkitekt MNAL Adresse Postnr. Frydenlundgata Telefon Telefaks Kontaktperson Hanne TorkIldsen I Poststed Oslo Organisasjonsnr Mobiltelefon KUT Arkitekturprosjektering med krav til estetikk (KUT 210) Det bekreftes at kontrollen er ulført iht av dato søknad om ansvarsrett og kontrollplan og kontrollplan for viktige og kritiske områder avdmo Det bekreftes at det foreligger kontrolidokumenter. Angi hvilke kontroadolmmenter som foreligger Kontorets egne KS- domumenter, tegninger og oppfølging på byggeplassen Ansvarlig kontrollørende for prosjektering Fagområdet er ferdig prosjeklert for igangsettingstillatelse (omfatter ogå eft-trinns søknadsbehandling) Ansvarlig kontroderende for utferelse Sluttkontrollen har ikke avdekket vesentlige feil og mangler som hindrer midlertidig brukstillatelse Følgende mangler av mindrevesentlig betydning gjenstår csisluttkontrollen har ikke avdekket feil og mangler ved fagområder som hindrer ferdigattest Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner I plan- og bygningsloven kap XVIII og XIX, og at det kan medfore reaksjonerdersom vl har gitt uriktige opplysninger. DatoForetekets underskrift Gientas med blokkbokstaver Hanne Torkildsen Sivilarkitekt MNAL Byggblankett 5149 nov Side I av c (i4 norge tandard

37 0 Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Jon Sørseth Direkte telefon: Vår ref.:11/21558 Arkiv:GBR-1001/0060 Deres ref.: Dato: Hanne Torkildsen Frydenlundsgt OSLO Hertug Guttorms gate / Ferdigattest - tilbygg/bruksendring og utskifting av vinduer Gbnr. 1001/0060 DFUB-sak 599/10 Jnr. 10/1071 Bygningsnr Arbeidets art Tilbygg og bruksendring Byggets art Bolig MED HJEMMEL I PBL. 99 NR. 1 UTFERDIGES HERMED FERDIGATTEST FOR OVENNEVNTE BYGGEARBEID Sørseth leder Kopi sendt: Tønsberg kommune v/brannsjefen WP AMA Postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg Telefon: Bank: Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens Alla 1 Telefaks: Org.nr. E-post: Internett:

1! I ' SØKNADOM TILSKUDDTIL VERNEVERDIGEKULTURMINNERI VESTFOLD. Søknadsendestil: VESTFOLDFYLKESKOMMUNE,SvendFoynsgate9, 3126 TØNSBERG.

1! I ' SØKNADOM TILSKUDDTIL VERNEVERDIGEKULTURMINNERI VESTFOLD. Søknadsendestil: VESTFOLDFYLKESKOMMUNE,SvendFoynsgate9, 3126 TØNSBERG. VESWOLD FYLKESKOMMUNE 1! I ()en(--).? ift1; ;Opixlert pr januar 2009 Søknadssieema ' SØKNADOM TILSKUDDTIL VERNEVERDIGEKULTURMINNERI VESTFOLD SØKNADSFRIST:1. oktober Søknadsendestil: VESTFOLDFYLKESKOMMUNE,SvendFoynsgate9,

Detaljer

Tabellforklaringer. Generelt

Tabellforklaringer. Generelt Innhold Side 1 Viktig informasjon 2 Tilleggspriser 3, 4 Sprosser 5 Glass/Overflatebehandling/ Rømningsvei 6 Isokitt 1,4 Viktig informasjon Tabellforklaringer Priser med hvit bakgrunn er eks. mva. Priser

Detaljer

Prisliste vinduer og dører. Bykle Vindu. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Priser pr. 1. November 2014

Prisliste vinduer og dører. Bykle Vindu. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Priser pr. 1. November 2014 Prisliste vinduer og dører Priser pr. 1. November 2014 Bykle Vindu Innhold Side 1 Viktig informasjon 2,3 Tilleggspriser 4,5 Sprosser 6 Glass/Overflatebehandling/ Rømningsvei 7 Isokitt 1,4 Viktig informasjon

Detaljer

REF PRODUKT/TEGNING BESKR. ANT BRUTTOPRIS RAB PRIS. 1 Stk 8 025,74 8 025,74 8 025,74. Uldal Vindu 115mm - i laminert tre

