Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008»"

Transkript

1 Vedlegg til Fafo-rapport 2009:21 Anna Hagen og Torgeir Nyen Kompetanse - for hvem? Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen »

2 Vedlegg 1 Undersøkelse blant skoleeiere 26. november desember 2008 Innledning God dag, mitt navn er.. og jeg ringer fra Respons i forbindelse med en undersøkelse vi gjennomfører for Fafo om kompetanseutvikling for lærere og rektorer. HVIS KOMMUNE: I den forbindelse vil jeg gjerne snakke med skolesjef eller oppvekstsjef i kommunen. HVIS FYLKESKOMMUNE: I den forbindelse vil jeg gjerne snakke med Leder for avdeling med ansvar for videregående skole i fylket. NÅR RETTE VEDKOMMENDE ER I TELEFONEN: God dag, mitt navn er.. og jeg ringer fra Respons i forbindelse med en undersøkelse vi gjennomfører for Fafo om kompetanseutvikling for lærere og rektorer. Undersøkelsen gjøres i forbindelse med strategien Kompetanse for utvikling. Kunne du tenke deg å svare på noen spørsmål om dette? Intervjuet tar mellom 5 og 10 minutter. 1. Stilling i kommunen/fylkeskommunen 1: Leder for avdeling med ansvar for skole, f.eks. skolesjef, oppvekstsjef osv 59 % 78 % 2: Annen stilling 40 % 22 % 100% 2. I forbindelse med strategien Kompetanse for utvikling gis det statlig tilskudd til skoleeierne. Dette kan brukes på kommune- og fylkesnivå for å utvikle tilbud der eller det kan deles direkte ut til skolene. Omtrent hvor stor prosentandel av det statlige tilskuddet fordeles direkte ut til skolene i din kommune/ditt fylke? NOTER PROSENTANDEL prosent 46 % 50 % prosent 26 % 25 % prosent 28 % 25 % Antall spurte (ikke sikker-gruppen er fjernet)

3 HVIS >10 PÅ FOREGÅENDE SPØRSMÅL 3. Hvis du tenker på de midlene som fordeles direkte ut til skolene, styrer satsningsområder definert på kommunenivå/fylkeskommunenivå hva de midlene skal brukes til eller er det stort sett opp til den enkelte skole? HVIS STYRER Styrer de i stor grad eller noen grad? 1: Styrer i stor grad 36 % 2: Styrer i noen grad 32 % 3: Stort sett opp til den enkelte skole 25 % 4: Vanskelig å si 7 % Antall spurte 72 3 KOMMUNER 4. Inngår dere i noen form for interkommunalt samarbeid med andre kommuner om kompetanseutviklingstilbud for ansatte i skolen? 1: Ja 94 % 2: Nei 6 % Antall spurte I hvilken grad har kommunen/fylkeskommunen hatt følgende typer tiltak i perioden ? a) fellestiltak for alle eller de fleste lærerne i kommunen/fylkeskommunen LES OPP 1-3 1: I stor grad 54 % 67 % 2: I noen grad 38 % 11 % 3: I liten grad 8 % 22 % 4: Ikke i det hele tatt 1 % 5: Ikke sikker/ubesvart 101 %

4 HVIS JA PÅ SPM 4 OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID b) interkommunalt organiserte kurstilbud (for ulike fag og trinn) LES EVT OPP 1-3 1: I stor grad 59 % 2: I noen grad 34 % 3: I liten grad 6 % 4: Ikke i det hele tatt 5: Ikke sikker/ubesvart 1 % Antall spurte 132 c) kommunalt/fylkekommunalt organiserte kurstilbud for ulike fag og trinn, som lærerne på forskjellige skoler har kunnet melde seg på LES EVT OPP 1-3 IKKE REGN MED INTERKOMMUNALE TILBUD NEVNT OVER 1: I stor grad 30 % 78 % 2: I noen grad 41 % 22 % 3: I liten grad 20 % 4: Ikke i det hele tatt 10 % 5: Ikke sikker/ubesvart d) obligatoriske kurstilbud for lærere på bestemte fag og trinn fra forskjellige skoler 1: I stor grad 27 % 33 % 2: I noen grad 33 % 11 % 3: I liten grad 18 % 22 % 4: Ikke i det hele tatt 20 % 33 % 5: Ikke sikker/ubesvart 2 % 99 %

5 e) kommunalt / fylkeskommunalt initierte kompetanse- og utviklingstiltak på den enkelte skole 1: I stor grad 30 % 44 % 2: I noen grad 38 % 44 % 3: I liten grad 20 % 11 % 4: Ikke i det hele tatt 11 % 5: Ikke sikker/ubesvart 1 % 99 % f) nettverk med lærere fra ulike fag/trinn Kommune Fylke 1: I stor grad 33 % 78 % 2: I noen grad 46 % 22 % 3: I liten grad 16 % 4: Ikke i det hele tatt 3 % 5: Ikke sikker/ubesvart 1 % 99 % g) utdannings- og opplæringstiltak for skoleledere 1: I stor grad 59 % 56 % 2: I noen grad 30 % 44 % 3: I liten grad 6 % 4: Ikke i det hele tatt 5 % 5: Ikke sikker/ubesvart 1 % 101 %

6 h) videreutdanningstilbud for lærere 1: I stor grad 43 % 33 % 2: I noen grad 45 % 33 % 3: I liten grad 8 % 33 % 4: Ikke i det hele tatt 3 % 5: Ikke sikker/ubesvart 1 % 99 % i) hospiterings- og jobbrotasjonsordninger 1: I stor grad 1 % 11 % 2: I noen grad 9 % 22 % 3: I liten grad 43 % 33 % 4: Ikke i det hele tatt 43 % 33 % 5: Ikke sikker/ubesvart 3 % 99 % 99 % HVIS SVAR<4 PÅ SPM 5b OG 5c 6. Hvem har stått for opplæringen i de opplæringstilbudene dere har organisert fra kommunens/fylkeskommunens side (og de dere eventuelt har organisert interkommunalt)? FLERE SVAR MULIG 1: Ansatte ved skoler eller administrasjonen i kommunen/fylket 54 % 44 % 2: Utdanningsavdelingen hos fylkesmannen (tidligere SU) 21 % 0 % 3: Eksterne private kursarrangører 55 % 89 % 4: Universiteter 60 % 89 % 5: Høyskoler 84 % 89 % 6: Andre 26 % 11 % 7: Ikke sikker

7 7. Er det vanligst blant lærerne i din kommune/fylkeskommune å delta i kurs og opplæring organisert av kommunen/fylkeskommunen eller er det vanligst å delta i kurs og opplæring organisert av den enkelte opplæringstilbyder, f.eks. høyskoler, universitet eller private? 1: Vanligst å delta i tilbud organisert av kommunen 48 % 56 % 2: Omtrent like mye av begge deler 27 % 33 % 3: Vanligst å delta i tilbud organisert av den enkelte opplæringtilb 24 % 11 % 4: Ikke sikker 1 % 8. Kan du med noen stikkord si hva som har vært de viktigste temaområdene som din kommune/fylkeskommune har satset på i forbindelse med kompetanseutviklingsstrategien? NOTER KORT 9. Nå noen spørsmål om samarbeid med opplæringstilbydere. Har kommunen/fylkeskommunen samarbeidet med universiteter, høgskoler eller private opplæringstilbydere om utdannings- og opplæringstiltak spesielt tilrettelagt for lærere eller skoleledere i din kommune i perioden 2005 til 2008? 1: Ja 89 % 2: Nei GÅ TIL SPM % 3: Ikke sikker GÅ TIL SPM 15 1 %

