Oslo kommune, KIE. Dælenenga idrettspark Utredning fl erbrukshall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune, KIE. Dælenenga idrettspark Utredning fl erbrukshall"

Transkript

1 Oslo kommune, KIE Dælenenga idrettspark Utredning fl erbrukshall KODA arkitekter as / mars 2008

2 INNHOLD Bakgrunn... 1 Historie... 2 Planforhold... 2 Gjeldende regulering Fredningsplan for Birkelunden Byantikvarens uttalelser om Klubbhuset Eksisterende forhold... 3 Klubbhuset Grünerhallen Idrettsbanen Seilduken barnehage Tomteforhold... 4 Grunnforhold Fjernvarme VAV Alternative forslag... 5 Klubbhuset Alt.1 Alt.2 Alt.3 Sammenstillinger Konsekvenser for miljøet Arealer Fremdrift Kostnadsoverslag i sammendrag Leieinntekter utleiearealer Tegninger Bilag Funksjonsprogram Romprgram Kostnadsanalyse KODA arkitekter as / mars 2008

3 Dælenenga idrettspark Bakgrunn Behovet for innendørs fl erbrukshall i bydel 4 Grünerløkka er stort og har i lengre tid vært behandlet i Kultur- og idrettsetaten (KIE). KIE s målsetning er å få realisert bygging av en ny fl erbrukshall med størrelse tilsvarende en håndballbane på Dælenenga idrettspark. I tillegg skal de aktivitetene som i dag er i Klubbhuset ivaretas. Området grenser mot Birkelunden kulturmiljø i vest og defi neres av gatene Schleppegrells gate, Københavngata, Seilduksgata og Falsens gate. Området er i dag å anse som nærmest fullstendig arealutnyttet med kunstgressbanen, ishallen, Seilduken barnehage, Klubbhuset og et mindre parkrom foran Klubbhuset. Den overordnede problemstilling som drøftes i denne rapporten er hvordan fl erbrukshallen med tilhørende treningsarealer kan innpasses i området, og hvilke konsekvenser de ulike alternativene har for bysituasjonen, de programmatiske forholdene og kostnader. Det er utredet 3 ulike alternativer, hvorav alternativ 1 er presentert med underalternativene A, B, C og D. Utredningen er ment som grunnlag for en beslutning om hvilket alternativ som skal legges til grunn for den videre bearbeidelsen, frem til komplettering av Dælenenga idrettspark. Denne rapporten tar for seg fase 1 og danner et grunnlag for beslutningstakeres stakeres helhetlige vurdering om hvilket alternativ som anses totalt sett som det beste. Valgte alternativ skal videreføres og bearbeides i fase 2 til forprosjekt, der forslaget bearbeides iht utforming, program og kostnad. Utredning og forprosjekt utgjør grunnlaget for fase 3, som er regulering av området for å tilrettelegge for gjennomføring av prosjektet. Rammesøknad sendes inn når vedtatt reguleringsplan foreligger. Utredningen er utført av KODA arkitekter as med underkonsulentene Seim og Hultgreen as (RIB), Polyplan as (RIV), Ing.Per Ødemark as (RIE) og Gullik Gulliksen landskapsarkitekter r as. Kostnadsanalysene er utført av Bygganalyse as i samarbeid med prosjekteringsgruppen. Verdivurderinger er utført av Colliers International AS. s.1 KODA arkitekter as / mars 2008

4 Historie Dælenenga idrettsplass ble innviet i 1916, med fotball- og friidrettsbane. Klubbhuset fra 1926 hadde lokaler tilegnet boksing og bryting. Idrettsplassen og oppføringen av klubbhuset kan sees i sammenheng med utviklingen av Grünerløkka og er et tidlig eksempel på hvordan Oslo kommune tilrettela for idrett og aktivitet for byens befolkning. Idrettsbanen ble i tillegg brukt til velodrom(sykkelbane) fra 1929 til Velodromen ble revet og Dælenenga var i mange år ( ) kjent for sine speedway-stevner. Under de olympiske vinterlekene i Oslo i 1952, var Dælenenga arena for fl ere av ishockey kampene. Dagens ishall ble bygget i 1995 og kunstgressbanen ble anlagt i Gjeldene regulering Grüner IL ble dannet i 1952 ved at klubbene Strong, B14 og Spero slo seg sammen. Strong ble stiftet i 1914 og dette regnes derfor som Grüner IL s stiftelsesdato. I 1969 slo Grüner IL seg sammen med Hugin, og i fem år gikk klubben under navnet Grüner/Hugin. Siden 1974 har klubben hatt navnet Grüner IL. Grüner IL har de siste årene fått stor økning i antall medlemmer. Det er ca.1100 medlemmer som driver med fotball, ishockey og håndball pr og antallet er økende. Grüner IL arrangerer hvert år fotballskole, skøyte-/ishockeyskole og håndballskole for de minste og har lag i de fl este aldersgrupper i disse idrettene. STEENSTRUPS GATE ØVRE FOSS MARKVEIEN b 5 2a 2c SCHLEPPEGRELLS GATE PAULUS' PLASS Paulus kirke d 33c 33a-b THORALF MEYERS GATE SEILDUKSGATA HELGESENS GATE HESSELBERGS GATE Birkelunden BJERKELUNDGATA meter b TOFTES GATE Eiendommer med trapperom fredet etter kulturminneloven Bygninger klasse Aklasse A Bygninger klasse Bklasse B Nye Nye bygninger klasse C Øvrige bygninger Område fredet etter kulturminneloven bc Fredningsplan Birkelunden kulturmiljø FRED HASLUNDS GATE Grünerløkka skole NISSENS GATE FALSENS GATE N Planforhold Gjeldende regulering Dælenenga idrettspark (g./br.nr. 227/353) er i sin helhet på kommunal grunn. Idrettsparken, inkludert klubbhuset, tribuner, samt fotballbane utgjør ca 4200 m2 og er regulert som Friområde. Seilduken Barnehage med uteområder (g./br.nr. 227/535) er regulert som Tomt for offentlig bygning - barneinstitusjon. Grünerhallen er regulert som Byggeområde for allmennyttig formål ishall. Fredningsplan for Birkelunden Fredningen av Birkelunden skal sikre helheten og sammenhengen i et bymiljø av nasjonal verdi. Det fredete området utgjør en sentral del av bydelen Grünerløkka i Oslo, og består av 15 kvartaler med 139 bygårder, Paulus kirke, Grünerløkka skole og parken Birkelunden. Det skal legges rette for at miljøet blir opprettholdt og videreført som et levedyktig boområde i den tette murbyen, med handel og annen næringsvirksomhet i mindre skala. Fredningsområdet Birkelunden kulturmiljø avgrenses av Falsensgate og omfatter ikke Dælenenga idrettspark med Klubbhuset og parken foran. I forhold til Birkelunden kulturmiljø vil siktmotivene endres i alt.1d hvor boligblokken vil være synlig i Nissens gate. I alt.2 foreslås det å markere et av bygningens hjørner mot Birkelunden, sett langs med Nissens gate. I alt.3 eksponeres inngangen til idrettsanlegget mot Falsens gate og Birkelunden. Siktmotivet i alt.1 A, B og C vil fremstå som i dag. s.2 KODA arkitekter as / mars 2008