REF PRODUKT/TEGNING BESKR. ANT BRUTTOPRIS RAB PRIS. 1 Stk 8 025,74 8 025,74 8 025,74. Uldal Vindu 115mm - i laminert tre 10 Restelager Birkeland Tilbud 582116 Revisjon 3 Uldal AS, avd Varhaug Ånestadveien 19 4360 VARHAUG Tlf: 38 13 71 00 Fax: 38 13 79 02 956 249 570 MVA uldal@byggma.no Uldal AS, avd Birkeland P.O.Box 98

Detaljer

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset

GRANDE. ' i -1 - - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon. Levanger Kommune Rådhuset GRANDE Levanger Kommune Rådhuset 7600 LEVANGER Att.: Hilde Rostad Deres ref: Vår ref: /HJBA Dato: 9. februar 200 - Vedrørende Tronfoten Eiendom AS, Kjønstadmarka boligområde, felt Bl. Søknad om dispensasjon.

Detaljer

Levanger 12/10-11. Levanger kommune Restaureringsfondet v/hilde Røstad

Levanger 12/10-11. Levanger kommune Restaureringsfondet v/hilde Røstad Tannlege MNTF T. Tangerud Kirkegt. 14 D 7600 Levanger Telefon 74 08 10 73 Bankgiro: 4420.06.06717 Levanger kommune Restaureringsfondet v/hilde Røstad Levanger 12/10-11 Søker Restaureringsfondet om støtte

Detaljer

Norsk byggeskikk i moderne utførelse

Norsk byggeskikk i moderne utførelse Bykle Vindu AS ble etablert i 1983, og er siden 1997 eid av Bykle Industri AS. Grindland Trevarefabrikk og Pyrokno Norge AS er søsterbedrifter. Alle er produsenter av vinduer og dører, men retter seg mot

Detaljer

file://\\fil1\ephortedok$\prod\2011\10\14\345061.html

file://\\fil1\ephortedok$\prod\2011\10\14\345061.html S knad om st tte til restaurering, att Hilde R stad Page 1 of 2 Fra: Rolf Kaasten[rolfkaas@start.no] Mottatt: 13.10.2011 20:57:16 Til: mottak Levanger Tittel: S knad om st tte til restaurering, att Hilde

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2

Søknad om igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Kommunens saksnr. igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) 21-2 Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja Nei Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet

Detaljer

REF PRODUKT/TEGNING BESKR. ANT BRUTTOPRIS RAB PRIS. 1 Stk 8 025,74 8 025,74 8 025,74. Uldal Vindu 115mm - i laminert tre

REF PRODUKT/TEGNING BESKR. ANT BRUTTOPRIS RAB PRIS. 1 Stk 8 025,74 8 025,74 8 025,74. Uldal Vindu 115mm - i laminert tre 10 Restelager Birkeland Tilbud 582116 Revisjon 3 Uldal AS, avd Varhaug Ånestadveien 19 4360 Tlf: 38 13 71 00 Fax: 38 13 79 02 956 249 570 MVA uldal@byggma.no Uldal AS, avd Birkeland P.O.Box 98 4795 BIRKELAND

Detaljer

Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg

Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg Rogaland fylkeskommune Telefon: 51 51 66 00 E-post: firmapost@rogfk.no Hjemmeside: http://www.rogfk.no Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg Opplysninger om søker Søknadsfrist

Detaljer

Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya

Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya Hilde Johansen Borgan 7900 Rørvik Vikna Kommune Landbrukskontoret 7901 Rørvik Borgan 31.08.2013 Jeg Anmodning om sluttutbetaling av SMIL-tilskudd til Trollhaugen Gård Forlager Kalvøya henviser til SMIL-tilskudd

Detaljer

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK

DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Delegasjonssak nr: FBR ETT 810/10 Heggenhougen Arkitekter AS Postboks 889 7409 TRONDHEIM DELVIS TILLATELSE TIL TILTAK Vår saksbehandler Odd Morten Hansen Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Siv. ing Martin Stensaker AS Billingstadsletta 30 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: EBERG2 GBNR 40/313 40/1743 19.01.2010 S09/3288 L12435/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 1. august 2009. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 01.02.2011. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune.