8 10. Samarbeider dere mer eller mindre med institusjonene om utvikling av slike tilrettelagte tiltak i dag enn for fire-fem år siden? 1: Mer 68 % 89 % 2: Like mye 18 % 3: Mindre 5 % 4: Ikke sikker 9 % 11 % Antall spurte Har dere samarbeidet med én opplæringsinstitusjon eller flere? Hvis flere, omtrent hvor mange? NOTER ANTALL 12. Hvordan vil du karakterisere samarbeidet med institusjonene de siste par årene? LES OPP 1-3 1: Stort sett godt 69 % 56 % 2: Varierende 26 % 33 % 3: Stort sett dårlig 2 % 4: Vanskelig å si 3 % 11 % Antall spurte Hvordan har dere opplevd kvaliteten på det tilbudet som institusjonene har gitt? LES OPP 1-3 1: Stort sett god 53 % 44 % 2: Varierende 43 % 44 % 3: Stort sett dårlig 4: Vanskelig å si 4 % 11 % 99 % Antall spurte 126 9

9 14. Hvor lett eller vanskelig synes dere det er å finne fram til institusjoner som kan gi dere et godt tilbud på de områdene dere har behov for? LES OPP 1-5 1: Svært lett 19 % 22 % 2: Nokså lett 43 % 3: Verken lett eller vanskelig 22 % 44 % 4: Nokså vanskelig 11 % 33 % 5: Svært vanskelig 2 % 6: Ikke aktuelt 1 % 7: Ikke sikker 2 % 99 % Antall spurte Jeg vil lese opp noen påstander. Kan du si om du er mest enig i påstanden, verken enig eller uenig, eller mest uenig? a) Samarbeidet med høyskoler og andre opplæringstilbydere har blitt bedre de siste to-tre årene 1: Mest enig 79 % 89 % 2: Verken enig eller uenig 13 % 11 % 3: Mest uenig 6 % 4: Vanskelig å si 2 % b) Kompetanseutviklingstiltakene har blitt mer styrt mot noen områder de siste tre-fire årene Kommune Fylke 1: Mest enig 88 % 89 % 2: Verken enig eller uenig 6 % 3: Mest uenig 4 % 11 % 4: Vanskelig å si 1 % 99 %

10 c) Vi vil fortsette å satse ekstra på kompetanseutvikling også etter at strategiperioden er over 1: Mest enig 80 % 89 % 2: Verken enig eller uenig 3 % 3: Mest uenig 6 % 11 % 4: Vanskelig å si 10 % 99 % e) Vi har blitt klart flinkere til å håndtere forholdet til tilbyderne av kompetanseutvikling slik at tilbudene blir relevante og gode for oss 1: Mest enig 84 % 89 % 2: Verken enig eller uenig 11 % 3: Mest uenig 1 % 11 % 4: Vanskelig å si 3 % 99 % e) Kompetanseutviklingstiltakene gir klart bedre effekter nå enn de gjorde for fire-fem år siden 1: Mest enig 59 % 56 % 2: Verken enig eller uenig 16 % 22 % 3: Mest uenig 6 % 4: Vanskelig å si 18 % 22 % 99 % 16. Har dere noen ordninger for å spre ting som fungerer godt på en skole i kommunen/fylket til andre skoler i kommunen/fylket? Hvis ja, synes du de fungerer godt, middels godt eller mindre godt? 1: Ja, fungerer godt 33 % 22 % 2: Ja, fungerer middels godt 40 % 56 % 3: Ja, fungerer mindre godt 6 % 4: Nei, har ikke slike ordninger 19 % 11 % 5: Vanskelig å si 3 % 11 % 101 %

11 17. Alt i alt, synes du kommunen/fylkeskommunen og skolene i kommunen/fylkeskommunen har et bedre eller dårligere system for å jobbe med kompetanseutvikling nå enn dere hadde i 2005? 1: Bedre 74 % 2: Som før 15 % 3: Dårligere 2 % 4: Vanskelig å si 9 % HVIS SVAR 1 PÅ SPM 17 - BEDRE 18. Kan du kort med noen stikkord si hva som er bedre? NOTER KORT HVIS SVAR 3 PÅ SPM 17 - DÅRLIGERE 19. Kan du kort med noen stikkord si hva som er dårligere? NOTER KORT 20. Er det områder som du mener at skolene i din kommune/fylkeskommune har et udekket behov for kompetanseutvikling innenfor? Hvis ja, kan du kort si hvilke? Kommune Fylke 1: Ja NOTER KORT HVILKE % 89 % 2: Nei 10 % 11 % 21. Har dere på kommune- eller fylkeskommunenivå en plan for kompetanseutvikling som strekker seg lenger enn kommende år (2009)? Kommune Fylke 1: Ja 56 % 33 % 2: Nei 43 % 67 % 3: Ikke sikker 1 %

12 Bakgrunnsspørsmål 22. Til slutt noen bakgrunnsspørsmål. Er den skolefaglige kompetansen på kommunenivå/fylkeskommunenivå plassert i en avdeling i kommunen/fylkeskommunen eller er den knyttet til rådmannens stab? Kommune Fylke 1: Plassert i en avdeling 40 % 89 % 2: Knyttet til rådmannens stab 50 % 11 % 3: Annet...NOTER 9 % 4: Ikke sikker/ubesvart 1 % 23. Omtrent hvor mange årsverk jobber med kvalitetsutvikling i skolen på kommunenivå/fylkeskommunenivå i din kommune/fylkeskommune? NOTER ANTALL ÅRSVERK Under to årsverk 72 % To eller flere årsverk 28 % 24. Er antallet årsverk som jobber med kvalitetsutvikling i skolen på kommunenivå/fylkeskommunenivå høyere i dag enn i 2005, er det omtrent det samme eller er det lavere? 1: Høyere 11 % 56 % 2: Omtrent det samme 53 % 44 % 3: Lavere 35 % 4: Ikke sikker 1 % KOMMUNE 25. Hvor mange grunnskoler er det i kommunen? NOTER ANTALL Kommune 1-3 skoler 37 % 4-8 skoler 38 % Flere enn 8 skoler 25 % Antall spurte 141 Det var det hele. Takk skal du ha for hjelpen! Ha en fortsatt fin dag!

13 Vedlegg 2 Undersøkelse blant rektorer desember 2008 Innledning God kveld, mitt navn er.. og jeg ringer fra Respons I forbindelse med en undersøkelse vi gjennomfører for Fafo om kompetanseutvikling for lærere og rektorer. I den forbindelse vil jeg gjerne snakke med < NAVN>. NÅR RETTE VEDKOMMENDE ER I TELEFONEN: GJENTA INTRO Vi sendte for litt siden ut et brev angående denne undersøkelsen. Kunne du tenke deg å sette av ca 10 minutter til å svare på noen spørsmål? 1. Stemmer det at du jobber som rektor i <skoleslag> (GRUNNSKOLEN/VIDEREGÅENDE SKOLE) 1: Ja 2: Nei, jobber i annen stilling i skoleverket => GÅ TIL 101 3: Nei, har sluttet i skoleverket => GÅ TIL 101 4: Nei, har aldri vært ansatt der => GÅ TIL Hvor lenge har du arbeidet som rektor ved den skolen du er nå? NOTER ANTALL ÅR 3. Hvor lenge har du arbeidet som rektor alt i alt? NOTER ANTALL ÅR Egen utdanning og opplæring 4. Har du i perioden 2005 til 2008 deltatt i noen form for utdanning eller opplæring rettet mot deg som skoleleder? 1: Ja 81 % 2: Nei GÅ TIL SPM % 3: Ikke sikker GÅ TIL SPM 17 0 % Antall spurte Hvor mange slike utdannings- og opplæringstiltak har du deltatt i i denne perioden? NOTER ANTALL 6. Var noe av dette tilbud som kunne gi formell kompetanse (studiepoeng)? 1: Ja 51 % 2: Nei 49 % Antall spurte 324