5 Byantikvarens uttalelser om Klubbhuset Bygget står oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. En eventuell søknad om riving av hovedbygning, murer og paviljonger vil bli møtt av forslag om regulering til bevaring etter plan- og bygningsloven Byantikvaren har imidlertid gitt signaler om at de er åpne for at bygningen kan transformeres vesentlig innvendig og at et tilbygg kan aksepteres. Det har ikke vært vurdert å frede bygget etter kulturminneloven. Eksisterende forhold Klubbhuset Klubbhuset ble tegnet av arkitekt Harald Aars i 1926 og er oppført på Byantikvarens gule liste. Bygningen er ca 900 m2 BTA over 3 etasjer, med garderobeanlegg i underetasjen og treningssaler i 1. og 2.etg. Opprinnelig var det kafé i 1. etg. Bygningen har et fl ott snitt som forbinder parken, mot Falsens gate, med idrettsplassen. Tribuneanlegget mellom klubbhuset og idrettsplassen er oppført i nyere tid. Klubbhuset benyttes i dag av Sportsklubben 1909, Grüner IL og Fighter Kickboxingklubb til bryting, boksing og garderober for fotballen. Klubbhuset er i dårlig bygningsmessig tilstand, har uhensiktsmessige planløsninger og dårlige inneklimatiske forhold for brukerne. Utdrag fra Byantikvarens forhåndsuttalelse til riving av garderobebygg datert : Bygningen er pælet til fjell og konstruksjonen består av yttervegger av èn-stens pusset mur og støpte dekker. Vinduer er delvis utskiftet uten hensyn til antikvariske forhold. Det har tidligere vært registrert langvarige vannlekkasjer fra tak, og dekker ker /himlinger kan derfor ha skader. Dusjområder og garderober har sannsynlig også medført skader. Bygningen har ingen merkbare setningsskader. Taket er istandsatt i Loft og takkonstruksjon er rapportert som tørr og uten vesentlige skader. Den tekniske tilstanden til hovedbygget er i hovedsak preget av manglende vedlikehold. Yttervegger, grunnmur og tak er i relativt god stand. Etasjeskiller kan ha skader grunnet net innsig av vann, men dette er usikkert. Den overbygde gangen mot stadion er i svært dårlig stand og anses kondemnabel. Utvendig trappeanlegg samt balkong har betydelige skader som må utbedres. Trappeanlegget kan evt. rives. Grünerhallen Grünerhallen ble tegnet av arkitekt Einar Dahle i Ishallen benyttes primært til Ishockey i regi av Grüner IL, men er også delvis åpen for publikum på dagtid. Det er ikke vurdert påbygg/ombygging av ishall, men atkomst til hallen må ivaretas som i dag. Yttervegg mot fotballbane er planlagt rehabilitert grunnet fukt i vegg. Idrettsbanen Kunstgressbanen har et areal på ca 65 x 105 m, inkl.sikkerhetssoner. Det er konstatert at dekket er slitent og bør rehabiliteres. Kunstgressbanen brukes daglig til trening og kampavvikling vikling for Grüner IL`s hjemmekamper m.fl. I fremkant av klubbhus er det tribuneplasser for ca. 100 personer i tillegg til areal på skrånende gressplen. Banen er i dag for liten til at den aksepteres av Norges Fotballforbund som kampbane (min. spillefl ate 64x100 m). s.3 KODA arkitekter as / mars 2008

6 Seilduken barnehage Seilduken barnehage er en heldags foreldreandelsbarnehage. Barnehagen er privat og eies/drives av Andelslaget Seilduken barnehage. Barnehagen er i full daglig drift. Bruttoarealet på eksisterende bygning er ca. 550m2. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsarealer er på ca. 244 m 2 (iht. hjemmeside). Utebod på ca. 25m2 (brutto). Dagens utvendige oppholdsareal er ca m2. Antall barn. pr. sept var ca. 54 barn i alderen 1-6 år fordelt på 4 avdelinger. To småbarnsavdelinger og to avdelinger for barn i alderen 2-6 år. Tomten er festet grunn. Barnehagen disponerer i dag 6 parkeringsplasser. Tomteforhold Grunnforhold Det er innhentet opplysninger om byggegrunnen fra bl.a. grunnundersøkelsen som ble utført i forbindelse med byggingen av Grünerhallen i Det er relativt stor dybde til fjell og løsmassene er av varierende kvalitet. Det forutsettes pæling til fjell og ved større utgravinger må det spuntes. Det antas noe forurensete jordmasser. Fjernvarme Fjernvarme er lagt i Seilduksgata. All nybygging skal kobles til fjernvarme. VAV Det er innhentet kart fra Vann og Avløpsetaten, Oslo kommune. Nord-sør gående bekk er lagt i rør og krysser idrettsbanens nordøstlige hjørne, omtrent ved innkjøringsporteen til Grünerhallen. Ledningen ligger ca 8-10 m under terreng og begrenser utbygging i dette området noe. Foruten denne er det ikke konstatert ledninger som ved omlegging representerer esenterer omfattende kostnader. s.4 KODA arkitekter as / mars 2008

7 Alternative forslag I vurderingen av mulig bruk av Klubbhuset til annet formål, er arealnormer for barnehager benyttet. Normen tilsier at det skal regnes ca. 25 m2 uteareal pr. barn og ca. 4,0 m2 innvendig lekeareal pr.barn. Innvendig lekeareal varierer litt fra om det er for de minste mellom 1-3 år (5,0 m2), eller de største mellom 4-6 år (4,0 m2). I vurderingen er det lagt til grunn eksisterende Seilduken barnehage med 54 barn, hvorav 18 er mellom 1-3 år. Tilgjengelig uteområde for barnehage i Klubbhuset er ca m2 ( over dagens tribuner), tilsvarende 60 barn. Klubbhuset har anslagsvis ca. 243 m2 oppholds-/aktivitetsareal og tilsvarer mellom barn avhengig av alderssammensetning. Det er kun i alternativ 3 at Klubbhuset rives. Seilduken barnehage forutsettes revet i alt. 1C og D samt i alt.2. Klubbhuset I alt.1 og 2 foreslås Klubbhuset renovert og omdisponert til barnehage. Komplett renovering omfatter innvendig etterisolering av yttervegger, nye vinduer og dører, rehabilitering yttervegg med riving eksisterende puss og ny oppussing av fasadene. Innvendig erstattes alle eksisterende himlinger og golvbelegg med nye overflater. Eksisterende innerdører rives og erstattes. alt 1 Renovert klubbhus skal tilfredsstille forskrifter og normer og det betyr bl.a. fullstendig utskifting av tekniske anlegg for elektro, ventilasjon og sanitær. Det må også etableres heis. alt 2 alt 3 s.5 KODA arkitekter as / mars 2008

8 Alt.1 A og B Klubbhuset beholdes og foreslås renovert og ominnredet til barnehage for 54 barn i tillegg til Seilduken barnehage. Flerbrukshallen med tilhørende treningsarealer for klubbene e graves ned under idrettsbanen. I tillegg graves det ned utleiearealer med kjøre- og gangatkomst fra Københavngata. Kjøreatkomsten presser fotballbanen opp mot Klubbhuset og atkomsten til Grünerhallen. For å ivareta denne atkomsten kan ikke den nye atkomsten være toveis-kjørt, og det legges derfor opp til lysregulert atkomst. Atkomst til idrettsanlegget skjer via et garderobe/foajebygg langs med innkjøringen til Grünerhallen. Om ønskelig kan det etableres en innvendig atkomst mellom idrettsanlegg og klubbhus. Program Fra vestibylen nås fotballgarderobene på nivå med vestibyle og fotballbane, ane, eller garderober for fl erbrukshall og klubbene i etasjen under. Flerbrukshallen er 23x44 m og kan ha opptil 320 tribuneplasser, permanent eller mobilt. Mobile tribuner gir et ekstra areal til fl erbrukshallen i sammenslått tilstand. Treningssalene for klubbene er lagt på samme nivå som garderobene og kan, sammen med garderobene, fungere separat fra resten av idrettsanlegget med egen inngang fra etasjen over. Det foreslås et disponibelt areal for å redusere kostnadene ved det nedgravde idrettsanlegget. Arealet foreslås som to nedgravde plan med forretning og nødvendig parkering/varelevering i alt.1a, eller som rent parkeringsareal på et nedgravd plan (alt.1b). Klubbhuset består, renoveres og tilpasses barnehage for opptil 54 barn. Materialer og konstruksjoner Den omfattende utgravingen krever spunting rundt hele byggegropen. Vegger må støpes vanntette og bunnplaten må motstå vanntrykket. Anlegget forankres til fjell for å forhindre oppdrift, garderobe/foajébygget pæles for å forhindre setninger. Bygningen utføres i hovedsak som plasstøpte konstruksjoner med pussfasade på betong (garderobe/foajébygg). Over garderobe/foajébygget etableres uteområde for barnehage. Idrettsbanen/belysning Nedkjøringsanlegget for det disponible utleiearealet presser banen opp mot klubbhuset og dagens bane må fl yttes tilsvarende. Banebelysning etableres på nytt. Park Eksisterende park mot Falsens gate beholdes. Det foreslås ikke ytterligere ere opparbeidelse av denne. s.6 KODA arkitekter as / mars 2008