Kvamsøy Org.nr.: Søker om igangsettingstillatelse for utfylling ved hamna utanfor GBNR: 93/64 i Sula Kommune. Støylen Service AS www.stoylenservice.no Rada post@stoylenservice.no 6087 Kvamsøy Org.nr.: 916866267 Sula Kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 16.02.2017 Søknad om ignagsettingstillatelse Søker om igangsettingstillatelse

Detaljer

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd.

Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd. ---I Sandved bydelsutvalg 15.12.08 sak 26/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD - BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

Endhng av fasade Innhegning mot veg

Endhng av fasade Innhegning mot veg 1 ( standard \s. norge Gjenpart av nabovarsel plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Tiltak på eiendommen: Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr Eiendommens adresse Postrir Poststed it \ Kommune Eler/fester

Detaljer

Rapport vedr. innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket: Renovering av yttervegg i nord, hovedhus Løding gård, saksnr 2014/184

Rapport vedr. innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket: Renovering av yttervegg i nord, hovedhus Løding gård, saksnr 2014/184 Løding Gård AS Løding 8050 Tverlandet Bodø Kommune Samfunnskontoret Att: Finn Erik Skagen Postboks 319 8001 Bodø Rapport vedr. innvilget tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket: Renovering av yttervegg

Detaljer

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed. - kj. rt.v. Poststed. Tiltaksklasse ansvarsrett 1 av Søknaden gjelder Gnr. Eiendom/ 1.) byggested Adresse Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. P7 r. Poststed - kj Kommune Organisasjonsnr. Adresse Kontaktperson E-post,C i)t).-.- GC

Detaljer

Tilbud 582116. Revisjon 3 RESTELAGER AJOUR PER 30.03.16. Prisene forståes brutto, eks.mva. Varierende rabatt, opptil 75 %

Tilbud 582116. Revisjon 3 RESTELAGER AJOUR PER 30.03.16. Prisene forståes brutto, eks.mva. Varierende rabatt, opptil 75 % 10 Restelager Birkeland Tilbud 582116 Revisjon 3 Uldal AS, avd Varhaug Ånestadveien 19 4360 Tlf: 38 13 71 00 Fax: 38 13 79 02 956 249 570 MVA uldal@byggma.no Uldal AS, avd Birkeland P.O.Box 98 4795 BIRKELAND

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

o os- o ,,LtNr fr Innherred Samkommune @» PBOM :4! Postboks 130 7601 Levanger Levanger, den 05.05.2010

o os- o ,,LtNr fr Innherred Samkommune @» PBOM :4! Postboks 130 7601 Levanger Levanger, den 05.05.2010 SIVILINGENIØR PETER HOGNESTAD MNIF,,LtNr fr o os- o w Innherred Samkommune @» PBOM :4! Postboks 130 7601 Levanger Deres ref.: JOKR 2009/8380 Vår ref.: 09012 Vedr.: Bamber B a AS Levan er Søknad om tillatelse

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther MEDL LE-AP Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Dato: 16.01.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP Jahn Kåre Winge Varaordfører

Detaljer

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven

Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Søknad om ansvarsrett Kontrollplan etter plan- og bygningsloven Vedlegg nr F - 1a Kommunens saksnr Side 1 av 1 Til kommune SOKNDAL KOMMUNE 4380 4380 HAUGE I DALANE Søknaden gjelder Eiendom/ byggested Gnr

Detaljer

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE, ROVERUDSGATE, HANS NIELSEN HAUGES GATE

TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE, ROVERUDSGATE, HANS NIELSEN HAUGES GATE TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE, ROVERUDSGATE, HANS NIELSEN HAUGES GATE I forbindelse med rehabilitering av fasader og balkonger, som nå er i gang, ønsker styret å tilby individuell vindusutskifting

Detaljer

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Garasje og bod Hvilke garasjer, boder og lignende er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal bygge frittstående garasje, bod eller lignende er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Detaljer

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2977-7649/2009/BIAS 601 20.03.2009 Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer til åpen

Detaljer

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 11/12770 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2055/11 ROJO Arkitekter AS Kongens gate 89 RAMMETILLATELSE N-7012 TRONDHEIM Vår saksbehandler Knut Auganes Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Gunlia, svar