14 HVIS JA 7. Var det tiltaket som ga formell kompetanse, også det som var mest omfattende i tid? 1: Ja 91 % 2: Nei 5 % 3: Ikke sikker/ubesvart 4 % Antall spurte Var det tiltaket som var mest omfattende i tid et utdannings- eller opplæringstilbud rettet mot skoleledere spesielt eller mot ledere generelt? 1: Skoleledere spesielt 77 % 2: Ledere generelt 22 % 3: Ikke sikker 2 % Antall spurte 324 HVIS SVAR 1 PÅ SPM 8 - GRUNNSKOLE 9. Var det et tiltak rettet spesielt mot skoleledere i din kommune eller region? 1: Ja, min kommune 35 % 2: Ja, min region 46 % 3: Nei 18 % 4: Ikke sikker 1 % Antall spurte 83 HVIS SVAR 1 PÅ SPM 8 - VIDEREGÅENDE 10. Var det et tiltak rettet spesielt mot skoleledere i ditt fylke? 1: Ja 90 % 2: Nei 10 % 3: Ikke sikker Antall spurte 61

15 11. Hvem sto for hoveddelen av opplæringen i dette tilbudet? 1: Universitet 21 % 2: Offentlig høyskole 32 % 3: Privat høyskole 8 % 4: Privat kursarrangør, 5 % 5: Folk fra kommunen eller fylkeskommunen 19 % 6: Andre NOTER 13 % 7: Ikke sikker 1 % 99 % Antall spurte Har du fått noen opplæring i pedagogisk ledelse gjennom dette eller andre opplæringstiltak i perioden ? 1: Ja 70 % 2: Nei 28 % 3: Ikke sikker 1 % 99 % Antall spurte Har du deltatt i opplæring eller utdanning rettet mot deg som skoleleder det siste året? 1: Ja 72 % 2: Nei 28 % Antall spurte I hvilken grad har den utdanningen/opplæringen du har deltatt i som skoleleder i løpet av de siste tre-fire årene utviklet deg som pedagogisk leder for skolen? LES OPP 1-3 1: I stor grad 27 % 2: I noen grad 62 % 3: I liten eller ingen grad 10 % 4: Ikke sikker 1 % Antall spurte 324

16 HVIS JA PÅ SPM Tror du at lærerne på skolen merker en forandring? HVIS JA I stor grad eller noen grad? 1: Ja, i stor grad 11 % 2: Ja, i noen grad 61 % 3: Nei, i liten eller ingen grad 13 % 4: Ikke sikker 7 % Antall spurte 286 Skolen som helhet 16. Nå noen spørsmål om kompetanseutvikling og lærevilkår for lærerne ved din skole. Har din kommune/fylkeskommune et kurs- og opplæringstilbud for lærerne i kommunen/fylkeskommunen? Hvis ja, er det et omfattende tilbud eller et mer begrenset tilbud? 1: Ja, omfattende tilbud 47 % 2: Ja, mer begrenset tilbud 43 % 3: Nei, kommunen har ikke et kurstilbud 9 % 4: Ikke sikker 1 % Antall spurte 400 HVIS SVAR<3 PÅ SPM I hvilken grad er det kommunale/fylkeskommunale kurs- og opplæringstilbudet relevant i forhold til kompetanseutviklingsbehovet på din skole? LES OPP 1: Svært relevant 52 % 2: Nokså relevant 43 % 3: Lite relevant 6 % 4: Ikke sikker 0 % 101 % Antall spurte 363 HVIS SVAR<3 PÅ SPM I hvilken grad har din skole kunnet påvirke hvilke områder det gis et kommunalt/fylkeskommunalt kurs- og opplæringstilbud innenfor? 1: I stor grad 36 % 2: I noen grad 41 % 3: I liten eller ingen grad 21 % 4: Ikke sikker 2 % Antall spurte 363

17 19. Deltar lærere ved din skole i nettverk med lærere ved andre skoler i din kommune/fylkeskommune? Hvis ja, er det mange eller noen få lærere ved skolen som deltar? 1: Ja, mange lærere 39 % 2: Ja, noen få lærere 36 % 3: Nei 25 % 4: Ikke sikker 0 % Antall spurte Har skolen selv organisert noen form for opplæringstilbud for lærerne ved skolen i løpet av det siste året? Hvis ja, har dere hatt mange tilbud eller noen få? 1: Ja, mange 35 % 2: Ja, noen få 45 % 3: Nei 19 % 4: Ikke sikker 1 % Antall spurte 400 HVIS JA PÅ SPM Hvem har stått for opplæringen i disse tilbudene? FLERE SVAR MULIG 1: Ressurspersoner internt på skolen 77 % 2: Ressurspersoner i kommunen/fylkeskommunen, inkl folk fra andre skoler i kommunen/fylkeskommunen 52 % 3: Private kursleverandører og konsulenter 29 % 4: Høyskoler 40 % 5: Universitet 18 % 6: Organisasjoner/tilbydere med tilknytning til arbeidslivet 12 % 7: Andre 8 % 8: Ikke sikker/ubesvart 1 % Antall spurte Har din skole hatt noen satsningsområder som har styrt hvilke kompetanseutviklingstiltak lærerne ved din skole har deltatt på det siste året? HVIS JA I stor grad eller noen grad? 1: Ja, i stor grad 61 % 2: Ja, i noen grad 31 % 3: Nei, i liten eller ingen grad 8 % Antall spurte 400

18 HVIS JA PÅ SPM Kan du med et par stikkord kort si hvilke satsingsområder dette har vært? NOTER KORT 24. Hender det at du sier nei til lærere som ønsker å delta i kompetanseutviklingstiltak? Hvis ja, hender det ofte, av og til eller sjelden? 1: Ja, ofte 5 % 2: Ja, av og til 19 % 3: Ja, men sjelden 36 % 4: Nei, aldri 39 % 99 % Antall spurte 400 HVIS JA PÅ SPM Hvorfor sier du nei? FLERE SVAR MULIG 1: Vanskelig eller dyrt å skaffe vikar 45 % 2: For dyrt med kurspenger osv 44 % 3: Tiltaket er ikke innenfor et område skolen har prioritert 59 % 4: Andre grunner 9 % 5: Ikke sikker/ubesvart 1 % Antall spurte Har skolen deltatt i noen form for nettverk, utviklingssamarbeid eller utviklingsprosjekter med andre skoler utenfor kommunen / fylkeskommunen i løpet av det siste året? 1: Ja 42 % 2: Nei 58 % 3: Ikke sikker/ubesvart 0 % Antall spurte Hvis du ser bort fra samarbeid i forbindelse med lærerutdanningen, har skolen hatt noen form for utviklingssamarbeid eller fast kontakt med høgskoler, universiteter eller andre kompetansemiljøer i løpet av det siste året? 1: Ja 62 % 2: Nei 37 % 3: Ikke sikker/ubesvart 0 % 99 % Antall spurte 400

19 28. Hvor ofte diskuterer lærerne på din skole hvordan deres undervisningspraksis påvirker elevenes læring? Er det vanlig, hender det i blant, skjer det sjelden eller skjer det aldri? 1: Vanlig 70 % 2: Hender i blant 26 % 3: Sjelden 3 % 4: Aldri 0 % 5: Ikke sikker 0 % 99 % Antall spurte Har dere en fast praksis for at lærere som har deltatt i kompetanseutviklingstiltak, vært på skolebesøk osv, formidler videre hva de har lært til andre lærere på skolen som kan ha nytte av det? 1: Ja 71 % 2: Delvis 20 % 3: Nei 8 % 4: Ikke sikker/ubesvart 1 % Antall spurte I hvilken grad har det i løpet av de siste to årene skjedd endringer i reglene, normene eller forventningene til hvordan undervisningspraksisen bør være på skolen, enten på avdelings/team-nivå eller på skolen som helhet? LES OPP 1-4 1: I stor grad 33 % 2: I noen grad 58 % 3: I mindre grad 7 % 4: Ikke i det hele tatt 0 % 5: Vanskelig å si 1 % 99 % Antall spurte 400 HVIS SVAR 1 ELLER 2 PÅ SPM Har disse endringene skjedd for å løse problemer dere har opplevd på din skole eller har de skjedd for å følge opp krav utenfra, f.eks. fra kommunen/fylkeskommunen? 1: For å løse problemer vi har opplevd på vår skole 29 % 2: For å følge opp krav utenfra 54 % 3: Vanskelig å si 17 % Antall spurte 363