9 Alt.1C og D Klubbhuset beholdes, renoveres og ominnredes til barnehage for 54 barn. Seilduken barnehage rives. Idrettsbanen heves én etasje over dagens banenivå og fl erbruksanlegget get samt utleiearealer etableres under i to etasjer. Dermed reduseres utgravingsvolumet og kostnadene i forhold til alt.1a og B. Det etableres 2-veis kjøreatkomst til parkeringsanlegg og varelevering fra Københavngata. Driftsatkomst til Grünerhallen skjer fra samme innkjøring. Alternativ C og D gir mulighet for godkjent fotballbane 64x100 m med normerte sikkerhetssoner, totalt 70x110 m. Utleiearealet foreslås disponert til dagligvare med inngang fra Seilduksgata, og treningssenter med inngang fra under den foreslåtte tribunen. Her legges også inngangen til fl erbruksanlegget. Om ønskelig kan det etableres en innvendig atkomst mellom idrettsanlegg egg og klubbhus. Program Program som i alt.1a og B, men fotballgarderobene ligger én etasje under banenivået, som nås med trapp/heis fra garderobeanlegget. I alt.1d foreslås det 4-5 etasjer med boliger ut mot Seilduksgata. Materialer og konstruksjoner, idrettsbelysning Som i alt. 1A og B. Park Eksisterende park mot Falsens gate beholdes. Det foreslås ikke ytterligere opparbeidelse av denne. Mellom fotballbanen og Seilduksgata etableres det ny park i alt.1c, mens det samme området utgjør uteområdet for boligene i alt.1d. s.7 KODA arkitekter as / mars 2008

10 . Alt.2 Flerbrukshallen med tilhørende treningsarealer for klubbene plasseres på tomta til Seilduken barnehage. Barnehagen foreslås fl yttet til Klubbhuset som renoveres og tilpasses barnehagens behov. Atkomst til idrettsanlegget skjer fra Seilduksgata. Program Fra foajéen mot Seilduksgata nås garderobene for fotball og fl erbrukshallen på samme nivå som fotballbanen. Fotballgarderobene har direkte atkomst til banen. For å nå alle funksjoner må fl erbrukshallen heves én etasje, og nås med trapper og heis fra garderobenivået. Klubbene har egne garderober og treningssaler i etasjen under. Trimrom legges mot banen og Falsens gate. Kontorer for klubbene legges ut mot banen og Københavngata, med atkomst fra foajéen. Tribuneanlegget for fl erbrukshallen legges i tredje etasje med egen publikumsatkomst via trapper fra foajéen. Materialer og konstruksjoner Bygningen tenkes oppført med plasstøpte betongdekker på stålkonstruksjoner. ksjoner. Garderober fl islegges på vegger og dekker av betong. Bindingsverksvegger forblendes med tegl. Vindusfasaden mot fotballbanen beskyttes med ballnett. Idrettsbanen/belysning Idrettsbanen behøver ikke fl yttes, eksisterende belysning mot Klubbhuset må fl yttes ettersom utearealet for den foreslåtte barnehagen i Klubbhuset går utover dagens plassering. Park Eksisterende park mot Falsens gate beholdes. Det foreslås ikke ytterligere ere opparbeidelse av denne. s.8 KODA arkitekter as / mars 2008

11 Alt.3 Flerbrukshallen med tilhørende treningsarealer for klubbene plasseres på tomta til Klubbhuset som rives. Seilduken barnehage beholdes. Atkomst til idrettsanlegget skjer fra parken ved Falsens gate. Bygningen etablerer et fl ott snitt fra Birkelunden, via Falsens gt og parken, til idrettsplassen. Program Hovedinngang legges mot parken og Nissens gate. Foajéen utformes som et dobbelthøyt rom med resepsjon, kafé og arealer for utstilling. Fra foajéen går det et trappeamfi ned til garderobene og treningssalene i etasjen under. Amfi et benyttes av skolen etter behov, og er ellers et fl ott motiv som binder idrettsbanen sammen med parken. Garderobeanlegget skilles i to deler, én for fotball med direkte utgang til banen, og ett for fl erbrukshallen samt ett for klubbene med tilknytning til treningssalene. Fra garderobene nås fl erbrukshallen via trapp og heis. Trimrommet over foajéen nås tilsvarende og eksponeres mot parken. Materialer og konstruksjoner Bygningen tenkes oppført i plasstøpt betong, forblendete med tegl. Garderober fl islegges på vegger og dekker av betong. Idrettsbanen/belysning Banen behøver ikke fl yttes, men banebelysningen må etableres på nytt fordi bygningen legger seg utover området de i dag er plassert i. Park Eksisterende park mot Falsens gate arronderes og opparbeides på nytt. s.9 KODA arkitekter as / mars 2008

12 Sammenstillinger Konsekvenser for miljøet Bymiljø Alt.1 (A-D) etablerer ny innkjøring fra Københavngata til et underjordisk parkerings-/forretningsanlegg. Gata er lite trafi kkert og har Freiaområdet på motstående side. Innkjøringen anses av prosjektgruppen som uproblematisk. Alternativet river det eksisterende tribuneanlegget og etablerer barnehage i klubbhuset, som beholdes. Parken foran Klubbhuset, mot Falsens gate, opprettholdes som i dag. I alt.1c og D rives Seilduken barnehage for å etablere mest mulig utleieareal i området. Et tribuneanlegg for fotballen, som også gir dagslys til underliggende arealer (treningssenter og fl erbrukshall), etableres på samme nivå som et foreslått uteareal for en barnehage i Klubbhuset. Når banen heves én etasje etableres det noen vanskelige overganger mellom banen og gatene rundt og Grünerhallen pakkes halvt inn. I 1D foreslås det i tillegg til å heve banenivået med utleieareal under, også et større boligareal ut mot Seilduksgata. Boligene får fl otte solforhold, men endrer samtidig solforholdene til fotballbanen og boligene nederst i Nissens gate. Alternativet eksponeres mot Birkelunden. Alt.2 utgjør et relativt stort volum plassert mot syd og Seilduksgata. Solforholdene på banen endres og halve banen ligger i skygge store deler av dagen, mens de nederste husene i Nissens gate mot Seilduksgata mister morgensola fra øst. Bygningens arkitektur skiller seg fra bygårdene i fra slutten av 1800-tallet og markerer fl erbruksanlegget som et solitært volum i idrettsparken i likhet med Grünerhallen. Alternativet river tribuneanlegget og etablerer barnehage i klubbhuset som beholdes. Parken mot Falsens gate opprettholdes som i dag. Alternativet eksponeres mot Birkelunden med et markant hjørne. Alt.3 bygges på klubbhustomta og klubbhuset rives. Bygningen etablerer et forhold til parken og miljøet rundt med sine klare åpninger (hovedinngang mot Birkelunden, foaje mot skolen i syd, og idrettshallen som eksponeres mot Schleppegrells gate i nord). Forholdet mellom parken og idrettsbanen styrkes i et fl ott snitt mellom de to. Bygningens solitære arkitektur styrker idrettsparken som et område med fl ere tydelige, frittstående elementer. Solforholdene for idrettsbanen, parken og miljøet rundt endres ikke vesentlig. Parken mot Falsens gate oppgraderes med ny utforming, nye fl ater og ny terrengarrondering mot gateløpene. Forhold til eksisterende trær Ingen av alternativene berører eksisterende trær i vesentlig grad, unntatt i alt.1c og D samt alt.2 som alle fjerner trærne på tomta til Seilduken barnehage. I alt.3 rives 2-3 trær i parken. Atkomst Atkomstforholdene opprettholdes i det vesentligste. Alt.1 etablerer ny avkjørsel fra Københavngata til det underjordiske anlegget. s.10 KODA arkitekter as / mars 2008