Detaljer

Prisliste vinduer og dører

Prisliste vinduer og dører Prisliste vinduer og dører Priser pr. 1. oktober 2012 1 INNHOLD Side VIKTIG 1 Viktig informasjon 2 Tilleggspriser 3 Tilleggspriser glass 4 Tilleggspriser sprosser 5 Isokitt 1,4 6 Isokitt 1,2 7 Bykle Kobla

Detaljer

Søknad om ansvarsrett

Søknad om ansvarsrett Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommune Gnr. Bnr. Adresse Ørland 79 38 7140 OPPHAUG Organisasjonsnummer Navn 919709340 SYSTEMBYGG AS Kontaktperson

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4

innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx - -s'inf - --- Side 2 av 4 Side 3 av 4 epesffilatsjonsr.pa.cseiktr) potoaokicaopprctter: Parsell ar. Areal ca. m2 Arealtype Eventaelt for deling joureal or. 1:77 &k,f c (-11 Eventuelt navn og adresse på kjøperfester innat 4M9u4pr,Pr pg ikmdpr~kerx

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482.

PDF dato: 2016-07-03 18:39 Nye Hytter AS Org.nr: 979 757 158 Tlf: 22 65 80 00 Epost: post@nyehytter.no. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482. BOD STØRRE - MARITIM Artnr. 482 Side: 1 av 5 Standard leveranse - BOD STØRRE - MARITIM TAK UTVENDIG: Artnr. 482101032 - KOMPLETT SHINGELTAK Komplett shingel tak dimensjonert for snølast på byggested. Inneholder

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE

57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Areal og samfunnsplanlegging Delegert vedtak Att. Monica Gulbrandsen Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/2113-24 Svein Stræte 08.05.2014 57 / 137 IGANGSETTINGSTILLATELSE Delegert sak nr. 143/14

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 20.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301017-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Erland Per Volden

Detaljer

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53,

Søknad om igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, y Kvinnherad kommune igangsettingstillatel e 2 6 APR2013 CC53, etter plan-og bygningsloven 20-1, jf 21-2 SaKsn, Saksbeh g Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 149,7 m²

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 149,7 m² 1 YD-3 14 200 B B 7 000 4 000 3 200 3 500 3 300 7 400 V-5 6 x 6 VEDEGG E1 orbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga tekniske føringer Arealer er beregnet ut fra tegning og er oppgitt i

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 26.03.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201403300-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Tone Christine

Detaljer

TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE, ROVERUDSGATE, HANS NIELSEN HAUGES GATE

TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE, ROVERUDSGATE, HANS NIELSEN HAUGES GATE TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE, ROVERUDSGATE, HANS NIELSEN HAUGES GATE I forbindelse med rehabilitering av fasader og balkonger, som nå er i gang, ønsker styret å tilby individuell vindusutskifting

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 01.11.2016 2016/1281-14340/2016 Arkivkode: 72/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

TILBUD OM VINDU- OG BALKONGDØR SUTSKIFTING SIGURD LIES GATE 17-23

TILBUD OM VINDU- OG BALKONGDØR SUTSKIFTING SIGURD LIES GATE 17-23 TILBUD OM VINDU- OG BALKONGDØR SUTSKIFTING SIGURD LIES GATE 17-23 I forbindelse med rehabilitering av fasader og balkonger, som nå er i gang, ønsker styret å tilby individuell vindusutskifting for alle

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA KOMMUNE SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR ARBEIDER MED HEIS Norconsult Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

Lunden Snekkerverksted AS

Lunden Snekkerverksted AS Lunden Snekkerverksted AS Lunden Snekkerverksted AS har siden oppstarten i 1929 levert kvalitetsprodukter som vinduer, dører, trapper og innredningsprodukter. I dag fokuserer vi på produksjon av vinduer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Profoyn Eie As Postboks 239 3101 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/104966-17/4140/BRIGRO 12.01.2017 Adresse - Tiltak: Markalleen 1 - riving og oppføring av lagerbygg - riving

Detaljer

Kopi til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim

Kopi til: Sør-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim Kommunalteknikk Kristian Solem Deres ref. Vår ref. Dato 36572/2014//5GRO 24.11.2014 GBNR. 124/5 - KRISTIAN SOLEM - RESTAURERING, TILBYGG OG GARASJE: DISP. FRA REG.PLAN Vedlagt følger utskrift av ovennevnte