20 32. I hvilken grad vil du si at kompetanseutviklingstiltakene som lærere på skolen har deltatt i de seneste tre-fire årene, har ført til endringer av undervisningspraksisen ved skolen, slik du kan se det? LES OPP 1-4 1: I stor grad 18 % 2: I noen grad 72 % 3: I liten grad 8 % 4: Ikke i det hele tatt 0 % 5: Vanskelig å si 2 % Antall spurte Kan du kort si hva slags type kompetanseutviklingstiltak som har ført til endringer? NOTER KORT 34. Til sist noen spørsmål om samarbeid mellom lærere og noen bakgrunnsspørsmål. Samarbeider lærere på samme fag og trinn...? a) om innholdet i undervisningen 1: Ja 91 % 2: Nei 2 % 3: Har bare en lærer per fag og trinn 8 % 4: Ikke sikker 0 % 101 % Antall spurte 400 b) om hvilke arbeidsmåter og undervisningsmetoder som skal brukes 1: Ja 89 % 2: Nei 3 % 3: Har bare en lærer per fag og trinn 6 % 4: Ikke sikker 1 % Antall spurte 400

21 GRUNNSKOLEN 35. Er du rektor for en...? LES OPP 1-3 1: Barneskole (1.-7. trinn) 61 % 2: Ungdomsskole (8.-10.trinn) 19 % 3: En til ti-skole (1.-10.trinn) 17 % 4: Småskole (1.-3. eller 1.-4.trinn) 1 % 5: Annen type skole 2 % Antall spurte VIDEREGÅENDE SKOLE 36. Er du rektor for en skole med i hovedsak...? LES OPP 1-3 1: Studieforberedende utdanningsprogram 26 % 2: Yrkesrettede utdanningsprogram 18 % 3: Kombinert skole med både studieforberedende og yrkesrettede program 56 % Antall spurte 38. Omtrent hvor mange elever er det på din skole? NOTER ANTALL ELEVER Det var det hele. Takk for hjelpen! Ha en god kveld! 101. Da faller du dessverre utenfor målgruppen for denne undersøkelsen. Beklager forstyrrelsen. Ha en fortsatt fin kveld.

22 Vedlegg 3 Undersøkelse blant lærere i grunnskole og videregående opplæring 25. november 13. desember 2008 Innledning God kveld, mitt navn er.. og jeg ringer fra Respons I forbindelse med en undersøkelse vi gjennomfører for Fafo om kompetanseutvikling for lærere. I den forbindelse vil jeg gjerne snakke med < NAVN>. NÅR RETTE VEDKOMMENDE ER I TELEFONEN: GJENTA INTRO Vi sendte for litt siden ut et brev angående denne undersøkelsen. Kunne du tenke deg å sette av ca 10 minutter til å svare på noen spørsmål? 1. Stemmer det at du er ansatt i <skoleslag> (GRUNNSKOLEN/VIDEREGÅENDE SKOLE) 1: Ja 2: Nei, men jobber fortsatt i skoleverket 3: Nei, men var ansatt der tidligere 4: Nei, har aldri vært ansatt der => GÅ TIL 101 HVIS SVAR 2 ELLER 3 PÅ SPM 1 2. Har du jobbet som lærer i <skoleslag> i løpet av de siste seks månedene? 1: Ja GÅ TIL SPM 7 2: Nei GÅ TIL Hvordan er din arbeidstilknytning pr. i dag? Har du full stilling, deltidsstilling, eller er du i permisjon? 1: Full stilling 74 % 2: Deltidsstilling 24 % 3: Er i permisjon (fulltid) 2 % 4: Sluttet => gå til 101 Antall spurte: 983 HVIS SVAR 3 PÅ SPM 3 4. Har du utdanningspermisjon eller annen permisjon? 1: Utdanningspermisjon 8 % 2: Annen permisjon 92 % 3: Ubesvart Antall spurte: 18

23 HVIS SVAR 1 PÅ SPM 4 5. Mottar du full lønn, redusert lønn eller ingen lønn i permisjonstiden? 1: Full lønn 50 % 2: Redusert lønn 3: Ingen lønn 50 % 4: Vet ikke Antall spurte: 2 HVIS SVAR 1 PÅ SPM 4, HOPP HERFRA TIL SPM 7 6. Hvis vi ser bort fra utdanningspermisjon, har du i løpet av det siste året vært borte fra jobben i mer enn seks måneder på grunn av omsorgspermisjon, sykemelding eller annet? 1: Ja GÅ TIL 101 2: Nei FORMELL UTDANNING OG OPPLÆRING Så noen spørsmål om formell utdanning eller opplæring i jobben. 7. Har du i løpet av det siste året deltatt i videreutdanning som kan gi formell kompetanse (studiepoeng)? RESPONDENTEN SKAL IKKE OPPGI EVT UTDANNING GJENNOMFØRT FØR HAN/HUN BEGYNTE SOM LÆRER. RESPONDENTEN SKAL OGSÅ OPPGI VIDEREUTDANNINGEN SELV OM HAN/HUN EVT IKKE HAR TATT EKSAMEN 1: Ja 16 % 2: Nei GÅ TIL SPM % Antall spurte: Kan du oppgi fagområde for denne videreutdanningen? NOTER FAGOMRÅDE

24 IKKE TIL DE SOM SVARER ALT. 1 PÅ SPM Tok du permisjon fra jobben for å ta denne utdanningen, reduserte du stillingsprosenten, eller hadde du full stilling samtidig som du tok utdanning? 1: Hadde full stilling samtidig med utdanning 75 % 2: Reduserte stillingsprosenten 17 % 3: Tok full permisjon 3 % 4: Sluttet 1 % 5: Hadde ikke noe arbeidsforhold da jeg tok utdanningen 2 % 6: Ikke sikker/ubesvart 2 % Antall spurte: 161 Hvis SVAR 3 PÅ SPM 9 (permisjon) 10. Hadde du full lønn, redusert lønn eller ingen lønn mens du var i permisjon? 1: Full lønn 38 % 2: Redusert lønn 24 % 3: Ingen lønn 38 % 4: Ikke sikker/ubesvart Antall spurte: Var utdanningen tilrettelagt spesielt for lærere eller var den organisert som et ordinært utdanningstilbud? 1: Tilrettelagt spesielt for lærere 57 % 2: Ordinært utdanningstilbud (som andre enn lærere kunne delta i) 42 % 3: Ikke sikker/ubesvart 1 % Antall spurte: 163 HVIS SVAR 1 PÅ SPM 11 (TILRETTELAGT) 11b. Var det tilrettelagt for lærere generelt, eller var tiltaket utformet spesielt for lærere i din skole eller din kommune/fylkeskommune. TILBUD GJENNOM INTERKOMMUNALT/ REGIONALT SAMARBEID REGISTRERES PÅ ALT 3. 1: Tilrettelagt for lærere generelt 73 % 2: Utformet spesielt for lærere ved min skole 4 % 3: Utformet spesielt for lærere i min kommune/fylkeskommune 22 % 4: Ikke sikker/ubesvart 1 % Antall spurte: 90