13 Arealer Alternativene har mindre variasjoner i brutto/netto-faktor (ca.1,4). Avviket mellom alt.3, som er det mest arealeffektive, og de øvrige skyldes anleggenes geometri. Grøntregnskapet er grovt sett i balanse, dvs. eksisterende friområde reduseres ikke særlig i noen av alternativene. Tilgjengelig friområde øker i alternativ 1 og 2 som følge av at området mellom Klubbhuset og idrettsbanen åpnes for alminnelig bruk, eller som uteområde for en ev. barnehage i Klubbhuset. Barnehagens uteområde tenkes benyttet av bydelen etter at barnehagen er stengt. I alt.2 tillegges friområdet også den del av Seildukstomta som ikke bebygges. Dersom barnehagens uteområde ikke kan oppfattes som effektivt friområde så reduseres friområdet i alt. 1 og 2 med ca m2. BYGNING Idrett U2 U1 E1 E2 E3 m2 BTA Alt.1A/B inkl i U Alt.1C/D Alt Alt Utleie U2 U1 E1 E2 E3 Alt.1A Alt.1B Alt.1C Alt.1D Sum bolig: Alt Alt Klubbhus UTOMHUS Planområdet Byggeområde Friområde BYA eks. BYA planl. Reelt friomr. Eksisterende Alt.1A/B Alt.1C Alt.1D Alt Alt Verdiskapning i sammendrag Kostnader er beregnet som komplett prosjektkostnad, inkl. mva. Prisnivået er pr. 1 jan (Se eget kapittel for detaljerte kostnadsanalyser og verdivurdering). Kostnad Leieinntekter Verdi Alt.1A Alt.1B Alt.1C Alt.1D Alt Alt s.11 KODA arkitekter as / mars 2008

14 Fremdriftsplan Valg av alternativ Forprosjekt Regulering Rammesøknad Anbudsprosjekt Bygging Alt.1 (A-D) Alt.2 og k k k k k Fremdriftsplanen legger opp til et normalt planforløp etter at alternativ er valgt. Det ligger usikkerhet i perioden for valg av alternativ, og det ligger usikkerhet i planprosessen ved valg av alt.1a-d som forutsetter større reguleringsmessige endringer enn de øvrige alternativene. Pga store utgravinger vil byggeperioden være lengre for alt.1, enn for de øvrige. For gjennomføring av alt 1C og 1D må enkelte forhold være avklart: Ansvarsforholdet mellom kommunen, som eier av fotballbanen (og fl erbruksanlegget), og eiere/leietakere av forretningsarealet under, må avklares. Oslo kommune er bortfester av tomta som Seilduken barnehage fester. Innløsing av festekontrakten må avklares. Ev. salg/utleie av festetomta til bolig/forretning må avklares. Alt.1C og 1D krever omregulering av festetomta. Friområdet med fotballbanen må omreguleres til Friområde, idrett/byggeområde almennyttig, idrett, forretning. Klubbhuset som bevares og foreslås innredet med barnehage må omreguleres fra Friområde, idrett til Byggeområde Off/alm. nyttig formål, barnehage. Det antas at alt.1c og 1D må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredning ( 3.1.a: samlet bruksareal>5.000m2, og 4.c: vurderes om tiltaket er i konfl ikt med større overordnete grøntstrukturer og friområder i byer og tettsteder.). s.12 KODA arkitekter as / mars 2008