Detaljer

TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE 6-8, 10-12, 14-16, ROVERUDSGATE 13-15 OG HANS NIELSEN HAUGES GATE 31-33

TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE 6-8, 10-12, 14-16, ROVERUDSGATE 13-15 OG HANS NIELSEN HAUGES GATE 31-33 TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE 6-8, 10-12, 14-16, ROVERUDSGATE 13-15 OG HANS NIELSEN HAUGES GATE 31-33 I forbindelse med rehabilitering av fasader og balkonger, som nå er i gang, ønsker

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 12.12.2016 2016/1641-16510/2016 Arkivkode: 91/14/L42 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 28.11.2016

Detaljer

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015

Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 Bockelie Bygg AS Siv.Ing. Rolf Bockelie Org.nr. 998796202 07.08.2015 OSLO KOMMUNE Plan og bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no Kopi: Helene Augensen og Jakob Sande Tiltakshavere Bogstadveien 39

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 21.07.2015 2015/923-4 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Byggmester Jørgen Binde AS Sjøfartsgt. 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT

VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT VEILEDER TIL SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Søknad om tillatelse uten ansvarsrett uten ansvarsrett Hva kan søkes uten ansvarlig søker Tiltak som krever søknad og tillatelse (tidligere

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG

NY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE I TANA - SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR VARME- OG VENTILASJONSANLEGG Norconsult4C+ Tana Kommune Bygg og anleggsavdelingen Rådhusveien 24 9845 Tana Norconsult AS, Lakselv Pb 279, 9711 Lakselv Telefon: 78 46 08 88 Telefax: 78 46 08 89 www.norconsult.no Bankgiro: 6219 05 51666

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning

IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Delegasjonssak nr: FBR ETT 702/10 Block Watne AS, Trondheim Vestre Rosten 81 Trekanten N-7075 TILLER IGANGSETTINGS- TILLATELSE, delvis godkjenning Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett

S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett S knad om tilknyting til offentleg leidningsnett Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Onarheimslio 233 S460 HUSNES post@kvinnherad.kommune.no Kvinnherad kommune Kommunalteknikk Veg - Vatn - Avløp Søknaden

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Tilbudsnr. :407069/1/1 Skrevet ut: 24.06.2011 Side 1 av 5 Prosjekt :Erichen, Lars Henrik. Tilbudsinfo: Betingelser:

Tilbudsnr. :407069/1/1 Skrevet ut: 24.06.2011 Side 1 av 5 Prosjekt :Erichen, Lars Henrik. Tilbudsinfo: Betingelser: Tilbudsnr. :407069/1/1 Skrevet ut: 24.06.2011 Side 1 av 5 TILBUD Kunde: 2 002 204 613 Erichen, Lars Henrik Deres ref: Telefon: / Fax: Sigdal senter Mosseveien 43 1610 FREDRIKSTAD Vår ref: Andreassen, Irene

Detaljer

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 144,4 m²

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 144,4 m² B 300 1 500 6 900 YD-3 3 900 700 1 400 10 x 21 YD-2 8 700 7 x 21 900 B B V-6 10 x 9 Bh 200 V-6 10 x 9 Bh 200 6 900 B VEDEGG E1 7 800 MERKNDER: orbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling pga

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15

DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-4 og markalovens 15 Wiggo Knudsen Siggerudveien 759 1400 SKI Vår ref.: KIM/LANGEI Deres ref.: Arknr.: GNR 95/106 - L40 Dato: 02.11.2015 Jnr.: 14/1233-12 30956/15 DISPENSASJON OG TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT etter

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Viktige opplysninger

Viktige opplysninger Viktige opplysninger Tabell forklaringer Generelt Priser i rødt er inkl. mva. Priser i blått er inklusiv aluminiumsbekledning utvendig og malt 1 standard farge innvendig, eks. mva. Alle priser er brutto,