25 12. Hvilken type utdanningsinstitusjon sto for utdanningen? 1: Universitet 27 % 2: Høyskole 63 % 3: Fjernundervisningsinstitusjoner 2 % 4: Studieforbund 5: Andre NOTER 7 % 6: Ikke sikker/ubesvart 1 % Antall spurte: Tok/tar du denne utdanningen mest ut fra arbeidsgivers ønske eller mest ut fra eget ønske? 1: Mest arbeidsgivers ønske 11 % 2: Mest eget ønske 59 % 3: Kombinasjon av arbeidsgivers og eget ønske 30 % 4: Ikke sikker 0 % Antall spurte: 163 HVIS SVAR 2 (NEI) PÅ SPM Hvis du tenker på hele perioden og ikke bare det siste året, har du i denne perioden deltatt i noen form for videreutdanning som gir formell kompetanse (studiepoeng)? 1: Ja 16 % 2: Nei GÅ TIL SPM % 3: Husker ikke GÅ TIL SPM 16 Antall spurte: Har den siste videreutdanningen du har deltatt i ført til endringer i måten du underviser og arbeider på? 1: Ja 69 % 2: Nei 21 % 3: Ikke relevant 2 % 4: For tidlig/vanskelig å si 8 % Antall spurte: 298

26 IKKE-FORMELL OPPLÆRING 16. Har du i løpet av det siste året deltatt i noen andre former for opplæring? Vi tenker her på opplæring som ikke gir studiepoeng, f.eks. kurs, seminarer eller annet? 1: Ja 80 % 2: Nei GÅ TIL SPM % Antall spurte: Har du deltatt i...? LES OPP ETT ALTERNATIV (1-3) AV GANGEN FLERE SVAR MULIG 1: Opplæringstilbud arrangert av din skole 55 % 2: Kommunale eller interkommunale tilbud / fylkeskommunale tilbud 74 % 3: Tilbud arrangert av andre enn din skole eller kommune 42 % 4: Nei, ingen av disse 3 % Antall spurte: Hva slags type opplæring har du deltatt i det siste året? Har du deltatt i..? LES OPP 1-4 HVER FOR SEG FLERE SVAR MULIG 1: Pedagogisk-metodisk opplæring, inklusiv opplæring i nye arbeidsmåter og metoder 61 % 2: Faglig opplæring/utvikling 62 % 3: IKT-opplæring 48 % 4: Annen opplæring 15 % 5: Ikke sikker/ Ubesvart 1 % Antall spurte: 805 DE SOM HAR SVART PÅ SPM OM FORMELL UTDANNING SVARER IKKE PÅ SPM HVIS HAR DELTATT PÅ FLERE KURS/OPPLÆRINGSTILTAK (SPM 18). 19. Hvilket av disse opplæringstiltakene var det siste du deltok på? 1: Pedagogisk-metodisk opplæring, inklusiv opplæring i nye arbeidsmåter og metoder 30 % 2: Faglig opplæring/utvikling 32 % 3: IKT-opplæring 29 % 4: Annen opplæring 7 % 5: Ikke sikker/ Ubesvart 2 % Antall spurte: 419

27 20. Var denne opplæringen et ordinært opplæringstilbud fra en kursarrangør, var den tilrettelagt for lærere eller skoleledere generelt, eller var den tilrettelagt spesielt for ansatte i din skole eller din kommune/fylkeskommune? TILBUD GJENNOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID REGISTRERES PÅ ALT 4 1: Ordinært opplæringstilbud 9 % 2: Tilrettelagt for lærere eller skoleledere 34 % 3: Tilrettelagt spesielt for ansatte ved min skole 20 % 4: Tilrettelagt spesielt for lærere eller skoleledere i min kommune/ fylkeskommune 35 % 5: Ikke sikker 2 % Antall spurte: Hvem sto for hoveddelen av selve opplæringen? 1: Ansatte ved egen skole 15 % 2: Ansatte i kommunen/fylkeskommunen 19 % 3: Utdanningsavdelingen hos fylkesmannen (før Statens utdanningskontor) 4 % 4: Eksterne/ private kursarrangører 37 % 5: Universitet 5 % 6: Høyskole 11 % 7: Andre 7 % 8: Ikke sikker 2 % Antall spurte: Så litt om hvilket utbytte du synes du hadde av dette siste opplæringstiltaket? Om det siste opplæringstiltaket ligger for nært i tid til å vurdere effekten, kan du tenke på det foregående tiltaket a) Har opplæringen ført til endringer i måten du underviser og arbeider på? 1: Ja 59 % 2: Nei 35 % 3: Ikke relevant 4 % 4: Ikke sikker 3 % 101 % Antall spurte: 686

28 Uformell læring og endring av praksis 24. Læring skjer ikke bare gjennom utdanning og opplæring, men kan også skje gjennom det daglige arbeidet. Hvor ofte har du det siste året...? HVIS RESPONDENTEN HAR SKIFTET JOBB, SVAR FOR DEN JOBBEN HAN/HUN HAR NÅ a) fått tilbakemelding fra rektor, avdelingsleder eller andre overordnede på arbeidet ditt LES OPP 1-4 1: Stort sett hver uke 11 % 2: En gang eller to i måneden 26 % 3: En eller noen få ganger i året 44 % 4: Ikke i det hele tatt 18 % 5: Vet ikke 1 % Antall spurte: 1000 b) diskutert med kolleger hvordan arbeidsoppgavene skal gjøres 1: Stort sett hver uke 87 % 2: En gang eller to i måneden 10 % 3: En eller noen få ganger i året 2 % 4: Ikke i det hele tatt 1 % 5: Vet ikke 0 % Antall spurte: 1000 c) diskutert fag, undervisning eller læring med mennesker utenfor egen skole, for eksempel gjennom faglige nettverk, møter, konferanser, skolebesøk eller lignende 1: Stort sett hver uke 11 % 2: En gang eller to i måneden 34 % 3: En eller noen få ganger i året 37 % 4: Ikke i det hele tatt 16 % 5: Vet ikke 2 % Antall spurte: 1000

29 25. Hvis du tenker tilbake på det siste året, i hvilken grad vil du si at du har utviklet deg som lærer gjennom...? HVIS JA PÅ SPM 7 ELLER 16 a) de opplæringstilbudene du har deltatt i? 1: I stor grad 17 % 2: I noen grad 56 % 3: I liten eller ingen grad 26 % 4: Ikke sikker 1 % Antall spurte: 849 HVIS SVAR<4 PÅ SPM 24A b) den tilbakemelding du har fått fra overordnede på arbeidet ditt 1: I stor grad 9 % 2: I noen grad 35 % 3: I liten eller ingen grad 54 % 4: Ikke sikker 2 % Antall spurte: 678 HVIS SVAR<4 PÅ SPM 24B c) diskusjon og kontakt du har hatt med andre lærere på skolen 1: I stor grad 38 % 2: I noen grad 52 % 3: I liten eller ingen grad 8 % 4: Ikke sikker 1 % Antall spurte: 837 HVIS SVAR<4 PÅ SPM 24C d) diskusjon og kontakt du har hatt med mennesker utenfor egen skole, f.eks. gjennom nettverk, konferanser, skolebesøk eller lignende 1: I stor grad 11 % 2: I noen grad 44 % 3: I liten eller ingen grad 43 % 4: Ikke sikker 1 % 99 % Antall spurte: 713