15 alternativ 1A/B s.13 KODA arkitekter as / mars 2008

16 s.14

17 s.15

18 s.16

19 s.17

20 s.18 A/B

21 falsens gate københavngata s.19

22 alternativ 1C/D s.20 KODA arkitekter as / mars 2008

23 s.21

24 s.22

25 s.23

26 s.24

27 s.25

28 s.26

29 s.27

30 s.28

31 s.29 1

32 s.30 D

33 Alt.1D Alt.1C s.31 UTREDNING ALT.1 C/D SNITT A-A 1D SNITT A-A 1C 1/

34 alternativ 2 s.32 KODA arkitekter as / mars 2008

35 s.33

36 s.34

37 s.35

38 s.36

39 s.37

40 s.38

41 Seilduksgata Københavngata Københavngata Falsens gate s.39

42 alternativ 3 s.40 KODA arkitekter as / mars 2008

43 s.41

44 s.42

45 s.43

46 s.44

47 s.45

48 s.46

49 s.47

50 s.48

51 s.49

52 BILAG funksjonsprogram romprogram kostnadsanalyse s.50 KODA arkitekter as / mars 2008

53 Generelt Dælenenga idrettspark består i dag av Klubbhuset, Grünerhallen og fotballbanen. Grüner IL har aktivitetene håndball, fotball og ishockey. Idrettslagets fotballgruppe disponerer Klubbhusets garderober i kjelleren. Sportsklubben av 1909 har grupper for boksing og bryting og disponerer klubbhusets 1. og 2.etg som treningssaler. Fighter Kickboxingklubb deler lokaler med 09 s boksergruppe. Begge etasjene er utstyrt med garderober for brukerne. Mellom idrettsparken og Seilduksgata ligger Seilduken barnehage. Klubbhuset gir ikke optimale brukerforhold, hverken areal-, bygnings-, teknisk eller disponeringsmessig. Fighter Kickboxingklubb og Sportsklubben av 1909 satser på barne- og ungdomsidrett og det er stor etterspørsel fra disse gruppene i bydelen. Klubbene er derfor avhengige av å legge treningen til tidlig på ettermiddagen, og ofte har klubbene parallelle treningstider slik at de trenger hver sine treningssaler. Det har vært gjennomført samtaler med bydelsadministrasjonen, Grünerløkka skole og Omsorgsbygg for å lokalisere behovene for forsamlingslokale i bydelen, skolens behov og eventuelle behov for å utvikle barnehage i deler av anlegget: Bydel Grünerløkka melder ingen behov for forsamlingslokale. Bydelen er interessert i fl ere barnehageplasser. Grünerløkka skole ønsker å benytte fl erbrukshallen i ulike sammenhenger, og ønsker scene for å kunne ta i mot ulike forestillinger fra Riksteateret m.fl. som skolen er pålagt å ta i mot. Omsorgsbygg bemerker at bydelen er interessert i at private driver en evt barnehage i klubbhuset, enten ved fl ytting av eksisterende, eller som tillegg til den. Dersom Seilduken barnehage fjernes, må de private drifterne ha tilsvarende kapasitet i Klubbhuset som i dagens barnehage (54 barn). Funksjonsprogram Funksjonsprogram Flerbrukshall Hallen skal tilfredsstille kravene til funksjoner og utforming som stilles av Kultur- og kirkedepartementet for tildeling av spillemidler. Flerbrukshallen skal i tillegg, dersom mulig, inneholde tribuner for ca. 200 tilskuere. Det skal legges til grunn en hallstørrelse på 23x44 m som gir mulighet for oppdeling i tre mindre saler. Høyde skal være 7 m under konstruksjon. Flerbrukshallen skal kunne utstyres med mobil scene for ulike forestillinger. Foajeen skal inneholde kafé med enkel servering, og være romslig nok til også å kunne fungere som treffpunkt i bydelen. I tilknytning til foajeen skal det være avlåsbart vaktrom/kontor. Grüner Idrettslag Aktiviteten i idrettslaget er stor og garderobekapasiteten er avgjørende for et velfungerende anlegg. Det skal være totalt 8 garderober á 20 personer, samt 3 garderober for dommer, trenere og lærere. Håndball og fotball skal ha egne kontorer og felles møterom for personer. Det skal være lager for ulike rekvisita og utstyr for begge gruppene. Sportsklubben av 1909 Gruppene bryting og boksing skal ha hver sine treningssaler. Garderober skal benyttes i sambruk med resten av anlegget og det skal være én badstu for herrer og én for damer. Klubben skal ha kontor for hver av gruppene og felles møterom. Treningssal for bokserne skal ha plass til 2 bokseringer á 8x8+1 m frisone rundt. det skal minst være en frihøyde på 3 m. Podium vurderes. Det skal være plass til 10 boksesekker langs en vegg. Bryterne skal ha treningssal med 2 brytermatter á min. 9x9 m (nasjonal konkurranse) inkl.sikkerhetsoner, og min. frihøyde over matta 3 m. Mattene er myke og ikke egnet for bokserne. Det skal være lager for ulike rekvisita og utstyr for begge gruppene I utredningen er det utredet tre mulige plasseringer av fl erbruksanlegget, hvorav to gjør det mulig å beholde Klubbhuset, alt.1 Nedgravd hall og alt.2 Hall på tomta til Seilduken barnehage. I begge tilfeller kan det være aktuelt å plassere barnehage i klubbhuset, og det er derfor utarbeidet et forslag til romprogram for en barnehage plassert i klubbhuset. Fordi Seilduken barnehage foreslås revet i alt. 1C og D samt i alt.2 har klubbhuset også vært vurdert som erstatningsareal for Seilduken barnehage. Barnehagens kapasitet på 54 barn, hvorav 18 mellom 1-3, har derfor vært dimensjonerende for programmet med barnehage i klubbhuset. Sambruk mellom brukerne er gjennomgått og garderober kan deles, forutsatt nok kapasitet. Gruppene i 1909 og Fighter Kickboxing Klubb ønsker egne treningssaler og har meldt inn sine behov for dette. Driftsavdelingen på Grünerbanen melder behov for nærhet anleggene mellom av driftsmessige årsaker. Primært ønskes innvendige forbindelser mellom det nye hallanlegget og Grünerhallen. I det etterfølgende funksjonsprogram er brukernes ideelle ønsker lagt til grunn. Det vises til eget arealoppsett for funksjonene. s.51 Fighter Kickboxingklubb Det skal være treningssal for 2 treningsmatter á 10x10 m, inklusive sikkerhetssoner. Minste frihøyde over mattene skal være 3 m. Mattene som brukes er halvharde, har litt friksjon og er annerledes enn de bokserne og de bryterne bruker. En langside i salen skal være speilvegg. Treningssalen skal inneholde ballettstang i 2 høyder 1m og 1 ½ m over golv. Det skal være muligheter for oppheng i taket av sekker, baller og reaksjonsutstyr. Barnehage Seilduken barnehage er dimensjonerende for barnehageprogrammet. Dagens barnehage har 54 barn, hvorav 18 er mellom 1-3 år. En barnehage med denne størrelsen vil ha et personale på ca personer. Seilduken barnehage utelukker ikke at det kan være aktuelt å drive med fl ere barn i større lokaler. Et alternativ til å bevare klubbhuset som det er i dag, vil være å enten utvide klubbhuset med påbygg, eller også rive det for å bygge en ny og større barnehage. Oslo følger arealnormen i Lov om Barnehage og netto leke- og oppholdsareal til barn utgjør 253 m². Inneområder: Det skal tilrettelegges for 4 baser på ca. 30 m² hver. I tillegg må det være aktivitetsrom i ulike størrelser på mellom 12 og 25 m² (totalt ca 165 m2). Det skal være fi ngarderober og grovgarderober til hver base, 2 og KODA arkitekter as / mars 2008

54 Funksjonsprogram 2 baser kan benytte samme. Ved god planlegging kan fi ngarderobene trekkes inn i lekearealet og halve arealet kan da regnes som lekeareal. Det skal være ett toalett til hver grovgarderobe og ett til hver base. Det skal være minst ett HC-toalett i barnehagen. HC-toalettet kan benyttes som personaltoalett. Stellerom til hver base skal være min.8 m2, ev. ett felles på 12 m2 pr. 2 baser. Det skal være lager til hver base for div. rekvisita og utstyr samt et felleslager for alle basene. Barnehagen skal ha minst ett kjøkken med lager og plass til komfyr, kjøleskap, benker, traller og sitteplasser. Halve kjøkkenarealet kan regnes inn som del av lekearealet ved god planlegging, hele kjøkkenet kan regnes inn som lekeareal dersom kjøkkenet gjøres tilgjengelig på lik linje med aktivitetsrommene. Barnehagen skal ha personalrom og personalgarderober samt kontor for leder i nærhet til et møterom for 14 personer. Videre skal det være ett kontor med to arbeidsplasser for de ansatte. Det bør være mulighet for å slå sammen to eller fl ere baserom for å få et stort fellesrom ved ulike anledninger. Aktivitetsrommene bør utformes for større og mindre barnegrupper, og ha mulighet for å differensiere mellom fysisk virksomhet og roligere og konsentrert lek. Uteområder: Det regnes i Oslo normalt 24 m2 uteareal pr. barn, her totalt ca m2. Parkering Plan- og bygningsloven og Oslo kommunes parkeringsnorm for den tette byen legges til grunn for parkeringskapasiteten. I følge normen løser ikke idrettsanlegg ut parkeringsplasser for bil, men kap.10 i PBL krever avsatt min.1 HC-plass. Ved bygninger som er hyppig i bruk av orienterings- og bevegelseshemmede skal det avsettes min.2 HC-plasser som også er Kultur- og kirkedepartementets minstekrav. Barnehager løser ut 2 plasser/10 årsverk. Sykkelparkering iht normen skal være 2/10 tilskuer for idrettsanlegg og 2/10 årsverk for barnehage. Flerbruksanlegg Det skal avsettes 2 HC-plasser nær inngangen til fl erbruksanlegget. Det skal avsettes sykkelparkering iht normen, men min. 60 slik at to skoleklasser kan være der samtidig. Barnehage Det skal avsettes 1 HC-plass nær inngangen, samt 1 plass for av- og påstigning ved levering/ henting av barn. Sykkelparkering kan avsettes inne på barnehagens område. s.52 KODA arkitekter as / mars 2008