Detaljer

RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad

RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad Delegasjonssak nr: FBR RAM 4752/10 HUS ARKITEKTER AS Nordre gate 10 N-7011 TRONDHEIM RAMMETILLATELSE Delvis godkjent dispensasjonssøknad Vår saksbehandler Cecilie Mehaug Vår ref. oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes til Arbeidstilsynet beskriv Melding om tiltak etter plan- og bygningsloven 81,85, 86 a Til kommune: Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser? Ja i:i Nei Hvis ja, skal byggblankett 5177 med vedlegg sendes

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. onsdag 15. februar kl. 18:00

INFORMASJONSMØTE. onsdag 15. februar kl. 18:00 INFORMASJONSMØTE onsdag 15. februar kl. 18:00 På møtet vil det bli gitt informasjon om gjennomføring av prosjektet fra styret, entreprenøren Prosjektmester AS og OBOS Prosjekt AS som har ansvar for prosjektoppfølging.

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Enh.pris

Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Enh.pris Side: 1 Postnr Spesifikasjon Enhet Mengde Enh.pris TILBUDSGRUNNLAG OPPBYGGING ETTER BRANNSKADE JERNBANEGATE 21, SARPSBORG FORSIKRINSGTAKER SARPSBORG KOMMUNE SKADENR: 79332050,1 TØMRERARBEIDER 01 UTVENDIG

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE

BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE John C. Mæland 24. februar 2014 BESKRIVELSE FORUTSETNINGER UTFØRELSE SNEKKERARBEIDER - ENEBOLIG I EIDSBAKKANE Tømrerleveranse og oppføring av bolig leveres for kr 2 390 000,- inkl mva. Dette er inkl. parkett

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Jorunn Rasmussen Brogata 27 B 4515 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2011/2036-8 Rune Johnsen, 170/72/L42 05.10.2011 TILLATELSE TIL OPPFØRING

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

BAD. A: 4,3 m 2 SOV. A: 17,1 m 2. 8 x 20 LOFTSTUE. Bh. 400. Bh. 400. 10 x 6 V-7. 10 x 6 V-7. L V-6 6 x 6 V-1 V-1. 10 x 14. 10 x 14. Bh. 700. Bh.

BAD. A: 4,3 m 2 SOV. A: 17,1 m 2. 8 x 20 LOFTSTUE. Bh. 400. Bh. 400. 10 x 6 V-7. 10 x 6 V-7. L V-6 6 x 6 V-1 V-1. 10 x 14. 10 x 14. Bh. 700. Bh. ID-3 9 100 2 700 1 800 2 800 1 800 15 x 14 V-3 ID-1 10 x 21 15 x 14 V-3 V-5 5 x 5 Bh 1 600 7 x 21 S K I S S E S k a l i k k e b e n y t t e s i b y g g e s a k 6 400 12 000 V-6 6 x 6 orbehold: Det tas

Detaljer

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 101,3 m²

VEDLEGG E2. Snitt B 1:100. Byggemelding ARK-2-2-01 MERKNADER: Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. 101,3 m² 1 800 1 800 6 000 1 800 V-3 5 x 18 5 x 18 V-3 9 600 YD-2 10 x 21 9 x 21 1 800 6 000 1 800 h. 400 10 x 11 V-9 h. 400 10 x 11 V-9 VEDEGG E1 MERKNDER: orbehold: Det tas forbehold om mulig nedforet himling

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.09.2015 2015/1067-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 GK Nord-Trøndelag AS Tjuin 7790 MALM V

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3.

Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20, 20-3. tillatelse til tiltak etter plan og bygningsloven kapittel 20, 203. Kommunens stempel Saksnr / VA anlegg/ tekniske installasjoner sanitærabonnement Etttrinns søknadsbehandling. Oppfylles vilkårene for

Detaljer

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3 Oslo kommune Plan - og bygningsetaten LMR ARKITEKTUR AS Rosenkrantz gate 15 0160 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): 201513458-5 Oppgis alltid ved henvendelse Dato: 18.12.2015 Saksbeh: Kristin Østerhus Arkivkode:

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4)

Pos, 3go Festenr. nr, Komrnune. Endring av fasade. lnnhegning mot veg. Antennesystem. Arealplaner. E-post, tairi '14._.e 1/(4) Nabovarsel (1/t7- send, iii berørte naboer og gjenboere plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 21-3 Til (nabo/gjenboer) Som eier/fester av: Gnr. Bnr. Eiendommens adres Det varsles herved bm Tiltak

Detaljer