30 26. Har du det siste året deltatt i faglige nettverk med lærere på andre skoler 1: Ja 46 % 2: Nei 55 % 101 % Antall spurte: 1000 Praksisendringer 27. I hvilken grad har noe av det du har lært de siste tre årene fått deg til å endre din egen undervisningspraksis? LES OPP 1-4 1: I stor grad 19 % 2: I noen grad 58 % 3: I mindre grad 17 % 4: Ikke i det hele tatt 4 % 5: Vanskelig å si 2 % Antall spurte: 1000 HVIS SVAR<3 PÅ SPM Hva er det som har fått deg til å endre undervisningspraksis? Er det du har lært gjennom å... LES OPP 1-5 FLERE SVAR MULIG 1: Delta i opplæringstilbud 49 % 2: Få tilbakemelding fra overordnede 18 % 3: Diskusjon og kontakt med lærere på skolen 75 % 4: Diskusjon og kontakt med mennesker utenfor egen skole 38 % 5: Andre ting...noter KORT 21 % 6: Vanskelig å si 2 % Antall spurte: Hvor ofte diskuterer lærerne på din skole hvordan deres undervisningspraksis påvirker elevenes læring? Er det vanlig, hender det i blant, skjer det sjelden eller skjer det aldri? 1: Vanlig 58 % 2: Hender i blant 31 % 3: Sjelden 9 % 4: Aldri 1 % 5: Ikke sikker 1 % Antall spurte: 1000

31 31. Har det de siste to-tre årene skjedd endringer i regler, normer eller forventninger på skolen til hvordan undervisningen bør skje i dine fag og trinn? 1: Ja 76 % 2: Nei 18 % 3: Vanskelig å si 6 % Antall spurte: 1000 HVIS SVAR 1 PÅ SPM Har disse endringene skjedd for å løse problemer dere har opplevd på din skole eller har de skjedd for å følge opp krav utenfra, f.eks. fra kommunen/fylkeskommunen? FLERE SVAR MULIG 1: For å løse problemer vi har opplevd på vår skole 45 % 2: For å følge opp krav utenfra 85 % 3: Vanskelig å si 2 % Antall spurte: 765 Kompetanse- og utviklingsbehov 33. I hvilken grad har kompetanseutviklingstilbudet du har deltatt i de seneste tre årene dekket dine behov for å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter? LES OPP 1-3 1: I stor grad 15 % 2: I noen grad 46 % 3: I liten eller ingen grad 33 % 4: Ikke sikker 2 % 5: Har ikke deltatt 4 % Antall spurte: Er det noe spesielt område hvor du føler at du trenger å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter? 1: Ja.. NOTER KORT OMRÅDE 85 % 2: Nei 15 % Antall spurte: 1000

32 34b. Område 35. I hvilken grad har skolen hatt en prosess hvor lærerne har kunnet være med og diskutere hvilke kompetanse- og/eller utviklingsbehov skolen som helhet har? LES OPP 1-3 1: I stor grad 18 % 2: I noen grad 39 % 3: I liten eller ingen grad 42 % 4: Vanskelig å si 2 % 101 % Antall spurte: I hvilken grad tar skolens utviklingsarbeid og kompetanseutviklingstiltak tak i de viktigste utviklingsbehovene som skolen har, slik du ser det? LES OPP 1-3 1: I stor grad 17 % 2: I noen grad 51 % 3: I liten eller ingen grad 25 % 4: Vanskelig å si 7 % 5: Opplever ikke at skolen har spesielle utviklingsbehov 0 % Antall spurte: 1000

33 BAKGRUNNSSPØRSMÅL 38. Hvilket år er du født? Aldersgrupper Under 30 år 5 % år 37 % år 44 % 60 år og eldre 14 % Antall spurte: I hvilket år begynte du å arbeide som lærer? Antall års arbeidserfaring som lærer Under 5 år 13 % 6-10 år 15 % år 29 % Mer enn 20 år 43 % Antall spurte: Hvor mange elever er det på din skole? Grunnskole elever 27 % elever 37 % elever 25 % Mer enn 500 elever 10 % 99 % Antall spurte: 1000 Videregående skole elever 22 % elever 32 % Mer enn 600 elever 47 % 101 % Antall spurte: 1000

34 41. Er du lærer, adjunkt, adjunkt med opprykk, lektor, lektor med opprykk eller har du annen utdanning? 1: Lærer 9 % 2: Adjunkt 36 % 3: Adjunkt med opprykk 41 % 4: Lektor 2 % 5: Lektor med opprykk 10 % 6: Fyller faglige krav til utdanning, men mangler pedagogisk seminar 1 % 7: Annen utdanning 1 % 8: Ubesvart Antall spurte: 1000 HVIS ANSATT I VIDEREGÅENDE SKOLE 42. Underviser du hovedsakelig innen studieforberedende eller yrkesrettede utdanningsprogram? 1: Studieforberedende utdanningsprogram 41 % 2: Yrkesrettede utdanningsprogram 42 % 3: Begge 16 % 4: Underviser ikke 0 % 5: Usikker 0 % 99 % Antall spurte: 399 HVIS SVAR 2 PÅ SPM 42 (UNDERVISER PÅ YRKESRETTEDE UTDANNINGSPROGRAM) 43. Hvilket utdanningsprogram underviser du på? 1: Bygg- og anleggsteknikk 8 % 2: Design og håndverk 4 % 3: Elektrofag 9 % 4: Helse- og sosialfag 30 % 5: Medier og kommunikasjon 10 % 6: Naturbruk 2 % 7: Restaurant- og matfag 8 % 8: Service og samferdsel 2 % 9: Teknikk og industriell produksjon 17 % 10: Underviser på flere forskjellige utdanningsprogram 7 % 11: Ikke sikker/ubesvart 2 % Antall spurte: 168

35 HVIS ALLMENNFAGLIG STUDIERETNING 45. Hva er din primære fagkrets/hovedfagskrets? LES OPP OM NØDVENDIG 1: Realfag 30 % 2: Filologiske/ språkfag 33 % 3: Estetiske fag 7 % 4: Samfunnsfag 20 % 5: Annet 10 % 6: Ubesvart Antall spurte: Er du ansatt i fast eller midlertidig stilling, som årsvikar eller som timelærer? 1: Fast stilling 95 % 2: Årsvikar 3 % 3: Midlertidig ansatt 2 % 4: Timelærer/korttidsvikar 0 % 5: Ikke sikker Antall spurte: Registrer kjønn 1: Mann 33 % 2: Kvinne 67 % Antall spurte: 1000 Det var alt vi hadde å spørre om. Takk for hjelpen. Ha en fortsatt god kveld! 101. Da er du dessverre utenfor målgruppen for denne undersøkelsen. Jeg beklager forstyrrelsen. Ha en fortsatt god kveld!

36 Vedlegg 4 Spørreundersøkelse blant instruktører i fagopplæringen januar 2009 Innledning 1. Hvor mange instruktører/veiledere er det på din arbeidsplass i alt, inkludert deg selv? NOTER ANTALL En 21 % To til fire 48 % Fem eller flere 31 % Antall svar Er bedriften medlem av et opplæringskontor eller en opplæringsring? 1. Ja, opplæringskontor 74 % 2. Ja, opplæringsring 4 % 3. Nei, ingen av delene 16 % 4. Ikke sikker 6 % Antall svar Læring og utvikling i instruktørrollen kan skje både gjennom det daglige arbeidet og gjennom kurs og utdanning. Først noen spørsmål om læring i det daglige. Hvor ofte har du i løpet av det siste året snakket med faglig leder i bedriften om dine oppgaver som instruktør eller om opplæringen av lærlinger i bedriften mer generelt? LES OPP 1 TIL 4 1. Ofte 20 % 2. Av og til 13 % 3. Sjelden 5 % 4. Aldri 1 % 5. Ikke sikker/ husker ikke 2 % 6. Er selv faglig leder 59 % Antall svar 252