55 s.53 Romprogram Program idrettshall NTA Kommentar 1. Flerbrukshall 1.0 Treningsflate 23x44 m Deles i tre deler. 7 m fri høyde. 1.1 Garderober, dusj og lager 4 stk á 20 pers. Utøver 1 m2 pr.pers stk á 20 pers. Toalett 1 i hver gard. 20 Dim. for HC ved sammenslåing av WC i 2 garderober. M+K. Dusjrom 0,8 m2 pr.pers 65 Dommergarderober 2 gard á 8 m2 15 Skap, WC, dusj, benk Materialrom 25 m2 pr sal 75 Ett av rommene bør være 5x6 m 1.2 Andre aktivitets- og bruksrom Trim-, trenings- og styrkerom m2 75 >150 m2 gir tilskudd 1.3 Foaje 100 m2 100 Ev. vindfang i tillegg Kafe m servering. Lege 3x5 m Betjening og drift Vakt-/personalrom Kontor 10, spis 10, p.gard 10, kopi 30 Vaskerom min.bredde 2 m 15 Tøy og utstyrsvask, økes til 35 v felles for hele anlegget Rengjøringssentral 15 Moppevask, golvvaskemaskin, rist for maskin Tekniske rom 90 Felles for hele anlegget 1.5 Annet Tribuner ca 200 tilskuere á 0,5x0,8 m. Sittepl. 125 Inkl. atkomster. Gode siktforhold, ev. mobile tribuner Scene 5x5 m Mobil Stollager 200 stoler og bord 15 FLERBRUKSHALL SUM NTA Eks. korridorer, trapper, heis 2. Grüner Idrettslag 2.0 Treningsflate Flerbrukshallen Håndball 2.1 Garderober, dusj og lager Utøver 1 m2 pr.pers stk á 20 pers. ved sambruk med flerbrukshallen, ellers 8 stk. Toalett 1 i hver gard. 20 Dusjrom 0,8 m2 pr.pers 65 Dommergard. 1 x 8 m2 15 Sambruk med dommergard. til flerbr.hall, totalt 3. Materialrom Fotball+håndball 60 2 stk a 20 m2 2.2 Andre aktivitets- og bruksrom Foaje - Felles med flerb.hall 2.4 Betjening og drift Kontor 2x10 m2, kopi 20 Håndball+fotball Møterom personer 15 Felles Vaskerom 15 Tøy og utstyrsvask Rengjøringssentral Tekniske rom - Felles med flerbr.hall 2.5 Annet GRÜNER IL SUM NTA Sportsklubben av Treningsflate Boksere 2 stk matter á 8x8 m inkl. sikkerhetssoner 200 Inkl område for dommere, trener osv. 3 m frihøyde. Boksesekke Brytere 2 stk matter á 8x8 m inkl. sikkerhetssoner 200 Inkl område for dommere, trener osv. 3 m frihøyde 3.1 Garderober, dusj og lager 2 stk á 20 pers. 100 Badstu 2 stk á 5-6 pers. 10 Separat M og K Lager 2 stk á 20 m2 40 Boksere+brytere 3.2 Andre aktivitets- og bruksrom Foaje - Felles med flerb.hall 3.4 Betjening og drift Kontor 2x10 m2, kopi 20 Boksere+brytere Vaskerom 10 Tøy og utstyrsvask Rengjøringssentral - Felles med flerbr.hall Tekniske rom - Felles med flerbr.hall 3.5 Annet 1909 SUM NTA Fighter Kickboxingklubb 4.0 Treningsflate 2 stk 10x10 m inkl. sikkerhetssoner m frihøyde. Ballettstang i 2 høyder: 1 og 1,5 m, sekker osv 4.1 Garderober, dusj og lager 2 stk á 20 pers. - Felles med 1909 Badstu 2 stk á 5-6 pers. - Felles med 1909 Lager 2 stk á 20 m Andre aktivitets- og bruksrom Foaje - Felles med flerb.hall 4.4 Betjening og drift Kontor 10 m2, kopi 10 Vaskerom 10 Tøy og utstyrsvask Rengjøringssentral - Felles med flerbr.hall Tekniske rom - Felles med flerbr.hall 4.5 Annet FK SUM NTA 340 Flerbruksanlegg, total NTA Flerbruksanlegg, total BTA Antatt B/N 1,4 Antatt KODA arkitekter as / mars 2008

56 G-PROG Calcus Expert Dæhlenenga Idrettspark Alt 1A ga3 s.54 Navn Kr Kr/BTA BYA BTA BTK BTV YUM YOM INV UMA NTA BRA BOA BNF Flerbrukshall , ,00 Parkering , ,00 Klubbhus , ,00 Butikk , ,00 Utomhus , ,00 Fotballbane , ,00 Dæhlenenga Idrettsanlegg , ,00 # Konto Flerbrukshall Parkering Klubbhus Butikk Utomhus Fotballbane Sum 1 Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner SUM 1-6 HUSKOSTNAD Utendørs SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD RM Reserver, marginer SUM KONTOPLAN # Konto (pris pr. BTA) Flerbrukshall Parkering Klubbhus Butikk Utomhus Fotballbane Sum [Kr/m2] 1 Felleskostnader 3 023, , , ,3 0,0 104, ,0 2 Bygning , , , ,9 0,0 0, ,9 3 VVS 1 809,9 895, ,5 895,7 0,0 0,0 865,8 4 Elkraft 2 768,2 853, , ,4 0,0 0, ,5 5 Tele og automatisering 0,0 0,0 831,4 0,0 0,0 0,0 30,0 6 Andre installasjoner 173,7 0,0 942,6 0,0 0,0 0,0 68,0 SUM 1-6 HUSKOSTNAD , , , ,3 0,0 104, ,2 7 Utendørs 0,0 0,0 658,4 0,0 0, ,0 390,9 SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD , , , ,3 0, , ,1 8 Generelle kostnader 1 762,6 831, ,6 979,2 0,0 274,3 905,9 SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD , , , ,5 0, , ,1 9 Spesielle kostnader 5 171, , , ,6 0,0 377, ,3 SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD , , , ,1 0, , ,4 RM Reserver, marginer 3 855, , , ,0 0,0 169, ,8 RM SUM KONTOPLAN , , , ,0 0, , , Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader Reserver, marginer Kode Beskrivelse Dæhlenenga Idrettsanlegg Enh BYA Bebygd areal m2 BTA Brutto areal m2 BTK Brutto areal kjeller 0 m2 BTV Brutto volum 0 m3 YUM Yttervegg under mark 0 m2 YOM Yttervegg over mark 733 m2 INV Innervegg m2 UMA Utvendig mark 230 m2 NTA Netto areal 0 m2 BRA Bruks areal 0 m2 BOA Bolig areal 0 m2 BNF BTA/NTA 0,00 KODA arkitekter as / mars 2008

57 G-PROG Calcus Expert Dæhlenenga Idrettspark Alt 1B ga3 s.55 Navn Kr Kr/BTA BYA BTA BTK BTV YUM YOM INV UMA NTA BRA BOA BNF Flerbrukshall Parkering Klubbhus Utomhus Fotballbane Dæhlenenga Idrettsanlegg # Konto Flerbrukshall Parkering Klubbhus Utomhus Fotballbane Sum 1 Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner SUM 1-6 HUSKOSTNAD Utendørs SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD RM Reserver, marginer SUM KONTOPLAN # Konto (pris pr. BTA) Flerbrukshall Parkering Klubbhus Utomhus Fotballbane Sum [Kr/m2] 1 Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner SUM 1-6 HUSKOSTNAD Utendørs SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD RM Reserver, marginer RM SUM KONTOPLAN Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader Reserver, marginer Kode Beskrivelse Dæhlenenga Idrettsanlegg Enh BYA Bebygd areal m2 BTA Brutto areal m2 BTK Brutto areal kjeller 0 m2 BTV Brutto volum 0 m3 YUM Yttervegg under mark 0 m2 YOM Yttervegg over mark 733 m2 INV Innervegg m2 UMA Utvendig mark 230 m2 NTA Netto areal 0 m2 BRA Bruks areal 0 m2 BOA Bolig areal 0 m2 BNF BTA/NTA 0 KODA arkitekter as / mars 2008