37 HVIS SVAR >1 PÅ SPM 1 (FLERE INSTRUKTØRER) 4. Hvor ofte har du i løpet av det siste året hatt samtaler med andre instruktører på arbeidsplassen om opplæring av lærlinger? LES OPP 1 TIL Ofte 66 % 2. Av og til 26 % 3. Sjelden 5 % 4. Aldri 3 % 5. Ikke sikker/ husker ikke Antall svar Har du hatt kontakt med noen av de følgende om opplæring av lærlinger i løpet av det siste året? a) Opplæringskontoret BARE HVIS SVAR 1 PÅ SPM 2 1: Ja 92 % 2: Nei 8 % 3: Ikke sikker Antall svar 186 b) Instruktører i andre bedrifter 1: Ja 45 % 2: Nei 54 % 3: Ikke sikker 0 % 99 % Antall svar 252 c) Bransjeorganisasjon 1: Ja 45 % 2: Nei 53 % 3: Ikke sikker 2 % Antall svar 252 d) Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen 1: Ja 57 % 2: Nei 41 % 3: Ikke sikker 2 % Antall svar 252

38 e) Yrkesfaglærere i videregående skole 1: Ja 65 % 2: Nei 34 % 3: Ikke sikker 0 % 99 % Antall svar 252 Nå over til noen spørsmål om organisert opplæring gjennom utdanning, kurs, seminarer, konferanser og samlinger for instruktører i fagopplæringen. 6. Har du i løpet av det siste året deltatt i opplæring eller utdanning som gir studiepoeng og som du tar fordi du er instruktør? 1:Ja 7 % 2:Nei GÅ TIL SPM 9 93 % Antall svar Kan du si kort hva slags utdanning dette var? NOTER KORT 8. Hvilken skole/ kursarrangør sto for utdanningen? NOTER 9. Da går vi over til andre former for organisert instruktøropplæring. Vi tenker på kurs, seminarer, samlinger og liknende der formålet er å gi opplæring til instruktører i fagopplæringen, uten at dette gir vekttall eller studiepoeng. Har du i løpet av det siste året deltatt i a) noen slike kurs eller opplæringstiltak på din egen arbeidsplass? 1: Ja 33 % 2: Nei 67 % 3: Ikke sikker 0 % Antall svar 252 HVIS JA a1) Omtrent hvor mange dager har du brukt i alt på slike tiltak det siste året? a2) Hvor mange timer hver dag? DITTO SPØRRESEKVENS OGSÅ FOR DE ANDRE UNDERSPØRSMÅLENE (ULIKE ARRANGØRER)

39 Har du i løpet av det siste året deltatt i kurs, seminarer, samlinger o.l. b) arrangert av opplæringskontoret som din virksomhet tilhører? HVIS SVAR 1 PÅ SPM 2 1: Ja 42 % 2: Nei 57 % 3: Ikke sikker 1 % Antall svar 186 c) arrangert av bransjeforeninger eller liknende? Vi tenker altså fortsatt på tiltak der formålet er å gi opplæring til instruktører i fagopplæringen. 1: Ja 17 % 2: Nei 80 % 3: Ikke sikker 2 % 99 % Antall svar 252 d) arrangert av fagopplæringskontoret i fylkeskommunen? 1: Ja 20 % 2: Nei 77 % 3: Ikke sikker 2 % 99 % Antall svar 252 e) arrangert av andre, NOTER ARRANGØR 1: Ja 10 % 2: Nei 85 % 3: Ikke sikker 5 % Antall svar 252 HVIS SVAR 2 ELLER 3 PÅ ALLE (A TIL E), GÅ TIL SPM Har noe av den opplæringen du har deltatt i vært felles for instruktører og for yrkesfaglærere i videregående skole? 1: Ja 35 % 2: Nei 57 % 3: Ikke sikker 8 % Antall svar 153

40 HVIS JA PÅ SPM 6 ELLER SPM 9A-E (kun stilt til de som svarte ja på spm 6, dvs de som tok formell utdanning) 11. Hvis du tenker på den siste opplæringen du deltok i som instruktør, hva vil du si var hovedformålet med denne opplæringen? Var det å få økt kunnskap om...? LES OPP. FLERE SVAR MULIG. 1: rammeverket rundt fagopplæringen, lærlingens rettigheter og plikter, krav og forventninger til lærebedrifter m.v. 59 % 2: innhold og endringer i læreplanen 53 % 3: praktiske sider ved håndtering av lærlinger (hvordan ta imot 59 % lærlingene, hvordan planlegge instruksjon og opplæring, hvordan vurdere lærlingene osv) 4: oppdatering innenfor eget fag 29 % 5: Annet, NOTER 18 % Antall svar Hvis du tenker tilbake på det siste året, i hvilken grad vil du si du har utviklet deg som instruktør gjennom...? HVIS JA PÅ SPM 6 ELLER 9A-E a) den utdanningen og opplæringen du har deltatt i 1: I stor grad 17 % 2: I noen grad 62 % 3: I liten grad 15 % 4: Ikke i det hele tatt 1 % 5: Ikke sikker 5 % Antall svar 157 b) diskusjon/kontakt du har hatt med faglig leder eller andre instruktører i bedriften/virksomheten? 1: I stor grad 13 % 2: I noen grad 42 % 3: I liten grad 29 % 4: Ikke i det hele tatt 8 % 5: Ikke sikker 9 % Antall svar 252

41 c) diskusjon/kontakt du har hatt med andre utenfor din bedrift, f.eks. opplæringskontor, yrkesfaglærere, fagopplæringskontoret i fylkeskommunen osv 1: I stor grad 12 % 2: I noen grad 43 % 3: I liten grad 33 % 4: Ikke i det hele tatt 10 % 5: Ikke sikker 2 % Antall svar 252 HVIS SVAR 1 ELLER 2 PÅ SPM 12C 13. Hvem utenfor din bedrift er det du har lært noe av som instruktør? FLERE SVAR MULIG 1: Opplæringskontor 71 % 2: Instruktører i andre bedrifter 24 % 3: Yrkesfaglærere 31 % 4: Bransjeorganisasjoner 12 % 5: Fagopplæringskontoret i fylkeskommunen 24 % 6: Andre...NOTER 9 % 7: Ingen av disse 1 % Antall svar I hvilken grad føler du deg trygg på hva som er forventet av deg som instruktør? 1. I stor grad 54 % 2. I noen grad 38 % 3. I liten grad 6 % 4. Ikke i det hele tatt 0 % 5. Ikke sikker 1 % 99 % Antall svar I hvilken grad opplever du at arbeidet som instruktør har blitt annerledes etter innføringen av reformen Kunnskapsløftet? 1: I stor grad 12 % 2: I noen grad 37 % 3: I liten grad 26 % 4: Ikke i det hele tatt 12 % 5: Ikke sikker 13 % Antall svar 252

42 16. I hvilken grad fører Kunnskapsløftet til at du har behov for å skaffe deg nye kunnskaper og ferdigheter som instruktør? 1: I stor grad 13 % 2: I noen grad 35 % 3: I liten grad 27 % 4: Ikke i det hele tatt 13 % 5: Ikke sikker 12 % Antall svar Er det noe område du pr i dag har behov for mer opplæring i som instruktør innen fagopplæringen? 1: Ja...NOTER 34 % 2: Nei 66 % Antall svar I hvilken grad vil du si at bedriften legger forholdene til rette for at det skal være mulig å gjøre en god jobb som instruktør? Vil du si at den gjør det LES OPP 1 TIL 5 1: I svært stor grad 33 % 2: I nokså stor grad 45 % 3: I verken stor eller liten grad 15 % 4: I nokså liten grad 4 % 5: I svært liten grad 0 % 6: Ikke sikker 2 % 99 % Antall svar Hvor mange ansatte har bedriften (omtrent)? NOTER ANTALL Under 20 ansatte 44 % ansatte 24 % 50 ansatte eller flere 32 % Antall svar Vet du hvor mange lærlinger bedriften har pr i dag? En (eller ingen) 32 % To til fire 33 % Fem eller flere 35 % Antall svar 250

43 24. Hvilket år er du født? NOTER ÅRSTALL Alder Under 30 år 6 % år 37 % år 45 % 60 år og eldre 12 % Antall svar Hvilket år ble du ansatt ved din nåværende arbeidsplass? Fem år eller mindre 25 % Seks til nitten år 46 % Tyve år eller mer 28 % Antall svar 252 AVSLUTNING 100. Det var alt vi hadde å spørre om. Takk for hjelpen. Ha en fortsatt god dag/kveld! 101. Da er du dessverre utenfor målgruppen for denne undersøkelsen. Jeg beklager forstyrrelsen. Ha en fortsatt god dag/kveld!

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet Bredere

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Presentasjon på Fafo-seminar 22. april 2010 Rolf K. Andersen, Anna Hagen

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.)

(TIL INTERVJUEREN: Spørreundersøkelsen vil dreie seg om kompetansebehov og kompetanseutvikling.) Spørreskjema Virksomhetsbarometeret 2017 Innledning God dag, mitt navn er NN, og jeg ringer fra Opinion. Vi gjennomfører for tiden en undersøkelse om kompetanse i arbeidslivet på vegne av Kompetanse Norge,

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Har du andre spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på

Har du andre spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt på Utdanningsdirektoratets spørringer til Skole-Norge Merk at der dere er flere involvert i besvarelsen oppfordrer vi til å fylle ut spørreundersøkelsen på forhånd. PDF-versjon finnes ved å følge lenken under.

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole

Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Velkommen til orienteringsmøte om videregående skole Presentasjon «Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING

FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Seksjon kontor og administrasjon August 2007 "KAFFEKURS" LITT OM FORMALKOMPETANSE, REALKOMPETANSE OG REALKOMPETANSEVURDERING Innledning Seksjon kontor og administrasjon ønsker med dette kaffekurset å sette

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017

INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 FROLAND SKOLE Ungdomstrinnet Rådgiver ivar.salvesen@froland.kommune.no Telefon: 37 50 24 20 INFO OM VALG AV FREMMEDSPRÅK / ENGELSK FORDYPNING ELLER ARBEIDSLIVSFAG 8. KL. 2016/2017 VALGMULIGHETER OG TILBUD

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse

Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Utdanningsforbundet - kommunikasjon og deltakelse Takk for at du velger å avsette noen minutter til å svare på denne undersøkelsen! Undersøkelsen handler om kommunikasjon og deltakelse i egen organisasjon.

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Uttalelser fra de faglige rådene:

Uttalelser fra de faglige rådene: Vedlegg 3 Uttalelser fra de faglige rådene: 1) Faglig råd TIP: Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13 Faglig råd TIP har mottatt henvendelse

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2 e Utdanningsdirektoratet vår saksbeha ndler: Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: trude.saltvedt@utdann lngsdirektoratet.no vår dato: 1S.10.2010 Deres dato: vår referanse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 2008»

Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 2008» Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 2008» Delrapport 3 Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim Evaluering

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre. Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013

Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre. Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013 Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013 Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen NIFU Tilbudsstruktur og

Detaljer

Kristiansund videregående skole og fagskole

Kristiansund videregående skole og fagskole Kristiansund videregående skole og fagskole Noen nøkkeltall: 864 elevplasser i videregående skole 180 studenter i fagskolen 220 ansatte, hvorav 22 i fagskolen 2 ansatte i et selvfinansiert ressurssenter

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Bakgrunn for Kunnskapsløftet

Bakgrunn for Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet Bakgrunn for Kunnskapsløftet Internasjonale undersøkelser viste at norske elever hadde dårlige faglige resultater i forhold til de ressursene vi bruker på utdanning i Norge Store forskjeller

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

TENK FRAMTID BLI LÆRLING!

TENK FRAMTID BLI LÆRLING! FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID BLI LÆRLING! Bedrifter i Akershus trenger lærlinger Slik blir du lærling Utdanning med lønn Gode jobbmuligheter Spennende utfordringer Fagbrev gir mulighet for høyere utdanning

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap

Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Strategisk notat Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Scenario 2020 I 2020 har det regionale kunnskapsløftet gitt betydelige resultater. Gjennom målrettet arbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

1. Hvilken virksomhet jobber du i?

1. Hvilken virksomhet jobber du i? 1. Hvilken virksomhet jobber du i? 10 9 1 2 Den norske kirke 3 Eigersund kommune 8 7 6 4 1 2 3 1 1 2 3 Denne undersøkelsen 91 100% Den Norske Kirke 26 28,6% Eigersund kommune 43 47,3% 22 24,2% 1 2. Hvor

Detaljer

Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling

Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling Prosjektleder- og FYRkoordinatorsamling 22.4.2015 FYR-koordinator og prosjektledersamling 22.4.15 09:00 Åpning v/lone Lønne Christiansen, Udir 09:10 Fylkeseksempel: Sør-Trøndelag, Charlottenlund videregående

Detaljer

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter

Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter Kvalitetsforum 3+3: Sluttrapport Prosjekt: Kompetanseheving i Ny GIV metodikk for grunnleggende ferdigheter 19.05.2015 Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Konklusjon... 2 3.0 Metodikk... 3 2.0 Deltapluss-skjema...

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ingeniør ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene skal se slik

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE VEILEDNING AV NYUTDANNEDE PEDAGOGER I BARNEHAGE OG SKOLE - DELRAPPORT 2015 AGENDA Bakgrunn Veiledningsordningen Veilederutdanningen Avsluttende betraktninger Forutsetninger for en god ordning Betraktninger

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN

PRAKSISKURS FOR 10. TRINN PRAKSISKURS FOR 10. TRINN Kurs i utdanningsprogram i videregående skole Foto: Fredrik Holmin PRAKSISKURS VIDEREGÅENDE SKOLES TILBUD OM PRAKSISKURS INNGÅR SOM DEL AV FAGET UTDANNINGSVALG, JF. LÆREPLANENS

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIKARSITUASJONEN I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 05/33004

Saksframlegg. Trondheim kommune. VIKARSITUASJONEN I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 05/33004 VIKARSITUASJONEN I GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 05/33004 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret tar sak om vikarsituasjonen i grunnskolen til etterretning og slutter seg til de rammer som foreslås

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012

Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Beregning av satser til private videregående skoler for 2012 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler beregnes med grunnlag i kostnadene i de fylkeskommunale

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2010 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE I SORTLAND KOMMUNE Generell informasjon Sortland kommune har tatt i bruk Visma HRM som gir en oversikt over ansattes kompetanse. Det betyr at systemet kjenner

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE OG STILLINGSSØKERE SORTLAND KOMMUNE

KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE OG STILLINGSSØKERE SORTLAND KOMMUNE KOMPETANSEREGISTRERING I VISMA WEB FOR ANSATTE OG STILLINGSSØKERE SORTLAND KOMMUNE Registrer de opplysninger du mener er aktuell for den stillingen du har i dag (ansatt) eller for den stillingen du søker

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole

Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole juni 2008 1 Innhold: Utdanningfag... 1 Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole... 1 Innhold:... 2 Formål:...

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Skoleledelse for fremtiden i Bergen

Skoleledelse for fremtiden i Bergen Bergen kommune Skoleledelse for fremtiden i Bergen Vedtatt i Bergen bystyre mandag 25 januar 2010 BAKGRUNN * Byrådet ønsker å styrke skoleledelsen * Bystyret har bestilt en sak om ledelse i skolen * Forskning

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Kompetanseutvikling - personalledelse og motivasjon

Kompetanseutvikling - personalledelse og motivasjon Kompetanseutvikling - personalledelse og motivasjon Dialogkonferansen 26. april 2013 Jorunn Bekkhus, avdelingsleder Bleiker vgs Fakta om i Asker Ca. 500 elever, 130 ansatte Mange utdanningsområder: Elektrofag

Detaljer

Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 2008

Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 2008 Kompetanse for utvikling Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005 2008 Denne kompetanseutviklingsstrategien er utarbeidet i et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund (KS), Utdanningsforbundet,

Detaljer