58 G-PROG Calcus Expert Dæhlenenga Idrettspark Alt 1C ga3 s.56 Navn Kr Kr/BTA BYA BTA BTK BTV YUM YOM INV UMA NTA BRA BOA BNF Flerbrukshall Parkering Utleie Klubbhus Utomhus Fotballbane RivingBarnehave Tribune Dæhlenenga Idrettsanlegg # Konto Flerbrukshall Parkering Utleie Klubbhus Utomhus Fotballbane RivingBarnehave Tribune Sum 1 Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner SUM 1-6 HUSKOSTNAD Utendørs SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD RM Reserver, marginer SUM KONTOPLAN # Konto (pris pr. BTA) Flerbrukshall Parkering Utleie Klubbhus Utomhus Fotballbane RivingBarnehave Tribune Sum [Kr/m2] 1 Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner SUM 1-6 HUSKOSTNAD Utendørs SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD RM Reserver, marginer SUM KONTOPLAN RM Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader Reserver, marginer Kode Beskrivelse Dæhlenenga Idrettsanlegg Enh BYA Bebygd areal m2 BTA Brutto areal m2 BTK Brutto areal kjeller 0 m2 BTV Brutto volum 0 m3 YUM Yttervegg under mark m2 YOM Yttervegg over mark m2 INV Innervegg m2 UMA Utvendig mark 230 m2 NTA Netto areal 0 m2 BRA Bruks areal 0 m2 BOA Bolig areal 0 m2 BNF BTA/NTA 0 KODA arkitekter as / mars 2008

59 G-PROG Calcus Expert Dæhlenenga Idrettspark Alt 1D ga3 s.57 Navn Kr Kr/BTA BYA BTA BTK BTV YUM YOM INV UMA NTA BRA BOA BNF Flerbrukshall Parkering Teknisk/Disp Utleie Treningssenter Klubbhus Utomhus Boliger Fotballbane RivingBarnehave Tribune Dæhlenenga Idrettsanlegg # Konto Flerbrukshall Parkering Teknisk/Disp. Utleie Treningssenter Klubbhus Utomhus Boliger Fotballbane RivingBarnehave Tribune Sum 1 Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner SUM 1-6 HUSKOSTNAD Utendørs SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD RM Reserver, marginer SUM KONTOPLAN # Konto (pris pr. BTA) Flerbrukshall Parkering Teknisk/Disp. Utleie Treningssenter Klubbhus Utomhus Boliger Fotballbane RivingBarnehave Tribune Sum [Kr/m2] 1 Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner SUM 1-6 HUSKOSTNAD Utendørs SUM 1-7 ENTREPRISEKOSTNAD Generelle kostnader SUM 1-8 BYGGEKOSTNAD Spesielle kostnader SUM 1-9 PROSJEKTKOSTNAD RM Reserver, marginer SUM KONTOPLAN RM Felleskostnader Bygning VVS Elkraft Tele og automatisering Andre installasjoner Utendørs Generelle kostnader Spesielle kostnader Reserver, marginer Kode Beskrivelse Dæhlenenga Idrettsanlegg Enh BYA Bebygd areal m2 BTA Brutto areal m2 BTK Brutto areal kjeller 0 m2 BTV Brutto volum 0 m3 YUM Yttervegg under mark m2 YOM Yttervegg over mark m2 INV Innervegg m2 UMA Utvendig mark 230 m2 NTA Netto areal 0 m2 BRA Bruks areal 0 m2 BOA Bolig areal 0 m2 BNF BTA/NTA 0 KODA arkitekter as / mars 2008

Oslo kommune, KIE. Dælenenga idrettspark Utredning fl erbrukshall

Oslo kommune, KIE. Dælenenga idrettspark Utredning fl erbrukshall Oslo kommune, KIE Dælenenga idrettspark Utredning fl erbrukshall Dælenenga idrettspark Bakgrunn Behovet for innendørs fl erbrukshall i bydel 4 Grünerløkka er stort og har i lengre tid vært behandlet i

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS

ULLERUD HELSEBYGG NASJONAL KONFERANSE FOR TREARKITEKTUR JOSTEIN RØNSEN ARKITEKTER AS ULLERUD HELSEBYGG ULLERUD/DRØBAK KONSEPTSTUDIE C BEHOV ANTALL BEBOERPLASSER FOR UTBYGGINGSALTERNATIV C: 108 160 18 30 30 30 108 DAGENS SITUASJON ULLERUD HELSEBYGG OMSORGS SENTER ULLERUD SYKEHJEM MURHUSET

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS

Mulighetsstudiet er gjennomført av HUS arkitekter AS UTREDNING, PLEIE OG OMSORGSTILBUD EN MULIGHETSSTUDIE AUGUST GRUNNLAG FOR MULIGHETSSTUDIEN På bakgrunn av befolkningsprognoser og kommende rekrutteringsutfordringer, er det overordnete målet for mulighetsstudien

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 07/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13.02.2017 SAK 07/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune

VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune VIKERSUND BARNEHAGE Kostnadsmessig utredning av nybygg for Modum Kommune Drammen 8.4.2014 Innhold Oppdraget... 3 Planleggerne... 3 Eiendom... 3 Program for ny barnehage... 3 Kommunens føringer... 3 Annet

Detaljer

Planbeskrivelse. for. Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden

Planbeskrivelse. for. Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden Planbeskrivelse for Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Hensikt med planen... 3 Hovedinnhold... 3 Planens forhold til rammer og hovedlinjer

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015

Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015 Isfjorden Barnehage, mulighetsanalyse Juli 2015-1 - Alternativer Storm-tomta Alt. A2(74 plasser) / B1(150 plasser) Leiktun Alt. A1(54 plasser) Sjukeheimen Alt. A3(74 plasser) / B2(150 plasser) - 2 - Romprogram

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang Side 1 av 2 Espen Aursand Fra: "Espen Aursand" Til: "'Øystein Løvø'" ; Sendt: 5. november 2005 18:46 Legg ved: Kostnadstegning 1 etg

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

"Berga Busterudkleiva 19"

Berga Busterudkleiva 19 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Berga Busterudkleiva 19" detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.03.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.09.2015, 30.10.2015 Dato for Kommunestyrets

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole

2 Festiviteten bad. Til E18 (Oslo) Mysen VGS. Mysen skole (barneskole) Mysen stasjon NSB. Kulturtorget. Til E18 (Stockholm) Eidsberg Ungdomsskole Til E18 (Oslo) Mysen VGS Mysen skole (barneskole) BA KK EL IVE IE 2 H GR A LIS GA TE 1 TORG GATE A TO SM ED GA TE 3 TO RG G AT E Mysen stasjon SB STOR GATE 1 Kulturtorget STOR GATE 2 Festiviteten bad Til

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Byggekomiteen har møte den 09.11.2007 kl. 09.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER

GODKJENNING AV VARTAUN BARNEHAGE, AVD VARATUN GÅRD ETTER LOV OM BARNEHAGER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200805700 : E: 614 A10 &18 : Rannveig Eriksen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 26.01.2009 4/09 GODKJENNING

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 12/3725-44+43+41+40+34 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FELT S1 -GNR. 152/96 - SANDEFJORD STADION - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet 184 711 573 230 889 466 277 067 359 Rishatten sykehjem. Alstadhaug kommune. Basert på Norsk Prisbok 213 Prisnivå februar 213 8 enheter á 32 / 4 m2 Ordinære plasser 4 36 m2 Brutto / nettofaktor 1,5 Brutto areal 6 459 Forutsetter 2 etasjer

Detaljer

KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109. innholdskonsept

KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109. innholdskonsept KFUM FAMILIEARENA Ekebergveien 109 innholdskonsept 23.05.2016 1 Innhold Bakgrunn og hensikt... 3 Program... 3 Arealformål i planen... 5 Overordnet situasjonsplan... 6 Fotballstadion... 7 Badeanlegg...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Mysen Idrettspark Skisseprosjektbeskrivelse m/kalkyle

Mysen Idrettspark Skisseprosjektbeskrivelse m/kalkyle Mysen Idrettspark beskrivelse m/kalkyle 1 Mysen Idrettspark overordnet idé Målsettingen med prosjektet er å løse det primære/akutte behovet for svømmehall og samtidig utvide og legge best mulig til rette

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi

Horten kommune. Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Horten kommune Vår ref. 15/9460 13/3128-16 / FA-D11 Saksbehandler: Geir Kjellsen Orientering om idretthall i Lystlunden - Status og økonomi Utvalg Møtedato Saksnummer Barnerådet 07.04.2015 002/15 Ungdomsrådet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 31.01.13 Dato for siste revisjon: 30.04.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Menstad ungdomsskole, GNR/BNR 69/70 m.fl. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG.

SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG. INFORMASJONSMØTE Styret i Søndre Åsen borettslag inviterer til informasjonsmøte angående rehabilitering av balkonger og fasader i borettslaget. Det er utarbeidet et forprosjekt

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055

Saksframlegg. Trondheim kommune. Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Saksframlegg Alternativer til en midlertidig toppfotball arena i Trondheim Arkivsaksnr.: 08/44055 Forslag til vedtak/innstilling: Rådmannen kan omdisponere inntil kr. 1,0 mill. av midler tidligere budsjettert

Detaljer

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak.

Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014. Ny type tretak. Presentasjon av Ny Flerbrukshall 2014 Ny type tretak. I samarbeid med Front Næringsbygg har IPAS-Sport utviklet en hall til forskjellige typer idretter. Vi vil her presentere en type hall for flerbruk.

Detaljer

1. BOLIGBEBYGGELSE I SØR, BB1, BB2, BB3

1. BOLIGBEBYGGELSE I SØR, BB1, BB2, BB3 Oppsummering av planbeskrivelsen fra rådmannen. Utdrag hentet direkte fra planbeskrivelsen er satt i kursiv. 1. BOLIGBEBYGGELSE I SØR, BB1, BB2, BB3 Søndre del av planområdet planlegges å bygges ut med

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Handelens Hus Kristiansand

Handelens Hus Kristiansand Handelens Hus Kristiansand Utleie av kontorlokaler i prestisjesegmentet Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS Tollbodgt. 8, 4.etg. 4665 Kristiansand Telefon 38 10 44 44 post@naringsmegleren.no www.naringsmegleren.no

Detaljer

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE

BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Side: 1 av 13 BARNEHAGETOMTER SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN MULIGHETSSTUDIE Bergen, nov. 2007 n:\500\66\5006696\dok\oya0044d rapport1.doc 2007-11-05 Side: 2 av 13 BARNEHAGETOMTER I SOLHEIMSLIEN OG LØVSTAKKVEIEN.

Detaljer

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen

Ny og moderne kontorstandard. Velkommen Tollbugata 32 Velkommen De ledige lokalene på 592 kvm ligger i byggets 7. etasje og Ny og moderne kontorstandard ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Lokalene fremstår i dag som rålokaler hvor leietaker

Detaljer

Hans Sperre Eiendom AS

Hans Sperre Eiendom AS 1 Hans Sperre Eiendom AS Forespørsel om detaljregulering for Kvartal 40 25. april 2014 Prosjektnummer: 12310 2 DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 FORESPØRSEL OM REGULERING Vi viser til møte med administrasjonen

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

GULDBERGAUNET IDRETTSPARK

GULDBERGAUNET IDRETTSPARK FORPROSJEKT TEGNINGSHEFTE ILLUSTRASJON FRA SKISSEFASE SOM VISER IDRETTRKEN OG SAMMENHENGEN MED DEN NYE VIDEREGÅENDE SKOLEN OG BYEN. ILLUSTRASJON FRA FORPROSJEKTET, NY STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE. KONTEKST

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Notat. Bakgrunn: Dagens situasjon. Time kommune. Til: Njål Erland. Fra: Bryne FK. Kopi: Dato: 22. mai 2013. Emne: Kapasitet Bryne stadion

Notat. Bakgrunn: Dagens situasjon. Time kommune. Til: Njål Erland. Fra: Bryne FK. Kopi: Dato: 22. mai 2013. Emne: Kapasitet Bryne stadion Notat Til: Fra: Kopi: Time kommune Njål Erland Bryne FK Dato: 22. mai 2013 Emne: Kapasitet Bryne stadion Bakgrunn: Bryne FK har igangsatt reguleringsarbeid med hensikt å videreutvikle stadionområdet. Dette

Detaljer

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan

Fet kommune. Utredning som underlag for skolebruksplan. Eksisterende forhold. Utredning som underlag for Fet skolebruksplan Fet kommune Utredning som underlag for skolebruksplan Part of the NIRAS Group Skandinavisk rådgiver med 2 200 ansatte Trond Dahlsveen, tda@niras.com Byggherrerådgivning, prosjektutvikling og prosjektledelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKÅRFELTET OG MOTLAND SKULE, NÆRBØ. Godkjent 21.04.05 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, m = 1:1000, datert 03.05.05. Arealene skal i

Detaljer

1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE

1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE 1 REGULERINGSPLAN FOR BLAKER SKANSE Plannummer 145 Kontor 2000-nummer 03/01148 Egengodkjent dato 27.08.2003 ARKIVERTE KART: B VEDTATT PLAN - ORGINALDOKUMENT ENDRINGER: Sak nr. Vedtatt dato Merknader Reguleringsplan

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014

DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 Plan nr. 1076D REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR BJORLANDSMARKA, NÆRBØ 26.05.2014 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på kart, M=1:1000. Arealene skal nyttes til

Detaljer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer

Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet TEK 10-2 Generelle krav til utearealer Brukbarhet Veileder til teknisk forskrift REN vil komme med endret innhold vedrørende universell utforming jf veiledere fra BE/Husbanken. I dag finner vi spesifikasjoner og løsningsforslag på http://www.be.no/universell/

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Bestemmelser, reguleringsplan, Øverlandsheia I, Nissedal kommune

Bestemmelser, reguleringsplan, Øverlandsheia I, Nissedal kommune Bestemmelser, reguleringsplan, Øverlandsheia I, Nissedal kommune I medhold av Plan- og bygningsloven (PBL) av juni 1985, nr. 77, med revisjoner, Kap. VII, 22 27-1 og 30 er det utarbeidet privat forslag

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Romsås. senter. Grorud. senter

Romsås. senter. Grorud. senter 4 Romsås Romsås senter Grorud senter 32 KUNNEsenter mulighetsstudie LPO 22.02.10 4.1 Romsåsbyen Romsås historie Romsåsbyen sto ferdig bygget i 1974. Bilfritt, variert og tilrettelagt for friluftsliv var

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF

Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Vedlegg 9 Kalkyler for prosjekt og utbyggingsetappar 2015-09-01 HELSE FØRDE HF Innhold 1. Kalkyler frå drofus... 3 1 1.1. Total kalkyle... 3 1.2. Bygningskalkyler... 4 1.2.1. Kalkyle Bygg 1 Høgblokk...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014

Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune. 29.april 2014 Presentasjon Malm oppvekstsenter Verran kommune 29.april 2014 Oppgave prosjekteringsgruppen Presentere prosjektet Malm oppvekstsenter, status som vedtatt utredet Presentere et redusert alternativ, uten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte Ås kommune MØTEINNKALLING Formannskap ekstraordinært møte Under drøftingssaken inviteres også gruppelederne fra SV, KrF og Rødt til å delta. Møtetid: 12.10.2016 kl. 16.30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Lille

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer